Page 1

Program Adobe Flash jest programem do tworzenia animacji oraz publikacji interaktywnych.  Poniżej znajduje się kilka wskazówek w jaki sposób w progamie flash można wprowadzać  elementy interaktywne do animacji. Instrukcja przeznaczona jest dla osób, które potrafią  tworzyć  animacje w programie Adobie Flash.     Interakcja funkcjonuje w oparciu o język Action Script. Określone akcje mogą być  przypisywane do danej klatki animacji lub do bezpośrednio do obiektu. W programie  wyróżniamy trzy rodzaje obiektów: Button, Movie Clip, Graphic. Button ‐ jak sama  nazwa  wskazuje to obiekt, który może funkcjonować jako "przycisk" ‐ element po przyciśnięciu,  którego wyzwalana jest określona akcja, np. przeniesienie animacji od innej klatki.     Obiekty graphic są statycznymi elementami ‐ którym nie przypisuje się żadnej akcji.  Natomiast obiekt Movie Clip może być najszerzej stosowanym elementem. Można mu  przypisywać różnego rodzaje akcje, wprowadzać zapętlony ruch. Poniższy zestaw kodów  action script odnosi się głównie do obiektów Movie Clip, ale również zawiera opis możliwości  tworzenia interakcji przy pomocy przycisków.  Powodzenia! 

Marta Więckowska 

                     


Przypisywanie cech obiektom – wielkość, przeźroczystość, położenie  Nazwa clipu._cecha = parametr‐cyfra  clip._alpha=50 //przeźroczystość 50  clip._xscale=150  //skalowanie w poziomie, 100 – brak zmiany, wartość<100 pomniejszanie,  wartość>100 powiększanie.  clip._yscale=150   //skalowanie w pionie, 100 – brak zmiany, wartość<100 pomniejszanie,  wartość>100 powiększanie.  clip._visible=false  //ukrycie obiektu 

clip._rotation=150 //obrót    określenia  visible – widoczny  false – nieprawda  true – prawda  && – i  //część wspólna dwóch zbiorów  || – lub // połączenie danych dwóch zbiorów    Ułożenie obiektu na planszy wg współrzędnych  clip._x=10  clip._y=10    Wprowadzanie obiektu w ruch  clip._x=clip._x+10;  //zmiana ruchu wg współrzędnej x (w poziomie w prawo)  clip._y=clip._y+10;  //zmiana ruchu wg współrzędnej y (w pionie w dół)    clip._x=clip._x‐10;  //zmiana ruchu wg współrzędnej x (w poziomie w lewo)  clip._y=clip._y‐10;  //zmiana ruchu wg współrzędnej y (w pionie w górę)   


połączenie obu skryptów – dla współrzędnych x i y – ruch po skosie  Im więcej klatek zajmuje clip tym wolniejszy ruch.    Inne sposoby zapisu   clip._x++    to samo co:  clip._x=clip._x+1  clip._y++    to samo co:  clip._y=clip._x+1  clip._x‐‐      to samo co:  clip._x=clip._x‐1  clip._y‐‐      to samo co:  clip._y=clip._x‐1    speed=10;  clip2b._x=clip2b._x+speed;    obrót – przypisywany do movie Clipa  onClipEvent(enterFrame){      this._rotation += 10;  }    Funkcja random – losowość  a = random(100);  clip._xscale=a;  clip._yscale=a;   

Zagnieżdżanie movie clip  ClipGłówny.ClipWewnątrzClipaGłównego.ClipWewnątrzClipaPoprzedniego._cecha=parametr (wartość liczbowa) lub określenie prawda/fałsz  clip.clip2.clip2b._visible=false;  //clip2b będzie niewidoczny   


LOSOWOŚĆ przycisk – losowe położenie obiektu  guzik.onRelease = function() {  clip._x = random(400);  clip._y=random(400);  } 

Przyciski Action scripts przypisany do klatki  guzik.onRelease =  function() { …    // po przyciśnięciu (prezentacja części kodu)  Press  //w trakcie przyciskania  releaseOutside  // po przyciśnięciu i i „puszczeniu”  kliknięcia po za obręb przycisku  keyPress  // po wyborze odpowiedniego przycisku  rollOver   // po najechaniu myszą  rollOut  // po opuszczeniu obszaru przycisku  dragOver  // „złapanie” przycisku przeniesienie myszy po za obszar przycisku i z powrotem  dragOut  // „złapanie” przycisku przeniesienie myszy po za obszar przycisku     alternatywny zapis – przypisany do guzika  on (releaseOutside) {   

gotoAndStop(4);

}   on (keyPress "3") {    }     

gotoAndStop(4);


Przykłady kodów:  Znikający element po przyciśnięciu  guzik.onPress=function() {  clip.clip2.clip2b._visible=false  }  guzik.onRelease=function() {  clip.clip2.clip2b._visible=true  }    Raz się pojawia raz znika  guzik.onRelease=function() {  clip._visible = !clip._visible  }   

Tworzenie warunków ‐ przykład:  Jeśli (określenie pozycji myszy) {  Określenie co się ma stać  }  W innym przypadku {  Określenie co ma się stać  }    if(_xmouse<200 || _ymouse>200) {   

clip._alpha=50;

} else {    } 

clip._alpha=100;


Przenoszenie obiektu  clip.onPress=function() {  clip.startDrag();  }  clip.onRelease=function() {  clip.stopDrag();  }   

Kod warunkowy – pojawienie się zdarzenia po najechaniu obiektem na  określony obszar  if (clip._x>200 && clip._y>300) {   

zmianaKoloru._alpha=50

} else {   

zmianaKoloru._alpha=100

}   clip.onPress=function() {  clip.startDrag();  }  clip.onRelease=function() {  clip.stopDrag();  }  clip.onPress=function() {  clip.startDrag();  }  clip.onRelease=function() {  clip.stopDrag();  } 


Zmiana wyglądu kursora (instrukcja):  http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/Flash/cwiczenia2_3.htm 

Inne przydatne skrypty:  http://jsekulska.kis.p.lodz.pl/studia.htm   

Flash_action script_podstawy_Marta Więckowska  

Podstawy języka Action Script

Flash_action script_podstawy_Marta Więckowska  

Podstawy języka Action Script

Advertisement