Page 1

ISSUE 17/JUNE 2018

คาสิโนทัวรน์ าเมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน ชิงเงินรางวัลกว่า 140,000 บาท

สล็อตเกมส์ GENIE’S LUCK

ลุน้ รางวัลแจ็คพ็อตพรอ้ มสุดยอด FREE SPINS และ RESPIN จาก GENIE NEW

สแกน QR โค๊ดสมัครสมาชิก รับเครดิตฟรี 260 บาท

ตอ้ นรับบอลโลก 2018 กับ W88 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษและเงินรางวัลเฉพาะสมาชิก W88 เท่านั้น


2

W88Magazine/June 2018


W88Magazine/June 2018

3


4

W88Magazine/June 2018


W88Magazine/June 2018

5


6

W88Magazine/June 2018


W88Magazine/June 2018

7


ติดตอ่ เรา 24 ชม. @supportteam W88ThailandFC W88THinfo w88thailand

8

W88Magazine/June 2018


W88Magazine/June 2018

9


W88 Emagazine Vol.17  

Magazine Onlineของเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชีย ปกรูปดีเลอร์สาวจากคลับW88 พร้อมเนื้อหา เคล็ดความรู้ สาระ บันเทิงเต็มรูปแบบที่ให้...

W88 Emagazine Vol.17  

Magazine Onlineของเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชีย ปกรูปดีเลอร์สาวจากคลับW88 พร้อมเนื้อหา เคล็ดความรู้ สาระ บันเทิงเต็มรูปแบบที่ให้...