Page 1

9:00 – Nagmaal Ds. Willem Strauss is

22 JULIE 2012

LOFLAND: Geen Gesinserediens LOFTJOKKERS 09h00

Tienerselgroep: 18h00 By Ds. Jaques Grobler se huis.

Inpas:  18h30   Ds.  Corneil  du   Plessis     Tema:    Jesus  nooi   ons  uit  om  saam   met  hom  te  lewe.  

Besoekers en nuwe intrekkers Ons wil graag met jou in verbinding tree. Vul asb. die intrekkersboek in die voorportaal in of kry in die rakkies by die ingange lidmaatregistrasievorms, ook op ons webwerf www.albertonsuid.com wat jy na voltooiing by die kerkkantoor kan inhandig of faks dit vir ons na 086 243 5887 in die kerkkantoor. Welkom terug!! Welkom terug aan almal wat bietjie rondgeloop het in die vakansietyd. Ons wens almal sterkte toe vir die laaste ses maande van die jaar wat voorlê – veral aan ons matrikulante vir die laaste skof van hulle skoolloopbaan. Onthou dis ’n loopbaan en nie ’n resiesbaan nie, moenie julle doodwerk nie!


Vergaderings: Kerkraadsvergadering 23 Julie 2012 om 19h00 Raad van Ouderlinge en Diakens vergadering 30 Julie 2012 om 19h00.

Die Alberton-Suid gebedspan nooi elke persoon hartlik uit om Sondae oggende 8:15 8:45 voor die erediens saam in die gebedskamer te kom bid. Persone is ook na afloop van die erediens welkom om te kom vir gebed. Gebedsversoeke kan ook deur gesms / epos word na James Barnard op 083 3909 062 / jamesb@mtnloaded.co.za of Madelaine du Preez by 082 444 8736 / madelaine@remaxallstars.co.za. Bid asb saam dat ons 'n biddende gemeente sal wees wat mekaar in gebed aan ons Hemelse Vader sal opdra. Die gebedskamer is in die eerste ry by die grade klasse.

PROJEK carpe diem: Emmers is beskikbaar na die diens in die Dak by die Toonbank. Blessingsblanket: Dankie vir almal se bydrae tot die Blessingsblante projek. 250 komberse is gemaak en al uitgegee. Uitstaande komberse moet teen Maandag ingehandig word. Finansies -­‐  Junie  

 

INKOMSTE Dankoffers  maandeliks   Dankoffers  eredienste   Ander   Projekte   Totaal:  

  Begroot   R  230,063.00   R  37,448.00   R  263,500.00   R  531,011.00  

UITGAWES

R  428,381.00  

Surplus/tekort Jaar  tot  datum:     30  Junie  2012  

 

UITGAWES  

R 1,530,759.00  

R 200,959.00  

R 98,329.00  

  Werklik   R  956,220.00   R  149,869.00   R  315,080.00   R  112,082.00   R   1,533,251.00  

R 1,370,663.00  

R  101,631.00  

-­‐R 50,650.00  

 

Surplus/tekort  

R 377,731.00  

Begroot R  911,604.00   R  149,286.00   R  315,500.00   R  256,000.00   R   1,632,390.00  

Totaal:

Verskil -­‐R  10,440.00   -­‐R  7,668.00   -­‐R  1,640.00   R  67,427.00   R  47,679.00  

R  102,630.00  

INKOMSTE Dankoffers  maandeliks   Dankoffers  eredienste   Ander   Projekte  

Werklik R  219,623.00   R  29,780.00   R  261,860.00   R  67,427.00   R  578,690.00  

 

 

Verskil R  44,616.00   R  583.00   -­‐R  420.00   -­‐R  143,918.00   -­‐R  99,139.00  

R  160,096.00  

R  162,588.00  

R 60,957.00  


Datum 23 Julie Maandag 24 Julie Dinsdag 25 Julie Woensdag

29 Julie Sondag

Tyd

Gebeurtenis

19:00

Kerkraadsvergadering

13:00

Gemeente Gebedstyd

06:00

Manne van die Woord – By die Boma

08:15 09:00 09:00 09:00 18:30

Biduur in gebedskamer Erediens – Ds. Corneil du Plessis Lofland Loftjokkers Inpas – Ds. Corneil du Plessis Tema: Jesus leer ons hoe om te lewe.

Ellen van Deventer 011 869-7277 / 073 530 9428 , Marlene Visagie 011 869-4045/ 082 385 9319 , Susan van Zyl 011 869 1787 , Tommie Dijzel 011 907-4009, Hannes Jooste 082 412 2072, Kobus Greyling 084 588 8218 , Lizanne Coetzee 083 635 8442.

Ons innige meegevoel met Tannie Cecilia en haar familie met die afsterwe van haar man Oom Jannie Kotze. Oom Jannie is Woensdag uit ons gemeente begrawe. Tannie Ali was in ‘’n motorongeluk. Sy is tans in hoësorgeenheid. Tel No.: 082 463 5101 Tannie Anna Snyman Dit gaan nie so goed met haar gesondheid nie. Hulle probeer nog uitvind wat fout is dat sy onverwagte floutes kry. Tel No.: 083 263 1613 Oom Ivor Oosthuizen is steeds in die hospitaal na verskeie operasies en sy vrou Marthie is ook hierdie week in die hospitaal opgeneem nadat sy inmekaar gesak het. Tel No.: 082 588 8690


22 Julie Sondag 23 Julie Maandag 24 Julie Dinsdag 25 Julie

Lenie de Wet, Jaden Fourie, Louise Burger, Riaan Kers, Marié Potgieter, Micaela Groenewald, Jaqui Nel, Elzette du Plessis, Johannes Coetzee, Andre de Klerk, Eleanor de Bruin. Marius Janse van Rensburg, Spiro Ciorovich, Pierie Volbrecht, Wian Jansen van Rensburg, Willie Olivier, René le Maitre, Helen van der Merwe. Jacques de Necker, Oom Pieter Broodryk, Inge van Wyk, Tannie Anna Jordaan, Tannie Pat van den Berg, Thys Jacobs, Wilma de Beer, Liezel Marinus, Marina Günter, Johan de Klerk. Eugene du Plessis, Elmarie Smal, Anna Barnard, Pieter du Toit.

Woensdag 26 Julie Donderdag 27 Julie

Marco de Ru, Tannie Petro Barnard, Willie Adlem, Danze Pretorius, Reuben Pienaar, Morné McMaster, Hannalize Coetzee, Tannie Joey van der Westhuizen, Jeanni Bezuidenhout, Chanélle Smith, Johan Erasmus. Stans Lötter, Trix Willemse, Tommie Ramage, Koba Human.

Vrydag Bernard Westhof, Jacques Jansen van Vuuren, Ruan Oosthuizen, Waldo 28 Julie

Greeff, Nico van Tonder, Awie van der Merwe, Neels Engelbrecht, Marie

Saterdag

van den Heever, Theuns de Bruin, Magda Rademeyer, Lettie Burger, Erna Serfontein, Lindri van der Merwe, Johan van der Merwe.

Afkondigings 22 Julie 2012  

Weeklikse kennisgewings van die NG Gemeente Alberton-Suid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you