Page 1

9:00 – Nagmaal Ds. Corneil du Plessis

20 JANUARIE 2013

LOFLAND: 09:00 LOFTJOKKERS 09:00

18h30 tot 19h30 Tienerdiens in die Koffiekamer

18:30 Ds.  Jaques   Grobler   Tema:    Die  Kerk  

Besoekers en nuwe intrekkers Ons wil graag met jou in verbinding tree. Vul asb. die intrekkersboek in die voorportaal in of kry in die rakkies by die ingange lidmaatregistrasievorms, ook op ons webwerf www.albertonsuid.com wat jy na voltooiing by die kerkkantoor kan inhandig of faks dit vir ons na 086 243 5887 in die kerkkantoor. Kerkraadsake Die volgende ouderlinge en diakens word vandag herkies/verkies om te dien tot 20 Januarie 2017. Ouderling Herkies C Otto Vergaderings: Kerkraadsvergadering 21 Januarie 2013 om 19h00 Raad van Ouderlinge en Diakens vergadering 28 Januarie 2013.


INPAS diens 18:30 Inpas diens met Ds. Jaques Grobler, Tema Die Kerk.

Dringende versoek verblyf ‘'n Egpaar van ons gemeente moet einde Maart hulle huurhuis ontruim. Is daar iemand wat weet van ‘'n 3 slaapkamer plekkie te huur in ons omgewing. Kontak asb. Ds. Corneil by 082 772 8630.

Tiener diens Die Tiener selgroep word met ‘'n Tiener byeenkoms vervang wat elke aand tydens die Inpas diens (18h30 tot 19h30) in die Koffiekamer gehou sal word. Vanaand se Tiener diens sluit ook ‘'n Graad 8 verwelkoming in. Woordskool Daar is Woordskool na Kerk vir die Tieners.

Versoek Tuinwoonstel verblyf 59 jarige man is op soek na ‘'n tuinwoonstel in Alberton. Hy het met 'n nuwe betrekking in Alberton begin. Kontak Ds. Johan Heyns 083 463 0525 Tydelike halfdag Administratiewe pos beskikbaar Daar is tans ‘n tydelike (3 maande) halfdag pos beskikbaar in Alberton Die pos behels Administratiewe pligte en moet baie vaardig wees met Microsoft Office. Kontak Genevieve 081 342 1395


Datum

Tyd 19:00

Gebeurtenis Kerkraadsvergadering

10:00

Senior Selgroep

09:00 09:00 09:00 10:00 18:30 18:30

Erediens – Ds. Jaques Grobler Loftjokkers Lofland Teë beurt Kobus en Maureen de la Rey Tienerdiens in Koffiekamer Inpas

21 Januarie Maandag

24 Januarie Donderdag

27 Januarie Sondag

Marlene Visagie 011 869-4045/082 385 9319 , Susan van Zyl 011 869 1787 , Tommie Dijzel 011 907-4009, Hannes Jooste 082 412 2072, Kobus Greyling 084 588 8218 , Lizanne Joubert 083 635 8442, Lynette Harman, Ina Ras.


20 Januarie Sondag 21 Januarie

Chris Bester, Ockert Coetzee, Marco Geldenhuis, Andrea Janse van Rensburg, Beatie Janse van Vuuren, Renee Kuhn, Martin Schutte, Riëtte Watson. Cochie Cochrane, Clint Hefer, Sone Pieterse.

Maandag 22 Januarie Dinsdag

Mari Alberts, Rohan Jansen, Ernest Mouton, Pieter Myburgh, Terene Oosthuizen, Johan Venter.

23 Januarie

Jorrie Bezuidenhout, Rita Botha, Anna Gildenhuys, Teunis Rooseboom,

Woensdag

Eddie Symons, Yolandi Venter. Ayden Beyers, Johan Botha, Annamarie Brand, Carina Castelyn, Martie

24 Januarie Donderdag

Coetzer, Ilnieke de Waal, Johan Fourie, Sonnika Jonker, Hannes kryger, Tania le Roux, Martie Loggenberg, Francois Odendaal, Matthys van der Merwe, Frik van der Merwe, Christa van Dyk, Marine van Staden, Hanru Vorster.

25 Januarie Vrydag 26 Januarie Saterdag

Johan Ceranio, Louw du Plessis, Ellen Engelbrecht, Carlos Reis, Juan-Paul Schroeder, Jomarda van der Wal, Pieter van Niekerk, Elsie Verster. Andre Kemp, Johann Nel, Maryna Spies, Waldri Viljoen.

Afkondigings 20 Januarie 2013  

Weeklikse kennisgewings van die NG Gemeente Albnerton Suid.