Page 1

21 Februarie 2010 09:00

Erediens - NAGMAAL: Ds. Werner Schroeder Tema: “Dit maak die mens uniek”

09:00

Geen Lofland:

16:00

Woordskool: “Die Evangelie 3”

16:30

Voorbereidingsklas – kleingroepe

17:30

DAKdiens - NAGMAAL: Ds. Jaques Grobler

NEEM KENNIS Finansies vir Februarie R 315,000

NG kerk Alberton-Suid, ABSA Alberton , Rek no: 210580026 Takkode: 631-142 Daar is debietorders by die deure van die kerk en in die kerkkantoor beskikbaar

R191,216

Uitnodiging van die Kerkraad aan gemeentelede Die Kerkraad wil graag beklemtoon dat as enige van ons lidmate enigsins en vir enige rede behoefte aan ‟n besoek van ‟n leraar of ‟n ouderling het, wil ons graag daarvan weet. Vul die toepaslike kaartjie wat op die punte van die kerkbanke beskikbaar is in en gooi dit in die kollekte bordjie, of gee dit in by die kerkkantoor of skakel die kerkkantoor of enige predikant of die noodnommer elders op die blaadjie.


Lidmaatskap ontvang 1. Belydende lidmate Conrad Swanepoel, Adri Erasmus(nou Swanepoel), Johanna Hendrina Janse van Rensburg(nou Erasmus) en dooplidmaat Nathan Swanepoel vanaf NG Brakpan-Noord Besoekers en nuwe intrekkers Ons wil graag met jou in verbinding tree. Vul asb. die intrekkersboek in die voorportaal in of kry in die rakkies by die ingange lidmaatregistrasievorms, ook op ons webwerf www.albertonsuid.com wat jy na voltooiing by die kerkkantoor kan inhandig of faks. Montanus voedingsprojek Ons voorsien tans 2x per week etes aan ongeveer 80 - 100 kinders. As enige iemand of selgroep kans sien om te help met die voorbereiding van ‘n warm ete of broodjies sal dit baie waardeer word. Finansies vir die aankoop van bestandele is beskikbaar. Kontak asseblief vir Kobie (084 582 8630) met enige navrae of as jy/julle kan help Opsoek na werk Op soek na enige pensioenaris werk in of rondom Alberton. Skakel asb Johan du Toit by 082 554 7083. Breakfast with Evangelist Peter Pollock Please join Evangelist Peter Pollock for breakfast and fellowship. Saturday 27th February 2010 At Harvest Christian Fellowship, 2 Tehore street, Mulbarton at 08:00 for 08:30, Cost: R40-00 per person Please fsvp by 22nd February 2010 for catering purposes Sharon 011 432-5750 / sharon@harvfell.co.za Oud-Randpark lidmate Die wat van 1 Desember af ingeskakel het. Ons hou vir julle 'n kort amptelike inwyding/verwelkoming in die kerkgebou op Maandag 22 Februarie 19:00-20:00. Dis nie eksklusief nie - enigeen welkom!

NOODNOMMER – 082 972 1149 Die nommer word beman deur Susan Viljoen wat jou kan verbind met verskeie helpers.


LIEF EN LEED          

Hennie Aucamp: Hy herstel bo verwagting goed na sy verlamming.(011 907-5903; 082 490 6722) Esther Smit: Ervaar nog baie pyn nadat daar gewerk is aan haar rugwerwels. (079 617 8967) Samuel Marais is opgeneem in die hospitaal (Pretoria) met Artritis dit is baie ernstig en is siek (082 552 5150) Leon Burger Hy het maar min asem en hulle het ons gebede baie nodig (082 598 4041; 011 908-3498) Sally le Roux – Hannes le Roux se Sally – eertydse lidmate van ons – Sy is oorlede en haar begrafnis was reeds Donderdag (082 060 2266) Oom Louis Brits het Woensdagmiddag ingegaan Flora Life Clinic toe vir „n hartpasaangeer. (Marlene en Geraldine Brits 011 867-2389) Dit gaan ook nie goed met Marlene, oom Louis Brits se skoondogter nie. (011 867-2389) Tannie Bettie Baker Het ‟n gewas in haar nekwerwels en is Vrydag opgeneem vir toetse en om die gewas te verwyder. (083 751 6807; 011 864 9820) Mari Marinus het „n voetrekonstruksie ondergaan die week en dit het goed gegaan. (011 864 1281;082 922 4105) Hanlie Coleman het chroniese lewerprobleme. Bid vir haar.( 083 650 1239; 011 869-0499)

Dagboek van die week 22 Februarie Maandag

19:00

Gebedsaksie - Ali van der Westhuizen 082 463 5101

23 Februarie Dinsdag

11:00 13:00 06:00 10:00 13:00 15:30 19:00 19:00 19:00

Ankers Senior lidmaatbediening Gemeente biduur by die kerk JIK Gebedsbyeenkoms vir tieners in die Dak Minikerk: Silwerkroon CSV Kinderkrans Woordskool: Die Bybel 2 Herstelvreugde Engelvlerke

25 Februarie Donderdag

10:00

Senior Selgroepe by kerk

28 Februarie Sondag

09:00

Erediens: Ds. Willem Strauss Tema: “Die voorrang van Jesus” Lofland – Reis 3: 10 Gebooie Omsieners Kleingroepe Woordskool: Die Kerk 1 Voorberedingsklas – Kleingroepe DAKdiens: Ds Werner Schroeder

24 Februarie Woensdag

40 Dae Vas tot Goeie Vrydag 2 April.

09:00 15:30 16:00 16:30 17:30


Lekker verjaar Hartlik geluk aan Oom Pieter van der Westhuizen, Johan Breed, Tannie Maria Vorster, Oom Jan Barnard, Elandi Bekker, Zane Harper, Nadia le Roux, Elzette Wentzel, wat vandag (21 Februarie 2010) verjaar!!! 22 Februarie Maandag

23 Februarie Dinsdag 24 Februarie Woensdag 25 Februarie Donderdag 26 Februarie Vrydag

27 Februarie Saterdag

Leon Steinobel, Tannie Breggie Kruger, Tannie Anmar Viljoen, Jan Botha, Jacques Rooseboom, Theuns Fourie, Piero de Ru, Sienie Hattingh, Fred Bokelman, Annelien van der Walt, Maryke Kitching, DesirĂŠe van Niekerk, Chris van der Merwe, Willem Ross, Reinier Louw Ryno Coetzee, Pieter Harman, Jan de Kock, Antoinette Pienaar Shawn van Loggerenberg, Mandie Human, Dirk Rosslee, Michelene Bothma, Eileen Herbst, Pierre Kampman, Bettie Swart Leander van den Berg, Naas Lindeque, Michelle Oosthuizen, Ernest Raats, Roanda Jacobs, Monine Smith, Koos van Aswegen Sebastiaan Pretorius, Johann van der Merwe Anine Grobler, Riaan van Wyk, Maritza de Jager, Keagan Luiz, Ursula van de Vyver, Oom Jasper Pieters, Philippus Spies, Pierre Theron Marinda Greyling, Angeline Oelofsen Dehan Vorster, Thinus Lindeque, Theo van Wyk, Lize Venter, Reinette Engelbrecht, Danie Linde

NGKAS Afkondigings 21/02/2010  
NGKAS Afkondigings 21/02/2010  

Weeklikse Afkondigings