Page 1


Les Thugs 1994 W.G.


DOSSIER W2 1987-2012 W2 POPPODIUM

Interviews en tekst:

Ton Stassen en Sander Tonino Eindredactie:

Bert van de Kamp


Inhoud


DE STAD

8

Good Riddance 1999 W.G.


9

DE HISTORIE


1.

Voorwoord Leve de Rhinolophidae Ik zag ze hangen, op 17 oktober 1987. Aan het plafond bij de zaaldeur. Een stuk of zeven Rhinolophidae. Oftewel: hoefijzervleermuizen. Ze glimlachten. Want het was feest die zaterdag. De Willem II-Concertzaal opende haar deuren. Nou ja, slechts op een kier. Gelukkig maar: voor je het weet, klotst het daglicht binnen. Een onverdragelijke gedachte. Want hoefijzervleermuizen staan op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Net zoals muziekliefhebbers in Den Bosch. Ooit was de kolos aan de Boschdijkstraat een sigarenfabriek met matige arbeidsomstandigheden. Warm, vochtig, schemerig. Met de komst van de concertzaal is dat klimaat gelukkig verbeterd: nog warmer, nog vochtiger, nog schemeriger. Zo werd het de droomplek van elke muziekliefhebber. Want rock ’n roll verdraagt geen hospitality concept, luchtbehandelingskasten of frisse duizenddingendoekjes. Enkele unplugged memories aan concerten in de W2. Ik hoorde er muziek die liefde aanwakkerde – van kersenrodemondjesmaat tot ga-je-mee-blik als toegift. Muziek die gootsteenontstopper overtrof en verhard oorsmeer wist te doorboren. Muziek die moeiteloos ontsnapte aan de 127 hokjes uit het schema ‘Stromingen in de popmuziek’ van Rockacademie-docent Gert Keunen. Maar vooral muziek die het verhaal vertelde dat telkens weer verteld wil worden: over liefde, lot en levensloop. Verhalen over stervelingen met gespitste oren. Over onszelf. Vandaag luister ik naar het tikken van de klok. Het lijkt lang, zo’n kwart eeuw. Ze zeggen dat muzikale genres ingrijpend zijn veranderd. Of hebben ze zich slechts vermomd? Ze zeggen dat het W2-publiek fors is veranderd. Of raakte het grijzer en kreeg het kinderen – new rebels with a cause? Wat de W2 mij vooral heeft geleerd, is dat muziek in essentie geen moer verandert. Ze verbindt, troost, geeft moed. Coda. Ze verbindt, troost, geeft moed. Coda – en zo tot de laatste klank.

10


Is het fenomeen W2 zelf veranderd? Mwah. Ter geruststelling: dat zuinige antwoord is een compliment. Weliswaar beleefde de concertzaal personele stoelendansen, ingrijpende verbouwingen en de opmars van culturele marketing, maar de ziel bleef gruizig. Zo hoort het. Tot mijn plezier telt de begane grond van de W2 nog altijd twaalf dichtgemetselde ramen. Een godsgeschenk: bij popmuziek hoort transpiratie, geen transparantie. Niks te mauwen? Toch wel, want we blijven Bosschenaren. Mijn enige kanttekening bij 25 jaar poppodium is de naamswijziging. Het vroegere Willem II verwees naar rijk cultureel erfgoed: de jaren dat Bosschenaren sigarenbandjes verzamelden in plaats van beluisterden. Bij het vlottere W2 denk ik steeds dat de O van het toetsenbord haperde. Ongewild zie ik WO2 staan. Maar dat kan ook aan de programmering liggen van loopgravenbandjes als Napalm Death, Morbid Angel en Wargasm. Genoeg gevoorwoord, want deze zinnen zijn slechts de supporting act van dit boek. Druk je oor tegen de volgende pagina’s. Luister en lees. Want ze vertellen over zweten, dringen, juichen, dansen, luisteren, leven en we want more. Zo doet het recht aan de onstuimige kwart eeuw die de W2 beleefde. Gewetensvraag. Is er in 25 jaar werkelijk niets veranderd? Toch wel. Dat piepje in mijn oor. Het is sterker dan in 1987. Tijd voor zelfdiagnose: ik vermoed dat m’n gehoorbereik na 25 jaar Boschdijkstraat is opgerekt van 20.000 naar 100.000 hertz. Wat ik nu kan horen, is het piepje van die Rhinolophidae. Want ze hangen er nog altijd. Boven de zaaldeur van de W2. Hoefijzervleermuizen, de bezorgers van geluk en nachtelijke muziek. Eric Alink

Stadschroniqueur van Den Bosch

11


DE STAD

Popwerk 1999 W.G. Activiteitenoverzicht 1987-1988

12


DE STAD

2.

De Stad Paul Smits: ‘Ik ken de stad met betrekking tot de popmuziek pas vanaf 1968, waarbij het

mij opviel dat er in een stad als Den Bosch weinig grote bands optraden. De echte liefhebbers voor concerten van bijv. Pink Floyd, Spooky Tooth en Fleetwood Mac moesten uitwijken naar respectievelijk Zaal de Pas in Heesch, Zaal Paashuis in Schijndel en Het Blauwe Paard te Velddriel. Geen idee waarom ze deze bands in die dorpen wel konden laten optreden, maar we deden er als muziekliefhebbers ons voordeel mee. Ook ging ik regelmatig met vrienden naar concerten in Paradiso en De Kosmos in Amsterdam. ‘Ik was zelf in die tijd drummer in diverse ‘alternatieve’ bandjes uit Den Bosch. Alternatief stond voor bands die ‘progressieve’ popmuziek maakten, dus geen soul of lieve muziekparadedeuntjes, maar keiharde rock. Jimi Hendrix was hier het grote voorbeeld. Mijn actieve carrière als drummer heeft (gelukkig voor eenieder) maar enkele jaren geduurd, maar was wel voldoende intens om te beseffen dat popmuziek erg betekenisvol in mijn leven was en zou blijven. Ik bezocht in Den Bosch regelmatig concerten in zaal De Brede Haven (op de Havensingel) en later de T-Tuin op de Citadel. Veel stelde het allemaal niet voor, maar leuk was het wel degelijk. Er was toen ook veel te weinig geld om alle goeie platen (“elpees”) te kunnen kopen die uitkwamen en zo ontstond de situatie dat er met muziekvrienden werd afgesproken wie wat kocht om daarna met die elpee naar onze stamkroegen te gaan om hem te laten draaien. Kreeg de kroeg er schoon genoeg van om voor de zesde maal de hele elpee van Family of Earth Opera te moeten aanhoren, dan gingen we gewoon door naar het volgende café: de Hort, de Huifkar, de Big Pink of de Purple & Greenhouse.’ Wim Claessen: ‘In de jaren zeventig diende Bestek ’81 zich aan in Nederland. Dat is ze-

ker te vergelijken met de bezuinigingsoperatie waar we nu mee geconfronteerd worden. [Bestek ‘81 was een nota die in de zomer van 1978 werd uitgebracht door het kabinet van Agt-Wiegel. Centrale punten waren de ontkoppeling van de uitkeringen en de overheidssalarissen van de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Ook moest de markt meer ruimte krijgen. Het plan stuitte op hevig verzet in de samenleving. - red.] Veel subsidieregelingen werden toen opgedoekt. De gemeente ’s-Hertogenbosch werkte op dat moment met een beleidsplan om – gefaseerd – in elke wijk van de stad een jongerencentrum te bouwen. Ook was een stedelijk jongerencentrum gepland, een soort Talent Factory avant la lettre, maar dan goed. Jongerencentrum De Hamslag in de Rompert werd in 1974 geopend. In 1977

13


DE STAD

Green Day 1992 D.d.L. Het gebouw 1987

24


DE HISTORIE

3.

De Historie Wim Claessen: ‘De vraag die ik me eind jaren zeventig stelde was: Hoe en waar gaan

we nu popconcerten organiseren? Het is het virus dat ik meedroeg vanuit mijn werk in Heerlen en mijn nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van Pinkpop in Geleen. Ik was ervan overtuigd dat het jongerenwerk vanaf 15-16 jaar haar grondslag moest vinden in de muziek, of beter gezegd: de popmuziek. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk ’s-Hertogenbosch beheerde jeugdcentra die vooral gericht waren op jeugdactiviteiten tot 15-16 jaar. Het was dus nodig een nieuwe stichting voor jongerencultuur op te richten, de stichting Gigs. De statuten had ik overgeschreven van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Notaris van Noorden zei dat het niet nodig was om een bestuurslid mee te nemen. Het waren immers dezelfde bestuursleden als in onze eigen stichting. Dat werd dus de stichting Gigs, de juridische basis voor wat later Poppodium W2 en Theaterfestival De Boulevard zou worden.’ Zwaantien Koedam: ‘Ik ben in 1981, vóór mijn eerste baantje als advocaat, in ’s-Herto-

genbosch gaan werken. Ik ben in die periode een keer naar een concert van John Hiatt in het Theater aan de Parade geweest. We zeiden in die tijd nog gewoon ‘het Casino’ en daar ben ik gespot door collega Pieter van der Kruijs en Wim Claessen. Volgens mij was dat in januari 1986. Ik ben vervolgens gebeld door Pieter, die mij vroeg: “Houd jij van popmuziek?” Ik zei: ja, daar houd ik van. Pieter werd toen voorzitter van het bestuur van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. “We zoeken nog bestuursleden,” zei hij. Daarop heb ik een bestuursvergadering bijgewoond, hier aan het begin van de Havensingel, waar Wim Claessen directeur was. Dat klikte. En als je in het bestuur van Jeugd- en Jongerenwerk kwam, dan kwam je meteen in het bestuur van de Stichting Gigs. En onder de stichting Gigs viel ook wat later de Willem II is gaan heten. Er waren al allerlei activiteiten zoals de popcursus in dat gebouwtje langs het spoor: de Popsalon. De sigarenfabriek werd verbouwd en ja dat is eigenlijk mijn eerste wapenfeit als bestuurder, die verbouwing.’ Wim Claessen: ‘Rond die tijd raakte Paul Smits als vrijwilliger betrokken bij het

Popcollectief, zeg vanaf de jaren 1982-’83. Dat was een heel andere tijd dan nu. De Stichting Gigs kon zich snel ontwikkelen omdat alle subsidie in de activiteiten gestopt kon worden, er waren immers geen personele lasten. Door gedeputeerde Henk Einmahl ben ik toen op het spoor gezet van een subsidiepot voor cultuur van de provincie Noord Brabant. Uit die subsidiepot werden de eerste jaren – dus nog voor er een eigen poppodium was –

25


DE HISTORIE

terug naar Tilburg om daar zijn eigenlijke concert te geven. Dat gebeurde allemaal nadat het mooie rode gordijn was opengegaan. Paul was inmiddels de chef daar en Pieter van der Kruijs was bestuursvoorzitter: “En dan kondig ik u nu aan: Paul Smits met John Hiatt.” Conny Lunenburg: ‘De eerste twee jaar reisde ik van Berlicum naar ’s-Hertogenbosch om

28

er te werken bij de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. Wim Claessen was daar mijn eerste baas. Ik heb nog de oprichtingsnotulen van de Stichting Gigs uitgetikt in september/oktober 1979. Toen was ik net in dienst als schoolverlater, van de HAVO af, werkloos en dan kwam je in zo’n regeling terecht. Dat heette WVM, Werkverruimende Maatregel voor jeugdige werklozen. Wim Claessen richtte toentertijd een nieuwe stichting op, speciaal voor het onderdeel popmuziek. Wim was een vriend van Jan Smeets die in Limburg druk was met het neerzetten van Pinkpop. In ’s-Hertogenbosch had je wel popconcerten op diverse locaties maar nog geen echte popzaal, Tilburg had Noorderligt, Eindhoven de Effenaar. Tegelijk met mij werd Joost Breukel in dienst genomen in de T.A.P.-regeling (Tijdelijke Arbeidsplaats) en op de popmuziek gezet en hij heeft de naam ‘Stichting Gigs’ bedacht. Mijn man – ook met een “regeling”

Sigarenfabriek Goulmy en Baar Ca. 1880 S.A.


DE HISTORIE

aan de slag daar - heb ik bij de Stichting aan de Havensingel leren kennen. Wim regelde voor iedereen wel iets in die tijd. In 1986 zijn we naar de Hinthamerstraat verhuisd, nadat Jeugden Jongerenwerk was samengevoegd met de Stichting Jeugdzorg-Gezinswerk en dat werd de Stichting (Vinke)Touw, wat later weer Stichting Divers is gaan heten en op de Graafseweg gehuisvest werd. Wim had bedacht dat er een poppodium moest komen en stelde Paul Smits aan als begeleider voor de bouw. Paul werkte al als vrijwilliger voor het popcollectief. Wij hielden toen kantoor aan de Hinthamerstraat 141. Behalve Paul en ik waren Dick Huizenga en Herman Slaats de medewerkers van het eerste uur. Die laatste twee op vrijwillige basis. Paul had twintig betaalde uren voor begeleiding van de bouw en ik twintig als secretariële ondersteuning bij Stichting Touw, waaronder werkzaamheden voor het popcollectief. Begin 1987 werd er bezuinigd op de secretariaatsuren voor cultuur. Ik ging met Paul mee – met de overgebleven 10 uur voor de administratie – naar de nieuwe concertzaal. In september 1987 vertrokken we van de Hinthamerstraat naar het Willem II-gebouw. Eerst twee, drie proefconcertjes, gevolgd door de echte opening met John Hiatt, op 17 oktober.’

29


HET GEBOUW

Bianca Tangande: ‘De kunstenaarsingang was aan de zijkant of achterzijde, hoe je het

bekijkt. Dezelfde ingang als die van de muzikanten. Je kwam binnen door een groene deur waarop de affiches hingen en dan kon je vragen of er nog een kaartje te krijgen was bij het kantoor, dat er ook aan grenst. Die deur is nu weg, want er was via die deur ingebroken. De affiches zaten zeker een centimeter dik op de deur geplakt. Ik had het wel over de groene deur, maar je zag geen groen meer, want het was een en al affiche. Nu zie je helemaal niets meer op de nieuwe witte deur. Alsof ze niet meer durven.’ Har van der Put: ‘Het is de bedoeling dat de W2 een kunstencentrum wordt; dat was het

natuurlijk al jaren, maar nu dan ook met ‘een officiële strik’ er omheen. Wat vroeger Artis heette, is nu CBK [Centrum Beeldende Kunst –red.] geworden. Artis was een kunstenaarsinitiatief met een tentoonstellingsruimte van zeshonderd vierkante meter. Nu moet een en ander als cultuurpaleis ‘gepimpt’ worden. Artis was ooit een ontzettend goed initiatief. Die instelling had overigens de laatste jaren te kampen met weinig bezoekersaantallen, maar er gebeurden wel interessante dingen. Artis werd door de Mondriaanstichting gesubsidieerd en dat doet zo’n stichting niet zomaar. Vaak exposeerden daar buitenlandse kunstenaars. Het was een podium voor wat moeilijk toegankelijke en vernieuwende kunst. Op het moment dat de subsidie stopte was het snel afgelopen met Artis. Het CBK probeert meer te werken met plaatselijke kunstenaars en met studenten van de cademie. Als je dan een groepstentoonstelling hebt, dan loopt het wel lekker.’ Jacques van der Last: ‘Met deze nieuwe plannen rondom een centrum voor beelden-

40

de kunst had men eigenlijk het liefst dat de Koninklijke Harmonie en het Poppodium W2 vertrokken uit het pand. We zijn een aantal keren in onderhandeling geweest, maar hebben besloten te blijven zitten. Iets waarbij we steun hebben gehad van Frans van Gaal, die in de gemeenteraad een pleidooi hield om ons op deze plek te laten zitten. Wij hebben zelf overigens ons best gedaan om de naam Willem II eraf te halen, maar dat viel niet zo heel goed. Er staan nog steeds kronen op de gevel, maar Willem II is nooit koninklijk geweest en Goulmy wel. Het gebouw zou eigenlijk Goulmy moeten heten. Maar ja, de naam Willem II is inmiddels al zo ingeburgerd door het Poppodium W2, dat dat wel onbegonnen werk zal zijn. Het enige dat in de stad nog aan de fabrikanten refereert is het Goulmy en Baarplein in de Maaspoort.’

Deze pagina: Tekst op muur in de fabriek 2012 D.B. Rechter pagina: Death Metal Discovery 1991 P.R. Henry Rollins 1988


41

HET GEBOUW


68

DE KLUIZENAAR


HET COLLECTIEF

8.

Het Collectief Bert van de Kamp: ‘Het Popcollectief is de naam voor de oefenruimtes die de W2 exploi-

teert voor popmuzikanten uit de regio ’s-Hertogenbosch. Het is het oudste onderdeel van de oorspronkelijke stichting, waaruit de rest is voortgekomen.’ Dorette Sturm: ‘Als je vanaf het station langs het spoor naar de huidige W2 fietst, heb

je aan je linkerkant een laag gebouwtje met trappen naar boven. Daar is het popcollectief begonnen en er oefenden bandjes. Later zijn ze naar de W2 gegaan. Voor die tijd had je geen poppodium. Wij reden gezamenlijk, opgepropt in een auto naar de Pul in Uden, Doornroosje in Nijmegen of naar Amsterdam om bands te zien. Sinds de oprichting van het Popcollectief gebeurde er iets in Den Bosch. Als ik vond dat er een goede band kwam, ging ik ernaar toe.’ Rob Willemse: ‘Ivo en ik kennen elkaar al vanaf onze EDAH-tijd. Ivo was daar de groen-

teman en ik kwam in de vulploeg erbij. We draaiden samen diensten in de vestiging op de Helftheuvel, begin jaren negentig. Dollen met elkaar en Ivo in het bijzijn van klanten flauwe vragen stellen als: “Ivo, wat is het verschil tussen een groene en een gele paprika?” Ivo zat toen, net als ik, in een bandje. Eerst in Thunderin’ Hearts en daarna Enos. Mijn band repeteerde in een oefenruimte van de W2, ver voor Ivo daar ging werken. Ik repeteerde er al vanaf eind jaren tachtig en heb er inmiddels ook al zo’n zeven keer mogen optreden. Mijn band draait al meer dan 25 jaar onder verschillende namen en in verschillende bezettingen, met mijzelf als enig origineel lid.’ Maarten van Hooft: ‘De Popcall was een blaadje van het Popcollectief dat een keer of zes per jaar uitkwam en verspreid werd onder vier à vijfhonderd lezers en verdeelpunten. Ik schreef hier een column in en Bert van de Kamp ook, verder stonden er artikelen in over Bossche bandjes, recensies van optredens en demo-recensies.’ Stijn Mertens: ‘In augustus 2004 kon ik aan de slag bij Poppodium W2. Ivo Cooymans

kende ik overigens al van mijn band ‘Flying Fortress’, we hadden al een keer op Boschkilde in de W2 gestaan. Paul Smits kende ik daarom ook al, maar enfin. Ik kom Ivo op een dag tegen in het Plein en hij vraagt: “Hoe gaat het?” En ik zeg: ik zit hier nu al twee jaar bij het Plein en ik wil wat anders, ik wil meer met muziek bezig zijn. “Dan moet je nu solliciteren bij de W2,” antwoordt Ivo. Ik ben meteen naar de computer gelopen die bij het Plein achter

69


HET COLLECTIEF

74

Biohazard 1993 W.G. Boschkilde 1991 M.V.


DE ZAAL

9.

De Zaal Ivo Cooymans: ‘Wat altijd terugkomt als de W2 ter sprake komt, zowel bij het publiek als

bij bands, is dat het een podium is met een bepaalde sfeer. Iets dat ongetwijfeld te maken heeft met het historische pand waar we in zitten en waar we ons naar vernoemd hebben, maar ook met de mensen die hier werken.’ Maarten van Hooft: ‘Als je muziekfanaat bent is het fijn als er in je stad een Poppodium

is. De Dijk, Gotcha, allemaal hier gezien. Ik was dan niet van de herrie, maar de betere popmuziek ging ik toch wel altijd bekijken in de W2.’ Gerard van den Dobbelsteen: ‘Ik heb in de W2 veel concerten en disco’s en party’s

bezocht vanaf 1978 - ik was toen 21 jaar - tot mijn 45e jaar. Toen ben ik opgehouden daar te gaan swingen. Drugs en drank waren aan de orde, bij mij en anderen feestgangers. Naar concerten ga ik nog wel eens. Ik heb weinig contact met mensen daar en dat is jammer.’ Ivo Cooymans: ‘Mijn werk is om te beginnen geen echte negen-tot-vijf kantoorbaan. Je

bent altijd bezig. Het is a way of life , je moet altijd met muziek bezig zijn, je oren spitsen bij je publiek, bij promotors, bij de radio en op internet. Verder moet je natuurlijk je netwerk gebruiken, de mensen die net als jij dagelijks bezig zijn met muziek. Er zijn verschillende manieren waarop ik met bands bezig ben. Sowieso regelmatig met de bookers , de mensen die een artiest/band vertegenwoordigen, contact onderhouden. Ook als bepaalde bands nog helemaal niet op tournee zijn, wel al laten weten dat je voor hen belangstelling hebt, mochten ze naar Nederland komen. Tijdig je wensen kenbaar maken. De radio heeft aan belang ingeboet, hoewel je nu met internet de meest gespecialiseerde zenders kunt beluisteren. Op een artiest als Fink bijvoorbeeld, ben ik geattendeerd door een vrijwilligster die vertelde dat Fink helemaal te gek was. Wat ook zo was. Toen heb ik tijdens dat optreden het eerste contact gelegd en twee jaar later konden we hem boeken voor de W2. En nu is hij alweer te groot voor ons. Ik zag hem laatst staan bij Rock in Park in Nijmegen, op een groot podium. Dit voorbeeld illustreert trouwens goed, hoe boekingen wel vaker verlopen. Niet dat alles wat er zoal geroepen wordt door enthousiaste muziekliefhebbers in mijn omgeving op deze manier kan worden opgepakt; dat is niet realistisch. Met een checklist werk ik niet. Als ik vakgenoten aan de telefoon heb, vertel ik waar ik mee bezig ben. De sfeer onderling is redelijk open. Soms kun je iets waarmee je bezig bent niet naar buiten

75


DE ZAAL

hierbij thuis, maar de jongeling ook. W2 is heel eigenzinnig gebleven in zijn programmering. Het meest populaire wat ze gedaan hebben is Doe Maar geweest.’ Inge Steenhorst: ‘Wij zijn laatst een keer

naar een 80’s Party geweest in de W2 en dat trekt ook ander publiek dan gebruikelijk. Voor het eerst kwam ik collega’s uit de zorg tegen die heel enthousiast tegen me zeiden: “ik woon hier al jaren achterom en ben hier nog nooit geweest, maar nu is er een 80’s Party , leuk hè?” Rob Willemse: ‘Vroe-

ger was de Willem II echt rock en metal. Toen kon je elke week wel naar een metal-concert. Dat is nu minder. Ik vind ook de recente samenwerkingsinitiatieven heel tof: met de Verkadefabriek, met Perron 3 in Rosmalen en Tussen Kunst en Kitchen.’ Inge Steenhorst: ‘Mij moet nog even van

het hart dat ik erg blij ben dat ook de posters met foto’s of illustraties weer terug zijn in de W2-promotie. Alleen typografie op je posters, dat werkt niet volgens mij.’ Ivo Cooymans: ‘Wanneer ik tevreden

84

ben over mijn werk? Ik hoef niet zelf de band geweldig te vinden, maar als ik zie dat het ‘klopt’. Als de sfeer klopt, als het voor de bands klopt, als het voor het publiek klopt. Als het allemaal klopt, dat

houdt in dat er ook genoeg publiek is, dan kan ik daar heel erg van genieten. Dan maakt het mij niet uit of er hardrock staat of Gers Pardoel. Als er maar twintig mensen binnen staan is dat nooit leuk, natuurlijk. De W2 wil ook een ontdekkerspodium zijn en dan moet je wel dat risico van ‘weinig publiek trekken’ durven te lopen. Je moet nadenken over hoe je dat risico minimaliseert. Zo is eigenlijk ook het fabrIQ-festival ontstaan. Door onbekendere, kleine acts in een bijzondere omgeving neer te zetten, waardoor er wel meer publiek dan gemiddeld op af komt, publiek en bands bij elkaar brengen.’ Anneke van Giersbergen: ‘De W2 heeft

dat familiegevoel. Toen Paul Smits wegging is er wel een bepaalde sfeer weggegaan. Paul was er altijd en maakte er de dienst uit. Ergens was hij heel vrij, maar ook heel streng. Als bezoeker zeurde ik wel eens om een vrijkaartje. Ook als we daar speelden en ik vroeg of er toch nog iemand op de gastenlijst kon, dan was het van: “Nee, het lijstje zegt” Dan had je een beetje het vadergevoel. Ik heb wel het idee dat er met zijn vertrek iets veranderd is, misschien niet eens ten nadele. Dat merkte je ook als bezoeker. Alsof de familie een beetje uiteen viel. Niels Duffhuës: ‘W2 was voor mij een

soort clubgebouw. Ik heb me er altijd


DE ZAAL

heel erg thuis gevoeld. Ik vond het een plek waar mijn wereldje was, waar mijn soort mensen kwamen, waar de dingen waren die mij interesseerden en die ik belangrijk vond.’

drie minuten later sta je weer in je rustige atelier en hoor je niets van dit al. Maar zo’n moment geeft wel een soort kick. Ik hoor natuurlijk wel eens dat er een concert is en dat ziet er altijd leuk en levendig uit. Mijn atelier is gelukkig heel goed geïsoleerd.’

Anneke van Giersbergen: ‘W2 is heel

breed. Je kunt er als metal head naartoe, maar ook als Danceliefhebber. Het is er altijd heel gemoedelijk en iedereen is welkom. Ik krijg er een familiegevoel bij. Vroeger kon je nahangen, je kende iedereen en er was ook de muziek die jij tof vond. Vroeger was het veel intenser, omdat ik hier woonde. Nu is dat minder, omdat niet alles meer gefocust is op Den Bosch.’ Har van der Put:

‘Wat ik me van de W2 als bijzonder moment kan herinneren? Altijd als ik naar mijn atelier ga, ga ik met de lift naar boven. Ik neem dus zelden de vooringang. Dus daardoor zie ik heel vaak medewerkers van het W2-poppodium. Dan staan de deuren open en zijn ze het podium aan het inrichten. Op een gegeven moment ging ik ’s avonds met mijn vrouw Michelle, naar mijn atelier toe en toen stond de deur open van het podium. Wij stonden dus eigenlijk even achter het podium en zagen er een enorm headbang-festival. Je keek vanaf het podium zo op die zwaaiende, zwierende en zwetende hoofden. Een kolkende extatische massa. Een wonderlijk moment, want nog geen

Paul Smits: ‘Uiteindelijk ontstond er een

situatie waarbij wij elk jaar als toelichting op het financiële jaarverslag de cijfers van het betreffende jaar inleverden (bezoekersaantallen e.d.) en de tendensen van dat jaar. Omdat dat voldoende bleek om de subsidiestroom op gang te houden,werd de aandacht voor zaken die speelden binnen de organisatie snel gelegd bij zaken die voor onszelf een hoge prioriteit hadden zoals programmakwaliteit, verbouwingen, uitbereidingen en dergelijke. Achteraf denk ik dat daardoor het lokale draagvlak (ambtelijk en politiek) niet echt geweldig was, terwijl we landelijk binnen de popsector een heel behoorlijke naam hadden. Vaak werden W2 en Vera (te Groningen) als voorbeeld gesteld van zalen die voorop liepen in de popmuziek. Ook werd ik door mijn collega’s driemaal genomineerd als (een van de drie) Directeuren Van Het Jaar, al ben ik nooit eerste geworden. Ook de pers was over het algemeen wel van mening dat de W2 méér was dan alleen maar een lokale popzaal, bijvoorbeeld ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen binnen onze

85


No Use For A Name 1993 D.d.L


Deze pagina: Herman Brood 1988 Rechter pagina: De Staat 2009 S.L.


DE VRIJWILLIGERS

Shine 1993 W.G

je dat over vijfentwintig jaar beschouwt. De vrijwilligers zijn gemiddeld braver dan vroeger, is mijn indruk.’ Trudy Moricz: ‘Gemiddeld kook ik hier

110

voor twintig mensen. Dan krijg ik € 60 of € 75 mee om boodschappen te doen. Drie, drieëneenhalve euro per persoon houden we als richtlijn aan. Dat is dan exclusief kleedkamerspullen. Ik kook meestal alleen. Er zijn koks die altijd samen koken, maar ik niet. Ik heb mijn programma helemaal in mijn hoofd zitten en heb dan liever geen andere kok om me heen. Maar een hulpje dat uien snijdt mag wel natuurlijk, haha! Één kapitein op het schip, is mijn filosofie. Als een concert om half tien begint, dan is het even afhankelijk van wat voor soort band er optreedt, maar meestal laat de band zich dan halverwege de middag zien in de concertzaal. Wij zorgen er dan voor dat de “kleedkamerspullen” er al zijn, zeg maar wat de mensen op de rider hebben staan. Zaken als bijvoorbeeld: drie broden, vijf mueslirepen, tien appels en een banaan staan er dan op. Soms staan er heel algemene zaken op, soms ook hele specifieke wensen. Sommige bands zijn heel makkelijk. Andere bands noemen wij de “gevalletjes blauwe M&M’s.” De band begint dan op te bouwen in samenspraak met de mensen van geluid en licht. Rond een uur of drie heb ik zelf, als ik kook, de boodschappen al gedaan. Dan ben ik hier binnen en druk met opstarten. De persoon die de pre-productie doet, informeert de kookploeg over aantallen, de rider en dieetwensen van de band en de crew . Rond tweeën ben ik dus met die lijst in de supermarkt. Het is vooral een kwestie van goed plannen, je hoeft geen sterkok te zijn om hier te koken.’

Dennis Huige: ‘Claw Boys Claw had al-

tijd een kokosnoot in de rider staan. Daar deden ze niks mee, het was puur een check om te zien of er gelet was op hun wensen. Stond de kokosnoot in de kleedkamer, dan was het goed. De rest zal dan ook wel kloppen. Racoon heeft geen speciale wensen in de rider; behalve dat een van onze roadies echt geen kaas lust. Eén kaasloze maaltijd staat er wel op.’ Toon de Laaf: ‘Er heeft de afgelopen ja-

ren vernieuwing plaatsgevonden bij de W2. Van bonnetjes naar munten uit de automaat. Van kaartjes aan de kassa naar internetbestellingen. We kunnen nu ook intekenen op onze diensten als vrijwilliger via internet. Verder is de programmering gevarieerder en breder geworden, de afgelopen jaren. We trekken meer mensen naar ons podium en ondernemen voorzichtig ook wat andere activiteiten, bijvoorbeeld Dance en een platenbeurs.’ Dennis Huige: ‘Herman Slaats heeft voor

ons jarenlang het licht gedaan. Is tijden met ons mee op tournee geweest. Ja, hij was ook plakker bij de W2, dat weet ik. Vroeger werden er in de punk- en in de hardcorescene echt van die mooie concertposters gemaakt. Dat was op een gegeven moment al heel lang uit de mode in het land, maar bij de W2 deden ze dat nog wel. Ze maakten er echt werk van om prachtige aankondigingsposters te maken. Geweldig. Ik moest in die tijd ook regelmatig naar ELPEE om tickets te brengen of verkoopstanden op te halen bij Paulus Tops. Prachtige figuur. Maar die zaak bestaat dus ook al niet meer.’ Herbert van den Heuvel: ‘Soms zeg

ik ook wel eens tegen vrijwilligers dat ze


DE VRIJWILLIGERS

moeten stoppen, omdat er geen energie meer uitgaat van die persoon richting de W2, of omgekeerd. Knip de navelstreng maar door. Cijfers heb ik niet, maar ik schat dat de gemiddelde vrijwilliger tussen de drie en vijf jaar bij ons blijft. De afhakers zitten vooral in het eerste jaar. Je hebt types vrijwilligers. Je hebt bijvoorbeeld het type dat zich opgeeft en vervolgens bijna altijd komt, en dan stopt en zich nooit meer laat zien.’ Trudy Moricz: ‘Mensen vinden het juist

leuk dat ze een huiselijke maaltijd krijgen. Tussen de bedrijven door zet ik ook de tafels klaar, dek ik de tafels. We eten in principe altijd om 19.00 uur. Ze komen allemaal naar het luikje van de keuken en krijgen daar van mij hun eten. De maaltijden kenmerken zich over het algemeen door een ontspannen, leuke sfeer. Laatst, in december 2011, trad hier Postmen op en zijn halve band stond hier al in de foyer te wachten om te eten. Zo om 18.30 uur begon er een piano te spelen, er gingen mensen met hem meezingen en er ontstond echt een hele leuke sfeer. Dat gebeurt hier regelmatig en dat knusse sfeertje is ook wat mij zo bevalt aan de W2. Het is niet massaal. We koken meestal twee gangen: een hoofdgerecht en een toetje. Tegen achten is het eten voorbij. Dan was ik de boel af en maak ik de keuken schoon voor de volgende kok. Je begrijpt intussen wel waarom wij van de kookploeg er zo aan hechten dat alles er spic en span uitziet als we dienst hebben. Als dat allemaal is gebeurd, zo rond negenen, kan ik blijven hangen om de band te bekijken of naar huis gaan. Mijn eerste kookavond hier was trouwens voor The Nits, ik werd toen ingewerkt door Lodewijk.’

111


Sick Of It All 1992 W.G.


DE VRIJWILLIGERS

‘Ik was in die periode verschrikkelijk onzeker.’ Dennis Huige:

Herbert van den Heuvel: ‘Rond het jaar 2000 is de vrijwilliger een stuk individueler

geworden. Sinds die tijd - en dat geldt tot op de dag van vandaag - komen vrijwilligers veel meer als individu binnen en niet meer aan de hand van een bepaalde muziekstijl of een clubje. De meesten hebben het ook tamelijk druk met studie en werk en die willen dan als ontspanning, als individu hier werken. Dat heeft ertoe geleid dat het in principe een prettigere club mensen is geworden. Een club die meer open staat voor anderen.’ Dennis Huige: ‘Ik was in die periode verschrikkelijk onzeker. Een van de taken van de

assistent-programmeur was het verzinnen van een eigen avond. Iets met bijzondere ideeën. Op een gegeven moment had ik dan iets bedacht met een deejay die dan met livemuzikanten samen ging spelen. Bij zo’n concept moet je dan vervolgens mensen gaan zoeken. We hadden een demo gehad van een hele goede deejay. Die zou dat wel kunnen. Maar ja, dan moest ik die ook gaan opbellen. Dat was voor mij al een hele opgave. En die deejay reageerde: ‘ja dat kun jij nu wel bedenken maar, nee…’ Kortom, ook dat was leerzaam voor mij. Dat ik René had geadviseerd deze bands te boeken en dat dat toen een goede avond bleek te zijn was heel goed voor mijn zelfvertrouwen. De opleiding heb ik uiteindelijk net niet afgemaakt. Het ging te snel en te hard met Racoon. Wij waren bloedserieus bezig met Racoon toen. Hadden er al heel veel tijd in gestoken en vrij snel ging het goed lopen. Dan ben je drie keer in de week aan het spelen. Toen op een gegeven moment onze eerste plaat uitkwam, toen konden we er na een maand of zes van leven. Het ging vrij snel, vrij goed. We konden de huur betalen en de boterham met pindakaas en dat was het. Dat was prima. Na twee jaar ging het een tijdje wat minder en moesten we er allemaal weer een baantje bij gaan nemen. Sinds 2005 kunnen we er normaal van leven. Het stomme is dat we op ons huidige niveau veel minder spelen dan toen we nog aan het begin stonden.’ Herbert van den Heuvel: ‘We zitten nu ook in een crisistijd en net als toen we begon-

nen, zie je dat er nu allerlei regelingen zijn om werklozen aan de slag te krijgen. Het niveau van de gemiddelde vrijwilliger is behoorlijk toegenomen. De uitgesproken subcultuurtjes zijn verdwenen. We krijgen steeds beter opgeleide en ontwikkelde mensen binnen die hun kwaliteiten aanbieden. Die willen ze ook meer inzetten en gebruiken. De laatste jaren krijg ik ook mensen aangeboden via instanties, als een leerwerkplaats. Martijn de Vries is daar een geslaagd voorbeeld van, die werkt hier inmiddels ook. We hebben ook vrijwilligers voor wie dat niet is weggelegd, omdat ze onderaan de arbeidsmarkt functioneren.’

115


DE VRIJWILLIGERS

Deze pagina: Roosbeef 2009 D.B. Caro Emerald 2009 S.L. Krezip 2000 S.La Rechter pagina: Alain Clark 2012 N.S.

120


121

DE VRIJWILLIGERS


DE HOOGTEPUNTEN

Rocky Horror 1993 R.S. Heather Nova 1994 R.S. Bambix 1992 W.G. Achtergrond: Seven Year Bitch 1993 W.G.

140


DE HOOGTEPUNTEN

Rachel

Rijsdijk: ‘Het mooiste W2-

concert was voor mij een concert van The Answer, op 4 december 2011, een dag na mijn 40e verjaardag. Het was een beetje een verjaardagscadeautje. Mijn favoriete muziek is Jaren ’70 Rock en The Answer is dat helemaal. Ik houd zowel van hard als van zacht. Het is een soort stevigere Crosby, Stills, Nash & Young. Ik heb de groep leren kennen tijdens een concert in 2007 in de W2. Daar heb ik toen tot vier, vijf uur ’s ochtends met die zanger zitten praten. Zij zaten in Hotel Terminus, dus ze hebben mij aansluitend nog naar huis gebracht. Dat was echt fantastisch. Zij komen uit Belfast en hij vond mij daar heel erg goed passen. Ze zijn vervolgens over de wereld gaan toeren met AC/DC. Sinds 2007 ben ik dus bevriend met Cormac Neeson, de zanger van The Answer. Ze speelden afgelopen zaterdag op de Zwarte Cross en begin dit jaar in maart in London, ben ik beide keren daarheen geweest. Cormac zet me dan altijd op de gastenlijst. In januari heb ik ze ook nog gezien in de Melkweg en een kort interview met ze gedaan in het kader van de 25jaar-concerten van de W2.’ Wessel Maas: ‘Ik ging, toen ik nog in ’s-

Hertogenbosch woonde, vaak naar het Boschkilde-festival. Een keer in elk seizoen. Zelf heb ik hier niet aan meegedaan. De afzonderlijke leden van de Boschkildebands kende ik niet, maar het publiek dat telkens kwam vaak wel. Dat was toch een soort club van hard rock- en metal-fans die je telkens terug zag komen in de W2, bij dit soort activiteiten. Het meest memorabele concert dat ik in de W2 gezien heb, was tijdens een Boschkildefestival trouwens, en wel de band Pegasus, in 2008. Daar kan ik nog wel iets opmerkelijks over vertellen,

want twee, drie jaar later ben ik zelf bij die band gaan spelen. Dat was heel leuk. De muziek is te vergelijken met Metallica. Ik heb daar auditie gedaan en ze vonden mij goed spelen, gelukkig. Met Pegasus heb ik ook opgetreden trouwens, maar niet in de W2. Alleen het optreden krijgt in deze band helaas niet de aandacht die ik wil dat het krijgt en daarom ben ik er een paar maanden geleden mee gestopt.’

‘De charme van zo’n kleine schaal als de W2 is: artiesten zitten niet op een grote afstand. Dat heeft ook te maken met de manier waarop wij werken. Wij doen niet moeilijk. De eerste keer Morphine vond ik fantastisch, net als de eerste keer Fatal Flowers in 1989, denk ik. Verder: The Tea Party en later ook Jeff Martin. Busi Mhlongo was ook geweldig, dat is een Afrikaanse zangeres. Verder ook een aantal punkconcerten, die ik niet op cd hoef, maar als concert wel fijn zijn om bij te wonen.’ Herbert van den Heuvel:

Huige: ‘Het meest memorabele W2-concert dat ik heb meegemaakt was een dubbelconcert van Neurosis en Entombed. Het zware spul, zeg maar. Neurosis is een Amerikaanse band en Entombed is Zweeds en die package werd aangeboden; die kon je samen boeken. Ik weet nog dat René [Derks] toen aan mij vroeg: “Moeten we dat doen of niet?” En ik had meteen zoiets van – afhankelijk van wat dat kost – ja, zeker te weten. Ik kende Dennis

141


DE GETUIGEN

Paulus Tops

188

ex-platenboer, deejay en manager. Zeelst, naast Veldhoven, is de geboorteplaats van Paulus Tops, alwaar hij in 1959 ter wereld komt. Daar blijft hij wonen totdat hij op zijn 21e begint met pendelen van huis naar werk in ’s-Hertogenbosch, waar hij in 1981 ook gaat wonen. Hij is dan filiaalhouder van ELPEE, een keten van platenwinkels die na twee jaar failliet gaat, waarna Paulus op zijn 23e besluit eigen baas te worden en de platenzaak onder dezelfde naam voort te zetten. In 2002 sluit hij zijn winkel en nu is hij manager van een aantal bands, waaronder Straf. ‘Wij hadden een oom die bij Philips werkte en die had een nieuwe installatie gekocht en wij kregen zijn afdankertje, want wij hadden het niet breed. Zo’n koffergrammofoon die je kon openklappen, met een speaker in de deksel en om te schakelen naar 16, 33, 45 of 78 toeren. Zestien toeren!!! Ik heb nog nooit een plaat gezien die op zestien toeren afspeelt, maar het was wel leuk speelgoed, want ik kon dat Aaaaiyyy Looooeevee JOOEEiiii laten klinken. Wij kinderen - ik heb twee oudere zussen - wij mochten allemaal een plaatje kiezen. M’n middelste zus wilde Rossini. Dat vond mijn moeder zo geweldig, dat ze een hele elpee mocht uitzoeken. Ik wilde ik was zeven ongeveer - The Monkees met “Hey, hey we’re the Monkees”. Naar die tv-serie. Dat waren The Beatles voor kids. Ikzelf vond the Beatles helemaal niks. Dat was iets voor gillende meisjes. Ik heb net de verkeerde leeftijd voor The Beatles. Voor mensen die een paar jaar ouder zijn is The Beatles de poort naar een heleboel muziek. Later ben ik ze wel gaan terugluisteren, maar ik was al verpest doordat ik al veel artiesten kende waar The Beatles

J.M.

het van gejat hadden. Ik vind het de meest overgewaardeerde band ooit. John Lennon had een draagbare jukebox met veertig singletjes erin, die overal mee naartoe ging en die singletjes, dat is het oeuvre van The Beatles. Dat waren allemaal Amerikaanse rhythm-and-blues-artiesten en garagerock. Net als Elvis met “That’s allright mama”, dat is leuk hoor, maar luister eens naar Arthur Crudup, dan hoor je hoe het echt klinkt. Elvis is een goeie performer maar niet meer dan dat. Het is de Robbie Williams van zijn dagen. Die heeft ook op de muziek nul inbreng gehad. Er is wel veel gebeurd in de wereld vanwege het fenomeen Elvis. Elvis was te naïef om te snappen dat hij het niet kon maken om als witte man zwarte muziek te zingen. Hij was er precies op het moment dat het witte Amerikaanse publiek heel graag iets met die zwarte muziek wilde, maar het zich niet kon permitteren om naar zwarte muziek te luisteren en hij maakte die zwarte muziek als blanke. [Frank] Zappa, dat is een originele artiest. Die heeft ook niet alles zelf verzonnen, maar tachtig procent van zijn oeuvre is van hemzelf. De composities, de sound, zijn arrangementen, de muzikanten die het moesten


DE GETUIGEN

‘Ik kon dat Aaaaiyyy Looooeevee JOOEEiiii laten klinken.’ Paulus Tops:

uitvoeren en wel precies zoals Zappa dat wilde. Even terug naar The Monkees, naar de radio- en tv-winkel waar ik mijn eerste plaatje mocht kopen. Ze hadden die single niet, maar er ontstond een samenspel tussen mijn moeder en de verkoopster. Die laatste wilde mij toch een plaatje verkopen en wel onmiddellijk. Mijn moeder had geen zin om nog een keer terug te komen. Ik weet niet hoe het gebeurd is, maar samen hebben die twee mij naar huis laten gaan met: Morgen Ben Ik De Bruid van Willeke Alberti! [homerisch gelach]. Dat was mijn eerste plaatje. Mijn eerste gekochte plaat was van de Bonzo Dog Doo- Dah Band. Mijn eerste concert was een optreden van de Mr. Albert Show toen ik twaalf was, in een open jongerencentrum in Veldhoven. Elk seizoen kwamen al die usual suspects langs. Denk aan Supersister, Kayak, Alquin, Mr. Albert Show, daarna Sweet d’Buster, Solution, Elly en Rikkert, en opeens waren die in de Here en dat was een grote deceptie, Brainbox: dat was een vast lijstje bands en om de twee weken stond er wel een in het jongerencentrum. ‘Ik hoef zelf trouwens helemaal geen platen of cd’s te hebben. Toen ik boven de

winkel woonde, had ik een collectie van twintigduizend cd’s onder me en nu heb ik Spotify. Ik hoef het allemaal niet zelf te hebben. De beleving van muziek zoals ik die had voordat ik mijn winkel had, die krijg ik nooit meer terug. Dat moest een elpee zijn en dan sloeg je die hoes open, op je schoot, en dan ging je de teksten meelezen. Dat was de beleving en die beleving, die is er niet meer. Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat mijn winkel dicht ging, maar als ik iets nieuws hoor, dan begin ik met oordelen. Choice management ben ik dat gaan noemen. Dus niet: “klanten die dit kochten, kochten ook…” Dan heb je ooit iets voor je neefje gekocht en dan gaat je dat achtervolgen. Daar heb je niets aan, dat is alleen maar statistiek. Je moet het heuristisch benaderen en er vakkennis in stoppen. Mensen kundig en op maat adviseren.’ Ivonne van der Velden,

projectleider Centrum Beeldende Kunst ’s-Hertogenbosch. Geboortedatum: 25-08-1963, Loosbroek. Opleiding: Grafische Kunsten aan Kunstacademie St. Joost, Breda.

189


Concertlijst 1987-2012

1987

27-09-1987 KANDA BONGO MAN 02-10-1987 ACUNA ALEX 03-10-1987 CLAW BOYS CLAW 07-10-1987 I JAH MAN 10-10-1987 GROTE PRIJS 17-10-1987 JOHN HIATT & THE MAGNIFICENT 7 17-10-1987 BOEGIES 24-10-1987 GROETEN UIT A’DAM 29-10-1987 LEATHER NUN 06-11-1987 MADDOG • SEDUCER 07-11-1987 THE NITS 09-11-1987 ROCK/POP UITVOERING 11-11-1987 TOY DOLLS 13-11-1987 FEEST MTS 15-11-1987 MUZIEKINSTRUMENTEN MARKT 25-11-1987 CARL PALMER 26-11-1987 KREATOR • VOIVOD 28-11-1987 IQ 29-11-1987 SALIF KEITA 05-12-1987 DE DIJK 17-12-1987 PLASTIC DOLLS • DE ROLOOS 19-12-1987 JUST ICE 23-12-1987 3 MUSTAPHA’S 3 03-01-1988 NIEUWJAARS SESSIE 16-01-1988 GROEPENPRESENTATIE 21-01-1988 JONATHAN RICHMAN 23-01-1988 SHARKEYS MACHINE 24-01-1988 LEGENDARY PINKDOTS 25-01-1988 ROCK/POP UITVOERING 31-01-1988 TARGET 31-01-1988 LEAVING TRAINS 06-02-1988 RIFF • HENRIK HALSTED 20-02-1988 MEMBRANES 25-02-1988 BHUNDU BOYS 27-02-1988 EEK A MOUSE 28-02-1988 LINK POTRUDI 05-03-1988 GROEPENPRESENTATIE 06-03-1988 BODEANS 12-03-1988 SOUL ASYLUM 20-03-1988 RUNNING WILD 26-03-1988 ALLIED FORCES • OSTROGOTH 31-03-1988 FEEST MTS HORROR 03-04-1988 ALVIN LEE BAND 08-04-1988 DR. JOHN 09-04-1988 FUNKY STUFF 11-04-1988 SHAKE HANDS FESTIVAL 15-04-1988 BLUES’N TROUBLE 16-04-1988 DIFFERENCE • H. HALSTED 23-04-1988 KOOL MOE DEE 24-04-1988 SODOM • WHIPLASH 25-04-1988 ROCK/POP UITVOERING 30-04-1988 HARDCORE DAG 01-05-1988 FAITH NO MORE 06-05-1988 THE LYRES 07-05-1988 GIN ON THE ROCKS 11-05-1988 FEEST COUDEWATER 14-05-1988 ROSSI DR. • CALL MAMM 15-05-1988 BLESSED DEATH • CYCL 21-05-1988 WEE PAPA GIRL RAPPERS 22-05-1988 EXPLOITED 27-05-1988 MIDI 03-06-1988 BERTUS BORGERS • JESSE GANG 04-06-1988 FEEST VROUWENHUIS 10-06-1988 CELIBATE RIFLES 12-06-1988 PAUL FRANKIE 17-06-1988 WEEKEND AT WAIKIKI 18-06-1988 IN TUA NUA 19-06-1988 BATIDA 24-06-1988 SUGAR MINOTT 26-06-1988 LIME SPIDERS 28-06-1988 ROCK/POP UITVOERING 02-09-1988 ARNO HINTJES 09-09-1988 KEES VAN KOOTEN 16-09-1988 FEEST COUDEWATER 15-09-1988 SWINGAVOND NO 1 18-09-1988 SABBATH • RAGE • RISK 20-09-1988 HENRI ROLLINS 22-09-1988 SWINGAVOND NO 2 25-09-1988 GBH (DEMOLITION 4) 29-09-1988 SWING 06-10-1988 SWINGAVOND NO 3 08-10-1988 URBAN DANCE SQUAD 13-10-1988 SWINGAVOND NO 4 15-10-1988 REALITY 20-10-1988 SWINGAVOND NO 5

1988

21-10-1988 GROTE PRIJS VAN NEDERLAND 22-10-1988 THE DREAM SYNDICATE • FATAL FLOWERS 24-10-1988 ROCK/POP UITVOERING 27-10-1988 SWINGAVOND NO 6 29-10-1988 PARANOIACS 30-10-1988 MARTHA REEVES & THE VANDELLAS 03-11-1988 SWINGAVOND NO 7 04-11-1988 MUCKEY PUP 05-11-1988 ACID HOUSE PARTY 06-11-1988 MDC 10-11-1988 SWINGAVOND NO 8 11-11-1988 HERMAN BROOD & THE WILD ROMANCE 17-11-1988 FEEST KUNSTACADEMIE 19-11-1988 JACK OF HEARTS • BUTL 22-11-1988 GUN CLUB • FACTORY TOYS 24-11-1988 SWINGAVOND NO 9 25-11-1988 CLAW BOYS CLAW • RIF 01-12-1988 SWINGAVOND NO 10 02-12-1988 CHRISTIAN DEATH 03-12-1988 VENGEANCE • MORGAIN 05-12-1988 DRI • GANG GREEN 08-12-1988 SWING 11 • MAXIMO 10-12-1988 ACID HOUSE ‘BEACH’ 15-12-1988 SWING 12 • LOLITTA’S 16-12-1988 SUICIDAL TENDENCIES 22-12-1988 SWING 13 MET DRS.P. 23-12-1988 THE CRUMBSUCKERS 26-12-1988 CASSANDRA COMPLEX 11-09-1988 POPWERK 08-01-1989 U.K. SUBS 09-01-1989 ROCK/POP UITVOERING 13-01-1989 FEEST DIVERS 15-01-1989 SKYBLASTERS 20-01-1989 LEGENDARY PINKDOTS 28-01-1989 ACID HOUSE ‘HORROR’ 10-02-1989 FEEST G.Z.G. 12-02-1989 ELLIOT MURPHY 18-02-1989 FEEST KINKI HAARMODE 19-02-1989 SCREAMING TREES 20-02-1989 KURSUS PUBLICITEIT 24-02-1989 POWERPLAY 25-02-1989 ACID HOUSE ‘KITSCH PARTY’ 03-03-1989 GROEPENPRESENTATIE 04-03-1989 NAKED PREY • THE DALTONS 11-03-1989 SUE CHALONER & BAND 16-03-1989 GREEN ON RED • THE JACK OF HEARTS 17-03-1989 LA PAT 19-03-1989 YOUTH OF TODAY • LETHAL AGGRESSION 24-03-1989 THE DEL-LORDS 01-04-1989 ACID HOUSE ‘MAD’ 03-04-1989 ROCK/POP UITVOERING 07-04-1989 GROEPENPRESENTENTATIE 09-04-1989 CONCRETE SOX & DOOM 14-04-1989 THE SHAVED PIGS 15-04-1989 UK ACID NIGHT 16-04-1989 WEHRMACHT & PROTECTOR 21-04-1989 CRIME & THE CITY SOLUTION • MANIAWORKS 22-04-1989 FATAL FLOWERS 27-04-1989 MIRACLE WORKERS • UNION CARBIDE PRODUCTIONS 29-04-1989 HARDCORE DAG 04-05-1989 PENDRAGON 05-05-1989 MANDELA FESTIVAL 06-05-1989 ACID HOUSE ‘WILD WEST’ 12-05-1989 GROEPENPRESENTATIE 21-05-1989 NAKED RAYGUN 25-05-1989 THE BRANDOS 26-05-1989 THE VANDALS 28-05-1989 THE SWANS 02-06-1989 GREEN & KONG 10-06-1989 TEXAS 17-06-1989 PILGRIMS 19-06-1989 ROCK/POP UITVOERING 30-06-1989 JEWEL • VANDER 01-07-1989 FEEST INTERNATIONALE VROUWENDAG 07-09-1989 FEEST COUDEWATER 13-09-1989 ELPEE PRESENTATIE ‘HARD TO FIND’ 19-09-1989 ANNIE BOS VIDEO 23-09-1989 VERBAL ASSAULT • PROFOUND 26-09-1989 ANNIE BOS VIDEO 29-09-1989 HARD-ONS • INCERTITUDE 03-10-1989 ANNIE BOS VIDEO 08-10-1989 TOY DOLLS • THE DIRTY SCUMS 10-10-1989 ANNIE BOS VIDEO 11-10-1989 THE NEW CHRISTS 13-10-1989 GBH • BOMB DISNEYLAND 14-10-1989 FEEST F. V. GAAL 17-10-1989 ANNIE BOS VIDEO 18-10-1989 HIPHOP FESTIVAL 20-10-1989 FATAL FLOWERS • SPO-DEE-O-DEE 23-10-1989 ROCK/POP UITVOERING

1989

24-10-1989 ANNIE BOS VIDEO 28-10-1989 FEEST ELF A 29-10-1989 CANDLEMASS • ENDANGERED SPECIES 31-10-1989 ANNIE BOS VIDEO 02-11-1989 KRUIZ 03-11-1989 BUFFALO TOM • DARRYL ANN 07-11-1989 ANNIE BOS VIDEO 12-11-1989 EXCEL & SIXTY NINE 14-11-1989 ANNIE BOS VIDEO 15-11-1989 BRENDANCROKER BRENDAN & THE 5 O’CLOCK SHADOWS • CINDY LEE BERRYHILL 18-11-1989 SHAKE HANDS FESTIVAL 21-11-1989 ANNIE BOS VIDEO 22-11-1989 FEEST HAS LANDBOUW 25-11-1989 ACID HOUSE ‘EROTIC’ 27-11-1989 ITALS THE 28-11-1989 ANNIE BOS VIDEO 01-12-1989 URBAN DANCE SQUAD 8 D.A.M.N. 02-12-1989 WRAAK VAN BRABANT 04-12-1989 ANNIE BOS VIDEO 07-12-1989 MUDHONEY • HIPPIES 09-12-1989 KAMAGURKA • HERR SEELE 12-12-1989 ANNIE BOS VIDEO 15-12-1989 NAPALM DEATH • MORBID ANGEL 16-12-1989 FEEST BOULEVARD 19-12-1989 ANNIE BOS VIDEO 21-12-1989 SOUL ASYLUM • THE NOZEMS 22-12-1989 LIVIN’ BLUES 26-12-1989 NEGAZIONE • DIE KREUZEN • M.O.G. 28-12-1989 HIPHOP DANCE PARTY 29-12-1989 I’VE GOT THE BULLETS 30-12-1989 ROOTS SYNDICATE 31-12-1989 NEW YEAR’S PARTY: HEAVY SWING 28-05-1989 N.Z.B.F. 10-09-1989 POPWERK 05-01-1990 FLAVIUM 12-01-1990 CHRISTIAN DEATH 14-01-1990 WHIPLACH • WARDANCE 15-01-1990 ROCK/POP UITVOERING 16-01-1990 ANNIE BOS VIDEO 19-01-1990 WHITE ZOMBIE • BAT ATTACK 23-01-1990 ANNIE BOS VIDEO 26-01-1990 BOEGIES • KEIN TIROLER MUZIKANTEN 28-01-1990 UPSET NOISE • L.W.S. 30-01-1990 ANNIE BOS VIDEO 03-02-1990 REALITY 11-02-1990 BLACK BASTARDS • TORANAGA 17-02-1990 BUSI MHLONGO 18-02-1990 SNUFF • FIREBOOTS 04-03-1990 AUTOPSY • PESTILENCE • BOLT THROWER 08-03-1990 FEEST INTERNATIONALE VROUWENDAG 10-03-1990 MUCKY PUP • GUTS 16-03-1990 FATAL FLOWERS • THE SCAMP 18-03-1990 LIZZY BORDEN • TIGER TAILZ 24-03-1990 ALLIED FORCES 30-03-1990 JOHNNY BABY 02-04-1990 ROCK/POP UITVOERING 07-04-1990 DE DIJK 08-04-1990 D.I. • THE BIPS 13-04-1990 TOP EFFORT FESTIVAL 14-04-1990 MAGIC FRANKIE’S BLUES DISEASE 16-04-1990 CARCASS • DEADHEAD 20-04-1990 FEEST J. STORK 22-04-1990 CELTIC FROST • RE-ANIMATOR 27-04-1990 COLOR BLIND JAMES EXPERIENCE 30-04-1990 HER MAJESTY’S HARDCORE BIRTHDAY PARTY: SUBTERRANEAN KIDS • BRUTAL OBSCENITY • LIBIDO BOYZ • LA COSA NOSTRA • DISABUSE 04-05-1990 DRI • CORROSION OF CONFORMITY 13-05-1990 SCREAM • ALABAMA KIDS 18-05-1990 INMATES • BANG BANG BAZOOKA 20-05-1990 THE BEATFARMERS • THE DALTONS 27-05-1990 DEATH • RE-ANIMATOR 02-06-1990 NOFX • SCOUNDRELS 10-06-1990 THEE HYPNOTICS • THE MOONLIZARDS 11-06-1990 NICKO MCBRAIN DRUMCLINIC (IRON MAIDEN) 12-06-1990 VOETBAL W.K. (4X) 15-06-1990 FATALA 22-06-1990 ACID HOUSE PARTY 29-06-1990 NAKED PREY • THE NOZEMS 02-07-1990 ROCK/POP UITVOERING 05-07-1990 FEEST BRABANT POP 02-09-1990 CRYPTIC SLAUGHTER • BASTARDS? 14-09-1990 HIPHOP FESTIVAL 16-09-1990 MDC • SPERMBIRDS 21-09-1990 ICICLE WORKS • MEN LIKE US 26-09-1990 AUTOPSY • PARADISE LOST 28-09-1990 GROTE PRIJS 05-10-1990 FALSE PROHETS • BORED 06-10-1990 NAPALM DEATH

1990


12-10-1990 CLAW BOYS CLAW • SPO-DEE-O-DEE 13-10-1990 AFRICA SOLI 16-10-1990 STEVE SMITH DRUMCLINIC 20-10-1990 U-ROY & KOTCH 21-10-1990 MASSACRA • ACROSTICHON 26-10-1990 SYLVIA JUNCOSA 03-11-1990 SHAKE HANDS FESTIVAL 04-11-1990 INNER CIRCLE • REVELATION TIME 05-11-1990 ROCK/POP UITVOERING 09-11-1990 MANDELA FESTIVAL: THE NOZEMS • BAD TO THE BONE • HARRY MUSKEE 10-11-1990 JINGO DE LUNCH • THUNDER MUG 17-11-1990 ENTOMBED • DISHARMONIC ORCHESTRA • SINISTER 18-11-1990 DOUGHBOYS • LUL 23-11-1990 ALL • THE BONEMACHINE 24-11-1990 RUTHLESS RAP ASS • 9-2-5 CULTURE 25-11-1990 MUCKY PUP • BIOHAZARD 30-11-1990 BOSCHKILDE FESTIVAL 01-12-1990 ED KUEPPER 08-12-1990 CRIME & THE CITY SOLUTION 14-12-1990 FEEST COUDEWATER 15-12-1990 SLOOPY’S SANKOFA 21-12-1990 FEEST HAS 28-12-1990 GUIDO BELCANTO EN HET ORKEST ZIJNER DROMEN 29-12-1990 RAP MEETING: TRAUMATIC • SOPHISICATED • NORTHSIDE STYLAZ • SUPERSONIC CREW 31-12-1990 NEW YEAR’S PARTY 12-01-1991 ACCUSED • ANARCRUST 13-01-1991 ROD MORGENSTEIN 25-01-1991 BHUNDU BOYS 27-01-1991 NOCTURNUS • BOLT THROWER 28-01-1991 ROCK/POP UITVOERING 01-02-1991 SERENES •THE WATCHMAN 15-02-1991 SCREAMING TRIBESMEN • INDIAN SUMMER 22-02-1991 BARRENCE WHITFIELD & THE SAVAGES • THE BACKBONES 23-02-1991 DANCEHALL RAGGA MUFFIN SHOWDOWN 01-03-1991 DECISION D • BLOODY CROSS 03-03-1991 AVRO’S DEATH METAL DISCOVERY 08-03-1991 LUNACHICKS • RAMONA’S 14-03-1991 DARK ANGEL • EXHORDER 15-03-1991 SLAPSHOT • CHARLEY’S WAR 22-03-1991 BUFFALO TOM • THE NOZEMS 23-03-1991 GROEPENPRESENTATIE 30-03-1991 MEGA CITY 4 • THE BINGO’S 05-04-1991 NOVA MOB • RUN WESTY RUN 06-04-1991 P.A. UITVOERING: LOOK WHO’S TALKING • ELEGY • MUTHA’S PRIDE 12-04-1991 THE REPLACEMENTS • DALTONS 13-04-1991 BOSCHKILDE FESTIVAL 21-04-1991 MUZIEKINSTRUMENTEN MARKT 22-04-1991 ROCK/POP UITVOERING 27-04-1991 LES THUGS • LOVESLUG 30-04-1991 HER MAJESTY’S HARDCORE BIRTHDAY PARTY: SPERMBIRDS • SEEIN’ RED • RAT PATROL • DISGRACE • GORILLA BISCUITS 03-05-1991 MORDRED • IGNORANCE 10-05-1991 MIRACLE WORKERS • MINERS OF MUZO 12-05-1991 BIOHAZARD • WARGASM 17-05-1991 BROOD HERMAN & HIS WILD ROMANCE 18-05-1991 EDDY LE JEUNE • D. L. MENARD • KEN SMITH 23-05-1991 BRANDEND ZAND: JEAN PIERRE HOCHET • NANCY WORKS ON PAYDAY • HEIDECKER • THE WATCHMAN • B.A. MON • LES CHARMEURS • RONALD ABRAMS • THE DUKE BROTHERS 31-05-1991 LEGENDARY PINKDOTS • BOTANIC SILENCE 15-06-1991 THE GENUINES • 9-2-5 CULTURE 16-06-1991 THINK TREE • LITTLE BIG AL 19-06-1991 KOOR, HET 21-06-1991 KOOR, HET 22-06-1991 KOOR, HET 23-06-1991 KOOR, HET 29-06-1991 BOSCHKILDE FESTIVAL: JANE’S FINAL HAIRCUT • 4 TO 1 • ITCHICOO PARK • TONY VALEN • AND PIGS MIGHT FLY 02-07-1991 KOOR VIDEOAVOND 05-07-1991 PAT MEARS & BAND 06-07-1991 MORBID ANGEL • SADUS • UNLEASHED 08-07-1991 ROCK/POP UITVOERING 05-09-1991 SWING 08-09-1991 POPWERK 13-09-1991 THE HARD ONS • BIG DRILL CAR 15-09-1991 MASSACRA • IMMOLATION • MORGOTH 21-09-1991 DAVID OLNEY 22-09-1991 MALEVOLENT CREATION • GRAVE 28-09-1991 UNION CARBIDE PRODUCTIONS • THE LOVEBURNS 03-10-1991 SWING 04-10-1991 BOSCHKILDE FESTIVAL: WEYENBURGH GROEP • INCUBUS • SIDEKICK • SOAKING WET • LAST OPTIONS 18-10-1991 SKIN YARD • BIG CHIEF • BOGHANDLE 19-10-1991 TOWNES VAN ZANDT 20-10-1991 FEEST ERK WILLEMSEN

1991

25-10-1991 AFRICAN HEAD CHARGE (ADRIAN SHERWOOD) 26-10-1991 GROTE PRIJS 01-11-1991 PIG & HAVOC 06-11-1991 WILLIAM CALHOUN 07-11-1991 SWING 09-11-1991 WRAAK VAN BRABANT 11-11-1991 ROCK/POP UITVOERING 15-11-1991 SENSELESS THINGS • MOONLIZARDS 16-11-1991 STEVE YOUNG 24-11-1991 DEATH METAL DISCOVERY 29-11-1991 BRENDAN CROKER 01-12-1991 REVENANT & GOREFEST 05-12-1991 SWING 08-12-1991 COFFIN BREAK • LEEWAY 14-12-1991 DAMN • DIVORZE 15-12-1991 7 SECONDS • GANG GREEN 19-12-1991 NIEUWE SNAAR 20-12-1991 FEEST COUDEWATER 21-12-1991 BOSCHKILDE FESTIVAL 28-12-1991 REVELATION TIME 31-12-1991 NEW YEAR’S PARTY 03-01-1992 FEEST CASINO 05-01-1992 GREEN DAY • FIREBOOTS 09-01-1992 SWING 11-01-1992 FATALA 12-01-1992 SINGER SONGWRITERS MARATHON: TOM PACHECO • DAVID OLNEY • PAUL K • PAT MEARS • ALEX CHILTON • ERIC ANDERSEN • GUY CLARK • TOWNES VAN ZANDT 19-01-1992 TIAMAT • ACROSTICHON 26-01-1992 MUCKY PUP • CITY PIG UNIT 27-01-1992 ROCK/POP UITVOERING 01-02-1992 PEGBOY • THE BINGO’S 02-02-1992 FEEST MODESHOW M&M 08-02-1992 ELECTRONIC BODY MUSIC NIGHT: MINISTER OF NOISE • SWAINS • INSEKT • SLOPPY WRENCHBODY 09-02-1992 DEATH • PESTILENCE • VIOGRESSION 11-02-1992 FEEST HAS 14-02-1992 INITY 16-02-1992 MURPHY’S LAW • TAKE THE CAKE 22-02-1992 ROWWEN HEZE 06-03-1992 BOSCHKILDE FESTIVAL 07-03-1992 BUFFALO TOM • THE NOZEMS 12-03-1992 VICTIMS FAMILY • NATION OF ULLYSSES 15-03-1992 ACCUSED • JESTER B. 20-03-1992 THE LEVELLERS 22-03-1992 SICK OF IT ALL • ICEMEN 27-03-1992 FEEST COUDEWATER 28-03-1992 CYNICS • PRODIGAL SONS 03-04-1992 GOTCHA! 10-04-1992 DOWN BY LAW • BONE CLUB 11-04-1992 BHUNDU BOYS 13-04-1992 ROCK/POP UITVOERING 14-04-1992 FEEST HAS LANDBOUW 19-04-1992 ATHEIST • SUFFOCATION 23-04-1992 VOS EN VESUVIA 30-04-1992 SPERMBIRDS • CROWBAR 10-05-1992 AGNOSTIC FRONT • WENCH 15-05-1992 FERDI LANCEE’S FREEDOM, FRIENDS, FLOWER & FUN 16-05-1992 PITCHSHIFTER • SONIC VIOLENCE 21-05-1992 FUGAZI • GIRLS AGAINST BOYS 23-05-1992 BOSCHKILDE FESTIVAL: SM • EDWARDS & CARON • THE POWER OF JISM • YELLOW ELBOW • A ZILLION ZULU ZIPPERS 24-05-1992 COSMIC PSYCHOS • THUNDERMUG 30-05-1992 AFRICA SOLI 31-05-1992 CRO MAGS • RUMBLE MILITIA 05-06-1992 STELLA CHIWESHE 06-06-1992 BLUE GUITARS • THE DIFFERENCE 13-06-1992 BASSDANCE 14-06-1992 MUCKY PUP • CITY PIG UNIT 20-06-1992 CURLY PEARLS 21-06-1992 ENTOMBED • DISHARMONIC ORCHESTRA 24-06-1992 FEEST HEAO 26-06-1992 BULLIT LAVOLTA • SWERVEDRIVER 28-06-1992 BENEDICTION • REDICILOUS 04-07-1992 ROOTS SYNDICATE 06-07-1992 ROCK/POP UITVOERING 11-07-1992 IFANG BONDI 13-09-1992 POPWERK 20-09-1992 TROCKENER KECKS • FAST LANE 25-09-1992 PENNYWISE • DANDRUFF 26-09-1992 BOSCHKILDE FESTIVAL: GRAHAM • SKINFLOWER • DIGESTIVES • BUG • CAPTAIN BRAL 28-09-1992 TERRY BOZZIO (DRUMCLINIC) 02-10-1992 SHEER TERROR • ONE NIGHT STAND 17-10-1992 5 JAAR WILLEM II: THE NOZEMS • DILAN • 9-2-5 CULTURE • CROWBAR 23-10-1992 GROTE PRIJS 24-10-1992 ACID JAZZ PARTY 30-10-1992 ALL • BAMBIX

1992

31-10-1992 TOWNES VAN ZANDT • BART PULLENS 01-11-1992 KILLING TIME • CHARLEY’S WAR 06-11-1992 SNFU • DILLDOZER 07-11-1992 THE NOMADS • VICIOUS VELVET 13-11-1992 HARRY MUSKEE • T-WOOD & FRIENDS 14-11-1992 BRENDAN CROKER & BAND 16-11-1992 ROCK/POP UITVOERING 19-11-1992 MY DYING BRIDE • AT THE GATES 20-11-1992 LES TETES BRULEES 27-11-1992 THE OBSESSED • BEAVER 06-12-1992 YELLOWMAN 07-12-1992 ROLAND DEMONSTRATIE 13-12-1992 SICK OF IT ALL • CRIVITS 18-12-1992 FEEST COUDEWATER • VOORBURG 19-12-1992 NOVA MOB • DEAD BEATLES 27-12-1992 BOSCHKILDE FESTIVAL: THE BROTHERHOOD FOUNDATION • PLUNK • BLUE STAR • GOTTERDAMMERUNG • LOONY TUNES 29-12-1992 DESMOND DEKKER AND THE ACES 31-12-1992 NEW YEAR’S PARTY 15-01-1993 TANGARA SPEED • GHODA 16-01-1993 SHAKE HANDS FESTIVAL 23-01-1993 ACID JAZZ PARTY 24-01-1993 ACROSTICHON CD 30-01-1993 7 YEAR BITCH • BEFFUZZ 31-01-1993 AGNOSTIC FRONT • MAD BALL 05-02-1993 BETTIE SERVEERT • THE CHORDS 07-02-1993 GOREFEST • CASTLE 08-02-1993 ROCK/POP UITVOERING 14-02-1993 SKREW • FETISH 69 26-02-1993 D.I. • LEEWAY 27-02-1993 PAUL K & THE WEATHERMAN • GOLDEN & CARILLO 05-03-1993 CLAW BOYS CLAW • BLUE STAR 12-03-1993 RICK DANKO • SANDMAN 13-03-1993 KONG • BUDHA BUILDING 14-03-1993 DRI • SPEEDICA 20-03-1993 COFFIN BREAK • DOIN IT MANUAL 26-03-1993 FEEST COUDEWATER • VOORBURG 03-04-1993 BUSI MHLONGO & TWASA 04-04-1993 GORGUTS • BLASPHEMY 08-04-1993 POISON IDEA • THE ME-JANES 09-04-1993 THE BRANDOS • DESERT ROSE 10-04-1993 BOSCHKILDE FESTIVAL: BRAINSWAMP • ALTER EGO • SYZYGY • CRYSTAL LAKE • AYLUM • DESERT ROSARIANS 17-04-1993 JAZZ DANCE PARTY 23-04-1993 NOZEMS (CD-PRESENTATIE) • THE VIPER 24-04-1993 NED’S ATOMIC DUSTBIN • THE POST 30-04-1993 HER MAJESTY’S HARDCORE BIRTHDAY PARTY: HUMAN ALERT • MANLIFTBANNER • N.R.A. • YOUTH BRIGADE • DOWN BY LAW 02-05-1993 ROCK/POP UITVOERING 07-05-1993 GAS HUFFER •TYMPANIC MEMBRAIN 08-05-1993 CHRIS CACAVAS & JUNKYARD LOVE • INDIAN SUMMER 12-05-1993 SACRED REICH • NAKED TRUTH 15-05-1993 HIP HOP SURPRISE NIGHT: DEF REAL • BUGAS • OPPRESSED MASSES • SONIC DESTRUCTION • OUTRAGE! • BIGTALES • PROPHETS OF TRUTH 16-05-1993 BIOHAZARD • CROWBAR SUPPORT ACT 22-05-1993 SAMIAM • BRACHLAND 25-05-1993 FEEST HAS 04-06-1993 POND • PEAR 05-06-1993 CATHEDRAL • SLEEP • PENANCE 12-06-1993 MAGIC FRANKIE & BLUE DISEASE 18-06-1993 FEAR FACTORY • ANATHEMA • DEVIATE 25-06-1993 BOSCHKILDE FESTIVAL: THUNDERING HEARTS • MAJESTIC SCENE • OUT OF TIME • CLB GETBYLYING • MARCEL OTTEN 01-07-1993 FEEST HEAO 04-07-1993 NOFX • OFFSPRING 05-07-1993 ROCK/POP UITVOERING 12-09-1993 POPWERK 18-09-1993 BOSCHKILDE FESTIVAL 19-09-1993 CROMAGS 25-09-1993 HARRY MUSKEE • T-WOOD & FRIENDS 26-09-1993 PENNYWISE • DANDRUFF 01-10-1993 SHINE • GITANE DEMONE 10-10-1993 SINISTER • DEAD HEAD • SPIRALSEA 15-10-1993 7 SECONDS • BIG DRILL CAR 17-10-1993 SESSIE 23-10-1993 THAT PETROL EMOTION • THUNDERIN’ HEARTS 30-10-1993 JAZZ DANCE PARTY 01-11-1993 ROCK/POP UITVOERING 03-11-1993 MASTERCLINIC COLAIUTA • PATI 06-11-1993 GROTE PRIJS 07-11-1993 MY DYING BRIDE • G.G.F.H. 12-11-1993 BEATNIK FILMSTARS • TGV 14-11-1993 ATHEIST • WARGASM 20-11-1993 NO USE FOR A NAME • OVERFLOW 21-11-1993 YULDUZ USMANOVA YULDUZ & BAND 26-11-1993 JACQUES PALINCKX QUINTET

1993


DOSSIER W2 1987 – 2012 Een boek over de geschiedenis van poppodium W2, dat meer biedt dan alleen verhalen over muziek op en rond ons podium. De Koninklijke Harmonie onze buur, voorheen ‘Muziekkorps der Nederlandsche Sigarenfabrieken Eugène Goulmy en Baar’ genaamd, musiceert er sinds de oplevering van het pand in 1898 immers ook. Het reilen en zeilen van een poppodium komt in veel aspecten ter sprake. Hoe koken de vrijwilligers voor artiesten, welke wonderlijke riders moeten we soms vervullen, wat zijn de mooiste concerten en natuurlijk de bijzondere herinneringen van direct betrokkenen. De blik van bestuurders en kunstenaars op dit instituut en niet te vergeten de kluizenaar, die er meer dan 25 jaar huisde. Het is hiermee een boek over het Bossche poppodium waar bezoekers, bewoners, buren en Bosschenaren hun hart aan kunnen ophalen. Achter de muren van de W2 klinken niet alleen klanken, maar zijn tevens kleurrijke verhalen en fraaie foto’s verborgen, die we hiermee ontsluiten.

‘Di boek gaode gij kôpe, anders komde d’r nooit nie mir in gij!’ Paulus Tops:

Met de medewerking van Anneke van Giersbergen, Dennis Huige (Racoon), Bert van de Kamp, Eric Alink, Paul Smits, Jan van der Putten, Har van der Put, Wim Claessen, Rodney Weterings en vele anderen. Vincent Lépinasse

Directeur W2 Poppodium

ISBN/EAN 978-94-6190-185-9

Dossier W2 / 1987 - 2012  

Een boek over de geschiedenis van Poppodium W2, dat meer biedt dan alleen verhalen over muziek op en rond ons podium. De Koninklijke Harmoni...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you