__MAIN_TEXT__

Page 1

Volop in beweging 2012

2013

2014


02


Volop in beweging In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (het OLV Ziekenhuis) kan iedereen terecht voor een brede waaier aan medische raadplegingen, onderzoeken, ingrepen, behandelingen en nazorg. Zowel in de dagklinieken als op de hospitalisatiediensten van onze drie campussen (Aalst-Asse-Ninove) streven wij ernaar onze patiënten met de best mogelijke zorgen te omringen. Binnen dit brede zorgaanbod wil het OLV Ziekenhuis zijn medische expertise inzetten, in functie van de noden van de patiënt. Wij trachten telkens de impact van een ingreep voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken, en een sneller herstel mogelijk te maken. Daarom zijn wij ook voortrekker op het vlak van minimaalinvasieve technieken en precisiechirurgie. De artsen en medewerkers van het OLV Ziekenhuis doen er alles aan om elke dag Top in Zorg te bieden. Naast de fysieke gezondheid van de patiënt willen wij ook zijn welzijn in al zijn aspecten en in elke levensfase behartigen.

Kerncijfers 2012 _ Ruim 3000 medewerkers (waarvan 340 artsen) _ 951 bedden (waarvan 107 voor daghospitalisatie) _ Meer dan 86.000 opnames (ruim 52.000 opnames in dagkliniek, 34.000 opnames met verblijf ) _ Ongeveer 50.000 chirurgische ingrepen

03


Volop in beweging

04


STRATEGIE IN ACTIE

De patiënt centraal stellen in alles wat we doen… De wereld is volop in beweging, ook op medisch vlak. Het OLV Ziekenhuis wil niet enkel de evoluties in de samenleving en in de wetenschap volgen, maar wil er ook op anticiperen. Wij willen meewerken aan een betere toekomst voor iedereen. We streven naar de hoogst mogelijke medische kwaliteit en willen de patiënt centraal stellen in alles wat we doen. Daarvoor zetten we ons elke dag opnieuw met volle overgave in. We zijn nooit volledig tevreden. Het kan altijd nog wel beter. We blijven aan de weg timmeren. Hier vindt u enkele hoogtepunten van het traject dat we recent hebben afgelegd, en van de route die we verder gaan volgen.

Piet Claus, afgevaardigd bestuurder

“We hebben vandaag al een sterke reputatie, maar we kunnen nog beter. Dat is de spirit. Hoe kunnen we de patiënt topzorg bieden? Dat houdt ons elke dag bezig.”

05


Volop in beweging

06


ACCREDITATIE

De beste medische zorg bieden en dat ook kunnen hard maken De topprioriteit voor het OLV Ziekenhuis is om de allerbeste medische zorg aan te bieden. In het belang van de patiënt moet dat meer zijn dan louter een bewering of een streven. We willen dat ook aantonen – onder andere door onze diensten op een objectieve manier te laten toetsen door onafhankelijke experten. Recent werd het Echolab van het OLV Ziekenhuis, samen met het ziekenhuis van Bordeaux, als eerste geaccrediteerd door de Europese Vereniging van Cardiovasculaire Beeldvorming. We hebben begin 2013 ook beslist om een traject op te starten om de werking van het gehele ziekenhuis tegen midden 2015 te onderwerpen aan een kritische audit door een internationale onafhankelijke commissie (JCI).

Dokter Martin Penicka, cardioloog gespecialiseerd in echocardiografie

“Het hart is een complex orgaan. Daarom is het voor de hartpatiënt cruciaal dat we een goed zicht op de situatie hebben. Een echografie maken is één; er een correcte interpretatie aan geven is van nog groter belang. Onze accreditatie bewijst dat we dat daadwerkelijk doen.”

Marc Van Uytven, algemeen directeur (over de beslissing om het ziekenhuis

tegen midden 2015 klaar te maken voor een kwaliteitsaudit) “Als je de lat hoog legt en elke dag in alle omstandigheden je beloftes wil waarmaken, dan moet je gestructureerd tewerk gaan en je door onafhankelijke experts laten doorlichten. Als je een patiëntvriendelijk ziekenhuis wil zijn, heeft dat erg veel consequenties.”

07


Volop in beweging

08


INNOVATIE WAAR DE PATIËNT BETER VAN WORDT

Kleinere incisies, vlugger naar huis, sneller herstel, kortere revalidatie Als een chirurgische ingreep noodzakelijk is voor een patiënt, dan streven onze artsen er telkens naar om die ingreep zou minimaal mogelijk te houden. Hoe kleiner de incisie in het lichaam van de patiënt, hoe sneller hij kan herstellen en het ziekenhuis mag verlaten, en hoe sneller hij terug aan de slag kan, zoals vóór de ingreep. Daar draait het om voor de patiënt. Het OLV Ziekenhuis tracht dat telkens te realiseren door de meest geavanceerde technologie in te schakelen. Kijkoperaties – vaak met één enkele kleine snede – en precisie-ingrepen met hulp van nauwkeurig aangestuurde robotarmen,… daar zijn onze artsen meester in. Het OLV Robotic Surgery Institute (ORSI) opende een opleidingscentrum voor robotchirurgie, dat van bij aanvang op internationale interesse en erkenning kon rekenen. Onze artsen pionierden ook met biologisch oplosbare stents, en stents op maat… telkens met als resultaat dat de patiënt sneller en beter herstelt.

Dokter Roel Beelen, hart- en vaatchirurg

“De eerste patiënt bij wie een op maat gemaakte vertakte stent werd ingeplant, kon al na vier dagen het ziekenhuis verlaten.” Dokter Steven De Gendt, algemeen chirurg

“Hoe minder een chirurg moet ‘snijden’, hoe kleiner de littekens die een patiënt aan de operatie overhoudt. Met Single Incision Laparoscopic Surgery is er zelfs helemaal geen litteken meer te bespeuren”.

09


Volop in beweging

10


INNOVATIE WAAR DE PATIËNT BETER VAN WORDT (2)

Gerichter werken, minder complicaties, kortere behandelingsreeks Het OLV Ziekenhuis nam onlangs een flexibele uretero-renoscoop in gebruik. Die kan alle krommingen in de urinebuis volgen waardoor nierstenen die met een klassieke verbrijzelaar niet kunnen worden bereikt, nu toch kunnen vergruisd worden. Niet enkel bij een chirurgische ingreep komt het erop aan zo precies mogelijk te werken. Ook bij bestraling – bijvoorbeeld van tumoren – is dat het geval. Wij hebben sterk geïnvesteerd in hoogtechnologische apparatuur waarmee dermate gericht kan worden bestraald in adequate doses, terwijl omliggende weefsels en organen toch volledig gevrijwaard blijven. Dankzij de ingebruikneming van een nieuwe lineaire versneller hoeven patiënten met een hersen-, long- of levertumor nog slechts drie stralingsbeurten in plaats van dertig te volgen. In de Borstkliniek gaan we soms nog een stap verder: bij een borstsparende ingreep verwijderen we niet enkel de tumor, maar kunnen we tegelijk met een mobiel toestel eveneens het tumorbed heel gericht en met een adequate dosis bestralen. Daardoor wordt het risico op herval drastisch beperkt. Bovendien bespaart het de patiënt achteraf tien tot vijfentwintig bestralingssessies.

Dokter Koen Traen, verbonden aan de Borstkliniek

“Soms kunnen we tijdens een borstsparende ingreep meteen ook bestraling toedienen, waardoor één sessie volstaat”.

11


Volop in beweging

12


WIJ ZIJN ER VOOR DE PATIËNT – OOK VÓÓR DE INGREEP

In dialoog treden, inzicht geven, vertrouwen creëren voor de patiënt De tijd is voorbij dat de patiënt zonder veel toelichting door de behandelende arts in een behandelingstraject werd geplaatst. In het OLV Ziekenhuis willen we de tijd nemen om de patiënt te informeren over de diagnose, de behandelingsopties en de verschillende stappen in de behandeling en revalidatie, maar ook om te luisteren. Het schept vertrouwen, en dat leidt tot een doeltreffender behandeling. Daarvan zijn onze medewerkers van het Totaal Orthopedisch Programma (TOP) rotsvast overtuigd. Zij betrekken patiënten met een totale knie- of heupprothese veel dichter bij de ingreep. Tijdens het eerste consult bij de orthopedist krijgt de patiënt alle informatie over de aandoening, de ingreep en het revalidatieproces. We peilen dan tevens al naar de nood aan thuiszorg achteraf, we bespreken de keuze van het revalidatiecentrum en schakelen desnoods al onze sociale dienst in voor aanvullende hulp. Een tweede belangrijk moment is de raadpleging bij de huisarts, die de preoperatieve onderzoeken voert. Het derde moment is de TOPinformatievergadering, een tweetal weken voor de ingreep. Door patiënten samen te brengen, ontstaat er een groepsgevoel, waardoor patiënten elkaar gaan aanmoedigen tijdens de behandeling en de revalidatie. Ook de partners van de patiënten komen mee, want zij zullen bij de revalidatie thuis een belangrijke steun zijn voor de patiënt.

Dokter Tom Peeters, orthopedist

“Hoe beter een patiënt op de hoogte is, hoe minder onzeker hij zich voelt en hoe sneller hij zal herstellen. “

13


Volop in beweging

14


ERVARING EN EXPERTISE ZIJN VAN TEL

In veilige en bekwame handen Onze medewerkers hebben alle medische en verpleegkundige technieken onder de knie. Procedures zitten in hun vingertoppen. Want ervaring en expertise zijn wel degelijk belangrijk. Dagelijks scherpen we onze kennis aan en bouwen we onze ervaring verder uit. In 2012 schonken meer dan 85.000 patiënten (waarvan ongeveer 50.000 in dagkliniek) hun vertrouwen aan het OLV Ziekenhuis. Daarmee zijn we een van de grootste niet-universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen. Onze ervaring wordt ook weerspiegeld in het grote aantal “jubilea” die we vieren: _ 20 jaar Diabetes Voetkliniek (maart 2012) _ 10 jaar Borstkliniek (oktober 2012) _ 2 jaar Rookstopkliniek (oktober 2012) _ 10 jaar Obesitaskliniek (oktober 2013) _ 20 jaar Kinder- en jeugdpsychiatrie (oktober 2013)

Dokter Frank Nobels , Diensthoofd van Endocrinologie - Diabetologie

“Ik begon de Diabetes Voetkliniek in 1992. We hebben in die periode heel wat voetamputaties kunnen voorkomen. Doordat we er altijd als de eersten bij zijn om nieuwe technieken toe te passen, sturen veel huisartsen en zelfs andere diabetesteams uit een grote regio hun patiënten naar ons door.”

15


Volop in beweging

16


OLV VOERT ACTIEF PREVENTIECAMPAGNES

Beter voorkomen dan genezen Het OLV Ziekenhuis wil méér zijn dan enkel een ziekenhuis. Onze missie bestaat eruit om iedereen de best mogelijke gezondheid te bieden. Preventie is daarbij een belangrijke factor. Daarom engageren wij ons voor talrijke campagnes. Wij zijn een van de belangrijkste deelnemende ziekenhuizen aan de Week van het Hart en aan talrijke andere themadagen en -weken waarin preventie centraal staat. Op het Natourcriterium van Aalst is onze organisatie al enkele jaren present met een gezondheidsdorp waar het brede publiek op een ludieke manier leert gezonder te leven en mensen in nood te helpen. Zo kwam ook Vlaams minister-president Kris Peeters in februari langs op onze campus te Asse om reanimatietechnieken aan te leren.

David Pletinckx, adjunct hoofdverpleegkundige spoedafdeling

“Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 mensen een hartstilstand. Door zo snel mogelijk met reanimatie te starten, kan een leven gered worden. Ook voor andere aandoeningen is het belangrijk dat de omstaanders snel ingrijpen en de eerste levensreddende handelingen kunnen uitvoeren. Wij treden regelmatig naar buiten om de basistechnieken aan te leren aan het brede publiek. Gezondheid is een zaak van iedereen!”

17


Volop in beweging

18


DOORSTROMING VAN MEDEWERKERS

Nieuwe gezichten, dezelfde missie Het is onze missie om iedereen de best mogelijke gezondheidszorg te bieden. Daarvan is iedereen in onze organisatie doordrenkt. Dat was vroeger zo, dat is vandaag nog zo, en dat zal ook morgen zo blijven. Recent werd de dagelijkse leiding van het OLV Ziekenhuis versterkt met een aantal nieuwe medewerkers. Sinds eind vorig jaar is Piet Claus afgevaardigd bestuurder. Piet kwam over van het Zorgbedrijf Antwerpen en kan ook terugblikken op een jarenlange internationale managementervaring . Marc Van Uytven maakte begin mei 2013 de overstap van AZ Groeninge (Kortrijk), waar hij financieel directeur was. Als algemeen directeur leidt hij de directieploeg van het OLV Ziekenhuis.

Dokter Geert Vandenbroucke gaf midden 2013 als medisch directeur van het OLV Ziekenhuis de fakkel door aan dokter Eric Wyffels. Dokter Vandenbroucke blijft actief als diensthoofd anesthesie in onze organisatie. Dokter Erik Kersschot volgt dokter Wyffels op als voorzitter van de medische raad.

In het OLV Ziekenhuis is er op alle niveaus een gezonde doorstroming van medewerkers. Zo konden in 2012 zestien personeelsleden en zes artsen met pensioen gaan. Dat creëerde kansen voor nieuwe medewerkers, waaronder een groot deel jongere collega’s die hun loopbaan bij ons startten. Dankzij een systeem van peter- of meterschap zijn zij snel geïntegreerd. In onze organisatie kunnen alle medewerkers rekenen op een goede begeleiding en een gestructureerde aanpak voor opleiding. Vandaar ons motto:

“Wij zetten de lichten aan voor alle medewerkers!” Wij geloven dat een gezonde dynamiek in onze organisatie ook onze patiënten ten goede komt.

Greet Van Nieuwenhove, OLV-zorgambassadeur

“De zorg heeft zoveel mooie kanten. Als verpleegkundige kan je bijvoorbeeld een grote verantwoordelijkheid opnemen en kan je in team werken met artsen en paramedici. Het contact met de patiënten en de dankbaarheid die je krijgt, zijn erg motiverend. Dat enthousiasme wil ik uitdragen.”

19


Volop in beweging

20


BOUWPROJECTEN

Efficiëntie, hygiëne, comfort … alles voor een aangenaam verblijf OLV blijft investeren in projecten die het verblijf van onze patiënten ten goede komen. De belangrijkste projecten van de voorbije periode waren de renovatie van de diensten Intensieve Zorgen en Materniteit op de Campus Aalst, en de vernieuwing van het verloskwartier (met twee bevallings­baden ter promotie van “natuurlijk bevallen”) en de neonatologie op de Campus Asse. Bij al deze projecten werd extra aandacht besteed aan patiëntveiligheid, efficiëntie en vooral het comfort voor de patiënt. OLV gelooft immers dat een aangename omgeving ook bijdraagt tot een snel herstel en een beter gevoel.

Dokter Hilde Verlaenen, gynaecoloog op de campus Asse

“Het is een bewuste keuze om met ons vernieuwd verloskwartier het natuurlijk bevallen te promoten. We zorgen voor een optimale, huiselijke sfeer”. Dokter Jan Verbeke, diensthoofd Intensieve Zorgen

“Alle nieuwe IZ-kamers hebben glazen wanden en deuren, die voor veel ruimte en licht zorgen. Bovendien kunnen de patiënten hierdoor ook beter worden gevolgd zodat we meteen kunnen ingrijpen wanneer nodig. De glazen wanden kunnen ook keurig geblindeerd worden om patiënten en familie privacy te geven.”

21


Volop in beweging

22


NAZORG HELPT DE PATIËNT VÉRDER

U kunt op ons blijven rekenen na de behandeling Onze medewerkers blijven begaan met de patiënt nadat die het ziekenhuis heeft verlaten. Een goede nazorg – samen met de huisarts – is immers cruciaal voor een volledig herstel en helpt de patiënt terug aanknopen bij een normaal, dagelijks leefpatroon. Uiteraard biedt het OLV Ziekenhuis uitgekiende revalidatieprogramma’s aan, maar we doen nog méér. In samenwerking met de patiëntenvereniging HARVA riepen we de Cardio Tour in het leven: wij zorgden voor de medische begeleiding wanneer dit team van hartpatiënten dit jaar weer de fiets opstapte en het ‘voorprogramma’ verzorgde van de grote Vlaamse wielerklassiekers. Verder organiseren we talrijke “terugkomdagen” waar we luisteren naar de verhalen van onze patiënten en waar zij onderling hun ervaringen kunnen uitwisselen: dat helpt echt. Herstellende kankerpatiënten kunnen eveneens bij ons terecht – niet enkel voor de medische opvolging en begeleiding, maar ook voor een gesprekje en voor praktische zaken zoals een aangepaste haarsnit voor patiënten na radiotherapie. Het OLV Ziekenhuis biedt kankerpatiënten ook een zorgprogramma rond intimiteit en seksuele gezondheid aan. Kanker en de bijhorende behandeling kunnen immers een sterke impact hebben op de intimiteit en de seksuele leven van de patiënt en de partner, terwijl dat belangrijke componenten zijn voor het algemeen welzijn. Daarom besteden we er ook aandacht aan en maken we dit bespreekbaar voor onze patiënten en hun partner. Wij staan er ook als het moeilijk gaat… voor de patiënt en de familie.

Annelies De Grauwe, verpleegkundig coördinator van de Borstkliniek

“Onze patiënten zijn ‘sterke vrouwen’. Zij kunnen op ons rekenen: vooraf, doorheen de gehele behandeling en erna.”

23


Volop in beweging

24


WIJ WILLEN UW BESTE BUUR ZIJN

Hoe dichter bij huis, hoe beter voor de patiënt Het OLV Ziekenhuis wil dicht bij de patiënt staan – in de overdrachtelijke èn in de letterlijke betekenis. Onze artsen staan patiënten bij in onze drie vestigingen: in Aalst, Asse en Ninove. Wij proberen de dienstverlening telkens te optimaliseren voor elke campus. Zo kunnen hartpatiënten voor hun revalidatie sinds kort niet enkel meer in Aalst, maar ook in Asse, terecht. Wij erkennen de rol van de behandelende huisarts, die in regel nog dichter bij de patiënt staat. Onlangs sloten we nog een protocol af met de nieuwe huisartsenwachtpost in Aalst, waardoor we samen ook in de weekends een optimale service aan de patiënt kunnen garanderen. Ook met andere zorgverleners in de eerste lijn willen we een hechte ploeg vormen.

Dokter Katrien Van Rie, Fysische geneeskunde en revalidatie

“We starten ons revalidatieprogramma voor Parkinsonpatiënten in het ziekenhuis, maar het is de bedoeling dat ze daarna thuis blijven oefenen. We willen daarom een netwerk met lokale kinesitherapeuten uitbouwen.” Inge Du Bois, verantwoordelijke hartrevalidatie

“We willen ook de patiënten in Asse, na hun ontslag uit het ziekenhuis, dicht bij huis laten revalideren. Dat scheelt hen heel wat tijd en kilometers. Het is veel comfortabeler voor onze patiënten.”

Dokter Eric Wyffels, medisch directeur

“Ik geloof in een geïntegreerde zorg, waarin artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners als één team samenwerken. De huisarts zal hierin een centrale rol bekleden, als een soort van spelverdeler. Als ziekenhuis willen wij een actieve rol spelen in deze boeiende evolutie.”

25


Volop in beweging

26


MEER EEN GEZONDHEIDSCENTRUM DAN EEN ZIEKENHUIS

Elke hospitalisatie is een gelegenheid om met de patiënt zijn ‘volledige’ gezondheid door te lichten Patiënten die om wat voor reden dan ook in een ziekenhuis verblijven, zijn extra gevoelig voor gezondheidsinformatie. Een hospitalisatie is voor onze medewerkers en de zorgverleners van de eerste lijn een uitgelezen gelegenheid om de patiënt te informeren over hoe hij gezond kan leven en wat hij moet doen om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Zo krijgt elke patiënt in het OLV Ziekenhuis een bloedonderzoek, waarbij we onder andere op diabetes testen. Eén patiënt op twintig blijkt diabetes te hebben zonder het te weten. Zij lopen daarom ook andere gezondheidsrisico’s en zijn bij voorbeeld gevoeliger voor hart- en vaatziekten. Daarom geven onze diëtisten hen voedingsadvies, raadgevingen voor een gezonde levensstijl en tips om risico’s te voorkomen. Door de huisarts hierover te informeren, kan die mee helpen om de patiënt te behoeden voor nieuwe gezondheidsproblemen.

Dokter Magda Wijns, huisarts

“Als mensen in het ziekenhuis verblijven, zijn ze net iets meer gefocust op hun gezondheid dan anders. En het ijzer moet je smeden terwijl het heet is. Dat komt de patiënt zelf ten goede.”

27


Volop in beweging

28


WIJ TEKENEN HET BESTE ZORGPAD UIT VOOR ONZE PATIËNTEN

Verschillende diensten, één doel: uw welzijn! Elk ziekenhuis is georganiseerd in medische diensten en afdelingen. Een duidelijke structuur is essentieel voor een efficiënte werking. Maar in het OLV Ziekenhuis vinden we dat we de patiënt niet in onze interne structuur mogen vasthouden. Wij tekenen voor onze patiënten het beste zorgpad uit, waarin verschillende diensten en artsen met een verschillend specialisme naadloos samenwerken. Zo schreven medewerkers van onze dienst endocrinologie een zorgpad uit voor zwangerschapsdiabetes. Deze medische complicatie komt steeds frequenter voor en houdt gezondheidsrisico’s in voor moeder èn kind. Bij dit zorgpad worden medewerkers uit vijf verschillende afdelingen ingeschakeld: verloskunde, pediatrie, endocrinologie, diëtiek en het klinisch laboratorium. Dankzij hun gezamenlijke inspanningen kon het aantal complicaties beduidend afnemen. Een mooi resultaat dat ook niet onopgemerkt bleef: dit zorgpad werd bekroond met de kwaliteitsprijs 2012 van het Rode Kruis.

Natascha Deprez, verpleegkundig specialist diabetes

“We proberen vooral een positieve boodschap te brengen: je bent er op tijd bij, dus je kunt er iets aan doen… Wij willen de patiënt in de eerste plaats motiveren om naar de huisarts te stappen.”

29


Volop in beweging

30


EXTRA AANDACHT VOOR SPECIFIEKE PATIËNTENGROEPEN

Wij plaatsen ons op dezelfde hoogte als onze patiënt Wij willen ernaar streven om altijd vanuit het standpunt van de patiënt te denken, en niet vanuit onze eigen organisatorische context. Soms leidt dat ertoe dat we onze interne organisatie aanpassen en dat we onze diensten op maat van onze patiënten hertekenen. Daarvan is ons kinderziekenhuis een goed voorbeeld. De inrichting van deze afdeling is volledig aangepast aan de leefwereld van kinderen. Onze jonge patiëntjes ontmoeten er onze mascotte, Olivia: zij vertelt hen in hun eigen taal op een aparte kinderwebsite wat er allemaal gebeurt wanneer ze in het ziekenhuis worden opgenomen. Olivia stelt onze jonge patiëntjes op hun gemak en betrekt hen actief bij hun behandeling. Olivia is onze mascotte, maar er zit ook een Olivia in elke medewerker op de kinderafdeling.

Olivia, de kindermascotte van het OLV

“Het kan zijn dat je naar het ziekenhuis moet komen omdat je een operatie moet ondergaan. Dit gebeurt in de operatiezaal. Je mama of papa mogen mee gaan tot in de wachtkamer van de operatiezaal. Je knuffel mag wel heel de tijd bij je blijven! Dan word je in slaap gedaan door de slaapdokter, waardoor je zeker geen pijn zal voelen terwijl de chirurg je opereert. Terwijl jij in de operatiekamer bent, kunnen mama of papa op je kamer wachten.”

31


OLV Ziekenhuis Campus Aalst Moorselbaan 164, 9300 Aalst T. 053 72 41 11 F. 053 72 45 86

OLV Ziekenhuis Campus Asse Bloklaan 5, 1730 Asse T. 02 300 61 11 F. 02 300 63 00

OLV Ziekenhuis Campus Ninove Biezenstraat 2, 9400 Ninove T. 054 31 21 11 F. 054 31 21 21

www.olvz.be

Profile for W247.BE

Olv volop in beweging  

Olv volop in beweging  

Profile for w247