2021 DvdZmagazine Maart 11

Page 1

Verschijnt twee keer per jaar | Jg. 6 nr. 11 | Dag van de Zorg vzw, Lievestraat 6, 9000 Gent

Dag van de Zorgmagazine over uitdagingen in zorg en welzijn

Jg 06 | maart 2021

Aan iedereen die zorgt

Ik hou van u

FEESTWEEK V/D ZORG / 15 - 21 MAART 2021


2

INHOUD 04 Campagne 2021 ‘Ik hou van u’ 06

31

De kracht van muziek

09 Zorgbabbels

Rode Kruis-Vlaanderen zaterdag 20.03

32

In de media

34 Kansen na corona

Online talkshows over graag werken in de zorg

Margot Cloet en Hendik Delaruelle

37 Blokbusters

10 Samen met vrijwilligers en mantelzorgers

Geef bloed of plasma / Rode kruis

Zorgbabbels maandag 15.03

Joris Hessels en Dominique van Malder

38

CM-zorgverblijf Ter Duinen

15

Innovatie voor werkbare zorg

Zorgbabbels dinsdag 16.03

18

De mentale sterkte van de zorg

40 Overkop-huis, Mechelen Blokbusters woensdag 17.03

Zorgbabbels woensdag 17.03

23

Innovatieve arbeidsorganisatie

Zorgbabbels donderdag 18.03

27 Zorgberoepen

Zorgbabbels vrijdag 19.03

Blokbusters maandag 15.03

42

Revarte revalidatie ziekenhuis Blokbusters vrijdag 19.03

46

Woonzorgcentrum Gitschotelhof, Zorgbedrijf Antwerpen Blokbusters zondag 21.03

49

De coronacrisis als muze (Katrien Verfaille)

51

De ‘ik hou van u’ box

Partners Dag van de Zorg is mogelijk dankzij de steun van deze partners:

COLOFON inMotion is het magazine van Dag van de Zorg vzw en inMotion verschijnt twee keer per jaar.

Onze mediapartners:

Redactie: Evelien Chiau Vormgeving: Hanne Teugels en dotplus Coördinatie: Els Desmedt Werkten mee aan dit nummer: Karlien Beaumont, Els De Smedt, Geert Van Hijfte, Stefaan Couvreu en Mien De Winter Fotografie: Met dank voor de ingezonden foto’s Verantwoordelijke uitgever: Geert Van Hijfte, Lievestraat 6, Gent Wil je inMotion toegestuurd krijgen of een adreswijziging doorgeven, contacteer dan Karlien Beaumont via karlien@dagvandezorg.be.

Dag van de Zorg geniet de steun van de belangrijkste koepelorganisaties uit de zorg- en welzijnssector. Ook de Vlaamse overheid, Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer en de VDAB scharen zich achter het initiatief.


INMOTION

(Ook) ik hou van u

Beste zorgverlener,

Het is me een jaar geweest. Van de ene Dag naar de andere Dag van de Zorg in 365 dagen corona. Een jaar lang met veel menselijk leed. Met lockdowns. Met teleurstellingen. Maar vooral ook met veel hoop. Met moed en met mensen die dag in dag uit klaar staan voor andere mensen.

Hoe gaat het nu met u?

Dag van de Zorg ziet er dit jaar anders uit. Geen opendeurdag voor zorg en welzijn maar wel een Feestweek van de Zorg. Van maandag 15 tot en met zondag 21 maart zetten we niet alleen alle professionele zorgverleners maar ook vrijwilligers en mantelzorgers in de kijker met de campagne ‘ik hou van u’ en krijgen ze een week lang alle aandacht die ze verdienen. We doen dat door te informeren via onze dagelijkse livestream ochtendshow en door te verbinden met onder andere de Blokbusters met Joris Hessels en Dominique Van Malder van Radio Gaga. Maar vooral gaan we met z’n allen coronaproof zingen en maken we onze eigen versie van het iconische ‘Ik hou van u’ van Noordkaap.

Het is ondoenbaar om de impact van de coronacrisis per tak in de zorg- en welzijnssector te beschrijven, want die impact was voor jullie allemaal maximaal. Jullie hebben jullie beroep moeten heruitvinden, gewerkt in zeer moeilijke omstandigheden, heel vaak onder tijdsdruk. Terwijl de samenleving kreunde onder de vrijheidsbeperkingen die het virus ons oplegde en mensen zich probeerden te weren tegen een besmetting, vochten jullie voor hen die wel besmet waren, die mentaal leden, die ziek of kwetsbaar waren. De coronacrisis heeft wederom getoond hoe belangrijk zorg- en welzijnsmedewerkers zijn, en hoeveel veerkracht zorgverleners kunnen tonen.

Kortom, we maken er een echt feest van! Hopelijk ook samen met u want op zondag 21 maart is het Dag van de Zorg en zingen we samen met buren van op onze stoep of ons balkon ‘Ik hou van u’. Geniet van het zingen. Samen. Coronaproof. Geert Van Hijfte, Voorzitter Dag van de Zorg

Wat was 2020 een rollercoaster. Ook vandaag verzorgen jullie nog steeds patiënten die te lijden hebben onder COVID-19, want het virus is niet weg. We hebben nog een lange weg te gaan.

Jullie inspanningen zijn bovenmenselijk. Het werd dan ook meer dan tijd om het applaus te vertalen naar een broodnodige herwaardering van jullie beroep. En dat konden we bekomen, samen met de sociale partners. Het sociaal akkoord dat we als Vlaamse Regering in november hebben afgesloten, zorgt voor meer koopkracht, meer man- en vrouwkracht, en meer veerkracht. Voor minder konden we het niet doen. Al tien jaar organiseren we de Dag van de Zorg. Elk jaar opnieuw is dit een feestdag. Vorig jaar gooide het coronavirus roet in het eten, maar dit jaar staat de organisatie weer als een paal boven water met een fantastisch coronaproof programma waarin de zorgverleners centraal staan. Ik wil jullie graag uitdrukkelijk bedanken voor jullie tomeloze inzet, elke dag opnieuw. Want de waarheid is dat we het zonder jullie nooit getrokken hadden. Nooit. Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

3


4

campagne 2021

Ik hou van u ODE AAN IEDEREEN DIE ZORGT

ZONDAG 21 MAART, 12 UUR

Drie minuten en vierentwintig seconden: zo lang duurt het meest iconische nummer van Noordkaap, de rockband van Stijn Meuris. De alombekende oorwurm dateert al van 1995, toen het gecomponeerd werd voor de film ‘Manneken Pis’. ‘Geef me een kus’ mag dan misschien bevreemdend klinken in deze coronatijden, toch is het onze metafoor om tijdens de Week en Dag van de Zorg dankuwel te zeggen aan de talloze mensen van de zorg.

Op Dag van de Zorg (zondag 21 maart 2021) zetten we alle registers coronaproof open. 
Om 12 uur spelen de Vlaamse beiaardiers in alle steden op hetzelfde moment ‘Ik hou van u’. Het wordt een aparte versie, speciaal gecomponeerd voor deze Dag van de Zorg. Ook jij kunt met ons meezingen: of je nu wel of absoluut geen zangtalent hebt. Op het moment dat de beiaardiers alle klokken laten trillen, kan ook jij samen met de buren het nummer van Noordkaap zingen. Tekst en lied kunnen gratis gedownload worden op onze website. Nee, je hebt geen enkel excuus om niet mee te zingen. Laat ook zeker andere meegenieten van ke bijdrage en gooi de cover op sociale media. Of beter: maak er een Facebook live van. Enne, vergeet de hashtags #ikhouvanu en #dagvandezorg niet!

Met de campagne brengen we een ode aan iedereen die zorgt. Zowel de professionele zorgverleners en andere medewerkers uit de sector als de vele vrijwilligers en de mantelzorgers krijgen alle aandacht die ze verdienen. De Week van de Zorg start op maandag 15 maart en eindigt met de feestelijke Dag van de Zorg op zondag 21 maart.

ZANGCHALLENGE VOOR ZORGORGANISATIES

Tijdens de Week van de Zorg gaan heel wat muzikanten op bezoek bij zorgorganisaties om daar live hun cover van ‘Ik hou van u’ te brengen. Maar ook de organisaties zelf roepen we op om massaal in hun eigen bubbel het nummer uit volle borst te zingen. Als verbinder tussen medewerkers en vrijwilligers, maar even goed met patiënten, bewoners en cliënten. Laat ons dit dé hype van 2021 maken, net zoals de Jerusalema dance challenge dat in 2020 was.

JEUGDBEWEGINGEN ZINGEN MEE

Talloze jeugdbewegingen engageren zich om op zondagnamiddag een plaatselijke zorgorganisatie te bezoeken om hen te verrassen met een zangstonde. ‘Ik hou van u’ zal overal in Vlaanderen te horen zijn.

VOLG ONS

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram om doorheen de hele campagne up to date te blijven. Daarnaast vind je ook alle info op onze website www.dagvandezorg.be.

AAN IEDEREEN DIE ZORGT: IK HOU VAN U.


INMOTION

zing mee IK HOU VAN U . NOORDKAAP . 1995 we waren bijna echt vergeten hoe schoon de zomer wel kan zijn zonder zorgen en zonder regen hoe schoon de zomer hier kan zijn we waren uit het oog verloren hoe warm een weiland wel kan zijn open de vensters en open de ogen en zie hoe schoon de zomers zijn ja, ik hou van u ik hou van u ik hou van u ik hou van u (x3) geef me een kus! (x3) en vlug, voor de laatste bus! geef me een kus! (x3) en vlug, voor de laatste bus! we waren bijna echt vergeten hoe schoon de zomer wel kan zijn zonder zorgen en zonder regen hoe schoon de zomer hier kan zijn ik hou van u (x3) ja, ik hou van u ik hou van u ik hou van u ik hou van u (x3) ja, ik hou van u ja, ik hou van u ik hou van u

Download tekst en muziek gratis en rechtenvrij op onze website (bij promomateriaal)

Bedankt, Noordkaap!

geef me een kus! (x3) en vlug, voor de laatste bus! geef me een kus! (x3) en vlug, voor de laatste bus! ik hou van u (x3) oh, ik hou van u (x3) lalalalala lalala... geef me een kus!

5


6

De kracht van

muziek

HOOR DE KLOKKEN LUIDEN

STIJN MEURIS LEENT ‘IK HOU VAN U’ GRAAG UIT AAN DAG VAN DE ZORG Toen Noordkaap 25 jaar geleden ‘Ik hou van u’ schreef, had de band niet kunnen voorspellen hoeveel verschillende levens het nummer zou leiden. Het nestelde zich in Vlaamse harten en toont ook nu weer hoe universeel haar boodschap is. “Een passend eerbetoon voor een sector die onze volle dankbaarheid verdient”, zegt Stijn Meuris. “Ik heb recent van dichtbij ervaren hoe ongelofelijk professioneel de zorgsector is. Het hoge niveau, de menselijkheid, behulpzaamheid en goede communicatie hebben me echt verbaasd. Maar ik zag ook onder hoeveel stress en werkdruk onze ziekenhuizen momenteel staan, ik weet dus heel goed dat sector op haar tandvlees zit. Als ik hen op deze manier mijn dankbaarheid kan tonen dan doe ik dat met veel plezier. Mensen hebben nu nood aan optimisme, visie en een toekomstperspectief, ‘Ik hou van u’ draagt dat allemaal in zich mee. Muziek is een krachtig vaccin dat honderd procent effectief is!” “Deze crisis toont trouwens nog maar eens aan dat de zorgsector niet alleen de achillespees maar ook de steunpilaar van de samenleving is. Ik denk dat we nu pas met zijn allen beseffen hoe belangrijk deze sector is voor de volksgezondheid en voor de mentale gezondheid maar ook voor zichzelf. Het wordt tijd dat het stigma dat nog altijd aan de zorg kleeft, zo van ‘die moeten er ook zijn’, verdwijnt. De zorg moet er in de eerste plaats zijn, het is een prioritaire en essentiële sector.”

“Mijn vrouw is verzorgende en ik ken nog enkele collega beiaardiers met een partner in de zorgsector, ik was dan ook onmiddellijk enthousiast om aan dit project mee te werken.” Wim Van den Broeck (48) aan het woord. Hij is een achttal jaar beiaardier in Genk, Diest en Peer en voorzitter van de Vlaamse Beiaardvereniging. “Als beiaardier hebben we het geluk dat we nog kunnen en mogen musiceren, voor veel collega-muzikanten is dit door de maatregelen momenteel helaas niet mogelijk. We proberen als beiaardier ook te verklanken wat er leeft in de maatschappij. Dat we nu op deze manier hulde kunnen brengen aan de zorg vind ik dan ook een belangrijke taak voor ons. De zorg is het allerbelangrijkste op dit moment en het zou ons veel plezier doen als de mensen daar eens extra aan denken terwijl ze ons horen spelen. Het ziekenhuis van Diest ligt in vogelvlucht op 150 meter van mijn beiaardtoren dus die zullen me zeker horen.” “Het is voor iedereen een moeilijke periode geweest. Ik heb zelf een familielid verloren aan COVID-19 en ook binnen onze kleine beiaardwereld verloren we enkele personen die een belangrijke rol speelden. Er zal bij de beiaardiers dus ongetwijfeld veel door het hoofd gaan tijdens het spelen van het nummer. Trouwens, ‘ik hou van u’ zal overal in Vlaanderen net ietsje anders klinken. Niet alle beiaarden zijn identiek en vele beiaardiers maken hun eigen versie van het nummer, maar één ding is zeker: het zal overal erg goed klinken!”


INMOTION

OOK CHIRO ZINGT ‘IK HOU VAN U’ OP DAG VAN DE ZORG De Chiro is geen eiland, maar zet jongeren er net toe aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. Daarom roept Chirojeugd Vlaanderen hun groepen op om op de Dag van de Zorg het lied ‘ik hou van u’ te gaan zingen bij een woonzorgcentrum of zorginstelling in hun buurt. “Op die manier tonen we onze solidariteit en verbondenheid met het zorgpersoneel en werken we samen, elk vanuit onze rol, aan een diverse en rechtvaardige wereld waar ontmoeting centraal staat,” aldus Niels De Ceulaer, beleidscoördinator Chirojeugd Vlaanderen.

Zangchallenge voor zorgorganisaties Smeer je keel en cover samen met je afdeling of zorgbubbel en de daarbijhorende collega’s, patiënten, cliënten en/of bewoners ‘Ik hou van u’. DE OPDRACHT IS SIMPEL: Deel de cover op de sociale mediakanalen van je organisatie met de hashtags #ikhouvanu en #dagvandezorg

Thomas Vandenbogaert, Lou Lippens en Bas Plompen

CROOKED STEPS BRENGT MUZIKALE ODE AAN DE ZORG Voltijds werken in de zorgsector en daarnaast zomaar even De Nieuwe Lichting, een wedstrijd van Studio Brussel voor nieuw muziektalent, winnen: de 24-jarige Lou Lippens deed het vorig jaar met zijn band Crooked Steps. “Ik herinner me niet dat ik ooit echt voor de zorg ‘gekozen’ heb, het heeft gewoon altijd deel van me uitgemaakt. Ik heb een geweldige broer die geboren werd een beperking, waardoor ik van jongs af aan verbonden ben met de sector”, vertelt Lou. “Als broer van heb ik ook altijd enorm veel respect gehad voor mensen die een zorgberoep uitvoeren. En dat is na het voorbije jaar alleen maar gegroeid. Hoeveel flexibiliteit het afgelopen jaar ook vroeg: iedereen die in zorg en welzijn werkt, deed dat gewoon! Ikzelf werk momenteel in Nieuwe Vaart, een centrum voor kinderen met een gedrags- of emotionele stoornis en ook wij hebben onze cliënten niet losgelaten tijdens corona.” Wie zich afvraagt of Crooked Steps ook een muzikale ode gaat brengen aan de zorg: “Absoluut. We zijn volop bezig met een eigen versie van ‘Ik hou van u’.”

Zangchallenge voor iedereen Zondag 21 maart is het Dag van de Zorg. Zing op deze feesteditie samen met je gezin, huisdier, bubbel en/of buren samen aan de voordeur, door het raam of op het balkon ‘Ik hou van u’. Post je cover op sociale media met de hashtags #ikhouvanu en #dagvandezorg en toon zo je appreciatie voor alle mensen die zorgen.

#dagvandezorg #ikhouvanu

7


8

Beheer je personeelskosten met één klik dankzij Liantis

In een handomdraai een klare kijk krijgen op je personeelskosten? Hr-dienstengroep Liantis maakt het een pak makkelijker met de online tool Liantis begroting.

5 REDENEN OM AAN DE SLAG TE GAAN MET LIANTIS BEGROTING

1. 2.

Je stoelt je personeelsbeleid op een transparante en traceerbare begroting, gebaseerd op actuele loongegevens. Automatische indexaties? Ja! De tool houdt ook rekening met de loon- en arbeidsvoorwaarden van je medewerkers en de complexe regelgeving van de sector.

We helpen je graag! Benieuwd naar meer informatie over deze handige, digitale oplossing? Neem dan zeker een kijkje op liantis.be/begroting-personeelskost

3. 4. 5.

Je bent voortaan goed voorbereid op veranderingen in je organisatie want je kan simpel verschillende scenario’s uitwerken en simuleren. Met één klik exporteer je alle gegevens naar Excel. Je kan de module zelf beheren of je laten bijstaan door je vertrouwde klantenadviseur.

Kortom: dankzij deze digitale tool van Liantis beschik je over een betrouwbare basis om de strategie van je organisatie op te enten.


INMOTION

ZORG BABBELS Online talkshows over graag werken in de zorg Elke dag van de (feest)Week van de Zorg kan je tussen 9 en 11 uur genieten van een online talkshow van en over de sector. Luistertip voor kaderleden en zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers en alle mensen met interesse in zorg en welzijn. De vijf Zorgbabbels zijn te volgen via livestream. Er wordt elke dag een ander subthema behandeld dat kadert in een groter geheel: graag werken in de zorg. Experten, filosofen en ervaringsdeskundigen komen aan het woord, afgewisseld met goede praktijken en een streepje muziek. Er komt veel schoon maar vooral boeiend volk en Lisbeth Imbo van De Zevende Dag is de gastvrouw. De dagthema’s van de Zorgbabbels: Maandag 15 maart Samen met vrijwilligers en mantelzorgers

l

Dinsdag 16 maart Innovatie voor werkbare zorg

l

Woensdag 17 maart De mentale sterkte van de zorg

l

Donderdag 18 maart Het kan zeker anders... over innovatieve arbeidsorganisatie

l

Vrijdag 19 maart Diversiteit is groot en klein... over zorgberoepen

l

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ zorgbabbels

IGNAAS DEVISCH • PROFESSOR (MEDISCHE) FILOSOFIE EN ETHIEK • AUTEUR EN COLUMNIST BIJ DE STANDAARD

YVONNE DENIER • PROFESSOR BIOMEDISCHE ETHIEK EN RECHT • STAFMEDEWERKER ETHISCHE THEMA’S BIJ ZORGNET-ICURO

“Ons zorgsysteem heeft sinds de tweede wereldoorlog nooit zo zwaar onder druk gestaan als tijdens het afgelopen jaar. Als iemand het momenteel verdient om in de schijnwerpers te staan, zijn het wel de vele mensen uit de zorg. Zij staan immers al de hele crisis in de frontlinie”, vindt Ignaas Devisch. “Stel dat er ooit een moment komt waarop we kunnen besluiten dat deze pandemie ten einde is, dan mogen we de nazorg niet vergeten. Hoe bekomen we hiervan, hoe kunnen we dit hoofdstuk afsluiten? Ook daarbij moeten we oog hebben voor het welzijn van zorgverstrekkers. We moeten hen voldoende ruimte en kansen geven om hun verhalen te blijven delen. En dan heb ik het niet enkel over professionele medewerkers, maar ook over mantelzorgers en vrijwilligers. Hoewel een deel van de zorg het afgelopen jaar een gezicht heeft gekregen in de media, zijn er nog heel wat hardwerkende mensen onder de radar gebleven. Als we de aandacht ook op hen willen vestigen, kan dat enkel door ons structureel af te vragen welke plek we zorg geven in onze maatschappij. Misschien moeten we 2022 – ik ga er hoopvol vanuit dat we dit jaar finaal komaf maken met dat ellendige virus – maar uitroepen tot het Jaar van de Zorg.”

“Door corona is ethiek niet langer een thema dat enkel in commissies en werkgroepen wordt besproken, maar ons allemaal bezighoudt. Dat maakt mijn job moeilijker maar ook boeiender”, vertelt Yvonne Denier. “Ook voor buitenstaanders werd het in het afgelopen jaar duidelijk hoeveel zware beslissingen en afwegingen mensen in de zorg moeten maken. Daardoor is er ook meer solidariteit gegroeid met mensen uit de zorg. Doordat we verbinding moeten missen, ontstaan er spontaan nieuwe vormen van verbondenheid. En dat is wel heel mooi. We zijn als mens ook enorm gegroeid op vlak van functionaliteit. Veel mensen hebben nog nooit zo hard moeten werken zoals nu, zeker in de zorgsector maar ook daarbuiten. De waarde van het wachten en het niksen wordt nu ontzettend duidelijk. Even de tijd uit het oog verliezen doordat je aan de praat raakt met een collega aan de koffiemachine of dagdromend door het raam van de trein kijkt op weg naar het werk: die zuurstofmomentjes tussenin worden enorm gemist. Hoeveel er ook wordt ingezet op coronawandelingen of digitale koffiemomenten: een verloren moment kan je niet plannen. Ik hoop dan ook dat we deze hyperfunctionaliteit als samenleving niet blijven omarmen en dat we de voortdurende spanning opnieuw kunnen leren loslaten.”

9


10

ZORG BABBELS

Maandag 15.03

SAMEN MET VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS PROGRAMMA 09u00 Kick off Week van de Zorg 09u10 Ochtendbabbel: 2 filosofen aan het woord Prof. Yvonne Denier (KU Leuven) Prof. Ignaas Devisch (UGent)

Zorgen geeft het leven zin In gesprek met Dirk De Wachter

Dirk De Wachter schopte het de afgelopen jaren tot bekendste psychiater van het land en leerde ons massaal relativeren. Ook in het afgelopen jaar wees hij ons op lichtpuntjes. Hoewel ons mentaal welzijn lijdt onder de coronacrisis, floreren zorgzaamheid en solidariteit als nooit tevoren. Tijdens de zorgbabbel van maandag 15 maart zal hij het hebben over de mentale sterkte van mensen in de zorg.

voor onszelf. Uiteraard is zelfzorg ook belangrijk, maar als we het te ver doortrekken, leidt het tot individuele leegheid. Het verbinden met een ander in een hulpvaardige setting geeft invulling aan het leven. En precies dat missen we in coronatijden zo hard: verbinding. Zorg dragen voor anderen geeft je het gevoel dat je er mag zijn, dat je iets bijdraagt aan de samenleving. Het zorgt voor een geluksgevoel dat door niets anders kan worden geëvenaard.”

“Zorgen voor een medemens geeft zin en betekenis aan ons bestaan.” Dirk De Wachter komt meteen met een krachtige opener waarmee de toon van het gesprek gezet is. “Dat is een belangrijk gegeven in een tijd waarin er zoveel nadruk wordt gelegd op zorgen

Of zorgen dan niet zwaar kan zijn? “Zeker wel. Dat wil ik ook niet ontkennen. Zorgende posities vragen heel wat draagkracht. Daarom is het ook zo belangrijk dat er goed gezorgd wordt voor mensen die zorg dragen voor anderen. Ook zij hebben nood

l

l

09u20 Keynote: Zin in zorg Prof. Dr. Dirk De Wachter (UPC KU Leuven) l

09u35 Ondertussen op de werkvloer 09u40 Rondetafel: in gesprek met 3 zetelgasten Johan Tourné (Samana) Lies Swerts (CM) Jolien Jaspers (Present) l

l

l

10u20 ‘Ik hou van u’ vanuit een zorgorganisatie 10u25 Met kennis van zaken Danny Amulius (Rode Kruis-Vlaanderen) Ann Vandaele (wzc Curando Oost) Wim Van De brouck (Wiric) l

l

l

10u55 Afsluiten met een zorglied door Katrien Verfaille

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ zorgbabbels

Foto: © Leen Wouters


INMOTION

Oppas bij mensen die zorg nodig hebben

‘Een geschenk uit

Dinsdag is voor Vic Mellemans (64) anders dan de andere dagen. Dan komt CM-Oppas Monique Hellemans (62) hem een namiddag gezelschap houden. Zo krijgen zijn zus en schoonbroer bij wie hij inwoont, tijd om samen iets te doen. Vic zit in een rolstoel en woont al twintig jaar bij zijn zus Rita en haar man Herman. Na het overlijden van zijn moeder kon hij er intrekken. ‘Dat vind ik heel knap van hen’, zegt Vic gemeend. ‘Vroeger kon ik een namiddag alleen blijven. Maar dat wordt moeilijker. Ik kan niets uit de kast nemen.’

TOFFE MADAME

DIRK DE WACHTER Psychiater, psychotherapeut, hoogleraar, schrijver en spreker. Cultuurmens. Woont in Antwerpen Heeft samen met zijn vrouw drie kinderen en werd in 2020 voor het eerst opa

Vijf jaar al komt Monique een namiddag in de week bij Vic langs. ‘Een toffe madame’, vindt Vic. ‘Een geschenk uit de hemel’ vult Rita aan. In een moeilijke periode ontdekte ze de Oppasdienst van CM. Heel snel kon een vrijwilliger inspringen zodat Rita en haar man er eens tussenuit konden. ‘Het was niet evident om de zorg uit handen te geven’, geeft Rita toe. ‘Die eerste keer vertrekken zonder Vic, dat wrong. Nu ga ik gerust weg, want ik weet dat Monique hem goed verzorgt.’

RUMMIKUB BOVEN SCRABBLE Vic leeft naar dinsdag toe. ‘Monique komt rond de middag en dan eten we

de hemel’

samen’, vertelt hij. Rita en Herman zijn dan al weg. ‘Bij goed weer gaan we daarna meestal naar buiten. Ik rijd in mijn elektrische rolstoel, Monique wandelt. Onderweg doen we een terrasje’, verklapt Vic. ‘Is het te koud of gaat het minder goed met de gezondheid, dan blijven we binnen’, legt Monique uit. ‘Dan babbelen we over van alles. Over hoe we ons voelen, over muziek, over de kleinkinderen van Rita en Herman. Of we spelen Rummikub.’ Dat heeft Monique aan Vic geleerd. Vroeger speelden ze Scrabble maar Monique moest altijd de duimen leggen. ‘Het moet toch een beetje spannend blijven voor ons alle twee’, lacht Vic.

WARM VOOR MIDDELKERKE Monique begeleidt als vrijwilliger ook vakanties van Samana. Vic ging ook al mee naar Middelkerke. ‘Monique heeft mij er warm voor gemaakt’, zegt Vic. ‘Zonder haar zou ik die stap niet gezet hebben.’

CM-OPPAS is er voor mensen die zorg nodig hebben en thuis wonen. l vraag je vijf dagen vooraf aan bij je regionaal ziekenfonds. l komt overdag, ’s avonds of ’s nachts langs. l kost je 2,80 euro per uur. l

Tekst: Martine Creve - Foto: Thomas Legrève

aan een goede ondersteuning en een stevig netwerk waarop ze terug kunnen vallen. Zorgdragers zijn immers ook zorgvragers. Er zijn geen ‘zieke mensen’ en ‘verzorgende mensen’. Iedereen vervult doorheen het leven beide rollen. Dat durven we als persoon én als maatschappij al eens vergeten. Wie beroep moet doen op hulp, voelt zich vaak ‘zwak’. Het tegendeel is waar. Ik denk dat de pandemie dat nu wel een stuk duidelijker heeft gemaakt. We zijn allemaal kwetsbaar, en dat is niet erg. Dat maakt ons menselijk.”

11


12

De helpende handen van de pandemie Natalie is crisisvrijwilliger in een woonzorgcentrum kunnen eten helpen, afruimen … Het klinkt misschien stom, maar ik geniet daar ontzettend hard van. De mensen die ik help zijn zo dankbaar en zo gelukkig om eens een babbeltje met iemand te kunnen doen. Ik haal er zelf ook enorm veel voldoening uit en geniet er zo hard van dat ik elke dag de tijd aftel tot ik opnieuw mag vertrekken naar Moutershof.”

Nooit eerder waren zoveel vrijwilligers actief in de zorg- en welzijnssector als tijdens het voorbije jaar. Zij maakten een immens verschil voor de vele drukbezette medewerkers én de patiënten of cliënten in verschillende organisaties en voorzieningen. De 54-jarige Natalie Olbrechts is overdag administratief bediende en ’s avonds crisisvrijwilliger in woonzorgcentrum Moutershof. “Hoewel ik nooit een zorgopleiding volgde, heb ik altijd erg graag voor anderen gezorgd. Dat is iets dat in mij zit.” Natalie verhuisde zestal maand geleden, midden in de coronacrisis, naar het Vlaams-Brabantse Wolvertem. Nadat ze wat gesetteld was, wou ze graag hulp bieden tijdens de pandemie. Het was toen dat ze op een advertentie van Rode Kruis-Vlaanderen stootte. “Zij waren op zoek naar crisisvrijwilligers. Een van de locaties waarvoor ze crisisvrijwilligers zochten, was het woonzorgcentrum Moutershof, dat op amper twee minuten van mijn woning ligt. Zo ben ik daar begin november gestart.” Dat Natalie geen spijt heeft van haar engagement, is meer dan duidelijk. “Ik ben gestart als helpende hand tijdens het avondmaal: koffie zetten, plateaus klaarmaken, mensen die niet meer zelfstandig

“Sinds kort zit ik ook elke avond aan het onthaal. Ondertussen kennen al heel wat bewoners me en zijn ze blij om me terug te zien. De zorgkundigen zelf hebben heel weinig tijd, zij moeten de hele tijd van hot naar her lopen om al hun taken gedaan te krijgen. Ik heb die tijd wel. Je merkt ook hoe hard de crisis weegt op de bewoners in het woonzorgcentrum. Ze krijgen nu opnieuw bezoek, maar dat blijft bij slechts één contact per twee weken, dat maximaal één uur per dag mag langskomen. Ook de brasserie van Moutershof, die anders altijd afgeladen vol zit en voor een gezellige drukte zorgt, is al een jaar lang gesloten voor bezoekers.” Vorige week kreeg iedereen in Moutershof het vaccin toegediend. “Dat was wel een bijzonder moment, ja. Sindsdien zijn ‘terug naar buiten mogen’ en ‘meer

bezoek ontvangen’ dé gespreksonderwerpen. De bewoners hebben eindelijk een beetje toekomstperspectief en durven opnieuw dromen over een leven na corona. Sommigen van hen zitten al een jaar lang binnen en snakken er echt naar om opnieuw naar buiten te kunnen.” Of Natalie zich ook na de coronacrisis nog verder wil blijven inzetten in Moutershof ? “Zonder twijfel. Niet aan het tempo waaraan ik het nu doe – ik heb hiernaast nog een voltijdse job, dus momenteel is het behoorlijk intensief. Maar ik kan me niet inbeelden dat ik plots niet meer naar hier zou komen. Ik kan echt niet genoeg benadrukken hoeveel ik geniet van mijn avonden in het woonzorgcentrum. Ze hebben me al gevraagd of ik een vrijwilligerscontract wil aangaan wanneer de overeenkomst met Rode Kruis-Vlaanderen afloopt en daar hoefde ik niet over te twijfelen!”


INMOTION

Vrijwilligers & mantelzorgers Joka bezorgt jongeren en bewoners van voorzieningen onvergetelijke vakantie

Op kamp

in een voorziening met bijzondere mensen Febe Staelens (24) is een bezige bij. Ze werkt niet alleen halftijds in het onderwijs, maar volgt daarnaast ook nog een lerarenopleiding én een opleiding tot Graduaat Tolk Vlaamse Gebarentaal. Sinds haar zeventiende gaat ze elke zomervakantie een week op Joka-kamp bij De Triangel in Lovendegem. “Ik heb maar één jaar overgeslagen omdat ik op reis was en baalde toen echt wel dat ik er niet bij kon zijn. Joka is voor mij een onvervangbare vakantie, je kan anderen iets schenken van waarde. Het is als jongere ook een unieke manier om te ontdekken of werken in de zorg iets voor jou zou zijn.” De Triangel is een dienstverleningscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Elke zomervakantie ontvangen zij, net als heel wat andere voorzieningen voor ouderen, mensen met een fysieke of mentale beperking of psychische problemen, een groep jonge kampers. Tijdens hun verblijf organiseren ze activiteiten en uitstappen en bezorgen zo de bewoners en zichzelf een onvergetelijke vakantie. “In het begin wist ik niet goed hoe ik met de bewoners moest omgaan, maar dat leer je snel. Het zijn ook maar gewoon mensen die leuke activiteiten willen doen of zin hebben in een babbel, net als jij en ik. Ik denk dat het voor hen ook leuk is om eens iemand anders te ontmoeten. Omdat we zelf niet in de zorg werken, gaan we op onze eigen manier met hen om. We bedenken de activiteiten en spelletjes zelf, zo is de sneukeltoer elk jaar een schot in de roos.” “Het geeft enorm veel voldoening als je een glimlach op iemands gezicht kan toveren. Ook de dankbaarheid van het zorgpersoneel voor onze aanwezigheid doet deugd. Ons vrijwilligersteam groeide intussen uit tot een hechte vriendengroep, naast de activiteiten overdag hebben we samen ook leuke avonden. Ik kan dan ook iedereen aanraden om op kamp te gaan met Joha”, besluit Febe.

Lucrèce werd mantelzorger van haar man Daniel

Als je partner

zorg nodig heeft Twee jaar geleden kreeg Daniel De Baeck te horen dat hij lijdt aan frontotemporale jongdementie, een zeldzame vorm van dementie. Hij was toen slechts 58. Sindsdien neemt Lucrèce Vercauteren, niet alleen zijn mantelzorger maar in de eerste plaats zijn vrouw, de zorg voor hem op zich. “Een goed netwerk is essentieel, anders ga je eronderdoor.” “Vanaf het moment dat we de diagnose kregen, wisten we dat er geen weg terug meer was”, zegt Lucrèce, de vrouw en mantelzorger van Daniel. “Gelukkig werden we goed opgevangen bij het inloophuis dementie ‘t moNUment in Mechelen, waar me aangeraden werd om de cursus ‘Dementie en nu’ te volgen. Als mantelzorger leer je er onder andere hoe om te gaan met veranderend gedrag en hoe je zorg kan toedienen. De begeleiders deden me ook inzien dat het belangrijk is om hulp te zoeken, ook voor mezelf. Een goed netwerk is essentieel, anders ga je eronderdoor. Zo heb ik enorm veel steun aan mijn dochter, die altijd klaar staat om te helpen. Ook de buren zijn op de hoogte en weten wat te doen als er dwaalgedrag optreedt. Onze werkgevers zijn gelukkig erg begripvol.” “Binnenkort gaat Daniel op prepensioen, waardoor ik me wel wat zorgen maak over hoe we hem actief kunnen houden. In Kortrijk heb je ‘Het Ventiel’, een buddysysteem waarbij een vrijwilliger gekoppeld wordt aan iemand met jongdementie. Mijn man zou dan met zijn buddy kunnen gaan fietsen of wandelen terwijl ik aan het werk ben. Dit zou een enorme hulp zijn, maar helaas is Kortrijk niet meteen bij de deur. Het is spijtig dat dit niet in elke stad bestaat. In het algemeen vind ik dat er weinig ondersteuning is voor mantelzorgers. Ik neem veel werk over van de zorgsector, maar daar staat niets tegenover. Gelukkig weet ik dat mijn man dankzij mijn hulp thuis kan blijven wonen. Daar kan niets tegenop.”

13


14

X-Care in Motion Flexible & temporary staffing voor verpleeg- en zorgkundigen.

X-Care en Talent in Motion slaan de handen in elkaar Contacteer ons www.x-care.be 09 222 32 80 www.talentinmotion.be 02 467 19 60


INMOTION

Innovatie is meer dan technologie Nico De Fauw helpt zorg- en welzijnsinstellingen innoveren Als directeur van in4care, een dynamische en creatieve ledenorganisatie van meer dan 350 zorgactoren, startups, bedrijven en partners die samen innovaties in zorg en welzijn realiseren, is Nico De Fauw de ideale persoon om de Zorgbabbel over innovatie te modereren op dinsdag 16 maart. “De wereld rondom ons verandert ongelofelijk snel. De manier waarop we ons verplaatsen, met elkaar communiceren, boodschappen doen … Het zijn stuk voor stuk voorbeelden waaruit duidelijk wordt hoeveel alles in slechts enkele jaren tijd kan veranderen”, vertelt Nico. “Het is een illusie om te denken dat zorg en welzijn daarvan gespaard zou blijven. Want de voorbeelden die ik eerder opnoemde, hebben ook allemaal – zowel rechtstreeks als onrechtstreeks – een impact op de zorgsector en op hoe zorggebruikers verwachten benaderd en behandeld te worden.” Of we het willen of niet: er worden elke dag nieuwe technologieën ontwikkeld die een effect hebben op zorg en welzijn. “Dus moeten we bekijken hoe we die technologieën kunnen

inzetten om de sector beter te maken. Een belangrijk uitgangspunt is dat het geen zin heeft om innovatieve oplossingen te implementeren als er verder niets verandert aan het zorgof werkproces. De impact van een innovatie moet zichtbaar en voelbaar zijn voor ofwel de zorgvrager, ofwel de zorgverstrekker, ofwel allebei. Zij moeten ook in een vroege fase betrokken worden. Er zijn momenteel echter zoveel hoogtechnologische oplossingen op de markt dat het soms erg moeilijk is in te schatten in welke fase zo’n oplossing zit en wat de precieze meerwaarde kan zijn voor de organisatie. Daar wil in4care, als single point of contact voor alles dat met zorginnovatie te maken heeft, een belangrijke rol in spelen. Wij inspireren en brengen mensen samen om een innovatieve mindset te creëren en begeleiden hen om de beste oplossing voor hun vraag of probleem te vinden. Zo kunnen we organisaties helpen om zich voor te bereiden op een toekomst waarin kwaliteitsvolle, warme zorg blijvend gerealiseerd kan worden en afgestemd op de noden en wensen van de zorgvrager.

15

ZORG BABBELS

Dinsdag 16.03

INNOVATIE VOOR WERKBARE ZORG PROGRAMMA 09u00: Opwarmer 09u05 Ochtendbabbel: 2 filosofen aan het woord Prof. Yvonne Denier (KU Leuven) Prof. Ignaas Devisch (UGent) l

l

09u15 Keynote Isabelle François (Health House) l

09u30: Ondertussen op de werkvloer 09u35 Rondetafel: in gesprek met 3 zetelgasten Klaas Vandevyvere (AZ West) Jonathan Berte (Robovision) Tom Braekeleirs (BlueHealth Innov. Center) l

l

l

10u05 ‘Ik hou van u’ vanuit een zorgorganisatie 10u10: Met kennis van zaken Dorien Vandormael (i-mens) Annelies Goolaerts (Het Gielsbos) Rebecca Denys (Mintus) l

l

l

NICO DE FAUW Directeur bij in4care en BC10, psycholoog

10u40 Interview met Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits 10u55 Afsluiten met een zorglied (Katrien Verfaille)

Woont samen met zijn vriendin en hun vijf kinderen in Erembodegem Is vrijwilliger bij de voetbalclub van zijn jongste zoon, gaat geregeld lopen en houdt van artiesten met een hoek af

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ zorgbabbels


16

De zorg van morgen Innovatie maakt zorg makkelijker, toegankelijker en persoonlijker

Flanders’ Care werd opgericht in 2010 als een initiatief van de Vlaamse overheid om zorgactoren, ondernemers en kennisinstellingen dichter bij elkaar te brengen om innovatie in zorg en welzijn te faciliteren. De organisatie is van bij de start betrokken bij de organisatie van Dag van de Zorg. InMotion sprak met coördinator Carine Boonen over de relatie tussen zorg en welzijn en innovatie. Als we aan de zorgsector denken, denken we in de eerste plaats aan ziekenhuizen, woonzorgcentra, dokters en verpleegkundigen, apothekers, tandartsen, thuisverpleging … Wat we vaak vergeten, is dat er ook heel wat bedrijven rond zorg en welzijn werken. “In Vlaanderen zijn we voorloper op vlak van research en ontwikkeling. Onze strategische onderzoekscentra behoren tot de wereldtop. Neem bijvoorbeeld Imec, dat over de hele wereld bekendstaat om zijn expertise inzake nano-elektronica

en digitale technologie. Of het Vlaams Instituut voor Biotechnologie”, vertelt Carine Boonen. “Waar we ook koploper zijn, is op vlak van toegankelijkheid en kwaliteit. Onze zorg- en welzijnssector mag gezien worden. Dat werd nog eens duidelijk in het afgelopen jaar. COVID-19 zette de zorgsector op zijn kop en zorgde ook in Vlaanderen voor veel stressmomenten, maar het systeem is op geen enkel moment gecrasht. We hebben uiteraard heel wat mensen verloren aan dat vreselijke virus, maar niet omdat ze geen plaats hadden op de afdeling intensieve zorgen. En daar speelt innovatie ook een rol in. Als je voor een ingreep even om je heen kijkt in de operatiezaal, zie je daar het ene hoogtechnologische snufje naast het andere. En al die toestellen spelen een essentiële rol.” De gevolgen van corona hebben ook goede dingen met zich meegebracht, meent Carine Boonen. “Telegeneeskunde of teleconsultatie bijvoorbeeld. Dankzij de huidige situatie, is dat plots veel sneller geïmplementeerd. En dat past perfect in de zorg van morgen, want die zal innovatief, kwalitatief en altijd op maat zijn. De vele wearables die mensen vandaag al gebruiken, maken heel wat mogelijk. We evolueren naar een model waarin gepersonaliseerde preventie centraal staat met als doel om mensen langer gezond te houden of zelfs niet meer ziek te laten worden.” En wat met onze privacy? “Gegevensuitwisseling is de eerste bouwsteen om al die innovatieve ontwikkelingen te kunnen gebruiken. De vooruitgang van de zorg zit namelijk in het samenspel tussen verschillende disciplines die allen samenwerken om tot een oplossing te komen. Het is dan ook erg belangrijk dat die gegevensdeling op een veilige en accurate manier gebeurt.”

Carine Boonen

Attractive2wear past kleren aan op maat van de zorgvrager

Dankzij de dienstverlening van Attractive2Wear kan de eigen kledij van personen met een specifieke zorgvraag en verminderde mobiliteit aangepast worden, zodat deze opnieuw comfortabel wordt en ze hun eigen kledij makkelijker kunnen aanen uittrekken. Door gebruik te maken van een innovatieve magneetsluiting in combinatie met zorgspecifieke aanpassingen, wordt de kledij op een bijna onzichtbare en discrete manier aangepast. Zo kan de zorgvrager zijn identiteit en persoonlijkheid blijven uitdrukken met de eigen, goedzittende kledij. Door gebruik te maken van de eigen kledij blijft de kost beperkter in vergelijking met nieuwe aangepaste kledij. Attractive2Wear werd ontwikkeld door twee Belgische kinesitherapeuten met jarenlange ervaring. De kledij wordt zo aangepast dat cliënten die zichzelf niet langer kunnen aankleden maar één enkele keer gedraaid moet worden in bed om volledig aan- of uitgekleed te worden. Dit zorgt voor een prikkelaangepast en manipulatiearm zorgmoment mét behoud van comfort, respect, identiteit en menswaardigheid. Voor de aanpassingen werkt Attractive2Wear samen met het stikatelier van het Hasseltse maatwerkbedrijf Bewel. Zo creëren ze werkgelegenheid voor personen met een afstand tot het reguliere werkveld en ondernemen ze maatschappelijk verantwoord. Een heleboel vliegen in één klap, dus.


INMOTION

Innoveren kan je leren Annelies is innovatiescout in een zorginstelling Het GielsBos is een organisatie die voorziet in inclusief wonen, dagbesteding en ondersteuning voor mensen met een beperking. De meer dan driehonderd vaste bewoners en de talloze andere gebruikers, worden dagelijks begeleid door ruim zeshonderd gedreven medewerkers. Een van die medewerkers is Annelies Goolaerts, psychologe en innovatiescout. Wat een innovatiescout precies is, vraagt u zich af ? “Als psychologe begeleid ik in Het GielsBos al vele jaren de teams die de bewoners begeleiden. Een functie waarin ik geregeld op zoek ga naar nieuwe manieren om de zorg zo goed mogelijk te organiseren, zowel voor de medewerkers als voor de bewoners. Twee jaar geleden volgde ik het Innovatiescout-programma van Health&Care Network Kempen; een hands-on trainingsprogramma dat medewerkers uit zorginstellingen ondersteunt bij de implementatie van zorginnovaties. Zo klinkt het wat saai, maar het is een ontzettend boeiende opleiding. Innovatie in de zorg is sowieso een thema dat me erg interesseert. Als psychologe zie ik ook steeds mogelijkheden in de moeilijkheden. In zekere zin vind ik mijn titel als innovatiescout een verbreding en verlenging van wat ik al deed. Maar nu heb

ik echt een excuus om uit de klassieke kaders te breken”, lacht Annelies. “Doorheen de tijd is Het GielsBos uiteraard heel wat veranderd. Het is sowieso geen organisatie die stil blijft zitten. Dat kan ook niet als je de cliënten steeds in een zo veilig en kwalitatief mogelijke omgeving wil blijven ondersteunen. De hele wereld is voortdurend in beweging en dat is niet anders in de zorgsector. Alleen durven we dat al eens vergeten. Innovatie kan mensen in de zorg niet vervangen, en dat is ook helemaal de bedoeling niet. Het kan hun werk wel makkelijker en efficiënter maken én de kwaliteit van leven van de cliënten verhogen.”

nog veel meer. In de stille oase kunnen mensen en begeleiders echt tot rust komt en genieten van de beleving. Elke cliënt vindt zo een oase die op dat moment bij hem past.”

Een sterk staaltje van innovatie in de zorg, zien we in de nieuwe snoezelruimtes van Het GielsBos. “Vroeger waren onze snoezelruimtes eerder klassiek ingericht. Tot Bailleul Ontwerpbureau ons onder de arm nam als partner voor de ontwikkeling van een volledig nieuw concept: de Oase. Die bestaat uit drie delen: de beleefoase, de speeloase en de stille oase. In de beleefoase worden mensen geprikkeld om te bewegen. Er werd onder meer gekozen voor een interactieve projectiewand en verschillende spelelementen. De speeloase bevat een grote videomuur en laat ruimte voor creativiteit in de vorm van muziek, drama, dans en

“Het voornaamste dat ik uit dat Innovatiescout-programma heb meegenomen, is dat zorginstellingen meer moeten durven. Durven veranderen, durven innoveren, durven netwerken. Er komen zoveel uitdagingen op ons af waar we ofwel bang voor kunnen zijn, ofwel kunnen zien als kansen om met beide handen te grijpen. Om het beste antwoord te blijven bieden op die vragen van onze cliënten, moeten we sociaal ondernemerschap tonen maar ook tussen en over sectoren heen durven samen werken. We hebben allen een enorme toegevoegde waarde en een belangrijke rol te vervullen”, besluit Annelies.

Foto: © Inneke Gebruers

Robovision

maakt artificiële intelligentie toegankelijk De Vlaamse Regering riep Robovision uit tot de ‘Scale-up van het jaar 2020’. Het bedrijf groeide in enkele jaren uit tot de grootste AI-speler van de Benelux. Robovision ontwikkelt software die zichzelf traint waardoor iedereen ermee aan de slag kan. Ook voor de medische wereld opent dit interessante toepassingen. “Zo gebruiken artsen overal ter

wereld momenteel onze technologie om COVID19-infecties op te sporen op medische beelden van longen”, zegt CEO Jonathan Berté. “We trainden ons AI-model aan de hand van medische data van tientallen ziekenhuizen waardoor het CT-scans van longen kan screenen en bepalen hoeveel procent aangetast werd door het coronavirus”.

17


18

ZORG BABBELS

Woensdag 17.03 DE MENTALE STERKTE VAN DE ZORG PROGRAMMA 09u00: Opwarmer 09u05: Ochtendbabbel: 2 filosofen aan het woord Prof. Yvonne Denier (KU Leuven) Prof. Ignaas Devisch (UGent) l

Zorgen met en voor veerkracht Het mentaal welzijn van zorgverleners verdient meer aandacht Belgische basketballegende Ann Wauters weet na vijfentwintig jaar in de topsport erg goed hoe belangrijk mentale weerbaarheid is, ook voor je fysieke welzijn. Als ambassadeur van het platform De ZorgSamen wil ze stilstaan bij het belang van veerkracht voor mensen uit de zorgsector. Daarover komt ze dan ook graag vertellen tijdens de Zorgbabbel van 17 maart.

l

09u15: Keynote Ann Wauters (professionele basketbalspeelster) l

09u30: Ondertussen op de werkvloer 09u35 Rondetafel: in gesprek met 3 zetelgasten Liesl van Daele (Liantis) Nina De Pape (TeGek!?) Tine Daeseleire (The Human Link) l

l

l

Dat geest en lichaam hand in hand gaan, weet Ann Wauters al langer dan vandaag. “In de sportwereld leer je al van jongs af aan hoe belangrijk veerkracht is. Alles begint met zelfzorg en teamwerk. Als je in de sportwereld te lang negeert dat je ergens pijn hebt en daardoor een blessure oploopt, val je uit en hebben de rest van het team of de fans ook niets meer aan jou. Het is dan ook veel zinvoller om op tijd een pauze in te lassen zodat je er nadien

weer helemaal tegenaan kan. In de sportwereld doen we ook voortdurend preventieve oefeningen om een blessure te voorkomen, en dat ontbreekt momenteel nog in de zorg. Daar willen we met De ZorgSamen een lans voor breken, om meer aandacht te hebben voor de veerkracht van zorgverleners, ook vóór het een probleem wordt.” Toen ze in maart vorig jaar zelf COVID-19 kreeg, viel haar op hoe het zorgpersoneel zelfs in deze heftige tijden met veel warmte voor hun patiënten zorgt. “Ik kon de verpleegkundigen en dokters bijna niet zien omdat ze van kop tot teen in beschermingsmateriaal gehuld waren. Toch herinner ik me die zorgzame, geruststellende blik. Dat was ook exact wat ik op dat moment nodig had. Zij doen dat elke dag opnieuw. De solidariteit die we nu zien naar zorgverleners toe, daar moeten we verder op bouwen. We moeten hen met z’n allen tonen dat wij er ook voor hen zijn wanneer ze ons nodig hebben.”

10u05 ‘Ik hou van u’ vanuit een zorgorganisatie 10u10: Met kennis van zaken Katleen Evenepoel (Zonnelied) Lauranne Martens (Beschut wonen de Vlier) Ilse Rymenants (AZ Rivierenland) l

l

l

10u40 Interview met Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke 10u55 Afsluiten met een zorglied (Katrien Verfaille)

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ zorgbabbels

ANN WAUTERS (40) Professionele basketbalspeelster Woont in Bellegem samen met haar vrouw en hun 3 kinderen Geniet van lange fietstochten


19

INMOTION

Veerkracht voor de zorg Liantis biedt psychosociale ondersteuning aan woonzorgcentra

“Om meer in te zetten op het mentaal welzijn van medewerkers uit woonzorgcentra tijdens en in de nasleep van de coronacrisis, werkten we bij Liantis een aanbod op maat uit”, vertelt Tina Scholiers, preventieadviseur psychosociale aspecten. “Naast ondersteuning via individuele ondersteuningsgesprekken, staan ook groepssessies centraal in het aanbod. Deze waren niet enkel gericht naar zorgpersoneel, maar ook de medewerkers van de keuken, onderhoud, technische dienst, administratie … In deze sessies wordt er tijd gemaakt om te ventileren, ervaringen uit te wisselen en stil te staan bij wat hen kan helpen om het vol te houden en de nodige veerkracht en energie te blijven vinden. Het viel me op hoe de teams, zelfs na zo’n zware periode vol gevoelens van angst, onmacht en onzekerheid, enorm steunen op elkaar. Die collegialiteit heb ik ook enorm gevoeld in de sessie met Ons Zomerheem. Medewerkers van de COVID-afdeling gaven zelfs aan dat ze blij waren dat ze nog eens uitgebreid zorg konden verlenen en er echt te kunnen zijn voor de bewoners. Prachtig om te zien hoe deze mensen zelfs in deze situatie de silver lining zagen. Het is nu belangrijk om die aandacht voor hun weerbaarheid niet uit

Personeel Ons Zomerheem

De coronacrisis bracht voor velen van ons tal van nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar voor weinigen waren die uitdagingen zo groot als voor medewerkers in woonzorgcentra. Zij maakten een onvoorstelbaar intensief jaar door waarbij er maar weinig tijd was om even stil te staan bij de gevoelens die dat met zich meebracht. Daarom werkte Liantis een project uit rond psychosociale ondersteuning op maat van woonzorgcentra. Zorg-Saam maakte daar dankbaar gebruik van. het oog te verliezen, want deze periode zal nog lang nazinderen.” Een van de woonzorgcentra die beroep deed op de begeleiding van Liantis, was woonzorgcentrum Ons Zomerheem, dat deel uitmaakt van vzw Zorg-Saam. “In de nasleep van een corona-uitbraak op een van onze afdelingen, wilden we extra inzetten op het algemeen welbevinden. We hebben beroep gedaan op Liantis om ons daarin te begeleiden. Zij zorgden voor interactieve groepssessies waar alle betrokken medewerkers terecht konden om die heftige periode te verwerken. Daarnaast kon, wie dat wou, ook beroep doen op individuele ondersteuning”, zegt directeur Paul Stock. “Dat heeft ons echt enorm geholpen. Na afloop van het traject kregen we ook feedback, zodat we als organisatie nog gerichter kunnen inzetten op het welzijn van onze medewerkers en bewoners.” “Al onze medewerkers werken sinds de Covid-crisis uitzonderlijk hard. Zowel het zorgpersoneel als de ondersteunende diensten geven het beste van zichzelf. Ze zijn echte lichtpuntjes in soms moeilijke omstandigheden”, vertelt Anne Coetsier, HR-manager van vzw Zorg-Saam ZKJ. “Wij zijn als organisatie trots op wat

ons personeel betekent voor de bewoners. Wij beseffen het belang daarvan en ondersteunen dan ook het welzijn en welbevinden van de medewerkers. Al voor de coronacrisis waren wij binnen ZorgSaam gestart met een project Werkbaar Werk. Dit thema heeft alleen maar aan belang gewonnen. In alle voorzieningen van onze groep worden initiatieven uitegerold: brainstorms, collectieve sessies voor teams, individuele gespreksmogelijkheden en intervisies voor directieleden. Liantis is daarbij voor ons een belangrijke partner.”

Tina Scholiers


20

Te Gek?! maakt van het hoofd een zaak Steunpunt Geestelijke Gezondheid ontpopt zicht tot Te Gek!?

Al twee jaar verbinden zes werkingen inzake mentaal welzijn hun sterktes onder één dak, of beter: muts, binnen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. In februari traden deze organisaties als geheel naar buiten onder de naam Te Gek!?. Wie Te Gek!? tot enkele weken terug niet kende, kent de organisatie vast wel sinds ze tijdens een indrukwekkende actie een gigantische muts op het Atomium plaatste. InMotion sprak met directeur Tom Van Daele.

zorg van start om een antwoord te bieden op een steeds diverser wordende maatschappij. Nog enkele jaren later ziet in 2013 Buddywerkingen Vlaanderen het levenslicht.

Te Gek?! Atomium

In 1923 werd de Belgische Bond voor Geesteshygiëne opgericht. De organisatie ijvert bij de Belgische overheid voor meer ambulante zorg. Bij de eerste staatshervorming ontpopte de bond zich in 1977 tot de Nationale Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg. In 1986 ontstaat de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg door de verzelfstandiging van de federatieve werking voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Twee jaar later ontstaat in Gent ook de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het wordt de eerste organisatie in België die opkomt voor de patiëntenrechten door patiënten en hun familieleden in de raad van bestuur te laten zetelen.

In 2019 verzamelen al deze krachten zich in het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Na twee jaar van samenwerken komt de organisatie naar buiten onder de naam Te Gek!? Wat een geschiedenis! “Zeg dat wel”, beaamt directeur Tom Van Daele. “En die geschiedenis zorgt ook voor een fantastisch, enorm gemotiveerd team met ontzettend veel expertise. We zijn in onze nieuwe visie en missie tot drie kernwoorden gekomen: versterken, verbinden en vernieuwen. Ik kijk er erg naar uit om met die waarden verder te bouwen aan een toekomst waar geestelijke gezondheid voor eens en altijd uit de taboesfeer wordt gehaald. We kozen ook niet toevallig voor Te Gek!? als gedeelde naam. Uit een onderzoek dat we lieten uitvoeren in 2019, bleek dat al 35 procent van de Vlamingen het project kennen. Bovendien leerden we daaruit ook dat mensen die Te Gek!? kennen sneller de stap zetten naar psychologische hulp. Daarom willen we dit jaar naar 50 procent bekendheid gaan. Dat is ambitieus, ja, maar ik denk dat we het gaan halen!”

In 2004 ziet het project Te Gek!? het levenslicht in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael. In de daaropvolgende jaren maakt Te Gek!? geestelijke gezondheid breed bespreekbaar in Vlaanderen met middelen als muziek, theater, literatuur, sport, tentoonstellingen, krantenbijlages, televisiedocumentaires … In 2009 gaan in Brussel, Antwerpen en Gent netwerken cultuursensitieve

Om dat ambitieuze cijfer te behalen, haalde Te Gek!? alvast alles uit de kast. Een heleboel warme mutsen om mee te beginnen. En één gigantische muts van maar liefst zevenhonderd vierkante meter … voor een van de bollen van het Atomium. “Met die actie wilden we geestelijke gezondheid meer bespreekbaar maken. Zowel binnen de maatschappij als op het politieke niveau. We kozen


INMOTION

Zonder kloppen

voor een muts omwille van verschillende redenen. Onze baseline is ‘Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak’ en een muts houdt het hoofd warm. Daarnaast is zevenhonderd vierkante meter heel wat stof tot nadenken. De muts is gebreid, en elk draadje staat symbool voor verbinding. Dat is ook meteen waarom we voor het Atomium kozen: een verbindend element. Élodie Ouédraogo, die instond voor het ontwerp, koos voor naden aan de buitenkant en rafels aan de onderkant van de muts. Dat was een bewuste keuze, want dat zorgt ervoor dat de muts niet perfect is, net zoals mensen niet perfect hoeven te zijn.”

Corona beheerst nu al vele maanden ons leven, maar als het echt dichterbij komt sta je er nog net even méér bij stil…. In het WZC waar ik werk is op één afdeling Covid binnengekomen, zonder uitnodiging, zonder kloppen, zonder aankondiging… Covid is binnen, familie blijft buiten. Covid is binnen, de anders zo drukke afdeling is stil. Covid is binnen, de collega’s draaien op volle toeren. Het is raar wat een virus kan aanrichten. Als ik buiten wandel zie ik de bewoners door het raam, alléén op hun kamer. Waar er anders zoveel beweging, plezier, een lach en een traan is, is het nu stil in de gang. Er wordt niet gezongen, er wordt niet gebakken, er wordt niet rondgewandeld… Ik zie familie buiten aan het raam. Pijnlijk! Ik zie binnen enkel mijn collega’s. Bijna onherkenbaar. Masker, faceshield, schort,…. Zij geven het beste van zichzelf om onze bewoners te helpen. Sommigen zijn zelf al ziek geworden, anderen blijven doorgaan! De machteloosheid slaat soms toe, maar ze gaan door. De schrik van wat nog komt neemt soms de overhand, maar ze gaan door. De vermoeidheid laat zijn sporen achter, maar ze gaan door. Maar de steun die collega’s aan elkaar geven, de positiviteit doet wonderen. Ik wil al mijn collega’s dan ook een hart onder de riem steken. Houd moed, samen komen we erdoor!! Ook aan onze bewoners en de familie wens ik veel sterkte om deze moeilijke periode door te komen.

ANJA CLINCKE Anja Clincke is kinesiste in WZC Zonnehove (ZorgSaam). Ze schreef dit gedicht dat werd voorgedragen op een herdenkingsmoment voor overleden bewoners. Tom Van Daele

21


22

Mijn thuis, het mooiste plekje dat er is.

Blijf veilig en comfortabel thuis wonen met het veiligheidshorloge en de service van Phil at Home. 24/24 verbonden met de zorgcentrale. Ook voor noodmeldingen buitenshuis. Thuis maar ook buitenshuis: voel u altijd en overal veilig dankzij dit veiligheidshorloge van Phil at Home. U bent 24/7 verbonden met de zorgcentrale, in heel België en Europa. Met een druk op de knop staat u direct met hen in contact en weten zij waar u bent. Bovendien kunt u rekenen op Phil, uw helpende hand. Eén telefoontje en hij regelt professioneel de zaken die u wenst. Hij doet beroep op vakmensen voor klusjes in huis en tuin, vragen over uw tablet of smartphone, vervoer naar de kapper, … Een hele geruststelling tijdens Corona.

Ontdek deze dienstverlening op www.philathome.be of bel 02 225 02 25. *De eerste 6 maanden aan €20/maand ipv €39,99. Het gebruik van het uurwerk en de connectie met de zorgcentrale is inbegrepen in de maandprijs. De kostprijs van de extra diensten die Phil voor u regelt is niet inbegrepen.

€39,99

20

/maand*


INMOTION

Naar een andere manier van werken Integrale aanpak is essentieel voor innovatieve arbeids­organisatie

In 2019 lanceert de Vlaamse overheid het project innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in woonzorgcentra. Bedoeling is om hen te begeleiden naar betere zorg en werkbaar werk. Sabine Van Houdt, projectmanager van Workitects, coördineert het project waarbij deelnemende woonzorgcentra uitzoeken hoe ze het werk anders kunnen organiseren. “We begeleiden twintig woonzorgcentra met een traject op maat” zegt Sabine. “We bekijken per organisatie waar de noden liggen om een goed advies te kunnen uitwerken. Elk startend WZC krijgt hiervoor ook individuele begeleiding van een adviseur uit ons netwerk. Er zijn ook collectieve sessies met de woonzorgcentra waar we onze inzichten delen en ervaringen uitwisselen. Voor woonzorgcentra die zich afvragen wat IAO voor hun organisatie kan

betekenen, organiseren we inspiratiesessies. Woonzorgcentra die al aan de slag waren met IAO ondersteunen we op de specifieke thema’s waar ze nog hulp bij nodig hebben.” “Een integrale aanpak is essentieel, als je zaken over het hoofd ziet, werkt het niet. IAO gaat niet enkel om meer verantwoordelijkheid geven aan teams, ook de omkadering is belangrijk: wat wordt verwacht van het team en wat kan het team zelf beslissen? De omschakeling van hoofdverpleegkundige naar teamcoach is ook niet altijd even evident. Hoofdverpleegkundigen zijn vaak experten met veel vakkennis die nu een coachende rol moeten opnemen. Daarnaast moet de volledige organisatie mee zijn in het verhaal. Soms botsen we op grenzen van wat we kunnen doen, omdat de bovenliggende of ondersteunende structuren hier niet op voorzien zijn.” “Bij Workitects combineren we die integrale aanpak met onderzoek. Dat geeft ons de kans om inzichten te verwerven rond vragen die in de praktijk leven en deze met een breder publiek te delen. Zo onderzoeken we momenteel hoe we autonome teams beter kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. De coronacrisis heeft ook aangetoond hoe belangrijk het is om een wendbare organisatie te zijn. Er ontstonden uit noodzaak heel wat spontane en mooie initiatieven vanuit de talenten van het personeel. We moeten nagaan wat we hieruit kunnen leren en hoe we die positieve veranderingen kunnen behouden en implementeren binnen de organisaties.”

Sabine Van Houdt

23

ZORG BABBELS

Donderdag 18.03 INNOVATIEVE ARBEIDSORGANISATIE PROGRAMMA 09u00: Opwarmer 09u05 Ochtendbabbel: 2 filosofen aan het woord Prof. Yvonne Denier (KU Leuven) Prof. Ignaas Devisch (UGent) l

l

09u15 Keynote Dirk Poppe (Trento) l

09u30 Ondertussen op de werkvloer 09u35 Rondetafel: in gesprek met 3 zetelgasten Sabine Van Houdt (Workitects) Bart Riemaecker (De Vleugels) Bart Roegiers (Familiehulp) l

l

l

10u15 ‘Ik hou van u’ vanuit een zorgorganisatie 10u20 Met kennis van zaken Laurence Degreef (Annuntiaten Heverlee) Lieven Detavernier (Mariënstede) l

l

10u55 Afsluiten met een zorglied door Katrien Verfaille

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ zorgbabbels


24

Innovatieve arbeidsorganisatie in de praktijk De vermarkting van de zorg, de ‘war on talent’, de persoonsgebonden financiering, de opkomst van doelstellingsgerichte zorg, superdiversiteit bij cliënten en medewerkers… Het zijn maar enkele van de uitdagingen waar zorginstellingen vandaag mee geconfronteerd worden. We vroegen aan drie organisaties hoe innovatieve arbeids­organisatie (IAO) hen helpt in een zorglandschap dat voortdurend in beweging is.

BART ROEGIERS, PROJECTLEIDER IAO BIJ FAMILIEHULP “In 2016 zijn we gestart met ons ‘project 2020’. Via innovatieve arbeidsorganisatie hebben we onze divisie gezinszorg en aanvullende thuiszorg omgevormd naar 800 zelforganiserende teams, samengesteld uit huishoudhulpen en verzorgenden. Om iedereen mee te trekken in het verhaal organiseerden we overlegmomenten met personeel en klanten, ze kregen allemaal een stem in het proces. We hebben het principe van IAO in onze volledige organisatie doorgetrokken, ook het middenkader en de directiegroep werden in teams opgedeeld. Ik gebruik graag het beeld dat we van een

DIRK POPPE, DIRECTEUR BIJ ZORGNETWERK TRENTO

grote tanker naar verschillende kleine wendbare bootjes zijn gegaan. IAO staat niet gelijk voor ‘vrijheid, blijheid’. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de teams werden duidelijk afgebakend, zo weten ze binnen welk kader ze verantwoordelijkheden kunnen opnemen. Meer autonomie geven aan medewerkers betekent ook dat je je leiderschapsstijl hieraan moet aanpassen, deze bestaat nu vooral uit coaching en mentorschap. In uitzonderlijke gevallen kan de leidinggevende inspringen om knopen door te hakken wanneer het team er zelf niet uit raakt. Het is belangrijk om de tijd te nemen om van een groep mensen naar een team te evolueren. Onze begeleidende medewerkers en ondersteunende diensten werden opgeleid tot ‘coaches in verandering’ om teams die vastzaten te deblokkeren. Na de eerste coronagolf hebben we de maturiteit van onze zelfsturende teams geëvalueerd. Velen deden het erg goed in deze bijzondere omstandigheden en namen hun extra verantwoordelijkheden op, anderen zijn teruggevallen op hun leidinggevende en zullen we dus extra moeten ondersteunen. Het zal een continu proces zijn maar we zien dat de omslag naar meer zelfstandigheid mentaal is ingezet.”

“Ons traject begon in 2015 na een kritische evaluatie met bewoners, familie en stakeholders. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om ons organogram plat te maken. In WZC De Vliet werken we sinds een tweetal jaar met autonome multidisciplinaire teams die instaan voor 15 tot 19 bewoners. Het logistieke team, het poetsteam, het cafetaria- en animatieteam en koude keuken medewerkers werden omgeschoold tot woonzorgmedewerkers die al deze disciplines combineren in één functie. Door deze manier van werken, wordt het hele team verantwoordelijk voor de totale dienstverlening en dat geeft goede resultaten. Vroeger was enkel het poetsteam verantwoordelijk wanneer er ergens een klacht opdook over de netheid van een kamer, nu neemt het voltallige team van die bewonersgroep dat op zich. Er zijn ook twee teamcoaches op een totaal van 104 bewoners. Om die coaches te helpen, is er een supportteam dat aan procesbegeleiding doet en nieuwe medewerkers opvangt. Doordat de teamleden de noden van hun bewoners goed kennen en de communicatielijnen kort zijn, kan er snel op de behoeftes van de bewoners ingespeeld worden. Met de coronacrisis hebben we gezien hoe wendbaar we geworden zijn door deze manier van werken. We willen hier in de toekomst nog verder in kunnen gaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld budgetten voor maaltijden toewijzen die teams dan zelf kunnen beheren. Uit onze gebruikers- en medewerkersbevraging in 2020 blijkt dat deze nieuwe aanpak vruchten afwerpt. De bewoners zijn positiever over de maaltijden, de


INMOTION

animatie en het gebouw. Maar liefst 99 procent van de medewerkers gaven aan hun werk meestal graag te doen. En de volle 100 procent zegt dat ze zich actief mee inzetten om de visie en missie van onze organisatie waar te maken.”

LIEVEN DETAVERNIER, DIRECTEUR BIJ MARIËNSTEDE: “Wij zijn eigenlijk bij onze oprichting in 1985 al begonnen met een rond organogram. De cliënt staat in het centrum van de organisatie, met daarrond de familie, dan de begeleiders, vervolgens het beleid en de raad van bestuur. We ondersteunen 100 mensen met een beperking met 72 personeelsleden, 140 vrijwilligers en 3800 dorpsinwoners. Als woon- en werkgemeenschap doen we beroep op dit netwerk

om onze cliënten gelukkig te maken. Veel van onze cliënten werken in het dorp, waardoor de dienstvrager als het ware een dienstverlener wordt. Omgekeerd krijgen wij ook werk vanuit de gemeenschap. Wij doen niets liever dan deze verbindingen faciliteren zonder dat we daar veel energie in moeten steken. We zijn door de jaren heen geëvolueerd van een zorgende naar een faciliterende organisatie. In het begin deden we alles voor onze cliënten. Door te luisteren naar wat ze zelf kunnen, hebben we een ondersteunende rol opgenomen waarbij we hen helpen met wat ze vragen en de rest laten we aan hen over. Nu zitten we in een nieuw hoofdstuk waarbij we vooral faciliteren, we willen ons personeel en bewoners gemeenschappelijk besluiten laten nemen op een manier die participatie, gedeelde verantwoordelijkheid en creativiteit uitlokt en stimuleert. Zo hebben we onder meer een buurtwinkel, een kaasatelier en een chocolaterie. We willen dat ons personeel daar echt eigenaar van wordt zodat ze zelf kunnen beslissen hoe ze dit verder willen uitbouwen, een beetje zoals in een coöperatief model.”

25


26

IK HOU VAN U

“Als zorgverlener krijg je veel dankbaarheid van de zorgvragers, ze waarderen het dat je voor hen klaarstaat”

SUNA KARSIKAYA •35 JAAR ZORGKUNDIGE GEZINSZORG Suna studeerde af in 2020 en werkt sindsdien bij i-mens. Ze woont in Gent en houdt van fietsen in de natuur, dansen en muziek beluisteren. Ze koos voor de zorgsector omdat ze graag iets wilt betekenen voor anderen.

Foto © Peter De Schryver


INMOTION

Van beveiligingsagent tot verpleegkundige Joffrey gaf zijn job op en ging opnieuw studeren

Enkele jaren geleden besloot Joffrey Vermunicht om zich om te scholen van beveiligingsagent tot verpleegkundige. Deze zomer studeert hij af en kan hij eindelijk aan de slag in zijn droomjob. “Ik miste het gevoel dat ik iets kon betekenen voor mensen.”

Joffrey Vermunicht

“Toen ik afstudeerde in het middelbaar was ik schoolmoe. Zo ben ik in de beveiligingssector gerold. Nochtans wist ik toen al dat ik hulpverlener wou worden, mijn moeder werkt in de zorg en ik heb nooit iets anders gekend”, vertelt Joffrey. “Het gevoel dat je iets kan betekenen voor mensen miste ik in mijn job als beveiligingsagent. Mensen helpen, dat doe ik graag. In de zorg kan dat op verschillende niveau’s, niet enkel lichamelijk maar ook emotioneel.” Op zijn drieëntwintigste besloot Joffrey om de knoop door te hakken en volop voor zijn droom te gaan. “Ik nam ontslag op mijn job en schreef me in voor de opleiding tot verpleegkundige. Mijn omgeving reageerde toen nogal sceptisch en heel wat mensen vroegen zich af of ik het wel ging volhouden. Intussen heb ik het tegendeel bewezen, want deze zomer studeer ik af. Mijn studies verliepen erg vlot – de wil om te slagen was dan ook groot. Ik kijk er naar uit om aan mijn nieuwe carrière te beginnen. Het mooie aan de zorgsector is dat ze zo divers is. Weinig sectoren kunnen zoveel afwisseling bieden. Ik wil graag richting chronische zorg gaan omdat het langdurige aspect van revalidatie- of ouderenzorg me erg aanspreekt. Anderzijds lijkt het me ook boeiend om te duo-jobben. Door de hoge vraag naar verpleegkundigen zou ik een job in een ziekenhuis kunnen combineren met een job in de ouderenzorg. Maar dat zien we na de zomer wel. Ik ben er alvast helemaal klaar voor!”

27

ZORG BABBELS

Donderdag 18.03 ZORG BEROEPEN PROGRAMMA 09u00: Opwarmer 09u05 Ochtendbabbel: 2 filosofen aan het woord Prof. Yvonne Denier (KU Leuven) Prof. Ignaas Devisch (UGent) l

l

09u15 Keynotes Prof. dr. Chantal Vanaudenhove (LUCAS KU Leuven) Prof. dr. Veerle Draulans (KU Leuven) l

l

09u30 Ondertussen op de werkvloer 09u35 Rondetafel: in gesprek met 3 zetelgasten Lon Holtzer (Vlaams Zorgambassadeur) Ann Demeulemeester (Familiehulp) Els Van Hoof (Vrouw en Maatschappij) l

l

l

10u15 ‘Ik hou van u’ vanuit een zorgorganisatie 10u20: Met kennis van zaken Joffrey Vermunicht / Dries Suetens (Student verpleegkunde – 4e jaar) Maret Dakaeva (Minderhedenforum) Veerle Van de Broeck (WZC Compostela) l

l

l

10u55 Afsluiten met een zorglied door Katrien Verfaille

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ zorgbabbels


28

Diversiteit in de zorg is groot en klein Een terugblik met Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer

Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer is intussen een vaste waarde in dit magazine. Niet verwonderlijk, gezien haar gepassioneerde inzet voor de sector. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zij een van de sprekers is tijdens de Zorgbabbel over zorgberoepen op vrijdag 19 maart.

LON HOLTZER Vlaams Zorgambassadeur, verpleegkundige, 64 jaar Woont samen met haar man in Herent Heeft twee kinderen en vier kleinkinderen

Dat het voorbije jaar voor de sector intensief was, is een understatement. Maar het virus dat zoveel lelijkheid met zich meebracht, zorgde her en der ook voor wat schoonheid. “Als corona één positief neveneffect met zich heeft meegebracht, dan wel hoe de zorg- en welzijnssector het afgelopen jaar in de media is verschenen”, vertelt Lon. “We zagen bevlogen mensen die heel paraat en deskundig waren, zich meer dan honderd procent inzetten voor hun job. Ik denk dat de blik van de buitenwereld op verpleeg- en zorgkundigen toch wel verruimd is tijdens deze pandemie. Dat merkte ik ook in mijn mailbox. Het aantal zij-instromers, mensen die zich willen omscholen voor een job in de zorg, is het afgelopen jaar beduidend verhoogd. En dat is veelzeggend, want dat cijfer lag al hoog voor de crisis. Het aantal studenten dat kiest voor verpleegkunde ging eveneens opnieuw de hoogte in. Op dat vlak had de crisis dus een positief effect. Dat vind ik erg mooi, want het toont hoe het merendeel van de mensen zich na zo’n heftig jaar niet laten afschrikken maar zich net meer geroepen voelen om te kiezen voor zorg en welzijn.” Omdat heel snel duidelijk werd hoeveel mensen, al dan niet tijdelijk, wilden helpen in de sector, werden verschillende initiatieven opgezet. “Dankzij #kiesvoordezorg kunnen werknemers uit andere sectoren, die een carrière als zorg- of

verpleegkundige overwegen, een betaald opleidingstraject volgen in dienst van een werkgever uit de zorgsector. Als ze hun diploma behalen, kunnen ze meteen in dienst blijven. Via ‘Help de Helpers’ en ‘Help in de Zorg’ kunnen mensen die tijdens de crisis een handje willen toesteken een geschikte match vinden om tijdelijk als vrijwilliger of werknemer aan de slag te gaan in een zorginstelling. Die platformen waren een gigantisch succes. Heel hoopvol, want applaus en witte lakens zijn een mooi gebaar, maar concrete hulp is uiteraard nog beter. Ook de overheid ging aan de slag, want zowel op federaal als op Vlaams niveau kwamen er extra investeringen voor zorg en welzijn.” “Ik hoop dat we tijdens de Week van de Zorg nog wat extra snaren kunnen raken. Diversiteit in zorg en welzijn is immers groot en klein. Groot, want er zijn oneindig veel verschillende werkomgevingen en mogelijkheden binnen de sector. Klein, want we scoren nog altijd te laag op vlak van mensen met een andere origine en het genderevenwicht is zoek. Meer mannen zijn bijzonder welkom om in zorg of welzijn te stappen. Ik wil naar een groep zorgverleners die een afspiegeling is van de maatschappij. Een divers team, handelend vanuit verschillende culturele achtergronden, zorgt er ook voor dat we beter zorg kunnen dragen voor een superdiverse samenleving.”


INMOTION

Diversiteit als kracht WZC Compostela stelt 25 verschillende nationaliteiten te werk

In het Borsbeekse woonzorgcentrum Compostela werken 53 mensen met maar liefst 25 verschillende nationaliteiten. Directeur Veerle Van de Broek legt uit waar deze diversiteit vandaan komt en hoe het woonzorgcentrum deze inzet als sterkte.

Onze medewerkers voelen zich hier gewaardeerd – en dat zijn ze ook – en leren veel bij van elkaars gewoonten. We proberen daar ook sterk op in te zetten, door zowel medewerkers als bewoners te betrekken bij unieke activiteiten met

ruimte voor verschillende culturen. Dat versterkt de dialoog. En ook daarvan zien we een directe weerspiegeling op ons werk, want we zijn de voorbije jaren veel opener gaan communiceren.”

“Zo’n diverse groep medewerkers brengt uiteraard uitdagingen met zich mee, maar vooral ontzettend veel kansen. Zo zetten we onder meer sterk in op interne doorgroeitrajecten, wat wil zeggen dat je hier kan opklimmen van poetshulp naar logistiek medewerker tot verpleegkundige. Momenteel loopt er een project met het HIVSET in Turnhout zodat onze medewerkers op onze locatie bijna kosteloos een HBO5-opleiding tot verpleegkundige kunnen volgen. De taalopleidingen vormen momenteel het grootste struikelblok, omdat het bestaande aanbod vaak niet toereikend genoeg is voor onze medewerkers. Daarom gaan we nu zelf, in samenwerking met leerkrachten Nederlands, lessen organiseren die aangepast zijn aan hun niveau.

Foto © Peter De Schryver

“In 1993 wierven we onze eerste personeelslid met buitenlandse roots aan. Intussen zijn we uitgegroeid tot een smeltkroes van nationaliteiten”, vertelt Veerle. “Ons woonzorgcentrum ligt in een multiculturele regio. De instroom van verschillende nationaliteiten wordt deels hierdoor verklaard en deels door de gesubsidieerde projecten van de overheid waar wij in het verleden konden op rekenen. Nog belangrijker is dat wij als zorginstelling kansen willen geven aan alle medewerkers, ongeacht hun vooropleiding of afkomst. Daardoor hebben we vandaag een heel gemotiveerd en divers team.

29


©Janssen-Cilag NV – EM-33929 – 15-May-2020 – vu/er Luc Van Oevelen, Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse ©Janssen-Cilag B.V. – EM-33929 – 15-May-2020

30

De afbeelding maakt gebruik van modellen en dient enkel ter illustratie.

Een toekomst creëren waarin ziekte tot het verleden behoort. Die toekomst lijkt nu verder weg dan ooit. Toch houden we eraan vast en denken we groot. We zetten al onze kennis en innovatiekracht in om te helpen in de strijd tegen COVID-19. Tegelijkertijd blijven wij ons focussen op patiënten voor wie onze geneesmiddelen het verschil kunnen maken. Lees meer op janssen.com/belgium

Janssen Pharmaceutica NV


Zaterdag 20 maart Give love/life Rode Kruis-Vlaanderen biedt eerste hulp bij psychische problemen via app

Hou( )vast Een goede sociale omkadering is belangrijk om geestelijk gezond te blijven. Via de gezondheidsenquêtes die Sciensano tijdens de coronacrisis afnam, weten we dat 30 procent van de Vlamingen zich onvoldoende sociaal ondersteund voelt. Met de nieuwe, gratis, Houvast-app wil Rode Kruis-Vlaanderen eerste hulp bij psychische problemen bieden. Houvast is een wetenschappelijk onderbouwd handboek dat uitlegt hoe je mensen met psychische problemen kan helpen. Mensen durven vaak niet handelen omdat ze niet weten wat te doen of ze denken dat ze een oplossing moeten aanreiken, niets is minder waar. Signalen leren herkennen, luisteren zonder te oordelen, voldoende tijd en ruimte voorzien, zelf niet

te veel advies geven en vooral aanwezig zijn, kunnen al een wereld van verschil maken. De app Houvast reikt daartoe handvaten aan via artikels, checklists en tips rond een 20-tal thema’s zoals angststoornissen, verslaving, depressie of rouw. Via de knop ‘meer hulp’ vind je rechtstreekse links naar organisaties die kunnen helpen zoals Tele-Onthaal of Zelfmoordlijn 1813. Zelfzorg is ook een belangrijk luik in de app, je kan immers pas een ander helpen wanneer je stevig in je eigen schoenen staat. Rode Kruis-Vlaanderen wil via de app het sociale weefsel in de maatschappij ondersteunen en versterken door de mensen om ons heen aan te moedigen om te durven helpen.

Kom bloed of plasma geven op zaterdag 20 maart Mensen van de zorg – dan denk je meteen aan alle artsen, verpleegkundigen, vrijwilligers, mantelzorgers … die het afgelopen jaar in de frontlinie stonden en het beste van zichzelf gaven. In dat rijtje horen ook bloed-, plasma- en plaatjesdonoren thuis. Want ook in het ongewone jaar 2020 kon Rode Kruis-Vlaanderen rekenen op 175.000 donoren. Dankzij hen beschikten ziekenhuizen over genoeg bloedproducten om alle patiënten te kunnen helpen: vrouwen na een bevalling met complicaties, kinderen met auto-immuunziektes, kankerpatiënten die chemotherapie ondergaan ... Dankzij alle donoren viel de zorg voor hen niet stil. Op zaterdag 20 maart – tijdens de Week van de Zorg – ontvangt Rode Kruis-Vlaanderen alle donoren daarom met éxtra open armen en enorm veel dankbaarheid. De donorcentra in Aalst, Brugge, Brussel, Edegem, Geel, Genk, Gent, Leuven, Kortrijk, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout openen die dag de deuren tussen 9u en 15u. Je bent van harte welkom om er bloed of plasma te geven. Het Rode Kruis – en de talloze patiënten die je helpt – bedanken je nu al. Met heel ons hart. l Maak vooraf je afspraak via www.rodekruis.be/zaterdagopening l Niet zeker of je mag doneren? Doe de test op www.rodekruis.be/donorzelftest l Draag een mondmasker en check de andere coronamaatregelen op rodekruis.be/corona #ikgeefbloed #ikgeefplasma


32

IN DE MEDIA

Week van de Zorg elke dag in Iedereen beroemd De deurvraag, de vuurkorf, de herinnering, de woonvlogcentra, de Brief ... Al deze rubrieken brengen tijdens de Week van de Zorg van 15 tot en met 19 maart 2021 warme zorgzame verhalen en reportages uit het zorgwerkveld. Op zondag 21 maart is het niet enkel Dag van de Zorg maar ook Wereld Downsyndroomdag, en dat laten ze bij Eén niet zomaar voorbijgaan. Dieter Coppens en zijn zes reisgenoten uit Down the road hebben een plan: ze roepen heel Vlaanderen op om op 21 maart twee verschillende sokken aan te doen. Dat is namelijk het symbool van Wereld Downsyndroomdag en toont dat we mensen die verschillend

zijn, omarmen. Iedereen kan op 21 maart een foto delen van twee verschillende kousen op sociale media, via de hashtag #steunkousen. Doe jij ook mee? Of wil je je steentje bijdragen, koop dan de speciale steunkousen bij Veritas. De opbrengst gaat dit jaar naar Villa Vip, een hedendaagse, fijne en kleinschalige woning waar 10 volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel.

Een ode aan de zorgsector Joris Hessels en Dominique Van Malder maken een bijzonder seizoen van Radio Gaga. Vanaf 3 maart elke woensdag om 20u40 op Eén. Om een hart onder de riem te steken van al wie zich het voorbije jaar ingezet heeft in de zorgsector, maken Joris Hessels en Dominique Van Malder een minireeks van Radio Gaga, vanaf woensdag 3 maart te zien op Eén. Voor deze speciale editie trekken ze naar twee plekken aan ‘het front’: het UZ Gent, een van onze grootste ziekenhuizen, en WZC Damiaan, het grootste woonzorgcentrum van ons land. Al blijven ze op veilige afstand, toch luisteren Joris en Dominique met meer warmte dan ooit naar de verhalen van

al wie een plaatje komt aanvragen. Ze maken hyperlokale radio met menselijke verhalen die balanceren tussen vreugde en verdriet, tussen humor en ontroering. Joris en Dominique luisteren naar personeel, patiënten, residenten en familie en gaan op zoek naar de ziel en de unieke soundtrack van de plek. Muziek brengt troost en verbinding, ook al luistert iedereen apart. De special van Radio Gaga is een ode aan de zorg en wordt niet toevallig uitgezonden rond de Week van de Zorg.

TV Plus TV Plus is een Vlaamse themazender die lifestyle en gezondheid tot haar belangrijkste thema’s rekent. In de programma’s Body Talk en Docu Plus van dinsdag 9 maart en dinsdag 16 maart zal de Week van de Zorg uitgebreid aan bod komen op Telenet Kanaal 53.

De Zondag Dankzij een samenwerking met De Zondag komt op zondag 14 maart en op zondag 21 maart de zorgsector én mensen van de zorg uitgebreid aan bod. Bovendien verspreid De Zondag op 14 maart de ‘Ik hou van u’-raamaffiche. Toon je waardering voor de zorgsector, hang de affiche voor je raam en breng op die manier een ode aan iedereen die zorgt!

Ook op Radio 1 & Radio 2 De Week van de Zorg zal ook elke dag inhoudelijk gecoverd worden op Radio 1 en Radio 2 in diverse radioprogramma’s. Het volledige schema kan je vinden op onze website.


INMOTION

IK HOU VAN U

“Iedereen zou dit eens moeten doen, zo leer je een organisatie van binnenuit kennen en zouden vele meningen wat genuanceerder zijn”

LEA (66) & GUY (72)• VRIJWILLIGERS IN WZC SINT-MICHAËL, ESSEN Lea was jarenlang animator in het woonzorgcentrum, Guy werkte als technieker. Samen hebben ze vier zonen en zeven kleinkinderen. Nu ze gepensioneerd zijn, werken ze als vrijwilligers in de cafetaria, bij de maaltijdbedeling, of gewoon om een babbeltje te slaan met de bewoners.

Foto © Peter De Schryver

33


34

Kansen na corona De pandemie vanuit een ander oogpunt

Dat mensen uit de zorg- en welzijnssector het afgelopen jaar hard gewerkt hebben en zich flexibeler toonden dan een Olympische gymnast, hoeven we niemand nog te vertellen. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, en Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, weten dat beter dan eender wie. InMotion sprak met hen over het afgelopen jaar en over wat ze daarvan meenemen naar de toekomst.

Margot Cloet

Als vertegenwoordigers van de twee grootste koepelorganisaties binnen zorg en welzijn, staan Hendrik Delaruelle en Margot Cloet midden in het spreekwoordelijke veld van de coronacrisis. “Het was een ontzettend heftig jaar”, zegt Hendrik. “Vooral die eerste maanden, toen er nog heel wat onbekendheid heerste over het virus, waren erg onvoorspelbaar. In het begin was het alle hens aan dek in de voorzieningen. Ze stonden zeven op zeven klaar in moeilijke omstandigheden om mensen maximale ondersteuning in veilige omstandigheden te bieden. Wij stonden als koepelorganisatie voortdurend in verbinding met hen en hebben alles gegeven om de nodige budgetten en een voldoende flexibel regelgevend kader te onderhandelen met de Vlaamse overheid. Met de oprichting van de taskforce COVID-19 Zorg is er dan gelukkig snel structuur gekomen. Die praktische handvaten gaven ons de nodige richtlijnen om aan vast te houden.” “We hebben in het begin inderdaad heel wat zaken moeten omgooien en knopen moeten doorhakken”, treedt Margot hem bij. “En hoewel dat lang niet altijd evident was, staat de sector na dit helse jaar toch nog steeds overeind.”

Margot Cloet: “Zorg is mensenwerk. Dat kan je niet laten vervangen door robotten” Op de vraag of ze zelf ook zo onder de indruk zijn van de veerkracht en weerbaarheid die de hele zorg- en welzijnssector toonde, is het antwoord eenduidig ‘ja’. “De medewerkers in onze branche hebben zichzelf overtroffen”, zegt Hendrik. “Het is schitterend hoe mensen hun verantwoordelijkheden hebben opgenomen. Het kader was niet altijd even duidelijk en vroeg een enorme flexibiliteit, maar daar hoorde je geen van hen over klagen. De sector heeft een groot vertrouwen gekregen van de overheid, en ze hebben dubbel en dik bewezen dat ze dat vertrouwen ook echt verdiend hadden. Wat al deze mensen in het voorbije jaar gerealiseerd hebben, dat is méér dan indrukwekkend.” “Daar kan ik me volmondig bij aansluiten”, zegt ook Margot. “Ik denk dat deze crisis ook duidelijk heeft gemaakt dat zorg en welzijn niet losgekoppeld kunnen worden van economie. Als ons zorg- en welzijnssysteem onder druk staat, heeft dat een grote impact op alle andere levensdomeinen. Het voorbije jaar moesten we absoluut vermijden dat ons zorgsysteem zou crashen, en dat had zware gevolgen voor het economisch, maatschappelijk of cultureel leven. Precies daarom is het zo belangrijk dat we blijven investeren in zorg en welzijn. ” “Precies. Een stevige fundering van zorg en welzijn is onvervangbaar”, vult Hendrik aan. “Onze mensen doen wat ze moeten doen; ze bouwen verder op hun ervaring en werken samen om


INMOTION

doelen te bereiken. Er wordt vaak gezegd dat er in de ambulante hulpverlening op de pauzeknop gedrukt werd. En hoewel dat aanbod niet georganiseerd worden zoals voordien, hebben onze voorzieningen wel heel actief gezocht naar alternatieven en daar ook werk van gemaakt. Videobellen via Zoom, chatten via WhatsApp, gaan praten met cliënten via stoepgesprekken of wandelingen … Onze medewerkers zijn vanuit een intrinsieke motivatie om goed te doen op zoek gegaan naar nieuwe manieren om zorgvragers te begeleiden op maat. Dat wakkerde bij sommigen zelfs een vuur aan. Wat niet wegneemt dat het bikkelhard is geweest.”

“Corona heeft heel wat zaken versneld”, knikt Hendrik. “Het digitale, bijvoorbeeld. Onze sector heeft op dat vlak in recordtempo een grote omwenteling doorgemaakt. Daarbij moeten we er wel over waken dat iedereen kan volgen. Niet elke cliënt heeft de middelen of de kennis om die digitalisering te volgen. Het virus heeft alles eens goed door mekaar geschud en sommige zaken zijn daardoor op een andere plek neergekomen. Het voorbije jaar hebben we meer dan ooit

gezien hoe zinvol het kan zijn om expertise te delen en medewerkers over de grenzen van voorzieningen en sectoren heen in te zetten. Daar moeten we ook na deze pandemie op blijven inzetten.” “Ik denk dat we – en dan heb ik het over onze volledige maatschappij – dankzij het virus ook wel geleerd hebben dat we onmogelijk alles onder controle kunnen hebben”, sluit Margot aan. “We investeren ook veel te weinig in preventie en vroegdetectie. In die zin staat de piramide nu op zijn kop, want het hele beleid is erop gestoeld om te voorkomen dat mensen besmet raken. Maar gezond zijn is meer dan enkel lichamelijk, en ook daar hebben we helaas nog enorm veel werk voor de boeg. We grijpen vaak veel te laat in wanneer iemand zich mentaal niet goed voelt.” “Men maakt elke dag het overzicht van het aantal zieken, besmettingen en ziekenhuisopnames. Dat zijn inderdaad belangrijke parameters, maar dat zegt niets over de toestand van ons welzijn. Dat zegt niets over vereenzaamde ouderen, depressieve jongeren, onzekere kinderbegeleiders (door de onbekende impact in het begin van het virus op kinderen) … In de hele pandemie was er te vaak een medische invalshoek en te weinig een psychosociale invalshoek. Zowel voor gebruikers als zorgverstrekkers”, stelt Hendrik. “Ik denk dat we kunnen besluiten met het feit dat zorg meer omvat dan louter het klassieke zorgen. En het zijn de medewerkers die het grote verschil maken voor patiënten en cliënten.” “Zorg is mensenwerk. Dat kan je niet laten vervangen door robotten”, besluit Margot.

Hendrik Delaruelle: “Corona heeft heel wat zaken versneld”

Hendrik Delaruelle

Zijn bepaalde structuren in de sector nu misschien wel voorgoed veranderd? Of is dat een vals vermoeden? “Ik denk dat we absoluut een nieuwe weg hebben ingeslagen die de juiste richting uitgaat”, vindt Margot. “Maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Er is lang bespaard op zorg en welzijn, en hoewel we erg blij zijn met de nieuwe investeringen, is er nog veel werk aan de winkel. Ik denk wel dat iedereen dankzij deze pandemie geleerd heeft dat een kwalitatieve zorgsector een zegen is voor iedereen en we als samenleving moeten blijven investeren in zorg en welzijn. Dat komt iedereen ten goede.”

35


36

OVER ZORG - LISBETH IMBO “Gaande van stomme tandpijn tot echt iets ernstigs: we hebben allemaal wel eens nood aan goede zorg en die is onvervangbaar. Zeker dit jaar beseft iedereen denk ik hoe belangrijk de ‘goede gezondheid’ die we elkaar wensen is, ook de jongeren die daar anders hun schouders voor ophalen. Ik denk dat we meer dan ooit beseffen hoe hard we leunen op mensen van de zorg en hoop dat dit ook in de verre toekomst nog mag leiden tot meer respect voor deze sector. En dat we dingen kunnen oplossen die al lang op de agenda staan. Kunnen we de grote loonsverschillen in de zorg nog blijven verklaren? De ene specialisatie is toch al even belangrijk als de andere? Van pediatrie over nierdialyse tot geriatrie? Ik denk dat onze politici van de bevolking zeker een mandaat hebben om dat eens grondig te herzien.”

- DAVID CANTENS Acteur David Cantens, vooral bekend van zijn rollen als Rudy in Marsman, Jonas in Familie en Youri in Luizenmoeder, heeft een groot hart voor de zorg. Dat hart werd tijdens de coronacrisis alleen maar groter. “Soms zit ik in de file in de auto naar de set. Dan denk ik er vaak aan. Dan zie ik het voor me: al die verplegers en verpleegsters die in het hele land hun coronapakken aandoen voor de zoveelste dag op rij. Dan zie ik de huisdokter in pakweg Lovendegem de zoveelste test afnemen en het zoveelste hart onder de riem steken. Dan zie ik de de begeleidster aan de jongen met autisme proberen uitleggen wat corona precies betekent. En heel soms ... zie ik ze allemaal samen. En dan denk ik: wat mogen we fier en dankbaar zijn voor al deze mensen. Dat we dit met z’n allen al zo lang volhouden. Laat ons eerlijk zijn ... het is mentaal en fysiek geen snotvallinkje geweest. Het applaus voor de zorg is ondertussen wat uitgedoofd, maar ik hoop dat het na heel deze crisis weer mag aanzwellen. Oorverdovend over het hele land. Over de hele wereld. Zo’n applaus waar ge kiekenvel van krijgt. Dat hoop ik.”


INMOTION

37

Blokbusters: verbinden op afstand

Who you gonna call wanneer de lockdown voor teveel verveling zorgt en je mensen op een veilige manier toch wat vertier en afleiding wil bezorgen in coronatijden? Blokbusters! InMotion sprak met bedenker Xavier Cloet en presentatoren Joris Hessels en Dominique Van Malder.

Hoe is het concept van Blokbusters tot stand gekomen? “Tijdens de eerste lockdown hadden we met CirQ een heleboel optredens ingepland”, zegt Xavier Cloet, de man achter CirQ. “Die vielen allemaal weg,

dus verveelden we ons. Zo kwamen we al gauw met het idee om iets voor kwetsbare buurten te doen. Et voilà, een paar brainstormsessies later zag Blokbusters het daglicht. Intussen zijn we al naar dertig verschillende locaties getrokken” “Dominique en ik hadden al lang een fascinatie met appartementsgebouwen”, vertelt Joris. “We waren dan ook meteen te vinden voor het idee. Met dit concept kunnen we mensen in hun eigen appartement of kamer toch het gevoel geven dat ze een beetje op vakantie zijn.” “Met dit concept slopen we – uiteraard op figuurlijke wijze – de talloze muren in appartementsgebouwen”, vult Dominique aan. “We brengen mensen samen en lokken hen uit hun kot op een veilige manier.”

Wat maakt Blokbusters zo belangrijk? “In de eerste plaats brengen we cultuur naar plekken waar cultuur normaal niet komt”, vertelt Xavier. “Blokbusters is ook niet door zomaar iedereen te boeken; we willen er in de eerste plaats zijn voor mensen die er nood aan hebben. We zorgen ook altijd voor een programma op maat, zodat mensen zich betrokken

voelen. Zo beginnen we steeds met een zeer lokaal nieuwsbericht. Dat gaat over de kapotte fietsband van Rita of de piepende scharnieren van de deur van het onthaal. Daarna zorgen we voor allerlei fijne activiteiten op afstand en proberen we enkele problemen op te lossen. Zoals die piepende deur aan het onthaal, bijvoorbeeld.” “Een van de belangrijkste functies van cultuur is verbinding. Met anderen, met de gemeenschap, met een gevoel. Doordat we nu al zo lang teruggeplooid zijn op onszelf, is dat misschien net nóg belangrijker”, begint Joris. “Als wij ergens neerstrijken, dan voelen we dat mensen erg dankbaar zijn dat ze hun ervaringen met ons en hun buren kunnen delen. Dat werkt enorm helend en troostend. Ook voor ons, trouwens.” “De locaties waar we met Blokbusters langsgaan zijn, zoals Xavier al vertelde, kwetsbare plekken. Door corona worden die nog kwetsbaarder. We horen ook dat mensen reikhalzend naar onze komst uitkijken. Dat doet ontzettend veel deugd. Dat alleen al geeft ons genoeg motivatie om er voor die mensen een formidabele dag van te maken”, besluit Dominique.

Dominique van Malder en Joris Hessels

Met Blokbusters trekken Joris Hessels en Dominique van Malder, net als in hun succesvolle tv-serie Radio Gaga, met hun aanhangwagen naar kwetsbare buurten en zorginstellingen om er radio te maken. Voeg daar de absurde saus van productiehuis CirQ aan toe en je krijgt een unieke combinatie van ‘socio-interactieve radiofonische bingoteevee’. Tijdens de Week van de Zorg houden ze halt bij vier verschillende zorglocaties. “Laat ons het pakske Maizena zijn in de soep die het leven nu is.”


38

BLOK BUSTERS

Maandag 15.03 (van 13 tot 16u)

CM-ZORGVERBLIJF TER DUINEN NIEUWPOORT GASTHEREN

“Ook tijdens de crisis bleven onze vrijwilligers hun handen uit de mouwen steken”

Bij CM-Zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort kan je terecht om te herstellen na een medische ingreep of om te genieten van een deugddoende vakantie. “We staan helemaal klaar om opnieuw groepen te ontvangen van zodra er groen licht komt van de overheid.”

Joris Hessels

Acteur en televisiemaker Bekend van onder meer Radio Gaga, De Weekenden, Gentbrugge en Albatros

Showbizz Bart

Radio- en televisiepresentator Bekend van onder meer Radio 2 en Story

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ blokbusters

Jurgen Ollevier

“We krijgen veel oproepen binnen van mensen die niet meer kunnen wachten om terug op vakantie te komen, we hebben dan ook een trouw publiek”, vertelt manager zorg Jurgen Ollevier. “Normaal ontvangen we grote groepen van Samana, een organisatie voor mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers, maar dat is momenteel niet mogelijk. Daarom focussen we ons vooral op vakantiegangers die individueel of met z’n tweeën willen komen. We staan helemaal klaar om hen te ontvangen van zodra er groen licht komt van de overheid. Het gaat een belangrijke taak zijn voor ons om de mensen die naar vakantie snakken op te kunnen vangen. Verschillende woonzorgcentra vroegen ons of ze deze zomer in kleine groepen kunnen langskomen met hun personeel en bewoners. Een andere omgeving zal hen vast veel deugd doen. En ook ons. We kijken er al naar uit om hen in de watten te leggen en een glimlach op hun gezicht te toveren. Ze hebben het ruimschoots verdiend. Momenteel vangen we vooral mensen op die herstellende zijn na een ingreep. De bezettingsgraad ligt wat lager dan gewoonlijk omdat heel wat ziekenhuisingrepen momenteel niet doorgaan. Tegelijk zien we wel een stijging in alleenstaanden die behoorlijk wat zorgen nodig hebben en daar thuis gezien de strenge coronamaatregelen geen beroep op kunnen doen. “Onze doelstelling is dat mensen die bij ons verblijven vroeg of laat weer


INMOTION

Ter Duinen in cijfers

168

medewerkers

150 vrijwilligers

naar huis kunnen. Om dat te bereiken werken we met een multidisciplinair team van ergotherapeuten, artsen, een sociale dienst, kinesisten en diëtisten om hen te begeleiden. Ook goed eten is zeer belangrijk, onze grootkeuken en dieetvoeding werd bekroond met een award van Gault&Millau. Waar we eveneens veel belang aan hechten, is dat de partner van een cliënt steeds welkom is bij ons. Koppels kunnen hier samen verblijven. In deze tijden is dat belangrijker dan ooit.” “Deze crisis heeft aangetoond dat we een zeer sterke groep van honderdvijftig vrijwilligers hebben die ook tijdens de crisis hun handen uit de mouwen staken. Zij zijn het luisterend oor en de benen van onze patiënten en we merken dat ze dit zeer graag doen. Elke vrijwilliger heeft een eigen zone en leert de patiënten erg goed kennen tijdens hun verblijf hier. Wanneer het nieuwe vrijwilligersteam het overneemt, wordt er heel wat informatie uitgewisseld. Zo weten de nieuwe vrijwilligers zelfs wie graag wat langer slaapt en wie daarentegen liever snel aan de dag begint.” “Tijdens de eerste en tweede coronagolf hebben we hier ook een speciale COVID-19 afdeling geopend met acht tot vierentwintig bedden als buffercapaciteit voor de ziekenhuizen. Patiënten die stabiel waren, maar nog niet fit genoeg om naar huis te gaan, hebben wij opgevangen om de ziekenhuizen te ontlasten. Die plaatsen houden we nog ter beschikking zolang deze crisis duurt.”

230

bedden voor herstel

10

bedden voor kortverblijf

108

bedden voor vakantie

39


40

BLOK BUSTERS

Woensdag 17.03 (van 15 tot 18u)

OVERKOP-HUIS MECHELEN GASTHEREN Dominique Van Malder

(Acteur en presentator Bekend van onder meer Radio Gaga, Studio Orka, Albatros en De Bachelorette

Erhan Demirci

Stand-up comedian Bekend van onder meer Wa make? en De Slimste Mens ter Wereld

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ blokbusters

“Zorg is voor ons ook geborgenheid en inclusie” In een OverKop-huis kunnen jongeren gewoon binnen en buiten lopen. Ze kunnen er niet alleen terecht voor allerlei boeiende activiteiten maar vinden er ook een luisterend oor. Hulp en zorg worden naast en door elkaar georganiseerd. Voor wie dat wil, kan vlot bijgeschakeld worden naar professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Corona dwong de organisatie om hun werking aan te passen zonder het oog te verliezen op de belangrijkste zorgnoden van jongeren, en dat deden ze met succes. De naam ‘OverKop’ werd door jongeren zelf bedacht en heeft een dubbele betekenis. Overkop gaan kan af en toe plezant zijn, maar het kan ook slaan op ‘problemen in je kop’. Op deze momenten kunnen jongeren terecht in een OverKop-huis, de OverKop-website of bij een van de gloednieuwe OverKop-mobielen. “De OverKop-mobiel is ons antwoord op de coronamaatregelen”, licht centraal coördinator Ludmilla Moons toe. “De grote sterkte van OverKop is onze presentiebenadering waarbij hulpverleners zich presenteren bij de jongeren en het zo een stuk laagdrempeliger maken om tot een gesprek te komen en een eventuele hulpvraag te uiten. Door corona werd dat een pak minder evident. Vrijetijdsbesteding, ontmoeting, participatie en zorg en hulp naast en door elkaar zijn onze hoekstenen. Elkaar ontmoeten en een klankbord vinden,

werd een zorgnood die we nog scherper konden aanvoelen. Daardoor is die nood aan ontmoeting alleen maar sterker geworden. Dus zochten en vonden we een oplossing. Naast inzetten op digitale ontmoeting en actief samenwerken met organisaties en diensten die jongeren probeerden te bereiken in lockdown, reden we met onze fietsmobielen ook uit naar kwetsbare plekken en scholen. De OverKop-mobielen kwamen er dankzij de coronasteuntoelage van minister van Jeugd Benjamin Dalle.” Een jongerenwerker en/of peerambassadeur rijdt met de OverKop-mobiel naar plekken in de stad of scholen en heeft het potentieel om een vertrouwd deel van het straatbeeld te zijn. “Het is een rustpunt om te chillen, op gesprek te komen, naar muziek te luisteren, een spel te spelen en anderen te ontmoeten. De OverKop-mobielen bereikten over de regio’s heen meer dan 250 jongeren. Onze ambassadeurs worden getraind in mentale veerkracht, sociale verbinding, zorgen voor elkaar en zelfzorg. Zo komen ze in contact met jongeren die we anders misschien niet zouden bereiken. Het is dus een project dat we ook na corona zullen blijven verderzetten. Ons doel is immers altijd om zo laagdrempelig mogelijk te zijn.” Dat jongeren ambassadeurs zijn, wil trouwens niet zeggen dat zij het nooit moeilijk mogen of kunnen hebben. “Integendeel zelfs. Vaak zijn dit jongeren die zelf al naar het lokale OverKop-huis kwamen om daar te zoeken wat ze nodig hadden. Zij hebben dus meestal hun eigen ontwikkelingstraject en maken zelf ook gebruik van de werking, maar nemen tegelijkertijd ook de handschoen op om als vrijwilliger


INMOTION

”De naam ‘OverKop’ werd door jongeren zelf bedacht en heeft een dubbele betekenis. Overkop gaan kan af en toe plezant zijn, maar het kan ook slaan op ‘problemen in je kop’.”

OverKop in cijfers

andere jongeren te helpen. Mooi, toch?” Met hun deelname aan Blokbusters, wil OverKop zorg ook eens op een andere manier belichten. “Bij zorg denkt men onmiddellijk aan medische zorg. Terwijl OverKop symbool staat voor zorg tussenzorg en nazorg in samenwerking met jongeren zelf en een netwerk aan partnerexpertise (op vlak van jeugdwerk, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, en sociaal-maatschappelijke inclusie). Zorg is voor ons ook geborgenheid en inclusie. OverKop wil een veilige haven zijn voor alle jongeren, en in het bijzonder voor

zij die de weg niet vinden naar reguliere werkingen of verenigingen of aangepast aanbod. Via sport, activiteit, muziek en ateliers willen we alle jongeren deel laten zijn van een geheel. In de toekomst willen we nog meer inzetten op die laagdrempeligheid. En er is nog meer goed nieuws, want in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ van minister van Welzijn Wouter Beke, en de vleugels van Agentschap Opgroeien, evolueren we naar zestien OverKop-huizen in Vlaanderen en Brussel.

5

OverKop-huizen (binnenkort 16)

5

OverKop-mobiels

1

digitaal huis www.overkop.be

41


42

BLOK BUSTERS

Vrijdag 19.03 (van 13 tot 16u)

REVARTE REVALIDATIE ZIEKENHUIS EDEGEM GASTHEREN Dominique Van Malder

(Acteur en presentator Bekend van onder meer Radio Gaga, Studio Orka, Albatros en De Bachelorette

Showbizz Bart

Radio- en televisiepresentator Bekend van onder meer Radio 2 en Story

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ blokbusters

“We maken het verschil door patiënten uit onze klinieken te helpen revalideren naar een grotere zelfstandigheid” RevArte is een van de negen Belgische revalidatieziekenhuizen en meteen ook het grootste van Vlaanderen. De focus ligt op vier diagnosegroepen met een locomotorische kliniek, hersenletsel kliniek, amputatie kliniek en dwarslaesie kliniek. “We zijn een kleine sector met een grote toegevoegde waarde voor de pati ënten en hun naasten” “We maken het verschil door pati ënten uit onze klinieken te helpen revalideren naar een grotere zelfstandigheid”, vertelt Peter De Becker, algemeen directeur van MKL, de overkoepelende vzw waar RevArte deel van uitmaakt. “Ook uniek aan onze werking is dat we een eigen revalidatieafdeling hebben voor revalidanten tussen zestien en dertig jaar. Ze verblijven in een apart gedeelte van het gebouw dat aangepast is aan hun leefwereld en noden. Om onze patiënten nog beter te helpen, willen we onze vrijwilligerswerking graag verder uitbouwen. We hopen daarom dat Blokbusters ons wat bekender maakt bij het grote publiek. Momenteel hebben we een veertigtal vrijwilligers die onze patiënten in hun verplaatsingen en

300

revalidanten per jaar Hersenletselkliniek

baten een mobiele bibliotheek uit. De kernwaarden van onze organisatie zijn integriteit, waardering, samenwerking, verantwoordelijkheid en vriendelijkheid. Dagelijks geven onze medewerkers het beste van zichzelf om dit te realiseren. Iedereen die zich hierin terugvindt, is bij ons van harte welkom.” “Onze sterkte is dat we transdisciplinair georganiseerd zijn”, zegt verpleegkundig directeur Bart Van Dijck. “Elke revalidant heeft een nauw samenwerkend team dat bestaat uit een artsenduo (revalidatiearts en internist), verpleegkundigen, psychologen, kinesitherapeuten en paramedici. We willen dit verder uitbouwen door nog meer in te zetten op de contacten tussen de verschillende disciplines. Onze medewerkers kiezen hier ook bewust voor. Samenwerken met collega’s van andere disciplines brengt een enorme verrijking met zich mee. We leren van elkaars methodieken en komen zo soms tot nieuwe, creatieve oplossingen.” “Ook specifiek aan onze manier van werken is dat we een lang zorgcontact combineren met een hoge expertisegraad. We blijven ook steeds verder inzetten op de verdere uitbouw van die expertise. Dat is nodig, want de zorgpathologie wordt steeds complexer. De doorsnee

55

revalidanten per jaar Amputatiekliniek

45

revalidanten per jaar Dwarslaesiekliniek


INMOTION

43

revalidatiepatiënt is vandaag immers een pak ouder dan tien jaar geleden en heeft vaak meerdere aandoeningen die allen op elkaar inwerken. “We willen ook nog een extra kliniek openen om het post intensive care syndroom (PICS) te behandelen”, vult paramedisch en wetenschappelijk directeur Christophe Lafosse aan. “We zien steeds meer mensen die langdurig op intensive care verblijven, zeker sinds COVID-19. We bieden alle afzonderlijke therapieën voor het herstel van mensen met PICS al aan, maar willen die nu bundelen in een kliniek. Interessant daarbij is dat er extra aandacht gaat naar de naasten van de patiënten, wat erg belangrijk is voor de totaalbehandeling. We kijken ook naar de toekomst en integreren nu al robotica en virtual reality in onze behandelingen. Zo waren we in Vlaanderen de eersten om een exoskelet te introduceren in de subacute revalidatie, een minder intensieve vorm van de klassieke klinische revalidatie. Dankzij deze technologie kan een patiënt tijdens een sessie tot driehonderd stappen zetten in plaats van dertig à vijftig. Dankzij onze combinatie van knowhow en competenties groeiden we ook uit tot een kennis- en expertisecentrum voor andere revalidatieziekenhuizen.”

1000 970 170 80 6 81%

revalidanten per jaar Locomotorische kliniek

ambulante patiënten per jaar

verpleeg- en zorgkundigen

therapeuten

artsen

van de patiënten kan terug naar huis na revalidatie


44 Ontdek onze duizenden jobs en opleidingen naar werk in de zorg op vdab.be/zorg.

Warme zorg. Altijd dichtbij. Onze verzorgenden helpen jou met persoonsverzorging en huishoudelijke ondersteuning bij ziekte, beperking, ouderdom of in moeilijke omstandigheden, ook ’s nachts.

SamenFerm.be/thuiszorg Bel gratis 0800

112 05

In onze kleinschalige dagopvangcentra en gastopvang kan je terecht voor een babbel, dagbesteding en begeleiding. Ons advies bij aanpassingen voor je woning en onze karweidienst, helpen je comfortabel en langer thuis te blijven wonen. Ben je net bevallen, thuis of in het ziekenhuis? Dan ondersteunen we jou en je gezin met gespecialiseerde kraamzorg.

Verse maaltijde n aan huis kan v anaf

€ 6,25

LEKKER THUIS Home cuisine zorgt voor een lekker, verse en gezonde maaltijd aan huis, elke dag!

Wat doet Home Cuisine? Home Cuisine brengt smaakvolle, gezonde en vers bereide gerechten gekoeld bij u aan huis. U hoeft ze enkel nog een paar minuutjes op te warmen in de microgolfoven en klaar.

Hoe bestellen? U kunt ons bereiken via mail of gratis nummer 0800 19 020. Wij helpen u graag verder met alle nodig informatie, zodat u kunt proeven van onze maaltijd vol van smaak en vitaminen.

Bel gratis

0800 19 020

info@homecuisine.be - www.homecuisine.be


INMOTION

IK HOU VAN U

“Live your dream, love your life, ook al is het corona”

SAMUEL SOLO • 22 JAAR • LOGISTIEK ASSISTENT Samuel werkt sinds twee jaar bij AZ Delta. Hij woont samen met zijn stiefvader Geert en zijn moeder Annic. Zijn zus Sara werkt ook in AZ Delta, maar aan het onthaal. In zijn vrije tijd treedt hij op als MC, (mini)voetbalt hij bij SK Werken en ‘t-schaak en gaat hij fitnessen en lopen.

45


46

BLOK BUSTERS

Zondag 21.03 (van 12 tot 15u)

“We zijn een allesoplosser” Zorgbedrijf Antwerpen bevindt zich met haar breed aanbod aan diensten in een unieke positie. “We zijn een allesoplosser”, zegt algemeen directeur Johan de Muynck. “Door de combinatie van onze thuisdiensten zoals poetshulp, huishoudhulp en gezinszorg, onze woonzorgcentra, dienstencentra en serviceflats kunnen we onze klanten een brede waaier van zorg aanbieden. We hebben de laatste vijf jaar geïnvesteerd om al onze diensten te laten samenwerken, het zijn geen aparte eilandjes meer.”

WOONZORGCENTRUM

GITSCHOTELHOF ZORGBEDRIJF ANTWERPEN GASTHEREN Joris Hessels

Acteur en televisiemaker Bekend van onder meer Radio Gaga, De Weekenden, Gentbrugge en Albatros

Johan De Muynck

Dominique Van Malder

(Acteur en presentator Bekend van onder meer Radio Gaga, Studio Orka, Albatros en De Bachelorette

GRATIS DEELNAME VIA LIVESTREAM www.dagvandezorg.be/ blokbusters

4000 medewerkers

Tijdens de coronacrisis heeft die manier van grensoverschrijdend samenwerken zijn nut extra bewezen. “Door met personeel en klanten te schuiven, konden we alle uitdagingen met ons eigen personeel oplossen. Het maakt onze manier van werken ook minder stressgevoelig”, aldus Johan. “Omdat we op een beperkte oppervlakte veel diensten aanbieden, kunnen we samen met onze medewerkers bekijken hoe we hun loopbaan het beste op hun wensen kunnen afstemmen. Zo kan iemand ervoor kiezen om meer of net minder te werken, ook het takenpakket kan aangepast worden op het werk dat ze het liefste doen. Dat is

45

dienstencentra

18

woonzorgcentra


INMOTION

47

“De vraag naar meer flexibilisering leeft ook bij onze klanten. een meerwaarde die we kunnen bieden die niet onderschat mag worden, we zien dat onze medewerkers hier steeds meer gebruik van maken. Ook voor de klant is dit interessanter want doordat ze zelf kunnen kiezen zien ze vaker dezelfde gezichten terug. We treden nu ook buiten Antwerpen met dit zorgmodel waardoor onze klanten die verhuizen blijvend beroep kunnen doen op ons.” “De vraag naar meer flexibilisering leeft ook bij onze klanten. Bij de thuiszorg zien we dat we tegenwoordig meer prestaties per uur leveren. Vele klanten hebben liever dat ze meerdere dagen iemand zien, zoals hun huishoudhulp, in plaats van eenmaal per week want dat bevordert hun sociaal contact. Deze flexibiliteit is zowel een pluspunt voor ons personeel dat graag een flexibel schema heeft als voor de klanten die dit aanvragen. Hoe meer dit soort vragen bij onze medewerkers en klanten stijgt, hoe beter we onze personeelsplanning hierop kunnen afstellen. Ook binnen onze woonzorgcentra streven we ernaar de bewoners meer flexibiliteit te geven in hun dagindeling. Door de bewoners in de mate van het mogelijke hun dagindeling te laten bepalen, verhoogt dat hun welzijn. Het gaat dan niet enkel om het plannen van activiteiten en eten maar

ook om medische afspraken en bezoek. De coronacrisis heeft vanwege de vele veiligheidsmaatregelen hier helaas een rem op gezet maar van zodra het kan gaan we hier terug mee aan de slag.” “Op andere vlakken zijn we door de coronacrisis dan weer in een echte stroomversnelling terecht gekomen. Zo hebben we er in onze serviceflats voor gezorgd dat alle deuren vanop afstand geopend kunnen worden. Ook op ITvlak hebben we zaken ontwikkeld waar we anders 3 of 5 jaar voor nodig zouden hebben. Ik zie bijvoorbeeld dat onze medewerkers nu online werkbesprekingen houden. We hebben op een maand tijd 4.000 smartphones met bijhorende apps onder ons personeel verdeeld. Nog een opvallende verandering is de evolutie in betalingen, zo’n 80 à 90 procent van onze klanten betaalt intussen digitaal. Daarnaast maken steeds meer klanten gebruik van ‘Mijn Zorgbedrijf ’, een gepersonaliseerde website waarbij klanten hun factuur kunnen betalen, diensten kunnen aanvragen en weldra maaltijden kunnen bestellen.”

Gepersonaliseerde website ‘Mijn Zorgbedrijf’

3750 7 20.000 3000 serviceflats

centra voor jeugdzorg

klanten

geregistreerde vrijwilligers

1

(web)winkel www.deschakel.be


48

Een

voor zorgopleidingen!

bachelor in de ergotherapie logopedie en audiologie verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde zorgtechnologie

brugopleiding verpleegkunde graduaatsopleidingen gezondheidszorg: verpleegkunde

bachelor-na-bachelor zorgmanagement

nieuwe postgraduaten intensieve zorg spoedgevallenzorg intensieve en spoedgevallenzorg BBT perio - operatieve zorg andere postgraduaten en navormingsdagen: www.viveshealthcareschool.be

studeer via dagonderwijs of afstandsonderwijs campus Brugge, Ieper, Kortrijk, Roeselare, Tielt, Waregem

#veryvives

DIGITALE INFODAG INFODAG zaterdag 6 maart van 13 tot 17 u.

zondag 7 maart

zaterdag 26 juni van 10 tot 17 u.

van 13 tot 17 u.

infodag.vives.be

bachelor / graduaat


INMOTION

De coronacrisis

als muze

De pandemie vanuit een ander oogpunt

KATRIEN VERFAILLIE ZINGT VOOR EN OVER DE ZORG Tijdens de eerste lockdown ontdekten heel wat mensen een nieuw talent. Sommigen sloegen aan het bakken, anderen verzamelden toiletpapier. Pianiste en componiste Katrien Verfaillie speelt al een aantal jaren concerten, maar ontdekte nu ook haar zangstem. Het gevolg kennen we: met ‘Kunnik Nemi Na Joen Komn’ scoorde ze een hit die op YouTube bijna een half miljoen keer bekeken werd. Het inspireerde haar om een volledige plaat te schrijven die ze opdraagt aan de zorg, met als toepasselijke titel ‘Gie Zorgt’. “Mijn idee om liedjes te schrijven voor de zorg ontstond toen we tijdens de eerste golf elke avond aan het raam stonden te klappen”, vertelt Katrien. “Ik hoorde toen mensen die in de zorg werken zeggen ‘eigenlijk doen we dit al altijd, daar moet niet extra voor geapplaudisseerd worden’. Ik vind die nederigheid heel bijzonder want het is toch een job die heel intens is, velen zouden het volgens mij niet kunnen. Het inspireerde me om een plaat te maken waarmee ik al die mensen van de zorg wil eren.” “Om me in te leven ben ik tijdens de zomer gaan observeren in een woonzorgcentrum en een ziekenhuis. Ik heb er veel gesproken met de mensen over hun ervaringen en kreeg nog meer respect voor wat ze elke dag presteren. Al die gesprekken leverden hopen materiaal op om nummers rond te schrijven.” “Het is een echte luisterplaat geworden met zes liedjes in het West-Vlaams en zes pianocomposities. Ik wou vooral mooie melodieën schrijven. Ik hoop dat mijn muziek rust kan bieden bij het thuiskomen na een drukke dag op het werk. Een deel van de opbrengst schenk ik heel toepasselijk aan de zorgsector. Want zij verdienen het.” Alle info over ‘Gie Zorgt’ vind je op www.katrienverfaillie.be

49


50

IK HOU VAN U

“We hebben ons, ondanks alles, samen weten aan te passen. Flexibiliteit, collegialiteit en een degelijk beleid waren hierbij onze troeven”

MIEKE LEFEBVRE •58 JAAR OPVOEDSTER Mieke is sinds 1997 aan de slag in MFC Zonnebloem te Heule. Ze woont samen met Eddy en heeft twee kinderen, Michiel en Lisa. Mieke wandelt graag, speelt theater en houdt van een goed boek.

Foto © Peter De Schryver


INMOTION

De Ik hou van u box 3.000 verrassingsboxen voor zorgmedewerkers De ‘Ik hou van u’-campagne werd op gang getrokken door de sector zelf. Talloze organisaties uit zorg en welzijn namen via een wedstrijd deel aan de zangchallenge van Dag van de Zorg. De opdracht was simpel en plezant, want met deze zangchallenge riepen we de sector op om massaal het nummer ‘Ik hou van u’ van Noordkaap te zingen en ons daarvan het bewijsmateriaal over te maken. De respons was enorm. Tekst en muziek werden massaal gedownload en medewerkers uit zorg en welzijn maakten – al dan niet samen met cliënten, patiënten of bewoners – tal van unieke covers van de bekende Vlaamse meezinger. Sommigen inzendingen werden muzikaal begeleid door een getalenteerde medewerker, anderen lieten ons versteld staan met hun acapellatalent, nog anderen gaven een twist aan de tekst en er werd zelfs gerapt! Kortom, de sector toonde zich nogmaals bijzonder creatief. Wat kunnen mensen uit zorg en welzijn eigenlijk niet, vragen wij ons soms af ?

IN DE PRIJZEN Uiteraard verdienen deze ijverige creatievelingen een beloning. Daarom delen we maar liefst drieduizend ‘Ik hou van u’-boxen uit. Echte verrassingsdozen met originele hebbedingen en veel lekkers. Met dank aan alle partners om van deze box iets unieks te maken.

51


52

IN MEI FOCUST JOUW HUISAPOTHEKER OP ROOKSTOP WIST JE DAT ... • •

Een roker gemiddeld 7 pogingen nodig heeft om definitief te stoppen? Begeleiding bij het stoppen met roken je kansen met 4 keer verhoogt?

In aanloop naar de Werelddag zonder Tabak zetten apothekers over heel Vlaanderen tijdens de maand mei extra in op de begeleiding van personen die willen stoppen met roken. Vraag je apotheker om advies en hulp op maat. Met een duwtje in de rug maken we definitief komaf met die sigaret. Werken aan een rookvrij Vlaanderen? Peuk werk!

Met de gewaardeerde medewerking van:

Campagne van het Vlaams Apothekers Netwerk vzw met steun van het Vlaams Instituut Gezond Leven


INMOTION

IK HOU VAN U

“Ik besef dat ik mijn job nog altijd graag doe, ondanks de drukke crisisperiode. Vooral de samenhorigheid tussen alle collega’s deed goed”

ISABEL HOSTE • 45 JAAR VERPLEEGKUNDIGE OK Isabel werkt bij AZ Sint-Vincentius Deinze sinds 1996. Ze is getrouwd met Dirk en heeft twee zonen en twee plusdochters. Tijdens corona gaf ze zich vrijwillig op om in te springen op andere diensten. Ze houdt van bodystyling, fietsen en skiën.

Foto © Peter De Schryver

53INMOTION

iedereen is i-mens i-mens is er voor iedereen, in elke fase van het leven. Van voor tot na de geboorte, bij opvang van jong en oud, bij verpleging en verzorging, bij hulp in huis. We geloven in de kracht van mensen om met de nodige zorg het eigen leven in handen te houden. We helpen je om zo onafhankelijk mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Bezoek onze assistentiewoningen in – Oostende – Wenduine – Kuurne – Gent – Herent

Reserveer nu jouw persoonlijke rondleiding: www.uwassistentiewoning.be/ kijkdagen-infosessies. De bezoeken gebeuren coronaproof. Op onze website kan je terecht voor een virtueel bezoek.

55


VACATURES

Bij Ferm maak je als werknemer écht het verschil. Je bent er voor mensen in elke fase van hun leven. Versterk Ferm met jouw talent als ■

Welkom bij Ferm. Ontdek de job die echt bij jou past. Word jij onze enthousiaste collega? Neem een kijkje bij onze vacatures. Ook andere profielen, jobstudenten, vrijwilligers en stagiairs zijn welkom! SamenFerm.be/jobs

Verzorgende Kraamverzorgende Onthaalouder Kinderbegeleider Huishoudhulp Administratieve of gespecialiseerde kracht Coach of coördinator ...

“De lach van de mama, daar doe ik het voor” Marielle, kraamverzorgende bij Ferm Thuiszorg.


VACATURES FPC Antwerpen en FPC Gent bieden zorg op maat in een klinische setting aan geïnterneerden met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Werken in een forensisch psychiatrisch centrum betekent werken in het spanningsveld tussen behandelen en beveiligen. Het is belangrijk dat de afdelingsteams graag en goed samenwerken, sterk in hun schoenen staan, stressbestendig zijn en open staan voor feedback. Herken je jezelf hierin? Dan pas jij misschien wel in ons team! Momenteel zoeken wij:

VERPLEEGKUNDIGEN EN THERAPEUTISCH ASSISTENTEN/GROEPSBEGELEIDERS M/V Dit zeggen jouw toekomstige collega's erover:

"Happiness is...

"Een omgeving die ondersteunend is en die je jezelf laat zijn."

"Grootse dingen kwamen nooit voort uit comfortzones."

working with great people."

Voor meer info of een sollicitatie, surf naar www.fpcnv.be/jobs.

Om ons team te versterken is OCMW Waregem momenteel op zoek naar:

VERPLEEGKUNDIGE Heb jij een hart voor kwaliteitsvolle en warme zorg? Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de totaalzorg en de continuïteit van de zorg van bewoners. Solliciteren kan permanent.

ZORGKUNDIGE Ben jij zorgkundige of behaal je binnenkort je visum? Solliciteer dan zeker voor onze vacature als zorgkundige. Je staat in voor het begeleiden en optimaal verzorgen van de bewoners in een thuisvervangende woonomgeving. Solliciteren kan permanent.

Interesse in één van deze vacatures? Ontdek de uitgebreide info op waregem.be/welzijnshuis Vragen? Bel ons op 056 62 98 51. Of mail naar vacatures@welzijn.waregem.be


VACATURES Schrijf je in op onze zorgquiz van 18 maart! Meer info via de QR code of via onze Facebook of Linkedin kanalen.

Wil je werken in de zorgsector? Stuur je CV naar clinmed@modisbelgium.be Het hoofd koel, het hart warm. Als een van de grootste werkgevers van Limburg proberen we dit elke dag om te zetten in de praktijk. Zowel naar de patiënt, onze 3130 medewerkers als naar de 343 artsen.

Voel jij je hart kloppen voor een toekomst bij ons?

(Hoofd) Verpleegkundige Medisch laboratorium technoloog Apotheker Arts Directie of zorgmanager

Een greep uit onze openstaande vacatures: Verpleegkundige Cathlab, verpleegkundige Ok, verpleegkundige intensieve zorgen, verpleegkundige spoed en hoofdverpleegkundige diverse diensten.

Check onze vacatures op www.ikvraaghetaan.be

Quiz Inschrijvingen

careers.modisbelgium.be @ModisBelgium

@Modis

Klaar om een unieke band te scheppen? Dan is werken bij ons iets voor jou. Want wij gaan keer op keer nét dat tikkeltje verder. Of dat nu als zorgverlener, polyvalent medewerker of boekhouder is. Wij geloven dat je pas voor anderen kan zorgen, als er goed voor jou gezorgd wordt. En daarom engageren wij ons ook voor jou.

Zij de hoofdrolspelers. Wij de onmisbare crew.

Samen dragen we zorg voor • senioren (Mintus) • kinderen (De Blauwe Lelie) • personen met een beperking (Ons Huis) • maaltijdbedeling (Ruddersstove)

Maak van Mintus ook joentus. Ontdek al onze jobs op jobs.mintus.be


VACATURES

ai16137352245_Advertentie-omgezet kopie.pdf

1

19/02/21

12:47

Om ons team blijvend te versterken hebben we vacatures voor: C

VERPLEEGKUNDIGE / ZORGKUNDIGE STUDENTEN verzorging, verpleging en ergo

M

Y

Akapella is reeds 23 jaar een standvastig woonzorgcentrum met een sociaal personeelsbeleid, een goede werksfeer en extra aandacht voor het evenwicht tussen werk en gezinsleven.

CM

MY

CY

Het respect naar ouderen met dementie en goede zorg bij het levenseinde mag niet ontbreken in uw competenties. We bieden een contract voor onbep. duur aan, VT of DT. Naast een correcte verloning bieden wij ook een ruim pakket extra-legale voordelen met o.a. een hospitalisatieverzekering en pensioenspaarplan.

CMY

K

Ruime flat (93.21 m2 ) voorzien van volledig uitgeruste open keuken (combi-oven, afwasmachine, kookvuur, koelkast), leefruimte met gashaard, 1 apart toilet, 1 badkamer met toilet, 1 slaapkamer met inloopdressing en een berging met inbouwkasten. Bij mooi weer kan je genieten van een 2 ruim terrassen. Bij de flat is ook een ondergrondse parkeerplaats en berging inbegrepen in de kelder.

!

Heb je interesse, stuur dan jou CV door naar veerle.muyldermans@vivaltohome.com of per brief naar Parallelweg 10 te 1880 Kapelle-op-den-Bos. vzw AKAPELLA wzc - Kapelle-op-den-Bos, T: 015/71 50 20

NOOD AAN EEN ASSISTENTIEWONING? MAYERHOF

‘Ik woon apart in mijn assistentiewoning, maar geniet van de warme vriendschap van de bewoners van het woonzorgcentrum met wie ik vaak door de tuin wandel. Dat maakt het hier heel aangenaam wonen.’ ZONDER ZORGEN DE TOEKOMST IN

CONTACTEER ONS OP: 03/460.05.11, SARAH.DEWAEL@MAYERHOF.BE, WWW.MAYERHOF.BE, FREDERICUSSTRAAT 89, 2640 MORTSEL

NOOD AAN KORTVERBLIJF?


Woonzorgcentrum Sint-Augustinus vzw Halle Zorg op maat, met een warm hart en tedere handen Woonzorgcentrum Sint-Augustinus is een vzw met christelijke signatuur en maakt deel uit van de groep Solidum. WZC

Sint-Augustinus heeft ruim 20 jaar ervaring in de ouderenzorg. Het ligt in het stadscentrum op wandelafstand van de Sint-Martinusbasiliek. Het is heel goed bereikbaar want ligt op een boogscheut van het station, dichtbij bushaltes en

tegenover een openbare parking en kinderspeeltuin. Twee keer per week staat de voedingsmarkt voor de deur. Eén keer

per maand rijdt de winkelkar door de gangen.

Residentiële zorg en kortverblijf Het WZC werkt boven de personeelsnormen van de overheid en heeft eigen kinesisten en ergotherapeuten met ruime ervaring. Zowel in de voormiddag als de

namiddag zijn er gevarieerde activiteiten. Veel aandacht gaat naar zorg op maat. WZC Sint-Augustinus is gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met cognitieve

stoornissen zoals dementie. De multidisciplinaire teams werken de klok rond. WZC Sint-Augustinus is een ruim gebouw met veel lichtinval en bewegingsruimte, met

brede deuren en ruime liften, volledig rolstoeltoegankelijk. Alle 108 kamers zijn

volledig bemeubeld, ruim en licht en voorzien van alle comfort. Enkele kamers zijn voorzien voor koppels. De open afdelingen hebben zonnige terrassen. Het WZC biedt gratis wifi voor bewoners en bezoekers. De ruime, hedendaagse

cafetaria nodigt uit voor een gezellige babbel. De prachtige, authentieke kapel maakt stil. De eigen warme keuken biedt

dagelijks verse maaltijden. U kan kiezen uit 2 menu’s. De moderne keuken draagt het kwaliteitslabel Smiley. WZC SintAugustinus biedt 7 kortverblijfkamers voor ouderen die gedurende een bepaalde periode niet zelfstandig kunnen wonen.

Voor informatie : Nick Van Geert – 02 363 99 44 - nvangeert@wzcsintaugustinus.be

Centrum voor dagverzorging WZC Sint-Augustinus heeft een ruim, hedendaags centrum voor dagverzorging voor ouderen

die nog thuis wonen maar overdag nood hebben aan gezelschap, hulp en/of zorg. U kan 1 of meerdere dagen per week komen. Maaltijden, zorg, activiteiten en allerlei hulp worden

geboden door een vast team van verpleegster en zorgkundigen, aangevuld met andere disciplines. Het centrum heeft een aparte ingang en infrastructuur met een keuken, zitruimte,

sanitaire cel, slaapkamer en een afgesloten, zonnig terras.

Voor informatie : Marieke Sercu – 02 363 99 51 – msercu@wzcsintaugustinus.be

Assistentiewoningen Service

Residentie

Sint-Augustinus

biedt

60

erkende

assistentiewoningen,

voor

alleenstaanden of koppels, waar u zorgeloos kan vertoeven. Alle nutsvoorzieningen zijn

inbegrepen in de huurprijs. De assistentiewoningen hebben elk een kitchenette met afwasmachine,

een

leefruimte,

sanitaire

cel,

slaapkamer

en

berging.

Er

is

een

gemeenschappelijke wasruimte met wasmachine en droogkast. In de zithoeken en de

polyvalente ruimte kan u gezellig vertoeven met de buren. Bij goed weer kan er petanque

gespeeld worden. De vaste woonassistent maakt het u graag gemakkelijk. Indien gewenst zijn er opties : maaltijden, kine, kapper, pedicure, wasserij, bakker, brouwer, … De Service Residentie heeft een aparte ingang en infrastructuur

maar is door een glazen gang direct verbonden met het WZC. Het noodoproepsysteem zorgt voor snelle medische hulp. Voor informatie : Heidi De Vroede – 02 362 11 30 – hdevroede@wzcsintaugustinus.be

Zie http://wzcsintaugustinus.be. De sfeer opsnuiven kan op onze Facebook-pagina.


Zelfstandig wonen in een comfortabele, veilige en warme omgeving Ontdek de prachtig gelegen en hedendaags uitgeruste assistentiewoningen van Hof Van Gan! Gelegen in een groene omgeving met zicht op de omliggende natuur, aan de stadsrand van Genk.

Luxe assistentiewoningen

Hof Van Gan

Kijkdag en op afs

Elke dag genieten van: • Een ruim en modern appartement • Er staat steeds iemand voor u klaar • Ruim aanbod van diensten; kapper, kinesist, ... • Een sfeervol Grand Café • Diverse vrijetijdsmogelijkheden

praak

vrijdag zaterda 5 maart en g 6 maa rt tussen 9u en 16u

Heeft u interesse? Maak nu uw afspraak voor een persoonlijke kennismaking. We zorgen voor een warme ontvangst, geven een ronleiding en beantwoorden met plezier al uw vragen. www.hofvangan.be - Tel 089 32 02 20 - info@hofvangan.be Bochtlaan 60-62, 3600 Genk

GAN_AW_advertentie_167mmBx120mmH.indd 1

8/02/2021 14:21


zorgt voor jou

jouw gezondheid staat centraal Goed is er voor jou, en voor iedereen die zorg en hulp nodig heeft. Op elk moment en tijdens elke levensfase. Zowel als het goed gaat, als wanneer het tegenzit. Met zorgadvies op maat en met een dienstverlening en hulpmiddelen die in jouw leven echt een verschil maken. Onze 1300 medewerkers bundelen hun krachten in onze thuiszorgwinkels, apotheken en hoorcentra. Ontdek wat Goed voor jou kan doen op www.goed.be en kom langs in een van onze 200 contactpunten. Of bel naar onze klantendienst op 03 205 69 29.

Bedankt voor alles wat jullie doen!


Nieuw: legionellapreventie via handige app

VOORDELEN

MEER WETEN?

»

Bel 09 242 58 39

» » »

1 centraal up-to-date digitaal dossier (risico-analyse, beheersplan, logboek) Beheer op afstand is kinderspel Tijd- en kostenbesparend Altijd wettelijk in orde

info@aquadomo.be www.aquadomo.be

Uw water, onze zorg


De Gendt Advocaten isisis dé specialist De Gendt Advocaten dé specialist De Gendt Advocaten dé specialist Delokale Gendt Advocaten is dé specialist voor lokale besturen sector voor besturen &&non-profit sector voor lokale besturen &non-profit non-profit sector voorwoonzorgcentra lokale besturen & non-profit sector woonzorgcentra &&ziekenhuizen woonzorgcentra &ziekenhuizen ziekenhuizen woonzorgcentra & ziekenhuizen

KEEP CALM KEEP CALM KEEP CALM KEEP CALM AND AND AND AND WE'LL WE'LL WE'LL WE'LL COVER YOU COVER YOU COVER YOU COVER YOU


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.