Page 1

Wouter van Faassen.

portfolio | stedenbouw en openbare ruimte


Portfolio Wouter van Faassen STEDENBOUW - LANDSCHAPS ONTWERP - ONDERZOEK

www.woutervanfaassen.nl

2015 - 2016

Lead Landscape design / Urbanist Strelka Architects / Strelka KB, Moskou

+31 6 282 135 33 mail@woutervanfaassen.nl www.issuu.com/w.vanfaassen

2014 - 2015 Freelance urban designer www.woutervanfaassen.nl

Van Speijkstraat 50f, Den Haag, Nederland

2011

Project medewerker Nederlands Architectuur instituut, UAR project (augmented reality app)

2012 - 2014

MSc. Urbanism Technische Universiteit Delft track: urban planning + urban design

2007 - 2012

BSc. Bouwkunde Technische Universiteit Delft Minor in landschapsarchitectuur

BNA reg. nr.: 2.141215.008 (stedenbouwkundige) Š 2014-2017 Den Haag


Hey! Adobe CS4-CC: Photoshop (uitstekend), Illustrator (uitstekend) InDesign (uitstekend) Acrobat Pro (uitstekend) Premiere Pro (gemiddeld) Muse webdesign (goed) SketchUp Pro:

SketchUp (uitstekend) V-ray for SketchUp (goed)

AutoDesk: AutoCAD (goed) ArcGIS (basis) Office: Word, Excel, Powerpoint, Rijbewijs: B

Ik ben Wouter van Faassen, een in Delft opgeleide stedenbouwkundige die in de landschapsarchitectuur beland is. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het ontwerp van straten, boulevards en openbare ruimte in Moskou bij het ontwerp- en ‘urban consultancy’ bureau Strelka KB. Hier was ik onder andere verantwoordelijk voor de aanplant van 2800 grote laanbomen. Tijdens mijn studie hebi k mij verdiept in strategieen voor flexibele stedenbouw, maar mijn interesse gaat ook uit naar landscapsarchitectuur, erfgoed en water gerelateerde opgaves. Ik ben praktisch en realistisch ingesteld, wil ontwerpen die ik maak graag tot uitvoer brengen. Een goed concept ontwikkel je met een goed oog voor detail vanaf de beginfase.


Moskou

2015-2016

5

ontwerp openbare ruimte

‘My street’ project Moskou

De afgelopen 1,5 jaar (augustus 2015- december 2016) was ik werkzaam bij Strelka KB en Strelka Architects in Moskou voor het project “My Street”. Het behelst ontwerp en consultancy op het gebied van openbare ruimte, standaardisatie, urban management en straat ontwerp. website: https://www.mos.ru/city/projects/mystreetitogi2016/

Het project, dat begin 2018 afgerond moet zijn, omhelst een ingrijpende upgrade van de openbare ruimte van de 3 ringwegen in het centrum van de stad en 90 kilometer aan straten in het centrum van de stad. Belangrijke doelen zijn voor mij in dit project het comfortabeler maken van de stad voor voetgangers, om de dominantie van de auto te verminderen en het introduceren van fietsinfrastructuur. Een van mijn verantwoordelijkheden is de inpassing van bomen en andere beplanting in het ontwerp. Ik werk nu zowel aan concept ontwerp, VO en DO. Maar heb ook een begeleidende rol voor ‘buitenlandse’ ontwerp teams (West8, Okra, Topotek01, Vega, Snøhetta, Marta Schwartz, etc.).

17

18 29

19

30

20

29 29

1 12

4

11

29 10

2 3

27 26

30

25 9

28

21 8

23 24

22 7

6

13

16 15

14

De kaart laat de straten in het centrum van Moskou zien die tijdens 2016 ontworpen en in 2017 gebouwd zijn, waaraan ik heb meegewerkt. 1 Tverskaya (begeleiding van West8) 5 Tagangka ulitsa (begeleiding van Vega) 6 Kremlin oevers (begeleiding van West8) 13-16 Serfimoviche/Bolshaya Polyanka 17 Malaya Dmitrovka 21-26 Vozdvizhenka/Znamenka 27,29 Boulevard ring 28 New Arbat (begeleiding van Topotek) 30. Garden ring (eerste fase)

5


Ontwerp openbare ruimte

Groen advies voor overige ontwerpteams in Strelka KB

Begeleiding ontwerpbureaus

Ik ben deel geweest van de ontwerpteams (concept- en voorlopig ontwerp) voor: Boulevard ring, Garden ring en New Arbat west, ulitsa Vozdvizhenka, ulitsa Znamenka, Bolshoy Kislovsky, Romanov periuluk, Kalashniy periuluk.

Voor al de projecten die in 2016 door Strelka KB ontworpen zijn was ik verantwoordelijk voor groenontwerp. Dit omvatte 2800 grote straatbomen en tientallen groenplantsoenen en stadstuinen. Alle documentatie heb ik gemaakt met mijn twee assistenten.

De onderaannemers voor het (definitief)ontwerp van de belangrijkste straten heb ik voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. Tverskaya en Kremlinoevers (West8), New Arbat (Topotek01), Moscow city oevers (WowHouse), Taganka (Vega), Bolshaya Yakimanka (Okra), enz.

Uitvoering

Groen assortiment en contact met kwekerijen

Standaarden voor ontwerp: straten & openbare ruimtes

In de afgelopen maanden ben ik regelmatig op de bouwplaats Ik ben voortdurend in contact met boomkwekerijen in te vinden om de aannemers tot een goede uitvoeringskwaliteit Nederland en Duitsland om de beste bomen aan te schaffen te bewegen. en naar Moskou te transporteren. Voor de projecten van 2017 zijn er al 2800 grote laanbomen geplant.

Ik heb meegewerkt aan de nieuwe standaarden voor het ontwerp van straten in Moskou (i.s.m. Okra) en de standaarden voor openbare ruimte (i.s.m. Karres en Brands).


2016

Moskou

5

ontwerp openbare ruimte

‘Garden ring’ Moskou

Het project omhelst een ingrijpende upgrade van de openbare ruimte van de 2de ringweg van de stad. De opgave is om van 15 kilometer snelweg met al zijn file en parkeerproblematiek een aantrekkelijke stadsboulevard te maken. programma: Concept ontwerp van 15 kilometer snelweg. Ontwerp van lineair standaardontwerp en aanliggende pleinen en pocket parks.

bureau: © Strelka KB (consultancy) / Strelka architects (ontwerp) status: eerste 5km afgerond in 2017, fase 2 is in uitvoering (kabels en leidin-

gen) en wordt eind 2017 opgelverd. rol: Ontwerper in het projectteam van 10 architecten. Leider van het team van landschapsarchitecten voor alle beplanting, het contact met boomkwekerijen , technische uitwerking en documentatie, toezicht op bouw.

Belangrijke doelen zijn voor mij in dit project het comfortabeler maken van de stad voor voetgangers, om de dominantie van de auto te verminderen en het introduceren van fietsinfrastructuur. Het aantal rijbanen word terug gebracht van soms meer dan 18 naar 8 tot 10 banen. Hierdoor komt ruimte vrij voor verblijfsgebieden. Een van mijn verantwoordelijkheden is de inpassing van meer dan 800 bomen en andere beplanting in het ontwerp. Ik heb gewerkt aan concept ontwerp, VO en DO en de uitvoering. Maar had ook een begeleidende rol voor ‘buitenlandse’ ontwerp teams (Snøhetta, Villes et paysages, Djaorakitine etc.) als schakel tussen de opdrachtgever, aannemer en departementen die de uiteindelijke vergunning gaven.

Concept: van 12 tot 20 baans snelweg naar groene boulevard

Sadovaya-Kudrinskaya ulitsa, Oktober 2016; de laanbomen moeten nog worden geplant.


Restauratie van het gevelbeeld; schreeuwerige recalmes worden verwijderd.

Novinskiy boulevard

Oktober 2015: Oude situatie Unique bestratingspatroon voor Herkenbaar bestratingspatroon het voetgangers gebied voor de gevels

Juni 2016: Principe van het besstratingspatroon

Nieuwe energie straatverlichting

efficiente

Speciale stoepranden bescherming van de bomen

September 2016: definief ontwerp goedgekeurd door de burgemeester van Moskou

ter

Eenduidige voetgangers zone, zonder (wild) geparkeerde auto’s

Tweede rij bomen geplaatst in de voetganerszone geeft schaduw

November 2016: afronding van de 1e fase van de ring


Naast het ontwerp van de doorgaande, ‘lineaire’ voetgangerszones langs de ‘Garden ring’ heb ik ook een aantal ‘unique’ sites mogen ontwerpen. De unique gebieden zijn parkjes, pleinen en hofjes langs de hoofdroute, met bijzondere programmering, materialisering en beplanting. bureau: © Strelka architects status: concept ontwerp rol: hoofdontwerper


1.5 Furniture (custom design for RIA Novosti gardens)

Communicatie met opdrachtgever, met omwoneneden en het naastgelegen bedrijven is cruciaal in de ontwikkeling van een plan. Schetsjes en eenvoudige 3d modellen maken het voor belanghebbenden mogelijk om mee te denken zonder dat ze het gevoel hebben gepasseerd te zijn. Ik vind het belangrijk om al vroeg in het ontwerpproces ideeen voor materialisatie en detaillering in te bregne. Al het materiaal op deze pagina is gebruikt als discussiemateriaal.

C AS T C ON C R ET E: S M OOT H F I N I S H

WOOD: VARNI SHED

CONCRETE

CONCRETE: BRUSHED FINISH

800 20

500

740 2500

W OOD: VAR N I S H ED

600

C ON C R ET E S T EPS: BR U S H ED F I N I S H 600 120 120

120

G R AN I T E FOR S T EPS: T H ER M O F I N I S H

200X200 STONES: ANDREYVSY GRANITE, SMOOTH FININSH


2015

Moskou

5

ontwerp openbare ruimte

Boulevard ring, Moskou

Momenteel ben ik werkzaam bij Strelka KB/Architects in Moskou voor het project “My Street”. Het behelst ontwerp en consultancy op het gebied van openbare ruimte en straat ontwerp. programma: Ontwerp openbare ruimte van de 2e ring van Moskou inclusief beplantings plan van een aantal ‘urban gardens’.

bureau: © Strelka KB status: Fase 1 afgerond, DO fase 2 goedgekeurd, oplevering eind 2017 rol: Landschaps en beplantings ontwerp in VO, DO en uitvoering.

De binnenring van Moskou is een van de meest aantrekkelijke voetgangersgebieden van de stad. Het lineaire park dat rondom het centrum ligt is een flaneer zone van hoge kwaliteit, maar de verbinding tussen de segmenten is echter verbroken door radiale hoofdwegen, geparkeerde auto’s en de intensiteit van het verkeer. De stoep langs de bebouwing is weer teruggeven aan de voetganger.


Augustus 2015: Een onverzorgde en onbestemde groen strip in een opkomende uitgaansbuurt.

September 2015: Voorlopig ontwerp.

Oktober 2016: bouw van de zitranden en aanplant van de shaduw minnende vaste planten.

Oktober 2016 (photo: Silvia Aleksandrova)


ontwerp openbare ruimte

Boulevard ring en Monastry garden Langs de Boulevard ring ligt een 15e eeuws klooster dat omringd is door monumentale muren. Hierdoor is de continuiteit van de looproute onderbroken. De opgave was om doormiddel van een stadstuin langs de muur de verblijfskwaliteit te verbeteren. programma: Ontwerp van een stadstuin van 120 bij +/- 10 meter die de

monumentale kwaliteit van het klooster benadrukt en de verblijfskwaliteit versterkt.

buro: Š Strelka KB status: uitgevoerd en afgerond rol: hoofdontwerper, beplantingsontwerp

Vanuit de opdrachtgever kwam de vraag om een tuin te ontwerpen die nostalgisch refereerd aan de kloostertuinen op het Russische platteland; veelal velden met wilde grassen en bloemen. De locatie, een steil aflopende heuvel gericht op het noorden, met bestaande bomen die behouden moesten worden, was bepalend voor het uiteindelijke beplantingsplan. Eind 2016 is het project volgens plan afgerond.


Oktober 2015: Oorspronkelijke situatie

November 2015: Visualisatie van het ontwerp

Oktober 2016: bouw van de zitranden en aanplant van de kloostermuur tuin.


beplanting

Boulevard ring en Monastry garden

Ц4 2

2

2 2

2

Ц1

2

D

Ц2

Т2

2

п1

Ц3

Т1

Ц2

4 4

5 5

5

Ц1

Т3

5

Т1

Т4

5

Ц3 Ц1

Т2

1

Fern 1

Т3

Т4

Т3 3

2

2

2

2

2

Ц1

2

п1

Ц3

Т1

2

2

D

Ц2

Т2

2

2

2

2 2

п1

Ц2

4

Ц1

D

Ц2

4

Т2

D

5 Т1

5

5

4

5 5

Т1

Т4

5

4

Т3

Т1

4

3

кустарники

2

5

9

1

15

Mol

Sorubs wilsoniana

9

10 10

9

3

13

9 + 10 + 15

Т 2

7 + 12 + 20 + 21 + 22

Т3

6 + 13 + 16

Т4

6 + 7 + 13

9

D

D

17

15

25

15 9

13 6

16

15

Mol

Mol

15 10

10

9

22

13

9

15

15

25

25

6

6

6

17

13 And

Beplantingsplan

And

5

6

6 16 13 16 16

13

16

6

6

13

13 16 16

16

13

13 13

16

16 St t

Ц3

St t

13

Existing tree

Existing tree

Трава

Т1

9 + 10 + 15

Т 2

7 + 12 + 20 + 21 + 22

Т3

6 + 13 + 16

Т4

6 + 7 + 13

23 +24

Ц2

25 + 17 + 22 + 15

Ц3

14 + 17 + 18

Ц4

19 + 16 + 22

папоротники п1 26 + 27 + 19

Prunus maackii

4 5

папоротники

Рябина Вильсона Сирень обыкновенная

Аконит Вильсона Aconitum wilsonii Лук круглоголовый Allium sphaerocephalon Купырь лесной Anthriscus sylvestris Асфоделина Asphodeline Баптизия австралийская Baptisia australis ‘Minor’ деревья и кустарникиEranthis hyemalis Весенник зимний Колокольчик persicifolia Ирга Ламаркаперсиколистный Campanula Amelancier lamarckii Ромашка аптечная Matricaria chamomilla Дёрен ‘Сибирика’ Cornus alba ‘Siberica’ Treesбелый and shrubs Мята перечная Mentha × piperita Черёмуха Prunus maackii AmelancierМаака lamarckii Перовския Perovskia Рябина Вильсона Sorbus wilsoniana Персикария Periscaria Cornus alba ‘Siberica’ Вероникаструм Veronicastrum Сирень обыкновенная Syringa vulgaris Prunus maackii

Sorbus wilsoniana

Syringa vulgaris папоротники Трава

Т3 Т4

6 + 7 + 13

Цветы

Т 2

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4

13

Мексиканский ковыль

Athyrium filix-femina Andropogon scoparius Polystichum setiferum

26 26 + 27 + 27 19

Цветы

папоротники Папоротник женский Polystichum setiferum

26 27

Festuca filiformis Festuca rubra Molinia ‘Moorhexe’ Sporobolus heterolepis Stipa lessingiana Stipa tenuissima

Stipa tenuissima

14 Аконит Вильсона Perennials 15 Лук круглоголовый 14 Аконит Вильсона Aconitum wilsonii 16 Купырь лесной 15 Лук круглоголовый Allium sphaerocephalon 16 Купырь лесной Anthriscus sylvestris 17 Асфоделина 17 Асфоделина Asphodeline 18 Баптизия австралийская 23 +24 18 Баптизия австралийская19 Baptisia australis ‘Minor’ Весенник зимний 19 Весенник зимний Eranthis hyemalis 20 Колокольчик персиколистный Campanula persicifolia 25 + 17 + 20 22 + 15Колокольчик персиколистный 21 Ромашка аптечная 21 Ромашка аптечная Matricaria chamomilla 22 Мята перечная 22 Мята перечная Mentha × piperita 23 Перовския 14 + 17 +23 18 Перовския Perovskia 24 Персикария 24 Персикария Periscaria 25 Вероникаструм Вероникаструм Veronicastrum 19 + 16 + 25 22

папоротники п1

Andropogon scoparius Festuca filiformis Festuca rubra Molinia ‘Moorhexe’ Sporobolus heterolepis Stipa lessingiana Stipa tenuissima

Цветы

14 15 16 17 18 23 +24 19 4 3 1 1 20 25 + 17 + 22 + 15 21 2 деревья и кустарники 22 5 2 3 23 114 + 17 Ирга + 18 Ламарка Дёрен белый ‘Сибирика’4 24 2 5 25 Черёмуха Маака 319 + 16 + 22

Папоротник женский Бородач веничный Polystichum Grasses setiferum Овсяница нитевидная Andropogonкрасная scoparius Овсяница Festuca filiformis Молиния голубая Festuca rubra Споробол раскидистый Molinia ‘Moorhexe’ Ковыль Лессинга Sporobolus heterolepis Мексиканский ковыль Stipa lessingiana

Цветы

Ц1

Ц4

Т3

Amelancier lamarckii Cornus alba ‘Siberica’ Prunus maackii Sorbus wilsoniana Syringa vulgaris

Т3

Бородач веничный Овсяница нитевидная Овсяница красная Молиния голубая Споробол раскидистый Ковыль Лессинга Мексиканский ковыль

6 26 27 п1 26 + 27 +Трава 19 7 Бородач веничный 6 8 9 + 10 + 15 Овсяница нитевидная 9 7 Овсяница красная 8 10 7 + 12 + 20 22 Молиния голубая 9 + 21 + 12 Споробол раскидистый 10 13 Ковыль Лессинга 12 6 + 13 + 16

Т1

Цветы

17

16

13

13

6

13

2

13

13

6 13

9 22

6

кустарники

Трава

St t

9

9

9

3

13

9

9

10

10

15

15

15 9

6

13 16

15

159

10

15

9

9

10 10

10

10

13

15 10

4

16

And

9

16

6

6 13

Ц2

кустарники 1

деревья

16

13

13

15

Ц1

деревья

6

9

10

9

Цветы

Ирга Ламарка Дёрен белый ‘Сибирика’ Черёмуха Маака Рябина Вильсона Сирень обыкновенная

Трава 6 7 8 9 10 12 13

3

Amelanchier lamarckii

22

9

10

Т3

Т1

15 10

Ц1

Т3

Syringa vulgaris ‘Madame Lemoine’

15

1 2 3 4 5

Трава

Ц1

Т2

Т4

15 Cornus alba ‘Siberica’

деревья и кустарники

1

Т4

Ц3

Fern 1

деревья

Т 2 tree Existing

1

Ц1

Fern 1

Т4

5

Ц3

Ц2

5 5

Ц1

Т3

5 Ц3

папоротники Ferns

Папоротник женский Athyrium filix-femina Polystichum setiferum Polystichum setiferum

Aconitum wilsonii Allium sphaerocephalon Anthriscus sylvestris Asphodeline Baptisia australis ‘Minor’ Eranthis hyemalis Campanula persicifolia Matricaria chamomilla Mentha × piperita Perovskia Periscaria Veronicastrum

Athyrium filix-femina Polystichum setiferum


Grassen T1 ь бр ка Де

Январь

Фе вр ал ь

Amelancier blossom

рт Ма

Ноя бр ь

Structure of grasses

Red coloring of Andropogon scoparius

Allium sphaerocephalon

Grassen T2

Апрель

Molinia ‘moorhexe’

Октябрь

Prunus Maackii

Sporobolus heterolepis

Ма

тя б

й

Се н

рь Ав

г ус

Ию

т

нь

И ю ль Baptisia australis ‘minor’

Festuca filiformis

Stipa lessingiana

Campanula persicifolia

Matricaria chamomilla

Mentha × piperita Sorbus berries

Grassen T3

Anthriscus sylvestris Campanula Persicifolia Veronicastrum

Gedurende het hele jaar biedt de beplanting een aantrekkelijk beeld door bloesems, bloemen, herfstkleuren, wintergroen en bessen.

Andropogon scoparius

Stipa tenuissima

Anthriscus sylvestris

Grassen T4

Festuca filiformis

Varens П1

Calamagrostis stricta

Persicaria

Veronicastrum

Meerjarigen Ц3

Aconitum wilsonii

Athyrium filix-femina

Polystichum setiferum

Eranthis hyemalis

Asphodeline

Mentha × piperita

Perovskia

Anthriscus sylvestris

Mentha × piperita

Meerjarigen Ц2

Meerjarigen Ц1

Perovskia

Andropogon scoparius

Meerjarigen Ц4

Asphodeline

Baptisia australis ‘minor’

Eranthis hyemalis


2014

VENETIE

5

Ideeën competitie

Poveglia: a public refuge

De opdracht was een nieuwe vorm van woningbouw en recreatie op een verlaten eiland te verzinnen. Wij zien het eiland Poveglia nabij Venetië als een publiek toevluchtsoord waar de locale bevolking een eigen plek heeft. Het eiland als een subtiele beeldentuin en natuurpark, de bastion als een plek voor debat kunst en retraite.

Venetië word overspoeld door toeristen en bewoners trekken weg; er is sprake van disneyficatie van het unieke erfgoed. Project ontwikkeling is extreem speculatief, corrupt en commercieel. Waar de lokale mensen naar hunkeren is een toevluchtsoord. Stil, voor de lokale bevolking, oprecht en eerlijk.

programma

Het concept van een toevluchtsoord omvat een groot publiek toegankelijk park: deels natuur, deels ‘land art’, deels beeldentuin. Het oude ommuurde hospitaal complex wordt verder ontwikkeld en verdicht met woningbouw, ateliers en

1km2 parklandschap, restauratie opgave van het vervallen, oude hospitaal complex, woningbouw voor 750 bewoners.

team

Wouter van Faassen & Elmer Verhaak

met programma en ideeën die passen binnen de ideologie van de organisatie “Poveglia per tutti”. Om speculatie te voorkomen is er een financieel systeem ontworpen waarbij de nieuwe ontwikkelingen de restauratie van de oude gebouwen gecombineerd worden. Deze projectontwikkeling bekostigd ook de aanleg en opwaardering van de openbare ruimte. Om het activiteiten aan te zwengelen bevat het plan 3 centra: een kunstcentrum, een academie voor traditioneel Venetiaans roeien. en een conferentie en debat huis.


Flexibele planning benadering Het initiatief van de mensen van “Poveglia per Tutti” is waarschijnlijk de enige manier waarop er in Venetië niet corrupt kan worden ontwikkeld. Daarom is het van groot belang om geen blauwdruk te maken maar de bestaande initiatieven in een meer concreet framework te gieten. De restauratie van de oude gebouwen en de opwaardering van publieke domein zijn te duur voor een buurt-organizatie. Hier is een apart financieel model voor nodig.

Working on a plan for a less corrupt planning system

Living close to sea, even now we are old. I finally found a quiet place

€ We stay here for a couple of weeks in a bed and breakfast

We are here for a 6 week yoga course.

Stedelijk weefsel met diversiteit in grote en typologie in een hoge dichtheid.

Meerdere ontwikkelaars. Poveglia wordt bebouwd door mensen die geven om de uniek genus loci!

Typologische mix van appartementen, eengezinswoningen en tijdelijke huisvesting en ateliers.

Landschapspark

Kunstcentrum met exopositie en ateliers

Evenementen terrein en expo voor ‘land art’

Zwembasins

School voor traditioneel Venetiaans roeien

Theater voor debat en locale cultuur

Collectieve verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars van een blok voor de restauratie van oude gebouwen.

Netwerk van kleine publieke plekken passen bij de schaal van de voetganger.

I got a music scholarship so I can study all day now.

Earned millions with my internet company. Now I can work now and then from home.

Poveglia: een plaats voor iedereen. Een toevluchtsoord voor het normale dagelijkse leven in een hyper-toeristische lagune.


2014

DELFT

5

competitie brug ontwerp

Karitaatbrug

Ontwerp een brug over de karitaatmolensloot voor fietsers en voetgangers met een budget van 250,000 euro dat een icoon voor Delft is maar ook te toegang van Midden-Delfland. Wij kozen voor een subtiele verblijfsplek met een expo van alle innovatieve parels van delft. stakeholders: Gemeente Delft, Recreatieschap Midden-Delfland, TU Delft eervolle vermelding!

Juryvoorzitter Wytze Patijn: “The jury was impressed by the integration of this design in the bigger landscape context. This was the only entry that did not stop at the edges of the Karitaat but went beyond with another bridge and aquatic landscape design along the shore. The bridge itself is characterized by its quiet eloquence and friendly details. Beautiful parapets and carefully integrated benches.�

Een brug, een verbinding tussen twee zijden. Twee gescheiden gebieden, weer samengebracht door een kunstwerk. De Karitaatbrug brengt Delft dichterbij Midden-Delfland. Het is een begin om een ruimtelijk gefragmenteerd gebied van parken en weidegebieden te verbinden tot een regionaal recreatiegebied. De Karitaatbrug wordt misschien wel de belangrijkste ingang vanuit Delft. In een lange as die begint op de Markt en bij de toren van de Nieuwe Kerk, is er een doorgaande route over de Sint Sebastiaansbrug en het Mekelpark richting het zuiden. Deze lange opgang is een sequentie openbare ruimtes die de schakels vormen tussen stad en platteland.

De Karitaatbrug is een markering: hier houdt de stad op, hier begint een open gebied. De Karitaatbrug markeert ook een punt van samenkomst. Hardlopers, wielrenners en andere sportievelingen verzamelen hier voor hun training. Werknemers van Technopolis drinken hier een kop koffie, of maken hier een kort wandelrondje in de pauze. Hondenbezitters parkeren hier om hun viervoeters uit te laten. Schaatsers stappen hier op het ijs na enige nachten vorst. Kortom een plek van verbinding, samenkomst en markering: een duidelijke ingang. Een belangrijke toegang tot een regionaal recreatiegebied!


2011

ZEVENHUIZEN

5

waterberging in het landschap

Tweemanspolder: Land en water

Hoe is een effectief landgebruik en de vraag naar een adequate waterberging te combineren. Dat is de vraag die centraal heeft gestaan in het ontwerp van de Polder van “Land en Water” Programma

470 ha. met 260.000 m3 waterberging uit te breiden tot 1.650.000 m3 calamiteitenberging. Tevens versterking van de recreatieve functie van de polder.

Ontwerpstudio: Minor landschapsarchitectuur TU Delft Docenten: Daniel Jauslin, Denise Picinini, Bob Ursem

Het ontwerp omvat een dijkring die de polder compartimenteert in 5 basins. Vanuit het oogpunt om de nog bestaande 17e eeuwse polderstructuur zo min mogelijk aan te tasten zijn in het plan twee bestaande sloten verbreedt tot een continue wateropslag. Deze nieuwe wateropslag doet tevens dienst als helofyten filter alsmede ecologische corridor onder de rijksweg door. De dijken worden gebruikt als fietspaden tussen de velden. In tijden van extreme regenval kan de polder tussen de continue wateropslag dienst doen als calamiteiten berging. Een systeem van dijken, sluizen en gemalen reguleert welke delen onder water komen, zodat de impact op de boeren bedrijven wordt geminimaliseerd. Op deze manier kan de waterberging uitgebreid worden van 260.000 tot 1.650.000 kubieke meter water. Al met al is te zeggen dat in dit ontwerp van de Tweemanspolder gezocht is naar een subtiele samenhang tussen werk, natuur, recreatie en waterberging.

Zicht op basin 1 en 4 tijdens een natte periode en tijdens gebruik als calamiteitenberging: delen worden geïnundeerd om de dichtbevolkte Randstad te beschermen.

3

2 1 4

4 3 6 3 6

2

3

3

2

4

4

4

3

3

4 8

4 1

4 3

Hillegersberg

2

4

5

7

4 4

10

Rotterdam Noord

De Tweemanspolder is deel van het netwerk van recreatie routes en zones langs de rivier de Rotte. Het ontwerp sluit hierop aan.

Analyse van de ruimtelijke structuur van de polder in 1850, 2010 en het voorstel voor herverkaveling om zowel het overstromingsrisico te spreiden en om het boeren bedrijf efficiënter in te kunnen richten.

Het ontwerp van de verbrede sloten is gerelateerd aan het (kleine) reliëf in het landschap

De verschillende fases van inundatie worden geregeld met sluizen en dijken.


De diepte van de polder onder N.A.P. is bepalend voor hoe de sloten ontworpen zijn. Laagste delen zijn logischerwijs voornamelijk water, maar de hoger gelegen delen zijn deels rietland en moerasgebied. De verbrede sloten hebben een aantal voordelen; ze dienen als waterbuffer voor de boeren tijdens droge zomers, ze dienen als waterberging in de herfst and als

calamiteitenberging tijdens periodes met langdurige zware neerslag. De rietlanden werken ook als helofytenfilter die het water ,dat vervuild wordt door de bemesting en bestrijdingsmiddelen van de omliggende boeren bedrijven, zuivert. Tegelijkertijd is het ook een nieuw habitat voor veel vogels en de typische moeras flora en fauna.


2014

DEVENTER

5

tijdelijke invulling / tussentijd

PLANONTWIKKELING

Geertruidentuin 2.0

Geertruidentuin 2.0 is een strategie voor een tijdelijke invulling, maar tegelijkertijd ook een raamwerk voor een definitieve invulling van het Geertuidenziekenhuis terrein. programma

De 6 hectares worden teruggeschaald naar een gridmaat die past bij de omgeving. De kavels van 500 m2 kunnen in eerste instantie geadopteerd worden door buurtorganizaties.

Strategie voor een voormalig ziekenhuisgebouw van 13,000 m2. Tijdelijke functie voor 6 hectare grond midden in de stad.

O N BE BO U W D

stakeholders

Provincie Overijssel (initiator van de competitie) Synchroon projectontwikkeling (eigenaar grond)

team

Wouter van Faassen, Elmer Verhaak + StudioPlots

In onze visie willen wij een voor Deventer uniek woonklimaat scheppen; een gebied waar wonen en werken hand in hand gaan. De bestaande tijdelijke werkplekken voor kleine veelal creatieve bedrijven in het ziekenhuis zijn de eerste stap in de richting van dit gemixte gebied Vorige plannen liggen al jaren stil. Wij zijn ervan overtuigd dat, de rede hiervoor ligt in de grote blokken met veel vloeroppervlak dat enkel in een keer ontwikkeld kan worden. Deze strategie is niet duurzaam in de huidige zwakke (nieuwbouw)markt. Daarom stellen wij voor om de plannen terug te schalen binnen een raamwerk dat op gefaseerd ingevuld kan worden. De blokken die hierop gerealiseerd kunnen worden zijn gebaseerd op de maatvoering van het oude ziekenhuis.

De typologie van het ziekenhuis wordt teruggebracht in de ‘tegel’ van 25x25 meter. Drie lagen met een kap en tuinen aan beide zijden. Of, de tegel blijft gewoon een park of een tuin.

óf

RASTE R gezin ouderen

Dit project is een samenwerking van de architecten van StudioPlots uit Amsterdam met de stedenbouwkundigen Van Faassen & Verhaak. Het was een kortlopend project van twee weken werk.

ondernemer student

vereniging Het voordeel van de tegel is de flexibiliteit van de invulling. Op deze manier wordt diversiteit bevorderds en kunnen tijdelijke en definitieve invulling naast elkaar bestaan.


MODEL

Ook het ziekenhuis moet opgedeeld worden in segmenten om de schaal van het gebouw terug te brengen. De kleinere segmenten zijn makkelijker te programmeren.

FLE X IBE L

Nieuwe openingen in het hek zorgen voor toegankelijkheid van de besloten wildernis. De tegels zijn omgeven door graspaden.

Ieder segment van het ziekenhuis heeft zijn eigen entree, identiteit en gebruikers. Het kan een kantoor zijn of een appartement maar ook kleinschalige productie.

MOGELIJK H ED EN

Later kan het tegelpatroon gebuikt worden in de ontwikkeling van het gebied. Nieuwe paden kruizen het bestaande grid.

gezinnen

klusblok

ouderen

zelfbouw

ondernemers

CPO

studenten

turn key

De invulling van ieder segment wordt los ontwikkeld. De schil wordt in een keer gerenoveerd.


2015

Product

5

product ontwerp

Meubels voor de stad

Duurzame zitelementen, voor op straat, in de stad of in het park, die onmiddelijk een verblijfsplek maken van een ruimte. Vormgegeven met warme materialen en in combinatie met groen. Dat is er nog niet.

Bankjes en zitelementen die subtiel ingepast kunnen worden op bestaande pleinen parken en kades. De combinatie van hoogwaardig beton en lokale houtsoorten en een afwerking met gecoat staal of terracotta geeft een warm maar robuust uiterlijk zonder dat het pompeus wordt. De plantenbakken geven de mogelijkheid om toch groen in de openbare ruimte te krijgen waar dat door de aanwezigheid van kabels en leidingen lastiger is.

Een groot houten zitelement is een rustpunt op een plein of aan de rand van een park. De grote terracotta plantenbakken zijn in de betonnen basis gegoten.


Deze zitelementen zijn in verschillende lengtes samen te stellen. Met of zonder plantenbak. In terracotta of in gecoat staal.

De extra lange bank heeft een hoogwaardig betonnen basis en is eenvoudig te onderhouden.


2013

HANOI

studenten competitie

VCA | Harvesting Cities “Ontwerp een district van 1km2 met 100,000 inwoners en onderzoek hoe mensen daar op een aantrekkelijke manier kunnen wonen, werken en zich kunnen verplaatsen.” “Vertical Cities Asia student design competition”

Competitors: Tokyo University, Tsingua, UC Berkeley, University of Pennsylvania, ETH Zurich, TU Delft, Chinese University Hong Kong, National University of Singapore (organizer), Hanoi university.

studio

Docenten: Mitesh Dixit (KAAN architecten / Domain office), James Westcott (O.M.A.), prof. Henco Bekkering, prof. Kees Kaan

team

Tomas Kalinauskas, Donatas Baltrusaitis, Emilia Bruck, Jonian Silaj, Wouter van Faassen, Michael Cerrone, Saskia van Eijk, Joost Noorden, Brendan Bakker, Jaewoo Lee, Alise Jekabsone, Pim Schachtschabel, Marten Reijnen, Vaidotas Vaiciulis. www.verticalcitiesasia.com www.issuu.com/w.vanfaassen/vca

Hanoi is een snel groeiende metropool waar de regering en projectontwikkelaars worstelen met de vraag hoe de stad van de toekomst er uit moet zien. De opdracht van de Vertical Cities Asia competitie was om een ontwerp te maken voor een nieuwe stadswijk van 1km2 met 100,000 inwoners op een locatie aan de rand van de stad, ver van voorzieningen en openbaar vervoer. In de inzending hebben we duidelijk de positie gekozen om een ontwerp te maken waar de stad als geheel het meeste profijt van heeft. De gegeven locatie vonden wij niet geschikt voor een district met extreem hoge dichtheid doordat de locatie niet bereikbaar is voor hoogwaardig openbaar vervoer. Onze inzending was een allesomvattend masterplan en een ontwikkelingsstrategie met voorstellen voor vier strategisch

gepositioneerde clusters: Hub city, Education city, Airport city en Agri city. De clusters zijn de startpunten van de groei de wordt voorspeld van een stad van 3 miljoen inwoners nu naar een metropool van 11 miljoen in 2030. Het ontwerp is uitgevoerd tot de kleinste schaal en omvat ook de integratie van huidige dorpen. Ik heb de inzending van het team gepresenteerd in Singapore voor een internationale jury met daarin o.a.: Allison Williams, directeur van Aecom en Kazuyo Sejima van SANAA. Gedurende de studio hebben we veel gewerkt op het bureau van KAAN architecten waarbij Mitesh Dixit optrad als projectleider: dit semester deed volgens verschillende docenten dan ook niet onder voor een stage van een half jaar bij een bureau.

Hanoi met de 4 voorgestelde clusters rondom en in de stad.


9$/8$%/(/$<(56 9,//$*(6 35(6(59('$0(1,7,(6 5,9(56 38%/,&63$&(

Masterplan: Energie

,1)5$6758&785$/1(7:25. &$552$'6 +,*+63((' ,17(5&,7< /,*+75$,/ 0(752 PARK CLUSTERMETRO CLUSTER

EDUCATION CLUSTERLOGISTICS AND INDUSTRY

METRO CLUSTERPARK CLUSTERHUBLOGISTICS AND INDUSTRYLagen benadering voor de ‘Hub-city’

EDUCATION CLUSTERIDEAL CLUSTER352*5$00(&/867(56 5(6,'(17,$/ 2)),&( 5(7$,/ ('8&$7,21 +($/7+&$5( &8/785( +27(/ ,1'8675<

Masterplan; Mobiliteit

Masterplan: Landbouw


2013

HANOI

afstuderen

VCA | Nam An Khanh Tijdens mijn afstuderen ben ik verder ingegaan op flexibiliteit in gebiedsontwikkeling in Hanoi. De hypothese tijdens dit onderzoek was dat de turbulente sociaal-economische context van Vietnam ervoor zorgt dat er meer behoefte is aan flexibiliteit als integraal onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp. Door middel van concrete instrumenten en strategien is er een meer flexibel masterplan opgesteld voor de vastgelopen ontwikkeling van de buitenwijk Nam An Khanh.

Het stedelijk gebied van Hanoi explodeert op dit moment maar groeit wel met horten en stoten. Ontwikkeling wordt gekenmerkt door speculatie en puur winstgedreven investering. Hoe kan op een duurzame, eerlijke manier stad gemaakt worden waar iedereen een plaats heeft? programma

1,000,000 m2 BVO gemengd programma met 50% woningen en 50% andere functies flexible (re-)development strategy

afstudeerbegeleiders

Dr. Luisa Calabrese: urban design Dr. Qu Lei: urban planning

afgestudeerd met een 9,5!

l.m.calabrese@tudelft.nl l.qu@tudelft.nl

Flexibiliteit heb ik gedefinieerd als: de bewegingsruimte die er binnen regelgeving en vastgelegde structuren bestaat om veranderingen aantebrengen zonder grote moeite of investeringen. Een set van bouwregelgeving, structuurkaarten en een strategische visie zorgt voor duidelijkheid, maar geeft tevens de limieten aan van wat mogelijk is waardoor er flexibiliteit ontstaat in functie in typologie.

ŽŶŝŶŐĂŶĚďƵŝůĚŝŶŐƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ

Flexibility on village plots

Legend

dƌĂŶƐŝƟŽŶďĞƚǁĞĞŶǀŝůůĂŐĞƐĂŶĚŶĞǁƚŽǁŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘^ŚĂƌĞƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨ ďŽƚŚƚŚĞǀŝůůĂŐĞƚLJƉŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŶĞǁƚŽǁŶƚLJƉŽůŽŐŝĞƐ͘

live work work live

njŽŶŝŶŐ ĂƐĞĚŽŶŵĂŬŝŶŐŝĚĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘

15 20

fresh food market

ŇĞdžŝďŝůŝƚLJƐƚƌĂƚĞŐLJ ͲĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽǀŝůůĂŐĞƐƉĂƟĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ͲŇĞdžŝďůĞnjŽŶŝŶŐ;ĨƵŶĐƟŽŶͿ͕ĂŶĚůŝŵŝƚĞĚĨƌĞĞĚŽŵŝŶƚLJƉŽůŽŐŝĞƐ͘

local community in neighborhoods

12 15

max height at building line max height building block

1

max. floor area ratio (FAR)

10-15

min.-max. number of plots min. plot size

<40m2

ƵƐĞƌŐƌŽƵƉƐ dŚĞŶĞǁǀŝůůĂŐĞǁŝůůĂƩƌĂĐƚŵĂŝŶůLJƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĂŵŝĚĚůĞĂŶĚůŽǁĞƌŝŶĐŽŵĞ͘

10 12

10 12

R1

community assembly hall

R1

10-15

12 15

<40m2

R2

15 20

collective development

ͲLJŽƵŶŐǀŝůůĂŐĞƌƐƚŚĂƚǁĂŶƚƚŽůŝǀĞƐŽůŽ - village returners ͲŶĞǁŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐ;ƐŵĂůůĐŽŵƉĂŶLJŽǁŶĞƌƐͿ local community in neighborhoods ͲĐŽůůĞĐƟǀĞƐ

3

R2 P

connectivity and integration

max. number of floors zone 10 12

parking garage

3

demarcation of phasing

10-20 <40m2

diversity in users, typologies and developers

8-15

<40m2

10-20

<100m2

12 15

R1

10 12

R2

R1 6-10

<40m2

5

diversity in users, typologies and developers

R2

15 20 5

urban catalysts

R2

12 15 3

10-15 <40m2

12 15

15 20

15 20

strong framework, flexible infill

P

strong framework, flexible infill

SUDICO

$

R1

B.I.D

villagers

R2

The city

users

food

temporary use as a placemaking tool SUDICO

$

B.I.D

villagers

The city

users

balancing the stakeholders: empowerment of the user and of collectives

balancing the stakeholders: empowerment of the user and of collectives

R1

R2

market

R2

15 20


catalysators om de lokale economie te versterken

WƵďůŝĐƐƉĂĐĞ

of

n ro

Ope

ƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶŽŶƉůŽƚ ƌƵůĞ͗ a + (a * p *ďͿ ĂсйŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌƌĂƟŽ p = % of space given to public domain b = % bonus space = 76% covered space = 160% open space = 200% for outdoor cafes

ƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶŝŶƐŝĚĞďƵŝůĚŝŶŐƐ Nolli style of valueing private space in ƚŚĞƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶ͘ ƌƵůĞ͗ a + (a * p *ďͿ

ƌŽŽĨƐ ƉƵďůŝĐƌŽŽĨͬƉƵďůŝĐƚŽƉͲŇŽŽƌ+ 8% FAR ǀĞŐĞƚĂƟŽŶƌŽŽĨͬƌŽŽĨŐĂƌĚĞŶ+ 5% FAR roof terrace + 3% FSI

ĂсйŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌƌĂƟŽ p = % of private space as part of public domain b = % bonus space

BONUS REGULATIONS FOR URBAN DESIGN AND PLOT INFILL based on: Reuser (2012).

ZĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞƐƚƌĞĞƚ

Basics

WĂƌŬŝŶŐ

1:4 1:6 20%

6m

openness

building line

set backs

Basis: walled plot

ǀŝĞǁƚŚƌŽƵŐŚǁĂůů

FAR derives from zoning law 'ƌŽƵŶĚŇŽŽƌƌĂƟŽ͗ R1 = 20% R2 = 50% R3 = 70%

The building line of villa plots neighborhood is set 6 meters* back from the street to ĂŶƟĐŝƉĂƚĞƉĂƌŬŝŶŐĂŶĚĨƵƚƵƌĞ ĞdžƚĞŶƐŝŽŶƐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐƚƌĞĞƚ͘

Diagonal controll by setbacks are used to ensure enough ĚĂLJůŝŐŚƚĂŶĚǀĞŶƟůĂƟŽŶ͘

ůůĚĞƚĂƚĐŚĞĚƌĞƐŝĚĞŶƟĂůďƵŝůĚŝŶŐƐĂƌĞ ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďLJĂďƌŝĐŬŽƌĂƐƚŽŶĞǁĂůů͘ This rule does not apply for buildings ǁŝƚŚƉƵďůŝĐĨƵŶĐƟŽŶƐ͘

Openness of at least 40% of the wall ƚŚƌŽƵŐǁŝŶĚŽǁƐ͕ĨĞŶĐĞƐŽƌŽƉĞŶŝŶŐƐ ŝŶďƌŝĐŬǁŽƌŬ͗+ 3% FAR

greenery zone 1 meter of greenery facing the street in front of the wall that can also ĐŽŶƚĂŝŶƉƵďůŝĐƐĞĂƟŶŐŽƌǁĂƚĞƌ ĞůĞŵĞŶƚƐ͗+ 3% FAR

;ΎŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƟĂůƵƐĞƐǁŝƚŚĂƉƵďůŝĐĨƵŶĐƟŽŶĐĂŶŝŐŶŽƌĞƚŚŝƐƌƵůĞͿ͘

indoor parking Parking inside the volume of the main building does count for 50% in the FAR ĐĂůĐƵůĂƟŽŶ͘hŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚƉĂƌŬŝŶŐŝƐ ĨĂǀŽƵƌĂďůĞŽǀĞƌŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌƉĂƌŬŝŶŐŽƌ ŵƵůƟŇŽŽƌƉĂƌŬŝŶŐŐĂƌĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞ underground parking will not count in the ĐĂůĐƵůĂƟŽŶŽĨŇŽŽƌĂƌĞĂŝŶĂďƵŝůĚŝŶŐ͘

ƐŚŽƉƐĂŶĚĂŵĞŶŝƟĞƐ ŝŶĐĂƐĞŽĨƉƵďůŝĐĨƵŶĐƟŽŶƐƉĂƌŬŝŶŐ places can be built perpendicular to ƚŚĞƐƚƌĞĞƚ͘ + 5% FAR for public charger for ĞůĞĐƚƌŝĐĂůǀĞŚŝĐůĞƐ͘

WƵďůŝĐƐƉĂĐĞ

ĞƐŝƌĂďůĞƉƌŽŐƌĂŵ

Plot size

ƉĂƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞƉůŽƚ posession of a car is only alowed when a parking place is dedicated on ƚŚĞƉůŽƚŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƉĂƌŬŝŶŐŝƐ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚŝŶƚŚĞĚŝƌĞĐƚǀŝĐŝŶŝƚLJ͘

Y-CA DA

RE

Y-CA DA

RE

nt

aura

rest

dry

laun

plot size

ŐĂƌĚĞŶƉůŽƚнƌĞƐŝĚĞŶƟĂůƉůŽƚ

ĐŽůůĞĐƟǀĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

ŵŝŶ͘ϳϱŵϮ ŵĂdž͘ϮϬϬϬŵϮ хϮϬϬϬŵϮŽŶůLJĨŽƌĂŵĞŶŝƟĞƐ and public buildings

+ 5% FAR + 30% GFA;ŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌĂƌĞĂͿ + 5% FAR if garden is publicly accessible

ϮƉůŽƚƐ͗+ 10% FAR ϯƉůŽƚƐ͗+ 15% FAR ϰƉůŽƚƐ͗+ 20% FAR

ĚĞƐŝƌĂďůĞƉƌŽŐƌĂŵ

t ntis

De

ƐƟŵƵůĂƚĞĨƵŶĐƟŽŶĂůŵŝdžŝŶ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐŽŶŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌƐ

ƌƵůĞ͗ a + (a * d *ďͿ

ƌƵůĞ͗ a + (a * s *ďͿ

a = % standard FAR d = % desirable program b = % bonus сϯϬйĨŽƌ͗ŚŽŵĞŽĸĐĞƐ сϯϬйĨŽƌ͗хϮϬйǁŽƌŬĨƵŶĐƟŽŶƐŝŶ ƌĞƐŝĚĞŶƟĂůďƵŝůĚŝŶŐƐŽǀĞƌϲϬϬŵϮ '&͘

a = % standard GSI ƐсйŇŽŽƌƐƉĂĐĞŽĨϮndŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƟĂů ĨƵŶĐƟŽŶ b = % bonus сϭϬйϭĞdžƚƌĂĨƵŶĐƟŽŶ сϮϬйϮͲϯĞdžƚƌĂĨƵŶĐƟŽŶƐ сϯϬйхϰĞdžƚƌĂĨƵŶĐƟŽŶƐ снϭϬйĞdžƚƌĂĨŽƌƉƵďůŝĐĂŵĞŶŝƟĞƐ снϭϬйĞdžƚƌĂĨŽƌĐƵůƚƵƌĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐ *GSI can never exeed 80%

ĞdžĂŵƉůĞ͗ƵŝůĚŝŶŐǁŝƚŚ&Zϭ͘ϴŝƐ ĮůůĞĚǁŝƚŚϰϬйŚŽŵĞŽĸĐĞ͘dŚĞ ŶĞǁ;ďŽŶƵƐͿ&ZǁŝůůďĞĐŽŵĞ͗ ϭ͘ϴн;ϭ͘ϴΎϬ͘ϰΎϬ͘ϯͿсϮ + 10% FAR

ĞdžĂŵƉůĞ͗ZĞƐŝĚĞŶƟĂůƉůŽƚǁŝƚŚ'^/ϰϬŚĂƐ ĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ;ϲϬйͿ͕ůĂƵŶĚĂƌĞƩĞ͕ĚĞŶƟƐƚĂŶĚ ĚĂLJĐĂƌĞ͘dŚĞŶĞǁ;ďŽŶƵƐͿ'^/ǁŝůůďĞĐŽŵĞ͗ ϰϬн;ϰϬΎϬ͘ϰΎϬ͘ϮͿсϰ͘ϯ + 8% GSI

dry

laun

t ntis

ĞĐŽͲĨƌŝĞŶĚůLJĚĞƐŝŐŶ ǁĂƚĞƌƌĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚƐƉůŝƚƐĞǁĂŐĞƐLJƐƚĞŵ+ 5% FSI ǁŚŝƚĞƌŽŽĨ͗ƉƌĞǀĞŶƚƵƌďĂŶŚĞĂƚŝƐůĂŶĚ+ 2% FAR sustainable/recycleable materials + 2% FAR ƉĂƐƐŝǀĞǀĞŶƟůĂƟŽŶŽŶůLJ+ 3% FAR ĂƌƚĞdžƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͘ +3% FAR energy saving design + 5% FAR

of

n ro

De

Ope

ƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶŽŶƉůŽƚ ƌƵůĞ͗ a + (a * p *ďͿ ĂсйŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌƌĂƟŽ p = % of space given to public domain b = % bonus space = 76% covered space = 160% open space = 200% for outdoor cafes

WĂƌŬŝŶŐ

ƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶŝŶƐŝĚĞďƵŝůĚŝŶŐƐ Nolli style of valueing private space in ƚŚĞƉƵďůŝĐĚŽŵĂŝŶ͘ ƌƵůĞ͗ a + (a * p *ďͿ ĂсйŐƌŽƵŶĚŇŽŽƌƌĂƟŽ p = % of private space as part of public domain b = % bonus space

ƌŽŽĨƐ ƉƵďůŝĐƌŽŽĨͬƉƵďůŝĐƚŽƉͲŇŽŽƌ+ 8% FAR ǀĞŐĞƚĂƟŽŶƌŽŽĨͬƌŽŽĨŐĂƌĚĞŶ+ 5% FAR roof terrace + 3% FSI


2015

Noordpolderzijl

5

Ideeën competitie

Kwelderwierde

Hoe kan een moderne interpretatie van de wierde samengaan met natuur en cultuurhistorische waarde van de kwelders en de waddenzee? programma

Ideëen competitie georganiseerd door het ‘Groninger Landschap’ voor het ontwerp van een moderne wierde in de kwelders van de Waddenzee nabij Noordpolderzijl

team

Wouter van Faassen & Elmer Verhaak

maximale afstand tot de zeedijk

minimaal grondverzet vanuit spoelzee

maximale beleving van de diversiteit in het landschap

De locatie voor de wierde is strategisch gekozen op het punt waar vier typische waddenzee biotopen samenkomen: het wad, de kwelder, de zilte teelt en de spoelzee. Vanuit het uitkijkpunt zijn de kwelder en het wad prachtig te overzien. De zilte akkers kunnen onder begeleiding bezichtigd worden. En de spoelzee, in feite niets meer dan een getijdenbaai, maakt het moglijk om toch het gevoel te krijgen vlak aan zee te zijn. De aanleg zal gefaseed plaatsvinden. De eerste fase van de wierde zal bestaan uit een heuvel grond met een tijdelijk uitzichtpunt. De grond moet eerst enkele jaren inklinken voordat er definitief gebouwd kan worden. De bebouwing richt

zich op het binnenplein. Hierdoor kunnen de achterkanten bedekt worden met duintjes en zo verscholen blijven vanaf de kwelder. Het bied tevens bescherming tegen de elementen. Denk maar aan storm, ijsdrift, springtij of zandverstuiving. De nieuwe wierde is de waddengemeenschap in het klein. Het programma in het verscholen bezoekerscentrum zal bestaan uit vertegenwoordigers van natuurorganisaties zoals de vogelbescherming en de waddenvereniging, boeren, rijkswaterstaat en tourisme en recreatie treden hier naar buiten in 1 waddencentrum: de nieuwe wierde.


2013

R’DAM

5

herstructureringsplan

Agniesebuurt, Rotterdam

Buurten uit de 19e eeuw in Rotterdam zijn bezig aan een opmars als populaire plek om te wonen. De Agniesebuurt is echter nog verloederd, gefragmenteerd geraakt door stadsvernieling uit de jaren ‘70 en gebrekkig onderhouden door woningbouwcorporaties. programma: diversificatie van het woningaanbod, upgrade openbare ruimte, versterken van het pleingevoel, multifunctioneel centrum, waterberging.

ontwerp studio TU Delft: 2de semester master: urban regeneration projectboek is beschikbaar op:

www.issuu.com/w.vanfaassen/docs/booklet_agniesebuurt_small

Er is een integraal plan nodig om de problemen in de buurt aan te pakken: programmatische en typologische diversificatie, parkeren, waterberging, groen in de wijk. Al de voorstellen zijn gebaseerd op socio-economisch, ruimtelijk of demografisch onderzoek. Ten eerste gaat een groot deel van de parkeerplaatsen ondergronds in een garage onder het Agnieseplein. Hierdoor ontstaat er ruimte om het openbare domein opnieuw in te richten. Op strategische locaties wordt nieuwbouw voorgesteld. Hiermee worden duidelijke straatprofielen en pleinen gevormd, maar het zorgt ook voor een diversificatie

van het woningaanbod. Zijstraten krijgen een eigen identiteit: een hofje, een straatje met tuinen, een speelplaats. Een belangrijk project is de renovatie de woningen van het centrale blok dat in bezit is van Havensteder; dit wordt een multifunctioneel complex met een klein theater, een bedrijfsgebouw voor start-ups en kleinschalige productie en een moskee. Het Agnieseplein, nu een ongedefinieerde ruimte, wordt het centrale plein in de wijk. Woningbouw en verbeterde plinten, definiëren het plein beter als een belangrijke plek. Het is ook een groene ruimte (nu schaars) die dient als waterberging.


PROJECTS FOR AGNIESESBUURT

15% new park

1. Paap Dircstraat will become a small street with a pedestrian path in the middle. Trees cover the street to improve the microclimate in summer time. 2. A wider sidewalk along the hofbogen makes an interesting walking route with all the shop windows that you pass by.

25% Public space

3. Shared flexible space in use by the incubator, businesses, mosque and community. 4. Pedestrian passage. Closed at night but always accessible to the entrepreneurs 5. Schoutheijnric plein: the kids square with a soccerfield, and other construction to play on.

25% Entrepreneurship

6. Slow traffic streets that complete the green corridor in the Agniesebuurt. No stone pavement to improve water storage capacity. 7. Relocate slow traffic bridge to make a logical route from Schiekade to Zwart Janstraat. 8. Noordsingel park: all car traffic is taken out to make a park that is a place to stay.

20% new user groups

9. Meester Marrehof collective garden. Closed after sunset. 10. Parking garage underneath a park (at the same time water storage for heavy rainfall)

10%

11. New housing (180.000 - 300.000 euro) to form a new facade of the Agnieseplein

5%

12. A pond to improve the microclimate in the Agniesebuurt.


2011

Den Haag

5

stedenbouwkundig plan

Binckhorst-Zuid

De huidige markt vraagt naar plannen die stap voor stap ontwikkeld kunnen worden. De herontwikkeling van Binckhorst-Zuid, een industriegebied uit de jaren â&#x20AC;&#x2DC;30, is een voorstel voor een stadswijk met een mix van woningen, kantoren en midden en kleinbedrijf en locale voorzieningen. De wijk is opgedeeld in een viertal buurten met elk een eigen karakter. programma

45 hectare met 1200 woningen en 200 bedrijfseenheden

ontwerp studio TU delft: bachelor eindproject Team: Wouter van Faassen, Eelco Herfst Docent: Leo van der Burg & Gerdy Verschuure-Stuip

De vier buurten hebben elk een focus op een gewenste doelgroep met een set van bijpassende typologieen. Het huidige verouderde industrieterrein zal grotendeels gesaneerd moeten worden en maakt daarna plaats voor een woon/werk buurt. Vier grote industriele monumenten, de cabalero tabakfabriek, de Fokker luchtvaartschool, een autoshowroom uit de jaren â&#x20AC;&#x2DC;50 en de betonnen kraanspoor voegen karakter toe aan het gebied. De bestaande havenkades worden voetgangersgebied en nieuwe kanalen. In het meest zuidelijke gebied worden nieuwe kanalen aangelegd om aan de wateropgave te voldoen.


4 De Binckhorstlaan is de spil die alle andere straten verbind. Dit is de doorgaande boulevard met winkels en voorzieningen, terwijl de overige straten voor bestemmings verkeer zijn.

Kasteel park Oud-Binckhorst

5

8

7

2 6

1 4

1 In de woon-werk buurt rondom de voormalige Fokkerschool ( 2 )hebben kavels de mogelijkheid voor een bedrijfsruimte in de achtertuin.

3

3 In de Hovenbuurt hebben de bewoners toegang tot collectieve binnentuinen. Er is een combinatie van kleinschalige appartementenblokken en herenhuizen aan de grachtjes.


www.woutervanfaassen.nl voor meer voorbeelden van flexibele stedenbouw & pragmatisch ontwerp voor de openbare ruimte.

Profile for Wouter van Faassen

Portfolio Stedenbouw en Landschaps ontwerp, Wouter van Faassen ★  

Mijn online portfolio van mijn werk op het gebied van stedenbouwkunde, landschap en ontwerp van de openbare ruimte. Nederlandstalige versie.

Portfolio Stedenbouw en Landschaps ontwerp, Wouter van Faassen ★  

Mijn online portfolio van mijn werk op het gebied van stedenbouwkunde, landschap en ontwerp van de openbare ruimte. Nederlandstalige versie.

Advertisement