__MAIN_TEXT__

Page 1

BRUG OVER DE KARITAATMOLENSLOOT // DELFT ‘De toegang tot het regionale recreatiegebied Midden - Delfland, het visitekaartje van het Ackerdijkse Bos’


Ackerdijkse bos

Delft, november 2014 “oversteken is (een) kunst�


I. INLEIDING ‘De toegang tot het regionale recreatiegebied Midden - Delfland, het visitekaartje van het Ackerdijkse Bos’

NMi Deltares

Een brug, een verbinding tussen twee zijden. Twee gescheiden gebieden, weer samengebracht door een kunstwerk. De Karitaatbrug brengt Delft dichterbij Midden-Delfland. Het is een begin om een ruimtelijk gefragmenteerd gebied van parken en wijdegebieden te verbinden tot een regionaal recreatiegebied. De Karitaatbrug wordt misschien wel de belangrijkste ingang vanuit Delft. In een lange as die begint op de Markt en bij de toren van de Nieuwe Kerk, is er een doorgaande route over de Sint Sebastiaansbrug en het Mekelpark richting het zuiden. Deze lange opgang is een sequentie openbare ruimtes die de schakels vormen tussen stad en platteland. De Karitaatbrug is een markering: hier houdt de stad op, hier begint een open gebied. De Karitaatbrug markeert ook een punt van samenkomst. Hardlopers, wielrenners en andere sportievelingen verzamen hier voor hun training. Werknemers van Technopolis drinken hier een kop koffie, of maken hier een kort wandelrondje in de pauze. Hondenbezitters parkeren hier om hun viervoeters uit te laten. Schaatsers stappen hier op het ijs na enige nachten vorst. Kortom een plek van verbinding, samenkomst en markering: een duidelijke ingang. Een belangrijke toegang tot een regionaal recreatiegebied!

Ackerdijkse bos


II. PROBLEEMSTELLING Een brug Een nieuwe verbinding die recht doet aan zowel het innovatieve imago van Delft, als wel aan het landschap, het bos en het weidegebied in Midden-Delfland. Hoe kan dit passend vormgegeven worden in een “natuurlijke” omgeving? Veranderende recreatie De toenemende populariteit van de e-bike heeft grote gevolgen voor hoe mensen recreëren. De afstanden die mensen afleggen worden groter waardoor er behoefte is aan een regionale infrastructuur. Denk aan watertappunten om een bidon te vullen of aan snel-laadpunten voor de accu’s. Innovatie Een innovatieve technische oplossing voor een brug met een krap budget is lastig te realiseren. Delft is sterk in het verzinnen van nieuwe technische oplossingen. Deze oplossingen presenteren aan een breder publiek en het verkopen van deze producten is echter nog niet sterk ontwikkeld. Hoe kan de Karitaatbrug de innovatieve oplossing zijn voor dit probleem?

The brief... “...build a new bridge for pedestrians and bicycles across the Karitaat Molensloot at the southern border of Delft.” “The design must express the connection between innovation/knowledge and polder nature” “Distinctive, the image of the new bridge adds to the marking of a transition from rural to urban areas. This can be expressed in the image of a port or a beacon.” “Innovative, the appearance of the bridge contributes to the image of Delft Kennisstad, the presence of the TU Delft and Technopolis, and must fit the polder nature of Midden-Delfland” “The design must be realisable within a budget of € 250.000”

Regionaal belang Als je uitzoomt is de positie van de Karitaatbrug te beschouwen als de belangrijkste toegang naar MiddenDelfland vanuit Delft. De ingang moet dit daarom ook uitstralen, terwijl het budget enkel voldoende is voor een kleine ingreep.

Het recreatie gebied ten zuiden van Delft heeft nooit als één gebied gefunctioneerd en wordt dus ook niet zodanig gebruikt. Een netwerk van nieuwe verbindingen welke het bos en het weidegebied een regionale betekenis geven. De Karitaatbrug is de eerste missende schakel die aangepakt wordt.


Technopolis

Karitaatbrug

Ackerdijkse bos

Hoofbos

Abswoudse bos

Ackerdijkse plassen

Land Art Delft

Midden Delfland


III. CONCEPT 1

Een eenvoudige brug

4

De Karitaatbrug zelf is niet een icoon of een baken. Het is een subtiel ingepast element in het landschap dat zich voegt in het ritme van bosjes, sloten, vaarten en velden. De eenvoudige vormgeving voorkomt budget overschrijdingen in een tijd dat de gemeente Delft het toch al niet breed heeft.

2

Het budget van 250,000 euro is nooit toereikend om een grootse entree tot Midden-Delfland te maken. Het zou ook betekenen dat al de kennis en kunde die aanwezig is in de omgeving genegeerd wordt. Crowdfunding en crowdsoursing geeft extra financiële armslag en betrekt lokale bedrijvigheid en gebruikers bij het gebied.

Karitaat = 1 + 3 bruggen Een sequentie van sloten, vaarten en greppels moet overgestoken worden voordat Midden-Delfland bereikt wordt. Een serie van bruggen met eenzelfde vormgeving geeft een coherent beeld en begeleid de ‘boulevard’ het gebied in.

3

De hulp van de crowd

5

Enscenering en Land Art Enscenering van routes is een klassieke methode van inbedding van en brug in het landschap. De nabijheid van het World Art Center en de stichting die Land Art in het Ackerdijkse bos stimuleert zijn dan ook potentieel waardevolle samenwerkingspartners.

Regionale recreatie entree Net als het nieuwe station van Delft, wat een belangrijke en iconische toegangspoort naar het centrum van Delft is, wordt de toegang tot het Ackerdijkse Bos een poort tot MiddenDelfland. Een entree van regionaal belang!

Ackerdijkse bos


Sequence on 4 bridges to enter Midden Delfland

“Lokale inbedding van een regionale toegang�

Technopolis NMI

karitaatmolensloot

Ackerdijkse bos

Midden Delfland

Een versnipperd, ruimtelijk gefragmenteerd gebied aan de rand van de stad moet weer bijeen gebracht worden. Een coherent ontwerp van de verbindende elementen is daarom op zijn plaats . De sequentie van bruggen tussen Technopolis en Midden-Delfland is ook een sequentie van landschappen en sferen die je als voorbijganger ervaart.


Situatie schaal 1:500

N

Richting Technopolis Delft

Karitaatmolen sloot


Weides van de mangege

Ackerdijkse bos

Richting Midden-Delfland


De entree van het Ackerdijkse Bos is mee-ontworpen in de stijl van de Karitaatbrug. Het communiceert duidelijk: “Hier begint het recreatie gebied!�


Zitelementen in de kleinere bruggetjes zijn de ideale locatie om tijdens de lunchpauze even te gaan zitten. Een plek voor ontmoeting met bekenden en onbekenden.


De zichtas van de Karitaatbrug komt uit bij een kunstwerk in het bos. Het pad buigt af.

Zitjes met een houten zitting van lokaal gekapt hout (160 cm breed) worden afgewisseld met plantenbak elementen.


De opgang van de brug aan de Technopolis zijde bestaat uit een trap richting het water


IV. CO-CREATIE

Sponsoring Door meer inkomsten te genereren is het mogelijk om net dat beetje extra kwaliteit te bieden. Sponsoring kan aan de voet van de Karitaatbrug door middel van een naamsvermelding op de cortenstalen eilandjes aan het water.

Betrokkenheid en educatie In het Ackerdijkse Bos zijn vele groepen actief die ingezet kunnen worden om de Karitaatbrug een plek van ontmoeting te maken. Denk aan observaties en safari’s van de Vogelwacht. Scholen kunnen een lespakket afnemen: de voet van de brug biedt de mogelijkheid om met een groep af te spreken of om uitleg te krijgen.


Schatkistjes De schatkistjes bevatten 40 innovaties die als een kleine expositie in de leuning van de brug verwerkt zijn. Lokale bedrijven kunnen hier voor een maandelijks bedrag laten zien waar zij mee bezig zijn. Een brug naast een bedrijventerrein zoals Technopolis is de ideale plek om op een casual manier te laten zien met welke innovatieve technieken je bezig bent. Ook natuurvondsten en educatieve kistjes behoren tot de opties.

Kunst projecten zijn iconen Kunstprojecten van World Art Center hebben een plek op en rondom de Karitaatbrug. Jaarlijkse exposities zijn goede reclame voor het nu wat verborgen WAC.


V. DETAILLERING

Doorsnede 1:100


betonnen staanders, vooraf geplaatst

Sectie 1:20


Iepen houten leuning (of andere lokaal beschikbare duurzame houtsoort)

De Karitaatbrug bestaat uit 18 standaardelementen van 2,24 meter lengte. Elk element heeft een hoekverdraaiing van 0,8째. Het geheel is geconstrueerd in cortenstaal. Uit kostenoverwegingen kan de gehele brug ook in gecoat/ geschilderd staal uitgevoerd worden.

Siergaas RVS

Deklaag gravel 5 mm, verlijmt in bitumen

Cortenstaal 2.5 mm

Sectie railing 1:10

De houten onderdelen worden bij voorkeur uit lokaal hout gefabriceerd. Houtsoorten als iepen maar ook eik en beuk komen hiervoor in aanmerking.


Ackerdijkse bos

Delft, november 2014 “oversteken is (een) kunst�

Profile for Wouter van Faassen

Karitaatbrug competitie, Delft  

Karitaatbrug competitie, Delft  

Advertisement