Page 1

150 years

10

Κ ΑΙ 1 0 0 Φ Ο ΡΕ Σ Π Ι Ο ΓΡΗ ΓΟ ΡΑ ΑΠ Ο ΤΟ Ν Π Ι Ο ΓΡΗ ΓΟ Ρ Ο!

Μόλις πριν από τέσσερις μήνες, ονομάζαμε «high frequency» έναν χρονογράφο που λειτουργούσε με 36.000 τ.α.ω.. Μετά ήρθε η TAG Heuer να επιβάλλει το δικό της «Νόμο»: 360.000 και 3.600.000 τ.α.ω.! Η Υψηλή Ωρολογοποιία, άλλαξε για πάντα!...

όμως αυτή τη φορά, όπως και όταν έγραψα στο CLEPSYDRE για πρώτη φορά για τις νέες δημιουργίες της TAG Heuer, αισθάνομαι ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο, να σας πω τα νέα …«με τρόπο»! Πως κάνεις όταν ανακοινώνεις κάτι που δεν ξέρεις πως θα το εκλάβει ο άλλος; Βέβαια θα μου πείτε, ότι αυτό συνήθως συμβαίνει όταν έχεις να ανακοινώσεις κάτι δυσάρεστο, ή μη αναστρέψιμο. Και προφανώς η παρουσίαση του Mikrograph και του Microtimer δεν είναι δυσάρεστη για τους φίλους του καλού μηχανικού ρολογιού, αλλά απολύτως ευχάριστη, όμως είναι σίγουρα μη αναστρέψιμη!

Έ χ ω γ ράψ ε ι κ ά π ο ι ε ς χ ι λ ι ά δ ε ς σ ε λ ί δ ε ς γ ι α τ ο ρ ολό ι ,

και της τεχνογνωσίας της (συνδυασμός ο οποίος στο χώρο της Υψηλής Ωρολογοποιίας παραπέμπει ευθέως σε μεγάλη επένδυση σε χρήμα και σε κόπο), αλλάζει φέτος, ως συνέχεια των τριών ρολογιών που προηγήθηκαν πρόσφατα (Monaco V4, Calibre 360 και Grand Carrera Pendulum), αλλά και των δύο συνονόματων, μακρινών τους προγόνων, που «μετρούν» ήδη 95 και 55 χρόνια (!) ζωής, τα δεδομένα της Ωρολογοποιίας, εισάγοντας μια εξαιρετική ταχύτητα στη λειτουργία των μηχανισμών της, που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο, ακόμη και για την ίδια τη Φύση!

Η TA G H e u e r σ τ ο α π ό γ ε ι ο τ η ς δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό τ η τα ς

Α ς π ά ρ ο υ μ ε λ ο ι π ό ν τα π ρ ά γ μ ατα α π ό τ η ν α ρ χ ή . Ή καλύτερα, από εκεί που τα αφήσαμε στο προηγούμενο άρθρο που αναφέρεται στην Ιστορία της TAG Heuer, αφού αυτή ξεκινάει 151 χρόνια πριν και

είναι γεμάτη με προϊόντα και εφευρέσεις που οδήγησαν στην φετινή έκπληξη. Η α ρ χ ή – ό π ω ς σ υ μ β α ί ν ε ι π ά ν τα – ε ί ν α ι α π λ ή : όλα ξεκινούν από την αγάπη των ιδρυτών της εταιρείας, αλλά και των συνεχιστών τους μέχρι τις ημέρες μας, να μετρήσουν με απόλυτα ακριβή τρόπο, τις επιδόσεις των αυτοκινήτων κατά την διάρκεια των σχετικών αγώνων. Αυτή η αγάπη, είναι που οδήγησε την TAG Heuer στην υλοποίηση πραγματικά μοναδικών οργάνων μέτρησης και καταγραφής του χρόνου, που αγγίζουν το 1/10.000 του δευτερολέπτου! 95 χρόνια λοιπόν μετά το πρώτο όργανο που είχε τη δυνατότητα να μετρήσει το χρόνο με ακρίβεια 1/100 του δευτερολέπτου, το Micrograph και 5 χρόνια μετά το Calibre 360 που είναι το πρώτο διεθνώς ρολόι χειρός, ικανό να μετρήσει το χρόνο, με ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου, το νέο Mikrograph χειρός, μας προσφέρει για πρώτη φορά στην Ιστορία, τη δυνατότητα να μετρήσουμε τα εκατοστά του δευτερολέπτου, μέσω ενός κεντρικού δείκτη, που πραγματοποιεί μια πλήρη περιστροφή, κάθε δευτερόλεπτο! Α ι σ θ η τ ι κ ά τ ο ρ ο λ ό ι ε ί ν α ι π ο λύ ό μ ο ρ φ ο , στις κλασικές γραμμές της συλλογής Carrera, ενώ ακόμη και το καντράν του, έχει πολλές αναφορές στο παρελθόν, με πολλά και ιδιαίτερα επιμέρους στοιχεία. Η κάσα της συλλογής Carrera με τους μεγάλους βραχίονες, γίνεται ακόμη πιο γοητευτική σε ροζ χρυσό, ενώ η ελαφρώς μεγάλη κορόνα και τα κλασικά poussoirs του χρονογράφου, θυμίζουν άλλες εποχές.

20


H AUTE

H O R LO G E R I E

— πανω —

Tο TAG Heuer Carrera Mikrograph 1/100 — μ ε γα λ η —

Η πίσω όψη του ρολογιού — κ ατ ω —

Ο μηχανισμός του Mikrograph σε ανάπτυγμα

21


150 years

Το καντράν σε μια μοναδική διχρωμία, φιλοξενεί έναν εξωτερικό δακτύλιο άμεσης ανάγνωσης των εκατοστών του δευτερολέπτου, ενώ ακόμη και από το λογότυπο, απουσιάζει «διακριτικά» η λέξη «TAG», αφήνοντας χώρο στο πρώτο λογότυπο της Heuer, με τα κεφαλαία γράμματα, να μας «ταξιδέψει» στο χρόνο. Ο μ η χ α ν ι σ μ ό ς τ ο υ ρ ο λ ο γ ι ο ύ, α π ο τ ε λ ε ί τα ι από 396 εξαρτήματα, εκ των οποίων τα 62 είναι ρουμπίνια και περιλαμβάνει (όπως συνέβαινε και με το Calibre 360) ένα διπλό σύστημα, ξεχωριστής λειτουργίας του χρονογράφου και της βασικής ένδειξης του χρόνου. Ένα διπλό balance οδηγεί δύο ανεξάρτητα συστήματα μετάδοσης και διαφυγής, ώστε οι δύο ενδείξεις (αυτή του χρόνου και αυτή της χρονομέτρησης) να μην επηρεάζουν η μια την άλλη. Οι δύο «καρδιές» του ρολογιού «χτυπούν» σε διαφορετικούς ρυθμούς, αφού ο μηχανισμός του ρολογιού λειτουργεί με 28.800 τ.α.ω. (4Hz) και έχει φόρτιση κουρδίσματος 42 ωρών, ενώ ο μηχανισμός του χρονογράφου, λειτουργεί με 360.000 τ.α.ω. (50Hz) και έχει φόρτιση κουρδίσματος 90 λεπτών της ώρας! Το γεγονός αυτό, αποτελεί μια σημαντικότατη καινοτομία της TAG Heuer, αφού από το 1969, οπότε και δημιούργησε τον πρώτο αυτόματο μηχανισμό χρονογράφου, τον Calibre 11, όλες οι εταιρείες έχουν υιοθετήσει τη δική της πρακτική στην σύνδεση του γραναζώματος που εξασφαλίζει την ένδειξη του χρόνου, με το γρανάζωμα του χρονογράφου. Το σύστημα αυτό επιδρά αρνητικά στην ακρίβεια του ρολογιού, αλλά και στη διάρκεια της φόρτισης κουρδίσματος, αφού ο «συμπλέκτης» που εξασφαλίζει την ένωση των δύο μερών του μηχανισμού, καταναλώνει σημαντική ενέργεια.

όπου ο μηχανισμός χρησιμοποιούσε ένα module, στο Carrera Mikrograph 1/100 ο μηχανισμός είναι ενσωματωμένος και λειτουργεί με σύστημα που περιλαμβάνει column wheel, ενώ φέρει και πιστοποιητικό επίσημου χρονομέτρη (C.O.S.C.). Η πρώτη παρουσίαση του ρολογιού, έγινε τον Ιανουάριο του 2011, στο Espace Sécheron στη Γενεύη, σε μικρή απόσταση από το Σαλόνι της Γενεύης και βέβαια «τράβηξε» το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το ρολόι παράγεται σε συλλεκτική έκδοση 150 αριθμημένων κομματιών.

Α ν τ ί θ ε τα μ ε τ η ν κ ατα σ κ ε υ ή τ ο υ C a l i b r e 3 6 0 ,

Ό μ ω ς η TA G H e u e r , δ ε ν « α ρ κ έ σ τ η κ ε » στην μεγάλη επιτυχία αυτή, που «επισφράγισε» την ολοκλήρωση του εορτασμού των 150 χρόνων της Ιστορίας της. Την παραμονή των εγκαινίων της Έκθεσης της Βασιλείας η TAG Heuer καθήλωσε τους πιο ένθερμους φίλους του μηχανικού ρολογιού, δημιουργώντας τεράστιο ενδιαφέρον, γύρω από ένα νέο ρολόι, που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί! Πρόκειται σαφώς για την πιο μεγάλη έκπληξη όλων των εποχών στην Ωρολογοποιία (τουλάχιστον των ετών, όπου τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν στραμμένους τους «προβολείς» τους στο χώρο) και μάλιστα την «σκηνοθέτησε» με αριστοτεχνικό και σύγχρονο μηντιακό (γιατί το Word βγάζει τη λέξη λάθος; Δεν ξέρει «Ελληνικά»;) τρόπο –social media συμπεριλαμβανομένων! Τ ε τά ρ τ η 2 3 Μ α ρ τ ί ο υ λ ο ι π ό ν , σ τ ι ς 2 0 : 3 0 ώ ρ α Ε λ λ ά δ α ς (πολύ αργά για την «βασίλισσα» –στους τζίρους– Ασία και πρωί για την Αμερική, όπου η TAG Heuer «παρελαύνει» τα τελευταία χρόνια) και στο πάνελ της TAG Heuer ο Πρόεδρος της εταιρείας, Jean Christophe Babin, υπερή-

φανος όσο ποτέ, περιστοιχίζεται από τα «πρωτοπαλίκαρά» του, τον ιστορικό Πρόεδρο της Heuer τη «χρυσή» δεκαετία του ’60 και λαμπρό μέλος της οικογένειας με μεγάλη ενεργητικότητα επί 53 χρόνια και μέχρι σήμερα, Jack Heuer και τον Guy Sermon, τον υπεύθυνο του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της TAG Heuer. Στην αίθουσα καμιά διακοσαριά εισαγωγείς, στελέχη, πελάτες και δημοσιογράφοι και στο facebook (για πρώτη φορά στην BaselWorld) μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της TAG Heuer (βλέπε, φίλοι του καλού μηχανικού ρολογιού) με το πληκτρολόγιο έτοιμο για να θέσουν ερωτήσεις στον Πρόεδρο. Η π α ρ ο υ σ ί α σ η δ ι ά ρ κ ε σ ε 4 5 λ ε π τά τ η ς ώ ρ α ς (ή 2.700.000 χιλιοστά του δευτερολέπτου, αν προτιμάτε) και στο τέλος κάποιος από την αίθουσα ρώτησε με άψογη, λίγο σνομπ, αγγλική προφορά: «Πιστεύετε κύριε Babin, ότι ο νους, τα μάτια και τα δάχτυλα του ανθρώπου, είναι έτοιμα για μια τέτοια εμπειρία;» Ωραία ερώτηση. Με φιλοσοφική χροιά. Το έγραψα και στο CLEPSYDRE την ίδια μέρα. Αν όμως η TAG Heuer «σκεφτόταν» έτσι, δεν θα έκανε τα TAG Heuer, αλλά … (δεν είναι σωστό να αναφέρω ονόματα, θα παρεξηγηθούν εταιρείες). Ε , ν α ι λ ο ι π ό ν ! Τα μ άτ ι α , τ ο μ υα λ ό κ α ι τα δ ά χ τ υλ α του ανθρώπου, δεν είναι έτοιμα για μια τέτοια εμπειρία! Και γι΄ αυτό το λόγο και μόνο, το ρολόι αξίζει την μέγιστη προσοχή και τον θαυμασμό μας. Γιατί τα μάτια, το μυαλό και τα δάχτυλά μας είναι ουσιαστικά έτοιμα μόνο για το γνώριμο. Το συνηθισμένο. Αυτό που παιρνάει απαρατήρητο. Όχι για το εξαιρετικό. Αν δεν θέλετε να νοιώσετε καλύτερα αυτό που λέω, μπορείτε να πλησιάσετε την Sharapova. Ή οι γυναίκες, τον Leonardo DiCaprio. Δεν είναι κάτι για το οποίο είσαι έτοιμος. Ούτε θα «ετοιμαστείς» ποτέ! Ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Του ιδανικού. Του αναπάντεχου. Και αυτό είναι που μας συναρπάζει στη ζωή. Αυτό που δεν περνάει καν από το μυαλό!

Το ρολόι της φωτογραφίας της απέναντι σελίδας,

Μ Ε Τ ΡΑ Ε Ι Τ Ο Χ Ρ Ο -

Ν Ο Μ Ε Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α Χ Ι Λ Ι Ο Σ Τ Ο Υ Τ Ο Υ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Λ Ε Π Τ Ο Υ, Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Α ,

Να σημειώσω για πρώτη φορά στην Ιστορία του ρολογιού; Μέχρι πριν 3 μήνες το πιο πολύ ήταν το δέκατο του δευτερολέπτου, ενώ οι περισσότεροι χρονογράφοι «καμαρώνουν» για το 1/125ο της επίδοσης του Mikrotimer!

Κ Α Ι Δ Ε Ι Χ Ν Ε Ι Τ Ο Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Σ Τ Ο Κ Α Ν Τ ΡΑ Ν Τ ΟΥ !

των απανωτών όσο και απίστευτων παρουσιάσεων των νέων μοντέλων της εταιρείας, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι επί αιώνες τα περισσότερα ρολόγια δούλευαν με το πολύ 18.000 ταλαντώσεις ανά ώρα, ενώ από το 1969 είναι μόνο το El Primero (και δύο-τρία άλλα μοντέλα σε μικρές παραγωγές) που δουλεύει με 36.000 τ.α.ω. και βέβαια θεωρείται ότι καμία εταιρεία δεν είναι εύκολο να αγγίξει την «υψηλή» αυτή ταχύτητα, γεγονός που ήρθε να διαψεύσει η TAG Heuer παρουσιάζοντας ένα ρολόι που λειτουργεί με 360.000 τ.α.ω., το Mikrograph και δύο μήνες μετά, ένα ρολόι που κινείται με 3.600.000 τ.α.ω. και βέβαια και τα δύο μας παρέχουν τη δυνατότητα να αναγνώσουμε την ένδειξη αυτή, μέσω του κεντρικού δείκτη!

Γι α ν α μ π ο ρ έ σου μ ε ν α α ξ ι ολο γή σου μ ε το μ έ γε θ ος

θα ήταν αν θέσουμε την Bugatti Veyron ως το αυτοκίνητο με την μεγαλύτερη τελική ταχύτητα (407 χλμ ανά ώρα), να παρουσίαζε μια εταιρεία ένα αυτοκίνητο με τελική 4.070 χλμ

Τ ο α ν τ ί σ τ ο ι χ ο σ ε αυ τ ο κ ί ν η τ ο ,

22


H AUTE

H O R LO G E R I E

— πανω —

Το TAG Heuer Mikrotimer Flying 1000 Concept Chronograph — μ ε γα λ η —

Η πίσω όψη του ρολογιού — κ ατ ω —

Ο μηχανισμός του Mikrotimer σε ανάπτυγμα

23


150 years

ανά ωρα και τρεις μήνες μετά, ένα αυτοκίνητο με τελική 40.700 χλμ ανά ώρα! Ζαλιστήκατε; Τ ο π λ ή ρ ε ς ό ν ο μ α τ ο υ μ ο ν τ έ λ ο υ που «έκλεψε» φέτος τα βλέμματα και τα σχόλια στην Έκθεση της Βασιλείας είναι Mikrotimer Flying 1000. Έχοντας διαβάσει με ενδιαφέρον –πιστεύω– την απίστευτη Ιστορία της TAG Heuer, λίγες σελίδες πριν το άρθρο που διαβάζετε τώρα, θα αναγνωρίσατε ότι το πρώτο συνθετικό του ονόματός του, το οφείλει στο ιστορικό Microtimer, το οποίο ήδη από το 1966 είχε επιτύχει τον «τεμαχισμό» του δευτερολέπτου σε 1000 ίσα μέρη, υπό την μορφή ηλεκτρονικού οργάνου που βοηθούσε στη χρονομέτρηση των αθλητικών επιδόσεων, ενώ το 2003 το ηλεκτρονικό Microtimer, μετεφέρθη στον καρπό μας, σε άψογο design, που «μύριζε» ρολόι του μέλλοντος! Την επιλογή της λέξη «Flying», ως συνθετικό του ονόματος του ρολογιού, την αντιλαμβάνεσαι καλύτερα όταν δεις τον χρονογράφο του ρολογιού να κινείται, ή μάλλον καλύτερα, να «πετάει», αφού διανύει μια πλήρη περιστροφή των 360 μοιρών του καντράν σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ή δέκα πλήρεις περιστροφές το δευτερόλεπτο!

της Heuer, της προσέφεραν τις πιο σημαντικές της διακρίσεις, αφού η ανακάλυψη του Mikrograph το 1916 της «άνοιξε την πόρτα» το 1920 να αναλάβει την χρονομέτρηση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας και στη συνέχεια πολλών άλλων αντίστοιχων γεγονότων, ενώ η εφεύρεση του Micrograph το 1966, χάρισε στην TAG Heuer 5 χρόνια αργότερα την συνεργασία της με την Scuderia Ferrari!

Ό π ω ς ή τα ν λ ο γ ι κ ό ο μ η χ α ν ι σ μ ό ς τ ο υ M i k r o t i m e r αποτελεί εξέλιξη του μηχανισμού του Mikrograph 1/100, στον οποίο έχουν προστεθεί δύο επιπλέον συστήματα διαφυγής. Για την ολοκλήρωσή του, δημιουργήθηκαν 11 νέες πατέντες. Μερικές από τις πιο καθοριστικές, είναι οι παρακάτω: Παντελής απουσία balance!  Χρήση ελατηρίου εξαιρετικής σκληρότητας και μικρού μήκους, που προσφέρει την απίστευτη συχνότητα των 500Hz, διατηρώντας έναν ισοχρονισμό μεγάλης ακριβείας.  Η περιοδική επαφή της άγκυρας με τον τροχό διαφυγής, γίνεται χωρίς το κλασικό γλίστρημα των παλετών επάνω στα «δοντάκια» του τροχού, αλλά με επάλληλα «πηδηματάκια». Αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση της απώλειας χρόνου.  Η ενεργοποίηση και διακοπή της χρονομέτρησης, αντί του συνήθως χρησιμοποιούμενου συνδυασμού balance/ελατηρίου, στηρίζεται σε έναν πρωτότυπο μηχανισμό με σύστημα column wheel. Όταν πατάμε το κουμπί START η εκκίνηση γίνεται ακαριαία, χάρη στην σκληρότητα του ελατηρίου που αναφέραμε πριν και στην συνεχή επαφή των σκληρών μετάλλων που έχουν χρησιμοποιηθεί, ενώ με ακτινωτή επαφή στη βάση του τροχού και εξ’ ίσου ακαριαία, πραγματοποιείται και το «φρενάρισμα» της χρονομέτρησης.

Α ξ ί ζ ε ι ν α σ η μ ε ι ώ σ ο υ μ ε ό τ ι ο ι δύ ο αυ τ έ ς α ν α κ α λύ ψ ε ι ς

Σ η μ α ν τ ι κ ό ρ ό λ ο σ τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ο υ M i k r o t i m e r F ly i n g

1000 έπαιξε η γνώση που προέκυψε κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πειραματικού μοντέλου Pendulum, το οποίο στερείται εντελώς balance, ενώ τον ρόλο του συγκεκριμένου οργάνου καλείται να καλύψει ένα μαγνητικό πεδίο, συχνότητας 6Hz. Το ρολόι έχει κατασκευαστεί σε ένα μοναδικό κομμάτι, το οποίο θεωρείται ότι φέρει μια από τις πιο νεωτεριστικές ιδέες των τελευταίων τριών αιώνων! Γ ι α ν α έ χ ο υ μ ε μ ι α π ι ο σ φ α ι ρ ι κ ή ε ι κ ό ν α του τι σημαίνει ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, καθώς και τι σημαίνουν τα 50Hz του Mikrograph και τα 500Hz του Mikrotimer, ας δούμε μερικούς αριθμούς: όλα τα ρολόγια λειτουργούν με συχνότητα έως 5Hz (El Primero). Οι έλικες ενός αεροπλάνου λειτουργούν με συχνότητα 25Hz περίπου, ενώ το colibri, το μόνο πτηνό που κινεί τόσο γρήγορα τα φτερά του, ώστε μπορεί να αιωρείται στην ίδια θέση, αγγίζει τα 80Hz! Βέβαια ένας Intel Pentium φτάνει εύκολα τα 3.000.000Hz! Σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, ο Usain Bolt καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα με 9,58 δευτερόλεπτα, διανύει 1,2 εκατοστά, ένα αιλουροειδές 3 εκατοστά, το τρένο Maglev που ενώνει το αεροδρόμιο του Pudong με αυτό της Σαγκάης 14 εκατοστά, ένα Airbus 380, πετώντας από Ζυρίχη για Σιγκαπούρη 24 εκατοστά, ένα υπερηχητικό αεροπλάνο που έχει ξεπεράσει το Mach 1 καλύπτει απόσταση 33 εκατοστών, η σφαίρα του Μ16 καλύπτει 97 εκατοστά, το Apollo 10 το 1969, όταν άγγιξε την μεγαλύτερη ταχύτητα επανδρωμένου μέσου κάλυπτε 10 μέτρα, η Γη καλύπτει 29,8 μέτρα περιστρεφόμενη γύρω από τον ήλιο, ενώ ένα «γρήγορο» νετρόνιο καλύπτει 10 χιλιόμετρα και το φως καλύπτει 300 χιλιόμετρα!

παραλληλίζοντάς την με την αυτοκινητοβιομηχανία, ας περάσουμε σε ένα κλασικό ερώτημα για το χώρο του αυτοκινήτου: ωραία. Το κατασκευάσαμε το αυτοκίνητο με τη μηχανή των 10.000 αλόγων! Πως όμως «τα βάζεις στο δρόμο;» Πως γίνεται να χρησιμοποιήσεις αυτή την τεράστια δύναμη, χωρίς το αυτοκίνητο να απογειωθεί;

Αφ ού μ ι λ ά μ ε γι α τ η ν Ω ρ ολο γο π ο ι ί α ,

Σ τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ή μ α ς , τ ο ε ρ ώ τ η μ α ε ί ν α ι τ ο ε ξ ή ς : αφού κατασκευάσεις το μηχανισμό που λειτουργεί με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου, πως μπορείς να δώσεις στον ιδιοκτήτη του ρολογιού τη χαρά να διαβάσει στο καντράν την απίστευτη αυτή ένδειξη; Και εδώ η TAG Heuer, χρειάστηκε πραγματικά να ξεπεράσει τον εαυτό της.

–ο οποίος πραγματοποιεί δέκα πλήρεις περιστροφές ανά δευτερόλεπτο– καταγράφονται τα εκατοστά και τα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ένας ακόμη κεντρικός δείκτης μικρότερου μήκους καταγράφει τα λεπτά του χρονογράφου ανά 1/12 του λεπτού (=5 δευτερόλεπτα) με βάση τα 150 δευτερόλεπτα (=2,5 λεπτά). Στο μικρό sub-dial στο 6, καταγράφονται τα δέκατα του δευτερολέπτου σε βάση 5 δευτερολέπτων!

Σ τ ο ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό δ α κ τ ύλ ι ο μ ε τ ο ν κ ε ν τ ρ ι κ ό δ ε ί κ τ η

Α ν ά λ ο γ ο ε ί ν α ι τ ο « π ε ρ ι τ ύλ ι γ μ α » τ ο υ ρ ο λ ο γ ι ο ύ : κάσα από μαύρο τιτάνιο, με βραχίονες από τιτάνιο και μηχανισμό από μαύρο ruthénium, αν και όλοι γνωρίζουμε, ότι όπως έγινε και στην περίπτωση του Monaco V4, από την ώρα της πρώτης παρουσίασης του Concept Watch, μέχρι την υλοποίησή του σε συλλεκτική έκδοση διαθέσιμη σε ένα πολύ εκλεκτικό κοινό (6 χρόνια μετά), το ρολόι θα εξελιχθεί και θα αποκτήσει πιθανά μια νέα, ακόμη πιο πλήρη εξωτερική εμφάνιση.

ως «Ρολόι της Χρονιάς», θα κερδίσει; Σίγουρα πάντως έχει κερδίσει μια λαμπρή θέση στην Ιστορία της Υψηλής Ωρολογοποιίας, αφού αποτελεί μια μεγάλη εφεύρεση. Ο Abraham-Louis Breguet, αλλά και ο John Harrison, θα στοιχημάτιζαν εύκολα, ότι η πραγματοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού, είναι ανέφικτη!...

Τ ι λ έ τ ε ; Μ έ χ ρ ι τ ό τ ε , π ό σ α β ρα β ε ί α

24


H AUTE

H O R LO G E R I E

a

c

b

— a —

Η εξέλιξη του Oscillating Pinion, από το 1916 στο 2005

d

— b —

Το Mikrograph του 1916 — c —

Το Microtimer του 1966 — d —

Το Calibre 360 — e —

Το Grand Carrera Pendulum του 2005 — f —

Σχέδιο του μαγνητικού balance του Pendulum

f

e

25

Πιο γρηγορα απο τον γρηγορο  

Πιο γρηγορα απο τον γρηγορο

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you