Page 1

FoLeTa 2008 
 Formatieplanning,
Les­
en
Taaktoedeling
 
 Handleiding
deel
3
Rapporten
 
 
 Versie 2 September 2009


Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 2
 
 Inhoudsopgave


september
2009


S4.1.01
Individuele
jaartaak .......................................................................................................................................6
 S4.1.02
Lessentabel.........................................................................................................................................................6
 S4.1.03
Lesvraag ..............................................................................................................................................................7
 S4.1.04
Aanstellingsoverzicht.....................................................................................................................................7
 S4.1.05
Jaarloon ...............................................................................................................................................................8
 S4.1.06
Bapo
per
medewerker....................................................................................................................................8
 S4.1.07
Verlofsparen
per
docent................................................................................................................................9
 S4.1.08
Docenten
per
taak ...........................................................................................................................................9
 S4.1.09
Saldo
na
verdeling
lessen
per
docent .......................................................................................................9
 S4.1.10
Klokuren
en
geld
na
verdeling
lessen....................................................................................................10
 S4.1.11
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak ..................................................................................................11
 S4.1.12
NAW
lijst ..........................................................................................................................................................11
 S4.1.13
Kostenplaatsen ..............................................................................................................................................11
 S4.1.14
Verdeling
na
S3.1.2.......................................................................................................................................11
 S4.1.15
Toedeling
door
de
sectie.............................................................................................................................12
 S4.1.16
Leerlingen
en
groepen
per
opleiding ....................................................................................................12
 S4.1.17
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak
per
blok
(hogeschool) .....................................................12
 S4.1.18
Aanstellingsoverzicht
Extra......................................................................................................................13
 S4.1.19
Kosten
per
taak..............................................................................................................................................13
 S4.1.20
Vervanging
medewerkers..........................................................................................................................13
 S4.1.21
overbevoegd
bevoegd
en
onderbevoegd
verzorgd...........................................................................13
 S4.1.1
Individuele
jaartaak
–
school
–
na
verdeling
S3.1.2........................................................................14
 S4.1.1
Per
scholengroep
na
verdeling
S3.1.3...................................................................................................15
 S4.1.2
De
Lessentabellen..........................................................................................................................................17
 S4.1.3
Via
opleiding/afdeling.
Overzicht
alle
opleidingen
op
blad
1 ....................................................18
 S4.1.3
Alle
gegevens
van
een
opleiding .............................................................................................................19
 S4.1.3
De
lesvraag
via
sectie
–
vak.
Overzicht
alle
secties
op
blad
1 .....................................................20
 S4.1.3
De
lesvraag
van
een
sectie
met
onderverdeling
naar
vakken. ...................................................21
 S4.1.3
Excel.....................................................................................................................................................................22
 


2Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 3
 september
2009
 
 S4.1.4
Aanstellingenoverzicht
per
school
op
jaarbasis...............................................................................23
 S4.1.4
Aanstellingsoverzicht
alle
medewerkers
scholengroep
op
peildatum ..................................24
 S4.1.4
Aanstellingsgegevens
Excel.......................................................................................................................25
 S4.1.5
Jaarloon ..............................................................................................................................................................26
 S4.1.6
Bapo‐overzicht................................................................................................................................................27
 S4.1.7
Spaarverlof .......................................................................................................................................................28
 S4.1.8
Takenlijst
zonder
specificatie
per
docent,
per
school....................................................................29
 S4.1.8
Takenlijst,
scholengroep,
met
specificatie
per
docent...................................................................30
 S4.1.9
Saldo
na
verdeling
S3.1.2,
per
school,
vast
en
tijdelijk,
marge
50 ............................................31
 S4.1.9
Na
verdeling
S3.1.3,
per
team,
OP’ers
met
vaste
aanstelling,
marge
van
20........................32
 S4.1.9
Per
scholengroep.
Na
verdeling
S3.1.3 .................................................................................................33
 S4.1.10
Klokuren
en
geld
na
verdeling
sectielessen
en
taken .................................................................34
 S4.1.11
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak.
Via
Sectie.
PDF ..............................................................35
 S4.1.11
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak.
Via
Afdeling/Opleiding.
PDF...................................36
 S4.1.11
Export
naar
Excel.
Gefilterd
op
docent ..............................................................................................37
 S4.1.11
Export
naar
Excel.
Gefilterd
op
klas....................................................................................................37
 S4.1.12
Personeelslijst.
Scholengroep
en
PDF ................................................................................................38
 S4.1.12
Personeelslijst.

Excel
en
Scholengroep.............................................................................................39
 S4.1.13
Kostenplaatsen.
PDF
op
jaarbasis........................................................................................................40
 S4.1.14
Vraag
en
toegedeeld
per
sectie.
PDF...................................................................................................41
 S4.1.14
Vraag,
toegedeeld
en
saldo
na
S3.1.2
per
werknemer ................................................................42
 S4.1.15
Excel,
te
verdelen
door
de
sectie ..........................................................................................................43
 S4.1.16
Leerlingen
en
groepen
per
opleiding .................................................................................................44
 S4.1.17
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
blok,
Hogeschool ...................................................................45
 S4.1.18
Aanstellingsoverzicht
Extra....................................................................................................................46
 S4.1.19
Kosten
per
taak
,
met
docenten
aan
wie
de
taak
is
toegedeeld...............................................47
 S4.1.19
Kosten
per
taak,
zonder
docenten
aan
wie
de
taak
is
toegedeeld .........................................48
 S4.1.20
Kosten
per
taak,
naar
Excel.....................................................................................................................49
 S4.1.20
Vervanging
medewerkers .......................................................................................................................50
 S4.1.21
Bevoegdheid
van
de
verzorgde
lessen.
Alle
secties
geselecteerd ..........................................51
 


3Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 4
 september
2009
 
 S4.1.21
Bevoegdheid
van
de
verzorgde
lessen.
Per
sectie
opleiding,
docent....................................52
 S4.1.21
Bevoegdheid
van
de
verzorgde
lessen,
Excel.
Havo
5 .................................................................53
 


4Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 5
 


september
2009


Inleiding


De
Handleiding
bestaat
uit
drie
delen.
Deel
1
Gaat
over
het
gebruik
van
FoLeTa
in
het
 algemeen.
Deel
2
gaat
over
het
concrete
gebruik
van
de
verschillende
schermen
en
deel
3
gaat
 over
de
rapporten.
 
 De
handleidingen
worden
regelmatig
vernieuwd
en
u
kunt
ze
downloaden
van
www.foleta.nl.
 
 We
wensen
u
succes
met
het
gebruik
van
het
programma
en
hopen
dat
de
handleiding
uw
 vragen
zal
beantwoorden.
Staan
er
onduidelijkheden
in,
dan
stellen
we
het
zeer
op
prijs
als
u
 ons
daarvan
op
de
hoogte
stelt.
 
 Het
Team
van
FoLeTa.


5Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 6
 
 


september
2009


S4.1.01
Individuele
jaartaak
 De individuele jaartaak is het overzicht voor de docent. Er zijn allerlei mogelijkheden om dit rapport te maken en aan de individuele wensen aan te passen. • In
grote
lijnen
zijn
er
twee
soorten.
Met
de
lessen
per
sectie,
zoals
die
verdeeld
zijn
in
 •

• • •

S3.1.2
en
met
de
lessen
per
klas
zoals
die
verdeeld
zijn
in
S3.1.3
 Standaard
wordt
een
overzicht
gegeneerd
van
de
individuele
gegevens
per
 scholengroep.
Docenten
die
op
meerdere
scholen
werken
zien
dan
de
gegevens
van
 alle
scholen
waar
ze
werken.
Ook
kunt
u
kiezen
voor
enkel
de
gegevens
van
de
actieve
 school.
 De
berekening
van
de
algemene
schooltaken

(S2.2.2)
en
de
 deskundigheidsbevordering(S2.1.1)
verdient
extra
uitleg.
Veel
docenten
werken
op
 meerdere
scholen.
Docent
X
werkt
voor
0,3
op
A
en
voor
0,5
op
B.
Er
wordt
berekend
 op
welke
school
de
docent
de
hoogste
netto
wtf
heeft,
dat
is
B.
Vervolgens
wordt
de
 gehele
netto
wtf
berekend
over
alle
scholen
waar
de
docent
werkzaam
is.
(0,8).
Voor
 die
volledige
wtf
wordt
de
AST
en
desk.bev
berekend
ten
laste
van
de
school
met
de
 hoofdaanstelling
(B).
 U
kunt
delen
van
het
rapport
aanzetten
of
onderdrukken.
Let
op
de
standaardwaarden.

 In
menu
S1.1.7
kunt
u
een
logo
van
de
school
uploaden,
die
dan
op
het
overzicht
 verschijnt.
 Standaard
zijn
de
docenten
gegroepeerd
per
functiecategorie
(OP,
Directie,
OOP).
Als
 u
op
het
+teken
klikt,
ziet
u
de
docenten
van
die
functiecategorie.
U
kunt
ook
 groeperen
op
sectie
(u
ziet
de
docenten
van
een
sectie)
en
op
afdeling
(u
ziet
de
 docenten
van
een
afdeling/team.U
kunt
alle
docenten
van
een
bepaalde
groep
apart
 printen.Voorbeeldrapport S4.1.1 Individuele jaartaak school na verdeling S3.1.2 Hartman is werkzaam op het VMBO (0,4) en op havo-vwo (0,5). Havo-vwo is dus de hoofdaanstelling. U ziet enkele aanstellingsgegevens van school VMBO. Er worden geen uren voor deskundigheidsbevordering of AST berekend omdat die geheel ten laste komen van de hoofdaanstelling. De standaardinstellingen worden gebruikt: geen gegevens over bapo, spaarverlof of inzetbaarheid. wel gegevens over lessen, taken en eigen aandeel deskundigheidsbevordering. Voorbeeldrapport S4.1.1 per scholengroep na verdeling S3.1.3 U ziet alle aanstelingsgegevens en verzorgde lessen en taken van de docent op beide scholen. Docent heeft geen bapo gespaard, dus dat laten we niet zien. Er is wel sprake van spaarverlof, dus dat laten we wel zien. We zien ook de totale inzetbaarheid in dagen en dagdelen. Eigen aandeel deskundigheidsbevordering laten we niet zien. Deskundigheidsbevordering en AST worden berekend over de volledige netto aanstelling.


 


S4.1.02
Lessentabel
 De bron voor dit rapport is scherm S2.2.6 Lessentabel. De volgorde waarop de vakken worden gepresenteerd kunt u beïnvloeden door gebruik te maken van de sorteervolgorde (srt.) in bijvoorbeeld S1.1.4. vakken. zie Voorbeeldrapport S4.1.2 De lessentabellen

6Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 7
 
 
 


september
2009


S4.1.03
Lesvraag
 Overzichten van de lesvraag. Voorbeeldrapport S4.1.3 van opleiding/afdeling. Overzicht alle opleidingen op blad 1. U ziet: • Het
aantal
leerlingen
per
opleiding
en
onderaan
het
totaal
aantal
leerlingen
op
school.
 • Het
aantal
groepen
per
opleiding
en
onderaan
het
totaal
aantal
groepen
op
school.
 • De
gemiddelde
klassegrootte
per
opleiding
en
over
de
gehele
school.
Waarbij
een
 •

onderscheid
gemaakt
is
tussen
verplichte
en
keuzevakken.
 Het
aantal
lessen
per
opleiding
per
week.
(het
aantal
lessen
van
de
keuzevakken
wordt
 ook
getoond;
dat
laat
een
scheef
beeld
zien).
Ook
ziet
u
een
verdeling
over
de
perioden
 en
een
gewogen
aantal
lessen
over
het
schooljaar.
 De
totale
lesvraag
per
opleiding.
Dat
is
de
lessentabel
X
het
aantal
groepen.
Voor
 keuzevakken
zijn
er
minder
groepen,
waardoor
de
lesvraag
juist
berekend
wordt.
Ook
 hier
zien
we
een
verdeling
over
de
perioden
en
een
gewogen
aantal
lessen
over
het
 schooljaar.
Het
geheel
is
onderaan
opgeteld.


Voorbeeldrapport S4.1.3 Overzicht per opleiding. Voorbeeldrapport S4.1.3 Lesvraag via sectie/vak. Alle secties. Op blad 1 ziet u: • De
gegevens
van
alle
secties
samengevat.
 • De
klassegrootte
van
de
verschillende
secties
warbij
een
onderscheid
gemaakt
is
 • •

tussen
verplichte‐
en
keuzevakken.
 De
lessentabel
van
de
sectie,
met
een
verdeling
over
de
perioden.
Waarbij
ook
een
 gewogen
gemiddelde
over
het
schooljaar.
 De
lesvraag
van
de
sectie
per
periode
met
een
gewogen
gemiddelde
per
periode.
Ook
is
 rekening
gehouden
met
het
aantal
groepen.
Het
totaal
van
de
school
is
opgeteld.


Voorbeeldrapport S4.1.3 De lesvraag van een sectie met onderverdeling naar vakken. Voorbeeldrapport S4.1.3 De lesvraag naar Excel Met dit bestand kunt u allerlei berekeningen maken. Ook kan er gefilterd en gesorteerd worden op elke variabele. Het voorbeeldrapport is gesorteerd op klassegrootte.


 


S4.1.04
Aanstellingsoverzicht
 Dit overzicht toont de gegevens van aanstellingen zoals die zijn ingevoerd in menuonderdeel "S2.1.1 Aanstelling medewerker". Op het formatieoverzicht (S2.4.2) vindt u op het rechtse gedeelte de netto aanstelling op jaarbasis per categorie. De gedetailleerde informatie hierover treft u aan in dit rapport. Van rapport S414 kunnen tientallen verschillende rapporten gemaakt worden. Voorbeeldrapport S4.1.4 Het aanstellingenoverzicht van een school op jaarbasis. In dit rapport hebben we gekozen voor: • de
medewerkers
van
een
school
 • de
netto
werktijdfactor
wordt
berekend
op
jaarbasis.
 • Zowel
vast
als
tijdelijk
personeel.
 • Ook
de
vervangingen
worden
getoond.
(zie
Handleiding
deel
1)
 • We
maken
een
pdf‐rapport
van
de
OP'ers.


7Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 8
 
 • Van
links
naar
rechts
ziet
u
alle
aanstellingssoorten.
 • Per
aanstellingssoort
wordt
een
totaaltelling
gemaakt.


september
2009


Voorbeeldrapport S4.1.4 Alle medewerkers van de scholengroep op peildatum 1 oktober 2009. • Peildatum
1
oktober.
Dat
betekent
bijvoorbeeld
dat
de
aanstelling
van
een
docent
die


op
15
oktober
begint,
niet
meegenomen
wordt.
De
Netto
werktijdfactor
wordt
niet
 gewogen
op
jaarbasis.
 Alleen
het
tijdelijk
personeel.


• Voorbeeldrapport S4.1.4 Het Exceloverzicht is een onmisbaar instrument voor het management.


 


S4.1.05
Jaarloon
 Dit rapport geeft u inzicht in de te verwachten loonkosten van de netto inzet. Let op, voor een juist verwerking: • voor
alle
medewerkers
schaal
en
trede
opvoeren
in
"S2.1.2
Schaal
&
trede";

 • het
opslagpercentage
werkgeverslasten
invoeren
in
"G2.1.1
Schooljaargegevens".


1. Let
op:
De
uitkomst
van
de
berekening
is
niet
de
netto
loonkosten
van
de
 salarisadministratie.


 2. Voor
het
onderdeel
financiën
in
FoLeTa
is
een
aparte
cursus
gemaakt.

Voor
een
juiste
 interpretatie
van
cijfers
uit
foleta
en
de
(loon)boekhouding
raden
wij
u
aan
deze
 cursus
te
volgen.
Kijk
op
www.support.foleta.nl
of
bel
de
helpdesk.Voorbeeldrapport S4.1.5 Jaarloon • In
het
rapport
is
gefilterd
op
de
functiegroep
directie.
 • Ook
voor
dit
overzicht
geldt
dat
gedetailleerde
gegevens
naar
Excel
geëxporteerd


kunnen
worden
voor
het
maken
van
eigen
berekeningen,
samenvattingen,
grafieken
en
 dergelijke.
 


S4.1.06
Bapo
per
medewerker
 Per medewerker wordt informatie getoond over het baporecht, spaarrecht tot 1 augustus 2009, opname bapo en een eventueel opgebouwd saldo. Indien gewenst kunnen de bapogegevens van de individuele docent opgenomen worden in het jaartaakoverzicht. (S4.1.1) Ook dit rapport is te exporteren naar Excel en kan zowel per school als per scholengroep gegenereerd worden. Voorbeeldrapport S4.1.6 Het Bapo-overzicht


 


8Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 9
 


september
2009


S4.1.07
Verlofsparen
per
docent
 Afspraken over de deelname aan de regeling spaarverlof legt u per medewerker in FoLeTa vast. Een actueel overzicht van de onderdelen sparen, opname spaarverlof en het spaarsaldo vindt u op dit overzicht. Indien gewenst kunt u de gegevens opnemen in het jaartaakoverzicht S4.1.1 Voorbeeldrapport S4.1.7 Spaarverlof


 


S4.1.08
Docenten
per
taak
 De stand van zaken tussen beschikbare (gebudgetteerde) taken en uitgedeelde taken aan medewerkers kunt u op twee manieren tonen. Rapport S4.1.8 zijn dus eigenlijk twee rapporten: klikt u "Taken specificeren per docent" niet aan (taakgroepen wel aanklikken) dan krijgt u een geheel ander rapport dan wanneer u "Taken specificeren per docent" wel aanklikt. Voorbeeldrapport S4.1.8 Takenlijst zonder specificatie per docent, per school. • Vink
alle
taken
aan.
 • U
ziet
het
totale
budget
per
taak,
wat
totaal
aan
docenten
is
toegedeeld,
het
saldo
en
de


totale
geplande
lesvermindering.


Voorbeeldrapport S4.1.8 Takenlijst met specificatie per docent, per scholengroep. • Beide
scholen
kennen
de
taakgroep
begeleiding.
Die
is
daarom
twee
keer
aangevinkt.

 • Beide
scholen
kennen
de
taak
begd
(begeleiding
nieuwe
docenten
in
de
sectie).
De


scholen
kunnen
met
elkaar
vergeleken
worden.
Op
de
ene
school
krijgt
een
docent
15
 klokuren
voor
deze
taak
en
op
de
andere
school
10
klokuren.
Hoe
is
dat
te
verklaren?
 Van
belang
is
dat
de
coderingen
voor
de
taken
gelijk
zijn.
Dan
kunnen
ze
bij
elkaar
 gezet
worden.

 Ook
de
gegevens
van
dit
rapport
kunnen
geëxporteerd
worden
naar
Excel.
 


S4.1.09
Saldo
na
verdeling
lessen
per
docent
 Rapport "S4.1.9 Saldo na verdeling lessen" geeft antwoord op de vraag "Wie heeft er nog ruimte? Een overzichtelijke lijst van alle docenten en het saldo na verdeling van lessen en taken. De grenswaarde is aan te passen. Voorbeeldrapport S4.1.9 Saldo na verdeling S3.1.2, per school, vast en tijdelijk, marge 50. Van links naar rechts ziet u: • personeelsnummer,
stamnummer,
vast/tijdelijk
 • De
bruto
aanstelling
 • De
netto
aanstelling
 • ‐/‐
de
deskundigheidsbevordering,
die
gaat
van
de
netto
aanstelling
af.
Let
op:
dit
is


• • • •

een
voorbeeld
per
school,
als
de
docent
een
hoofdaanstelling
heeft
op
een
andere
 school,
worden
hier
geen
uren
berekend.
En
andersom:
als
de
docent
ook
een
 aanstelling
heeft
op
een
andere
school
en
die
andere
school
is
niet
de
hoofdaanstelling,
 dan
wordt
hier
de
deskundigheidsbevordering
toegedeeld
voor
de
volledige
netto
 werktijdfactor
op
alle
scholen.
Dit
geldt
ook
voor
de
algemene
schooltaken.

 ‐/‐
de
taken
 ‐/‐
de
lessen.
Let
op:
de
lessen
zoals
ze
gepland
zijn
in
S312,
lessen
per
sectie.

 ‐/‐
de
algemene
schooltaken.

 resulteert
het
saldo
in
klokuren.
De
marge
die
men
ingesteld
heeft,
in
dit
voorbeeld
50,
 9Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 10
 september
2009
 
 bepaalt
de
kleur
van
het
saldo.
Een
marge
van
50
betekent
dat
alles
binnen
+/‐
50
 groen
is.
Een
sterk
negatief
saldo
(onder
‐/‐
50)
is
rood
en
een
groot
positief
saldo
 (+/+50)
is
blauw.

 Ook
wat
betreft
de
lessen
berekenen
we
het
saldo:
hoeveel
lessen
kunnen
docenten
maximaal
 geven
op
basis
van
hun
netto
werktijdfactor
en
hoeveel
lessen
blijven
erover
nadat
 gecorrigeerd
is
op
het
overschrijden
van
de
taakruimte
door
taken.

 • max.les:
hoeveel
lessen
kunnen
verzorgd
worden
op
basis
van
de
netto
werktijdfactor.
 • correctie:
hoeveel
lessen
kan
men
minder
verzorgen
door
het
overschrijden
van
de
 taakruimte.
 • gecorr.‐les:
hoeveel
lessen
kan
men
nog
geven.
 • Ingevuld:
hoeveel
lessen
worden
daadwerkelijk
verzorgd.
 • Hoeveel
lessen
kan
men
nog
verzorgen
of
is
er
sprake
van
overschrijding.

 Voorbeeldrapport S4.1.9 Saldo na verdeling S3.1.3, per team, OP'ers met vaste aanstelling, marge 20 Het rapport onderscheidt zich van voorbeeld 17 als volgt: • Het
is
een
rapport
voor
de
afdelingsleider/teamleider
die
zicht
wil
hebben
op
de
 • •

docenten
van
zijn
team.
 De
marge
is
in
dit
geval
20.
Dus
meer
rood
en
blauw.
 De
klokuren
voor
lessen
zoals
ze
daadwerkelijk
verdeeld
zijn
aan
docenten,
klassen
en
 vakken.
In
S313.Voorbeeldrapport Per scholengroep. Na verdeling S313. Het overzicht per scholengroep is vooral van belang wanneer docenten werken op meerdere scholen. In het voorbeeld ziet u dat deskundigheidsbevordering en AST ten laste van de hoofdvestiging komen wat resulteert in een negatief saldo op de hoofdvestiging en een positief saldo op de nevenvestiging. En natuurlijk is er ook hier weer een export naar Excel.


 


S4.1.10
Klokuren
en
geld
na
verdeling
lessen
 Omdat ook het maandsalaris en de werkgeverslasten zijn ingevoerd (S212) is het mogelijk een uurloon te berekenen. Dus is het mogelijk per docent uit te rekenen hoeveel geld er gaat naar de verschillende activiteiten. • bruto
werktijdfactor
 • netto
werktijdfactor
 • deskundigheidsbevordering
 • algemene
schooltaken

 • taken
 • lessen
 • saldoOok
voor
dit
rapport
is
het
van
belang
te
weten
dat
het
per
school
maar
ook
per
scholengroep
 uitgedraaid
kan
worden.
En
na
verdeling
van
de
lessen
per
sectie
(gepland
in
S312)
of
na
 verdeling
van
de
lessen
over
klassen
(S313).
Ook
kan
men
kiezen
voor
een
functiecategorie.
 De
overzichten
zullen
steeds
verschillen,
bijvoorbeeld
wanneer
docenten
werken
op
 meerdere
scholen.
 Voorbeeldrapport S4.1.10 Klokuren en geld na verdeling sectielessen en taken. Per school.


 


10Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 11
 


september
2009


S4.1.11
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak
 Een belangrijk rapport voor de planner en de roostermaker. Want u ziet niet alleen wat er gebeurt per vak, maar ook per opleiding, per afdeling, per docent, per klas en per periode. Voor de roostermaker is vooral het overzicht naar Excel van belang. Klik alle secties aan en maak het Excel-rapport. In de kolommen I, J, K, L, M en Q (afhankelijk van het aantal perioden) staan de lessen zoals ze in "S3.1.3 Lessen aan klassen" zijn toegedeeld aan de docenten per periode, vak en klas. Plus de opmerking die in "S2.3.2 Plaatsing" is ingevoerd bij eventuele clustering. Dus dit is het rapport voor de roostermaker. Maar ook de planner kan er zijn voordeel mee doen. Het Excel-bestand maakt het mogelijk de filter aan te zetten en te kiezen voor bijvoorbeeld een klas of een docent. U kunt zien hoe het staat met de verdeling van de lessen per klas en per docent. Ook kunt u zien of er nog saldo's zijn. Naast de Excel-output is er een output naar PDF. "Lesvraag toegedeeld en saldo per sectie en vak" en " Lesvraag toegedeeld en saldo per Afdeling of Opleiding". Die bestanden zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor de sectieleiders en de teamleiders. Voorbeeldrappport S4.1.11 Lesvraag toegedeeld en saldo per vak. Via Sectie PDF Voorbeeldrappport S4.1.11 Lesvraag toegedeeld en saldo per vak. Via Afdeling / Opleiding PDF


 


S4.1.12
NAW
lijst
 Personeelsgegevens per school of scholengroep. Wanneer gekozen wordt voor Excel en scholengroep, wordt een kruistabel gemaakt zodat zichtbaar is op welke scholen een medewerker aangesteld is. Voorbeeldrapport S4.1.12 Personeelslijst, Scholengroep en PDF. Voorbeeldrapport S4.1.12 Personeelslijst. Excel en Scholengroep. (de school of scholen waar men werkzaam is, worden ook vermeld)


 


S4.1.13
Kostenplaatsen
 Kostenplaatsen worden gedefinieerd op het niveau van de scholengroep in menu G113. Daarna kunnen ze gebruikt worden op school in menu S211 bij de aanstelling van de medewerker. Dit rapport wordt veel gebruikt wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen de salarisadministratie en FoLeTa. Er kunnen verschillende overzichten gemaakt worden: Op jaarbasis en op peildatum. Als PDF-rapport maar ook als Excel-bestand. Voorbeeldrapport S4.1.13 op jaarbasis als PDF


 


S4.1.14
Verdeling
na
S3.1.2
 Rapport S4.1.14 kunt u genereren via de ingang Secties of Werknemers. Wanneer u Sectie kiest ziet u de lesvraag van de sectie en het aantal uitgedeelde lessen aan medewerkers van die sectie. Kiest u voor werknemers dan worden naast de toebedeelde lessen per sectie weergegeven maar ook het maximale aantal lessen dat die medewerker op grond van zijn aanstelling zou mogen geven. Wat beschikbaar is voor lessen wordt eveneens getoond. Uiteraard ontbreekt het saldo niet. Voorbeeldrapport S4.1.14 Vraag en toegedeeld per sectie. PDF

11Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 12
 


september
2009


Voorbeeldrapport S4.1.14 Vraag, toegedeeld en saldo na S3.1.2 per werknemer


 


S4.1.15
Toedeling
door
de
sectie
 "S4.1.15 Toedeling door de sectie" is goed te gebruiken als u de sectieleden mee wit laten beslissen over het verdelen van lessen. Bij dit rapport hoort ook een excel-macro. Die macro maakt formules (optellingen en saldi), beveiligt gegevens en zorgt voor een betere opmaak (bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak). De beschrijving voor hoe een en ander te gebruiken is vindt u via FoLeTa-support. Er wordt een Excelbestand gemaakt voor de sectie. De leden van de sectie kunnen dit bestand printen en het aantal uren invoeren welke men toe wil delen aan de leden van de sectie of men kan in Excel de uren verdelen. • Er
is
een
variant
voor
de
scholen
die
na
de
verdeling
van
de
lessen
in
S3.1.2
de
leden
 •

van
de
sectie
laten
invullen
aan
welke
klassen
de
docenten
les
willen
geven.
 Er
is
een
variant
voor
scholen
die
een
voorstel
doen
voor
de
verdeling
van
de
sectie
 lessen
onder
de
docenten.
Die
hebben
S3.1.3
al
(gedeeltelijk)
ingevoerd.


Kijk op www.support.foleta.nl voor meer informatie over de werking en installatie van de macro. Voorbeeldrapport S4.1.15 Excel, te verdelen door de sectie Van links naar rechts ziet u de lessen die in een bepaald vak aan een klas gegeven moeten worden. Met tevens de teams waar de lessen verzorgd moeten worden. Bovenaan ziet u de gegevens van de docenten die de lessen moeten gaan verzorgen. De lessen die ze gekregen hebben in S312. Met tevens het team waarin ze zitten. In het gele kader kunnen de lessen toegedeeld worden aan de docenten. Het aantal toegedeelde lessen per docent wordt opgeteld. Wanneer het saldo op 0 komt, wordt de kleur groen.


 


S4.1.16
Leerlingen
en
groepen
per
opleiding
 Gegevens over aantallen leerlingen (prognose, verwachting 1, verwachting 2 en definitief), splitsingsfactoren (opleiding en schooljaar) en aantal groepen per opleiding. Met het verschil tussen het afgeronde aantal groepen en niet afgeronde aantal groepen. Sluit nauw aan bij S2.3.1 Voorbeeldrapport S4.1.16 Leerlingen en groepen per opleiding.


 


S4.1.17
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak
per
blok
(hogeschool)
 Zichtbaar is hoeveel klokuren er gebudgetteerd zijn per periode (=blok) , hoeveel uren er toegedeeld zijn aan docenten en wat het saldo is. Voorbeeldrapport S4.1.17 Hogeschool Voorbeeld blok 1.


 


12Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 13
 


september
2009


S4.1.18
Aanstellingsoverzicht
Extra
 In dit aanstellingsoverzicht staan in het Excelbestand ook de salarisgegevens. (functieschaal, trede, maandsalaris, werkgeverslasten en dergelijke). Deze gegevens verschijnen niet in rapport S4.1.4. Ik kunt dit rapport apart beveiligen zodat niet elke gebruiker het rapport met deze gegevens kan bekijken. Voorbeeldrapport S4.1.18 Aanstellingsgegevens Extra


 


S4.1.19
Kosten
per
taak
 De kosten van een taak worden bepaald door het aantal klokuren dat ervoor wordt uigetrokken en door het uurtarief van de docenten die die taak uitvoeren. Uurtarieven kunnen ver uiteenlopen, dus het maakt veel uit welke medewerker voor de taak wordt ingezet. Voorbeeldrapport S4.1.19 Kosten per taak, met docenten aan wie de taak is toegedeeld. Voorbeeldrapport S4.1.19 Kosten per taak, zonder de docenten aan wie de taak is toegedeeld. Een lijst met alle taken zonder specificatie van de docenten die de taak uitvoeren. Het uurtarief is afhankelijk van de docenten die de taak uitvoeren, gewogen naar het aantal klokuren. Voorbeeldrapport S4.1.19 Kosten per taak in Excel.


 


S4.1.20
Vervanging
medewerkers
 In dit rapport wordt genoteerd welke docent / docenten een bepaalde docent vervangt/vervangen. In menu S211 wordt bij de docent die een andere docent vervangt onderaan het scherm onder "vervangt" de docent gekozen die vervangen wordt. Voorbeeldrapport S4.1.20 Vervanging medewerker

S4.1.21
overbevoegd
bevoegd
en
onderbevoegd
verzorgd


13Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 14
 


september
2009


S4.1.1
Individuele
jaartaak
–
school
–
na
verdeling
S3.1.2


14Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 15
 


september
2009


S4.1.1
Per
scholengroep
na
verdeling
S3.1.3


15Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 16
 


september
2009


16Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 17
 


september
2009


S4.1.2
De
Lessentabellen


17Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 18
 


september
2009


S4.1.3
Via
opleiding/afdeling.
Overzicht
alle
opleidingen
op
blad
1


18Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 19
 


september
2009


S4.1.3
Alle
gegevens
van
een
opleiding


19Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 20
 


september
2009


S4.1.3
De
lesvraag
via
sectie
–
vak.
Overzicht
alle
secties
op
blad
1


20Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 21
 


september
2009


S4.1.3
De
lesvraag
van
een
sectie
met
onderverdeling
naar
vakken.


21Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 22
 


september
2009


S4.1.3
Excel
 Vak

Aantal leerlingen 3

Groepen

wc

Keuze vak Ja

1

Klasse grootte 3

Splitsing factor

Opleiding 30

vwo 5

nsk2

Ja

4

1

4

30

vmbo-t 4

dr

Ja

7

1

7

30

vmbo-t 4

nlt

Ja

7

1

7

30

vwo 4

ak

Ja

8

1

8

30

vwo 6

ak

Ja

10

1

10

30

vwo 4

du

Ja

10

1

10

30

vmbo-t 4

fa

Ja

10

1

10

30

havo 4

nlt

Ja

10

1

10

30

vwo 5

bv

Ja

11

1

11

30

vwo 5

m&o

Ja

11

1

11

30

vwo 5

wc

Ja

11

1

11

30

vwo 6

ak

Ja

12

1

12

30

havo 4

te

Ja

12

1

12

30

vmbo-t 4

nsk1

Ja

12

1

12

30

vmbo-t 4

bv

Ja

13

1

13

30

vwo 4

da

Ja

13

1

13

30

havo 5

la

Ja

13

1

13

30

vwo 4

la

Ja

13

1

13

30

vwo 5

ak

Ja

14

1

14

30

vmbo-t 4

Opmerkingen

samen V5

samen V6

22Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 23
 


september
2009


S4.1.4
Aanstellingenoverzicht
per
school
op
jaarbasis


23Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 24
 


september
2009


S4.1.4
Aanstellingsoverzicht
alle
medewerkers
scholengroep
op
peildatum


24Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 25
 


september
2009


S4.1.4
Aanstellingsgegevens
Excel


25Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 26
 


september
2009


S4.1.5
Jaarloon


26Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 27
 


september
2009


S4.1.6
Bapo‐overzicht


27Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 28
 


september
2009


S4.1.7
Spaarverlof


28Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 29
 


september
2009


S4.1.8
Takenlijst
zonder
specificatie
per
docent,
per
school 


29Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 30
 


september
2009


S4.1.8
Takenlijst,
scholengroep,
met
specificatie
per
docent 


30Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 31
 


september
2009


S4.1.9
Saldo
na
verdeling
S3.1.2,
per
school,
vast
en
tijdelijk,
marge
50


31Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 32
 


september
2009


S4.1.9
Na
verdeling
S3.1.3,
per
team,
OP’ers
met
vaste
aanstelling,
marge
van
20


32Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 33
 


september
2009


S4.1.9
Per
scholengroep.
Na
verdeling
S3.1.3


33Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 34
 


september
2009


S4.1.10
Klokuren
en
geld
na
verdeling
sectielessen
en
taken


34Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 35
 


september
2009


S4.1.11
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak.
Via
Sectie.
PDF


35Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 36
 


september
2009


S4.1.11
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
vak.
Via
Afdeling/Opleiding.
PDF


36Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 37
 


september
2009S4.1.11
Export
naar
Excel.
Gefilterd
op
docent


S4.1.11
Export
naar
Excel.
Gefilterd
op
klas


37Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 38
 


september
2009


S4.1.12
Personeelslijst.
Scholengroep
en
PDF


38Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 39
 


september
2009


S4.1.12
Personeelslijst.

Excel
en
Scholengroep
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


39Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 40
 


september
2009


S4.1.13
Kostenplaatsen.
PDF
op
jaarbasis
 


40Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 41
 


september
2009


S4.1.14
Vraag
en
toegedeeld
per
sectie.
PDF.


41Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 42
 


september
2009


S4.1.14
Vraag,
toegedeeld
en
saldo
na
S3.1.2
per
werknemer


42Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 43
 
 


september
2009


S4.1.15
Excel,
te
verdelen
door
de
sectie 


43Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 44
 


september
2009


S4.1.16
Leerlingen
en
groepen
per
opleiding


44Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 45
 


september
2009


S4.1.17
Lesvraag
toegedeeld
en
saldo
per
blok,
Hogeschool


45Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 46
 


september
2009


S4.1.18
Aanstellingsoverzicht
Extra.


46Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 47
 


september
2009


S4.1.19
Kosten
per
taak
,
met
docenten
aan
wie
de
taak
is
toegedeeld 


47Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 48
 


september
2009


S4.1.19
Kosten
per
taak,
zonder
docenten
aan
wie
de
taak
is
toegedeeld 


48Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 49
 


september
2009


S4.1.20
Kosten
per
taak,
naar
Excel


49Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 50
 


september
2009


S4.1.20
Vervanging
medewerkers 


50Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 51
 


september
2009


S4.1.21
Bevoegdheid
van
de
verzorgde
lessen.
Alle
secties
geselecteerd 


51Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 52
 


september
2009


S4.1.21
Bevoegdheid
van
de
verzorgde
lessen.
Per
sectie
opleiding,
docent 


52Handleiding
deel
3
Rapporten
FoLeTa
2008
 53
 


september
2009


S4.1.21
Bevoegdheid
van
de
verzorgde
lessen,
Excel.
Havo
5


53


handleiding deel 3  

beschrijving en voorbeelden rapporten