Page 1

Oferta 2021/2022


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. MEiN, 8 lipca 2021


Miniony rok szkolny był bodaj najtrudniejszym od dziesięcioleci – najpierw mieliśmy nadzieję, że pandemia nie spowoduje zamknięcia szkół po wakacjach, później – po trudnej jesieni – czekaliśmy na łagodniejszy czas zimowy, potem na wiosnę. Niestety, uczniowie wrócili ze zdalnego nauczania do szkół dopiero w końcu maja 2021 r. Wszystkie instytucje oświatowe, wspomagające szkoły (w tym i naszą bibliotekę) tak samo dotkliwie objęły zamknięcia i realizowanie tylko tych usług, które można było wykonać zdalnie. Oczywiście podjęliśmy starania, aby takich działań było jak najwięcej – te z nich, które zyskały duże zainteresowanie, będziemy kontynuować – znajdą je Państwo w naszej ofercie (tym razem tylko elektronicznej), dostępnej na bibliotecznej stronie internetowej. Mamy wszakże nadzieję, że nadchodzący rok szkolny będzie lepszy i pozwoli na stacjonarne spotkania w bibliotece, zwłaszcza na zajęcia edukacyjne z uczniami wszystkich poziomów nauczania – bardzo już za tą formą współpracy tęsknimy. Chcemy kontynuować sprawdzone w formule zdalnej konferencje i warsztaty dla nauczycieli – może w postaci hybrydowej – i zrealizować te z nich, których nie udało się zrobić w minionym roku. Będzie to m.in. konferencja dla nauczycieli i wychowawców poświęcona problematyce aktualnie najważniejszej – czyli zdalnej edukacji w kontekście jej efektów i… defektów, realizowana wespół z olsztyńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Odbędą się spotkania dla polonistów z Antonim Liberą i Anną Piwkowską, planujemy także wydarzenia poświęcone Patronom Roku 2021 – konferencje, spotkania, wystawy, autorskie filmy edukacyjne. Równocześnie z formami stacjonarnymi będziemy przygotowywać dla Państwa nowe interaktywne materiały edukacyjne – kolejne atrakcyjne propozycje lekturowe na portalu „Czytaj/Klikaj” oraz następne odcinki popularnego cyklu videocastów „Co w prasie piszczy”. Zapraszamy! Dyrekcja i zespół Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie


Usługi biblioteczne


Literatura z r żnych dziedzin ewsletter dla nauczycieli, dzieci i młodzieży, studentów, rodziców, wszystkich zainteresowanych

IBUK LIBRA - bezpłatny dostęp do ok. 2500 książek elektronicznych Czasopisma online Raporty edukacyjne Spisy treści książek w bibliotecznym katalogu online

Galeria Bakałarz Prezentacje nowatorskich działań dydaktyczno-wychowawczych szkół i innych placówek oświatowych Ekspozycje artystyczne Wystawy pokonkursowe prac dzieci i młodzieży

Specjalistyczna informacja pedagogiczna Pomoc w wyszukiwaniu literatury i sporządzaniu bibliografii Opracowywanie zestawień literatury na potrzeby nauczycieli, szkół, placówek oświatowych Skanowanie artykułów z czasopism i fragmentów książek

Korzystanie z usług biblioteki jest możliwe pod warunkiem posiadania aktualnej karty bibliotecznej.

3

Usług i biblio teczne

Usługi online (www.wmbp.olsztyn.pl)

Bieżące informacje, nowości w zbiorach biblioteki, wydarzenia kulturalno-edukacyjne


Spotkania Dyskusje Konkursy


Spotkania z cyklu „Wychowanie przez czytanie” z Antonim Liberą – doktorem nauk humanistycznych, pisarzem, tłumaczem (Becketta, Sofoklesa, Rilkego, Racine'a), autorem głośnej powieści Madame wprowadzonej na listę lektur obowiązkowych w szkole średniej; l

z Anną Piwkowską – poetką, pisarką i eseistką, wieloletnią nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Bednarska w Warszawie, organizatorką ogólnopolskiego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży Podróżuj, śnij, odkrywaj.

Konferencja online Wokół edukacji zdalnej. Dylematy i wyzwania (wrzesień 2021) Konferencja dla nauczycieli współorganizowana z Polskim Towarzystwem Pedagogicznym

Patroni 2021 - wydarzenia KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI Autorski film „WARSZAWA BACZYŃSKIEGO” zrealizowany przez przez W-MBP w stolicy, w miejscach ważnych dla biografii poety. Adresaci – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wrzesień 2021).

Celem akcji jest popularyzacja twórczości Stanisława Lema poprzez publikowanie (w mediach społecznościowych W-MBP i „Gazety Olsztyńskiej”) wykonanych przez mieszkańców Warmii i Mazur fotografii nieba opatrzonych komentarzem nawiązującym do twórczości pisarza, kosmosu i przyszłości. Wydarzenie organizowane wspólnie z „Gazetą Olsztyńską” Regulamin akcji: www.wmbp.olsztyn.pl

Wystawa Stanisław Lem i jego „osobisty, a zatem nie zawsze sprawiedliwy osąd własnej twórczości”. (wrzesień-październik 2021)

Konferencja dla nauczycieli poświęcona recepcji twórczości Stanisława Lema i jej znaczeniu dla rozwoju literatury SF (listopad 2021)

TADEUSZ RÓŻEWICZ Spotkanie online dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z Krzysztofem Korwinem-Piotrowskim reżyserem filmu Gliwickie lata Tadeusza Różewicza. Wydarzenie połączone z projekcją filmu (październik 2021)

STEFAN WYSZYŃSKI Inscenizacja Życie trzeba przeżyć godnie w wykonaniu zespołu Żywe Słowo poświęcona dokonaniom kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie z cyklu Spotkajmy się po pracy (październik).

Wojewódzki konkurs recytatorski „BACZYŃSKI 2021” (w formule online), skierowany do uczniów kl. 7-8 szkół Zapisy: Wydział Wspomagania Edukacji, tel. 89 527 25 86 w. 122, e-mail: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl podstawowych i szkół ponadpodstawowych (wrzesień – październik). Regulamin konkursu: www.wmbp.olsztyn.pl

5

Spotkania Dyskusje Konkursy

l

STANISŁAW LEM NieboLEMA - akcja fotograficzna (wrzesień 2021)


Nauczyciele


Spotkania promujące czytelnictwo Warsztaty komputerowe (stacjonarne) Flipgrid – swobodna dyskusja w wirtualnej przestrzeni Nowość Genial.ly - podstawy tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych (4 godz. dydaktyczne)

Czytelnictwo w dobie nowych technologii (szkoła podstawowa) Jak zachęcić dzieci do czytania (szkoła podstawowa) Odkrywanie świata literaturą. Edukacyjne propozycje rynku wydawniczego skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Interakcje na platformie Mentimeter - Nowość Interaktywne prezentacje i opowieści w aplikacji Sway (5 godz. dydaktycznych) Kahoot i Quizizz – tworzenie testów i quizów online (3 godz. dydaktyczne) Karty pracy w Wizer.me - Nowość Sites Google (witryny Google) w edukacji - szybki i prosty sposób na efektowną stronę internetową (3 godz. dydaktyczne) Tworzenie cyfrowych kolekcji w aplikacji Wakelet - Nowość Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych w LearningApps (3 godz. dydaktyczne) Tworzenie materiałów graficznych w programie Canva (4 godz. dydaktyczne) Zapisy na warsztaty przez formularz elektroniczny na stronie: www.wmbp.olsztyn.pl Kontakt: Wydział Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, tel. 89 527 25 86 w. 123, e-mail: tik@wmbp.olsztyn.pl

Spotkania z rodzicami w przedszkolu i szkole „Niezwykła moc zwykłego czytania”. Dlaczego warto czytać dzieciom książki (30 min) Kontakt: Maria Wiśniewska, tel. 89 527 39 41 w. 103, e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl

Cykl videocast w „Co w prasie piszczy” - przegląd czasopism przydatnych w pracy nauczyciela i bibliotekarza (kolejne odcinki na YouTube )

Interaktywne prezentacje online czytajklikaj.com - rekomendacje książek, które można polecić dzieciom do lektury

7

Nauczyciele

GoogleDrive – przechowywanie i udostępnianie danych w chmurze

Akt lektury jako intelektualna i emocjonalna przygoda. Propozycje pracy z tekstem literackim dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, polonistów i bibliotekarzy (szkoła podstawowa)


Biblioteczna platforma e-learningowa Interaktywne materiały edukacyjne dla ucznia i nauczyciela oraz wybrane źródła internetowe szkoła podstawowa, kl. I-III

Nauczyciele

Agnieszka Frączek Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą materiały pomocnicze do pracy z lekturą Łukasz Wierzbicki Afryka Kazika - materiały pomocnicze do pracy z lekturą Tajemnica zegarka Pana Pichona - gra edukacyjna o Fryderyku Chopinie szkoła podstawowa, kl. IV-VIII

Kursy z zakresu TIK Atrakcyjna grafika w programie Canva Cyfrowe kolekcje w aplikacji Wakelet Edukacyjne aplikacje interaktywne z LearningApps Interakcje na platformie Mentimeter Karty pracy w Wizer.me Quizizz - niekonwencjonalny sposób na sprawdzenie wiedzy uczniów

Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego. Utwory pełniące w historii Polski rolę hymnu narodowego Sienkiewicz. Geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu szkoła ponadpodstawowa „Balladyna” Juliusza Słowackiego - materiały pomocnicze „Drewniany Polak”. Polskie szkoły na Warmii w latach 1929-1939 Krótka historia sztuki według Zbigniewa Herberta Usługa dla nauczycieli posiadających aktualną kartę biblioteczną

8

K orzystanie z materiałów i kursów jest możliwe po utworzeniu konta na platformie moodle.wmbp.olsztyn.pl.


Warsztaty

Cykliczne spotkania dla nauczycieli bibliotekarzy województwa warmińsko-mazurskiego

Bajkoterapia jako metoda wspierająca rozwój dziecka (3 godz. dydaktyczne)

Kontakt: Maria Wiśniewska, tel. 89 527 39 41 w. 103, e-mail: mwisniewska@wmbp.olsztyn.pl

Czytelnia w chmurze (3 godz. dydaktyczne)

Sie wsp łpracy i samokształcenia Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza szkolnego Zapisy: tik@wmbp.olsztyn.pl Liczba miejsc ograniczona

Grupa na Facebooku Orientacja.Biblioteka https://www.facebook.com/groups/803875407086547/

Wymiana doświadczeń i pomysłów na pracę w bibliotece szkolnej

Edukacja regionalna w bibliotece. Jak zainteresować dzieci i młodzież historią swojej „małej ojczyzny”? (4 godz. dydaktyczne) Interpretacja tekstu literackiego w perspekt ywie interdyscyplinarnej (3 godz. dydaktyczne) Jak oceniać informacje pozyskiwane z Internetu? Kształcenie umiejętności krytycznej oceny i selekcji internetowych źródeł informacji (3 godz. dydaktyczne) Lapbook jako forma nauki przez zabawę (3 godz. dydaktyczne) Odcz ytywanie tekstu literackiego skuteczną metodą rozwijającą u uczniów krytyczne myślenie (4 godz. dydaktyczne; spotkanie możliwe także w formule online) Słowo ma moc! Jak nadać swojej wypowiedzi siłę i blask? (4 godz. dydaktyczne; spotkanie możliwe także w formule online) Zapisy na warsztaty przez formularz elektroniczny na stronie: www.wmbp.olsztyn.pl (zakładka Wspomaganie szkół)

9

Nauczyciele bibliotekarze

Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych


Studenci


Pomoc - w zbieraniu literatury oraz sporządzaniu bibliografii do prac dyplomowych - w wyszukiwaniu publikacji na podany temat - w korzystaniu z zasobów elektronicznych i katalogów różnych bibliotek (wyszukiwanie m.in. pełnych wersji książek i czasopism dostępnych w Internecie)

- na podstawie zbiorów dostępnych w Informatorium. Czytelni i zasobów internetowych - cykl videocastów: „Co w prasie piszczy” - przegląd czasopism przydatnych w pracy nauczyciela i bibliotekarza (kolejne odcinki na YouTube)

Przygotowanie do korzystania z biblioteki i jej zasobów (2 godz. dydaktyczne)

Dostęp do materiał w metodycznych m.in. konspektów i scenariuszy zajęć przydatnych w pracy przyszłych nauczycieli

Kartę czytelnika mogą uzyskać studenci wszystkich olsztyńskich uczelni oraz osoby mieszkające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kontakt: Informatorium. Czytelnia, tel. 89 527 54 36 w. 110, e-mail: czytelnia@wmbp.olsztyn.pl

11

Studenci

Przysposobienie biblioteczne dla student w

Informacja o najnowszych wynikach bada z zakresu nauk humanistycznych i społecznych


Uczniowie


Zajęcia edukacyjne Przedszkole A któż tam jest w tej rękawiczce? Spotkanie ukraińską bajką ludową ( na podst. książki Rękawiczka, 4-5 lat, 45 min)

C o może się w ydar z yć, gdy Kropka spotka Kreskę? (z wykorzystaniem tekstu Veronique Cauchy i Laurenta Simona Kropka i Kreska, 4–6 lat, 45 min)

Czy na maszynie do pisania można szyć ubrania? Pomysłowe Krawcowe Doroty Gellner (4–5 lat, 45 min) Doświadczanie barw w Czarnej książce kolorów Meneny Cottin i Rosany Farii (6 lat, 50 min)

Opowieść o jeżu, który nie chciał być samotny (na podst. tekstu Przygody jeża spod miasta Zgierza Wandy Chotomskiej, 3–4 lata, 40 min) Spotkanie z prawdziwą księżniczką w baśni Hansa Christiana Andersena (na podst. baśni Księżniczka na ziarnku grochu, 3–4 lata, 45 min) Wizyta w zoo (w oparciu o wiersz Jana Brzechwy Zoo, 4–6 lat, 45 min)

Jogobajka (z wykorzystaniem tekstu Filippy Odevall i Karin Lundström Bose stópki. Joga dla dzieci, 5–6 lat, 45 min) Moc kłopotów – warsztaty z książką Iwony Chmielewskiej (5–6 lat, 50 min) Na czarodziejskim moście (w oparciu o Czarodziejski most Doroty Gellner, 5–6 lat, 45 min) Niedźwiedzia kołysanka na wielkiej scenie (na podst. książki Misiowa piosenka Benjamina Chauda, 5–6 lat, 45 min)

13

Ucznio wie

Co się wydarzyło w Gruffalowym Lesie (na podst. książek Gruffalo i Dziecko Gruffalo Julii Donaldson, 4–6 lat, 45 min)

Okulary – powód drwin czy raczej dumy i zazdrości? (z wykorzystaniem tekstu Jennifer Berne Kajtek, uważaj! Mały miłośnik książek zakłada okulary, 4–6 lat, 45 min)


Uczniowie


Szkoła podstawowa, klasy 0–III Baśń gwiazdkowa Marii Zientary-Malewskiej w czarnym teatrze (kl. I–III, 50 min)

„Każda droga ma swój początek”. O sile przyjaźni i odwadze – Z i e l o n y i N i k t M a ł g o r z at y S t r z a ł k o w s k i e j ( k l . I I – I I I , 60 min) Motyli świat (z wykorzystaniem Małego atlasu motyli Ewy i Pawła Pawlaków, kl. I-II, 50 min)

Co się wydarzyło w Gruffalowym Lesie (na podst. książek Gruffalo i Dziecko Gruffalo Julii Donaldson, kl. 0–I, 45 min)

Magia baśni Hansa Christiana Andersena (na podst. tekstu Latający kufer, 45 min)

„Czy kłopoty mają moc, kiedy jest ich cała moc?” – warsztaty z książką Iwony Chmielewskiej (70 min)

Mój przyjaciel, Kubuś Puchatek (na podst. tekstu Kubuś Puchatek Alana Milne'a, kl. II–III, 50 min)

Czy nasze słowa mogą być ciepłe i puchate lub kłujące i kolczaste? (w oparciu o Bajkę o Ciepłym i Puchatym, kl. I–III, 45 min)

Multimedialna podróż do Czech ( kl. I–III, 50 min)

Doświadczanie barw w Czarnej książce kolorów Meneny Cottin i Rosany Farii (50 min)

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) Justyny Bednarek w czarnym teatrze (kl. I–III, 60 min)

Dziecięce marzenia. Lody we wszystkich smakach Pawła Mildnera (kl. 0-I, 50 min)

O niedźwiedziu, który został prawdziwym żołnierzem (na podst. książki Łukasza Wierzbickiego Dziadek i niedźwiadek, kl. II–III, 50 min)

Dzieje Warmii w podaniach, baśniach i legendach (na podst. tekstów Marii Zientary-Malewskiej Jak powstały źródła Łyny i O świętym Jakubie patronie Olsztyna, 45 min)

Plotka (w oparciu o Jabłka Pana Peabody'ego Madonny, kl. II–III, 45 min)

Jogobajka (z wykorzystaniem tekstu Filippy Odevall i Karin Lundström Bose stópki. Joga dla dzieci, 45 min)

Podstawy języka migowego - Palce mówią (kl. II–III, 45–60 min) - Rozumiemy się bez słów (kl. I–III, 60 min)

„Kapelusz jak marzenie” (w oparciu o Kapelusz Pani Wrony Danuty Parlak, kl. I–III, 60 min)

15

Ucznio wie

Co może się w ydar z yć, gdy Kropka spotka Kreskę? (z wykorzystaniem tekstu Veronique Cauchy i Laurenta Simona Kropka i Kreska, kl. 0–III, 45 min)


„Postaw kropkę, a zobaczymy, co się stanie”. Warsztaty twórcze inspirowane książką Kropka Petera Reynoldsa (kl. I–III, 70 min) Spotkanie z Piaskowym Wilkiem (na podst. książki Åsy Lind „Raz, dwa, trzy Piaskowy Wilk”, kl. 0-II, 50 min)

Ekslibris – graficzna opowieść o właścicielach książki (kl. VII–VIII, 45 min) Gdzie Warmia, a gdzie Mazury? Krainy historyczne w dziejach regionu, ważne wydarzenia, miejsca, ludzie (kl. VII–VIII, 50 min) Jak się uczyć skutecznie? (kl. IV–V, 50 min)

Świat Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren (45 min) Patroni olsztyńskich ulic (kl. V–VI, 50 min)

Uczniowie

W krainie pingwinów – Zaczarowana zagroda Aliny i Czesława Centkiewiczów (50 min) W pogoni za kołem, trójkątem i kwadratem (na podst. książki Marii Terlikowskiej Figury, kl. 0–I, 60 min) Zagadka W kieszonce. Warsztaty twórcze z książką obrazową Iwony Chmielewskiej (kl. 0–II, 65 min) Złość – zajęcia bajkoterapeutyczne (na podst. tekstów Brunona Ferrero W krainie smoków i Stanislava Marijanovića Awanturella, kl. II–III, 45 min)

„Prędkoś mi nazbyt umilkła…”. Jan Kochanowski jako autor Trenów (kl. VII–VIII, 50 min) Publikujemy w sieci – jak świadomie i legalnie korzystać ze źródeł online? (kl. VII–VIII, 45 min) Tworzenie wizualnych i interaktywnych treści w aplikacji Genially - warsztaty komputerowe online (kl.VII-VIII, 90 min) W wewnętrznym ogrodzie wartości (na podst. książki Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród, kl. IV–VI, 50 min) Warmińskie korzenie Roty (kl. VII–VIII, 45 min)

Szkoła podstawowa, klasy IV–VIII Baśnie i legendy regionu – Irena Kwintowa Największy skarb (kl. IV–VI, 50 min) „Chór duchów na scenie, czyli istne święto Dziadów” – wprowadzenie do lektury II części Dziadów Adama Mickiewicza (kl. VII–VIII, 50 min)

16

Zośka, Rudy, Alek i inni. Przerwana opowieść (na podst. książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec, kl. VII–VIII, 50 min)


Szkoła ponadpodstawowa Centrum stanowi człowiek. Multimedialna wystawa edukacyjna (z komentarzem) ukazująca postać i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na tle myśli, kultury, historii polskiej i europejskiej Biblijne inspiracje w muzyce (60 min) Dzieje kultury i myśli ludzkiej

Porozmawiajmy na temat Biblii (45 min)

Ucznio wie

- Renesansowe odkrycie świata i człowieka (50 min) - „Między dwiema otchłaniami”. Dylematy człowieka baroku (50 min) - Od entuzja zmu ku melancholii. Myśl romantyczna w zwierciadle sztuki (50 min)

Udział we wsz ystkich w ymienionych w informatorze formach działalności biblioteki jest nieodpłatny.

Spotkania z obrazem jako jedna z perspektyw naszego bycia-w-świecie Ekfraza w twórczości wybranego poety (60 min): - Zbigniewa Herberta - Czesława Miłosza - Wisławy Szymborskiej W maskach i na koturnach – teatr starożytnej Grecji (50 min) Zapisy: Wydział Wspomagania Edukacji, tel. 89 527 25 86 w. 122, e-mail: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl

17


Rodzice


Warsztaty rodzinne Spotkania z rodzicami Co się wydarzyło w Gruffalowym Lesie. Zajęcia o strachu i odwadze prowadzone w oparciu o fragmenty książek Gruffalo i Dziecko Gruffalo Julii Donaldson (4–6 lat) Literkowo. Warsztaty plastyczne wspomagające naukę liter w oparciu o książkę aktywnościową Typogryzmol Jana Bajtlika (4–6 lat)

Tik tak, skrzyp, skrzyp. Warsztaty literackie wspierające rozwój mowy w oparciu o książkę Jano i Wito w domu Wioli Wołoszyn (3 lata) Wizyta w zoo. Zajęcia literackie wzbogacające wiedzę na temat dzikich zwierząt, w oparciu o wiersz Jana Brzechwy Zoo (4–6 lat) Kontakt: Wypożyczalnia Książek i Multimediów, tel. 89 527 25 86 w. 120, e-mail: wypozyczalnia@wmbp.olsztyn.pl

Kontakt: Wypożyczalnia Książek i Multimediów, tel. 89 527 25 86 w. 120, e-mail: wypozyczalnia@wmbp.olsztyn.pl

Dział Dla rodzic w

na stronie internetowej biblioteki Wykazy dostępnej w bibliotece najnowszej literatury dotyczącej rozwoju, wychowania i zainteresowań dzieci Polecane strony internetowe oraz portale edukacyjne dla dzieci i rodziców

19

Rodzi ce

Paluszkowe arcydziełko. Zabawy z farbami i odciskami własnych palców. Warsztaty plastyczne w oparciu o książkę Arcypalce Marion Deuchars oraz Kleksy! Wielka księga malowania palcami Norberta Pautnera (4–6 lat)

Spotkania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z psychologiem i pedagogiem poświęcone: - gotowości szkolnej (październik) - adaptacji szkolnej (marzec)


Seniorzy


Cyfrowe ABC komputera i Internetu dla os b 60+ Pogotowie smartfonowe Nowość Cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli seniorów rozpoczynających swoją przygodę w cyfrowym świecie. Czas trwania każdego spotkania – 90 min

Indywidualne konsultacje dotyczące obsługi smartfona. Kontakt: Informatorium. Czytelnia, tel. 89 527 54 36 w. 110

Praca z dokumentem tekstowym (4 spotkania) Korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej (6 spotkań) Zgłoszenia: Wydział Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, tel. 89 527 25 86 w. 123

Spotkajmy się po pracy

Warsztaty Trening pamięci - ćwiczenia usprawniające koncentrację, spostrzeganie i myślenie logiczne Kontakt: Wypożyczalnia Książek i Multimediów, tel. 89 527 25 86 w. 120, e-mail: wypozyczalnia@wmbp.olsztyn.pl

Cyklicznie organizowane: rozmowy o książkach, spotkania autorskie, inscenizacje teatralne, wystawy artystyczne Kontakt: Wypożyczalnia Książek i Multimediów, tel. 89 527 25 86 w. 120, e-mail: wypozyczalnia@wmbp.olsztyn.pl

13

Senio rzy

Podstawy obsługi komputera (4 spotkania)


Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie ul. Natalii Żarskiej 2 tel. 89 527 39 41 e-mail: wmbp@wmbp.olsztyn.pl

www.wmbp.olsztyn.pl Wypożyczalnia Książek i Multimediów tel. 89 527 25 86 w. 120 e-mail: wypozyczalnia@wmbp.olsztyn.pl Informatorium. Czytelnia tel. 89 527 54 36 w. 110 e-mail: czytelnia@wmbp.olsztyn.pl Wydział Wspomagania Edukacji tel. 89 527 25 86 w. 122 e-mail: wspomaganie@wmbp.olsztyn.pl Wydział Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych tel. 89 527 25 86 w. 123 e-mail: tik@wmbp.olsztyn.pl Galeria Bakałarz tel. 89 527 25 86 w. 122 e-mail: bakalarz@wmbp.olsztyn.pl

Profile for W-MBP w Olsztynie

W-MBP Olsztyn - oferta na rok szkolny 2021/2022  

W-MBP Olsztyn - oferta na rok szkolny 2021/2022  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded