Page 1

REN LS LE ENGE F O ND S GELA FRAN AAR & EN TIEF A K E J I R 6 -1 9 J R C RANK N VA N F E , R Ë E I LG JONG IN BE ST REN & HERF INDE K R MER, O VO O Z , ASEN US, P KROK

L A TA AN TIES K 4 A 1 V 20

1


be PaRt Of

tHe ROelaNd exPeRIeNce!

K

leerriJk en PleZant!

kWaliteit vooroP

P

Onze taalvakanties vinden altijd plaats in een streek waar de doeltaal wordt gesproken. contact met de lokale bevolking, onderdompeling in de vreemde cultuur en uitstappen in de regio zorgen voor een verrijkende ervaring.

ProfeSSionele omkadering

tijdens onze taalvakanties is er altijd 1 begeleider per 4 deelnemers. Onze animators zijn minimum 18 jaar. Ze worden zorgvuldig geselecteerd en scholen zich bij tijdens onze vormingen. Wij zijn de enige organisatie die zo’n sterke, kwalitatieve begeleiding aanbiedt.

Met Roeland op taalvakantie gaan is niet alleen leerrijk, het is ook heel plezant! We zorgen voor ontspannende en creatieve activiteiten: workshops, sportactiviteiten, grote spelen, zangmomenten, uitstappen, … die activiteiten stimuleren de deelnemers om de vreemde taal actief te gebruiken in heel verschillende situaties. er is veel afwisseling, waardoor de taalvakantie een unieke belevenis wordt! Veel jongeren kiezen jaar na jaar opnieuw voor Roeland. Het is een ervaring die je niet gemakkelijk in woorden kunt beschrijven. Je moet het gewoon meegemaakt hebben!

blijf op de hoogte van onze activiteiten! Nieuwsbrief: www.roeland.be > publicaties

/vzwroeland

l

dankzij onze immersiemethode leren de deelnemers veel bij op onze taalvakanties. de taalateliers vinden plaats in groepen van ongeveer 10, volgens leeftijd en taalkennis. Het lesmateriaal, ontwikkeld door experten in vreemdetaalonderwijs, sluit nauw aan bij de leefwereld van de deelnemers.

Roeland staat al meer dan 40 jaar voor kwaliteit bij het organiseren van taalvakanties in het frans, engels en Nederlands voor kinderen en jongeren van 6 tot 19 jaar. tijdens onze taalvakanties krijgen jongeren een taalbad, steeds weer met creatieve, ludieke en innovatieve accenten. Na de taalvakantie voelen de jongeren zich mondiger in de taal van het kamp en is er van een ‘vreemde taal’ geen sprake meer.

@vzwroeland

ONZe basIsPRINcIPes

2

doeltaal centraal

dialoog

correctie

Op onze taalvakanties staat de doeltaal altijd en overal centraal. de jongeren (12-19 jaar) en begeleiders spreken op taalvakantie enkel frans of engels en dit gedurende de hele periode. tijdens de Juniorkampen (6-13 jaar) spreken de begeleiders de kinderen altijd in de doeltaal aan, maar de kinderen mogen onder elkaar wel Nederlands spreken en ze mogen ook in het Nederlands uitleg vragen aan de centrumdirecteur.

de begeleiders zijn voortdurend aanwezig en stimuleren de jongeren om de doeltaal te spreken. er zijn tal van onderwerpen waarover gepraat kan worden: de lessen, de spelletjes, de activiteiten van gisteren of morgen, workshops, vakantie, familie, hobby’s... de communicatieve vaardigheden trainen? altijd en overal! Onze taalkampen evolueren mee met de jongeren. We luisteren naar hen en laten hen meedenken, meebouwen aan een geslaagd kamp en een unieke leerervaring.

de ervaren begeleiders verbeteren taalfouten consequent en onmiddellijk. Zij doen dit op een tactvolle en aanmoedigende manier en stimuleren zo de jongeren om vooruitgang te maken in de vreemde taal. deze individuele verbetering zorgt ervoor dat jongeren veel bijleren op onze taalvakanties.


INHOUd

p. 6-7

p. 8-9

p. 8-9

JUnior 6-13 jaaR

JUnior 9-12 jaaR

JUnior 9-12 jaaR

frans & engels dagkampen

frans Paasvakantie

frans Zomervakantie

p. 12-15

p. 10-11

p. 16-19

franS 13-18 jaaR

franS 12-15 jaaR

franS 15-18 jaaR

Paasvakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

p. 22-25

p. 32

p. 26-29

engelS 13-16 jaaR

15-19 jaaR CREA SPEL engelS

taalanimator 16+

Zomervakantie

Zomervakantie

in het jeugdwerk

CREA

SPEL

SPORT & AVONTUUR

PARTICIPATIE & CREATIE

DRAMA & EXPRESSIE

STADSBELEVING & CULTUUR

ONTDEKKING & CREATIVITEIT

3


KaMPeN

IN de KIJKeR nieUW

CREA

S

2014 CREA CREA

SPORT & AVONTUUR

SPEL SPEL

engliSh SPortS eXPerience

4-daaGSE jUNiOR FRaNS

13-15 jaar

6-7 jaar SPORT SPORT 14-17 & AVONTUUR & AVONTUUR

PARTICIPATIE juli & 18-21 augustus PARTICIPATIE & CREATIE & CREATIE -

PARTICIPATIE & CREATIE

DRAMA DRAMA & EXPRESSIE & EXPRESSIE

SPORT PARTICIPATIE ONTDEKKING & CREATIE ONTDEKKING 19-28 juli & AVONTUUR STADSBELEVING STADSBELEVING & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & CULTUUR & CULTUUR

-

een frans dagkamp in gent voor kinderen sportief engels leren in cottesmore school, vanaf 6 jaar. In de voormiddag activiteiten in een sprookjeskasteel met sportterreinen en het frans, in de namiddag in het Nederlands. PARTICIPATIE SPORT SPORT ONTDEKKING binnenzwembad. We gaan op uitstap naar DRAMA PARTICIPATIE STADSBELEVING ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING & AVONTUUR & CREATIE & CREATIVITEIT & AVONTUUR & EXPRESSIE & CREATIE & CULTUUR & CREATIVITEIT & EXPRESSIE & CULTUUR aan de hand van een spel, een liedje of een londen waar je een voetbalstadion of een CREA CREA CREA SPEL CREA CREA SPEL SPEL SPEL SPEL verhaal leren de kinderen op een ludieke en dansschool bezoekt. ontspannen manier. p.7

p.29

SPORT SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING ONTDEKKING DRAMA DRAMA MA SPORT DRAMA DRAMA SPORTONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING TUUR & AVONTUUR & AVONTUUR & CREATIE & & AVONTUUR& EXPRESSIE & AVONTUUR & CREATIE & CULTUUR&&CREATIE & CREATIE & CULTUUR & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & EXPRESSIE PRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & CULTUUR CREATIE CULTUUR &&CULTUUR

la boUrgogne en Petit comitÉ

SPORT SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE DRAMA STADSBELEVING & AVONTUUR & CREATIE & &CREATIE AVONTUUR &TUUR EXPRESSIE & CULTUUR

SPORT PARTICIPATIE ONTDEKKING 15-18 jaar DRAMA DRAMA & AVONTUUR &&CREATIE & CREATIVITEIT EXPRESSIE & EXPRESSIE

2-14 juli & 16-28 juli -

p.17

44

tHE lONdON X-PERiENCE

SPORT PARTICIPATIE ONTDEKKING 16-19 jaar PARTICIPATIE DRAMA ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING & AVONTUUR & CREATIVITEIT & CREATIE & CREATIVITEIT EXPRESSIE & CREATIE & &CULTUUR & CULTUUR & EXPRESSIE & CULTUUR

een franse taalvakantie in kleine groep en in een familiale sfeer. Je logeert in gîtes in het hart van de bourgogne. Het programma is heel gevarieerd en wordt door jou mee bepaald.

ONT &C

4-12 juli -

leef een week in de hipste buurt van londen. geen klassieke lessen, maar veel cultuur. shakespeare, musical, theater, kunst in het museum en op straat: zoveel om te ontdekken! p.29

ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING & CREATIVITEIT & EXPRESSIE & CULTUUR


WiJS!

E L E K N E EGELS R F E LE MOEDERTAAL

moedertaal = taboe GSM

VOOR de PeRfecte sfeeR & eeN ONVeRgetelIJKe beleVeNIs VOOR IedeReeN, VINd Je HIeR ONZe gedRagscOde: roken, drUgS en alcohol Roken is niet toegestaan voor wie jonger dan 16 jaar is. deelnemers vanaf 16 jaar mogen roken als hun ouders of voogd op voorhand schriftelijke toestemming hebben gegeven op de medische fiche. alcohol en drugs zijn ten strengste verboden.

deelname aan alle activiteiten groepssfeer is heel belangrijk tijdens onze taalvakanties. daarom vragen we dat iedereen aan alle activiteiten deelneemt en gedurende het hele kamp aanwezig is. Wie later aankomt mist de instaptest en de kennismaking en wie vroeger naar huis gaat mist de slotavond met voorstelling van de workshops. Indien een deelnemer niet de hele tijd aanwezig kan zijn, behouden we ons het recht om de inschrijving te annuleren.

Op de 12+ taalvakanties mag je geen NederMOEDERTAAL MOEDERTAAL lands spreken. Hetzelfde geldt voor de boeken MOEDERTAAL

of strips die je meebrengt: niets in je moedertaal, alleen in de doeltaal. als je een herexamen of vakantiewerk hebt, mag je natuurlijk wel je MOEDERTAAL schoolboeken DRUGS & CO meenemen. GSM GSM GSM

gSm

� VERBOdEN ONdER 12 jaaR � OP EiGEN VERaNtWOORdElijKHEid GSM VaNaF 12 jaaR

VELIGHEID Wij raden DRUGS & CO het meebrengen van een gsm af, DRUGS & CO want dit gaat in tegen ons principe van onderDRUGS & CO

dompeling in de vreemde taal. breng je je gsm toch mee, dan mag je hem niet gebruiken tijdens de dag (ook niet om foto’s te nemen). DRUGS & CO als je overdag betrapt wordt met je gsm dan DEELNAME VELIGHEID hebben wij het recht om hem in beslag te VELIGHEID nemen. bellen met je gsm is op geen enkel VELIGHEID moment toegestaan. VELIGHEID veiligheid en Sfeer

Roeland hecht veel belang aan veiligheid en DEELNAME DEELNAME sfeer. daarom vragen we aan de begeleiding DEELNAME om op te treden tegen deelnemers die de veiligheid of het welbevinden van anderen in gevaar brengen. Pestgedrag en discriminatie worden DEELNAME niet aanvaard.

55


JUNIOR 6-13 JaaR

gratis tijdschrift! schrijf je in voor een taalvakantie of dagkamp en krijg 4 x per jaar Juniorke, ons tijdschrift vol leuke spelletjes, foto’s van op kamp, recepten en stripverhalen. Zo blijf je ook tijdens het jaar je frans en engels inoefenen.

daGkamPen

fRaNs & eNgels IN geNt

WaaROM al OP JONge leeftIJd fRaNs Of eNgels leReN?

Kinderen tonen een grote openheid en spontane bereidheid om te leren en te ontdekken. Het aanleren van een vreemde taal verhoogt hun snelheid van geest, ontwikkelt hun taalgevoel en verruimt hun culturele horizon.

6


CREA CREA

SPORT SPORT & AVONTUUR & AVONTUUR

SPEL SPEL

PARTICIPATIE PARTICIPATIE

DRAMA DRAMA & EXPRESSIE & EXPRESSIE

& CREATIE & CREATIE franS & engelS

SPORT SPORT & AVONTUUR & AVONTUUR

PARTICIPATIE PARTICIPATIE & CREATIE & CREATIE

STADSBELEVING STADSBELEVING & CULTUUR & CULTUUR

DRAMA DRAMA & EXPRESSIE & EXPRESSIE

STADSBELEVING STADSBELEVING & CULTUUR & CULTUUR

Zonder overnachting, in gent -

nog geen frans of engels gehad op school? Voorkennis is niet nodig: de kinderen leren basiswoordenschat (woordjes en korte zinnen) rond thema’s die aansluiten bij hun leefwereld. aan de hand van een spel, een liedje of een verhaal leren ze op een ludieke en ontspannen manier. de kinderen maken plezier, zodat de drempel om te spreken heel laag blijft. alles gebeurt in het frans of engels, maar als er een vraag is kunnen de kinderen in het Nederlands terecht bij een verantwoordelijke. Ook met elkaar mogen ze Nederlands praten. speelse taalworkshops in de voormiddag, creatieve ateliers en een groot spel of uitstap in de namiddag. de kinderen leren de vreemde taal door te doen en te spelen. • Van 9u30 tot 16u30 • Opvang vanaf 8u30 en tot 17u30. • de kinderen brengen zelf een lunchpakket mee voor ‘s middags. Wij voorzien een vieruurtje.

- nieUW -

franS

franS

franS

engelS

3-daaGSE

4-daaGSE

5-daaGSE

5-daaGSE

- krokus en herfst roeland vzw

- Zomer Sint-barbaracollege

- Zomer Sint-barbaracollege

- Pasen en zomer roeland vzw

Wie: °2002-2005 Wanneer: 03-05/03 en 06-08/03

Wie: °2006-2007 Wanneer: 14-17/07 en 18-21/08

Wie: °2003-2005 Wanneer: 14-18/07

Wie: °2001-2003 Wanneer: 07-11/04 07-11/07 en 04-08/08

Wie: °2003-2006 Wanneer: 27-29/10 en 30/10-01/11

In de voormiddag zijn er activiteiten in het frans, in de namiddag in het Nederlands.

Wie: °2002-2004 Wanneer: 18-22/08

PriJS € 170

PriJS € 230

PriJS € 150

PriJS € 230 7


JUNIOR frans 9-12 jaar

met overnachting

FRANS In Poix Saint-Hubert (Wallonië)

Je spreekt Frans in heel gewone situaties om de taal te leren kennen. “Je peux aller aux toilettes? Quelle heure est-il?”. Na 5 dagen leven en spelen in het Frans, heb je zeker zin om die taal nog verder te ontdekken. Een thema vormt de rode draad bij alle animatiemomenten.

Schrijf snel in ! Per periode kunnen slechts 50 kinderen het taalkamp volgen. Haast je dus om je favoriete periode vast te leggen. 8


CREA CREA

SPORTSPORT & AVONTUUR & AVONTUUR

SPORTSPORT & AVONTUUR & AVONTUUR

SPORT SPEL SPEL & AVONTUUR

PARTICIPATIE PARTICIPATIE & CREATIE & CREATIE

PaSen & Zomer

PARTICIPATIE PARTICIPATIE & CREATIE & CREATIE

met overnachting • Maximaal 50 kinderen per verblijf • 1 animator per 5 kinderen • Gemeenschappelijk of eigen vervoer

PaSen

SPORT DRAMA &DRAMA AVONTUUR & EXPRESSIE & EXPRESSIE

STADSBELEVING STADSBELEVING & CULTUUR & CULTUUR

8u00 OPstaaN 08u30 09u00 10u00

Ontbijt Klas: atelier thème Opwarming

Wie: °2002-2003 Wanneer: 14-19/04

11u00 11u15 12u00

Wie: °2002-2003 Wanneer: 14-19/07 & 28/07-02/08 & 11-16/08

ONTDEK O & CREAT &

dagindeling -

10u15 sPORt

Zomer

DR &E

PARTICIPATIE STADSBELEVING & CREATIE STADSBELEVING & CULTUUR & CULTUUR

DRAMADRAMA & EXPRESSIE & EXPRESSIE

Wie: °2003-2005 Wanneer: 07-12/04

Wie: °2003-2005 Wanneer: 07-12/07 & 21-26/07 & 04-09/08

PARTICIPATIE & CREATIE

Speeltijd/bar Klas: atelier jeu Zang

12u30 MIddageteN + sIësta 14u00 15u15 16u00

Crea-atelier 2-taaltje/4-uurtje Groot spel + speeltijd

18u00 ZaNg 19u30 19u15 20u15 21u00

avondeten Klas: atelier expression Bar + douchen moment dodo + bedtijd

21u15 zZZzzzzz PriJS € 445

directie: Pasen 1: anna Wirtgen, lerares frans en auteur Pelckmans Pasen 2: barbara eichperger, projectcoördinator Roeland

directie: Zomer 1 & 2: anna Wirtgen, lerares frans en auteur Pelckmans Zomer 3 & 4: Wendy Vervaet, lerares frans st-barbaracollege gent Zomer 5 & 6: barbara eichperger, projectcoördinator Roeland

9


fRaNs 13-18 JaaR

PaaS vakantie

Je fRaNs OPfRIsseN IN de PaasVaKaNtIe KIes UIt eeN VaN ONZe tHeMaKaMPeN.

VOOR Je Het beseft Heb Je eeN WeeK laNg fRaNs gesPROKeN.

10


ICIPATIE SPORT DRAMA & AVONTUUR EATIE & EXPRESSIE

SPORT PARTICIPATIE STADSBELEVING & AVONTUUR & CREATIE & CULTUUR

SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING STADSBELEVING DRAMA DRAMA & AVONTUUR & CREATIE & CREATIE & CREATIVITEIT& CULTUUR & EXPRESSIE & EXPRESSIE

ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING CREATIVITEIT & EXPRESSIE &&CULTUUR

SPORT SPORT TICIPATIE SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKINGSTADSBELEVING PARTICIPATIE DRAMA DRAMA STADSBELEVINGDRAMA & AVONTUUR & AVONTUUR & AVONTUUR & EXPRESSIE & CREATIE EATIE CREATIE & CREATIE & CREATIVITEIT EXPRESSIE & CULTUUR && EXPRESSIE && CULTUUR

DRAMA ONTDEKKING STADSBELEVING EXPRESSIE & &CREATIVITEIT & CULTUUR

SPORt & avontUUr

ONtdEKKiNG & creativiteit

dRaMa & eXPreSSie

collÈge d’alZon, bUre een stevige dosis lef, tonnen sport, bakken avontuur, een drupje hoogtevrees en hopelijk een stralend zonnetje middenin de ardense fauna en flora vormen de ideale mix voor een 100% sporten avontuurstage!

inStitUt deS artS et mÉtierS, virton tijdens deze ontdekkingsstage ga je op verkenning in de mooie gaumestreek, vlakbij de franse grens. We snuiven de sfeer op en genieten van de historische stad Metz, aan de oevers van de Moezel.

COllÈGE NOtRE-daME dE bellevUe, dinant deze taalvakantie staat volledig in het teken van theater en expressie. de lessen heten hier ateliers d’expression en we werken met gespecialiseerde begeleiders.

bereid je voor op mountainbiken op topniveau. Wie wint de bolletjestrui?! breng je blinddoek mee en neem als eerste de death ride van je leven. duik daarna als een volleerde speleoloog de grotten in om uiteindelijk als een aapje langs de rotsen naar boven te klimmen.

We gaan sporten in de stad florenville. Ook een uitstap naar de ‘thuishaven’ Virton kan niet ontbreken. de lesmomenten en andere activiteiten staan in het teken van de city trips: de uitstappen voorbereiden, napraten over wat je gezien hebt of er een verslag van maken.

Wie gaat deze sportieve uitdaging aan? Schrijf je nu in!

Een unieke ontdekkingsreis in het zuiden van Wallonië.

rollenspel, improvisatie, dans, zingen: voor elke creatieveling wat wils!

Wie: °2000-2001 Wanneer: Week 1: 6/04-12/04 Week 2: 13/04-19/04

Wie: °1998-2000 Wanneer: Week 1: 6/04-12/04 Week 2: 13/04-19/04

Wie: °1996-1999 Wanneer: 6/04-12/04

PriJS € 505

PriJS € 505

directie: sPORt 1: Philippe delisse, leraar frans, collège technique st-Jean Wavre sPORt 2: Jean-louis gély, leraar frans, elMa Marche

directie: Maud gaillard, lerares frans, collège Notre-dame du bonlieu, Virton

ONS & C&

Het collège Notre-dame ligt recht tegenover de beroemde citadel van dinant en beschikt over alle infrastructuur om er een geslaagde expressiestage van te maken. We gaan ook op uitstap naar dinant-city en we trekken de bossen in! Het aantal deelnemers is beperkt tot 30. snel inschrijven is de boodschap!

PriJS € 485 directie: Jérôme lecerf, projectcoördinator Roeland 11


fRaNs 12-14 JaaR

Zomer vakantie

cReatIVIteIt & sPORt ORIgINele UItstaPPeN eN NatUURbeleVINg IN Het HaRt VaN de aRdeNNeN!

12


SPORT DRAMA & AVONTUUR & EXPRESSIE

SPORT DRAMA & AVONTUUR & EXPRESSIE

SPORT PARTICIPATIE DRAMA PARTICIPATIE ONTDEKKING STADSBELEVING & AVONTUUR & CREATIVITEIT & EXPRESSIE & CREATIE & CULTUUR & CREATIE

SPORT PARTICIPATIE STADSBELEVING & AVONTUUR & CREATIE & CULTUUR

PARTICIPATIE DRAMA ONTDEKKING CREATIE & &EXPRESSIE & CREATIVITEIT

SPORT ONTDEKKING PARTICIPATIE STADSBELEVING DRAMA STADSBELEVING & CULTUUR & EXPRESSIE& AVONTUUR && CREATIVITEIT CULTUUR & CREATIE

DRAMA SPORT STADSBELEVING & AVONTUUR & EXPRESSIE & CULTUUR

PARTICIPATIE ONTDEKKING STADSBELEVING & CREATIE CREATIVITEIT && CULTUUR

ZomerS avontUUr

SPORtiEF & origineel

collÈge d’alZon, bUre -

collÈge de bonne eSPÉrance, vellereille -

In bure, een charmant dorpje in de ardennen, logeer je in een klassieke kasteelhoeve midden in de natuur. bereid je dus maar voor op een avontuurlijke wandeling in de bossen.

In de prachtige abdij “bonne espérance” kom je aan je sportieve trekken in het binnenzwembad van de school of op de verschillende sportterreinen. Vellereille ligt vlakbij de carnavalstad binche, in de provincie Henegouwen.

Het centrum beschikt over vele sportfaciliteiten, waaronder een state-of-the-art sporthal op het domein! gaan zwemmen doen we in het zwembad van Rochefort. Mogelijke uitstappen: het provinciaal domein van chevetogne, de grotten van Han, de steden Rochefort en st.-Hubert of le fourneau st.-Michel.

Mogelijke uitstappen: het carnavalmuseum van binche, het natuurpark Pairi daiza, het lac de l’eau d’Heur, het wetenschapspark Pass, de scheepslift van strépythieu, het hellend vlak van Ronquières.

twee weken vol avontuur in het hart van de ardennen!

in het zwembad of op uitstap in de buurt: je beleeft hier de taalvakantie van je leven!

Wie: °2000-2002

Wie: °2000-2002

Wanneer: 2 - 14 juli | 16 – 28 juli | 30 juli – 11 aug. 13 - 25 aug.

Wanneer: 2 - 14 juli | 16 – 28 juli | 30 juli – 11 aug. 13 - 25 aug.

PriJS € 595

PriJS € 650

directie: Juli: geoffrey legrand, leraar frans, Institut saint-andré, Ixelles augustus: Jean-louis gély, leraar frans, elMa, Marche-en-famenne

directie: Juli: Olivier Pirmolin, onderwijzer ecole du sacré coeur, saint-Nicolas augustus: Philippe saelens, docent frans arteveldehogeschool 13


fRaNs 13-15 JaaR

Zomer vakantie

UN sÉJOUR fORMIdable OP staP IN de stad eN RelaxeN IN de NatUUR. de PeRfecte MIx VOOR eeN ONVeRgetelIJKe taalVaKaNtIe!

14


SPORT PARTICIPATIE PATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING ONTDEKKING DRAMA SPORT DRAMA STADSBELEVING DRAMAONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING & AVONTUUR & AVONTUUR TIE& EXPRESSIE CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & CULTUUR & CREATIE & CULTUUR & CULTUUR && CREATIE & CULTUUR & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT

SPORT IPATIEDRAMA PARTICIPATIE ONTDEKKING PARTICIPATIE DRAMA SPORT DRAMA ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVINGONTDEKKING ONTD & AVONTUUR & AVONTUUR TIE & EXPRESSIE & CREATIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE& CULTUUR & CREATIE & CULTUUR & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & CRE & CULTUUR & EXPRESSIE& CREATIVITEIT & CULTUUR

toUS enSemble À virton

Wegdromen iN dE CHaMPaGneStreek

inStitUt deS artS et mÉtierS, virton Virton is een gezellige toeristische stad, met hellende steegjes en gekleurde huisjes, in het uiterste zuiden van belgië. deze stad vormt het ideale decor voor een groot stadsspel!

PrieUrÉ de binSon, CHÂtillON (FRaNKRijK) een op en top franse taalvakantie beleef je in châtillon. Je logeert in de “Prieuré de binson”, een historisch domein met een eigen bos: ideaal voor een nachtspel.

er is in de buurt van het centrum ook veel groen. tussen de bossen en aan het meer van Virton beleef je een schitterende journée nature.

châtillon ligt tussen Reims en epernay, midden in de wijngaarden. We bezoeken enkele kleine wijnboeren. Wie wil kan een flesje champagne kopen voor de familie of voor later…

Mogelijke uitstappen: de abdij van Orval, de burcht van bouillon, de stad luxemburg, de warmwaterbronnen en de ijspiste in amnéville, het stadsleven in Metz.

Mogelijke uitstappen: de stad Reims met zijn bekende kathedraal, het zwembad van epernay, de stad troyes met zijn typische huisjes, het domein van Provins met zijn middeleeuwse spektakels.

dankzij de uitstappen in de omgeving beleef je een onvergetelijke taalvakantie!

de wijngaarden en steden in de buurt vormen het decor voor een taalvakantie vol cultuur en ontspanning.

Wie: °1999-2001

Wie: °1999-2001

Wanneer: 2 - 14 juli | 16 – 28 juli | 30 juli – 11 aug. 13 - 25 aug.

Wanneer: 2 - 14 juli | 16 – 28 juli | 30 juli – 11 aug. 13 - 25 aug.

PriJS € 630

PriJS € 750

directie: Juli: els ansar, lerares frans, st.Michielscollege, brasschaat augustus 1: Jean-christophe Wauthier, leraar tuinbouw, athénée florennes-doische augustus 2: florence devillers, lerares wiskunde, collège saint Michel de gosselies

directie: Juli: Nicolas dufermont, leraar frans, athénée Royal forest augustus: Jean-sebastien Piers, leraar frans-fle, Institut du sacré-coeur, Mouscron 15


fRaNs 15-18 JaaR

Zomer vakantie

ONtdeK de taal & RegIO OP Je eIgeN MaNIeR

- nieUW Vanaf 15 jaar krijg je de kans om je taalvakantie voor een groot deel zelf in te vullen. Je krijgt meer verantwoordelijkheid en meer inspraak. Onze gespecialiseerde begeleiders zorgen voor de omkadering in kleine groepen, maar we rekenen vooral op jouw creativiteit en zin voor initiatief! Kies welke uitstappen je wilt doen, organiseer zelf mee de activiteiten, bepaal mee de inhoud van de ateliers, werk een daguitstap naar een stad uit, ...

16


RT DRAMA ONTUUR & EXPRESSIE

SPORT SPORTSPORT SPORTDRAMADRAMA PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING ONTDEKKING DRAMA DRAMA DRAMAONT STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING & AVONTUUR AVONTUUR & AVONTUUR & AVONTUUR &&CREATIE &&CREATIE CREATIE & CREATIVITEIT & CREATIE & CREATIE CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & CR & EXPRESSIE & &EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & CULTUUR & CULTUUR CULTUUR && CULTUUR & CULTUUR

RT SPORT SPORTSPORTPARTICIPATIE PARTICIPATIE DRAMA DRAMA ONTUUR & AVONTUUR STADSBELEVING & AVONTUUR & AVONTUUR && CREATIE EXPRESSIE & EXPRESSIE & CREATIE & CULTUUR

PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKIN PARTICIPATIE DRAMASPORT DRAMADRAMA DRAMA ONTDEKKING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING & AVONTUUR & CREATIE & CREATIE& CULTUUR & CREATIVITEIT & CREATIVIT EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRE & CREATIE & CREATIVITEIT && CULTUUR & CULTUUR & EXPRESSIE & CULTUUR

c’eSt magnifiQUe et UniQUe!

la boUrgogne … en Petit comitÉ UW - nie

iNStitUt SaiNtE-jUliE, marche -

gÎteS, aNCY-lE-FRaNC (FRaNKRijK) -

Je frans bereikt hier ongekende hoogten, maar jijzelf evengoed: op de heuvels met de mountainbike of aan een touw op de klimmuur.

Wil je graag op taalvakantie met een kleine groep en in een familiale sfeer? Wil je graag mee het verloop van je taalvakantie bepalen? dan is deze nieuwe formule iets voor jou.

blijf je liever met je voeten op de grond, dan kun je een balletje slaan op het tennisveld. de school waar je logeert ligt vlakbij het centrum van Marche, de grootste stad van de famennestreek. Onze unieke aanpak geeft je inspraak en ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan. Mogelijke uitstappen: de rots van la Rocheen-ardenne, de oertijd van Ramioul, het kleinste stadje ter wereld durbuy, stadsbezoeken in Namen of luik. geef mee vorm aan je taalvakantie en voel je helemaal thuis in het Frans!

Je verblijft in recent gerestaureerde gîtes in het hart van de bourgogne, een streek met gezellige dorpjes en mooie wijngaarden. Het programma is heel gevarieerd en wordt door jou mee uitgewerkt. gastronomische hoogstandjes, wetenschappelijke experimenten, sportieve kunsten of culturele ontdekkingen: wij zorgen voor gespecialiseerde begeleiders en jij bepaalt de precieze inhoud. als ontspanning kun je gaan mountainbiken of kanovaren. leven als God in Frankrijk en ondertussen frans bijleren? Het kan met deze unieke formule.

Wie: °1996-1999 Wie: °1996-1999 Wanneer: 2 - 14 juli | 16 – 28 juli 30 juli – 11 aug. | 13 - 25 aug.

Wanneer: 2 - 14 juli | 16 – 28 juli

PriJS € 645

PriJS € 750

directie: Juli: flore dubois, lerares frans, Institut don bosco tournai augustus 1 : Noël bonanno, leraar frans-fle, athénée Royal de Montegnée, liège augustus 2 : geoffrey felix, coördinator spaans en pedagogie, Ieseg school of management

directie: Juli 1 : frédéric Hauwaert, leraar frans, stella Matutina lede Juli 2 : Jonathan delmeire, leraar frans, sint-franciskusinstituut Melle

17


fRaNs 15-18 JaaR

Zomer vakantie

dÉcOUVeRte & aVeNtURe lOgeReN MIddeN IN de stad? OP ONtdeKKINg gaaN IN Het bOs? aaN JOU de KeUZe!

18


SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE STADSBELEVING DRAMA DRAMA & CREATIE & AVONTUUR & EXPRESSIE & CREATIE & CULTUUR & EXPRESSIE

SPORT PARTICIPATIE & CREATIE & AVONTUUR

DRAMA PARTICIPATIE & CREATIE & EXPRESSIE

SPORT SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIEDRA ONTDEKKING ONTDEKKING STADSBELEVING & AVONTUUR & AVONTUUR& CREATIE & CREATIE & EX & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & CULTUUR

DRAMA STADSBELEVING & CULTUUR& EXPRESSIE

Unieke StadSbeleving

SPORT SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING STADSBELEVING &&AVONTUUR & AVONTUUR& CREATIE & CREATIVITEIT & CREATIE CREATIVITEIT & CULTUUR

gedUrfde SPorten

eStic, SaiNt-diZiER (FRaNKRijK) -

leS forgeS, POiX SaiNt-HUBERt -

Je logeert midden in de stad saint-dizier, een boeiende plek die je tijdens je verblijf helemaal leert kennen.

Op het menu van deze sportieve taalvakantie: hindernissenparcours, deathride, mountainbike, rafting, oriëntatieloop en rappels.

We gaan zwemmen en bowlen of we trekken erop uit voor interviews met de inwoners. een verrassend stadsspel? dat steek je zelf in elkaar! saint-dizier ligt vlakbij het lac du der, een groot meer en natuurgebied, waar vanalles te beleven valt: zwemmen, volleyballen, minigolfen, of gewoon wat uitwaaien en aan het strand liggen. Voor ieder wat wils!

even uitrusten tijdens het boogschieten om daarna weer alles te geven aan de klimmuur of tegen de rotsen! samen met onze gebrevetteerde begeleiders verleg je je grenzen.

Mogelijke uitstappen: de stad Nancy, troyes of het lac du der. Ervaar het leven in la douce France op je eigen manier.

Beleef een avontuurlijke taalvakantie in een prachtig stukje ardense natuur.

Wie: °1996-1999

Wie: °1997-1999

Wanneer: 30 juli – 11 aug. | 13 - 25 aug.

Wanneer: 18 - 27 aug.

PriJS € 750

PriJS € 740

directie: augustus 1: sophie antoine, lerares frans, collège saint-Joseph de Hellemmes augustus 2: Mathieu deken, leraar frans/godsdienst, collège saint-Julien d’ath

directie: Philippe dellisse, leraar frans collège technique st.Jean, Wavre

19


Een typische

Roelanddag altijd & overal iets te beleven

Ontbijt, lunch, avondeten, 4-uurtje en barmomenten:

Keuze-activiteiten of groot spel: Bijvoorbeeld een real life Cluedo of “1 tegen allen”. Wie wint, krijgt eeuwige roem (of toch voor 1 dag...)

Enjoy your meal! Bon appétit!

Sport: Om de spieren los te gooien. Je leert de spelregels van de sporten en ook heel wat nieuwe woordenschat.

Uiteraard is niet elke Roelandag hetzelfde: we voorzien altijd twee uitstappen en er zijn ook speciale creadagen en thema-avonden (casino-avond, filmavond, nachtspel, ...). De dagindeling is niet in elk centrum hetzelfde. Ontdek zelf welke thema’s bij de verschillende kampen vooral aan bod zullen komen !

20 20


doe mee en ontdek het zelf

3 tot 5 taalateliers per dag: Geen schoolse grammaticales, maar vooral veel zelf spreken en luisteren.

Zang:

Crea-ateliers/workshops:

Alors on danse! I gotta feeling...

Knutselen, dansen, muziek maken, toneel spelen, een krant of video maken, er is voor elk wat wils! Je kiest zelf welke workshop je wilt volgen, volgens je eigen talenten en interesses. Op het einde van het kamp is er een spektakel waarbij elke workshop zijn creatie toont.

21 21


eNgels 13-16 JaaR

Zomer vakantie

eNgels IN tHe gaRdeN Of eNglaNd eeN taalVaKaNtIe OP eeN tOPlOcatIe. ZIN IN Iets sPecIaals? KIes VOOR de INteRcUltURal cOURse.

22


SPORT RT PARTICIPATIE PARTICIPATIEONTDEKKING DRAMA PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING DRAMA STADSBELEVING & AVONTUUR CREATIE & CREATIVITEIT & CREATIE& EXPRESSIE& CREATIVITEIT & CREATIE& CULTUUR & CREATIVITEIT & EXPRESSIE EONTUUR & EXPRESSIE && CULTUUR & CULTUUR

STADSBELEVING & CULTUUR

SPORT PARTICIPATIEDRAMA ONTDEKKING PARTICIPATIE ART DRAMA PARTICIPATIE STADSBELEVING DRAMAONTDEKKING STADSBELEVING ONTDEKKING STADSBELEVING ONTUUR & CREATIE & EXPRESSIE& AVONTUUR &&CREATIVITEIT & CREATIVITEIT ESSIE EXPRESSIE& CULTUUR& CREATIE & CREATIE & CREATIVITEIT & CULTUUR & CULTUUR & EXPRESSIE

STADSBELEVING & CULTUUR

amaZing eXPerience!

iNtERcUltUral coUrSe

SUtton valence School, (ENGElaNd) -

SUtton valence School, (ENGElaNd) -

Het centrum ligt vlakbij het pittoreske dorpje sutton Valence, op een locatie om bij weg te dromen.

Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen en samen engels te spreken? dan is sutton Valence deze zomer de ‘place to be’ voor jou, want daar volg je een taalvakantie met een interculturele twist. Je leert engels en maakt kennis met jongeren uit andere culturen.

Hier leer je engels in een indrukwekkend historisch gebouw op de top van een heuvel, met prachtig uitzicht over het weidse Kent. sportievelingen kunnen zich uitleven in het binnenzwembad en op de vele sportterreinen. We gaan op uitstap naar londen en naar een kleiner stadje zoals canterbury.

een bezoek aan londen en een kleinere, sfeervolle stad zoals canterbury maken deze taalvakantie top! Onze partner afs zorgt voor de internationale toets.

het charmante kent en het bruisende londen: deze taalvakantie wordt amazing!

Sluit vriendschap met jongeren van overal ter wereld en geniet van de internationaale sfeer.

Wie: °1999-2001

Wie: °1998-2001

Wanneer: 13 - 25 aug.

Wanneer: 16 – 28 juli

PriJS € 830

PriJS € 830

directie: sofie ermens, lector engels Hogent en lerares Nt2 Het Perspectief, gent

directie: Katie sims, lerares engels

23


eNgels 13-15 JaaR

Zomer vakantie

feel lIKe a lORd OR a lady eNgels leReN IN eeN sPROOKJesKasteel Met sPORtteRReINeN eN bINNeNZWeMbad!

24


ONTDEKKING PARTICIPATIE STADSBELEVING SPORT & AVONTUUR & CREATIVITEIT & CREATIE & CULTUUR

DRAMA & EXPRESSIE

DRAMA & EXPRESSIE

SPORT STADSBELEVING & AVONTUUR & CULTUUR

DRAMA & EXPRESSIE

PARTICIPATIE ONTDEKKING & CREATIE & CREATIVITEIT

harrY Potter achterna

SPORT STADSBELEVING & AVONTUUR & CULTUUR

DRAMA & EXPRESSIE

PARTICIPA & CREATIE

SPORT PARTICIPA STADSBELEVING & AVONTUUR & CULTUUR & CREATI

engliSh SPortS eXPerience UW - nie

cotteSmore School (ENGElaNd) -

cotteSmore School (ENGElaNd) -

cottesmore school, een sprookjesachtig Victoriaans kasteeltje dat recht uit de Harry Potterfilms lijkt te komen, ligt in een uitgestrekt domein met grasvelden, sportterreinen, een binnenzwembad en zelfs een eigen golfterrein.

Je bent heel sportief en wilt ook je engels bijschaven? dat gaat deze zomer prima samen in cottesmore school. Je maakt er kennis met typisch engelse sporten zoals cricket, golf, rugby, rounders, hockey en tennis. Maar er is ook tijd om te zwemmen (in het binnenzwembad van de school), te voetballen, basketbal te spelen of te dansen.

een ideale plek om je te amuseren en ook nog engels bij te leren! Je verkent londen en ook een sfeervol engels stadje zoals brighton.

We gaan bovendien naar londen voor een blik achter de schermen bij een van dé britse voetbaltempels (tottenham, chelsea, ….) of bij een londense dansschool. schrijf je snel in, want het aantal deelnemers is beperkt tot 44. Waan je een echte engelse lord of lady in deze sprookjesachtige setting!

tien dagen vol sport én een uitstap naar londen: het wordt de max!

Wie: °1999-2001

Wie: °1999-2001

Wanneer: 30 juli - 11 aug. | 13 - 25 aug.

Wanneer: 19 – 28 juli

PriJS € 855

PriJS € 815

directie: directie 1: frederik Rousseau, leraar economie & geschiedenis, IVg school, gent directie 2: anne-Marie Willis, special Needs english teacher, glenwood school, emsworth

directie: John lilley, Head of technology, stone Hill school, doncaster

25


eNgels 16-19 JaaR

Zomer vakantie

laNgley ROcKs! eeN OP eN tOP eNgelse eRVaRINg. VOOR POdIUMbeesteN Is eR ‘laNgley ON stage‘. NIet VOOR dRaMa QUeeNs!

26


E

IE

SPORT SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE DRAMA ONTDEKKING ONTDEKKING ONTDEKKING DRAMA DRAMA SPORT STADSBELEVING DRAMA DRAMA STAD STADSBELEVING STADSBELEVING & &AVONTUUR & AVONTUUR & AVONTUUR & CREATIE & CREATIE CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & CU & CULTUUR & CULTUUR& CREATIE & CREATIVITEIT & CULTUUR

SPORT PARTICIPATIE DRAMA DRAMA STADSBELEVING & AVONTUUR STADSBELEVING & CREATIE & EXPRESSIE & CULTUUR & EXPRESSIE & CULTUUR

SPORT SPORT PARTICIPATIE ONTDEKKING PARTICIPATIESTADSBELEVING DRAMA ONTDEKKING AVONTUUR & CREATIE & AVONTUUR CREATIE & CREATIVITEIT &&EXPRESSIE & CREATIVITEIT &&CULTUUR

verY britiSh!

ONTDEKKIN DRAMA DRAMA CREATIVIT & EXPRESSIE &&EXPRESSIE

langleY on Stage

langleY School (ENGElaNd) -

langleY School (ENGElaNd) -

engelser dan dit kan je taalvakantie niet worden: een echte public school met fantastische sportterreinen, uitgestrekte grasvelden, talloze oude bomen en zelfs een eigen kerkje.

Je bent een echte creatieveling en je durft wel wat? dan is langley on stage iets voor jou!

langley school ligt op wandelafstand van het gezellige dorpje loddon. Je bezoekt het middeleeuwse Norwich en in cambridge ontdek je hoe het leven eruitziet op een typische britse universiteit.

twaalf dagen lang werk je met theatermakers, muzikanten en choreografen aan een voorstelling die je daarna ook echt opvoert voor de dorpsbewoners. er zijn geen klassieke lessen, maar je kiest een workshop (dans/beweging, toneel/improvisatie, muziek – vergeet je muziekinstrument niet!) en repeteert je stuk. er is ook tijd voor wat sport en een bezoek aan de middeleeuwse stad Norwich. als welverdiende afsluiter geniet je van een ontspannende namiddag aan zee.

Samen Engels leren en beleven op een unieke locatie: share the experience!

je eigen toneelstuk maken op 12 dagen tijd? het kan! break a leg!

Wie: °1996-1998

Wie: °1995-1998

Wanneer: 30 juli - 11 aug. | 13 - 25 aug.

Wanneer: 16 – 28 juli

PriJS € 855

PriJS € 910

directie: John Oldham, lead teacher in Inclusion, sir thomas Wharton college, doncaster

directie: Paul de loore, leraar engels, sint-Janscollege gent artistieke leiding: Jan sobrie en tom de bleye, theatermakers en acteurs

27


eNgels 15-19 JaaR

Zomer vakantie

aN exPeRIeNce yOU WIll NeVeR fORget! leef IN lONdeN OP Het RItMe VaN eeN WeReldstad. deel eRVaRINgeN Met aNdeRe JONgeReN IN sUttON ValeNce.

28


SPORT SPORT PARTICIPATIE ET PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING DRAMA DRAMA PARTICIPATIE DRAMA DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING & AVONTUUR ONTUUR AVONTUUR CREATIE &&CREATIE & CREATIE & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & EXPRESSIE & CULTUUR & CULTUUR &&CULTUUR

RT SPORT SPORT IE PARTICIPATIE PARTICIPATIE DRAMA DRAMA DRAMA STADSBELEVING ONTUUR AVONTUUR STADSBELEVING AVONTUUR &&CREATIE & &CREATIE & EXPRESSIE EXPRESSIE &&CULTUUR & EXPRESSIE & CULTUUR

ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING CREATIVITEIT &&& EXPRESSIE CULTUUR

ONTDEKKING PARTICIPATIE DRAMA ONTDEKKING STADSBELEVING & CREATIVITEIT EXPRESSIE & CREATIE & CREATIVITEIT &&CULTUUR

the london X-PERiENCE!

ONTDEKKING STADSBELEVING & CREATIVITEIT & CULTUUR

ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING & CREATIVITEIT & CULTUUR & EXPRESSIE

ONTDEKKIN STADSBELEVING & CREATIVIT & CULTUUR

iNtERcUltUral coUrSe

UW - nie

- nie UW -

camden toWn, lONdEN (ENGElaNd) -

SUtton valence School, (ENGElaNd) -

spreek je al vlot engels en heb je zin in een unieke belevenis in een wereldstad? Kom dan het avontuur proeven in onze london x-perience!

Zin om jongeren uit de hele wereld te leren kennen en samen engels te spreken?

geen klassieke lessen, maar veel cultuur. Je verdiept je in het toneel van shakespeare, pikt een leuke musical mee, kijkt achter de schermen in een beroemd theater, en griezelt met Jack the Ripper. bijkomende ingrediënten van deze wereldse mix: kunst in het museum en op straat, coole marktjes, en zelfs een duik in het bruisende zakenleven van the city! alleen voor wie energie te over heeft en snel is, want het aantal plaatsen is beperkt tot 44.

dan is sutton Valence deze zomer de ‘place to be’ voor jou, want daar volg je een taalvakantie met een interculturele twist. samen bouwen jullie het kamp uit tot een unieke ervaring. Je leert engels en maakt kennis met jongeren uit andere culturen. een bezoek aan londen en een kleinere, sfeervolle stad zoals canterbury maken deze taalvakantie top! Onze partner afs zorgt voor de internationale toets.

leef een week in de hipste buurt van londen!

Sluit vriendschap met jongeren van overal ter wereld. the world is your oyster!

Wie: °1995-1998

Wie: °1997-1999

Wanneer: 05 juli – 12 juli

Wanneer: 30 juli - 11 aug.

PriJS € 795

PriJS € 830

directie: laetitia Vandueren, lerares Nederlands & engels, sint-Michielscollege, brasschaat

directie: John Knight, deputy Head teacher british school of brussels

29


KORtINg & VOORdeleN

INscHRIJVINg het iS belangriJk

!

dat wie zich inschrijft voor een taalvakantie akkoord gaat met de basisprincipes en leefregels. Wie onze regels niet naleeft, kan naar huis gestuurd worden.

Vanaf zaterdag 30/11 kunt u inschrijven via het online inschrijvingsformulier op www.roeland.be Vanaf dinsdag 3/12 kunt u telefonisch inschrijven: +32 (0)9 221 60 44. Wij bevestigen uw inschrijving onmiddellijk via e-mail en vragen u om een voorschot te betalen. Indien u het voorschot niet binnen de gevraagde termijn betaalt, vervalt de inschrijving. Vanaf januari versturen wij de facturen voor het resterende bedrag. U ontvangt geen bevestiging van de betaling, maar 1 maand voor het vertrek ontvangt u wel een e-mail met de laatste informatie en een medische fiche.

PRIJS

PriJS

PRIJS

VERVOER

VERZEKERING

VERVOER

VERZEKERING

inbegrepen: verblijf, maaltijden (behalve bij de externaatsformules), lesmateriaal, verzekeringen , uitstappen. niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven (tijdens de bar en de uitstappen), repatriërings- en annuleringsverzekering, verzekering alle risico’s (verlies of diefstal van bagage of waardevolle dingen), gemeenschappelijk busvervoer. Het inschrijvingsgeld wordt betaald na ontvangst van de factuur.

PRIJS

VERVOER

PRIJS

VERVOER

VERZEKERING

vervoer

VERZEKERING

de erkende busonderneming selecta cars de swaef (lic. a1135) doet het gemeenschappelijk vervoer van en naar de taalvakanties. de busritten zijn niet in de prijs inbegrepen. U kunt uw kind ook zelf brengen en halen. Na 1 maart (taalvakanties Pasen) of na 1 juni (taalvakanties Zomer) kan u de keuze voor gemeenschappelijk vervoer niet meer kosteloos wijzigen.

30

korting

%

Wij geven korting aan jongeren die in het lopende schooljaar een studietoelage krijgen voor het secundair onderwijs. de vermindering bedraagt 20% van de studietoelage voor taalvakanties van 13 dagen en 10% voor taalvakanties van één week. We vragen u een kopie van het bewijs van de studietoelage aan ons te bezorgen. dit kan via e-mail of per post. Wij werken samen met:

Partena Ziekenfonds (526): Klanten van Partena kunnen 5% korting krijgen, na het invoeren van het rijksregisternummer bij het inschrijven. Wij controleren dit nadien met Partena. ing: Werknemers van INg kunnen eveneens 5% korting krijgen. bezorg ons de gegevens van uw werkgever op de inschrijvingsfiche, samen met uw unieke personeelscode van 9 cijfers.

terUggave inSchriJvingSgeld Voor kinderen t.e.m. 11 jaar bezorgen we u een fiscaal attest. dit wordt opgestuurd in de maand maart (volgend op de taalvakantie). bepaalde werkgevers en ziekenfondsen betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Komt u hiervoor in aanmerking? stuur ons dan de nodige documenten op, samen met een voldoende gefrankeerde omslag voor de terugzending. Wij sturen u de ingevulde documenten terug op in mei (taalvakanties Pasen) of september (taalvakanties zomer). Werkt u voor BNP Paribas-Fortis? dan betaalt uw werkgever het inschrijvingsgeld. Vermeld op de inschrijvingsfiche onder “facturatiegegevens” het adres van uw werkgever.


taalVaKaNtIes

fRaNs (krokus) fRaNs (herfst) eNgels (Pasen-zomer) fRaNs (zomer) fRaNs (zomer) fRaNs (zomer)

°2002-2005 °2003-2006 °2001-2003 °2003-2005 °2002-2004 °2006-2007

franS JUnior 9-12 jaaR

03/03-05/03 27/10-29/10 07/04-11/04 14/07-18/07 18/08-22/08 14/07-17/07

PRIJS

VERVOER

VERVOER

PRIJS

PRIJS

VERVOER

VERVOER

06/03-08/03 30/10-01/11 07/07-11/07 04/08-08/08 18/08-21/08 -

150 150 230 230 230 170

-

445 445 445 445

60 60 60 60

505 505 485

60 70 60

595 650 750 630

60 60 100 70

645 750 750 740

60 100 100 60

13/08-25/08 13/08-25/08 -

830 830 855 815

135 135 150 150

13/08-25/08 -

855 910 795 830

165 165 170 135

295

-

- met overnachting - Wallonië

fRaNs (Pasen) fRaNs (Pasen) fRaNs (zomer) fRaNs (zomer)

°2003-2005 °2002-2003 °2003-2005 °2002-2003

franS 13-18 jaaR

PaaSvakantie - met overnachting - Wallonië

07/04-12/04 14/04-19/04 07/07-12/07 21/07-26/07 04/08-09/08 14/07-19/07 28/07-02/08 11/08-16/08

bURe sport °2000-2001 06/04-12/04 13/04-19/04 VIRtON ontdekking °1998-2000 06/04-12/04 13/04-19/04 dINaNt expressie 15+ °1996-1999 06/04-12/04

franS

Zomervakantie - met overnachting - Wallonië & frankrijk

12-15 jaaR

bURe VelleReIlle cHÂtIllON (fR) VIRtON

°2000-2002 °2000-2002 °1999-2001 °1999-2001

franS 15-18 jaaR

Zomervakantie - met overnachting - Wallonië & frankrijk

MaRcHe aNcy gÎtes (fR) saINt-dIZIeR (fR) POIx sPORt

°1996-1999 °1996-1999 °1996-1999 °1997-1999

engelS 13-16 jaaR

Zomervakantie - met overnachting - engeland

sUttON ValeNce sV INteRcUltURal cOttesMORe cOttesMORe sPORt

°1999-2001 °1998-2001 °1999-2001 °1999-2001

engelS 15-19 jaaR

Zomervakantie - met overnachting - engeland

laNgley laNgley ON stage lONdON sV INteRcUltURal

°1996-1998 °1995-1998 °1995-1998 °1997-1999

02/07-14/07 02/07-14/07 02/07-14/07 02/07-14/07

02/07-14/07 02/07-14/07 -

-

05/07-12/07 -

16/07-28/07 16/07-28/07 16/07-28/07 16/07-28/07

POIx saINt-HUbeRt

SPEL

°1996-1998

SPORT & AVONTUUR

30/07-11/08 30/07-11/08 30/07-11/08 30/07-11/08

13/08-25/08 13/08-25/08 13/08-25/08 13/08-25/08

16/07-28/07 30/07-11/08 13/08-25/08 16/07-28/07 30/07-11/08 13/08-25/08 18/08-27/08

16/07-28/07 30/07-11/08 19/07-28/07 -

30/07-11/08 16/07-28/07 30/07-11/08

cUrSUS taalanimator +16 jaaR - met overnachting CREA

CREA

FRaNS & ENGElS jUNiOR 6-13 jaaR - zonder overnachting - gent

PRIJS

SPEL

26/10-1/11

PARTICIPATIE & CREATIE

DRAMA & EXPRESSIE

STADSBELEVING & CULTUUR

ONTDEKKING & CREATIVITEIT

31


ZIN OM Mee te

HelPeN OP eeN ROelaNdKaMP? cUrSUS

taalanimator in het JeUgdWerk

becOMe PaRt Of tHe ROelaNd faMIly Wat hebben WiJ te bieden?

• Je doet een berg ervaring op met jeugdwerk en taaleducatie; • Je krijgt de kans om vormingssessies te volgen; • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding; • Je leert nieuwe mensen kennen in een unieke sfeer; • Je wordt vlotter in de vreemde taal (fR/engelse taalvakanties); • Je hebt er een interessante aanvulling bij op je curriculum vitae;

lOGiStiEK PERSONEEl (16+) Vanaf 16 jaar kun je mee als keuken- en onderhoudspersoneel; vanaf 18 jaar als kok, eHbO-verantwoordelijke, busbegeleider of secretaris-barman. check onze website voor de voorwaarden!

taalaNiMatORS (18+) spreek je vlot frans of engels, dan kun je mee als taalanimator op onze franse of engelse taalvakanties. Is je talenkennis minder uitgebreid, maar werk je wel graag met kinderen en jongeren? dan kom je in aanmerking voor onze Nederlandse projecten. In het voorjaar organiseren wij verschillende weekends voor wie taalanimator wil worden. Op zo’n weekend kom je te weten wat het inhoudt om taalanimator te zijn bij Roeland. WWW.ROElaNd.BE > jOBS & VORMiNG

32

16+

Eens goed zot doen, je keihard amuseren én daarbij ook nog eens de kneepjes van het vak leren... tijdens deze 6-daagse leer je hoe je met kinderen en jongeren omgaat, spelen maakt, ateliers voorbereidt en dode momenten opvult als animator. deze stage is toegankelijk voor jongeren die 16 jaar of ouder zijn in 2014 en is bedoeld voor (toekomstige) animators voor onze franse, engelse, Nederlandse en Juniortaalvakanties. Na het succesvol afronden van de cursus én de bijhorende stage krijg je het attest ‘animator in het jeugdwerk’. de opleiding en het attest zijn erkend door de Vlaamse overheid. de meeste gemeentes betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. informeer je hierover bij je gemeente. Wie: °1996-1998 Wanneer: 26/10-1/11

PriJS € 295


13 dagen op een magische plek buiten tijd en ruimte. Ik heb er de beste vrienden gemaakt, op tafels gedanst en naar de sterren gekeken in het gras. en veel frans en engels gesproken natuurlijk.

sOUVeNIRs

dorothee d’Herde, 32, director of Sustainability bij McKinsey & Company in london

de uitstap naar londen was de max. Felix Courant, 15 , deelnemer Cottesmore

een taal beheersen leer je niet op de schoolbanken. Je leert het al doende. er zijn weinig plaatsen waar je dit beter kunt doen dan bij Roeland. lode Van laere, 30 , CEO bij intimacy in atlanta

Het is leuk dat je in een andere taal vrienden maakt lotte traweels, 8 , deelnemer juniorkamp

de kwaliteit van de organisatie is overduidelijk. Na het kamp merkten we dat onze zoon veel vlotter frans sprak. Het kamp was tot in de puntjes voorbereid. Nadine Vercruysse, 42 , mama van jules

once a langleyer, always a langleyer! jan Sobrie, 34, artistiek directeur langley On Stage, acteur

Je leert er om in groep te leven en om op een vlotte manier contact te leggen met anderen. Stijn jacobs, 37 , Social media Strategist bij digitaslbi in Parijs

33


voor

leerkrachten SECUNDAIR ONDERWIJS Jeugdtoneel Frans/Engels Het Artscène/Artscene-project richt zich tot alle Vlaamse leerkrachten Frans en Engels die met hun leerlingen een toneelproductie willen maken in het Frans of Engels, eventueel met de hulp van een toneelanimator. De groepen ontmoeten elkaar op het 3-daagse toneelfestival Artscène français of Artscene All English in Gent. Tijdens deze festivals spelen de groepen hun toneelstuk, zijn er vormingssessies en ontvangen wij ook een aantal buitenlandse groepen.

100 X

creatief met taal 100 expressie-activiteiten voor al wie met jongeren rond taal wil werken: spelletjes rond kennismaking, opwarming, expressie, concentratie, toneel en teambuilding. Het boek bestaat ook in een Franse en Engelse versie en kost 10 euro. Het boek behaalde in 2011 de tweede plaats in de “Gouden Dobbelsteen”, een wedstrijd van het Centrum voor Informatieve Spelen die het beste niet-commerciële spel of spelenboek bekroont.

www.roeland.be > theater www.roeland.be > publicaties

Communicatieve stadsbezoeken We organiseren communicatieve stadsbezoeken in Namen, Luik en Rijsel. De jongeren ontdekken de stad en het Frans aan de hand van ludieke opdrachten. We organiseren nu ook stadsbezoeken in Gent om jongeren op een niet-schoolse manier het Nederlands te laten beleven. www.roeland.be > stadsbezoeken

HOGER ONDERWIJS Intensieve taaltrainingen We organiseren intensieve taaltrainingen Frans voor studenten hoger onderwijs. Met improvisatie- en expressietechnieken frissen we hun mondelinge taalvaardigheid op. www.roeland.be > jobs & vorming

Mediatheek Wie geïnteresseerd is in de Franse taal en cultuur is welkom in de mediatheek van het Frans Documentatiecentrum voor Vlaanderen. Je vindt er een rijke collectie boeken, tijdschriften, cd’s en films voor alle leeftijden. Er is ook een actueel en internationaal aanbod van didactisch materiaal voor het Frans als vreemde taal . www.roeland.be > mediatheek 34

Activiteiten

Nederlands Roeland is een sociaal geëngageerde organisatie. Sinds 2008 organiseren we in Gent dagkampen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. Er zijn 2 driedaagses Onomatopee (7-12 jaar), een vijfdaagse Taalturbo (12-15 jaar) en de hele maand augustus loopt het project Taalzomer (7-12 jaar). Voor die NT2-projecten kreeg Roeland in 2011 het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs. We organiseren ook taalvakanties Nederlands voor Franstaligen (9-18 jaar) in Mariakerke en Merelbeke (beide nabij Gent). www.roeland.be > taalvakanties

Indien u graag onze Franstalige brochure ontvangt, mail dan naar info@roeland.be.


cONtact algemeen directeUr

tom Hillewaere | tom@roeland.be COÖRdiNatOR FRaNS 12+

Jérôme lecerf | jerome@roeland.be COÖRdiNatOR ENGElS & taalanimator in het JeUgdWerk

lieve Haverbeke | lieve@roeland.be coÖrdinator JUnior franS

barbara eichperger | barbara@roeland.be COÖRdiNatOR NEdERlaNdS/Nt2

Marie Verhaegen | marie@roeland.be

www.roeland.be info@roeland.be KRijGSlaaN 18-22 | 9000 GENt t 09 221 60 44 | F 09 220 55 92

erkend door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap als landelijke jeugddienst. erkend door de provincie Oost-Vlaanderen en de stad gent. grafisch ontwerp Julia Wolff | www.designjw.de Roeland drukt op gerecycleerd papier Roeland gaat voor fairtrade

35


T I E T I L A T I E W K ATIVITHEID G I E D R R CAALVAA T

CREA

CREA

SPEL

CREASPEL

SPEL

CREA

SPEL

CREA

SPEL

SPORT SPORT SPORT SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING DRAMA DRAMA PARTICIPATIE PARTICIPATIE DRAMA DRAMA DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING ONTDEKKING STADSBELEVIN CREA & CREATIE CREA & AVONTUUR & AVONTUUR & AVONTUUR SPEL& AVONTUUR & CREATIE & CREATIE & CREATIE & CREATIE & CREATIVITEIT &&CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & EXPRE & EXPRESSIE EXPRESSIE & CULTUUR& EXPRESSIE & EXPRESSIE & CULTUUR &SPEL CULTUUR & CULTUUR

-SPORT - PARTICIPATIE PARTICIPATIE SPORTSPORT DRAMA SPORT PARTICIPATIE PARTICIPATIE PARTICIPATIE ONTDEKKING ONTDEKKING DRA DRAMA DRAMA ONTDEKKING DRAMA STADSBELEVING STADSBELEVING STADSBELEVING STADSB SPort ontdekking PARTICIPATIE ParticiPatie & CREATIE drama StadSbeleving SPORT & AVONTUUR & AVONTUUR DRAMA SPORT & AVONTUUR & AVONTUUR PARTICIPATIE & CREATIE & CREATIE & CREATIE &STADSBELEVING CREATIE & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & CREATIVITEIT & EX & EXPRESSIE & DRAMA EXPRESSIE & EXPRESSIE &ONTDEKKING EXPRESSIE STADSBELEVING & CULTUUR & CULTUUR & CULTUUR & CULT & & && AVONTUUR & & AVONTUUR crea & CREATIE & CREATIE&SPel & EXPRESSIE & EXPRESSIE & CREATIVITEIT CULTUUR & CULTUUR avontUUr -

SPORT & AVONTUUR

-

eXPreSSie -

PARTICIPATIE SPORT & AVONTUUR & CREATIE

creativiteit -

-

PARTICIPATIE DRAMA & EXPRESSIE & CREATIE

creatie -

DRAMA STADSBELEVING & CULTUUR & EXPRESSIE

cUltUUr -

ONTDEKKING STADSBELEVING & CREATIVITEIT & CULTUUR

36

Brochure 2014  
Brochure 2014  

Language courses, taalvakanties

Advertisement