Page 4

CONCEPT Het concept ‘Digitale Leesclub’ is ontstaan vanuit een projectoproep van het Vlaams Fonds voor de Letteren rond leesbevordering. Link in de Kabel vzw en de Bib Leuven besloten e-readers en digitale tools in te zetten om jongeren leesplezier te laten (her)ontdekken en organiseerden bijeenkomsten onder de noemer ‘Digitale Leesclub’.

Concreet kregen 50 jongeren tussen 10 en 16 jaar gedurende drie maanden een e-reader in bruikleen. Er werden vijf groepen gemaakt op basis van leesniveau en praktische overwegingen. Drie groepen hiervan waren anderstalige nieuwkomers uit Okan-klassen van het Heilig Hart Kessel-Lo, een groep werd samengesteld vanuit kinderwerking Fabota en de vijfde groep was een gemengde groep met zowel jongeren vanuit kinderwerking De Kettekeet als vrije inschrijvingen.

4

Publicatie Digitale Leesclub  
Publicatie Digitale Leesclub  
Advertisement