Page 14

Tip! Zorg voor een aantrekkelijke manier om de keuzelijst te presenteren. Tijdens het project werd dit niet gedaan, maar in de toekomst kan er gewerkt worden met ‘dummies’ van de boeken, geplastificeerde boekcovers, zoals die ook in de bibliotheek aan het publiek worden gepresenteerd.

Bij het lezen gaat het om leestijd, voorgelezen worden en voor jezelf lezen.

Tip! Het samen lezen bleek voor de meeste jongeren en begeleiders een positieve ervaring. Las daarom tijdens de bijeenkomsten zeker elke keer een moment in om samen te lezen. Zo kunnen de jongeren die er thuis niet toe komen te lezen, toch deelnemen aan het gesprek.

Tip! Gebruik een ‘Buzzer app’ of ‘klopkaart’ tijdens het samenlezen zodat jongeren die een zin niet verstaan dit kunnen aangeven.

14

Publicatie Digitale Leesclub  
Publicatie Digitale Leesclub  
Advertisement