Page 1

Kammerstraat 19 9000 Gent

België - Belgique P.B. 3/2359 afgiftekantoor Gent X

www.facebook.com/ freetime90 info@freetime.be www.freetime.be

unieke vakanties, méér dan opvang

DRUKWERK TEGEN VERMINDERD TARIEF

Kle uterkrie bels

(3 tot 6 jaar)

K id s

(6 tot 12 jaar)

J o n g e r e n k a(13mtotp16ejaanr))

Kinder- en jongerenvakanties GENT Pasen en Zomer 2012 VAN 3 TOT 16 JAAR


Kortingen Alle kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden voor 1 jaar aan het klantendossier toegevoegd -> daarna dient u opnieuw het bewijs voor te leggen alvorens een nieuwe inschrijving te doen.

Unieke vakanties, méér dan opvang Dit blijft onze slogan want Free-Time wil meer zijn. Zo voorzien we niet alleen kwalitatieve activiteiten en monitoren maar staan we ook garant voor heel wat samenwerkingen met experts en tal van workshops. Free-Time hamert niet enkel op fantastische vakanties maar wenst ook dat kinderen en jongeren op een ongedwongen manier vaardigheden kunnen aanleren: dansen, koken, sporten, creatieve of avontuurlijke activiteiten. Of het nu voor kleuters, kids of jongeren is; er is altijd wel iets dat hen kan verwonderen of boeien. Neem een kijkje in deze brochure of op de website en ontdek het unieke vakantieaanbod. Vraag ook gerust de brochure aan van onze vakanties met overnachting via de website www.freetime.be. 2012 wordt cool, hip en de max met Free-Time vakanties. Dirk Schockaert Coach vzw Free-Time

Welkomstkorting € 6 - eerste maal dat een kind deelneemt, voor 1 lid van het gezin Grabbelpas € 5 - geldig als het kind in bezit is van dergelijke pas - wij vragen om het bewijs telkens voor te leggen; per post, e-mail Universiteit Gent € 5 - geldig als ouder personeelslid is bij de universiteit van Gent - Wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post, email De Post - geldig als ouder personeelslid is van De Post - 5 euro korting voor externaatskampen en 10 euro voor internaatskampen - Wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post, email Politiekorting - geldig als ouder personeelslid is bij de politie - inschrijven kan ENKEL via de vzw SSD GPI Securex - 5 euro korting voor leden en personeelsleden van Securex - Wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post, email BNP Paribas Fortis - geldig voor personeelsleden van BNP - Wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post, email Verwenpas - € 30 voor 1 lid van het gezin, € 45 voor het ganse gezin - is een virtueel pasje dat geldig wordt nadat het wordt aangevraagd. Ouders vragen dit aan via de website en ontvangen daarna een uitnodiging tot betaling. Het pasje is 1 jaar geldig - voordelen: • korting van € 2,50 per dag voor externaten, € 10 per week voor internaten • kunnen cinematickets aan € 7,35 bekomen • gratis schaatsen op Winterdroom • geen reservatiekost bij aankoop van tickets kindertheaterfestival Gentse feesten en Spekken Mutualiteiten - mutualiteiten betalen tot 50 euro terug per vakantie Sodiganda - 5 euro korting voor leden van Sodiganda OCMW Gent - 10 euro korting voor actieve en gepensioneerde leden van OCMW Gent. - wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post of email Ablynx - 5 euro korting voor personeelsleden van Ablynx Met steun van

Brochures vakanties

2012

MET OVERNACHTING, BINNEN EN BUITENLAND, BRUGGE EN BRASSCHAAT Vraag gratis brochure aan! Beschikbaar zie www.freetime.be

COLOFON: Verantwoordelijke uitgever: Dirk Schockaert Contactadres: VZW Free-Time Kammerstraat 19 9000 Gent Tel.: 09 233 77 88 (op 5 maart 2012 schakelt Free-Time over op het nummer 070 246 170 ) e-mail: info@freetime.be www.freetime.be Rekeningnummer: 890-0144832-42 Ondernemingsnummer: 0442350385 Redactie: Het Free-Timeteam Vormgeving: Geers Offset nv Druk: Geers Offset nv – Gent


Aanbod THEMAVAKANTIES Bij themavakanties worden creativiteit en fantasie gestimuleerd. Door gebruik te maken van thema’s die de kinderen aanspreken kunnen we hen aanzetten tot allerlei activiteiten die hun sociale en creatieve ontwikkeling bevorderen. Ouders van jonge kinderen worden geïnformeerd over de dagelijkse gebeurtenissen en de vorderingen van hun kind via een heen-en-weerschriftje.

SPORTVAKANTIES En wat doen we als het kriebelt…? Tijdens de sportvakanties laten we de deelnemers kennis maken met een ruim aanbod aan sportactiviteiten. Op deze manier kunnen zij hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Het betreft steeds initiaties waarbij basistechnieken worden aangeleerd of verfijnd.

ONTDEKKINGSVAKANTIES Bij deze vakanties staan uitstappen centraal. De leefwereld van kinderen en jongeren wordt verruimd door hen spannende en toffe activiteiten te laten beleven. Elke dag vindt een nieuwe gebeurtenis plaats. De horizonten verbreden op een educatieve maar speelse manier. Tijdens deze vakanties komen we werkelijk overal en doen we keitoffe ontdekkingen. Aandacht: Bij de ontdekkingsvakanties kunnen begin- en einduur variabel zijn!

EDUCATIEVE VAKANTIES We doen beroep op jonge professionelen en gemotiveerde enthousiastelingen om de kinderen op speelse wijze diverse vaardigheden aan te leren. We bieden een gevarieerd aanbod van o.a. koken, theater en talen aan. De begeleiders bezitten de nodige deskundigheid om een speelse toets aan te brengen in de leerstof, zodat het leren leuk en uitdagend blijft. De lesmomenten worden afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

CREAVAKANTIES Bij deze vakanties ligt de nadruk op het creatieve en het zelf knutselen, tekenen, schilderen en boetseren. We stimuleren de kinderen om hun creatieve talenten boven te halen, zetten hen aan tot het scheppen van kunstige creaties en reiken tips aan om hun technieken te verbeteren.

VAKANTIES MET OVERNACHTING BINNEN- EN BUITENLAND In het binnenland duren deze vakanties een kleine week; in het buitenland blijven we iets langer weg. De vakanties gaan door in uitstekende accommodaties aan zee, in de Vlaamse Ardennen, dicht bij huis of veraf. Gedurende een week wordt in groep gewerkt rond een thema of leven ze zich uit op een sport- of avonturenvakantie. Een echt groepsgebeuren waarbij kinderen en jongeren, samen met de monitoren, een onvergetelijke tijd beleven.

Hoe inschrijven ? Online:

www.freetime.be

Tel.:

09 233 77 88

Onze kampen zijn fiscaal aftrekbaar! > zie pagina 2 Onze verwenpas geeft tot 12,50 euro korting op de kampen. > zie pagina 39

$

(belangrijk: op 5 maart 2012 schakelt Free-Time over op het nummer 070 246 170) VZW Free-Time, Kammerstraat 19, Gent Openingsuren: Ma – Vr: 10u00 – 12u30 & 13u30 – 17u30 (telefonisch bereikbaar tot 16u)

Wij vragen met aandrang minstens zes weken vooraf in te schrijven!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

1


Vakantieperiodes PAASVAKANTIE 2012

Fiscale aftrekbaarheid van de kampen!

PA1

Week 1

Ma 02/04 t/m Vr 06/04

PA2

Week 2

Di 10/04 t/m Vr 13/04 (4 dagen)

ZO1

Week 1

Ma 02/07 t/m Vr 06/07

ZO2

Week 2

Ma 09/07 t/m Vr 13/07

ZO3

Week 3

Ma 16/07 t/m Vr 20/07

ZO4

Week 4

Ma 23/07 t/m Vr 27/07

ZO5

Week 5

Ma 30/07 t/m Vr 03/08

ZO6

Week 6

Ma 06/08 t/m Vr 10/08

ZO7

Week 7

ZOMER 2012

Ma 13/08 t/m Vr 17/08 (4 dagen: geen kampen op wo/15/08)

ZO8

Week 8

Ma 20/08 t/m Vr 24/08

ZO9

Week 9

Ma 27/08 t/m Vr 31/08

Algemene vakantie-informatie:

De ministers Vervotte en Anciaux hebben ervoor gezorgd dat ook in Vlaanderen vakantieprogramma’s van het erkend jeugdwerk belastingsaftrekbaar zijn. Dat wil zeggen dat het inschrijvingsgeld voor vakantiekampen van vzw Free-Time in het jaar 2012 in aanmerking komt om op de belastingsbrief van 2013 in te brengen. Deze aftrekbaarheid geldt voor alle kinderen onder de twaalf jaar. Er kan tot 11,20 euro per dag afgetrokken worden per kind. Omdat u over de nodige bewijzen dient te beschikken, sturen wij u voor 1 april 2013 een attest voor het aanslagjaar 2012. Medische fiche Een medische fiche is verplicht voor alle vakanties. Gelieve deze de eerste dag, bij inschrijving, aan de monitor te overhandigen. Indien u de medische fiche later opnieuw wenst te gebruiken, dient u deze zelf op vrijdag terug te vragen. Kan bekomen worden door ze te downloaden op www.freetime.be Materiaal Op elke locatie staat het nodige materiaal gratis ter beschikking. vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kleding, geld en waardevolle voorwerpen.

Opvang voor en na

Leeftijd

Toonmoment Op vrijdagmiddag, om 15u30, wordt bij ENKELE vakanties een toonmoment voor de ouders voorzien.

Onze vakanties worden in leeftijdsgroepen Er is elke dag gratis opvang van 7u45 tot opgesplitst. De deelnemers dienen in het 9u00 en van 16u00 tot 18u00. De monitoren Op uitstap desbetreffende jaar die leeftijd te zijn of te zorgen voor activiteiten tijdens de opvang. Deze kampen gaan op uitstap buiten de kamplocatie. We verplaatsen ons bijna altijd worden. Bij kampen voor kinderen vanaf 3 Afhankelijk van de locatie en de weersommet het openbaar vervoer. Door onvoorziene standigheden behoren knutselen, tekenen, omstandigheden kunnen deze afgelast worjaar, moet men wel effectief 3 jaar zijn. strips, springkasteel, sport e.a. tot de mo- den. gelijkheden. Ook tijdens de middagpauze

Veiligheid

Dagindeling 07u45 – 09u00: 09u00 – 12u00: 12u00 – 13u00: Eten, drank, pitchkoek en fruit Kinderen brengen hun eigen lunchpakket 13u00 – 16u00: 16u00 – 18u00: mee. Over de middag wordt gegeten in

Wij vragen met aandrang dat alle deelne- zorgen de monitoren voor begeleiding. mers ‘s morgens TOT BIJ DE MONITOREN gebracht worden. Zij noteren het uur van aankomst. ‘s Avonds bij het afhalen dient u opnieuw bij de monitoren langs te gaan

Opvang Activiteiten Middagpauze Activiteiten Opvang

die het uur van vertrek noteren. Indien de refters. Op elke locatie worden twee gratis Alle foto’s, films die op de activiteiten worden gekinderen door derden gebracht of afgehaald drankjes en water aangeboden. Drankjes maakt, kunnen gebruikt worden als promotiemiddel worden, gelieve dit schriftelijk aan de moni- van thuis mogen uiteraard meegebracht voor vzw Free-Time. Indien bezwaar gelieve ons op toren te melden. vzw Free-Time is niet ver- worden. Water is steeds gratis te verkrijgen.

de hoogte te brengen.

antwoordelijk voor kinderen die aan de deur Free-Time kiest ervoor geen frisdranken Voor verwenpashouders €2,50 korting per dag (zie pg. 39) of op straat worden afgezet. meer te geven.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 2


Vakanties zonder overnachting

PASEN Kle uterkriebels Pasen 1: van ma 2 tot en met vr 6 april 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

3 tot 5

Met Nellie en Cezar naar de kinderboerderij

3 tot 5

Prijs

(3 tot 6 jaar)

Pasen 2: van di 10 tot en met vr 13 april 2012 (4 dagen) Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Sint-Paulus €130

14

3 tot 5

Sprookjeskamp

Sint-Paulus €108

14

3 tot 5

Welkom in smurfenland!

15

Sint-Paulus €120

Sint-Paulus €110

Prinsen – en prinsessenkamp

14

4 tot 6

Klein schuimpje en de 7 bergen

Sint-Paulus €108

15

4 tot 6

Tweenies tijd!

Sint-Paulus €120

15

4 tot 6

Ratatouille

Sint-Paulus €126

16

4 tot 6

Koken met Nellie en Cezar

Sint-Paulus €140

16

3 tot 5

Sint-Paulus €108

17

4 tot 6

Kinderatelier

Sint-Paulus €120

17

Knutselen met Hopla NIEUW

3 tot 5

Zing, swing en spring

Hipso

€120

18

3 tot 5

Kleuterdisco

Sint-Paulus €108

18

3 tot 5

Spring in ‘t veld

Hipso

€120

18

4 tot 6

Alles met de bal

Sint-Paulus €108

18

4 tot 6

Kleutervoetbal

Hipso

€130

18

Kids

Prijs

Pag.

(6 tot 12 jaar)

Pasen 1: van ma 2 tot en met vr 6 april 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

6 tot 8

Pirateneiland

8 tot 10

Expeditie Free-time

Prijs

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

Sint-Paulus €120

20

6 tot 9

Sportmix

Hipso

€120

26

Sint-Paulus €125

21

6 tot 9

Omniballet NIEUW

Hipso

€130

29

10 tot 12 Meidenkamp

Sint-Paulus €135

21

6 tot 9

Tennis en spel

Hipso

€130

26

6 tot 9

Amazing Space

Sint-Paulus €145

8 tot 10

Toetjes en koekjes

Sint-Paulus €140

22

8 tot 10

Turnkamp

Hipso

€120

29

22

8 tot 12

Techniekkamp NIEUW

8 tot 12

Voetbalkamp

Hipso

€130

27

Sint-Paulus €170

23

10 tot 12 Dance for your life

Hipso

€150

28

6 tot 8

Schilder-en tekenkunst

Sint-Paulus €140

24

8 tot 12

Badminton en omnisport

Hipso

€130

27

8 tot 10

Poppentheater

Sint-Paulus €128

26

8 tot 12

Hipso

€170

29

8 tot 12

Podiumkunsten

Sint-Paulus €135

24

Quadadventure en omnisport

8 tot 12

Striptekenen

Sint-Paulus €145

25

6 tot 8

Dierenkliniek

Hipso

€155

31

7 tot 16

Externaat skivakantie

Hipso

€275

31

7 tot 16

Externaat snowboardvakantie

Hipso

€275

31

Thema Educatief Sport Crea Ontdekking

= toonmoment = uitstap

$

inschrijven schr rijv ijven jven www www.freetime.be .freet .fr freet fr eetiime ime.be be • ste steeds eds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING • M

vakanties pasen en zomer 2012

3


PASEN Kids

(6 tot 12 jaar)

Pasen 2: van di 10 tot en met vr 13 april 2012 (4 dagen) Leeftijd

Naam

Locatie

6 tot 8

Avonturenkamp

6 tot 8

De grote Goochelshow

8 tot 10

Expeditie Free-Time

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Sint-Paulus €110

20

6 tot 8

Sport en spel

Sint-Paulus €108

28

Sint-Paulus €135

20

8 tot 12

Zwemmen en spel

Sint-Paulus €131

27

Sint-Paulus €110

21

8 tot 12

Sint-Paulus €120

27

10 tot 12 Hollywood

Sint-Paulus €126

20

So you think you can dance?

6 tot 8

Smakken en smullen

Sint-Paulus €126

22

Sint-Paulus €110

28

8 tot 12

Wetenschapskamp

Sint-Paulus €140

22

10 tot 12 Olympische spelen + New games

6 tot 8

Kinderatelier

Sint-Paulus €120

24

6 tot 9

Zoo-logisch

Sint-Paulus €158

31

8 tot 10

Bijzonder beeldspel NIEUW

Sint-Paulus €146

26

8 tot 12

Jonge Journalisten NIEUW

Sint-Paulus €140

31

Sint-Paulus €137

25

10 tot 12 Timmerkamp

Prijs

Jongeren Pasen 1: van ma 2 tot en met vr 6 april 2012 Leeftijd

Naam

Prijs

Pag.

13 tot 16 Beauty arrangement

Hipso

€135

34

13 tot 16 Quadracen en omnisport

Hipso

€170

36

7 tot 16

Hipso

€275

37

Hipso

€155

37

13 tot 16 Ter land, ter water en in de lucht

Pag.

(12+) Pasen 2: van di 10 tot en met vr 13 april 2012 (4 dagen)

Locatie

Externaat ski- en snowboardvakantie

Prijs

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

13 tot 16 Podiumkunsten

Sint-Paulus

€122

35

13 tot 16 Sportylicious

Sint-Paulus

€126

36

Thema Educatief Sport Crea Ontdekking

= toonmoment = uitstap

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 4


ZOMER Kle uterkriebels Zomer 1: van ma 2 tot en met vr 6 juli 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

3 tot 5

De wondere wereld van kleine Huppel NIEUW

3 tot 5

Prijs

(3 tot 6 jaar)

Zomer 3: van ma 16 tot en met vr 20 juli 2012 Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Sint-Paulus €125

15

3 tot 5

De wondere wereld van Kleine Huppel NIEUW

Sint-Paulus €125

14

Welkom in smurfenland!

Sint-Paulus €125

15

4 tot 6

Sint-Paulus €130

15

5 tot 6

Ridders en prinsessen

Sint-Paulus €120

15

Met Nellie en Cezar naar de kinderboerderij

4 tot 6

In de moestuin

Sint-Paulus €130

16

3 tot 5

Knutselen met Hopla NIEUW Sint-Paulus €120

17

3 tot 5

Kleuterkunst

Sint-Paulus €120

17

3 tot 5

Klim- en klauterkabouters

Sint-Paulus €120

19

5 tot 6

Kakelbonte kameleon

Sint-Paulus €120

17

3 tot 5

Hoofd, schouder, knie en teen

Hipso

€120

18

3 tot 5

Kleuterdisco

Hipso

€120

18

4 tot 6

Zing, swing en spring

Hipso

€120

5 tot 6

Alles met de bal

Hipso

5 tot 6

Spring in ‘t veld

Hipso

Naam

Locatie

Pag.

Zomer 4: van ma 23 tot en met vr 27 juli 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

18

3 tot 4

Ridders en prinsessen

Sint-Paulus €120

15

€120

18

3 tot 5

Concertissimo

Sint-Paulus €120

14

€120

18

4 tot 6

Tweenies tijd!

Sint-Paulus €120

15

3 tot 5

In de moestuin

Sint-Paulus €130

16

5 tot 6

Kleuterkokkerellen

Sint-Paulus €140

16

5 tot 6

Kakelbonte Kameleon

Sint-Paulus €120

17

3 tot 4

De beweegsteeg

Sint-Paulus €120

19

5 tot 6

Minisamba

Sint-Paulus €120

19

Zomer 2: van ma 9 tot en met 13 juli 2012 Leeftijd

Prijs

Prijs

Pag.

3 tot 5

Dansende benen, rode tenen

Sint-Paulus €120

15

4 tot 6

Klein Schuimpje en de zeven bergen

Sint-Paulus €120

15

3 tot 5

Keukenprinsen en -prinsessen Sint-Paulus €140

16

5 tot 6

Kleuterfrans

Sint-Paulus €130

16

3 tot 5

Knutselen met Wolkewietje en wiebelstaartje

Sint-Paulus €120

17

5 tot 6

Beresterk knutselwerk

Sint-Paulus €120

17

3 tot 4

De beweegsteeg

Hipso

€120

19

3 tot 4

Watergewenning en spel

Hipso

€153

19

3 tot 5

Zing, swing en spring

Hipso

€120

18

5 tot 6

Schop er op los

Hipso

€123

19

5 tot 6

Sportcarrousel

Hipso

€120

19

Prijs

Pag.

Thema Educatief Sport Crea Ontdekking

= toonmoment = uitstap

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

5


ZOMER Kle uterkriebels Zomer 5: van ma 30 juli tot en met vr 3 augustus 2012

Zomer 7: van ma 13 tot en met vr 17 augustus 2012 (4 dagen) (woensdag 15 augustus niet)

Leeftijd

Naam

Locatie

3 tot 5

Welkom in smurfenland!

Sint-Paulus €125

15

5 tot 6

Kleine schuimpje en de 7 bergen

Sint-Paulus €120

3 tot 5

Spelen en leren met Nellie en Cezar

Sint-Paulus €125

Veggie voor Spruitjes NIEUW

Sint-Paulus €140

5 tot 6

Prijs

Pag. Leeftijd

Naam

Locatie

15

3 tot 5

Dansende benen, rode tenen

Sint-Paulus €108

15

16

3 tot 5

Concertissimo

Sint-Paulus €108

14

4 tot 6

Ridders en prinsessen

Sint-Paulus €108

15

3 tot 5

Knutselen met Hopla

Sint-Paulus €108

17

3 tot 5

Klim- en klauterkabouters

Sint-Paulus €108

19

17

3 tot 4

Knutselen met Hopla NIEUW Sint-Paulus €120

17

5 tot 6

Beresterk knutselwerk

Sint-Paulus €120

17

3 tot 4

Watergewenning en spel

Hipso

€153

19

3 tot 4

Sportieve springertjes

Hipso

€120

19

3 tot 5

Zing, swing en spring

Hipso

€120

18

5 tot 6

Kleutervoetbal

Hipso

€130

18

5 tot 6

Sportreis rond de wereld

Hipso

€125

18

Zomer 6: van ma 6 tot en met vr 10 augustus 2012 Prijs

(3 tot 6 jaar)

Pag.

Prijs

Pag.

Zomer 8: van ma 20 tot en met vr 24 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

3 tot 5

Met Nellie en Cezar naar de kinderboerderij

Sint-Paulus €130

14

4 tot 6

Kleuters in Space

Sint-Paulus €120

14

5 tot 6

Kleine Einsteins

Sint-Paulus €120

14

3 tot 5

Concertissimo

Sint-Paulus €120

14

4 tot 6

Ratatouille

Sint-Paulus €140

16

Leeftijd

Naam

Locatie

4 tot 6

Kinderatelier

17

Concertissimo

Sint-Paulus €120

Sint-Paulus €120

3 tot 5

14

3 tot 4

Klim- en klauterkabouters

Hipso

19

Tweenies tijd! NIEUW

Sint-Paulus €120

€120

4 tot 6

15

3 tot 5

Kleuterdisco

Hipso

18

Ridders en prinsessen

Sint-Paulus €120

€120

5 tot 6

15

4 tot 6

Zing, swing en spring

Hipso

18

3 tot 4

Keukenprinsen en -prinsessen Sint-Paulus €140

€120

16

5 tot 6

Reis rond de wereld

Sint-Paulus €135

17

3 tot 4

Knutselen met Wolkewietje en wiebelstaartje

Sint-Paulus €120

17

5 tot 6

Kakelbonte kameleon

Sint-Paulus €120

3 tot 4

Hoofd, schouder, knie en teen

Hipso

€120

3 tot 4

Kleuterdisco

Hipso

€120

18

5 tot 6

Schop er op los

Hipso

€123

19

5 tot 6

Alles met de bal

Hipso

€120

18

Zomer 9: van ma 27 tot en met vr 31 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

17

3 tot 5

Concertissimo

Sint-Paulus €120

14

18

3 tot 5

Kwistige kwasten

Sint-Paulus €120

17

5 tot 6

Kakelbonte Kameleon

Sint-Paulus €120

17

3 tot 4

Sportcarrousel

Hipso

€120

19

3 tot 5

Zing, swing en spring

Hipso

€120

18

3 tot 5

De beweegsteeg

Hipso

€120

19

5 tot 6

Minisamba

Hipso

€120

19

5 tot 6

Sport en spel

Hipso

€120

19

Thema Educatief Sport Crea Ontdekking

= toonmoment = uitstap

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 6


ZOMER Kids

(6 tot 12 jaar) Zomer 3: van ma 16 tot en met vr 20 juli 2012

Zomer 1: van ma 2 tot en met vr 6 juli 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

6 tot 8

Avonturenkamp

8 tot 12

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Sint-Paulus €125

20

6 tot 9

Avonturenkamp

Sint-Paulus €125

20

Expeditie Free-Time NIEUW

Sint-Paulus €125

21

10 tot 12 Pure Nature

Sint-Paulus €140

21

8 tot 12

Meidenkamp NIEUW

Sint-Paulus €135

21

6 tot 9

Sint-Paulus €140

23

6 tot 8

Amazing space

Sint-Paulus €145

22

10 tot 12 Wetenschapskamp

Sint-Paulus €124

22

8 tot 10

Chocoladekamp NIEUW

Sint-Paulus €150

23

8 tot 12

Podiumkunsten

Sint-Paulus €135

24

10 tot 12 Op grootmoeders wijze

Sint-Paulus €140

23

6 tot 9

Dance fever

Sint-Paulus €133

30

8 tot 12

Sint-Paulus €140

25

10 tot 12 Outdoorsporten

Sint-Paulus €190

26

10 tot 12 Striptekenen

Sint-Paulus €145

25

8 tot 12

Poppentheater

Sint-Paulus €128

26

6 tot 8

Tennis en spel

Hipso

€130

26

6 tot 8

Omnimultisportmix

Hipso

€133

30

6 tot 9

Klimmen en omnisport

Hipso

€145

27

8 tot 10

Voetbal en strandspelen

Hipso

€145

28

8 tot 12

Dance for your life

Hipso

€150

28

10 tot 12 So you think you can dance?

Hipso

€133

27

10 tot 12 Precisiesporten

Hipso

€155

30

8 tot 12

Jonge journalisten NIEUW

Hipso

€155

31

8 tot 10

Flikkenkamp

Hipso

€153

32

Hipso

€240

32

Musical

10 tot 12 Pretparkenmax

Prijs

Zomer 2: van ma 9 tot en met 13 juli 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

6 tot 8

De grote goochelshow

Sint-Paulus €150

20

6 tot 8

Pirateneiland

Sint-Paulus €120

20

8 tot 12

Expeditie Free-Time NIEUW

Sint-Paulus €125

21

8 tot 12

Op een onbewoond eiland

Sint-Paulus €129

21

6 tot 8

Toetjes en koekjes

Sint-Paulus €140

22

8 tot 10

Wetenschapskamp

Sint-Paulus €155

22

6 tot 9

Timmerkamp

Sint-Paulus €148

25

8 tot 10

Mr. Bean achterna

Sint-Paulus €135

26

8 tot 12

Say yes to the dress!

Sint-Paulus €130

25

6 tot 8

Spelende waterratjes

Hipso

€145

27

6 tot 8

Omniballet NIEUW

Hipso

€130

29

6 tot 9

Turnkamp

Hipso

€120

29

6 tot 9

Initiatie basketbal

Hipso

€140

29

8 tot 10

Badminton en omnisport

Hipso

€130

27

8 tot 12

Dansatelier

Hipso

€133

27

8 tot 12

Paardrijden

Hipso

€210

29

10 tot 12 Skatefun

Hipso

€157

26

10 tot 12 Voetbalkamp

Hipso

€130

27

6 tot 8

Hipso

€155

32

Hipso

€160

32

Allemaal beestjes

10 tot 12 Space invaders

$

Prijs

Pag.

Veggie voor spruitjes NIEUW

Prijs

Pag.

Zomer 4: van ma 23 tot en met vr 27 juli 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

6 tot 8

De grote goochelshow

Sint-Paulus €150

20

8 tot 10

Smullende smaakweek NIEUW Sint-Paulus €140

21

10 tot 12 Beauty arrangement

Sint-Paulus €135

20

6 tot 8

Reis rond de wereld

Sint-Paulus €135

22

8 tot 10

Op grootmoeders wijze

Sint-Paulus €140

23

6 tot 8

Kinderatelier

Sint-Paulus €120

24

8 tot 10

Bijzonder beeldspel

Sint-Paulus €162

26

10 tot 12 De Bedenkers

Sint-Paulus €120

25

8 tot 12

Skatefun

Sint-Paulus €157

26

6 tot 8

Schop erop los

Sint-Paulus €123

28

8 tot 10

Golf en tennis

Sint-Paulus €210

30

10 tot 12 Dansatelier

Sint-Paulus €133

27

10 tot 12 Olympische spelen + New Games

Sint-Paulus €125

28

8 tot 12

Sint-Paulus €140

33

Kajak en omnisport

Prijs

Pag.

Zomer 5: van ma 30 juli tot en met vr 3 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

6 tot 8

Indiaanse PowWow

Sint-Paulus €120

21

8 tot 12

Meidenkamp

Sint-Paulus €135

21

8 tot 12

Expeditie Free-Time

Sint-Paulus €125

21

6 tot 8

Smakken en smullen

Sint-Paulus €140

22

8 tot 12

Chocoladekamp NIEUW

Sint-Paulus €150

23

8 tot 12

Musical

Sint-Paulus €140

25

10 tot 12 Mixed Media

Sint-Paulus €162

24

8 tot 12

Say Yes to the dress!

Sint-Paulus €130

25

6 tot 8

Racketsporten

Hipso

€135

28

6 tot 9

Turnkamp

Hipso

€120

29

6 tot 9

Schop er op los!

Hipso

€123

28

8 tot 10

Tennis en spel

Hipso

€130

26

8 tot 10

Omnimultisportmix

Hipso

€133

30

8 tot 10

Klimmen en omnisport

Hipso

€145

27

8 tot 12

Omniballet

Hipso

€130

29

Hipso

€145

27

Hipso

€240

32

10 tot 12 Zwemmen en spel 10 tot 12 Pretparkenmax

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

Prijs

Pag.

vakanties pasen en zomer 2012

7


ZOMER Kids Zomer 6: van ma 6 tot en met vr 10 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

6 tot 8

Smullende smaakweek NIEUW

Sint-Paulus €140

(6 tot 12 jaar) Zomer 8: van ma 20 tot en met vr 24 augustus 2012

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

21

6 tot 8

Superhelden

Sint-Paulus €120

20

8 tot 10

Op een onbewoond eiland

Sint-Paulus €129

21

10 tot 12 Pure Nature NIEUW

Sint-Paulus €140

21

6 tot 8

Amazing Space

Sint-Paulus €145

22

8 tot 10

23

8 tot 10

Reis rond de wereld

Sint-Paulus €135

22

Op grootmoeders wijze

Sint-Paulus €140

6 tot 8

Timmerkamp

Sint-Paulus €148

25

10 tot 12 Chocoladekamp NIEUW

Sint-Paulus €150

23

8 tot 10

Iedereen beroemd

Sint-Paulus €130

25

6 tot 8

Podiumkunsten

Sint-Paulus €135

24

8 tot 12

Striptekenen

Sint-Paulus €145

25

8 tot 10

Poppentheater

Sint-Paulus €128

26

6 tot 8

Olympische spelen + new games

Hipso

€125

28

10 tot 12 Iedereen beroemd

Sint-Paulus €130

25

6 tot 8

Omnimultisportmix

Hipso

€133

30

6 tot 8

Tennis en spel

Hipso

€130

26

6 tot 8

Dance for your life! NIEUW

Hipso

€150

28

6 tot 9

Klimmen en omnisport

Hipso

€145

27

6 tot 9

Turnkamp

Hipso

€120

29

8 tot 10

Turnkamp

Hipso

€120

29

8 tot 10

Voetbalkamp

Hipso

€130

27

8 tot 10

Zwemmen en spel

Hipso

€145

27

8 tot 12

Schaakkamp NIEUW

Hipso

€135

30

8 tot 12

So you think you can dance?

Hipso

€133

27

10 tot 12 Paardrijden

Hipso

€210

29

10 tot 12 Badminton en omnisport

Hipso

€130

27

10 tot 12 Tennis en spel

Hipso

€130

26

10 tot 12 Precisiesporten NIEUW

Hipso

€155

30

6 tot 8

Hipso

€155

32

10 tot 12 Skatefun

Hipso

€157

26

10 tot 12 Space invaders

Hipso

€160

32

8 tot 12

Rock Academy

Hipso

€210

33

8 tot 12

Ultimate Survival

Hipso

€205

33

6 tot 9

Allemaal beestjes

Hipso

€155

32

Leeftijd

Naam

Locatie

Hipso

€155

31

6 tot 8

Pirateneiland

Sint-Paulus €120

20

8 tot 10

Fashionista’s

Sint-Paulus €155

21

10 tot 12 Beauty arrangement

Sint-Paulus €135

20

6 tot 8

Reis rond de wereld

Sint-Paulus €135

22

8 tot 10

Bio-Logisch

Sint-Paulus €135

22

10 tot 12 De bedenkers

Sint-Paulus €130

25

10 tot 12 Jonge journalisten

Zomer 7: van ma 13 tot en met vr 17 augustus 2012 (4 dagen) (woensdag 15 augustus niet)

Prijs

Pag.

Naam

Locatie

6 tot 8

Indiaanse Powwow

Sint-Paulus €108

21

6 tot 8

Zwemmen en spel

Hipso

€145

27

8 tot 12

Smullende smaakweek NIEUW Sint-Paulus €126

21

6 tot 8

Schop er op los!

Hipso

28

6 tot 8

Veggie voor spruitjes NIEUW

Sint-Paulus €126

23

6 tot 8

Olympische spelen + NEW GAMES Hipso

€125

28

8 tot 12

Wetenschapskamp

Sint-Paulus €140

22

6 tot 9

Initiatie basketbal

Hipso

€140

29

8 tot 12

Bio-logisch

Sint-Paulus €119

22

8 tot 10

Dansatelier

Hipso

€133

27

8 tot 10

Schilder- en tekenkunst

Sint-Paulus €126

24

8 tot 10

Klimmen en omnisport

Hipso

€145

27

Sint-Paulus €122

24

8 tot 12

Badminton en omnisport

Hipso

€130

27

30

8 tot 12

Golf en tennis

Hipso

€210

30

Sportmix

Hipso

€120

26

6 tot 8

Sint-Paulus €137

Sportmax

Pag.

Zomer 9: van ma 27 tot en met vr 31 augustus 2012

Leeftijd

10 tot 12 Podiumkunsten

Prijs

Allemaal beestjes

6 tot 9

Dance fever

Sint-Paulus €120

29

8 tot 12

8 tot 12

Dansatelier

Sint-Paulus €120

27

10 tot 12 Outdoorsporten

Hipso

€190

28

8 tot 12

Sportmania

Sint-Paulus €112

30

10 tot 12 Voetbalkamp

Hipso

€130

27

8 tot 12

Ter land, ter water en in de lucht

Sint-Paulus €140

31

10 tot 12 Racketsporten

Hipso

€135

28

6 tot 9

Space invaders

Hipso

€160

32

8 tot 12

Waterworld

Hipso

€182

33

8 tot 12

Ultimate survival

Hipso

€205

33

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 8


ZOMER Jongeren Zomer 1: van ma 2 tot en met vr 6 juli 2012 Leeftijd

Naam

Zomer 6: van ma 6 tot en met vr 10 augustus 2012

Locatie

Prijs

Pag.

13 tot 16 Amateurkunsten NIEUW

Hipso

€160

34

13 tot 16 De interieurdesigners

Hipso

€157

13 tot 16 Pretparkenmaxi

Hipso

13 tot 16 Kajak en omnisport

Hipso

Locatie

Prijs

Pag.

13 tot 16 Music Maestro! NIEUW

Hipso

€160

34

35

13 tot 16 Outdoorsporten

Hipso

€190

37

€240

38

13 tot 16 Culture Trippin’

Hipso

€160

38

€140

36

Naam

Leeftijd

Naam

Zomer 7: van ma 13 tot en met vr 17 augustus 2012 (4 dagen) (woensdag 15 augustus niet)

Zomer 2: van ma 9 tot en met 13 juli 2012 Leeftijd

(12+)

Locatie

Prijs

Pag.

13 tot 16 Music Maestro! NIEUW

Hipso

€160

34

13 tot 16 Op grootmoeders wijze

Sint-Paulus €126

34

13 tot 16 De wondere wereld van de fotografie NIEUW

Hipso

€150

34

13 tot 16 Mixed Media

Sint-Paulus €146

35

13 tot 16 Waterworld

Sint-Paulus €164

38

13 tot 16 Striptekenen

Hipso

€145

35

13 tot 16 Ultimate Survival

Hipso

€205

36

13 tot 16 Rock Academy

Hipso

€210

38

Zomer 3: van ma 16 tot en met vr 20 juli 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

13 tot 16 Toetjes en koekjes

Sint-Paulus €140

34

13 tot 16 Sportylicious

Sint-Paulus €140

36

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

Zomer 8: van ma 20 tot en met vr 24 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

13 tot 16 Amateurkunsten NIEUW

Hipso

€160

34

13 tot 16 De wondere wereld van de fotografie NIEUW

Hipso

€150

34

13 tot 16 Lacrosse

Hipso

€140

37

Zomer 9: van ma 27 tot en met vr 31 augustus 2012 Zomer 4: van ma 23 tot en met vr 27 juli 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

Pag. €133

37

Sint-Paulus €135

35

13 tot 16 So you think you can dance?

Hipso

13 tot 16 Podiumkunsten 13 tot 16 Outdoorsporten

Sint-Paulus €190

37

13 tot 16 Lacrosse

Hipso

€140

37

13 tot 16 Culture trippin’

Hipso

€160

38

Zomer 5: van ma 30 juli tot en met vr 3 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

13 tot 16 Amateurkunsten

Hipso

€160

34

13 tot 16 Striptekenen

Hipso

€145

35

13 tot 16 So you think you can dance?

Hipso

€133

37

13 tot 16 Pretparkenmaxi

Hipso

€240

38

Thema Educatief Sport Crea

= toonmoment = uitstap

Ontdekking

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken uiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties k ti pasen en zomer 2012

9


LOCA CAT TIES

Sint-Paulus instituut Ebergiste De Deynestestraat 2, 9000 Gent

Hogeschool Gent Sint-Denijslaan 251, 9000 Gent

Onze externaatslocaties in Gent liggen in een mooie omgeving, midden in het groen. Ze zijn groot, maar gezellig, om al de kinderen met een goed gevoel achter te laten. Daarnaast zijn ze allen makkelijk te bereiken, met de R4 als centrale verbindingsweg.

Wij werken samen met: Kinderboerderij Drongen, Vogelasiel Merelbeke, De Zoo van Antwerpen, Wereld Van Kina, Goochelaar Mario Fernandez, Dierenpark Planckendael, Blaarmeersen, Federale Politie, Hoefslag, Graffiti Jeugddienst, Drukkerij Geers, Technopolis, REC, Zwembad Merelbeke Ter Wallen, VIZIT, Zumiez, Earth Explorer, Volkssterrenwacht, Museum Natuurwetenschap, Overpoort Bowl, House of media, Uitgeverij Averbode, Out of Limits, Natuur en Wetenschap, Velt, Jeugd cultuur en wetenschap, Educatief centrum politiezone Gent, Jeugd en dans, Mooss vzw, Artforum, N.V. van Hoorebeke timber, Zensi, Javi TV, Vero Beauprez, Kids Smak, Passievents, De Bourgoyen, Modemuseum, Ponas Travel, Huis van de toekomst, Design museum, De Ceder, Walibi, Bellewaerde, Bobbejaanland, Natuur en wetenschap, Artforum vzw, Pedrolino, Arteveldehogeschool, Dance-control, T&S adventure, Klimzaal Bleau, Lacrosse team Ghent Goblins, Snowbase, Harry Malter, Blaarmeersen, AVS, Deltas uitgeverij, Côte d’Or, Chocolademuseum, Olympos Dendermonde, Eva vzw, Golfschool Gent, Klimzaal Hungaria, Koraalduivels, Schaakacademie Edgard Colle, Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez, Nomad and Rebel vzw. Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden niet alle activiteiten omschreven in de brochure gedurende de kampen plaatsvinden.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 10


Buitenlandse vakanties 2012

Buitenland

vraag gratis brochure aan op www.freetime.be

(8 tot 19 jaar)

Leeftijd

Datum

Kampnaam

Plaats

12-15 2-15 j 16-18 j 13-16j 12-15j 16-18j 8-10j 11-13j 11-1 3j 14-16j 15-19j 10-1 0-13j 3j 14-16j 15-18j 14-18 j 13-16j 14-16j 12-18j 14-18j 11-16j 12-15j 16-18j

vr 29/06 tot zo 8/07 vr 29/06 tot zo 8/07 za 30/06 tot vr 6/07 di 3/07 tot do 12/07 di 3/07 tot do 12/07 ma 09/07 tot vr 13/07 ma 09/07 tot vr 13/07 ma 09/07 tot vr 13/07 ma 09/07 tot vr 13/07 vr 13/07 tot zo 22/07 vr 13/07 tot zo 22/07 vr 13/07 tot zo 22/07 ma 16/07 tot zo 22/07 vr 20/07 tot 29/07 vr 20/07 tot zo 29/07 zo 22/07 tot vr 27/07 ma 23/07 tot zo 29/07 ma 30/07 tot wo 8/08 di 31/07 tot do 9/08 di 31/07 tot do 9/08 vertrekken tussen 31/07 en 22/08 vr 3/08 tot zo 12/08 vr 3/08 tot zo 12/08 vr 3/08 tot 12/08 za 04/08 tot vr 10/08 zo 05/08 tot vr 10/08 ma 13/08 tot vr 17/08 ma 13/08 tot vr 17/08 ma 13/08 tot vr 17/08 ma 13/08 tot wo 22/08 vr 17/08 tot zo 26/08 ma 20/08 tot vr 24/08 zo 26/08 tot vr 31/08

Surf’s up NIEUW Surf’s up NIEUW Huttentocht uniek Beach paradise Beach paradise Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Kitesurfen Brighton: Taalvakantie Engels Brighton: Taalvakantie Engels L’Estartit: taalvakantie Spaans uniek Kanotrekking NIEUW Montpellier: Taalvakantie Frans NIEUW Brighton: Taalvakantie Engels uniek Ultimate Kicks NIEUW uniek Kanotrekking Watersporthelden Beach Paradise Beach Paradise

Frankrijk Frankrijk Oostenrijk Spanje Spanje Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Nederland Groot-Brittannië Groot-Brittannië Spanje Schotland Frankrijk Groot-Brittannië Zoetermeer (Nl) Schotland Zuid-Frankrijk Spanje Spanje

€ 620 € 620 € 485 € 645 € 655 € 310 € 310 € 310 € 580 € 805 € 805 € 740 € 695 € 695 € 805 € 545 € 695 € 551 € 645 € 655

Destination X (11d)

Onbekend

€ 520

Brighton: Taalvakantie Engels Brighton: Taalvakantie Engels Montpellier: Taalvakantie Frans NIEUW Huttentocht uniek Ultimate Kicks NIEUW k ie un Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Watersporthelden L’Estartit: taalvakantie Spaans Kitesurfen Safarikamp NIEUW uniek

Groot-Brittannië Groot-Brittannië Frankrijk Oostenrijk Zoetermeer (Nl) Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Zuid-Frankrijk Spanje Nederland Nederland

€ 805 € 805 € 695 € 485 € 545 € 310 € 310 € 310 € 590 € 740 € 580 € 475

12-15j 10-13j 3j 14-16j 13-16j 13-16j 12-18 j 8-10j 8-1 0j 11-13j 11-1 3j 14-16j 11-16j 15-18j 15-19j 9-13j

Prijs

‘SAMENWERKINGEN MET’

Voor onderstaande kampen werken we samen met Vacances + • Beachlife en waterski (Westende, 12-15j): week 2,6,8 • Outdoor adventure en quad (Wiltz, 12-15j): week 1,2,8,9 • Beach action (Wenduine, 10-14j): week 5,7,9 • Mountainboarden outdoor (10-14j en 14-18j): week 7 • Skate @ the sea (Wenduine, 12-16): week 5,7,9 • Extremis (12-15j en 16-18j): week 7

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

11


Zomervakantie 2012 met overnachting: Leeftijd

Kamp

Locatie

Prijs

vraag gratis brochure aan op www.freetime.be Leeftijd

zo1 (van zo 01/07 t/m vr 06/07) Ter Loo (zedelgemLoppem) Ter Loo (zedelgemLoppem)

€ 235

6-9j

Durbuy

€ 245

6-9j

Beestige beestenboel

Ter Loo (zedelgemLoppem)

€ 320

4-7j

Locatie

Prijs

zo3 (van zo 15/07 t/m vr 20/07)

Op stap met Nellie en Cezar Tim de slimme tovenaar NIEUW Avonturenclub

4-6j

Kamp

€ 200

7-12j Paardrijden mini Calidris - Westende € 365 Met ritme de wereld rond 8-12j Calidris - Westende € 330 NIEUW 8-12j Les Chevaliers Saint Antoine € 365

6-9j

Avonturenclub

Durbuy

7-12j Paardrijden mini Met ritme de wereld rond 8-12j NIEUW Go4adventure 8-12j VERNIEUWD 10-13j Woudlopers

€ 245

Calidris - Westende € 365 Calidris - Westende

€ 330

Durbuy

€ 245

Durbuy

€ 245

12-15j The Moviefactory NIEUW Calidris - Westende

€ 355

12-15j Expeditie Robinson Durbuy Met ritme de wereld rond 13-15j Calidris - Westende NIEUW 10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai

€ 265 € 355

8-12j Dolfijnenkamp special Go4adventure 8-12j VERNIEUWD 8-12j Fun adventure

Spermalie Brugge

€ 405

Durbuy

€ 245

Wiltz

€ 395

10-14j Op de planken NIEUW

Calidris - Westende

€ 330

4-6j

Met pipo aan zee

10-13j Woudlopers Durbuy Met ritme de wereld rond 13-15j Calidris - Westende NIEUW 12-15j Expeditie robinson Durbuy

€ 245

6-9j

De oude gekke eik NIEUW Calidris - Westende € 330

€ 355

8-12j Harry potter

Sint-Joris-Weert

€ 275

€ 265

10-14j Twilightsaga NIEUW

Sint-Joris-Weert

€ 275

12-16j So you think you can cook Spermalie Brugge

€ 500

10-1 0-12j 2j De oude gekke eik NIEUW Calidris - Westende € 330

12-15j Outdoor adventure & Quad

€ 330

10-14j Surf @ twins beach

Chat Bottée

10-14j Detectivekamp NIEUW Passion for Fashion 12-15j NIEUW

Calidris - Westende € 320

Wiltz

zo2 (van zo 08/07 t/m vr 13/07) 6-9j

Avonturenclub

Durbuy

8-10j Frans aan zee VERNIEUWD Calidris - Westende

zo4 (van zo 22/07 t/m vr 27/07)

€ 410

Calidris - Westende € 315

zo5 (van zo 29/07 t/m vr 3/08)

€ 285

8-12j Dolfijnenkamp special Go4adventure 8-12j VERNIEUWD 8-12j Fun adventure

Spermalie Brugge

€ 405

4-6j

Durbuy

€ 245

6-9j

Beestige beestenboel

Wiltz

€ 395

8-12j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

11-13j Frans aan zee VERNIEUWD Calidris - Westende

€ 325

10-13j Woudlopers

Durbuy

€ 245

10-14j Beach madness NIEUW

Calidris - Westende

€ 325

12-15j Expeditie Robinson

Durbuy

€ 265

12-16j So you think you can cook Spermalie Brugge

€ 500

12-15j Beachlife en waterski

€ 365 € 385

12-15j Waterskistage NIEUW Walcourt 12-15j Outdoor adventure Wiltz & Quad 10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai

€ 330

13-16j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

12-16j Bike-A-Way NIEUW

Wiltz als depart

€ 285

16-18j Waterskistage NIEUW

Walcourt

€ 385

$

Calidris - Westende € 200

€ 245 Op stap met Nellie en Cezar

Calidris - Westende

€ 455

€ 455

8-12j 8-1 2j Dolfijnenkamp

Ter Loo (LoppemZedelgem) Ter Loo (LoppemZedelgem) Ter Loo (LoppemZedelgem)

€ 370

10-1 0-12j 2j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

10-1 0-12j 2j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-1 0-12j 2j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

13-16j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

13-16j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

12-15j Boardkamp NIEUW

Oignies Wanyi Park e.a.

€ 400

Wenduine

€ 380

uniek

13-16j Skate @ the sea NIEUW

€ 200 € 320

12-16j So you think you can cook Spermalie Brugge

€ 500

10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai

€ 455

10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai XL (10d) 16-18j Boardkamp NIEUW uniek Oignies Wanyi Park e.a. Overlevingskamp XL (9d) 12-15j Top secret VERNIEUWD Overlevingskamp (9d) 16-18j Top secret VERNIEUWD

€ 900

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

€ 400 € 330 € 330

vakanties pasen en zomer 2012 12


Leeftijd

Kamp

Locatie

Prijs

Leeftijd

6-9j

De oude gekke eik NIEUW Sint-Joris-Weert

€ 330

6-9j

Boerderijkamp

€ 315

zo6 (van zo 05/08 t/m vr 10/08)

Kamp

Locatie

Prijs

zo8 (van zo 19/08 t/m vr 24/08)

4-6j

Op stap met Nellie en Cezar

Diggie -Brakel

€ 200

6-9j

Boerderijkamp

Diggie -Brakel

€ 290

7-12j 2j Paardrijden mini

Calidris - Westende € 365

6-9j

Kids Kwisien NIEUW

Diggie -Brakel

€ 290

8-12j 8-1 2j Les chevaliers

Saint Antoine

€ 365

Calidris -Westende

€ 365

8-12j 8-1 2j Fun adventure

7-12j 2j Paardrijden mini 8-12j Boerderijvrienden 8-1 Go4 adventure 8-12j 8-1 VERNIEUWD Français en action 8-12j VERNIEUWD 10-14j Surf @ twins beach

Diggie -Brakel

€ 290

Treignes

€ 345

Treignes Chat Bottée

Treignes

Oostvleteren

Wiltz

€ 395

special

Oostvleteren

€ 315

8-12j 8-1 2j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

8-12j 8-1 2j Boerderijvrienden

10-12j De oude gekke eik NIEUW Sint-Joris-Weert

€ 330

€ 345

10-13j Woudlopers

Sint-Joris-Weert

€ 275

€ 410

10-14j Beach madness NIEUW Passion for Fashion 12-15j NIEUW 12-14j Klimstage

Calidris - Westende

€ 325

Calidris - Westende

€ 315

Chaveehut

€ 400

12-15j Beachlife en waterski

Calidris - Westende € 365

12-15j Outdooradventure & Quad

Wiltz

€ 330

13-16j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

15-17j Klimstage

Chaveehut

€ 400

Calidris - Westende € 310

10-14j High School Musical Adventure Max 12-15j VERNIEUWD 12-15j Beachlife en waterski

special

€ 365

Calidris - Westende € 365

zo7 (van zo 12/08 t/m vr 17/08) 4-6j

Op stap met Nellie en Cezar

Bakkershof

€ 200

6-9j

Robin Wood

Sint-Joris-Weert

€ 280

6-9j

Boerderijkamp

Bakkershof

€ 290

zo9 (van zo 26/08 t/m vr 31/08) 4-6j

Op stap met Nellie en Cezar

6-9j

Beestige Beestenboel

Ter Loo (Loppem -Zedelgem) Ter Loo (Loppem -Zedelgem)

€ 320

Wiltz

€ 395

Ponykamp

Bakkershof

€ 360

8-12j 8-1 2j Boerderijvrienden

Bakkershof

€ 290

8-12j 8-1 2j Les chevaliers

Saint Antoine

€ 365

10-1 0-12j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

8-12j Fun adventure

Ter Loo (Loppem 8-12j Dolfijnenkamp -Zedelgem) Met ritme de wereld rond De Karmel 8-12j Sint Andries NIEUW

€ 330

6-9j

€ 200

€ 370

10-1 0-12j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-1 0-12j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

10-12j Ponykamp NIEUW

Bakkershof

€ 360

13-16j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

10-12j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

13-16j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-12j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-12j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

10-14j Detectivekamp NIEUW

De Karmel Sint Andries

€ 320

13-16j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

13-16j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-14j Mountainboarden the uniek Wanyi Park outdoor edition

€ 320

12-15j Extremis NIEUW

Wanyi Park

€ 390

12-15j Tussen pot en pan met etiquette

Sint-Joris-Weert

€ 290

13-16j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

14-18j Mountainboarden the outdoor edition

Wanyi Park

€ 320

Wanyi Park

€ 390

16-18j Extremis NIEUW

uniek

uniek

12-15j The Moviefactory NIEUW De Karmel Sint Andries Met ritme de wereld rond De Karmel 13-15j Sint Andries NIEUW Outdooradventure & 122-15j Wiltz Quad

€ 320

133-16j Skate @ the sea NIEUW

€ 380

Wenduine

€ 355 € 330

= in caravan slapen = in tenten slapen

$

iinschrijven ns schrijven www www.freetime.be freetime be • steeds 1 ee-mailadres mailadres per gezi gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 13


Kle uterkriebels3 tot 6 jaar --- THEMAVAKANTIES --Met Nellie en Cezar naar de kinderboerderij 3 tot 5 jaar - pasen 1, zomer 8 4 tot 6 jaar - zomer 3 Ken je Nellie en Cezar al? Nellie is een nieuwsgierig muisje en Cezar is haar dappere kikkervriend. Deze week nemen zij ons mee op hun dierenavonturen waarbij we elke dag iets nieuws ontdekken. Als we geluk hebben, komen we ook hun andere vriendjes tegen zoals Mina de eekhoorn, Leo de egel en Fred de bever en beleven we dolle avonturen!! I.s.m. De campagne Drongen Exclusieve samenwerking met uitgeverij Averbode Extra : Alle kindjes krijgen een boekje van Nellie en Cezar op het einde van de week > voor meer informatie over Nellie en Cezar: www.nellie-cezar.be

Prinsen – en prinsessenkamp 3 tot 5 jaar - pasen 1

Kle uters in space 4 tot 6 jaar - zomer 8 Hoe groot is de ruimte? Wat doet een astronaut? Wat is een komeet? Leven er echt mannetjes op Mars? Roepen de zon, de maan, de sterren en de planeten bij jou veel vragen op? Wil jij graag weten hoe het er in de ruimte aan toe gaat? Tijdens deze week kom je alles te weten! Aarzel niet en stap vlug mee in dit spannende ruimteverhaal!

Concertissim o 3 tot 5 jaar - zomer 4, zomer 6, zomer 7, zomer 8 en zomer 9

Droom om jij er van om net als Jasmine en Aladdin in een groot paleis te wonen? Of om net als Assepoester of de prins in een witte koets te rijden? Ben je benieuwd hoe jij met een kroontje zou staan? Ontdek dan samen met andere prinsessen en prinsen in wording hoe je verandert in een echte prinses of prins. Een week waar wensen in vervulling gaan!

Spro okjeskamp

Extra: Instrumenten zijn voorzien door Free-Time

Kleine Einsteins 5 tot 6 jaar - zomer 8

3 tot 5 jaar - pasen 2 Luister je ook zo graag naar sprookjes? Roodkapje, Hans en Grietje en vele anderen passeren de revue. Deze week gaan we rondlopen in de sprookjeswereld en maken we kennis met een heleboel sprookjesfiguren. Misschien komen we de drie biggetjes wel tegen en mogen we helpen om hun huisjes te bouwen. We helpen ook zoeken naar het schoentje van Assepoester en beleven nog vele andere avonturen.

$

Is het nu do, re, mi of sol la, si? Iedere noot die we zingen doet ons vrolijk de zaal rond springen. We maken van ons kleuterconcert een heus festijn en knutselen instrumenten groot en klein. We dansen en swingen op de leukste liedjes en maken onze eigen kleutermelodietjes. Op vrijdag zingen we uit volle borst voor onze mama’s en papa’s.

Je beleeft samen met je vriendjes de spannendste avonturen in een luchtschip. De wijde wereld wordt helemaal door jou ontdekt. Tijdens dit kamp helpen we jou in de voetsporen van Einstein te treden. Kaboem!! We doen allerlei gekke proeven en stellen hypotheses op. Wij hebben er al zin in!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 14


Kle uterkriebels --- THEMAVAKANTIES --Klein sch uimpje en de 7 berg en 4 tot 6 jaar - pasen 2, zomer 2 5 tot 6 jaar - zomer 5

Welk om in sm urfenland! 3 tot 5 jaar - pasen 2, zomer 1 en zomer 5

Hou jij ook zo van sprookjes? Stap dan mee binnen in onze eigen sprookjeswereld! Een wereld vol magie en fantasie staat op je te wachten. Deze week maken we kennis met een heleboel nieuwe en oude sprookjesfiguren en zullen we onze eigen wereld in elkaar knutselen! Het wordt een leuke week vol sprookjesachtige taferelen.

Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die smurfen wij allemaal... Met Grote Smurf, Brilsmurf, Smurfin en Verliefde smurf leren we de smurfentaal, het smurfenlied en smurfen we erop los! Met verenigde smurfenkrachten spelen we het grote smurfenspel en verjagen we Gargamel en Asraël. Samen met andere smurfen aanhoren we de smurfigste smurfenverhalen want hoe smurfiger, hoe beter! Tot smurfs!

Ridders en prinsessen De w ondere wereld van kleine Huppel

3 tot 4 jaar - zomer 4 4 tot 6 jaar - zomer 7 5 tot 6 jjaar - zomer 1 en zome zomer 6 Ten aanval!!! Stoere ridders en sch schone jonkvrouwen aller landen, ver verenigt u! We trekken ten strijde en maken de negenkoppige draak een kopje kleiner. We bouwen ee kasteel en in de stal staat een on (zelfgemaakte) paard onrusons tig te trappelen. We maken een sc schild of hoed en een zwaard om ons te verdedigen. Iets voor jo Spring dan op je paard en jou? m deze vakantie niet! mis

NIEUW

3 tot 5 jaar - zomer omer 1 en zomer 3

Hey klein, lief konijntje waar huppel jij heen? Mag ik jou volgen in je mooie, wondere wereld? Natuurlijk lieve kleine mensjes, k naar we gaan samen zoeken nieuwe vriendjes en spelen hele fijne spelletjes. We houden een feestje met confetti en slingers en leren een heleboel leuke versjes en liedjes. Voor de allerkleinsten! Extra: alle kleutertjes krijgen een boekje van Kleine Huppel. I.s.m. Deltas uitgeverij

Tweenies tijd 4 tot 6 jaar - pasen 1, zomer 4 en zomer 6

NIEUW

Tweenieklok weet jij waar ar die stopt? Je raadt het al,, deze week beleven we dee leukste avonturen met dee z, Tweenies Jake, Bella, Fizz, Milo! Elke dag brengt de Tweenieklok iets anders met zich mee; zo is het de ene dag liedjes en verhaaltjestijd, terwijl we op andere tijdstippen gaan knutselen, op zoek gaan naar verrassingen en nieuwtjes! Kom snel mee want deze week wordt fantastico!

$

Dansende b D benen, r rode t tenen 3 tot 5 jaar - zomer 2 en zomer 7 Zit je niet graag stil en ben je een creatieve duizendpoot? Dan is deze combinatie van dansen en knutselen beslist iets voor jou! We ontdekken al dansend de verschillende kleuren van de regenboog en maken de leukste knutselwerkjes.

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 15


Kle uterkriebels --- EDUCATIEVE VAKANTIES --Kle uterfrans

In de m oestuin 3 tot 5 jaar – zomer 4 4 tot 6 jaar – zomer 1

5 tot 6 – zomer 2 Deze week leren we op een speelse manier een basis van het Frans. Onze ervaren monitoren leren ons wat de verschillende kleuren in het Frans zijn en misschien leren we wel tellen tot 10! Door leuke spelletjes en knutselactiviteiten kunnen onze allerkleinsten op het einde van de week al een woordje Frans. Tussendoor wisselen we af met sportactiviteiten en andere leuke spelletjes!

Ratato uille 4 tot 6 jaar – pasen 2,, zomer 8 Ben je dol op lekker eten en wil je ook al eens proberen iets klaar te maken ? Onze koks staan klaar om jullie in te wijden in de wereld van het koken. Allerlei lekkere gerechtjes komen jouw richting uit en jij mag ze helpen bereiden. Dit wordt een kamp om je vingers van af te likken. Wie weet wordt het wel de eerste stap naar een leven als chefkok!! Smikkelen en smullen maar!

Koken met Nellie en Cezar 4 tot 6 jaar- pasen 1 Niet te missen voor lekkerbekken, smulpapen en fijnproevers. Nellie en Cezar nemen ons de hele week mee op sleeptouw in de keuken! We maken onze eigen koksmuts en toveren met behulp van ons Nellie en Cezar kookboek heerlijke hapjes en lekkernijen op tafel. Eenvoudige gerechtjes en desserts die we uiteraard allemaal zelf proeven! Af en toe knutselen en spelen we erop los. Trek je keukenschort alvast maar aan!

$

Wat is een moestuin en wat staat er allemaal in? Hoe moet je bloemen planten en groenten kweken? Deze week gaan we op onderzoek in de tuin, we leren wat ebeuren en wat er er allemaal moet gebeuren bij komt kijken. We gaan zelf op bezoek in een echte moestuin! Omdat we niet de hele dag kunnen planten en zaaien, wisselen we af met leuke spelletjes en duiken we af en toe onze knutselkoffer in om onze moestuin nog mooier te maken! I.s.m. VELT

Spelen en leren met Nellie & Cezar 3 tot 5 jaar – zomer 5 Samen met Nellie, het nieuwsgierige muisje, en Cezar, haar dappere kikkervriend, leren we deze week vanalles bij. Door leuke spelletjes en oefeningen leren we tellen tot 10 en leren we aan de hand van versjes en liedjes vele dingen bij. Samen met de vriendjes van Nellie en Cezar spelen we leuke spelletjes en maken we dolle pret! Exclusieve samenwerking met uitgeverij Averbode Extra: Alle kindjes krijgen een boekje van Nellie en Cezar Voor meer informatie over Nellie en Cezar: www.nellie-cezar.be

Ke ukenprinsen- en prinsessen 3 tot 5 jaar – zomer 2 3 tot 4 jaar – zomer 6 Prins Pieter is een moderne prins die héél graag in de keuken staat samen met zijn Prinses Pauline. Hun kroontjes wisselen ze soms voor een koksmuts en met behulp van het wonderkookboek toveren ze heerlijke hapjes en lekkernijen op tafel. Lekker koken en fijn proeven in prinselijke stijl, gewoon niet te missen voor lekkerbekjes met klasse!

Kle uterk okkerellen 5 tot 6 jaar – zomer 4 Niet te missen voor lekkerbekken, smulpapen en fijnproevers. We maken onze eigen koksmuts en toveren met behulp van ons wonderkookboek heerlijke hapjes en lekkernijen op tafel. Eenvoudige gerechtjes en desserts die we uiteraard allemaal zelf proeven! Af en toe knutselen en spelen we erop los. Trek je keukenschort alvast maar aan!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 16


Kle uterkriebels Veggie vo or spruitjes

NIEUW

5 tot 6 jaar – zomer 5

Reis rond de wereld R 5 tot 6 jaar – zomer 6

Heb je niet deelgenomen aan onze veggiekookcursus “Wortel rtel zoekt kok?” Dan is dit je 2e kans, want deze week leren we opnieuw alles over vegetarisch koken en alles wat met de vegetarische levensstijl te maken heeft. Voorgerechtjes, hoofdgerechtjes en desserts; alles wordt volledig vegetarisch klaargemaakt waarna we zelf kunnen smullen van onze veggie kookkunsten! Voor gezonde spruitjes!

Be jij de volgende Christoffel Colombus? Neem dan snel je reispas Ben en ga met ons mee op reis, de wereld rond. Iedere dag ontdekken we de geheimen van een fantastische bestemming. Zo maken we kennis met de oude Farao’s in Egypte, genieten we van een lekkere pizza in het Bella Italia of wanen we ons in het exotische Afrika. I.s.m. De wereld van Kina Maak je koffer al maar klaar!

--- CREAVAKANTIES --Kn utselen met Hopla 3 tot 4 jaar – zomer 5 3 tot 5 jaa jaar – pase pasen 2,, zomer o e 3 een zomer o 7 De week knutselen Deze we samen met Hopla en zi vriendjes Lola, Nina zijn en Onki, heel wat fijne ku kunstwerkjes. We mengen a allerlei fleurige verfkleure tekenen de mooiste ren, p plaatjes en knoeien er op lo met klei, plakband en los wasco’s. Tussendoor maken we tijd vrij om met Hopla knotsgekke spelletjes te spelen. Exclusieve samenwerking met uitgeverij Averbode. Extra: Alle kindjes krijgen een boekje van Hopla.

Kle uterk unst 3 tot 5 jaar – zomer 1 Ben je een echte kunstenaar? Ver-ras dan iedereen met je schilder-, knutsel-, en tekentalent. Dit is de kans om iedereen ervan te overtuigen dat jij een echte kunstenaar bent! Wie weet word je dan wel wereldberoemd…

Kinderatelier 4 tot 6 jaar – zomer 8 Ben je een echte kunstenaar? Heb je altijd zo’n creatieve ideeën waar iedereen naar opkijkt? Dan is dit kinderatelier zeker iets voor jou. We leren verschillende knutseltechnieken zoals tekenen, schilderen, boetseren en nog zo veel meer! Tussen het knutselen door strekken we af en toe onze benen voor superleuke sporten spelactiviteiten.

$

Kwistig e kwasten 3 tot 5 jaar – zomer 9 Nog wat rood hier en een beetje geel daar en dan is mijn schilderij klaar! Een hele week schilderen we er op los. We gebruiken alle kleuren van de regenboog om onze tekening zo mooi mogelijk te maken. Schilderen doen we niet alleen met penselen, want we gebruiken ook onze handen en voeten. Het wordt een kleurige bende!

Kn utselen met Wolkewietje en Wiebelstaartje 3 tot 4 jaar – zomer 6 3 tot 5 jaar – zomer 2 Samen met Wolkewietje en Wiebelstaartje verkennen we deze week de geheimen van de knutselwereld. Ze openen voor ons de poort waarin de regenboogkleuren verstopt zitten en leren ons wat we allemaal met deze kleuren kunnen doen. Misschien kunnen we wel een grote collage maken van al onze tekeningen en zoveel meer! Beleef deze creatieve week samen met Wolkewietje en Wiebelstaartje en word een echte knutselheld!

Beresterk kn utselwerk 5 tot 6 jaar – zomer 2 en zomer 5 Je voelt het kriebelen bij het zien van de kleurtjes blauw, rood, groen en geel? Leer dan samen met ons hoe je de mooiste knutselwerkjes maakt. Verbaas ons met je knutseltalent en creativiteit en knutsel, schilder of teken de leukste dingen!

Kakelbonte kamele on 5 tot 6 jaar – zomer 1, zomer 4, zomer 6 en zomer 9

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres res per ge gezin zin gebruiken

Kleuren staan deze week centraal : rood, blauw, geel of groen, je leert er wondermooie dingen mee doen. Geklieder, kunstwerkjes knutselen of mooie schilderijen maken, er is voor ieder wat wils. Als een echte kameleon goochelen en toveren we met kleuren! MEER DA DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 17


Kle uterkriebels --- SPORTVAKANTIES --Sp ortreis rond de wereld

Kle uterdisco 3 tot 5 jaar – pasen 2, zomer 1 en zomer 8 3 tot 4 jaar – zomer 6 On Onder begeleiding van ervaren da dansmonitoren leren jullie je eerste da danspasjes. We swingen de panne van het dak en springen er op nen lo Dit is een vakantie voor echte los. fe feestbeesten! En op vrijdag mag je je kunstjes tonen aan je papa en m mama!

Zing, swing en spring 4 tot 6 jaar – zomer 1 en zomer 8 3 tot 5 jaar – pasen 1, zomer 2, zomer 5 en zomer 9 Zoals de naam het zegt: we zingen uit volle borst, swingen de pannen van het dak en springen er op los. Om daarna nog meer pret te beleven door te zingen, swingen en springen. Dit is een vakantie voor echte spring in ‘t velds die houden van plezier. Op vrijdag kunnen papa en mama zien wat jullie geleerd hebben!

Spring in ’ t veld 3 tot 5 jaar – pasen 1 5 tot 6 jaa jaar – zomer o e 1 Ee jij veel springbonen? Wil Eet jij even hoog en goed kunne springen zoals Tijgetje? nen D zul jij deze week zeker Dan e vast fantastisch vinden! en W leren hoe we het beste We k kunnen springen. Er word verschillende hulpden middelen in gereedheid gebracht zoals trampolines en matten, zodat jij extra hoog kan springen! Vergeet als je boven bent de geoefende kunstjes niet, dan ben jij een echte springkampioen!

5 tot 6 jaar – zomer 5 Ben jij de volgende sportieve Christoffel Colombus? Neem dan vlug je sportreispas en trek met ons de wereld rond. Iedere dag ontdekken we de sportgeheimen van een fantastische bestemming. Van sumoworstelen in Japan tot rugby in ZuidAfrika! We zetten onze deuren open voor de wereld!

Alles met de bal 4 tot 6 jaar – pasen 2 5 tot 6 jaar – zomer 1 en zomer 6 Deze week schoppen, botsen, stuiteren we er op los. Elke dag komt er een andere bal-lssport jouw richting uit! We leren de basis vvan het voetballen, basketten, tennissen enn nnog veel meer. Op het eind van deze weekk hhebben de verschillende balsporten geen ggeheimen meer voor ons en misschien zal ddeze kennismaking met de bal wel smakenn nnaar meer!

Ho ofd, sch o uders, knie H niie en t teen een n 3 tot 5 jaar – zomer 1 3 tot 4 jaar – zomer 6 Aa de hand Aan va allerlei van to speltoffe le letjes en acti tiviteiten leer je je eigen l lichaam kenn en het te nen c controleren. Huppelen, s springen, rollen, klauteren horen daar zeker bij! Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten waarbij we tot rust kunnen komen.

Kle utervoetbal 4 tot 6 jaar – pasen 1 5 tot 6 jaar – zomer 5 Tijdens dit kamp laten we de kleuters spelenderwijs kennismaken met voetbal. We leren verschillende trap- en dribbeltechnieken aan en werken met verschillende ballen. Af en toe wagen we ons aan een onderling wedstrijdje. Winnen of verliezen is daarbij onbelangrijk, maar plezier in het spel des te meer! En bij een doelpunt geven we natuurlijk een welverdiende high-five en maken we een stoer danspasje.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 18


Kle uterkriebels --- SPORTVAKANTIES --Waterg ewenning en spel

Sp ortcarro usel 3 tot 4 jaar – zomer 9 5 tot 6 jaar – zomer 2

3 tot 4 jaar – zomer 2 en zomer 5 In het zwembad ontdekken we het begrip “nattigheid”, leren we de gevaren kennen en schrik overwinnen. Aan de hand van spelletjes worden de kleinsten moedige waterratten. De waterpret wordt afgewisseld met activiteiten op het droge: knutselen, zingen, spelen, dansen, enz. We gaan hierbij eerst 2x zwemmen (voor- of namiddag) naar het zwembad “DeCeder”. DeCeder is met zijn zwembad van 30°C dé ideale plek voor beginnende zwemmers. Daarna gaan we 2x zwemmen (voor- of namiddag) naar het zwembad “Ter Wallen” in Merelbeke. Om de veiligheid van uw kind te verzekeren, wordt er één monitor per 5 kinderen voorzien. I.s.m. Zwembad Ter Wallen

De beweegsteeg 3 tot 4 jaar – zomer 2, zomer 3 3 tot 5 jaar – zomer 9 Hu met de beentjes! Hup W gaan springen, We hu huppelen, dansen, re rennen, klimmen en sw swingen. Deze week w wordt een sportieve w week voor de allerk kleinsten! We doen v verschillende leuke spe spelletjes en sportactiviteiten om er voor te zorgen dat we in conditie blijven. Bewegen staat centraal deze week!

Welkom in onze Free-time sportclub. Maak al die spieren los en warm je goed op want... Deze week gaan we absoluut niet stil zitten. We bewegen, springen, lopen, huppelen, dansen er op los tot we in topconditie zijn! Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1 START!

Klim- en kla uterkabo uters 3 tot 5 jaar – zomer 3 en zomer 7 3 tot 4 jaar – zomer 8 We klimmen een steile berg naar omhoog en dalen dan weer via een trapje naar beneden. We kruipen over klimrekken, boomstronkjes en over hekjes. We leren klimmen en klauteren als de beste. Geen obstakel is ons te veel! Door leuke spelletjes en oefeningen krijgen we een topconditie!

Sp ortie ve spring ertjes 3 tot 4 jaar – zomer 5 Zijn jullie er klaar voor? Opgepast, we zijn vertrokken! Eén, twee, drie, vier! Hup naar achter, hup naar voor! Eén, twee, drie, vier! Even rusten en dan weer door! Deze week wordt er stevig aan onze conditie gewerkt! Er wordt tijd noch moeite gespaard om ervoor te zorgen dat de allerkleinsten tegen het einde van de week in topconditie zijn! Gooi die spiertjes al maar los!

Minisamba 5 tot 6 jaar – zomer 4 en zomer 9 Deze week gaan we swingen en shaken. We leren onze eerste danspasjes op onze favoriete muziek en bewegen en springen de hele dag. Maar om af en toe tot rust te komen, wisselen we het dansen af met leuke spelletjes en knutselactiviteiten. Het wordt een hele gekke, plezierige week!

Sp ort en spel Sch op er op los!

5 tot 6 jaar – zomer 9

5 tot 6 jaar – zomer 2, zomer 6 La je dribbeltechnieken Laat en andere kunstjes zien en schop erop los! Mini-, za zaal- en veldvoetbal staan o op het programma. Een ec echte “sjottervakantie”, sp speciaal op maat voor b beginnende voetballers. W We blazen alvast de ballen o op en wachten op jullie ee eerste GOAL!

$

Een week vol sport en spel, wie droomt daar niet van? Tijdens deze week wordt de algemene bewegingsvaardigheid in al zijn facetten aangehaald. Hierbij komen turnen, bal- en loopspelen n aan bod. Voor atleten in spe! Wanneer we even moeten bekomen van al dat sporten, laten wee onze creatieve geest werken en toveren we een prachtig knutselwerkje tevoorschijn met ons toverpenseel!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 19


Kids

6 tot 12 jaar

--- THEMAVAKANTIES --Superhelden 6 tot 8 jaar – zomer 8

6 tot 8 jaar – pasen 2, zomer 2, zomer 4

Leer vliegen, word onzichtbaar en breng je webschieters in positie. Een week lang krijg je een echte superheldenopleiding waarbij je samen traint met superhelden als Spiderman, Superman, Batman en nog vele anderen… Echt iets voor superhelden in spe! Het is wel oppassen geblazen voor voor The Joker en The Goblin want zij zullen er alles aan doen om jullie diplomadag te verknallen!

Hollywood 10 tot 12 jaar – pasen 2 One, two… Action! Sta je graag voor of achter de camera? Wil je Rihanna en Lady Gaga achterna in een heuse talentenjacht… Hou je ervan om je te verkleden en te schminken? Ben je een niet te stoppen podiumbeest? Kortom, is glitter en glamour helemaal je ding?! Schrijf je dan als de bliksem in voor deze vakantie! Nog nooit is Hollywood zo dichtbij geweest… I.s.m. Graffiti jeugddienst

Pirateneiland 6 tot 8 jaar – pasen 1, zomer 2 en zomer 9 Ahoi kameraden! Samen met kapitein Roodbaard zetten we deze week koers naar het Schatteneiland, waar we met een oude kaart op zoek gaan naar een zeeroversschat. Maar eerst moeten we er uit zien als Jack Sparrow, Piet Piraat of Kapitein Haak. Ko Kortom, als een echte p piraat: we maken een o ooglap, piratenhoed, o oorbellen, een houte been, stalen haak ten e zorgen voor een en p papegaai. We hijsen de p piratenvlag en trekken o avontuur! Aargh! op

$

De grote Goochelshow Iem Iemand in tw stukken twee za zagen? Een wi konijn wit da uit een dat le hoed lege sp springt? De m monitor die le letterlijk in rook opgaat? Onmogelijk? Dat had je gedacht! Duik met ons mee in deze sluwe wereld vol schijn. Iedereen zal je met grote ogen en open mond aankijken op het toonmoment! Een echte goochelaar komt ons zijn beste trucjes tonen en verklapt zijn geheimen. Sssst... niet doorvertellen! I.s.m. Goochelaar Mario Fernandez

Avonturenkamp 6 tot 9 jaar – zomer 3 6 tot 8 jaar – pasen 2, zomer 1 Warning: niet voor doetjes! In deze actieve en sportieve week mag je je verwachten aan een pak avontuurlijke en grensverleggende activiteiten... We bieden je een brede waaier aan van uitdagingen die voor doorzetters bedoeld zijn. Zo overwinnen we onze hoogtevrees op een touwenparcours en doorkruisen we tal van hindernissen op onze tocht! Laat je avontuurlijke geest naar boven komen en beleef deze uitdagende week! I.s.m. Touwenparcours Blaarmeersen

Beauty arrangement 10 tot 12 jaar – zomer 4 en zomer 9 Komkommers op je ogen, nagellak aan je vingers en tenen. Een hele week lekker ontspannen en je laten verwennen in het Free-time schoonheidssalon. Spreekt het jou wel aan om elke dag op een andere manier verwend te worden? Wacht dan niet en schrijf je in voor deze zalige verwenweek! I.s.m. schoonheidssalon Zensi

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING ARING •

vakanties vak kanti ties pasen en zomer 2012 20


Kids --- THEMAVAKANTIES --Expeditie Free-Time

Meidenkamp

8 tot 10 jaar – pasen 1, pasen 2, zomer 1, zomer 2 8 tot 12 jaar – zomer 2, zomer 5 Deze week nemen jullie het in groep tegen elkaar op, en proberen we te achterhalen wie de grootste Free-Time avonturiers van allemaal zijn. We bouwen ons eigen kamp en voeren tal van opdrachten tegen elkaar uit, waarbij evenwichtsbalken en touwenparcours de nodige spanning zullen bieden. Wie het best scoort op proeven rond team spirit, uithoudingsvermogen en tactiek zal het halen. Voor sportieve teamplayers! I.s.m. Touwenparcours Blaarmeersen

8 tot 12 jaar – zomer 1, zomer 5 10 tot 12 jaar – pasen 1 Ss Sssshhttt! Meiden, kom eens aallemaal dichterbij, we wille len een geheim vertellen… D Deze vakantie is er een echt m meisjeskamp! We schminken een verkleden ons en stelen dde (mode)show! Superleuk is het ook om cadeautjes voor elkaar te knutselen en bovendien kunnen de podiumbeesten onder jullie dansen en playbacken op jullie favoriete muziek. Breng die maar mee, het wordt een echte meisjesweek! Extra : Workshop van Jeugd en dans & Zensi

Smullende smaakweek

NIEUW

6 tot 8 jaar – zomer 6 8 tot 10 jaar – zomer 4 8 tot 12 jaar – zomer 7

Pure Nature 10 tot 12 jaar – zomer 3 en zomer 6

NIEUW

De dag van vandaag heerst de discussie rond de ge generatie opwarming van de aarde alom. Voor onze toekomstige is het dan ook belangrijk dat zij inzicht krijgen in het milieu en gezond leven. Daarom verdiepen we ons een hele week in de natuur. Wat valt er allemaal te vinden in het bos, welke paddenstoelen kunnen we wel en niet opeten en hoe vind je eigenlijk het hol van een konijn? Na deze week weten we alles over de ecologische manier van leven, en kunnen we met z’n allen meewerken aan de gezondheid van onze Aarde; we hebben er namelijk maar één! I.s.m. Wereld van Kina, Natuur & Milieu centrum De Bourgoyen

Fashionista’s 8 tot 10 jaar – zomer 9 Laa je creativiteit werken, leer zelf je kleren Laat ma maken met verschillende kleuren en motiefjes en breng een bezoek aan het modemuse seum. Leer de kneepjes van het vak van m modellen en leer lopen op een rode loper. D moet je gewoon doen om het door te Dit ku kunnen vertellen ! EExtra x : bezoek aan het modemuseum en een w workshop door Graffiti Jeugddienst

$

Warm die smaakpapillen al maar op, want deze week beleven we de ultieme smaakweek! We trekken naar landen als Italië, Scandinavië, China en maken er kennis met verschillende eetculturen maar ook met de plaatselijke cultuur, toerisme en economie. Zo leren we niet alleen de perfecte pasta bereiden in Italië, maar staan we daarnaast ook stil bij de prachtige bouwwerken uit het Romeinse rijk en de Italiaanse mode. Natuurlijk leren we ook alles over de geschiedenis van eten en drinken binnen ons eigen Vlaanderenlandje en gaan we op de markt onze verse groenten kopen waarmee we aan de slag gaan. Na deze week mag je jezelf, met je opgedane kennis, een echte bourgondiër noemen!

Op een onbewoond eiland 8 tot 12 jaar – zomer 2 8 tot 10 jaar – zomer 8 Aloha! Heb je altijd al eens gefantaseerd over hoe het zou zijn om op een dag de bewoonde wereld achter te laten en alleen nog maar te luilekkeren? Dan wordt jouw droom nu werkelijkheid! We komen deze week terecht op een onbewoond eiland waar we onze weg banen door de jungle op zoek naar kokosnoten en ander lekkers uit de natuur. Daarbij dienen we wel op te passen voor de wilde dieren. Om te bekomen van al dat avontuur maken we onze eigen cocktailcreaties, in onze zelfgemaakte cocktailbar op een paradijselijk strand en genieten we van een zwempartij in het azuurblauwe water! Durf jij dit eilandbezoek aan? I.s.m. Subtropisch zwemparadijs Olympos

Indiaanse PowWow 6 tot 8 jaar – zomer 5 en zomer 7 Klinken begrippen als squaw en tomahawk als Chinees voor jou? Dan ben jij klaar om een spoedcursus indianentaal te ontvangen! Deze week leven we in tipi’s, maken we dromenvangers en verdedigen we ons tegen de cowboys; we worden echte indianen! Uch!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 21


Kids --- EDUCATIEVE VAKANTIES --Amazing space

Wetenschapskamp p

6 tot 9 jaar – pasen 1 6 tot 8 jaar – zomer 1 en zomer 8 De wereld is een gro bal, de ruimte grote er rond noemt men he heelal. Maan het en sterren zijn er ee onderdeel van, een pl planeten waarop je zw zweven kan. Maak d veiligheidsgordie d maar al vast, del w want we vertrekken o een ongeloofop lijke ruimtereis. Ga mee op ontdekkingstocht in de wereld van de sterrenkunde en misschien stuit je wel op een nieuwe planeet! Extra : Uitstap naar sterrenwacht Armand Pien en Technopolis

8 tot 10 jaar – zomer 2 8 tot 12 jaar – pasen 2 en zomer 7 10 tot 12 jaar – zomer 3 Einstein, Edison en Mendeljev waren allen befaamde wetenschappers. Deze week treden we in hun voetsporen in ons eerste echte wetenschapskamp. Deze week gaan we proefjes doen, hypotheses opstellen, verifiëren en falsifiëren! i.s.m. Natuur en wetenschap, Technopolis en Mario Fernandez

Smakken en smullen 6 tot 8 jaar – pasen 2, zomer 5

Reis rond de wereld 6 tot 8 – zomer 4 en zomer 9 8 tot 10 jaar – zomer 8 Ben jij de volgende Christoffel Colombus? Neem dan vlug je reispas en trek met ons de wereld rond. Iedere dag ontdekken we de geheimen van een fantastische bestemming. Zo maken we kennis met de oude farao’s in Egypte, genieten we van een lekkere pizza in het Bella Italia of wanen we ons in het exotische Afrika. Maak je koffer al maar klaar. I.s.m. Wereld van Kina, Jeugd & dans

Toetjes en koekjes 6 tot 8 jaar – zomer 2 8tot 10 jjaar – p pasen 1

NIEUW

Ja Jammie!! Je kan sommige ge dessertjes h hele dagen eten, maar je denkt dat je zelf nog betere culinaire hoogsstandjes kan maken? Onze koks sstaan al klaar om jullie de lekkerste re recepten aan te leren. De zoete d desserten, de hartigste gebakjes en n nieuwe creaties zijn voor jou geen p probleem meer. Dit wordt een kamp o om je vingers bij af te likken. Wie w weet word je wel de nieuwe chef-kok th thuis!! Ook al aan het watertanden?

$

W jje jje ouders Wou d all llang eens verwennen mett een h heerlijk etentje, maar wist je niet precies hoe? Wel, lekkerbekken, smulpapen en fijnproevers, haal je koksmuts en kookschort maar al tevoorschijn want na deze kookvakantie zal je hen de meest heerlijke gerechten kunnen voorschotelen! Van aperitief tot hoofdgerecht en dessert... voor elke gang van de menukaart toveren we deze w week iets lekker uit onze koksmuts! EExtra: Free-Time zorgt voor een goed uitgeruste keuken en keukkenmateriaal

Bio-logisch 8 tot 12 jaar – zomer 7 8 tot 10 jaar – zomer 9 In deze tijden is het belangrijk om iets te weten over het milieu en gezond leven. Daarom verdiepen we ons een hele week in de natuur. Wat valt er allemaal te rapen in het bos, welke paddenstoelen kunnen we opeten en hoe vinden we het hol van een konijn? Hoe we ecologisch kunnen leven staat deze week ook centraal. We brengen een bezoek aan een tuin van VELT en we gaan kijken naar de dieren op de kinderboerderij. I.s.m. VELT en kinderboerderij Drongen

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 22


Kids --- EDUCATIEVE VAKANTIES --Op grootmoeders wijze

Chocoladekamp

8 tot 10 jaar – zomer 4 en zomer 6 Opgepast koks en kokkinnen! Deze keer maken we allemaal eenvoudige maar o zo lekkere gerechten. We gaan eens neuzen in de kookboeken van onze oma’s en opa’s en maken de recepten op hun manier. Krijg je het water al in de mond bij het horen van stoemp met worst, balletjes in tomatensaus of pannenkoeken? Doe je keukenschort dan maar snel aan! Extra: Free-Time zorgt voor goed uitgeruste keukens en keukenmateriaal

Techniekkamp

EXCLUSIEF

8 tot 12 jaar – pasen 1 Treed binnen in de wondere wereld van de wetenschap en n technieken! In samenwerking met studentenTechnologische opvoeding van de Arteveldehogeschool leren we de hele week de gekste technieken aan. Zo maken we onze eigen zaklamp, zaaien we tuinkers in de vorm van onze eigen naam en bouwen we ons eigen huis. Je kan de proeven zo gek niet bedenken of we doen ze deze week! We bootsen zelfs de werking van een pizzafabriek na! Voor ingenieurs in spe! I.s.m. Arteveldehogeschool, de laatstejaarsstudenten begeleiden dit kamp

$

NIEUW

8 tot 10 jaar – zomer 1 8 tot 12 jaar – zomer 5 10 tot 12 jaar – zomer 8 Chocoladetaart, soesjes, choco, pralines, chocomousse,… mmm chocolade! Deze week trekken we ons terug in ons chocoladelab en creëren we de lekkerste gerechten en desserten met chocolade. We smullen ons buikje rond, experimenteren met allerlei soorten smaken en maken onze eerste praline. Bovendien brengen we een super interessant bezoek aan de fabriek van Côte d’Or. Mmm, chocolade is lekker! I.s.m. Côte d’Or

Veggie voor spruitjes V NIEUW 6 tot 9 jaar – zomer 3 6 tot 8 jaar – zomer 7 Heb je niet deelgenomen aan onze veggiekookcursus ze week Wortel zoekt kok? Dan is dit je tweede kans, want deze leren we opnieuw alles over vegetarisch koken en alles wat met de vegetarische levensstijl te maken heeft. Voorgerechtjes, hoofdgerechtjes en desserts; alles wordt volledig vegetarisch klaargemaakt waarna we zelf kunnen smullen van onze veggie kookkunsten! Voor gezonde spruitjes! I.s.m. Eva vzw

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 23


Kids --- CREAVAKANTIES --Kinderatelier 6 tot 8 jaar – pasen 2, zomer 1, zomer 4

Mixed Media 10 tot 12 jaar – zomer 5

Ben je een echte kunstenaar? Heb je altijd zo’n creatieve ideeën waar iedereen naar opkijkt? Dan is dit kinderatelier zeker iets voor jou. We leren verschillende knutseltechnieken zoals tekenen, schilderen, boetseren en nog zo veel meer! Tussen het knutselen door strekken we af en toe onze benen voor superleuke sporten spelactiviteiten.

Schilder- en tekenkunst 6 tot 8 jaar – pasen 1 8 tot 10 jaar – zomer 7 Deze week staat in teken van schilderen en tekenen. We leren verschillende technieken om mooie schilderijen te maken zoals aquarel en olieverf. Om alles nog een specialer effect te geven gebruiken we verschillende achtergronden zoals hout, steen, metaal, doeken en nog veel meer! Tekenen doen we met wasco’s, krijt, houtskool,… Voel je het al kriebelen in je vingers? I.s.m. Mooss

Ben jij helemaal into de mediawereld? Vind je het leuk om een film in elkaar te steken of om foto’s te bewerken? In Mixed media komen we oog in oog te staan met de verschillende vormen van media. Onze camera nemen we overal mee naartoe om mooie beelden te maken. Vervolgens knippen en plakken we alles aan elkaar om tot een mooie film te komen. Als laatste stap voorzien we het geheel natuurlijk van passende muziek, zodat we op het eind van de week voldaan kunnen genieten van het geslaagde eindresultaat. I.s.m. Uitleendienst, Graffiti jeugddienst, Javi tv

Podiumkunsten 6 tot 8 jaar – zomer 8 8 tot 12 jaar – pasen 1, zomer 3 10 tot 12 jaar – zomer 7 Droom jij er ook van om op een podium te staan met allemaal mensen die naar je kijken en je talenten bewonderen? Zwier en dans van de ene kant van het podium naar de andere en verbluf iedereen met je podiumtalent. Of steel de show door een mooi toneelstuk in elkaar te steken. We zingen de sterren van de hemel en tonen aan iedereen wat we allemaal in onze mars hebben! I.s.m. Mooss vzw

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 24


Kids --- CREAVAKANTIES --Striptekenen

Timmerkamp

8 tot 12 jaar – pasen 1, zomer 6 10 tot 12 jaar – zomer 1 W je dat België het Wist la is met het grootst land a aantal striptekenaars p vierkante meper t Misschien word ter? j er zelfs één van! jij B je dol op strips Ben e droom je ervan en om zelf een strip te o ontwerpen en even beroemd te worden als Hergé, Willy Vandersteen, Merho, Jef Nys,...? Dan zal deze week je een stapje dichter brengen bij het uitkomen van je droom. Een expert leert jullie de basistechnieken van het striptekenen aan en zal jullie liefde voor de strip alleen maar vergroten! Extra: workshop van Vero Beauprez, Artforum (zomer 1)

Say Yes to the dress! 8 tot 12 jaar – zomer 2, zomer 5 He je ook altijd zelf je kleren Heb wi willen ontwerpen net zoals Gi Giorgio Armani of Christian Di Laat je creativiteit dan Dior? w werken. Maak zelf je kledij m verschillende kleuren en met m motiefjes en breng een bezo aan het modemuseum. zoek O Ontdek de kneepjes van het v van topmodellen en leer vak lo lopen op een rode loper. D moet je gewoon doen Dit o het door te kunnen om v vertellen! II.s.m. Momu en graffiti jjeugddienst

Musical 8 tot 12 jaar – zomer 1, zomer 5 Droom je er al je hele leven van om eens op een echt podium te staan? Om eens te zingen uit volle borst voor een echt publiek? Is acteren één van je favoriete bezigheden? Dan is dit beslist een kamp voor jou! Je leert zang, dans en acteren te combineren. Extra : Workshop Jeugd en dans

$

6 tot 8 jaar – zomer 6 6 tot 9 jaar – zomer 2 10 tot 12 jaar – pasen 2 Timmer je graag vanalles in elkaar ? Dan staan wij voor je klaar. Droom je ervan een warm nest voor vogeltjes te bouwen? Fun verzekerd!! Op het einde van het kamp steek je de leukste dingen in elkaar. Je leert alle kneepjes van het vak op slechts een week tijd.

De bedenkers 10 tot 12 jaar – zomer 4 en zomer 9 Ben jij een creatief brein en slijt je uren door op de zolder terwijl je dingen probeert uit te vinden? Dan ben je ongetwijfeld de gepaste kandidaat voor deze uitvindersweek. Treed in de voetsporen van de uitvinders van de onderbroek-aantrekhulp en het papiermaatje en bedenk zelf een idee of product dat nuttig en vernieuwend is.

Iedereen beroemd 8 tot 10 jaar – zomer 6 10 tot 12 jaar – zomer 8 Beroemd zijn... Een rode loper... Op het podium staan... zingen, dansen, toneel spelen. Hier is het allemaal mogelijk! 5 dagen lang in de spotlights staan! Is het altijd al jouw wens geweest om eens een hele week op de planken te staan en te laten zien wat je allemaal kan? Aarzel dan niet langer en schrijf je in voor deze droom die werkelijkheid wordt! Extra: workshop Graffiti jeugddienst

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 25


Kids --- CREAVAKANTIES --Poppentheater 8 tot 10 jaar – pasen 1 en zomer 8 8 tot 12 jaar – zomer 1 Wil je de geheimen van het poppentheater ontdekken? Dan is dit je kans! Op bezoek bij een echt poppentheater, een kijkje achter de schermen nemen, alles leren over poppen maken, verhalen schrijven, muziek en klank... En op vrijdag maken we onze eigen voorstelling met zelfgemaakte poppen, verhaal én décor! I.s.m. Poppentheater Pedrolino

--- SPORTVAKANTIES --Tennis en spel 6 tot 9 jaar – pasen 1 6 tot 8 jaar – zomer 1 en zomer 6 8 tot 10 jaar – zomer 5 10 tot 12 jaar – zomer 8 Backhand, forehand en mooi afgemaakt met een volley! Wat een punt! En wat een tennisweek! Elke dag staan er tennislessen gepland waarbij een juiste houding, techniek, basisslagen en benenspel worden aangeleerd. Dit aan de hand van verschillende spel- en oefenvormen, voorafgegaan door een goede opwarming. Het intense sporten wisselen we af met allerhande spelactiviteiten. Zin om Djokovic of Clijsters achterna te gaan? Onze monitoren leren je alvast een goede basis aan!

Sportmix 6 tot 9 jaar – pasen 1 8 tot 12 jaar – zomer 9

Bijzonder beeldspel 8 tot 10 jaar – pasen 2 en zomer 4 Heb je al ooit een gevoel of gedicht trachten uit te beelden? Nee? Na deze week komt daar verandering in. We laten onze fantasie de vrije loop en gaan op pad met onze videocamera. We leren dingen vertellen zonder hiervoor onze stem te moeten gebruiken. Uiteindelijk komen we tot een woordeloze kortfilm, en kunnen we stellen dat een beeld meer zegt dan duizend woorden! Uiteraard wisselen we af met andere leuke video- en foto opdrachten. Kom mee en ontpop jezelf tot creatieve duizendpoot! I.s.m. Javi Tv, Artforum

Go Ace! Goal! Dri Driepunter! Alle so soorten ballen ko komen deze w week jouw ric richting uit. M Maar dat niet a alleen; we b beoefenen nog meer coole sporten die je fysieke paraatheid zullen testen. We ontdekken wat de juiste werptechnieken zijn tijdens een initiatie frisbee en leren hoe we moeten dribbelen en scoren met een hockeystick! Ook de badmintonshuttles vliegen deze week in het rond. Begin al maar te stretchen, want deze week is het sport, sport en nog eens sport wat de klok slaat.

Skatefun Mr. Bean achterna 8 tot 10 jaar – zomer 2 Ben jij een komiek in hart en nieren en schuilt er in jou een “Markske Vertonghen” of “Mr Bean”? Dan zal dit kamp vol komisch theater gegarandeerd op je lachspieren werken! We voeren de grappigste sketches op en laten ons publiek rollebollen van het lachen. I.s.m. Artforum

$

8 tot 12 jaar – zomer 4 10 tot 12 jaar – zomer 2 en zomer 6 Je vindt skateboarden ‘MEGACOOL’? Dan mag je deze vakantie op wieltjes beslist niet missen! Onze professionele skatefreaks brengen je, op een veilige manier, van alle nieuwigheden op de hoogte en schaven jullie techniek bij. Ollies, kickflips, heel flips... alle tricks komen aan bod. Af en toe ontspannen we met andere sport- en spelactiviteiten. Gewoon DOEN! Extra : Free-time voorziet skateboards en bescherming + uitstap naar skatepark Zumiez

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 26


Kids --- SPORTVAKANTIES --Voetbalkamp 8 tot 10 jaar – pasen 1 en zomer 8 10 tot 12 jaar – zomer 2 en zomer 9

Zwemmen en spell 6 tot 8 jaar – zomer 9 8 tot 10 jaar – zomer 6 8 tot 12 jaar – pasen 2 10 tot 12 jaar – zomer 5 Voel je je als een vis in het water en beschouw je het water als een tweede thuis? Neem dan zeker deel aan deze vakantie! Aangezien je er na een paar uur oud en gerimpeld uitziet, begeven we ons op tijd en stond uit het zwembad en wisselen we af met coole spelen! Extra : Elke dag (voor- of namiddag) gaan we zwemmen in zwembad “ter Wallen” in Merelbeke.

Fout in het strafschopgebied! Hier volgt de penalty van Lukaku. En hij scoooort! Waar dacht je dat de broertjes Lukaku leerden dribbelen en scoren? Op een Free-Time vakantie natuurlijk! Kompany wist niet wat een bal was tot hij getraind werd door ónze monitoren! Tactisch voetbal, conditietraining, trappen op doel, wedstrijdjes en nog veel meer staan op het programma!

So you think you can dance? 8 tot 12 jaar – pasen 2 en zomer 6 10 tot 12 jaar – zomer 1 Je kan geen seconde blijven stilzitten en van zodra je muziek hoort gaat de dansmicrobe wild tekeer? Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Onder begeleiding maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Deze week swingen we gegarandeerd de pannen van het dak! En op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders. Extra : Workshop Jeugd en dans

Badminton en omnisport 8 tot 12 jaar – pasen 1 en zomer 9 8 tot 10 jaar – zomer 2 10 tot 12 jaar – zomer 6 Wow! Keiharde smash over het net! Badminton is echter meer dan zomaar met een racket op een pluimpje meppen. Rotatieslagen, verdedigen, dropshot, let,… maken van badminton een heel boeiende sport. Deze week leer je alles over het ‘shuttlen’. We spelen minimum de helft van de dag badminton en wisselen af met andere bekende en minder bekende sporten!

$

Spelende waterratjes 6 tot 8 jaar – zomer 2 Als echte rivierotters, chloorwatervisjes, Neptunusjes en zeemeerminnen springen we elke dag in het water en leren we de basisslagen van het zwemmen. Natuurlijk spelen we er ook op los en beleven we de leukste ritjes op de glijbaan. Dit is een echt zwemkamp, een uitdaging voor echte waterratten dus. I.s.m. Ter wallen

Klimmen en omnisport 6 tot 9 jaar – zomer 1 en zomer 6 8 tot 10 jaar – zomer 5 en zomer 9 Sc Schrikken de Mont Blanc of de Mo Mount Everest je niet af? Dan is de klimvakantie zeker iets voor deze jo De ervaren monitoren van jou! BL BLEAU leren je alle basistechnieke van het klimmen en voor je ken he weet zit je al met je hoofd in het de wolken! Fun en (hoog)spann ning verzekerd. Laat die hoogte tevrees dus thuis! Het intensief k klimmen wordt afgewisseld met e waaier van andere sporten/ een a activiteiten. I.s.m. Klimzaal Bleau + uitstap naar klimzaal Hungaria

Dansatelier 8 tot 12 jaar – zomer 2 en zomer 7 10 tot 12 jaar – zomer 4 Je kan geen seconde stil blijven zitten en zodra je muziek hoort gaat de dansmicrobe wild tekeer? Dan moet je beslist ons dansatelier bijwonen. Onder begeleiding maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Deze week swingen we gegarandeerd de pannen van het dak! En op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders. I.s.m. Jeugd en dans

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 27


Kids --- SPORTVAKANTIES --Olympische spelen + New games 6 tot 8 jaar – zomer 6 en zomer 9 10 tot 12 jjaar – p pasen 2 en zomer 4 Op jullie plaatse sen.... Klaar.... St Start! Schiet uit de startblokken en ga mee op een w waar olympisch a avontuur. Onder b begeleiding van o onze sportmonit toren oefenen we op verschillende loopnummers en leren we de kneepjes van een hele boel olympische sporten. Zo leren we een ippon maken op de judomat en slaan we een homerun tijdens een partijtje softbal. Laat niet langer je loopschoenen of tennisracket op zolder liggen. Doe met ons mee en ga voor goud!!

Racketsporten 6 tot 8 jaar – zomer 5 10 tot 12 jaar – zomer 9 Slagsporten liggen je wel, maar je kan niet kiezen? Wil je in de voetsporen treden van Rafael Nadal of Kim Clijsters? Dan is dit de vakantie die je zoekt! Een week vol tennis, badminton, squash, pingpong,… Met andere woorden: een vakantie vol afwisseling, actie en plezier! Extra : Uitstappen naar Tennis & Squash Blaarmeersen

Voetbal en strandspelen 8 tot 10 jaar – zomer 1

Fo in het strafschopFout gebied! Hier volgt de ge penalty van Mpenza... pe En hij scoooort! Waar dacht je dat de broerda tj tjes M’Penza leerden d dribbelen en scoren? Op een Free-Time O vvakantie natuurlijk! Kompany wist niet K wat een bal was tot hij getraind werd door ónze monitoren! Tactisch voetbal, conditietraining, trappen op doel, wedstrijdjes en nog veel meer staan op het programma!

$

Schop er op los 6 tot 8 jaar – zomer 4 en zomer 9 6 tot 9 jaar – zomer 5 Laat je dribbeltechnieken en andere kunstjes zien en schop erop los!Mini-, zaal-, en veldvoetbal staan op het programma. Een echte “sjottervakantie”, speciaal op maat voor beginnende voetballers. We blazen alvast de ballen op en wachten op jullie eerste GOAL!

Dance for your life 10 tot 12 jaar – pasen 1 8 tot 12 jaar – zomer 1 6 tot 8 jaar – zomer 8

EXCLUSIEF

Elk dag een Elke an andere stijl, el dag een elke ni nieuwe vibe, el dag nieuelke w muziek,… we D is dance Dit fo your life! for D Dansschool D Dancecontrol neemt ons elke dag op sleeptouw om een nieuw dansgenre uit t proberen. Hip hop, ballet, jazzdance,…na deze week weten we te perfect in welk genre onze heupen het beste swingen! D.A.N.C.E.! I.s.m. Dance control

Outdoorsporten 10 tot 12 jaar – zomer 3 en zomer 9 Avontuur, sport en durven zijn de kernwoorden van dit kamp. Plezier gegarandeerd!! Ben je klaar om te gaan mountainbiken, kajakken, het hoogteparcours te trotseren en nog veel meer? We wisselen al deze sporten met elkaar af, als dat geen perfecte combinatie is!? Smeer je benen maar al stevig in, want wij zijn er al klaar voor!!! Nu jij nog?! i.s.m. Out of Limits, Het dravershof, Ponas Travel

Sport en spel 6 tot 8 jaar- pasen 2 Een week vol sport en spel, wie droomt daar niet van? Tijdens deze week wordt de algemene bewegingsvaardigheid in al zijn facetten aangehaald. Hierbij komen turnen, bal- en loopspelen aan bod. Voor atleten in spe! Wanneer we even moeten bekomen van al dat sporten, laten we onze creatieve geest werken en toveren we een prachtig knutselwerkje tevoorschijn met ons toverpenseel!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 28


Kids --- SPORTVAKANTIES --Paardrijden

Turnkamp

8 tot 12 jaar – zomer 2 10 tot 12 jaar – zomer 8

8 tot 10 jaar – pasen 1 en zomer 6 6 tot 9 jaar – zomer 2, zomer 5 en zomer 8 Zijn draven, galopperen, voltige, lon longeren, aansingelen en roskamme nog moeilijke woorden voor je? men Ko dan naar deze vakantie en de Kom pa paardenwereld zal geen geheimen m meer kennen. We spreken dagelijks af op het Sint-Paulusinstituut en ga in groep naar de manege. gaan II.s.m. .s Manege De Hoefslag

In een goed uitgeruste turnzaal testen we onze lenigheid en springkracht! Maak kennis met verschillende turndisciplines zoals ritmisch turnen, toestelturnen en trampolinespringen: voor elke turner wat wils. Bij grote groepen worden de kinderen ingedeeld naar leeftijd en niveau.

Omniballet

Dancefever 6 tot 9 jaar – zomer 3 en zomer 7 Je bent gek op dansen, je hebt gevoel voor ritme, je kan moeilijk stil blijven zitten bij het horen van muziek? Dan is dit je kans! Onder professionele begeleiding maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Een vakantie om nooit te vergeten! Op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders. Extra: Workshop Jeugd & dans

6 tot 9 jaar – pasen 1 6 tot 8 jaar – zomer 2 8 tot 12 jaar – zomer 5

NIEUW

Plié…plié…relevé…! Ook steeds zo betoverd door de pracht racht van ballet? Kom dan deze week met ons meedoen! We starten van nul en oefenen elke dag op onze balletpassen. Zo zijn we op het einde van de week klaar om onze eerste ballet-show-off te geven! Tussen de balletoefeningen door werken we nog aan onze conditie met andere sporten.

Initiatie basketbal 6 tot 9 jaar – zomer 2 en zomer 9 Wat een mooie long pass en dito afwerking met een slamdunk! Onze monitoren leren jullie deze week de kneepjes van het basketbal. Zowel passing, dribbelen als het werpen van driepunters, lay-ups en vrijworpen komen aan bod. Had je de basketbalmicrobe voor deze week nog niet te pakken, dan zal dit na deze week zeker wel het geval zijn! B-ball 4 life!

$

Quadadventure en omnisport 8 tot 12 jjaar – p pasen 1 Is dit voor jou een droom die u uitkomt? Hier word je namelijk g geconfronteerd met de kunst van h quadrijden. Een gemotorihet s seerd voertuig met vier wielen, w waarmee je op alle terreinen uit de voeten kan. Lijken brullende motoren en crossen over een echt parcours met quads iets voor jou? Schrijf je dan als de bliksem in voor dit avontuur! Zeker niet te missen! Naast het Quadrijden maken we eveneens tijd voor originele activiteiten! Om de kwaliteit en voldoende rijtijd per deelnemer te garanderen wordt het inschrijvingsaantal beperkt tot 15 plaatsen. I.s.m. T&S quadadventure

inschrijven inschr ins chrij chr ijv j en ww www www.freetime.be .fre .fr freet eetim eeti im ime. • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 29


Kids --- SPORTVAKANTIES --Precisiesporten 10 tot 12 jaar – zomer 1 en zomer 6

Sportmax S NIEUW

Be je een pietje preciess Ben en heb je talent om precies cies te kunnen richten op één doel? Da is dit kamp eentje om van te Dan w watertanden! We beoefenen deze w week alleen maar sporten die de ho hoogste precisie vergen. Heb je al o gehoord van blaaspijp- en kaooit ta tapultschieten? Wij doen ze deze w week allebei. Om onze techniek n meer te verbeteren, proberen nog w de pijl in het midden van de we r roos te mikken bij het boogschiet ten, en gaan we voor een strike o de bowlingbaan. Ook de kunst op v het petanquen krijgen we van onder de knie. I.s.m. Out of limits

Golf en tennis 8 tot 10 jaar – zomer 4 Tijdens de tennislessen worden een juiste houding, techniek, basisslagen en benenspel aangeleerd of geperfectioneerd. Dit aan de hand van verschillende spel- en oefenvormen, voorafgegaan door een goede opwarming. Het intense sporten wisselen we af met allerhande sport- en spelactiviteiten. Justine of Kim achterna? Onze monitoren leren je alvast een goede basis aan! Naast tennis gaan we ook golfen, i.s.m. met een echte golfclub gaan we een balletje slaan op de groene, kortgemaaide grasvelden. We leren de kneepjes van de golfsport en hoe de bal met een goede techniek in het putje te slaan. Het gaat hier niet om minigolf, maar om echt golfen wel te verstaan! Extra: Tennis op Blaarmeersen, Golfschool Gent

Sportmania 8 tot 12 jaar – zomer 7 We beoefenen deze week vele coole sporten die je fysieke paraatheid zullen testen! We ontdekken wat de juiste werptechnieken zijn tijdens een initiatie frisbee en leren hoe we moeten dribbelen en scoren met een hockeystick! Ook de badmintonshuttles vliegen deze week in het rond. Begin al maar te stretchen, want deze week is het sport, sport en nog eens sport wat de klok slaat! Extra : Uitstap naar zwembad Ter Wallen

$

6 tot 8 jaar – zomer 1 en zomer 8 H je ervan om van verschillende sporten te proeven? Dan is dit Hou jo jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd. Jullie beoefenen de hele week sporten die werkelijk de MAX zijn. Jullie programma kan o.a. uit bowling, muurklimmen, squash, voetbal en nog veel meer bestaan. I.s.m. Overpoort Bowl, zwembad Ter Wallen , Blaarmeersen Squash, Bleau

Schaakkamp 8 tot 12 jjaar – zomer 8

EXCLUSIEF

NIEUW

Beeen je een sch Ben schaaktalent aaktalent of wil je je kennis nog wa bijschaven? wat Da is deze schaakweek Dan b beslist iets voor jou! W werken met profWe fe fesionele lesgevers en z zetten elkaar deze week verschillende keren mat en pat! Ook begrippen als schaakmat, rokade en promoveren zullen ons na deze week niet meer vreemd zijn. Wie weet word jij wel de Belgische Kasparov! I.s.m. Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez en schaakacademy Edgard Colle

Omnimultisportmix 6 tot 8 jaar – zomer 1 en zomer 8 8 tot 10 jaar – zomer 5 Hou je ervan om van vern schillende nieuwe sporten w te proeven, dan is dit jouw kans! We hebben een ongeloofd lijk aanbod klaargestoomd waar je onmogelijk “neen”” tegen kan zeggen. Zwemmen, voetbal, basketbal, turnen, badminton, pingpong, bowling en zoveel meer ! I.s.m. Zwembad Ter Wallen en Bowlingcenter

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 30


Kids --- ONTDEKKINGSVAKANTIES --Externaat ski- en snowboardvakantie EXCLUSIEF

7 tot 16 jjaar – p pasen 1

Tre alvast je ski/snowTrek bo boardkledij aan want Fre Free-time vzw heeft een sp speciale externaatsva vakantie voor jullie in p petto! Ti Tijdens de eerste week v de paasvakantie van tr trekken we er samen e elke dag op uit en g gaan we skiën/snowb boarden in Terneuzen w waar we samenwerken m de professionele met o organisatie “Snowbase”. Of je nu je spieren al eens wil opwarmen voor een komende ski/ snowboardvakantie of je wil voor de eerste maal op de latten of een snowboard staan, geen enkel probleem! Samen maken we er een FANTASTISCHE week van vol sneeuwplezier! I.s.m. Snowbase

Dierenkliniek 6 tot 8 jaar – pasen 1 Krijg je maar niet genoeg van beestjes? Tijdens deze week kom je heel wat te weten over hun leefwereld, verzorging, enz. Een bezoekje aan een reservaat, een dierenasiel en dierenkliniek. Laat de dierenvrienden op ons los, we hebben voor jullie een ongelooflijk programma klaargestoomd! I.s.m. vogelasiel Merelbeke, natuurreservaat de Bourgoyen, De Campagne Drongen

$

Zoo-logisch 6 tot 9 jaar – pasen 2 Krijg je er maar niet genoeg van om te kijken naar de zotte apen p of naar flamingo’s die heel lang op één been kunnen staan? Dan hebben wij een kamp speciaal voor jou! Elke keer gaan we naar een andere dierentuin om de dieren te ontdekken die er leven. We bezoeken onder andere de Zoo van Antwerpen, Planckendael en Harry Malter, pret verzekerd! Op woensdag blijven we een dagje op de accommodatie. Op deze dag zullen onze monitoren ons voorzien van een dag vol fun en avontuur! I.s.m. Zoo van Antwerpen, Planckendael, Harry Malter

Ter land, ter water en in de lucht 8 tot 12 jaar – zomer 7 Deze week krijgen jullie allerlei coole activiteiten geserveerd en niet enkel op de grond! We beleven ultieme kicks op grote hoogtes, en ook het water zal geen geheimen meer hebben voor ons! Het wordt nat, het wordt hoog... het wordt spectaculair! Dit spetterend aanbod vol boeiende activiteiten mag je zeker niet missen! I.s.m. Bleau, Ponas Travel, Out of limits

Jonge journalisten

NIEUW

8 tot 12 jaar – pasen 2, zomer 1 10 tot 12 jjaar – zomer 6 Be hik je over Beschik ee vlotte pen? een La dan je Laat fa fantasie de vr loop en vrije le ons je leer b beste verhaal/ in interview kenn nen! Slaat je fa fantasie op hol bij het bedenken van een titel en het verzinnen van een onderwerp? Kan je niet kiezen, of heb je een duwtje nodig? Geen enkel probleem! Deze week ontdekken jullie de boeiende wereld van de journalistiek! We gaan op bezoek bij een echte krant, gaan aan den lijve ondervinden hoe een radiouitzending gemaakt wordt en maken onze eigen nieuwsuitzending! I.s.m. De Gentenaar, REC, Javi tv

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 31


Kids --- ONTDEKKINGSVAKANTIES --Flikkenkamp

Allemaal beestjes 6 tot 8 jaar – zomer 2 en zomer 8 – zomer 6 6 tot 9 jaar j

8 tot 10 jaar – zomer 1 Er ooit aan gedacht om politieagent te worden? Wat dacht je van een voorproefje om je twijfels weg te nemen? Dat kan tijdens deze vakantie. We trekken er een week op uit met de politie. Een bezoekje aan het OPAC (het opleidingscentrum van de politie) waar je zelf gevechtstechnieken aanleert, de hondenbrigade en een groot flikkenspel zijn alvast een greep uit het aanbod. I.s.m. Educatief centrum Politiezone Gent

Krijgg je maar niet genoeg van beestjes? Tijdens deze week kom je heel wat te weten over hun leefwereld, verzorging, enz. We brengen een bezoek aan de zoo, trekken naar het asiel, knutselen een eigen dierenpark in elkaar en spelen de grote dierenquiz. De drukke agenda wordt afgewisseld door leuke knutsel- en spelactiviteiten. Extra : Uitstappen naar Zoo van Antwerpen, Vogelasiel Merelbeke, De campagne Drongen

Pretparkenmax 10 tot 12 jaar – zomer 1, zomer 5

Space invaders 10 tot 12 jaar – zomer 2, zomer 8 6 tot 9 jaar – zomer 9 Astronauten aller planeten, verenig u! We vertrekken namelijk op een ongelooflijke ruimtereis, waarbij we ons uitdossen als echte ruimtevaarders. In Technopolis maken we een virtuele vlucht over Vlaanderen en bij de sterrenwacht gaan we op verkenning doorheen het universum. Komaan avonturiers, op naar de sterren! Extra : Uitstap naar sTechnopolis, De volksm sterrenwacht, Museum voor Natuurwetenschappen

Dit is een droom die werkelijkheid wordt: elke dag op stap naar een ander pretpark of attractie. De trein brengt ons steeds naar onze bestemming. Een greep uit het aanbod: Walibi, Bobbejaanland of Bellewaerde. Laat je droom werkelijkheid worden en stap op de trein. In de loop van de week lassen we een rustdag in, chillen op de Blaarmeersen of op een andere recreatieplaats. Extra: O.a. uitstap naar Walibi, Bobbejaanland, Bellewaerde

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 32


Kids --- ONTDEKKINGSVAKANTIES --Waterworld

Ultimate Survival

8 tot 12 jaar – zomer 9

8 tot 12 jaar – zomer 6 en zomer 9 Beschik jij over een hoog avonturiersgehalte? Trek je graag door de bossen en hou je ervan om te kamperen in de natuur? Dan ben jij diegene die wij zoeken! Deze week moeten we overleven op eigen krachten. Op ons avontuur komen we geen beren tegen, maar wel verschillende coole hindernissen zoals een deathride en een hoog touwenparcours! We beleven ultieme kicks en worden één met de natuur nadat we ons volledig gecamoufleerd hebben. Voor survivalexperts in spe! I.s.m. Nomad and Rebel, Out of limits

Wie van jullie voelt zich als een vis in het water en kickt op watersporten? Dit kamp wordt zeker en vast een super ervaring, want jullie nemen deel aan ongewone watersporten. Zowel op als onder water wordt het dolle pret. Haal maar diep adem, want jullie gaan nogal wat spannends leren kennen van de waterwereld: o.a. onderwaterhockey, kajak. We bezoeken ook het waterpretpark Océade. I.s.m. de koraalduivels, Ponas travel, Océade.

Rockacademy 8 tot 12 jaar – zomer 6

Kajak en omnisport EXCLUSIEF

Ooit gedroomd van een eigen CD of een deelname aan an X-factor of Idool? Wij bieden onze “Rock Academy” aan. De plek om jouw muzikale en creatieve ideeën te botvieren! Onder begeleiding van professionele muzikanten, producers, singer-songwriters en audio-engineers gaan we onze jonge gasten hun eigen single leren maken. Het resultaat wordt iedere dag opgenomen om tegen het eind van de week gemixed te worden. Op de laatste dag kan iedereen het lang verwachtte resultaat op CD meenemen naar huis. Percussie, harmonie, singer-songwriting, opnamestudio, Rock fotoshoot, albumdesign en nog veel meer te beleven tijdens deze muzikale week. I.s.m. House of Media

$

8 tot 12 jaar – zomer 4 Voor waterliefhebbers die houden van een stevige portie actie.We springen drie maal in onze kajak en laten onze peddels het werk doen. Het vele kajakken wisselen we af met allerlei toffe sporten. I.s.m. Ponas Travel

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 33


Jongeren

12+

--- THEMAVAKANTIES ---

Beauty arrangement

Music Maestro!

13 tot 16 jaar – pasen 1

13 tot 16 jaar – zomer 2 en zomer 6

Komkommers op je ogen, nagellak aan je vingers en tenen. Een hele week lekker ontspannen en je laten verwennen in het Freetime schoonheidssalon. Spreekt het jou wel aan om elke dag op een andere manier verwend te worden? Wacht dan niet en schrijf je in voor deze zalige verwenweek! I.s.m. Schoonheidssalon Zensi

Lyr Lyrics, Lyr taping, recording, 4 … 3 … 2 … 1 GO! Deze week duiken we de studio in om een ganse we aan onze eigen song te week w werken. De woorden vloeien uit on pen, de noten worden er onze o opgezet samen met enkele profe fessionelen en uiteindelijk gaan w ook echt gaan opnemen. we E eerste stap om ware idolen Een t worden! te II.s.m. House of Media, vzw M Mooss en Artforum

A Amateurkunsten 13 tot 16 jaar – zomer 1, zomer 5 en zomer 8

NIEUW

Aa de hand van een heleboel workshops proeven we deze week van een Aan n br ookk breed gamma aan amateurkunsten. We gaan dansen, zingen en schrijven, maarr oo b beeldhouwen, toneel spelen, schilderen, fotograferen en filmen. Dit kamp wordt a aldus de ideale moment om je ongekende talenten te ontdekken. Wie weet word je w de nieuwe Erik Van Looy of Rihanna! wel II.s.m. . Artforum, Jeugd en Dans, Graffiti Jeugddienst, vzw Mooss

--- EDUCATIEVE VAKANTIES ---

De wondere wereld van de fotografie graffie 13 tot 16 jaar – zomer 2 en zomer 8

NIEUW

Deze week verdiepen we ons in de wondere wereld van de digitale fotografie. Met ons fototoestel in de hand leren we mooi gecentreerde foto’s nemen met aandacht voor d de compositie en juiste lichtinval. We volgen een workshop over allerhande fototechnieken, leren foto’s bewerken en bouwen onze eigen fototentoonstelling op. Onze vakantiefoto’s zullen er na deze week nooit meer hetzelfde uitzien! I.s.m vzw Mooss en Artforum

TToetjes en koekjes 13 tot 16 jaar – zomer 3 Jammie!! Je kan sommige dessertjes hele dagen eten, maar je Ja d denkt dat je zelf nog betere culinaire hoogstandjes kan maken? O Onze koks staan al klaar om jullie de lekkerste recepten aan te leren. De zoete desserten, de hartigste gebakjes en nieuwe creaties zijn voor jou geen probleem meer. Dit wordt een kamp om je vingers van af te likken. Wie weet word je wel de nieuwe chef-kok thuis!! Ook al aan het watertanden?

Op grootmoeders wijze 13 tot 16 jaar – zomer 7 Opgepast koks en kokkinnen! Deze keer maken we allemaal eenvoudige maar o zo lekkere gerechten. We gaan eens neuzen in de kookboeken van onze oma’s en opa’s en maken de recepten op hun manier. Krijg je het water al in de mond bij het horen van stoemp met worst, balletjes in tomatensaus of pannenkoeken? Doe je keukenschort dan maar snel aan! Extra: Free-Time zorgt voor goed uitgeruste keukens en keukenmateriaal

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 34


jongeren --- CREAVAKANTIES ---

Podiumkunsten 13 tot 16 jaar – pasen 2 en zomer 4

13 tot 16 jaar – zomer 2 en zomer 5 Wist je dat België het land is met het grootste aantal striptekenaars per vierkante meter? Misschien word jij er zelfs één van! Ben je dol op strips en droom je ervan om zelf een strip te ontwerpen en even beroemd te worden als Hergé, Willy Vandersteen, Merho, Jef Nys,...? Dan zal deze week je een stapje dichter brengen bij het uitkomen van je droom. Een expert leert jullie de basistechnieken van het striptekenen aan en zal jullie liefde voor de strip alleen maar vergroten! Extra: Workshop van Vero Beauprez En Graffiti jeugddienst

D Droom jij er ookk van om op een podium di te staan met allemaal ll l mensen die naar je kijken en je talenten bewonderen? Zwier en dans van de ene kant van het podium naar de andere en verbluf iedereen met je podiumtalent. Of steel de show door een mooi toneelstuk in elkaar te steken. We zingen de sterren van de hemel en tonen aan iedereen wat we allemaal in onze mars hebben! I.s.m. Graffiti jeugddienst

De interieurdesigners 13 tot 16 jaar – zomer 1 Heb je er altijd van gedroomd om je eigen interieur een persoonlijke toets te geven en je ideeën te verwezenlijken? Dan krijg je tijdens deze week de kans om je creatieve geest de vrije loop te laten! Leer ons jouw droominterieur kennen, en krijg tips van professionals om je creatie nog meer uit te bouwen! Na een aantal dagen heb je alvast de nodige knowledge om je stekje tot een echt interieurparadijs om te vormen. Extra : uitstap naar Huis van de toekomst, Design museum + creatief atelier

$

Mixed media 13 tot 16 jaar – zomer 7 Ben jij helemaal into de mediawereld? Vind je het leuk om een film in elkaar te steken of om foto’s te bewerken? In Mixed media komen we oog in oog te staan met de verschillende vormen van media. Onze camera nemen we overal mee naartoe om mooie beelden te maken. Vervolgens knippen en plakken we alles aan elkaar om tot een mooie film te komen. Als laatste stap voorzien we het geheel natuurlijk van passende muziek, zodat we op het eind van de week voldaan kunnen genieten van het geslaagde eindresultaat. I.s.m. Uitleendienst, Graffiti jeugddienst, Javi tv

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 35


jongeren --- SPORTVAKANTIES ---

Quadracen en omnisport 13 tot 16 jaar – pasen 1 Is dit voor jou een droom die uitkomt? Hier word je namelijk geconfronteerd met de kunst van het quadrijden. Een gemotoriseerd voertuig met vier wielen, waarmee je op alle terreinen uit de voeten kan. Lijken brullende motoren en crossen over een echt parcours met quads iets voor jou? Schrijf je dan als de bliksem in voor dit avontuur! Zeker niet te missen! Naast het Quadrijden maken we eveneens tijd voor originele activiteiten! Om de kwaliteit en voldoende rijtijd per deelnemer te garanderen wordt het inschrijvingsaantal beperkt tot 15 plaatsen. I.s.m. T&S quadadventure

Kajak en omnisport 13 tot 16 jaar – zomer 1 Voor waterliefhebbers die houden van een stevige portie actie.We springen drie maal in onze kajak en laten onze peddels het werk doen. Het vele kajakken wisselen we af met allerlei toffe sporten. I.s.m. Ponas Travel

Ultimate Survival 13 tot 16 jaar – zomer 2 Beschik jij over een hoog avonturiersgehalte? Trek je graag door de bossen en hou je ervan om te kamperen in de natuur? Dan ben jij diegene die wij zoeken! Deze week moeten we overleven op eigen krachten. Op ons avontuur komen we geen beren tegen, maar wel verschillende coole hindernissen zoals een deathride en een hoog touwenparcours! We beleven ultieme kicks en worden één met de natuur nadat we ons volledig gecamoufleerd hebben. Voor survivalexperts in spe! I.s.m. Nomad and Rebel, Out of limits

Sportylicious 13 tot 16 jaar – pasen 2 en zomer 3 Hou je ervan om van verschillende sporten te proeven? Dan is dit jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd. Jullie beoefenen de hele week sporten die werkelijk de MAX zijn. Jullie programma kan o.a. uit bowling, muurklimmen, squash, voetbal en nog veel meer bestaan. I.s.m. Overpoort Bowl, zwembad Ter Wallen , Blaarmeersen Squash, Bleau vzw

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 ee-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 36


jongeren --- SPORTVAKANTIES ---

Outdoorsporten

So you think you can dance?

13 tot 16 jaar – zomer 4 en zomer 6

13 tot 16 jaar – zomer 5 Je kan geen seconde blijven stilzitten en van zodra je muziek hoort gaat de dansmicrobe wild tekeer? Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Onder begeleiding maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Deze week swingen we gegarandeerd de pannen van het dak! En op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders. Extra: workshop jeugd & dans

Avontuur, sport en d durven zijn d de kkernwoorden d van d dit kamp. Plezier gegarandeerd!! Ben je klaar om te gaan mountainbiken, kajakken, het hoogteparcours te trotseren en nog veel meer? We wisselen al deze sporten met elkaar af, als dat geen perfecte combinatie is!? Smeer je benen maar al stevig in, want wij zijn er al klaar voor!!! Nu jij nog?! i.s.m. Out of Limits, Het verzet, Het dravershof

Lacrosse Externaat ski- en snowboardvakantie 7 tot 16 jaar – pasen 1

13 tot 16 jaar – zomer 8 en zomer 9

EXCLUSIEF

Trek alvastt je ski/ snowboardkledij aan want Free-time vzw heeft een speciale externaatsvakantie voor jullie in petto! Tijdens de eerste week van de paasvakantie trekken we er samen elke dag op uit en gaan we skiën/snowboarden in Terneuzen waar we samenwerken met de professionele organisatie “Snowbase”. Of je nu je spieren al eens wil opwarmen voor een komende ski/ snowboardvakantie of je wil voor de eerste maal op de latten of een snowboard staan, geen enkel probleem! Samen maken we er een FANTASTISCHE week van vol sneeuwplezier! I.s.m. Snowbase

$

EXCLUSIEF

Een stick met een netje, een harde rubberen bal, een groot grasrasveld en de nodige bescherming, meer hebben we niet nodig om ons deze week onder te dompelen in de wereld van Lacrosse. Deze snelgroeiende, hippe sport is een mengeling van basketbal, American football, hurling, ijshockey en hockey. Met ware professionals leren we dan ook deze week de basis van deze sport. Wie weet zijn we wel ware natuurtalenten! I.s.m. Ghent Goblins

EERSTE AMP LACROSSEK IN BELGIË!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin zin in ng ge gebruiken ebru br iken b

ME MEER MEE ME EER EE ER R DAN DAN 20 20 JJA JAA JAAR AAR ERVAR AA ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 37


jongeren --- ONTDEKKINGSVAKANTIES ---

13 tot 16 jaar – zomer 1, zomer 5 Dit is een droom die werkelijkheid wordt: elke dag op stap naar een ander pretpark of attractie. De trein brengt ons steeds naar onze bestemming. Een greep uit het aanbod: Walibi, Bobbejaanland of Bellewaerde. Laat je droom werkelijkheid worden en stap op de trein. In de loop van de week lassen we een rustdag in, chillen op de Blaarmeersen of op een andere recreatieplaats.

Ter land, ter water en in de lucht 13 tot 16 jaar – pasen 1

13 tot 16 jaar – zomer 6 en zomer 9

De week Deze kri krijgen jullie all allerlei coole ac activiteiten ge geserveerd en niet enkel o de grond! op W beleven We u ultieme kicks o grote op h hoogtes, en o het water ook zal geen geheimen meer hebben voor ons! Het wordt nat, het wordt hoog... het wordt spectaculair! Dit spetterend aanbod vol boeiende activiteiten mag je zeker niet missen! I.s.m. Klimzaal Hungaria, De koraalduivels, Roeivereniging Gent, Out of limits

NIEUW

Sta je al te popelen om in je eentje de wereld rond schien nog te reizen? Alvorens daar aan te beginnen, zijn er misschien heel wat prachtige plekjes in ons Belgenlandje die je nog niet bezocht hebt. We trekken naar de mooiste steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel en ontdekken er de cultuur en verborgen schatten! Na deze week zal je ongetwijfeld versteld staan van wat voor moois eerr binn nnen de land ndsg sgrenzen tee zi zien e iis! s! binnen landsgrenzen

Rockacademy 13 tot 16 jaar – zomer 2

EXCLUSIEF

Ooit gedroomd van een eigen CD of een deelname aan X-factor of Idool? Wij bieden deze zomer onze “Rock Academy” aan. De plek om jouw muzikale en creatieve ideeën te botvieren! Onder begeleiding van professionele muzikanten, producers, singersongwriters en audio-engineers gaan we onze jonge gasten hun eigen single leren maken. Het resultaat wordt iedere dag opgenomen om tegen het eind van de week gemixed te worden. Op de laatste dag kan iedereen het lang verwachtte resultaat op CD meenemen naar huis. Percussie, harmonie, singer-songwriting, opnamestudio, Rock fotoshoot, albumdesign en nog veel meer te beleven op deze muzikale week. i.s.m. House of Media

$

Waterworld 13 tot 16 jaar – zomer 7 Wie van jullie voelt zich als een vis in het water en krijgt de ultieme kick van watersporten? Dit kamp wordt zeker en vast een super ervaring, want jullie nemen deel aan ongewone watersporten. Zowel op als onder water wordt het dolle pret. Haal maar diep adem, want jullie gaan nogal wat spannends leren kennen van de waterwereld: o.a. onderwaterhockey en kajak. We bezoeken ook het waterpretpark Océade. I.s.m. de koraalduivels, Ponas travel, Océade.

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 38


Lidmaatschap

Free-T ee-Time ime is bereikbaar bereikbaar voor voor iedereen iedereen

Wie deelneemt aan de vakanties, wordt automatisch lid. Dit betekent dat u in ons ledenbestand wordt ingeschreven en dat u op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen van de organisatie.

De Free-Time verwenpas Free-Time leden die zich een verwenpas aanschaffen, genieten volgende voordelen: Æ Een korting van €10 per deelnemer, per internaatsvakantie. Æ Het wegvallen van reservatiekosten bij aankoop van tickets voor Spekken en theaterfestival Gentse Feesten Info en tickets: www.uitbureau.be Æ De mogelijkheid tot het aankopen van Kinepolischeques voor € 7,35 (onder voorbehoud van prijsstijgingen van Kinepolis). Æ Het regelmatig ontvangen van de nieuwsbrief met culturele informatie en vertrouwde en nieuwe Free-Timeactiviteiten zoals de Cursus kindertheater en nog veel meer. Æ Gratis schaatsen op de openluchtijspiste van Winterdroom in Gent. De verwenpas kost € 45,00 voor het hele gezin ofwel € 30,00 voor een persoonlijke pas. Opgelet: deze verwenpas is niet cumuleerbaar met andere kortingen!

Fonds Vrijetijdsparticipatie Omdat wij vinden dat sporten en actief zijn in de vrije tijd een recht is voor iedereen, wil Free-Time haar vakantiekampen toegankelijker en betaalbaar maken voor iedereen. Hiervoor werken we samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Deelnemers, aangesloten bij een lidorganisatie van het Fonds, krijgen van Free-Time vzw een korting van €5,00. Het fonds staat zelf in voor een gedeeltelijke terugbetaling van de deelnamekosten. Steunpunt Vakantieparticipatie Via onze samenwerking met Steunpunt Vakantieparticipatie zullen bepaalde succeskampen aan een goedkoper tarief worden aangeboden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Welke kampen dit zullen zijn, wordt via het steunpunt zelf bekendgemaakt. Andere kortingen Free-Time biedt verschillende kortingen aan waarvan u een overzicht kan terugvinden op de eerste pagina van de brochure. Fiscale aftrekbaarheid Een groot deel van onze kampen zijn fiscaal aftrekbaar. Meer uitleg vindt u op p2

Free-Time T-shirt

Welkomstkorting

Bij elke Free-Timevakantie wordt een spaarpunt uitgedeeld. Er zijn vijf verschillende spaarpunten nodig om een T-shirt te verkrijgen. Deze spaarpunten worden uitsluitend uitgereikt op de vakantielocaties en kunnen niet op bureau verkregen worden, ook niet bij verlies. T-shirts kunnen afgehaald worden op de kamplocatie, ze zijn ook te koop voor 5 euro.

> De korting is geldig voor families die nog niet eerder deelnamen aan Free-Timeactiviteiten. > De korting is éénmaal geldig voor één gezinslid en is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

Familiekorting Aan het eind van elk jaar (Krokus-Pasen, Zomer en Herfst-Kerstvakantie) telt FreeTime het aantal inschrijvingen per familie en ontvangt u volgend eindejaarsgeschenk… 10 inschrijvingen = Free-Timepromotiecode twv. €50,00 15 inschrijvingen = Free-Timepromotiecode twv. €75,00 20 inschrijvingen = Free-Timepromotiecode twv. €100,00 Een inschrijving telt pas als de vakantie van de eerste tot de laatste dag werd bijgewoond.

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 39


INSCH SCHR RIJVE JVEN N INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB Naam & voornaam moeder/vader: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Gemeente:

Tel. thuis:

Tel. overdag:

E-mail*: (*U ontvangt onze elektronische nieuwsbrief )

Rekeningnummer: Deelnemer(s) wenst in te schrijven voor: Naam (kind) Voornaam (kind) Geboortedatum Geslacht

ˆm ˆv

ˆm ˆv

Vakantie Periode Reservevakantie ˆ wenst gebruik te maken van de annulatieverzekering (bij buitenlandse reizen automatisch inbegrepen) ˆ heeft recht op de volgende korting: ..........................................................

Handtekening ouder/voogd

Datum

Terug te sturen naar VZW Free-Time, Kammerstraat 19, Gent

Online: Tel.:

www.freetime.be www.freetime.be f b 09 233 77 88

(belangrijk: op 5 maart 2012 schakelt Free-Time over op het nummer 070 246 170) VZW Free-Time, Kammerstraat 19, Gent

Openingsuren: Ma – Vr: 10u00 – 12u30 & 13u30 – 17u30 (telefonisch bereikbaar tot 16u)

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 40


Kwaliteitsgarantie Î VZW FREE-TIME STAAT VOOR: Puike administratie: Na iedere inschrijving ontvangt u automatisch per mail een bewijs van inschrijving dat tevens uw betalingsdocument/factuur vormt. Indien dit niet het geval is, heeft u een foutief e-mailadres ingegeven en dient u telefonisch contact op te nemen. Personeelsleden staan u steeds vriendelijk te woord, geven de nodige informatie of verwijzen u door naar een verantwoordelijke. Algemene informatie vindt u terug op de website. Degelijke opvang: Er zijn verschillende activiteiten om zich tijdens de opvang uit te leven. De monitoren staan ook tijdens de opvang de kinderen bij en zorgen dat de kinderen niet onopgemerkt kunnen wegglippen. Monitoren: De monitoren staan steeds ter b eschikking van de ouders en de kinderen. De monitoren zorgen voor een duidelijk dagprogramma dat de ouders inlicht over de inhoud van de activiteiten. Kleuters krijgen dagelijks een dagboekje mee. De monitoren zorgen voor een weldoordachte en

Reglement INSCHRIJVEN • kan telefonisch tijdens de kantooruren. Onze openingsuren: maandag tot vrijdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 (telefonisch tot 16u). kan via onze website: www.freetime.be Wij vragen met aandrang om minstens 8 weken vooraf in te schrijven! • Uw inschrijving is bindend, ongeacht de manier van inschrijving!!! Na inschrijving ontvangt u de bevestigiging van inschrijving en een uitnodiging tot betaling per e-mail. De betaling dient steeds binnen 10 dagen na ontvangst te gebeuren d.m.v. bijgevoegd betalingsformulier. • Free-Time staat een korting toe van € 2,50 per dag voor externaatvakanties en € 10 per internaatvakantie aan leden die in het b ezit zijn van een verwenpas. De verwenpas moet echter geldig zijn tot de laatste dag van de Free-Timevakanties!

Algemene verkoopsvoorwaarden 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

goed voorb ereide invulling van hun programma. Vzw FreeTime zorgt voor een constante evaluatie van de monitoren. Evaluatie: Na afloop van het kamp ontvangt u per mail de uitnodiging om onze evaluatie enquête in te vullen. Ook monitoren en vakantieverantwoordelijken zorgen voor een grondige eindevaluatie. Vzw Free-Time zal bij een volgende organisatie rekening houden met terechte opmerkingen. Annulaties: Bij tijdige annulatie zal de gedeeltelijke terugbetaling binnen de maand verwerkt worden. De terugbetaling wordt steeds toegepast volgens het Free-Time annulatiereglement, dat achteraan in iedere brochure vermeld wordt. Indien Free-Time een vakantie zelf annuleert, zal de terugbetaling gebeuren na de vakantieperiode binnen de 30 dagen. Accommodaties: Kindvriendelijke accommodaties met verschillende ruime lokalen. Steeds met groen in de buurt. Hygiënische toiletten en veilige toegangen (weg van verkeer en gemakkelijk onder toezicht te houden). Gemakkelijk b ereikbaar via hoofdwegen.

ANNULATIES Indien u wenst te annuleren, dient u in te loggen op de website en te annuleren. U ontvangt van ons een email met nogmaals de algemene voorwaarden. Indien u deze email bevestigt, dan is de annulatie definitief! De datum van de e-mail of poststempel telt. Er zullen steeds kosten worden aangerekend (zowel voor reeds b etaalde vakanties, als vakanties die nog niet zijn b etaald). Geeft u geen gevolg aan de factuur, dan wordt er per bijkomende factuur € 12,50 aangerekend!!! Zie ook algemene voorwaarden. ALGEMEEN • Indien u een inschrijving wenst te wijzigen naar een andere goedkopere vakantie, dient u contact op te nemen met info@freetime.be • In de prijs is alles inbegrepen: opvang, huur accommodatie en materiaal, monitoren en verzekering. De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en eveneens voor burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kosten worden terugbetaald mits € 12,50 franchise (met uitzondering van tanden, brillen en prothesen). • Vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van materiaal, kleding, geld, enz. Verloren voorwerpen kunnen tot 3 weken na afloop van een Free-Timevakantie afgehaald worden in de Free-Timeloods, Nieuwe Vaart

3.2. UITZONDERING De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de vakanties een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de vakanties reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties, als voor vakanties die nog niet zijn betaald): Vakanties zonder overnachting: Annulatie

Te betalen zonder attest

annulatiekost

vaste kosten

Binnen de 14 dagen na inschrijving = Herroepingsrecht*

0 euro

0 euro

0 euro

Meer dan 14 dagen voor aanvang kamp

25 euro

25 euro

0 euro

Binnen de 14 dagen voor aanvang kamp

volledig

25 euro

½ kamp

Tijdens het kamp

volledig

25 euro

½ kamp

3. Herroepingsrecht 3.1. PRINCIPE De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Annulaties dienen steeds schriftelijk te geschieden of via de website vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument enkel de rechtstreekse terugzendingskosten aangerekend en wordt het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.

AAN DE OUDERS VRAGEN WIJ: • Eventuele klachten schriftelijk te formuleren binnen de acht dagen. • Het reglement, de algemene verkoopsvoorwaarden en de kwaliteitsgarantie te ondertekenen (met duidelijke vermelding gelezen en goedgekeurd) en deze terug te sturen vóór aanvang van de vakantie naar VZW FreeTime, Kammerstraat 19, Gent • U akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden na te lezen bij inschrijving. Vzw Free-Time werkt zonder winstmarges. Indien een klacht gegrond is en men aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal het b estuur van VZW Free-Time zich engageren om een deel terug te betalen d.m.v. een promotiecode. Dirk Schockaert, Voorzitter VZW Free-Time

Veiligheid: Alle kinderen worden in- en uitgeschreven op het exacte uur en worden constant onder toezicht gehouden. Bij ongevallen zullen de nodige maatregelen worden genomen. Op

3.3. GEVOLGEN VAN LAATTIJDIGE HERROEPING 2. Bestelling De bestelling is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De bestelling wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene verkoopsvoorwaarden en de ontvangst van de factuur. Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient steeds te gebeuren binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van het refertenummer.

elke vakantie is er voldoende EHBO-materiaal aanwezig. De hulpdiensten worden reeds vooraf verwittigd van onze aanwezigheid. De monitoren en de verantwoordelijken van vzw Free-Time zullen de ouders bijstaan, indien een ongeval zou gebeuren, bij het invullen van de nodige formulieren om kosten terug te vorderen van de verzekering.

Te betalen met attest (= annulatiekost + vaste kosten)

Vakanties met overnachting: Annulatie

Te betalen

Binnen de 14 dagen na inschrijving = Herroepingsrecht*

0 euro

Meer dan 8 weken voor aanvang kamp

25%

Minder dan 8 weken voor aanvang kamp

50%

Deze kwaliteitsgarantie is uitsluitend geldig voor de FreeTimevakanties

118, elke woensdagmiddag tussen 14 en 17u mits een telefonische afspraak. • U dient rekening te houden met het geboortejaar vermeld in de brochure. De kinderen moeten de juiste leeftijd hebben bij aanvang van de Free-Timevakantie of de leeftijd bereiken in het jaar dat het kamp doorgaat (zie algemene vakantie-informatie p.2). • Aanvraag tot het verkrijgen van vergoeding voor kindervakanties (via werk, mutualiteit, enz) dient schriftelijk te gebeuren en moet voorzien zijn van een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag. Kan uiteraard pas ná afloop van de vakantie! De schriftelijke aanvraag dient te worden opgestuurd naar Kammerstraat 19, 9000 Gent. • Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/92 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie. • Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden die samen met de Kwaliteitsgarantie te lezen zijn in de vakantiebrochures en op onze site www.freetime.be!

Binnen de 14 dagen voor aanvang kamp

volledig

Tijdens het kamp

volledig

* Herroepingsrecht telt niet wanneer de vakantie aanvangt binnen de 14 dagen na inschrijving

4. Betalingsvoorwaarden Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de VZW Free-Time in België. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen. Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag. 5. Klachten Klachten betreffende de levering of diensten moeten de VZW Free-Time binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of dienen ingeschreven te worden in een klachtenregister dat beschikbaar is op de zetel van de VZW Free-Time tijdens de kantooruren. Bij gebreke aan een aangetekende brief of inschrijving in het klachtenregister wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal de VZW Free-Time geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. 6. Toepasselijke wet / geschillenregeling Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.


eren! sportieve jong n e ve e ti a e cr eiende, aken Wij zoeken bo il je deel uitm w n e r a ja 16 Ben of word je orenteam, van ons monit e.be itoren@freetim n o m il a m f o 88 over op bel 09 233 77 kelt Free-time a h sc 12 0 2 rt a (vanaf 5 ma 70/246170) het nummer 0

Cursus hoofdanimator in het jeugdwerk Krokusvakantie 2012: don 23 to zon 26 februari 2012, Gent

Cursus animator in het jeugdwerk Krokusvakantie 2012: van ma 20 tot zat 25 februari in Gent Paasvakantie 2012: van ma 02 tot zat 07 april in Gent, van ma 02 tot zat 07 april in Brasschaat en van ma 09 tot zat 14 april in Brugge Zomervakantie 2012: van ma 09/07 tot za 14/07 in Gent

De monitoren zijn voor VZW Free-Time, de ouders en de kinderen heel belangrijk. Daarom worden onze monitoren zorgvuldig gekozen en moeten ze naast duidelijke kwaliďŹ caties ook hun inzet, idealisme en ervaring aantonen. Ze worden door ons constant opgevolgd, geĂŤvalueerd en bijgestuurd.

Monitoren

VZW Free-Time ZOEKT MONITOREN Je wilt dolgraag moni worden, maar je hebt de cursus animator in het jeugdwerk nog niet gevolgd, check je agenda en kruis volgende mogelijke data alvast in je agenda aan.

Externaatsvakanties Gent Pasen en Zomer 2012  

Het aanbod van alle externaatsvakanties in Gent tijdens de paas - en zomervakantie 2012. Twee locaties; meer dan 150 kampen voor jongeren tu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you