Page 1

Kammerstraat 19 9000 Gent

België - Belgique P.B. 3/2359 afgiftekantoor Gent X

www.facebook.com/ freetime90 info@freetime.be www.freetime.be

DRUKWERK TEGEN VERMINDERD TARIEF

unieke vakanties, méér dan opvang

kids xl

Kleuterkriebe(4ls tot 6 jaar)

(8 tot 12 jaar)

Kidskampen (6 tot 9 jaar)

T ie n e r k a m p(10etotn14 jaar)

Jongeren-

v a k a n t ie s

(13 tot 16 jaar)

Kinder- en jongerenvakanties ANTWERPEN Pasen en Zomer 2012 VAN 3 TOT 16 JAAR

SPORTCENTRUM PEERDSBOS KTA BRASSCHAAT


Kortingen Alle kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden voor 1 jaar aan het klantendossier toegevoegd -> daarna dient u opnieuw het bewijs voor te leggen alvorens een nieuwe inschrijving te doen.

Unieke vakanties, méér dan opvang Dit blijft onze slogan want Free-Time wil meer zijn. Zo voorzien we niet alleen kwalitatieve activiteiten en monitoren maar staan we ook garant voor heel wat samenwerkingen met experts en tal van workshops. Free-Time hamert niet enkel op fantastische vakanties maar wenst ook dat kinderen en jongeren op een ongedwongen manier vaardigheden kunnen aanleren: dansen, koken, sporten, creatieve of avontuurlijke activiteiten. Of het nu voor kleuters, kids of jongeren is; er is altijd wel iets dat hen kan verwonderen of boeien. Neem een kijkje in deze brochure of op de website en ontdek het unieke vakantieaanbod. Vraag ook gerust de brochure aan van onze vakanties met overnachting via de website www.freetime.be. 2012 wordt cool, hip en de max met Free-Time vakanties. Dirk Schockaert Coach vzw Free-Time

Brochures vakanties

Welkomstkorting € 6 - eerste maal dat een kind deelneemt, voor 1 lid van het gezin Grabbelpas € 5 - geldig als het kind in bezit is van dergelijke pas - wij vragen om het bewijs telkens voor te leggen; per post, e-mail Universiteit Antwerpen € 5 - geldig als ouder personeelslid is bij de universiteit van Antwerpen - Wij vragen om het bewijs (naam, personeelsnummer en afdeling binnen de unief vóór inschrijving voor te leggen; per post of per e-mail. De Post - geldig als ouder personeelslid is van De Post - 5 euro korting voor externaatskampen en 10 euro voor internaatskampen - Wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post, email Politiekorting - geldig als ouder personeelslid is bij de politie - inschrijven kan ENKEL via de vzw SSD GPI Securex - 5 euro korting voor leden en personeelsleden van Securex - Wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post, email BNP Paribas Fortis - geldig voor personeelsleden van BNP - Wij vragen om het bewijs (of personeel- of lidnummer) vóór inschrijving voor te leggen; per post, email Verwenpas - € 30 voor 1 lid van het gezin, € 45 voor het ganse gezin - is een virtueel pasje dat geldig wordt nadat het wordt aangevraagd. Ouders vragen dit aan via de website en ontvangen daarna een uitnodiging tot betaling. Het pasje is 1 jaar geldig - voordelen: • korting van € 2,50 per dag voor externaten, € 10 per week voor internaten • kunnen cinematickets aan € 7,35 bekomen • gratis schaatsen op Winterdroom • geen reservatiekost bij aankoop van tickets kindertheaterfestival Gentse feesten en Spekken Mutualiteiten - mutualiteiten betalen tot 50 euro terug per vakantie

Met steun van

2012

MET OVERNACHTING, BINNEN EN BUITENLAND, BRUGGE EN GENT Vraag gratis brochure aan! Beschikbaar zie www.freetime.be

COLOFON: Verantwoordelijke uitgever: Dirk Schockaert Contactadres: VZW Free-Time Kammerstraat 19 9000 Gent Tel.: 09 233 77 88 (op 5 maart 2012 schakelt Free-Time over op het nummer 070 246 170 ) e-mail: info@freetime.be www.freetime.be Rekeningnummer: 890-0144832-42 Ondernemingsnummer: 0442350385 Redactie: Het Free-Timeteam Vormgeving: Geers Offset nv Druk: Geers Offset nv – Gent


Aanbod THEMAVAKANTIES Bij themavakanties worden creativiteit en fantasie gestimuleerd. Door gebruik te maken van thema’s die de kinderen aanspreken kunnen we hen aanzetten tot allerlei activiteiten die hun sociale en creatieve ontwikkeling bevorderen. Ouders van jonge kinderen worden geïnformeerd over de dagelijkse gebeurtenissen en de vorderingen van hun kind via een heen-en-weerschriftje.

SPORTVAKANTIES En wat doen we als het kriebelt…? Tijdens de sportvakanties laten we de deelnemers kennis maken met een ruim aanbod aan sportactiviteiten. Op deze manier kunnen zij hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Het betreft steeds initiaties waarbij basistechnieken worden aangeleerd of verfijnd.

ONTDEKKINGSVAKANTIES Bij deze vakanties staan uitstappen centraal. De leefwereld van kinderen en jongeren wordt verruimd door hen spannende en toffe activiteiten te laten beleven. Elke dag vindt een nieuwe gebeurtenis plaats. De horizonten verbreden op een educatieve maar speelse manier. Tijdens deze vakanties komen we werkelijk overal en doen we keitoffe ontdekkingen. Aandacht: Bij de ontdekkingsvakanties kunnen begin- en einduur variabel zijn!

EDUCATIEVE VAKANTIES We doen beroep op jonge professionelen en gemotiveerde enthousiastelingen om de kinderen op speelse wijze diverse vaardigheden aan te leren. We bieden een gevarieerd aanbod van o.a. koken, theater en talen aan. De begeleiders bezitten de nodige deskundigheid om een speelse toets aan te brengen in de leerstof, zodat het leren leuk en uitdagend blijft. De lesmomenten worden afgewisseld met sport- en spelactiviteiten.

CREAVAKANTIES Bij deze vakanties ligt de nadruk op het creatieve en het zelf knutselen, tekenen, schilderen en boetseren. We stimuleren de kinderen om hun creatieve talenten boven te halen, zetten hen aan tot het scheppen van kunstige creaties en reiken tips aan om hun technieken te verbeteren.

VAKANTIES MET OVERNACHTING BINNEN- EN BUITENLAND In het binnenland duren deze vakanties een kleine week; in het buitenland blijven we iets langer weg. De vakanties gaan door in uitstekende accommodaties aan zee, in de Vlaamse Ardennen, dicht bij huis of veraf. Gedurende een week wordt in groep gewerkt rond een thema of leven ze zich uit op een sport- of avonturenvakantie. Een echt groepsgebeuren waarbij kinderen en jongeren, samen met de monitoren, een onvergetelijke tijd beleven.

Hoe inschrijven ? Online:

www.freetime.be

Tel.:

09 233 77 88

Onze kampen zijn fiscaal aftrekbaar! > zie pagina 2 Onze verwenpas geeft tot 12,50 euro korting op de kampen. > zie pagina 27

$

(belangrijk: op 5 maart 2012 schakelt Free-Time over op het nummer 070 246 170) VZW Free-Time, Kammerstraat 19, Gent Openingsuren: Ma – Vr: 10u00 – 12u30 & 13u30 – 17u30 (telefonisch bereikbaar tot 16u)

Wij vragen met aandrang minstens zes weken vooraf in te schrijven!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

1


Vakantieperiodes PAASVAKANTIE 2012

Fiscale aftrekbaarheid van de kampen!

PA1

Week 1

Ma 02/04 t/m Vr 06/04

PA2

Week 2

Di 10/04 t/m Vr 13/04 (4 dagen)

ZO1

Week 1

Ma 02/07 t/m Vr 06/07

ZO2

Week 2

Ma 09/07 t/m Vr 13/07

ZO3

Week 3

Ma 16/07 t/m Vr 20/07

ZO4

Week 4

Ma 23/07 t/m Vr 27/07

ZO5

Week 5

Ma 30/07 t/m Vr 03/08

ZO6

Week 6

Ma 06/08 t/m Vr 10/08

ZO7

Week 7

ZOMER 2012

Ma 13/08 t/m Vr 17/08 (4 dagen: geen kampen op wo/15/08)

ZO8

Week 8

Ma 20/08 t/m Vr 24/08

ZO9

Week 9

Ma 27/08 t/m Vr 31/08

Algemene vakantie-informatie:

De ministers Vervotte en Anciaux hebben ervoor gezorgd dat ook in Vlaanderen vakantieprogramma’s van het erkend jeugdwerk belastingsaftrekbaar zijn. Dat wil zeggen dat het inschrijvingsgeld voor vakantiekampen van vzw Free-Time in het jaar 2012 in aanmerking komt om op de belastingsbrief van 2013 in te brengen. Deze aftrekbaarheid geldt voor alle kinderen onder de twaalf jaar. Er kan tot 11,20 euro per dag afgetrokken worden per kind. Omdat u over de nodige bewijzen dient te beschikken, sturen wij u voor 1 april 2013 een attest voor het aanslagjaar 2012. Medische fiche Een medische fiche is verplicht voor alle vakanties. Gelieve deze de eerste dag, bij inschrijving, aan de monitor te overhandigen. Indien u de medische fiche later opnieuw wenst te gebruiken, dient u deze zelf op vrijdag terug te vragen. Kan bekomen worden door ze te downloaden op www.freetime.be Materiaal Op elke locatie staat het nodige materiaal gratis ter beschikking. vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigen materiaal, kleding, geld en waardevolle voorwerpen.

Opvang voor en na

Leeftijd

Toonmoment Op vrijdagmiddag, om 15u30, wordt bij ENKELE vakanties een toonmoment voor de ouders voorzien.

Onze vakanties worden in leeftijdsgroepen Er is elke dag gratis opvang van 7u45 tot opgesplitst. De deelnemers dienen in het 9u00 en van 16u00 tot 18u00. De monitoren Op uitstap desbetreffende jaar die leeftijd te zijn of te zorgen voor activiteiten tijdens de opvang. Deze kampen gaan op uitstap buiten de kamplocatie. We verplaatsen ons bijna altijd worden. Bij kampen voor kinderen vanaf 3 Afhankelijk van de locatie en de weersommet het openbaar vervoer. Door onvoorziene standigheden behoren knutselen, tekenen, omstandigheden kunnen deze afgelast worjaar, moet men wel effectief 3 jaar zijn. strips, springkasteel, sport e.a. tot de mo- den. gelijkheden. Ook tijdens de middagpauze

Veiligheid

Dagindeling 07u45 – 09u00: 09u00 – 12u00: 12u00 – 13u00: Eten, drank, pitchkoek en fruit Kinderen brengen hun eigen lunchpakket 13u00 – 16u00: 16u00 – 18u00: mee. Over de middag wordt gegeten in

Wij vragen met aandrang dat alle deelne- zorgen de monitoren voor begeleiding. mers ‘s morgens TOT BIJ DE MONITOREN gebracht worden. Zij noteren het uur van aankomst. ‘s Avonds bij het afhalen dient u opnieuw bij de monitoren langs te gaan

Opvang Activiteiten Middagpauze Activiteiten Opvang

die het uur van vertrek noteren. Indien de refters. Op elke locatie worden twee gratis Alle foto’s, films die op de activiteiten worden gekinderen door derden gebracht of afgehaald drankjes en water aangeboden. Drankjes maakt, kunnen gebruikt worden als promotiemiddel worden, gelieve dit schriftelijk aan de moni- van thuis mogen uiteraard meegebracht voor vzw Free-Time. Indien bezwaar gelieve ons op toren te melden. vzw Free-Time is niet ver- worden. Water is steeds gratis te verkrijgen.

de hoogte te brengen.

antwoordelijk voor kinderen die aan de deur Free-Time kiest ervoor geen frisdranken Voor verwenpashouders €2,50 korting per dag (zie pg. 27) of op straat worden afgezet. meer te geven.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 2


Vakanties zonder overnachting

PASEN 2012 Pasen 1: van ma 2 tot en met vr 6 april 2012

Pasen 2: van di 10 tot en met vr 13 april 2012 (4 dagen)

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

3 tot 5

Kleuterdisco

Peerdsbos

€131

13

3 tot 5

Ridders en prinsessen

KTA

€109

11

3 tot 5

Kwistige kwasten NIEUW

Peerdsbos

€131

12

4 tot 6

KTA

€109

13

4 tot 6

Alles met de bal

Peerdsbos

€139

13

Zing, swing en spring met K3

4 tot 6

Piratenkamp NIEUW

Peerdsbos

€131

11

4 tot 6

Beresterk knutselwerk

KTA

€109

12

6 tot 9

Clipdance

Peerdsbos

€146

18

6 tot 9

Omnisport

KTA

€125

18

6 tot 9

Avonturenkamp

Peerdsbos

€131

16

6 tot 9

Ratatouille

KTA

€129

17

8 tot 12

Basketbal en omnisport NIEUW

Peerdsbos

€139

22

8 tot 12

Go 4 it ! NIEUW

KTA

€119

20

8 tot 12

Fashionista’s

KTA

€119

20

8 tot 12

De modedokters NIEUW

Peerdsbos

€141

20

KTA

€129

26

8 tot 12

Dierenkliniek NIEUW

Peerdsbos

€141

23

Peerdsbos

€151

24

10 tot 14 Multimix

10 tot 14 Cuisine tajine NIEUW

Thema Educatief Sport Crea Ontdekking

= toonmoment = uitstap

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

3


LOCATIES LOCATIE Sportcentrum Peerdsbos

Bredabaan 31, 2930 Brasschaat

Toegankelijkheid: Het sportcentrum Peerdsbos is gelegen langs de Bredabaan in Brasschaat. Bereikbaarheid - Met de auto vanuit Antwerpen: > Ring richting Breda, aftrit 5 (Brasschaat) > Einde afrit naar rechts > Aan de eerste stoplichten naar rechts (Bredabaan blijven volgen) > Onder de brug E19, na 500m rechts -

Met de auto vanuit centrum Brasschaat > Neem Bredabaan richting Merksem/Antwerpen > Doorrijden tot stoplichten brug E19 > Links omkeren (Bredabaan) > Na 400m rechts

Sporthal KTA

Prins Kavellei 98, 2930 Brasschaat (ingang via de Martouginlei)

Toegankelijkheid: Midden in hartje centrum van Brasschaat vinden we de zeer fijne school KTA terug. De uitstekende ligging en de fantastisch mooie kookklas zijn een extra troef voor de Free-Timekampen. Bereikbaarheid Komende vanuit Antwerpen: > Via Bredabaan naar Brasschaat tot aan de Kerk > Bredabaan volgen tot aan de lichten van de Carrefour > daar de linkse afslag nemen naar de Prins Kavellei > Deze blijven volgen tot aan Martouginlei > Daar slaat u rechts af (ingang bevindt zich aan de achterkant van het KTA)

VZW Free-Time werkt samen met volgende partners voor uitstappen en workshops: Sportoase, Bowling Blue Ball, Jeugd en Dans, Hoogteparcours Peerdsbos, natuurgidsen Brasschaat, Natuur en Wetenschap, VELT, PIME vzw, vzw Mooss, Klimindoor, Health City, Skatebowl Antwerpen-Noord, Uitgeverij Averbode, vzw Graffiti Jeugddienst, Zoo Antwerpen, Planckendael, de Beekse Bergen, Walibi, Bobbejaanland, Bellewaerde, MoMu, Océade , Jeugd, Cultuur & Wetenschap,, Technopolis en Departement Leefmilieu, natuur en energie, Manège St. Hubert, vzw Mountainboard.

Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden niet alle activiteiten omschreven in de brochure gedurende de kampen plaatsvinden.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 4


Vakanties zonder overnachting

ZOMER 2012 Zomer 1: van ma 2 tot en met vr 6 juli 2012

Zomer 3: van ma 16 tot en met vr 20 juli 2012

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

3 tot 5

Gesmurft!

KTA

€131

11

3 tot 5

Prikkel en proef

Peerdsbos

€131

12

3 tot 5

Knutselen met Hopla

KTA

€131

12

4 tot 6

Alles met de bal

Peerdsbos

€131

13

4 tot 6

De klim- en klauterkabouters

KTA

€131

14

4 tot 6

Met Hopla naar het bos NIEUW

Peerdsbos

€131

15

4 tot 6

Wilde dieren NIEUW

KTA

€141

15

6 tot 9

Tennisstage

Peerdsbos

€156

10

6 tot 9

De circusschool

KTA

€141

16

6 tot 9

De modedokters NIEUW

Peerdsbos

€141

20

6 tot 9

Chocoladekamp NIEUW

KTA

€141

17

6 tot 9

Groene vingers

Peerdsbos

€131

21

6 tot 9

Theatraal kabaal NIEUW

KTA

€141

17

8 tot 12

Sport en spel

Peerdsbos

€139

22

8 tot 12

Omnisport

KTA

€131

18

8 tot 12

Beauty arrangement

Peerdsbos

€146

20

8 tot 12

Meidenkamp

KTA

€141

20

8 tot 12

Timmerkamp

Peerdsbos

€152

21

8 tot 12

Techniek fantastique NIEUW

KTA

€141

21

10 tot 14 Multimix

Peerdsbos

€151

24

13 tot 16 Skatefun

Peerdsbos

€146

26

10 tot 14 Mountainboarden en omnisport NIEUW

KTA

€189

24

10 tot 14 Komen eten!

KTA

€160

25

13 tot 16 Cuisine tajine

KTA

€160

26

Zomer 2: van ma 9 tot en met 13 juli 2012

Zomer 4: van ma 23 tot en met vr 27 juli 2012

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

3 tot 5

Peutergym

KTA

€131

14

3 tot 5

De beweegsteeg

Peerdsbos

€131

14

3 tot 5

In de moestuin

KTA

€131

15

3 tot 5

In de moestuin

Peerdsbos

€131

15

4 tot 6

Ridders en prinsessen

KTA

€131

11

4 tot 6

Peerdsbos

€131

13

4 tot 6

Koken met Nellie en Cezar NIEUW

KTA

€160

11

Zing, swing en spring met K3 NIEUW

4 tot 6

€131

11

Initiatie paardrijden NIEUW

KTA

€230

18

De superheldenschool NIEUW

Peerdsbos

6 tot 9

6 tot 9

Spelende waterratjes

Peerdsbos

€146

18

6 tot 9

Piratenkamp NIEUW

KTA

€131

16

6 tot 9

Kinderatelier NIEUW

Peerdsbos

€131

17

6 tot 9

Say yes to the dress

KTA

€141

17

6 tot 9

Peerdsbos

€248

19

8 tot 12

Clipdance

KTA

€146

18

De plopsavrienden NIEUW

8 tot 12

Wetenschapskamp

KTA

€151

23

8 tot 12

Tennisstage

Peerdsbos

€156

10

8 tot 12

Dagdagelijkse kost

KTA

€160

21

8 tot 12

GO 4 IT! NIEUW

Peerdsbos

€146

20

KTA

€146

24

10 tot 14 Outdoorsporten

Peerdsbos

€185

22

10 tot 14 Whoopies en cookies NIEUW

Peerdsbos

€160

25

13 tot 16 De wondere wereld van de fotografie NIEUW

Peerdsbos

€154

25

10 tot 14 Expeditie X-treem NIEUW 10 tot 14 Mjoesikul NIEUW

KTA

€141

25

13 tot 16 Culture trippin’

KTA

€174

26

Thema Educatief Sport Crea

= toonmoment = uitstap

Ontdekking

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

5


Vakanties zonder overnachting

ZOMER 2012 Zomer 7: van ma 13 tot en met vr 17 augustus 2012 (4 dagen) (woensdag 15 augustus niet)

Zomer 5: van ma 30 juli tot en met vr 3 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

3 tot 5

De wondere wereld van kleine Huppel NIEUW

Peerdsbos

€131

11

3 tot 5

Concertissimo

Peerdbos

€131

12

4 tot 6

Kleutervoetbal

Peerdsbos

€131

14

4 tot 6

Met Nellie en Cezar naar de zoo

Peerdsbos

€146

15

6 tot 9

Initiatie paardrijden NIEUW

Peerdsbos

€230

18

6 tot 9

Museumstuff NIEUW

Peerdsbos

€151

19

8 tot 12

Outdoorsporten

Peerdsbos

€185

24

8 tot 12

Fashionista’s

Peerdsbos

€141

20

8 tot 12

Podiumkunsten

Peerdsbos

€141

21

10 tot 14 Tennisstage

Peerdsbos

€156

10

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

10 tot 14 De wondere wereld van de fotografie NIEUW

Peerdsbos

€154

25

3 tot 5

Kleuterdisco

Peerdsbos

€131

13

Gesmurft!

Peerdsbos

€131

11

Peerdsbos

€146

3 tot 5

13 tot 16 So you think you can dance

24

4 tot 6

Sport en spel

Peerdsbos

€139

13

4 tot 6

Kleuterfrans

Peerdsbos

€132

11

6 tot 9

Dance fever

Peerdsbos

€146

19

6 tot 9

Avonturenkamp NIEUW

Peerdsbos

€131

16

8 tot 12

Tennisstage

Peerdsbos

€156

10

Olympische spelen

Peerdsbos

€139

23

Zomer 6: van ma 6 tot en met vr 10 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

3 tot 5

Hoofd, schouders, knie en teen

Peerdsbos

€109

13

3 tot 5

Ridders en prinsessen

Peerdsbos

€109

11

3 tot 5

Met Hopla naar het bos NIEUW

Peerdsbos

€109

15

6 tot 9

Jump for joy

Peerdsbos

€122

19

6 tot 9

GO 4 IT! NIEUW

Peerdsbos

€119

16

8 tot 12

Clipdance

Peerdsbos

€130

18

8 tot 12

Dierenkliniek

Peerdsbos

€119

23

Peerdsbos

€128

24

10 tot 14 Multimix NIEUW

Zomer 8: van ma 20 tot en met vr 24 augustus 2012

3 tot 5

Kleuterturnen

Peerdsbos

€131

14

8 tot 12

3 tot 5

Kwistige kwasten NIEUW

Peerdsbos

€131

12

8 tot 12

De modedokters NIEUW

Peerdsbos

€141

20

4 tot 6

Tennis en spel

Peerdsbos

€156

10

8 tot 12

Mijn bedrijf NIEUW

Peerdsbos

€141

21

4 tot 6

Met Nellie en Cezar naar de boerderij NIEUW

Peerdsbos

€131

15

10 tot 14 Skatefun

Peerdsbos

€146

24

10 tot 14 Pretparkenmax

Peerdsbos

€248

25

6 tot 9

Ballet voor beginnertjes NIEUW

Peerdsbos

€146

19

13 tot 16 Pretparkenmaxi

Peerdsbos

€248

26

6 tot 9

De superheldenschool NIEUW

Peerdsbos

€131

16

6 tot 9

Kinderatelier NIEUW

Peerdsbos

€131

17

8 tot 12

Badminton en omnisport

Peerdsbos

€139

8 tot 12

Bio-logisch

Peerdsbos

10 tot 14 So you think you can dance

Peerdsbos

10 tot 14 Expeditie X-treem NIEUW 13 tot 16 Hoogtestage

Zomer 9: van ma 27 tot en met vr 31 augustus 2012 Leeftijd

Naam

Locatie

Prijs

Pag.

23

3 tot 5

De klim-en klauterkabouters

Peerdsbos

€131

14

€146

21

3 tot 5

Peerdsbos

€131

12

€146

21

Spelen en leren met Nellie en Cezar

4 tot 6

Tennis en spel

Peerdsbos

€156

10

Peerdsbos

€146

24

4 tot 6

Wilde dieren NIEUW

Peerdsbos

€141

15

6 tot 9

Voetbalstage

Peerdsbos

€131

16

Peerdsbos

€162

26

6 tot 9

Whoopies en cookies NIEUW Peerdsbos

€160

17

6 tot 9

Theatraal kabaal NIEUW

Peerdsbos

€141

18

8 tot 12

Mountainboarden outdoor NIEUW

Peerdsbos

€189

23

Educatief

8 tot 12

Fashionista’s

Peerdsbos

€131

20

Sport

8 tot 12

Groene vingers

Peerdsbos

€141

21

10 tot 14 So you think you can dance

Peerdsbos

€146

24

10 tot 14 Geeeef acht!

Peerdsbos

€131

24

13 tot 16 Parkours en Free-running

Peerdsbos

€180

26

Thema

Crea Ontdekking

= toonmoment = uitstap

6


Buitenlandse vakanties 2012

Buitenland

vraag gratis brochure aan op www.freetime.be

(8 tot 19 jaar)

Leeftijd

Datum

Kampnaam

Plaats

12-15 2-15 j 16-18 j 13-16j 12-15j 16-18j 8-10j 11-13j 11-1 3j 14-16j 15-19j 10-1 0-13j 3j 14-16j 15-18j 14-18 j 13-16j 14-16j 12-18j 14-18j 11-16j 12-15j 16-18j

vr 29/06 tot zo 8/07 vr 29/06 tot zo 8/07 za 30/06 tot vr 6/07 di 3/07 tot do 12/07 di 3/07 tot do 12/07 ma 09/07 tot vr 13/07 ma 09/07 tot vr 13/07 ma 09/07 tot vr 13/07 ma 09/07 tot vr 13/07 vr 13/07 tot zo 22/07 vr 13/07 tot zo 22/07 vr 13/07 tot zo 22/07 ma 16/07 tot zo 22/07 vr 20/07 tot 29/07 vr 20/07 tot zo 29/07 zo 22/07 tot vr 27/07 ma 23/07 tot zo 29/07 ma 30/07 tot wo 8/08 di 31/07 tot do 9/08 di 31/07 tot do 9/08 vertrekken tussen 31/07 en 22/08 vr 3/08 tot zo 12/08 vr 3/08 tot zo 12/08 vr 3/08 tot 12/08 za 04/08 tot vr 10/08 zo 05/08 tot vr 10/08 ma 13/08 tot vr 17/08 ma 13/08 tot vr 17/08 ma 13/08 tot vr 17/08 ma 13/08 tot wo 22/08 vr 17/08 tot zo 26/08 ma 20/08 tot vr 24/08 zo 26/08 tot vr 31/08

Surf’s up NIEUW Surf’s up NIEUW Huttentocht uniek Beach paradise Beach paradise Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Kitesurfen Brighton: Taalvakantie Engels Brighton: Taalvakantie Engels L’Estartit: taalvakantie Spaans uniek Kanotrekking NIEUW Montpellier: Taalvakantie Frans NIEUW Brighton: Taalvakantie Engels uniek Ultimate Kicks NIEUW uniek Kanotrekking Watersporthelden Beach Paradise Beach Paradise

Frankrijk Frankrijk Oostenrijk Spanje Spanje Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Nederland Groot-Brittannië Groot-Brittannië Spanje Schotland Frankrijk Groot-Brittannië Zoetermeer (Nl) Schotland Zuid-Frankrijk Spanje Spanje

€ 620 € 620 € 485 € 645 € 655 € 310 € 310 € 310 € 580 € 805 € 805 € 740 € 695 € 695 € 805 € 545 € 695 € 551 € 645 € 655

Destination X (11d)

Onbekend

€ 520

Brighton: Taalvakantie Engels Brighton: Taalvakantie Engels Montpellier: Taalvakantie Frans NIEUW Huttentocht uniek Ultimate Kicks NIEUW k ie un Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Fun & klimavontuur Watersporthelden L’Estartit: taalvakantie Spaans Kitesurfen Safarikamp NIEUW uniek

Groot-Brittannië Groot-Brittannië Frankrijk Oostenrijk Zoetermeer (Nl) Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Noord-Frankrijk Zuid-Frankrijk Spanje Nederland Nederland

€ 805 € 805 € 695 € 485 € 545 € 310 € 310 € 310 € 590 € 740 € 580 € 475

12-15j 10-13j 3j 14-16j 13-16j 13-16j 12-18 j 8-10j 8-1 0j 11-13j 11-1 3j 14-16j 11-16j 15-18j 15-19j 9-13j

Prijs

‘SAMENWERKINGEN MET’

Voor onderstaande kampen werken we samen met Vacances + • Beachlife en waterski (Westende, 12-15j): week 2,6,8 • Outdoor adventure en quad (Wiltz, 12-15j): week 1,2,8,9 • Beach action (Wenduine, 10-14j): week 5,7,9 • Mountainboarden outdoor (10-14j en 14-18j): week 7 • Skate @ the sea (Wenduine, 12-16): week 5,7,9 • Extremis (12-15j en 16-18j): week 7

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

7


Zomervakantie 2012 met overnachting: Leeftijd

Kamp

Locatie

Prijs

vraag gratis brochure aan op www.freetime.be Leeftijd

zo1 (van zo 01/07 t/m vr 06/07) Ter Loo (zedelgemLoppem) Ter Loo (zedelgemLoppem)

€ 235

6-9j

Durbuy

€ 245

6-9j

Beestige beestenboel

Ter Loo (zedelgemLoppem)

€ 320

4-7j

Locatie

Prijs

zo3 (van zo 15/07 t/m vr 20/07)

Op stap met Nellie en Cezar Tim de slimme tovenaar NIEUW Avonturenclub

4-6j

Kamp

€ 200

7-12j Paardrijden mini Calidris - Westende € 365 Met ritme de wereld rond 8-12j Calidris - Westende € 330 NIEUW 8-12j Les Chevaliers Saint Antoine € 365

6-9j

Avonturenclub

Durbuy

7-12j Paardrijden mini Met ritme de wereld rond 8-12j NIEUW Go4adventure 8-12j VERNIEUWD 10-13j Woudlopers

€ 245

Calidris - Westende € 365 Calidris - Westende

€ 330

Durbuy

€ 245

Durbuy

€ 245

12-15j The Moviefactory NIEUW Calidris - Westende

€ 355

12-15j Expeditie Robinson Durbuy Met ritme de wereld rond 13-15j Calidris - Westende NIEUW 10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai

€ 265 € 355

8-12j Dolfijnenkamp special Go4adventure 8-12j VERNIEUWD 8-12j Fun adventure

Spermalie Brugge

€ 405

Durbuy

€ 245

Wiltz

€ 395

10-14j Op de planken NIEUW

Calidris - Westende

€ 330

4-6j

Met pipo aan zee

10-13j Woudlopers Durbuy Met ritme de wereld rond 13-15j Calidris - Westende NIEUW 12-15j Expeditie robinson Durbuy

€ 245

6-9j

De oude gekke eik NIEUW Calidris - Westende € 330

€ 355

8-12j Harry potter

Sint-Joris-Weert

€ 275

€ 265

10-14j Twilightsaga NIEUW

Sint-Joris-Weert

€ 275

12-16j So you think you can cook Spermalie Brugge

€ 500

10-1 0-12j 2j De oude gekke eik NIEUW Calidris - Westende € 330

12-15j Outdoor adventure & Quad

€ 330

10-14j Surf @ twins beach

Chat Bottée

10-14j Detectivekamp NIEUW Passion for Fashion 12-15j NIEUW

Calidris - Westende € 320

Wiltz

zo2 (van zo 08/07 t/m vr 13/07) 6-9j

Avonturenclub

Durbuy

8-10j Frans aan zee VERNIEUWD Calidris - Westende

zo4 (van zo 22/07 t/m vr 27/07)

€ 410

Calidris - Westende € 315

zo5 (van zo 29/07 t/m vr 3/08)

€ 285

8-12j Dolfijnenkamp special Go4adventure 8-12j VERNIEUWD 8-12j Fun adventure

Spermalie Brugge

€ 405

4-6j

Durbuy

€ 245

6-9j

Beestige beestenboel

Wiltz

€ 395

8-12j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

11-13j Frans aan zee VERNIEUWD Calidris - Westende

€ 325

10-13j Woudlopers

Durbuy

€ 245

10-14j Beach madness NIEUW

Calidris - Westende

€ 325

12-15j Expeditie Robinson

Durbuy

€ 265

12-16j So you think you can cook Spermalie Brugge

€ 500

12-15j Beachlife en waterski

€ 365 € 385

12-15j Waterskistage NIEUW Walcourt 12-15j Outdoor adventure Wiltz & Quad 10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai

€ 330

13-16j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

12-16j Bike-A-Way NIEUW

Wiltz als depart

€ 285

16-18j Waterskistage NIEUW

Walcourt

€ 385

$

Calidris - Westende € 200

€ 245 Op stap met Nellie en Cezar

Calidris - Westende

€ 455

€ 455

8-12j 8-1 2j Dolfijnenkamp

Ter Loo (LoppemZedelgem) Ter Loo (LoppemZedelgem) Ter Loo (LoppemZedelgem)

€ 370

10-1 0-12j 2j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

10-1 0-12j 2j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-1 0-12j 2j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

13-16j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

13-16j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

12-15j Boardkamp NIEUW

Oignies Wanyi Park e.a.

€ 400

Wenduine

€ 380

uniek

13-16j Skate @ the sea NIEUW

€ 200 € 320

12-16j So you think you can cook Spermalie Brugge

€ 500

10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai

€ 455

10-18j Paardrijden gevorderden Sinaai XL (10d) 16-18j Boardkamp NIEUW uniek Oignies Wanyi Park e.a. Overlevingskamp XL (9d) 12-15j Top secret VERNIEUWD Overlevingskamp (9d) 16-18j Top secret VERNIEUWD

€ 900

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

€ 400 € 330 € 330

vakanties pasen en zomer 2012 8


Leeftijd

Kamp

Locatie

Prijs

Leeftijd

6-9j

De oude gekke eik NIEUW Sint-Joris-Weert

€ 330

6-9j

Boerderijkamp

€ 315

zo6 (van zo 05/08 t/m vr 10/08)

Kamp

Locatie

Prijs

zo8 (van zo 19/08 t/m vr 24/08)

4-6j

Op stap met Nellie en Cezar

Diggie -Brakel

€ 200

6-9j

Boerderijkamp

Diggie -Brakel

€ 290

7-12j 2j Paardrijden mini

Calidris - Westende € 365

6-9j

Kids Kwisien NIEUW

Diggie -Brakel

€ 290

8-12j 8-1 2j Les chevaliers

Saint Antoine

€ 365

Calidris -Westende

€ 365

8-12j 8-1 2j Fun adventure

7-12j 2j Paardrijden mini 8-12j Boerderijvrienden 8-1 Go4 adventure 8-12j 8-1 VERNIEUWD Français en action 8-12j VERNIEUWD 10-14j Surf @ twins beach

Diggie -Brakel

€ 290

Treignes

€ 345

Treignes Chat Bottée

Treignes

Oostvleteren

Wiltz

€ 395

special

Oostvleteren

€ 315

8-12j 8-1 2j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

8-12j 8-1 2j Boerderijvrienden

10-12j De oude gekke eik NIEUW Sint-Joris-Weert

€ 330

€ 345

10-13j Woudlopers

Sint-Joris-Weert

€ 275

€ 410

10-14j Beach madness NIEUW Passion for Fashion 12-15j NIEUW 12-14j Klimstage

Calidris - Westende

€ 325

Calidris - Westende

€ 315

Chaveehut

€ 400

12-15j Beachlife en waterski

Calidris - Westende € 365

12-15j Outdooradventure & Quad

Wiltz

€ 330

13-16j Band Boost VERNIEUWD

Rupelmonde

€ 330

15-17j Klimstage

Chaveehut

€ 400

Calidris - Westende € 310

10-14j High School Musical Adventure Max 12-15j VERNIEUWD 12-15j Beachlife en waterski

special

€ 365

Calidris - Westende € 365

zo7 (van zo 12/08 t/m vr 17/08) 4-6j

Op stap met Nellie en Cezar

Bakkershof

€ 200

6-9j

Robin Wood

Sint-Joris-Weert

€ 280

6-9j

Boerderijkamp

Bakkershof

€ 290

zo9 (van zo 26/08 t/m vr 31/08) 4-6j

Op stap met Nellie en Cezar

6-9j

Beestige Beestenboel

Ter Loo (Loppem -Zedelgem) Ter Loo (Loppem -Zedelgem)

€ 320

Wiltz

€ 395

Ponykamp

Bakkershof

€ 360

8-12j 8-1 2j Boerderijvrienden

Bakkershof

€ 290

8-12j 8-1 2j Les chevaliers

Saint Antoine

€ 365

10-1 0-12j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

8-12j Fun adventure

Ter Loo (Loppem 8-12j Dolfijnenkamp -Zedelgem) Met ritme de wereld rond De Karmel 8-12j Sint Andries NIEUW

€ 330

6-9j

€ 200

€ 370

10-1 0-12j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-1 0-12j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

10-12j Ponykamp NIEUW

Bakkershof

€ 360

13-16j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

10-12j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

13-16j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-12j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-12j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

10-14j Detectivekamp NIEUW

De Karmel Sint Andries

€ 320

13-16j Dance & Balance NIEUW

Wenduine

€ 355

13-16j Beach action NIEUW

Wenduine

€ 360

10-14j Mountainboarden the uniek Wanyi Park outdoor edition

€ 320

12-15j Extremis NIEUW

Wanyi Park

€ 390

12-15j Tussen pot en pan met etiquette

Sint-Joris-Weert

€ 290

13-16j Skate @ the sea NIEUW

Wenduine

€ 380

14-18j Mountainboarden the outdoor edition

Wanyi Park

€ 320

Wanyi Park

€ 390

16-18j Extremis NIEUW

uniek

uniek

12-15j The Moviefactory NIEUW De Karmel Sint Andries Met ritme de wereld rond De Karmel 13-15j Sint Andries NIEUW Outdooradventure & 122-15j Wiltz Quad

€ 320

133-16j Skate @ the sea NIEUW

€ 380

Wenduine

€ 355 € 330

= in caravan slapen = in tenten slapen

$

iinschrijven ns schrijven www www.freetime.be freetime be • steeds 1 ee-mailadres mailadres per gezi gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

9


VZW Free-Time presenteert:

ELE PROFESSION BEGELEIDING

UNIEKE TENNISKAMPEN Kle

Tennis e Tenni

4 tot 6 jaar - zomer 6 en zomer 9

Aan de hand van verschillende spel- en oefenvormen worden de juiste houding, techniek, basisslagen en het betere benenspel aangeleerd. We verbeteren dagelijks onze backhand- en forehandtechniek en passen alle dingen toe in een spannend tornooi. Kim of Justine achterna? Onze monitoren leren je alvast een goede basis aan! Af en toe wisselen we onze tennisracket in voor ander sportgerief.

kids / kids XL Tennis

6 tot 9 jaar - zomer 3 8 tot 12 jaar - zomer 4, zomer 8

Warm je armspieren maar op, want deze week is het al tennis wat de klok slaat. We krijgen elke dag tennisles, waarbij we de basisslagen forehand en backhand onder de knie proberen te krijgen. Maar ook het benenspel, juiste houding en andere technische vaardigheden staan op het programma. Dit aan de hand van verschillende spel- en oefenvormen, voorafgegaan door een goede opwarming. Het intense sporten wisselen we af met allerhande spelactiviteiten. Zin om Nadal of Clijsters achterna te gaan? Onze experts leren je alvast een goede basis aan!

jongeren Tennisstage 10 tot 14 – zomer 5 Backhand, forehand en mooi afgemaakt met een volley! Wat een punt! En wat een tennisweek! Elke dag staan er tennislessen gepland waarbij een juiste houding, techniek, basisslagen en benenspel worden aangeleerd. Dit aan de hand van verschillende spel- en oefenvormen, voorafgegaan door een goede opwarming. Het intense sporten wisselen we af met allerhande spelactiviteiten. Zin om Nadal of Clijsters achterna te gaan? Onze experts leren je alvast een goede basis aan!

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 10


Kleuterkriebels

3 tot 6 jaar

--- THEMAVAKANTIES --3 tot 5 jaar – pasen 2, zomer 7 4 tot 6 jaar – zomer 2

Gesmurft! G

Ten aanval!!! Stoere ridders en schone jonkvrouwen aller landen, verenigt u! We trekken ten strijde en maken de negenkoppige draak een kopje kleiner. We bouwen een kasteel en in de stal staat ons (zelfgemaakte) paard onrustig te trappelen. We maken een mooi kleedje of schild waarmee we ons verdedigen. Iets voor jou? Spring dan op je paard en mis deze vakantie niet!

3 tot 5 jaar- zomer mer m er 1 en zomer 8 W Waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan. Hebben jullie ook een eigen taal? Ja, die smurfen wij allemaal... Met Grote Smurf, Brilsmurf, Smurfin en Verliefde smurf leren we de smurfentaal, het smurfenlied en smurfen we er op los! Met verenigde smurfenkrachten spelen we het w grote smurfenspel en verjagen we Gargamel en Asraël. Samen met andere smurfen aanhoren we de smurfigste smurfenverhalen want hoe smurfiger, hoe smurfiger! Tot smurfs!

NIEUW

4 tot 6 jjaar - p pasen 1

A Ahoi kameraden! Samen met kapitein Roodbaard zetten we deze week koers naar het et Schatteneiland, waar we met een oude kaart op zoek gaan naar een zeeroversschat!! Maar S eerst moeten we er uit zien als Jack Sparrow, Piet Piraat of Kapitein Haak. Kortom, als e een e echte piraat: we maken een ooglap, piratenhoed, oorbellen, een houten been, stalen haak en zorgen voor een papegaai. We hijsen de piratenvlag en trekken op avontuur! h Aargh! A

D 4 tot 6 jaar – zomer 4

NIEUW

Leer vliegen, word onzichtbaar en maak je spiderzuigers webklaar. Een week lang krijg je een echte superheldenopleiding waarbij je samen traint met superhelden als Spiderman, Superman, Batman en nog vele anderen… Echt iets voor superhelden in spe! Het is wel oppassen geblazen voor The Joker en The Goblin want zij zullen er alles aan doen om jullie diplomadag te verknallen!

3 tot 5 jaar - zomer 5

NIEUW

Hey klein, lief konijntje waar huppel jij heen? Mag ik jou volgen in je mooie, wondere wereld? Natuurlijk lieve kleine mensjes, we gaan samen zoeken naar nieuwe vriendjes en spelen hele fijne spelletjes. We houden een feestje met confetti en slingers en leren een heleboel leuke versjes en liedjes. Voor de allerkleinsten! Extra: alle kleutertjes krijgen een boekje van Kleine Huppel. I.s.m. Deltas uitgeverij

--- EDUCATIEVE VAKANTIES --Koken met Nellie en Cezar 4 tot 6 jaar- zomer 2

Kleuterfrans K NIEUW

Niet te missen voor lekkerbekken, smulpapen en fijnproevers. Nellie en Cezar nemen ons de hele weekk mee op sleeptouw in de keuken! We maken onze eigen koksmuts en toveren met behulp van ons Nellie en Cezar kookboek heerlijke hapjes en lekkernijen op tafel. Eenvoudige gerechtjes en desserts die we uiteraard allemaal zelf proeven! Af en toe knutselen en spelen we erop los. Trek je keukenschort alvast maar aan! I.s.m. Averbode

$

4 tot 6 jaar - zomer 8 D Deze week leren we op een speelse manier een basis van het FFrans. Onze ervaren monitoren leren ons wat de verschillende kleuren in het Frans zijn en misschien leren we wel tellen tot 10! Door leuke spelletjes en knutselactiviteiten kunnen onze allerkleinsten op het einde van de week al een woordje Frans. Tussendoor wisselen we af met sportactiviteiten en andere leuke spelletjes!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012

11


Kleuterkriebels --- EDUCATIEVE VAKANTIES --3 tot 5 jaar - zomer 9

3 tot 5 jaar - zomer 3 Zoet, zuur... Donker, licht, ... Stil, Luid, ... Hard, zacht... Alle mensen zijn geboren met 5 zintuigen. Met je ogen kan je zien, met je oren kan je horen, met je huid kan je voelen, met je neus kan je ruiken en met je tong kan je smaken. Oneindig veel prikkels in je omgeving komen op je af. Deze week ontdekken we ze allemaal en gaan we aan het werk met al die smaken, geuren, kleuren en geluiden.

Sa Samen met Nellie het nieuwsgierige muisje en Cezar haar dappere kikkervriend leren we deze Ce week we van alle dingen bij. Door leuke spelletjes en oefeningen leren we tellen tot 10 en le leren we aan de hand van versjes en liedjes le al a spelenderwijs bij. Samen met de vriendjes van va Nellie en Cezar spelen we leuke spelletjes en e maken we dolle pret! EEx xcl clus lusiieve ie samenwerking samenwer Exclusieve met uitgeverij Averbode Extra: Alle kindjes krijgen een boekje van Nellie en Cezar Voor meer informatie over Nellie en Cezar: www.nellie-cezar.be

--- CREAVAKANTIES --Beresterk knutselwerk 3 tot 5 jaar - pasen 1 en zomer 6 Nog N o wat rood hier en een beetje ggeel e daar en dan is mijn schilderij klaar! Een hele week schilderen kl we w er op los. We gebruiken alle kleuren van de regenboog om k onze tekening zo mooi mogelijk o te te maken. Schilderen doen we niet n alleen met penselen, want we w gebruiken zelfs onze handen en e voeten. Het wordt een kleurige bende! r

4 tot 6 jaar - Pasen 2 Voel je het kriebelen bij het zien van allerlei mooie kleurtjes? Werk je ook zo graag met papiermaché, ballonnen, kleurpotloden en wasco’s? Leer dan samen met ons hoe je de mooiste beresterke knutselwerkjes maakt! Het wordt zeer fijn, echt iets waar je bij wil zijn!

Concertissimo 3 tot 5 jjaar – zomer 5

3 tot 5 jaar – zomer 1

Is het nu do, re, mi, fa, sol, la of si? Iedere noot die we w zingen doet ons vrolijk de d zaal rondspringen. We maken van ons kleuterm concert een heus festijn c en e knutselen instrumenten groot en klein. We dansen g en e swingen op de leukste liedjes en maken onze l eigen kleutermelodietjes! e Op vrijdag sluiten we af met een heus concert voor onze mama’s en papa’s. Extra: Instrumenten zijn voorzien door Free-Time.

$

Deze week knutselen we samen met Hopla en zijn vriendjes Lola, Nina en Onki, heel wat fijne kunstwerkjes. We mengen allerlei fleurige verfkleuren, tekenen de mooiste plaatjes en knoeien er op los met klei, plakband en wasco’s. Tussendoor maken we tijd vrij om met Hopla knotsgekke spelletjes te spelen. Exclusieve samenwerking met uitgeverij Averbode. Extra: Alle kindjes krijgen een boekje van Hopla.

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 12


Kleuterkriebels --- SPORTVAKANTIES --Kleuterdisco

Hoofd, schouders, knie en teen

3 tot 5 jaar - pasen 1 en zomer 8

3 tot 5 jaar - zomer 7

Onder begeleiding van ervaren dansmonitoren leren jullie je eerste danspasjes. We swingen de pannen van het dak en springen er op los. Om daarna nog meer pret te beleven door te knutselen en gekke spelletjes te spelen. Dit is een vakantie voor echte swing in ‘t velds die houden van plezier! En op vrijdag mag je je kunstjes tonen aan je papa en mama!

Aan de hand van allerlei toffe spelletjes en activiteiten leer je je eigen lichaam kennen en controleren. Huppelen, springen, rollen en klauteren horen daar zeker bij! Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten waarbij we tot rust kunnen komen.

4 tot 6 jaar - Pasen 2 en zomer 4 We zingen uit volle borst en swingen op de liedjes van K3. Op het eind van de week zing je de oudste, maar ook de nieuwste nummers mee. We leren ook de bijhorende dansjes, zodat we op vrijdag een leuke voorstelling kunnen geven voor de mama’s, papa’s en broertjes en zusjes. Smeer alvast je stembanden en trek je beste dansschoenen aan!

Alles met de bal

3 tot 5 jaar - zomer 5 4 tot 6 jaar - pasen 1 en zomer 3

Deze week schoppen, botsen en stuiteren we er op los. Elke dag komt er een andere balsport jouw richting uit! We leren de basis van o.a. het voetballen en basketten en leren heel wat gekke dingen met de bal. Op het eind van deze week hebben de verschillende balsporten geen geheimen meer voor ons en misschien zal deze kennismaking met de bal wel smaken naar meer!

$

4 tot 6 jaar - zomer 8 Een balletje hier, een sprongetje daar, hopsakee…sporten is fijn! Als echte atleten gaan we lopen, met de bal spelen, springen en dansen. En als we een beetje moe zijn, dan halen we onze verfborstel boven. Je hoort het, dit wordt een zeer fijne week!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 13


Kleuterkriebels --- SPORTVAKANTIES --Kleuterturnen

Klim- en klauterkabouters 3 tot 5 jaar - zomer 9 4 tot 6 jaar - zomer 1

3 tot 5 jaar - zomer 6 Springen, huppelen, klimmen, rennen, duikelen, buitelen en rollen, hup met die beentjes in de lucht! Deze week werken we stevig aan onze conditie en aan onze lenigheid en dat in een goed uitgeruste turnzaal onder begeleiding van ervaren monitoren. Als we dan toch eventjes moe geturnd zijn dan maken we tijd om te spelen en te knutselen!

NIEUW

We klimmen een steile berg naar omhoog en dalen dan weer via een trapje naar beneden. We kruipen over rotsen en klauteren over hekjes. We leren klimmen en klauteren als de beste. Geen heuvel of berg is ons te veel! Door leuke spelletjes en oefeningen krijgen we bovendien een topconditie.

Kleutervoetbal 4 tot 6 jaar - zomer 5 Tijdens dit kamp laten we de kleuters spelenderwijs kennismaken met voetbal. We leren verschillende trap- en dribbeltechnieken aan en werken met verschillende ballen. Af en toe wagen we ons aan een onderling wedstrijdje. Winnen of verliezen is daarbij onbelangrijk, maar plezier in het spel des te meer! En bij een doelpunt geven we natuurlijk een welverdiende high-five en maken we een stoer danspasje.

P t 3 tot 5 jaar - zomer 2 Klimmen, klauteren, springen, balanceren, hangen en rollen, wat thuis niet altijd kan of mag, is wel mogelijk in onze gymzaal! Kom dus lekker meegymmen! Tussen het gymmen door rusten we natuurlijk eventjes uit of halen we onze verfborstel boven om een mooi knutselwerk te maken. Heb je er ook al zin in?

3 tot 5 jaar - zomer 4 Hup met de beentjes! We gaan springen, huppelen, dansen, rennen, klimmen en swingen. Deze week wordt een sportieve week voor de allerkleinsten! We doen verschillende leuke spelletjes en sportactiviteiten om er voor te zorgen dat we in conditie blijven. Bewegen staat centraal deze week!

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 14


Kleuterkriebels --- ONTDEKKINGSVAKANTIES --Met Nellie en Cezar naar de zoo 4 tot 6 jaar – zomer 5

4 tot 6 jaar - zomer 3

Ken je Nellie en Cezar al? Nellie is een nieuwsgierig muisje en Cezar is haar dappere kikkervriend. Deze week nemen zij ons mee op hun dierenavonturen, elke dag ontdekken we iets nieuws. Zo trekken we naar een grote dierentuin, waar de meest speciale diertjes zitten die we ons kunnen voorstellen. Als we geluk hebben, komen we ook hun andere vriendjes tegen zoals Mina de eekhoorn, Leo de egel en Fred de bever en beleven we veel avonturen! I.s.m. Zoo van Antwerpen Exclusieve samenwerking met uitgeverij Averbode Extra: Alle kindjes krijgen een boekje van Nellie en Cezar Voor meer informatie over Nellie en Cezar: www.nellie-cezar.be

NIEUW

Deze week volgen we het kleine lieve konijntje Hopla tot in het bos. We gaan er allerlei leuke planten bekijken, ken, maken er een fijn kamp en zoeken naar allerlei leuke diertjes. Als we terug zijn van onze tocht door het bos duiken we onze knutselkoffer in en spelen we heel wat fijne spelletjes. Hopsakee, Hopla is onze liefste vriend deze week!

In de moestuin 3 tot 5 jaar - zomer 2 en zomer 4 Wat is een moestuin en wat staat er allemaal in? Hoe moet je bloemen planten en groenten kweken? Deze week gaan we op onderzoek in de tuin, we leren wat er allemaal moet gebeuren en wat er bij komt kijken. We gaan zelf op bezoek in een echte moestuin! Omdat we niet de hele dag kunnen planten en zaaien, wisselen we af met leuke spelletjes en duiken we af en toe onze knutselkoffer in om onze moestuin nog mooier te maken!

Wilde dieren 4 tot 6 jaar - zomer 1 en zomer 9

4 tot 6 jaar - zomer 6

NIEUW

K je Nellie en Cezar al? Nellie is een nieuwsgierig Ken muisje en Cezar is haar dappere kikkervriend. Deze m week nemen zij ons mee op hun dierenavonturen, elke w ke dag ontdekken we iets nieuws. Als we geluk hebben, komen we ook o hun andere vriendjes tegen zoals Mina de eekhoorn, Leo de egel h en Fred de bever en beleven we veel avonturen! Exclusieve samenwerking met uitgeverij Averbode Extra : Alle kindjes krijgen een boekje van Nellie en Cezar op het einde van de week Voor meer informatie over Nellie en Cezar : www.nellie-cezar.be

NIEUW

Graaaaauw GROMMM Tsjilp sjilp tsjilp… Wat een bonte bende in het dierenrijk! We leren de wilde dieren deze week één voor één kennen aan de hand van leuke dierenspelletjes en maken onze eigen wilde dieren uit papier-maché! Een bezoekje aan de Antwerpse Zoo maakt deze week compleet!

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres es per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 15


Kids

6 tot 9 jaar

--- THEMAVAKANTIES --De modedokters

Avonturenkamp

NIEUW

6 tot 9 jaar - zomer 3

6 tot 9 jaar - pasen 1 en zomer 8

Tuut – taat – tuut – taat…ALARM! Mijn mooie kleedje heeft een scheur en mijn leuke wollen muts een gaatje! Wat nu gedaan?! Geen paniek! Daar zijn de modedokters al! Samen gaan we een hele week de wereld van de mode induiken en leren we enkele modeproblemen aan te pakken. Vanaf nu kunnen we oude kleren hip restylen en weten we welke kleuren perfect bij elkaar passen. Een modeweek om u tegen p tte zeggen!

=> Warning: niet voor doetjes! In deze actieve en sportieve week mag je je verwachten aan een pak avontuurlijke en grensverleggende activiteiten...We bieden je een brede waaier aan van ruige activiteiten die voor doorzetters zijn bedoeld! Laat je avontuurlijke geest naar boven komen en beleef deze uitdagende week!

De circusschool NIEUW

6 tot 9 jaar - zomer 1

De superheldenschool D 6 tot 9 jaar - zomer 6

NIEUW

Leer vliegen, word onzichtbaar en maak je spiderzuigers webklaar. Een week lang krijg je een echte superheldenopleiding waarbij je samen traint met superhelden als Spiderman, Superman, Batman en nog vele anderen… Echt iets voor superhelden in spe! Het is wel oppassen geblazen voor The Joker en The Goblin want zij zullen er alles aan doen om jullie diplomadag te verknallen!

Ben je een clown van formaat, kan je gekke bekken trekken en wil je een bloem of konijn uit die goochelaarshoed toveren? Dan ben je hier aan het juiste adres! Je leert deze week allerlei kunstjes, oefent je evenwicht en wordt geschminkt als de gekste clown. Tussendoor knutselen we attributen waarmee we op vrijdag een megaleuke voorstelling voor de mama’s en papa’s kunnen geven en leren we op een keicoole eenwieler rijden. Extra: voorstelling van een professionele goochelaar.

Piratenkamp

6 tot 9 jaar - zomer 7

6 tot 9 jaar - zomer 2 Ahoi kameraden! Samen met kapitein Roodbaard zetten we deze week koers naar het Schatteneiland, waar we met een oude kaart op zoek gaan naar een zeeroversschat! Maar eerst moeten we er uit zien als Jack Sparrow, Piet Piraat of Kapitein Haak. Kortom, als een echte piraat: we maken een ooglap, piratenhoed, oorbellen, een houten been, stalen haak en zorgen voor een papegaai. We hijsen de piratenvlag en trekken op avontuur! Aargh!

$

GO 4 IT! NIEUW

Deze week storten we ons in een waar avontuur. Als echte avonturiers nemen we het tegen elkaar op p en wagen we ons aan een heleboel proeven rond team spirit, uithoudingsvermogen en tactiek. Racen, dingen smokkelen, klimmen en klauteren, je kan het zo gek niet bedenken of ons superteam moet het doorstaan! Wie wint op het einde van de week de eer en de felbegeerde GO 4 IT-trofee?

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 16


Kids --- EDUCATIEVE VAKANTIES --Ratatouille 6 tot 9 jaar - pasen 2

6 tot 9 jaar - zomer 3

Jammie!! Je kan dit gerecht hele dagen eten, maar je denkt dat je zelf nog betere culinaire hoogstandjes kan maken? Onze koks staan al klaar om jullie ko de lekkerste recepten aan te leren. De zoete desserten, de le hartigste gebakjes en nieuwe h creaties zijn voor jou geen c probleem meer. Dit wordt een p kamp om je vingers van af te k likken. Wie weet word je wel l de d nieuwe chef-kok thuis!! Ook O al aan het watertanden?

In de lente en zomer is de natuur het mooist en daar profiteren we deze week van! Deze week kweken we onze eigen kruiden, onderzoeken we de bodem onder onze voeten, proeven we biologische producten en maken we een wandeling met een natuurgids. We beleven de dolste prent en verdwijnen een week in het groen. I.s.m. natuurgidsen Brasschaat, natuur en wetenschap, VELT en PIME vzw.

Ch

W

l d k

6 tot 9 jaar - zomer 1

NIEUW

Chocoladetaart, soesjes, choco, pralines, chocomousse,… mmm chocolade! Deze week trekken we ons terug in ons chocoladelab en creëren we de lekkerste gerechten en desserten met chocolade. We smullen ons buikje rond, experimenteren met allerlei soorten smaken en maken onze eerste praline. Mmm, chocolade is lekker!

NIEUW

6 tot 9 jaar - zomer 9 Ve Vergeet de cupcakes, dit is de nieuwste rage in dessertenland! Overgewaaid uit ra Amerika en met het uitzicht van een combinatie tussen macarons en hamburgers is dit een zeer leuk dessertje om ons in te verdiepen. In allerlei fijne kleurtjes en smaken is dit een rage die we niet mogen overslaan. Naast de whoopies, bakken we ook nog enkele soorten cookies.

--- CREAVAKANTIES --Theatraal kabaal 6 tot 9 jaar - zomer 1 en zomer 9

Say yes to the dress S NIEUW

BO BOEM PAUKESLAG .... DAAR DA LIGT ALLES PLAT! T! Met M heel veel kabaal nemen we de volledige ruimte in. We slaan onze armen en benen in de o lucht en leren roepen, fluisteren, lu fezelen en brullen. We geven fe het h beste van onszelf als ware acrobaten en werken aan een acro allesomvattend eindspektakel. TROMMELS PAUKEN STOP! Dit theaterkamp wordt SUPER!

6 tot 9 jjaar - p pasen 2 Be je een creatieve duizendpoot Ben en ben je vandaag al bezig met welke kleren je morgen gaat w aantrekken? Duik dan met ons aa mee m in de wereld van beauty en fashion! We ontwerpen onze eifa gen g kleedjes en rokjes en leren welke kleuren we wel of niet w mogen combineren! Na deze week hoef je niet meer in de wachtrij te staan in de kledingwinkel! Je maakt je kleren gewoon zelf! I.s.m. Graffiti jeugddienst

Kinderatelier 6 tot 9 jaar - zomer 4 en zomer 6

NIEUW

Ben je een echte kunstenaar? Heb je altijd zo’n creatieve ideeën waar iedereen naar op kijkt? Dan is dit kinderatelier zeker iets voor jou. We leren verschillende knutseltechnieken echnieken zoals tekenen, schilderen, boetseren en nog zo veel meer! Tussen het knutselen door strekken we af en toe onze benen voor superleuke sport- en spelactiviteiten.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 17


Kids --- SPORTVAKANTIES --Clipdance

Initiatie paardrijden

6 tot 9 jaar - pasen 1

6 tot 9 jaar - zomer 2 en zomer 5

Pr Probeer jij ook de videoclips van Lady vi Gaga, Rihanna en BeGa yoncé na te doen? Wil yo je leren dansen zoals de enige echte moonwalkende Michael Jackw son? Dan ben je deze s week aan het juiste w adres! We kijken naar ad de videoclips van de popsterren, leren de verschillende danspasjes en kunnen na deze week net zo goed dansen als de dansers in de clips van MTV en TMF! Shake that booty hunny! I.s.m. Jeugd en Dans

Omnisport 6 tot 9 jaar - pasen 2 Hou je ervan om van verschillende nieuwe sporten te proeven, dan is dit jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd waar je onmogelijk “neen” tegen kan zeggen. Zwemmen, voetbal, basketbal, turnen, badminton, pingpong, bowling en zoveel meer !

Het eerste echte paardenkamp van Brasschaat is een feit! En niet zomaar één! Een ganse week trekken we naar de manège van Amika in Kapellen alwaar we naast het verzorgen van de paarden ook elke dag echt gaan paardrijden. Het wordt aldus een fijne week voor de paardenliefhebbertjes onder ons! De plaatsen zijn wel beperkt, dus snel zijn is de boodschap! Opgelet: het gaat hierbij om een initiatie paardrijden waarbij aldus de eerste paardrij-ervaringen opgedaan worden. I.s.m. Manège St. Hubert

NIEUW

EXCLUSIEF

Voetbalstage 6 tot 9 jaar - zomer 9

Spelende waterratjes 6 tot 9 jjaar - zomer 4 Vo rivierottertjes, Voor chloorwatervisjes, ch Neptunusjes en zeeN meerminnen. Water m is je tweede thuis, maar je staat nog m niet n helemaal stevig in i je zwemvliezen? Neem dan deel aan N deze vakantie, onze d ervaren monitoren leren je alles aan! Omdat je er na een paar uur oud en gerimpeld uitziet, wisselen we het zwemmen af met toffe spel- en knutselactiviteiten. I.s.m. Sportoase

$

We shotten er een week op los, schaven onze techniek en tactiek bij, zetten ons op scherp en verslaan zonder probleem elke tegenstander! Conditietraining, trappen op doel, wedstrijden spelen, de fameuze pinanti is pinanti competitie winnen en veel meer staat op het programma.

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 18


Kids --- SPORTVAKANTIES --Dancefever

Ballet voor beginnertjes

6 tot 9 jaar - zomer 8

6 tot 9 jaar - zomer 6

Je bent gek op dansen, je hebt gevoel voor ritme, je kan moeilijk stil blijven zitten bij het horen van muziek? Dan is dit je kans! Onder professionele begeleidingg maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Een vakantie om nooit te vergeten! Op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders. Extra : Workshop Jeugd en dans

NIEUW

Plié…plié…relevé…! Ook steeds zo betoverd door de pracht van ballet? Kom dan deze week met ons meedoen! We d !W starten van nul en oefenen elke dag op onze balletpassen. Zo zijn we op het einde van de week klaar om onze eerste balletshow-off te geven! Tussen de balletoefeningen door werken we nog aan onze conditie met andere sporten.

Jump for joy 6 tot 9 jaar - zomer 7 Spring de wereld van de eeuwige springers in! Iedereen kan het wel, springen, maar je kan zoveel meer doen dan gewoon even omhoog springen: maak een reuzesprong op een trampoline, stuiter op en neer met een springbal, toon je kunsten met een springtouw, doe het met een reuzegroot touw met z’n allen... Je hoort het, elke spring-in-’tveld zal zich hier volop kunnen uitleven! Jump for joy!

--- ONTDEKKINGSVAKANTIES --De Plopsavrienden 6 tot 9 jaar - zomer 4

Museumstuff M NIEUW

Alle plopsalanden in één week? SUPER! Dit kamp mogen we niet missen! Met de trein sporen we naar De Panne, Coo en Hasselt alwaar we telkens onze favoriete studio 100-vrienden ontmoeten. Alle gekke attracties doen we op één week tijd, zowel de natte als de droge. Niet te missen voor wie maar niet genoeg krijgt van Samson en Plop! I.s.m. Plopsaland, Plopsa Coo en Plopsa indoor

$

6 tot 9 jaar - zomer 5

NIEUW

H ene museum is het an-Het dere niet, maar wat als we d er nu eens zelf één ontwer-pen? Na een inspiratievolle doortocht in enkele topmu-sea belanden we terug bij ons eigen creatieve brein. Van hieruit vertrekken we om zelf een mooie collectiee samen te stellen. De basis?? Wijzelf en een heleboel creatieve ideeën!

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 19


8 - 12 jaar

--- THEMAVAKANTIES ---

Beauty arrangement

De modedokters 8 tot 12 jaar - pasen 1 en zomerr 8

NIEUW

8 tot 12 jaar - zomer 3

Tuut – taat – tuut – taat…ALARM! Mijn mooie kleedje heeft een scheur en mijn leuke wollen muts een gaatje! Wat nu gedaan?! Geen paniek! Daar zijn de modedokters al! Samen gaan we een hele week de wereld van de mode induiken en leren we enkele modeproblemen aan te pakken. Vanaf nu kunnen we oude kleren hip restylen en weten we welkekleuren perfect bij elkaar passen. Een modeweek om u tegen te zeggen!

GO 4 IT!

K Komkommers op je ogen, nagellak aan je vingers en n ttenen. Een hele week lekkker ontspannen en je laten vverwennen in het Free-time sschoonheidssalon. Spreekt het jou wel aan om elke dag h op een andere manier vero wend te worden? Wacht dan w niet en schrijf je in voor deze n zzalige verwenweek!

Fashionista’s

NIEUW

8 tot 12 jaar - pasen 2 en zomer 4

8 tot 12 jjaar - zomer 5 en zomer 9

Deze week storten we ons in een waar avontuur. Als echte avonturiers nemen we het tegen elkaar op en wagen we ons aan een heleboel proeven rond team spirit, uithoudingsvermogen en tactiek. Racen, dingen smokkelen, klimmen en klauteren, je kan het zo gek niet bedenken of ons superteam moet het doorstaan! Wie wint op het einde van de week de eer en de felbegeerde GO 4 IT-trofee?

La je creativiteit Laat werken, leer zelf we je kleren maken met m verschillende kleuren le en motiefjes en breng een bezoek b aan aa het modemuseum. Leer de m kneepjes van het k vak v van modellen en leer lopen op een rode loper. Dit moet je gewoon doen om het door te kunnen vertellen! Extra : een workshop door Graffiti Jeugddienst

Meidenkamp M 8 tot 12 jaar - zomer 1 Ss Sssshhttt! Meiden, kom eens allemaal dichterbij, we willen een geheim vertellen… Deze vakantie is er een echt meisjeskamp! We schminken en ve verkleden ons en stelen de (mode)show! Superleuk is het ook om cadeauve tjes voor elkaar te knutselen en bovendien kunnen de podiumbeesten tj onder jullie dansen en playbacken op jullie favoriete muziek. Breng die o maar mee, het wordt een echte meisjesweek! m EExtra x : Workshop van Jeugd en dans

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 20


Kids xl --- EDUCATIEVE VAKANTIES ---

Techniek fantastique q 8 tot 12 jaar - zomer 1

exclusief

Bio-logisch B NIEUW

Jongens en meisjes, treed binnen nnen in de wondere wereld van de wetenschap en techniek! In samenwerking met studenten Technologische opvoeding van de Arteveldehogeschool leren we de hele week de gekste technieken aan. Zo maken we onze eigen zaklamp, zaaien we tuinkers in de vorm van onze eigen naam en bouwen we ons eigen huis. Je kan de proeven zo gek niet bedenken of we doen ze deze week! We bootsen zelfs de werking van een pizzafabriek na! Voor ingenieurs in spe! I.s.m. Arteveldehogeschool Gent

Dagdagelijkse kost 8 tot 12 jaar - zomer 2 Ne zoals Jeroen Net en Piet duiken we deze week elke d dag da onze keuken in op zoek naar de d al dan niet Vlaamse klasV siekers onder de s gerechten. Een g lekkere soep, l een smakelijk hoofdgerecht of een zalig zoet dessert...na deze week kunnen we lekker koken voor onze mama, papa, broertjes en zusjes!

8 tot 12 jaar - zomer 6 In deze tijden is het belangrijk iets te weten over het milieu en hoe gezond te leven. o Daarom verdiepen we ons een hele week in de natuur. Wat er allemaal in het bos te vinden is, welke paddenstoelen we kunnen opeten en hoe je een hol van een konijn kan vinden. Hoe we ecologisch kunnen leven staat deze week centraal. We brengen een bezoek aan een tuin van VELT en we gaan kijken naar de dieren op de kinderboerderij.

Mijn bedrijf

NIEUW

8 tot 12 jaar - zomer 8

Ook steeds opgekeken naar je papa die als een ware businessman zijn zaken regelt en naar je mama die iedereen dereen onder tafel kan praten? Kom dan deze week op onze eerste business-cursus! We leren jullie in sneltempo enkele basisbeginselen aan van een goede bedrijfsleider. Daarna verzamelen we al onze ideeën en richten we ons eigen bedrijfje op! Van vergaderen tot verkopen tot reclame maken, deze week is een goede stap naar een bloeiende carrière!

Groene vingers 8 tot 12 jaar - zomer 9 In de lente is de natuur het mooist en daar profiteren we deze week van! Deze week kweken we onze eigen kruiden, onderzoeken we de bodem onder onze voeten, proeven we biologische producten en maken we een wandeling met een natuurgids. We beleven de dolste prent en verdwijnen een week in het groen. I.s.m. natuurgidsen Brasschaat, natuur en wetenschap

--- CREAVAKANTIES ---

Timmerkamp

Podiumkunsten

8 tot 12 jaar - zomer 3

8 tot 12 jaar - zomer 5

Timmer je graag vanalles in elkaar? Dan staan wij voor je klaar. Droom je ervan een warm nest voor vogeltjes te bouwen? Fun verzekerd!! Op het einde van het kamp steek je de leukste dingen in elkaar. Je leert alle kneepjes van het vak op slechts een week tijd.

$

Lichten uit, spots aan! Deze week wordt het podium onze thuis! We gaan iedereen verbluffen met onze talenten en trekken de aandacht met de gekste bekken. Dansen, zingen, acteren, moppen tappen en improviseren…We worden de beste! Voor kids die graag in de spotlights staan! I.s.m. vzw Mooss.

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 21


Kids xl --- SPORTVAKANTIES ---

Basketbal en omnisport 8 tot 12 jjaar - p pasen 1

Sport en spel 8 tot 12 jaar - zomer 3

Tij Tijdens dit kamp leren ler we basket ba kennen ke in al zijn facetten. fa We W leren dribd belen, b pivotep ren, re layup, set shot, jump shot, vrije worp... En tijdens de verschillende matchsituaties van ‘1 on 1’ tot ‘5 on 5’ leren we enkele tactieken aan en scoren we misschien wel een driepunter. We wisselen basket af met enkele andere sporten.

Een week vol sport en spel, wie droomt daar niet van? Tijdens deze week wordt de algemene bewegingsvaardigheid in al zijn facetten aangehaald. Hierbij komen turnen, bal- en loopspelen aan bod. Voor atleten in spe! Tussen al het sporten door doen we af en toe een magnifiek spel om eventjes op adem te komen.

Outdoorsporten 8 tot 12 jaar - zomer 5

Omnisport 8 tot 12 jaar - zomer 1 Hou je ervan om van verschillende nieuwe sporten te proeven, dan is dit jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd waar je onmogelijk “neen” tegen kan zeggen. Zwemmen, voetbal, basketbal, turnen, badminton, pingpong, bowling en zoveel meer !

Avontuur, sport en d durven zijn ij d de kkernwoorden d van di dit kkamp. Plezier gegarandeerd! Ben je klaar om te gaan mountainbiken, kajakken en het hoogteparcours te trotseren? Schrijf je dan snel in en smeer die kuiten maar al soepel! We wisselen een heleboel outdoorsporten af, een buitenkansje. Enkel voor avontuurlijke buitenmensen!

CClipdance 8 tot 12 jaar - zomer 2 en zomer 7 P Probeer jij ook de videoclips van Lady Gaga, Rihanna en Beyoncé na n te dansen? Wil je leren dansen zoals de enige echte moonwalkende Michael Jackson? Dan ben je deze week aan het juiste w adres! We kijken naar de videoclips van de popsterren , leren de a verschillende danspasjes en kunnen na deze week net zo goed v dansen als de dansers in de clips van MTV en TMF! Shake that d booty! b II.s.m. Jeugd en Dans

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 22


Kids xl --- SPORTVAKANTIES ---

Badminton en omnisport

Olympische spelen

8 tot 12 jaar - zomer 6

8 tot 12 jaar - zomer 8

Wow! Keiharde smash over het net! Badminton is echter meer dan zomaar met een racket op een pluimpje meppen. Rotatieslagen, verdedigen, dropshot, let,… maken van badminton een heel boeiende sport. Deze week leer je alles over het ‘shuttlen’. We spelen minimum de helft van de dag badminton en wisselen af met andere bekende en minder bekende sporten!

Op jullie plaatsen.... Klaar.... Start! Schiet uit de startblokken en ga mee op een waar olympisch avontuur. Onder begeleiding van ervaren atleten oefenen we op verschillende loopnummers, leren de kneepjes van een judoka, maken we onze borst nat voor de schoolslag en slaan een homerun tijdens een partijtje softbal. Laat niet langer je loopschoenen, badmuts of tennisraket op zolder liggen. Doe met ons mee en ga voor goud!!! I.s.m. Sportoase

Mountainboarden en outdoor

NIEUW

8 tot 12 jaar - zomer 9 Dit is de meest coole vakantie onder de vakanties! Een echte durversweek! We smijten ons namelijk op de discipline van mountainboarden en leren zo een hippe variatie op snowboarden aan. Geen sneeuw aldus, maar wel vier dikke rubberen banden op een plank. Naast het mountainboarden staan ook nog een heleboel andere spectaculaire outdoorsporten op het menu.

--- ONTDEKKINGSVAKANTIES ---

Dierenkliniek

Wetenschapskamp

8 tot 12 jaar - pasen 1 en zomer 7

8 tot 12 jaar - zomer 2

Krijg je maar niet genoeg van beestjes? Tijdens deze week kom je heel wat te weten over hun leefwereld, verzorging, enz. We brengen een bezoek aan de zoo, een dierenkliniek en een natuurreservaat. De drukke agenda wordt afgewisseld door leuke knutsel- en spelactiviteiten. Laat de dierenvrienden op ons los, we hebben voor jullie een ongelooflijk programma klaargestoomd! I.s.m. de Zoo van Antwerpen

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

Einstein, Edison en Mendeljev Ei waren allen befaamde wetenw schappers. Deze week treden sc we w in hun voetsporen in ons eerste echte wetenschapskamp! e Deze week gaan we proefjes D doen, hypotheses opsteld len, le verifiëren en falsifiëren en e brengen een bezoek aan Technopolis! T ii.s.m. Natuur en wetenschap, Technopolis

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 23


Tieners

10 - 14 jaar

--- THEMAVAKANTIES ---

Expeditie X-treem 10 tot 14 jaar - zomer 2 en zomer 6

Geeeef acht! NIEUW

Al Allerhande knopen leggen, kampen bouwen, le uwen, voedsel zoeken op onmogelijke vo plaatsen en je oriënteren aan p de d hand van de zon of bomen… Is het voor jou ook nog een onbekend terrein? Neem dan o deel aan onze Expeditie X-Treem d en wordt een ware survivor! Geen uitdaging is ons deze week teveel, wij gaan back to nature! Extra: uitstap naar een hoogtouwenparcours

10 tot 14 jaar - zomer 9 Gé Gééééééf acht! Links, rrechts, links, rechts, re links. liln PELOTON HALT! Ter plaatse….RUST! Comp mandogewijs geven we m er e deze week een lap op. o Altijd gedroomd van het h leger? Dan wordt dit je Drill-oefeningen, j ttopkamp! k sluipen, camouflage, kampen bouwen,…draai die spieren maar al warm! Enkel voor potige kerels en sterke vrouwen!

--- SPORTVAKANTIES ---

Multimix

Outdoorsporten

10 tot 14 jaar – pasen 1, zomer 3 en zomer 7

10 tot 14 jaar - zomer 4

Hou je ervan om van verschillende nieuwe sporten te proeven, dan is dit jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd waar je onmogelijk nee tegen kan zeggen. Zwemmen, muurklimmen, voetbal, basketbal, turnen, bowling en zoveel meer. Het zal om je vingers bij af te lekken zijn! I.s.m. Sportoase en bowling Blue Ball.

Avontuur, sport en durven zijn de kernwoorden van dit kamp. Plezier gegarandeerd! Ben je klaar om te gaan mountainbiken, kajakken en het hoogteparcours te trotseren? Schrijf je dan snel in en smeer die kuiten maar al soepel! We wisselen een heleboel outdoorsporten af, een buitenkansje. Enkel voor avontuurlijke buitenmensen!

Mountainboarden en outdoorsport orspport

SSo you think you can dance

10 tot 14 jaar - zomer 1

NIEUW

Dit is de meest coole vakantie onder de vakanties! Een echte on durversweek! We smijten ons namelijk du amelijk op de discipline van mountainboarden en leren zo een hippe variatie op snowboarden aan. Geen Ge sneeuw aldus, maar wel vier dikke rubberen banden op een plank. Naast het ru mountainboarden staan ook nog een helem boel andere spectaculaire outdoorsporten b op o het menu.

10 tot 14 jaar - zomer 6 en zomer 9 JJe kan geen seconde blijven stilzittten en van zodra je muziek hoort ggaat de dansmicrobe wild tekeer? Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Onder begeleiding maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Deze week swingen we gegarandeerd de pannen van het dak! En op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders.

Skatefun 10 tot 14 jaar - zomer 8 Je vindt skateboarden ‘MEGACOOL’? Dan mag je deze vakantie op wieltjes beslist niet missen! Onze professionele skatefreaks brengen je, op een veilige manier, van alle nieuwigheden op de hoogte en schaven jullie techniek bij. Ollies, kickflips, heel flips.. alle tricks komen aan bod. Af en toe ontspannen we met andere sport- en spelactiviteiten. Gewoon DOEN! Extra : Free-time voorziet skateboards en bescherming I.s.m. skatebowl Antwerpen-Noord

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 24


Tieners --- CREAVAKANTIES ---

De wondere wereld van de fotografi D g fie

Mjoesikul 10 tot 14 jaar - zomer 2

NIEUW

10 tot 14 jaar - zomer 5

NIEUW

D Deze week verdiepen we ons in de wondere wereld van de digitale fotografie. Met ons fototoestel in de hand d leren we mooi gecentreerde foto’s nemen met aandacht voor de compositie en juiste lichtinval. We volgen een workshop over allerhande fototechnieken, leren foto’s bewerken en bouwen onze eigen fototentoonstelling op. Onze vakantiefoto’s zullen er na deze week nooit meer hetzelfde uitzien! I.s.m vzw Mooss en Artforum Geen flauwekul in onze mjoesikul! Deze week oefenen we op zingen, dansen en toneelspelen zodat we ons na 5 dagen echte musical-sterren kunnen wanen op onze eigen broadway-show. Brasschaat zal te klein zijn voor al dit talent! Kom dat zien!

--- EDUCATIEVE VAKANTIES ---

Komen eten 10 tot 14 jaar - zomer 1 Komen etennnnnnnnnnnnnn! Ook zo genoten van dit fantastische tvprogramma? Welkom in ons huisje dan. Deze week leren we enkele nieuwe dingen rond koken, amuses, zoveelgangenmenu’s en etiquette. Bovendien neemt iedereen een dag het voortouw om de anderen te overtreffen met zijn/haar kookkunsten. Zoek je topgerechtjes dus maar al tezamen en krijg maar al goesting! Jammieeeeeeeeeeeee!

exclusief

Whoopies en cookies NIEUW

10 tot 14 jaar - zomer 4

Vergeet de cupcakes, dit is de nieuwste rage in dessertenland! Overgewaaid uit Amerika en met het uitzicht zicht van een combinatie tussen macarons en hamburgers is dit een zeer leuk dessertje om ons in te verdiepen. In allerlei fijne kleurtjes en smaken is dit een rage die we niet mogen overslaan. Naast de whoopies, bakken we ook nog enkele soorten cookies. Ter afwisseling, uiteraard.

--- ONTDEKKINGSVAKANTIES ---

Pretparkenmix 10 tot 14 jaar - zomer 8 Dit is een droom die werkelijkheid wordt: elke dag op stap naar een ander pretpark of attractie. Van de ‘Vampire’ in Walibi, naar de ‘Boomerang’ in Bellewaerde tot de ‘Typhoon’ in Bobbejaanland: we doen ze allemaal! De trein brengt ons steeds naar onze bestemming. Laat je droom werkelijkheid worden en ga mee! In de loop van de week lassen we een rustdag in en gaan we chillen aan het strandje van een recreatiepark. Voel je de adrenaline al door je heen razen?

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 25


JONGEREN

13 - 16 jaar

--- SPORTVAKANTIES ---

Skatefun

So you think you can dance

13 tot 16 jaar - Pasen 2

13 tot 16 jaar - zomer5

Je vindt skateboarden en inlineskaten werkelijk de MAX? Dan mag je deze vakantie op wieltjes beslist niet missen! Onze professionele skatefreaks brengen je, op een veilige manier, van alle nieuwigheden op de hoogte en schaven jullie techniek bij. Af en toe ontspannen we met andere sport- en spelactiviteiten. Gewoon DOEN! vzw Free-Time voorziet skateboards, inlineskates en bescherming Extra: uitstap naar skatebowl Antwerpen-Noord

Je kan geen seconde blijven stilzitten en van zodra je muziek hoort gaat de dansmicrobe wild tekeer? Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Onder begeleiding maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Deze week swingen we gegarandeerd de pannen van het dak! En op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders.

Hoogtestage

Parkours en Free running 13 tot 16 jjaar - zomer 9

13 3 tot 16 jjaar - zomer 6 Is voor jou geen enkele hoogte beangstigend of eng? Waren hoge bomen vroeger je favoriete speelruimte? W Dan is dit kamp zeker iets voor jou want deze Da week laten we geen enkele hoogte onbevreesd! Als w opwarmertje trotseren we het hoogteparcour en de op kklimmuur van het Peerdsbos. Maar wij willen meer! We leren klimmen op de hoge muren van Hungaria W een als kers op de taart maken we er een vrije val!!! Het wordt een kamp om nooit meer te vergeten! H I.s.m. Klimzaal Hungaria

B je een avontuurlijke durfal maar Ben klinken de begrippen Parcours of Free kl running je onbekend in de oren? Dan ru heb h jij misschien wel je nieuwe favoriete sport ontdekt! Bij deze loopdisri cipline trachten we tal van hindernisc sen s op een zo snel en vlot mogelijke manier te overwinnen. Techniek en fysiek zijn hierbij belangrijke aspecten. Kom mee je grenzen verleggen en ervaar een gevoel van vrijheid als nooit tevoren!

--- ONTDEKKINGSVAKANTIES ---

Pretparkenmax

Culture trippin’

13 tot 16 jaar - zomer 8

13 tot 16 jaar – zomer 2

Dit is een droom die werkelijkheid wordt: elke dag op stap naar een ander pretpark of attractie. Van de ‘Vampire’ in Walibi, naar de ‘Boomerang’ in Bellewaerde tot de ‘Typhoon’ in Bobbejaanland: we doen ze allemaal! De trein brengt ons steeds naar onze bestemming. Laat je droom werkelijkheid worden en ga mee! In de loop van de week lassen we een rustdag in en gaan we chillen aan het strandje van een recreatiepark. Voel je de adrenaline al door je heen razen?

--- EDUCATIEVE VAKANTIES --13 tot 16 jaar - pasen 2 en zomer 1

Sta je al te popelen om in je eentje de wereld rond te reizen? Alvorens daar aan te beginnen, zijn er misschien nog heel wat prachtige plekjes in ons Belgenlandje die je nog niet bezocht hebt. We trekken naar de mooiste steden en ontdekken er de cultuur en verborgen schatten! Na deze week zal je ongetwijfeld versteld staan van wat voor moois er binnen de landsgrenzen te zien is!

--- CREAVAKANTIES --NIEUW

De wondere wereld van de fotografie 13 tot 16 jaar – zomer 4

R El Hanout, kebab, kefta, Ras ccouscous, merguez,…feestje iin de mond! Deze week duiken we de Marokkaanse en Zuiderse kookwereld in en M llaten we ons verrassen door de fantastische ssmaken die uit onze tajine geuren. Geen kkookuitdaging te veel, dit wordt de meeste zzonnige week van de hele vakantie!

$

NIEUW

Deze week verdiepen we ons in de wondere wereld van de digitale fotografie. Met ons fototoestel in de hand leren we mooi gecentreerde foto’s nemen met aandacht voor de compositie en juiste lichtinval. We volgen een workshop over fototechnieken, leren foto’s bewerken en bouwen onze eigen fototentoonstelling op. Onze vakantiefoto’s zullen na deze week nooit meer hetzelfde uitzien! I.s.m vzw Mooss en Artforum

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 26


Lidmaatschap

Free-T ee-Time ime is bereikbaar bereikbaar voor voor iedereen iedereen

Wie deelneemt aan de vakanties, wordt automatisch lid. Dit betekent dat u in ons ledenbestand wordt ingeschreven en dat u op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen van de organisatie.

De Free-Time verwenpas Free-Time leden die zich een verwenpas aanschaffen, genieten volgende voordelen: Æ Een korting van €10 per deelnemer, per internaatsvakantie. Æ Het wegvallen van reservatiekosten bij aankoop van tickets voor Spekken en theaterfestival Gentse Feesten Info en tickets: www.uitbureau.be Æ De mogelijkheid tot het aankopen van Kinepolischeques voor € 7,35 (onder voorbehoud van prijsstijgingen van Kinepolis). Æ Het regelmatig ontvangen van de nieuwsbrief met culturele informatie en vertrouwde en nieuwe Free-Timeactiviteiten zoals de Cursus kindertheater en nog veel meer. Æ Gratis schaatsen op de openluchtijspiste van Winterdroom in Gent. De verwenpas kost € 45,00 voor het hele gezin ofwel € 30,00 voor een persoonlijke pas. Opgelet: deze verwenpas is niet cumuleerbaar met andere kortingen!

Fonds Vrijetijdsparticipatie Omdat wij vinden dat sporten en actief zijn in de vrije tijd een recht is voor iedereen, wil Free-Time haar vakantiekampen toegankelijker en betaalbaar maken voor iedereen. Hiervoor werken we samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Deelnemers, aangesloten bij een lidorganisatie van het Fonds, krijgen van Free-Time vzw een korting van €5,00. Het fonds staat zelf in voor een gedeeltelijke terugbetaling van de deelnamekosten. Steunpunt Vakantieparticipatie Via onze samenwerking met Steunpunt Vakantieparticipatie zullen bepaalde succeskampen aan een goedkoper tarief worden aangeboden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Welke kampen dit zullen zijn, wordt via het steunpunt zelf bekendgemaakt. Andere kortingen Free-Time biedt verschillende kortingen aan waarvan u een overzicht kan terugvinden op de eerste pagina van de brochure. Fiscale aftrekbaarheid Een groot deel van onze kampen zijn fiscaal aftrekbaar. Meer uitleg vindt u op p2

Free-Time T-shirt

Welkomstkorting

Bij elke Free-Timevakantie wordt een spaarpunt uitgedeeld. Er zijn vijf verschillende spaarpunten nodig om een T-shirt te verkrijgen. Deze spaarpunten worden uitsluitend uitgereikt op de vakantielocaties en kunnen niet op bureau verkregen worden, ook niet bij verlies. T-shirts kunnen afgehaald worden op de kamplocatie, ze zijn ook te koop voor 5 euro.

> De korting is geldig voor families die nog niet eerder deelnamen aan Free-Timeactiviteiten. > De korting is éénmaal geldig voor één gezinslid en is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

Familiekorting Aan het eind van elk jaar (Krokus-Pasen, Zomer en Herfst-Kerstvakantie) telt FreeTime het aantal inschrijvingen per familie en ontvangt u volgend eindejaarsgeschenk… 10 inschrijvingen = Free-Timepromotiecode twv. €50,00 15 inschrijvingen = Free-Timepromotiecode twv. €75,00 20 inschrijvingen = Free-Timepromotiecode twv. €100,00 Een inschrijving telt pas als de vakantie van de eerste tot de laatste dag werd bijgewoond.

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 27


INSCH SCHR RIJVE JVEN N INVULLEN IN DRUKLETTERS AUB Naam & voornaam moeder/vader: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Gemeente:

Tel. thuis:

Tel. overdag:

E-mail*: (*U ontvangt onze elektronische nieuwsbrief )

Rekeningnummer: Deelnemer(s) wenst in te schrijven voor: Naam (kind) Voornaam (kind) Geboortedatum Geslacht

ˆm ˆv

ˆm ˆv

Vakantie Periode Reservevakantie ˆ wenst gebruik te maken van de annulatieverzekering (bij buitenlandse reizen automatisch inbegrepen) ˆ heeft recht op de volgende korting: ..........................................................

Handtekening ouder/voogd

Datum

Terug te sturen naar VZW Free-Time, Kammerstraat 19, Gent

Online: Tel.:

www.freetime.be www.freetime.be f b 09 233 77 88

(belangrijk: op 5 maart 2012 schakelt Free-Time over op het nummer 070 246 170) VZW Free-Time, Kammerstraat 19, Gent

Openingsuren: Ma – Vr: 10u00 – 12u30 & 13u30 – 17u30 (telefonisch bereikbaar tot 16u)

$

inschrijven www.freetime.be • steeds 1 e-mailadres per gezin gebruiken

MEER DAN 20 JAAR ERVARING •

vakanties pasen en zomer 2012 28


Kwaliteitsgarantie Î VZW FREE-TIME STAAT VOOR: Puike administratie: Na iedere inschrijving ontvangt u een bewijs van inschrijving + een betalingsdocument. Personeelsleden staan u steeds vriendelijk te woord, geven de nodige informatie of verwijzen u door naar een verantwoordelijke. Algemene informatie vindt u terug op de website. Degelijke opvang: Er zijn verschillende activiteiten om zich tijdens de opvang uit te leven. De monitoren staan ook tijdens de opvang de kinderen bij en zorgen dat de kinderen niet onopgemerkt kunnen wegglippen. Monitoren: De monitoren staan steeds ter b eschikking van de ouders en de kinderen. De monitoren zorgen voor een duidelijk dagprogramma dat de ouders inlicht over de inhoud van de activiteiten. Kleuters krijgen dagelijks een dagboekje mee. De monitoren zorgen voor een weldoordachte en goed voorb ereide invulling van hun programma. Vzw FreeTime zorgt voor een constante evaluatie van de monitoren.

Reglement INSCHRIJVEN • kan telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer: 09 233 77 88. Onze openingsuren: maandag tot vrijdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30 (telefonisch tot 18u), op zaterdag van 10u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30. kan via onze website: www.freetime.be Wij vragen met aandrang om minstens 8 weken vooraf in te schrijven! • Uw inschrijving is bindend, ongeacht de manier van inschrijving!!! Na inschrijving ontvangt u de bevestigiging van inschrijving en een uitnodiging tot betaling per e-mail. De betaling dient steeds binnen 10 dagen na ontvangst te gebeuren d.m.v. bijgevoegd betalingsformulier. • Free-Time staat een korting toe van € 2,50 per dag voor externaatvakanties en € 10 per internaatvakantie aan leden die in het b ezit zijn van een verwenpas. De verwenpas moet echter geldig zijn tot de laatste dag van de Free-Timevakanties!

Algemene verkoopsvoorwaarden 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden. 2. Bestelling De bestelling is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De bestelling wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene verkoopsvoorwaarden en de ontvangst van de factuur. Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient steeds te gebeuren binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van het refertenummer. Indien er geen betaling is uitgevoerd binnen de voorziene termijn, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Evaluatie: Na afloop van het kamp ontvangt u per mail de uitnodiging om onze evaluatie enquête in te vullen. Op elke opmerking of klacht zal gereageerd worden. Ook monitoren en vakantieverantwoordelijken zorgen voor een grondige eindevaluatie. Vzw Free-Time zal bij een volgende organisatie rekening houden met terechte opmerkingen. Annulaties: Bij tijdige annulatie zal de gedeeltelijke terugbetaling binnen de maand verwerkt worden. De terugbetaling wordt steeds toegepast volgens het Free-Time annulatiereglement, dat achteraan in iedere brochure vermeld wordt. Indien Free-Time een vakantie zelf annuleert, zal de terugbetaling gebeuren na de vakantieperiode binnen de 30 dagen. Accommodaties: Kindvriendelijke accommodaties met verschillende ruime lokalen. Steeds met groen in de buurt. Hygiënische toiletten en veilige toegangen (weg van verkeer en gemakkelijk onder toezicht te houden). Gemakkelijk b ereikbaar via hoofdwegen. Veiligheid: Alle kinderen worden in- en uitgeschreven op het exacte uur en worden constant onder toezicht gehouden. Bij ongevallen zullen de nodige maatregelen worden genomen. Op

ANNULATIES Indien u wenst te annuleren, dient u in te loggen op de website en te annuleren. U ontvangt van ons een email met nogmaals de algemene voorwaarden. Indien u deze email bevestigt, dan is de annulatie definitief! De datum van de e-mail of poststempel telt. Er zullen steeds kosten worden aangerekend (zowel voor reeds b etaalde vakanties, als vakanties die nog niet zijn b etaald). Geeft u geen gevolg aan de factuur, dan wordt er per bijkomende factuur € 12,50 aangerekend!!! Zie ook algemene voorwaarden. ALGEMEEN • Indien u een inschrijving wenst te wijzigen naar een andere goedkopere vakantie, dient u contact op te nemen met info@freetime.be • In de prijs is alles inbegrepen: opvang, huur accommodatie en materiaal, monitoren en verzekering. De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en eveneens voor burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kosten worden terugbetaald mits € 12,50 franchise (met uitzondering van tanden, brillen en prothesen). • Vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van materiaal, kleding, geld, enz. Verloren voorwerpen kunnen tot 3 weken na afloop van een Free-Timeva-

3.2. UITZONDERING De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de vakanties een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk. 3.3. GEVOLGEN VAN LAATTIJDIGE HERROEPING In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de vakanties reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties, als voor vakanties die nog niet zijn betaald): Vakanties zonder overnachting: Termijn

Te betalen

3. Herroepingsrecht 3.1. PRINCIPE De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Annulaties dienen steeds schriftelijk te geschieden of via de website vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument enkel de rechtstreekse terugzendingskosten aangerekend en wordt het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.

Te betalen met attest: annulatiekost

vaste kosten

Annulering > dan 14 dagen voor aanvang kamp

25 euro

25 euro

0 euro

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang kamp

volledig

25 euro

½ kamp

Annulering tijdens het kamp

volledig

25 euro

½ kamp

Vakanties met overnachting: Termijn

Te betalen

Annulering vroeger dan 8 weken voor aanvang kamp

25%

Annulering binnen 8 weken voor aanvang kamp

50%

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang kamp

volledig

Annulering tijdens het kamp

volledig

elke vakantie is er voldoende EHBO-materiaal aanwezig. De hulpdiensten worden reeds vooraf verwittigd van onze aanwezigheid. De monitoren en de verantwoordelijken van vzw Free-Time zullen de ouders bijstaan, indien een ongeval zou gebeuren, bij het invullen van de nodige formulieren om kosten terug te vorderen van de verzekering. AAN DE OUDERS VRAGEN WIJ: • Eventuele klachten schriftelijk te formuleren binnen de acht dagen. • Het reglement, de algemene verkoopsvoorwaarden en de kwaliteitsgarantie te ondertekenen (met duidelijke vermelding gelezen en goedgekeurd) en deze terug te sturen vóór aanvang van de vakantie naar VZW FreeTime, Kammerstraat 19, Gent • U akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden na te lezen bij inschrijving. Vzw Free-Time werkt zonder winstmarges. Indien een klacht gegrond is en men aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal het b estuur van VZW Free-Time zich engageren om een deel terug te betalen d.m.v. een promotiecode. Dirk Schockaert, Voorzitter VZW Free-Time Deze kwaliteitsgarantie is uitsluitend geldig voor de FreeTimevakanties

kantie afgehaald worden in de Free-Timeloods, Nieuwe Vaart 118, elke woensdagmiddag tussen 14 en 17u. U dient rekening te houden met het geboortejaar vermeld in de brochure. De kinderen moeten de juiste leeftijd hebben bij aanvang van de Free-Timevakantie (zie algemene vakantieinformatie p.2). Aanvraag tot het verkrijgen van vergoeding voor kindervakanties (via werk, mutualiteit, enz) dient schriftelijk te gebeuren en moet voorzien zijn van een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag. Kan uiteraard pas ná afloop van de vakantie! De schriftelijke aanvraag dient te worden opgestuurd naar Kammerstraat 19, 9000 Gent. Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/92 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie. Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden die samen met de Kwaliteitsgarantie te lezen zijn in de vakantiebrochure en op onze site www.freetime.be!

4. Betalingsvoorwaarden Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de VZW Free-Time in België. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestande kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen. Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag. 5. Klachten Klachten betreffende de levering of diensten moeten de VZW Free-Time binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of dienen ingeschreven te worden in een klachtenregister dat beschikbaar is op de zetel van de VZW Free-Time tijdens de kantooruren. Bij gebreke aan een aangetekende brief of inschrijving in het klachtenregister wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal de VZW Free-Time geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. 6. Toepasselijke wet / geschillenregeling Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.


eren! sportieve jong n e ve e ti a e cr eiende, aken Wij zoeken bo il je deel uitm w n e r a ja 16 Ben of word je orenteam, van ons monit e.be itoren@freetim n o m il a m f o 88 over op bel 09 233 77 kelt Free-time a h sc 12 0 2 rt a (vanaf 5 ma 70/246170) het nummer 0

Cursus hoofdanimator in het jeugdwerk Krokusvakantie 2012: don 23 to zon 26 februari 2012, Gent

Cursus animator in het jeugdwerk Krokusvakantie 2012: van ma 20 tot zat 25 februari in Gent Paasvakantie 2012: van ma 02 tot zat 07 april in Gent, van ma 02 tot zat 07 april in Brasschaat en van ma 09 tot zat 14 april in Brugge Zomervakantie 2012: van ma 09/07 tot za 14/07 in Gent

De monitoren zijn voor VZW Free-Time, de ouders en de kinderen heel belangrijk. Daarom worden onze monitoren zorgvuldig gekozen en moeten ze naast duidelijke kwaliďŹ caties ook hun inzet, idealisme en ervaring aantonen. Ze worden door ons constant opgevolgd, geĂŤvalueerd en bijgestuurd.

Monitoren

VZW Free-Time ZOEKT MONITOREN Je wilt dolgraag moni worden, maar je hebt de cursus animator in het jeugdwerk nog niet gevolgd, check je agenda en kruis volgende mogelijke data alvast in je agenda aan.

Externaatsvakanties Antwerpen Pasen Zomer 2012  
Externaatsvakanties Antwerpen Pasen Zomer 2012  

Related More from author Click to read 0 0 Het aanbod van alle externaatsvakanties in Gent tijdens de paas - en zomervakantie 20...

Advertisement