Page 1

Euglena

België/Belgique P.B. Gent x 3/7037

het driemaandelijks magazine van JNM

een dag met gwen zomerKAMPEN beesten in je muur

2012 - 2013

3

P 602287

Nationaal tijdschrift van JNM, Jeugdbond voor Natuur en Milieu VZW Afgiftekantoor GENT X, ISSN 0772-7895 V.U.: Nik Meeusen, Kortrijksepoortstraat 192 B-9000 Gent Jaargang 32 n°3

JNM


WAT IS JNM? JNM is een landelijk georganiseerde organisatie voor en door jongeren van 7 t.e.m. 26 jaar. Onze doelstellingen zijn het kennismaken met alles wat leeft en bloeit en het werken aan een natuur-en mensvriendelijke omgeving. Dit gebeurt in talrijke afdelingen en werkgroepen, op excursies, kampen, acties,... Het

nationaal

bondssecretariaat

is

gevestigd

in

de

Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent tel 09/223 47 81 Elke werkdag open van 10u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00. HOE LID WORDEN? Om lid te worden surf je naar www.jnm.be/lidworden en vul je het online inschrijvingsformulier in. Je krijgt dan verdere betalingsinstructies per mail. BEN JE REEDS LID? - Hoe je lidgeld vernieuwen Sinds de zomer van 2012 gebeurt de lidgeldhernieuwing bij JNM automatisch. Je surft ingelogd naar jnm.be/lidgeldhernieuwen en ons systeem

loodst je door de verschillende stappen van je

lidgeldhernieuwing. Eens je lidgeld verwerkt is, krijg je van ons een bevestigingsmailtje. Je kan ook een domiciliëringsaanvraag indienen. Hiervoor vind je het aanvraagformulier op www.jnm.be/domiciliering. Dit vul je in en stuur je op naar het bondssecretariaat. Je lidgeld zal elk jaar twee weken nadat we je via brief gewaarschuwd hebben van je rekening gevorderd worden. Wie zich domicilieert krijgt een leuk extraatje: een écht JNMcadeau. Is je buur, neef, vriend, lief, broer, zus, klasgenoot…nog geen lid van de JNM? Laat ze kennismaken met JNM: het eerste werkjaar dat je lid bent, betaal je amper 5 euro!!! Alle vraagjes ivm lidgeld kan je richten aan onze ledenadministratie via info@jnm.be of 09/223.47.81

Foto voorpagina: Warre Schauvliege

Lidgelden voor het w kj aar September 2012 – Auer gustus 2013 • 5 EUR introductielid: voor iedereen in het eerste jaar dat je lid bent. • 18 EUR voor piep-, ini- & gewone leden: geboren in de jaren 1987 tot en met 2005 . • 11,5 EUR voor bijleden: geboren in de jaren 1987 to t en met 2005 EN jouw broer/z us is ook lid (en betaalde 18 EUR). • 18 EUR voor steunleden: geboren in 1986 of vroeger • 36 EUR voor instellingen , bibliotheken, scholen

• Vanaf volgend werkjaar (2013-2014) betaalt elk gezin slid hetzelfde bedrag, geen brein brekende berekeningen meer!

2


vovoram woord b

Ode aan de lente

dagen wekt verlangen bij de vogels, die zich

tijdens zware regenbuien, verzadigd en

weer aan hun ochtendgezang wagen. En

met nieuwe energie net erna, bruisend en

Elk seizoen heeft zijn eigenheid en ik hou

samen met hun gefluit begint de lente zijn

krachtig tijdens warme en zonovergoten

van alle vier.

lied in mijn borst, stilletjes weliswaar. Beide

dagen, gepijnigd maar weerbaar tijdens een

gezangen worden nog verschillende keren

late vorstnacht en uiteindelijk koortsig en

De lome warmte van de zomer die zich zalig

overstemd door een lange regenperiode,

vol passie tijdens de zwoele, warme weken

vrieskou of wat voor winters weer dan ook.

in mei en juni.

uitstrekt op een namiddag in augustus, met sprinkhaangezang op de achtergrond en libellen die rondflitsen. Vlammende bossen tijdens de herfst waar paddenstoelen zich nestelen in

een bladerentapijt.

Bijtende koude in de winter, de stilte en uitgestrektheid van een sneeuwlandschap, de

huiselijke

knusheid

van

warme

chocomelk. Maar de lente is mijn favoriet, de lente is het verlangen, het ontluiken van nieuwe kansen, het vooruitzicht op zomerse warmte, het ongeduld om zo snel mogelijk de natuur in te trekken. Vaak kondigt de lente zich begin februari al aan, zoals dit jaar ook weer het geval was. Na een lange sneeuwige koudeprik kregen we een aantal mooie, milde dagen.

Zulke

Maar stilletjesaan klinkt het lentelied luider en luider.

Hoe zalig is het dat we straks samen weer kunnen genieten van de lente in al zijn

De eerste metselbij die langs een bakstenen

glorie. Op activiteit met de afdeling,

muur vliegt op zoek naar een vrouwtje. De

ini-natuur-4-daagse, op weekendje met de

bosplanten die haast hebben om zoveel

natuurwerkgroep, op natuurstudiecursus

mogelijk te groeien in de korte periode tussen

tijdens de paasvakantie... En wie er niet

de laatste vrieskou en het ontluiken van de

genoeg van kan krijgen kan al dromen

bladeren aan de bomen. De eerste zwaluw,

over de fantastische kampenzomer! Ik zou

een eenzame dagpauwoog die vroeg uit zijn

zeggen, sla deze euglena open en geniet

overwintering ontwaakt is. Ze zingen hun

van het aanbod dat we voor jou hebben

eigen melodie die worden samengewoven

samengesteld. Oh en vooral... schrijf je snel

tot een jubelend lied. En waar de koude of

in!!!

de regen in de late winter het lied deden verstommen, draagt het lenteweer nu bij

Verlangende groetjes

tot variaties op hetzelfde lied. Ingehouden

Bram de brullende bovo

op


JEUGD

6 9 10 11 12 13

een dag in het spoor van Gwen van Dale Afdeling Roeselare op de rooster

(Lasagne)

Vervolgverhaal

Het congres

Het eerste 15-17-jarigenkamp

BEHEER

18 4

Er zit een beest in mijn muur: Aziatische Lieveheersbeestjes

jeugd


Kampen 17 Winkel 23

5


een dag in het spoor van...

Gwen van Dale

De Kortrijksepoortstraat 192 is een bruisende plek. Van negen tot vijf en lang daarna wordt op het bondssec getypt, geprint, vergaderd, nagedacht, gegeten en gedronken. Van conferentiezaal over sociaal restaurant tot zelfs een tweede thuis, dit gebouw geeft het begrip polyvalentie een nieuwe dimensie. Voor een handvol frisse twintigers – ‘het personeel’ – die hier dagelijks werken voor de kost, is het bondssecretariaat echter voornamelijk kantoor. Euglena laat u zien hoe deze gelukzakken hun dagen slijten – en of ze wel werkelijk zo te benijden zijn. Deze keer: Gwen Van Dale. door Lennert De Vroey

08u00 Ergens in Sint-Amandsberg loopt een wekker af. Uitslaap-dag voor Gwen, die door verhuisplannen een tijdje in het ouderlijk huis verblijft. Haar mama – en kersvers oma – staat met plezier eens op als de 8 maanden oude kleinzoon wakker is – het levert Gwen wat extra slaap op die ze met de drukte van het verhuizen goed kan gebruiken. Doorheen de ochtend zal ze inderdaad geregeld langs de koffiezet passeren. ‘Gewoonlijk sta ik op tussen 6 en 7 en ga ik vroeg naar het werk. In de voormiddag ben ik sowieso productiever, het liefst werk ik dus ’s ochtends – zo kan je ook op tijd naar huis en heb je nog iets aan de avond. Meestal houd ik het rond een uur of 4 voor bekeken.’ Maar vandaag is dus niet helemaal gewoon; ontbijten, de fiets op, en wat later dan anders duwt ze de deur van het bondssec open.

09u30 Emiel zit al fris en monter achter zijn bureau wanneer Gwen zich op haar plek installeert. ‘Hij is altijd als eerste hier,’ vertelt ze. Haar werkplek is netjes; een paar planten op het eiland, waar ze met Anton en Yannick zit, brengen wat groen en zuurstof in de ruimte. Ze zit altijd op dezelfde plek, met haar gezicht naar het raam, maar het moet gezegd dat ze niet één keer te betrappen valt op dromerig naar buiten staren. Terwijl ik me verbaas over de mechanische constructies op het dak van tram 1, die zowat voor de deur halt houdt,

“Op die leeftijd was ik vooral bezig met uitgaan.” is Gwen met haar hoofd bij de MINA-subsidies. Hoewel de deadline al verstreken is, blijft ze er rustig bij: ‘Binnen een maand moeten alle dossiers bij BBL zijn. Het is wel doorwerken, maar stress is niet nodig. Ik heb inmiddels al geleerd dat je deadlines bij de JNM vroeg genoeg moet stellen (lacht).’ Ze heeft er drukke weken opzitten, met veel werk voor de inschrijvingsprocedures voor de kampen. Eén van haar eerste taken,

6

jeugd


want zo lang is ze nog niet in dienst. Hoe

en behulpzaam. Er wordt geregeld ook echt

is een criminologe, zonder JNM-verleden,

in team gewerkt: ‘Er is vaak overleg met

trouwens

op onze administratie verzeild

vrijwilligers, en ik heb ook heel veel aan de

geraakt? ‘Ik werkte bij een interimkantoor,

anderen.’ Er worden inderdaad niet zelden

maar daar was men nogal strikt, waardoor

luidop vragen gelanceerd, die vervolgens

de combinatie met mijn kindje wat moeilijk

door collectief denkwerk

werd. Toen ik deze vacature zag heb ik mijn

krijgen.

kans gewaagd; de flexibiliteit is hier echt wel

een antwoord

12u30 Terug aan het werk. De richtlijn is ongeveer een halfuur middagpauze, tussen twaalf en twee. Stopwatches komen er echter niet aan te pas. Op de kast met koffie, thee en fruitsap vinden we ook lege flesjes (weliswaar bio-) bier terug. Of alcoholisme op het werk hier een probleem is? ‘Alleen bij de boekhouder.’

een groot pluspunt. Ik werk 4 dagen per week

11u30

en heb glijdende uren; ik kan al eens vroeger

Uitspraken gericht tegen de democratische

doorgaan of later beginnen, en eventueel ’s

werking van de JNM worden op algemene

avonds wat werken, of thuis.’ Zelf is ze nooit

De arme man is niet aanwezig en kan zich niet verdedigen. Helaas voor hem. Sorry, Benjamin.

“Met allemaal mannen samenwerken? Daar heb ik geen problemen mee.”

lid geweest (‘nooit over nagedacht’), maar voor haar kindje ziet ze misschien wel een JNM-toekomst weggelegd. ‘Ik vind het in ieder geval heel leuk hoe deze organisatie werkt. Bravo voor alle vrijwilligers. Op die

bijval van het personeel onthaald. Wanneer

leeftijd was ik vooral bezig met uitgaan.’ Dat

bondssec Evelyne later arriveert wordt dit

weten we dan ook al weer, en kan misschien

onderwerp angstvallig gemeden; misschien

wel verklaren waarom ze eerst liever niet

niet slecht dat deze rubriek ook een beetje

op de foto wil – toch niet voor ze nog een

een watchdog-functie kan vervullen.

extra kop koffie gedronken heeft. De oude gewoonten nog niet helemaal verleerd?

11u00

12u00 Als waren ze geconditioneerd, komt zo’n 10 minuten voor twaalven het middagmaal

Klaas vliegt in de rijstkoeken – of stinkkoeken,

ter sprake. Een discussie ontvouwt zich:

zoals hij ze zelf weinig smakelijk aanprijst.

wat wordt het vandaag? Emiel kondigt

Ook Gwen tast toe.

formeel aan naar De Spar te zullen gaan,

Onder impuls van de mannen gaat het

Yannick vergezelt hem. Gwen is in een meer

gesprek een weinig intellectuele richting uit;

exotische stemming en haalt voor Klaas

het douche- en van-onderbroek-verander-

en zichzelf een broodje bij de Griek. Het

gedrag komt in een vrolijk spel van opbod

hieraan voorafgaande gepalaver bespaar

ter sprake. Ook Gwen kan er om lachen. ‘Toen

ik u, de opmerking van Yannick is echter

ik solliciteerde, vroegen ze me wat ik ervan

veelzeggend: ‘het gaat hier elke dag zo’.

vond dat ik met allemaal mannen zou gaan

Gwen is er als de kippen bij om die stelling

samenwerken. Daar heb ik geen problemen

te ontkrachten: ‘Ik heb normaalgezien altijd

mee, altijd al veel mannelijke vrienden

eigen eten bij.’

gehad – er zijn trouwens veel vrouwelijke

Het is 12u stipt als het drietal de straat

vrijwilligsters.’

op gaat. Van een ambtenarenmentaliteit

De sfeer op de werkvloer vindt ze opperbest.

gesproken.

Alles verloopt losjes, en de collega’s zijn leuk

14u30 Evelyne komt langs en bespreekt een paar dingen met Gwen. Heel de dag door lopen JNM-ers af en aan. Of ze dat niet vervelend vindt? ‘Helemaal niet, ik hou juist van wat variatie. Er is elke dag een andere bezetting, dat is fijn. En als je je echt goed op iets moet concentreren, kan je gemakkelijk apart gaan zitten. Bovendien is het hier ook vaak uren stil, hoor.’ Dat kunnen we beamen: vandaag staat de radio zelfs niet aan, al is dat vaak wel het geval. Van de collega’s noemt ze Emiel als grootste babbelaar. Het samenwerken met vrijwilligers is leuk, maar niet altijd evident. ‘Je kan natuurlijk niet verwachten dat ze altijd meteen bereikbaar zijn of tijd hebben, maar zelf wil je soms wel verder. Dat is in het begin wat wennen. Maar nogmaals: ik vind het super wat ze allemaal doen.’

15u45 Topoverleg met Emiel. De grote kaart met alle afdelingen heeft wel degelijk een functie;

7


in een gesprek over de AOP-werking wordt er veelvuldig naar

Als ik één ding aan Gwen kon veranderen …

verwezen. Agenda’s worden samengelegd en afspraken gemaakt;

Emiel: Ik zou willen dat ze mannelijker, blonder en homoseksueler is. Kortom,

ook de komende weken zal er werk genoeg zijn.

meer zoals Yannick.

16u00

Klaas: Ik zou het leuk vinden als ze uit West-Vlaanderen kwam. Yannick: Ik zou willen dat ze een man was, dan kon ik er mee trouwen.

Voor Gwen zit de werkdag erop. Vanavond staat er nog een sessie yoga op het programma, maar wij laten haar nu volledig vrij. Die

Als ik Gwen met een dier moest vergelijken zou het…

rust heeft ze ook wel verdiend. Want vergis u niet: werken bij de

Emiel: … een pandabeer zijn: zo’n persoonlijkheden moeten dringend

JNM is leuk, maar valt niet te onderschatten.

beschermd worden. Klaas: … een meikever zijn, want ze lacht zoals dat beestje. Yannick: … een eekhoorn zijn. Ze lacht altijd schattig en ziet er soms heel knuffelbaar uit. En ze verzamelt vanalles op haar bureau. Ik bewonder Gwen het meest om … Emiel: … hoe moeilijk ze van haar stuk te brengen is. Klaas: … haar snelheid en intelligentie; ze pikt alles heel snel op. Yannick: … de rust die ze altijd uitstraalt. Ook als ze met haar hoofd in verslagen zit, blijft ze kalm. En het is knap dat ze overweg kan met vijf mannen.

16u - Voor Gwen zit de werkdag erop.

8


Afdeling op de rooster

Roeselare Roesen: wie zijn ze, wat doen ze, waar komen ze vandaan – en waarom zijn het bijna allemaal mannen? Reporter K. gaat op onderzoek.

helpen begeleiden.

De toekomst is dus verzekerd. Fantastisch.

En dan nog een vraag, waarop ik stiekem

Pieter Inderdaad.

het antwoord al weet – wat is je favoriete excursiegebiedje? Waar ga je vaak heen?

En dan hebben we nog Jan, je was ooit mijn ini.

Robbe Zeeland, ’t Veld in Ardooie en ’t

Intussen ben je een kop groter dan ik,

Rhodesgoed in Kachtem. Gebiedjes die vlak

en veel sterker (K. verloor reeds een

Ik bevind me op een bus met bestemming

om de hoek liggen en

worstelgevecht van Jan, nvdr). Samen met

Holland. Een slechtere intro van een boeiend

veel te ontdekken valt.

Robbe ben jij zowat de toekomst van JNM

JNM-verhaal kan ik me niet voorstellen. Gelukkig gaat het hier om de befaamde Zeelandtocht. Een jaarlijks gegeven voor de vogelminnende JNM’er. Ik ga even op zoek naar een zekere Robbe, een ini in de laatste

“Rust roest, maar Roesen rusten nooit.”

Roeselare. Hebben jullie grootse plannen met de afdeling? Jan We gaan hier en daar onze eigen toets aan de werking geven. Wat die toets zal inhouden, dat weten we nog niet.

fase. Benieuwd naar wat hij me allemaal te Intussen richt ik me tot de aanwezige andere

vertellen heeft over zijn afdeling. Pieter, ik ken jou al van in het prille begin van

Roesen (in de volksmond wordt een lid van

K. Hallo Robbe, ik ken jou eigenlijk niet zo

mijn JNM-carrière. Ergens in 1998 moeten

JNM Roeselare Roes genoemd, nvdr).

goed… Vertel eens wat meer over jezelf? Hoe

onze paden elkaar voor het eerst gekruist

Hoe zou je een typische Roes omschrijven?

ben je in de JNM terechtgekomen?

hebben. We hebben intussen al veel samen

Sebastiaan Rust roest maar Roesen rusten

Robbe Dankzij Natuurpunt. En omdat JNM

meegemaakt (met vallen en opstaan).

nooit.

zo’n zotte jeugdbeweging is natuurlijk. Van

Hoe is het eigenlijk met afdeling Roeselare?

Pieter Roes’n zien toffe bèr’n, ge ku’t er olsan

kindsbeen af ben ik al bezig met natuur.

Pieter De afdeling draait goed, we hebben

ip vertrouw’n.

zo’n vijftigtal leden, waarvan er nu toch wel

Mathias (de eenzame Kortrijkzaan in het

Hoe lang ben je nu al actief in de JNM?

heel wat mee zijn op tocht. Weinig papieren

Roesenbastion dat het onderste deel van de

Robbe Drie jaar ongeveer sinds het zesde

leden dus. En er is een nieuwe generatie die

bus ingenomen heeft): Het mindere broertje

leerjaar. Af en toe ga ik ook op pieptochten

klaar staat om het heft in handen te nemen

van de naburige afdeling Kortrijk.

om mee te

(Sam, René, Michelle, Jan, Michiel,...).

9


Iets anders waar ik het ook nog eens over wil

Lennert de Vroey laat elk

zou de zelfverliefde Peeters die misschien

hebben. Waarom zijn er zo veel mannen in de

nummer z’n kronkelende

gewoon zelf gelanceerd hebben?

afdeling – of zo weinig meisjes? Hebben jullie daar een (biologische) verklaring voor? Sebastiaan brabbelt iets onverstaanbaars. Pieter Ik denk dat we geen macho-afdeling zijn. Waarschijnlijk is het omdat we al generaties lang voornamelijk mannelijke leden hebben, dat het moeilijk is om meisjes in de afdeling te krijgen. Ik denk dat het met enkele meisjes die goed samenhangen (kliekskes) al

goed zou kunnen werken.

Helaas zijn die kliekskes er nooit. Kortom: het zou goed zijn mochten er meisjeskliekskes zijn. Ok,

(Lasagne) Geen betere manier om de dag te beginnen dan met een kop dampende koffie in de hand de grieven of de liefdes van Hugo Camps te vernemen. Niet voor niets voorziet De Morgen steevast een stukje van de voorpagina om deze woordkunstenaar zijn ding te laten doen. Politicus, vakbondsman, koningskind of topsporter, niemand ontsnapt aan zijn vaak scherpe pen. Akkoord, zelfs van een verre

de

‘truc’

is

het

oprichten

van

meisjeskliekskes, als ik het goed begrepen heb. Dat is dus de strategie die gekozen zal worden om

gedachten op de lezer los.

‘het

vrouwenprobleem’

in

afdeling

Roeselare aan te pakken. Wordt ongetwijfeld vervolgd! Sebastiaan Of een boysband… Dat heeft vroeger wel gewerkt (ondergetekende deed ooit audities voor de JNM boysband Formula nvdr) Tenslotte nog één vraag. Als je aan een iemand een typische JNM-Roeselare-activiteit zou moeten omschrijven.. wat is dat dan? Michiel Samen komen, samen spelen en samen gaan spelen. Amai, ik ben verkocht!? Pieter Een typische JNM-Roeselare activiteit gaat als volgt: ’s Ochtends voor je op activiteit vertrekt weet je dat het een onvergetelijke dag zal zijn en ’s avonds ben je triestig omdat de activiteit gedaan is. Mooi mooi… Dat was het! Hartelijk dank aan afdeling Roeselare voor de coöperatie. Ik zie jullie graag! Ken jij de ware identiteit van K.? Mail zijn/haar naam naar euglena@jnm.be (of stuur een gele briefkaart richting Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent), en wie weet komt onze Vliegende Reporter volgende keer wel bij jou langs!

zestiger is het moeilijk aan te nemen dat zijn kennis over eender welk onderwerp even groot is. Toch is er in een tijd van verregaande specialisatie niets mis met een man die zichzelf nog het romantische etiquette van uomo universalis durft opplakken. En vooral: dat kleine kadertje bevat meestal minstens één oneliner die voldoende is om de eerste uren van de dag door te komen. Alleen al vanwege die niet te onderdrukken glimlach die hij pakweg vierwekelijks op mijn gezicht weet te toveren, wil ik deze intellectueel zijn charmante overmoed graag vergeven. Mooi voorbeeld van zo’n oneliner was zijn cynische voorstel voor het Antwerpse stadsbestuur, na het invoeren van de beruchte ‘vreemdelingentaks’: ‘omsingel de burcht met grachten en gooi er een lot krokodillen in’. Ook in het GASboete-debat liet hij zich niet onbetuigd; verwijzingen naar Noord-Korea en de jaren ’30: overdreven, maar moet kunnen. Mooie woorden waren er dan weer voor nationale trots Vincent Kompany, ‘meer wereldburger dan de hele Vlaamse regering bij elkaar’. Wanneer dan blijkt dat de ministerpresident zich liefst bezig houdt met druk uitoefenen op de onderhandelaars in Antwerpen, doet die boutade de waarheid zelfs nauwelijks oneer aan. De populariteit van Peeters bij leden van de N-VA is niet onlogisch, dat hij in peilingen bij alle Vlamingen zelfs nog beter scoort dan De Wever vind ik minder begrijpelijk. Die laatste heeft in ieder geval een duidelijke

10

boodschap en charisma. Waar ‘de Vlaamse George Clooney’ zijn bijnaam aan te danken heeft blijft een onopgelost raadsel. Of

Waar Camps vooralsnog geen inkt aan verspilde, is de hetze rond het paardenvlees. Reden te meer om dat op deze pagina wel te doen. Met een voedselindustrie die zo op hol geslagen is dat een kilo lasagne minder kost dan een ritje met de Brusselse metro, hoeft het eigenlijk niet te verbazen dat er paarden aan te pas komen. In de eerste plaats moet uiteraard de voedselinspectie met de vinger gewezen worden; dat paardenvlees vlotjes voor rund kan doorgaan is onaanvaardbaar. Het kan haast niet anders of die gebrekkige werking moet ook al heel wat maffiose figuren,

wanhopige

huisvrouwen

en

Amerikaanse geheime agenten op ideeën gebracht hebben; vermalen verklikkers, onhandelbare huisdieren of een stukje Bin Laden, mogelijk hebben u en ik het smakelijk naar binnen gespeeld. Daarnaast is het misschien verstandig om ook eens bij onszelf te rade te gaan. Hoe immoreel en crapuleus de praktijken van de multinationale lasagnebakkers ook zijn, het is al wat te naïef om te denken kwaliteit te kunnen krijgen voor een prijs die anders – als we zelf in de keuken aan de slag gaan – net volstaat om de kosten van de vellen pasta, het gasverbruik en/of de stroom te dekken. Vandaar dat verontwaardiging over de feiten al snel gepaard ging met ergernis over de reacties; uiteraard hebben we het recht zelf uit te maken wat we eten en wat niet. Dat daar betere manieren voor zijn dan de lijst met ingrediënten op de verpakking van een micromaaltijd af te lezen is voor de hand liggend, maar hoeft – akkoord – in deze zelfs niet besproken te worden. Wie lasagne voor een euro wil verkopen, moet net zo juist etiketteren als de maître d’hôtel die in het Hof van Cleve de moleculaire versie

komt

presenteren

(al

is

het

restaurant van Peter Goossens wat betreft fraudebestrijding misschien niet de beste referentie – en inderdaad, heren foodies, voor de moleculaire keuken evenmin). In stilte gezucht heb ik vooral bij het selectief vegetarisme van de aanzienlijke gemeenschap

paardenknuffelaars.

Het

olijke kwartet van Neveneffecten toonde het al meesterlijk aan met kalfje Willy in het terecht


geprezen Basta: anonieme hamburgers en

de 21ste E laten zich nu eenmaal niet altijd

geweten dat hij de wens van zijn vader niet

koteletjes gaan er vlotjes in, eens we het

oplossen met maatregelen uit het vorige

zou inwilligen. Toch had dit bewustzijn

beestje leren kennen ligt dat al een stuk

millennium. Dan hebben ze de betekenis van

zich meer als een voortdurende anti-

moeilijker. Bij intensifiëring van contact

het woord ‘verandering’ in Gent toch beter

gedachte gemanifesteerd dan als een

wordt snel uitgebreid naar soortgenoten:

begrepen. Daar wordt met een progressief

duidelijke, positief gedefinieerde visie

Roemeense paarden doen al net iets te veel

beleid op veel vlakken goed werk geleverd.

omtrent zijn verdere levensloop. Keurig

denken aan de Spirit of Black Beauty waarop

Of om met Camps te eindigen: ‘Daniël

binnen de lijntjes kleurend had hij tot

we ’s zaterdags een middagje in de manege

Termont is een vaste waarde als vuurtoren

nu toe door zijn studies gefietst, zonder

spenderen. Ben ik een slecht mens als ik

van tolerantie’.

daarbij meer moeite te doen dan strikt

beken dat beelden van paardenmeisjes en – jongens (zoals ik ze sinds de opkomst van het thematisch geïllustreerde schoolmateriaal pleeg te noemen), die met hun gedachten in

de paardenhemel al

noodzakelijk. Ooit zou hij zich wel

Vervolgverhaal: De toekomst van Waldo

snikkend de

bevrijden van het voorouderlijk juk maar daar zou nog tijd genoeg voor zijn. Nu het moment plots gekomen was dat hij acuut geconfronteerd werd met de onzekerheid

riempjes van hun tok (wie verzint toch

Gelukkig kon Waldo Grensplakkaat nog net

over zijn toekomst, voelde hij dus toch

zoiets?) vastgespen, me in de weken na het

wegduiken achter zijn bureaustoel toen het

even de noodzaak om in zijn haar te

lasagnenieuws wel eens met enig plezier

scherm van zijn computer met een doffe

krabben en te zeggen: ‘Wat nu?’

door het hoofd schoten?

knal explodeerde. De rookontwikkeling

In een reflex zette hij zich aan zijn bureau

bleef

algauw

om op Wikipedia op te zoeken welke

Tegelijk illustreert deze kwestie nog maar

helemaal weg wanneer hij het venster van

beroepen er zoal bestaan. De afwezigheid

eens de verscheidenheid aan culturen die

zijn torenkamer enkele minuten wagenwijd

van een beeldscherm voor zijn neus en

er op aarde te vinden zijn. In Engeland,

openzette. Met de geur van doorgebrande

het prikken van een glasscherf in zijn

bijvoorbeeld, begint men omwille van

printplaten nog in zijn neusgaten keek hij

achterwerk deden hem echter algauw

paardenvlees massaal te steigeren, terwijl

rond. Hij nam een vuilblik en een bezem uit

opnieuw beseffen dat zijn computer

Indiërs – gesteld dat ze zich al aan lasagne

de dakgoot en begon de scherven bij elkaar

ontploft was.

zouden wagen – zeker niet voor een versie

te vegen.

‘Hmm, dat is vervelend,’ bromde hij, terwijl

met rundsvlees gaan. In het Westen zijn

‘Eigenlijk’, sprak hij tegen zichzelf, ‘mag ik

hij het stuk computerscherm uit zijn bil

honden zo ingeburgerd in de maatschappij

blij zijn dat dat onding de geest gegeven

verwijderde. ‘Ik had niet verwacht dat de

dat je je afvraagt hoe lang het nog duurt eer

heeft. Nu kan ik mijn thesis in de rechten

toekomst zo uitdagend zou zijn.’

Filip Dewinter voor een migratiestop van

onmogelijk nog op tijd af krijgen en moet ik

Twijfelend keek Waldo de kamer rond:

windhonden begint te pleiten, in Cambodja

bijgevolg niet in het advocatenkantoor van

rekken vol juridische boeken, een kleerkast

en Vietnam worden ze door marktkramers

mijn vader aan de slag.’

waarvan één deur ontbrak, een poster

als delicatesse in een toog gelegd of aan een

Waldo was de jongste telg van het geslacht

van Blink 182, een kom met troebel water

haak gehangen.

Grensplakkaat en was net als zijn vader,

waarin lang geleden een goudvis zwom –

zijn grootvader en zijn overgrootvader

had hij die er eigenlijk ooit uitgehaald? Erg

Nu we toch bij het boeiende thema van

voorbestemd om in de advocatuur te gaan.

inspirerend zag zijn omgeving er niet uit.

diversiteit zijn aanbeland, zou het zonde zijn

Zijn vader, Gregorius Patrick Grensplakkaat,

Even stak de gedachte om aan zijn vader

om er niet eventjes op in te gaan. Overbodig

had hem op het hart gedrukt dat Waldo

een nieuwe computer te vragen en toch

te zeggen dat we voor verschillen in culturen

volledig vrij was in zijn studiekeuze, zolang

maar die thesis af te werken de kop op.

niet de reis van Europa naar Azië hoeven

die binnen de tak van de rechten was

‘Nee, Waldo, er bestaat geen gemakkelijke

te maken, en dat er heel uiteenlopende

ondergebracht.

weg. Je lot ligt niet in de wereld van toga’s

manieren zijn om met diversiteit binnen

‘Fiscaal

een land, stad, dorp of straat om te gaan.

gerechtelijk recht, voor mijn part zelfs krom

gelopen. De toekomst begint vandaag!’

In Antwerpen streeft Bart De Wever naar

recht, milieurecht of hoofdgerecht,’ had hij

Zichzelf op deze manier oppeppend

absolute ‘neutraliteit’ achter het loket en

gepleit, ‘een Grensplakkaat specialiseert zich

trok hij zijn schoenen aan en stapte naar

wordt het ambtenaren in een openbare

in de rechten.’

buiten. Dertig seconden later kwam hij

functie verboden nog met regenboogtrui

Het exploderen van zijn computer had

nog even terug binnen om een jas aan

op het werk te verschijnen. Het blijft toch

die weg echter voorgoed geblokkeerd,

te doen, aangezien het toch wat fris was.

vreemd, een conservatieve partij die met

besliste Waldo. Het was tijd dat hij zich aan

Daarna trok hij definitief de voordeur van

de slogan ‘de kracht van verandering’ het

iets nieuws waagde. Terwijl hij fluitend de

zijn ouderlijk huis achter zich dicht.

Belgische politieke landschap hertekent. De

computerresten in de vuilbak kieperde,

aanpak van de N-VA bestaat er iets te vaak uit

realiseerde hij zich dat hij eigenlijk nog

te vernieuwen door de klok een tijdje terug

nooit had nagedacht over wat hij met zijn

te draaien – problemen uit

leven wou doen. Onderhuids had hij altijd al

beperkt

recht,

en

deemsterde

internationaal

recht,

en parketten. Je hebt genoeg in de pas

Pieter Van den Brande

11


Congres 2013 Fruitstreek of nat Haspengouw, een streek

met een eerste waarneming sinds 1950,

met veel landbouw en fruitteelt. Een plaats

vroedmeesterpad,

waar het iedere lente wit ziet, er olifanten

eikelmuis en met wat geluk kunnen de

De congresplaats is gelegen in Gelinden, op

(Gigantische tractoren) over de baan

vogelaars ook een velduil spotten.

5 minuten wandelen van een grote strook

moerasooievaarsbek,

rijden en waar natuur onderdanig moet

12

waarnemingen doen.

natuurgebieden met zeer veel diversiteit.

zijn aan productiviteit. Maar hier schuilen

We zullen gedurende 4 dagen de fruitstreek

Dit gaat van kalkrijk moerasgebied tot

ook veel mogelijkheden: er zijn veel

ontleden. Gaande van de bomen met het

zuidgerichte

vergeten gebiedjes, pareltjes natuur, waar

fruit, de fauna en de flora tot de geschiedenis

en bos. De Herk loopt door dit gebied

landbouw niet interessant is. Plaatsen waar

van de streek. We volgen samen de weg:

(Egoven-Overbroek) met een afwisseling

je nieuwe dingen kunt ontdekken, vreemde

"Van boer tot bord", analyseren de bodem in

van beemden, boomgaarden en ruigtes

ondergronden,

afwisseling

de fruitstreek, oude gebruiken en moderne

met populierenaanplant. Kortom, voor

tussen biotopen, unieke vegetaties en

technieken. Met tal van excursies, te voet en

iedereen wat wils en zeker de moeite om

nog veel meer. Enkele unieke vondsten

met de fiets, zullen we zelf op ontdekking

van te komen genieten op het congres!

zijn zoal: de houtkever Hylseinus crenatus

gaan en hopelijk ook enkele fantastische

bruuske

helling

met

kalkgrasland


Eerste15-17-jarigenkamp Deze zomer wordt voor het eerst in de JNMgeschiedenis een kamp georganiseerd, speciaal gericht op -, en enkel en alleen voor 15- tot 17-jarigen. Vandaar dit kleine interview met het KC om al uw prangende vragen te beantwoorden. Van waar het idee voor een 15- tot 17-jarigenkamp? Bram Het idee is eigenlijk voor het eerst geopperd op een van de denkmoment over de toekomst van de JNM. We hebben het dan verschillende keren afgetoest bij het grote JNM-publiek – onder andere op het Nazofé, begin dit werkjaar.

Hetzelfde geldt voor 17-jarigen die dit jaar

Jakob Nee, want alle KC-leden zijn al van’t

Evelyne Veel mensen vonden dit een goed

nog 18 worden. Het kamp is bedoelt voor

straat tegen dan. (algemene hilariteit)

idee en we waren direct met een enthousiaste

mensen van ’96 en ’97 (mensen die naar het

ploeg die graag het eerst kamp wilde

5de of 6de middelbaar gaan).

Wordt het niet te kinderachtig? Benita Helemaal niet. Het wordt net

organiseren. Het plan werd opgenomen in de beleidsnota en goedgekeurd op de

Wat maakt het kamp zo anders dan een

kinderachtig

AV van de kerstfuif. Ondertussen zijn de

gewoon kamp en een inikamp?

mix

voorbereidingen volop aan de gang en is het

Evelyne In de eerste plaats natuurlijk

kinderachtigheid.

15/17-jarigenkamp een feit.

de speciale leeftijdscategorie. Daarnaast gebruiken we een uitdagend concept dat

van

genoeg.

volwassenheid,

Een

perfecte

avontuur

en

Wordt er dan ook een nieuwe leeftijdscategorie opgericht voor de hele JNM?

“Het wordt een perfecte mix van volwassenheid, avontuur en kinderachtigheid.”

Jakob Dit is niet echt de bedoeling. Indien dit kamp een succes blijkt zullen er volgend jaar zeker weer één of twee 15/17-jarigekampen worden georganiseerd. Maar er komen geen

Waarom is een 15/17-jarigenkamp zo nodig?

geen enkel ander kamp gebruikt: we laten

activiteiten tijdens het jaar – en zeker geen

Jakob Sommige JNM’ers voelen zich op hun

de deelnemers zelf mee het kamp plannen!

aparte nationale werkgroep.

15de of 16de nog net iets te jong om ini’s of

In mei zullen we met zijn allen samenkomen,

piepers te begeleiden. Of ze willen graag zelf

iedereen krijgt een functietje en samen

Om af te sluiten misschien toch nog eens een

nog even genieten van een zorgeloos kamp

brainstormen we al eens over wat we

greep uit het aanbod van wat jullie zoal gaan

met coole spelen. Een grotenkamp heeft

allemaal willen doen.

doen op het kamp?

toch wel echt een andere sfeer, met al die

Bram Net als tijdens een grotenkamp gaan

Samen Fantastisch veel sfeer maken, op

enge 25-jarigen (lacht); soms kan je daar een

we veel bezig zijn met natuurstudie en

excursies gaan naar prachtige stukjes natuur,

beetje ‘verloren lopen’.

milieu, maar daarnaast organiseren we een

serieuze en minder serieuze milieuspelen,

paar machtige spelen. Daar hebben we met

avondlijke

Mogen 15/17-jarigen dan niet meer op gewoon

het KC al ongelofelijk veel zin in! (iedereen

zalige bosspelen spelen, dessertjes eten,

kampvuurdiscussies

houden,

kamp?

knikt enthousiast) Dit is een leeftijdsgroep

avondexcursies en tactische nachtspelen

Jakob Tuurlijk wel, wie liever op grotenkamp

die tactisch kan denken, samenwerken

houden… Nog dingen die je wil doen? Laat

meegaat is daar zeer welkom!

en zich inleven in een rol waardoor je

ons het dan maar weten, dan maken we er

Ik ben een laatstejaars ini, maar ik ben wel al

megazalige grote avontuurlijke (bos/nacht-)

samen werk van!

15, mag ik dan mee op kamp?

spelen kan doen.

Benita Neen, sorry. Wacht nog maar

Mogen we dan wel een relatie aangaan met de

een jaartje. Ini-kampen zijn ook de max.

begeleiding?

Tot deze zomer!?

13


Er zit een beest in mijn muur Verspreiding van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) nabij bebouwing: kansen tot bestrijding? Door: Pallieter De Smedt

Biologische

invasies

zijn

bij

de

belangrijkste oorzaken voor het uitsterven van

inheemse

soorten

wereldwijd.

Gedurende de laatste 10 jaar kende het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) een ongelooflijke toename in populatiegrootte in België en heel West-Europa. De angst dat deze soort, oorspronkelijk afkomstig uit OostAzië, een nefaste invloed kon hebben op onze inheemse lieveheersbeestjes blijkt niet onterecht. Dit artikel beschrijft een kortstondig onderzoek naar het lokaal voorkomen van het Veelkleurig Aziatisch

Afrika (2006). Hij lijkt dus goed op weg om

in het eten van bladluizen dan de inheemse

de hele wereld te koloniseren, hoewel het

soorten. Wanneer het tot een rechtstreeks

beestje niet meer ingevoerd wordt is de kans

duel komt tussen het Veelkleurig Aziatisch

wel heel reëel dat hij nog sterk verspreidt

lieveheersbeestje

wordt via transport en toerisme. Vanwege

soort heeft de exoot vrijwel altijd de

zijn snelle verspreiding en populatiegroei (de

bovenhand. De voornaamste reden is hier de

soort is op tien jaar tijd uitgegroeid tot één

bescherming die het Veelkleurig Aziatisch

Het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

van onze algemeenste lieveheersbeestjes)

lieveheersbeestje heeft in de vorm van

werd bekend als efficiënte predator van

was er al snel een grote bezorgdheid over

stekels op de rug en het uitscheiden van

bladluizen en daarom in verschillende delen

zijn mogelijk negatieve invloed op inheemse

chemische stoffen, maar ook zijn grootte

van de wereld geïntroduceerd als biologisch

lieveheersbeestjes.

speelt een belangrijke rol. De meeste

lieveheersbeestje ten opzichte van de inheemse soorten. Hebben we hier een strijd verloren of valt er nog een halt toe te roepen aan deze invasieve soort?

Biologische bestrijder

bestrijdingsmiddel.

14

Kleurvormen van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje die bij ons kunnen worden waargenomen ©Stijn Segers

Na

en

een

inheemse

inheemse soorten zijn kleiner dan de exoot

verschillende

pogingen om het lieveheersbeestje te

Er kan een negatieve invloed verondersteld

introduceren in de USA in 1916, 1964 en 1965

worden door concurrentie voor voedsel

kon het zich pas vestigen in de jaren 1980.

(vb. bladluizen en andere ongewervelden)

De introductie in de USA werd gevolgd door

met inheemse soorten of er kan een

introducties in andere landen zoals Canada

directe negatieve invloed zijn doordat het

(1994), maar ook in Europa zoals Frankrijk

Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje zich

(1991), België (2001), Nederland (2002)

voedt met eitjes en larven van inheemse

en Engeland (2004). Ook op het zuidelijk

soorten.

halfrond komt het lieveheersbeestje in het

toonden inderdaad aan dat het Veelkleurig

wild voor zoals in Brazilië (2002) en Zuid-

Aziatisch lieveheersbeestje veel efficiënter is

Verschillende

onderzoeken

en hebben daar al meteen een groot nadeel.

Slechte overwinteraar De negatieve gevolgen voor inheemse soorten kunnen dus zeker nefast zijn en recent onderzoek toonde aan dat de meeste soorten waar voldoende gegevens van beschikbaar zijn wel degelijk achteruitgingen na de introductie van het Veelkleurig

beheer


Aziatisch lieveheersbeestje in BelgiĂŤ, UK en

Canada, maar waarschijnlijk ook in Noord-

vier deelgebieden. We selecteerden vier

Zwitserland. Naast een bedreiging voor de

Europa. We vroegen ons af of er dan ook meer

gebieden binnen de stadskern (urbaan),

inheemse biodiversiteit heeft de soort ook

exotische

vier gebieden net buiten de stadskern (sub-

voor mensen tal van negatieve gevolgen,

nabij

Deze

urbaan) en vier gebieden langsheen de Rijn

vb. allergische reacties, pestsoort voor de

hypothese hebben we in het veld onderzocht

relatief ver van bebouwing (semi-natuurlijk)

wijnteelt, en overlast doordat ze binnenshuis

om na te gaan waar de competitie tussen de

(zie Figuur 1).

proberen overwinteren. Het voorkomen van

Aziatische en inheemse soorten het grootste

het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

is, en waar hij dan best te bestrijden zou zijn.

lieveheersbeestjes

verwarmde

voorkomen

gebouwen.

valt net dan het meeste op wanneer ze in het najaar massaal naar huizen trekken om er te overwinteren. In Canada is aangetoond dat de soort niet kan overwinteren in de vrije natuur omdat hij niet resistent is tegen de koude temperaturen, wat vermoedelijk ook het geval is bij ons tijdens koude winters. De recente terugval in aantallen individuen, na de koude winter 2011-2012, heeft hier vermoedelijk iets mee te maken. Het percentage van lieveheersbeestjes dat de winter doorkomt, gaat achteruit naarmate de winter kouder is. Dus koude winters zorgen voor minder lieveheersbeestjes vroeg in het voorjaar. Lieveheersbeestjes kunnen er voor zorgen dat hun lichaamsvloeistoffen niet bevriezen doordat ze een soort van antivries hebben. Ze moeten echter acclimatiseren, wat wil zeggen dat naarmate de winter vordert ze ook tegen koudere temperaturen

In elk deelgebied bezochten we 25 bomen of struiken en bemonsterde deze met een

Aziatische lieveheersbeestjes en verwarmde gebouwen We testen dit in de omgeving van Wageningen in Nederland. Wageningen is gelegen tussen Nationaal park De Hoge Veluwe en de Rijn. Het is een vrij compacte stad omringd door landbouw en overstromingsgebieden van de Rijn. Het kilometerhok waarin Wageningen ligt is de vierkante kilometer waar de meeste soorten zijn waargenomen. Hoewel dit waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat we hier ook zowat de grootste concentratie aan biologen, bio-ingenieurs, onderzoekers etc. vinden. Voor dit onderzoek selecteerden we drie categorieĂŤn van verstedelijking waar we het onderzoek zouden uitvoeren in steeds

klopscherm op het aantal voorkomende lieveheersbeestjes,

zowel

het

aantal

volwassen dieren als het aantal larven. In totaal werden er 624 lieveheersbeestjes gevangen, verdeeld over 9 soorten. Slechts 6% van de individuen waren volwassen lieveheersbeestjes. De meest algemene soort

was

het

Veelkleurig

Aziatisch

lieveheersbeestje goed voor 40% van alle gevangen individuen, gevolgd door het

roomvleklieveheersbeestje

(Calvia

quatuordecimguttata) met 30%. De andere soorten telden voor minder dan 3% van de individuen. 16% van de individuen kon niet tot op soort gebracht worden omdat de larven nog te jong waren. Omdat de larven vaak in groepen voorkomen op plaatsen waar ze uit het ei gekomen zijn, is er gekozen

Figuur 1: Luchtfoto van Wageningen en omgeving. Gele bolletjes wijzen op urbane gebieden, oranje bolletjes zijn sub-urbane gebieden en groene bolletjes zijn semi-natuurlijke gebieden langsheen de Rijn die loopt van oost naar west.

kunnen. Als er dus in het najaar of in het voorjaar een vroege of late koudegolf is, sterven er meer lieveheersbeestjes dan wanneer dezelfde koudegolf in putje winter plaatsvindt. De relatief vroege koudegolf december twee jaar geleden (2010) en late koudegolf van vorig jaar in februari (2011) kan dus aan de basis liggen voor een lichte achteruitgang van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. Het staat alleszins vast dat verwarmde gebouwen zeer belangrijk zijn voor de overwintering van het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. In koude landen is dat zelfs de enige manier waardoor ze de winter kunnen doorbrengen zoals het geval is in

15


om met aan en afwezigheid te werken. Zo kunnen we bepalen in hoeveel procent van de onderzochte bomen en struiken Aziatische

lieveheersbeestjes

aanwezig

zijn en in hoeveel procent inheemse soorten aanwezig zijn. De gegevens zijn weergegeven in Figuur 2. Uit de grafiek leiden we af dat het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje inderdaad op minder plekken aanwezig is in half natuurlijke landschappen dan in meer urbane gebieden. Voor inheemse soorten is de grafiek vrij verassend; het hoogste percentage vinden we in sub-urbane gebieden. Inheemse lieveheersbeestjes komen even frequent voor in half natuurlijke gebieden als in urbane gebieden. De oorzaak hier ligt waarschijnlijk in de grotere diversiteit aan biotoopjes in urbane gebieden. In urbane gebieden is er waarschijnlijk ook een grotere concentratie omdat er simpelweg minder oppervlakte biotoop aanwezig is. We moeten hier wel opmerken dat alle gevonden

16

Figuur 2: Percentage van de onderzochte bomen en struiken waar inheemse of exotische lieveheersbeestjes aanwezig waren in respectievelijk half natuurlijke, sub-urbane en urbane gebieden. Verschillende letters boven de grafieken geven aan of er een significant verschil is (Logistic regression, gebied: p<0.001, gebied x soort: p<0.05).

Gewone

inheemse soorten bijzitten, als dit wel het

esdoorns zijn toch een stuk minder

geval is kan je ze best eerst verplaatsen naar

algemeen in open natuurgebieden zoals

een hoekje waar zij kunnen overwinteren. De

deze bemonsterd in deze studie.

overgebleven lieveheersbeestjes kan je dan

(Drepanosiphum

platanoides).

allemaal opzuigen.

soorten zeer algemeen tot algemeen zijn in

Bestrijden?

BelgiĂŤ en Nederland. Soorten met specifieke

Wat zijn we nu met deze informatie? De

biotoopeisen zoals heide of moerassoorten

beste plek om Aziatische lieveheersbeestjes

zullen niet zomaar in stedelijke gebieden

te bestrijden lijkt dus nabij gebouwen.

voorkomen.

de

Aangezien de beestjes zeer slecht kunnen

verhouding tussen de inheemse soorten en

overwinteren bij te lage temperaturen zou

het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

een ideaal scenario zijn om tijdens een

zien we dat het Veelkleurig Aziatisch

extreme koudeprik van laat ons zeggen

lieveheersbeestje algemener voorkomt in

-10°C alle verwarming uit te zetten voor

urbane en sub-urbane gebieden en zelfs

een week. Helaas zal deze oplossing

algemener is dan alle inheemse soorten

niet enkel slachtoffers maken onder de

samen in urbane gebieden.

lieveheersbeestjes, en is de oplossing niet

Deze vaststelling ondersteunt de hypothese

erg realistisch. Wat wel een mogelijkheid zou

dat deze soort algemener is nabij gebouwen

kunnen zijn is het verdelgen van de beestjes

dan ver weg van verwarmde structuren. De

binnenshuis. Een stofzuiger is daarvoor

vraag is echter wel of dit geheel te danken

het perfecte gereedschap. Speur eens (aan

is aan gunstige omstandigheden om te

zowel de binnenkant als buitenkant van je

overwinteren.

Een andere mogelijkheid

huis) alle deurlijsten, raamkozijnen, spleten

zou kunnen zijn dat hier meer geschikte

en kieren af tijdens de winterperiode.

voedselbronnen aanwezig zijn, bijvoorbeeld

Controleer

veel boomsoorten met grote bladluizen

lieveheersbeestjes. Hoogstwaarschijnlijk zal

denk maar aan esdoorn die deze tijd van

je voor 95% Aziatische lieveheersbeestjes

het jaar vol zit met de Grote esdoornluis

tegenkomen. Controleer eerst of er geen

Als

we

kijken

naar

op

de

aanwezigheid

van

De grote vraag is natuurlijk of dit een effect zal hebben op de populatiegrootte. Dat weten we niet, maar het is alleszins het proberen waard. Op deze manier geraak je immers de lieveheersbeestjes bij jou in huis kwijt en krijgen we ook informatie over het voorkomen van inheemse lieveheersbeestjes in huis. Die waarnemingen mag je dan zeker invoeren op waarnemingen.be alsook het aantal lieveheersbeestjes dat in je stofzuiger verdwenen

is,

het

aantal

Aziatische

lieveheersbeestjes dus. De kans is groot dan we hier reeds bij de introductie van de soort de strijd al verloren hadden, maar wie weet kunnen we tijdens strenge winters toch een bijdrage leveren om de populatie terug te dringen.


zomerKAMPEN

17


Hoe regel ik mijn

Kampenzomer 2013

Foto Tuur Vangeel

Nu we de winter achter ons hebben gelaten kunnen we het alweer voelen kriebelen. Tijd om die dikke winterkleren terug achteraan in de kast op te bergen, en onze spork en onze gammel boven te halen. De JNM-zomerkampen zijn terug!! En het aanbod aan kampen mag er weer zijn… Zij die het pieper-zijn achter zich hebben gelaten, kunnen nu voor het eerst mee op inikamp. Voor wie niet wachten kan om te gaan maaien, kappen, hooien, en de daarbij gepaard gaande moddergevechten te ondergaan, kijkt al best snel bij de werkkampen. Wie liever aan natuurstudie doet heeft eveneens een ruimte keuze. Frankrijk en Roemenië voor de rasechte avonturiers. Wie maar niet genoeg kan krijgen van onze inheemse soortjes, kan in het Waalse Eben-Emael terecht. De exoten krijg je er hier dan gratis bij! Of liever een mix van dit alles? Een werstudiekamp is dan iets voor jou! Een paar succesvolle kampen uit het verleden worden nog eens herhaald, en een paar nieuwe steken de kop op. Voor wie zich liever bezig houdt met duurzame landbouw, of andere milieuthema’s, bekijk dan snel onze milieukampen. Aarzel niet en bladeren maar!

INSCHRIJVINGSPROCEDURE Algemeen Een beetje verder in deze Euglena vind je een overzicht terug van het kampenaanbod. Deze staan open voor alle JNM’ers vanaf 12 jaar. De piepkampen voor 7-12-jarigen kan je terugvinden in het Kikkertje of op de website. Ben je tussen de 12 en 15 dan kan je ook meegaan op een inikamp. Een echte aanrader! Al deze inikampen vind je eveneens terug, verderop deze Euglena. Alles is uiteraard ook op de website terug te vinden. Inschrijven voor de zomerkampen kan enkel indien je lid bent van JNM.

Inschrijven De grote voorinschrijfdag Betaalde je dit lidjaar vóór 1 oktober je lidgeld? Dan willen we je hiervoor bedanken en mag je een week vroeger inschrijven dan JNM’ers die recent lid werden of te laat hun lidgeld vernieuwden. Je kan dit controleren door in te loggen op de website. Als je op tijd betaalde, verschijnt bovenaan de boodschap “Proficiat, je betaalde je lidgeld vóór 1 oktober”. Dan mag je al inschrijven op woensdag 3 april (enkel die dag!) vanaf 7 uur ‘s ochtends. Dit kan, om organisatorische en praktische redenen, enkel via de website. Telefonisch of per post inschrijven is op deze dag dus niet mogelijk!

En anders? Indien je je lidgeld na 1 oktober betaalde, kan je pas inschrijven via de website vanaf woensdag 10 april vanaf 7 uur of per post. Mogen we je vragen om, indien enigszins mogelijk, via de website in te schrijven. Zo kunnen de verwerkingen veel sneller verlopen. Dubbele inschrijvingen (website EN post) maken je inschrijving ongeldig!

18

Kampen


STAPPENPLAN: INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE 1. Surf naar www.jnm.be 2. Log jezelf in op de website door bovenaan rechts op “inloggen” te klikken. Bij de bevestiging van je lidmaatschap als nieuw lid kreeg je een brief met daarin je login en je paswoord. Lukt het niet om in te loggen of of je bent het paswoord vergeten, klik dan op “paswoord vergeten” of, indien dit niet onmiddellijk zou werken, stuur een mailtje naar info@jnm.be. Test om alle problemen te vermijden dus steeds enkele dagen van te voren of het inloggen lukt. Indien de inschrijvingsperiode toch al van start is gegaan, of de kampen al dichterbij komen, kan je in allerijl bellen naar het bondssecretariaat (09/223 47 81). Zij maken als de bliksem nieuwe logingegevens aan voor jou. 3. Ga naar de kampenpagina Klik in de menubalk op “Kampen”. Je krijgt een lijst te zien van alle kampen waarop je mee kan. Je zal zien welke kampen al volzet zijn, je kan hier ook op inschrijven als reservedeelnemer, maar de kans dat je dan mee kan is veel kleiner. 4. Kies een kamp Klik op de naam van een kamp om meer info te krijgen over een kamp. Onderaan het kamptekstje klik je dan op de knop “inschrijven”. 5. Kies een reservekamp Het kan gebeuren dat je gekozen kamp volzet raakt nog voor we je inschrijving konden bevestigen. Daarom is het belangrijk dat je een reservekamp kiest. Zo is de kans veel groter dat je deze zomer op een kamp mee kan. Als je gekozen kamp volzet is, word je namelijk automatisch ingeschreven voor het kamp dat je als tweede keuze invulde. Selecteer een reservekamp uit de lijst met alle kampen en klik onderaan op de knop “inschrijven als reservekamp”. 6. Is alles juist? Controleer snel eens of je contactgegevens juist zijn. Ook kan je hier opmerkingen, vragen of andere informatie doorgeven aan ons. Druk vervolgens op “bevestig inschrijving”. 7. Hoera, bijna ingeschreven! Er wordt nu een mail verstuurd met de melding dat je inschrijving verwerkt wordt. Nadat je inschrijving verwerkt is, krijg je al dan niet een bevestigingsmailtje van Gwen met daarin alle betaalgegevens. Door het grote aantal inschrijvingen kan dit even duren. Je bent pas officieel voor een kamp ingeschreven als je ook betaald hebt.

STAPPENPLAN: INSCHRIJVEN VIA DE POST 1. Inschrijvingsbriefje opsturen Je stuurt ten vroegste op maandag 9 april een brief met je naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, stamnummer én de naam van je voorkeurskamp en een reservekamp naar ons het secretariaat. De postdatum geldt als bewijs! Brieven die vroeger werden verstuurd dan 9 april worden niet aanvaard. Ook dubbele inschrijvingen (zowel via de website als de post) belanden in onze prullenmand. Als je gekozen kamp volzet is, word je automatisch ingeschreven voor het kamp dat je als tweede keuze invulde. Als beiden al volzet zijn, krijg je later een lijstje met kampen waar nog een plaatsje over is. Gelieve per brief slechts één deelnemer in te vullen. Als broer, zus, vriend of vriendin, die ook lid is van JNM, ook gebeten zijn door de kampmicrobe, steek dan gerust in dezelfde envelop een tweede brief. Je stuurt je brief naar: JNM - kampinschrijvingen Kortrijksepoortstraat 192

19


9000 Gent 2. Wachten op bevestiging Als we je briefje hebben ontvangen, sturen we zo snel mogelijk een bevestigingsbrief terug. Als je mee kan op kamp, krijg je een brief waarin staat voor welk kamp je ingeschreven bent en alles wat je moet weten om het deelnamegeld te storten. Je bent pas definitief ingeschreven als het kampgeld op onze rekening staat! Als allebei je favoriete kampen al volzet zijn, krijg je een lijstje met kampen die nog een plaatsje hebben en zal je nog eens moeten kiezen. Als je voor de tweede maal moet kiezen en inschrijven, mag je gerust bellen of mailen naar Gwen, 09/223 47 81 of gwen@jnm.be. Een tweede keer een brief sturen hoeft dus niet. Heb je tijdig gestort, dan krijg je niet veel later je convo thuisgestuurd. De convo is een boekje waarin je alles kan lezen wat je wil weten over het kamp: een beschrijving van het gebied, wat er op het kampprogramma staat, een plannetje of een wegbeschrijving, de adressen van de kampcommissie, wat je moet meenemen...

MOGELIJKE PROBLEMEN Heb je al betaald en kan je toch niet mee? Verwittig zo snel mogelijk het bondssecretariaat (adres: JNM-Kampenadministratie, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent; tel: 09/223 47 81; e-mail: gwen@jnm.be). Vermeld je naam, de naam van het kamp en het rekeningnummer waarop je kampgeld mag teruggestort worden. Annuleren kan slechts tot 21 dagen vóór het kamp. Je krijgt dan 75% van het kampgeld teruggestort. Annuleer je pas later, dan wordt je kampgeld niet meer terugbetaald. Enkel bij dwingende redenen, bv. beenbreuk, wordt ook in dit geval 75% van het kampgeld terugbetaald. In geen geval kunnen deelnamegelden op kamp terugbetaald worden, ook niet wanneer je bijvoorbeeld toevallig 2 dagen later aankomt dan voorzien. Heb je te laat gestort? Kreeg je hierdoor nog geen convo? Te laat storten kan tot gevolg hebben dat je de convo niet tijdig aankrijgt. In dat geval contacteer je gwen@jnm.be, 09/223 47 81 of de kampvoorzitter om de kampplaats te weten. Je moet dan op kamp het stortingsbewijs aan de kamppenningmeester tonen. Zoniet betaal je ter plekke!

JNM KAMPEN Prijzen De deelnameprijzen worden per nacht berekend en variëren naargelang het type kamp waaraan je wenst deel te nemen. De -democratischekampprijzen zijn:

20

13 euro per nacht voor piepkampen (begeleiders betalen 1 euro per nacht)

10 euro per nacht voor cursussen (begeleiders en lesgevers betalen 4 euro per nacht)

9 euro per nacht voor inikampen (begeleiders betalen 1 euro per nacht)

9 euro per nacht voor natuurstudie- en milieukampen

9 euro per nacht voor werkstudiekampen

7 euro per nacht voor werkkampen


In deze prijs is alles inbegrepen, uitgezonderd eventuele consumpties ’s avonds en vervoer van en naar de kampplaats. Indien er georganiseerd vervoer naar de kampplaats is, komt dit ook extra bij de kampprijs. Dikwijls ligt de prijs van dit georganiseerd vervoer nog niet helemaal vast, dan wordt enkel een maximumprijs vermeld. . Bij elke inschrijving moet 2 euro worden bijgeteld voor portkosten. De kampprijs voor bijvoorbeeld een werkstudiekamp met 6 overnachtingen is dan 6 x 9 + 2 = 56 euro.

Fiscale voordelen? Indien een kamp financieel niet haalbaar is, dan kan je contact opnemen met Gwen (gwen@jnm.be of 09/223 47 81) en dan bekijken we samen de mogelijkheden. In elk geval kan je in een aantal gevallen zelf al van een aantal voordelen genieten. •

Tussenkomst van je mutualiteit. Stap eens naar je mutualiteit, en vraag of ze voor jou een tegemoetkoming kunnen regelen van je kampdeelnamegeld. In vele gevallen is dit zo. Soms kan je zo per jaar tot 20 Euro deelnamegeld per persoon terugkrijgen. Deze regeling verschilt wel per mutualiteit.

Indien je een laag inkomen hebt, kan je genieten van een korting van je deelnamegeld van 50%. Concreet moet het bruto belastbare gezinsinkomen (2012) lager zijn dan 15 163,96 euro, te verhogen met 2.807,26 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari 2013 op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is.

Vervoer Voor de meeste kampen is geen georganiseerd vervoer naar de kampplaats voorzien. De deelnemers worden dan verondersteld om op eigen kracht ter plaatse te geraken. In de convo staat sowieso een kaartje en/of een wegbeschrijving, en soms is er een uurregeling van de treinen in opgenomen. Bij enkele kampen wordt zelfs in groep vertrokken vanuit één van de grote stations in het land of wordt er in groep vanaf het eindstation naar de kampplaats gefietst. Je kan eventueel met kampdeelnemers uit je buurt afspreken om samen naar de kampplaats te gaan. Adressen van kampdeelnemers kan je bekomen via het bondssecretariaat (gwen@jnm.be). Het spreekt vanzelf dat de trein en de fiets milieuvriendelijkere vervoersmiddelen zijn dan de auto. Elk JNM-kamp is een klein experiment om op een milieuvriendelijke wijze door het leven te gaan, laten we dit nog vóór het kamp begint ook al proberen! Jongeren onder de 26 jaar kunnen goedkoop met de Go-pass reizen en voor een kleine som (tevens 5 euro) kan je jouw fiets op de trein meenemen. Als de auto echt niet aan de kant kan, tracht dan af te spreken met (ouders van) andere kampdeelnemers zodat jullie kunnen ‘carpoolen’. Enkele kampen zorgen wel voor eigen vervoer. Waar dat zo is, staat het duidelijk vermeld bij de kampaankondiging (zie symbooltjes). De prijs van dit vervoer komt dan bovenop de normale kampprijs. Indien de exacte prijs nog niet gekend is wordt er steeds een maximumprijs vermeld.

Convo Bij de uitleg rond de inschrijvingsprocedure werd reeds gesproken over het kampenboekje dat je krijgt nadat je hebt betaald. In jeugdbondsjargon wordt die ‘convo’ genoemd. In die convo vind je allerlei informatie over de kampplaats, het vervoer van en naar de kampplaats, een streekbeschrijving, een overzicht van de activiteiten, wat je moet meebrengen, de samenstelling van de kampcommissie, het noodnummer op kamp, medische fiche... Je krijgt de convo pas toegestuurd nadat je volledig bent ingeschreven. Wacht dus niet te lang met het betalen van je kampgeld, anders loop je het risico dat je je convo ontloopt!

JNM-sfeer JNM-kampen worden enigszins anders georganiseerd dan de kampen van de ‘klassieke’ jeugdbeweging. Er wordt -uiteraard afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers- vanuit gegaan dat de deelnemers over een eigen portie verantwoordelijkheidszin en initiatief beschikken. Eigen verantwoordelijkheidszin betekent dat kampdeelnemers geacht worden zich op de openbare weg te gedragen zoals het hoort, dat ze respect opbrengen voor elkaar en voor de natuur waarin zij vertoeven en dat ze zichzelf niet overschatten op de excursies of het werk of bij het laat gaan slapen. We gaan je niet bij je handje vasthouden en je vertellen om hoe laat je moet gaan slapen. Anderzijds zal het KC er wel voor zorgen dat alles vlot verloopt. Op de activiteiten (excursies, werk, voordrachten) wordt van iedereen een minimum aan inzet en interesse verwacht. Er wordt ook verwacht dat iedereen helpt bij het eten maken, afwassen, hout halen, opruimen van de kampplaats... We verwachten van je dat je in de eerste plaats op kamp komt voor natuurstudie, natuurbeheer of milieuactiviteiten. JNM is geen reisleider

21


of speelpleinwerking. Natuurlijk kunnen onze activiteiten in een toffe sfeer verlopen en is er voldoende ruimte voorzien voor ontspanning allerhande. Maar als natuur of milieu je niet kan boeien, ben je bij ons aan het verkeerde adres. Het KC zal er anderzijds voor zorgen dat er voldoende kennis aanwezig is zodat je heel wat kan bijleren en een aantal plekjes zal leren kennen, waarvan je vroeger het bestaan niet had kunnen vermoeden. Om het anders te stellen: wij vragen van jou geen voorkennis, wel interesse, engagement, hulp en verantwoordelijkheidszin. We bieden je mensen met kennis en ervaring en garanderen een goede kampsfeer. Als alle kampdeelnemers zich aan deze klare afspraken houden, wordt het voor iedereen opnieuw een onvergetelijke zomer.

Geen kampen van woensdag 24 tot zondag 28 juli: congres. Tijdens deze periode gaat het Zomercongres van JNM door. Dit jaar is het verzamelen blazen in Sint-Truiden, alwaar alle actieve ini’s en gewone leden samen komen om op excursie te gaan, workshops te volgen, in de natuur te werken,… Bovenal wordt er dan een nieuw hoofdbestuur gekozen. Om iedereen de kans te geven er aanwezig te zijn, worden er in die periode geen nationale kampen georganiseerd . Meer info vind je op de website of elders in deze Euglena. Na het kampenseizoen volgt natuurlijk het Nazomerfeest, een reünie van alle kampdeelnemers. Op het Nazofé krijgt iedereen de gelegenheid vrienden of vriendinnen van op kamp weer te zien, foto’s van de kampen te bekijken, deel te nemen aan excursies, voordrachten of vergaderingen en natuurlijk eens goed te fuiven. Bovendien zie je er ook een selectie van de kampenfoto’s die op de website werden geplaatst. Voor de ini’s is er het Ininazofé. Meer over het Ininazofé en Nazofé lees je ongetwijfeld in de volgende Euglena.

Iets vergeten? Alle verloren voorwerpen worden naar het bondssecretariaat gebracht, daar blijven ze tot 2 weken na het kamp beschikbaar. Ben je ze in die tijd niet komen halen, dan worden ze naar de kringloopwinkel gebracht.

Vegetarisch op kamp We willen hier nog even uitdrukkelijk vermelden dat er op de JNM-kampen in principe vegetarisch wordt gekookt en gegeten. Als je dit niet wenst, laat je dat best voor het kamp aan de kampvoorzitter en foer weten. Volgens het kampenreglement (AHR artikel 53) kunnen deze dit niet weigeren. Naast het vegetarisme proberen we ook zoveel mogelijk biologisch voedsel te garanderen. Met dit alles zorgen we voor de samenstelling van een evenwichtig menu met alle nodige voedingsstoffen, om er een hele dag tegenaan te gaan.

Een pintje? Het is bloedheet en je hebt de hele dag gezocht naar die ene vlinder in de Gaume (of Denderstreek) of een ganse dag geplagd op de Kalmthoutse heide. ’s Avonds heb je met de groep heerlijk gekookt en genoten van die fantastische maaltijd. Daarna schaar je je gezellig rond het kampvuur om de dag in schoonheid af te sluiten en te genieten van die prachtige sterrenhemel. Bij dit gezellig samenzijn wordt wel eens een pintje gedronken of een fles wijn ontkurkt. JNM is een vereniging die eigen verantwoordelijkheid en een evenwichtige kijk op de wereld hoog in het vaandel draagt en dat gevoel leeft bij al haar leden. Alcoholmisbruik wordt niet aanvaard en zeer kritisch geëvalueerd, zowel door het KC als door de nationale werking. Op inikampen is alcohol volledig verboden. Ook ini’s die meegaan op oudere kampen mogen uiteraard geen alcohol drinken (wettelijke bepaling). Ons volledig alcohol- en drugsbeleid kan je terugvinden op de website of aanvragen op het nationaal secretariaat (09/223 47 81). Een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezonde omgeving! Olé!

Je bent ini en je wilt op kamp Ini’s (JNM-ers die dit jaar 13, 14 of 15 worden) zijn welkom op alle kampen in deze Euglena, maar soms raadt men dit wel af in de aankondigingstekst, of staat het expliciet aangegeven aan de hand van een symbooltje. JNM biedt echter ook kampen aan waarop enkel ini’s welkom zijn en er dus een aangepast programma voorhanden is. Extra aandacht gaat hier naar de fysieke zwaarte van de activiteiten, aanleren van beheerstechnieken, aanpak natuurstudie,… Bovendien ontmoet je gegarandeerd JNM’ers van jouw leeftijd. Op inikampen is alcohol strikt verboden. De inikampen vind je eveneens terug in deze kampeneuglena. Daarnaast bestaan er ook kampen voor iedereen van 12 tot 26 waarop de kampvoorzitter en het hele KC extra aandacht zal schenken aan de jongere deelnemers. Dit staat dan vermeld bij het kamp. Deze extra aandacht kan betrekking hebben tot alcoholgebruik (het ontbreken

22


hiervan dus), integratie in de groep, veiligheid en technieken bij beheerswerken, initiatie in natuurstudie… Het aankondigingstekstje in deze Euglena schetst het beste beeld van wat kan worden verwacht. De inicoonkampjes zijn de ideale ‘overgangskampjes’ om de zoete smaak van de JNM-zomerkampen volledig te pakken te krijgen!

Nog vragen? Bij vragen vóór, tijdens en na het kamp kan je -afhankelijk van het probleem- volgende mensen contacteren: •

Info over het kamp zelf, zoals bvb. het programma, de begeleidersploeg, afspraakplaats, speciale aandachtspunten voor jouw kind,…: de kampvoorzitter (zijn/haar gegevens vind je later in de convo)

Administratieve vragen, zoals bvb. inschrijvingen, convo, lidgeld, verzekeringen …: Gwen Van Dale (gwen@jnm.be , 09/223 47 81)

Andere vragen, zoals bvb. algemene problemen en klachten voor, na en tijdens het kamp: Onze kampensecretaris, Nele Parmentier (kampensec@jnm.be)

Geniet van de kampenzomer! Nele Parmentier Kampensecretaris 2012-2013 kampensec@jnm.be

icoontjes de regio waar

in welke

of je een

het maximum

hoeveel het

het kamp

infrastructuur

fiets moet

aantal

kost om deel te

doorgaat

er overnacht

meebrengen

deelnemers

nemen

wordt

23


NATUURSTUDIE 25 werkSTUDIE 32 werk 34 milieu 38 ini 41

24


1 juli tot 7 juli

Plateau de Tailles Kamp Rondom de alom bekende Baraque Fraiture strekt zich een immens hoogveen uit: het Plateau de

Marcourt

Tailles! Vogels als zwarte ooievaar, nachtzwaluw en klapekster broeden er. Blauwe en rode vuurvlinders, ringoogparelmoervlinders en nog veel meer ontpopte rupsen fladderen er rond, en de kansen op een hoogveenglanslibel of speerwaterjuffer zijn reëel! Verder zorgt dit uniek ecosysteem voor dat ook de plantenfreaks zich kunnen uitleven!!! We verblijven op nog geen 20 km van dit prachtige gebied, in Marcourt (Rendeux). De Ourthe stroomt op 1 km van onze kampplaats, en dit is ook de enige plaats in België waar je de bronslibel kan waarnemen! In de omgeving zoeken we ook naar wilde katten, edelherten en andere zoogdieren! Ook een 2/3-daagse naar

20

de Plateau zal op het programma staan! (smeer die kuitspieren al maar in!!!) ‘s Avonds nemen we de batdetector op zoek naar vleermuizen, zetten we muizenvallen op en steken de nachtvlinderval aan! Iedere avond eindigen we natuurlijk gezellig met een gitaar en pint/sapje rond het kampvuur! Groetjes, het roeperke

tenten ja

56

NATUURSTUDIE 25


02 juli tot 12 juli

gaume

Maten, makkers, DE MAAS Beeld je in.. Je stalen ros, een zwoele zomerdag,... Af en toe een mooi plekje waar we onze tentjes plaatsen, fietsen door ongekende contreien.

18

Vanaf de grens fietsen we door Frankrijk naar de bron van de Maas en onderweg laten we ons leiden door het landschap en wat het te bieden heeft. Goed bewaarde geheimen en zuiderse dieren zullen ons pad kruisen. Alles is mogelijk tijdens dit kamp! Verwacht je aan pittoreske dorpjes, onverwachte ontmoetingen en vooral een onvervalste retro JNM sfeer.

tenten ja

92

26


10 juli tot 19 juli

Het Zoogdierenkamp Beste vrienden,

pyrreneeen

Op deze pagina geen proza, de beschrijving spreekt voor zich. De PyreneeĂŤn, zoogdieren, besneeuwde toppen, een kolonne berggeiten met JNM-trui aan â&#x20AC;&#x201C; de link legt u zelf wel. Het betere werk! Kortom, dit is het kamp waar je op mee moet zijn wil je -vette zoogdieren zien

16

-vette bergen beklimmen Groetjes, Daan, Pj baby, Roeland en Esman Het vervoer naar de kampplaats wordt georganiseerd De prijs van het kamp staat op de website

tenten ja

?

NATUURSTUDIE 27


11 juli tot 20 juli

later... Nich spulmaschinegeeignet (15-17 jarigen kamp) Nicht spulmachinegeeignet

20

Hé jij!! Hier, jij recent uitgepuberde jongvolwassene!! Het gonsde al een tijdje in de lucht. De geruchten werden steeds luider. De spanning steeg en de verlossing is nabij. Deze zomer, voor het eerst in JNM’s memorabele geschiedenis, organiseren wij een kamp speciaal en enkel voor 15- tot 17- jarigen!!! Dus, bent u geboren in ’96 of ’97? Heb jij zin in een groot kamp? Speel je af en toe toch nog graag eens een nachtspel en is die innerlijke kleuter toch nog niet helemaal vergaan? Ben jij mans genoeg? Ben jij vrij tussen 11 en 20 juli? Heb jij wat nodig is? Met andere woorden, ben jij nicht spulmachinegeeignet???

tenten

Dan is dit kamp zeker iets voor jou. Kort samengevat is dit een kamp voor 15- tot 17-jarigen. We creëren met behulp van een ervaren KC een soort perfecte mix tussen ini- en grotenkamp. Met wat meer verantwoordelijkheid voor iedereen, maar met evenveel spel en zottigheden. Met een sterke inhoud, en een focus op natuur, milieu en avontuur.

ja

83

28


3 augustus tot 11 augustus

Boullonaisekamp

Wissant

De witte rotsen schitteren in de zon. Terwijl de kruiers met netten vol visjes en krabben uit het water komen, vinden de anderen een prachtig fossiel. Achter de duinengordel staan onze tenten in het frisgroene gras. Die avond eten we gezellig samen rond het kampvuur, terwijl in de nabijgelegen plassen de boomkikkers en vroedmeesterpadden luidkeels roepen. Aan de horizon is er nog een oranje gloed waar Engeland zich moet bevinden. We bespreken wat de volgende dag in petto zou kunnen hebben. Het belooft een prachtige

25

fietstocht door de glooiende kalkheuvels te worden. Vanop de heuvels zullen we een fantastisch zicht hebben op de kust. De verschillende biotopen, zo dicht bij elkaar, hebben ons al een aardig soortenlijstje opgeleverd. Voor de doorwinterde natuurstudiejongens en -meisjes is dit een streek om je vingers bij af te likken; maar ook diegenen die hun eerste stappen in de natuurwereld zetten, genieten met volle teugen van de prachtige landschappen en de verrassingen die de streek rond de capâ&#x20AC;&#x2122;s herbergt.

tenten

Mocht je het nog niet door hebben, we gaan naar de streek tussen cap blanc nez en cap gris nez. Onze kampplaats is een veldje in het kleine dorpje Tardinghen, zoek maar eens op! We nemen graag iedereen mee op dit kamp om samen te ontdekken, te genieten, te bestuderen en

ja

plezier te maken. De voorwaarde is dat je een goede fietsconditie hebt, en de wil om stevig door te bijten! Groetjes van het KC Bram, Daan, Jonas, Diederik, Nola en nog wat extraâ&#x20AC;&#x2122;s!

74

NATUURSTUDIE 29


14 augustus tot 21 augustus

borgloon ”Wat als het schemert” -kamp Er was eens een vochtige vallei in het lemige Haspengouw. In deze vallei leefden gedurende vele jaren héél veel diertjes. Gedurende de evolutie hebben de mensen de akkers en plantages groter gemaakt. Hierdoor zijn de natuurgebieden in het lemige Haspengouw fel verkleind. Ondanks deze evolutie, leven er nog steeds veel diertjes in de kleine overgebleven gebiedjes. Deze diertjes hebben zich aangepast aan het leven van de

20

mensen. Tijdens de schemering komen ze in actie om voedsel te zoeken. Ben jij er klaar voor? We gaan met zijn allen eens kijken wat er allemaal in deze gebiedjes leeft in het natte en lemige Haspengouw. En we gaan dit tijdens de schemering doen, zowel ‘s ochtends als ‘s avonds gaan we op pad. Graanvelden afspeuren, beken beloeren, kilometers fietsen, muizenvallen controleren, vleermuizen zoeken, en nog heel veel meer. Iedereen die naar dit kamp wil komen, moet beschikken over een fiets die volledig in orde is, een goede conditie en/of een groot doorzettingsvermogen.

gebouwen

ja

65

30


15 augustus tot 25 augustus

Terschellingkamp

De Vogelwerkgroep van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie) nodigt ons uit!

terschelling (NL)

Ieder jaar houden ze in het tweede deel van augustus een zomerkamp op het Waddeneiland Terschelling, en dat is toevallig ook wanneer de eerste vogels hun trek naar het zuiden aanvatten! Dit zorgde de voorbije jaren voor leuke soorten als: vale pijlstormvogel, grauwe pijlstormvogel, grauwe klawier, blonde ruiter, strandplevier, kraanvogel, kleinste jager, grauwe franjepoot, draaihals, Europese kanarie, morinelplevier, zwarte zeekoet, terekruiter,

10

sperwergrasmus, duinpieper, zwarte ooievaar, lachstern, hop, ... Hoewel de focus op vogels ligt, zullen ook de andere soortengroepen niet vergeten worden! Heb je zin in 10 dagen lang verbroederen met een groepje gekke, die-hard Nederlanders, en om non-stop naar vogels te kijken? Schrijf je dan zeker in!

tenten ja

92

NATUURSTUDIE 31


1 juli tot 7 juli

Waasland Das Heidewaldkampf 10 Ja ja, alweer! Zoals de opmerkzame lezer reeds gemerkt heeft, vindt er ook dit jaar weer een editie plaats van het Heidewaldkampf, dat met zijn 10 jaar stilaan een dinosauriër in de kampenwereld is. Denk ik toch, want op mijn leeftijd valt het niet meer mee om alles meticuleus te onthouden – ondergetekende is ondertussen ook zo’n dinosauriër.

30

Wat is het Heidewaldkampf nu eigenlijk, vraagt de schrandere lezer zich mogelijk af? Wel, genoeg gepalaverd, genoeg getalmd: hier volgt het antwoord. Das Heidewaldkampf, het kamp waar een mens al eens welhaast letterlijk een ree tegen het lijf loopt. Waar een kudde goedzakkige galloways u ‘s ochtends vroeg komt wekken. Waar de uit de kluiten gewassen doch even goedzakkige hond van de buurvrouw wel eens hetzelfde placht te doen. Waar zelfs in het midden van de open kampplaats – zonder elektriciteit – steeds koel gerstenat en andere frisse dorstlessers aanwezig zijn. Waar aardig wat natuurschoon in de buurt ligt. Waar de foer u smakelijke kampkost serveert. Waar de zwarte

tenten

specht zich soms dusdanig vaak laat zien dat hij ei zo na vervelend wordt – om van de meer alledaagse buizerds nog maar te zwijgen. Waar zelfs de hudo een mooi uitzicht biedt. Waar dankzij onze noeste arbeid ondertussen nog maar nauwelijks Amerikaanse vogelkers – vaak veelzeggend bospest genoemd – te vinden is. Waar stoere binken in blote bast bomen vellen en met ware doodsverachting verraderlijke varens te lijf gaan. Waar de foer ooit probeerde een kerngezonde Corsicaanse den probeerde om te knagen. Waar na de noeste arbeid immer tijd is voor een zwempartij. Waar ondernemende kampdeelnemers ooit een

ja

functionerende katapult in elkaar flansten. Waar het na het ontwijken van projectielen van voorgenoemd bouwsel tevens gezellig toeven is voor het haardvuur. Kortom, u heeft het al door: waar het brengen van een bezoekje best wel eens de moeite waard is. Tot weldra!

56

werkSTUDIE 32


14 september tot 20 september

Het Vuile Plas-Kamp

Kontich

Op dit kamp gaan we een week lang denken dat de autostrade naast onze werkplek de zee is. Het zachte ruisen van de golven is een baken van rust tijdens het vernietigen van vuil exotengebroed en het lieflijk maaien van rietveldjes. Gelukkig is er tussen ons en de zee ook een zandberm die de grootste golven van geluid tegen kan houden. Ondanks de nabijheid van de zee doet de Vuile Plas niet meteen denken aan onze kust. Er ontbreken vooralsnog appartementsblokken. Wel aanwezig is schelpenzand, zodat we, indien we er nood aan hebben, toch een zandkasteel kunnen bouwen. De zee vraagt natuurlijk om zwempartijtjes en hoewel het water niet al te diep of appetijtelijk is, valt enig

22

geplons niet uit te sluiten. Daarnaast is de Vuile Plas ook het trainingsterrein van de nationale Poepke Sop ploeg, neem dus alvast genoeg broeken mee die vuil mogen worden. Hard labeur wordt af en toe afgewisseld met een beetje najaarse natuurstudie. Verwacht u aan vermoeide en voldane ledematen, kampvuurtjes met Amerikaanse vogelkers, het leggen van rietdaken op Vuile Plashutjes en het maaien van grasveldjes. Menig Antwerps JNMâ&#x20AC;&#x2122;er is het er roerend mee eens dat de Vuile Plas het toekomstige natuurwalhalla van de Antwerpse zuidrand is, u hoeft dus geen schrik te hebben om terecht te komen in een saaie betonbedoening! DĂŠ ideale manier om je zomer mee af te sluiten!

tenten ja

56

33


8 juli tot 16 juli

koersel Bloed, zweet en modder In het grootste aaneengesloten natuurgebied van Vlaanderen valt er heel wat werk te verzetten. Van het maaien van natte hooilanden tot het kappen van overwoekerde stukjes heerlijkheid. Allemaal begeleid door het rustig klaterende water van de Zwarte Beek.

20

â&#x20AC;&#x2DC;s Avonds lekker genieten van het feestmaal dat de foer keer op keer op tafel zet. Daarna slapen in omgebouwde paardenstallen die nu voorzien zijn van min of meer modern sanitair, dat is bijna overbodige luxe. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, wordt er ook nog op excursie gegaan naar de nachtzwaluwen op het nabijgelegen militair domein. Bereid je voor op een doodvermoeiende week, maar een die je nooit zal vergeten.

gebouwen

ja

58

werk 34


9 juli tot 19 juli

Cassenbroek

Muizen

GEZOCHT: Vriendelijke, warme zielen, Met een gevoel voor humor Een beetje werkijver, Die niet vies zijn van een beetje modder of plezier. Sociale mensen

30

geen ervaring vereist Voldoe je aan dit profiel? Wel, dan heb ik een heel goed voorstel voor jou! De 19de editie van Cassenbroek staat op jou te wachten! Deze JNM-klassieker is het werkkamp der werkkampen. Samen wordt er gemaaid, gerijfd, â&#x20AC;Ś op het Cassenbroek. Meer specifiek, op een trilven. We proberen dit zeldzaam biotoop te behouden. Ook wordt er voor wat afwisseling gezorgd en steken we in andere gebiedjes onze handen uit de

gebouwen

mouwen, of houden we eens een rustdag. Na een lange maar bevredigende werkdag, en na samen gegeten te hebben, zorgen we voor een gezellig kampvuur, of wat de avond ons nog kan brengen. Ben je nog niet overtuigd? Geen probleem, hier is nog een haiku: Veel plezier, veel werk

ja

Met veel enthousiasme Kom naar Cassenbroek

72

35


3 augustus tot 13 augustus

Kanne

Sint-Pietersberg

Eindelijk is het dan zover, de kampenzomer is aangebroken en je kan kiezen op welke kampen je allemaal mee gaat. En natuurlijk staat ook dit jaar weer het St.-Pietersbergkamp op de kalender. Wist je dat het zomerkamp nu voor de 34ste keer georganiseerd wordt? Het is dus zeker de moeite waard om eens langs te komen.

20

De mensen die al eerder hier geweest zijn, kunnen terugzien wat een fantastische resultaten de vorige edities al hebben opgeleverd, en dat is zeker de moeite. Samen met nieuwe mensen – waar we natuurlijk niet zonder kunnen – kan nog veel meer resultaat worden geboekt. Iedereen die het ziet zitten om zijn handen uit de mouwen te steken, iedereen die wil genieten van al het schoon wat hier groeit en bloeit, wat hier rondloopt en vliegt, is welkom. Stel je eens voor: de zon staat mooi aan de hemel. Alle plantjes staan mooi in bloei. Vlinders en vogels zijn druk in de weer en vliegen over prachtige graslanden. En als JNM’ers mogen we er trots zijn dat we daar een stukje aan hebben kunnen bijdragen. Maaien en hooien van de graslanden, hier en daar een boompje

gebouwen

kappen. We onderhouden de kanaalbermen – die ondertussen ingekleurd zijn als grootste kalkgrasland van Vlaanderen – om wondklaver in stand te houden, en hiermee ook het dwergblauwtje dat hier zijn eitjes op afzet. En dat alles samen met geweldige mensen en in een fantastische sfeer. ’s Avonds gaan we op excursie om dassen te bekijken. Wie weet zien we wel een koppeltje oehoes vliegen die hier in de buurt een nest hebben. Om de avond af te sluiten liggen we in mooie tijmvelden te genieten van de zon die aan de horizon stilletjes aan verdwijnt. Voor de geïnteresseerden zijn er lezingen en voordrachten

ja

over de geschiedenis van de berg. En wie weet kunnen we wel de mergelgrotten gaan verkennen…

72

werk 36


4 augustus tot 11 augustus

Het Zeggekamp

geel

De Zegge, het natuurgebied waar het allemaal om draait, ligt in het hartje van de Kempen. Een prachtig reservaat van zo’n 100 ha. Het is een restant van wat vroeger het Geels gebroekt was: een laagveengebied met een enorme ecologische waarde en een rijke fauna en flora. Door een grootschalige ontginning begin jaren ‘50 scheelde het niet veel of alles was verloren gegaan. Dankzij de inspanningen van conservator Marcel Verbrugge en de Zoo van Antwerpen kocht men een gedeelte van 60 ha aan. Via doorgedreven beheerswerken is men erin geslaagd een gedeelte geschiedenis te bewaren, en kunnen we nu genieten van een prachtig reservaat. De Zegge is een mix van hooilanden, trilvenen, schrale heide, veenplassen en

35

broekbossen met een enorme rijkdom aan planten en dieren. Ze herbergt enkele unieke plantensoorten die maar op een paar plaatsen in België te vinden zijn, bijvoorbeeld het klein klimopklokje en het waterlepeltje. Ook voor insecten, vogels en zoogdieren is de Zegge een heel interessant gebied. Zelfs ringslangen zijn al verscheidene keren gezien op kamp. In dit paradijs gaat al 25 jaar het Zeggekamp door. Het kamp is in de eerste plaats een werkkamp: kappen, hooien, plaggen... ten dienste van het reservaat.

tenten

Als ontspanning een moddergevecht, of gewoon in het hooi chillen en naar de blauwe, trillende hemel kijken. Als we na een dag hard werk terug naar de kampplaats fietsen, kunnen we toch niet weerstaan aan het koele water van het Kempisch kanaal en nemen we een frisse duik. ’s Avonds is er steeds een matchke volleybal voor de fanatiekelingen, een Kubb-toernooi of een gezellige babbel bij het knisperende kampvuur. En als het zo’n weer is als de vorige jaren, kunnen we slapen in een hooibergje onder de blote hemel. Dit jaar komt er ook een geïmproviseerde cinemazaal met bijhorende popcorn- en suikerspinmachine. Dit en veel andere overbodige luxe – gewoon omdat het kan.

ja

Je merkt het: het Zeggekamp heeft alles om ook dit jaar weer een geweldig succes te worden, en het is dan ook een must voor elke JNM’er! Op dit kamp wordt speciale aandacht besteed aan INI’s.

51

37


4 augustus tot 13 augustus

antwerpen

Rattepatroei Die avond veranderde zijn leven.

Zoals vele mannen in het zogenaamde indianenreservaat wist Farting Penny niet beter dan de verloren trots van zijn volk te bedelven onder drank en gokpartijen. Een zoveelste caféruzie met zijn ruige motormakkers.

23

Die vonden Smalle Sandy zoals altijd maar een sentimentele klaagmachine die niets anders kon dan zeuren over de stinkende gassen van hun enige trots: hun motorfietsen. Maar toch vond Farting Penny haar nog steeds een lekker stuk. Zoals altijd vielen er wat vuile woorden en rake klappen. Weeral had Farting Penny een stuk in zijn voeten toen hij op zijn motor stapte en nog steeds wist hij opzettelijk niets over snelheidslimieten. Zoals gewoonlijk had Smalle Sandy geweigerd om op dat vervuilende gevaar door de betonnen wereld te scheuren. Maar voor ze het wist had hij haar deze keer wel achterop zijn snelheidsduivel gesmeten. Te snel door de bocht. Uit de bocht. Tegen een BOOM! De motor lag daar perte totale. Zo voelde hij zich zelf ook. En Smalle Sandy… bewoog niet meer.

tenten

Waarom kwam Farting Penny net onder die boom tot het inzicht dat zijn geliefde altijd al gelijk had? Waarom wilden zijn oude makkers hem niet meer helpen om zijn motor te herstellen? Misschien kwam het door de promilles in zijn bloed dat zijn liefste Sandy die nacht plots wonderbaarlijk in een gouden koersfiets veranderde. (Of herinnert hij zich gewoon niet helemaal dat hij een voorbijganger simpelweg van die fiets heeft gemept en ermee aan de haal ging?) Hoe dan ook besloot hij om nooit nog een druppel fossiele

ja

brandstof aan te raken. Ontrafel alle geheimen van de motorloze bikersclub die hij zelf oprichtte. Haal oude fietsen uit elkaar. Knutsel ze weer in elkaar. Maak banden en remmen. Bedenk knotsgekke tandwielconstructies. Verzin wat we morgen moeten met files, luchtverkeer, fietspaden,… en hoe we duurzaam mobiel kunnen zijn. Maar ga vooral eens flink loos op de fiets en overtroef die platte Hell’s Angels met pure Pedal Power!

83

WANT DE RATTEPATROEI KOMT NAAR ANTWERPEN ! van 4 t.e.m. 13 augustus. Smeer je kuiten al maar in. Jouw kans op een leven als duurzame wegpiraat ligt bij jnm.be ! Leave that petrol. Be Rat Patrol!

milieu 38


29 juni tot 6 juli

Vlam er lustig op los-kamp Zijn ze zot geworden! Nog geen dag van school af en al op kamp.

kalmthoutse heide

Maar is dat niet wat we willen als JNM’er? Geen tijd meer verspillen, elk moment van de zomer benutten om ons te amuseren – en wat is dan beter om mee te starten dan een JNM-kamp dat op ons lijf geschreven is? Uitdaging, volharding, amusement, stoeien, misschien ook wel wat knoeien met die exoten… Iedereen kent het gebied waar wij een week gaan vertoeven – zelfs diegenen die niets van natuur moeten hebben – en met de JNM ben je er waarschijnlijk al geweest. We gaan op ontdekkingsreis

17

en laten onze sporen achter. Geen vernieling, nee, maar beheer om er de volgende jaren heide te zien bloeien. Het gebied waarover we spreken is de Kalmthoutse heide. Onze kenners van dienst (misschien ben jij wel de grote verrassing ) weten waar ze mee bezig zijn. Ze zullen dit van jou dus ook verwachten. Geen startcompetenties vereist, al komen die goed van pas. Je zal het kamp in ieder geval niet verlaten zonder een expert te zijn in beheer en natuurstudie op de heide. Geen paniek: JNM’ers doen uiteraard nog andere dingen dan beheren en leren. Heb je zo niet direct een idee? Bedenk maar wat er allemaal kan geburen in “vrije” momenten. Iemand die zomaar vanuit een boom begint te zingen, enthousiasme over een beestje niet groter dan een pareltje, en je volledig laten gaan in een nachtspel: het hoort er

gebouwen

allemaal bij! Een team dat jullie met veel plezier zal ontvangen staat klaar. Nu enkel nog de toonspelers die op het podium hun rol vrij kunnen invullen om er zo een zalige voorstelling van te maken, enkel bestemd voor

ja

JNM-ogen.

65

inikamp! 39


2 juli tot 7 juli

Rotselaar

Met de hulaâ&#x20AC;&#x2122;s door hageland Aloha iniâ&#x20AC;&#x2122;s! In de aanbieding: een heen- en terugreis naar het exotische (doch vulkanisch minder actieve) Rotselaar. Ons resort, gelegen in deze populaire vakantiebestemming, beschikt over enkele prachtige tenten met

20

panoramisch uitzicht, een zwembad en een strand op wandelafstand (enig inlevingsvermogen van de reizigers is noodzakelijk). De inboorlingen en hula-danseressen willen u van harte welkom heten en zullen u verbazen met schitterende acts. Onze topchef Samba is gespecialiseerd in het bereiden van lokale culinaire hoogstandjes. Op dit eiland is er voor ieder wat wils: een dagje zonnen aan het strand of voor de sportievelingen een stevige fietstocht. De Hagelandse heuvelstreek is een populaire trekpleister voor menig natuurliefhebber door zijn aangename klimaat en grote biodiversiteit. Vulkanen zijn hier niet meer te vinden maar zijn vervangen door de zeldzame broekbossen en holle wegen. Tickets zijn te verkrijgen in het betere reisbureau. We wensen jullie alvast een aangenaam verblijf.

tenten

ja

47

40


3 juli tot 10 juli

DRIEWERF OURA!

Burg-Reuland

Want we gaan op kamp! En wij verzekeren u, dit is geen gewoon kamp. Het avontuur leidt ons dit jaar immers naar Ouren, een van de meest geïsoleerde Belgische dorpjes, op de grens met Duitsland en het Groot-Hertogdom Luxemburg. We zullen over drie bergen moeten klimmen, drie rivieren doorwaden en de drie biggetjes vinden alvorens we ons kampement kunnen opzetten op dit drielandenpunt. De streek heeft echter meer te bieden dan een Europees monument op de “Dreiländereck”. De landsgrenzen worden er gevormd door rivieren zoals de Our, die een prachtige diepe vallei uitgesneden

10

heeft en het landschap vormde. We gaan hier op expeditie naar drie zeldzame (zoetwater!)parelmossels. Daarnaast zwemmen er 19 (6xdrie+1) vissoorten in de rivier waarnaast wij onze drie tenten zullen opslaan. In de vochtige beekdalgraslanden kunnen we blauwe vuurvlinders zien fladderen, maar ook meer dan drie andere schmetterlinge passeren de revue. Voorts leven er ook nog coole zwarte ooievaars, struinen er wilde katten rond en lopen we de drie koningen misschien wel tegen het lijf… Wie weet geeft K3 wel een optreden voor ons! Kortom, te veel schoons om op te noemen, dus kom het met ons beleven van drie tot 10 juli! Dit is een

tenten

combikamp van afdelingen Land van Aalst en Durmeland. Samen met jullie, nationale INI’s, zullen we dus met een drieën-20-tal in totaal zijn. We logeren in tenten, en we ontdekken de streek onder andere per fiets. Deze breng je dus zeker mee, en moet goed in orde zijn – niet in het minst de remmen, want het is daar niet zo vlak als in de Vlaanders! Ook drie (of meer) versnellingen zijn dus geen overbodige luxe. Voor ietwat getrainde fietsers! En vergeet niet: driemaal is scheepsrecht! Vincent, Anne-Laure, Ariane, Delphine en Floris

ja

65

inikamp! 41


10 juli tot 17 juli

ieper

Harige Voetenkamp Hobbits zijn ongebruikelijke wezens. Voor de andere volkeren van Midden-Aarde zijn ze een zelden opgemerkt volkje van weinig betekenis, maar desondanks hebben ze veel in hun mars â&#x20AC;&#x201C; soms meer dan ze zelf beseffen. Wat alle Hobbits gemeen hebben is een grote liefde en passie voor alles wat groeit en bloeit. Ze koesteren planten en dieren en hebben een groot respect voor de natuur.

22

Klinkt bekend? Dacht ik ook, Hobbits verschillen eigenlijk nog zo veel niet van JNMâ&#x20AC;&#x2122;ers. Daarom leven we ons in het Heuvelland, ook wel het Hobbiton van Vlaanderen genoemd, een weekje helemaal in in de wondere wereld van de Hobbit, met alle onverwachte avonturen van dien. Had je altijd al eens een bezoekje willen brengen aan Midden-Aarde? Kom dan mee op het Harige Voetenkamp: we slaan samen onze tenten op in de Palingbeek en maken het allemaal mee.

tenten

ja

65

42


20 juli tot 26 juli

Afrikakamp

saint-hubert

Saint-Hubert is gelegen in zuidelijk Centraal-Afrika en wordt gekenmerkt door oude tradities, mystieke legendes en een prachtige natuur. Saint-Hubert is nog steeds een Afrikaans land in al zijn puurheid, nog lang niet in de greep van het massatoerisme. Een reis door een van de nationale parken van Saint-Hubert is volgens kenners zelfs één van de beste safari-ervaringen ter wereld. Het land wordt dan ook niet voor niets ‘the real Africa’ genoemd, en daarenboven is het een prachtige safaribestemming.

15

Aarzel niet en schrijf je in voor deze unieke ervaring!

tenten

ja

56

inikamp! 43


2 augustus tot 9 augustus

kanne

Over Chakrawijven en Kar-ma-nnen Chakrawijven en Kar-ma-nnen, Voel jij het ook al? Die innerlijk leegte? Dat gevoel dat de wereld te groot voor je is? Een gevoel dat je wortels nooit in de juiste aarde staan? Een kriebel uit het midden van je stam tot in de top van je kruin? Dan weten

20

wij het probleem. Uw chakra is kapot. Uw potaarde moet dringend vervangen worden. Wij, priesters van de heilige bloempot weten hoe u zich voelt. Sterker nog, wij hebben zelfs een oplossing: een Zomerkamp!!! Een zomerkamp waar u samen met de andere potplanten kunt groeien, kunt zonnen en kunt bloeien. “Een zomerkamp?” zegt u, “zo, zo”. Ja, een zomerkamp van 2 tot 9 augustus. Een zomerkamp op de SintPietersberg in Limburg! Een zomerkamp waar wij allen samen onze chakras gaan oppoetsen en onze karma’s gaan bijschaven. Een kamp vol zomerse voodoo, en plezierige hindoe. Een kamp met shamanen, Tom Cruise en bosjesmensen. Maar bovenal is dit een kamp met bloempotten, want de bloempot is het leven; en wie

tenten

zijn potaarde niet waard is, is het leven niet waard. Tot slot zou ik nog even willen afsluiten met een citaat uit de Tao Te Ching (6e E v. Chr): “Een bloempot is net als het leven, waarom weet ik niet precies, maar het is zo. Denk daar maar eens over na”. Uw Spirituele leiding wacht reeds op U.

ja

65

44

Jakob Vandevoorde, Anton, Emmie, Tim, Lisa, Joke


datum: zie website

Opstandig Oxelaar

zie website

Via via is het kleine Opstandig Oxselhaartje erachter gekomen dat zijn voorgangers zijn ondergedoken ergens in een donker bos, ver, ver weg in de onderwereld. Na deze ontdekking is hij natuurlijk meer dan vastberaden om hun schuilplek te onthullen en de Opstandelingen van â&#x20AC;&#x2DC;t Oxelhaar om raad te vragen omtrent zijn missie. Want ongetwijfeld heeft de broederschap der Opstandelingen wel wat in haar mars om de bedreigde volkeren van de aarde te kunnen redden. Hij heeft zich dan ook al klaar gemaakt om een expeditie te ronselen zodat zijn missie een succes kan worden. En daarbij heeft hij natuurlijk hulp nodig.

25

En daar kom jij in het verhaal. Jij bent een onmisbare link in de uitvoering van Opstandig Okselhaartjeâ&#x20AC;&#x2122;s missie. Dit kamp dreigt de meest beruchte gebeurtenis te worden in de JNM-geschiedenis sinds het optrekken van de leeftijd. En jij kan er deel van uitmaken. Dus wees er als de geelgestipte langstaartduikhoenderen bij! En verover jouw plaats in het kamp dat een licht van geluk zal brengen in jouw leven en dat van een bedreigde generatiegenoot.

tenten

Voor meer informatie: zie website!

ja

?

inikamp! 45


De winkel in de kijker Mierenatlas van België - €10 Het referentiewerk voor iedereen die zich op mieren in ons eigenste landje wil toe leggen. Overzichtelijke kaartjes per soort en voldoende informatie om je in de wereld van deze intrigerende soortengroep te verdiepen!

Fenix HL21 - €34,95 Een goed hoofdlampje nodig? De Fenix HL21 werkt op 2 AA batterijen schijnt bijna 100 meter ver en is ideaal voor de onhandige medemens die beide handen nodig heeft!

Liever ONLINE? - bezoek de webshop - www.jnm.be/winkel - verzending gratis vanaf €50. Leden krijgen maar liefst 20% korting op bijna alle artikelen! De prijzen van de artikels die hier geafficheerd worden, zijn inclusief de ledenkorting.

46

winkel


JNM T-shirts allerhande! - €12,00 Het wordt stilletjes aan wat warmer, tijd om dit JNM Sweaters te vervangen door JNM T-Shirts! Biologisch en fairtrade en in de meest fancy kleuren! Verkrijgbaar in mannen én vrouwenmodel.

Vleermuizen van Europa en NW-Afrika - €23,60 Het standaardwerk om vleermuizen te determineren, nu te verkrijgen aan de helft van de oorspronkelijke prijs! Aan bod komen onder meer het oriëntatievermogen door echo, jachtstrategieën,

de

jaarcyclus

van

vleermuizen,

gedrag

en

levenswijze, onderkomen en tal van andere facetten. Tevens wordt aandacht geschonken aan oorzaken van bedreiging en maatregelen ter bescherming. Deze uitgave bevat honderden schitterende foto’s, tekeningen en verspreidingskaarten. Hét naslagwerk voor natuurliefhebbers, studenten, natuurbeschermers en overheden.

Dagvlinders van Europa - €18,40 Ideale gids om dagvlinders op naam te brengen aan de hand van determinatiesleutels en duidelijke aanwijzingen op de foto’s. Nu met gratis dvd én sterk in prijs gedaald! Must-have voor de vlinderliefhebber!

47


Frogging! De nieuwste hype: FROGGING! Frog thuis, op tocht en op kamp. Trek een foto, zet die op de JNMfacebookpagina en win mooie prijzen. Wint jouw kamp de prijs voor beste groepsfrogfoto?

hoofd naar links

48


op de meest onmogelijke plaatsen, maar hou het veilig

JNM-trui/T-shirt aan

49


HOOFDBESTUUR

contact Bondssecretaris

Eeckhout

Evelyne

bondssec@jnm.be

Bondsvoorzitter

Sercu

Bram

bovo@jnm.be

Knokker

Decaluwé

Céline

knokker@jnm.be

Nationaal Afdelingscoördinator

Van Gansbeke

Pieter

nac@jnm.be

Penningmeester

Desiere

Sam

ping@jnm.be

Pepe

Boeraeve

Pepijn

pepe@jnm.be

Uitgever

Meeusen

Nik

uitgever@jnm.be

Voorzitter van de BWG

De Smedt

Pallieter

bwg@jnm.b

Voorzitter van de MWG

Van den Bossche

Joris

mwg@jnm.be

Voorzitter van de NWG

Bockx

Willem

nwg@jnm.be

Vormingsverantwoordelijke

Willems

Eva

vover@jnm.be

AOP - Provinciaal afdelingscoördinator Antwerpen

Wittenberg

Arnold

pacantwerpen@jnm.be

AOP - Provinciaal afdelingscoördinator Brabant

Balcaen

Mathias

pacbrabant@jnm.be

AOP - Provinciaal afdelingscoördinator Limburg

Jambon

Wim

paclimburg@jnm.be

AOP - Provinciaal afdelingscoördinator Oost-

Camps

Linde

pacoostvlaanderen@jnm.be

Vandevoorde

Anton

pacoostvlaanderen@jnm.be

Becuwe

Pieter

pacwestvlaanderen@jnm.be

CP - Euglena redacteur

De Vroey

Lennert

euglena@jnm.be

CP - Intern communicatieverantwoordelijke

Meeusen

Nik

inkom@jnm.be

CP - Kikker redacteur

Van Ongeval

Kaat

kikker@jnm.be

CP - Pers/promoverantwoordelijke

Mees

Hannelore

persenpromo@jnm.be

CP - Webmaster

Lenders

Seppe

webmaster@jnm.be

PP - Congresverantwoordelijke

Rappé

Wim

congres@jnm.be

PP - Internationaal Secretaris

Dekeukeleire

Daan

ins@jnm.be

PP - Kampensecretaris

Parmentier

Nele

kampensec@jnm.be

VP - Animatorcursus

Willems

Eva

animatorcursus@jnm.be

VP - Basiscursus

Claeys-Bouuaert

Mathias

basiscursus@jnm.be

VP - Hoofdanimatorcursus

Vangansbeke

Maarten

hoofdanimatorcursus@jnm.be

Vlaanderen 1 AOP- Provinciaal afdelingscoördinator OostVlaanderen 2 AOP - Provinciaal afdelingscoördinator WestVlaanderen

Euglena is het nationale tijdschrift van de JNM. Het verschijnt driemaandelijks en wordt door onze vrijwilligers gemaakt. Artikels, foto’s, tekeningen en ideeën zijn steeds welkom op het redactieadres. Teksten liefst via e-mail. Maak je teksten niet op, dat is werk voor de redactie. Zet wel je naam onderaan de tekst. Foto’s en grafieken zet je niet tussen de tekst, maar geef je in een apart bestand of als origineel erbij. Foto’s moeten minstens een resolutie hebben van 300dpi. Ingescande lijntekeningen 600 dpi. Vermeld ook de naam van de fotograaf. De redactie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen wegens taalkundige, technische of esthetische redenen en om bijdragen te weigeren. Speciale dank aan de schrijvers en fotografen. (Foto achterflap: Pieter-Jan Volders) Layout: Nik Meeusen Hoofdredactie: Lennert de Vroey Redactie: ldv, nme, Evelien Scheelen, Kaat Van Ongeval, Judith Herman, Benjamin Meeusen, Annelies Janssens, Klaas Debusschere.

colofon


0471/53 30 55

kaatvanongeval@hotmail.com

‘S Heerenbosch

Annelieke Scheelen

0478/999119

anneliekesche@hotmail.com

Aa-Beek

Thijs Nouws

0477/60 24 67

thijs@jnm.be

Akerland

Veerle Rappé

012/74 35 46

veerleksenia@gmail.com

Fruitstreek

Seppe Lenders

0487/33 86 52

seppe.lenders@gmail.com

Antwerpen

Esben Six

09/385 84 32

ijbeer@gmail.com

Bovenschelde

Robrecht Debbaut

0479/13 53 18

robrechtdebbaut@hotmail.com

Brugge

Mathias Balcaen

0476/07 24 56

mathias.balcaen@gmail.com

Brussel

Zeger Van Den Broele

09/349 19 32

zeger.vandenbroele@UGent.be

Durmeland

Roeland Develter

0474/309279

roel_d_@hotmail.com

Eeklo

Veerle Rappé

012/74 35 46

veerleksenia@gmail.com

Fruitstreek

Jakob Christiaens

0478/70 01 04

jakob_christiaens@hotmail.com

Gent

Lena Nijman

0487/90 53 04

lena.nijman@gmail.com

Hageland-Zuiderkempen

Jens Vastmans

0474/022604

jensvastmans@live.be

Hoge Kempen

Simon Schowanek

0474/56 47 87

simon.schowanek@gmail.com

Klein-Brabant

Matthias Strubbe

0495/89 97 66

matthiasstrubbe@hotmail.com

Kortrijk

Natuurpunt Krabboen

croesrita@hotmail.com

Krabboen

Aaricia Ponnet

0472/46 04 76

aaricia.ponnet@gmail.com

Krekenland

Hanne Van Den Bosch

0498/70 62 03

hannevdbosch@gmail.com

Lage Kempen

Sander Bruylants

0485/65 12 77

sander.bruylants@hotmail.com

Land Van Aalst

Josima Quintelier

0478/72 84 65

josimaquintelier@hotmail.com

Leievallei

Helena Vanrespaille

0499/717146

helena.vanrespaille@gmail.com

Leuven

Lysander Fockaert

0472/71.04.32

lysanderfockaert@hotmail.com

Markvallei

Martijn Spaninxs

0479 52 54 91

martijn.spaninxs@skynet.be

Mechelen

Astrid Volders

0484/89 03 74

voldersastrid93@gmail.com

Midden-Limburg

Stijn Borny

0479/53 86 60

stijnborny@hotmail.com

Middenkust

Joren Deliaert

0470/87 08 73

joren.deliaert@gmail.com

Moervallei

Rik Puls

0496/04 13 99

pulsrik@hotmail.com

Neteland

Jenna Vergeynst

055/42 55 64

jennavergeynst@hotmail.com

Ninove-Geraardsbergen

Charlotte Van Cappellen

0497/70 35 85

charlottevancappellen@gmail.com

Noordwest-Brabant

Lauranne Mardulier

0494/940321

lauranne.mardulier@gmail.com

Oost-Brabant

Sofie Defour

0479/57 28 93

sofiedefour@gmail.com

Pajottenland

Stijn Baeten

0476/63 47 32

sportfreak555@hotmail.com

Pallieterland

Zoë De Corte

0476/06 11 13

decortezoe@gmail.com

Poekebeek

René Bondue

0498/69 49 25

renebondue4@hotmail.com

Roeselare

Lidy Agbeke

0475/31 03 91

lidy_jnm@hotmail.com

Scheldeland

Jef Hendrix

014/43 96 36

jefhendrix95@hotmail.com

Taxandria

Sofie Wahlen

0472/45 43 89

sofietje_w@hotmail.com

Vlaamse Ardennen

Laura Liekens

0489/42 51 64

lauraliekens@hotmail.com

Voorkempen

Ruben Meersman

0498/08 36 72

rmm636@hotmail.com

Waasland

Riene Bijnens

0474/104777

rienebijnens@hotmail.com

West-Limburg

Margaux Boeraeve

0486/88 91 45

margaux.boeraeve@gmail.com

Westland

Toon Huybrechts

0487/90 58 43

toon_huybrechts@hotmail.com

Zandland

Ellis De Mets

0494/75 72 12

ell.dm1@gmail.com

Zottegem

Eli Bijnens

0478/52 93 70

elibijnens@hotmail.com

Zuid-Limburg

Wietse Beckwé

0478/18 74 20

wietsebeckwe@hotmail.com

Zuidwest-Brabant

Tom De Turck

0472/30 11 94

turcketje@hotmail.com

Zuidwest-Brabant

AFDELINGEN

Kaat Van Ongeval


“Ik vind het zalig om met JNM de natuur in te trekken, om de verwondering van de piepers te zien als ze een kikker vangen, om plezier te maken met vrienden en om avonturen te beleven met ini’s. Het is enkel jammer dat ik zo weinig van natuur weet. Het is moeilijk om telkens nieuwe dingen aan de piepers te kunnen vertellen en ik weet niet hoe ik zelf zou moeten beginnen aan pakweg een sprinkhaan determineren of wat ik allemaal zou kunnen tonen en vertellen als we in een bos lopen.”

herken je jezelf hierin?Zin om meer

te weten over de natuur? Leukere en betere natuurtochten te organiseren? Aarzel dan niet langer! En schrijf je in voor de Natuurstudiecursus! We combineren 5 dagen lang de zalige sfeer van de JNMcursussen met de wondere wereld van de natuurstudie. De interessante sessies, heerlijke excursies en leuke avondactiviteiten volgen elkaar op. We zoeken naar knalblauwe heikikkers in de paartijd, bestuderen de schoonheid van een kleine snoek, vinden onze weg in de determineertabellen en kruipen een kerk in op zoek naar grijze grootoorvleermuizen. Daarnaast geven we massa's tips en bedenken we samen

talloze leuke ideeën om aan natuurstudie te doen met piepers en ini’s, om hen enthousiast te maken, om hen zelf te stimuleren om beestjes en planten op naam te brengen via tabellen en boeken, om allerlei fantastische weetjes over die beestjes en planten te weten te komen, om even enthousiast te worden als ons! Wees erbij en we maken er 5 onvergetelijke dagen van. Wij durven alvast één belofte te maken over de onvoorspelbare natuur: de boomkikker, óns JNM-symbool, zien we sowieso! Tot dan! Het cursistenteam: Anton, Bram, Daan, Leen, Jelle en Margaux. Meer praktische info, krijgen jullie na de inschrijving. Voor

Natuurstudiecursus van 9 tot 14 april

Euglena jaargang 2012-13 nummer 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you