Page 1

GOOD DESIGN IS TIMELESS


Restoration and industrialization of icons of Polish design using modern technologies and materials

Vzór to marka stworzona przez Jakuba Sobiepanka na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w ramach dyplomu magisterskiego w pracowni Tomka Rygalika. Wypracowanie koncepcji marki zakładającej stworzenie spójnego modelu wdrażania do produkcji seryjnej ikon polskiego projektowania zajęło blisko dwa lata. Istotnym elementem tego procesu było, jako przejaw realizacji przyjętej koncepcji marki, przywrócenie do życia trzech projektów foteli Romana Modzelewskiego z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii z jednoczesnym poszanowaniem praw autorskich. Laureat nagrody Comingout 2012 – najlepsze dyplomy Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w kategorii „Wzornictwo”, Warszawa, grudzień 2012. Długoterminowym celem marki, która rozwijana jest obecnie w ramach spółki prawa handlowego VZÓR Sp. z o.o. jest stworzenie przekrojowej kolekcji ikon polskiego i środkowo europejskiego designu, do której w przyszłości dołączą projekty wybitnych współczesnych twórców oraz promowanie dorobku wzorniczego tego regionu w kraju i na świecie.

Roman Modzelewski sitting on one of the first versions of the RM58 armchair that was designed and crafted by himself in 1958.


Fotel RM58 otwiera przygotowywaną przez markę Vzór kolekcję Romana Modzelewskiego, a jego wdrożenie jest modelowym przykładem sposobu w jaki marka planuje funkcjonować. Fotel RM58 to wprowadzona do produkcji seryjnej w 2012 roku wersja kultowego fotela projektu Romana Modzelewskiego. Wykonany w roku 1958 prototyp z laminatu poliestrowo-szklanego był prekursorskim zastosowaniem tego tworzywa w Polsce, a od strony formalnej stanowił unikatowy w skali światowej przykład w pełni uformowanej, jednorodnej organicznej skorupy siedziska. Jeden z oryginalnych egzemplarzy fotela został zakupiony przez londyńskie Victoria & Albert Museum do kolekcji światowego designu. Fotel był prezentowany przez V&A na wystawie „Cold War Modern: Design 1945-1970” będącej ekspozycją zestawiającą dzieła nowoczesnego designu, architektury, filmu i popkultury, powstałe w okresie „zimnej wojny” po obu stronach Żelaznej Kurtyny. Fotel znalazł się również wśród obiektów wystawionych na zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawie „Chcemy być nowocześni. Polski design 1955–1968”, która prezentowała ikony polskiego designu. Dwa oryginalne fotele „RM58” znajdują się ponadto w stałej kolekcji Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego MNW.


Precyzyjnie opracowana forma stanowi stuprocentowe odwzorowanie względem oryginału. Produkcja RM58 w nowym materiale i z wykorzystaniem technologii przemysłowych umożliwiła odejście od ograniczeń związanych z produkcją o charakterze rzemieślniczymi i zaoferowanie produktu o stałych parametrach jakościowych, który może być produkowany szybko i względnie tanio, w dużych seriach. Precyzyjnie opracowana forma stanowi stuprocentowe odwzorowanie względem oryginału. Całkowite przeprojektowanie technologii produkcji fotela umożliwiło również rezygnację ze stałego połączenia nóg fotela z siedziskiem (obecnie nogi są wkręcane w siedzisko w specjalnie zaprojektowane do tego celu inserty zatopione w masie skorupy) dzięki czemu istotnie ograniczono rozmiar fotela w transporcie, ułatwiając jego dystrybucję i obniżając jej koszty. Przywrócenie fotela z zastosowaniem technologii rotoformowania umożliwiło ponadto zaoferowanie fotela w wersji matowej, która poza nową jakością natury estetycznej proponowana jest w nowej, współczesnej gamie kolorystycznej, specjalnie dobranej w porozumieniu z dysponentem osobistych praw autorskich – wdową po Romanie Modzelewskim Panią Werą Modzelewską. Wersja klasyczna (lakierowana) oferowana jest natomiast w oryginalnej, zaprojektowanej przez artystę palecie kolorystycznej.


Precyzyjnie opracowana forma stanowi stuprocentowe odwzorowanie względem oryginału.


Produkcja RM58 w nowym materiale i z wykorzystaniem technologii przemysłowych umożliwiła odejście od ograniczeń związanych z produkcją o charakterze rzemieślniczymi i zaoferowanie produktu o stałych parametrach jakościowych, który może być produkowany szybko i względnie tanio, w dużych seriach. Precyzyjnie opracowana forma stanowi stuprocentowe odwzorowanie względem oryginału. Całkowite przeprojektowanie technologii produkcji fotela umożliwiło również rezygnację ze stałego połączenia nóg fotela z siedziskiem (obecnie nogi są wkręcane w siedzisko w specjalnie zaprojektowane do tego celu inserty zatopione w masie skorupy) dzięki czemu istotnie ograniczono rozmiar fotela w transporcie, ułatwiając jego dystrybucję i obniżając jej koszty. Przywrócenie fotela z zastosowaniem technologii rotoformowania umożliwiło ponadto zaoferowanie fotela w wersji matowej, która poza nową jakością natury estetycznej proponowana jest w nowej, współczesnej gamie kolorystycznej, specjalnie dobranej w porozumieniu z dysponentem osobistych praw autorskich – wdową po Romanie Modzelewskim Panią Werą Modzelewską. Wersja klasyczna (lakierowana) oferowana jest natomiast w oryginalnej, zaprojektowanej przez artystę palecie kolorystycznej.


Precyzyjnie opracowana forma stanowi stuprocentowe odwzorowanie względem oryginału.


RM58 Technical details and colours

All measurements in millimeters and inches

RM58 matt Seat made of polyethylene. Dyed in cake. Powder coated black matt steel legs with anti-slippery endings.

720 / 28 1/3

01

02

03

04

05

06

07

08

black

white

red

turquoise

dove

orange

gray

milk (semi-transparent)

680 / 26

3/4

670 / 26

1/3

RM58 classic Seat made of polyethylene varnished to high gloss. Powder coated black matt steel legs with anti-slippery endings.

weight 12 kg / 26 1/3 lbs

001

002

003

004

005

black

white

red

green

yellow

19/23 Dzika St., Apt. 55 00-172 Warsaw/Poland vzor@vzor.pl designed and produced in Poland The list of our resellers is available on www.vzor.pl

Visit also our profile on Facebook: vzor.design

Prezentacja  

vzór prezentacja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you