Page 1

br. 25

lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www. varazdinska-zupanija.hr

Potpisan sporazum o nadogradnji varaždinske Opće bolnice

str. 2-3.

Započela realizacija projekta vrijednog 300 milijuna kuna str. 10.

str. 14.

Gourmet festival 2014

Prikupljenim novcem pomogli poplavljenoj Slavoniji

Wollsdorf Leder u Jalžabetu

250 novih radnih mjesta


2

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

AKTUALNO

Varaždinska županija

Potpisan sporazum o nadogradnji varaždinske Opće bolnice

Započela realizacija projekta v Sporazum o početku realizacije projekta potpisali su župan Varaždinske županije Predrag Štromar, ministar zdravlja, sanacijski upravitelj OB Varaždin Mladen Smoljanec i Josip Borak iz CEI-a Oko tristo milijuna kuna vrijedan je projekt nadogradnje i obnove varaždinske Opće bolnice, a sporazum o početku realizacije projekta na koji se čekalo desetak godina, potpisali su 19. svibnja tadašnji Ministar zdravlja Rajko Ostojić, župan Varaždinske županije Predrag Štromar, sanacijski upravitelj Opće bolnice Varaždin Mladen Smoljanec i predsjednik Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Josip Borak.

država plaća najam Projekt će se financirati prema modelu javno-privatnog partnerstva, a Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku prema kojoj će Ministarstvo zdravlja u potpunosti plaćati najam. – Vlada RH donijela je odluku da će u potpunosti financirati najam bolnice. Prije je bilo riječi o tome da će država financirati 90 posto najma, a Županija deset posto, no na naše inzistiranje i zbog toga što je država postala osnivač bolnice ulaskom u sanaciju, Mini-

S obzirom na to da je ulaskom u sanaciju Ministarstvo zdravlja postalo osnivač Opće bolnice Varaždin, država će u potpunosti financirati najam u idućih 25 godina, a sva dokumentacija za početak natjecanja privatnih partnera bit će gotova u idućih četiri mjeseca starstvo zdravlja će preuzeti stopostotno financiranje najma. Ovo je velika stvar za Varaždinsku županiju, jer se radi o izrazito velikim svotama novca na 25 godina – rekao je župan Predrag Štromar. Sva dokumentacija za početak natjecanja privatnih partnera koji će se kandidirati, trebala bi se pripremiti za tri do četiri mjeseca. Trebaju se izraditi komparatori, troškovnici, dokumentacija za nadmeta-

Potpisan ugovor je obvezujuć i njime se daje nared

nje, pa sve do pripreme ugovora koji će biti dio natječajne dokumentacije. Kako je najavljeno, natječaj će najvjerojatnije ići u dva kruga. Najprije će ići iskaz interesa svih onih zainteresiranih koji će udovoljiti uvjetima ugovora i svim referencama koje su potrebne za izgradnju te bolnice, a u drugom krugu ići će obvezujuće ponude te će se tada izabrati ona najbolja i najpovoljnija ponuda i potpisati ugovor s najboljim ponuditeljem. – Najam bolnice ugovorit će se na 25 godina i očekujemo da ćemo prije proljeća iduće godine utvrditi ugovor s privatnim partnerom te da će gradnja krenuti najkasnije u proljeće 2015. godine. Vrijednost cjelokupnog projekta bez PDV-a je 240 milijuna kuna – naglasio je župan Štromar.

dodatnih 8300 kvadrata

Opća bolnica Varaždin trebala bi postati jedna od najmodernijih bolnica u Hrvatskoj

Kako je istaknuo ministar zdravlja Rajko Ostojić na potpisivanju ugovora, dogradnja i obnova varaždinske kirurgije važna je za cijelu Hrvatsku. – Ova dogradnja važna je za cijelu Hrvatsku, a ne samo


Varaždinska županija

AKTUALNO

3

vrijednog 300 milijuna kuna najpovoljniji i trebao bi imati najmanje troškova. Nadamo se da će biti barem dva konzorcija na natječaju, jer smo vidjeli da kada se bore barem dva konzorcija, dolazi do spuštanja cijene. Opet, ne bismo htjeli da cijene budu niže od realnih i da se stvaraju gubici pa de se ne mogu platiti porezi i doprinosi za radnike ili isplatiti kooperante – rekao je varaždinski župan Štromar.

najmodernija bolnica

dba Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora da provede postupak javne nabave

U planu je dogradnja kirurgije za još jedan kompleks od 8300 kvadrata, kao i obnova starog dijela, a napravit će se i objedinjeni hitni prijem. Uključen je peti kat interne, hemodijaliza, kao i topli spoj između interne, rodilišta, neurologije i kirurgije za regiju. Varaždinska bolnica peta je u našoj zemlji po veličini. Još se kao mladi liječnik sjećam da su u Varaždinu neke operacije napravljene prije nego u velikim zagrebačkim klinikama. Projekt kroz javno-privatno partnerstvo u potpunosti financira Ministarstvo zdravlja, odnosno Republika Hrvatska – rekao je Ostojić. U planu je dogradnja kirurgije za još jedan takav kompleks od oko 8 300 kva-

drata, potpuno će se urediti stari dio kirurgije, a u novom dijelu napravit će se i objedinjeni hitni prijem.

potpuna opremljenost Uključen je peti kat interne, hemodijaliza, kao i topli spoj između interne, rodilišta, neurologije i kirurgije tako da će se sva komunikacija voditi unutar svih zgrada. Ogroman iznos uložit će se u cjelokupnu opremu bolnice, osam operacijskih sala, a uključeni su CT i magnetska rezonanca. Veći dio svih ostalih djelatnosti preselit će se ili u novoizgrađeni dio kirurgije, ili u stari dio, ovisno o tome gdje će biti više prostora, stoga ni jedna bolnička djelatnost ne bi više smjela biti izvan novog kompleksa zgrada. Izgradnja bi trebala biti gotova za dvije do tri godine. – Očekujemo da će se na natječaje javljati naše domaće tvrtke koje će odraditi jedan veliki dio posla. Tko će ugovor dobiti, ne možemo prognozirati, iako bi naš konzorcij, ako se napravi dobar konzorcij u našoj županiji, trebao biti

Na potpisivanju ugovora kojim je započela realizacija ovog velebnog projekta vrlo važnog za Varaždinsku županiju, rečeno je da će ovo biti jedna od najmodernijih bolnica, posebno zato jer je u dogovoreni iznos uračunata i sva nova medicinska oprema. – Trudit ćemo se da u ove dvije, dvije i pol godine, naš srednji i doktorski kadar bude opremljen da radi s novim tehnologijama i da naše građanstvo dobije vrhunsku zdravstvenu zaštitu – istaknuo je na potpisivanju ugovora o početku realizacije, ravnatelj Opće bolnice Varaždin Mladen Smoljanec. Potpisivanjem ugovora bio je vrlo zadovoljan i sam varaždinski župan, Predrag Štromar. – Dosad smo potpisali dva sporazuma s raznim ministrima, a danas je potpisan ugovor koji je puno više obvezujući od sporazuma. Dajemo naredbu Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora da provodi postupak javne nabave. Ništa više ne može zaustaviti ovaj projekt, osim možda da se nitko ne javi na natječaj. Ali ja sam siguran da će biti više tvrtki koje su zainteresirane za izgradnju. Varaždin postaje centar izvrsnosti i zdravstva. Građani susjednih županija ne moraju se bojati da neće biti dobro primljeni ovdje. Našim vrhunskim sestrama i liječnicima bit će lakše raditi u kvalitetnijim prostorima od onih u kojima sada rade. U novom kompleksu bit će sva potrebna oprema da pacijenti ne moraju ići u Zagreb, nego da se sve odradi ovdje – istaknuo je zadovoljno župan Štromar.


4

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

AKTUALNO

Varaždinska županija

Svi učenici Varaždinske županije imat će jednake uvjete obrazovanja u osnovnim školama

Jednaka kvaliteta obrazovanja za sve

Krenula realizacija projekta “Varaždinska županija – škole” Četiri škole kojima je osnivač Varaždinska županija dobit će svoje novo i ljepše ruho. Sporazum o realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva potpisan je u Županijskoj palači Projekt vrijedan 107 milijuna kuna došao je u fazu početka njegove realizacije. Projektom su obuhvaćene četiri županijske škole . To su OŠ “Vladimira Nazora” Sveti Ilija, OŠ “Ivan Kukuljević Sakcinski” Ivanec, OŠ Martijanec i Područna škola Ključ u sastavu OŠ Novi Marof.

jednak standard Sporazum su potpisali ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, vraždinski župan Predrag Štromar, predsjednik Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Josip Borak te gradonačelnici

i načelnici Ivanca, Novog Marofa, Martijanca i Svetog Ilije. Glavni cilj projekta jest jednak standard za sve učenike Varaždinske županije, što bolje i kvalitetnije obrazovanje. – U Varaždinskoj županiji već sada 87 posto djece pohađa jednosmjensku nastavu. Da je jednosmjenska nastava potrebna, govore i rezultati naših učenika na raznim natjecanjima na kojima redom osvajaju prva mjesta. Nije to samo rezultat jednosmjenske nastave, već se učenicima omogućila i dodatna nastava, dodatni centri izvrsnosti, gdje se oni najkvalitetniji mogu dodatno obrazovati i dodatno učiti – istaknuo je na potpisivanju sporazuma župan Predrag Štromar.

jpp - najisplativiji

Škole će zasjati u novom ruhu

Iako se puno raspravljalo o isplativosti modela javno-privatnog partnerstva, i župan Štromar i ministar Jovanović istaknuli su kako je model JPP-a trenutno najbolji i najisplativiji. – Model javno-privatnog partnerstva je model gdje se privatno ulaganje može iskoristiti za javnu dobrobit. U ovom

Projekt će se financirati prema modelu javnoprivatnog partnerstva. Država je osigurala 55 posto sredstava, jedinice lokalne samouprave će uložiti 10, a Varaždinska županija 35 posto slučaju za kvalitetu školstva. Dakle, svi izračuni koji su vezani uz model JPP-a pokazuju da je taj model otprilike 15 posto jeftiniji od klasičnog modela ulaganja. Hrvatska Vlada je osigurala da s 55 posto svojih sredstava potiče ovaj model i na taj način je olakšano županijama koje ulažu 35 posto i jedinicama lokalne samouprave koje ulažu 10 posto. Dakle, iskustva koja su se pokazala u proteklom periodu i način na koji je ovaj model prihvaćen u županijama gdje je već potpisan, ubrzavaju ovu priču i uvjeren sam da ćemo vrlo brzo uz ovih 18 škola imati još toliki broj škola u projektu JPP-a diljem Hrvatske – istaknuo je ministar Jovanović.


AKTUALNO

Varaždinska županija

5

Potpore iz Jamstvenog fonda

Varaždinskoj prerađivačkoj industiji četiri milijuna kuna Novih četiri milijuna kuna iz jamstvenih fondova dodijeljeno je prerađivačkoj industriji Varaždinske županije, čime se nastavlja dobra praksa koja je započela prošle godine Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i varaždinski župan Predrag Štromar potpisali su novi Ugovor o dodjeli potpora iz Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014 godinu.

interes poduzetnika Varaždinska županija je u ovaj program ušla već prošle godine, a korisnici ovog jamstvenog fonda su županije koje na svojim područjima imaju osnovane potporne institucije koje imaju iskustva u jamstvenim kreditima. Krediti su namijenjeni isključivo prerađivačkoj industriji. – Varaždinska županija je prošle godine bila među samo četiri onih koje su se uspjele organizirati i prijaviti. Ove godine sam zadovoljan jer je 17 županija shvatilo da je to dobar program i da je pametno uzeti sredstva od ministarstva i preko svojih agencija ih proslijediti poduzetnicima. Kako je Varaždinska županija već prošle godine bila lider u tome, ove godine joj nije bio problem ponoviti taj uspjeh i potpisati ugovor na četiri milijuna kuna, koje će biti proslijeđene na razvojne agencije, a potom i poduzetnicima – rekao je ministar Vrdoljak na potpisivanju novog ugovora. Župan Varaždinske županije Predrag Štromar izrazio je zadovoljstvo zbog novog ugovora i istaknuo kako postoji ve-

Varaždinska županija opet se pokazala najspremnijom za povlačenje sredstava

Varaždinska županija svoj je posao dobro odradila prošle godine pa je i ove dobila sredstva iz Jamstvenog fonda, a župan Predrag Štromar očekuje da će se sva sredstva vrlo brzo uložiti u prerađivačku industriju liki interes naših poduzetnika za ovakav način kreditiranja.

90 izdanih garancija – Dobro smo prošle godine odradili posao i opet ove godine dobili sredstva. Međutim, ove godine je malo konkretniji i jasniji program. Prvenstveno je sada na bankarima da malo smanje kamate i onda će se ta sredstva moći vrlo brzo i potrošiti. To je potencijal od nekih oko 40 milijuna kuna, koliko kredita i garancija mi možemo izdati. Ja sam siguran da će se za oko tri do četiri mjeseca to i realizirati, posebno zato jer ima dosta upita od poduzetnika. Mi smo fond od četiri i pol milijuna kuna već spojili s prijašnjim fondom i imamo oko 90 izdanih garan-

cija. Prošle godine je to bilo nešto manje prvenstveno zbog visokih kamata od banaka, ali sad vidimo da se država zadužuje po puno nižoj kamati nego što je to bilo prošle godine. Ja očekujem da ćemo vrlo brzo sve uložiti – rekao je župan Što se tiče Ministarstva gospodarstva, oni imaju dva cilja. Prvo, to je napraviti programe za reindustrijalizaciju Republike Hrvatske, jer svako radno mjesto u industriji donosi najmanje pet radnih mjesta u uslužnim djelatnostima koje prate industriju. I drugo, stabilizacija energetskog sektora i pozicioniranje Hrvatske kao energetskog čvorišta ovog dijela Europe. – Što se tiče industrije, radili smo operativne programe bez obzira na rezanje proračuna i nedostatak sredstava. U operativnom programu za investiciju, industriju, nova zapošljavanja i izvoz smo volumen od 120 milijuna kuna ove godine digli na 132 milijuna kuna. U jamstvenom fondu, prošlogodišnjih 18 milijuna smo osigurali također da pomažemo jamstvima prerađivačkoj industriji i inovacijama u prerađivačkoj industriji koje nam dižu konkurentnost, a sad smo tih 18 milijuna digli na 30 milijuna kuna – naglasio je ministar prilikom potpisivanja ugovora u Županijskoj palači.


6

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

AKTUALNO

Varaždinska županija

Općinama i gradovima Varaždinske županije

Tri milijuna kuna za projekte en učinkovitosti Dodijeljenim sredstvima obnavljat će se fasade, mijenjati prozori i stolarija, izolacija, sustavi grijanja, a ujedno je ovo i investicija koja će potaknuti na nova zapošljavanja u građevinarstvu Gotovo tri milijuna kuna dodijeljeno je općinama i gradovima Varaždinske županije koji su prijavili projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Sredstva su dio državne potpore, a ugovor o njihovoj dodjeli potpisali su ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak i župan Varaždinske županije Predrag Štromar. Ministar Vrdoljak naglasio je kako se Varaždinska županija ponovno pokazala

Prijavljeni projekti iznose od 200 do 500 tisuća kuna, a radove će najvjerojatnije raditi naše, domaće građevinske tvrtke

najbržom i najspremnijom kada se radi o prijavi projekata i povlačenju sredstava za njihovu realizaciju.

uvijek prvi – Ono što je važno ovdje istaknuti jest činjenica da Varaždinci i župan Predrag Štromar ne propuštaju šanse kada se radi o projektima. Varaždinska županija je uvijek prva pripremljena i sada je gotovo tri milijuna kuna završilo u vašoj županiji, većim djelom u jedinicama lokalne uprave – rekao je ministar Vrdoljak. Projekti su usmjereni prema energetskoj učinkovitosti, a dodijeljenim sredstvima obnavljat će se fasade, mijenjati prozori, izolacije, sustavi grijanja, a ujedno je ovo i investicija koja će potaknuti i nova zapošljavanja u građevinarstvu. – Istina, radi se o skromnim sredstvi-

Mnoge općine i gradovi prijavile su svoje projekte

ma, ali i ova tri milijuna kuna koja će biti proslijeđena jedinicama lokalne samouprave, dostatna su za skretanje pažnje i realizaciju novih investicija – istaknuo je Vrdoljak. Svoje zadovoljstvo dobivenim potporama nije krio ni varaždinski župan Predrag Štromar, koji je najavio i nova zapošljavanja u sektoru građevinarstva. – To su sve projekti između 200 i 500 tisuća kuna. To nisu veliki projekti pojedinačno, no ukupno će se u sljedeća dva mjeseca investirati oko pet milijuna

AZRA - Agencija za razvoj Varaždinske županije vrlo aktivna u razvijanju projekata

Svi projekti usmjereni su na razvoj poduzetništva Agencija za razvoj Varaždinske županije predstavila je pet novih EU projekata odobrenih u okviru Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2007.2013. koji će biti sufinancirani iz fonda Instrument pretpristupne pomoći (IPA). Svi projekti usmjereni su na razvoj poduzetništva, društvenu integraciju te zaštitu okoliša u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske.

Od ukupno 228 prijava koje su zaprimljene u sklopu trećeg poziva na dostavu prijedloga projekata na Operativni program Slovenija – Hrvatska 2007.-2013., odobreno je 39 projekata za sufinanciranje iz fonda Instrument pretpristupne pomoći (IPA), od čega je Agenciji za razvoj Varaždinske županije odobreno pet projekata kroz koje se stvaraju preduvjeti za održivi razvoj, gospodarsku i društvenu povezanost i suradnju između Slovenije i Hrvatske. Projekte je u prisustvu zamjenika žu-

pana Alana Košića predstavio direktor AZRA-e Nikola Kučiš. - AZRA trenutno provodi devet projekta od čega je pet novih projekata koji su odobreni od strane IPA prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska. Projekt SPIRIT kojeg smo predstavili i u kojem je AZRA vodeći partner, usmjeren je na srednjoškolsko i strukovno obrazovanje, povezivanje obrazovnog sektora i poduzetnika, povezivanje samih tržišta rada s poduzetnicima kako bi se prevazišao taj jaz i kako bi se na neki način


Varaždinska županija

AKTUALNO

7

nergetske Seminar privukao veliki broj zainteresiranih

O ‘’Regionalnoj i lokalnoj samoupravi u EU i ulozi medija’’

e za energetsku učinkovitost

kuna. Najvjerojatnije će to raditi naše građevinske tvrtke, a mi imamo jako veliku glad za takvim projektima. 2008. godine imali smo jako puno zaposlenih u građevini. Pali smo više od pedeset posto što se tiče zaposlenosti, a ovakvim projektima moguća su nova zapošljavanja, što nam je i cilj – rekao je Štromar i dodao kako se na ovakvim vrstama natječaja pokazuje tko je najspremniji i tko ima dobre i kvalitetne projekte, bez obzira na stranačku pripadnost općinske ili gradske vlasti.

Varaždinska županija bila je domaćin održanom seminaru ‘’Regionalna i lokalna samouprava u EU i uloga medija’’ i okruglom stolu pod nazivom ‘’Jedinice lokalne i regionalne samouprave – strategija razvoja i EU fondovi’’. Seminar je privukao veliki broj zainteresiranih predstavnika medija, lokalne uprave, ali i građana. U dva dana trajanja seminara upoznati su s višegodišnjim financijskim okvirom EU 2014.-2020, zatim o ulozi odbora regija te ulozi medija u približavanju građanima komplicirane pravne terminologije Europske unije. Uz predstavnike Ministarstva vanjskih i europskih poslova, u Varaždinu su bili i predstavnici europskih institucija među

kojima i glasnogovornik za EU proračun Patrizio Fiorilli. Govoreći o višegodišnjem financijskom okviru EU do 2020. godine, glasnogovornik za EU proračun je rekao da je u slijedećih sedam godina na raspolaganju oko 960 milijardi eura. - Naša županija izravnu vezu s Europskom unijom ostvaruje putem Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu koji zastupa nekoliko županija, gradova i općina - rekao je Predrag Štromar. Cilj ovog seminara i okruglog stola bio je bolje upoznavanje i informiranje kako novinara medijskih kuća, tako i šire javnosti i građana s informacijama koje se tiču predstojećih izbora u Europski parlament.

a, društvenu integraciju te zaštitu okoliša pokušala smanjiti nezaposlenost. Ukupna vrijednost projekta SPIRIT je preko 251 tisuću eura, a sveukupna vrijednost ovih 5 odobrenih projekata je 1, 2 milijuna eura - rekao je Kučiš te dodao kako je Agencija uspješna u izvlačenju novaca iz EU fondova. Od sveokupno devet prijava na programe prekogranične suradnje, prošlo je pet prijava, što je više od 50 posto te je iskoristio priliku i pozvao sve općine i gradove, odnosno načelnike i gradonačelnike, na suradnju. AZRA trenutno provodi još četiri EU pro-

jekta u sklopu različitih programa. Dva projekta iz IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007.-2013. te po jedan projekt iz SEE (South East Europe) programa, i „Programa za cjeloživotno učenje, Leonardo da Vinci, Prijenos inovacija. U okviru IPARD programa nedavno je završio projekt najveće ukupne vrijednosti „PPK Karlovačka mesna industrija d.d. Karlovac“, koji je odobren na IPARD natječaju Mjera 103 i za čije je opremanje pogona za preradu mesnih prerađevina, nabavljeno više od 30 stroje-

va vrijednosti 22,5 milijuna kuna, od čega je 50 posto sufinancirano iz IPARD-a. Također, prijavljeno je devet projekata izgradnje, nadogradnje, adaptacije i opremanja pet osnovnih te četiri srednje škole s područja Varaždinske županije. Vrijednost tih projekata iznosi 21 milijuna eura, što je odobreno te se projekti nalaze na indikativnoj listi projekata MZOS-a koja će se uspostaviti kako bi se pripremila zaliha potencijalnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


8

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

AKTUALNO

Varaždinska županija

Humanost na djelu

Naši vatrogasci pomagali poplavljenoj Slavoniji Vatrogasci s područja cijele Varaždinske županije pokazali su veliku srčanost u pomaganju onima kojima je to najpotrebnije Na području Varaždinske županije vatrogasne su se organizacije svesrdno uključile u organizaciju upućivanja humanitarne pomoći u poplavljena mjesta Slavonije. Više desetaka dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja cijele Varaždinske županije sudjelovalo je u prikupljanju i prijevozu pomoći u područja pogođena ovom katastrofom.

Spremnost za pomoć S područja Varaždinske županije u poplavama pogođena područja ubrzo su upućene autocisterne DVD-a Varaždinske Toplice, DVD-a Bedenec i DVD-a Vinica s vozačima, koji su sudjelovali i još sudjeluju u opskrbi stanovništva pitkom

Na poplavljena područja upućene su autocisterne DVD-ova Var. Toplice, Bedenec i Vinica

vodom. Naime, ove su cisterne još uvijek stacionirane na području Županje te okolnih mjesta. Izmijenile su se samo garniture vozača cisterni. Bili su dolje vatrogasci iz DVD-a Ivanec i Varaždinske Toplice, dva vatrogasca iz DVD-a Vinica i jedan iz DVD-a Ludbreg. Cisterne su vozile vodu za pranje cesta i drugo što treba, a jedna je opskrbljivala pitkom vodom granične policajce na prijelazu Gunja. Prema riječima Stjepana Kovačeka,

vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, pomoć se nadalje sustavno šalje na poplavljena područja. Varaždinski vatrogasci pokazali su spremnost za odlazak na teren u Slavoniju, a svoj doprinos dalo je 60 naših vatrogasaca iz DVD-ova s područja gradova Ivanca, Ludbrega, Varaždina i Varaždinskih Toplica te općina Martijanec, Cestica, Sveti Đurđ, Ljubešćica i Beretinec.

Josipović: Vatrogastvo na sjeveru RH je i kulturološki fenomen Svečanim otvaranjem Muzeja hrvatskog vatrogastva i predajom ključeva novog vatrogasnog vozila u Varaždinu se održala trodnevna manifestacija kojom se obilježava 150. godišnjica osnutka DVD-a „Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“. Svečanosti u Trenkovoj ulici nazočio je pokrovitelj proslave, Predsjednik RH dr. Ivo Josipović. U nazočnosti Predsjednika, gradonačelnik Goran Habuš uručio je čelnicima DVD-a ključeve novog vatrogasnog vozila kojeg je blagoslovio vlč. Stjepan Najman, župnik u varaždinskoj župi Sv. Nikole. Predsjednik je nazočio i svečanoj sjednici DVD-a u varaždinskom HNK , na kojoj su zaslužnim vatrogascima i podupirateljima ovog humanog poziva uručena odlikovanja.


AKTUALNO

Varaždinska županija

9

Sporazum o partnerstvu za “Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske” potpisan je u Županijskoj palači Suradnja za kvalitetniji prijevoz

Poboljšanje javnog prijevoza putnika između tri županije Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija potpisale su Sporazum o partnerstvu za „Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske“. Sporazum su potpisali varaždinski župan Predrag Štromar, međimurski župan Matija Posavec i Ivan Pal, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije. Župan Štromar istaknuo je da je u našoj županiji cijena javnog prijevoza visoka, neke prometne linije loše te je zbog toga sve manje putnika. Dodao je kako bi se potpisivanjem ovog sporazuma trebali konkretizirati potezi najprije na integraciji putničkog prijevoza, a kasnije i teretnog.

Župan Predrag Štromar istaknuo je kako se ovim sporazumom otvara i mogućnost dobivanja sredstava iz europskih fondova, a krajnji cilj je niža cijena prijevoza i veći broj putnika između Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije niža cijena prijevoza i veći broj putnika. Ovim sporazumom otvara se i mogućnost dobivanja sredstava iz EU fondova

- istaknuo je Štromar. Interes je i što bolje povezivanje tri županije u kojima živi oko 450 tisuća stanovnika. – Kada se želi upotpuniti kvaliteta života ljudi mora se nešto napraviti s prijevozom. Sve što nas okružuje ovisi o prijevozu. Netko iz Koprivnice ovisi o Varaždinu ili Čakovcu i mi kao javne institucije moramo učiniti sve da taj prijevoz funkcionira. Mi smo i pogranične županije i moramo razmišljati o kvalitetnijem povezivanju u turističke i gospodarske svrhe. Ceste, autoceste i željeznica moraju biti više iskorištene kako bi što više putnika, po što manjoj cijeni, došli od jednog do drugog mjesta – dodao je međimurski župan Posavec na potpisivanju sporazuma.

prema potrebama - Došlo je vrijeme za ovaj sporazum i osiguravanje većih sredstava te izradu prometne strategije kao i rashoda. Ideja je da jedna tvrtka upravlja kompletnim prijevozom i onda dijeli novac prema potrebama prijevoznicima. Svi mi iz županija na sjeverozapadu Hrvatske imamo isti problem. Ideja je da građani troše manje i voze se javnim prijevozom. Treba integrirati željeznicu i autobus te velike gradove, ali i spojiti ruralna područja te omogućiti kvalitetne linije. Krajnji cilj je

Zaključak je da se boljim i kvalitetnijim javnim prijevozom povećava i kvaliteta života


10

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

AKTUALNO

Varaždinska županija

Ovogodišnju dvodnevnu eno-gastronomsku manifestaciju obilježila je humanitarna akcija, jer se prikupljao novac za područja stradala u poplavama u istočnoj Slavoniji Mogla su se kušati autohtona jela iz svih hrvatskih županija

Gourmet festival 2014

Autohtone delicije, ples i pjesma za prave gurmane Šezdeset štandova s više od tri tisuće porcija raznoraznih delicija iz svih krajeva Hrvatske, kao i humanitarna akcija obilježili su ovogodišnji Gourmet Varaždin 2014, dvodnevnu eno gastronomsku manifestaciju. Pravi gurmanski festival, festival dobre hrane i dobrog vina posjetili su mnogobrojni građani, a svečano su ga otvorili župan Varaždinske županije Predrag Štromar, varaždinski gradonačelnik Goran Habuš i Valter Flego, župan Istarske županije koja je bila partner ovogodišnje manifestacije.

turistička ponuda Kapucinski trg prodisao je punim plućima, a u dva dana spojene su dvije manifestacije, Okusi Hrvatske i Varaždinski sejem. Sama ideja potekla je od Gradske tržnice, koja je glavni organizator, a svoj doprinos dao je i Hrvatski kuharski savez. Humanitarni dio manifestacije odnosio se na prikupljanje novaca za poplavljena poručja u istočnoj Slavoniji. Novac se prikupio od ulaznica koje su koštale deset kuna, a uz njih se kao suvenir za degustaciju dobila čaša. Eno-gastronomska ponuda Varaždinske županije dobra je promocija za naš kraj i zasigurno važan dio turističke ponude koju je potrebno razvijati. S obzirom na to da

imamo hranu iz različitih županija, različite okuse, dvadeset županija po tri do četiri jela i ovo je dobra promocija za sve nas – istaknuo je župan Štromar. Najviše delicija pripremili su domaćini, Varaždinska županija, ali i Istarska koja je partner ovogodišnjeg Gourmeta.

dobra promocija

Pokrovitelji Gourmet festivala 2014 bili su Varaždinska županija i Grad Varaždin, uz partnerstvo Istarske županije, a ovakva eno-gastronomska manifestacija odlična je promocija za naš kraj i zasigurno važan dio turističke ponude koji treba što više razvijati se degustiraju delicije iz svih krajeva Hrvatske, Gourmet festival je i promocija naše zemlje. – Gourmet festival je zaista manifestacija na državnom nivou. Na svakom štandu

– Istarska kuhinja jedan je od motiva dolazaka gostiju u našu destinaciju. Eno-gastronomija je vrlo razvijena u Istri, to je jedan živi organizam kojeg treba razvijati i obogaćivati. Zato nam je jako drago da smo dobili poziv za sudjelovanje u ovoj manifestaciji. Želimo prezentirati spoj naših autohtonih jela na jedan suveren i moderan način – rekao je Valter Flego, Istarski župan. Svoje umijeće kuhanja pokazali su i naši gradski čelnici, koji su zasukali rukave i ovog puta primili se kuhače. Sve što su pripremili moglo se kušati, a sav novac od prodaje njihovih jela također je namijenjen područjima stradalima u poplavama. Drugog dana manifestacije održan je 7. Varaždinski sejem zdrave hrane i domaćih proizvoda, koji je također bio izvrsno posjećen, a predstavila su se obiteljsko poljoprivredna gospodarstva naše županije, ali i ostalih županija Hrvatske.


AKTUALNO

Varaždinska županija

11

15. Vinska rapsodija Varaždinske županije

Dodijeljeno 40 zlatnih medalja Izložbom su dominirala polusuha i suha vina, a najzastupljenije su bile vinske sorte traminac, sauvignon i graševina Čak 112 uzoraka vina prijavilo se na 15. Vinsku rapsodiju Varaždinske županije, izložbu vina koja je održana u dvorani Gospodarske škole u Varaždinu, nakon deset godina stanke.

tri šampiona Najzastupljenije su bile sorte traminac, sauvignon i graševina, a posebnost izložbe je što ni jedan uzorak nije odbačen. – Drago nam je što se nakon deset godina stanke ponovno održala ova izložba vina. Prikupljeno je 112 uzoraka, od čega je 40 vina zlatnih, a ni jedno nije odbačeno što ne pamtim da se ikada dogodilo na nekoj izložbi. Mislim da je pokazana sva vrijednost naših vina i naših vinogradara. Imamo tri šampiona, to su Bolfan Vinski Vrh, Crnko i Šafran – istaknuo je Davor Hižak, organizator 15. Vinske rapsodije uz partnerstvo Varaždinske županije. Izložbeni dio vina održan je na dvodnevnom predstavljanju u dvorani Gospodarske škole, a nakon toga izložba se selila po ugostiteljskim objektima diljem županije. Izlagalo je šezdesetak vinogradara iz naše županije, Koprivničko-križevačke, a jedan vinogradar bio je iz Slovenije.

Ni jedan uzorak nije bio odbačen, što znači da su bila prijavljena vrlo kvalitetna vina

– Ova izložba je prije svega okupljanje vinogradara, druženje i prezentacija vina koje imamo u našoj županiji. Želimo da naši sugrađani vide kakva vina imamo, da ih sljubimo s namirnicama i da našem vinu u županiji damo jedan dignitet koji to zaslužuje. Žao nam je jer se izložba deset godina nije organizirala. Organizirale su se neke manje izložbe, ali vjerujemo i sigurni smo da je jedno ovakvo godišnje okupljanje doista potrebno – naglasio je Hižak. Izložbu je otvorio varaždinski župan Predrag Štromar, koji je rekao kako

još ne možemo govoriti o Varaždinskoj županiji kao županiji vina, ali prema njegovom mišljenju, krećemo u dobrom smjeru. – Potvrdilo se da imamo dobrih vinogradara, podrumara, da imaju solidne količine i da mogu konkurirati i drugim regijama i županijama u Republici Hrvatskoj. Činjenica da od ovih 112 uzoraka ni jedno nije odbačeno i da je dodijeljeno 40 zlata, dovoljno govori o kvaliteti vina varaždinskog kraja – rekao je župan Predrag Štromar na otvorenju izložbe.

Domaćini 4. izložbe bučinog ulja sjeverozapadne Hrvatske Varaždinska županija ove je godine bila domaćin 4. izložbe bučinog ulja sjeverozapadne Hrvatske. U organizaciji ove manifestacije koja je poprimila tradicionalni karakter, sudjelovale su Međimurska, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija. Osnovni ciljevi izložbe su popularizacija i prezentacija bučinog ulja te sustavno i trajno podizanje svijesti kako proizvođača, tako i potrošača o važnosti zdrave prehrane i domaće proizvodnje. Izložba bučinih ulja nastala je iz želje za unapređivanjem proizvodnje, potrebe za lakšim plasmanom proizvoda, a naposli-

jetku i za što boljom kvalitetom bučina ulja. Ona je i odličan i vrlo važan segment promocije proizvođača bučinih ulja, kao i samog ulja široj javnosti. Na ovogodišnjoj 4. izložbi bučinog ulja sjeverozapadne Hrvatske ocijenjeno je trideset uzoraka bučinog ulja od ukupno 25 proizvođača. Od pristiglih uzoraka, bilo je 24 uzorka nerafiniranih bučinih ulja proizvedenih tradicionalnim postupkom, dok je šest uzoraka bilo hladno prešanih bučinih ulja. Ukupno je dodijeljeno šest zlatnih medalja, pet za nerafinirana ulja

OPG-u Karmela Županić iz Varaždinske županije, OPG-u Ivanuša iz Međimurske, OPG-u Darinka Gorup iz Krapinsko-zagorske, Uslužnoj uljari „Ivanuša“ iz Međimurske te OPG-u Dario Bunjevac iz Zagrebačke županije. Za hladno prešano ulje zlato je dobio OPG Just iz Međimurske županije. Svojim kontinuiranim održavanjem, izložba postaje regionalno prepoznatljiva i doprinosi poboljšanju kvalitete proizvodnje bučinog ulja i povećanju konzumacije ovog gastronomskog dragulja.


12

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

ŽUC

Radovi na sanaciji cesta i klizišta na području Varaždinske županije započeli su početkom proljeća. Svi projekti realiziraju se u skladu s financijskim mogućnostima

Radovi na području cijele županije

Saniraju se ceste i klizišta Nakon, srećom, samo prosječne zime, za razliku od one prošlogodišnje, Županijska uprava za ceste realizira radove u skladu s financijskim mogućnostima. Tako su krenuli radovi na županijskim i lokalnim cestama, a osim održavanja, odnosno košnje i čišćenja jaraka, završavaju se i višegodišnji projekti. Tako nastavljena realizacija projekata, koje ŽUC provodi zajednički s jedinicama lokalne samouprave, gradovima i općinama u Varaždinskoj županiji.

Završetak radova Kako je rekao Tomislav Osonjački, ravnatelj ŽUC-a, Radovi na području općina Mali Bukovec i Sveti Đurđ već su obavljeni, a u tijeku su radovi na području grada Ivanca, te općina Trnovec Bartolovečki, Vidovec, Kneginec i Maruševec. U planu su i radovi u Novom Marofu, Petrijancu i Jalžabetu.

Što se pak sanacije klizišta tiče, Tomislav Osonjački kaže kako su radovi počeli u proljeće te da će trajati do kraja građevinske sezone, odnosno do jeseni, do kad će to vremenski uvjeti dopustiti. Tako su završeni radovi na području Bednje i Lepoglave. U planu je i sanacija klizišta na području Cestice, Brezničkog Huma i Varaždinskih Toplica. Izvršeni su radovi u mjestima Vulišinec-Kamenički Vrhovec, Maruševcu, a u planu su Sračinec, Varaždinske Toplice, Frankopanska u Ludbregu i Sigetcu.

Izmjena Pravilnika Po pitanju izmjene Pravilnika o naknadama za prilaz na županijske ceste koju moraju plaćati obrtnici i poduzetnici, Tomislav Osonjački kaže kako je zadovoljan. - Mi izražavamo zadovoljstvo zbog promjene Pravilnika jer smo najbolje svjesni

Najbrži i najutjecajniji portal u regiji

90 000

posjetitelja

tj e d n o javite nam se:

360 000

ja posjetitel

mjesečno

1 000 00

0 p o g l e da st ra n i c a m j e s eč n o

kontakt@evarazdin.hr 042/488-488

problematike. Uglavnom, smatramo da je spomenuti Pravilnik potrebno izmijeniti kako bi se olakšalo poslovanje pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u objektima uz javne ceste rekao je Osonjački.

U planu i sanacija ceste Ludbreg-Legrad Prema riječima Tomislava Osonjačkog u planu je i sanacija jednog dijela ceste na relaciji Ludbreg-Legrad. ta je cesta u izrazito lošem stanju i potrebna je kompletna rekonstrukcija. Stoga, Osonjački navodi kako će ŽUC učiniti sve da se dobiju sredstva iz EU fondova kako bi se ta cesta u potpunosti mogla rekonstruirati.


AKTUALNO

Varaždinska županija

13

Prigoda za druženje obrtnika i poduzetnika

Na Gospodarskom sajmu predstavilo se 80 izlagača Uz sajamske izložbe i prezentacije, održali su se i gospodarski susreti poduzetnika i obrtnika, prigodna sajamska prodaja i degustacije U sportskoj dvorani Graberje u Varaždinu prošlog se vikenda održao 1. Gospodarski sajam, na kojem se predstavilo 80 izlagača.

prilika za poduzetnike Sajam je otvorio varaždinski gradonačelnik Goran Habuš, koji je naglasio kako se nada da će ta manifestacija postati tradicionalna. - Zadovoljstvo mi je da mogu otvoriti 1. Gospodarski sajam, koji, vjerujem neće ostati samo prvi, već će to biti tradicija rekao je Habuš te pritom naglasio kako su vrata Gradske vijećnice uvijek otvorena za sve gospodarstvenike i obrtnike. Uz sajamske izložbe i prezentacije, održali su se i gospodarski susreti poduzetnika i obrtnika, prigodna sajamska prodaja i degustacije, sajamske radionice, gastronomska ponuda, prezentacija starih zanata, sajamski radio, cjelodnevni prateći sadržaji, zabavno glazbeni program i na-

Na sajmu su se predstavili i OPG

Obrtnici, poduzetnici i gospodarstvenici imali su priliku prezentirati svoje proizvode

gradne igre za posjetitelje. Također, određeni sadržaji odvijali su se i ispred sajamske dvorane. Tako je u subotu, na rukometnom igralištu ispred dvorane Udruga “Karavana za život – Bikeri na cesti” održana cjelodnevna prezentacija sigurne vožnje na motociklima.

bogat program Osim toga, u cjelodnevnom zabavno-glazbenom programu u Graberju su nastupili Varaždinske mažoretkinje,

Dizajneri su pokazali najbolje kreacije

Uz sajamske izložbe i prezentacije, održali su se i gospodarski susreti poduzetnika i obrtnika, prigodna sajamska prodaja i degustacije, sajamske radionice, gastronomska ponuda, prezentacija starih zanata, sajamski radio, cjelodnevni prateći sadržaji, zabavno glazbeni program i nagradne igre za posjetitelje Valentina Geci, Kristijan Petrović Kiki, Sportski plesni klub Varaždin, Gradski notar, Tamburaški sastav Taliri, Tamburaši mjeseca, Univerzalni plesni studio Feel, Plesni studio JazzOn i drugi. Pokrovitelji Gospodarskog sajma u Varaždinu su Grad Varaždin, Varaždinska županija, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Varaždinske županije i Udruženje Hrvatskih obrtnika Varaždin.


14

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

AKTUALNO

Varaždinska županija

Poslovne zone - Logistička podrška investitorima

Kompletna koordinacija projekta, od početka do finalizacije Wollsdorf Leder jedan od klijenata

Predstavljen investicijski projekt tvrtke Wollsdorf u zoni Jalžabet

Cilj tvrtke Poslovne zone su realizacija projekata, kao i ušteda vremena i novca potencijalnim investitorima Logistička podrška potrebna u svim fazama realizacije nekog projekta, kompletna koordinacija, uštede vremena i novca, lobiranje, prezentiranje, podizanje konkurentnosti, svi oni detalji koji su potrebni da bi neka investicija ili projekt zaživio u punom smislu te riječi, poslovi su koje vrlo profesionalno i korektno obavlja varaždinska tvrtka Poslovne zone – logistička podrška investitorima.

Organizacija Tvrtka Poslovne zone središnje je mjesto za kontakt za tvrtke ili investitore koji se žele proširiti u Varaždinsku županiju i regiju Sjeverne Hrvatske ili pomaže već osnovanim tvrtkama u želji proširenja poslovanja.

– Naše poslovne zone, mogućnosti i želje unatrag nekoliko godina predstavljamo i prezentiramo na najvećim specijaliziranim investicijskim sajmovima u Europi i šire. Naš posao je napraviti sve ono što je jednom investitoru potrebno da bi ulagao u određeno područje, a na što oni ne žele gubiti svoje vrijeme. To je pribavljanje sve potrebne dokumentacije, od dozvola do izgradnje i zapošljavanja, usklađivanje svih zakonskih okvira i pravilnika kako bi investicija zaživjela što je prije moguće i došla u fazu realizacije – naglasila je Štefica Španić, direktorica Poslovnih zona. O uspješnosti ove tvrtke dovoljno govori preporuka Hrvatsko-austrijske trgovinske komore koja je Poslovne zone pro-

U Poslovnoj zoni Jalžabet 11. lipnja svečano je predstavljen investicijski projekt tvrtke Wollsdorf Leder, o kojemu su posljednjih mjeseci informacije curile na kapaljku. Riječ je o austrijskoj obiteljskoj tvrtci koja se bavi proizvodnjom kože za automobile, namještaj i zrakoplove, a neki od njihovih kupaca su renomirani proizvođači automobila poput Audia, BMW-a, Opela i Peugota, ali i luksuznih marki poput Jaguara, Ferraria i Lamburginia. Devedeset posto svojih proizvoda tvrtka izvozi u 30 država svijeta, a Jalžabet sada se smjestio uz inozemne ispostave tvrtke u SAD-u, Hong Kongu, Kini i Australiji. Puštanje tvornice u pogon planira se za listopad 2014.; u potpunosti trebala proraditi u lipnju 2015., a do tada se ukupno namjerava zaposliti 250 ljudi. Prva radna mjesta otvorit će se već sljedećeg mjeseca, u srpnju, a novozaposleni će biti poslani na edukaciju u Austriju. Nakon toga edukacija novih djelatnika odvijat će se u Jalžabetu. glasila najboljom tvrtkom za logističku podršku za invesitore, kao i preporuka tvrtke Wollsdorf. – Mi nudimo svu podršku koja je investitoru potrebna, od tehničkih, administrativnih i stručnih usluga, do ispitivanja tržišta, promidžbe, organizacije i logističke potpore. Prisutni smo na najvećim poslovnim sajmovima. Koncentriramo se na EXPO REAL München i EIRE MIlano. O našoj ozbiljnosti, učinkovitosti i profesionalnosti govore i mnogobrojne preporuke, kao što je i ona tvrtke Wollsdorf Leder, čiji smo projekt investicije u poslovnu zonu Jalžabet sproveli od samog početka pa do otvorenja - istaknula je Španić.


Varaždinska županija

AKTUALNO

15

Diljem županije uređuju se autobusna stajališta

42 nove nadstrešnice postavljene u ovoj godini Nastavlja se s projektom poboljšanja cestovne infrastrukture diljem Varaždinske županije, a ukupna vrijednost ovogodišnjih radova je 630 tisuća kuna Varaždinska agencija za marketing i promidžbu ove je godine nastavila s projektom poboljšanja cestovne infrastrukture i postavljanja nadstrešnica na području cijele Varaždinske županije. Da je projekt uspješan najviše govori činjenica da su upravo krajnji korisnici, odnosno građani, zadovoljni. U 2014. godini postavljene su 42 nove nadstrešnice, čija je ukupna vrijednost 630 tisuća kuna, dok je prošle godine u sklopu projekta postavljeno 50 nadstrešnica u vrijednosti od 750 tisuća kuna.

231 nadstrešnica Štefica Španić, direktorica Varaždinske agencije za marketing i promidžbu, koja uspješno provodi projekt već sedam godina, zajedno s partnerima Varaždin-

Prošle je godine postavljeno 50 nadstrešnica u vrijednosti 750 tisuća kuna

skom županijom i Županijskom upravom za ceste, istaknula je kako je zadovoljna realizacijom planiranih ciljeva. Do sada je, naime, u svim općinama i gradovima na području Varaždinske županije postavljeno ukupno 231 nadstrešnica, a s obzirom na povećane potrebe korisnika autobusnog prijevoza putnika, ali i nedavno potpisani Sporazum o partner-

stvu na ‘’projektu razvoja integriranog prijevoza i intermodelarnog prijevoza tereta na području regije sjeverne Hrvatske’’ između Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, nužno je i daljnje opremanje autobusnih stajališta potpornom infrastrukturom, kao i povećanje potreba sigurnosti u tom segmentu, istaknula je Štefica Španić.

Predstavili se na Gospodarskom sajmu

Poslovne zone predstavile su se s 15 partnera na prvom Gospodarskom sajmu u Graberju

Tvrtka Poslovne zone – logistička podrška investitorima sudjelovali su zajedno s s 15 partnera na Gospodarskom sajmu. Predstavili su se s gradovima: Ivanec, Lepoglava, Novi Marof, Varaždinske Toplice i općinama: Gornji Kneginec, Sračinec, Breznički Hum, Jalžabet, Ljubešćica, Mali Bukovec, Cestica, Trnovec Bartolovečki te gospodarskim subjektima Varaždinske županije, Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i tvrtkom Prokon d.o.o.


16

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

AKTUALNO

Varaždinska županija

Novi projekt Varaždinske županije

“Kretanje bez zapreka”

pomoć slijepima i slabovidnima Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu Varaždinske županije i Varaždinska agencija za marketing i promidžbu proveli su ovaj projekt Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, kretanje bez zapreke jedno je od osnovnih ljudskih prava. Potaknuti potrebama slijepih i slabovidnih osoba, Varaždinska županija i njen Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, kao nositelj projekta, zajedno s Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu proveli su projekt Vodič slabovidnih osoba i Funkcionalni sustav taktilnih mapa za otvoreni prostor i orijentacijske planove kretanja slabovidnih i slijepih osoba u Varaždinskoj Županiji.

Orijentacijski plan Kroz postavljanje orijentacijskih planova u poslovnim i javnim objektima u Varaždinskoj županiji, koji predstavljaju dvodimenzionalni prikaz tlocrta etaže građevine prilagođen slijepim i slabovidnim osobama uporabom kontrastnih boja i reljefnih elemenata — tekstura, simbola i brailleovog pisma, povećava se pristupačnost i olakšava prostorna orijentacija u poslovnim i javnim zgradama slijepim i slabovidnim osobama. Treba naglasiti kako je projekt u skladu i s odredbama Pravilnika o osigu-

Ploče predstavljaju dvodimenzionalni prikaz tlocrta Županijske palače

ranju pristupačnosti zgrada osobama s invaliditetom i smanjene pokretnosti. Također, projekt je u skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine te će sigurno pružiti pomoć i unaprijediti samostalno, ali i sigurno kretanje u zgradi Varaždinske županije. - U prvoj fazi projekta iz proračuna Varaž-

dinske županije financirat će se orijentacijski planovi Županijske palače. Postavljena su tri orijentacijska plana, jedan na ulazu u Županijsku palaču, a ostali na prvom i drugom katu. Uz nositelje, u projetku su surađivali sa svojom stručnom pomoći Hrvatski savez slijepih i Udruga slijepih i slabovidnih osoba Varaždinske županije - istaknuo je dožupan Alen Kišić.


Varaždinska županija

AKTUALNO

17

Varaždinci će na jajomatu moći kupovati svježa jaja koja se dopremaju svakodnevno u jajomat

Jaja iz OPG-a Zvonka Šinceka iz Gornjeg Vratna

Varaždinska županija dobila svoj prvi jajomat Ovaj projekt Varaždinska županija sufinancirala je s 12 tisuća kuna, a župan Predrag Štormar istaknuo je kako će i dalje pomagati slične projekte Domaća i svježa jaja žitelji Varaždinske županije moći će kupovati na jajomatu u Jalkovečkoj ulici. Jajomat je prvi na području naše županije, a svečano ga je otvorio Predrag Štromar, varaždinski župan. Kontinuirano od 2005. godine, Varaždinska županija preko Upravnog odjela za poljoprivredu provodi programe, projekte i mjere ruralnog razvoja na svome području. Aktivnosti su u početku bile dio poljoprivredne politike Županije, da bi se kasnije ugradile u Regionalni operativni program. Danas se mjere poljoprivredne politike provode kroz Županijsku razvojnu strategiju. Jedna od takvih aktivnosti je i sufinanciranje nabavke i instalacije jajomata od strane proizvođača jaja s područja Varaždinske županije. Jajomat se puni jajima s obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zvonka

Iz ovog aparata jaja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Zvonka Šinceka iz Gornjeg Vratna mogu se kupiti pakirana u kutijama po 10 komada te po cijeni od 11 ili 12 kuna

Šinceka iz Gornjeg Vratna. Jaja se mogu kupiti pakirana u kutijama po deset komada te po cijeni od 11 ili 12 kuna, ovisno o klasi. – Hvala Županiji koja je dala trideset posto iznosa potrebnog za jajomat. U aparat stane šesto jaja odjednom, ako bude potrebno i dva puta dnevno će se puniti. Naš OPG ima dvije tisuće kokoši pa se ona voze svako jutro. Nadam se da će kupci to znati prepoznati. Na ideju za otvaranje jajomata došao sam jer mi je prijatelj iz Austrije rekao da to kod njih jako dobro funkcionira – rekao je Zvonko Šincek na otvorenju prvog jajomata u Jalkovečkoj ulici. Projekt jajomata Varaždinska županija sufinancirala je s 12 tisuća kuna, a župan Predrag Štromar istaknuo je kako će Županija i nadalje podržavati ovakve i slične projekte, ne samo financijski, već i oko rješavanja potrebne dokumentacije.


18

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

OGLASNIK

Gradovi


Varaždinska županija

AKTUALNO

19

Organizacija tečaja i projekti Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije

“Pokreni srce - spasi život”, učili kako koristiti defibrilator Predavanje na tečaju u Ludbregu održala je dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda, zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu U prostorima Nastavnog centra Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u Ispostavi Ludbreg, tijekom 2014. godine održana su dva tečaja „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“ .

23 polaznika tečaja Sam tečaj održava se u okviru nacionalnog programa „Pokreni srce – spasi život“, kojeg zajedno provode Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za hitnu medicinu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Predavanje na tečaju u Ludbregu održala je dr.sc. Ingrid Bošan Kilibarda zamjenica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Praktični dio tečaja vodili su zaposlenici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, instruktorica Anđela Simić, dr.med., voditeljica Nastavnog centra i glavni tehničar Zavo-

Tečaj za upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora prošlo je 23 polaznika

da/ Nastavnog centra Zoran Ognjanović, kojima je ujedno povodom obilježavanja Nacionalnog dana Hitne medicinske službe 30. travnja 2014. dodijeljena zahvalnica za izniman doprinos i stalnu profesi-

Spašavanje života treba biti brzo i točno

onalnu uključenost u podizanje kvalitete rada te kvalitete medicinske usluge u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije te podizanje svijesti i edukaciju građana Varaždinske županije. Tečaj „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“ do sada su prošla 23 polaznika. Promocijom tečaja s polaznicima koji svojim radom sudjeluju u odlučivanju i planiranju ciljeva od općeg društvenog interesa, željelo se ukazati na važnost edukacije u situacijama u kojima se očekuje brzo i učinkovito djelovanje u cilju spašavanja i očuvanja ljudskog života i zdravlja s upotrebom automatskog vanjskog defibrilatora.

Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije u suradnji s Varaždinskom županijom i Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu d.o.o. provodi projekt „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“. Sam projekt uključuje izradu plakata,

koji je u svojem idejnom prototipu dobio odobrenje od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Plakati su postavljeni na svim frekventnim lokacijama kao idealnima za preventivnu mjeru i zadaću podizanja razine educiranosti stanovništva o svemu što je potrebno znati o hitnoj medicinskoj službi. Zatim organizirani su tečajevi i predavanja u osnovnim i srednjim školama na području Varaždinske žu-

panije i Gradu Varaždinu u kojima je sudjelovalo ukupno 1044 polaznika. „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ je projekt od općeg i javnog interesa te se ciljano želi uspostaviti temelj za upoznavanje javnosti o važnosti posjedovanja određenih znanja o hitnoj medicinskoj službi kojim se doprinosi kvalitetnijem radu hitne medicinske službe.


20

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

kultura

Varaždinska županija

Koncept je regionalan, a uključuje gradove Varaždin, Ludbreg, Ivanec, Lepoglava, Varaždinske Toplice, Novi Marof, Koprivnicu, Krapinu, Čakovec i Prelog

Ministrica kulture u Varaždinu

Velike šanse za europsku prijestolnicu kulture 2020. Ministrica kulture Andrea Zlatar Violić održala je u Hrvatskom narodnom kazalištu radni sastanak s Predragom Štromarom, varaždinskim županom i Goranom Habušem, varaždinskim gradonačelnikom. Na radnom sastanku razgovaralo se o kandidaturi Varaždina za europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. Istaknute su smjernice i naputci vezano na kandidaturu, ali je naglašeno kako je vrlo važan i regionalni koncept Varaždina kao prijestolnice kulture. – Danas je izložena ideja za koju postoji već i konsenzus, a to je da se Varaždin kandidira za europsku prijestolnicu kulture ne sam, nego u partnerstvu sa susjednim gradovima i županijama. Važno

je reći da je ovo najozbiljniji trenutak, jer polovicom svibnja otvara se nacionalni natječaj za europsku prijestolnicu kulture i gradovi su već trebali startati, kao što je Grad Varaždin to i učinio i izložio jednu koncepciju koja je regionalna i uključuje susjedne zemlje, ali što je za nas najvažnije, vidi kulturu kao moment razvoja grada – istaknula je ministrica Zlatar Violić na radnom sastanku. Prema riječima ministrice, takav koncept uključuje kulturu vezanu i za socijalne učinke, za gospodarstvene, za turističke, ali istovremeno i za povijesni identitet grada koji nije samo prepoznatljiv po baroku, već i šire od rimskih i ostalih vremena. – Varaždin ima velike šanse. Prvo zato

što je koncept regionalan, zato što ima i susjede, Sloveniju i Mađarsku, koje imaju ta iskustva i u kojima je prekogranična suradnja nešto što je za takvu prijestolnicu iznimno važno. Ono što drugo ima, to su institucije koje već postoje, i kao što je gradonačelnik Habuš rekao, to nije projekt da bi se radilo zgrade samo za tu priliku, a koje bi potom stajale prazne, nego je to projekt koji se tiče samoga razvoja grada – naglasila je ministrica Zlatar Violić dodavši kako osobno misli da Varaždin ima veliki potencijal. U kandidaturi za europsku prijestolnicu kulture 2020. godine Varaždinu su se pridružili gradovi Ludbreg, Ivanec, Lepoglava, Varaždinske Toplice, Novi Marof, Koprivnica, Krapina, Čakovec i Prelog.


kultura

Varaždinska županija

21

Održano korisno predavanje

Heljda - kultura prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Heljda bi mogla biti još jedna namirnica po kojoj će Varaždinska županija biti prepoznatljiva U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, a u suradnji s Udrugom za očuvanje tradicijske kulturne baštine Kučana i Zbelave „Hajdina“, u Skupštinskoj dvorani Županijske palače održano je predavanje na temu “Heljda, kultura prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ profesora Ivana Kolaka s Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Prije samog predavanja, prisutne je pozdravio zamjenik župana Varaždinske županije Alan Košić koji je pohvalio organizatore ovog predavanja te istaknuo koje sve projekte Županija provodi na području poljoprivrede.

Velik broj posjetitelja na predavanju bio je dokaz iznimnog interesa za heljdu

- Varaždinska županija na različite načine pomaže razvoj poljoprivrede na našem području, od sufinanciranja troškova stručnog nadzora u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, preko sufinanciranja Programa okrupnjavanja i povećanja poljoprivrednog zemljišta pa sve do provođenjem izravnih ili neizravnih

mjera kojima se želi afirmirati proizvodnja glasovitog varaždinskog zelja - rekao je zamjenik te dodao kako upravo heljda, uz varaždinsko zelje, može biti jedan od prepoznatljivih znakova naše Županije. Profesor Kolak spomenuo je kako je heljda nekada bila popularna u svim dijelovima Hrvatske, a naročito u sjeverozapadnim krajevima.

Husari promovirali bogatu povijest Varaždinske županije

Husarska garda na Carskome balu u Beču Bal je bio prilika i za susrete s ostalim europskim povijesnim postrojbama Šesti po redu Carski bal u Korneuburgu pokraj Beča ugostio je ove godine i članove Husarske garde Varaždinske županije. Bal je organiziran pod pokroviteljstvom nadvojvode Karla von Habsburga – Lothringena, a balu je prisustvovao veliki broj predstavnika austrijskog društvenog i političkog života te predstavnika europskih povijesnih postrojbi. Osim uživanja u balskoj tradiciji, bal je bio izvrsna prilika za uspostavljanje novih kontakata s austrijskim, ali i drugim

povijesnim postrojbama. Zapovjednik Husarske garde Kemal Salihović istaknuo je zadovoljstvo sudjelovanjem na balu te je naglasio kako su se husari odlično uklopili u cijeli događaj. - Na ovom balu smo upoznali predsjednika Saveza europskih povijesnih vojnih postrojbi Helmuta Eberla s našim radom i djelovanjem, a posebno je bio srdačan susret sa zapovjednikom austrijskih konjaničkih postrojbi Franzom Prendstetterom kojeg smo pozvali i u

posjetu našoj Županiji - rekao je Salihović te dodao kako je iznimno važno njegovati suradnju s europskim povijesnim postrojbama jer se na taj način promovira povijest i tradicija Varaždinske županije.


22

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

školstvo

Varaždinska županija

Visoko priznanje Drugoj Gimnaziji

Druga gimnazija Varaždin prva je škola u Hrvatskoj kojoj je uručen ovaj certifikat

Certifikat Internacionalnog Univerziteta iz Sarajeva Svečanost uručivanja certifikata za direktni upis troje učenika Druge gimnazije Varaždin i radni sastanak s predstavnicima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu održani su u Županijskoj palači Druga Gimnazija Varaždin dobila je visoko priznanje, certifikat za direktni upis troje učenika na Internacionalni Univerzitet u Sarajevo. Tom prigodom su u Varaždinu boravili predstavnici ovog Univerziteta te su održali i radni sastanak s predstavnicima Druge Gimnazije Varaždin u Županijskoj palači.

studira na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), zajedno s oko 1 800 studenata iz 44 države svijeta. IUS je dio Sveučilišta iz Istanbula, a čine ga tri fakulteta s 14 studijskih programa, koje drže profesori iz Turske te iz Bosne i Hercegovine koji su se školovali u stranim zemljama te se ponovno vratili u BiH.

Prvi u hrvatskoj

51 državni prvak

Ravnateljici Zdravki Grđan certifikate, odnosno stipendije za tri direktna upisa učenika Druge gimnazije, uručili su prorektor za nastavu i studentska pitanja doc.dr. Muhamed Hadžiabdić te generalni sekretar Emir Hadžikadunić, istaknuvši pritom kako je ova varaždinska škola prva škola u Hrvatskoj kojoj su uručeni certifikati. Pet studenata iz Hrvatske već

Osim ravnateljice, zadovoljstvo ovime nije krio niti zamjenik župana. - Varaždinska županija je neovisno o političkoj opciji odlučila biti županija znanja i stoga puno truda polažemo te skrbimo za osnovne i srednje škole i po tome smo daleko iznad hrvatskih standarda - istaknuo je prilikom početka radnog sastanka s gostima iz Sarajeva zamjenik župana

Varaždinska županija odlučila je biti županija znanja te se stoga puno truda i skrbi polaže u osnovne i srednje škole po čemu smo daleko iznad hrvatskih standarda, istaknuo je dožupan Kišić Varaždinske županije Alen Kišić. Govoreći o obrazovanju u županiji, zamjenik župana je istaknuo kako je Varaždinska županija u prošloj godini imala 51 državnog prvaka što je produkt Centara izvrsnosti, jedinstvenog projekta u Hrvatskoj te dodao kako je školama Varaždinske županije važna međunarodna suradnja, što pokazuje i najveći broj odobrenih projekata sufinanciranih od strane europskih fondova. – Drago mi je što ste i vi dio jednog međunarodnog projekta i što ćemo surađivati u zajedničkom cilju što boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja naših učenikazaključio je Kišić.


školstvo

Varaždinska županija

Predstave će pogledati gotovo sedam tisuća učenika

23

Potpora obrazovanju

darovite Nastavlja se projekt Dan djece obilježen “Lektira u kazalištu” u OŠ Bednja Varaždinska županija i Hrvatsko narodno Kazalište u Varaždinu potpisali su sporazum o daljnjem provođenju projekta “Lektira u kazalištu”. Stoga će i ove godine gotovo sedam tisuća učenika iz 27 škola Varaždinske županije gledati kazališne predstave.

Učenici oduševljeni Projekt je započeo 2010. godine, a provodi se s ciljem proširivanja znanja i utvrđivanja gradiva iz hrvatskog jezika i lektire kroz kazališnu umjetnost, kao i stjecanja opće kulture kod osnovnoškolaca. – Ovo je hvalevrijedan projekt. Osim što djeca dobivaju dodatnu edukaciju, ona se uglavnom prvi puta susreću s kazalištem i njima je to uzbudljivo te stvara naviku dolaska u kazalište, što je jedan od ciljeva projekta. Varaždinska županija financira predstave i prijevoz, tako da nastavnici nemaju nikakve brige s tim, već je njihovo da dogovaraju s kazalištem koje će predstave djeca gledati – rekao je župan Predrag Štromar na potpisivanju sporazuma o nastavku projekta.

Varaždinska županija sufinancira i ovaj projekt

Projekt je namijenjen nastavnicima i profesorima hrvatskog jezika, pedagogije, povijesti i etike srednjih i osnovnih škola Županije u svrhu dodatne pomoći učenicima kod obrazlaganja i usvajanja gradiva lektire. – Velik je interes i učenika i njihovih nastavnika. Djeca su zainteresirana, mirno prate predstave svih godina otkad se projekt provodi i otkad je Županija to omogućila nama i djeci - rekla je Jakovljević, ravnateljica HNK Varaždin.

Varaždinska županija je od ove godine odlučila uvesti praksu da se na Dan darovite djece posjeti i simbolično nagradi ona županijska osnovna škola koja je imala najviše državnih prvaka. U prošloj školskoj godini to je bila Osnovna škola Franje Serta u Bednji. Dvoje njenih učenika Marino Sajko i Božidar Tušek postali su državni prvaci. Sajko u konkurenciji mladih tehničara u obradi materijala, a Tušek u državnom natjecanju mladih poduzetnika. Obojici je mentor bio Vlado Abičić. Tom je prigodom školu obišao i čestitao im na rezultatima zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić predavši učeniku Marinu Sajku, mentoru Vladi Abičiću i ravnateljici Sanji Majcen prigodni poklon bon u iznosu od ukupno dvije tisuće kuna. Svi pokazatelji iz obrazovanja pokazuju da je Varaždinska županija na dobrom putu, čemu svakako pridonose brojni uspješni projekti s područja školstva poput Centara izvrsnosti, ali i infrastrukturna poboljšanja u školama koja su, među ostalim, velikoj većini djece u županiji donijele rad u jednoj smjeni.

“Dajmo djeci korjene i krila”

Lepoglavske mališane razveselila donacija tradicionalnih drvenih igračaka Najmlađe u Dječjem vrtiću Lepoglava razveselila je donacija tradicijskih drvenih igračaka, u sklopu projekta “Dajmo djeci korijene i krila”. “Dajmo djeci korijene i krila” naziv je odgojno-obrazovnog projekta kojega su zajedno organizirali Etnografski muzej i Radio Kaj, čiji je cilj čuvanje umijeća izrade tradicijskih igračaka, a samim time i ostanak na reprezentativnoj listi UNESCO-a, poticanje mladih na otvaranje obrta i drvodjelstvo, upoznavanje djece s

Djeca su bila oduševljena igračkama

ekološkim aspektom proizvoda od drva te korijenima hrvatske tradicije u izradi dječjih igračaka, kao i poticanje javnosti u prepoznavanju vrijednosti ovog kulturnog dobra. Osim toga, projektom se želi povećati potražnja za proizvođačima dječjih igračaka od drva te zapošljavanje novih mladih obrtnika, potaknuti gospodarski i turistički razvoj turizma te se želi aplicirati projekt na EU fondove za razdoblje od 2014. do 2016. godine.


24

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

Lepoglava

Gradovi

Konferencija u Opatiji

Veliki interes za Tehnološki drvne industrije Lepoglava Tehnološki centar drvne industrije će omogućiti podizanje konkurentnosti drvne industrije, ne samo iz regije, već drvne industrije s područja cijele Hrvatske. Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava predstavljen je početkom lipnja na 11. drvno-tehnološkoj konferenciji održanoj u Opatiji. Radi se o središnjem sektorskom okupljanju predstavnika drvne industrije i šumarstva iz Hrvatske i zemalja regije.

INTERES ZA PARTNERSTVO Gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić i voditelj Projektno – razvojnog ureda Emil Tkalec, uz nazočnost Martina Hajdinjaka, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije Varaždinske županije, predstavili su sudionicima konferencije u Opatiji projekt Tehnološkog centra drvne industrije Lepoglava čija je realizacija, nakon izrade idejnog rješenja, prešla u fazu izrade glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole. - Sudionici konferencije pokazali su veliki interes za Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava. Dosta sudionika, među kojima i oni iz inozemstva, izrazili su želju da budu partneri na ovom projektu – ista-

Izradu idejnog rješenja financirali smo sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, dobivenima upravo za tu namjenu, a što govori o kvaliteti projekta koja je prepoznata i na Drvno-tehnološkoj konferenciji u Opatiji, kaže gradonačelnik Škvarić knuo je gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić, dodavši da je tom prilikom sa Šumarskim fakultetom potpisan sporazum o suradnji. Tehnološki centar drvne industrije Lepoglava nedavno je dobio idejno rješenje koje je izradila tvrtka Ambijent – RST iz Slavonskog Broda. Idejnim je rješenjem osmišljen izgled Centra površine oko 5.500 četvornih metara, koji će sadržavati uredski dio s prostorom za upravu i mar-

Centar će biti vrlo moderna građevina

keting te odjelom za dizajn, zatim konferencijski i laboratorijski prostor, radionicu i spremište te skladište i sušaru.

“PASIVNA GRAĐEVINA” - Izradu idejnog rješenja financirali smo sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, dobivenima upravo za tu namjenu, a što govori o kvaliteti projekta koja je prepoznata i na Drvno-tehnološkoj konferenciji u Opatiji – rekao je gradonačelnik Marijan Škvarić. Inače, važno je istaknuti da oblikovanje građevine, uporaba građevnih materijala

Novčane potpore Grada Lepoglave za - Sve što radimo za razvoj grada Lepoglave činimo za najmlađe stanovnike našeg grada – rekao je lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić, okružen upravo najmlađim sugrađanima koje su njihovi roditelji donijeli u gradsku vijećnicu u Lepoglavi gdje je organizirana podjela

jednokratne gradske novčane potpore obiteljima s novorođenom djecom. Nekoliko puta godišnje Grad Lepoglava organizira podjelu novčane potpore za bebe s područja grada Lepoglave. Na posljednjoj, održanoj 27. svibnja gradski su čelnici – gradonačel-


Gradovi

Lepoglava

25

centar

Energetska učinkovitost

Grad Lepoglava građanima osigurao 3,3 milijuna kuna pomoći

i osnovni energetski koncept, koji nudi idejno rješenje, objekt Centra svrstavaju u “pasivne građevine”, odnosno građevine koju su projektirane i građene tako da djeluju kao sunčev kolektor i spremnik topline. Naime, sunčani pretvornici na krovnim plohama osiguravat će uporabu obnovljivih izvora energije, dok će pojačana termička zaštita omogućiti vrlo nisku potrošnju energije za grijanje i hlađenje objekta. Tehnološki centar drvne industrije će omogućiti podizanje konkurentnosti drvne industrije, ne samo iz regije, već drvne industrije s područja cijele Hrvatske.

još 25 beba nik Škvarić, njegov zamjenik Hrvoje Kovač i predsjednik Gradskog vijeća Robert Maček, u ime Grada Lepoglave dodijelili novčane potpore za 25 beba – 19 dječaka i šest curica. Iznos novčane potpore, ovisno radi li se o prvom, drugom ili trećem, odnosno svakom sljedećem rođenom djetetu, iznosi 1.500, 2.000 i 2.500 kuna.

Još je 33 korisnika s područja grada Lepoglave potpisalo ugovore o sufinanciranju povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća kojima im se odobrava zamjena postojeća ili ugradnja nove, energetski učinkovite stolarije te izrada termofasade uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Lepoglave. Pravo na sufinanciranje radova kojima će povećati energetsku učinkovitost obiteljskih kuća, građani su ostvarili prijavom na drugi krug natječaja koji je Grad Lepoglava raspisao zahvaljujući projektu odobrenom od Fonda, vrijednom 3,3 milijun kuna. Drugi krug natječaja raspisan je kako bi se iskoristila preostala sredstva osi-

gurana navedenim projektom koji je, računajući i 43 korisnika koji su pravo na sufinanciranje ostvarili u prvom krug natječaja, obuhvatio ukupno 73 korisnika s područja grada Lepoglave. - Ukupno gledajući na ovaj smo način pomogli našim građanima da ostvare ukupnu uštedu od 1,3 milijuna kuna – istaknuo je gradonačelnik Škvarić, dodavši kako građane očekuju i uštede tijekom grijanja kuća u zimskim mjesecima. Potpisnici ugovora obavezni su do 31. listopada predati zahtjeve za povrat sredstava da bi ostvariti pravo na pokriće 46 posto troškova obavljenih radova, od čega će 36 posto pokrit Fond, a 10 posto Grad Lepoglava.

Nagrade najboljim učenicima svih škola Učenicima Osnovne škole Ante Starčevića iz Lepoglave, koji su tijekom ove školske godine ostvarili zapažene rezultate na učeničkim natjecanjima i smotrama, kao i njihovim mentorima, dodijeljena su školska priznanja. Nagradio ih je i Grad Lepoglava. Gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić i njegov zamjenik Hrvoje Kovač uručili su im knjige te novčane nagrade u ukupnom iznosu od 7.000 kuna. Sredstva su to kojima Grad

Lepoglava potiče učeničku izvrsnost, odnosno izdvaja za obrazovanje. Za ostvarene uspjehe Grad Lepoglava je nagradio knjigama i najuspješnije učenike Osnovne škole Ivana Rangera u Kamenici. Oni najbolji na županijskim i drugim natjecanjima, kao i njihovi mentori, primili su i novčane nagrade u ukupnom iznosu od 2.900 kuna, a uručio ih je gradonačelnik Lepoglave Marijan Škvarić. Bit će nagrađeni i učenici škole u Višnjici.


26

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

Ludbreg Oglasnik

Gradovi

Višemilijunske investicije i nova radna mjesta

Pozitivna poduzetnička klima Tvrtke Ducati komponenti, Bomark pak i ACG Lukaps investiraju u nove pogone U posljednjih godinu dana Ludbreg je postao primjer pozitivne poduzetničke klime. U prilog tome ide i činjenica da čak tri tvrtke kreću u realizaciju projekata, što će rezultirati novim zapošljavanjima. Tako je nedavno tvrtku Ducati komponenti posjetio Branko Grčić, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Dobra suradnja Tvrtka Ducati komponenti dio je Ducati Energia grupacije, a pokrivenost unutar svjetske prodajne mreže veća je od 75 posto zemalja, dok su na razini Europe prisutni u gotovo svim zemljama. Vlasnik grupacije Ducati Energia, Guidalberto Guidi, najavio je širenje proizvodnih kapaciteta, a riječ je o višemilijunskoj investiciji. Prema riječima Guidija, zaposlit će

se stotinjak novih radnika. Inače, tvrtku Ducati komponenti uspješno vodi domaći čovjek, Ludbrežan Dražen Crnković. Osim tvrtke Ducati komponenti, treba svakako spomenuti i ACG Lukaps. ta je tvrtka u zadnjih nekoliko godina u gradnju pogona, uvođenje novih tehnologija i ljude uložila više desetaka milijuna kuna. Riječ je o poduzeću koje proizvodi tvrde želatinske kapsule. Tvornicu je 2007. od farmaceutske kuće Farmal kupila indijska kompanija ACG Worldwide. Poslovni rezultati govore da se tvrtka ACG Lukaps ubraja među perspektivnija hrvatska poduzeća. Među uspješnije u Ludbregu ubraja se svakako i Bomark Pak, jedini hrvatski proizvođač LLDPE stretch folija za omatanje paleta. Zbog sve većih potreba za poboljšavanjem tehnologija i stalne želje

za unapređenjem svojeg poslovanja odlučili su se koristiti i EU fondovima pa je došlo i do izrade projekta “EU WIR - With innovation to re-granulation” koji je za cilj postavio povećanje konkurentnosti poduzeća korištenjem eko-inovacija u proizvodnji i ulaganjem u tehnologiju. Projekt “EU WIR” završen je u roku od 12 mjeseci i vrijedan je ukupno 198 546 eura od čega je 73 posto sredstava financirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ostatak od 27 posto uložilo je samo poduzeće Bomark Pak d.o.o. Za pozitivnu je poduzetničku klimu u Ludbregu u svakom slučaju zaslužna i gradska vlast, što su potvrdili i poduzetnici, koji su napomenuli kako je suradnja s gradonačelnikom Dubravkom Bilićem i više nego dobra.

Pokrenuli projekt besplatnih školskih udžbenika Teret nabavke školskih udžbenika čija se cijena po kompletu kreće od 500 kuna za prvašiće do 1.300 kuna za osmaše, ove godine, odlučeno je u Gradu Ludbregu na inicijativu Kluba vijećnika (SDP, HNS, HSU, Hrvatski laburisti – Stranka rada), neće biti svaljen na teret roditelja. Svjesni teške situacije i visokih cijena udžbenika, no s druge strane i važnosti kvalitetnog obrazovanja u Gradu Ludbregu odlučili su započeti projekt besplatnih školskih udžbenika. Udžbenici će ostati u vlasništvu škola i sljedeće četiri godi-

ne se neće mijenjati sukladno Zakonu o udžbenicima. Cijena udžbenika za 740 ludbreških đaka iznosi 450 tisuća kuna, od čega će sa 68 tisuća kuna pomoći Varaždinska županija. Roditeljima ostaje kupnja radnih bilježnica, odnosno radnih materijala. Uz kupnju udžbenika, Grad Ludbreg u proračunu ima osigurana sredstva za Osnovnu školu Ludbreg kojom se pomaže prehrana učenika u iznosu od 66.250,00 kuna, natjecanje učenika u iznosu 15.000,00 kuna, sportske aktivnosti 10.000,00 kuna, mala škola informa-

tike 49.306,00 kuna i produženi boravak djece u iznosu 45.000,00 kuna, dok je predviđeni trošak u proračunu za kupnju udžbenika oko 350.000,00 kuna. Uz financijsku potporu Osnovnoj školi Ludbreg, Grad Ludbreg tijekom ove godine uložit će ukupno 150 tisuća kuna za Osnovnu glazbenu školu Ludbreg koju polazi više od 120 učenika. Udžbenici će se podizati u Osnovnoj školi, a o terminu će obavijest roditeljima biti upućena kroz lokalne medije te na internetskoj stranici Osnovne škole Ludbreg.


Gradovi

Varaždinske NoviToplice Marof

27

Kanalizacija, nogostupi, javna rasvjeta i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Svi naši projekti imaju riješeno sufinanciranje Svi projekti manjim se dijelom financiraju iz gradskog proračuna, jer se nastoji što više koristiti druge izvore financiranja i što manje opterećivati gradski proračun Koji su neki od najvažnijih projekata čija realizacija predstoji u razdoblju do kraja aktualne godine? Osvrnuo bih se na četiri projekta. U tijeku su radovi na kanalizaciji u Grani, čija je vrijednost 2,4 milijuna kuna, od čega 90 posto sufinanciraju Hrvatske vode. U sljedećih nekoliko dana započinje i izgradnja javne rasvjete u Varaždinskoj ulici. Ugovor je već potpisan, izvršena je javna nabava, a radovi bi trebali biti završeni kroz trideset dana. Rasvjetu sufinancira Fond za zaštitu okoliša u iznosu od 40 posto.

Građani mogu očekivati da će tijekom sedmog mjeseca dobiti besplatne kante i vreće, koje su im potrebne za selekciju. Nabavljamo i neke nove kontejnere, a vrijednost svega je više od milijun kuna. U kolovozu idemo u izgradnju reciklažnog dvorišta Tijekom šestog mjeseca, ovisno o dinamici sa ŽUC-om, idemo u izgradnju nogostupa u Oštricama, Remetincu, Podevčevu i Završju. Radovi su već definirani, pogotovo vezano uz Oštrice gdje se nastavljaju, a odvijaju se prema modelima koji su dogovoreni još prošle godine. Grad ih sufinancira s 25 posto, a ŽUC u iznosu od 75 posto. U sedmom mjesecu krećemo i s javnom nabavom za asfalitranje nerazvrstanih

cesta u Mađarevu, Jelenščaku i Sudovcu, gdje će se radovi odvijati prema modelu financiranja: 40 posto građani, 60 posto Grad. Dakle, svi projekti imaju riješeno sufinanciranje i manjim dijelom se sufinanciraju iz gradskog proračuna. Smatram da je to dobro, da se sredstva pribavljaju iz drugih izvora i da se što manje opterećuje gradski proračun. Što će biti sa selekcijom otpada koja očekuje građane i u kojoj fazi su pregovori s Piškornicom? Ono što je već poznato, Novokom d.o.o. je preuzeo nabavu opreme za selekciju otpada i sada čekamo ugovor Fonda za zaštitu okoliša koji će opremu sufinancirati u iznosu od 40 posto. Dakle, građani mogu očekivati da će tijekom sedmog mjeseca dobiti besplatne kante i vreće, koje su im potrebne za selekciju. Nabavljamo i neke nove kontejnere, a vrijednost svega je više od milijun kuna. Potrebno je također ponoviti, nastavno uz naše obveze s gospodarenjem otpadom, u kolovozu prema odgovoru s Fondom za zaštitu okoliša idemo u izgradnju reciklažnog dvorišta, a očekuje nas i nastavak dogovora s Piškornicom i Fondom za zaštitu okoliša. Gradsko vijeće je prihvatilo moj prijedlog te sad čekamo daljnje smjernice od Fonda i Ministarstva. Grad apsolutno podržava takvo rješenje sanacije odlagališta koje je u 100 postotnom iznosu financirano od strane EU fondova i zaista se nadamo da ono ne bude odbačeno, jer onda ćemo morati tražiti rješenja prema nekim drugim modelima. Međutim, ne vidim razloga da spomenuto ne prođe! Ovog mjeseca Grad očekuje i kandidatura

Gradonačelnik Darko Hrenić

za izgradnju srednje škole? Tako je. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Srednjoj školi Novi Marof dodijelit ćemo zemljište iza bivšeg pogona Levisa, kako bi se do 30. lipnja mogla kandidirati za izgradnju nove škole. Grad za srednju školu mora još osigurati pristup dodijeljenom zemljištu kako bi do izdavanja građevinske dozvole sve moglo biti spremno. Nastavljaju li se i ove godine radovi na Grebengradu? Radovi od prošle godine u vrijednosti od 400 tisuća kuna završeni su i sljedeći mjesec u Ministarstvu kulture potpisat ćemo ugovor u vrijednosti od 500 tisuća kuna za radove koji predstoje ove godine. Kakvom biste ocijenili suradnju Grada sa Županijom? Ne vidim nikakvih poremećaja u realizaciji naših projekata koje smo dogovorili otprije. Zadovoljan sam tom suradnjom jer je županu i meni kao gradonačelniku osnovni cilj raditi na dobrobit građana i lokalne zajednice. Na to ne smije utjecati politika niti neke druge okolnosti.


28

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

Klenovnik toplice Varaždinske

Gradovi

U 2014. godinu Varaždinske Toplice krenule s novim projektima i uštedama

Želimo ponuditi kvalitetniji život i bolji standard svima Razvijanje sportsko-rekreacijskog turizma, komunalna i prometna infrastruktura, ulaganje u kulturu, privlačenje stranih investitora, neki su od ciljeva gradske vlasti Strateški dobra prometna pozicija i povezanost, bogatstvo termalnom vodom i jedno od najstarijih arheoloških lokaliteta, samo su dio potencijala kojeg nudi grad Varaždinske Toplice. Promjenom vlasti u lipnju prošle godine, promijenio se i koncept upravljanja Varaždinskim Toplicama. Vrlo ambiciozno krenulo se u nove projekte, uređenje komunalne i prometne infrastrukture, a vrijedno se radi i na novim projektima kojima će kandidirati na raznim natječajima. Neki od glavnih ciljeva su stvoriti grad ugodan za život, grad koji će dobro poslovati i koji će svojim mještanima ponuditi bolji i kvalitetniji život.

Nove investicije – Ideja je da našim mještanima ponudimo uređen i siguran grad, grad koji će im otvoriti mogućnosti za bolji i kvalitetniji život. Svakodnevno radimo na mnogobrojnim projektima kojima želimo Varaždinske Toplice podići na jednu višu razinu. Samo upornim radom, marljivošću i dobrom suradnjom svih razina u društvu, od gradskih tijela, do raznih udruga i samih građana, možemo stvoriti pozitivnu klimu povoljnu za privlačenje investitora i novih investicija – naglasila

Najnovija sportska atrakcija koja je sve popularnija i među građanima naše zemlje je Disk golf, a uskoro će i Varaždinske Toplice moći svojim gostima, mještanima i sportašima ponuditi ovu vrstu rekreacije

Ulaganje u infrastrukturu i razvijanje sportskorekreacijskog turizma Moraju tražiti pomoć države za sanaciju novih klizišta

Mnogi projekti apliciraju se na fondove Europske unije

je gradonačelnica Varaždinskih Toplica, Goranka Štefanić.

razvoj turizma U ovoj godini već će se dovršiti mnogi projekti. Ulica kralja Tomislava već je dobila novu rasvjetu, a ovih dana završavaju se i radovi na sanaciji i obnovi pločnika. Od Ministarstva ruralnog razvoja osiguran je novac za uređenje Bregovite ulice, dok je Ministarstvo kulture osiguralo novac za obnovu fasade Kulturnog centra. Što se tiče energetske učinkovitosti, prijavljuju se i na te natječaje kako bi obnovili fasade, a na natječaj je prijavljena i izrada dokumentacije za projekt rasvjete Tuhovec – Varaždinske Toplice. Kako bi se povećala sigurnost u prometu, uvedena je nova prometna regulacija. Neke ulice postale su jednosmjerne, a u sam promet uvedeno je više reda. Projekti se pripremaju i za europske fondove, osobito mogućnost financiranja iz M07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima. Pri kraju je i idejni projekt za golf terene koje će kandidirati Ministarstvu turizma. Uređuju se i okolna

mjesta koja su dio grada Varaždinskih Toplica. Tako će se asfaltirati Donja Poljana i Svibovec Toplički, gdje su radovi već u tijeku, a po svim naseljima postavljaju se i nadstrešnice na autobusnim stanicama. Nadstrešnice su postavljene u Petkovcu, Črnilama i Čurilovcu, a postavit će se i u Leskovcu, Svibovcu te Jalševcu. Zbog izrazito dobre pozicije, okruženja, arheoloških lokaliteta, Varaždinske Toplice imaju odličnu predispoziciju za razvijanje sportskog turizma, od biciklizma do golfa, ali i kulturnog turizma te njege tijela. Svoju društveno-socijalnu osjetljivost prema građanima lošijeg životnog standarda u Gradu pokazuju provođenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi. Svi mještani koji primaju socijalnu pomoć, a radno su sposobni, obavljaju rad za opće dobro na uređenju zelenih površina u gradu. O kulturnom bogatstvu grada govori i podatak da su se Varaždinske Toplice pridružile gradu Varaždinu u kandidaturi za europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, a već se provode značajni projekti na području kulture kao što je Rojstvo Europe, Zavičajnog muzeja.


bednja

Općine

29

Općina Bednja prepoznaje i cijeni rad učenika svog područja

Načelnik Bistrović nagradio najbolje učenike Zahvala učenicima i mentorima koji su sudjelovali na državnim i međužupanijskim natjecanjima

Općina Bednja upućuje čestitke svim učenicima koji su ove školske godine sudjelovali na međužupanijskim i državnim natjecanjima u znanju te njihovim mentorima. Uz zahvalu što su svojim nastupima na natjecanjima najljepše predstavili ne samo svoju školu, već i Općinu Bednju, njima će načelnik Mirko Bistrović uručiti simbolične novčane nagrade. One, dakako, ni izdaleka nisu ekvivalent trudu, znanju i vremenu što su ga i učenici i njihovi mentori uložili u učenje i svladavanje zahtjevne građe, već su, prije svega, znak da Općina prati, prepoznaje i cijeni njihov rad. Nagrađeni su učenici Marino Sajko, državni prvak iz tehničke kulture te Alen Hranj i Alen Frigula, koji su na državnom

Osnovna škola Franje Serta u Bednji

natjecanju osvojili peto, odnosno, šesto mjesto. Nagrada ide i njihovu mentoru Vladimiru Abičiću.

RAZNA PODRUČJA Nagrađena je i Veronika Sambol, čiji je literarni rad komisija Lidrana predložila za državnu smotru. Njena mentorica je Emilija Zagrajski Maligec. Zasluženo, nagradu dobiva i ekipa učenika koja je na međužupanijskoj vjeronaučnoj olimpijadi osvojila drugo mjesto, u

sastavu Ines Galinec, Tomislav Hlevnjak, Tatjana Jurenec i Lucija Vugrinski. Njihov je mentor Davor Hojski. U područnoj školi u Cvetlinu na Županijskom natjecanju iz Hrvatskog jezika 6. Mjesto je osvojio Filip Šmintić kojemu je mentorica Sanja Latin. Nagrađeni učenici su Emil Šmintić, Lorena Veronika Lončarek, Igor Visinski i Sara Friščić koji su sudjelovali na županijskom natjecanju iz informatike pod vodstvom mentorice Ane Dukarić.

Poziv mještanima Bednje da odvojeno prikupljaju otpad

Poštovani korisnici odvoza komunalnog otpada! Ambalažni otpad predstavlja materijal koji se koristi kako bi se pakirala i transportirala roba široke potrošnje. Što se dešava sa ambalažom kada iskoristimo njen sadržaj? Uglavnom završava kao otpad onog trenutka kada ispraznimo njen sadržaj ili kada se određena kupljena roba otpakira. Građani Republike Hrvatske, zadovoljavajući svoje potrebe, godišnje proizvedu oko 2,9 tona otpada po stanovniku. Sav taj otpad treba zbrinuti i njime gospodariti na način da se koriste njegova vrijedna svojstva. Odvojenim skupljanjem otpada bitno smanjujemo količinu otpa-

da koja se odlaže, s druge strane možemo iskoristiti brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištu. U cilju smanjenja količina biorazgradivog otpada na deponijama RH, nije dozvoljeno u posude za komunalni otpad stavljati veće količine kuhinjskog otpada (ostaci od voća i povrća i sl.), zeleni otpad (trava, granje i sl.) ni drvo (pilovina, drvena građa i sl.). Isto je nužno kompostirati u okviru vlastitog gospodarstva. Upravo iz već navedenih razloga Općina Bednja poziva sve svoje mještane da odgovorno pristupe odvojenom skupljanju otpada.

ODLAGATI U POSUDU:

NE ODLAGATI U POSUDU:

višeslojna ambalaža od lijekova, prehrambenih novine, časopisi, revije, pros- proizvoda i bezalkoholnih pića, pekti, knjige bilježnice papirne celofan, korištene papirnate vrećice, kalendari, katalozi, maramice, salvete, papirnate pisma, telefonski imenici, čiste tanjure, čaše, korištene vrećice papirne vreće (cement, i sl.), čaja, tapete, ljepljive trake, sitna kartonska ambalaža masni ili prljavi papir, plastična ambalaža prazne plastične boce sokova čepovi od PET boca, neispranu i vode, isprane plastične plastičnu ambalažu, prljave boce jestivog ulja i octa, plastične vrećice i folije, pečiste plastične vrećice i folije, lene, ambalažu od opasnih isprana plastična ambalaža tvari (boja, lakova, motornih tekućih sapuna, deterdženata, ulja, pesticida, kiselina,..), šampona, omekšivača .., veći plastični proizvodi koji se kanistri (bez sadržaja i isprani) predaju u akcijama skupljanja zapremnine do 10 l krupnog otpada

prazne staklenke i boce bez zatvarača i čepova

žarulje (obične i fluorescentne), porculansko ili keramičko posuđe, svjetiljke, armirano, kristalno i automobilsko staklo, bočice od lijekova, ravno prozorsko staklo, žičano staklo, ogledala, infuzije, ampule i bolničko staklo, pleksiglas


30

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

breznički hum

Općine

Elektra će tijekom 2014. godine u Općinu uložiti više od 1,7 milijuna kuna

Hegedić: Do kraja godine realizirat ćemo 15 projekata U Općini se javljaju na sve natječaje gdje je moguće dobiti financiranje od strane države, a u pripremi su koji će se kandidirati za financiranje od strane EU U subotu, 31. svibnja, u Brezničkom Humu bilo je posebno svečano. Obilježena je, naime, 80. obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Breznički Hum, a na svečanosti koja je tom prigodom upriličena predstavljena je i monografija Roberta Ivančana, koja je vrijedan doprinos kako istraživanju povijesti lokalnog vatrogastva tako i povijesti samog mjesta. - Tradicija jednog ljudskog vijeka je već tu. Glavna postrojba DVD-a Breznički Hum posložena je u ljudskom i tehničkom pogledu, a isto tako i naša druga dva društva, Radešić i Ščepanje, raspolažu s minimalnom tehničkom opremom. Sve zakonske regulative uspjeli smo ispoštovati i sad nam je još jedino dužnost tu opremu održavati, te i nadalje obučavati ljude - kaže načelnik Brezničkog Huma Zoran Hegedić. Od komunalnih i infrastrukturnih zahvata u općini koje izdvaja Hegedić, u Radešiću se trenutno izvodi rekonstrukcija niskonaponske mreže - Konkretno, u Gornjem Radešiću mijenja se stotinjak stupova koji datiraju još iz 50-ih godina, koliko je stara i mreža. Potrebno je izgraditi i novu trafostanicu, a sve to napraviti ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci. Radove u stopostotnom iznosu financira HEP. Kod područne

Realiziran je cijeli niz projekata

Suradnja sa županijom je odlična, svi naši projekti su podržani, a ove godine planiraju se u suradnji sa ŽUC-om riješiti i određena klizišta škole u Ščepanju također se postavlja nova trafostanica, a na taj način Elektra će u Općinu Breznički Hum ove godine uložiti više od 1,7 milijuna kuna.

sufinanciranje Kako napominje Hegedić, u posljednjih godinu dana na području općine realizirano je cijeli niz projekata: - Radili smo na vodovodu u Ščepanju, što je investicija vrijedna 1,8 milijuna kuna; zatim na cesti Ščepanje-Gasparuši, što je stajalo 400 tisuća kuna; te na rekonstrukciji niskonaponske mreže, također u Ščepanju, čija je vrijednost radova bila oko 600 tisuća kuna. Uspješno je saniran i tok rijeke Lonje, u što su, zahvaljujući dugotrajnim općinskim naporima, Hrvatske vode uložile oko 200 tisuća kuna. Time je, kaže Hegedić, spriječena opasnost od daljnjih poplava u centru. Općina ima i niz projekata energetske učinkovitosti. Svakom vatrogasnom društvu, u Radešiću i Ščepanju, odobreni su projekti za obnovu fasada na društvenim domovima, te za sustav grijanja na pelete. DVD Breznički Hum također je dobio dva projekta. Jedan se odnosi na unutarnju LED rasvjetu, a drugi na promjenu sustava grijanja. - Javljali smo se na natječaje Ministarstva gospodarstva i projekti su nam odobreni.

Načelnik Zoran Hegedić

Asfaltirat će se županijska cesta na relaciji Kršćenovec-Breznica Mnogo novaca troši se na stariji dio javne rasvjete Do kraja godine planiramo obnoviti fasadu i krovište područne škole, što će također biti energetski učinkovito, a u istom razdoblju u planu nam je i izmjena javne rasvjete u Brezničkom Humu. Godišnje trošimo oko sto tisuća kuna na spomento i cilj nam je smanjiti troškove za 60 posto. Jedan dio rasvjete već smo prebacili na LED tehnologiju - kaže Hegedić. U Općini Breznički Hum do kraja aktualne godine sveukupno će se provesti petnaestak projekata, o čemu načelnik kaže - Javljamo se na sve natječaje gdje se možemo uklopiti i nadam se da do kraja godine bude još nekih projekata za koje ćemo uspjeti dobiti sufinanciranje od strane države. Pripremamo i neke projekte koje ćemo kandidirati za financiranje od strane Europske unije. Suradnja sa županijom je odlična, svi naši projekti su podržani, a ove godine planiraju se u suradnji sa ŽUC-om riješiti i određena klizišta. Isto tako, planiramo asfalitirati i jedinu županijsku cestu koja nam je još preostala, onu na relaciji Kršćenovec-Breznica.


Općine

donja voća

31

Voćanska starinska košnja trave u Sloveniji Sudjelovalo je oko 30 mještana

Tradicionalna eko akcija zbrinjavanja otpada Akcija zbrinjavanja otpada s divljih odlagališta održana je i ove godine u nedjelju 6. travnja 2014. godine. Inicijator akcije bilo je Lovačko društvo “Trčka” u suradnji s Općinom Donja Voća i Udrugom privatnih šumovlasnika “Breza”. U akciju su se uključili članovi: LD “Trčka”, Udruge privatnih šumovlasnika “Breza”, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i KUD-a Voća. Akcija je, kao i prijašnjih godina, započela u jutarnjim satima, okupljanjem svih su-

dionika kod vatrogasnog doma. Početak akcije bilo je zajedničko fotografiranje. Sudionici su po grupama raspoređeni na ciljne lokacije na području Općine Donja Voća. Otpad se skupljao na divljim odlagalištima i u centru Voće. Komunalno poduzeće Ivkom d.d. zbrinulo je prikupljeno smeće sa sabirnih mjesta. Nakon obavljenog posla organizator je za sve sudionike pripremio ručak i osvježenje.

Projekt “otvorena zabavna škola nogometa”

Projekt je realiziran u mjesecu lipnju 2014. godine i zajednički ga je financirala Općina Donja Voća u suradnji sa humanitarnom organizacijom CROSS CULTURESS PROJECT ASSOCATION (CCPA) iz Danske i Udrugom “Otvorena zabavna škola nogometa Hrvatska”, dok su partneri u provedbi ovog projekata bili Osnovna škola A.K.Miošića iz Donje Voće, Područna škola A.G.Matoš iz Gornje Voće, Nogometni klub “Vindija” i Policijska uprava Varaždinska.

Naglasak je bio na sportu i edukaciji djece

Temeljna namjena ovog projekta bila je organizacija sportskih aktivnosti za djecu u dobi od 6 – 12 godina, s ciljem razvijanja prijateljstva, tolerancije, podučavanje nenasilju, uvažavanju različitosti, promoviranje volonterstva, te usvajanje navika važnih za normalan rast i razvoj djece. Na prostoru NK Vindija u tri dana su kroz edukativne radionice upoznata djeca i njihovi roditelji i s načinima mirnog rješavanja sukoba, te sa štetnostima pojedinih oblika ovisnosti.

Članovi Udruge Stara brv

Članovi Udruge Stara brv predstavili su u bratskoj Občini Starše u Sloveniji originalnu voćansku košnju trave sa starinskom ručnom kosom. U organizaciji Turističkog društva Starše u subotu 31. svibnja 2014. godine, uz obilježavanje 17. dana Občine Starše, prikazana je košnja trave na starinski način. Manifestacija je održana u centru slovenske općine u mjestu Prepolje uz regionalnu cestu Kidričevo – Marjeta na Dravskom polju – Miklavž na Dravskom polju. U košnji trave i takmičenju sudjelovali su domaćini Slovenci i Udruga Stara brv iz Gornje Voće. Svi sudionici bili su obučeni u tradicionalne narodne nošnje svojega kraja. Na početku programa predstavljena je prva starinska slovenska kosilica. Nakon same košnje trave predstavljena je i tradicionalna starinska hrana i „pijača“, koju su nekad žene pripremale za svoje kosce, uz pratnju slovenskih muzikaša. Na kraju programa posebnu pažnju i veliki pljesak primili su načelnik Občine Starše Bojan Kirbiš i načelnik Općine Donja Voća Kruno Jurgec koji su kosili travu sa starinskim kosama uz kontrolu svih posjetitelja. Gospođe u narodnim nošnjama: Staršanka iz Slovenije i Voćanka iz Hrvatskog Zagorja pripremile su za pobratimljene kosce načelnike „žganicu i vino“ za okrepu nakon uspješno obavljene košnje. Udruga Stara brv za izvanredni cjelokupni nastup primila je posebnu zahvalu i pehar.


32

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

oglasnik klenovnik

Općine

Nova javna rasvjeta, postavljanje nadstrešnica na autobusna stajališta, gradnja mostova i sanacija klizišta projekti su koji su već izvršeni na dobrobit mještana ove općine Pripremljene su podloge za autobusna stajališta i nove nadstrešnice

Općina Klenovnik

Krenuli brojni važni projekti S početkom 2014. godine krenuli su važni projekti za Općinu Klenovnik, a za što su osigurana i sredstva u proračunu. Tako je već u siječnju postavljena rasvjeta na kružnom toku u Lipovniku, a radi se o investiciji od 11 000 kuna. Također, u posljednjih nekoliko dana završena je rasvjeta igrališta u Dubravcu Gornjem na što je potrošeno 13 000 kuna. Postavljene su i dvije nadstrešnice za autobusna stajališta u vrijednosti 30 000 kuna. Općina Klenovnik je angažirala još svojih 17 000 kuna za kupnju zemljišta za stajališta te izradu projekata, a Županijska uprava za ceste investirala je još 15 000 kuna za asfaltiranje prilaza i postavljanje rubnika. Na klenovničkom su području sanirana dva mosta, i to u Lipovniku Gornjen i selu Du-

Načelnik Martin Oreški

Do kraja godine bit će asfaltirana cesta Čardak Lukavski, raspisan natječaj za obnovu fasade i stolarije te će se krenuti u gradnju nogostupa od stambene zgrade prema Lepoglavi, najavljuje Oreški

Općinski proračun se puni bolje od očekivanog Obilne kiše i u Općini Klenovnik otvorila su neka klizišta

brava što je stajalo oko 11 000 kuna, a financirano je iz proračuna Općine Klenovnik. I ova je općina imala problema s klizištima u Plemenšćini za čiju je sanaciju potrošeno 10 000 kuna.

natječaj za obnovu fasada i stolarije. Vrijednost investicije je oko 1,250 milijuna kuna s time da domaćinstva sudjeluju s 50 posto iznosa, Općina s 10 i Fond s 40 posto. Za ovu smo godinu prijavili pola mogućeg iznosa jer nismo rezervirali više sredstava u proračunu - rekao je Martin Oreški, načelnik Općine Klenovnik.

SREDSTVA FONDA

suradnja sa žuc-om

Već je napravljena projektna dokumentacija za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost što se tiče energetske obnove fasada i stolarije na što je potrošeno 12 500 kuna i modernizaciju javne rasvjete što po troškovniku stoji 31 000 kuna. Do kraja godine očekuje se realizacija još nekih važnih projekata za Klenovnik. - Za asfaltiranje ceste Čardak - Lukavski završen postupak javne nabave i predali smo prijedlog ugovora Agenciji za plaćanje u poljoprivredi te nakon toga slijedi potpisivanje ugovora s izvođačem. Radi se o projektu, zajedno sa PDV-om, vrijednom 1,625 milijuna kuna. Trenutno očekujemo i odgovor Fonda za zaštitu da se na području Općine Klenovnik raspiše

Krenut će se i u modernizaciju javne rasvjete. Za energetski učinkovitu javnu rasvjetu bit će potrošeno oko 530 000 kuna s time da Fond financijer 60 posto iznosa, a Općina 40 posto. Fond je Općini odobreno 12 000 kuna za potrebnu dokumentaciju. U Klenovniku će se graditi i nogostup na potezu od stambene zgrade prema Lepoglavi s desne strane, do posljednje kuće, što će omogućiti lakše i sigurnije kretanje pješaka. Vrijednost projekta je oko 600 000 kuna - ŽUC finacira 75 posto, a Općina Klenovnik 25 posto projekta. - I više sam nego zadovoljan dosadašnjim ostvarenjem zadanih projekata, a i proračun se puni bolje od očekivanog. To pripisujem novcu od legalizacije objekata – kazao je Oreški.


Vinica

Općine

33

Humanost na djelu

Viničanci dostavili 5,5 t pomoći u Općinu Drenovci Načelnik Vinice Marijan Kostanjevac zahvalio je svim žiteljima Općine na iskazanoj solidarnosti i darivanim neophodnim potrepštinama Na području Općine Vinica krajem svibnja završila je akcija prikupljanja humanitarne pomoći namijenjene stanovništvu na poplavom stradalim područjima Slavonije. Prikupljeno je više od 5,5 tona prehrambenih i higijenskih proizvoda te razne odjeće i obuće, a dostavu prikupljene pomoći obavljena je vlastitim kamionom Ivana Krajnca. - Ovim putem, u ime svih viničkih udruga, župnog Caritasa i njihovih predstavnika, koji su od samog početka uključeni u ak-

Načelnik Kostanjevac sudjelovao je u dostavljanju pomoći

ciju, želim zahvaliti svim žiteljima Općine na iskazanoj solidarnosti sa stradalim stanovništvom te humanitarnoj donaciji. Zahvaljujem i djeci iz Dječjeg vrtića “Zvjezdice“ kao i učenicima osnovne škole koji su se uključili u ovu humanitarnu akciju, kao i trgovinama „Hrgarek“, „Taban“ i „Caki-trans“ koje su se donacijom odazvale pozivu za pomoć - kazao je načelnik Kostanjevac.

POMOĆ DOBRODOŠLA

I klinci su pomogli svojim darovima

Aktivnosti Općine Vinica neće prestati dostavom prikupljene pomoći, već će se u dogovoru s odgovornim osobama te u skladu s potrebama stanovništva na ugroženom području nastaviti, izjavio je

Uređivanje poljskih puteva

Krajem svibnja je u Općini Vinica započelo najavljivano uređenje poljskih puteva. Nakon prethodne izmjere svih glavnih poljskih puteva te utvrđenih međa, prišlo se poravnanju i porezivanju poljskih puteva. Porezivanje se vrši strojno, a na mjestima gdje će to biti potrebno, izvršit će se nasipavanje šljunkom. Općina Vinica u proračunu je za sanaciju poljskih puteva na svom području osigurala sva potrebna financijska sredstva . Općina Vinica moli sve korisnike za strpljenje i razumijevanje te također molimo da svatko ispred svoje parcele ukloni ili isplanira višak zemlje, jer je i tako gotovo 90 posto vlasnika tijekom godina uzurpiralo javno dobro - poljski put. Radove je obišao i načelnik Općine Marijan Kostanjevac. U slučaju bilo kakvih pritužbi korisnici se mogu javiti načelniku na telefon 091 1722 233.

Viničanci su pokazali veliko srce i pomogli Slavoncima Strašne poplave pogodile su dijelove Slavonije načelnik Marijan Kostanjevac. Pomoć je 29. svibnja dostavljena u Općinu Drenovci. Više od 5,5 tona humanitarne pomoći (hrane, vode, higijenskih potrepština te razne odjeće i obuće) koja je prikupljena u Općini Vinica dostavljeno je u Općinu Drenovci za potrebe domicilnog stanovništva stradalog u poplavi. Ivan Krajnc, vlasnik i vozač kamiona, u čijoj je pratnji bio i načelnik Općine Marijan Kostanjevac, pomoć su istovarili u sabirnom centru Crvenog križa u Drenovcima. Tom prilikom dočekao ih je načelnik Općine Drenovci Jakša Šestić sa suradnicima koji je stanovnicima Općine Vinica zahvalio na prikupljenoj pomoći i iskazanoj solidarnosti. Humanitarna pomoć dostavljena je u prisustvu načelnika prijateljske Općine Jarmina, Andrije Draganić, na čiji je prijedlog pomoć prikupljana upravo za stanovnike Općine Drenovci.


34

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

mali bukovec

Općine

Stalni rast kvalitete

Znaju kako do sredstava iz EU Unatoč malom proračunu uspješno se realiziraju svi planirani projekti Općina Mali Bukovec među prvima je u ovom dijelu regije, ako je u pitanju realizacija planiranih projekata. Unatoč malom proračunu, načelnik Darko Marković, u suradnji sa svojim vijećnicima i suradnicima, uspijeva ispunjavati sve planirane ciljeve. Inače, općina Mali Bukovec dobar je primjer, gdje vodstvo zna kako realizirati projekte uz pomoć sredstava iz Fondova EU. -Potrebe i ideje koje imamo za ravoj pokušavamo redovito prijavljivati na natječaje centralnih i regionalnih tijela od kojih dobivamo podršku. Usprkos nezahvalnim pokazateljima, Općina Mali Bukovec unatrag godinu dana uspjela je zatvoriti financijsku konstrukciju planiranih projekata u 2010. godini i to s proračunom koji je bio veći od onog iz 2009. godine. To znači da tijekom cijelog vremena krize i

Nakladnici: - Conceptus Publica d.o.o., Kukuljevićeva 23, Varaždin - Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. Stanka Vraza 4, (VII. kat), Varaždin Urednik lista: Valerija Mihalić Uredništvo lista: (042) 488 488 Marketing: stefica.spanic@vzz.hr (042) 410 131, fax 422 208 Web stranice Županijskih vijesti: www.varazdinska-zupanija.hr Tisak i uvez: Tiskara Novi list d.d. List izlazi povremeno te se čitateljima dostavlja besplatno

recesije koja nas je pogodila, kontinuirano osvajamo rast proračuna unatoč smanjenju izvornih poreznih prihoda- rekao je Darko Marković. Dodaje kako je pred Općinom veliki projekt koji će se realizirati zajednički s Općinom Veliki Bukovec. Riječ je o izgradnji kanalizacijske mreže.

POMOĆ MLADIMA Zbog sve veće depopulacije važno je, kaže Marković, raditi s mladima kako bi im omogućili da nakon srednje škole i fakulteta ostanu u rodnom kraju. Stoga, s 1000 kuna Općina nagrađuje roditelje novorođene djece, sufinanciraju rad dječjeg vrtića u općini Mali Bukovec za 40 djece u visini od gotovo 60 posto realnih troškova po djetetu, sufinanciraju školsku kuhinju u Osnovnoj školi Veliki Bukovec za 196 učenika kao i dodatne

projekte učenika koje koje organizira osnovna škola, zajedno s Varaždinskom županijom sufinanciraju 80 učenika do srednjih škola te smo jednokratnom stipendijom za božićne blagdane nagradili točno 51 studenta ili studenticu s područja općine Mali Bukovec. -Ovako velik broj budućih visoko obrazovanih žitelja općine Mali Bukovec daje nam nadu da za našu sredinu dolaze dobra vremena. Trenutno je pred završetkom potrebna dokumentacija za izdavanje dozvola kako bismo mogli proširiti vrtić te ga što prije oformirati kao samostalnu ustanovu-rekao je Marković. ističe kako će se svi programi razvoja Općine Mali Bukovec ostvariti u mjeri u kojoj budu dostupna financijska sredstva iz općinskog, županijskog ili državnog proračuna te europskih fondova.


Beretinec Visoko

Općine

35

Jedan od ciljeva razvoj poduzetničke zone

Projekti koji se provode vrijede 500 tisuća kuna​ Općina je već dobila sredstva za energetski učinkovitu javnu rasvjetu, odnosno izradu projektne dokumentacije Igor Kos, načelnik Općine Beretinec, smatra kako je poglavito važno istaknuti da je Općina pokrenula izradu strategije razvoja Općine Beretinec, kako bi se znalo u kojem smjeru je u sljedećih desetak godina potrebno usmjeriti napore. Donijeli smo i proračun, kaže Kos, definirali ga, a jedna od najbitnijih stvari obuhvaćenih našim programom je poduzetnička zona, za koju već imamo građevinsku dozvolu i sada je potrebno da se infrastrukturno i komunalno opremi. Kada je riječ o natječajima na koje Općina Beretinec aplicira, Fondu za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost prijavljen je projekt, kojim će se mještanima općine sufinancirati ugradnja toplinske ovojnice, odnosno termo fasade i zamjena stare stolarije onom energetski učinkovitom. Omjer u kojemu će se spomenuto sufinancirati jest 40 posto od strane Fonda; mještani u iznosu od 50 posto, te Općina u iznosu od 10 posto.

SOCIJALNO OSJETLJIVI - Općina je već dobila sredstva za energetski učinkovitu javnu rasvjetu, odnosno izradu projektne dokumentacije, što je drugi korak koji će uslijediti nakon

U planu je mnogo projekata

Osigurani besplatni udžbenici za siromašne učenike U dva požara prošle godine oštećeno nekoliko kuća energetskog pregleda, da bismo potom mogli izraditi projekt i dobiti novce za samu rekonstrukciju ili zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom. Na taj način značajno ćemo uštedjeti u pogledu troškova javne rasvjete, a dobit ćemo i bolji koeficijent osvjetljenosti - kaže Kos. Ono što smo još napravili, ističe načelnik, jest da smo uspostavili međunarodnu suradnju s Općinom Großwarasdorf ili Veliki Borištof. Naime, upravo ovih dana predstavnici općine susreli su se s predstavnicima te općine u austrijskom Gradišću i dogovorili da će na Dan Općine potpisati sporazum o bratimljenju. - Pripremamo EU projekt naziva “Europa za građane”, u kojega će se uključiti sve naše i njihove udruge kako bismo ostvarili razmjenu na kulturnom i kulturološkom planu. U toj općini razgovarali smo i s Hrvatskom gospodarskom agencijom, te je dobra vijest da postoji potencijalni inevestitor koji bi u doglednoj budućnosti mogao uložiti u našu poduzetničku zonu - kaže Kos. U tijeku je i postupak izrade dukumentacije za gradnju Područne škole Črešnjevo, jer je Općina Beretinec već prošla indikativno mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a nakon toga slijedi izrada dokumentacije. - Našu područnu školu nećemo graditi po modelu javno-privatnog partnerstva,

Načelnik Igor Kos

nego ćemo je isfinancirati pomoću EU fondova - naglašava Kos. Jednako kao i prošle godine, kada su svim učenicima u stopostotnom iznosu financirane knjige, Općina će osigurati potrebna sredstva i ove godine; s tim da će ove godine stvar i proširiti - besplatne udžbenike sada će dobiti svaki treći ili četvrti učenik, ovisno koliko đaka u kojoj obitelji ima. - Pomažemo i onima kojima to najviše treba, odnosno socijalno ugroženima. Prošle godine, nažalost, imali smo dva požara pa smo oštećenim ljudima pomogli obnoviti kuće kako bi mogli nastaviti s normalnim životom. Također, na području Beretinca imamo jednu osobu s vrlo teškim materijalnim stanjem; zamalo je došlo do toga da joj se srušila i kuća, pa smo i tu pripomogli - kaže Kos. U Općini su, kao što mještani vide, u tijeku i radovi na termo fasadi općinske zgrade, a pomoglo se i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu u nabavci protupožarnih vrata. Sve zajedno kada se zbroji, projekti koji se trenutno provode ili se, pak, nalaze u fazi natječajnoog postupka, ukupno su vrijedni oko 500 tisuća kuna.


36

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

OGLASNIK Visoko

Općine

Unatoč vrlo malim proračunskim sredstvima, Općina Visoko izuzetno uspješna

Ovogodišnji prioritet je uređenje Društvenog doma Od uređenja komunalne infrastrukture, pomaganja poljoprivrednicima i djeci od vrtićke do školske dobi, općina Visoko aktivno djeluje u cjelokupnoj zajednici

Iako je jedna od najsiromašnijih u Varaždinskoj županiji, općina Visoko vrlo aktivno i uz skromna proračunska sredstva brine o svojoj društvenoj zajednici, okolišu i uređenju cijele općine. Unatoč malim proračunskim sredstvima, koja su za prošlu godinu iznosila svega nešto više od 712 tisuća kuna, Općina sufinancira rad svih udruga i društava koja djeluju na njenom području, a ima ih dvadesetak. Općina Visoko dokaz je da se i s malo, može napraviti mnogo. Samo neke od aktivnosti su sufinanciranje brojnih školskih programa, kao što su predškolski odgoj, školska kuhinja, škola plivanja, nagrade za učenike koji sudjeluju u raznim natjecanjima, darovi za djecu svih uzrasta povodom blagdana Svetog Nikole, program

Mnogi napori ulažu se u promociju utvrde Čanjevo, a svake se godine organizira i manifestacija „Bitka za utvrdu Čanjevo“. U suradnji s Ministarstvom kulture, osigurana su sredstva za 2014. godinu u iznosu od 150 tisuća kuna za provođenje programa zaštite kulturnog dobra, utvrde Čanjevo

U općini Visoko aktivno djeluje dvadesetak udruga Izvorni proračun u 2013. godini bio svega 712 tisuća kuna

Načelnik Dragutin Mateković

međunarodne Eko škole, program rada Društva „Naša djeca“ Visoko, kao i boravak djece u vrtićima. Općina pomaže i poljoprivrednicima sufinanciranjem osjemenjivanja krava i junica, subvencioniranjem premija osiguranja usjeva te subvencioniranjem kamata poduzetničkim kreditima.

Ulažu u utvrdu čanjevo Kako bi mještanima bilo što ugodnije živjeti, mnogi napori ulažu se u uređenje komunalne i prometne infrastrukture, kao i u uređenje i čišćenje okolnih šuma. Tako se već unatrag tri godine provodi zelena čistka. Čiste se šume od raznoraznog otpada, a akciju provode Lovačko društvo „Jareb“ Visoko, zajedno s Općinom, vatrogasnim društvima, UDVDR Visoko i s Udrugom umirovljenika. Također, unatoč malim proračunskim sredstvima, planira se uređenje puta Vrh Visočki – Đurinove dužine 1600 metara, put Čanjevo – Presečno Visočko dužine 800 metara, kao i asfaltiranje nerazvrstane ceste Ivanje gorice dužine 270 metara. Zajedno s Udrugom „Graber“ započeti su radovi na uređenju šumske prometnice Stup – Morjavec – Paka, a uz pomoć Varaždinske agencije za marketing i promidžbu, postavljene su dvije nadstrešnice na autobusnim stajalištima u naselji-

ma Kračevec i Čanjevo. Najznačajniji projekt koji Općina želi realizirati ove godine jest obnova zgrade Društvenog doma Visoko, u kojem je smješten i sam ured Općine. Zgrada je u vrlo lošem, gotovo derutnom stanju. Građena je prije 1968. godine, a prioritet za ovu godinu je rekonstrukcija krovišta koje prokišnjava. Za zgradu je izrađen energetski certifikat koji nosi oznaku F. – Ove smo godine prijavili na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja upravo rekonstrukciju krovišta Društvenog doma, a na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavili smo zamjenu vanjske stolarije na Općinskim prostorijama. Također, planiramo se prijaviti i na natječaj Fonda za razvoj turizma s obzirom na to da imamo utvrdu Čanjevo, koja je povijesni lokalitet – istaknuo je načelnik općine Visoko Dragutin Mateković. Prošle je godine DVD Visoko proslavilo 150. obljetnicu postojanja i djelovanja, dok je DVD Čanjevo ove godine proslavio 60. obljetnicu. U lipnju, Općina Visoko slavi svoj Dan, no ove je godine proslava odgođena i sav novac namijenjen Danu općine poslat će se u humanitarne svrhe, za pomoć poplavljenim područjima u istočnoj Slavoniji. Unatoč malim izvornim proračunskim sredstvima, Općina Visoko nije se zaduživala, posluje pozitivno i ostvaruje zavidne rezultate s obzirom na male prihode. Kako bi dodatno uštedili, Općina ima zaposlenu samo jednu osobu.


Općine

Sveti OGLASNIK đurđ

37

Na jesen u planu uređenje pješačko-biciklističkih staza

Asfaltirana cesta kroz naselje Komarnica

Investiciju su financirali ŽUC u iznosu od 400.000 kuna i Općina s 40.000 kuna U naselju Komarnica u općini Sveti Đurđ asfaltirana je dionica ceste kroz naselje te prilazi putevima u dužini od oko 1.400 metara. Cijelu investiciju financirala je Županijska uprava za ceste, u iznosu od 400.000 kuna te Općina Sveti Đurđ sa 40.000 kuna. Cestu su u petak, 6. lipnja svečano otvorili župan Varaždinske županije Predrag Štromar i načelnik općine Sveti Đurđ Josip Jany, koji su tom prilikom istaknuli dobru suradnju Varaždinske županije, ŽUC-a i Općine Sveti Đurđ. Napomenuli su također kako je u planu već na jesen započeti s radovima na uređenju pješačko-biciklističke staze od središta Svetog Đurđa prema Ludbregu.

Načelnik Josip Jany i župan Predrag Štromar otvorili su cestu u Komarnici


38

sa svih strana

Općine

Ljubešćica

Kamen temeljac za protupožarni centar Protupožarni centar prostirat će se na oko 530 četvornih metara, a polaganjem kamena temeljca započela je prva faza izgradnje. Cijeli centar trebao bi biti gotov za nešto više od godine dana. – Velik problem DVD-a Ljubešćica je dislociranost Društva na tri različita mjesta, a s obzirom na to da je u općini razvijena drvna industrija, a postoji i skladište eksploziva, iznimno je važno da je vatrogasna jedinica dobro opremljena i mobilna – rečeno je na svečanosti. Predsjednik DVD-a Ljubešćica Vlado Mikulčić istaknuo je kako mu je izuzetna čast što je Općina pokazala povjerenje prema vatrogascima i krenula u ovaj projekt.

Sračinec

Za svako dijete pomoć od 1000 kuna Već tradicionalno sredinom kalendarske godine organizirana je podjela pomoći roditeljima novorođene djece u općini Sračinec. Ovaj put u prvoj polovici godine rođeno je 19 djece, za razliku od prijašnjih godina kada se broj kretao od 25-30. - Općina Sračinec već dugi niz godina ima veći broj no-

vorođenih od umrlih, znači prirodni prirast stanovništva. Prvi dio ove godine na žalost imamo veći broj umrlih, ali vjerujem da će se do kraja godine i to primijeniti. Čestitam vam na vašoj dječici i volio bih kada bi se susretali češće u ovoj prigodi - istaknuo je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

Martijanec

DVD-ovci kod Josipovića

Kamen temeljac položio je načelnik Horvatić

Predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović u predsjedničkim dvorima na Pantovčaku u Zagrebu primio je delegaciju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Martijanec i načelnika Općine Martijanec, Marijana Horvata. Predsjednik je ujedno prihvatio poziv za pokroviteljstvo nad proslavom 120. obljetnice DVD-a Martijanec.

Veliki Bukovec

Uredili popularno kupalište Vrući vikend mještani Velikog Bukovca iskoristili su kako bi uredili omiljeno okupljalište mladih. Riječ je o kupalištu uz Plitvicu, a u akciji čišćenja i uređenja sudjelovao je i načelnik Zvonko Hlebar. Sve je organizirao Mjesni odbor Veliki Bukovec, a pridružili su se i najmlađi mještani. Iako je bilo vruće, nije im bilo teško kupalište očistiti od smeća, te je obala pokošena i uređena.


Oglasnik

39


40

br. 25 • lipanj 2014. • GODINA VI • besplatni list • www.varazdinska-zupanija.hr

OGLASNIK

Županijske vijesti broj 25 lipanj 2014  
Županijske vijesti broj 25 lipanj 2014  
Advertisement