Page 1


Uvodne riječi

Dragi budući srednjoškolci, dragi roditelji, svi znamo, upis u srednju školu jedan je od najvažnijih životnih koraka za svakog mladog čovjeka jer obilježava početak jednog novog životnog razdoblja. Zato je ove godine, dragi učenici, pred vama uistinu važna odluka, a to je koju srednju školu odabrati. Da bismo vam u tome pomogli, i ove godine organiziramo kampanju Odaberi svoju školu kojom ćemo predstaviti svih naših sedamnaest javnih i privatnih srednjih škola te svoje partnere u projektu. Riječ je o jedinstvenoj kampanji kojom Varaždinska županija već šestu godinu nastoji pomoći učenicima završnih razreda osnovnih škola oko odabira srednje škole. Pritom nam je posebno drago što ova kampanja već godinama nailazi na odličan odjek i među učenicima, a i među roditeljima, baš kao i ostali projekti koje provodimo, poput jednosmjenske nastave u gotovo svim osnovnim i srednjim školama, Centara izvrsnosti iz informatike, matematike, fizike, kemije, hrvatskog jezika i poduzetništva, osiguravanja povlaštenih studentskih kredita, sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca i studenata i mnogih drugih.

Varaždinska županija odredila je ulaganje u odgoj i obrazovanje kao jedan od prioriteta u svome razvoju pa će kampanja Odaberi svoju školu obići sve gradove u županiji i pojedine općine kako bi se djeca i roditelji upoznali s raznolikom i kvalitetnom ponudom programa srednjih škola. Naime, i ove godine na jednom mjestu nalaze se sve informacije o upisima i mogućnostima nastavka srednjoškolskog obrazovanja, kao i pojedinosti oko smjerova i upisnih kvota. Ovom prigodom želim pohvaliti i naše partnere na ovom projektu, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatsku gospodarsku komoru Varaždinske županije i Obrtničku komoru Varaždinske županije koji su i ove godine prepoznali važnost i značaj ove kampanje te se u nju i aktivno uključili. To je jako važno jer jedino zajedno možemo kreirati obrazovni program koji prati potrebe gospodarstva i obrtništva. Nadam se da ćete se uz pomoć naše kampanje kvalitetno informirati o mogućnostima daljnjeg školovanja te da će vam ona pomoći da donesete ispravnu odluku vezanu za upis u srednju školu. Imajte na umu da će Varaždinska županija biti uz vas kojim god putem krenuli, odnosno koju god školu ili zanimanje odabrali, pružajući snažnu potporu putem kvalitetnih projekata i programa. Želimo da vam srednjoškolsko obrazovanje bude jedno od najljepših perioda u životu te da vam stečeno znanje bude odličan temelj za daljnji napredak u životu. Jer znanje je moć, znanje vam nikad nitko ne može uzeti, a ja vam želim puno uspjeha i sreće tijekom predstojećeg srednjoškolskog obrazovanja. Predrag Štromar, župan Varaždinske županije

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 1


Dragi budući srednjoškolci! Kako biste se lakše snašli i pronašli u iznimno bogatoj i raznolikoj ponudi programa u srednjim školama Varaždinske županije, ove smo godine pokušali slikom i tekstom donijeti kratak opis svih zanimanja, programa i svega onoga što vam žele ponuditi SVE srednje škole Varaždinske županije – i one kojima je osnivač i o kojima brine Varaždinska županija, i one privatne: od gimnazijskih do obrtničkih zanimanja. A što vas očekuje u školskoj godini 2013./2014.? U 17 javnih i privatnih škola Varaždinske županije možete odabrati čak 50 različitih zanimanja u 110 razreda, odnosno prijaviti se za neko od ukupno 2633 mjesta u 1. razredima. Tako u gimnazijskim programima ima 766 upisnih mjesta, a u područjima koja su deficitarna, graditeljstvu, strojarstvu i elektrotehnici, zajedno 540 upisnih mjesta. Ove školske godine uvodi se novi način upisa u srednje škole – putem interneta. Elektronički način prijava i upisa u srednje škole za školsku godinu 2013./14. provodit će se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole. Da srednja škola doista bude dostupna svakom učeniku koji to želi, pobrinuli smo se kroz nekoliko važnih projekata: od 2005. godine svim srednjoškolcima omogućujemo besplatan prijevoz od mjesta stanovanja do škole, od 2008. godine u suradnji s Obrtničkom komorom, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvom turizma stipendiramo učenike deficitarnih obrtničkih

i zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu s 500 kn mjesečno po učeniku, a o svim rokovima, bodovnim pragovima i predmetima važnima za upis na vrijeme ćemo vas izvijestiti kroz medije i na županijskoj webnoj stranici. Izgrađene i dograđene škole, nove školske sportske dvorane, jednosmjenska nastava, besplatan prijevoz, stipendije i krediti, informatizirane učionice, stručno zastupljena nastava, vrhunski opremljeni kabineti i praktikumi u svim srednjim školama dokaz su kako vam Varaždinska županija želi omogućiti vrhunske uvjete. A o kakvoj je kvaliteti riječ, dovoljno govori podatak da je, osim tisuća srednjoškolaca iz Varaždinske, upravo u našim srednjim školama poželjelo učiti i 800-tinjak učenika iz susjednih županija. mr.sc. Miroslav Huđek, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije

Kampanja se nastavlja… Izbor zanimanja ubraja se u najvažnije odluke u životu i zato mu treba posvetiti puno pažnje. Važno je imati informacije o postojećim srednjim školama, strukama i zanimanjima, a isto tako o mogućnostima kasnijeg zapošljavanja. Posebno je važno poznavanje osobnih sposobnosti, znanja, vještina, interesa kako bi ih se uskladilo sa zahtjevima zanimanja.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 2


Ako želite stručni savjet prije izbora zanimanja, javite se u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područnu službu Varaždin u Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje će vam stručne osobe (psiholog, pedagog i po potrebi specijalist medicine rada) pomoći odabrati vama najprimjerenije zanimanje. Jasenka Hutinski, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Varaždin

U Varaždinskoj županiji i dalje nam treba inženjera svih struka, ljudi koji su spremni i sposobni preuzeti rizik, ali ne samo svojom voljom već i svojim znanjem; otvarati vlastite obrte i poduzeća, a svojom poduzetničkom djelatnošću oni moraju biti konkurentni ne samo na hrvatskom, već i na europskom i svjetskom tržištu.

Obrtnička komora Varaždinske županije i u sljedećoj školskoj godini stipendirat će učenike obrtničkih zanimanja. Prednost će imati učenici s boljim uspjehom u prethodna dva razreda i slabijeg imovinskog stanja. U Varaždinskoj županiji licencirano je oko 450 obrtničkih radionica i trgovačkih društava u kojima učenici mogu obavljati naukovanje i pripremati se za svoje buduće zanimanje. Tako će kod upisa u obrtnička zanimanja biti dovoljno naučničkih mjesta za sklapanje potrebnog Ugovora o naukovanju. Iako je trenutno teška gospodarska situacija, kod odabira budućeg zanimanja morate biti optimistični i misliti na bolju budućnost. Vladimir Habek, predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije

Ova nam je svjetska kriza pokazala da nema puno koristi očekivati samo strana ulaganja, već se treba okrenuti sebi, svojim mogućnostima, vjerovati u sebe i na taj način stvarati bolju budućnost. Čedomil Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 3


PRVA GIMNAZIJA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: P. Preradovića 14, 42000 Varaždin Telefon: 042/302-122 Fax: 042/320-420 E-mail: gimnazija-varazdin@skole.t-com.hr WEB adresa: www.gimnazija-varazdin.hr

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

3

84

Opća gimnazija s dijelom predmeta na engleskom jeziku

4

1

28

Prirodoslovno-matematička gimnazija - program “A”

4

1

28

Prirodoslovno-matematička gimnazija - program “B”

4

2

56

Jezična gimnazija

4

1

28

Međunarodna matura (IBDP) - III. i IV. razred

2

1

28

UKUPNO

9

252

U školskoj godini 2013./2014. Prva gimnazija Varaždin upisuje tri razreda opće gimnazije, jedan razred opće gimnazije s dijelom predmeta na engleskom jeziku, jedan razred prirodoslovno-matematičke gimnazije program „A“, dva razreda prirodoslovnomatematičke gimnazije program „B“, jedan razred jezične gimnazije i jedan razred međunarodne mature – diploma program (IBDP – nakon završenog 2. razreda srednje

škole). Program „A“ prirodoslovno matematičke gimnazije uključuje daljnje učenje 2. stranog jezika 2 sata tjedno, dok program „B“ uključuje samo 1 strani jezik, dok su po 1 sat pojačani predmeti informatika i matematika. Učenicima se pruža mogućnost da znanje jezika ostvare kroz fakultativnu nastavu jednog od 7 ponuđenih jezika (engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski, ruski i poljski jezik) i njemačku jezičnu diplomu (DSD) uz

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 4


izvornog njemačkog govornika. U 2. razredu mature u svim predmetima iznadprosječni su; opće gimnazije umjesto predmeta informatika gotovo se 100% učenika upisalo na fakultet u odabire se još jedan izborni predmet iz grupe zemlji ili inozemstvu, 97% učenika upisalo je predmeta koju će odrediti škola uvažavajući jedan od svoja prva tri izbora na fakultetima. iskazane interese učenika. Prednost je opće Učenici osvajaju mnogobrojna visoka mjesta gimnazije s dijelom predmeta na engleskom na različitim nacionalnim i međunarodnim jeziku u mogućnosti da učenik stekne znanja natjecanjima: 600 učenika sudjelovalo je i vještine usvajajući gradivo iz 6 - 8 predmeta na školskim natjecanjima, 35 je županijskih na hrvatskom i engleskom jeziku, što ujedno prvaka, 100 učenika osvojilo je jedno od prva predstavlja odličnu podlogu za eventualni 3 mjesta u Županiji. Na državnim natjecanjima izbor programa međunarodne mature sudjelovalo je 40 učenika, dok su 24 učenika u 3. razredu. Jezični se program od općeg sudjelovala na nekom međunarodnom programa razlikuje u većem broju sati prvog natjecanju. Dio tih učenika osvojio je jedno od i drugog stranog jezika, a fakultativno učenici prvih triju mjesta u zemlji i inozemstvu. Škola mogu slušati i treći strani jezik. Prednost je je sjedište Centra izvrsnosti iz informatike. Od i mogućnost učenja francuskog jezika kao školske godine 2012./ 2013. svi razredi koriste drugog stranog jezika, dok u 3. razredu učenici sustav e-dnevnika. jezičnog smjera mogu slušati više sati stranog jezika umjesto predmeta fizika, kemija ili Osigurano: biologija za što se opredjeljuju tijekom upisa. Jednosmjenska nastava od 7.30 do 14.05 Program međunarodne mature – diploma nakon čega se održavaju razne i mnogoprogram (International Baccalaureate – brojne radionice u koje se učenici mogu Diploma program) gotovo je jedinstven uključiti; 7600 m2 prostora u kojem se nalaze u Hrvatskoj. Osobitu pozornost posvećuje mnogi praktikumi, specijalizirane učionice međunarodnom razumijevanju i holističkom opremljene suvremenom tehnologijom; pristupu u nastavi, pružajući učenicima sve učionice opremljene informatičkom mogućnost stjecanja vrhunskih znanja i kompe- opremom i pristupom internetu; 1200 m2 nove tencija iz šest znanstvenih područja. Diploma športske dvorane; knjižnica s oko 23000 knjiga; IBD programa jednakovrijedna je diplomi čitaonica s računalima i pristupom internetu; koja se stječe polaganjem državne mature i višenamjenska dvorana za potrebe učenja omogućuje učenicima izravan upis na brojne ili provođenje ostalih aktivnosti učenika svjetske fakultete o čemu svjedoče mnogi bivši i profesora; 55 minutni odmor tijekom učenici Prve gimnazije Varaždin. Osim toga, nastavnog dana; restoran s toplim i hladnim učenici naše škole, polaznici IBD programa jelima po izboru; garderobni ormarići za ostvarili su prethodnih godina izvanredne svakog učenika; visoka razina uključivanja rezultate na ljestvicama hrvatskih fakulteta, učenika u život i rad škole kroz aktivno a neki i 1. mjesta. Rezultati IBD mature na Vijeće učenika; visok stupanj suradnje kraju školske godine 2011./2012. bili su daleko učenika i profesora kroz različite oblike iznad svjetskog prosjeka. Rezultati državne nastavnog ili izvannastavnog rada.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 5


Mogućnosti: europske integracije; demokratsko građanstvo; Izvannastavne aktivnosti: Njemačka ljudska prava; biokemija; mikrobiologija; jezična diploma (DSD); ECDL diploma; nacrtna geometrija; crtanje i slikanje; politika Literarno - scenska grupa; Dramska družina i gospodarstvo; esperanto; ostali programi „Theatron“; Glazbena i Likovna radionica; prema željama i potrebama učenika. Medijska grupa; Grupe za očuvanje kulturne i prirodne baštine; Debatni klub; Ekološka Tečajevi i projekti: različite vrste tečajeva ovisno grupa; Izletnička družina; Grupa naprednih o interesu učenika; razni projekti s udrugama i programera; sudjelovanje u Hrvatskom institucijama mladih (AIESEC, VANIMA – VAFI, otvorenom natjecanju iz informatike (HONI); ISF); mnogobrojne stručne ekskurzije učenika; sudjelovanje u Američkom otvorenom natjeca- međunarodne razmjene sa školama u Sloveniji, nju iz informatike (ASCL); Filmska i fotogrupa; Austriji, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Norveškoj, mogućnost osnivanja tematskih učeničkih Slovačkoj, Španjolskoj i Portugalu; Interact klubova; Športski klub „Srednjoškolac“; Rekre- klub – mogućnosti kratkoročne i dugoročne ativna športska učenička grupa. razmjene učenika; međunarodni projekti mobilnosti učenika i profesora (Comenius); Dodatna i dopunska nastava s učenicima: različiti i mnogobrojni nacionalni, lokalni ili dodatna nastava iz matematike, fizike, kemije i školski projekti (u ovoj školskoj godini planirana biologije za one koji žele znati više; dopunska su čak 24 školska projekta: Mirno more – nastava iz matematike, fizike, kemije i biologije zaklada Friedrich Ebert, EU4Youth, Planska igra za one kojima trebaju pomoć i dodatne Lokalna samouprava – zaklada Friedrich Ebert, instrukcije. The legends unite us, AIESEC YEC, International Postcard Swap, Rankova riječ i riječ o Ranku, Fakultativna nastava: mogućnost učenja 7 Učenici – mentori, projekti prevencije nasilja, stranih jezika s upisom ocjene u svjedodžbu; smanjenja izostanaka, pomoći u učenju, …).

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 6


DRUGA GIMNAZIJA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova aleja 6a , 42000 Varaždin Telefon: 042/ 330 844 Fax: 042/ 330 842 E-mail: ss-varazdin-502@skole.htnet.hr WEB adresa: www.2gimnazija-varazdin.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

4

112

Opća gimnazija (za sportaše)

4

1

28

Prirodoslovno-matematička gimnazija

4

1

28

UKUPNO

6

168

NAZIV PROGRAMA

Upisna struktura Druge gimnazije Varaždin za uspješno polaganje državne mature i upis obuhvaća upis učenika u ukupno 6 razrednih na željeni fakultet. odjeljenja. U školskoj godini 2013./ 2014. upisuju se 4 razreda opće gimnazije, 1 razred Opća gimnazija: prirodoslovno- matematičke gimnazije i 1 Pruža najširi spektar općeobrazovnih razred opće gimnazije (za sportaše). Posebnost predmeta. Latinski jezik uči se u prva dva Druge gimnazije jest upis učenika sportaša, razreda, uz obavezna dva strana jezika kategoriziranih i perspektivnih učenika u (engleski i njemački jezik) tijekom cijelog području sporta, u program opće gimnazije školovanja. Informatika je obavezna samo u posebno namijenjene za sportaše, zbog speci- 1. razredu, a u 2., 3. i 4. razredu obavezna je fičnih obrazovnih i organizacijskih zahtjeva u izborna nastava. Učenici individualno biraju školovanju sportaša. Navedeni gimnazijski sljedeće predmete: informatiku, građanski programi namijenjeni su svim učenicima koji odgoj i obrazovanje, ekologiju, mikrobiologiju, imaju više obrazovne ciljeve, žele steći najbolju strane jezike (španjolski, talijanski, francuski podlogu, veliki korpus znanja i kompetencija i ruski jezik). Jedina smo državna škola u

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 7


Republici Hrvatskoj gdje se uči ruski jezik. Također, prvi u državi uveli smo novi predmet slovenski jezik i kultura po modelu C.

Schools ) sa sjedištem u Beču i kao takva snažan je pokretač inozemnih učeničkih projekata, međunarodne suradnje i programa mobilnosti.

Opća gimnazija (za sportaše):

Mogućnosti:

Sportaši imaju sljedeće predmete kroz izbornu nastavu: kondicijska priprema, psihologija sporta, sociologija sporta i fiziologija sporta.

Individualan pristup svakom učeniku kroz redovnu i dodatnu nastavu, pomoć učenicima kroz redovite konzultacije s profesorima, poštivanje interesnih skupina učenika u mnogobrojnim izvannastavnim aktivnostima (Dramska grupa, Novinarska grupa, Recitatorska grupa, Glazbena radionica, Fotogrupa, Mladi ekolozi, Mladi matematičari, Suvremena književnost, Interkulturalna grupa, Knjižničari istraživači, Grupa za humanitarni rad), DSD nastava za polaganje ispita za sjecanje Njemačke jezične diplome, sudjelovanje u domaćim i europskim projektima, suradnja u području civilnog društva i poticanje učenika na aktivnije sudjelovanje u životu lokalne zajednice, ostvarenje stipendija za različite boravke, razmjene i školovanja u inozemstvu, poticanje mobilnosti. Druga gimnazija omogućuje svojim učenicima jasniji i sustavniji način savladavanja gimnazijskog nastavnog plana i programa, poštujući tempo usvajanja gradiva te interese i ambicije za dodatne sadržaje prema željama svakog učenika. Zadaća je motivirati, usmjeravati i pomagati u razumijevanju i usvajanju temeljnih znanja i kompetencija, uz učenje ljudskim vrijednostima. Naglasak je na redovitom učenju i zalaganju, redovitom pohađanju nastave, odgovornosti i marljivosti u kreativnoj i poticajnoj školskoj atmosferi.

Prirodoslovno - matematička gimnazija:

Informatika se uči kroz sva 4 razreda, a likovna i glazbena umjetnost uči se samo u 1. i 2. razredu. Matematika i fizika imaju pojačan fond sati u 3. i 4. razredu.

Osigurano: jednosmjenska nastava, petodnevni radni tjedan (sve subote slobodne), kompletna kabinetska nastava, suvremeno i moderno uređene učionice i specijalizirani kabineti, nova sportska dvorana, uređeno veliko školsko dvorište i igralište, kantina- mogućnost zdrave prehrane koja uključuje topla i hladna jela, dostupnost fotokopiraonice i papirnice unutar škole, lift, stručan i profesionalan nastavni kadar, terenska i projektna nastava, pojačana nastava engleskog i njemačkog za početnike prema potrebi, odgoj i obrazovanje učenika prema didaktičkim načelima, pedagogijskim znanjima i iskustvima, europskim standardima i postignutim izvrsnostima u nastavnom radu. Škola je službena članica Akademije srednjoeuropskih škola (Academy of Central European

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 8


STROJARSKA I PROMETNA SKOLA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova aleja 3a, 42000 Varaždin Telefon: 042/211-777, 042/210-547 Fax: 042/300-475 E-mail: sip@skole.t-com.hr WEB adresa: www.sips.hr

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Računalni tehničar za strojarstvo

4

1

24

Tehničar za vozila i vozna sredstva

4

1

24

Tehničar cestovnog prometa

4

1

24

Tehničar za logistiku i špediciju

4

1

24

CNC operater / CNC operaterka

3

1

25

Vozač motornog vozila

3

1

26

Automehatroničar JMO

3

1

25

Instalater kućnih instalacija

3

1

25

Strojobravar JMO

3

0,52

13

Autolimar JMO

3

0,24

6

Limar JMO

3

0,24

6

UKUPNO

9

222

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 9


Četverogodišnja zanimanja Svi programi omogućuju polaganje državne mature i nastavak školovanja na srodnim fakultetima i veleučilištima ili zapošljavanje u struci i srodnim područjima.

Računalni tehničar za strojarstvo Radi u svim fazama stvaranja proizvoda pomoću moderne CAD/CAM tehnologije (konstrukcija proizvoda pomoću računala, priprema proizvodnje, proizvodnja i kontrola). Konstruira dijelove i sklopove proizvoda, alate i uređaje potrebne za proizvodnju, izrađuje tehnološke i operativne postupke pripreme proizvodnje, izrađuje programe za CNC strojeve (računalom kontrolirani strojevi), upravlja i nadzire rad automatiziranih i robotiziranih sustava, vrši kontrolu ulaznih sirovina i poluproizvoda, kontrolu u svim fazama proizvodnje i završnu kontrolu.

Tehničar za vozila i vozna sredstva

sigurno iskorištavanje vozila, sudjeluje u izradi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu, vodi dokumentaciju o obavljanju usluga otpremničko-špediterskih obveza, obavlja administrativne poslove osiguranja putnika i tereta. Može obavljati i poslove voditelja voznog parka, referenta za tehničku ispravnost i osiguranje vozila, organizatora iznajmljivanja i unajmljivanja vozila (rent-a-car) te srodne poslove.

Tehničar za logistiku i špediciju Organizira prijevoz pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom. Sklapa ugovore o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju roba, obavlja poslove kontrole roba, sajamske, konsignacijske i agencijske poslove. Organizira prijevoz živih životinja, lakozapaljive robe i opasnih tereta. Zastupa nalogodavca prema trećim osobama u slučaju havarije, izdaje jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente. Izrađuje kalkulacije prijevoza, obračunava izvršene usluge, kontrolira ispravnost dokumenata i obračuna i naplaćuje vozarinu i carinu.

Radi u pripremi proizvodnje, proizvodnji, kontroli, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila i voznih sredstava. U pripremi proizvodnje planira i priprema rad na dijelovima vozila i njihovom sastavljanju. U prodaji radi Trogodišnja zanimanja s potencijalnim kupcima, pruža im potrebne savjete i informacije prigodom kupnje vozila i Za zanimanja u obrtništvu (JMO) treba sklopiti voznih sredstava. Također organizira i nadzire Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom održavanje vozila i voznih sredstava, servisira ili trgovačkim društvom i imati liječničku složene sustave vozila te kontrolira i ispituje svjedodžbu Medicine rada. Nakon položenog ispravnost vozila i voznih sredstava. završnog i pomoćničkog ispita te dvogodišnjeg radnog iskustva u struci omogućeno Tehničar cestovnog prometa je polaganje majstorskog ispita i otvaranje Prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni vlastitog obrta. Za zanimanje vozač motornog za obavljanje usluga u cestovnom prometu vozila treba priložiti Uvjerenje o duševnoj i putnika i tereta, organizira ekonomično i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 10


na motorni pogon C kategorije, koje izdaje Centar za medicinu i psihologiju prometa.

CNC operater / CNC operaterka Radi na CNC strojevima (računalom kontroliranim strojevima) i klasičnim strojevima u proizvodnji strojnih dijelova i uređaja u industrijskim tvrtkama i obrtničkim radionicama te u pogonima za održavanje i remont strojeva i uređaja. Podešava i priprema CNC strojeve za izvođenje zadanih operacija, te rješava različite problemske situacije upravljanja strojeva. Koristi mjerne alate, uređaje i pribor za CNC strojeve. Poznaje najnovije načine korištenja računala u proizvodnim procesima (CAD/CAM tehnologija). Samostalno se služi korisničkim programima za crtanje i programiranje CNC strojeva.

Vozač motornog vozila Obavlja pripremu vozila za prijevoz, nadzire utovar i istovar tereta, preuzima teret prijevoza i prijevoznu dokumentaciju. Upravlja vozilom tijekom prijevoza u gradskom, međumjesnom i međunarodnom prometu. Vodi potrebnu dokumentaciju prijevoza, komunicira s dispečerom i strankama, otklanja manje kvarove na vozilu i vrši zaštitu tereta tijekom prijevoza. Po završetku obrazovanja učenici su osposobljeni za vozače C kategorije (ujedno im se priznaje i B kategorija).

Automehatroničar (JMO) Popravlja, podešava i servisira motorna vozila. Otkriva i uklanja mehaničke i električne kvarove i oštećenja na dijelovima i sklopovima osobnih vozila, gospodarskih vozila, motorkotačima i radnim strojevima. Dijagnosticira pogreške sustava motornih vozila, utvrđuje

uzroke, otklanja ih i kontrolira rad sustava. Ugrađuje dodatnu opremu na vozila (npr. plinsku instalaciju). Vrši ispitivanje motornih vozila u skladu s tehničkim i zakonskim pravilima. Zamjenjuje istovremeno dosadašnja zanimanja automehaničara, autoelektričara i autodijagnostičara. Odgovorno komunicira s vlasnicima vozila i savjetuje ih.

Autolimar (JMO) Uklanja mehanička oštećenja na karoseriji vozila koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili dotrajalosti. Pri tome izvodi demontažu oštećenih dijelova karoserije, popravak oštećenih dijelova ili sklopova karoserije, ugradnju popravljenih ili novih dijelova, mjerenja karoserije, skidanje i ugradnju stakala te zaštićivanje obnovljenih metalnih dijelova temeljnom bojom.

Limar (JMO) Kroji i reže limove, obrađuje ih, savija, spaja i montira. Postavlja limene krovove, izrađuje i postavlja žljebove, oluke i različite opšave na građevinskim objektima. Također izrađuje oplate automobila, vlakova i zrakoplova, različite metalne limene konstrukcije i ostale proizvode od lima.

Strojobravar (JMO) Servisira i održava proizvodne strojeve u industrijskim i obrtničkim radionicama, instalira strojeve i postrojenja te ih pušta u probni i proizvodni rad. Također izrađuje različite dijelove konstrukcija i strojeva, pomoću klasičnih i programiranih strojeva za obradu materijala, te sastavlja različite konstrukcije i strojeve iz prethodno izrađenih dijelova i sklopova.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 11


Instalater kućnih instalacija (JMO) Instalira, kontrolira, podešava i održava toplinske sustave grijanja i sustave klimatizacije u stambenim i gospodarskim objektima. Ugrađuje i održava vodovodne instalacije te higijensko-sanitarne instalacije i uređaje. Postavlja i održava plinsku instalaciju u kućanstvima i industriji, ispituje plinsku instalaciju, osigurava njezin siguran i nesmetan rad te postavlja plinske uređaje. Vrši hitne intervencije na sustavima grijanja i klimatizacije, na sustavima opskrbe vodom i na plinskim sustavima. Zamjenjuje istovremeno dosadašnja zanimanja instalatera grijanja i klimatizacije, vodoinstalatera i plinoinstalatera.

Osigurano: Jednosmjenska nastava, računalima opremljene učionice za opću, stručno - teorijsku i praktičnu nastavu (AutoCAD, CATIA,

SOLID EDGE), praktikum za automatizaciju, suvremeno opremljena školska radionica s industrijskom opremom i CNC strojevima za izvođenje dijela ili ukupne praktične nastave u školi, vlastiti autoservis, vlastita autoškola B i C kategorije za redovne učenike i za građanstvo, vježbenička tvrtka za potrebe prometa i logistike, bogati knjižni fond stručne literature, sustavna briga i odgovornost za svakog učenika.

Mogućnosti: Izborni i fakultativni predmeti u području modernih tehnologija i konstruiranja, dodatna nastava za polaganje ispita državne mature, Školsko športsko društvo, Centar izvrsnosti za matematiku, dodatno usavršavanje za specijalista crtanja na računalu u Autocadu, mogućnost stjecanja B i C kategorije u vlastitoj autoškoli s usklađenim rasporedom sati.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 12


SREDNJA SKOLA IVANEC Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Eugena Kumičića 7, 42240 Ivanec Telefon: 042/782-344 Fax: 042/781-512 E-mail: ssivanec@email.t-com.hr WEB adresa: www.ssivanec.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

3

72

Ekonomist

4

2

48

NAZIV PROGRAMA

Prodavač

3

1

24

Strojobravar (JMO)

3

0,5

12

Instalater kućnih instalacija (JMO)

3

0,5

12

Stolar (JMO)

3

0,7

16

Krojač (JMO)

3

0,3

8

Pomoćni krojač - TES

3

1

5

9

197

UKUPNO

Četverogodišnja zanimanja Gimnazija - opća gimnazija U školskoj godini 2013./ 2014. Srednja škola Ivanec upisuje 3 razredna odjeljenja opće gimnazije tj. 72 učenika. Tim programom učenik dobiva kvalitetno znanje koje mu omogućuje uspješno polaganje državne mature i nastavak

školovanja u svim područjima visokoškolskog obrazovanja. Izborna nastava prilagođena je upotpunjavanju onih znanja koja su vezana uz informatiku u 2. razredu, a u 3. i 4. uz informatiku, hrvatski jezik ili matematiku. Isto tako učenje stranih jezika pojačava fakultativna nastava i DSD- stjecanje Njemačke jezične diplome uz izvođenje terenske nastave u

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 13


inozemstvu. O uspješnosti govore brojna zapažena ostvarenja na županijskim i državnim natjecanjima, 100% prolaznost na državnoj maturi i gotovo isto takav upis na željene fakultete.

Ekonomska škola - ekonomist Program omogućuje stjecanje znanja iz općeobrazovnih predmeta uz mogućnost pohađanja dodatne nastave iz predmeta potrebnih za polaganje državne mature te stjecanje stručnih znanja koja će olakšati nastavak školovanja na srodnim fakultetima i veleučilištima. Učenici koji nakon završetka srednje škole žele raditi u struci imaju široke mogućnosti zapošljavanja u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti( kao što su banke, osiguravajuća društva, turističke agencije, turističke tvrtke te trgovačke i ugostiteljske tvrtke). Ovaj program također omogućuje stjecanje širokog temeljnog obrazovanja za pokretanje vlastitog posla. Kroz izborne predmete, a naročito kroz predmet vježbeničke tvrtke, učenici praktično primjenjuju stručna znanja i usvajaju komunikacijske vještine te razvijaju samostalnost i odgovornost u izvršavanju poslova.

Trogodišnja zanimanja Programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnog dijela i stručnog dijela (programa naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školskoj radionici, a dva dana kod licenciranih obrtnika ili u poduzećima.

Posebni uvjeti Učenici na upis trebaju donijeti Ugovor o

naukovanju s licenciranim obrtnikom ili poduzećem i liječničku svjedodžbu Medicine rada. Nakon uspješno završenog trećeg razreda školovanja i naukovanja učenici polažu pomoćnički i završni ispit, a nakon tri godine rada u struci, nakon majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Prodavač Tijekom obrazovanja učenici usvajaju znanja i praktične vještine iz prodajne komunikacije, nabavnog poslovanja, poznavanja robe, poslovanja prodavaonice, osnova marketinga, uređenja poslovnog prostora, financijskih i skladišnih evidencija, poslovnog bontona i psihologije prodaje, zaštite na radu i ekološkog zbrinjavanja otpada. Nakon završenog školovanja mogućnosti zapošljavanja su raznolike: kao prodavač u raznim tipovima prodavaonica (samoposluživanja, specijalizirane prodavaonice, trgovački centri i sl.) ili kao voditelj vlastite trgovine. Postoji mogućnost nastavka školovanja uz polaganje razlike predmeta za srodno četverogodišnje zanimanje.

Instalater kućnih instalacija (JMO) Novo zanimanje koje objedinjuje tri instalaterska zanimanja: instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater i plinoinstalater, što će omogućiti učeniku širi spektar znanja i vještina u struci. Instalater kućnih instalacija ugrađuje, sastavlja i održava instalacije i uređaje centralnog grijanja, klimatizacije, vodovoda, plinske instalacije i trošila. Preko izborne nastave usvaja znanje o instalaciji fotonaponskih ćelija i solarnih kolektora. Sve to znači da će usvojiti stručne kompetencije za samostalno i odgovorno djelovanje na radnom mjestu, a mogućnosti zapošljavanja znatno se proširuju.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 14


Strojobravar (JMO) Strojobravari popravljaju i održavaju razne vrste strojeva i tvorničkih postrojenja. Njihov je posao ispitivanje, mjerenje i kontrola ispravnosti rada strojeva i uređaja u tvornicama ili servisima i obrtničkim radionicama, izrada i montiranje uređaja i elemenata strojeva, ugradnja i ispitivanje sustava upravljanja, montiranje i demontiranje strojeva i sustava, utvrđivanje i otklanjanje pogrešaka i smetnji pri radu strojeva i sustava, proizvodnja i održavanje strojeva posebne namjene te stavljanje strojeva u pogon.

Stolar (JMO) Stolari obradom drva i drugih zamjenskih materijala proizvode pokućstvo, građevnu stolariju, oplate, obloge i razne uporabne predmete. Na temelju nacrta, opisa ili uzoraka odabiru materijale, alate i strojeve kojima mogu obaviti zadani posao. Tijekom naukovanja učenici će usvojiti znanja i praktične vještine u školskoj radionici i obavljanjem prakse u licenciranim radionicama te u tvrtki Drvodjelac koja nudi zapošljavanje, a najboljima stipendiju i nastavak školovanja.

Krojač (JMO) – deficitarno zanimanje

Zanimanje je kreativno i dinamično, prilagođeno svakome prema sposobnostima i za svakoga tko želi biti „sam svoj majstor“. Nakon naukovanja polaznik samostalno izrađuje odjevne predmete- od ideje, izrade krojeva, krojenja, šivanja i dorade; upoznaje različite vrste vlakana, konca, tkanina, pletiva te njihovu primjenu u izradi odjevnih predmeta.

Upoznaje organizaciju i način rada u tehnološkom procesu, rad na računalu, uči poštivati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest. Ovaj se program sastoji od općeobrazovnog, stručno-teorijskog i praktičnog dijela, a izvodi se u suvremeno opremljenoj školskoj tekstilnoj radionici uz vodstvo stručnih nastavnika. Kako je zanimanje deficitarno, na prvom mjestu po evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, otvorena je mogućnost za dobivanje stipendije, a time i za lakše školovanje i zapošljavanje.

Pomoćni krojač Školovanje po pojednostavljenom programu.

Osigurano: Jednosmjenska nastava, suvremeno opremljene učionice i informatički kabineti, rad u manjim skupinama omogućuje individualni pristup učeniku, istraživačka nastava, zavidni uspjesi na svim razinama natjecanja i državnoj maturi, zdrava prehrana – školska kuhinja.

Mogućnosti: Izborna i fakultativna nastava stručnih predmeta prema zanimanjima, dopunska i dodatna nastava za svladavanje programa za polaganje državne mature, terenska nastava, ekskurzije, strani jezici, učenje njemačkog jezika za stjecanje Njemačke jezične diplome, informatika, sport, mladež Crvenog križa, Literarno-novinarska, Dramska, Glazbena i Likovna radionica, Plesna, Geografska, Matematička, Kemijska i Biološko- ekološka skupina, Sportski klub Srednjoškolac, međunarodna razmjena sa školom u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, razni humanitarni i ekološki projekti.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 15


ELEKTROSTROJARSKA SKOLA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 313-491 Fax: 042/ 311 626 E-mail: ess@vz.htnet.hr WEB adresa: www.ess.hr

NAZIV PROGRAMA Tehnička gimnazija - eksperimentalni program

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

4

1

28

Elektrotehničar

4

1

28

Tehničar za računalstvo

4

2

56

Tehničar za mehatroniku

4

2

56

WEB dizajner

4

1

28

Medijski tehničar

4

1

28

Grafički urednik dizajner

4

0,5

12

Grafički tehničar

4

0,5

12

Tokar (JMO)

3

0,42

12

Bravar (JMO)

3

0,46

13

Puškar (JMO)

3

0,04

1

Urar (JMO)

3

0,04

1

Elektroinstalater (JMO)

3

0,4

10

Elektromehaničar (JMO)

3

0,3

9

Elektroničar-mehaničar (JMO)

3

0,3

9

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 16


TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Grafičar pripreme

3

0,5

12

Grafičar tiska

3

0,5

12

Precizni mehaničar

3

0,04

1

UKUPNO

12

328

NAZIV PROGRAMA

Četverogodišnji programi Tehnička gimnazija Obrazovni program tehničke gimnazije jednakovrijedan je programu opće gimnazije. Posebnost je nastavnog plana u tome što učenik uz općeobrazovne predmete bira tehničke predmete iz područja elektrotehnike, elektronike, računalstva, računalnih mreža, mehatronike ili robotike. Posebnost je i u tome da se ti predmeti predaju kroz laboratorijske vježbe i na taj se način objedinjuju teorija i praksa. Tehnička gimnazija namijenjena je učenicima koje zanima prirodoslovlje, tehnika i moderne tehnologije te nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje. Zbog stjecanja vrlo širokih općeobrazovnih znanja učenici tehničke gimnazije imaju mogućnost upisa na sve visokoškolske ustanove, a posebice na tehničke fakultete. Uz to učenici dobivaju praktična znanja koja im omogućavaju zapošljavanje ukoliko ne žele nastaviti školovanje na fakultetu. Učenici kroz veliki broj izbornih predmeta imaju mogućnost razvijanja svojih specifičnih potencijala i kreativnosti.

Elektrotehničar Program za zanimanje elektrotehničara omogućuje stjecanje znanja potrebnih za

polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima. Program matematike i fizike posebno je prilagođen višoj razini državne mature i nastavku obrazovanja. Onim učenicima koji žele nakon završetka školovanja početi raditi u struci, ovo obrazovanje omogućuje stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike, ali i relativno brzo prilagođavanje poslovima tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Kroz izborne i fakultativne programe stručnih sadržaja u 3. i 4. godini učenici mogu stjecati i uža stručna znanja iz pojedinih područja elektrotehnike i računalstva. Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja koriste najsuvremeniju opremu iz područja računalstva, automatike i robotike primjenom CAD/CAM tehnologije.

Grafički urednik – dizajner Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima za grafiku i dizajn.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 17


Učenici tijekom svoga četverogodišnjeg obrazovanja koriste suvremenu računalnu opremu i najmodernije grafičke alate za grafički dizajn, izradu animacija, prezentacija, izradu reklama, 3D modeliranje i za izradu multimedijalnih web stranica. Rade grafičkim alatima (Adobe paketi) za izradu i oblikovanje različitih tiskarskih medija kao što su npr. prospekti, katalozi, plakati, novine, brošure, etikete, kutije, knjige i sl. Grafiku ubrajamo u multidisciplinarne tehnologije što znači da učenici proučavaju i znanja iz informatike, likovne umjetnosti, web tehnologija, 3D tehnologija i dr. Posebni naglasak je na proučavanju stručnih predmeta koje jednim dijelom učenici mogu birati kao izborne programe u četvrtoj godini svojeg školovanja.

Grafički tehničar Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima za grafiku i dizajn. Učenici tijekom svojega četverogodišnjeg obrazovanja upoznaju pojedine faze tehnološkog procesa izrade grafičkog proizvoda kao što su priprema (uče i rade na grafičkom oblikovanju i osmišljavanju pojedinih grafičkih proizvoda- letaka, kutija, etiketa, knjiga, brošura u različitim grafičkim aplikacijama), tisak (uče i rade na najmodernijim tiskarskim strojevima) i dorada (uče i rade na svim završnim procesima izrade grafičkog proizvoda kao što su savijanje, sabiranje, numeriranje, lijepljenje, rezanje itd.).

Poseban je naglasak na proučavanju stručnih predmeta koje jednim dijelom učenici mogu birati kao izborne programe u četvrtoj godini svojeg školovanja.

Medijski tehničar Program zanimanja omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima u području informatike, računalstva, grafike, multimedije. Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova medijskog tehničara. Program medijskog tehničara interdisciplinaran je i on u sebi objedinjava informatiku, webni dizajn, likovnu umjetnost, računalne mreže, programiranje za web, baze podataka, film, audio i videotehniku. Obrazovni program medijskog tehničara usmjeren je prije svega na primjenu računala u području medija koji se obrađuju uporabom računala i pretežno distribuiraju putem interneta. To su poslovi poput izrade webnih stranica, obrade fotografija, obrade zvuka i filmova na računalima.

Tehničar za mehatroniku Program zanimanja omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima. Namijenjen je učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku. Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja iz elektronike, strojarstva i računalstva. Zbog stalnog napretka tehnike, u kojoj

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 18


više nema oštrih granica između pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektirati i održavati složene mehatroničke sustave te njima rukovati. Program obuhvaća rad najmodernijom opremom u području računalstva, rad CNC tehnologijama, projektiranje uz pomoć računala (CAD/ CAM, Catia, Solid Edge) i rad robotima. Uz stručne predmete redovne nastave učenici mogu birati i stručne predmete kroz izbornu i fakultativnu nastavu.

Tehničar za računalstvo Program zanimanja tehničar za računalstvo omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima. Namijenjen je učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova tehničara za računalstvo. Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja koriste suvremenu računalnu opremu. Uče i pripremaju se za poslove održavanja strojne i programske opreme, za programiranje različitih aplikacija, uspostavljanje i održavanje lokalnih mreža, uporabu internetske i multimedijske tehnologije, uspostavu i korištenje baza podataka, uporabu aplikacijskih programskih paketa za razna područja te za planiranje računalnog razvoja ustanove ili poduzeća. Program omogućuje i stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti za visokoškolsko obrazovanje na tehničkim i njima srodnim fakultetima (FER, FOI, Veleučilište u Varaždinu).

WEB dizajner Program zanimanja WEB dizajner omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima u području informatike, računalstva, grafike, multimedije. Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova webnog dizajnera. Webni dizajn interdisciplinarno je područje koje obuhvaća računalstvo, informatiku, grafiku. Učenici se osposobljavaju za rad najmodernijim programskim alatima u webnim i grafičkim tehnologijama. Nastava se odvija u suvremeno opremljenim računalnim učionicama. Odmah na početku školovanja učenik postupno ulazi u svijet webnih tehnologija. Webne su tehnologije multidisciplinarne pa paralelno s tim učenik usvaja temeljna znanja iz informatičkih tehnologija, grafike i likovne umjetnosti, a u trećoj godini uči programske alate za webno programiranje. U četvrtoj specijalizira webni dizajn tako da je kao završeni dizajner osposobljen za razvoj webnih sadržaja.

Trogodišnji programi Elektroinstalater (JMO) Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 19


Poslovi i radni zadaci elektroinstalatera su:

Poslovi i radni zadaci elektromehaničara su:

održavanje, popravljanje, montiranje i demontiranje električnih strojeva

montiranje i servisiranje kućanskih uređaja te klima- uređaja

montiranje i servisiranje industrijskih rashladnih uređaja

rad na sastavljanju, montiranju i održavanju niskonaponskih razvodnih uređaja

postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda te postrojenja za izjednačavanje potencijala

Elektroinstalater je deficitarno zanimanje u elektrotehničkoj struci i svi se učenici nakon školovanja relativno lako zapošljavaju. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu. Nakon tri godine radnoga iskustva u struci elektroinstalateri mogu polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom. ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Elektromehaničar (JMO) Program zanimanja elektromehaničar sastoji se od općeobrazovnog, stručno- teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.

Program zanimanja elektromehaničar srodan je programu zanimanja elektroinstalater. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu. Elektromehaničari mogu nakon tri godine radnoga iskustva u struci polagati majstorski ispit koji im omogućava otvaranje vlastitog obrta. Također postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom. ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Elektroničar - mehaničar (JMO) Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili poduzeća koje ima licencu obrtničke komore. Nakon školovanja učenik je osposobljen za: •

montažu, održavanje i kontrolu audio, video i komunikacijske opreme

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 20


održavanje i montažu računalne opreme

rad u programima za projektiranje računalom i programima za obradu zvuka i slike (učenici se za ove poslove osposobljavaju kroz izborne sadržaje u računalnim radionicama i školskim laboratorijima)

Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu. Elektroničar- mehaničar može nakon tri godine radnoga iskustva u struci polagati majstorski ispit koji mu omogućava otvaranje vlastitog obrta. Također postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Grafičar pripreme (obrtnički - trogodišnji)

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnog dijela. Praktična nastava izvodi se dva dana tjedno u školskoj radionici (tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom djelatnošću. Poslovi i radni zadaci grafičara pripreme su: •

obrada i priprema materijala za otiskivanje, izrada tiskovnih formi za pojedinu tehniku tiska

priprema proizvodnje.

Tijekom školovanja učenici oblikuju i izrađuju

različite grafičke proizvode kao što su knjige, prospekti, plakati, etikete, brošure, kutije, blokovi. Unose tekst i slike u računalo, slažu ga i oblikuju, rade moguće korekcije te izrađuju tiskovne forme potrebne za tisak. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim poduzećima koja se bave izradom / proizvodnjom različitih grafičkih proizvoda. Zanimanje je danas jako traženo na našem tržištu rada. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju i liječnička svjedodžba Medicine rada.

Grafičar tiska (obrtnički- trogodišnji)

Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnog dijela. Praktična nastava izvodi se dva dana tjedno u školskoj radionici (tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom djelatnošću. Poslovi i radni zadaci grafičara tiska su proizvodnja svih vrsta grafičkih proizvoda: knjiga, kutija, ambalaže, etiketa, brošura, novina. Tijekom školovanja učenici rade, ovisno o tehnici tiska, na različitim strojevima za tisak, pripremaju i miješaju boje, realiziraju tisak, kontroliraju tehnološki proces otiskivanja. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim poduzećima koja se bave izradom/ proizvodnjom svih vrsta grafičkih proizvoda. Zanimanje je danas vrlo traženo na našem tržištu rada. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 21


Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju i liječnička svjedodžba Medicine rada.

Tokar (JMO) Školovanje za zanimanje tokara osposobljava učenike za sljedeće poslove: •

samostalan rad na najmodernijm tokarskim strojevima, upravljanje CNC strojevima

rad s najmodernijim CAD / CAM tehnologijama

Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici. Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi za napredovanje u struci. Nakon tri godine radnoga iskustva u struci tokari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Bravar ( JMO) Školovanje za zanimanje bravara osposobljava učenike za sljedeće poslove: •

izradu metalnih, bravarskih, građevinskih konstrukcija

upoznavanje i rad s CAD/ CAM tehnologijama u strojarstvu

Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici. Praktična se nastava izvodi jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi za napredovanje u struci. Nakon tri godine radnoga iskustva u struci bravari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Precizni mehaničar ( JMO) Školovanje za zanimanje preciznog mehaničara osposobljava učenike za sljedeće poslove: •

popravak i održavanje uredske tehnike, optičkih instrumenata, konfekcijskih strojeva upoznavanje s najmodernijim CAD / CAM tehnologijama

Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi za napredovanje u struci. Nakon tri godine iskustva u struci precizni mehaničari mogu polagati majstorski ispit za otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 22


CAM tehnologijama koje se primjenjuju u proizvodnji i održavanju naoružanja

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Urar (JMO) Školovanje za zanimanje urara osposobljava učenike: •

za upoznavanje s tehnologijom mjerenja vremena

za održavanje mehaničkih i elektroničkih i digitalnih satova

za rad s najmodernijim CAD/ CAM tehnologijama

Praktična nastava izvodi se jedan dan u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi za napredovanje u struci. Nakon tri godine radnog iskustva u struci urari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Praktična nastava izvodi se jedan dan izvodi u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu koja služi za napredovanje u struci. Nakon tri godine radnoga iskustva u struci puškari mogu polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom te liječnička svjedodžba Medicine rada.

Učenicima i roditeljima jamčimo: •

Brigu za svakog učenika, pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala, stjecanje specifičnih znanja preko izučavanja struke, putem izvannastavnih aktivnosti, putem inovacija, sporta i drugih aktivnosti. To je temelj našeg rada.

Rad u manjim skupinama i individualni pristup učenicima, što je osobito zastupljeno u praktičnoj nastavi, laboratorijskim vježbama iz stručnih predmeta, u računalstvu, ali i u teorijskoj nastavi.

Za zanimanja u strojarstvu (JMO) nudimo topli obrok, ugovor za praktičnu nastavu.

Puškar (JMO) Školovanje za zanimanje puškar osposobljava učenike: •

za poslove popravka i održavanja naoružanja, optičkih instrumenata u naoružanju i ostale opreme u tehnologiji naoružanja za upoznavanje s najmodernijim CAD /

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 23


Za sva zanimanja nudimo fakultativno učenje stranog jezika, upisuje se u svjedodžbu.

Učenje za stjecanje Njemačke jezične diplome DSD (Deutsches Sprachdiplom). Nudimo dvije dodatne diplome CISCO (za računalne mreže) i ECDL (Europsku računalnu diplomu) .

Uvodimo nove izborne predmete u okviru Centra za nove tehnologije, a to su: računalne mreže, programiranje za WEB, robotika,obnovljivi izvori, baze podataka, upravljanje CNC strojeva, tehničko crtanje i projektiranje (CATIA, SOLID EDGE, Solidwork). Uvodimo i nudimo fakultativnu nastavu iz predmeta matematička

statistika, tehničko crtanje uz pomoć računala, operativni sustav Linux, multimedijalne tehnologije. •

U školi je sjedište Centra izvrsnosti za fiziku i Centra izvrsnosti za hrvatski jezik, svi nadareni i zainteresirani učenici mogu raditi s drugim učenicima iz Županije i povezivati te usavršavati svoja znanja uz mentorstvo profesora i vanjskih stručnjaka.

Rad u Novinarskoj i medijskoj družini.

Rad u Kazališnoj družini Orfej.

Rad u audio i videostudiju.

Usluge školskog restorana Elektron.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 24


MEDICINSKA SKOLA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: V. Međerala 11, p.p.194, Varaždin Telefon: 042/492-000 Fax: 042/492-014 E-mail: msv@skole.htnet.hr WEB adresa: www.medskvz.org

NAZIV PROGRAMA Medicinska sestra / tehničar opće njege

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

5

1

28

Fizioterapeutski tehničar / tehničarka

4

1

28

Dentalni tehničar / tehničarka

4

1

24

Farmaceutski tehničar / tehničarka

4

1

28

UKUPNO

4

108

Medicinska sestra / tehničar opće njege Danas je u Hrvatskoj medicinska sestra/ tehničar opće njege temeljno zanimanje za područje zdravstvene njege. Zdravstvena njega kao stručna disciplina, uz medicinu i/ ili samostalno, ima važnu ulogu u sustavu cjelokupne zdravstvene zaštite. Obrazovanjem se postaje zdravstveni djelatnik sa samostalnošću u radu na području zdravstvene njege.

Opis poslova: •

provođenje općih poslova u zdravstvenoj njezi i pripadajući medicinsko tehnički zahvati

suradnja s liječnikom pri mnogim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima

poslovi vezani uz osnovne potrebe bolesnika koje bi on radio da može, smije i zna sam

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 25


poslovi koji će dovesti bolesnika do neovisnosti ili što manje ovisnosti o tuđoj pomoći

suradnja s ostalim zdravstvenim i drugim djelatnicima na poslovima sprječavanja bolesti, očuvanja i/ ili poboljšanja zdravlja pojedinca, obitelji i društva u cjelini

provođenje zdravstvenog odgoja

stalna edukacija i suradnja sa strukom i institucijama proizašlim iz struke

pridržavanje pravila i unapređenje struke

vođenje određene dokumentacije

drugi utvrđeni poslovi

Radni uvjeti i poželjne osobine: Ovise o specifičnostima posla karakterističnim za određene djelatnosti unutar zdravstvenog i drugih sustava. Uglavnom su to bolnice, domovi zdravlja, razna lječilišta, domovi umirovljenika, privatne klinike i poliklinike, dječje jaslice i vrtići. Mnogi danas rade u privatnim ustanovama za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju te u kućnoj njezi. Medicinske sestre/ tehničari opće njege, kao i drugi zdravstveni djelatnici, moraju biti dobro upućeni u važnost profesionalnog ponašanja i zaštite na radu. Odgovornost, osjetljivost za ljudske patnje, dobre komunikacijske vještine, savjesnost – sastavnice su u svakodnevnom radu zdravstvenih djelatnika. Tim se osobinama kod ljudi stvara osjećaj povjerenja, pripadnosti i sigurnosti.

Osposobljavanje i napredovanje Školovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar opće njege traje 5 godina. Dvije godine u općeobrazovnom programu, a tri godine u stručnom obrazovanju. Program obrazovanja izgrađen je prema standardima EU. Time i zanimanje postaje priznato u svim njezinim članicama. To je jedino zanimanje (za sad) unutar zanimanja srednje stručne spreme koje je EU u potpunosti prihvatila. Školovanje u sestrinstvu može se nastaviti na stručnom studiju u trajanju od 3 godine te postoji mogućnost nastavka studija različitih specijalizacija u trajanju od dvije godine. Nakon trogodišnjeg studija stječe se naziv stručni prvostupnik sestrinstva, a nakon petogodišnjeg studija naziv diplomirana medicinska sestra. Učenici imaju mogućnost polaganja državne mature i samim time mogućnost nastavka obrazovanja na željenim visokim i sveučilišnim studijima.

Fizioterapeutski tehničar / tehničarka

Fizioterapeutski tehničari rade na tri velika područja fizikalne medicine, a to su kineziterapija, fizikalna terapija i masaža. U okviru kineziterapije (liječenje pokretom), fizioterapeutski tehničar provodi s bolesnikom niz vježbi čija svrha može biti: •

jačanje mišića

povećanje opsega pokreta u zglobovima

ispravljanje različitih deformacija

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 26


tijela (iskrivljenosti kralješnice, spušteni svodovi stopala, deformacije prsnog koša itd.) •

rehabilitacija traumatiziranih bolesnika (nakon prijeloma kostiju, iščašenja zglobova, ozljeda mekih tkiva u okolici zglobova, nakon amputacije, prije i poslije operativnih zahvata, nakon opekotina itd) rehabilitacija reumatoloških bolesnika (upale i degenerativne bolesti zglobova i kralješnice, izvanzglobni reumatizam i njegovi drugi oblici)

rehabilitacija bolesti dišnog sustava – vježbe disanja

rehabilitacija neuroloških bolesti i ozljeda živčanog sustava (oduzetosti ekstremiteta, ozljede živaca, kineziterapija u Parkinsonovoj bolesti, multipli sklerozi i drugim neurološkim bolestima)

rehabilitacija u gerijatriji (specifičnosti u provođenju vježbi kod osoba starije životne dobi s naglaskom na osposobljavanju u provođenju aktivnosti svakodnevnoga života)

rehabilitacija nakon bolesti srca i krvnih žila

kineziterapija za trudnice, rodilje i babinjače

Fizikalna terapija široko je područje liječenja u kojem se koriste prirodni činitelji (voda, led, blata, pijesak i sl.) i umjetni izvori različitih oblika energije (brojni oblici električnih struja, toplinske i ultraljubičaste zrake, ultrazvuk, LASER, parafin itd.)

Masaža je niz tehnika koje se provode rukama (manualna masaža) ili mlazom vode (podvodna ili hidromasaža) i to u svrhu liječenja i unaprjeđenja zdravlja. Osim klasične manualne masaže, fizioterapeutski tehničari provode limfnu drenažu (tehnika kojoj je glavni cilj uklanjanje oteklina), sportsku masažu, vezivno-tkivnu masažu, refleksoterapiju i druge tehnike. Radno su okružje fizioterapeutskog tehničara: •

dvorane za vježbanje (kineziterapijske dvorane)

prostori za primjenu elektroterapije, ultrazvuka, infracrvenih i ultraljubičastih lampi

prostori za primjenu blata (peloida) i parafina

prostori za hidroterapiju (bazeni, kade, podvodna masaža)

prostori za ručnu masažu

Osim rada u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i drugim zdravstvenim ustanova s organiziranom fizikalnom terapijom, fizioterapeutski tehničar može raditi u fitness-centrima, salonima za masažu, sportskim klubovima (što uključuje i rad na terenima), teretanama te u kući bolesnika i drugih klijenata. Od fizioterapeutskog tehničara očekuje se da je marljiva osoba, što prvo mora dokazati stjecanjem znanja i vještina tijekom školovanja. Nadalje je važno da ima sposobnost suosjećanja s bolesnikom i iskrenu želju da mu pomogne. Suosjećanje ne smije biti

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 27


sažaljenje, već sposobnost fizioterapeuta da se uživi u stanje bolesnika te da ga hrabri na putu oporavka, primjenjujući usvojeno znanje i vještine iz fizioterapeutske struke. Od fizičkih osobina važna je dobra mišićna snaga za provođenje vježbi s otporom, savladavanje mišićnih grčeva, masaža, vježbe hoda s osobama koje nemaju dobru ravnotežu itd. Isto tako važna je dobra funkcija osjetila vida i sluha kako bi se zamijetilo bolesnike koji ne rade vježbe kako treba i čulo pitanja bolesnika u raznim okolnostima. Sposobnost glasnog govora i jasnog izgovaranja važna je kod objašnjavanja načina izvedbe vježbi u dvorani i bazenu. Osposobljavanje za fizioterapeutskog tehničara provodi se kroz 4 godine srednjoškolskog školovanja, tijekom kojega se pohađa teoretska nastava i vježbe iz stručnih predmeta. Nakon 2. i 3. razreda provodi se ljetna praksa u trajanju od dva, odnosno tri tjedna, u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju. Po završetku srednje škole moguć je nastavak školovanja na svim fakultetima i visokim školama, od čega fizioterapeutski tehničari najčešće biraju visoku medicinsku školu, smjer fizioterapije ili radne terapije. To školovanje traje tri godine čime se stječe zvanje baccalaureat fizioterapije ili radne terapije. Nakon toga se može još dvije godine nastaviti studij za zvanje diplomiranog fizioterapeuta, odnosno diplomiranog radnog terapeuta. U okviru cjeloživotnog obrazovanja mogu se pohađati brojna predavanja i tečajevi koji se organiziraju sa svrhom da fizioterapeuti u skladu sa svojim interesom bolje prate novosti na području fizioterapije i primjenjuju ih u svojoj praksi.

Dentalni tehničar / dentalna tehničarka Opis poslova

Dentalni tehničar zdravstveni je radnik koji se bavi dentalnom protetikom i izradom različitih pomagala u dentalnoj medicini. Svaki se nadomjestak ili pomagalo izrađuje i oblikuje zasebno, prema potrebama određenog pacijenta i na temelju otiska i zahtjeva koji se dobiva od stomatologa. Otisak stomatološkog stanja pacijenta služi za izradbu modela nadomjeska (proteze). Taj model pak služi da bi se izradio kalup za konačnu protezu. Osobitu pozornost dentalni tehničar pridaje modeliranju svakog nadomjeska – zubne krunice, mosta, potpune ili djelomične proteze– kako bi postigao maksimalnu funkcionalnost, a oblikom i bojom prirodan izgled. Za izradbu nadomjestaka i pomagala dentalni tehničar rabi razne materijale: metale, dragocjene i poludragocjene slitine, umjetne smole (akrilate i polimere), porculan, a u pojedinim fazama rada vosak, gips za izradbu modela i druge. S obzirom na različite materijale koje obrađuje, primjenjuje i razne postupke obradbe, npr. lijevanje, lemljenje, pečenje, polimerizaciju, te različite oblike mehaničke obradbe: savijanje, obrezivanje, brušenje i poliranje.

Radni uvjeti Dentalni tehničari rade u dentalnim laboratorijima. Takvi se laboratoriji nalaze u sastavu klinika, bolnica i domova zdravlja, a mogu se osnivati i samostalni privatni dentalni laboratoriji. Dentalni laboratoriji mogu se specijalizirati za izradbu raznih vrsta zubnih proteza te za izradbu ortodontskih naprava. Dentalni su laboratoriji opremljeni mnogim uređajima, strojevima, instrumen-

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 28


tima i alatima, npr. pećima i plamenicima, prešama, čekićima, škarama, raznim kliještima, nožićima za modeliranje, strojevima za brušenje i poliranje te nizom drugih. Većina se poslova obavlja sjedeći, manji dio stojeći. Pri radu je vid izložen većim naporima pa je nužno raditi u dobro osvijetljenim, katkada i vrlo jako osvijetljenim, prostorijama. U radu dentalni tehničar povremeno je izložen pojačanoj buci, povišenoj temperaturi i prašini. Izložen je i isparavanju pa i neposrednom doticaju s različitim kemijskim tvarima, npr. kiselinama. Postoji mogućnost ozljeđivanja pri radu – uglavnom mehaničke ozljede ruku i prstiju te opekline. U manjoj mjeri postoji i mogućnost zaraze. Stoga se dentalni tehničari prigodom rada, a osobito u nekim fazama rada, služe i zaštitnom opremom, npr. maskama, rukavicama i naočalama.

Poželjne osobine Dentalni tehničar mora imati dobar vid na blizinu, mora dobro razlikovati boje i njihove nijanse te imati sposobnost prostornog predočavanja. Dentalni tehničar mora imati osobito razvijenu ručnu spretnost i spretnost prstiju te okulomotornu koordinaciju (sposobnost izvođenja preciznih pokreta prstima i rukama uz vidnu kontrolu). Veoma je važna točnost i urednost u radu pa i strpljivost, odnosno sklonost detaljnom i preciznom radu, a poželjan je i barem prosječan smisao za rješavanje tehničkih problema.

Osposobljavanje Školovanje za dentalnog tehničara/dentalnu tehničarku traje 4 godine, a obavlja se na srednjim medicinskim školama u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Za upis u školu za zanimanje

dentalnog tehničara, osim općeg uspjeha u osnovnoj školi, uzimaju se u obzir i ocjene iz hrvatskog jezika, matematike, kemije, biologije i fizike. Osim toga, kandidati moraju priložiti i liječničku svjedodžbu o tome da nemaju zdravstvenih smetnji za rad na poslovima dentalnog tehničara, a moraju uspješno proći i posebnu provjeru ručne spretnosti. Upravo provjera ručne spretnosti ima eliminatorni karakter, što znači da školu za dentalnog tehničar može pohađati samo onaj tko je uspješno prošao ovu provjeru. Nakon završetka škole i uspješne izradbe i obrane završnog rada dentalni tehničari se mogu zaposliti u dentalnim laboratorijima ili nastaviti školovanje na višoj školi za dentalne tehničare ili studij na odgovarajućem fakultetu.

Bliska zanimanja Dentalni tehničar u svom radu najuže surađuje sa stomatologom. Stomatolog uzima otisak u pacijentovim ustima, određuje vrstu nadomjeska ili pomagala koje dentalni tehničar treba izraditi te ugrađuje pacijentu fiksne nadomjeske i pomagala, npr. krunice, mostove, fiksne proteze i fiksne ortodontske naprave. Dentalnom tehničaru su bliska sva zanimanja u kojima se izrađuju različite medicinske naprave i proteze, npr. ortopedske i optičke. Jedno od takvih zanimanja je tehničar za naočalnu optiku. No, s obzirom na materijale kojima radi i postupke kako ih obrađuje, bliska su mu i neka druga zanimanja, npr. zlatar, finomehaničar, modelar, proizvođač keramike i slična.

Farmaceutski tehničar / tehničarka

Farmaceutski tehničar zdravstveni je radnik koji se osposobljava za rad u ljekarnama, galenskim

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 29


laboratorijima, laboratorijima za provjeru kvalitete galenskih pripravaka i identifikaciju ljekovitih tvari, bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama i drogerijama, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, ustanovama za promet i trgovinu lijekovima. Farmaceutski tehničar koji radi u ljekarni obavlja poslove na pripravljanju lijekova za koje postoje standardni recepti. To može biti pripremanje mješavina čajeva, pripravljanje krema ili masti. Prilikom pripreme lijekova mora slijediti zadani recept. Važe supstancije koje se koriste kao pripravci lijekova, ali ne sudjeluje u izradbi pripravka prema receptu i uputama liječnika. Posao farmaceutskog tehničara obuhvaća i brigu za laboratorijsko posuđe.

Farmaceutski tehničar u proizvodnji farmaceutskih proizvoda priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Budući da nadzire rad radnika u proizvodnji, on daje ljudima zadatke te izvještava nadređene o stanju postrojenja i radu kadrova. Nadzor obuhvaća i provjeru ispravnosti vitalnih dijelova postrojenja, identifikaciju i kontrolu svih važnih sirovina. Prije proizvodnog procesa sirovine koje ulaze u obradbu treba precizno izvagati, što nadzire ili obavlja farmaceutski tehničar. Prilikom tehnološkog procesa vrši stalnu kontrolu i održava zadane parametre, odnosno podešava ih na traženu vrijednost. Faze tehnološkog procesa mogu biti emulgiranje, otapanje, granulacija, tabletiranje, mljevenje, sijanje itd.

Posao farmaceutskog tehničara u laboratorijima odvija se pod nadzorom i prema uputama voditelja ili znanstvenika istraživača. Prije početka rada farmaceutski tehničar priprema opremu i kontrolira njezinu funkcionalnost te, prema potrebi, sastavlja prema uputama složeniju laboratorijsku aparaturu. Priprema i supstancije te provodi kontrolu i identifikaciju supstancija. Kada završi s pripremama za rad, provodi različite fizikalno- kemijske i biološke analize i mjerenja upotrebom laboratorijske aparature. Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da farmaceutski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računalom u svakodnevnom radu. Kada završi propisane analize, skladišti laboratorijske uzorke, a tijekom radnog dana vodi laboratorijski dnevnik o svim radnim zadacima, fazama posla i njihovu trajanju.

Farmaceutski tehničar određuje i mjesto i vrijeme uzimanja uzoraka za kontrolu proizvoda te, ovisno o rezultatima kontrole, određuje daljnje korake u proizvodnji. Prilikom proizvodnog procesa vodi kontrolnu dokumentaciju o slijeđenju propisa, jer svako odstupanje od zadane procedure može dovesti do promjene kvalitete gotovog proizvoda. Evidentira proizvedenu količinu i kvalitetu proizvedenih roba. Radni uvjeti u farmaceutskoj proizvodnji strogo su definirani za svaki proizvod pa farmaceutski tehničar nadzire postojanje propisanih klimatskih uvjeta, kao što su vlaga, temperatura, prisutnost plinova i protok zraka. Kontrolira i osigurava higijenske uvjete u skladu sa standardima te nadzire neposredne izvršitelje u pridržavanju zadanih mjera, načina čišćenja strojeva, dezinfekcije i dr. Osim toga, osigurava zaštitu na radu

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 30


nadziranjem pravilnog korištenja osobnih zaštitnih sredstava i njihove ispravnosti. Farmaceutski tehničar u kontroli kvalitete koja je dio farmaceutske industrije preuzima radne zadatke i prosljeđuje ih laborantima te nadzire njihov rad. Organizira uzimanje uzoraka i izvođenje kontrole kvalitete u različitim fazama proizvodnje. Kontrolira ulazne materijale te sam izvodi različite fizikalno- kemijske i biološke analize pomoću kojih određuje svojstva materijala. Vodi laboratorijski dnevnik te izvješćuje nadređene o dobivenim rezultatima.

Radni uvjeti Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji. Rad farmaceutskog tehničara odvija se u jednoj smjeni, osim u farmaceutskoj proizvodnji gdje se rad odvija u dvjema smjenama. Farmaceutski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. Rade sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost vonjeva te dodir sa supstancijama štetnim po zdravlje. Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Rad u farmaceutskoj proizvodnji odvija se u uvjetima mikrobiološke klime (zadane temperature, vlažnosti zraka i strujanje zraka) ili sterilnim uvjetima rada, pa je također propisano nošenje sterilne obuće i odjeće. Laboratoriji u kojima rade farmaceutski tehničari mogu biti laboratoriji u kojima prevladavaju tikvice, staklene cijevi i plamenici, ali i potpuno suvremeni i automatizirani uređaji. Stoga se očekuje da

farmaceutski tehničar zna raditi s kompjutoriziranom opremom te da razumije engleski ili njemački jezik jer su upute za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima.

Poželjne osobine Farmaceutski tehničari rade poslove koji zahtijevaju točnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Zbog rukovanja malim količinama supstancija (od kojih su neke posebno otrovne) i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Potrebna je i odgovornost u radu jer se radi s pripravcima koji mogu ugroziti zdravlje drugih ljudi. Vrlo je važna urednost i održavanje vlastite higijene. Budući da je rad u laboratoriju i u farmaceutskoj proizvodnji okvalificiran kao posao s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka.

Osposobljavanje Za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara treba završiti četverogodišnju farmaceutsku srednju školu, ali u toku rada i dalje učiti jer se u laboratorijima, kao i u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, tehnologija stalno mijenja i usavršava.

Bliska zanimanja Poslovi farmaceutskog tehničara najsličniji su poslovima kemijskog tehničara i kemijskog laboranta.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 31


GOSPODARSKA SKOLA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Božene Plazzeriano 4,42 000 Varaždin Telefon: 042/492 272 Fax: 042/330 786 E-mail: gospodarska.skola@skole.hr WEB adresa: www.ss-gospodarska-vz.skole.hr

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Ekonomska gimnazija

4

1

28

Turistička gimnazija

4

1

28

Ekonomist

4

2

56

Poslovni tajnik

4

1

28

Upravni referent

4

1

28

Komercijalist

4

1

28

Hotelijersko-turistički tehničar

4

1

28

Prodavač

3

1

28

Kuhar

3

1

28

Konobar

3

1

28

UKUPNO

11

308

Četverogodišnja zanimanja Ekonomska gimnazija Želiš li nakon srednje škole istovremeno i konkretno zanimanje u struci i širok spektar

znanja iz općeobrazovnih predmeta gimnazijske razine? Svjestan si važnosti gospodarstva u razvoju RH?

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 32


Što nudi nastavni program ekonomske gimnazije? •

Širok spektar općeobrazovnih predmeta na najvišoj, gimnazijskoj razini

Ovladavanje znanjima i vještinama potrebnim za sklapanje poslova, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća

Uvođenje u uredsko poslovanje koje se odnosi na financijske transakcije i poslovanje s vrijednosnim papirima

Savladavanje osnova daktilografije na računalu

Poslovni strani jezik u 1. i 2. razredu

Modularnu nastavu, u kojoj učenik sam bira izborne predmete ovisno o svojim sklonostima (npr. Modul 1 – poslovni strani jezik u 3. i 4. r., uvod u odnose s javnošću i odnosi s javnošću ili Modul 2 – bankarsko poslovanje, poslovne komunikacije, statistika i poslovna informatika)

Turistička gimnazija Želiš li nakon srednje škole istovremeno i konkretno zanimanje u struci i širok spektar znanja iz općeobrazovnih predmeta gimnazijske razine? Svjestan si važnosti turizma u razvoju RH?

Što nudi nastavni program turističke gimnazije? •

Širok spektar općeobrazovnih predmeta na najvišoj, gimnazijskoj razini

Izučavanje gospodarstva i turizma kroz niz stručnih predmeta kao što su turistička kultura, hotelsko poslovanje, poslovanje turističkih agencija, marketing u turizmu…

Poznavanja rada u ugostiteljskim objektima i turističkim agencijama

Savladavanje osnova daktilografije na računalu

Poslovni strani jezik u 1. i 2. razredu

Modularnu nastavu, u kojoj učenik sam bira izborne predmete ovisno osvojim sklonostima (npr. Modul 1 – treći strani jezik, uvod u odnose s javnošću i odnosi s javnošću ili Modul 2 – poslovni strani jezik u 3. i 4. r., osnove računovodstva i statistika)

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! Nastavak školovanja • Na fakultetima i visokim učilištima najviše zahtjevnosti i najšireg spektra Zapošljavanje • Pokretanje vlastitog posla •

Računovodstveni poslovi u uslužnim i proizvodnim djelatnostima te u financijskim institucijama Zapošljavanje kod pravnih i privatnih osoba

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! Nastavak školovanja • Na fakultetima i visokim učilištima najviše zahtjevnosti i najšireg spektra

Zapošljavanje •

Rad u vrhunskim hotelskim kućama, u turističkim agencijama i poslovnicama te na kruzerima u zemlji i inozemstvu)

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 33


Ekonomist Kreativna si, dinamična, intelektualno radoznala osoba sa smislom za precizan rad s brojkama? Izvrsno! Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje ekonomist.

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke ! Zapošljavanje nakon srednje škole: •

Osposobljenost za pokretanje vlastitog posla

Nastavni program za zanimanje ekonomist nudi:

Računovodstveni poslovi u uslužnim i proizvodnim djelatnostima

Ovladavanje komunikacijskim vještinama poželjnim za sklapanje poslova

Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja vođenja poslovnih knjiga

Zapošljavanje u financijskim institucijama (banke, mjenjačnice, pošta, Fina) i na poslovima osiguranja

Sastavljanje financijskih izvješća

Zapošljavanje kod svih pravnih i fizičkih osoba

Stjecanje poduzetničkih znanja za pokretanje vlastitog posla

Uvođenje u uredsko poslovanje koje se odnosi na financijske transakcije

Uvođenje u poslovanje s vrijednosnim papirima

Stjecanje organizacijskih vještina

Povezivanje teorijskih znanja s poslovima iz prakse

Dobru podlogu za nastavak školovanja

Stjecanje informatičke pismenosti

Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i nastavak školovanja? Da, svakako! Nastavni planovi i programi iz općeobrazovnih i stručnih predmeta nude dobar temelj za nastavak školovanja. Postoji mogućnost pohađanja dodatne nastave iz svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika.

Kod prijave za odjel za sportaše treba priložiti odgovarajuću potvrdu Nacionalnog sportskog saveza o postignućima ili statusu vrhunskog sportaša koja se izdaje u lipnju.

Poslovni tajnik Voliš li komunicirati, raditi u timu i učiti strane jezike? Zanima te kako se sklapa kupoprodajni posao, kako se priprema sastanak i organizira službeno putovanje? Privlači te rad na računalu, pisanje, oblikovanje i kreiranja raznovrsnih poslovnih komunikacija te vođenje digitalnih evidencija? Izvrsno! Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje poslovni tajnik

Što nudi nastavni program poslovnog tajnika? •

Usvajanje stručnih znanja

Povezivanje znanja struke i općeobrazovnih predmeta s primjenom u praktičnim situacijama

Učenje dvaju stranih jezika i hrvatskog poslovnog jezika

Usvajanje komunikacijskih vještina

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 34


Svladavanje daktilografske vještine rada na računalu

Primjenu računala u poslovnom pisanom komuniciranju

Kreiranje pisanih komunikacija

Usvajanje osnovnih knjigovodstvenih znanja

Upoznavanje zakona i propisa vezanih uz upravu, radne odnose i uredsko poslovanje

Vođenje elektroničkih evidencija

Svladavanje vještina komuniciranja kroz tehniku komuniciranja, tajničko poslovanje, kompjutorsku daktilografiju, uredski praktikum, radno pravo, gospodarstvo, informatiku …

Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i za nastavak školovanja? Da, svakako! Fond sati / nastavni program hrvatskog jezika jednak je gimnazijskom. Moguće je pohađanje dodatne nastave iz svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika

Koje su mogućnosti nakon srednje škole?

blagajne ili knjigovodstva •

Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima.

Upravni referent Privlači li te rad sa strankama, uredski poslovi i komuniciranje s drugim službama? Želiš li upoznati svoja i tuđa prava i obveze? Voliš li pomagati drugima u ostvarivanju njihovih prava? Izvrsno! Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje: upravni referent

Što nudi nastavni plan i program ? •

Usvajanje stručnih znanja

Povezivanje teorijskih i stručnih znanja

Svladavanje komunikacijskih vještina

Uredske poslove prikupljanja, izdavanja te otpremanja spisa i dokumenata

Učenje dvaju stranih jezika i hrvatskog poslovnog jezika te mogućnost učenja latinskog jezika

Upoznavanje pravnih pravila, tumačenje i njihovu primjenu

Posao upravnih referenata kombinacija je komunikacije s ljudima i obrade dokumenata (komunikacija sa strankama i ostalim službenicima u uredu, poslovni kontakti s raznim ustanovama i poduzećima, npr. s bankama i poštom)

Zanimanje nudi višestruke mogućnosti: •

Zapošljavanje nakon srednje škole:

Kao poslovni tajnik u korporacijama, velikim i malim tvrtkama, privatnim tvrtkama, ustanovama …

Kao uredski radnik, član administrativnog ili menadžerskog tima

Kao djelatnik na poslovima

Kao suradnik u odnosima s javnošću …

Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i nastavak školovanja? Pruža! Da, svakako! •

Fond sati / nastavni program hrvatskog

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 35


jezika jednak je gimnazijskom •

Postoji mogućnost pohađanja dodatne nastave svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! Zapošljavanje: •

U općim i stručnim službama organa uprave

U pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima

U uredima socijalne skrbi, osiguravajućim društvima, u uredima MUP-a

U uredima za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa

U privatnim poduzećima

Nastavak školovanja na fakultetima i visokim školama

Povezivanje teorijskih znanja s poslovima iz prakse

Dobru podlogu za nastavak školovanja

Učenje dvaju stranih jezika

Stjecanje informatičke pismenosti

Stjecanje znanja o vođenju vlastite tvrtke

Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i za nastavak školovanja? Da, svakako! •

Nastavni planovi i programi iz općeobrazovnih i stručnih predmeta nude dobar temelj za nastavak školovanja

Postoji mogućnost pohađanja dodatne nastave iz svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke ! •

Zapošljavanje nakon srednje škole:

Poslovi nabave, prodaje i organizacije poslovanja u trgovačkim društvima

Ako si kreativna, komunikativna, dinamična osoba sklona timskom radu, imamo rješenje za tebe! Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje Komercijalist

Poslovi u špediterskim tvrtkama i carinskoj upravi

Poslovi terenskog komercijalista

Privatno poduzetništvo

Nastavni program za zanimanje komercijalist nudi:

Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima

Komercijalist

Ovladavanje komunikacijskim vještinama poželjnim za sklapanje poslova

Stjecanje organizacijskih vještina

Uvođenje u poslove nabave, prodaje, špedicije i vanjske trgovine

Hotelijersko – turistički tehničar Voliš li komunikaciju, strane jezike, putovanja? Priželjkuješ li dinamičan i kreativan posao u timu, nudimo ti školovanje za atraktivno zanimanje hotelijersko-turistički tehničar.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 36


Što nudi četverogodišnji nastavni program hotelijersko -turističkog tehničara?

Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima

Predavanja na engleskom jeziku iz pojedinih predmeta (dvojezična nastava)

Trogodišnja zanimanja

Usklađivanje teorijskog znanja s njegovom praktičnom primjernom (praktična nastava u ugostiteljskim objektima i turističkim agencijama)

Voliš li rad s ljudima, jesi li komunikativan? Nudimo ti trogodišnje školovanje za zanimanje PRODAVAČ

Opće i stručne nastavne sadržaje usmjerene na razvoj komunikacijskih sposobnosti

Učenje triju stranih jezika

Izučavanje gospodarstva i turizma kroz niz strukovnih predmeta: osnove turizma, ugostiteljstvo, organizacija poslovanja poduzeća, knjigovodstvo, statistika, turistička geografija, informatika .

Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu kao i za nastavak školovanja? Da, svakako! •

Fond sati / nastavni program hrvatskog jezika i matematike jednak je gimnazijskom

Postoji mogućnost pohađanja dodatne nastave iz svih predmeta koji se polažu na državnoj maturi kao i stručnih predmeta prema interesima učenika

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! Zapošljavanje nakon srednje škole •

Rad u vrhunskim hotelskim kućama, u turističkim agencijama i poslovnicama, na kruzerima u zemlji i inozemstvu

Prodavač

Što nudi nastavni program? •

Zanimanje prodavač vezano je uz izravan kontakt s kupcima u rješavanju njihovih problema i uz stalnu spremnost na uslugu. Prodavači svojim profesionalnim radom u raznim tipovima prodavaonica izravno utječu na zadovoljstvo kupaca

Tijekom školovanja prodavači stječu opća i stručna znanja iz područja trgovine

Pojavom velikih trgovačkih lanaca, raznih suvremenih prodavaonica, uvođenjem elektroničke trgovine i sve veće konkurencije među trgovcima školovan i obrazovan prodavač postaje zahtjev vremena.

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Zanimanje nudi višestruke mogućnosti:

Zapošljavanje nakon srednje škole Kao prodavač: •

U raznim tipovima prodavaonica (samoposluživanja, specijalizirane prodavaonice itd.)

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 37


U trgovačkim centrima

Koje su mogućnosti nakon srednje škole?

Kao voditelj vlastite trgovine

Zapošljavanje nakon srednje škole:

Moguć je nastavak školovanja s ciljem prekvalifikacije u srodno četverogodišnje zanimanje.

Kao kuhar: •

U svim ugostiteljskim objektima, na brodovima, u restoranima vlakova

Voliš li kuhati i kreirati vlastita jela? Imaš li sklonost timskom radu? Želiš li postati svjetski kuhar? Izvrsno! Nudimo ti trogodišnje školovanje za zanimanje kuhar.

Kuhar u vlastitom ugostiteljskom objektu

Voditelj vlastitog ugostiteljskog objekta...

Što nudi nastavni program?

Moguć nastavak školovanja s ciljem prekvalifikacije u srodno četverogodišnje zanimanje.

Kuhar

Usklađivanje teorijskog i praktičnog znanja

Povezivanje struke i općeobrazovnih predmeta

Osposobljavanje za rad i organizaciju rada u kuhinji i restoranu

Pripremanje raznovrsnih jela za prigodne obroke

Pripremanje jela regionalne i nacionalne kuhinje

Konobar Zanima li te kako se pripremaju razne barske mješavine, a kako flambiraju jela kod stola gosta? Želiš li naučiti posluživanje gosta u raznim situacijama? Izvrsno! Nudimo ti trogodišnje školovanje za zanimanje konobar.

Što nudi nastavni program? •

Pripremanje jela internacionalne kuhinje

Usklađivanje teorijskog i praktičnog znanja

Dogotavljanje jela kod stola gosta - flambiranje

Povezivanje struke i općeobrazovnih predmeta

Učenje dvaju stranih jezika

Osposobljavanje za organizaciju rada u kuhinji i restoranu

Razumijevanje gospodarstva i turizma kroz niz strukovnih predmeta: osnove turizma, vođenje i organizacija kuhinje, tehnologija zanimanja, ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo, kulturno-povijesna baština, informatika ...

Prezentacija i promidžba nacionalne i internacionalne kuhinje

Upoznavanje s poslovima banket-menadžera

Pripremanje raznovrsnih barskih mješavina

Pripremanje jela kod stola gosta - flambiranje

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 38


Usvajanje komunikacijskih vještina i kultura ophođenja

Učenje dvaju stranih jezika

Razumijevanje gospodarstva i turizma kroz niz strukovnih predmeta: osnove turizma, vođenje organizacije restorana, tehnologija zanimanja, ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo, turistička geografija, informatika ...

Osigurano: Nastava se organizira u učionicama opremljenim suvremenim nastavnim pomagalima, školskim praktikumima za trogodišnja zanimanja; pomoć učenicima kroz individualizaciju nastave; maksimalna pomoć pri izvršavanju obveza učenicima koji se bave sportom; program za prevenciju ovisnosti; Vijeće učenika.

Koje su mogućnosti nakon srednje škole?

Mogućnosti:

Zapošljavanje nakon srednje škole:

Dodatna nastava kao priprema za državnu maturu, hrvatski jezik, engleski jezik, španjolski jezik i ruski jezik fakultativno, izborni predmeti: vježbenička tvrtka, knjigovodstvo na računalima, strani jezici, filozofija, logika, latinski jezik, birotehnika, daktilografija s poslovnim dopisima, tehnologija zanimanja, ljudska prava i organizacijsko ponašanje. Izvannastavne aktivnosti: fotogrupa, plesna grupa, ekogrupa, informatička, novinarska i dramska grupa, mladi knjižničari, Školsko sportsko društvo.

Kao konobar: •

U svim ugostiteljskim objektima, na brodovima, u restoranima vlakova

Voditelj vlastitog ugostiteljskog objekta ...

Moguć je nastavak školovanja s ciljem prekvalifikacije u srodno četverogodišnje zanimanje.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 39


SREDNJA STRUKOVNA SKOLA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: B. Plazzeriano 4, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 492-255 Fax: 042/ 492-250 E-mail: sss-varazdin@vz.htnet.hr WEB stranica: www.ss-strukovna-vz.skole.hr

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Drvodjeljski tehničar dizajner

4

1

28

Tehničar zaštite osoba i imovine

4

1

28

Grafički dizajner

4

0,5

14

Dizajner odjeće

4

0,5

14

Modni tehničar

4

0,5

14

Modelar obuće i kožne galanterije

4

0,5

14

Krojač-JMO

3

0,5

14

Galanterist-JMO

3

0,5

14

Stolar-JMO

3

0,7

20

Soboslikar-JMO

3

0,3

8

Frizer-JMO

3

0,7

20

Kozmetičar-JMO

3

0,3

8

Pekar-JMO

3

0,7

20

Mesar-JMO

3

0,3

8

Pomoćni stolar

3

0,5

5

Pomoćni pekar

3

0,5

5

Pomoćni krojač

3

1

10

UKUPNO

10

244

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 40


Četverogodišnja zanimanja Nakon polaganja državne mature učenici mogu nastaviti školovanje na srodnim fakultetima.

Drvodjeljski tehničar dizajner Izrađuje crteže namještaja i interijera, tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju, nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. U radu koristi računalne programe na poslovima upravljanja i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. Radi u projektnim uredima, a dio radnog vremena provodi u pogonima, radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati.

Tehničar zaštite osoba i imovine Brine o sigurnosti ljudi, njihove imovine i objekata. On tjelesnom ili tehničkom zaštitom (senzorni i alarmni sustavi te videonadzor) sprječava ili zaustavlja provalu, krađu i oštećivanje imovine i napad na štićenu osobu. Također, osigurava prijenos imovine te štiti osobe od tjelesnih ozljeda, ranjavanja ili otmice, ali i njihovo pravo na privatnost. Na koncertima, sportskim događanjima ili javnim skupovima održava red udaljujući one osobe koje ugrožavaju sigurnost ostalih prisutnih. Osoba mora biti dobrog zdravlja i dobre tjelesne kondicije pa je poželjno aktivno bavljenje sportom, pogotovo nekom od borilačkih vještina.

Likovna umjetnost i dizajn grafički dizajner

Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise,

plakate, jumbo plakate, kalendare, logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. Osim statičnih slika, grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike, odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (internet i televizija). Može se reći da se grafički dizajneri bave vizualnom komunikacijom što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu, sposobnost brzog uočavanja, dobra koncentracija, sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost.

Likovna umjetnost i dizajn dizajner odjeće

Bavi se kreiranjem, odnosno osmišljavanjem modne odjeće te izradom modnih odjevnih predmeta od ideje do gotovih proizvoda. U radu primjenjuje znanja iz tehnologije krojenja, šivanja i obrade odjeće te tehnike ručnog tkanja, pletenja i vezenja. U radu se koristi slikarskim i crtaćim tehnikama. Svoje kreacije povremeno prezentira na izložbama i revijama.

Modni tehničar Bavi se konstrukcijom i izradom modne odjeće, povijesnih kostima, nošnji i unikatnih odjevnih modela. Razrađuje i konstruira temeljni kroj po određenim veličinama, prema potrebi sudjeluje u izradi probnih modela te kontrolira i nadzire osnovne i pomoćne materijale za proizvodnju odjeće. Za obavljanje poslova odjevnog tehničara potrebno je dobro razlikovanje boja i njihovih nijansi, spretnost i kreativnost u radu, sposobnost prostornog predočavanja te smisao za lijepo.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 41


Modelar obuće i kožne galanterije Organizira, priprema i prati proizvodnju obuće i kožne galanterije, konstruira i modelira obuću i kožnu galanteriju te izrađuje obuću i kožnu galanteriju. Promovira i prodaje obuću i kožnu galanteriju te druge modne proizvode, prati promjene u tehnologiji i modi, odabire i primjenjuje kožne, tekstilne i srodne materijale u izradbi i prezentaciji obuće i kožne galanterije te drugih modnih proizvoda.

Trogodišnja zanimanja Nakon završenog školovanja i dvogodišnjeg radnog iskustva u struci može se polagati majstorski ispit i otvoriti samostalni obrt.

Krojač Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina, pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu, odabir materijala, rezanje materijala prema šabloni, sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova, sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje.

Galanterist Izrađuje i popravlja razne galanterijske proizvode: torbe, remene, navlake, rokovnike, novčanike i sl. Prema dobivenom ili samostalno kreiranom modelu, galanterist uzima određenu vrstu materijala i kroji dijelove budućeg proizvoda. Ako izrađuje proizvod od prave kože, skrojene dijelove stanjuje u stroju dok

ne dobije potrebnu debljinu. Pripremljene komade obilježava šilom, da bi se u kasnijem postupku znalo gdje i kako prošivati i sastavljati komade u konačni proizvod. Pojedine dijelove lijepi ručno i zatim ih sastavlja strojnim šivanjem. Galanterist se služi raznim alatima (škarama, krojačkim nožem, šilom, metrom, čekićem) i strojevima (strojem za krojenje, za šivanje i prešanje kože).U radu se koristi prirodnom i umjetnom kožom, podstavom, koncem, ljepilom, bojama i raznim galanterijskim ukrasima. Radi uglavnom u zatvorenoj prostoriji u kojoj se ponekad osjeća miris ljepila, kože i boje. Ponekad je izložen buci strojeva.

Stolar Izrađuje, ugrađuje, postavlja, popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore, vrata, stubišta, ograde, krovne nadstrešnice i dr.). Također, oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale, obrtničke radionice), dok građevinski stolari rade i na otvorenom. Stolari su izloženi buci, prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav.

Soboslikar – ličilac Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada, oslikava i ukrašava trjemove, hodnike i stubišta te liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje, čišćenje

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 42


i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama). U radu je često izložen propuhu, prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama.

Frizer Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. Također izrađuje perike i umetke za kosu, pruža usluge bojanja trepavica i obrva, a ponekad i dekorativnog šminkanja. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima, no mogu raditi i na televiziji, filmu ili u kazalištu. Moraju imati dobro razvijenu motoriku, dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. Za obavljanje poslova frizera treba imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama.

Pekar Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh, peciva i ostale pekarske proizvode. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. Također, nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta, pekar nadzire proces dizanja i pečenja.

Mesar Priprema svježe meso za prodaju, konzervira meso kemijskim sredstvima, zaleđivanjem i dimljenjem, izrađuje barene i polutrajne kobasice i zimsku salamu, različite polutrajne i trajne suhomesnate proizvode i slaninu. Mesari mogu raditi u obrtništvu i u industrijskoj proizvodnji.

Osigurano:

Kozmetičar

Jednosmjenska nastava, praksa uglavnom u školskim, moderno opremljenim praktikumima.

Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela, oblikovanja tijela te korektivnog i

Mogućnosti:

dekorativnog šminkanja. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. Osim čišćenja kože lica i tijela, kozmetičar radi i na uklanjanju, odnosno smanjivanju bora, strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica, depilaciji). Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela, njege i pilinga kože, aromaterapije i dr. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi, spretnost i preciznost, sposobnost razlikovanja dodirom.

Dodatna nastava kao priprema za državnu maturu, izvannastavne aktivnosti.

Također, mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 43


GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA SKOLA VARAZDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova 3, 42000 Varaždin Telefon: 042/313-292 Fax: 042/200 508 E-mail: rudak@skole.t-com.hr WEB adresa: www.rudarska.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Prirodoslovna gimnazija

4

1

28

Ekološki tehničar

4

1

24

Geološki tehničar

4

0,5

12

Rudarski tehničar

4

0,5

12

Prehrambeni tehničar

4

1

24

Tehničar nutricionist

4

1

24

NAZIV PROGRAMA

Arhitektonski tehničar

4

2

48

Monter suhe gradnje

3

0,5

14

Zidar-JMO

3

0,67

18

Tesar-JMO

3

0,33

10

Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima

3

1

24

Keramičar-oblagač

3

0,5

14

UKUPNO

10

252

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 44


Škola nudi izobrazbu u programu prirodoslovne gimnazije i u tri strukovna područja: Rudarstvo, geologija, nafta i kemijska tehnologija, Poljoprivreda, prehrana i veterina te Graditeljstvo, geodezija i građevni materijali

- šljunka, pijeska, kamena i gline; radi na gradnji prometnica i tunela, dobivanju nafte i plina te pitke vode koja je najvažniji hrvatski prirodni resurs. Zarade u rudarstvu vrlo su visoke.

Četverogodišnja zanimanja

Zanimanje budućnosti, vrlo traženo u zemljama EU; radi na zaštiti prirode i okoliša, zbrinjavanju i preradi posebnog i opasnog otpada, reciklaži sekundarnih sirovina, na zaštiti pitkih voda, na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava. Može raditi u zavodima za javno zdravstvo, tvornicama kemijske, prehrambene i drugih procesnih industrija, u nacionalnim parkovima, analitičkim laboratorijima, na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda itd. Na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu postoji studij zaštite okoliša.

Polaznici uz stjecanje znanja za određeno zanimanje imaju mogućnost polagati ispite državne mature i steći pravo na upis na fakultete i stručne studije.

Prirodoslovna gimnazija To je jedina gimnazija koja ima laboratorijske vježbe iz fizike, biologije i kemije kroz sve četiri godine, a učenici se intenzivno pripremaju za studiranje na Prirodoslovno-matematičkom, Prehrambeno-biotehnološkom, Medicinskom, Farmaceutsko-biokemijskom, Agronomskom, Veterinarskom i drugim srodnim fakultetima i visokim školama.

Rudarstvo, geologija, nafta i kemijska tehnologija

Ekološki tehničar

Kemijski tehničar Temeljno je zanimanje potrebno svakom laboratoriju. (Ove školske godine ne upisujemo prvi razred)

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Geološki tehničar

Prehrambeni tehničar

Samostalno radi na ispitivanju sastava tla, otkrivanju ležišta mineralnih sirovina, laboratorijskim ispitivanjima stijena i minerala te na izradbi geoloških karti i zaštiti okoliša. Može studirati na svim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima, prvenstveno na Rudarsko-geološko-naftnom i Prirodoslovno-matematičkom.

Radi u prehrambenoj industriji na pripremi i preradi hrane, kontroli i skladištenju sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Može raditi u laboratorijima prehrambene i biotehnološke industrije, zavodima za javno zdravstvo, na pregledu i distribuciji hrane u trgovačkim centrima, hladnjačama, carini itd.

Rudarski tehničar

Tehničar nutricionist

Organizira, rukovodi i nadzire procese dobivanja i prerade mineralnih sirovina, prvenstveno sirovina za građevinsku industriju

Radi na poslovima vezanim uz zdravu prehranu, izrađuje dijetalne jelovnike za bolesnike, športaše, trudnice, djecu u školama i vrtićima

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 45


itd. Može raditi u hotelima, bolnicama, u proizvodnji hrane, na pripremi i kreiranju proizvoda veće biološke vrijednosti, u analitičkim laboratorijima za kontrolu kvalitete hrane itd. Na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu postoji studij nutricionizma.

Graditeljstvo, geodezija i građevni materijali

Arhitektonski tehničar Radi u projektnim uredima kao suradnik projektanata u izradbi i opremanju projektne dokumentacije za visokogradnju, u građevinskim tvrtkama kao voditelj i nadzornik gradilišta, u uredima za komunalne poslove i izdavanje građevinskih dozvola, u katastru, poduzećima za proizvodnju i prodaju građevinskih materijala, u tvrtkama za obnovu graditeljske baštine itd.

Arhitektonski tehničar s dijelom nastave na engleskom jeziku

Program je identičan kao kod arhitektonskog tehničara, ali se nastava nekih, prvenstveno stručnih predmeta izvodi paralelno na hrvatskom i engleskom jeziku. Učenici usvajaju stručnu terminologiju engleskog govornog područja, što je velika prednost pri zapošljavanju. (Budući da je za izvedbu programa potrebno sufinanciranje roditelja, zahtjev Ministarstvu uputit će se samo ako bude dovoljno zainteresiranih).

Trogodišnja zanimanja Za upise u trogodišnja zanimanja nema upisnog praga, ali će se lista raditi prema broju bodova. Za prijavu treba donijeti potvrdu Medicine

rada o zdravstvenoj sposobnosti za izabrano zanimanje i pronaći licenciranu radionicu za naukovanje (za JMO, može se riješiti naknadno u suradnji s voditeljem praktične nastave). Liječnički pregled za deficitarna zanimanja plaća Obrtnička komora ili Hrvatski zavod za zapošljavanje. Za zanimanja zidar i tesar učenici mogu dobiti stipendije od tvrtke Zagorje -Tehnobeton. Po završetku trogodišnjeg staža može se polagati majstorski ispit i otvoriti vlastita obrtnička radionica.

Zidar (Deficitarno zanimanje) Gradi, popravlja, adaptira i održava građevinske objekte.

Tesar (Deficitarno zanimanje) Izrađuje drvne konstrukcije, krovišta, oplate, stubišta, ograde itd.

Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima

Upravlja bagerima, utovarivačima, buldožerima, dizalicama i drugim građevinskim strojevima.

Keramičar-oblagač Polaže keramičke i kamene pločice, oblaže zidove, bazene i podove, izrađuje keramičke mozaike itd.

Monter suhe gradnje Naziva se još i Knauf-majstor, gradi i montira montažne kuće, pregradne zidove, spuštene stropove, gradi privremene objekte, adaptira potkrovlja itd. Vrlo traženo zanimanje!

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 46


Oprema škole i uvjeti rada

Mogućnosti

Jednosmjenska kabinetska nastava, kvalitetno ekipirana pedagoška služba, moderno opremljene učionice, laboratoriji, praktikumi i kabineti, multimedijska dvorana, športska dvorana u sklopu škole, knjižnica i čitaonica, školska radionica za zidare, tesare i keramičare (u pripremi), lift za invalide itd.

Dodatna, izborna i fakultativna nastava, terenska nastava, ekskurzije, literarna i likovna grupa, pripreme za natjecanja i za polaganje ispita državne mature, kazališna družina, rockband, Centar izvrsnosti za kemiju, izdavanje školskih listova na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, školski športski klub, humanitarne akcije, rad eko-škole, sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni učenika, međunarodni projekti EU itd.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 47


GLAZBENA SKOLA U VARAZDINU Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Kapucinski trg 8, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 213-123 Fax: 042/ 213- 715 E-mail: glazbena-skola@vz.t-com.hr WEB: www.glazbenaskolauvarazdinu.hr

TRAJANJE

BROJ UČENIKA

Glazbenik - program srednje škole

Glazbenik klavirist

4

6

Glazbenik violina

4

6

Glazbenik kontrabas

4

0

Glazbenik gitarist

4

3

Glazbenik oboist

4

2

Glazbenik flautist

4

5

Glazbenik klarinetist

4

4

Glazbenik saksofonist

4

3

Glazbenik truba

4

3

Glazbenik trombonist

4

2

Glazbenik tubist

4

1

Glazbenik fagotist

4

1

Glazbenik udaraljkaš

4

2

Glazbenik harmonikaš

4

3

Glazbenik solo pjevač

4

10

NAZIV PROGRAMA

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 48


TRAJANJE

BROJ UČENIKA

Glazbenik - teorijski smjer

4

8

Glazbenik violončelist

4

3

Glazbenik orguljaš

4

4

UKUPNO - program srednje škole

66

NAZIV PROGRAMA

Osigurano:

Mogućnosti:

Stručni i općeobrazovni predmeti slušaju se na istom mjestu – u sjedištu Škole, predaju kvalitetni profesori u općeobrazovnim i vrhunski glazbeni pedagozi u stručnim predmetima.

Polaganje dr žavne mature, daljnje školovanje na muzičkim akademijama i drugim fakultetima u zemlji i u inozemstvu.

TRAJANJE

BROJ UČENIKA

Glazbenik - pripremna naobrazba

Glazbenik kontrabasist

2

2

Glazbenik oboist

2

2

Glazbenik saksofonist

2

2

Glazbenik flautist

2

3

Glazbenik klarinetist

2

5

Glazbenik rogist

2

2

Glazbenik trombonist

2

1

Glazbenik tubist

2

1

Glazbenik fagotist

2

1

Glazbenik solo pjevač

2

9

Glazbenik - teoretski smjer

2

10

UKUPNO - pripremna naobrazba

38

NAZIV PROGRAMA

Za upis u 1. pripremni razred (2 godine pripremne naobrazbe umjesto osnovne glazbene škole) nije potrebna prethodna glazbena naobrazba.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 49


SREDNJA SKOLA „ARBORETUM OPEKA“ Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Vinička 53, Marčan, 42207 Vinica Telefon: 042/ 208-441 i 042/ 722-131 Fax: 042/ 722-131 E-mail: ss-vinica-501@skole.t-com.hr E-mail: arboretum.opeka@vz.t-com.hr WEB: www.ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

AGRO gimnazija

4

1

24

Poljoprivredni tehničar vrtlar

4

0,33

8

Poljoprivredni tehničar opći

4

0,5

12

Agroturistički tehničar

4

0,34

8

Veterinarski tehničar

4

0,5

12

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

4

0,33

8

Turističko - hotelijerski komercijalist

4

1

24

Poljoprivredni gospodarstvenik

3

0,25

6

Voćar - vinogradar - vinar

3

0,25

6

Cvjećar

3

0,5

12

Pomoćni kuhar i slastičar TES

3

1

5

Pomoćni vrtlar TES

3

1

5

Kuhar (JMO)

3

1

28

UKUPNO

8

158

NAZIV PROGRAMA

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 50


Četverogodišnja zanimanja AGRO gimnazija Obrazovni program Zelene gimnazije istovjetan je programu opće gimnazije jer obuhvaća široki spektar općeobrazovnih predmeta. Latinski jezik uči se prva dva razreda uz obvezna dva strana jezika. Zelena gimnazija namijenjena je učenicima koje zanima prirodoslovlje i ekologija, koji vole životinje i prirodu te nakon srednje škole namjeravaju nastaviti obrazovanje na fakultetima prirodnih znanosti. Uz to učenici stječu praktična znanja koja im omogućuju da kasnije tijekom daljnjeg školovanja lakše svladavaju zadane zadatke te se tako intenzivno pripremaju za studiranje u vertikali (na srodnim fakultetima)

Poljoprivredni tehničar - opći Zanimanje u kojem se stječu znanja iz širokog područja poljoprivrede u kojoj je kombinirana biljna i stočarska proizvodnja kao i organizacija rada na suvremenom poljoprivrednom gospodarstvu uz primjenu modernih i suvremenih tehnologija. Program nudi široka znanja iz poljoprivredne struke: ratarstva, stočarstva, povrćarstva, voćarstva i vinogradarstva, znanje o uzgoju ljekovitog bilja, proizvodnji kvalitetnog vina, proizvodnji prerađevina od voća i dr. Mogu se baviti ekološkom proizvodnjom zdrave hrane jer mogu zatvoriti proizvodni proces (krmno bilje-stoka-meso, mlijeko, jaja).

Polaznici se mogu zaposliti u širokom području biljne i stočarske proizvodnje, a mogu i samostalno voditi vlastito poljoprivredno gospodarstvo. Zanimanje nudi solidan temelj za državnu maturu i nastavak školovanja.

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Težište je u obrazovanju za ovo zanimanje na fitomedicini (zaštiti bilja) i njezinoj ulozi i značaju u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Uz niz drugih stručnih sadržaja, bilo obveznih (npr. zaštita čovjekova okoliša) ili izbornih (npr. ekološka poljoprivreda), uči se o važnosti očuvanja zdrave životne sredine kao i o drugim ekološki prihvatljivim mogućnostima poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja. Tijekom teoretske i praktične nastave stječu se temeljna znanja o uzgoju poljoprivrednih kultura (ratarskog bilja, povrća, voća, vinove loze, cvijeća i ukrasnog bilja). Zahvaljujući većem fondu sati praktične nastave, koja se osim na školskim praktikumima odvija i u poljoprivrednim ljekarnama, stječu se i kroz praksu potvrđuju znanja iz ustrojstva rada u poljoprivrednoj apoteci (osnovni pojmovi o poljoprivrednom računovodstvu, blagajničkom poslovanju, vođenju evidencije u apoteci i skladištu te prometu roba). Značaj ovog zanimljivog i perspektivnog zanimanja ukratko se može sažeti tvrdnjom: Ono što je medicina za ljude, a veterina za životinje, to je fitomedicina za biljke. Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut zanimanje je za koje obrazovanje traje četiri

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 51


godine, a školovanje se može nastaviti na srodnim fakultetima ili se može naći zaposlenje u poljoprivrednoj apoteci ili u poljoprivrednoj trgovini.

Poljoprivredni tehničar vrtlar Kreativno zanimanje za one koji vole prirodu, koji vole u njoj boraviti, koji imaju smisla za crtanje. Program omogućava stjecanje znanja i vještina za kasniji samostalni rad u svim područjima hortikulturne proizvodnje – povrća, cvijeća, grmlja i drveća te njihovu primjenu u oplemenjivanju i uređenju životnog i radnog prostora. Tehničari vrtlari mogu projektirati vrtove i okućnice, uređivati okoliš i aranžirati. Stječu znanja o zaštiti bilja od bolesti, štetnika i korova te daju svoj doprinos očuvanju okoliša.

Školovani stručnjaci mogu ostati na svojim gospodarstvima, baviti se poljoprivredom i kroz seoski turizam plasirati vlastite proizvode. Mogu se zaposliti i u manjim ugostiteljskim objektima koji u području svojeg djelovanja imaju poljoprivredna gospodarstva i bave se proizvodnjom hrane. Zanimanje nudi solidan temelj za državnu maturu i nastavak školovanja.

Turističko- hotelijerski komercijalist Voliš komunikaciju, strane jezike, putovanja, dinamičan i kreativan rad u timu? Postani i ti jedan od vodećih menadžera neke ugostiteljsko-turističke tvrtke!

U tijeku školovanja učenicima se pruža mogućnost da svoja znanja stječu u potpuno opremljenim školskim praktikumima, na terenima te na natjecanjima struke u Hrvatskoj i EU. Zanimanje nudi solidan temelj za državnu maturu i nastavak školovanja.

Turističko-hotelijerski komercijalist širok je obrazovni profil koji osim općih znanja uključuje proširena znanja iz tehnologije struke konobara, kuhara i slastičara. Nastao je kao odgovor na uočene potrebe ugostiteljskog gospodarstva za kvalitetnijim, tehnološki obrazovanijim i organizacijski osposobljenijim djelatnicima.

Agroturistički tehničar

Ovaj je stručni profil osposobljen:

Ovo zanimanje ujedinjuje obrazovanje u poljoprivredi, turizmu i ugostiteljstvu. Agroturizam je sve zanimljivija djelatnost jer proširuje turističku ponudu na područja koja su ekološki čista i čuvaju tradicionalni način života.

za organizaciju rada u djelatnostima pripreme hrane i pića;

za organizaciju rada u kuhinji i restoranu;

za rad na poslovima banket - voditelja, rad na sastavljanju dnevnog jelovnika, organizaciji domjenaka i svečanih ručkova;

za osmišljavanje i prezentaciju nacionalnih jela i njihovu promidžbu;

za planiranje zaliha, nabave,

Agroturistički tehničar bit će osposobljen za kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, smještaja gostiju, osposobit će se za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te za pripremu i ponudu hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 52


kontrolu skladištenja i konzerviranja živežnih namirnica; •

za prezentaciju restorana, estetsko uređenje prostora i ugostiteljske ponude.

Ovo zanimanje omogućuje zapošljavanje u hotelima visoke kategorije, u turističkim agencijama i poslovnicama, na kruzerima u zemlji i inozemstvu, u vlastitim obiteljskim te drugim visokokategoriziranim ugostiteljskim objektima. Školovanje za ovo zanimanje pruža temelj za državnu maturu te nastavak obrazovanja na srodnim strukovnim, a i drugim visokim učilištima.

Veterinarski tehničar Zanimanje koje preporučamo ljubiteljima životinja i prirode, koji će kroz četverogodišnje školovanje usvojiti znanje o domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i divljači. Posao veterinarskog tehničara je da pomaže veterinaru u liječenju te prevenciji širenja zaraznih bolesti životinja, kao i niz poslova na unaprjeđenju uzgoja zdravih životinja i povećanju njihovih proizvodnih sposobnosti. Ovo zanimanje omogućuje zapošljavanje u veterinarskim ambulantama i klinikama, centrima za reprodukciju domaćih životinja te na vlastitim farmama. Školovanje pruža temelj za državnu maturu i nastavak obrazovanja na fakultetima.

Trogodišnja zanimanja Poljoprivredni gospodarstvenik Zanimanje kojim se stječu znanja, vještine i

sposobnosti za proizvodnju poljoprivrednih kultura, primjenu agrotehničkih mjera - obrade, gnojidbe, sjetve i sadnje, žetve i zaštite poljoprivrednih kultura. Program obuhvaća i stočarsku proizvodnju što omogućuje organizaciju i vođenje vlastitog gospodarstva.

Cvjećar Trogodišnje zanimanje cvjećar osim znanja o uzgoju cvijeća, učenjem o načinima i metodama aranžiranja potiče na kreativnost u izradi cvjetnih instalacija, raznih aranžmana, prigodnom uređivanju unutrašnjih prostora za javna i privatna događanja. Ovaj je posao umjetnički pa stoga cvjećari moraju biti kreativni i imati smisao za skladno i lijepo. Razlikovanje boja preduvjet je za obavljanje tih poslova. Osim estetskog smisla, učenici moraju imati razvijenu spretnost ruku i prstiju kako bi mogli provesti ideju u djelo. Budući da je cvjećarstvo uslužna djelatnost, floristima su ljubaznost i uslužnost važni u poslu. Oni moraju biti komunikativni, stručni i fleksibilni kako bi mogli zadovoljiti želje i potrebe svojih kupaca. Nakon položenog završnog ispita zaposlenje mogu naći u vrtlarijama i cvjećarnicama, mogu otvoriti samostalan obrt ili u roku od godine dana od završetka programa mogu nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika. U tijeku školovanja učenicima se pruža mogućnost stjecanja iskustva na raznim florističkim natjecanjima u Hrvatskoj i EU. Osim toga, škola im pruža mogućnost pripreme i polaganja ispita za stjecanje Europskog certifikata za cvjetni

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 53


dizajn FlorCert. Prema vlastitom zanimanju mogu odabrati nacionalni ili internacionalni FlorCert ispit koji im pruža mogućnost zapošljavanja u inozemstvu. Pripreme za ovaj ispit vode profesori s europskim florističkim licencama.

Voćar-vinogradar-vinar Zanimanje ujedinjuje voćarsku i vinogradarsku proizvodnju te proizvodnju vina. Stječu se znanja za mogućnosti zapošljavanja u vinskim podrumima i vinarijama, proizvodnim voćnjacima i vinogradima, voćnim i loznim rasadnicima, hladnjačama za voće, tvrtkama koje se bave čuvanjem i trgovinom voća, vina te voćnog i loznog sadnog materijala te na obiteljskom gospodarstvu.

Kuhar (JMO) Odgojno-obrazovni program za zanimanje kuhar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar. Učenici se osposobljavaju za pripremanje raznih vrsta hladnih i toplih jela i slastica, s posebnim naglaskom na pripremi jela nacionalne i regionalne kuhinje. Najvažnije je steći znanja iz prehrane (poznavanje i naručivanje namirnica, skladištenje i čuvanje od kvarenja), gospodarstva, biologije i ekologije. Zanimanje zahtijeva: urednost, spretnost , kreativnost, inovativnost i osjećaj za estetsko oblikovanje.

gorija te u prehrambenoj industriji, a može se voditi i samostalan posao. Obrazovanje za ovo zanimanje traje tri godine, uz mogućnost daljnjeg usavršavanja u struci (četverogodišnje obrazovanje s polaganjem državne mature, majstorski ispit).

Pomoćni vrtlar TES Zanimanje u kojem učenici stječu temeljna znanja i vještine iz vrtlarske proizvodnje kao što su poznavanje uzgoja vrtlarskih kultura, uzgoj povrća, voća i cvijeća te vrtnog zelenila što im omogućuje uspješnost u obavljanju poslova odražavanja i njege vrtova, povrtnjaka i drugih zelenih površina. Program je prilagođen učenicima s teškoćama u razvoju i traje tri godine.

Pomoćni kuhar i slastičar TES Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja u ugostiteljstvu i turizmu, upoznavanje tehnologije, upoznavanje robe i higijene te osposobljavanje za obavljanje radnih operacija pomoćnog kuhinjskog radnika.

Osigurano: Vrhunska oprema i učionice, praktikumi za najkvalitetnije izvođenje praktične nastave u svim područjima koje škola ima, sportska dvorana. Veliki izbor slobodnih aktivnosti uz mogućnost izražavanja vlastite kreativnosti koja se može brzo primijeniti u životu. Okruženje lijepo za tijelo i dušu.

Nakon školovanja moguće se zaposliti u ugostiteljskim djelatnostima svih vrsta i kate-

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 54


SREDNJA SKOLA NOVI MAROF Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Zagorska 23, Novi Marof Telefon: 042/611-215 Fax: 042/611-470 E-mail: osnovi.marof1@vz.t-com.hr WEB:

NAZIV PROGRAMA Opća gimnazija

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

4

1

24

Ekonomist

4

1

24

Prodavač

3

1

24

Pomoćni stolar (TES)

3

1

6

UKUPNO

4

78

Četverogodišnja zanimanja Opća gimnazija Pruža najkvalitetniju podlogu općeobrazovnih predmeta za uspješno polaganje državne mature, a time i upis na željeni fakultet. U 2. razredu izborni predmet je informatika, dok u 3.i 4. razredu učenici mogu birati između matematike, informatike ili hrvatskog jezika.

Ekonomist Program za zanimanje ekonomist pruža široke

mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja jer učenici stječu kompetencije i vještine na području komunikacija, prezentacija, vođenja financijsko materijalnog poslovanja, poduzetnička znanja za pokretanje vlastitog posla. Također program omogućuje polaganje državne mature i nastavak školovanja na fakultetima i veleučilištima. U tu svrhu svim učenicima je omogućeno pohađanje dodatne nastave iz svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 55


Trogodišnja zanimanja Prodavač Program omogućuje stjecanje srednje stručne spreme zanimanja prodavač tijekom kojeg učenici stječu vještine vođenja prodajnog razgovora, poznavanja i izlaganja robe, promoviranja i naplaćivanja robe. Današnji trend otvaranja velikih trgovačkih lanaca iskazuje potrebu za sve većim brojem školovanih i kvalitetnih prodavača.

Pomoćni stolar (TES) Program je namijenjen učenicima s poteškoćama u razvoju, a cilj programa je usvajanje osnovnih znanja i vještina u zanimanju pomoćni stolar.

Osigurano Nastava za učenike opće gimnazije i zanimanje ekonomist odvijat će se u jutarnjoj smjeni, dok će se za učenike zanimanja prodavač i pomoćni stolar odvijati u poslijepodnevnoj smjeni.

Nastava se odvija u suvremeno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu. Rad u manjim skupinama omogućuje individualni pristup učeniku, projektna i terenska nastava. Učenicima je na raspolaganju školska knjižnica. Uključivanje učenika u život i rad škole kroz aktivno Vijeće učenika. Mogućnost zdrave prehrane, topli obroci – školska kuhinja.

Mogućnosti Individualni pristup svakom učeniku kroz redovnu i dodatnu nastavu. Pomoć učenicima kroz redovite konzultacije s profesorima. Organizacija izvannastavnih aktivnosti prema interesima i sklonostima učenika. Sudjelovanje u domaćim i europskim projektima, poticanje mobilnosti učenika te suradnja s drugim školama u Hrvatskoj i inozemstvu. Zadaća je motivirati, usmjeravati i pomagati učenicima u usvajanju temeljnih znanja, kompetencija, vještina i ljudskih vrijednosti.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 56


SREDNJA SKOLA LUDBREG Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Kačićeva 17, 42230 Ludbreg Telefon: 042/810-834 Fax: 042/810-834 TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

1

28

Poljoprivredni tehničar opći

4

1

24

NAZIV PROGRAMA

Pomoćni vrtlar - TES

3

1

8

Tokar - JMO

3

0,5

14

Bravar - JMO

3

0,5

14

UKUPNO

4

88

Srednja škola Ludbreg novoosnovana je ustanova za srednjoškolsko obrazovanje. Osnovana je početkom 2013. godine, a polazište za osnivanje ustanove dosadašnji su dislocirani odjeli Prve gimnazije Varaždin te odjeli Srednje škole „Arboretum Opeka“. Nastava se odvija u prostorima Osnovne škole Ludbreg, dok je nastavnički kadar iz Prve gimnazije Varaždin te Srednje škole „Arboretum Opeka“. Iskustva polaznika škole i njihovih roditelja izuzetno su dobra te se školovanje djece u blizini mjesta življenja pozitivno odražava na kvalitetu života učenika i obitelji. Osnivanje samostalne ustanove otvara nove mogućnosti za razvoj lokalne zajednice. Stoga Varaždinska županija i Grad Ludbreg nastoje dati punu potporu

daljnjem razvoju škole osiguravajući posebne pogodnosti za učenike koji se odluče na upis u Srednju školu Ludbreg u vidu pomoći u troškovima putovanja i prehrani učenika.U školskoj godini 2013./2014. učenici se mogu školovati za sljedeća zanimanja:

Četverogodišnja zanimanja Opća gimnazija i poljoprivredni tehničar - opći Zanimanje omogućuje polaganje državne mature i nastavak obrazovanja na fakultetima i veleučilištima ili zapošljavanje u struci i srodnim područjima.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 57


Opća gimnazija pruža najširi spektar općeobrazovnih predmeta . Latinski se uči u prva dva razreda, uz obavezna dva strana jezika tijekom cijelog školovanja. Gimnazijski program namijenjen je učenicima s višim obrazovnim ciljevima koji žele steći široko obrazovanje i znanje kao temelj za upis na željeni fakultet i uspješno studiranje. Poljoprivredni tehničar opći smjer objedinjuje široka znanja iz poljoprivrede bez obzira radi li se o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji. Daje znanja za poduzetništvo te omogućuje daljnje školovanje.

Trogodišnja zanimanja Tokar, bravar i pomoćni vrtlar Tokar se osposobljava za rad na tokarskim i drugim strojevima za obradu metala. Koristi različite alate i specijalizirane mjerne instrumente, poznaje svojstva različitih materijala od kojih izrađuje elemente za strojeve, uređaje i naprave na osnovu tehničke dokumentacije. Koristi znanja, vještine i sposobnosti i za nalaženje novih rješenja u poboljšavanju funkcionalnosti ili otklanjanju kvarova strojeva i uređaja. Upotreba računala i suvremenih strojeva promijenila je posao tokara. Školovanje se odvija na način da općeobrazovne predmete i stručno teorijski dio izvodi škola, a praktični dio naukovanja izvodi licencirana radionica. Na kraju školovanja polažu završni i pomoćnički ispit te nakon tri godine radnog iskustva mogu polagati majstorski ispit koji im omogućuje otvaranje vlastitog obrta. Bravari izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Neki su od završnih proizvoda

bravarskog posla ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastiti obrt izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova.

Posebni uvjeti za ova zanimanja: ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili poduzećem i liječnička svjedodžba medicine rada.

Pomoćni vrtlar osposobljava se za rad na poslovima njege i održavanja vrtova, povrtnjaka ili zelenih površina. Praktična nastava održava se na imanju udruge Ludbreško Sunce čijim se vozilom učenici prevoze u školu i na praktičnu nastavu.

Osigurano i mogućnosti : •

Nastava je u dosadašnjim uvjetima organizirana kao jednosmjenska, a od iduće školske godine bit će dvosmjenska, u prijepodnevnim i poslijepodnevnim turnusima s izmjenom razrednih odjeljenja koji će polaziti turnuse. Nastava će se odvijati na ovaj način do izgradnje nove zgrade srednje škole.

Korištenje nove sportske dvorane od 1200 m2;

Mogućnost prehrane u školskoj kuhinji uz financijsku pomoć Grada Ludbrega, pomoć u troškovima za prijevoz učenika;

Za učenike s teškoćama u razvoju upisanima u zanimanje pomoćni vrtlar u suradnji s Udrugom Ludbreško Sunce osiguran prijevoz kombi vozilom te zanimljiva i funkcionalna praktična nastava na imanju udruge.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 58


PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA U VARAZDINU S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Supilova 22, 42000 Varaždin Telefon: 042/200-334, 098/331-227, 042/200-335 E-mail: tajnistvo@privatna.net WEB adresa : www.privatna.net NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BR. RAZREDA

BR. UČENIKA

Opća gimnazija

4

2

30

UKUPNO

2

30

U školskoj godini 2013./ 2014. učenici se mogu upisati u opću gimnaziju prema programu općih gimnazija, opću gimnaziju ekonomskog usmjerenja, opću gimnaziju informatičkog usmjerenja i sportstku gimnaziju namijenjenju sportašima, kako bi se i dalje mogli baviti sportom, ali i uspješno savladavati gradivo opće gimnazije. Sličan program namijenjen je i općoj edukaciji mladih glazbenika. Škola u potpunosti ili djelomično stipendira određeni broj nadarenih i motiviranih učenika. Poseban popust za učenike samohranih roditelja i roditelje koji svoje drugo dijete upisuju u Prvu privatnu gimnaziju.

Osigurano:

Kroz petodnevni radni tjedan boravak u školi je od 8 do 16 sati, mali broj učenika u razredu, individualni pristup svakom učeniku, upisom u školu svaki učenik dobije profesora mentora koji dijagnosticira probleme i svakodnevno pomaže u njihovom rješavanju, instrukcije u školi, učenje i konzultacije, satovi učenja u malim skupinama

pod nadzorom profesora- što omogućuje pisanje domaćih zadaća, vježbanje, ponavljanje gradiva i razjašnjavanje nejasnog gradiva, dodatni rad s nadarenim učenicima, nastava većine predmeta organizirana u periodima od 8 do 10 tjedana unutar kojih učenici imaju veći broj sati nastave iz predmeta koji u tom periodu uče, dok neke druge predmete u tom periodu uopće nemaju. Na taj način učenici nikada nemaju u isto vrijeme sve predmete, što im omogućuje da se usredotoče na manji broj sadržaja i efikasnije uče, organizirane pripreme za državnu maturu, gotovo 100% upis na željene fakultete.

Mogućnosti: Treći strani jezik po izboru, besplatno učenje stranog jezika u sklopu Škole stranih jezika u večernjim terminima, polaganje međunarodnih ispita i stjecanje certifikata za poznavanje stranih jezika, mogućnost učenja geografije, biologije, kemije na engleskom jeziku, razmjena učenika s učenicima inozemnih škola, učenje stranih jezika u inozemstvu, po potrebi organizirane individualne instrukcije i konzultacije i subotama, e-learning, tj. učenje na daljinu predviđeno za vrhunske sportaše ili učenike koji zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 59


PRIVATNA VARAZDINSKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Stanka Vraza 37, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 330 385 Fax: 042/ 303 486 E-mail: info@skola-ziger.hr WEB adresa: www.skola-ziger.hr

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija s dijelom predmeta na engleskom jeziku

4

1

15

Jezična gimnazija

4

1

15

2

30

UKUPNO Program opće gimnazije podjednako priprema učenike za studij prirodoslovnih i humanističkih predmeta, dok program jezične gimnazije stavlja naglasak na strane jezike. U nekoliko predmeta (povijest, geografija, matematika, informatika, kemija, biologija) nastava je dvojezična (engleski). Pri upisu prednost imaju učenici odličnog i vrlo dobrog uspjeha.

Osigurano: •

nastava ujutro sa slobodnim subotama

mala odjeljenja (do 15 učenika)

individualni pristup i briga za svakog učenika

nastava uz pomoć multimedijalnih sredstava

izborna nastava iz informatike (u 2., 3. i 4. razredu)

stručan i profesionalan nastavni kadar

pomoć pri učenju u školi

mentorsko vođenje učenika

ručak u školi

vlastita dvorana za nastavu tjelesnog i ostale aktivnosti većeg razmjera

uređeni kabineti za nastavu stranih jezika, prirodoslovnih

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 60


predmeta i informatiku

školski sportski klub

ocjene dostupne roditeljima putem školskog web imenika

terenska nastava u inozemstvu

dodatne pripreme za polaganje državne mature

siguran upis na željeni fakultet

međunarodni projekti i razmjena učenika sa školama partnerima u cijeloj Europi (Portugal, Grčka, Turska, Nizozemska…)

poticanje likovnog, dramskog, literarnog i glazbenog kreativnog izražavanja, kreativnog pisanja, korištenja govorničkih vještina, humanitarnih aktivnosti

ljetne škole stranih jezika u inozemstvu

mogućnost polaganja međunarodnih ispita stranih jezika.

Mogućnosti: •

besplatno dodatno učenje stranih jezika (talijanski, francuski, španjolski, ruski, nizozemski, njemački, engleski)

velik izbor fakultativnih i izbornih predmeta: govorništvo (retorika), filmska umjetnost, scenska kultura, medijska kultura, ekonomija, informatika, treći strani jezik

izvannastavne aktivnosti u grupama: dramska, prirodoslovna, kreativna, planinarska

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 61


PRIVATNA SREDNJA SKOLA VARAZDIN S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Matka Laginje 6, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 260-609 i 042/ 260-423 Fax: 042/ 260-609 E-mail: pssv@pssv.hr WEB adresa: www.pssv.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Ekonomist

4

0,5

10

Komercijalist

4

0,5

10

UKUPNO

1

20

NAZIV PROGRAMA

Privatna srednja škola Varaždin s pravom javnosti, omogućuje upis učenika u programe redovnog srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje zanimanja ekonomist i komercijalist. Upis ovisi o uspjehu učenika nakon završene osnovne škole i provedenom predupisu kojim se utvrđuju ambicije i sklonosti učenika.

ganjima, pitanjima i diskusijama, pri čemu se razvijaju veće komunikacijske sposobnosti, kreativnost, samostalno zaključivanje, motiviranost i samopouzdanje. Svakodnevne pohvale i poticaj nastavnika te kontrola ponašanja motivacija su za bolji uspjeh i razvoj zdrave i sretne mlade osobe.

Učenje je u manjim skupinama, kroz individualni rad, predmetni nastavnici svakodnevno učenicima pružaju pomoć u učenju čime se omogućuje efikasnije, lakše i bolje usvajanje znanja te pozitivnih moralnih vrijednosti.

Dodatna nastava hrvatskog jezika, matematike, stranog jezika, po gimnazijskom programu od prvog do četvrtog razreda, za učenike koji žele polagati državnu maturu.

Izborna nastava iz suvremenih komunikacija, gospodarstva svijeta,

Učenici aktivno sudjeluju u nastavi svojim izla-

Osigurano:

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 62


osnova prava, menadžmenta. •

Fakultativno učenje stranog jezika, naprednijeg rada na računalu, poslovne etike i ekologije.

Dopunski rad s učenicima koji imaju problema sa savladavanjem nastavnih sadržaja zbog disleksije i disgrafije ili aktivnog odlaska na treninge i natjecanja.

Sudjelovanje na tečajevima koje škola provodi iz područja ugostiteljstva, građevine, strojarstva, rudarstva i ostalih područja rada, te osposobljavanje za obavljanje poslova odabranog zanimanja, koje se unosi u radnu knjižicu.

Mogućnosti redovnih učenika: Ekonomist

U današnjem suvremenom društvu velika je potreba za ekonomskim stručnjacima u industriji, marketingu, trgovini, obrazovanju, bankarstvu, turizmu, malom poduzetništvu i svim ostalim gospodarskim djelatnostima. Završavanjem četverogodišnjeg obrazovanja učenici stječu srednju stručnu spremu zanimanja ekonomist, što im omogućava zapošljavanje kod određenog poslodavca ili otvaranje vlastitog računovodstveno - knjigovodstvenog biroa. Ukoliko žele učenici polažu državnu maturu i nastavljaju obrazovanje na odabranom fakultetu.

Komercijalist

Komercijalisti su neophodni članovi svakog uspješnog proizvodnog i prodajnog poslovanja. Svoje zaposlenje kao trgovački predstavnici nalaze u industriji, trgovini, turizmu, osiguravajućim, marketinškim agencijama, agencijama za prodaju nekretnina i drugim poslovima vezanim uz područje ekonomije, trgovine i poslovne

administracije. Današnji trend otvaranja sve većeg broja trgovačkih centara, potreba globalizacije i povezivanja s vanjskim tržištem ukazuju na uspješno zapošljavanje budućih generacija mladih ljudi, koje dobro poznaju strani jezik, rad na računalu, poslovnu etiku i poduzetništvo, a ta znanja usvaja samo završeni komercijalist. Nakon uspješno završenog četverogodišnjeg školovanja učenici stječu zanimanje komercijalist i mogu se zaposliti ili okušati u vlastitom poduzetništvu. Nastavak obrazovanja na odabranom fakultetu omogućit će im uspješno položena državna matura.

Mogućnosti izvanrednih učenika:

Svaka osoba starija od petnaest godina može upisati i izvanredni oblik srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje zanimanja ekonomist, komercijalist, građevinski tehničar, arhitektonski tehničar i rudarski tehničar u trajanju od četiri školske godine, te prodavač, tesar, zidar i zaštitar osoba i imovine u trajanju od tri školske godine. Nastava, individualne konzultacije s učenicima i provjere znanja provode se prema utvrđenom rasporedu u popodnevnom turnusu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja učenici polažu završni ispit i prijavljuju se na polaganje državne mature ukoliko to žele. Učenici koji ne žele nastaviti srednjoškolsko obrazovanje mogu upisati programe osposobljavanja iz područja graditeljstva, ugostiteljstva, strojarstva i ostalih područja za obavljanje određenih poslova kao što su: cvjećar-aranžer, rukovatelj robom - prodavač, priprematelj bureka i pizza, priprematelj jednostavnih jela i slastica, pečenjar, poslužitelj jela i pića, armirač, izolater, keramičar, teracer, i ostala zanimanja, čime stječu vještine i znanja potrebna za polaganje obrtničkog ispita i otvaranje vlastitog obrta.

PrvaprivatnagimnazijaGraditeljskaGlazbenaPriv.srednjaArboretumOpekaNovi MarofMarusevecPriv.gimazija 63


SREDNJA SKOLA U MARUSEVCU S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Maruševec 82, 42 243 Maruševec Telefon: 042/729-315; 729-304 Telefon i fax: 042/729-315 E-mail: ss-marusevec@vz.t-com WEB adresa: http://ss-marusevec.skole.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

1

24

Medicinska sestra / tehničar opće njege

5

1

24

UKUPNO

2

48

NAZIV PROGRAMA

U školskoj godini 2013./2014. upisuje se 1 razred u opću gimnaziju, bodovni prag je 56 bodova, te 1 razred medicinskih sestara/ tehničara opće njege, bodovni prag je 44 boda, za ovaj smjer kod upisa treba i liječnička svjedodžba medicine rada. Cijena nastave: 400 kn mjesečno Cijena učeničkog doma: 630 kn mjesečno

Poseban uvjet:

Apstinencija - uzdržavanje od pušenja i ostalih sredstava ovisnosti.

Mogućnosti:

Škole partneri u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i SAD-u proširuju mogućnost stjecanja znanja engleskog i njemačkog jezika te medicinskih znanosti.

Osigurano: Učenički dom, zdrava prehrana, učenje i boravak u prirodi, praksa u bolnici, pomoć u učenju, prijateljstvo s učenicima iz cijele Hrvatske.

PrvagimnazijaDrugagimazijaStrojarskaIvanecElektrostrojarskaMedicinskaGospodarskaStrukovnaLudbreg 64


Odaberi svoju školu  

Varaždinska županija je i ove godine pripremila jedinstvenu kampanju ‘Odaberi svoju školu’ koju prati i pripadajuću brošura

Odaberi svoju školu  

Varaždinska županija je i ove godine pripremila jedinstvenu kampanju ‘Odaberi svoju školu’ koju prati i pripadajuću brošura

Advertisement