Page 1


Predgovor župana Dragi budući srednjoškolci, Dragi roditelji, svi znamo kako je upis u srednju školu jedan od onih ključnih koraka koji nam bitno određuju daljnji tijek života. Stoga je ove godine pred vama uistinu izuzetno važna odluka, a to je koju srednju školu i zanimanje upisati. Izuzetno mi je drago što se u traženje odgovora na to pitanje i ove godine ponovo aktivno uključila Varaždinska županija, županija u kojoj je obrazovanje prioritet, a znanje moć. Naime, Varaždinska županija odredila je ulaganje u odgoj i obrazovanje kao strateški najvažniji prioritet, pa danas s ponosom možemo istaknuti da smo jedina županija u Hrvatskoj koja ima osigurane uvjete za jednosmjensku nastavu u gotovo svim osnovnim i srednjim školama.Osim toga, tu su i projekti poput centri izvrsnosti, brojne stipendije za učenike i studente te obrtnička zanimanja, povlašteni krediti za učenike i studente, besplatan prijevoz za sve učenike srednjih škola te sufinancirani prijevoz za naše studente. Dragi roditelji i budući srednjoškolci, upis u srednju školu zasigurno je jedan od onih ključnih koraka koji bitno određuju daljnji tijek života svakoga od vas. Kako bismo vam pomogli prilikom ove životne prekretnice i ove ćemo godine nastaviti s kampanjom „Odaberi svoju školu“, tijekom koje ćemo obići sve gradove u županiji i neke općine. Kako biste se lakše snašli i pronašli u iznimno bogatoj i raznolikoj ponudi programa u srednjim školama Varaždinske županije i ove vam godine nudimo pregled svih srednjih škola Varaždinske županije, koji bi vam trebao olakšati odluku prilikom upisa, budući da isti sadrži pojedinosti oko svih smjerova te upisnih kvota. Ja vam želim da uz pomoć naše kampanje donesete ispravnu odluku, a Varaždinska županija će vas – kojim god putem krenuli – pratiti i podržavati svojim projektima. I dobro je zapamtiti kako ne učite za školu, već za sebe. Sretno! Predrag Štromar Župan Varaždinske županije


Dragi budući srednjoškolci! Kako biste se lakše snašli i pronašli u iznimno bogatoj i raznolikoj ponudi programa u srednjim školama Varaždinske županije i ove smo godine na jednom mjestu pokušali slikom i tekstom donijeti kratke opise svih zanimanja, programa i svega onoga što vam žele ponuditi SVE srednje škole Varaždinske županije – i one kojima je osnivač i o kojima brine Varaždinska županija, i one privatne: od gimnazijskih do obrtničkih zanimanja. A što vas očekuje u školskoj godini 2011./2012.? U 15 javnih i privatnih škola Varaždinske županije možete odabrati čak 50 različitih zanimanja u 104 razreda, odnosno prijaviti se za neko od ukupno 2492 mjesta u 1. razredima. Tako u gimnazijskim programima ima 663 upisnih mjesta, a u područjima koja su deficitarna: graditeljstvu, strojarstvu i elektrotehnici zajedno 540 upisnih mjesta. Inače, i ove ćete se godine u 1. razrede svih srednjih škola u Varaždinskoj županiji moći upisati bez domovnice i rodnog lista. Natječaj za upis bit će objavljen u dnevnom tisku sredinom lipnja. Da srednja škola doista bude dostupna svakom učeniku koji to želi, pobrinuli smo se kroz nekoliko važnih projekata: od 2005. godine svim srednjoškolcima omogućujemo besplatan prijevoz od mjesta stanovanja do škole, od 2008. godine u suradnji s Obrtničkom komorom, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvom turizma stipendiramo učenike deficitarnih obrtničkih i zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu s po 500 kn mjesečno, a o svim rokovima, bodovnim pragovima i predmetima važnim za upis na vrijeme ćemo vas izvijestiti kroz medije i na županijskoj web stranici www.varazdinska-zupanija.hr. Izgrađene i dograđene škole, nove školske sportske dvorane, jednosmjenska nastava, besplatan prijevoz, stipendije i krediti, informatizirane učionice, stručno zastupljena nastava, vrhunski opremljeni kabineti i praktikumi u svim srednjim školama dokaz su kako vam Varaždinska županija želi omogućiti vrhunske uvjete. A o kakvoj je kvaliteti riječ, dovoljno govori podatak da je, osim tisuća srednjoškolaca iz Varaždinske, upravo u našim srednjim školama poželjelo učiti i 800-tinjak učenika iz susjednih županija. mr.sc. Miroslav Huđek pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije


Od 2008. godine Varaždinska županija provodi kampanju za upise u srednje škole Varaždinske županije – bilo one kojima je osnivač, bilo one privatne. Uspjehu kampanje, koju posjeti više od 2000 budućih srednjoškolaca i njihovih roditelja, pridonijeli su i partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin, Obrtnička komora Varaždinske županije i tvrtka „Zagorje – Tehnobeton“. Dobar glas o kampanji, koja se nastavlja i ove godine, stigao je i do Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Kampanja se nastavlja…. „Izbor zanimanja spada u najvažnije odluke u životu i zato mu treba posvetiti puno pažnje. Važno je imati informacije o postojećim srednjim školama, strukama i zanimanjima, a isto tako o mogućnostima kasnijeg zapošljavanja. Posebno je važno poznavanje osobnih sposobnosti, znanja, vještina, interesa kako bi ih se uskladilo sa zahtjevima zanimanja. Ako želite stručni savjet prije izbora zanimanja, javite se u Hrvatski zavod za zapošljavanje Područnu službu Varaždin u Odsjek za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje gdje će vam stručne osobe (psiholog, pedagog i po potrebi specijalist medicine rada) pomoći da odaberete za vas najprimjerenije zanimanje.“ Jasenka Hutinski, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Varaždin

„U Varaždinskoj županiji i dalje nam treba inženjera svih struka, ljudi koji su spremni i sposobni preuzeti rizik, ali ne samo svojom voljom već i svojim znanjem; otvarati vlastite obrte i poduzeća, a svojom poduzetničkom djelatnošću da budu konkurentni ne samo na hrvatskom, već i na europskom i svjetskom tržištu. Ova nam je svjetska kriza pokazala da nema puno koristi očekivati samo stana ulaganja, već se treba okrenuti sebi, svojim mogućnostima, vjerovati u sebe i na taj način stvarati bolju budućnost.“ Čedomil Cesarec, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Varaždin

„Obrtnička komora Varaždinske županije stipendirat će učenike obrtničkih zanimanja i u narednoj školskoj godini, posebno one deficitarnih zanimanja i slabijeg imovinskog stanja. Osim toga u Varaždinskoj smo županiji licencirali oko 458 obrtničkih radionica i trgovačkih društava u kojima učenici


mogu obavljati naukovanje i pripremati se za svoje buduće zanimanje. Zato smatram da kod upisa u obrtnička zanimanja, koja imaju veliku perspektivu, neće biti nikakvih problema. Bez obzira na trenutak u kojem živimo moramo misliti na budućnost.“ Vladimir Habek, predsjednik Obrtničke komore Varaždinske županije

Tvrtka Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin i ove godine nastavlja sa kampanjom za upis u prve razrede srednjih škola u školskoj godini 2011/2012. u svojstvu stipendiranja srednjoškolaca za deficitarna zanimanja u građevinarstvu za zanimanje KV zidar i KV tesar. Stipendiranje za deficitarna zanimanja pokrenuli smo još 2004. godine, do sada smo stipendirali 143 stipendista, od toga ugovor o radu osnovalo je 82, a trenutačno stipendiramo 51 učenika. U program stipendiranja do sada je uloženo četiri milijuna kuna. Da bi program stipendiranja u potpunosti zadovoljio traženo postoji izvrsna suradnja sa Graditeljskom, prirodoslovnom i rudarskom školom Varaždin i Graditeljskom školom Čakovec. Svi budući stipendisti koji ste zainteresirani za ovakav način obrazovanja – naukovanja molimo Vas obratite se u naš odjel ljudskih resursa gdje možete dobiti detaljne informacije“ Miroslav Bunić, dipl.ing.građ. Generalni direktor Zagorje – Tehnobetona

„Varaždinsku županiju pratim već dugi niz godina i u svim je njenim aktivnostima jasno vidljivo kako na svom području i u svojim školama želi kvalitetno obrazovanje. Ovo što radite ove godine u prezentaciji upisa u prve razrede i mogućnosti svih srednjih škola u Varaždinskoj županiji jedinstven je primjer u Hrvatskoj. I slikom i pisanom rječju pokazati učenicima i njihovim roditeljima kakva sve zanimanja postoje, kako to izgleda u školi, a pritom im možda i razbiti stereotipe o nekim teškim ili drugačijim zanimanjima, velik je iskorak u našoj zemlji za kojeg bismo u Ministarstvu željeli da ga što prije slijede i ostale hrvatske županije.“ Želimir Janjić državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH


PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: P. Preradovića 14, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 302-122 Fax: 042/ 320-420 E-mail: gimnazija-varazdin@skole.t-com.hr WEB adresa: www.gimnazija-varazdin.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

4

112

Opća gimnazija s dijelom predmeta na engleskom jeziku

4

1

28

Opća gimnazija - odjel Ludbreg

4

1

28

Opća gimnazija - odjel Novi Marof

4

1

28

Prirodoslovno-matematička gimnazija

4

2

56

Jezična gimnazija

4

1

28

Međunarodna matura (IBDP) - III. I IV. razred

2

1

28

UKUPNO

11

308

NAZIV PROGRAMA

U školskoj godini 2011/2012. Prva gimnazija Varaždin upisuje četiri razreda opće gimnazije, jedan razred opće gimnazije s dijelom predmeta na engleskom jeziku, jedan razred opće gimnazije – odjel Ludbreg, jedan razred opće gimnazije – odjel Novi Marof, dva razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, jedan razred jezične gimnazije i jedan razred međunarodne mature – diploma program (IBDP – nakon završenog 2. razreda srednje škole). U 2. razredu opće gimnazije umjesto predmeta „Informatika“ odabire se još jedan izborni predmet iz grupe predmeta koju će odrediti škola uvažavajući iskazane interese učenika. Prednost opće gimnazije s dijelom predmeta na engleskom jeziku je u mogućnosti da učenik stekne znanja i vještine usvajajući gradivo iz pojedinih predmeta na hrvatskom i engleskom jeziku, što ujedno predstavlja odličnu podlogu za eventualni izbor programa međunarodne mature u 3. razredu. Prirodoslovno-matematički


program temelji se na povećanom broju sati matematike i informatike umjesto drugog stranog jezika, ali se učenicima pruža mogućnost da znanje jezika ostvare kroz fakultativnu nastavu i njemačku jezičnu diplomu (DSD). Jezični se program od općeg programa razlikuje u većem broju sati prvog i drugog stranog jezika, a fakultativno učenici mogu slušati i treći strani jezik. Prednost je i mogućnost učenja francuskog jezika kao drugog stranog jezika, dok u 3. razredu učenici jezičnog smjera mogu slušati više sati stranog jezika umjesto predmeta „Fizika“, „Kemija“ ili „Biologija“. Program međunarodne mature – diploma program (International Baccalaureate – Diploma program) gotovo je jedinstven u Hrvatskoj. Osobitu pozornost posvećuje međunarodnom razumijevanju i holističkom pristupu u nastavi, pružajući učenicima priliku da steknu vrhunska znanja i kompetencije iz šest znanstvenih područja. Diploma IBD programa jednakovrijedna je diplomi koja se stječe polaganjem državne mature i omogućuje učenicima direktan upis na brojne svjetske fakultete o čemu svjedoče mnogi bivši učenici Prve gimnazije Varaždin.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava od 7.30 do 14.05 nakon čega se održavaju razne i mnogobrojne radionice u koje se učenici mogu uključiti; 7600 m2 prostora u kojem se nalaze mnogi praktikumi, specijalizirane učionice opremljene suvremenom tehnologijom; 1200 m2 nove športske dvorane; knjižnica s oko 23000 knjiga; čitaonica s računalima i pristupom Internetu; višenamjenska dvorana za potrebe učenja ili provođenje ostalih aktivnosti učenika i profesora; 45 minutni odmor tijekom nastavnog dana; restoran s toplim i hladnim jelima po izboru; garderobni ormarići za svakog učenika; iznadprosječni rezultati državne mature u svim predmetima; gotovo 100% upisanih učenika na fakultete u zemlji i inozemstvu; mnogobrojna visoka mjesta na različitim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima; visoka razina uključivanja učenika u život i rad škole kroz aktivno Vijeće učenika.

Mogućnosti:

Dodatna i dopunska nastava s učenicima; njemačka jezična diploma (DSD); ECDL diploma; literarno-scenska, glazbena i likovna radionica; novinarska grupa; grupe za očuvanje kulturne i prirodne baštine, debatni klub; geografska, ekološka, fizikalna, matematička i biološka grupa; izletnička družina; grupa naprednih programera; sudjelovanje u Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike (HONI); sudjelovanje u Američkom otvorenom natjecanju iz informatike (ASCL), filmska i foto-grupa; mogućnost osnivanja tematskih učeničkih klubova; športski klub „Srednjoškolac“; različite vrste tečajeva zavisno od interesa učenika; razni projekti s udrugama i institucijama mladih; međunarodne razmjene sa školama u Sloveniji, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Norveškoj i Slovačkoj; Interact klub.


DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova aleja 6a , 42000 Varaždin Telefon: 042/ 330 844 Fax: 042/ 330 842 E-mail: ss-varazdin-502@skole.htnet.hr WEB adresa: www.2gimnazija-varazdin.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

4

112

Opća gimnazija (za športaše)

4

1

28

Prirodoslovno-matematička gimnazija

4

1

28

UKUPNO

6

168

NAZIV PROGRAMA

Upisna struktura Druge gimnazije Varaždin obuhvaća upis učenika u ukupno 6 razrednih odjeljenja. U školskoj godini 2011./2012. upisuju se 4 razreda opće gimnazije, 1 razred prirodoslovno-matematičke gimnazije i 1 razred opće gimnazije (za sportaše). Novost i posebnost Druge gimnazije jest upis učenika sportaša, kategoriziranih i perspektivnih učenika u području sporta u program opće gimnazije posebno namijenjene za sportaše, zbog specifičnih obrazovnih i organizacijskih zahtjeva u školovanju sportaša. Navedeni gimnazijski programi namijenjeni su svim učenicima koji imaju više obrazovne ciljeve, žele steći najbolju podlogu, veliki korpus znanja i kompetencija za uspješno polaganje državne mature i upisa željenog fakulteta.

Opća gimnazija Pruža najširi spektar opće obrazovnih predmeta. Latinski jezik uči se prva dva razreda, uz obavezna dva strana jezika (engleski i njemački jezik) tijekom cijelog školovanja. Informatika je obavezna samo u 1. razredu, a u 2., 3. i 4. razredu obavezna je izborna nastava. Učenici individualno biraju sljedeće predmete: informatiku, građanski odgoj i obrazovanje, ekologiju, mikrobiologiju,


strane jezike (španjolski, talijanski, francuski i ruski jezik). Jedina smo državna škola u Republici Hrvatskoj gdje se uči ruski jezik!

Opća gimnazija (za sportaše) Sportaši imaju sljedeće predmete kroz izbornu nastavu: kondicijska priprema, psihologija sporta, sociologija sporta i fiziologija sporta.

Prirodoslovno-matematička gimnazija Informatika se uči kroz sva 4. razreda, a likovna i glazbena umjetnost uči se samo u 1. i 2. razredu. Matematika i fizika imaju pojačan fond sati u 3. i 4. razredu.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava, petodnevni radni tjedan (sve subote slobodne), kompletna kabinetska nastava, suvremeno i moderno uređene učionice i specijalizirani kabineti, nova športska dvorana, uređeno veliko školsko dvorište i igralište, kantina- mogućnost zdrave prehrane toplim i hladnim jelima, dostupnost fotokopirnice i papirnice unutar škole, lift, stručan i profesionalan nastavni kadar, terenska i projektna nastava, pojačana nastava engleskog i njemačkog za početnike prema potrebi, odgoj i obrazovanje učenika prema didaktičkim načelima, pedagogijskim znanjima i iskustvima, europskim standardima i postignutim izvrsnostima u nastavnom radu.

Mogućnosti:

Individualan pristup svakom učeniku kroz redovnu i dodatnu nastavu, pomoć učenicima kroz redovite konzultacije s profesorima, poštivanje interesnih skupina učenika u mnogobrojnim izvannastavnim aktivnostima (dramska grupa, novinarska grupa, recitatorska grupa, glazbena radionica, foto grupa, mladi ekolozi, mladi matematičari, suvremena književnost, interkulturalna grupa, knjižničari istraživači, grupa za humanitarni rad), DSD nastava za polaganje ispita za sjecanje Njemačke jezične diplome, sudjelovanje u domaćim i europskim projektima, suradnja u području civilnog društva i poticanje učenika na aktivnije sudjelovanje u životu lokalne zajednice, ostvarenje stipendija za različite boravke, razmjene i školovanja u inozemstva, poticanje mobilnosti. Druga gimnazija omogućuje svojim učenicima jasniji i sustavniji način savladavanje gimnazijskog nastavnog plana i programa, poštivajući pritom tempo usvajanja gradiva, te interese i ambicije za dodatnim sadržajima svakog učenika. Zadaća je motivirati, usmjeravati i pomagati u razumijevanju i usvajanju temeljnih znanja i kompetencija, uz učenje ljudskim vrijednostima. Naglasak je na redovitom učenju i zalaganju, redovitom pohađanju nastave, odgovornosti i marljivosti u kreativnoj i poticajnoj školskoj atmosferi.


STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova aleja 3a, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 210-547, 042/211-777 Fax: 042/ 300-475 E-mail: sip@skole.t-com.hr WEB adresa: http://sip.skole.t-com.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Računalni tehničar za strojarstvo

4

1,00

26

Tehničar za vozila i vozna sredstva

4

1,00

26

Tehničar cestovnog prometa

4

1,00

26

Tehničar za logistiku i špediciju

4

1,00

26

Obrađivač na numer. upravljanim alat. strojevima

3,5

1,00

24

Vozač motornog vozila

3

1,00

28

Automehaničar JMO

3

1,00

24

Strojobravar JMO

3

0,46

12

Autolimar JMO

3

0,31

8

Limar JMO

3

0,23

6

Vodoinstalater JMO

3

0,23

6

Plinoinstalater JMO

3

0,23

6

Instalater grijanja i klimatizacije JMO

3

0,54

14

Pomoćni bravar

3

0,5

4

Pomoćni autolimar

3

0,5

4

UKUPNO

10,00

240

NAZIV PROGRAMA


Četverogodišnja zanimanja Uz mogućnost polaganja državne mature, učenici mogu nastaviti školovanje na srodnim fakultetima i veleučilištima.

Računalni tehničar za strojarstvo Pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali, daje usluge iz konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve uz pripadnu kontrolu proizvoda. Uz standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, koristi se računalom i numerički upravljanim strojevima (NUAS).

Tehničar za vozila i vozna sredstva Radi u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila: planira i priprema rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadzire proizvodnju, ispituje materijale u istraživačkim laboratorijima; u suradnji s inženjerima projektira i proračunava sve dijelove raznih vrsta vozila, nabavlja dijelove potrebne za proizvodnju.

Tehničar cestovnog prometa Prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta, organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila, sudjeluje u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu, vodi dokumentaciju u obavljanju usluga otpremničko-špediterskih obveza, obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.

Tehničar za logistiku i špediciju Znanja iz računalstva primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad, organizira prijevoz pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom; poznaje tehnologiju izdavanja i pribavljanja transportne dokumentacije, rukovanja robom i tehnologiju preuzimanja i distribucije pošiljaka; sklapa ugovore o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe; obavlja poslove kontrole robe, sajamske, konsignacijske i agencijske poslove; organizira prijevoz živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta; zastupa nalogodavca prema trećim osobama i u slučaju havarije; poznaje tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti; zna izdavati jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente, izraditi kalkulaciju, obračunati izvršenu uslugu, kontrolirati ispravnost dokumenta i obračuna; naplaćuje vozarinu i carinu.


Troipogodišnje zanimanje Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima Radi u radionicama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama. Samostalno rukuje klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji i reparaciji dijelova strojeva i uređaja, zna čitati tehničke crteže i skice i raditi prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji, odabirati alate, mjerne alate, naprave i pribor strojeva, vlada osnovama računalstva, informatike i programima za crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEdge), podešava i priprema NUASa za izvođenje zadanih operacija, rukuje upravljačkim računalom na NUASu i dr.

Trogodišnja zanimanja Uz prijavu za sva trogodišnja zanimanja jedinstvenog modela obrazovanja (JMO) treba priložiti liječničku svjedodžbu Medicine rada i ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom. Za zanimanje vozač motornog vozila priložiti i Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon koje izdaje Centar za medicinu i psihologiju prometa. Nakon položenog pomoćničkog i završnog ispita te trogodišnjeg radnog iskustva u struci omogućeno je polaganje majstorskog ispita i otvaranje vlastitog obrta.

Vozač motornog vozila Upravlja motornim vozilima u gradovima, u međumjesnom i međunarodnom prometu. Bliska zanimanja su: vozač kamiona, vozač autobusa, vozač taksija i vozač tramvaja.

Automehaničar (JMO) Popravlja i servisira motorna vozila; utvrđuje i uklanja kvarove i oštećenja na motoru te ostalim mehaničkim dijelovima i sklopovima na motornim vozilima.

Autolimar (JMO) Uklanja oštećenja na vozilima koja su nastala u prometnim nezgodama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja dijelova motornih vozila.


limar (JMO) Limari kroje i režu limove, obrađuju ih savijanjem i montiraju. Postavljaju limene krovove, izrađuju i postavljaju žljebove, oluke i različite opšave na građevinskim objektima. Također izrađuju oplate automobila, vlakova i zrakoplova, različite metalne limene konstrukcije i ostale proizvode od lima.

Strojobravar (JMO) Strojobravari servisiraju i održavaju proizvodne strojeve u industrijskim i obrtničkim radionicama, instaliraju strojeve i postrojenja te ih puštaju u probni i proizvodni rad. Također izrađuju različite dijelove konstrukcija pomoću klasičnih i programiranih strojeva za obradu materijala te sastavljaju različite konstrukcije iz prethodno izrađenih dijelova.

Instalater grijanja i klimatizacije (JMO) Postavlja, kontrolira, održava i popravlja toplinske, rashladne i uređaje za klimatizaciju.

Vodoinstalater (JMO) - deficitarno zanimanje Montira, održava i servisira vodovodne instalacije i higijensko-sanitarne uređaj, omogućuje nesmetan i siguran dotok vode od glavnog voda do trošila u objektima.

Plinoinstalater (JMO) Plinoinstalateri postavljaju i održavaju plinsku instalaciju u kućanstvu i industriji od glavnog voda do trošila, ispituju plinsku instalaciju i osiguravaju njezin siguran i nesmetan rad te postavljaju plinske uređaje.

Pomoćni bravar Učenici se osposobljavaju za izvođenje jednostavnijih radova u obradi dijelova metalnih konstrukcija i njihovom sastavljanju. Pri tome najčešće izvode operacije: rezanje limova, piljenje metalnih profila, bušenje, kovanje, zavarivanje, brušenje, spajanje vijcima i zaštićivanje od korozije. U zanimanje se upisuju polaznici s teškoćama u razvoju na temelju mišljenja Službe za profesionalnu orijentaciju.


Pomoćni autolimar Učenici se osposobljavaju za izvođenje popravaka na karoserijama automobila. Pri tome izvode sljedeće operacije: skidanje oštećenih dijelova, popravak oštećenih dijelova, ugradnja popravljenih i novih dijelova karoserije, skidanje i ugradnja stakala te zaštićivanje obnovljenih dijelova temeljnom bojom. U zanimanje se upisuju polaznici s teškoćama u razvoju na temelju mišljenja Službe za profesionalnu orijentaciju.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava, moderno opremljeni praktikumi u školi za većinu zanimanja, moderno opremljene učionice i kabineti, sustavna briga za svakog učenika i individualni rad u praktikumima.

Mogućnosti:

Fakultativno učenje stranih jezika, izborni predmeti: programiranje CNC strojeva, dizajniranje i projektiranje pomoću računala (CATIA, SOLID EDGE, AUTOCAD).


SREDNJA ŠKOLA IVANEC Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Eugena Kumičića 7, 42240 Ivanec Telefon: 042/ 782 344 Fax: 042/ 781 512 E-mail: ssivanec@email.t-com.hr WEB adresa: www.ssivanec.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

3

72

NAZIV PROGRAMA

Ekonomist

4

2

48

Prodavač

3

1

24

Tokar (JMO)

3

0,33 A

8

Strojobravar (JMO)

3

0,33 A

8

Instalater grijanja i klimatizacije (JMO)

3

0,34 A

8

Krojač (JMO)

3

0,33 B

8

Stolar (JMO)

3

0,67 B

16

8

192

UKUPNO

Četverogodišnja zanimanja Opća gimnazija Omogućuje polaganje državne mature i nastavak školovanja. U 2. razredu informatika je izborni predmet (u redovnoj nastavi sluša se samo u 1. razredu), u 3. i 4. razredu izborna nastava: matematika, informatika ili hrvatski jezik.


Ekonomska škola – ekonomist Program omogućuje polaganje državne mature i nastavak školovanja na srodnim fakultetima i veleučilištima te pruža široke mogućnosti zapošljavanja. Tijekom školovanja učenicima je omogućen rad u manjih skupinama u predmetu vježbenička tvrtka, gdje mogu pokazati svoje stručno znanje i kreativnost, a obavljaju i stručnu praksu u poduzećima i ustanovama izvan škole.

Trogodišnja zanimanja Programi za zanimanja u obrtništvu sastoje se od općeobrazovnoga dijela i stručnog dijela (program naukovanja). Praktična nastava se izvodi 1 dan u školskoj radionici, a 2 dana kod licenciranih obrtnika ili u poduzećima.

Posebni uvjeti:

Učenici na upis trebaju donijeli Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili poduzećem i liječničku svjedodžbu medicine rada. Nakon uspješno završenog trećeg razreda školovanja i naukovanja učenici polažu pomoćnički i završni ispit, a nakon tri godine rada u struci nakon majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt.

Prodavač Učenik stječe vještinu vođenja prodajnog razgovora, poznavanja i izlaganja robe, promoviranja i naplaćivanja robe.

Vodoinstalater (JMO) Izrađuje dijelove cjevovoda, montira elemente i podsklopove, spaja i stavlja u funkciju kanalizacijsku instalaciju, spaja montaže instalacije vodovoda i kanalizacije, postavlja hidroforsko postrojenje, spaja razna grijača tijela na vodovodnu instalaciju i dimnjak, izrađuje priključak i vodovodnu instalaciju s odvodnjom.

Tokar (JMO) Prema zahtjevu crteža programira jednostavne dijelove na CNC strojevima, izrađuje predmete na numerički upravljanoj tokarilici, održava strojeve, uređaje i postrojenja, izvršava preventivni pregled na alatnom stroju, izvršava male popravke na alatnom stroju ili sklopu.


Strojobravar (JMO) Montira elemente u mehaničke i pneumatske sklopove, priprema elemente za montažu, ispituje elemente za funkcionalnu ugradnju, programira izradu jednostavnih dijelova na CNC alatnim strojevima, održava strojeve, uređaje i postrojenja, montira i demontira strojeve i uređaje.

Stolar (JMO) Bavi se obradom drva i izrađuje namještaj, građevnu stolariju, obloge za zidove i podove i razne druge uporabne predmete od drva, u skladu s znanjem i vještinama tog obrazovnog programa.

Instalater grijanja i klimatizacije (JMO) Postavlja, održava i popravlja sustave grijanja, hlađenja i klimatizacije; dakle obavlja vrlo tražene poslove.

Krojač (JMO) – deficitarno zanimanje Samostalno izrađuje odjevne predmete od ideje, izrade krojeva, krojenja, šivanja i dorade; upoznaje različite vrste vlakana, konca, tkanina, pletiva i među podstava te njihovu primjenu u izradi odjevnih predmeta; upoznaje organizaciju i način rada u tehnološkom procesu, rad na računalu, poštivati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest. Ovaj se program sastoji od opće obrazovnog, stučno-teorijskog i praktičnog djela u suvremeno opremljenoj školskoj tekstilnoj radionici uz vodstvo stručnih suradnika i nastavnika.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava,suvremeno opremljene učionice, rad u manjim skupinama omogućuje individualni pristup učeniku, istraživačka nastava, ugovori za praktičnu nastavu, zavidni uspjesi na svim razinama natjecanja, zdrava prehrana.

Mogućnosti:

Izborna i fakultativna nastava stručnih predmeta prema zanimanjima, dopunska i dodatna nastava za svladavanje programa za polaganje državne mature, strani jezici, učenje njemačkog jezika za stjecanje njemačke jezične diplome, informatika, sport, Mladež „Crvenog križa“, literarnonovinarska, dramska, glazbena i likovna radionica, plesna, informatička i foto grupa, geografska, matematička, kemijska i biološko-ekološka skupina, sportski klub „Srednjoškolac“, međunarodna razmjena sa školom u Njemačkoj, razni humanitarni i ekološki projekti.


ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova 5, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 313-491 Fax: 042/ 311 626 E-mail: ess@vz.htnet.hr WEB adresa: www.ess.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Elektrotehničar

4

1

24

Tehničar za računalstvo

4

2

48

Tehničar za mehatroniku

4

2

48

Medijski tehničar

4

1

24

NAZIV PROGRAMA

WEB dizajner

4

1

24

Tehničar za elektroniku

4

1

24

Bravar

3

0,43

12

Tokar

3

0,43

12

Urar

3

0,04

1

Puškar

3

0,04

1

Zlatar

3

0,04

1

Precizni mehaničar

3

0,04

1

Elektroničar mehaničar

3

0,5

14

Elektroinstalater

3

0,5

14

Autoelektričar

3

0,5

14

Elektromehaničar

3

0,5

14

Grafičar pripreme

3

0,5

12

Grafičar tiska

3

0,5

12

UKUPNO

12,00

300


Četverogodišnja zanimanja Svi programi omogućuju polaganje državne mature i nastavak školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima.

Elektrotehničar Program za zanimanje elektrotehničara omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima. Program matematike i fizike posebno je prilagođen višoj razini državne mature i nastavku obrazovanja. Učenicima koji žele nakon završetka školovanja početi raditi u struci, ovo obrazovanje omogućava stjecanje širokoga temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo prilagođavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Kroz izborne i fakultativne programe stručnih sadržaja u 3. i 4. godini učenicima je omogućeno istodobno stjecanje užih znanja iz pojedinih područja elektrotehnike i računalstva. Učenik tijekom svoga četverogodišnjeg obrazovanja koristi najsuvremeniju opremu iz područja računalstva, automatike i robotike, odnosno CAD/CAM tehnologije.

Tehničar za računalstvo Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima. Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova tehničara za računalstvo. Učenici tijekom svojeg četverogodišnjeg obrazovanja koriste suvremenu računalnu opremu. Pripremaju se i uče za održavanje strojne i programske opreme, programiranje različitih aplikacija, uspostavljanje i održavanje lokalne mreže, uporabu internetske i multimedijske tehnologije, uspostavu i korištenje baza podataka, uporabu aplikacijskih programskih paketa za razna područja, planiranje računalnog razvoja ustanove ili poduzeća. Program omogućuje i stjecanje znanja i razvijanje sposobnosti za visokoškolsko obrazovanje na tehničkim i njima srodnim fakultetima (FER, FOI, Veleučilište u Varaždinu).

Tehničar za mehatroniku Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima.


Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova tehničara za mehatroniku. Mehatronika je interdisciplinarno područje koje povezuje znanja iz elektronike, strojarstva i računalstva. Zbog stalnog napretka tehnike, u kojoj više nema oštrih granica između pojedinih stručnih područja, pojavila se potreba za stručnjacima koji će moći projektirati i održavati takve složene mehatroničke sustave te njima rukovati. Program obuhvaća rad s najmodernijom opremom u području računalstva, rad CNC tehnologijama, projektiranje uz pomoć računala (CAD/ CAM, Catia, Solid Edge) i rad s robotima. Posebni naglasak je na stručnim predmetima koje, jednim dijelom kroz izbornu nastavu, učenici mogu birati u četvrtoj godini svojeg školovanja.

Medijski tehničar Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima u području informatike, računalstva, grafike, multimedije. Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova medijskog tehničara. Program medijskog tehničara je interdisciplinaran i on u sebi objedinjava informatiku,WEB dizajn, likovnu umjetnost, računalne mreže, programiranje za web, baze podataka, film, audio i videotehniku. Obrazovni program medijskog tehničara usmjeren je prije svega na primjenu računala u području medija koji se obrađuju uporabom računala i pretežno distribuiraju putem interneta. To su poslovi poput izrade web stranica, obrade fotografija, obrade zvuka i filmova na računalima.

Web dizajner Program zanimanja omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim fakultetima i veleučilištima u području informatike, računalstva, grafike, multimedije. Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova web dizajnera. Web dizajn je interdisciplinarno područje koje obuhvaća računalstvo, informatiku, grafiku. Učenike se osposobljava za rad s najmodernijim programskim alatima u WEB i grafičkim tehnologijama. Nastava se odvija u suvremeno opremljenim računalnim učionicama. Odmah na početku školovanja učenik postupno ulazi u svijet WEB tehnologija. Web su multidisciplinarne, pa paralelno s tim učenik izučava temeljna znanja iz informatičkih tehnologija, grafike


i likovne umjetnosti, a u trećoj godini uči programske alate za web programiranje. U četvrtoj specijalizira web dizajn tako da je kao završeni dizajner osposobljen za razvoj web sadržaja.

Tehničar za elektroniku Program je namijenjen učenicima koji se žele kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja ili za obavljanje poslova elektrotehničara - smjer elektronika. Program omogućava stjecanje znanja potrebnih za polaganje državne mature (više razine) i nastavak školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima. Zadaće ovoga obrazovnog programa su osposobljavanje učenika i razvijanje vještina pri radu s elektroničkim uređajima i komponentama. Tijekom četverogodišnjeg školovanja učenik se upoznaje i usvaja znanja iz osnova elektrotehnike kao temeljnog predmeta, elektroničkih sklopova, digitalne elektronike, računalstva itd. U trećoj i četvrtoj godini učenik se kroz izborne sadržaje upoznaje i s predmetima koji povezuju elektroniku i razne računalne tehnologije kao što su programiranje, računalne mreže, projektiranje na računalima, robotika. Učenici u nastavi koriste i moderne računalne tehnologije Electrical CADdy++, EAGLE, EWB. U sklopu izbornih i fakultativnih sadržaja mogu proširiti specijalistička znanja (Web tehnologije, Solid Edge, Solid Works).

Trogodišnja zanimanja Programi se sastoje od općeobrazovnog, stručno-teorijskog i praktičnog dijela. Praktična se nastava 1 dan izvodi u školi, a najmanje 2 dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili poduzeća.

Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtnikom ili trgovačkim društvom i liječnička svjedodžba medicine rada. Na kraju školovanja učenici polažu završni i pomoćnički ispit za koji im Hrvatska obrtnička komora izdaje posebnu svjedodžbu, a nakon 3 godine radnog iskustva u struci mogu polagati majstorski ispit i otvoriti vlastiti obrt.


Bravar (JMO) – deficitarno zanimanje Školovanje za zanimanje bravara osposobljava učenike za: • izradu metalnih, bravarskih, građevinskih konstrukcija • upoznavanje i rad s CAD/CAM tehnologijama u strojarstvu. Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici.

Tokar (JMO) Školovanje za zanimanje tokara osposobljava učenike za: • samostalan rad na najmodernijm tokarskim strojevima, upravljanje CNC strojevima • rad s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama. Učenicima je osigurana praksa u školskoj radionici.

Urar (JMO) Školovanje za zanimanje urara osposobljava učenike za: • upoznavanje s tehnologijom mjerenja vremena • održavanje mehaničkih i elektroničkih, digitalnih satova • rad s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama.

Puškar (JMO) Školovanje za zanimanje puškar osposobljava učenike za: • poslove popravka i održavanja naoružanja, optičkih instrumenata u naoružanju i ostale opreme u tehnologiji naoružanja. • upoznavanje s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama koje se primjenjuju u proizvodnji i održavanju naoružanja.

Zlatar (JMO) Školovanje za zanimanje zlatar osposobljava učenike za: • upoznavanje s tehnologijom precizne obrade metala • održavanje različitog nakita • rad s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama i primjena u proizvodnji nakita


Precizni mehaničar (JMO) Školovanje za zanimanje preciznog mehaničara osposobljava učenike za: • poslove popravka i održavanja uredske tehnike, optičkih instrumenata, konfekcijskih strojeva • upoznavanje s najmodernijim CAD/CAM tehnologijama.

Elektroničar-mehaničar (JMO) Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili poduzeća koje ima licencu obrtničke komore. Nakon školovanja učenik je osposobljen za : • montažu, održavanje i kontrolu audio, video i komunikacijske opreme • održavanje i montažu računalne opreme • kroz izborne sadržaje u računalnim radionicama i laboratorijima škole raditi u programima za projektiranje računalom, obradom zvuka i slike

Elektroinstalater (JMO) Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno- teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi, a najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore. Poslovi i radni zadaci elektroinstalatera su: • postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije • postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija • postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda te postrojenja za izjednačivanje potencijala Elektroinstalater je deficitarno zanimanje u elektrotehničkoj struci i svi učenici nakon školovanja relativno lako nalaze zaposlenje.

Autoelektričar (JMO) Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore.


Poslovi i radni zadaci autoelektričara su: • • • • • •

održavanje i popravak električnih instalacija na vozilima zamjena i popravak električnih/elektroničkih uređaja u automobilu popravak i kontrola automobilske rasvjete izmjena i održavanje uređaja za paljenje ugradnja audio i videouređaja u automobil ugradnja alarmnih uređaja te uređaja za satelitsko navođenje

Elektromehaničar (JMO) Program zanimanja elektromehaničar sastoji se od općeobrazovnog, stručno- teorijskog i praktičnoga dijela (program naukovanja). Praktična se nastava jedan dan izvodi u školi i najmanje dva dana tjedno kod licenciranog obrtnika ili u poduzeću koje ima licencu obrtničke komore. Poslovi i radni zadaci elektroinstalatera su: • održavanje, popravljanje, montiranje i demontiranje električnih strojeva • montiranje i servisiranje kućanskih uređaja te klima uređaja • montiranje i servisiranje industrijskih rashladnih uređaja • rad na sastavljanju, montiranju i održavanju niskonaponskih razvodnih uređaja Program zanimanja elektromehaničar srodan je programu zanimanja elektroinstalater.

Grafičar pripreme (obrtnički-trogodišnji) Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela. Praktična se nastava dva dana tjedno izvodi u školskoj radionici (tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom djelatnošću. Poslovi i radni zadaci grafičara pripreme su: • obrada i priprema materijala za otiskivanje, izrada tiskovnih formi za pojedinu • tehniku tiska • priprema proizvodnje Tijekom školovanja učenici oblikuju i izrađuju različite grafičke proizvode kao što su knjige, prospekti, plakati, etikete, brošure, kutije, blokovi. Unose tekst i slike u računalo, slažu ga i oblikuju, rade moguće korekcije te izrađuju tiskovne forme potrebne za tisak. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim poduzećima koja se bave izradom/proizvodnjom različitih grafičkih proizvoda. Zanimanje je danas jako traženo na našem tržištu rada. Postoji i mogućnost nastavka školovanja.


Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju i liječnička svjedodžba medicine rada.

Grafičar tiska (obrtnički-trogodišnji) Program se sastoji od općeobrazovnog, stručno - teorijskog i praktičnoga dijela. Praktična se nastava dva dana tjedno izvodi u školskoj radionici (tiskari), kod obrtnika ili trgovačkog društva koje se bavi grafičkom djelatnošću. Poslovi i radni zadaci grafičara tiska su: • proizvodnja svih vrsta grafičkih proizvoda: knjiga, kutija, ambalaže, etiketa, brošura, novina Tijekom školovanja učenici rade, ovisno o tehnici tiska, na različitim strojevima za tisak, pripremaju i miješaju boje, realiziraju tisak, kontroliraju tehnološki proces otiskivanja. Nakon završetka školovanja učenici se mogu zaposliti u grafičkim poduzećima koja se bave izradom/proizvodnjom svih vrsta grafičkih proizvoda. Zanimanje je danas vrlo traženo na našem tržištu rada. Postoji i mogućnost nastavka školovanja. Posebni uvjeti: Ugovor o naukovanju i liječnička svjedodžba medicine rada.

Osigurano:

Briga za svakog učenika, pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala, specifičnih zanimanja preko izučavanja struke, putem izvannastavnih aktivnosti, inovacija, sporta i drugih aktivnosti temelj su našeg rada. Rad u manjim skupinama i individualni pristup učenicima osobito su zastupljeni u praktičnoj nastavi, laboratorijskim vježbama iz stručnih predmeta, računalstvu, ali i u teorijskoj nastavi. Topli obrok za zanimanja u strojarstvu i ugovori za praktičnu nastavu.

Mogućnosti:

Fakultativno učenje stranog jezika koji se upisuje u svjedodžbu, učenje za stjecanje njemačke jezične diplome, diploma CISCO (za računalne mreže) i ECDL (europska računalna diploma). Novi izborni predmeti: računalne mreže, programiranje za WEB, robotika, upravljanje CNC strojevima, tehničko crtanje i projektiranje (CATIA, SOLID EDGE, Solidwork). Fakultativna nastava iz mobilne robotike, tehničkog crtanja uz pomoć računala, operativnog sustava Linux, digitalne obrade zvuka, obnovljivih izvora električne energije. Rad u novinarskoj družini, u Kazališnoj družini „ORFEJ“, u audio i videostudiju. Usluge školskog restorana „Elektron“.


MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Vinka Međerala 11, p.p.194, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 492-000 Fax: 042/ 492-014 E-mail: msv@skole.htnet.hr WEB adresa: www.medskvz.org

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege

5

2

56

Dentalni tehničar/ka

4

1

24

Fizioterapeutski tehničar/ka

4

1

28

UKUPNO

4

108

NAZIV PROGRAMA

Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege Danas je u Hrvatskoj „medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege“ temeljno zanimanje za područje zdravstvene njege. Zdravstvena njega kao stručna disciplina, uz medicinu i/ili samostalno, ima važnu ulogu u sustavu cjelokupne zdravstvene zaštite. Obrazovanjem se postaje zdravstveni djelatnik sa samostalnošću u radu na području zdravstvene njege Opis poslova: •

provođenje općih poslova u zdravstvenoj njezi i pripadajućih medicinsko tehničkih zahvata suradnja s liječnikom pri mnogim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima


• poslovi vezani uz osnovne potrebe bolesnika koje bi on uradio sam da može, da smije i da zna • poslovi koji će dovesti bolesnika do neovisnosti ili što manje zavisnosti o tuđoj pomoći • suradnja s ostalim zdravstvenim i drugim djelatnicima na poslovima sprječavanja bolesti, • očuvanja i/ili poboljšanja zdravlja pojedinca, obitelji i društva u cjelini • provođenje zdravstvenog odgoja • stalna edukacija i suradnja sa strukom i institucijama proizašlim iz struke • pridržavanje pravila i unaprjeđenje struke • vođenje određene dokumentacije • i drugi utvrđeni poslovi Radni uvjeti i poželjne osobine: Ovise o specifičnostima posla karakterističnim za određene djelatnosti unutar zdravstvenog i drugih sustava. Uglavnom su to bolnice, domovi zdravlja, razna lječilišta, domovi umirovljenika, privatne klinike i poliklinike, dječje jaslice i vrtići. Mnogi, danas, rade u privatnim ustanovama za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju te u kućnoj njezi. Medicinske sestre/tehničari opće zdravstvene njege, kao i drugi zdravstveni djelatnici, moraju biti dobro upućeni u važnost profesionalnog ponašanja i zaštite na radu. Odgovornost, osjetljivost za ljudske patnje, dobre komunikacijske vještine, savjesnost —sastavnice su u svakodnevnom radu zdravstvenih djelatnika. Tim se osobinama kod ljudi stvara osjećaj povjerenja, pripadnosti, sigurnosti. Osposobljavanje i napredovanje: Školovanje za zanimanje „medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege“ traje pet godina. Dvije godine u općeobrazovnom programu, a tri godine u stručnom obrazovanju. Program obrazovanja izrađen je prema standardima Europske Unije. Time i zanimanje postaje priznato u svim njezinim članicama. To je jedino zanimanje (za sada) unutar zanimanja srednje stručne spreme koje je EU u potpunosti prihvatila. Školovanje u sestrinstvu može se nastaviti na stručnom studiju u trajanju od 3 godine te mogućnošću nastavka studija različitih specijalizacija u trajanju od 2 godine. Nakon trogodišnjeg studija stječe se naziv stručni prvostupnik sestrinstva, a nakon petogodišnjeg studija naziv diplomirana medicinska sestra. Učenici imaju mogućnost polaganja državne mature i samim time nastavak obrazovanja na željenim visokim i sveučilišnim studijima.


Dentalni tehničar/ka Dentani tehničar (stari naziv- zubotehničar) je samostalno zanimanje unutar zdravstva koji prema nalazu liječnika dentalne medicine, izrađuje i modelira pomoću vrlo sofisticiranih materijala sve vrste zamjenskog zubala, krunice i ostalih pomagala koji su potrebni da bi se ljudi odnosno pacijenti bolje osjećali. Danas je ljudima jako važno kako izgledaju, kakav dojam ostavljaju na ljude u svakodnevnoj komunikaciji pa pridaju veliki značaj vanjskom izgledu. Doista je lijepo vidjeti osobu koja ima lijepi osmjeh, a izgled našeg zubala jako doprinosi tom dojmu. Stoga se ljudi iz različitih razloga trude da njihovi zubi budu doista lijepi. Tu sada nastupaju dentalni tehničari koji koristeći svoja znanja i vještine, vraćaju ljudima osmijeh na lice izrađujući im zube ili dio zuba koji se oštetio nekom traumom ili prirodno ne izgleda baš lijepo ili različite promjene u boji zuba mogu narušiti opći dojam o nekoj osobi te uslijed godina i genetskog faktora prirodni zubi više nisu funkcionalni. Dentalni tehničar tijekom školovanja koje traje četiri godine, usvaja znanja i vještine koje su mu potrebne da bi samostalno izvodio sve poslove koje liječnik dentalne medicine preporuči. Mora biti manualno vrlo spretan te jako dobro razlikovati boje. Prilikom upisa osim ocjena iz predmeta: hrvatski jezik, strani jezik, biologija, kemija i fizika, provodi se i testiranje manualne spretnosti. Dentalni tehničari mogu nastaviti školovanje i na Visokoj školi. Trenutno u Hrvatskoj nema Visoke škole, ali stručni krugovi rade na tome da se u skorije vrijeme osnuje. Nama najbliža Visoka škola nalazi se u susjednoj Sloveniji. Dentalni tehničar može imati svoj privatni laboratorij (veliki broj laboratorija u Hrvatskoj su u privatnom vlasništvu), raditi u zubotehničkim laboratorijima u okviru Domova zdravlja, bolnica, klinika i slično.

Fizioterapeutski tehničar/ka Opis poslova: Fizioterapeutski tehničari rade na tri velika područja fizikalne medicine, a to su kineziterapija, fizikalna terapija i masaža. U okviru kineziterapije (liječenje pokretom), fizioterapeutski tehničar provodi s bolesnikom niz vježbi čija svrha može biti: • jačanje mišića • povećanje opsega pokreta u zglobovima • ispravljanje različitih deformacija tijela (iskrivljenosti kralješnice, spušteni svodovi stopala, deformacije prsnog koša itd.)


• rehabilitacija traumatiziranih bolesnika (nakon prijeloma kostiju, iščašenja zglobova, ozljeda mekih tkiva u okolici zglobova, nakon amputacije, prije i poslije operativnih zahvata, nakon opekotina itd.) • rehabilitacija reumatoloških bolesnika (upale i degenerativne bolesti zglobova i kralješnice, izvanzglobni reumatizam i njegovi drugi oblici) • rehabilitacija bolesti dišnog sustava – vježbe disanja • rehabilitacija neuroloških bolesti i ozljeda živčanog sustava (oduzetosti ekstremiteta, ozljede živaca, kineziterapija u Parkinsonovoj bolesti, multiploj sklerozi i drugim neurološkim bolestima) • rehabilitacija u gerijatriji (specifičnosti u provođenju vježbi kod osoba starije životne dobi s naglaskom na osposobljavanje u provođenju aktivnosti svakodnevnoga života) • rehabilitacija nakon bolesti srca i krvnih žila • kineziterapija za trudnice, rodilje i babinjače Fizikalna terapija je široko područje liječenja u kojem se koriste prirodni činitelji (voda, led, blata, pijesak i sl.) i umjetni izvori različitih oblika energije (brojni oblici električnih struja, toplinske i ultraljubičaste zrake, ultrazvuk, LASER, parafin itd.) Masaža je niz tehnika koje se provode rukama (manualna masaža) ili mlazom vode (podvodna ili hidromasaža) i to u svrhu liječenja i unaprjeđenja zdravlja. Osim klasične manualne masaže, fizioterapeutski tehničari provode limfnu drenažu (tehnika kojoj je glavni cilj uklanjanje oteklina), sportsku masažu, vezivno-tkivnu masažu, refleksoterapiju i druge tehnike. Radno okružje fizioterapeutskog tehničara su: • • • • •

dvorane za vježbanje (kineziterapijske dvorane) prostori za primjenu elektroterapije, ultrazvuka, infracrvenih i ultraljubičastih lampi prostori za primjenu blata (peloida) i parafina prostori za hidroterapiju (bazeni, kade, podvodna masaža) prostori za ručnu masažu

Osim rada u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i drugih zdravstvenih ustanova s organiziranom fizikalnom terapijom, fizioterapeutski tehničar može raditi u fitness-centrima, salonima za masažu, sportskim klubovima (što uključuje i rad na terenima), teretanama, te u kući bolesnika i drugih klijenata. Od fizioterapeutskog tehničara se očekuje da je marljiva osoba, što prvo mora dokazati stjecanjem znanja i vještina tijekom školovanja. Nadalje je važno da ima sposobnost suosjećanja s bolesnikom i iskrenu želju da mu pomogne. Suosjećanje ne smije biti sažaljenje, već sposobnost fizioterapeuta da se uživi u stanje bolesnika, te da ga hrabri na putu oporavka, primjenjujući


usvojeno znanje i vještine iz fizioterapeutske struke. Od fizičkih osobina je važna dobra mišićna snaga za provođenje vježbi s otporom, savladavanje mišićnih grčeva, masažu, vježbe hoda s osobama koje nemaju dobru ravnotežu itd. Isto tako je važna dobra funkcija osjetila vida i sluha, kako bi se zamijetilo bolesnike koji ne rade vježbe kako treba i čulo pitanja bolesnika u raznim okolnostima. Sposobnost glasnog govora i jasnog izgovaranja su važne kod objašnjavanja načina izvedbe vježbi u dvorani i bazenu. Osposobljavanje za fizioterapeutskog tehničara se provodi kroz 4 godine srednjoškolskog školovanja, tijekom kojega se pohađa teoretska nastava i vježbe iz stručnih predmeta. Nakon 2. i 3. razreda se provodi ljetna praksa u trajanju od dva, odnosno tri tjedna, u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju. Po završetku srednje škole, moguć je nastavak školovanja na svim fakultetima i visokim školama, od čega fizioterapeutski tehničari najčešće biraju visoku medicinsku školu, smjer fizioterapije ili radne terapije. To školovanje traje tri godine, čime se stječe zvanje baccalaureat fizioterapije ili radne terapije. Nakon toga se može još dvije godine nastaviti studij za zvanje diplomiranog fizioterapeuta, odnosno diplomiranog radnog terapeuta. U okviru cjeloživotnog obrazovanja se mogu pohađati brojna predavanja i tečajevi koji se organiziraju sa svrhom da fizioterapeuti u skladu sa svojim interesom bolje prate novosti na području fizioterapije i primjenjuju ih u svojoj praksi.


GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Božene Plazzeriano 4,42 000 varaždin Telefon: 042/ 492 272 Fax: 042/ 330 786 E-mail: gospodarska.skola@skola.hr WEB adresa: www.ss-gospodarska-vz.skole.hr

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Ekonomist

4

2

56

Ekonomist (za sportaše)

4

1

24

Ekonomist - u Novom Marofu

4

1

28

Poslovni tajnik

4

1

28

Upravni referent

4

1

28

Komercijalist

4

1

28

Hotelijersko-turistički tehničar

4

1

28

Hotelijersko-turistički komercijalist

4

1

28

Prodavač

3

1

28

Kuhar - JMO

3

1

28

Konobar - JMO

3

1

28

UKUPNO

12

332


Četverogodišnja zanimanja Kreativna si, dinamična, intelektualno radoznala osoba sa smislom za precizan rad s brojkama? Izvrsno!

Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje: EKONOMIST nastavni program za zanimanje ekonomist nudi: • • • • • • • • • •

ovladavanje komunikacijskim vještinama poželjnim za sklapanje poslova stjecanje teorijskih i praktičnih znanja vođenja poslovnih knjiga sastavljanje financijskih izvješća stjecanje poduzetničkih znanja za pokretanje vlastitog posla uvođenje u uredsko poslovanje koje se odnosi na financijske transakcije uvođenje u poslovanje s vrijednosnim papirima stjecanje organizacijskih vještina povezivanje teorijskih znanja s poslovima iz prakse dobru podlogu za nastavak školovanja stjecanje informatičke pismenosti

Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i za nastavak školovanja? Da, svakako! • nastavni planovi i programi iz općeobrazovnih i stručnih predmeta nude dobar temelj za nastavak školovanja • mogućnost pohađanja dodatne nastave svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! Zapošljavanje nakon srednje škole: • • • • •

osposobljenost za pokretanje vlastitog posla računovodstveni poslovi u uslužnim i proizvodnim djelatnostima zapošljavanje u financijskim institucijama (banke, mjenjačnice, pošta, Fina) i na poslovima osiguranja zapošljavanje kod svih pravnih i fizičkih osoba

Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima.


• uz dva razreda ekonomista upisuje se jedan razred ekonomista za sportaše, te jedan dislocirani razred ekonomista u Novom Marofu. • kod prijave za odjel za sportaše treba priložiti potvrdu odgovarajućeg Nacionalnog sportskog saveza o postignućima ili statusu vrhunskog sportaša koja se izdaje u lipnju.

POSLOVNI TAJNIK/POSLOVNA TAJNICA Voliš li komunicirati, raditi u timu i učiti strane jezike? Zanima te kako se sklapa kupoprodajni posao, a kako se priprema sastanak i organizira službeno putovanje? Privlači te rad na računalu, pisanje, oblikovanje i kreiranja raznovrsnih poslovnih komunikacija i vođenje digitalnih evidencija? Izvrsno! Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje: POSLOVNI TAJNIK/TAJNICA! Što nudi nastavni program poslovnog tajnika/tajnice? • usvajanje stručnih znanja • povezivanje znanja struke i općeobrazovnih predmeta s primjenom u praktičnim situacijama • učenje dva strana jezika i hrvatskog poslovnog jezika • usvajanje komunikacijskih vještina • svladavanje daktilografske vještine rada na računalu • primjena računala u poslovnom pisanom komuniciranju • kreiranje pisanih komunikacija • usvajanje osnovnih knjigovodstvenih znanja • upoznavanje zakona i propisa vezanih uz upravu, radne odnose i uredsko poslovanje • vođenje elektroničkih evidencija • svladavanje vještina komuniciranja • …kroz tehniku komuniciranja, tajničko poslovanje, kompjutorsku daktilografiju, • uredski praktikum, radno pravo, gospodarstvo, informatiku … Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i za nastavak školovanja? Da, svakako! • fond sati/nastavni program hrvatskog jezika jednak gimnazijskom • mogućnost pohađanja dodatne nastave svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika


Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Zanimanje nudi višestruke mogućnosti: Zapošljavanje nakon srednje škole: • kao poslovni tajnik/tajnica u korporacijama, velikim i malim tvrtkama, privatnim tvrtkama, ustanovama … • kao uredski radnik, član administrativnog ili menadžerskog tima • kao djelatnik na poslovima blagajne ili knjigovodstva • kao suradnik u odnosima s javnošću … Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima.

UPRAVNI REFERENT/UPRAVNA REFERENTICA Privlači li te rad sa strankama, uredski poslovi i komuniciranje s drugim službama? Želiš li upoznati svoja i tuđa prava i obveze? Voliš li pomagati drugima u ostvarivanju njihovih prava? Izvrsno! Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje: UPRAVNI REFERENT. Što nudi nastavni plan i program? • • • • •

usvajanje stručnih znanja povezivanje teorijskih i stručnih znanja svladavanje komunikacijskih vještina uredske poslove prikupljanja, izdavanja te otpremanja spisa i dokumenata učenje dva strana jezika i hrvatskog poslovnog jezika te mogućnost učenja latinskog jezika • upoznavanje pravnih pravila, tumačenje i njihova primjena • posao upravnih referenata kombinacija je komunikacije s ljudima i obrade dokumenata (komunikacija sa strankama i ostalim službenicima u uredu, poslovni kontakti s raznim ustanovama i poduzećima npr. bankama i poštom) Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i nastavak školovanja? Pruža! Da, svakako! •

fond sati/nastavni program hrvatskog jezika jednak gimnazijskom


• mogućnost pohađanja dodatne nastave svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! zapošljavanje: • • • • •

u općim i stručnim službama organa uprave u pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima uredima socijalne skrbi, osiguravajućim društvima, uredima MUP-a u uredima za ovjeru potpisa, rukopisa i prijepisa te u privatnim poduzećima

Nastavak školovanja na fakultetima i visokim školama.

KOMERCIJALIST Ako si kreativna, komunikativna, dinamična osoba sklona timskom radu, imamo rješenje za tebe! Nudimo ti četverogodišnje školovanje za zanimanje: KOMERCIJALIST Nastavni program za zanimanje komercijalist nudi: • • • • • • • •

ovladavanje komunikacijskim vještinama poželjnim za sklapanje poslova stjecanje organizacijskih vještina uvođenje u poslove nabave, prodaje, špedicije i vanjske trgovine povezivanje teorijskih znanja s poslovima iz prakse dobru podlogu za nastavak školovanja učenje dva strana jezika stjecanje informatičke pismenosti stjecanje znanja o vođenju vlastite tvrtke

Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu i za nastavak školovanja? Da, svakako! • nastavni planovi i programi iz općeobrazovnih i stručnih predmeta nude dobar temelj za nastavak školovanja


• mogućnost pohađanja dodatne nastave svih nastavnih predmeta vezanih uz državnu maturu, kao i stručnih predmeta prema željama polaznika Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! Zapošljavanje nakon srednje škole: • • • •

poslovi nabave, prodaje i organizacije poslovanja u trgovačkim društvima poslovi u špediterskim tvrtkama i carinskoj upravi poslovi terenskog komercijalista privatno poduzetništvo

Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima.

HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR Voliš li komunikaciju, strane jezike, putovanja? Priželjkuješ li dinamičan i kreativan posao u timu, nudimo ti školovanje za atraktivno zanimanje: HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR. Što nudi četverogodišnji nastavni program hotelijersko-turističkog tehničara? • usklađuje teorijsko znanje s njegovom praktičnom primjernom (praktična nastava u ugostiteljskim objektima i turističkim agencijama) • opće i stručne nastavne sadržaje usmjerene na razvoj komunikacijskih sposobnosti • učenje tri strana jezika • izučavanje gospodarstva i turizma kroz niz strukovnih predmeta: osnove turizma, ugostiteljstvo, organizacija poslovanja poduzeća, knjigovodstvo, statistika, turistička geografija, informatika... Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu kao i za nastavak školovanja? Da, svakako! • fond sati/nastavni program hrvatskog jezika i matematike jednak gimnazijskom • mogućnost pohađanja dodatne nastave svih predmeta koji se polažu na državnoj maturi, kao i stručnih predmeta prema interesima učenika


Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! • zapošljavanje nakon srednje škole (rad u vrhunskim hotelskim kućama, u turističkim agencijama i poslovnicama, kruzerima u zemlji i inozemstvu) Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima.

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST Voliš li komunikaciju, strane jezike, putovanja? Priželjkuješ li dinamičan i kreativan posao u timu, nudimo ti školovanje za atraktivno zanimanje: TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST. Postani i ti jedan od vodećih menadžera neke ugostiteljsko-turističke tvrtke! Što nudi četverogodišnji nastavni program turističko-hotelijerskog komercijalista? • osposobljavanje za organizaciju rada u kuhinji i restoranu, na poslovima banket menadžera, na osmišljavanju, prezentaciji i promidžbi ugostiteljske ponude u ugostiteljskim objektima • kvalitetnu zastupljenost općeobrazovnih predmeta, uz dva strana jezika i niz strukovnih predmeta • usklađivanje teorijskog znanja, praktične nastave i prakse u ugostiteljskim objektima i turističkim agencijama Pruža li navedeno zanimanje solidan temelj za državnu maturu, kao i za nastavak školovanja? Da, svakako! • mogućnost pohađanja dodatne nastave predmeta koji se polažu na državnoj maturi, kao i stručnih predmeta prema interesima učenika Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Višestruke! • zapošljavanje nakon srednje škole (u hotelima visoke kategorije, u turističkim agencijama i poslovnicama, kruzerima u zemlji i inozemstvu, vlastitim ugostiteljskim objektima; timski menadžerski rad u hotelima i drugim visokokategoriziranim ugostiteljskim objektima) Nastavak školovanja na fakultetima i visokim učilištima.


Trogodišnja zanimanja Za zanimanje konobar i kuhar učenici trebaju prilikom upisa donijeti sklopljeni Ugovor o naukovanju s licenciranim obrtom ili poduzećem.

PRODAVAČ/PRODAVAČICA Voliš li rad s ljudima, jesi li komunikativan? Nudimo ti trogodišnje školovanje za zanimanje: PRODAVAČ/PRODAVAČICA Što nudi nastavni program? • zanimanje prodavač vezano je uz direktni kontakt s kupcima u rješavanju njihovih problema i stalnu spremnost na uslugu. Prodavači svojim profesionalnim radom u raznim tipovima prodavaonica izravno utječu na zadovoljstvo kupca • tijekom školovanja prodavači stječu opća i stručna znanja iz područja trgovine • pojavom velikih trgovačkih lanaca, raznih suvremenih prodavaonica, uvođenjem elektroničke trgovine i sve veće konkurencije među trgovcima školovan i obrazovan prodavač postaje zahtjev vremena. Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Zanimanje nudi višestruke mogućnosti: Zapošljavanje nakon srednje škole Kao prodavač/prodavačica: u raznim tipovima prodavaonica (samoposluživanja, specijalizirane prodavaonice itd.) • u trgovačkim centrima • kao voditelj vlastite trgovine Moguć nastavak školovanja s ciljem prekvalifikacije u srodno četverogodišnje zanimanje.


KUHAR/KUHARICA Voliš li kuhati i kreirati vlastita jela? Imaš li sklonost timskom radu? Želiš li postati svjetski kuhar/ kuharica? Izvrsno! Nudimo ti trogodišnje školovanje za zanimanje: KUHAR/KUHARICA! Što nudi nastavni program? • • • • • • • • •

usklađivanje teorijskog i praktičnog znanja povezivanje struke i općeobrazovnih predmeta osposobljavanje za rad i organizaciju rada u kuhinji i restoranu pripremanje raznovrsnih jela za prigodne obroke pripremanje jela regionalne i nacionalne kuhinje pripremanje jela internacionalne kuhinje dogotavljanje jela kod stola gosta - flambiranje učenje dva strana jezika razumijevanje gospodarstva i turizma kroz niz strukovnih predmeta: osnove turizma, vođenje i organizacija kuhinje, tehnologija zanimanja, ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo, kulturno-povijesna baština, informatika...

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Zapošljavanje nakon srednje škole: Kao kuhar/kuharica: • u svim ugostiteljskim objektima, na brodovima, u restoranima vlakova • kao kuhar/kuharica u vlastitom ugostiteljskom objektu • kao voditelj vlastitog ugostiteljskog objekta ...

Moguć nastavak školovanja s ciljem prekvalifikacije u srodno četverogodišnje zanimanje.


KONOBAR/KONOBARICA Zanima li te kako se pripremaju razne barske mješavine, a kako flambiraju jela kod stola gosta? Želiš li naučiti posluživanje gosta u raznim situacijama? Izvrsno! Nudimo ti trogodišnje školovanje za zanimanje: KONOBAR/KONOBARICA Što nudi nastavni program? • • • • • • • • • •

usklađivanje teorijskog i praktičnog znanja povezivanje struke i općeobrazovnih predmeta osposobljavanje za organizaciju rada u kuhinji i restoranu prezentacija i promidžba nacionalne i internacionalne kuhinje upoznavanje s poslovima banket-menadžera pripremanje raznovrsnih barskih mješavina pripremanje jela kod stola gosta - flambiranje usvajanje komunikacijskih vještina i kultura ophođenja učenje dva strana jezika razumijevanje gospodarstva i turizma kroz niz strukovnih predmeta: osnove turizma, vođenje organizacije restorana, tehnologija zanimanja, ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo, turistička geografija, informatika...

Koje su mogućnosti nakon srednje škole? Zapošljavanje nakon srednje škole: Kao konobar/konobarica: • u svim ugostiteljskim objektima, na brodovima, u restoranima vlakova • kao voditelj vlastitog ugostiteljskog objekta...

Moguć nastavak školovanja s ciljem prekvalifikacije u srodno četverogodišnje zanimanje.


Osigurano:

Jednosmjenska nastava, učionice opremljene suvremenim nastavnim pomagalima, školski praktikum za trogodišnja zanimanja, pomoć učenicima kroz individualizaciju nastave, maksimalno uvažavanje obaveza učenicima u sportskom razredu, program za prevenciju ovisnosti, Vijeće učenika.

Mogućnosti:

Dodatna nastava kao priprema za državnu maturu, engleski jezik fakultativno, izborni predmeti: vježbenička tvrtka, knjigovodstvo na računalima, strani jezici, filozofija, logika, latinski jezik, birotehnika, daktilografija s poslovnim dopisima, tehnologija zanimanja, ljudska prava i organizacijsko ponašanje. Izvannastavne aktivnosti: foto grupa, plesna grupa, planinarska grupa, eko - grupa, informatička, novinarska i dramska grupa, mladi knjižničari, Školsko sportsko društvo.


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: B. Plazzeriano 4, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 492-255 Fax: 042/ 330-260 E-mail: sss-varazdin@vz.htnet.hr WEB stranica: www.srednjastrukovnaskola.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Drvodjeljski tehničar dizajner

4

1

28

Tehničar zaštite osoba i imovine

4

1

28

Grafički dizajner

4

0,5

14

Dizajner odjeće

4

0,5

14

Grafički urednik dizajner

4

0,5

14

Grafički tehničar tiska

4

0,5

14

Krojač-JMO

3

0,5

12

Galanterist-JMO

3

0,5

12

Stolar-JMO

3

0,71

20

Soboslikar JMO

3

0,29

8

Frizer JMO

3

0,71

20

Kozmetičar

3

0,29

8

Pekar-JMO

3

1

24

Pomoćni stolar-TES

3

1

8

Pomoćni krojač-TES

3

1

8

UKUPNO

10

232

NAZIV PROGRAMA


Četverogodišnja zanimanja Nakon polaganja državne mature učenici mogu nastaviti školovanje na srodnim fakultetima.

Drvodjeljski tehničar – dizajner Izrađuje crteže namještaja i interijera, tehničko-tehnološku dokumentaciju za serijsku i pojedinačnu proizvodnju, nadzire vođenje određenih procesa u proizvodnji te obavlja poslove vezane uz trgovinu drvnim proizvodima. U radu koristi računalne programe kako na poslovima upravljanja tako i na primjeni u projektiranju i dizajniranju proizvoda. Radi u projektnim uredima, a dio radnog vremena provodi u pogonima, radionicama ili u obilasku prostora koji će uređivati.

Tehničar zaštite osoba i imovine Brine o sigurnosti ljudi, njihove imovine i objekata. On tjelesnom ili tehničkom zaštitom (senzorni i alarmni sustavi te videonadzor) sprječava ili zaustavlja provalu, krađu i oštećivanje imovine kao i napad na štićenu osobu. Također, osigurava prijenos imovine te štiti osobe od tjelesnih ozljeda, ranjavanja ili otmice, ali i njihovo pravo na privatnost. Na koncertima, sportskim događanjima ili javnim skupovima održava red udaljujući one osobe koje ugrožavaju sigurnost ostalih prisutnih. Osoba mora biti dobrog zdravlja i dobre tjelesne kondicije pa je poželjno aktivno bavljenje sportom, pogotovo nekom od borilačkih vještina.

Grafički dizajner Osmišljava izgled i likovno uređuje časopise, plakate, jumbo plakate, kalendare, logotipe tvrtki i druge vizualne informacije. Osim statičnih slika, grafički dizajneri mogu obrađivati i određene elemente pokretne slike, odnosno sudjelovati u timovima koji se bave izradom tehnički, oblikovno i informacijski kompleksnih proizvoda u novim medijima (Internet i televizija). Može se reći da se grafički dizajneri bave ‘’vizualnom komunikacijom’’, što podrazumijeva i bavljenje fotografijom. Za obavljanje poslova grafičkog dizajnera važna je preciznost u radu, sposobnost brzog uočavanja, dobra koncentracija, sposobnost likovnog izražavanja i komunikativnost.

Dizajner odjeće Bavi se kreiranjem, odnosno osmišljavanjem modne odjeće te izradom modnih odjevnih predmeta od ideje do gotovih proizvoda. U radu primjenjuje znanja iz tehnologije krojenja, šivanja i


obrade odjeće te tehnike ručnog tkanja, pletenja i vezenja. U radu se koristi slikarskim i crtaćim tehnikama. Svoje kreacije povremeno prezentira na izložbama i revijama.

Grafički urednik dizajner Uređuje i oblikuje različite vrste tiskovina kao što su knjige, novine, časopisi, katalozi, prospekti. Na osnovi rukopisa autora osmišljava smještaj teksta i slike u gotovom grafičkom proizvodu. Izračunava utrošak materijala, organizira posao te rješava druge tehničke probleme kod realizacije uređivanja. Stvara grafičke kreacije od grafičkog dizajniranja u grafičkim studijima, korištenja računala, dizajniranja za potrebe televizije, do ilustratorskog rada na knjižnom i novinskom stripu i rada na području umjetničke grafike uz poznavanje svih oblika grafičkog umjetničkog tiska. Zahtjevi zanimanja su dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, dobro raspoznavanje boja i njihovih nijansi, dobar sluh, sposobnost brzog uočavanja, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju, dobre organizacijske sposobnosti.

Grafički tehničar tiska Priprema, realizira i kontrolira tehnološki proces otiskivanja u raznim tehnikama tiska, pri čemu vodi računa o vizualnom izgledu otiska te podudaranju s originalom. Vodi i nadgleda pojedine faze tehnološkog procesa, prati izvršavanje radnih naloga, poštivanje rokova, te kvalitetu i količinu proizvedenog. Prema potrebi obavlja korekturu proizvoda. Prati nove trendove i razvoj tiskarske industrije te se neprekidno stručno usavršava. Radi u zatvorenom prostoru, pretežno stojeći, uz buku i vibraciju strojeva, papirnu i kartonsku prašinu te miris boja i ljepila. Zapošljava se u grafičko-informativnoj i izdavačkoj djelatnosti. Zahtjevi zanimanja su dobar vid na blizinu, dobro raspoznavanje boja i njihovih nijansi, dobar sluh, dobra spretnost ruku i prstiju, sposobnost brzog uočavanja, dobra misaona koncentracija, kreativnost te sklonost likovnom izražavanju.

Trogodišnja zanimanja Nakon završenog školovanja i dvogodišnjeg radnog iskustva u struci može se polagati majstorski ispit i otvoriti samostalni obrt.

Krojač Izrađuje odjeću i druge tekstilne proizvode od tkanina, pletiva ili vlaknastih materijala prema prethodno kreiranom modelu. Posao uključuje izradu kroja prema zadanim mjerama i modelu,


odabir materijala, rezanje materijala prema šabloni, sortiranje i pripremanje skrojenih dijelova, sastavljanje skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradu rupica. Završne su faze prišivanje dugmadi te strojno ili ručno glačanje.

Galanterist Izrađuje i popravlja razne galanterijske proizvode: torbe, remene, navlake, rokovnike, novčanike i sl. Prema dobivenom ili samostalno kreiranom modelu, galanterist uzima određenu vrstu materijala i kroji dijelove budućeg proizvoda. Ako izrađuje proizvod od prave kože, skrojene dijelove stanjuje u stroju dok ne dobije potrebnu debljinu. Pripremljene komade obilježava šilom, da bi se u kasnijem postupku znalo gdje i kako prošivati i sastavljati komade u konačni proizvod. Pojedine dijelove lijepi ručno i zatim ih sastavlja strojnim šivanjem. Galanterist se služi raznim alatima (škarama, krojačkim nožem, šilom, metrom, čekićem) i strojevima (strojem za krojenje, za šivanje i prešanje kože). U radu se koristi prirodnom i umjetnom kožom, podstavom, koncem, ljepilom, bojama i raznim galanterijskim ukrasima. Radi uglavnom u zatvorenoj prostoriji u kojoj se ponekad osjeća miris ljepila, kože i boje. Ponekad je izložen buci strojeva.

Stolar Izrađuje, ugrađuje, postavlja, popravlja i održava masivni namještaj i građevnu stolariju (prozore, vrata, stubišta, ograde, krovne nadstrešnice i dr.). Također, oblaže stropove i podove te izrađuje pregradne stijene. Stolari mogu raditi i na restauraciji i rekonstrukciji namještaja ili se baviti oplemenjivanjem namještaja furnirom i letvicama. Posao se obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima (tvorničke hale, obrtničke radionice), dok građevinski stolari rade i na otvorenom. Stolari su izloženi buci, prašini i opasnostima od ozljeda pa je za obavljanje poslova stolara potreban zdrav mišićno-koštani i dišni sustav.

Kozmetičar Pruža usluge uljepšavanja i njegovanja kože lica i tijela, oblikovanja tijela te korektivnog i dekorativnog šminkanja. Poslovi koje obavlja kozmetičar ovise o vrsti kozmetičkog tretmana. Osim čišćenja kože lica i tijela, kozmetičar radi i na uklanjanju, odnosno smanjivanju bora, strija i suvišnih dlačica (korekciji obrva i trepavica, depilaciji). Kozmetičari pružaju i usluge masaže lica i tijela, njege i pilinga kože, aromaterapije i dr. Za obavljanje navedenih poslova potreban je dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i nijansi, spretnost i preciznost, sposobnost razlikovanja dodirom. Također, mora znati organizirati posao te ljubazno i profesionalno komunicirati s klijentima.


Frizer Pruža usluge oblikovanja i njege kose te uređivanja brade i brkova klijenata. Također izrađuje perike i umetke za kosu, pruža usluge bojanja trepavica i obrva, a ponekad i dekorativnog šminkanja. Frizeri se zapošljavaju uglavnom u frizerskim salonima, no mogu raditi i na televiziji, filmu ili u kazalištu. Moraju imati dobro razvijenu motoriku, dobar vid i sposobnost razlikovanja boja i svjetlina. Za obavljanje poslova frizera potrebno je imati zdrav koštano-mišićni sustav zbog opće pokretljivosti i dugotrajnog stajanja na nogama.

Pekar Priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje kruh, peciva i ostale pekarske proizvode. Priprema potrebnu smjesu te pomoću pekarskih pomagala kontrolira njen sastav i količinu pojedinih sastojaka. Također, nakon ručnog ili strojnog miješanja i oblikovanja tijesta, pekar nadzire proces dizanja i pečenja.

Soboslikar-ličilac Obavlja poslove bojanja vanjskih i unutrašnjih površina zgrada, oslikava i ukrašava trijemove, hodnike i stubišta te liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina. Posao obuhvaća pripremu zidova za bojanje (struganje, čišćenje i izravnavanje) te nanošenje različitih vrsta boja (kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama). U radu je često izložen propuhu, prljavštini i oštrim mirisima koji mogu štetno utjecati na zdravlje. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima te na visinama.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava, praksa uglavnom u školskim, moderno opremljenim praktikumima.

Mogućnosti:

Dodatna nastava kao priprema za državnu maturu, izvannastavne aktivnosti.


GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Hallerova 3, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 313-292 Fax: 042/ 200 508 E-mail: rudak@skole.t-com.hr WEB adresa: www.rudarska.hr

NAZIV PROGRAMA

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Prirodoslovna gimnazija

4

1

28

Geološki tehničar

4

1

24

Prehrambeni tehničar

4

1

24

Tehničar nutricionist

4

1

24

Arhitektonski tehničar

4

2

56

Ekološki tehničar

4

1

24

Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima

3

1

24

Keramičar-oblagač

3

1

24

Zidar-JMO

3

0,67

18

Tesar-JMO

3

0,33

10

UKUPNO

10,00

256


Četverogodišnja zanimanja Nakon polaganja državne mature, moguć nastavak školovanja na svim visokim i višim školama i fakultetima.

Prirodoslovna gimnazija To je jedina gimnazija koja ima laboratorijske vježbe iz fizike, kemije i biologije kroz sve 4 godine, a učenici se intenzivno pripremaju za studiranje na Prirodoslovno-matematičkom, Prehrambeno-biotehnološkom, Medicinskom, Farmaceutskom, Kemijsko-tehnološkom, Agronomskom i drugim srodnim prirodoslovnim i tehničkim fakultetima, visokim i višim školama.

Rudarski tehničar (Ove školske godine ne upisujemo prvi razred)

Kemijski tehničar (Ove školske godine ne upisujemo prvi razred)

Ekološki tehničar Zanimanje budućnosti, vrlo traženo u razvijenim zemljama EU; radi na zaštiti prirode i okoliša, zbrinjavanju i preradi posebnog i opasnog otpada, reciklaži i dobivanju sekundarnih sirovina, na zaštiti pitkih voda, na očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i ekosustava; radi u zavodima za javno zdravstvo, tvornicama kemijske, tekstilne, prehrambene i drugih procesnih industrija, u nacionalnim parkovima, analitičkim laboratorijima, uređajima za pročišćavanje otpadnih voda itd.

Prehrambeni tehničar Radi u prehrambenoj industriji na pripremi i preradi hrane, kontroli i skladištenju sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda; može raditi u laboratorijima prehrambene industrije, zavoda za javno zdravstvo, na pregledu i distribuciji hrane u trgovačkim centrima, tržnicama, hladnjačama itd.


Tehničar nutricionist Radi na poslovima vezanim uz zdravu prehranu, izrađuje dijetalne jelovnike za bolesnike, športaše, trudnice, djecu u vrtićima itd; može raditi u hotelima, bolnicama, u proizvodnji hrane, na pripremi i kreiranju proizvoda veće biološke vrijednosti i u analitičkim laboratorijima za kvalitetu hrane.

Arhitektonski tehničar (tehničar visokogradnje) Radi u projektnim uredima kao suradnik projektanata u razradi i opremanju projektne dokumentacije za visokogradnju, u građevinskim tvrtkama kao voditelj i nadzornik gradilišta, u uredima za komunalne poslove i izdavanje građevinskih dozvola, u katastru, poduzećima za proizvodnju i prodaju građevinskih materijala, u tvrtkama za obnovu graditeljske baštine itd.

Trogodišnja zanimanja Za upise u trogodišnja zanimanja nema upisnog praga, ali će se upisna lista raditi prema broju bodova. Za sva trogodišnja zanimanja treba donijeti potvrdu Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za izabrano zanimanje i pronaći licenciranu majstorsku radionicu za naukovanje (može i naknadno, u suradnji s nastavnikom stručne prakse u školi). Za deficitarna zanimanja liječnički pregled plaća Obrtnička komora ili Zavod za zapošljavanje, a za zanimanja zidar i tesar učenici mogu dobiti stipendije tvrtke „Zagorje-Tehnobeton“. Nakon trogodišnjeg staža može se polagati majstorski ispit i otvoriti vlastita obrtnička radionica.

Zidar – deficitarno zanimanje Gradi, popravlja, adaptira i održava građevinske objekte.

Tesar – deficitarno zanimanje Izrađuje drvne konstrukcije, krovišta, oplate, ograde itd.

Keramičar oblagač Polaže keramičke i druge pločice i obloge.


Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima Upravlja dizalicama, bagerima, utovarivačima i drugim strojevima.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava, moderno opremljene učionice, laboratoriji, praktikumi i kabineti, multimedijska dvorana, sportska dvorana.

Mogućnosti:

Dodatna, izborna, fakultativna i terenska nastava, literarna i likovna grupa, kazališna družina, školski rock-sastav.


GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Kapucinski trg 8, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 213-123 Fax: 042/ 213- 715 E-mail: glazbena-skola@vz.t-com.hr WEB adresa: www.glazbenaskolauvarazdinu.hr

TRAJANJE

BROJ UČENIKA

Glazbenik - program srednje škole

Glazbenik klavirist

4

8

Glazbenik violist

4

1

Glazbenik violončelist

4

2

Glazbenik gitarist

4

2

Glazbenik oboist

4

2

Glazbenik flautist

4

2

Glazbenik klarinetist

4

4

Glazbenik saksofonist

4

4

Glazbenik trubač

4

1

Glazbenik trombonist

4

2

Glazbenik tubist

4

1

Glazbenik udaraljkaš

4

1

Glazbenik harmonikaš

4

4

Glazbenik solo pjevač

4

11

Glazbenik - teorijski smjer

4

12

Glazbenik orguljaš

4

3

UKUPNO - program srednje škole

60

NAZIV PROGRAMA


Glazbenik - pripremna naobrazba

Glazbenik kontrabasist

2

2

Glazbenik oboist

2

1

Glazbenik flautist

2

2

Glazbenik klarinetist

2

3

Glazbenik rogist

2

2

Glazbenik trubač

2

1

Glazbenik trombonist

2

1

Glazbenik tubist

2

1

Glazbenik solo pjevač

2

10

Glazbenik - teoretski smjer

2

10

UKUPNO - pripremna naobrazba

33

UKUPNO

93

Osigurano:

Stručni i općeobrazovni predmeti slušaju se na istom mjestu (muzička gimnazija, jedna od tri u Hrvatskoj), kvalitetni profesori u općeobrazovnim i vrhunski glazbenici u stručnim predmetima.

Mogućnosti:

Polaganje državne mature, za upis u 1. pripremni razred (šestogodišnji program 2+4) nije potrebna prethodna glazbena naobrazba, daljnje školovanje na fakultetima u zemlji i inozemstvu.


SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA“ Osnivač: Varaždinska županija Adresa: Vinička 53, Marčan, 42207 Vinica Telefon: 042/ 208-441 i 042/ 722-131 Fax: 042/ 722-131 E-mail: ss-vinica-501@skole.t-com.hr WEB adresa: www.ss-poljoprivrednaiveterinarska-vinica.skole.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Poljoprivredni tehničar vrtlar

4

0,5

12

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

4

0,5

12

Poljoprivredni tehničar opći

4

0,5

12

NAZIV PROGRAMA

Poljoprivredni tehničar – dislocirani odjel Ludbreg

4

1

28

Veterinarski tehničar

4

0,5

12

Šumarski tehničar

4

0,5

12

Agroturistički tehničar

4

0,5

12

Kuhar

3

0,5

12

Cvjećar

3

0,5

12

Pomoćni vrtlar TES

3

1

5

Pomoćni vrtlar TES - dislocirani odjel Ludbreg

3

1

5

Pomoćni kuhar TES

3

1

5

Mesar JMO

3

0,25

6

Mljekar JMO

3

0,25

6

Kuhar (JMO)

3

0,5

12

UKUPNO

9

163


Četverogodišnja zanimanja Poljoprivredni tehničar vrtlar S potrebnim znanjem i vještinama za proizvodnju ukrasnog bilja - grmlja, drveća i cvijeća te njihovu primjenu u oplemenjivanju i uređenju životnog i radnog prostora, mogu projektirati i uređivati okoliš ili se zaposliti u vrtnim centrima.

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut Stječe znanja o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim nametnicima i korovima, upoznaje mogućnosti i mjere zaštite bilja, sredstva za zaštitu i njihovu primjenu, te njihovo djelovanje na čovjeka i okoliš. Uči se o važnosti zdrave životne sredine kao i o drugim ekološki prihvatljivim mogućnostima poljoprivredne proizvodnje i zaštite bilja. Posao mogu naći u poljoprivrednim apotekama i drugim trgovinama koje nude zaštitna sredstva koje su zakonom dužne zaposliti fitofarmaceuta.

Poljoprivredni tehničar opći Zanimanje objedinjuje sva znanja iz poljoprivrede bez obzira radi li se o biljnoj ili stočarskoj proizvodnji i pruža najbolju podlogu za nastavak školovanja.

Veterinarski tehničar Osposobljen je za poslove pomoćnika veterinara u poslovima održavanja zdravlja stoke, pri­ mjene određenih postupaka u uzgoju i iskorištavanju životinja, te drugih zadaća propisanih zakonskim odredbama.

Šumarski tehničar Nakon završnog ispita učenik se može zaposliti kao pomoćnik inženjera šumarstva. Na mjestu pomoćnika samostalno izvršava složenije poslove na uzgajanju, zaštiti, uređenju i iskoriš­ta­va­nju šuma i organizaciji radilišta, izravno rukovodi radom radnika na radilištu, sudjeluje pri uvo­đe­nju radnika u rad, kontrolira kvalitetu rada, brine o održavanju alata i strojeva, vodi evi­den­ciju i statistiku izvršenih radova, prikuplja podatke o tehničkim normama i njihovoj primjeni, te obavlja opažanja za dijagnostičko-prognostičku službu o zaštiti šuma.


Agroturistički tehničar Ovo zanimanje ujedinjuje poljoprivredu, turizam i ugostiteljstvo. Agroturistički tehničar se zapošljava u manjim ugostiteljskim objektima koji u djelovanju svoga rada imaju poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane, a može nastaviti studij na srodnim fakultetima.

Trogodišnja zanimanja Kuhar (JMO) Danas vrlo atraktivno zanimanje koje omogućuje zapošljavanje u vrlo širokom spektru radnih mjesta i zapravo se može svrstati u umjetničke vještine.

Cvjećar Težište je na upoznavanju, uzgoju, njezi i primjeni rezanog cvijeća, lončanica, zelenila i drugih materijala koji se koriste u izradi cvjetnih aranžmana. Učenici koji se žele baviti takvim poslovima moraju voljeti cvijeće, imati osjećaj za sklad, boje i uređenje okoliša i interijera.Nakon položenog završnog ispita zaposlenje mogu naći u vrtlarijama i cvjećarnicama ili mogu otvoriti samostalni obrt.

Pomoćni vrtlar Može raditi na poslovima održavanja i njege vrtova, povrtnjaka ili zelenih površina.

Mesar (JMO) Mesari se zapošljavaju u klaonicama, u industriji za preradu mesa, u obrtničkim radnjama te u prodavaonicama mesa i mesnih prerađevina.

Mljekar (JMO) Odgoj i obrazovanje učenika za zanatsku i industrijsku obradu mlijeka, proizvodnju mlijeka i proizvoda od mlijeka uz razvijanje komunikacijskih i uslužnih sposobnosti, radnih navika i pozitivnog odnosa prema radnoj okolini.


Pomoćni kuhar (TES) Cilj programa je usvajanje osnovnih znanja u ugostiteljstvu i turizmu, upoznavanje tehnologije, upoznavanje robe i higijene te osposobljavanje za obavljanje radnih operacija pomoćnog kuhinjskog radnika.

Osigurano:

Jednosmjenska nastava, besplatan prijevoz do škole, vrhunska oprema i učionice, praktikumi za uzgoj ukrasnog grmlja, drveća i cvijeća: klijališta, veliki dendrološki rasadnik, staklenici, kontejnerska stanica, aranžerska radionica, povrtnjak, voćnjak, staje za krave muzare i konje, koze i perad, ratarske površine; moderna mehanizacija, novi kuharski praktikum, nova sportska dvorana, rad u vrlo pozitivnom okruženju (priroda i emocionalno senzibilizirani nastavnici i ostalo osoblje).

Mogućnosti:

Veliki izbor slobodnih aktivnosti i dokazivanje vlastite kreativnosti koja se može vrlo brzo primijeniti u životu.


PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA U VARAŽDINU S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Supilova 22, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 200-334, 042/ 200-335 E-mail: tajnistvo@privatna.net WEB adresa: www.privatna.net

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

1

18

Klasična gimnazija

4

1

15

2

33

NAZIV PROGRAMA

UKUPNO

U školskoj godini 2011/2012. učenici se mogu upisati u opću gimnaziju prema programu općih gimnazija, opću gimnaziju ekonomskog usmjerenja, opću gimnaziju informatičkog usmjerenja i sportsku gimnaziju namijenjenu sportašima kako bi se i dalje mogli baviti sportom, ali i uspješno savladavati gradivo opće gimnazije. Sličan program namijenjen je i općoj edukaciji mladih glazbenika. Osim u opću gimnaziju, učenici se mogu upisati i u klasičnu gimnaziju specifičnu po učenju klasičnih jezika. Cijena školske godine je 20.000,00 kn. U prvi razred mogu se upisati učenici koji su u 8. razredu osnovne škole postigli odličan ili vrlo dobar uspjeh.

Osigurano:

Kroz petodnevni radni tjedan boravak u školi od 8 do 16 sati, mali broj učenika u razredu, individualizirani pristup svakom učeniku, upisom u školu svaki učenik dobiva profesora mentora koji dijagnosticira probleme i svakodnevno pomaže u rješavanju, instrukcije u školi, konzultacije, dodatni rad s nadarenim učenicima, gotovo 100% tni upis na željene fakultete, pripreme za polaganje državne mature već od prvog razreda, nastava većine predmeta organizirana u «blokovima» od 8 do


10 tjedana unutar kojih učenici imaju veći broj sati nastave iz predmeta koji u tom bloku uče, dok neke druge predmete u tom periodu uopće nemaju. Na taj način učenici nikada nemaju u isto vrijeme sve predmete, što im omogućava da se usredotoče na manji broj sadržaja i efikasnije uče.

Mogućnosti:

Treći strani jezik, učenje stranog jezika u sklopu Škole stranih jezika u večernjim terminima, polaganje međunarodnih ispita i stjecanje certifikata za poznavanje stranih jezika, mogućnost učenja povijesti, geografije, kemije, biologije na engleskom jeziku, učenje stranih jezika u Njemačkoj i Engleskoj, po potrebi posebno organizirane individualne konzultacije i instrukcije i subotama.


PRIVATNA VARAŽDINSKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Stanka Vraza 37, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 330 385 Fax: 042/ 303 486 E-mail: info@skola-ziger.hr WEB adresa: www.skola-ziger.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

1

15

Jezična gimnazija

4

1

15

2

30

NAZIV PROGRAMA

UKUPNO

Program opće gimnazije uravnoteženo priprema učenike za studij prirodoslovnih i humanističkih predmeta, dok program jezične gimnazije stavlja naglasak na strane jezike. U oba programa učenici mogu odabrati 3. strani jezik, a u nekoliko predmeta nastava je dvojezična (engleski). Pri upisu prednost imaju učenici odličnog i vrlodobrog uspjeha.

Osigurano:

Nastava od 8 do 16, slobodne subote, mala odjeljenja, individualni pristup, nastava uz pomoć multimedijalnih sredstava, pomoć pri učenju u školi, mentorsko vođenje učenika, ocjene dostupne roditeljima putem školskog webimenika.

Mogućnosti:

Besplatno dodatno učenje stranih jezika, veliki izbor izbornih i fakultativnih predmeta: vjeronauk, etika, govorništvo (retorika), filmska kultura, scenska kultura, medijska kultura, ekonomija, treći strani jezik, dramska grupa; poticanje likovnog, dramskog, literarnog i glazbenog kreativnog izražavanja, kreativnog pisanja, korištenja govorničkih vještina, humanitarnih aktivnosti; terenska nastava, posjete izložbama, predstavama, koncertima međunarodna razmjena učenika.


SREDNJA ŠKOLA MARUŠEVEC S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Maruševec 82, 42 243 Maruševec; Telefon: 042/ 729-315; 042/ 729-304; E-mail: ss-marusevec@vz.t-com.hr WEB adresa: http://ss-marusevec.skole.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Opća gimnazija

4

1

24

Medicinska sestra/tehničar opće njege

5

1

24

UKUPNO

2,00

48

NAZIV PROGRAMA

U školskoj godini 2011./2012. upisuje se 1 razred u opću gimnaziju s bodovnim pragom od 46 bodova te 1 razred medicinskih sestara/tehničara s bodovnim pragom od 36 bodova gdje je kod upisa potrebna i liječnička svjedodžba medicine rada. Cijena nastave: 400 kn mjesečno.

Osigurano:

Škola ima kršćanske ciljeve, razvija odgovornost i senzibilizira učenike za potrebe drugih ljudi, rad u malim razredima, učenički dom, zdrava prehrana, praksa u bolnici.

Poseban uvjet:

Apstinencija – uzdržavanje od pušenja i ostalih sredstava ovisnosti.

Mogućnosti:

Škole partneri u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i SAD-u omogućuju stjecanje znanja engleskog i njemačkog jezika te u području medicinskih znanosti.


PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA VARAŽDIN S PRAVOM JAVNOSTI Adresa: Matka Laginje 6, 42000 Varaždin Telefon: 042/ 260-609 i 042/ 260-423 Fax: 042/ 260-609 E-mail: pssv@pssv.hr WEB adresa: www.pssv.hr

TRAJANJE

BROJ RAZREDA

BROJ UČENIKA

Ekonomist

4

0,5

12

Komercijalist

4

0,5

12

UKUPNO

1

24

NAZIV PROGRAMA

U školskoj godini 2011./2012. omogućuje se upis učenika u prvi razred srednjoškolskog programa za zanimanja: ekonomist i komercijalist. Mogu se upisati učenici koji su u 8. razredu osnovne škole postigli odličan ili vrlo dobar uspjeh. Radno vrijeme tajništva škole je od 9:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00 sati. Cijena mjesečne školarine je 1.500,00 kuna. Individualni pristup i rad u manjim skupinama omogućuje efikasnije i lakše usvajanje pozitivnih moralnih vrijednosti i znanja iz određenih predmeta, a kod učenika koji sudjeluju u nastavi svojim izlaganjima, pitanjima i diskusijama smanjuje se strah, omogućuje razvijanje komunikacijskih sposobnosti, potiče veća motiviranost, kao i želja za dokazivanjem.

Osigurano:

• dodatna nastava iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika po gimnazijskom programu • izborna nastava iz suvremenih komunikacija, gospodarstva svijeta, osnova prava, menadžmenta


• uspješno sudjelovanje na natjecanjima stimulirano smanjenjem plaćanja godišnje školarine • opravdan odlazak sportaša na treninge i natjecanja i besplatno sudjelovanje na odabranom tečaju osposobljavanja koje škola provodi u odobrenim programima obrazovanja odraslih

Mogućnosti:

Stjecanje prvog zanimanja kojim se omogućava zapošljavanje na knjigovodstvenim poslovima, uredskom poslovanju, organizaciji, nabavi, prodaji, promidžbi, različitih tvrtki ili djelatnosti. Polaganje državne mature i nastavak školovanja upisom na odabrani fakultet ili stručni studij. Samostalno vođenje malog i srednjeg proizvodnog ili uslužnog poduzeća.


Putovanje u školu vlakom i autobusom Dragi učenici! U vrijeme kada odabirete nastavak vašeg školovanja i razmišljate koju srednju školu upisati, mnogi od vas već sada znaju da će svakoga dana na putu u školu i povratku iz nje koristiti vlak i/ ili autobus. Želimo vam ovim kratkim tekstom prenijeti nekoliko važnih informacija o tome kako funkcionira prijevoz vlakom i autobusom i kako ga sigurno svakodnevno koristiti. Želimo vam sretno i ugodno putovanje!

Gdje se može naći vozni red javnog prijevoza? Vozni red dostupan je putem knjižica koje se mogu kupiti na željezničkim i autobusnim kolodvorima. Vozni redovi izvješeni su na uvid putnicima u svim željezničkim i autobusnim kolodvorima i na nekim stajalištima. Besplatno se vozni red vlakova može pregledati putem tražilice na www.hznet.hr/voznired web stranici. Informacije o autobusnom prijevozu mogu se vidjeti na web stranicama www.ap.hr gdje se mogu pronaći vozni redovi Gradskog autobusa za Varaždin te još neki vozni redovi za pojedine relacije. Telefonske informacije za željeznički prijevoz mogu se dobiti od 0-24 sata na info-telefonu 060 333 444 (fiksne mreže 1,71 kn/minuta, mobilne mreže 2,92 kn/minuta). Telefonske informacije za autobusni prijevoz u Varaždinskoj županiji mogu se dobiti od 0-24 sata na info-telefonu 060 333 555 (fiksne mreže 1,71 kn/minuta, mobilne mreže 2,92 kn/minuta).

Što je to integrirani javni prijevoz putnika? Varaždinska i Međimurska županija zajedno su pokrenuli projekt uspostave „Integriranog javnog prijevoza putnika (IJPP)“. To je sustav lokalnog prijevoza putnika u kojem su vlakovi i autobusi ujedinjeni u jedan prijevozni sustav. U takvom sustavu moguće je presjedati iz vlaka u autobus i obrnuto na pojedinim zajedničkim stajalištima. Vozni redovi vlakova i autobusa tada su međusobno usklađeni i presjedanja su moguća u kratkom roku. Putnici u takvom sustavu mogu s jednom zajedničkom prijevoznom kartom koristiti i vlak i autobus. Ovakav sustav primjenjuje su u razvijenim europskim zemljama i omogućava racionalno korištenje vozila javnog prijevoza i mnogo veći broj polazaka i vlakova i autobusa. IJPP je u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji tek u fazi pokretanja i neke će se njegove prednosti moći vidjeti u praksi za nekoliko godina. Više informacija o IJPP-u možete naći na www.szz.hr web stranicama Saveza za željeznicu.


Osnovna pravila sigurnosti Da bi vaše putovanje bilo ugodno, mora prije svega biti sigurno. Već ste naučili i u praksi mnogo puta vidjeli da vi kao sudionici u cestovnom prometu, bilo da ste pješaci ili biciklisti, morate poštivati određena pravila kako bi se izbjeglo ozljeđivanje ili smrtno stradavanje u prometu. U javnom prijevozu također se moraju poštovati određena pravila sigurnosti kako bi se izbjegle neželjene posljedice. • Na željezničkim i autobusnim kolodvorima i stajalištima uvijek se krećite po površinama za kretanje putnika. Nikada se ne krećite po željezničkim tračnicama ili po kolniku gdje dolaze autobusi. • Na peronima željezničkih kolodvora i stajališta uvijek dočekujte vlak iza označene žute linije dovoljno udaljeni od tračnica. • Nikada ne ulazite u vlak ili autobus ako se oni kreću, pa makar i jako polako. To predstavlja veliki rizik od pada i stradavanja. • Nikada ne pokušavajte otvoriti vrata vlaka ili autobusa prije nego se oni u potpunosti zaustave. • Nikada ne izlazite iz vlaka ili autobusa prije nego se u potpunosti zaustave. • Ne uništavajte sjedala, podove, zidove i ostalu opremu unutar vozila javnog prijevoza jer uništavanje umanjuje udobnost i sigurnost vas i svih građana koji koriste javni prijevoz. • Kulturno komunicirajte sa službenim osobama i ostalim putnicima u vozilima javnog prijevoza. U slučaju neprimjerenog ponašanja (verbalne ili fizičke prijetnje, opijanja, pušenja, krađe i sl.) obratite se službenim osobama. • Poštujte starije i nemoćne osobe te osobe s posebnim potrebama kod ulaska i izlaska iz vozila javnog prijevoza. U slučaju gužve ustupite im svoje mjesto. • Poštujte savjete i upozorenja službenih osoba u vozilima javnog prijevoza ili na kolodvorima. • Ne zaboravite da svojim odgovornim ponašanjem uvijek doprinosite udobnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu.

POŠTUJTE OVDJE NAVEDENA PRAVILA I PUTOVATI ĆETE SIGURNO I BEZBRIŽNO!


Oblikovanje i prijelom Udruga Tarkus 2009. Treće izdanje, ožujak 2011.

Odaberi svoju školu  

Varaždinska županija je i ove godine pripremila jedinstvenu kampanju ‘Odaberi svoju školu’ koju prati i pripadajuća brošura

Odaberi svoju školu  

Varaždinska županija je i ove godine pripremila jedinstvenu kampanju ‘Odaberi svoju školu’ koju prati i pripadajuća brošura

Advertisement