Page 1

Časopis zaměstnanců společnosti Unilever Zmrzlina je lepší, než myslíte Vůně čokolády Palmový olej musíme získávat odpovědně Polévky plné zeleniny 2/2008


Vážené kolegyně, vážení kolegové, určitě vás potěší, že rok 2008 začal pro náš region velmi dobře, i když se znovu ukazuje, že bude náročný, a to jak externě, tak i interně. Trh je velmi konkurenční, což je pro nás ale jedině dobře. Konkurence je pro náš byznys důležitá, protože nás stále nutí být lepší a lepší. Operational excellence je klíčovým krokem k vítězství na trhu a my se musíme stále snažit zvyšovat své výhody vůči konkurentům porozuměním zákazníkům, což nám pomůže získat nové zákazníky, a porozuměním konkurentům samotným. Od mnoha zákazníků jsem už slyšela, že respektují naši profesionalitu. Je skvělé to slyšet, ale nesmí nás to nikdy zastavit v hledání nových způsobů, jak zlepšit kvalitu, zvýšit efektivitu a snížit náklady. Jsme na nejlepší cestě za stejně úspěšným rokem 2008, především proto, že máme ty správné lidi se správným přístupem. Hodně štěstí. Tracey ROGERS

Rychlý růst, inovace a podpora značek Měli jsme dobrý start do nového roku, doprovázený rychlým organickým růstem prakticky ve všech našich kategoriích, včetně zásadního zlepšení provozní marže. Pokračujeme v investování do podpory našich značek a podnikáme při tom nezbytné kroky v oblasti cenové tvorby s cílem kompenzovat strmý růst ceny komodit. Máme účinný program inovací pro rok 2008 s mnoha významnými inovacemi, které se již objevují na trhu. Očekáváme, že naše iniciativy zaměřené na zvyšování produktivity a hod-

noty budou nadále přinášet skvělé výsledky. Disciplinovaná realizace naší strategie spolu s kombinovanými výhodami silných značek, řad produktů sloužících každodenním potřebám zákazníků a naší široké geografické stopy nás udržují v dobrém postavení, které nám umožňuje dosa-

hovat konkurenceschopného růstu při zásadním zlepšení provozní marže v roce 2008 navzdory náročným podmínkám. I když jsme teprve na začátku roku, očekáváme, že růst základních tržeb bude v roce 2008 vyšší než rozsah 3–5 %, který jsme si dali za cíl. Patrick Cescau, výkonný ředitel skupiny

Globální výsledky za 1. čtvrtletí roku 2008 Klíčové finanční ukazatele Miliony €

Obrat Provozní zisk Zisk před zdaněním Čistý zisk EPS (EUR)

Aktuální ukazatel 9571 1815 1782 1407 0000,47

Aktuální ukazatel 00 % 39 % 34 % 34 % 35 %

1. čtvrtletí roku 2008 zvýšení/(pokles) Konstantní ukazatel 06 % 46 % 39 % 39 % 39 %


Projekt Sales and Operations Planning pokračuje dál!

Získat klíčové trhy Zaměřit se na celkovou sílu Unileveru, aby byl průřez našeho portfolia úspěšný.

V posledních týdnech došlo v projektu Sales and Operations Planning (S&OP) k velké změně, a sice k výměně leadera celého projektu. Po Pavlu Hampejsovi převzal projekt Leoš Nováček. Leoš pracuje v Unileveru již 6 let a působil nejdříve v logistice divizí Potravin a Foodsolutions, poté měl na starosti oddělení Customer Service ČR a SR. V rámci této pozice byl Leoš odpovědný i za projekt Customer Care Teamů a po jejich implementaci se stal leaderem jednoho z nově vytvořených týmů. Položili jsme mu pár otázek vztahujících se k S&OP. Jen krátce a pro zopakování... O co vlastně v projektu S&OP jde? Jedná se o sladění procesu plánování prodejů, a to nejen v rámci Unilever ČR a SR, ale celého clusteru CE. Cílem je nastavit jednoduchý a efektivní proces plánování, do kterého přicházejí vstupy z oddělení CD, Finance, Logistika a Marketing a výstupem je společný plán prodejů, se kterým následně firma pracuje. Nejedná se o žádnou raketovou vědu, protože významná část z toho, co se chystáme implementovat, již v jednotlivých divizích firmy ve větší či menší míře funguje. Cílem je tyto aktivity sjednotit podle stejných principů v rámci všech divizí a všech zemí clusteru CE.   V jaké fázi se projekt nachází? Projekt již prošel fázemi zjišťování stávajícího stavu, detailním návrhem nového procesu a přípravou potřebných nástrojů. Nyní se dostáváme do fáze testování nového procesu na klíčové kategorii SCC, která bude v Čechách a na Slovensku probíhat v měsíci červnu.

Jak bude projekt dále pokračovat? V průběhu testování procesu doladíme jednotlivé nástroje a postupy a od září proběhne plná implementace v divizích Foods a HPC. V listopadu se přidá také Algida a Foodsolutions.   V jaké fázi je projekt v ostatních zemích CE? Již zmíněné načasování se týká Čech a Slovenska. V Maďarsku proběhne implementace s měsíčním odstupem tak, aby bylo možné všechny kroky pečlivě koordinovat.   Co mají na starosti jednotliví členové týmu? Sponzorem projektu je Antonín Jiroušek, koordinátorem implementace v Maďarsku je István Takács, Slovensko reprezentuje Mária Trnková, některé části projektu, jako je například školení uživatelů, má na starosti Andrej Valko, logistickou část mají na starosti Radek Uhlíř za Foods, Katka Lojová za HPC a Melinda Serenyi za Maďarsko, oblast

zákaznických financí koordinuje Marcela Chládková, Category Finance koordinují Gabriella Joó a Rita Talasz. Brand Building reprezentuje Radka Šimánková za Foods a Gyorgi Némethi za HPC, Customer Marketing koordinuje Milan Pekárek a Eva Bardi, Prodejní oddělení reprezentuje Jiří Mlích a Zsolt Csigeledi, Algidu zastupuje Radek Rubeš a Csaba Burjan. Co myslíš, že se zavedením S&OP změní? Zkušenosti z jiných firem i těch poboček Unileveru, které S&OP již zavedly, jednoznačně potvrzují, že S&OP napomáhá zpřesnění odhadu prodejů. To má za následek zlepšení servisní úrovně, a tím, že se sníží výpadky zásob, se přirozeně zvýší prodej, což je ta hlavní motivace. Důležité jsou však i úspory plynoucí z možnosti snížit zásoby, a tedy i pracovní kapitál, který se do zásob vkládá, a také náklady na skladování a odpis neprodejných zásob. Andrea Jandová

Rozvíjet nadprůměrné značky Vytvořit vedoucí pozice kategorií díky velkým značkám.

Vyhrát s našimi zákazníky Vybudovat konkurenceschopnou cestu na trh.

Upevnit konkurenceschopnost Zjednodušit procesy, zaměřit se na vítězství a doručení cashflow.

Přinášet vitalitu Zapojit celý Unilever.

S&OP Milestones 2008 březen

duben

květen

červen

červenec srpen

září

říjen

listopad

Design nového procesu Pilotní projekt – SCC Trénink uživatelů Go live – Food, HPC Go live – ICF, Foodsolutions 03


Gabriella Cilmi pro značku Rexona Některým z vás možná toto jméno nic neříká, někdo jste už možná o ní či od ní sem tam něco zaslechli ve vysílání v rádiu. Každopádně o ní ještě určitě všichni uslyšíme! Má příjemně zastřený sexy hlas, který zajímavým způsobem vybočuje z řady současného „jednobarevného“ repertoáru v rádiích. Od druhé poloviny dubna a po celý květen si můžete vychutnat její píseň Sweet about me v televizním spotu, který představuje nové kuličkové deodoranty Rexona, správně postavené na hlavu. www.gabriellacilmi.com

04

Řada produktů Dove body wash má nové obaly. Jsou samozřejmě elegantní, jak se na prémiovou značnu sluší, ovšem mají i jednu na první pohled skrytou výhodu – při jejich výrobě se spotřebuje méně plastů. Inspirace tvary, které je možné najít v přírodě, přirozeně patří ke Kampani za skutečnou krásu. Nejde však jen o vzhled, obaly ve tvaru slzy byly vyvinuty i s ohledem na pohlodlí spořebitelů, tedy aby se dobře držely v ruce. Z analýzy provedené ve Spojených státech amerických navíc vyplývá, že je na výrobu potřeba o 15 % méně plastu. To odpovídá vyššímu zájmu o výrobky, které méně zatěžují životní prostředí.

Méně materiálu bez snížení kvality John Hines, globální operační manažer R&D pro značku Dove, k tomu říká: „Záměrem bylo vytvořit obal

odpovídající strategii Vitalita v rámci HPC tím, že jeho environmentální dopad bude nižší.“ Redukce množství plastu však v žádném případě nevede ke snižování kvality, to si prémiová značka Dove rozhodně nemůže dovolit.

Spokojení spotřebitelé Nové obaly oceňují i spotřebitelé. Při testování označilo 39 % respondentů tento počin za výborný krok správným směrem. Produkty Dove ve tvaru slzy se spotřebitelům v Evropě a Severní Americe představily v prvním čtvrtletí 2007, v Asii se objevily ve třetím čtvrtletí a na začátku roku 2008 dorazily i do Jižní Ameriky.

ATED PR

é y s o k v n eˇ v t úro i fi k á Cer t sionální e prof

200

7

V červnovém čísle časopisu Score najdou čtenáři malé překvapení – na přibaleném CD bude hra, v níž bude mít výraznou roli Rexona for men. Zajímavý marketingový projekt se výborně hodí ke konceptu o budoucnosti (Future Ready Protection) i pro cílovou skupinu značky. Děj hry je umístěn do pražské stanice metra Muzeum, kde se na plakátech, citylightech a metro vision screenech bude objevovat Rexona. Rexona je do hry zapojena také aktivně – hráč může během hry získat futuristickou Rexona zbraň a do ní také sbírat produkty Rexona, čímž získá Rexona ochranu. Časopis Score s CD vyjde v červnu v nákladu 35–40 000 ks. Bude ji doprovázet celostránkový inzerát a logo na CD. Hra bude od července k dispozici také on-line na stránkách Score.

Dove ekologické obaly jsou spotřebitelským hitem

TO

Rexona gamerům

Učko je TOP Rated Interní časopis společnosti Unilever Učko získal ocenění vysoké profesionální úrovně Top Rated v soutěži firemních periodik Zlatý středník, kterou organizuje PR Klub. Ocenění se vztahuje k ročníku 2007, kdy se poprvé objevilo Učko v novém kabátě. Přejeme Učku, ať se mu daří i v příštích letech.


Majonézy rostou, tatarky se drží

Pečení hrou Pro rodiče s dětmi je určena akce Hera vesnička Veselý Pekařov. Děti se ve Veselém Pekařově na chvíli promění v malé pekařské učedníky. Budou si samy moci vyzkoušet pekařské řemeslo – jak se válí těsto, vykrajuje cukroví, zdobí perníčky a další pekařské činnosti. Na závěr dostane každý malý učedník pekařské překvapení.

Kategorie majonéz pokračuje v růstu a zdá se, že i trh tatarských omáček zastavil svůj pokles. Tržní podíly značky Hellmann's na obou trzích rostou, a to jak v porovnání se stejným obdobím minulého roku, tak i dlouhodobě. Značce Hellmann's se daří i na Slovensku, kde posiluje tržní podíl v majonézách a v tatarských omáčkách si drží stabilní pozici. Daří se i našemu největšímu konkurentovi, privátním značkám, které posilují tržní podíly na obou trzích.

Máslo pomáhá žlutým tukům Kategorie žlutých tuků roste i letos. Náš tržní podíl je v porovnání se stejným obdobím minulého roku vyšší. Dlouhodobě klesá v hodnotě, ale roste v objemu. Důvodem je máslo, které je v porovnání s loňským rokem dražší. Co se tržních podílů značek týče, Rama oproti minulému roku ztrácí, Flora je stabilní a Perla roste. Na Slovensku je náš tržní podíl ve žlutých tucích v porovnání s loňským rokem stabilní. Ramě se daří a mírně svůj tržní podíl zvyšuje, Perla a Flora jsou stabilní. Celý trh žlutých tuků na Slovensku roste v hodnotě, ale klesá v objemu.

Kde se bude péct? Veselý Pekařov byl součástí Bambiriády 24. 5. v Chomutově. O týden později přijel do Prahy na festival Mezi ploty (31. 5.–1. 6.) a 7. 6. putoval do Kadaně oslavit narozeniny Maxipsa Fíka. Po prázdninách se ještě objeví na festivalu Jičín Město pohádek (13. 9.–14. 9.).

Pečeme s dětmi i pro ně

Podrobnější informace o všech aktivitách najdete na www.pecenijeradost.cz

Kampaň na podporu značky Hera pokračuje i letos. Oblíbená Sobotní škola pečení pro milovnice pečení, ale nejen pro ně, proběhne i letos v několika českých dětských domovech. Všem, kteří hledají inspiraci pro pečení, nabízí značka Hera každoročně možnost vyzkoušet si pod vedením viceprezidentky Asociace kuchařů a cukrářů Pavlíny Berzsiové a herečky Petry Špindlerové spoustu rozmanitých receptů a naučit se od nich praktické triky, jak si pečení usnadnit. Letošní první kurz pečení se uskutečnil v sobotu 26. dubna. Kurzy probíhají ve třech dětských domovech záro-

veň – v Klánovicích u Prahy, Chomutově a Přerově. Přihlásit se můžete na naší infolince nebo na stránkách www.pecenijeradost.cz, kde najdete i recepty, fotky a videa z proběhlých lekcí.

Termíny a zaměření Sobotní školy pečení 24. 5. 2008 14. 6. 2008 20. 9. 2008 25. 10. 2008 15. 11. 2008

jahody třešně a višně jablka ořechy Vánoce

05


Ramík a Ramína přijíždějí na vlně Ramy! Značka Rama se rozrostla o dvojici maskotů Ramíka a Ramínu. Ramíci společně boardují na vlně Ramy a vyvádějí různé kousky, aby k sobě přilákali pozornost dětských očí.

Během květnové aktivace se tyto postavičky představily dětem v podobě samolepek na obchodech (přímo na výrobcích), v televizi, tisku a na internetu. Samolepky vyletěly do světa hned v 10 provedeních, a tak se děti rychle seznámí s tím, co všechno Ramík a Ramína dokáží a také o čem nejčastěji sní. Kreativní návrh vznikl v agentuře Onyx Company. Ta v současné době zapojila postavičky do celkové strategie reklamní kampaně, zajistila jejich adaptaci pro jednotlivá média a připravila jarní propagaci značky Rama za pomoci maskotů také pro Slovensko.

06

Touto cestou se značka Rama snaží dětem zatraktivnit svačení, na které děti často zapomínají. Každý přece ví, že správné holky a kluci potřebují spoustu energie ve škole i při sportu, stejně tak jako jejich noví kamarádi Ramík a Ramína. Oni dva jsou přece ti, kteří nejlépe rozumí svačinám. Přesně vědí, co má každá správná svačina obsahovat a že jejím základem je chléb namazaný Ramou. Zatímco děti má přesvědčit vizáž a uvažování vrstevníků (Ramíků), na dospělé jsou cíleny konkrétní informace o zdravém životním stylu (Rama jako zdroj esenciálních mastných kyselin a vitamínů A, D a E, resp. B). Pro-

to na jednotlivých obrazových variacích nechybí kromě Ramíků ani motiv zdravé svačiny. Motto jarní kampaně zní: „Mami, udělej nám tu dobrou svačinu s Ramou, jako má Ramík a Ramína. My teď sbíráme jejich samolepky.“ S jarem však všechno neskončí! Pro další kampaně připravuje značka Rama další dárky a aktivity, kde se budeme více a více seznamovat s Ramíkem a Ramínou. Děti si tak najdou důvod, proč svačit, a jejich maminkám se uleví, že už je do svačení nebudou muset tolik nutit. Více informací na www.mojerama.cz Pavlína Princová

Nejlepší máslová novinka Perla Máslová vyhrála letošní klání v anketě Volba spotřebitele a získala první místo v kategorii margarínů. Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka je marketingový program, který již osmým rokem monitoruje a oceňuje nové a inovované výrobky rychloobrátkového sektoru uvedené na český trh během předchozího roku a půl. Vítězné výrobky získávají silný marketingový a komunikační nástroj – roční licenci na logo Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka. Logo programu funguje jako akcelerátor tržeb a prodlužuje životnost výrobků. Zákazníkům pomáhá v orientaci mezi několika tisíci novinek, které jsou každoročně uváděny na český trh, a s výběrem těch nejlepších z nich.


Začněte s polévkou Spotřeba zeleniny v České republice stoupá. Odborníci na výživu se přesto shodují na tom, že jí jíme stále málo. Na talíři by se nám častěji měla objevovat například košťálová a listová zelenina. Jednou z cest, jak se na náš stůl může dostat zelenina, jsou dnes poněkud opomíjené polévky.

Proč je vůbec zelenina důležitá? Kromě toho, že vyvolává pocit sytosti a obvykle bývá nízkokalorická, obsahuje také vlákninu, minerály a různé biologicky aktivní látky. Ovšem zkonzumovat doporučenou dávku zeleniny nemusí být pro každého snadné. Lehká jídla z čerstvé zeleniny získávají v naší zemi svou pozici jen pozvolna. Obecné doporučení pro příjem ovoce a zeleniny (syrové či vařené) pro dospělé je minimálně 250 g, optimálně však 500 až 600 g denně, což odpovídá přibližně 5 porcím.

Bílkoviny, sacharidy i vitamíny Polévky jsou jedním z nejstarších jídel na světě, ovšem zdá se, že jsme na tento jednoduchý, ale důležitý pokrm začali zapomínat. Přínos polévek přitom spočívá v tom, že jsou nejen chutné a zasytí, ale jsou také velmi cenné z mnoha hledisek: pokud jsou vyrobeny z kvalitních surovin, dodávají tělu kromě vlákniny a vody také bílkoviny, sacharidy, vitamíny a ostatní živiny.

80 % zeleniny Konzumace polévek Knorr Plná zeleniny, které obsahují 80 % zeleniny, je dobrou volbou pro každého zaměstnaného, uspěchaného a náročného člověka, který dbá o své zdraví. Zelenina, kterou tyto polévky obsahují, může pomoci dosáhnout doporučené denní dávky, samozřejmě jen při pravidelné konzumaci. Polévky Knorr obsahují pečlivě vybranou kvalitní sušenou zeleninu, koření, bylinky a jiné sušené složky. Sušení jako jedna z nejstarších přirozených

metod konzervace potravin zabraňuje šíření mikroorganizmů. Proto do výrobků tohoto typu jednoduše není třeba přidávat konzervační látky. Přídavkem horké vody dojde k téměř úplnému obnovení původního složení. Proto má sušená zelenina podob-

nou chuť i barvu jako čerstvá a díky moderní technologii zůstává zachována významná část jejich prospěšných účinků. Kvůli polévkám by se však nemělo zapomínat ani na čerstvou zeleninu a samozřejmě na pestrou a vyváženou stravu i zdravý životní styl. Jana Fábryová

Jednou z cest k příjmu zeleniny mohou být polévky. Zkuste to i Vy!

07


Milion dolarů Číně Skupina Unilever má v úmyslu darovat milion dolarů (733 000 €) na pomoc Číně po zemětřesení o síle 7,8 stupně Richterovy škály, které zasáhlo čínskou provincii Sečuan 12. května. Společnost Unilever China oznámila, že všichni zaměstnanci její kanceláře v Čengdu jsou v pořádku, ovšem v provincii Sečuan způsobila katastrofa obrovské škody. V polovině května úřední odhady uváděly, že zahynulo 20 000 lidí, ovšem obětí může být mnohem více.

Družicový pohled na cyklon

Pomoc obyvatelům Myanmaru Na začátku května postihl Myanmar cyklon Nargis. Na pomoc postiženým lidem vyčlenil Unilever 100 000 €, které budou rozděleny prostřednictvím Světového potravinového programu OSN. Na základě znalosti situace podložené odbornými stanovisky se Světový potravinový program (World Food Programme – WFP) rozhodl, že dar společnosti použije na lokální nákup 233 tun rýže, tedy množství, které by na jeden den vystačilo pro více než 580 000 lidí. Alan Jope, vedoucí postava partnerství společnosti Unilever s WFP zdůrazňuje, že obyvatelé Myanmaru tuto pomoc zoufale potřebují, a doplňuje: „Doufáme, že tato k nim co nejdříve dorazí“.

Unilever hladovým Tříleté partnerství společnosti Unilever s WFP začalo v lednu 2007. Tento ukázkový příklad spolupráce veřejného a soukromého sektoru si klade za cíl pomoci společnosti Unilever vybudovat loajalitu k jejím značkám „dobrot pro domácnosti“ (včetně značek Rama, Tulipan a Blue Band) a zároveň posílit snahy WFP o zlepšení zdraví a pohody dětí v chudých zemích.

08

Pomoci můžete i vy Na webovém serveru WPF byla také zřízena speciální stránka pro dary společnosti Unilever, kterou mohou použít i zaměstnanci pro poskytnutí osobních darů na pomoc Myanmaru i pro jiné aktivity WFP. red.

Myanmar (dříve Barma) Země se čtyřiceti miliony obyvatel leží mezi Indií, Čínou a Thajskem. Převážně zemědělský stát býval součástí britského impéria. Samostatnost získal po druhé světové válce. Od roku 1988 zemi vládne armáda.

Nejen pro oběti cyklonu Hotovostní darovací fond naší společnosti, ze kterého pochází tento dar, rozdělí 1,1 mil. € ročně.

V provincii Sečuan financuje Unilever China „Školu naděje“ (Hope School) ve správním obvodu Xinmiao. Také pracovníci a studenti této školy jsou podle zpráv v pořádku navzdory některým škodám na samotné školní budově. Společnost plánuje nejen opravu stávajících budov školy, ale i vybudování dvou nových.

Pomáhají zaměstnanci i společnost Ústředí společnosti Unilever China prosí zaměstnance o dary, které by společnosti umožnily poskytnout nejpotřebnější pomoc. Podnik slíbil, že poskytne stejnou částku, jakou věnují zaměstnanci. Na každém pracovišti je dárcovská schránka, o kterou se starají koordinátoři personalistiky. Prvním, kdo přispěl, byl předseda společnosti Unilever China Frank Braeken, k němuž se připojili kolegové, jako je například viceprezident pro finanční záležitosti a IT James Bruce, viceprezident pro rozvoj zákazníků Doug Bagley a viceprezident Zeng Xi Wen. Všichni zaměstnanci společnosti Unilever China byli osloveni e-mailem a požádáni o poskytnutí daru. Harish Manwani, prezident AACEE, říká: „Je to obrovská tragédie a všem, které postihla, patří náš soucit. Ulevilo se mi, když jsem se dozvěděl, že jsou naši lidé v pořádku, a těší mne, že Unilever přispívá k procesu obnovy.“


Usilujeme o pozitivní změny

Palmový olej musíme získávat zodpovědně Do roku 2015 bude veškerý palmový olej společnosti Unilever úředně uznán za udržitelně získávaný. Podporujeme též výzvu k okamžitému moratoriu na jakékoli další odlesňování v Indonésii kvůli palmovému oleji.

„Jsme samozřejmě jen součástí řešení, ale chceme být hybnou silou pozitivních změn, jakou jsme se stali, pokud jde o ryby, čaj a jiné oblasti. Zavázali jsme se, že to budeme dělat, protože věříme, že je to správná věc, kterou můžeme udělat pro lidi, kteří používají naše výrobky, pro životní prostředí a komunity v oblastech a v okolí oblastí, kde se palmový olej vyrábí, jakož i pro naše podniky a značky,“ prohlásil na květnovém summitu o změnách klimatu v Londýně za účasti prince z Walesu a premiéra Spojeného království Gordona Browna výkonný ředitel skupiny Patrick Cescau.

Principy trvale udržitelného rozvoje Věříme, že trvale udržitelné zemědělství by se mělo řídit těmito principy: Pěstovat dostatek kvalitních plodin s vysokými výnosy při minimálním využití zdrojů. Minimalizovat nepříznivé vlivy zemědělství na úrodnost půdy, kvalitu ovzduší, vod nebo biodiversitu a přispívat ke zlepšování těchto aspektů. Optimalizovat využití obnovitelných zdrojů a minimalizovat spotřebu těch, které obnovit nelze. Umožnit místním lidem zlepšovat svou ekonomickou situaci a chránit životní prostředí. Poptávka po palmovém oleji roste. Jednou z příčin je globální zvyšování spotřeby potravin. Vysokou poptávku je však třeba uspokojovat udržitelným způsobem. Proto se naše společnost stala zakládajícím členem „Kulatého stolu pro udržitelné získávání palmového oleje“ (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO), kterému v současné době předsedá spolu se „Světovým fondem pro přírodu“ (World Wide Fund for Nature – WWF) a na řešení tohoto problému několik let pracuje.

Začínáme už letos Už v tomto roce bude k dispozici jako obchodovatelná komodita palmový olej úředně uznaný za udržitelně získávaný (Certified Sustainable Palm Oil – CSPO) a Unilever ho začne okamžitě používat. Pro palmový olej, který používá v Evropě, vybuduje do roku 2012, tedy během pouhých čtyř let, plně sledovatelné dodavatelské řetězce. Do roku 2015 bude veškerý palmový olej společnosti úředně uznán za udržitelně získávaný.

Přední organizátor ekologických kampaní Jonathon Porritt, člen panelu společnosti Unilever pro udržitelný rozvoj, řekl: „Těší nás, když sledujeme tyto nové závazky ohledně palmového oleje… Jde o ambiciózní cíle a připravenost společnosti Unilever převzít vedoucí roli při vytvoření bezpečných a úředně uznaných dodavatelských řetězců pro palmový olej je obzvlášť významná.“

Pro naši společnost je palmový olej jednou ze základních surovin. Ročně ho nakoupíme více než milion tun, tedy 6–8 % světové produkce.

red.

09


Unilever Svět mnoha kultur Nová organizační struktura naší společnosti spojuje pobočky v šesti státech střední Evropy od České republiky po Bosnu a Hercegovinu. Přeshraniční spolupráce má řadu výhod, ale je třeba se s ní sžít.

Bezproblémová mezinárodní spolupráce Při práci s kolegy z jiných zemí můžeme narazit na nejrůznější problémy. Některé z nich mohou vyplývat právě z našich odlišností a jejich pochopení nám je pomůže odstranit. › rozumíme si, ale komunikační jazyk zvládá každý jinak › základní životní hodnoty, ze kterých vyplývá i postoj k práci, mohou být různé › svou roli v týmu, například vedoucí a podřízený, může chápat každý jinak › různí pracovníci mohou mít rozdílné pracovní styly, odlišný timemanagement i způsoby jednání › představy o spolupracujících institucích se mohou lišit

Region střední Evropa Od srpna 2007 máme novou organizační strukturu a společné regionální vedení v těchto šesti zemích:

Interkulturní komunikace. Takto odborná literatura nazývá fenomén, se kterým se každodenně setkáváme. Pocházíme z různých zemí a naši kolegové i nadřízení jsou od sebe vzdáleni i tisíce kilometrů. Zdá se vám to nemožné? Stačí si jen uvědomit, jak to chodí na centrále. Výrobu kreativních materiálů plánujeme pro šest zemí zároveň a mluvíme více anglicky než vlastním jazykem. Snaha o multikulturní propojení je pro naši společnost příznačná. Proto jsme se pokusili na kulturní rozdíly podívat trochu blíž.

I drobné rozdíly mohou být obtížné Národy v našem regionu mají ledacos společného. U vzdálených kultur jsou kulturní rozdíly samozřejmě mnohem patrnější, ale i mezi Čechy a Maďary se nějaké najdou. V případě tak blízkých zemí však

10

přijde vhod spíš než porovnávání historie a jednoduchých pravidel jednání výčet oblastí, nad kterými je užitečné se zamyslet. V rámečku se můžete podívat na některé z nich.

Učíme se porozumění Spojení zaměstnanců z různých zemí má samozřejmě i své výhody. Nejde jen o ekonomickou stránku a zvyšování efektivity. Lidé s rozdílným kulturním zázemím mohou přinést nová řešení a jiný pohled na známé problémy, na které bychom jinak odpovídali stále stejným způsobem. Velkým přínosem je také zdokonalování našich komunikačních dovedností. Nejde přitom jen o jazyk. Každodenní setkávání s lidmi odjinud nám říká i něco o nás samých. Každý další takový kontakt je pak snazší. red.


Fyzička bez pohybu

Češi jsou se svou kondicí spokojeni, ale nesportují Podle aktuálního průzkumu společnosti Unilever a agentury Opinion Window je v ČR se svou fyzickou kondicí spokojeno téměř 60 procent lidí. Pohybu se ale pravidelně věnuje jen kolem třiceti procent z nás. „Strategie Vitalita je hlavním posláním společnosti Unilever. Vitalita naplňuje každodenní potřeby lidí v oblasti výživy, hygieny a péče o tělo a je součástí všeho, co děláme. Portfolio našich výrobků přispívá k celkově vitálnímu a vyváženému způsobu života, k užívání života bez ohledu na věk. Chceme, aby byli lidé sami se sebou spokojeni, proto nás zajímá, jaké aktivity jim k tomu pomáhají a co dělají. Nejdůležitější je podle většiny pohyb. I podle nás představuje důležitou součást vyváženého způsobu života všech generací a přispívá k celkové „Vitalitě“ každého z nás,“ říká Petr Hantych, ředitel průzkumu trhu Unileveru. Respondentů jsme se ptali na informační kanály, které používají k vyhledávání rad týkajících se zdravého životního stylu, pohybu a zlepšení fyzické kondice. Podle výsledků hledají Češi rady nejvíce v tisku, u přátel či na internetu. Mezi nejoblíbenější internetové servery patří zivotnistyl.cz, flora.cz, stob.cz či zdravykorinek.cz.

Je váš partner fit? Ne. Na dotaz, zda jsou respondenti spokojeni s fyzickou kondicí partnera, odpovídá „ne“ 36 % Čechů. Téměř polovina z nás si myslí, že jejich part-

ner či partnerka nepečuje dostatečně o svou fyzickou kondici.

Na kole uvnitř i venku U mladších věkových skupin (od 25–44 let) jsou nejoblíbenějším druhem pohybu pro udržení fyzické kondice indoorové aktivity jako je plavání (59 % respondentů ve věku 25–34 let), aerobic, spinning či body styling (více než 40 procent respondentů). S přibývajícím věkem (45–69 let) získávají naopak na oblibě hlavně druhy pohybu, které lze provádět venku, jako jsou pravidelné procházky, cyklistika, turistika či plavání. Ke každé z nich se hlásí vždy minimálně více než 50 % všech respondentů průzkumu. Jako nejoblíbenější a nejrozšířenější sport napříč věkovými kategoriemi se ukazuje cyklistika (ve věkové skupině 35–44 let se jí věnuje až 66 % respondentů). Hlavním posláním naší společnosti je vnášet do života vitalitu. Vitalita naplňuje každodenní potřeby lidí v oblasti výživy, hygieny a péče o tělo prostřednictvím značkových výrobků, které lidem umožňují dobře se cítit, dobře vypadat a mít více ze života. red.

Vitalita je hlavním posláním společnosti Unilever. Daří se ji naplňovat především prostřednictvím našich výrobků.

11


Zmrzlina je lepší, než myslíte

Může být jídlo, které přináší potěšení, zdravé? Vyvážená a zdravá strava je velice důležitým prvkem našeho každodenního života a lidé se čím dál tím více zajímají o to, co konzumují. Ovšem vyznat se v tom, co je a není zdravé, může být skutečně obtížné. Žijeme v době, která nás zahlcuje informacemi. Ze všech stran dostáváme údaje o nutričním složení potravin, rady a tipy na zaručené diety, přesto je zde stále mnoho potravin obestřeno mýty a pověrami. Zmrzlina je jednou z nich.

mí o výživových hodnotách u mnoha lidí chybí.

Výzkum mezi českými spotřebiteli ukazuje, že mnoho konzumentů podceňuje nutriční složení zmrzliny. Vidí ji jako sladké potěšení nebo pamlsek a mylně se domnívají, že automaticky musí mít špatné nutriční hodnoty – tedy že obsahuje velké množství cukru a tuku.

Marianne Kirkegaard, ředitelka divize Algida v České republice říká: „Všichni milují zmrzlinu a zmrzlina je bezesporu jedním z nejoblíbenějších sladkých potěšení na světě. Mnoho lidí si neuvědomuje, že se nemusí cítit provinile, když si ji dopřávají. Zmrzlina Algida může být ve srovnání s ostatními pamlsky vhodnější volbou a může se stát součástí zdravé a vyvážené stravy.”

Lepší než dortík

Lidé se ve zmrzlině pletou

Tvrzení, že zmrzlina může být zdravější, než si myslíme, podporují také někteří významní odborníci na výživu. Nutriční specialista Ing. Petr Havlíček k tomu říká: „Zmrzlina je vhodnou volbou dezertu, především pokud se snažíme nahradit kaloričtější pamlsky, např. tučnější sladké pečivo, sušenky nebo čokoládové tyčinky, těmi méně kalorickými.“

V rámci výzkumu společnosti Opinion Windows Research International nazvaného „Svačinky, pamlsky – mýty a realita“ byli lidé dotazováni na vědomosti o nutričních hodnotách různých druhů pochutin, svačinek a pamlsků. Bylo zjištěno, že pokud jde o zmrzlinu, povědo-

Zdá se, že spotřebitelé přeceňují zdravotní riziko zmrzliny v porovnání s ostatními pamlsky. „Díky relativně lepšímu nutričnímu profilu zmrzliny můžeme lidem doporučit, aby si občas místo jiných pamlsků vybrali zmrzlinu. Potěšení z jídla a jeho

12

chuť jsou neodmyslitelnou součástí výživy. Jsem rád, že Algida vyrábí zmrzliny, které odpovídají zásadám zdravé a vyvážené stravy,” uvádí Ing. Havlíček. Ve výzkumu nazvaném „Svačinky, pamlsky – mýty a realita” byli lidé v České republice dotazováni na své postoje k jídlu. Ukázalo se, že většina spotřebitelů chce jíst zdravě, ale mnozí skutečně neví, které potraviny jsou nejvhodnější a jak často je mohou jíst, aniž by překročili meze zdravé a vyvážené stravy. Výzkum ukazuje, že 64 % spotřebitelů se snaží jíst zdravou a vyváženou stravu, ale pro 52 % je velmi obtížné se orientovat v tom, co je skutečně zdravé. Pouze 35 % spotřebitelů ví, kolik kalorií obsahuje většina jídel, která snědí.

Kolik kalorií má studené potěšení? Marianne Kirkegaard doplňuje: „Lidé nám říkají, že jsou přesvědčeni, že naše zmrzliny jsou plné tuku a cukru, což je velmi mylná představa. Proto spotřebitelům poskytujeme více informací o nutričním složení zmrzliny, především na obalech našich zmrzlin a na webových stránkách www.algida.cz.“

Mýty a realita › Téměř 2/3 dotazovaných spotřebitelů (74 %) se domnívají, že zmrzlina obsahuje 1/3 tuku – ve skutečnosti je to výrazně méně. Např. zmrzlina Solero jahoda-malina obsahuje pouhá 3 % tuku a představuje 6 % doporučeného denního energetického příjmu a zmrzlina pro děti Twister Orange obsahuje jen 1,5 % tuku a 4 % doporučené denní dávky energie. Zmrzlina, pokud je bez čokoládové polevy, obsahuje 4–8 % tuku. › Polovina dotazovaných spotřebitelů věří, že zmrzlina obsahuje 50 % cukru – ve skutečnosti je to podstatně méně. Např. nejoblíbenější dětské zmrzliny Calippo, Twister a Cikk Cakk obsahují maximálně 18 % cukru. Dokonce i zmrzlina s velkým podílem čokolády Magnum obsahuje pouze 29 % cukru. › 100 % spotřebitelů si myslí, že zmrzlina obsahuje umělá barviva a aromata. Ve skutečnosti jsou všechny zmrzliny Algida pouze s přírodními nebo přírodně identickými barvivy a aromaty.


Mléko, tvaroh a ovoce Výhodou zmrzliny je právě její složení – obsahuje všechny nutriční složky – cukry, tuky, bílkoviny, ale i minerály, stopové prvky a vitaminy. Je vyrobena z kvalitních ingrediencí – mléko, tvaroh, ovocné šťávy, kakao, které jsou uchovány mražením, což je po chlazení druhý nejšetrnější způsob uchování potravin. Díky vysokému obsahu vody ve zmrzlině je navíc

i obsah kalorií a cukru daleko menší než u pamlsků jako je čokoláda nebo bonbony.

jen pro děti, jsou bez umělých barviv a aromat,“ říká manažer značky Algida Martin Molčan.

Zdraví především

„Abychom usnadnili orientaci maminek v nepřeberném množství sladkostí a pamlsků, které mají děti obzvláště rády, změnili jsme také obaly našich zmrzlin, které jsou nyní „ovocnější“ a navíc obsahují přehledné ikonky „s ovocnou šťávou“ a „jen přírodní barviva a aromata“. Také jsme přidali informaci o podílu doporučené denní dávky energie a tuku. Všechny obaly našich zmrzlin obsahují nyní i přehlednou tabulku nutričních hodnot, kde spotřebitel může zjistit obsah energie, bílkovin, cukrů a tuků. Jeho orientace je usnadněna stejně jako následné rozhodování, co koupit sobě a hlavně svým dětem,“ dodává Martin Molčan. Jana Paloncová

Algida reaguje na trend zdravého životního stylu a již od roku 2005 nabízí spotřebitelům „zdravější mlsání“, jako např. Solero, Calippo či zmrzlinu Twister pro děti. V současnosti se Algida hodně zaměřuje na nejmenší spotřebitele: „Chceme přinášet dětem jen to nejlepší a zároveň vyhovět maminkám, které přísně dbají na vyváženou a zdravou stravu svých ratolestí. Proto jsme se zaměřili na nejoblíbenější dětské výrobky, pro které jsme ve spolupráci s mezinárodním vývojovým týmem vyvinuli nové, „zdravější“ receptury. Zvýšili jsme podíl ovoce, a naopak snížili obsah přidaného cukru. Navíc všechny naše zmrzliny, a to ne-

Co svačí jinde V rámci evropského výzkumu si respondenti po dobu jednoho týdne chronologicky vedli svůj denní jídelníček. Z něj vyplynuly tyto rozdíly mezi jednotlivými národy: › Francouzi jedí mnohem více sýrů a jogurtů než ostatní evropské národy; › Britové jedí mnohem častěji jako svačinku cereální tyčinku nebo čokoládu; › Němci jsou největší spotřebitelé sycených nápojů a sladkého pečiva; › Italové jedí nejméně sladkostí a cereálních tyčinek ze všech dotazovaných zemí; › Švédové si nejčastěji dávají na svačinu ovoce a nejčastěji si dopřávají zmrzlinu.

Zmrzlina je lepší než si myslíte. Zkuste chladnou svačinku!

13


Tmavé zlato

Novinka

Když přišli evropští dobyvatelé na americký kontinent, zajímalo je především zlato. Od Mayů a Aztéků se však naučili také zpracovávat kakaové boby. Čokoláda, která se tak dostala do Evropy, ovšem byla dlouho výsadou bohatých, kteří ji doslova vyvažovali zlatem. Teprve ve dvacátém století se stala oblíbenou pochoutkou širokých vrstev.

Američtí indiáni kakaové boby pěstovali, sušili na slunci, pražili a drtili mezi kameny. Z takto zpracované suroviny pak připravovali nápoje nebo placky. Způsob, jakým se z bobů stane čokoláda, se samozřejmě za staletí poněkud změnil. Dnes se pečlivě vybrané boby praží při teplotě 120 °C. Tímto procesem se chuť bobů zjemní. Po upražení se zrna rozdrtí a putují do speciálních kakaových mlýnů. Ty naruší buněčnou tkáň, a vzniká tak tekutá kakaová hmota, ze které se lisuje kakaové máslo. Aby vznikla čokoláda, jak ji známe my, musí se pečlivě smíchat mnoho ingrediencí – kakaová hmota, kakaové máslo, cukr, mléko, vanilka a sójový lecitin pro lepší pojivost čokoládové hmoty. Čokoláda se ještě dále zjemňuje na válcovacích stolicích. Nesmí totiž obsahovat částečky, které dokáže rozeznat lidský jazyk. Po zahřátí, následném zchlazení na 30 °C a opětovném zahřátí se v čokoládě ustálí struktura kakaového másla a lze s ní libovolně pracovat.

Dezert Carte d’Or Zmrzlinový čokoládový dortík s višněmi Suroviny: 1000 g Carte d´Or Čokoláda, 250 g sušenky (např. BeBe), 80 g Hera, 30 g cukru, 2x lžíce mletých mandlí, 200 g nakládaných višní (v likéru), 120 g čokoládové polevy, špetka skořice, čokoládová dekorace

Belgická kvalita Mezi nejkvalitnější čokolády patří ty, které se vyrábějí v Belgii. První obchod s čokoládou tam otevřel v Galerii de la Reine v Bruselu v roce 1857 Jean Neuhas. Jeho vnuk vyrobil první čokoládu s náplní a nazval ji „pralinka“. Protože si tvarovaná a často velmi křehká čokoláda žádala jemné zacházení při přepravě, přišla jeho žena s nápadem balit čokoládové pralinky do luxusních ozdobných krabiček.

Nový Carte d’Or Čokoláda V letošním roce přináší značka Carte d’Or milovníkům zmrzliny novou příchuť Čokoláda. Zmrzlina z kvalitní belgické čokolády se snoubí s množstvím delikátních čokoládových kousků. Díky kvalitním ingrediencím je Carte d’Or opravdovým gurmánským zážitkem.

14

Postup přípravy: Sušenky nastrouháme najemno. Smícháme se skořicí, cukrem, mletými mandlemi a rozpuštěnou Herou. Vytvoříme hmotu, která po zmáčknutí drží tvar. Hmotu namačkáme po okrajích dortové formy a krátce zapečeme. Vyjmeme z trouby a necháme vychladit. Zmrzlinu Carte d’Or Čokoláda necháme mírně povolit a jemně promícháme s nakládanými višněmi. Zmrzlinou naplníme vychladlý korpus a zamrazíme. Dort před podáváním potřeme čokoládovou polevou, vyjmeme z formy a krájíme na porce. Můžeme ozdobit čokoládovou dekorací.

Čokoládová vůně pro muže Nový produkt Axe Dark Temptation těží z obliby čokolády u žen. Mnoho výzkumů prokázalo, že pro ženy je jedním z největších lákadel právě čokoláda. Důvodem je její krémová konzistence a sladká chuť. Její vůně navíc v našem mozku vyvolává příjemný pocit. Právě z těchto důvodů značka Axe vyvinula speciální orientální vůni, která inovuje původní řadu deodorantů.


Prázdninová křížovka V tomto čísle jsme pro vás připravili letní prázdninovou křížovku o ceny, které ale tentokrát předem neprozradíme. Vyluštěnou tajenku odevzdejte do 15. července do označené krabice na recepci v Praze, Bratislavě nebo Nelahozevsi. Z každé lokality vylosujeme pět výherců. V tajence najdete základní surovinu pro mnohé z našich výrobků.

15


Jeden den se...

…Sašou Duškem, jehož funkce v Unileveru se nazývá IT HelpDesk Support Saša v Unilevru pracuje čtyři roky, celou dobu působí v IT oddělení. Alespoň jednou ho potřeboval určitě každý z nás, ale možná málokdo ví, jak Saša tráví celý den.

Saša a jeho útočiště v přízemí budovy v Karlíně.

Výtahem za kolegy, kteří potřebují pomoci. Saša pomáhá rád a často.

Zásah na místě. Co se s tím počítačem asi stalo?

Víte, že i vaše linka je v této místnosti? A uměli byste si ji přepojit do správné kanceláře? Ne? Zavolejte Sašovi, on vám s tím rád pomůže.

Ve skládku ve 4. patře je Saša docela často. Vlastně vždy, když je zapotřebí nové techniky.

Pak ještě vyměnit cartrige v tiskárně a honem zase dál.

Magazín Učko vydává: Unilever ČR, spol. s r. o., Thámova 166/18, 186 00 Praha 8, IČ 18627781 Šéfredaktor: Andrea Jandová (andrea.jandova@unilever.com) Grafická úprava, sazba a tisk: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, Praha 7, www.bpublishing.cz, info@bpublishing.cz Neprodejný časopis zaměstnanců společnosti Unilever: Vychází 4x ročně. Číslo 2/08 vyšlo 26. 6. 2008

Unilever - Učko  

Employee magazine for Unilever Czech Republic