Page 1

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI AJALEHT

nil u ju . 2 2 — a t ea d b a n n a listi k K ia s t VÜ e p s t r 8 Noo 12 u l l e e m saada 6. aastakäik nr 7

ÜKSIKNUMBRI HIND 50 senti

Juuni 2011

KOOLI LEHT Õpime elu, mitte kooli jaoks!

võimelised töökoha.

ja

Seda on tänased koolilõpetajad VÜKKis usinalt ka teinud. Võidupüha eel saavad 128 noort inimest kätte lõputunnistuse, pea kolmveerand neist ka kutsetunnistuse. Kokku lõpetab sel aastal kooli 202 õppijat. Loodan ja usun, et meie lõpetajad on tööjõuturul läbilöögileiavad endale kiiresti

Meie lõpetajad on ametisaladusi õppinud erinevate õppekavade ja õppeajaga. Mõne ameti põhitõed saab selgeks 6 kuuga, mõne ameti õppimiseks kulub kolm ja pool aastat. Aga ega sellega õppimised lõpe – tänapäeval muutub töö iseloom ja tehnika väga kiiresti. Selle olukorraga toime tulekuks jääb üle vaid kogu aeg õppida. Loodan, et õppimise pisik on igas lõpetajas kinnistunud ja me kohtume üsna pea taas. Meie lõpetajate seas on ka erivajadustega inimesed. Mul on hea meel, et oleme saanud pakkuda õppimisvõimalusi vaegkuuljatele, oleme olnud avatud erivajadustega inimestele. Selliseid koole pole Eestis palju, kes igale inimesele õppimisvõimalusi loonud on. Suur tänu kõigile lõpetajatele usina õppimise eest. Tänu teile on õpetajatel olnud võimalus omi tarkusi teile jagada, koos teiega õppida ja areneda. Suur tänu õpetajatele ja kooliperele, tänud lastevanematele koos tehtud panuse eest meie noorte tulevikku. Jäägu meid saatma üks vana keldi palve: Tõusku tee kohtama Sind, olgu tuul alati puhumas Su taga, paistku päike soojalt Su näole, langegu vihm pehmelt Su põldudele. Ja kui me kohtume taas, Hoidku Sind Jumal Oma peopesa kumeruses. Tarmo Loodus, direktor

UUS ÕPPEHOONE SAAB KAASAEGSE SISUSTUSE

04.06.12 avati riigihange kooli aegset õpet pakkuda vähemalt 8 uue õppehoone sisustamiseks õpperühmale kaasaegse tehnoloogiaga. Lepingud on juba sõlmitud 3 On tehtud järgmised pakku- pakkujaga, nendeks on Alas-Kuul AS, Nava AS ja Benefit AS. mised: autoplekksepa õppeklassi sead- Sisseseadmeid hakatakse paigalmed maksumusega 176 515,44 dama oktoobris, 15. detsembriks €, sinna kuulub kogu sedames- peavad olema kõik õppehoone tik, mis läheb vaja kortsus auto ruumid sisustatud ja valmis parandamiseks: kerevenitus- õpilaste õpetamiseks. pinkidest värvikambrini välja. Projekti rahastajad on SA Innove Automaalrite õppetöökoja värvi- ja Euroopa Regionaalarengu kambri sisseseade maksu- Fond musega 143 310,40 € Puidu- ja metallitööseadmed nii ehitusosakonnale- kui teenindusosakonna autoremondilukkseppadele maksumusega 106 106,40 € 18-kohaline kaasaegsete seadmetega varustatud keevitusklass maksumusega 196 092 € Sellega loodi võimalus kaas-


LK. 2

KOOLI

LEHT

Õppeaasta

Tagasivaade õppeaastale 2011-2012 29. augustil kell 9.00 toimunud avaaktusel tervitati kooliperet uue õppeaasta alguses. Nimekirjas oli 625 õpilast ja 59 õpetajat 9. septembril ilmunud meediaväljaande Õhtuleht vahel olevas retseptivihikus õpetas meie kooli kokanduse eriala õpetaja Tiina Tambet vanaemadeaegseid suppe keetma. Tiina Tambet pakkus Õhtulehe lugejatele kolm oma lapsepõlvest pärit supi retsepti. Lisaks lihaleemega klimbisupi, aedvilja-piimasupi ja vanaema moodi hapukapsasupi keetmise retseptidele jagas ta lihtsaid näpunäiteid, mida taoliste klassikaliste suppide keetmise juures kindlasti meeles tuleb pidada. Veel pidas Tiina tähtsaks kodumaiste köögiviljade eelistamist välismaistele.

Kivistiku palvel. Valikut oli piisavalt: peenleib (13 pätsi), teraleib (20 pätsi), singileib (15 pätsi), rukkileib (15 pätsi), odralinnase leib (28 kakukest), singileivake (160 kakukest), rukkileivake (280 pätsikest). Menu oli tohutu. Õpilased ja õpetajad sagisid leivaleti ääres ning kahe suure vahetunniga oli meie kaup otsa lõppenud. Palavad leivad läksid kaubaks nagu soojad saiad. 2. oktoobril anti Viljandimaal Kõpu mõisas 2011. Aasta Õppija tiitel. Nominentide seas oli ka meie kooli täiskasvanute koolitusosakonna täiendõppe koolitusjuht Tatjana Kartsev 5. - 8. oktoobrini toimunud 41. rahvusvahelised kutsevõistlus WorldSkills 2011 tõi

Projekti peaeesmärk oli koka eriala kutseõpetaja taseme tõstmine ja uute kogemuste saamine, läbirääkimine potentsiaalse õpilaste praktikakoha suhtes.

kokku parimad noored oskustöölised üle maailma. Eestist osalesid SA Innove eestvedamisel võistlejad kaheksal alal: mööblitisler, kokk, müürsepp, maastikuehitus, juuksur, IT, plaatija, mehhatroonika.

Võistlusülesandena tuli laduda müür karniisiga ja aiapostid vastavalt joonisele. Võistluste peakohtuniku Priit Valge sõnul oli ülesanne üsna krõbe ja kõik võistkonnad ei jõudnud tööd lõpetada. Sellest hoolimata oli võistlus pingeline ja mõõdetud millimeetrid

Kohal oli 930 osalejat erinevatest riikidest üle maailma, kes võtsid mõõtu ühtekokku 46 võistlusalal. Meie kooli restauraatori eriala 2. kursuse õpilane Priit Männik saavutas müürseppade võistlusgrupis 24. koha, Eesti võistkond oli üldkokkuvõttes 32.

Tugiõpilaste juhendajad arutasid Olustveres läbi, kui kaugele on kuskil partnerkoolis

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli pagari eriala õpetaja Imbi Põrk küpsetas koos õpilastega 4.oktoobri varahommikul 531 leiba ja leivakest. Ennelõunal sõidutati kuumad leivad Viljandi Paalalinna Gümnaasiumisse, kuhu meie kooli esindus oli kutsutud sealse õppealajuhataja Janika

9. detsembril langetas atesteerimiskomisjon tähtsa otsuse: vanempedagoogi ametijärk omistatakse ehituserialade õpetajale Helen Roosilehele ja koka eriala õpetajale Tiina Tambetile. Vanempedagoogi ametijärgu omistamise üle otsustas 7- liikmeline komisjon, kuhu kuulusid peale meie kooli esindajate veel tööandjate esindaja, kooli hoolekogu esindaja ja haridusministeeriumi esindaja.

Osales 13 kooli (kokku 26 võistlejat), kus ehituseriala õpetatakse:

13. oktoobril said Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis kokku Lõuna-Eesti kuue kutseõppeasutuse tugiõpilased ja nende juhendajad. Ligi sada inimest oli toonud kokku projekt, millega on kavas käivitada tugiõpilaste süsteem kutseõppeasutustes.

3. — 9. oktoobrini toimus Eestis Leivaliidu eestvedamisel XIV korda üleriigiline leivanädal, mille motoks oli “Leiba ei asenda”.

1.-2. detsembril toimunud kutsemeistrivõistlustel Noor Meister 2011 saavutas 3. koha puit– ja kiviehitiste restaureerimise 2. kursuse õpilane Lilli Sepp, tema juhendajaks oli Kait Aidnik.

14. — 15. detsembril toimus Jüri Sammuli nimeline kutsekoolide müürseppade kutsevõistlus „JÕULUKELLU 2011”

22. augustist kuni 19.septembrini viibis koka eriala õpetaja Ariaane Truu täiendkoolitusel Saksamaal. Leonardo da Vinci programmi „Vocational Teacher`s Professional Skills from German Restaurant“ ehk „Kutseõpetaja erialased oskused saksa restoranist“ raames oli Ariaane Truu suunatud enesetäiendamisele Saksamaale Ahrensburgi projekti sealse partneri Restaurant Strehli juurde.

projektiga juba jõutud, ja kavandasid edaspidist tegevust. Tugiõpilased mängisid samal ajal segavõistkondades meeskonnamänge, et üksteist paremini tundma õppida, läbisid suhtlemiskoolituse ning kuulasid Jaagup Kreemi pihtimusi ning laule. Kõigist kuuest koolist oli tagasiside õppepäevale väga kiitev.

otsustava tähtsustega. Tulemused: II koht Arno Piirson ja Joosep Hütt (VÜKK) Teooriatestis oli parim Joosep Hütt, kes sai 100st 98 punkti. 15. detsembril andis RKAS esindaja pidulikult üle VÜKK-i direktorile Tarmo Loodusele remonditud spordihoone. Spordihoone, mis seestpoolt remonditi 2010. aastal, sai kaasaegsema fassaadi, uue katuse ja soojustuse. Renoveerimist rahastati saastekvootide müügist saadud rahaga, maksumuseks kujunes üle 190 000 euro. Vastvalminud hoone üleandmisel osalesid peale meie kooli direktori ka RKAS-i esindaja, ehitusfirma esindaja, ehituse järelvalve teostaja ja projekteerija.


Õppeaasta

KOOLI

LEHT

kutseoskuste propageerimisele, näidates, et midagi osates võib edu saavutada. 7. märtsil ei toimunud VÜKKis enamikul gruppidel õppetööd, sest haridustöötajad streikisid. Õppehooned, raamatukogu ja õpilaskodu olid tavapäraselt avatud, samuti spordihoone, õhtused trennid toimusid. Õpilaste toitlustamine (hommikuja lõunasöök) oli tagatud. Bussiühendus toimis. 15. detsembril allkirjastasid direktor ja VMT Ehituse esindaja Villu Maamägi ehituspolügoonil uue õppekorpuse ehitamise lepingu. Ehitama hakkas VMT Ehitus koostöös Viljandi ettevõtetega Pärlin ja Silindia. Suured tööd algasid juba enne aastalõppu, peaaegu kogu vana ehitusmaja osa lammutati, alles jäi vaid praegune ehituspolügoon. Lepingu kohaselt võiks 2012. aasta Jõulukellu võistlus toimuda juba uues, vastvalminud hoones. C-korpus peaks aasta pärast olema pea 5000 ruutmeetri suurune õppekompleks, kus lisaks klassiruumidele uued töökojad ehituse erialade õppimiseks, lisaks autoremondi- ja värvitöökoda. 13. jaanuaril toimus sünnipäeva aktus peamaja aulas. Kutsekooliharidust saab Vana-Võidus aastast 1921. 1920.aasta sügisel kirjutas Viljandi maavanem alla korraldusele asutada VanaVõidu mõisas põllutöökool. esimesed õpilased alustasid 13. jaanuaril 1921.a. õpinguid. Nii on alates Eesti riigi algusaastatest kuni tänaseni Vana-Võidus noori tööd tegema õpetatud. Aktusel anti auja tänukirjad viimasel ajal silma paistnud õpilastele ja õpetajatele ning tänati õpetajaid, kel sel aastal täitunud ümmargune arv töötatud aastaid. 12. jaanuaril külastas meie kooli õpilaste ja õpetajate delegatsioon Eesti Vabariigi Riigikogu. Ettevõtmine sai teoks tänu EL-i projektile "Euroopa Liit selgeks ühe päevaga". Kooligruppide ekskursioonide eesmärk oli võimaldada õpilastel kuulata loengut Euroopa Liidu teemal ja teha viktoriini Euroopa Liidu majas, käia Riigikogus ning külastada koolilastele huvipakkuvat kohta, mida on rahastatud Euroopa Liidu fondidest. Meie õpilased külastasid Energiakeskust. 3. veebruaril toimus peamaja aulas lõpuaktus. Lõpetasid arvuti ja arvutivõrkude, koka ning autotehniku eriala õpilased, kokku 44 noort oskustöölist 6. märtsil toimusid eelkutseoskuste võistlused "OSKAJA 2012" VÜKKi aulas. Võistlust korraldasid Viljandimaa Rajaleidja keskus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool ja Olutvere Teenindus- ja Maamajanduskool. Neljandat aastat järjest toimuv Viljandimaal eelkutseoskuste võistlus on Soome „Taitaja 9“ eeskujul loodud 9. klassidele parimate (eelkutse)oskustega noor te väljaselgitamiseks. Koos meelelahutusega on võistlus suunatud ka kutsehariduse ja

14. märtsi, emakeelepäeva tähistati suure ettelugemisaktsiooniga. Lugejateks ja kuulajateks olid direktor, õpilased, õpetajad ja töötajad. Ettelugemist käisid kuulamas ka meie väikesed sõbrad VanaVõidu lasteaiast koos kasvatajatega. Nemad said osa pooletunnisest muinasjuttude ettelugemisest ning seejärel lahkusid meilt kingituseks saadud kringlite ning rõõmsa tujuga. Peamiselt oli valikus eesti kirjandus. Iga ettelugeja tutvustas ise, mida ta loeb ja miks ta on selle loo ettelugemiseks valinud. Ühe teose katkendi lugemiseks oli aega 15 minutit. 14. märtsil toimus Abja gümnaasiumis maakondlik emakeelepäeva õigekirjakonkurss, kus osalesid AV11 õpilased Rasmus Tammets ja Kertu Noodla. Rasmus jagas 3.-4. kohta koos Maagümnaasiumi õpilase Gaisa Akkajaga, mõlema tulemus 79 punkti, Kertu oli 72,5 punktiga 7. kohal. 13. aprillil toimub Viljandi Spordihoones Haridusmess 2012, kooli reklaamis ka meie meeskond. Samas viidi läbi ka Oskaja 2012 finaalvõistlus.

LK. 3 võistkond VÜKK EKSTRA, kuhu kuulusid eesti keele õpetaja Maire Tars, raamatukogu juhataja Signe Kaasla ja külalisena Kristi Sääsk ning Rein Eiger. 26. aprillil oli Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis avatud uste päev, millel osales ligi 200 noort. Jagati teavet koolis õpetatavate erialade ja õppetöö korralduse kohta. Infotunnile järgnes ringkäik õppehoonetes. Tutvuti kooli peamajaga, mis asub vanas mõisahoones, tehnika-, ehitusja arvutimajaga ning spordihoonega. Lisaks näidati huvilistele möödunud aastal renoveeritud kaasaegsete tingimustega õpilaskodu. Tulijatele pakuti koolilõunat. 26. aprillil sai murgakivi uus õppehoone, mille ehitamist alustati 13. jaanuaril, kooli 91. sünnipäeval. Tähtsa sündmuse tunnistajateks olid tervitussõnadega tulnud kooli nõukogu liige Ago Rehand, Viljandi linnapea Loit Kivistik ning abilinnapea Ardo Agasild, maavanem Lembit Kruuse, Ene-Mall Vernik-Tuubel, Haridusministeeriumi Koolikorralduse osakonna kuraator, Viiratsi vallavolikogu esimees Kaupo Kase, ehitajate esindaja Toomas Perve ja paljud teised tähtsad isikud, lisaks hulk õpilasi, kellel samuti oli võimalus kellu ja seguga aidata nurgakivi kinnitada.

23.-27. aprillini külastasid Mati Urve, Juhan Altsaar ja Albert Ustimenko Hannoveris maailma suurimat tööstus- ja tehnoloogiamessi HANNOVER MESSE. Lisaks messil nähtule oli üks meeldejäävamaid sündmusi meie õpetajate sõnul Volfsburgi linna külastamine. Wolfsburg asub Alleri jõe ääres ning aastal 2000 avati seal Volkswageni autotehase kõrvale 25 hektarile kerkinud Autolinn (Autostadt), kus on VW eksponeerinud kõik autot puudutava. 5. mail osales grupp aktiivseid inimesi koristustalgutel “Teeme Ära 2012!” Põhjaliku noorenduskuuri läbis staadioni lõunapoolne serv. 25. mail toimus c-õppehoone sarikapidu.

13. aprillil peeti Vana-Võidus järjekordne Eesti kutsekoolide mälumänguturniir, kus osales kokku 9 võistkonda kaheksast endisest põllumajanduslikust tehnikumist. Tubli teise koha saavutas debüüdi teinud

Üritusel osalesid esindajad õpehoone valmimisega seotud firmadest VMT Ehitus, Pärlin ja Silindia. Traditsiooni kohaselt tõi sarikapärja alla tellijate nimel kooli haldusjuht Mati Valli. Sarikapidu tähendab, et hoone on saanud oma mahu ja kuju, nüüd jääb veel oodata lõplikku valmimist.


LK

KOOLI

4.

Lõpetajad

LEHT

LÕPETAJATE LEHT MINGU TEIL ELUS IKKA HÄSTI!!! RÕÕMU TEIE HINGE!!! PALJU ÕNNE TEILE!!! OLITE TUBLID, ET EI VÄSINUD POOLEL TEEL!!! ÕNNESOOVID

Restauraatori eriala lõpetajad, grupijuhendaja Helen Roosileht

Arno Kesa

Reelika Pool

Lilli Sepp

Signe Uustalu

Hardo Kõiv

Agnes Priks

Leiki Sild

Kai Valk

Priit Männik

Rauno Rikk

Lehar Tominga

Martin Nõlve

Sten Saarpere

Rait Tomingas

Elektriku eriala lõpetajad, grupijuhendaja Raimund Talts Meelis Geba Edgar Kiin Siim Kiin Riho Kiisler Tanel Kivest Risto Kivisild Hando Linnaste Mait Pendonen Randar Porisammul Artur Salder Kermo Themas Siim Veide

KÕRGET LENDU!!! NÜÜD SEISAB TEIL EES ELUKOOL!!!

OLETE MEIE KOOLIS ALATI

SOOVIME, ET ÕPITUD AMET ANNAKS TEILE LEIVA LAUALE!!! OLETE UUE JA HUVITAVA ELUETAPI LÄVEL!!! MAAILMA ON TEIE EES VALLA!!! KÕIKE

TUULT TIIBADESSE!!! TERE TULEMAST VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI VILISTLASTE


Lõpetajad

KOOLI

LEHT

LK. 5

MINGU TEIL ELUS IKKA HÄSTI!!! RÕÕMU TEIE HINGE!!! PALJU ÕNNE TEILE!! OLITE TUBLID, ET EI VÄSINUD POOLEL TEEL!!! ÕNNESOOVID TEIE VANEMATELE!!

Keskkonnatehnika lukksepa eriala lõpetajad, grupijuhendaja Karin Saar

Marko Kalaus Rait-Ragnar Kõrgmaa Silver Leiur Vambo Paju Andrus Varis

Ehituspuusepa eriala lõpetajad, grupijuhendaja Karin Saar Egert Eismann Gert Ilves Raigo Koorits Siim Mets Egert Okas Sander Putnik Mark Ressar Martiner Rätsep Mihkel Rööp Rauno Tomson

Palkmajaehitaja eriala lõpetajad, grupijuhendaja Anti Kivistik

Erki Jõesaar Raido Netšajev Sander Telling Martin Toomjõe Annus Vaher

KÕRGET LENDU!!! NÜÜD SEISAB TEIL EES ELUKOOL!!! OLETE MEIE KOOLIS ALATI TERETULNUD!!!

SOOVIME, ET ÕPITUD AMET ANNAKS TEILE LEIVA LAUALE! OLETE UUE JA HUVITAVA ELUETAPI LÄVEL!! MAAILMA ON TEIE EES VALLA! ÕNNE!0 KÕIKE

TUULT TIIBADESSE!!! TERE TULEMAST VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI VILISTLASTE


KOOLI

LK. 6

LEHT

Lõpetajad

EDU!!! SOOVIME, ET ÕPITUD AMET ANNAKS TEILE LEIVA LAUALE!!! OLETE UUE JA HUVITAVA ELUETAPI LÄVEL!!! MAAILMA ON TEIE EES VALLA!!! ÕNNE!!!

Ehitusviimistleja eriala lõpetajad, grupijuhendaja ja viipekeeletõlk Liivi Ilves

Aleksandr Bazarov Janno Janson Merilyn Kaha Madis Kams Birgit Kangur Martin Mägi Eneli Ruusa Mihhail Vavilov Sergei Vavilov

Ehitusviimistleja eriala lõpetajad, grupijuhendaja Karin Saar

Marina Buralkova

Kevin Reidla

Rauno Hollo

MaikoSinimets

Anneli Kiisler

Jaanis Talv

Ken Midri

Andres Teder

Sander Pajuri

Sirly Valgiste

Allan Ristov

Jaanus Pastimäe

Üldehitaja eriala lõpetajad, grupijuhendaja Karin Saar

Riido Kurg Kaimo Mihkelson Peeter Parv Even Rander Kristen Rooden Egert Saar

KÕRGET LENDU!!! NÜÜD SEISAB TEIL EES ELUKOOL!!! OLETE MEIE KOOLIS ALATI TERETULNUD!!!

MINGU TEIL ELUS IKKA HÄSTI!!! RÕÕMU TEIE HINGE!!! PALJU ÕNNE TEILE!!! OLITE TUBLID, ET EI VÄSINUD POOLEL TEEL!!! ÕNNESOOVID TEIE VANEMATELE!!!

TUULT TIIBADESSE!!! TERE TULEMAST VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI VILISTLASTE


KOOLI

Lõpetajad

LEHT

LK. 7

Alp Risto

Automaalri eriala lõpetajad, grupijuhendaja Karin Saar

Ilistom Jaan MINGU TEIL ELUS IKKA HÄSTI!!! RÕÕMU TEIE HINGE!!! PALJU ÕNNE TEILE!!! OLITE TUBLID, ET EI VÄSINUD POOLEL TEEL!!! ÕNNESOOVID TEIE

Jaeski Kadi Jahtmaa Jürgen Kaasik Priit Kaljulaid Rünno Kuldre Kaupo Lind Elvis Mardla Alar Moks Ave Sarv Siim Tralla Tanel Veinberg Kaivo

Veoautojuhi eriala lõpetajad, grupijuhendaja Karin Saar

Alumets Alari Ehala Andres Haritonov Gunnar Kaares Kaido Koppel Karel Kägu Aigar Mattis Taavi Org Raiko Piirsalu Romet Purtsak Henri Reigo Mattias Talv Martin Tarkin Marko Vallas Kert

Keevitaja eriala lõpetajad, grupijuhendaja Jevgeni Kruglov Innos, Carl Kaeramaa, Jaanek Karus, Taaniel Kuhi, Rauno Lillimägi, Ragmar Ormus, Indrek Pikk, Rando Toome, Martin Vell, Riho Zukker, Ander

EDU!!! SOOVIME, ET ÕPITUD AMET ANNAKS TEILE LEIVA LAUALE!!! OLETE UUE JA HUVITAVA ELUETAPI LÄVEL!!! MAAILMA ON TEIE EES VALLA!!! ÕNNE!!!

TUULT TIIBADESSE!!! TERE TULEMAST VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI VILISTLASTE

KÕRGET LENDU!!! NÜÜD SEISAB TEIL EES ELUKOOL!!! OLETE MEIE KOOLIS ALATI TERETULNUD!!! KAUNIST


KOOLI

LK. 8

LEHT

Lõpetajad

EDU!!! SOOVIME, ET ÕPITUD AMET ANNAKS TEILE LEIVA LAUALE!!! OLETE UUE JA HUVITAVA ELUETAPI LÄVEL!!! MAAILMA ON TEIE EES VALLA!!! ÕNNE!!!

Üldehitaja eriala lihtsustatud õppekava alusel lõpetajad, grupijuhendaja Aarne Eller Margus Golovin Angelika Kivi Kristo Kond Kristjan Kuusk Kalev Lahesalu Aivo Lehtla Janno Lembavere Rainis Mägi Gert Peterson Elari Ranna Ivar Remmelgas Sadulsepa ehk pehme mööbli restauraatori eriala lõpetajad, grupijuhendaja Astrit Savitš Valdo Aasaküla Zinaida Borovik Ave-Mary Kivistik Monika Liinamägi Johnny Pendonen Janica Sepp Triin Tiidemann Elektriku eriala lõpetajad, grupijuhendaja Anne Lapp Jaanus Koemets,

Veoautojuhi eriala lõpetajad, grupijuhendaja Anne Lapp

Bussijuhi eriala lõpetajad, grupijuhendaja Anne Lapp

Raiko Rosenberg,

Pavel Bobkov

Tauno Napritson

Urmo Braks Antonio Eremin

Rainer Leppik

Leho Estorn

Tauri Leppik

Kalev Heli

Kaur Järve

Taavi Mauer

Sven Jakobson

Taavi Kask

Raivo Männi

Allan Kirsch

Gert Kautlenbach

Aivi Paju

Paavo Mardi

Risto Kivi

Ramil Pärdi

Martin Põldve

Siim Kurrikoff

Avo Roots

Kristjan Raudsepp

Kaarel Kurvits

Jaanis Roots

Vadim Šemeljov

Kert Laaneman

Silver Sild

Märt Tomp

Tiit Lepik

Vaiko Vreimann

Timo Vreimann

Karl Õmblus

KÕRGET LENDU!!! NÜÜD SEISAB TEIL EES ELUKOOL!!! OLETE MEIE KOOLIS ALATI TERETULNUD!!!

MINGU TEIL ELUS IKKA HÄSTI!!! RÕÕMU TEIE HINGE!!! PALJU ÕNNE TEILE!!! OLITE TUBLID, ET EI VÄSINUD POOLEL TEEL!!! ÕNNESOOVID TEIE VANEMATELE!!!

TUULT TIIBADESSE!!! TERE TULEMAST VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI VILISTLASTE


KOOLI

Õpilaste tegemised

LEHT

LK. 9

SPORT ON PARIM ENESETEOSTUS

Kolmapäeval, 13. juunil kell 12.15 olid kooli serveerimisruumi pidulikule lõunale oodatud aasta jooksul kooli spordivõistlustel hästi esindanud õpilased . Kõikidele häid tulemusi näidanud õpilastele anti üle tänukiri. Meie parimad on jalgpallurid, jalgpalli EKKSL MV II liiga võitjad: Oskar Kivilaan — universaalmängija Rait Pärna — poolkaitsja Tõnis Põder — keskkaitsja Norman Peks — väravavaht Raul Kaljula — tipuründaja Gert Laas — äärekaitsja

Raido Reest — poolkaitsja

Joosing, Gelly Pajor, Caty Savi.

Suurepäraste saavutuste hulka kuuluvad järgmised tulemused:

Parimad noormehed:

Võrkpalli maakonna 10.-12.klasside võit (tüdrukud), segavõrkpall II koht, kutsekoolide MV II koht, kutsekoolide rannavõrkpalli I koht, poiste Viljandi maakonna meistrivõistluste II liiga III koht, poiste korvpalli, Viljandi maakonnameistrivõistluste 10.-12. klasside võit, kutsekate II liiga I koht.

Sten Saarpere, Raido Netšajev, Aivo Netšajev, Mihkel Taaber - kõige rohkem punkte visanud noormees, Jaan Pärgmaa, Vahur Paju – eripreemiana kooli särk, Kert Vallas, Kert Krehov, Mikk Varik, Taavi Saar Kristo Ots. Noorte treenerid on Marko Liiva ja Anneli Taresaar.

Parimad neiud: Eva Männigo – eraldi tänu spordiürituste organiseerimise eest, tubli korv– ja võrkpallur Diana Mogiš, Ave Moks, Leiki Sild, Kaidi Korn, Helina Reial, Reet

Gelly Pajor, EV10 õpilane (vasakul) saab treenerilt ja õpetajalt Marko Liivalt tänukirja. Norman Peks, VA10 õpilane (paremal) tuli vastuvõtule karkudega, sest sportimine nõuab mõnikord ka ohvreid.

OMALOOMINGUNURGAKE Läbi põlenud lubadused..

longates,

Süttind pelgalt armastusest vaba tahte vastu.

suletud silmil kaotan oma viimse usu.

Mõttetud mugavused, Jõuetus astuda edasi,

Langen põlvili, andestust palumata,

kogu vaev kui rentslist alla lastud.

Kuuldes kõrvus viimset karjet mälestustes,

Väsinuna tumedatel rööbastel

sosistades viimast korda oma armastatu nime, vajun teispoolsusesse, kus on rahulik ja pime.

anumata võimalust. Remo Midri, AV11 õpilane


LK. 10

KOOLI

LEHT

Teeme Ära 2012

DIANA MOGIŠ SOORITAS PRAKTIKA TÜRGIS 21. mail reisis Diana Riia ja Istanbuli kaudu Olüdenizi, oma ettevõttepraktikakohta Türgis. Diana: “Sinna jõudes olime hämmingus, kui ilus kõik on, kuid mõned päevad hiljem võisime käe südamele panna ja öelda, et ka Eestil on omad ilu ja võlu.” Grupp koosnes 11 õpilasest, kelle saatis kohale Tiiu Vaher, gruppi kuulusid peale Diana veel õpilased Järvamaa ja Väike-Maarja kutsekoolidest. Diana: ”Esimesed kolm päeva saime lihtsalt olla ja mõnuleda, siis oli kiire kursus, kus otsustati, kes kuhu tööle läheb. Töötasin baaris klienditeenindaja. Tööpäevad olid kellaaegadel 13.00-18.00 ja kell 21.00-00.00 ja nii iga päev, puhkepäevaks vaid teisipäev. Töötingimused olid head, kõik läbi mõeldud ja üllatavalt hästi toimiv, töökaaslased toredad ja võtsid mu kiiresti omaks — väga sõbralik rahvas. Ajapikku harjusime ära isegi sealse söögiga. Põhitoiduks oli riis ja täidetud köögiviljad. Kindlasti oli üks väga hea asi kebab, mida türklased pakkusid.

midagi juhtuda. Viimased kolm päeva olid ekskursioonipäevad: esimesel päeval tutvusime 6 saarega, ujusime Vahemeres ning päevitasime. Suplesime ka külmaveeallikas, mis pidi pikendama eluiga 10 aasta võrra. Väga külm oli seal, aga käidud sai. Teise päeva veetsime safaril, kihutasime mööda mägesid, nägime eesleid ja muid loomi. Külastasime erinevaid maakohti ning imetlesime kauneid vaateid. Ülimõnus puhkus, millele lisasid põnevust tee Seal olles pidime üle elama ka tugeva, 6,2 ääres seisvad ja möödasõitjaid veega magnituudise maavärina. (6,8 purustas terve pritsivad inimesed. Jaapani). Meil vedas, et see kestis väga lühikest aega, järelvõnkeid andis tunda ka Viimase päeva veetsime kala püüdes. Mitte järgnevatel päevadel. See on kogemus, mis ühtegi kala ei saanud. Täitsa kurb olin kohe. püsib terve eluaja meeles: kuidas käituda, See praktika andis palju uusi kogemusi, mida teha sel hetkel. Kuigi teoreetiliselt paindlikkust ja mõtteid, et kõigega tuleb toime teadsime, et paanikasse sattuda ei tohiks, tulla ja harjuda. Kõik võimalused tuleb ära karjusid inimesed ja jooksid paanikas ringi, kasutada, mis pakutakse. Olen rahul, et sain lapsed nutsid, klaasid purunesid, mitte keegi selle kõige suure osaliseks. Mind valiti ka 3 ei rahustanud inimesi. Seda ei tahaks enam kõige parema praktikandi sekka, nii et hoidsin kunagi tunda. Eestisse jõudes olin õnnelik, et meie kooli lippu kõrgel!” seisan kindlalt maa peal, minuga ei saa enam Diana Mogiš, K09 õpilane

TEEME ÄRA 2012 AITAS MÕISAPARGIL UUENEDA Aitäh külaelanik Peeter Arrole, kes tõi meile Aitäh kokkadele Katrinile ja Estale toeka neljameetrise redeli, mis oli abiks, et puu hernesupi ja pagari Imbile imepärase koogi jupphaaval maha võtta. Oleks meil 5. mail eest. topelt töökäsi olnud, oleksime terve staadionikülje võsast puhtaks saanud. Kuigi Kohtume koristustalgutel Teeme Ära 2013! objekt jäi lõpetamata ja tegime vaid pool, Talgujuht Piret Aus tegime korralikult. Loodame õppeaasta lõpuks plaanitud koristustööd lõpule viia. Vana-Võidu mõisapargis töötas paari nädala jooksul koos õpilaste ja kaitseväelastega rohkem Aprillikuu keskpaiku, kui lumi viimaks kui 100 inimest. lõplikult sulanud, saime alustada kooli territooriumi korrastustöödega. Nädalapäevad ERILINE TÄNU: kraamisid õpilased kooli ümbrust. VÜKK töötajad ja pereliikmed: Tarmo Õpilaskodu ümbruse kordategemisele tulid Loodus, Mati Valli, Riho Pulk, Tiiu Vaher, appi kaitseväelased, kes sel ajal Vana- Rein Kalda. Enn Lüdig, Anneli Taresaar, Võidus õppustel viibisid. Õunaaias said Epp Välba, Härold Välba, Jaan Mätas, Karin õunapuud värskenduskuuri. Pargis korjati Saar, Marko Liiva, Mia Liiva, Sirje Kessa, kuivanud oksi ning võsast puhastati Silja Mall, Ady Anijärv. staadioni ümbrus. Vana-Võidu elanikud: Lembit Lahesalu, 5. mail, ülemaailmsel koristuspäeval Raissa Piik ja Peeter Arro. lammutati staadionilt kaks kuurilobudikku. Kõige keerulisem oli langetada pehkinud puud, sest see ulatus ladvaga elektriliinile.


Kutsekoolide suvepäevad

KOOLI

LEHT

LK. 11

SUVEPÄEVADE TRADITSIOON ÄRGITAB LOOVUSELE Järgmisteks suvepäevadeks tahame me meisterdada ka oma kooli maskoti. Sellega hakkame kohe sügisel tegelema. Me kutsume kõik õpilasesinduse liikmed kokku ning paneme mõtted kirja, plaanime korraldada ka ideekonkursi.

Kutsekoolide traditsioonilised suvepäevad toimusid 1. — 6. juulil Otepääl Annimatsi kämpingus Igast koolist sai osaleda 8 õpilast ja 2 õpetajat. Igal koolil pidi olema kooli tutvustav maskott, meil oli selleks Juri Gagarin. Iga kool sai ka omale ühe laulu, mille saatel pidi tegema 5 minutilise kooli tutvustava etteaste. Kuigi ilm oli väga halb, enamasti sadas, toimusid erinevad võistlused ja ülesanded lahendati rõõmu ja entusiasmiga. Esimesel päeval pärast sisse seadmist toimus suvepäevade avamine, kus olid kõik koolid koos, igal koolil oli oma maskott väljas ja kooli lipp kaasas, kõik lehvitasid oma kooli lippu. Heisati ka kutseõppeasutuste lipp ja kõik olid hästi rõõmsad ja hõiskasid, vilistasid ning plaksu-

Suvepäevadel oli meie maskotiks Juri Gagarin, kõikidele meeldis see, vähemasti me erinesime teistest

tasid. Sellele järgnes viktoriin, kus igast koolist sai 5 õpilast osaleda, sellega meil väga hästi ei läinud, aga vähemasti me võtsime osa ja andsime endast kõik. Laupäev oli täis võistlusi ning õhtut aitasid sisustada koolide etteasted. Me mängisime mägijalgpalli, võrkpalli ning hiljem tuli pusle võistlus ja sellele järgnes ka loov ülesanne, milles me pidime looduslikust materjalist valmistama kooli maskoti. Õhtul hiljem oli ka maskottide võistlus ja peale seda algasidki kohe koolide etteasted. Pühapäeval toimus orienteerumine. Võistlustel meil läks hästi, saime häid kohti, me võtsime alati igast võistlusest osa ja tegime kõike alati kaasa. Võrkpallis läks meil nii hästi, et saime finaali.

Kooli maskotina oli seekord kaasas Juri Gagarin

Suvepäevadel olid söögid ka väga head, kõht oli meil alati täis ja tuju hea. Suvepäevade kohta saab öelda ainult positiivseid sõnu. Me kõik jäime suvepäevadega väga rahule, muidugi ilm oleks võinud olla parem, aga pole hullu. Kahju, et see nii ruttu läbi sai, aga õnneks toimub see järgmine aastagi ja siis saab taaskord sõpradega kohtuda. Inimesed olid kõik väga sõbralikud ja lahedad.

Juri Gagarin läks ühe liikme kukile ja nii võetigi kõikidest võistlustest osa, väga naljakas oli, aga me saime ka publiku lemmikuks Juri Gagarin oli meil väga tubli ja rõõmus. Seega suvepäevad läksid täielikult korda, ootame kõik nüüd järgmisi suvepäevasid. Mari Kuljus, K09 õpilane

KOMMENTAAR: Üritus oli väga vinge! Kohal oli 14 kutsekooli 16-st, koolide tutvustused oli väga leidlikud, erialaselt väga hästi välja toodud, nt mõni kool oli teinud õpetatavatest erialadest lausa laulu. Siinkohal tuli mõte korraldada kooli maskoti ideevõistlus ka meie koolis, sest meie maskott seni puudub. Kuigi ilm oli kehv, oli selline üritus õpilastele väga vajalik. Unistan, et meiegi õpilased võiksid olla veelgi loovamad ja huvitatumad. Kool saab küll toetada, aga laste endi loovus oligi selle ürituse märksõna. Karin Saar, gruppide juhendaja


KOOLI

LK. 12

LEHT

6. AASTAKÄIK NR 7

MEIE LÕPETAJAD TEEVAD HEAD TÖÖD

Restauraatori eriala õpilaste viimased näpuharjutused enne tööle minekut. Juhendaja ja eriala õpetaja Helen Roosileht hindas grupi töid väga positiivselt ja lõpetajate potentsiaali väga kõrgelt.

2.

1.

Meie kooli palkmajaehituse eriala õpilaste käe all valmis palkmaja, mille soovis endale Võrumaal asuv turismitalu, mis kannab Nõiariigi nime. Esimest aastat avatud eriala õpilaste praktikatööna valminud majake tervitab veel Vana-Võitu sisenejaid, kuid detailid on nummerdatud ja majake ootab lahtimonteerimist ja äraviimist, et kaunis Võrumaa looduses edaspidi turiste rõõmustada. Dokumentide vastuvõtt: Leola 15a Viljandi 18.juuni — 6. juuli ja 1. — 15. august teisipäevast reedeni kell 9.00 — 14.00

3.

Sadulseppade ehk pehme mööbli restauraatorite lõputööd, juhendaja Astrit Savitš

E-vastuvõtt kooli infosüsteemis 28. mai – 15. august aadressil www.vykk.vil.ee

4.

21.-23. augustil järelvastamine Esmaspäeval, 27. augustil kell 9.00 2012/2013 õa avaaktus kooli peamaja esisel platsil Selle lehe valmimisele aitasid kaasa Tarmo Loodus, Mati Valli, Karin Saar, Anne Lapp, Jana Falevitcz, Riho Pulk, Marko Liiva, Eva Männigo, Piret Aus, Mari Kuljus. Toimetaja Epp Välba Koolilehe toimetus tänab kõiki, kes 2011/2012 õppeaastal Koolilehe ilmumisele kaasa aitasid, ja soovib kaunist suvepuhkust!

5.

Tööde autorid: 1. Valdo Aasküla 2. Zinaida Borovik 3. Monika Liinamägi 4. Janica Sepp 5. Ave-Mary Kivistik 6. Johnny Pendonen

6.

(6 aasta seitsmes) juuni 2011  
Advertisement