Page 1

LK. 8

KOOLI

LEHT

1.

4

AASTAKÄIK NR

VILJANDI

ÜHENDATUD KUTSEKESKKOOLI

AJALEHT

VAJALIKE DOKUMENTIDE NIMEKIRI SISSEASUJATELE Põhikooli baasil

Keskkooli baasil

õpetatavatel erialadel

õpetatavatel erialadel

Avaldus (kooli blanketil)

Avaldus (kooli blanketil)

Avaldus (kooli blanketil)

Põhiharidust tõendav

Keskharidust tõendav

Viimase lõpetatud klassi

kooli lõputunnistus

kooli lõputunnistus

Klassitunnistus

Arstitõend tervisliku seisundi kohta

Arstitõend tervisliku seisundi kohta

Arstitõend tervisliku seisundi kohta

4 dokumendifotot

4 dokumendifotot

4 dokumendifotot

Isikut tõendav dokument: ID kaart või pass või sünnitunnistus

Isikut tõendav dokument:

Isikut tõendav dokument:

ID kaart või pass

ID kaart või pass

uuel — A D A E T B VÜKK ANNA riala e t u U 6 l a õppeaast

Põhiharidusnõudeta erialadel

1. aastakäik nr 4

KOOLI LEHT

9.klassi klassitunnistus

Alla 18 aastasel vanema kirjalik nõusolek õppima asumiseks Erivajadusega õppijal rehabilitatsiooni plaan (olemasolul)

Alla 18 aastasel vanema kirjalik nõusolek õppima asumiseks Erivajadusega õppijal rehabilitatsiooni plaan (olemasolul)

Erivajadusega õppijal rehabilitatsiooni plaan (olemasolul)

Dokumentide vastuvõtt Vana –Võidus 18.06—18.08

esmaspäeval kell 9-18, teistel päevadel kell 9—14 Vestlused ja katsed toimuvad 21. - 24. augustini kooli peahoones (mõisas). INFO: 4351 020 www.vykk.vil.ee Tundide ajad: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

tund tund tund tund tund tund tund tund

09.00-09.45 09.45-10.30 10.40-11.25 11.35-12.20 12.20-13.05 13.15-14.00 14.10-14.55 15.00-15.45

Tundi alustab ja lõpetab õpetaja Bussiajad Viljandi bussijaamast Vana-Võitu: 08.30, 08.35, 11.10, 13.10, 15.00, 17.15, 19.30, 20.45 (L, P) 21.45. Bussiajad Vana-Võidust Viljandi 08.30, 08.50 (L, P), 12.20, 14.35, 15.50, 16.40, 19.05, 20.25, 22.40.

MEIE KOOL ON TÄNA KAASAEGNE KOOL! Kutsekoolis õppisin müürsepppuusepp-betoneerija erialal aastatel 1993 – 1997. Siis oli kool Männimäel. Tookord jagati kooli poolt tasuta suppi ja selle järgi kutsuti kooli „supikaks”. Korralikku praktikabaasi sealses majas ei olnud. Tulevased ehitajad ladusid müüri poolpimedas akendeta ja kehva ventilatsiooniga keldris. Tellistest olid ladumise jaoks vaid silikaattellised, mis oma suure „käibe” tõttu olid ümarateks kulunud. Osalesime mitmetes huviringides: laulsime ansamblis, mängisime pilli, näitlesime, tegime koolile reklaami – nagu aktiivsed õpilased kunagi. Mängisime malet, ka-

bet, oli raadioring, mis korraldas vahetunni ajal muusikaeetreid ja mitmeid sõnavõtte. Täna on meie kool igati kaasaegsete õppimisvõimalustega. Ja ka ringitegevust jätkub täiega. Tulge ja õppige—aus amet heast koolist! Algis Sarapson, ehituse erialade õpetaja Vajalikud telefoninumbrid: Peamaja administrator Ehitusmaja administrator Kooli sekretär , direktor Õppedirektor Haldusjuht Ehitusosakonna juht Teenindusosakonna juht IT eriala juht Autoeriala juht Ühiselamu Täiendkoolitusosakond

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

038 036 020 030 037 036 031 033 027 034 035

Õppida võivad kõik Elukestev õpe pole tühi fraas - pidevalt midagi uut avastav inimene õpibki kogu elu. Tihti on edasiviivaks jõuks uudishimu, soov midagi uut teada saada. Uut on palju ka meie koolis. Pakume inimestele õppimiseks igal aastal uusi ja järjest kaasaegsemaid võimalusi. Nii põhikooli või gümnaasiumi lõpetajatele kui täiskasvanutele. Kõigile, kes õppida tahavad. Mul on hea meel, et järjest enam teevad paljud noored oma edasise valiku ausa ameti kasuks heast koolist! Tarmo Loodus, direktor

Õpitavad erialad 2007. sügisel on õppimisvõimalusi 22

Sisukord: Uued võimalused

2

Põhihariduseta õpe

3

Põhikooli baasil—3 a.:

Keskkooli baasil—1 a.:

1. Elektrik

1. Veoauto– ja bussijuht Lihtsustatud õpe ja toetused Keskkooli baasil—2 a.:

2. Müüja

3

3. Autoplekkseppmaaler

1. Elektrik,

Teeninduserialad

4-5

2. Arvutiteenindaja

Ehituserialad

6-7

4. Ehitaja

3. Ehituspuussepp

Vaba aeg

7

5. Ehituspuusepp

4. Restauraator

Üldinfo

8

6. Ehitusviimistleja

5. Ehitaja,

7. Keskkonnatehnika lukksepp

Põhihariduseta:

8. Veoauto–ja bussijuht 9. Rõivaõmbleja Põhikooli baasil—3,5 a.:

1. Autotehnik 2. Arvutiteenindaja 3. Kokk

1. Keevitaja—1 a. 2. Õmbleja—1 a. 3. Müürsepp—1,5 a. 4. Abikokk—1,5 a. Täiendõpe: Vaata kodulehelt!

Ongi täitsa muhe kool! Tulin siia õppima, sest olin kuulnud, et see on hea kool. Ja see ongi täitsa muhe kool. Õpetajad on nooruslikud ja suhteliselt arusaajad inimesed. Kooli hooned vajavad küll pisut putitamist, aga muidu on siin täitsa ok.

kuklid!

Pidin Tartusse kokaks õppima minema, aga siis mõtlesin, et ühes kohas 24/7 olla on liig, mis liig. Siin VanaVõidus on ikka väga mõnus ära olla, loodus on mõnus ja vägevad suusaKa meie õppeköögid on täitsa tase- mäed ka. Ongi täitsa muhe kool! mel. Kuuldavasti saame sügiseks ka Villu Velling, koka eriala 1. oma väikese pagariliini. Siis on kooli kursuse õpilane kohvikus alati omad värsked saiad ja


LK. 2

KOOLI

LEHT

Arenev kool

VIIMISTLEJA

UUED VÕIMALUSED VÜKK-is Täna kõlab Eestimaa ettevõtetes üks mõte – maksame head palka, tulge ainult tööle! Enne õpi endale aus amet heas koolis selgeks. See tähendab seda, et oskustöölised on hinda läinud ja tööandjad valmis heale töölisele korralikku palka maksma. Ole vaid mees ja õpi! Seda ligi 700 noort Viljandi maakonna suurimas keskharidust andvas koolis, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis, teevad. Heiki Raudla, arendusdirektor Õpime läbi elu. Viljandi ÜKK Vana-Võidus pakub sügisest õppimisvõimalusi igas vanuses ametit õppida soovijatele.

Keskkooli lõpetajatele on koolil sügisest pakkuda õppimisvõimalust 6-l erialal: ehitaja, arvutiteenindaja, puitja kiviehitiste restauraator, elektrik ja ehituspuussepp. Õppeaeg on 2 aastat. Aastaga võib õppida veoauto- ja bussijuhiks.

Koos ametiga võid omandada keskhariduse. Lõpetamise järel võib kõrgharidust omandada. Peale kutsekooli on üldainete aasta, seejärel riigieksamid ja siis edasi kõrg- Põhihariduseta inimesed kooli. saavad Viljandi Ühendatud Täiendkoolitusosakond pakub Kutsekeskkoolis õppida nelja erinevaid enesetäiendamis- lihtsamat ametit. Poole aastavõimalusi igas eas ja haridus- ga saab õppida keevitajaks, aastaga õmblejaks. Müürsetasemega inimestele. paks ja abikokaks õppimisele Ettevõtjate nõudmisel kulub poolteist aastat. alustame sügisel müüja, auto- ja bussijuhi, keevita- Lihtsustatud õppekava järja, autotehniku, abikoka ja gi õppinud noored saavad meil õppida autoplekkõmblejaks, “ Kui Sul on tahtmist sepp-maalri ehitajaks ja koolitamisemitte midagi teha, siis abikokaks. ga. Amet ilma Viljandi Ühendatud Uued erialad keskharidulaiendavad koKutsekskkool pole selle seta on õpidulähedal õpilastele, kellel tavate ametite tegemiseks” on keskharivalikut ja anduse omannavad tööandjatele kindlust, damine üle jõu käiv ettevõtet riik ka neile mõtleb. mine. Nemad võivad esimese Põhikooli lõpetajatele on kursuse lõpetamise järel jätvalik kõige suurem – valida kata õpinguid ainult kutse on 12 võimaluse vahel. 3 aas- omandamiseks. taga on võimalik õppida ehitajaks, ehitusviimistlejaks, Lisaks kutsele saavad koolist keskkonnatehnika lukkse- B-kategooria autojuhiload paks, elektrikuks, ehituspuus- autoerialade, keskkonnatehsepaks või rõivaõmblejaks. nik lukksepa ja elektrieriala Uued erialad on müüja, auto- õppijad. plekksepp-maaler ning veo- Aus amet heast koolist! auto- ja bussijuht. ArvutiteeHeiki Raudla nindaja, autotehniku ja koka arendusdirektor õpe kestab 3,5 aastat.

VABA AEG JA RINGID Kohe kui hoonel seinad püsti ja soe sees, saavad tööle asuda viimistlejad. Nendel on pea alati soe töö majas sees. Et ruumid ilusad saaks, tuleb täpselt ellu viia sisekujundaja ideed. Selleks peab tundma erinevate värvide omadusi, erinevaid viimistlusmaterjale

OMA KOOLIST ÕPETAJAKS

Marek Tanvald, koka eriala õpetaja Alustasin oma õpinguid Viljandis Männimäel 1997. aastal. Koolimaja oli väljastpoolt kaasaegne ja suur, kuid algselt puudus seal isegi pliit, kus tulevased kokad saaksid toidutegemist proovida. Võrreldes selle ajaga on muutused kokanduses olnud suured, et seda võib võrrelda öö ja päevaga. Tänane praktikabaas Vana-Võidus on igati ajakohane ja tasemel. Jääb lihtsalt üle tõdeda, kahju, et meie ajal sellised võimalused puudusid. Nautige, mida teile on antud!

Suunamiskiri ettevõttest või garantiikiri praktikakohast (vabatahtlik)annab eelise kandidaatide võrdsuse korral!

Õpetajad kontrollivad praktikantideviimistlejate tööd objektil

ja mis peamine—selleks peab olema hea käsi! Hea käsi tuleb harjutades. Meie koolis on selleks suurepärased võimalused. Meil on suur ehituspolügoon. Meil on ka palju kooli hooneid, mis kõik remonti ootavad. Nii et tulge õppige üks tubane amet! Jüri Sammul, viimistlejate õpetaja

RESTAURAATOR Kui Sind lummavad vanad majad, meie isaisade poolt ehitatud uhked hooned, kui Sa tahad sellises elada ja seda ise korda teha, kui Sa tahad, et töö ja hobi võiks kokku langeda, siis tule ja õpi restauraatoriks. Selleks peab Sul keskharidus olema. VÜKK pakub Sulle võimaluse omandada ainulaadne puit– ja kiviehitiste restauraatori eriala. Sinust saab kõrgelt hinnatud spetsialist, kes võib teha remonte muinsuskaitse objektidel, kes puhub elu sisse ka kõige väsinumale ehitisele. Sinu tööl on kulla hind! Väärt amet heast koolist! Helen Roosileht, Restauraatorieriala õpetaja

LK. 7

EGA KOOLIS SIIS AINULT ÕPITA! KOOLI SÖÖKLA Meie sööklas saab täitsa hästi süüa. Riik paneb toidurahaks 10 krooni päevas. Enamus valdasid annab ka lisaraha. Kui ise ka 5-6 krooni lisaks panna saab normaalse lõuna (20-25 krooni) kätte. Lisaks on ehitusmajas ka väikene kohvik. Ainuke probleem on siis, kui korraga palju sööjaid tuleb. Siis tuleb natuke järjekorras seista. Sirje Raotma,

VABAAJA RINGID

kehalise kasvatuse õpetaja

Vana-Võidus õppimisest tulevad kohe meelde head mälestused. Legendaarne õpetaja Matti Kallaspoolik ja lauatennis, praktika Saksamaal ja lõpupidu. Loodan, et praegustel õpilastel jäävad koolist sama head mälestused kui minul.

LEHT

söökla juhataja

Marko Liiva, Õppisin kaks aastat Vana-Võidu Kõrgemas Põllumajanduskoolis ettevõtlust ja müügikorraldust. Siis võtsin ette ja läksin Tartu Ülikooli. Lõpetasin kehakultuuri teaduskonna liikumis- ja sporditeaduste eriala, õppisin veel veidi ja tulin tagasi Viljandisse. Siin alustasin Viljandi spordikoolis kergejõustikutreenerina ja samal ajal ka VÜKK-is spordiõpetajana.

KOOLI

Õppimine on küll igas koolis esmatähtis tegevus, aga lisaks sellele tahavad õpilased ka muud teha. Meie koolis saab osaleda üsna mitmes huvialaringis: • Spordiringid • Kunstiring • Ansambel • Metallitöö • Autode

remont ja hooldus

• Aeroobika • Ujumine jne.

Tule ja löö kaasa! Anne-Ly Ütsik, huvijuht

ÜHISELAMU Vana-Võidu ametikool on Viljandist 7 km kaugusel. Paljud õpilased on meil kaugematest kohtadest ja igapäevane sõitmine pole mõistlik. Selleks on koolil 300 kohaga õpilaskodu. Toas on 2-3 üürnikku. Kolmes hoones on erineva kvaliteediga ööbimisvõimalused. Kuu tasu on paremas ehk kallimas osas 500 krooni koht ja vanemas ning kehvemas osas 250 krooni. Väga hästi õppijad saavad koha poole hinnaga. Eha Kallas, õpilaskodu juhataja


LK. 6

KOOLI

EHITUSOSAKOND

LEHT

EHITUSOSAKOND Olla ehitaja on olla millegi looja. Täna valitseb ehitusturul suur puudus mitte ainult loojatest vaid igasugusest tegijast. Ka kõige väiksemate oskustega inimene kulub marjaks ära. Head töömehed on kulla hinnas! Vana-Võidu ametikoolis saavad tulevased ehitajaks oma tööga toime tulekuks korraliku hariduse. Kui hästi igal lõpetajal lõpuks läheb sõltub temast endast— õppima peab! Mida rohkem koolis selgeks saab, seda lihtsam pärast! Ehitusosakonnas saab õppida ehitaja, ehituspuussepa, ehitusviimistleja, elektriku või kes konnatehnika lukksepa ametit. Samuti võib keskkooli järel õppida restauraatoriks. Rein Kalda, ehitusosakonna juht anna piisavalt kogemusi. Seepärast nõuab elektriELEKTRIK kutöö pidevat enesetäiendamist ja uue tehnikaga Vahel räägitakse muiates, et vahelduvvool on selli- kaasaskäimist. ne elektrivool, mis kord on ja vahel mitte. Tõsi on Elektrikud on sellised ametimehed, keda oodatakaga see, et ilma elektrita ei tulda tänase ettevõtetesse tööle pikisilmi — tööd on päeval toime üheski eluvaldkonnas. palju ja vanema pensionile siirduva põlvKorralik elektripaigaldus peab tänapäekonna asemele on vaja noori. Et saada val olema peaaegu märkamatu. Seda heaks elektrikuks, on eelkõige vaja tahtmärgatakse alles siis, kui voolu millegimist ja mõtlemisvõimet, kuid vajalikud on pärast pole. Et sellist asja üha harvemihead teadmised füüsikast ja matemaatini juhtuks, on vajalikud asjatundjad, kes kast. Kooli lõpetamisel on võimalik sooriselle nimel teevad oma igapäevast tööd. tada kutseeksam. Selle läbimiseks on Need asjatundjad on elektrikud. Elektrivaja tublisti tööd teha, kuid see-eest on kuks tänapäeval enam iseõppimise teel kõik teed töökoha valimisel palju avaraei saada, sest elektrisüsteemid on muumad. tunud keeruliseks. Seda ametit tuleb Tänapäeval ei ole Eestis enam elektrikut, õppida. kes saaks oma töö eest madalat palka. Seepärast Koolis õpitakse elektriasja põhihariduse baasil 3, tulge õppima elektrikuks! Aus amet heast koolist ! keskkooli baasil 2 aastat ja see annab head eelduRaimund Talts, elektrieriala õpetaja sed tubliks elektrikuks saamiseks. Kuid kutsekool ei

EHITUSPUUSEPP Majaehitus algab vundamendist. See tähendab et peale mullatöid tulevad puusepad ja asuvad vundamendi saalungeid tegema. Edasi on tema teha kõik puiduga seotud tööd ehitusel. Alustades põranda, ukse või

aknaga ja lõpetades katuse roovitusega. Meil õpib puusepaks põhihariduse baasil 3, keskkooli baasil 2 aastaga. Lisaks puutööle saab selgeks pea kogu ehitusvaldkond. Nii et oma maja püstipanek pole mingi probleem! Tule ja õpi ehituspuusepaks! Tiit Mägi, puidueriala õpetaja

Kust tuleb majja soe? Soojasõlmest. Kust läheb välja paha ja tuleb asemele värske õhk? Soojuspumbad, konditsioneerid, külmutused jne.

Eestis on tõeline ehitusbuum ja nõudlus ehitajate järgi suur. Ja palka maksavad korralikult. Nii et lõpetajad— õppige VÜKK-is 2 või 3 aastaga ehitajaks! Tööd jätkub kodus ja kaugemalgi! Algis Sarapson, ehituseriala õpetaja

pimist meie kutsekoolis ja amet selge! Lisaks sellele Tänapäeval on keskkonna- saate veel põhioskused ehitutehnika lukksepp see meistri- ses. Tahad omale maja ehitamees, kes saab hakkama eri- da—milles küsimus! nevate kütte-, ventilatsiooni-, Ja veel—kõik saavad kooli vee– ja kanalisatsioonisüs- poolt autojuhtimise väljaõpteemide paigalduse ja hool- pe. Seda polegi nii vähe! dusega. Lihtne on hakata ka Tõnu Roosileht, nende kaupade müüjaks. Keskkonnatehnika õpetaja Lihtne tähendab 3 aastat õp-

KESKKONNATEHNIKA LUKKSEPP Hiljuti tähendas see ToruJüriks hakkamist, kes käsipidi solgis lobistas. Ehk musta tööd. Nüüd on see teisiti!

EHITAJA

Õppimisvõimalus kõigile

KOOLI

LK. 3

LEHT

KUI SUL ON PÕHIKOOL POOLELI ... … ja Sa oled vähemalt 17! Mida kõike tahaks siis ära teha. Mingil hetkel tuleb tahtmine ka üks suur tegemata tegu ära teha— õppida endale mõni amet, et saada tulevikus meistriks, kes ise omale järelkasvu kasvatab!

Pool õppeajast õpite koolis erialaaineid ja osalete praktilistel harjutustel. Teine pool õppeajast olete ettevõtte praktikal. Ehk siis töötate juhendajate käe all reaalses töökeskkonnas. Seega on õppimine üsna töökeskne. Kooli lõpetades omandate kutse.

Pole tähtis, miks põhikool omal ajal pooleli jäi, tähtis on, et nüüd tahad poolelijäänud õpinguid jätkata. Meie koolis on teil võimalik õppida müürsepaks, õmblejaks, keevitajaks ja abikokaks. Poole aastaga saate õppida keevitajaks, aastaga õmblejaks, poolteist aastaga müürsepaks või abikokaks.

Anne Lapp, õppedirektor

KUI SA VAJAD LIHTSAMAT ÕPET... ...siis tule meile õppima. Kui Sa vajavad oma füüsilise või vaimse erivajaduse tõttu teistmoodi õppimist ja õpetamist, siis meie oleme selleks valmis. Õpetajad on saanud erialase väljaõppe erivajadustega laste parimaks õpetamiseks. Meil õpib täna ligi 60 erivajadustega õpilast, nende hul-

gas mõned kurdid. Sügisel pakume õppimisvõimalust 30-le uuele õpilasele.

TOETUSED

Sõidutoetus on ette nähtud mased isiklikud tööriistad ja kaugematest omavalitsustest õppija tasub selle maksumukooli sõitvatele õpilastele. sest pool.

Õppetoetust (~600) saavad vähemalt rahuldavalt õppivad (õppevõlgnevusteta) ja käituvad karistusi mitteomavad õpilased. Õppetoetust ei saa akadeemilisel puhkusel. Toetust makstakse õppeedukuse alusel koostatud pingerea alusel.

siin teid aidata - õppima asumisel pöörduge selleks kooli sotsiaalpedagoogi poole. Tema korraldab võimalusel reErivajaduste- habilitatsiooniteenuse osutaga saab õppi- mise. da ehituse, Õppimisel toimetulekurasõmblemise ja kustega kokkupuutuv õpilane abikoka eri- võib koolilt taotleda indivialadel. Mõned duaalse õppekava. Selleks kohad on ehitusviimistluse ja pöördu taas sotsiaalpedagooautoplekksepp-maalri grupis. gi poole. Ene Reband, Osa õpilasi vajab rehabilitatsiooniteenuseid. Kool saab

Tööriide toetus (~150) on õpilastele, kes vajavad õppimise käigus eririietust. Kool hangib tööriided ja õppija maksab nende eest pool.

sotsiaalpedagoog

Toidutoetus (10 päev) on ette nähtud kõigile põhiharidusega õppivatele õpilastele.

Ühiselamu toetus on edukatele õpilastele koos toa vaIsiklike tööriistade toetus liku võimalusega (150). (~150) on isiklike tööriistade Thea Tobro hankimiseks. Kool hangib esfinantsist


LK. 4

KOOLI

Teenindusosakond

LEHT

AMET JA KESKHARIDUS 3 AASTAGA -

Teenindusosakond

KOOLI

LEHT

LK. 5

SEDA SAAB AINULT KUTSEKESKKOOLIS! Veel mõned aastad tagasi peeti autoerialade õpetamist meie koolis luksuseks ja tänane autoõppe maja oli suletud. Nüüd on olukord teine - vajatakse hästi väljaõpetatud masinate remontijaid ja juhte. Nii alustame sel sügisel riikliku tellimuse täitmisega uute õppekavade järgi kõigil autoerialadel. Põhikooli lõpetajad saavad auto– ja bussijuhiks või plekksepp-maalriks kolme aastaga, autotehnikuks 3 aasta ja 6 kuuga. Keskkoli järel saab auto– ja bussijuhiks aastaga.

Autoerialad

Suurem osa õpilastest on meie kooli õppima asunud peale põhikooli. See on olnud nende valik. Sel sügisel võtame põhikooli järel õppima ligi 400 õpilast. Oleme selleks ette valmistanud mitme uue eriala avamise, kaasajastanud õpikeskkonda ja õppevahendeid. Valiku tegemisel pidage meeles, et valite endale ametit järgmiseks 10-ks aastaks. Valite ameti, mis teile ja teie perele leiva

TEENINDUSOSAKOND

Autoplekksepp-maaler ja autotehnik

lauale annab. Tehke siis õiged valikud! Anne Lapp, õppedirektor Õppida teenindajaks tähendab õppida inimestega suhtlema, õppida rahuldama nende erinevaid soove, vajadusi. Meie kogenud õpetajad ja praktikapartnerid just seda pakuvadki. Põhikooli lõpetajal on teenindusosakonnas valida arvutiteenindaja, autotehniku, koka, rõivaõmbleja, müüja, autoplekksepp-maalri ning veoauto- ja bussijuhi ametiõppe vahel. Õpe kestab esimesel kolmel eri-

Arvutiteenindus Arvutit ja internetti läheb vaja paljude inimeste töös. Pole mõeldav, et kõik need inimesed oskaks ise oma arvutiprobleemidega toime tulla. Seetõttu vajavad tööandjad spetsialiste, kes lahendaks nende arvutimured ja hoiaks firma arvutipargi ja arvutivõrgud kaasaegsena. Tööturul on puudus ka programmeerijatest, disaineritest, projekteerijatest ja arvutipoe müüjatest. Kõikidele nendele ametitele võib tööle minna noor inimene, kellel on huvi arvutimaailma vastu. Tulevane töökoht ja palk sõltub koolis omandatud haridustasemest. Seetõttu tasub meie kooli lõpetamisel jät-

kata õpinguid kõrgkoolis ja osaleda täiendkoolituskursustel. Seda asjaolul, et elektroonses maailmas toimuvad uuenemised väga kiiresti.

tegemist, andmebaaside kasutamist, programmeerimist, elektroonikat jms. Igaühel tekivad hiljem muidugi oma huvid ja pärast tunde tegeleb nii mõnigi õpilane kodus või Meie koolis saab arvuti ühikas oma kodulehe loomieriala õpilane hea ülevaa- se, fototöötluse või hoopiski te arvuti ja arvutivõrkude programmeerimisega, et juba varakult omandada väärehitusest. tuslikke kogemusi, mis tulevases töökohas olulised on. Kui arvad, et laiast infotehnoloogia valdkonnast võiks ühtteist tulevikus olla just sinu jaoks, siis meie kool on kindlasti õige koht, kuhu neid asju õppima tulla. Põhikooli järel õpitakse 3 aastat ja 6 kuud, gümnaasiumi järel 2 Tanel Kindsigo, Õpitakse arvutiga joonesta- aastat. mist, pilditöötlust, heli– ja IT-erialade õpetaja videotöötlust, veebilehtede

Siia kooli kokaks õppima tulla soovitas mu oma vend. Ta ütles, et siin on hea õpetajad ja väga hea direktor. Ta ajas õiget juttu. Üle mõistuse raske siin pole. Õppimine on põnev. Teooria tundidele järgneb tavaliselt praktika. See on hea, sest siis saab

Kokad

asjad tegelikkuses järgi proovida. Õpetajad on head ja õpilastele liiga ei tee. Kui, siis ainult vastupidi. Ainult üks asi mulle siin koolis ei meeldi: väiksemagi vale eest saab kohe käskkirja. Karl Hurt, 1. kursuse koka eriala õpilane

Sügisel alustame 2 eriala õpetamisega: autoplekkseppmaaler ja autotehnik. Esmalt õpitakse autode üldehitust ja metallide tehnoloogiat, et masinatest tekiks üldisem arusaam. Teisel aastal toimub spetsialiseerumine.

Ady Anijärv, autoeriala juht ma, pahteldama, lihvima, värvima jms. Eriala saab õppida ka lihtsustatud õppekava alusel.

Autotehnik õpib süvendatult autodel vea leidmist, diagnostikat, elektrisüsteeme jms. Koolil on väljaõppeks vajalikud tingimused ja kaasAutoplekksepp-maalri õpin- tööde ja värvimisega. Õpitak- aegsed diagnostikavahendid. gud on seotud autode kere- se keevitama, keresid venitaAgu Mõtus, autoõpetaja

Bussi– ja rekajuht

Auto– ja bussijuhtidest on ettevõtetes suur See on uus eriala, mida saavad õppima asu- puudus. Eriti rahvusvahelistes vedudes. Korralik palk, võimalus näha maailma, on need, da nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajad. Kõik õppijad saavad vastavad juhiload ja väl- mis peaks paljudele meeldima. jaõppe ka rahvusvahelistel vedudel töötada. Ady Anijärv, autoeriala juht

Õmbleja Õmblemine on tegelikult üpriski raske töö. Eriti algajatele. Kui seda ametit aga tõsiselt võtta ja huviga õppida, on see väga kasulik ja tore töö. Mõnuga saab endale ise riided modelleerida. Hästi vahva on neid kujundada ja teha kõike oma mõtete, tunnete ja soovide järgi. Mängime siin kõik disainereid, aga varsti olemegi!

lema hakata, tuleb arvestada sellega, et üsna raske on istuda päevad läbi ühes asendis, tööoperatsioonid võivad tüütuks ja üksluiseks muutuda. Sellegi teadmise saab siin koolis õppides ja see on hea—õmbleja peab ka sellega oskama tulevikus arvestada.

Fakt on see, et kui õmblemine Sulle ÜLDSE ei meeldi, ei istu juba algusest peale, siis ei tule see ka lõpuni välja. Sellist asja tuleb kogu südamega teha. Kõik, kes soovivad õmblejaks saada, saavad Teooria on raske ja teemasid, mida õmblejaks selleks meie koolist väga head teadmised ja oskuÜlle Kull, 3. kursuse õmbleja saamiseks on vaja ära õppida, on palju. See on sed. kõik õpitav. Kui on soov massõmblemisega tege-

Müüja Kuigi kauplused tegelevad ka ise müüjate koolitamisega, soovime pakkuda noortele võimalust saada meilt müüja kutsekeskharidus koos kutsega. Kolme aasta jooksul õpite tundma kaubanduse toimimi-

se põhireegleid, logistikat, teenindamist, suhtlemist jms. Kooli lõpetajal on võimalik tööle asuda supermarketis või tehnikapoes. Oskused peaks selleks piisavad olema. Praktikabaasid Viljandi erinevates kauplustes annavad võimaluse õppimise ajal oma teadmi-

si praktikas kinnistada omale hea töökoht leida.

ja

Kindlasti on kutsekeskharidusega müüjal võimalus kiiremini karjääri teha—hea haridus on selle tagatis. Kadri London, täienduskoolitusosakonna juht

Ajaleht 2007 04  
Ajaleht 2007 04  
Advertisement