Page 1

Handleiding

Meermansboten Jeugdzeilen

naam handleidinghouder:

basis


Colofon Watersportkampen

Met dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze publicatie. Inhoud VYF vzw en VVW vzw Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de auteurs en de verantwoordelijke uitgever. Tekst: Wende Spinnewyn Layout: info@wizarts.be Druk: Cartim Fotografie: Wende Spinnewyn, Bloso en VYF vzw

2


Handleiding meermansboten jeugdzeilen basis

Naam zeiler: ....................................................................................................................................... Naam zeilpartner(s): ....................................................................................................................................... Adres: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Opmerkingen of gegevens van andere zeilers: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

3


Inhoud Deel 1: Start aan wal:........................ 6

7.

Koersen en zeilstanden...................29 7.1. De windroos..........................30

1.

Veilig voorbereiden:........................ 7

2.

Boot zeilklaar maken:....................... 8

7.2. De Kilgrens...........................32

2.1. Belangrijke begrippen........... 8

8. Opkruisen......................................34

2.2. Optuigen...............................10

9.

2.3. Knopen..................................12 3. Voorrangsregels.............................14

Aanleggen en afvaren.....................36 9.1. Aanleggen aan hogerwal......36 9.2. Afvaren aan hogerwal............37 9.3. Aanleggen aan lagerwal........38

Deel 2: Op het water.........................16 4.

Voor het eerst met meer.................17 4.1. Plaats in de boot....................18

Deel 3: Eindig aan de wal................40

4.2. Samen oploeven en afvallen..20

10. Opruimen.......................................41

5. Manoeuvres....................................22

10.1. Tijdelijk afmeren...................41

5.1. Overstag gaan.......................25

10.2. Definitief afmeren..................42

5.2. Gijpen...................................27

11. Lijst met moeilijke begrippen........43

6. Kapseizen.......................................28

4

9.4. Afvaren aan lagerwal.............39


Beste zeilers

Welkom in deze cursus basisgraad meermansboten jeugdzeilen. Voor sommigen is het de allereerste keer dat ze zullen zeilen en anderen hebben reeds in optimist gezeild. Wat nieuw is voor iedereen, is dat jullie niet individueel zullen zeilen. Voor de zeilers die voor het eerst te water gaan is het dus aangenaam dat ze dit niet alleen zullen moeten doen. De ervaren optimistzeilers kunnen hun ervaringen delen met hun teamgenoten. Het is dus voor iedereen nieuw. Deze handleiding met alle basistechnieken en -regels stoomt jullie klaar voor de volgende graad: “meermansboten jeugdzeilen evolutie 1�.

Veel zeilplezier en maak er een fijne zeiltijd van! 5


Deel 1 Start aan wal

6


1. Veilig voorbereiden

In de winter

In winter EN zomer

In de zomer

Warme kledij

Reddingsvest/ zwemvest

Pet

Regenkledij

Extra touw

Zonnecrème

Roeiriemen

Zonnebril met touwtje

Hoosvat* Vaste schoenen Reserve kledij

Doe de haren vast, de juwelen uit en ga steeds naar het toilet voor je vertrekt. Algemene richtlijnen: - luister naar de begeleider; - luister naar het weerbericht; - help elkaar in nood en blijf bij elkaar; - ga niet zonder verwittigen naar de wal.

7


1-4

5

7

6+23

8

10

9

11

12+13

2.2. Optuigen

2. Mastbeslag bevestigen.

8. Leuvers* vastmaken (indien deze aanwezig zijn).

3. Boot te water laten.

9. Tophoek vastmaken (nog niet hijsen).

4. Boeg in de wind en de boot vrij laten bewegen.

10. Fokkenschoten door leioog* en achtknoop (zie knopen).

5. Zwaard insteken.

11. Onderlijk van grootzeil aan giek bevestigen.

1. Materiaal controleren.

10

Van onder ar boven en van voor na naar achter

6. Roerblad insteken zonder helmstok (1 geheel? Wachten‌). 7. Halshoek van de fok vastmaken.

12. Giek op lummel* of aan mast bevestigen met vork* of touw. 13. Halshoek aan mast en giek.

(* verwijzing naar de verklaringslijst achteraan p.43)


14

15

16-21

17

18

18

19

20

22

24

25

atten hnijiestt ll ei z e d t ee g er V je het grootzeil voor 14. Onderlijk aanspannen via schoothoek.

21. Neerhouder aanhalen.

15. Tophoek vastmaken.

22. Alle losse touwtjes opschieten en borgen.

16. Neerhouder voldoende loos geven. 17. Grootschoot voldoende loos geven. 18. Fok hijsen (spanning van de voorstag wordt zo op de fokkenval gezet). 19. Grootzeil hijsen met 2 pers. 20. Grootschoot door blokken en achtknoop (zie knopen).

23. Helmstok insteken, een overloop van grootschoot aanwezig? Steek de helmstok er onder door. 24. Roerblad uitklappen. 25. KLAAR! Heeft de fok leuvers, dan mag deze ook gehesen worden nadat het grootzeil gehesen is.

11


Deel 2 Op het water

16


4. Voor het eerst met meer roer. orbij het urman vo an. tu s rm n u é tu E s ! Goed t bij de h ic t. d t a a w m even ich Eén fokke de boot in n e d u o h De andere

Goed! Eén stu u Eén fok rman tegen de zwa kenma ard at De boo dicht bij de s kast. tu t is in e venwic urman. ht.

17


4.2 Oploeven en afvallen

20

AFVALLEN = trekken aan de helmstok (weg van de giek) Zeil vieren* (weg van de wind)


BOKSBEWEGING Het roer wegduwen= schoten aanhalen Trekken aan het roer= schoten vieren Boksen maar!!

OPLOEVEN=duwen tegen de helmstok (naar de giek) zeil aanhalen* (naar de wind toe)

21


oraan Kijk vo il in je ze

7.2 De Kilgrens

Waarom gaat boot 1 trager als boot 3?

1. Boot halve wind met zeilen aan de wind (boot 1). 2. Halve wind met zeilen volledig gevierd (killen). 3. Boot halve wind met zeilen op de kilgrens.

1.

32

1-2:Vier het zeil tot het van voor begint te killen (tekening bovenaan). 2-3: Het zeil aanhalen tot het net niet meer kilt.

2. Zo vaar je het snelst en op de kilgrens. Hoe snelheid dus regelen om aan te leggen of in kiellinie* te varen? Snel ďƒ op kilgrens

3. varen (zeil aangehaald tot het net niet kilt). Vertragen ďƒ zeil vieren (hoe meer je viert hoe meer je vertraagt).


Als de zeilen killen moet je altijd: - De schoten aanhalen Als dat niet meer gaat: - Afvallen (=helmstok wegtrekken van de giek)

Colofon Watersportkampen

33


1

2

1+2

2

3

4+5

9. Aanleggen en afvaren 9.1 Aanleggen aan hogerwal •

Wanneer de opschieter? Hoe ver van het ponton? Vergelijk het met een hobbelige, en gladde ijspiste: • Bij veel wind: dichter bij het ponton (boot komt snel tot stilstand door de harde tegenwind, veel golven). • Bij weinig wind: verder van het ponton (boot blijft nog even uitlopen, plat water).

1. Vaar BIJ de wind, dit doe je door de grootschoot te vieren tot de giek net niet tegen de zijstag zit (alle wind moet er uit kunnen). 2. Regel je snelheid (zie kilgrens), fok volledig los. Loos in de schoten. 3. Draai de boot in de wind om de laatste snelheid eruit te krijgen. 4. Fokkenmaat ligt op zijn buik om het ponton te grijpen. 5. Maak de boot vast en meer hem tijdelijk af (zie 10. Opruimen).

n

Oploeve

36

In de wind


1

2

4

5

3

5

9.2 Afvaren aan hogerwal

1. Boot in de wind, schoten volledig gevierd en bemanning houdt de boot in evenwicht. 2. Stuurman zit zo dat je het DOEL kan zien onder de giek door (toekomstige loefzijde). 3. Hou het roer midscheeps (in het midden) en dobber naar achter (deinzen: evolutie 2). 4. Wijs met de helmstok naar je DOEL (duwen op je roer), de fokkenmaat helpt door de fok BAK* te trekken. 5. Boot tot halve wind gedraaid, trek de zeilen aan de juiste kant aan en je bent weg‌

KIJK en zit aan de juiste kant. DUW op je roe r en fok BAK

Hogerwal= waar de wind vand aan komt (zet een kr uisje bij hogerwal)

37


1

3

1+2

4

9.3 Aanleggen aan lagerwal

1. Fokkenmaat maakt de VAL* vrij en maakt de neerhouder los. 2. Snelheid minderen en IN de wind draaien (niet overstag gaan). 3. Fokkenmaat strijkt het grootzeil, stuurman begeleidt de giek en het achterlijk in de boot. 4. Stuurman zeilt op fok naar het ponton. 5. Fokkenmaat borgt het zeil en regelt de snelheid met de fok. 6. Stuurman gaat langswal* aanleggen, fokkenmaat houdt de boot af het ponton en begeleidt de boot aan de zijstag.

38

3

5

6


9.4 Afvaren aan lagerwal

1. Zorg dat je boot helemaal zeilklaar is met de zeilen gestreken. 2. Peddel naar een boei of een punt aan HW (ver van de kant). 3. Maak je vast of draai in de wind. 4. Hijs de zeilen en borg alles netjes op. 5. Je kan vertrekken.

Hogerwal= waar de wind vand aan komt (zet een kr uisje bij hogerwal)

iedereen Zorg dat er voor ord zijn bo n aa els pedd

39

Meermansboten Jeugdzeilen  
Meermansboten Jeugdzeilen  

VYF handleiding

Advertisement