Page 1

​«ЗАТВЕРДЖЕНО» Го «Миколаївський дослідницько-аналітичний центр» назва організації Котов Олег Ігорович Голова організації посада та П.І.Б. “____”_____________2018 р. м.п.

Опис заходу (проекту)

Всеукраїнський фестиваль-конкурс поезії та мистецтв «Срібного століття силует» (назва, заходу (проекту) Відповідальна організація за реалізацію заходу (проекту) ГО «Миколаївський дослідницько-аналітичний центр» (назва організації, установи)

Рівень проведення :​міський Цільова спрямованість: ​молодь міста


Миколаїв 2018

Розділ І 1. Повна назва програми (проекту, заходу​) Всеукраїнський фестиваль-конкурс поезії та мистецтв «Срібного століття силует» 2. Найменування громадської дослідницько-аналітичний центр»

організації

ГО

3. Місце проведення та термін реалізації заходу (проекту): жовтня 2018 року

«Миколаївський КХ «Юність» 24-25

4. Поштова адреси громадської організації, телефон, факс, е-mail 0680615230, org.mcar@gmail.com . 54015, Миколаївська область,м. Миколаїв, вул. Велика Морська, б. 3, 5. П.І.Б. керівника громадської організації​, Котов Олег Ігорович 6. Банківські реквізити учасника конкурсу ГО «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР» ЄДРПОУ\ДРФО 34376020 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ14360570, КОД БАНКУ 326610) Р/Р № 26007053229567 7. П.І.Б. керівника заходу (проекту) посада, контактні телефони : Єгоров Олександр Олексійович, президент фестивалю, +380934239898

Розділ ІІ 2.1.​​ Мета заходу (проекту​) Розвиток естетичних здібностей молоді засобами декламаціонного, поетичного, хореографічного і вокального мистецтва і створення єдиного досугового простору. Соціалізація молоді шляхом залучення до конкурсно-фестивальної діяльності. Закріплення вміння молоді використовувати засоби виразності (інтонація, міміка, жест і ін.) Для розкриття образу персонажа літературного твору в різних видах театру, розвиток їх готовності до творчості. 2.2.Завдання заходу (проекту) Зміцнення і розвиток дружніх відносин і культурної взаємодії між представниками молодого покоління . Підтримка талановитих молоді в реалізації їх творчого потенціалу. Створення умов для організації обміну досвідом художніх керівників дитячих і юнацьких колективів і їх організаторів. Формування та підвищення естетичних інтересів глядачів. Популяризація декламації віршів і прози, а також інших видів мистецтва. 2.3.​​ Актуальність заходу (проекту)


У сучасному світі книги, театр і творчість серед молоді йдуть на другий, а то й на третій план. Неосвіченість в сфері культури молоді є однією з перших проблем України! Наша мета допомогти і виховати в серцях молоді любов і інтерес до високого мистецтва, як поезія, хореографія, вокал, і театр. Всеукраїнський фестиваль-конкурс поезії "Срібного Століття Силует" буде проходити вже в третій раз в Миколаєві 2018 року, щоб привернути молодь до естетики, допомогти їм раставіть їх пріоритети в житті, ми запрошуємо одних з найвідоміших людей в сфері культури України, які в свою чергу при спілкуванні з молоддю, підштовхують їх почати вчитися і працювати над собою. Щоб уникнути повного культ. Насильства в Україні, ми і проводимо цей фестиваль-конкурс де молодь має можливість отримати не тільки друзів з різних куточків країни але і знайти наставників по життю в сфері культури і освіти, а так само громадської діяльності. 2.4. План виконання (із зазначенням строків) та відповідальних виконавців на кожному етапі​: Етапи реалізації заходу (проекту)

Опис заходів для здійснення етапу

1) Підготовч ий етап

Підготовка включає до себе (запрошення членів журі, набір учасників фестивалю, запрошення зіркових творчих колективів для виступу на відкриті, розпис сценарію заходу, запрошення соц.. працівників та студентів до глядацької зали, підготовка афіш заходу, проектування дипломів та призів для переможців, пошук партнерів та меценатів.) 1) Урочисте відкриття фестивалю 2) Конкурсна програма 3) Майстер класи та екскурсії для гостей міста 4) Нагородженн я 5) Урочисте закриття фестивалю

2) Етап проведен ня заходу

Термін реалізації етапу, місце проведення 01.09.2018 – 23.10.2018,

24.10.2018-25.1 0.2018

Очікувані результати

Відповідальний виконавець на кожному етапі (П.І.Б)

Виконати всі етапи підготовки для яскравого проведення проекту

Єгоров О.О.

1) Яскрав е проведе ння фестива лю-кон курсу.

Єгоров О.О.

2) Обрати найкра щих та таланов итих предста вників молоді 3) Працюв ати та


допомо гти перемо жцям далі в їх планах на громадс ьку та творчу діяльні сть

2.5. Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання заходу (реалізації проекту): 1. Збільшення активності молоді щодо культурної сфери життя. 2. Збільшення числа громадських активістів й зацікавленість молоді в покращенні культурного та естетичного рівня виховання серед населення України 3. Розвиток мотивації серед молоді щодо розташування пріоритетів в їх житті. 4. Досуговий відпочинок серед глядачів.

2.6.

Цільова аудиторія, її кількісні показники:

Ми запрошуємо молодь для участі у фестивалі – близько 100 учасників зі всієї України (участь безкоштовна) Також 800 глядачів серед яких будуть військовослужбовців, соц. Працівники, студенти. 2.7. Залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) організації (якщо такі є) та розподіл обов’язків між ними: Назва організації Контактна особа Форма участі та обов’язки в Примітка партнера (П.І.Б., посада, межах заходу (проекту) тел.)

2.8. Способи інформування громадськості про хід виконання заходу (реалізації проекту) Просування проекту відбуватиметься через сторінки в соціальних мережах (Facebook, та через новосні інтернет ресурси (наприклад, НикВести) Також буде розміщуватись інформація в соц. мережах з проведених етапів роботи над проектом. Також за допомоги зовнішньої реклами (билборди и тп.)

Розділ ІІІ Детальний розрахунок витрат та джерел фінансування Розрахунок має відображати реальні потреби програми (проекту, заходу) і бути якомога більш деталізованим, (згрупуйте видатки за видами діяльності у межах кожної категорії) Зазначте власний внесок та внесок з інших джерел фінансування для участі у співфінансуванні заходу (проекту) у розмірі не менше 25 відсотків необхідного обсягу


фінансування. Внесок для виконання програми (реалізації проекту, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплати вартості приміщення, техніки, обладнання. Зразок розрахунку витрат Назва статті витрат на реалізацію заходу (проекту)

Послуги з харчування учасників заходу

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікува на від організа тора конкурс у, грн.

Сума залучен их коштів з інших джерел фінансу вання, грн.

3 рази х 2 дня х 500 грн. = 3000 грн

Разом по заходу Послуги з оренди місць проведення заходу (м2) КХ «Юність» на 2 дні Основні розміри сцени і залу

2 дня х 4000 грн / день = 8000 грн

Власний внесок організа ції, грн.

Загальна сума коштів на реалізац ію проекту, грн.

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

8 000,00

8 000,00

довжина залу: 34,00м від порталу до задньої стіни; ширина залу: 27,48м; глибина сцени: змінна, від 6м до 8м; ширина сцени: 19,60м; За лаштунками сцени розташовані дві артистичні гримерні, місткістю по 10-15 чоловік на кожну, обладнані гримувальними столиками з підсвічуванням, дзеркалами, вішалками для костюмів, туалетною кімнатою, з виходом на вулицю поруч зі службовим входом концерт-холу «Юність», так само встановлена звукова система для фонової музики під час виступів і офіційного відкриття заходу. Разом по заходу Транспортні послуги (вид автотранспорту, маршрут, якщо плануються виїзди за межі одного населеного пункту) Разом по заходу Послуги з оренди обладнання, оргтехніки (вказується повний перелік, обладнання, що орендується та його технічні характеристики) Разом по заходу

8 000,00 Поїзд Київ-Миколаїв 4 місця у дві сторони

4 800,00

8 000 ,00 4 800,00

8 квитків*600грн = 4800 грн 4800 грн світлодіодні панелі загальною площею 24 м2 - 2 дня * 700 грн = 1400 грн 1400 грн

1 400,00

4 800,00

4 800,00 1 400,00

1 400,00

1 400,00


Послуги з виготовлення поліграфічної продукції (найменування, технічні характеристики кожного виду продукції) Разом по заходу Сувеніри

Роздруківка дипломів для учасників (друк на глянцевому папері), 100 - дипломів (приблизно) - 15 * 100 = 1500 грн 1500 грн

1 000,00

500,00

1 500,00

1 000,00

500,00

1 500.00

Статуетки – 10 * 200 = 2000 грн 2000 грн

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Інформаційні послуги (найменування, технічні характеристики кожного виду послуг, найменування інформаційних ресурсів)

Афіші А1. - 20 шт * 100 грн = 2000 грн.

2 000,00

2000,00

Разом по заходу Послуги з придбання канцелярських товарів (найменування)

11 000 грн ручки – 100шт*10грн = 1000 грн. Блокноти – 10шт*100грн = 1000 грн 2000 грн

Разом по заходу

Разом по заходу Послуги з художнього оформлення місць проведення заходу (найменування товарів та послуг, їх технічні характеристики) Разом по заходу Інші витрати (перелік витрат)

Білборди - 3шт * 3000 грн = 9000 грн 2000,00 1000,00

9 000,00

9 000,00

9000,00

11 000,00 1000,00

1000,00

1000,00

2000,00

2000,00

повітряні кулі – 500 шт *2 грн = 1000 грн

Гонорари членам жури – 4чел*5000грн= 20 000 грн

1000,00

1000,00

20 000,00

1000,00 4000,00

1000,00 24 000,00

20 000,00

4000,00

24 000,00

31 400,00

13 300,00

58 700,00

проживання членів жури 4люд*1000грн = 4000 грн Разом по заходу Загалом по проекту

24 000 грн 14 000,00

Profile for Vyaznikova Tanya

«Срібного століття силует»  

Заявка проекту

«Срібного століття силует»  

Заявка проекту

Advertisement