Page 1

Plan van Aanpak

C1C Jeroen Jansen, Peter van Asselt, Vyasa Wolvetang, Mathilde Reulink en Yannick Hoogervorst

1


Inhoudsopgave Onderwerp

Bladzijde

Titelblad

1

Inhoudsopgave

2

Projectachtergrond

4

Projectresultaat

5

Projectactiviteiten

6

Tussenresultaten

6

Kwaliteit

7

Projectorganisatie en-communicatie

8

Globale projectplanning

9

2


Projectachtergrond Onze opdrachtgever is onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De HAN is een van de grotere hogescholen van Nederland. Op de HAN studeren meer dan 30.000 studenten. De Hogeschool verzorgt hbo-opleidingen. Op internationaal gebied staat de school bekend als HAN University of Applied Sciences. De hogeschool is gelegen in Gelderland en heeft twee vestigingen, in Arnhem en in Nijmegen. De afdeling waarvoor wij ons product gaan realiseren is de IT-kant van het instituut ICA, onderdeel van faculteit Techniek. Onze opdrachtgever, Coen Burgers staat aan het hoofd van de ICT-opleidingen. Deze ICT opleidingen zijn BIM, I en TI. Dit zijn dus de opleidingen die je kiest als je geinteresseerd bent in software, data, programmering, computerproblemen en oplossingen. Van de 30.000 studenten die aan de HAN studeren, doen er ongeveer 400 een ICT-opleiding. Hieronder een duidelijker overzicht van onze opdrachtgever.

3


Projectresultaat Probleem De Informatica academie bestaat uit 3 opleidingen Business IT & Management, Informatica en Technische Informatica. De Informatica academie heeft een probleem met de essentie van de opleiding over brengen naar nieuwe studenten. Veel nieuwe studenten afkomstig van het mbo of havo hebben geen idee wat zij aan treffen op de opleiding. Het gevolg is dat veel studenten, die de opleiding niet kiezen, terwijl dit misschien wel de juiste opleiding is voor deze studenten. Ook is er veel uitval halverwege de opleiding. De opleiding zelf is ook vrij nieuw dus er is ook niet al te veel vergelijking te vinden op het internet, ook als de student dit aan de ouders vraagen hebben zij vaak ook geen idee waar de opleiding over gaat. Ook is het niet duidelijk wat je kan worden met de opleiding, welke bedrijven hierbij horen en wat de precieze handelingen zijn die je dagelijks zou moeten uitvoeren als je een carrière zou beginnen na deze opleiding. Het doel is door te verduidelijken wat er word gedaan en dit spanned in beeld te brengen om meer aanmeldingen te krijgen en deze ook vast te houden als ze op de opleiding zitten. Opdracht De Informatica academie wil haar toekomstige studenten informeren over de huidige opleidingen. De kersverse leerlingen van het mbo en havo moeten geïnspireerd en gemotiveerd worden zodat zij duidelijkheid krijgen over de opleiding maar vooral zin krijgen om deel te nemen en op de opleiding komen met een doel. Criteria opdracht We willen de toekomstige studenten bereiken met een interacti4

eve video die overal ingezet kan worden. In de video krijg je een bedrijf te zien die gekoppeld is aan de opleiding. Dit bedrijf hanteert alle functies die je kan worden binnen de informatica academie. De functies beschrijven de opleidingen Business IT & Management, Informatica en Technische Informatica. De afdelingen binnen het bedrijf waar de daadwerkelijke handeling word uitgevoerd staat voor een profiel die je binnen deze opleiding kan kiezen. Om dit te verwezenlijken moeten we dus binnen 2 weken op zoek naar een bedrijf waar wij kunnen uitbeelden wat er allemaal gebeurd binnen een onderneming als deze. In het geval dat dit niet lukt kunnen we natuurlijk sommige onderdelen in scene te zetten zolang het maar duidelijk is wat er gebeurt. Om te voorkomen dat dit een bedrijfsvideo wordt, moet dit episch in beeld worden gebracht. We laten natuurlijk niet alleen de spannende handelingen zien maar het is belangrijk dat ook de minder spannende handelingen toch spannend in beeld worden gebracht door interessante shots en bewegingen in samenwerking met audio en vormgeving. hiermee zullen we in de 3e week aan de slag gaan. De video moet interactief worden zodat je echt op onderzoek kan in de ruimte op zoek naar antwoorden. De eerste indruk moet niet te educatief zijn want we willen deze jonge studenten vooral niet weg jagen maar juist uitlokken om verder te klikken en op zoek te gaan naar antwoorden in deze ruimte.


Projectactiviteiten Om te beginnen moeten we gaan uitzoeken wat de academie informatica precies inhoud en wat de handelingen zijn die bij de opleidingen passen. We zullen dus onderzoek moeten doen naar de verschillende opleidingen en profielen. Vervolgens moeten we een passend bedrijf zoeken benaderen om te kunnen filmen. Als dit in de gegeven tijd niet lukt zullen we een fictief bedrijf opzetten, in dit geval hebben we ook acteurs nodig. We zijn ook van plan om een intro op school te filmen, hier is minder voorbereiding voor nodig. De beelden zullen we uiteindelijk moeten verwerken tot interactieve video. We moeten voorbeelden opzoeken en open staan voor verschillende manieren om de video interactief te maken. Flash is een van de opties waar we uit kunnen kiezen. In flash kunnen we de losse shots samenbrengen en door middel van actionscript wordt het mogelijk om door de shots heen te navigeren. Het is dan ook belangrijk om goed na te denken hoe we de shots opstellen en hoe deze op elkaar aansluiten, als we dit zouden verwerken in een programma zoals flash. Het moet namelijk kwalitatief goed in elkaar zitten. Het moeten geen losse shots zijn maar juist een vloeiende beweging, die af en toe gepauzeerd wordt om keuzes te kunnen maken.

5


Tussenresultaten Na de planning en opzet van ons schema kunnen wij beginnen met het script maken voor het filmen van de verschillende scenes. Daarna kunnen we gaan filmen en dan kunnen wij pas beginnen met het monteren. Als de film gemonteerd is moeten wij er nog een interactieve video van maken. In onze interactieve video zal uiteindelijk duidelijk worden wat de opleidingen inhouden en wat de bijbehorende profielen inhouden. Hierdoor kunnen toekomstige studenten zich beter laten informeren over de opleiding. Het doel hiervan is: meer aanmeldingen en minder afmeldingen tijdens de opleiding.

6


Kwaliteit

Wij waarborgen de kwaliteit van de producten (in dit geval de informatie over de ICT-studies) door de bestaande gegevens zo helder mogelijk te vertellen in onze interactieve video. We zullen de informatie over de studies zo duidelijk mogelijk proberen op te schrijven en ervoor zorgen dat er geen cruciale informatie mist. Natuurlijk is het enigszins nodig om tekstueel dingen te formateren. We zoeken naar een balans tussen interactie, efficiĂŤntie en informatie.

Natuurlijk heeft de kijker en gebruiker van onze interactieve video geen zin om lappen tekst te lezen. Tegenwoordig heeft men steeds meer een drang naar korte heldere informatie. Het is de kunst om de informatie zo te verstrekken dat er niks verloren gaat en er geen tijd wordt verspild.

7


Projectorganisatie en- communicatie

Organisatie Opdrachtgever: Coen Burgers Opdrachtnemer: IVS (Interactive Video Specialists) Andere rollen: Jeroen Jansen en Peter van Asselt - Projectleiders Vyasa Wolvetang, Mathilde Reulink en Yannick Hoogervorst - Sollicitanten Communicatie Project overleg De groep heeft een gezamenlijke Telegram groep hierin worden vele afspraken gemaakt en ideën overlegd. Telegram is een mobiele applicatie waarin men met elkaar virtueel kan chatten. Ook organiseren wij in onze Telegram groepen mogelijke virtuele meet ups via Skype. Skype is een programma waar men via spraak kan communiceren. Daarnaast hebben wij ook een gezamenlijke Google Drive map waar wij meerdere documenten in verwerken en ook ons logboek in bij houden. Google Drive is net zoals Dropbox een online oplag ruimte, alleen is Google drive makkelijker in het delen van bestanden met meerdere mensen ook kan men via Google drive samen in één bestand werken wat heel handig is voor verslagen. 8

Communicatie opdrachtgever Coen Burgers is onze opdrachtgever, hij is hoofd van de I-afdeling op het HAN te Arnhem. Hij heeft ons de opdracht gegeven en die moeten wij tot zo verre realiseren. De communicatie via de opdrachtgever en de groep wordt vooral opgezet door onze projectleiders. Die nemen via E-mail contact op met Coen Burgers waardoor wij een vergadering kunnen regelen. In deze mail moet echter wel een duidelijk doel van de vergadering bevinden anders zou Coen de mail kunnen afwijzen. Begeleider Elisa van Tuijl is onze begeleider, zij helpt ons met meer specifieke problemen in de samenwerking van de groep en ook haar moeten wij eerst mailen als we hulp nodig hebben. Elke week wordt een vergadering gepland zodat zij de samenwerking kan monitoren. Experts Anne Coppen en Jacqueline Rijkmans zijn onze experts zij hebben meerdere lessen waar zij mogelijk aanwezig zijn om ons advies te geven op de samenwerking en uitvoering. Zij komen ook op dagen samen en dan kunnen wij om hun hulp vragen. ProfSkills-docent Mark van der Maas is onze nieuwe ProfSkill-docent, hij geeft de klas klassikaal les over skills die wij kunnen gebruiken bij ons project. Ook verteld hij vele richtlijnen waar wij ons aan moeten houden.


Globale projectplanning 14 april 2014 – 8 juni 2014

( 14 april 2014 – 27 april 2014) Voorbereiding -Onderzoek doelgroep Wij beginnen de eerste weken voor de voorbereiding met het onderzoeken van de doelgroepen, zo kunnen wij hun eigenschappen en de problemen waar zij over struikelen in kaart brengen. Als wij deze informatie duidelijk kunnen formuleren is het vinden van een doelgroep gerichte oplossing zeer goed te bereiken. Ook kunnen wij deze informatie dan duidelijk aan de opdrachtgever voorleggen. -Onderzoek technische mogelijkheden In de 1e twee weken gaan wij de technische mogelijkheden ook testen met behulp van een prototype, wij zijn begonnen met wat beeldmateriaal verzamelen om die in Flash en Premiere te bewerken om te testen wat wij kunnen bereiken met deze twee programma’s.

In gang zetten project en opzetten fictief bedrijf Voor het opzetten van ons bedrijf, wat een echt bedrijf kan zijn of een totaal ficitief bedrijf, moeten wij eerst de werkzaamheden goed onderzoeken. Wanneer wij deze informatie duidelijk op papier hebben zullen wij beginnen met de locaties regelen om de handelingen te visualiseren. Hiernaast moeten wij echter ook acteurs regelen, voor de acteurs hebben wij niet een heel kritisch criteria behalve dat zij wel op studenten moeten lijken. Als wij dit allen hebben kunnen regelen zouden wij beginnen met het plannen van de film tijden. Pre-production film De film moet tot in de puntjes uitgeschreven worden als we een soepele productie willen hebben. Dit betekent dat wij op zijn minst een scenario, shotlist en een goede planning moeten hebben. In het scenario beschrijven we de ruimtes, personages en handelingen in chronologische volgorde van het verhaal. Dit gaan we op delen in shots en daar maken wij de shot list van. Dan kunnen we aan de hand van de shotlist een planning maken zodat we de beelden op de meest efficiënte manier kunnen filmen want de opnames zelf hoeven niet chronologisch opgenomen te worden. Als we weten wat we waar gaan filmen kunnen we faciliteiten gaan reserveren/regelen voor de productie fase zoals video en audio opname apparatuur, statieven, evt rails of cranes. Als materialen zoals cranes en rails niet beschikbaar zijn kunnen we dit oplossen met dolly’s en alternatieve shots. 9


(12 mei 2014 - 25 mei 2014) Realiseren van product -Pre-Productie In de productie fase van de film kunnen we handelen volgens planning in de pre-productie fase. We filmen de shots in de meest logische volgorde dit hangt af van locatie en personen die betrokken zijn bij de shots die we op dat moment schieten. We zullen met de hele groep functies moeten aannemen zoals camera en ondersteuning, geluid, licht en regie. -Post productie Als alle beelden zijn verzameld moeten we zorgen dat alle kleuren gelijk zijn zodat de film eenheid krijgt en een bepaalde sfeer en stijl. Ook gaan we hier evt shots bewerken in slow motions, timewarps of eventuele effecten die we willen toepassen. -Interactie We hebben nu een hele boel losse shots bewerkt en nu gaan we deze shots in Adobe Premiere zetten waarbij we het geheel samen brengen tot een video. In Flash geven we elke shot een pauze en een mogelijkheid om verschillende kanten op te gaan. Hier kan je dus vanaf een standpunt in meerdere richtingen, het is dan ook cruciaal dat we hiermee rekening houden in de productie fase.

(26 mei 2014 - 8 juni 2014) Buffer weken In deze weken hebben we al het film materiaal af en in Flash verwerkt, maar er is nog ruimte voor perfectionisme. Als we een fantastisch product willen maken moeten we zorgen dat alles tot in de puntjes klopt. Sprekend uit ervaring gaan we obstakels tegenkomen die onvermijdelijk zijn zoals afgezegde afspraken, ruimtes die niet beschikbaar zijn of materiaal dat weigerd mee te werken. In de laatste 2 weken kunnen we zorgen dat de shots opnieuw kunnen worden gedaan voor die net soepelere beweging, voor die net preciezer standpunten of voor de shots die ontbreken. Als we in het proces dit soort problemen tegen komen is het belangrijk dat we gewoon door werken en in deze 2 weken de reparatie hier van plannen.

10


11


Jeroen Jansen, Peter van Asselt, Vyasa Wolvetang, Mathilde Reulink en Yannick Hoogervorst

12


13


14


15

Plan van Aanpak (zonder spelcontrole)  

Yo, check even of jullie het goed vinden.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you