Page 1

Van aankomst naar toekomst

VluchtelingenWerk Nederland


VluchtelingenWerk helpt mensen op weg.

2

Van aankomst naar toekomst


Inhoud Cartoon door Helena Klakocar Overzichtskaart Van aankomst naar toekomst ‘Wij zijn hier niet voor niets gekomen’ Rechtsbescherming ‘Het verdriet van vluchtelingen doet mij soms pijn’ Maatschappelijke begeleiding Doe mee! ‘Door VluchtelingenWerk voel ik me Hollandser’ Taal & werk ‘Vluchtelingen gebruiken de pc om contact te houden met familie’ Ontmoeting ‘Ontzettend trots op wat we bereikt hebben’ Steun VluchtelingenWerk nú en meld je aan

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

3


4

Van aankomst naar toekomst


Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

5


Alkmaar Beemster Bergen Bloemendaal Den Helder Enkhuizen Graft De Rijp Haarlem Haarlemmerliede en Spaarnwoude Haarlemmermeer Harenkarspel Heemstede Heiloo Hollands Kroon Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Schermer Stede Broec Texel Velsen Zandvoort Zeevang Zijpe

6

VluchtelingenWerk Nederland

Van aankomst naar toekomst


Van aankomst naar toekomst VluchtelingenWerk Noordwestholland zet zich in voor mensen die zijn gevlucht voor geweld en onderdrukking. Wij steunen hen bij het opbouwen van een menswaardig en volwaardig bestaan in veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat is wat zij willen:

zelfstandig leven in veiligheid. Dat is wat wij willen:

dat zij meedoen in onze samenleving. Heb je ooit gevreesd voor oorlogsgeweld of vervolging, bijvoorbeeld vanwege jouw politieke of religieuze opvattingen? Zij wel. Heb jeje ooit verloren gevoeld in een land waar je onvrijwillig was, de taal niet sprak, en het systeem niet begreep? Zij wel. Onze begeleiding geeft vluchtelingen de gelegenheid een eigen plek te vinden in onze ingewikkelde maatschappij. Vanaf de asielaanvraag op Schiphol totdat zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Zij rekenen op ons. En wij op jou. Doe je mee? Dit boekje geeft een indruk van wat wij doen, voor wie wij ons inzetten, en met wie wij dat doen. Tineke Parson, directeur VluchtelingenWerk Noordwestholland

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

7


‘We zijn hier niet voor niets gekomen!’ In hun eigen land, Iran, kon de familie van Saeedek niet vrij zijn. Ze kregen problemen omdat hun vader werkte voor een bedrijf dat olie exporteert naar Amerika. Eén optie restte: vluchten voor vervolging. ‘Samen met Fereshteh, mijn broer en

Gelukkig: VluchtelingenWerk probeert

onze moeder vertrokken we naar Dubai.

ons te helpen door onze familie te

Van daaruit wilden we verder reizen naar

vinden en ons advies te geven.

Europa. Maar: er waren problemen met de paspoorten van mijn broer en mijn

Mijn zusje en ik willen studeren en een

moeder. We verloren elkaar uit het oog.

goede baan vinden. Nederlanders, open jullie ogen! We willen aan de slag voor

Met mijn zusje kon ik verder reizen.

jullie, mét jullie! We zijn hier niet om

We kwamen in Nederland, waar we in

niets, en niet voor niets gekomen!’

asielzoekerscentra verbleven. Naam: Saeedek Jatred Sargholi We hopen dat we hier mogen blijven,

en haar zusje Fereshteh

maar onze toekomst is onzeker.

Leeftijd: 22 jaar

De rechter beslist daarover. We voelen

Land van herkomst: Iran

ons slecht: we zijn onze familie kwijt en weten niet of we terug moeten keren, terwijl we een nieuw bestaan in ons nieuwe land willen opbouwen.

8

Van aankomst naar toekomst


Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

9


Rechtsbescherming Asielzoekers hebben recht op een eerlijke procedure, wanneer zij Nederland binnenkomen. Wij bieden juridische ondersteuning en zorgen zo dat zij tot hun recht komen.

Begeleiding asielprocedure Wij informeren vluchtelingen over hun asielprocedure. Belangrijk daarbij is het voorbereiden op het vertellen van het vluchtverhaal in gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Onze medewerkers wonen deze gesprekken ook bij. Soms moet een vluchteling terugkeren naar het land van herkomst. In dat geval geven we dรกรกrover informatie. Wij zijn vaak ook de intermediair tussen de vluchteling en de advocaat of de IND. Het gaat dan veelal om het uitleggen van ingewikkelde brieven en het kortsluiten van informatie.

Ondersteuning gezinshereniging Vluchtelingen raken door hun vlucht vaak gescheiden van hun echtgenoot en kinderen. Na de erkenning als vluchteling, hebben zij recht op gezinshereniging. In de praktijk is dit een complexe en moeizame procedure, die soms jaren duurt. Wij bieden praktische hulp door te informeren en begeleiden.

10 

Van aankomst naar toekomst


Ben jij een regelneef, houd jij van zaken uitzoeken, ben je niet bang voor bergen papier? Dan is dit werk misschien iets voor jou!

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

11


‘Het verdriet van vluchtelingen doet mij soms pijn’ Zakya was zelf vluchteling. Ze had veel aan vrijwilligers van VluchtelingenWerk die haar met raad en daad bijstonden. Nu zijn de rollen omgedraaid: Nederlandse vriendinnen vragen háár hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van belasting­papieren. ‘Dat is voor mij een grote overwinning:

Maar het was voor hem onmogelijk te

het bewijs dat ik hier een nieuw bestaan

werken in zijn situatie.

heb gevonden. Nu ben ik zelf vrijwilliger en lever een bijdrage aan een nieuwe

Gelukkig: het gaat beter met hem. Zijn

start van mensen die in dezelfde situatie

dochter is nu hier. Ze wist op eigen kracht

hier gekomen zijn.

naar Nederland te vluchten. Daarmee is het verhaal nog lang niet af, maar ze zijn

Toegegeven: soms word ik helemaal

wél weer samen…’

niet blij van dit werk. Ik ben heel gevoelig en leef mee met de cliënten

Naam: Zakya Hashemi

die ik begeleid. Zoals met die man uit

Leeftijd: 34 jaar

Afghanistan, die psychisch in de knoop

Land van herkomst: Afghanistan

raakte doordat hij hier alleen was. Zijn enige overgebleven familielid, zijn dochter, mocht hier van de Nederlandse overheid niet naartoe komen; hij voldeed met een uitkering niet aan de inkomenseis voor gezinshereniging.

12 

Van aankomst naar toekomst


Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

13


Maatschappelijke begeleiding Een vluchteling krijgt een verblijfsvergunning. Een enorme bevrijding, en het startschot voor een nieuw leven in Nederland. Maar ons land is voor hen vaak een doolhof. Formulieren, regels, vaste lasten, etc. Dat maakt het voor veel vluchtelingen lastig hun weg te vinden, 贸贸k omdat zij de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen. Daarom wijzen onze vrijwilligers hen de weg.

Voorkomen en oplossen van problemen Het doel is om de vluchtelingen in een periode van twee jaar zelfredzaam te maken. Wij ondersteunen mensen met praktische hulp en leren hen om het zelfstandig te gaan doen. Dat betekent dat de vrijwilliger bijvoorbeeld helpt bij het wegwijs maken in de gemeente, het invullen van formulieren en het afsluiten van verzekeringen. Aangezien de werkloosheid onder vluchtelingen hoog is en men vaak jarenlang moet zien rond te komen van een bestaans颅 minimum, vraagt de financi毛le huishouding veel aandacht. Daar ligt voor de vrijwilliger een grote uitdaging.

Vertrouwensband Vrijwilligers geven maatschappelijke begeleiding. Dit vindt plaats op kantoor en bij de vluchtelingen thuis. Dit gebeurt in een informele sfeer. Vrijwilligers bouwen vaak een vertrouwensband met de vluchteling op.

14 

Van aankomst naar toekomst


Houd jij ervan een papierboel te ontwarren bij een kopje thee, en ben jij niet bang je schoenen uit te doen als je op huisbezoek gaat? Dan is dit werk misschien iets voor jou!

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

15


FinanciĂŤn, asiel, gezinshereniging of integratie: VluchtelingenWerk helpt ze altijd op weg.

16 

Van aankomst naar toekomst


Doe je mee?

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

VluchtelingenWerk Nederland

17


‘Door VluchtelingenWerk voel ik me Hollandser’ Het was een historische dag voor Omar toen hij zijn verblijfvergunning kreeg. In zijn nieuwe woonplaats Hoofddorp leerde hij al snel een essentiële les: afspraak = afspraak… ‘Op mijn allereerste afspraak met

Was ik te laat gekomen, had ik kansen

VluchtelingenWerk kwam ik te laat.

gemist. Ik heb veel meer belangrijke

In Somalië kan dat, is dat gewoon.

dingen geleerd van VluchtelingenWerk.

Gelukkig, zij waren niet boos,

Dingen die je moet weten als je hier goed

verwelkomden mij hartelijk, en legden

wilt leven. Dingen waardoor ik me veel

mij uit hoe belangrijk het hier is op tijd

minder buitenlander voel, en veel meer

te komen. Niet veel later kocht ik een

Nederlander.’

in Nederland onmisbaar voorwerp: een agenda.

Naam: Omar Abdalah Dugsiye Leeftijd: 25 jaar

Nu kom ik altijd op tijd. Dat gaat

Land van herkomst: Somalië

inmiddels automatisch. In Nederland is het halve werk gedaan als je op tijd bent! Als ik die belangrijke les niet geleerd had, als niemand me het uitgelegd had, was ik tegen veel problemen aangelopen. Nu wist ik dat ik bij mijn eerste afspraak met mijn docent stipt op tijd moest zijn.

18 

Van aankomst naar toekomst


Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

19


Taal & werk Taal en werk: twee sleutels tot de Nederlandse maatschappij, die voor vluchtelingen van het grootste belang zijn. Dus ook twee belangrijke onderdelen van ons werk.

Taalcoach Wanneer vluchtelingen de Nederlandse taal voldoende beheersen, hebben zij veel directer toegang tot onze samenleving. Meedoen is dan veel makkelijker. Vrijwillige taalcoaches helpen vluchtelingen bij het oefenen van de Nederlandse taal in praktijksituaties. Zij nemen hen bijvoorbeeld mee naar de bibliotheek, een museum of de markt. Of zij nemen samen de krant door, bespreken het nieuws en praten over wederzijdse interesses. De taalvaardigheid van vluchtelingen gaat hierdoor met sprongen vooruit.

Op weg naar werk Werk is essentieel bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Niet alleen biedt het vluchtelingen meer financiĂŤle ruimte, het is ook heel belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. Veruit de meeste vluchtelingen willen zo snel mogelijk zelfstandig zijn. Daarom zetten wij ons actief in om de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Onze vrijwilligers ondersteunen en begeleiden hen bij het vinden van een baan. Zij leggen bijvoorbeeld contacten met plaatselijke bedrijven. Daarnaast organiseren wij sollicitatietrainingen.

20 

Van aankomst naar toekomst


Houd jij van taal en wil jij op pad gaan met een vluchteling? Of wil jij graag bemiddelen bij het vinden van werk? Dan is dit werk misschien iets voor jou!

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

21


‘Vluchtelingen gebruiken de pc om contact te houden met familie’ Bjorn Berg geeft computerles aan vluchtelingen. Hij maakt hen bekend met de basisprincipes van Word en social media. Daarmee versterkt hij hun positie op de arbeidsmarkt. ‘De lessen zijn heel praktisch gericht; ze

De computerlessen zijn onderdeel van

gaan snel aan de slag achter de computer.

een veelomvattend programma waarin

Mooi om te zien: eerst de onwennigheid,

vluchtelingen bijvoorbeeld ook leren een

het onbegrip. Maar dan krijgen ze het door

sollicitatiebrief te schrijven en een cv op

en krijgen ze een hoop zelf voor elkaar.

te stellen. Mooi om op deze manier bij te

Dan komt ook de lol.

dragen aan hun kansen op werk.’

Het leukste lesonderdeel is het invoegen

Naam: Bjorn Berg

van afbeeldingen. Eén cursist was de

Leeftijd: 32 jaar

hele les bezig een poster te maken.

Land van herkomst: Nederland

Hij plaatste een auto en schreef zijn naam

(zijn opa vluchtte vanuit Indonesië)

in gekleurde letters erboven. Alles moest goed staan; ik genoot van zijn ijver. Over social media hoef ik minder uit te leggen; vaak gebruiken ze het al omdat het een goede manier is om contact te houden met familieleden en vrienden die zich elders op de wereld bevinden.

22 

Van aankomst naar toekomst


Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

23


Ontmoeting Vluchtelingen en Nederlanders willen elkaar ontmoeten, maar in de praktijk blijft het contact soms beperkt. Ontmoeting, zowel onderling als met Nederlanders, is voor vluchtelingen belangrijk om te integreren. Nederlanders krijgen zo meer begrip voor de situatie van hun nieuwe buren. Ontmoeting is een verrijking voor onze samenleving. Daarom helpen wij beide groepen een handje door ontmoetingsprojecten te organiseren. De afgelopen jaren heeft VluchtelingenWerk Noordwestholland diverse projecten en activiteiten georganiseerd. Een tweetal voorbeelden:

Gezinsactiviteit Samen met woningcorporatie Ymere is een liedjesproject, ‘Reis om de wereld’, uitgevoerd. Dit is in Haarlemmermeer voortgezet in een tweewekelijkse activiteit op de zondagmiddag. Er zijn dan activiteiten voor het gehele gezin. Ook op het gebied van voorlichting. Vluchtelingen doen actief mee.

24 

Van aankomst naar toekomst


Kookprojecten Vluchtelingenvrouwen en Nederlandse vrouwen komen samen om te koken. De vrouwen spreken met elkaar over hun afkomst, interesses, levensinvulling, wisselen recepten uit en sluiten nieuwe vriendschappen. Ondertussen koken zij de heerlijkste gerechten, die uiteraard samen genuttigd worden. Eén van deze projecten heeft geleid tot het zeer succesvolle kookboek Made in Holland, dat nog steeds verkrijgbaar is. Zoals één van de vluchtelingenvrouwen zei: ‘In de keuken speelt politiek geen rol.’ Kookboek Made in Holland

Ook meedoen met een ontmoetingsproject, als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact op!

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

25


‘Ontzettend trots op wat we bereikt hebben’ Yolanda vluchtte 20 jaar geleden uit Zuid-Soedan. Ze belandde in Nederland, samen met haar drie zoons. Hier bouwden ze een mooi, nieuw bestaan op. ‘Ik nam alleen wat kleding, oude

Wat een opluchting! Het

schoenen en de kalebassen van

duurde vijf jaar voordat we een

mijn oma mee. Die gaf ze mij als

verblijfsvergunning kregen, en konden

huwelijkscadeau. De figuren heeft

werken aan een nieuw bestaan.

ze zelf gekerfd. Het water uit de kalebassen sprenkelde ze over mijn

In het begin was het moeilijk, maar

lichaam, als zegening. Na mijn vlucht

gelukkig kon ik al mijn vragen stellen aan

heb ik haar nooit meer gezien.

een vrijwilliger van VluchtelingenWerk. Ik heb nu een eigen kapsalon en twee

Eigenlijk was ik op doorreis naar

van mijn zoons studeren. Ik ben trots op

Londen, maar mijn visum was niet in

wat we bereikt hebben.’

orde. In Nederland sloegen ze me in de boeien. Ik was bang dat ze me terug

Naam: Yolanda Apaac

zouden sturen, terug naar de oorlog…

Leeftijd: 46 jaar

Ik riep dat ik politiek vluchteling was

Land van herkomst: Zuid-Soedan

en ze konden nagaan dat mijn gezin gevaar liep. Uiteindelijk kon ik asiel aanvragen.

26 

Van aankomst naar toekomst


Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

27


Steun VluchtelingenWerk nú en meld je aan op: vanaankomstnaartoekomst.ddcm.nu Je kunt vluchtelingen helpen door vrijwilliger te worden, actief mee te denken, of op een andere wijze. Samen kunnen we hen het gevoel van veiligheid teruggeven, en hen de mogelijkheid geven sneller mee te doen in onze samenleving.

✓Ontvang de nieuwsbrief ✓Word vrienden op Facebook ✓Ontvang gratis MP3 ✓Word held, word vrijwilliger ✓Login en denk en blog actief met ons mee ✓Doneer

28 

Van aankomst naar toekomst


Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

29


Colofon Fotografie: Vormgeving: Teksten: PR-groep:

30 

Goedele Monnens Rick Schurink, DDcm.nu Arjan Jonker, Gorgias Ahmed Altamimi Nico Bus Clemy de Rooy Hester Timmers

Van aankomst naar toekomst


VluchtelingenWerk Nederland

Stichting VluchtelingenWerk Noordwestholland

31


Kijk voor meer informatie op www.vwnwh.nl

Surinameweg 2 2035 VA Haarlem 023 - 5313020 info@vwnwh.nl

VW NWH Van aankomst naar Toekomst  
VW NWH Van aankomst naar Toekomst  

Informatie boekje VluchtelingenWerk Noordwestholland

Advertisement