Page 1

Vogelwerkgroep OOSTBRABANT Nieuwsbrief 2017/01

13 januari 2017 In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar… Aandacht voor:  Watervogeltelweekend 14 en 15 januari  Ptt-project in laatste dagen  Jaarvergadering 19 januari te Diest met Infoavond over Delte Life Project voor meer Demernatuur  Dinsdag 24 januari Infoavond te Bierbeek over Tuinvogels – De Vogelvriendelijke Tuin

 Zaterdag 28 januari Braakballenpluisavond te Lubbeek  Grote Cursus start in februari 2017 in Tienen Watervogeltellingen In januari houden we de belangrijkste watervogeltelling van het jaar… Dan wordt in alle landen van het West-Palearctisch gebied geteld: van Scandinavië tot de rand van de Sahara en van Ierland tot Klein-Azië en dus ook bij ons. Bij ons is het al de 4de telling van deze winter. Bijzonder nu zal zijn om te kijken welke impact de koude-inval heeft. Wellicht hebben een aantal soorten de regio verlaten, maar allicht zijn er ook noordelijke watervogels bijgekomen. Vinden we ergens Nonnetjes of Brilduikers? Misschien een Grote Zaagbek? Ook benieuwd?


Foto Guy Janssens Mogen we vragen dat iedereen die op stap gaat alle watervogels met aantallen ingeeft? Donderdag 19 januari 2017 Jaarvergadering en infoavond Delta Life Project: nieuwe kansen voor de Demernatuur

Organisatie i.s.m. Bezoekerscentrum Webbekoms Broek  Om 19 u. jaarvergadering met evaluatie van de werking van de Vogelwerkgroep, (her)verkiezing bestuur, mogelijke nieuwe kandidaten, doelstellingen, toelichting projecten, etc. Mogelijkheden voor vragen en voorstellen voor al onze leden.  Hierna, om 20 u., brengt Chris Dieters een uiteenzetting over het Delta Life Project. De Europese Commissie heeft ondertussen dit Life-project goedgekeurd. De komende 5 jaar investeert dit project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en VlaamsBrabant. Van dit bedrag neemt Europa 60 % op zich. Het Life-project zal doorgaan in twee natuurgebieden in de Demervallei op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant: het Schulensbroek en het Webbekoms BroekBorchbeemden. Begrijp Borchbeemden als de verzamelnaam voor het Rotbroek en het Gorenbroek. Chris Dictus trekt mede dit project namens Natuurpunt. Verder is ook het ANB betrokken partij met Jo Van Gils als projectverantwoordelijke, de VMM uiteraard met Koen Martens als projectverantwoordelijke en tenslotte het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) met An Digneffe als projectverantwoordelijke.


Waterral, foto François Exelmans

Het betrokken gebied is een delta van samenstromende rivieren uit meerdere eco-gebieden met Demer, Gete, Herk, Velpe, Zwarte Beek, Zwart Water, Mangelbeek … Dat maakt het gebied uniek met bijzondere kansen voor zeldzame dier- en plantensoorten. Naast de functie van buffer voor de watervei-ligheid van de bewoners in het Demerbekken zal er nu ook serieus werk gemaakt worden van maatregelen in functie van bijzondere vogelsoorten als Roerdomp, Woudaap, Kwartelkonig, Porseleinhoen, Bruine Kiekendief, Blauwborst. Waar en wanneer? Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovelaan 48 te Diest (op kleine ring, paar 100 m noordelijker dan de windmolen). Aanvang: formele vergadering 19.15 u. stipt. – Uiteenzetting 20 u. Einde omstreeks 22 u. Toegang gratis. T.g.v. het nieuwe jaar wordt een glaasje aangeboden.

Winters zicht op Schelensmeer


ZATERDAG 21 JANUARI = BELGISCHE VOGELDAG Meer info hierover vindt u op belgische-vogeldag

http://www.natuurpunt.be/praktische-info-

Dinsdag 24 januari 2017 Infoavond ‘Tuinvogels – De vogelvriendelijke tuin’

Presentatie door Marcel Jonckers van Vogelwerkgroep Oost-Brabant voor al wie zich vol verwondering afvraagt welke vogeltjes zijn tuin bewonen of hoe de tuin natuurvriendelijker en attractiever voor vogels te maken. Deze infoavond bestaat uit twee delen: In deel 1 worden volgende thema’s besproken: Wat zijn tuinvogels? Wanneer is een tuin aantrekkelijk? Welke noden hebben vogels? Hoe verantwoord tuinvogels voederen en nestgelegenheid aanbieden? Daarna wordt in een 10-puntenplan er op gewezen hoe je de tuin natuurvriendelijker kan inrichten en meer geschikt maken voor vogels. Bovendien worden ook punten besproken die gelijktijdig een meerwaarde vormen voor insecten, egels en padden. Putter, foto Marc Van Meeuwen

In deel 2 wordt het portret geschetst van de meest courante tuinvogels. Waaraan kan je ze herkennen? Wat zijn hun specifieke behoeften en hoe kan je daarop inpikken in je tuin? Een syllabus wordt aan kostprijs aangeboden voor wie nog meer wil lezen. Waar en wanneer ? Cultureel Centrum De Borre, Speelpleinstraat 10 te Bierbeek, aanvang 19.30 u. Vooraf inschrijven gewenst via mail marcel.jonckers2@telenet.be of tel. 0497 44 72 33. Toegang gratis.


Zaterdag 28 januari 2017 Braakballenpluisavond

Activiteit in samenwerking met de Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek, Natuurpunt Lubbeek en Natuurpunt Holsbeek. Braakballen van Kerkuilen worden uit elkaar geplozen. Aan de hand van de schedeltjes die we erin vinden en met behulp van zoekkaarten ontdekken we welke muizensoorten op hun menu staan. We pluizen braakballen van een Holsbeeks en een Lubbeeks koppel Kerkuilen. Met behulp van tandenborstels, loepjes en determinatietabellen onderzoeken we welke muizensoorten de Kerkuilen in hun jachtgebied weten buit te maken. De gemeente waarvan het koppel de meest diverse jachtbuit wist te vergaren neemt voor een jaar de wisseltrofee ‘de Benen Uil’ mee naar huis. Loepjes, binoculairs, pincetten, bureaulampen en kinderen zijn welkom en kunnen van pas komen. Inschrijven vooraf is nodig via mail naar info@natuurpuntlubbeek.be of telefonisch bij Niels Ryckeboer (016 633 461) of Lars Smout (0494 632 643). Waar en wanneer? van 19 tot 21 u. in de scoutslokalen te Lubbeek, achter de bibliotheek, Binkomstraat 12A, 3210 Lubbeek.


Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 Het Grote Vogelweekend

28 en 29 januari

Voeder je tuinvogels en tel ze! Bezorg de cijfers aan Natuurpunt èn aan onze werkgroep! Info hierover met portret van tuinvogels, wat voederen, hoe tellen enz. via website: (GEWIJZIGD) www.vogelweekend.be . Zie ook onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be Tel gedurende een half uurtje de vogels in jouw tuin of op je terras. Zo doe je mee aan het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. Via internet kan je deze brochure gratis aanvragen. Kijk nu al op www.vogelweekend.be en ontdek hoe je je tuin voorbereidt op extra gekwetter! Stuur ook een mailtje met je tuintelgegevens aan marcel.jonckers2@telenet.be voor een regionale verwerking.

Maandag 13 februari 2017 Start Cursus te Tienen – Vissenaken


Leer onze vogelwereld kennen doorheen het jaar Bezoek een reeks prachtige natuurgebieden

Grote Cursus 2017

“Vogels Het Jaar Rond – module 2”  Cursus i.s.m. Kern Tienen van afdeling Velpe-Mene bestaande uit  8 theoretische lessen op maandagavond. Met een extra-9de les vooraf voor nieuwe instappers. Deze lessen gaan door in het Natuur.huis De Gors te Vissenaken (Tienen), Metselstraat 75, parkeren kan eventueel naast de kerk van St.-Martens.  14 uitstappen voornamelijk op zaterdagen, waaronder 4 bustochten

Visarend, foto Karel Van Rompaey

Theoretische lessen - Maandag 13 februari : - Maandag 27 februari : - Maandag 13 maart : - Maandag 24 april : - Maandag 15 mei : - Maandag 12 juni : - Maandag 11 september : - Maandag 2 oktober : - Maandag 6 november :

“Introductie tot het vogels kijken” “Uilen” “Europese Roofvogels” “Zangvogels Zomergasten” “Voortplanting, van balts tot ei” “Steltlopers 1 - Herkenning” “Steltlopers 2 - Ecologie” “Kustvogels Meeuwen en Sterns” “Vogels van het agrarische landschap”


Visdief en Grote Mantelmeeuw, foto's Karel Van Rompaey

Praktijklessen / Cursusuitstappen - Zaterdag 4 maart: - Zaterdag 25 maart: - Maandag 17 april:

Het Vinne te Zoutleeuw (voormiddag) Wijvenheide Platweijers (voormiddag) Oostkantons (dagtocht met bus)

-

Saeftinghe en omliggende (autodagtocht) Webbekoms Broek bij Diest (voormiddag) Paddepoel Velpevallei te Busbeek (voormiddag) Nachtzwaluwtocht te Averbode (avond) Morinellenwandeling Tiens Broek (voormiddag) Oosterschelde Zeeland (dagtocht met bus) IJmuiden Zeetrek (dagtocht met bus) Zijpveld en Galgenberg te Tienen (voormiddag) Akkervogelwandeling te Hoegaarden Uitkerkse Polder, Heist, Zwin (dagtocht met bus)

Zaterdag 29 april: Zaterdag 27 mei: Maandag 5 juni: Zaterdag 24 juni: Ongeveer 20 augustus: Zaterdag 16 september: Zaterdag 23 september: Zaterdag 21 oktober: Zaterdag 28 oktober: Zaterdag 25 november: Zaterdag 9 december:

Deze cursus kost:  235 euro voor Natuurpunt-leden die reeds een abonnement namen op Ons Vogelblad voor 2017;  250 euro voor Natuurpunt-leden die nog geen abonnement namen op Ons Vogelblad voor 2017 (dus met dit abonnement inbegrepen);  278 euro voor niet-leden van Natuurpunt (inclusief dit lidmaatschap).  Een korting van 15 euro voor wie de cursus volgde in Diest 2015. Indien 2 personen van hetzelfde gezin inschrijven is de tweede altijd aan 235 euro. Inbegrepen: de lessen, 4 busreizen en de uitgebreide syllabus (meer dan 200 blz.) bij de theoretische lessen. Te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van NP


Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Duidelijk vermelden: “naam cursist(en)+ Vogels Jaar Rond Tienen�. Via e-mail opgeven: adres, telefoonnummer en of GSM. De praktijklessen zijn voorbehouden aan de cursisten en de begeleiders. Op de vier busreizen kunnen een aantal niet-cursisten mee mits betaling van de vermelde prijs vooraf te storten op rekening van de Vogelwerkgroep IBAN: BE72 3300 1162 6516 en BIC: BBRUBEBB met vermelding van het reisdoel + de opstapplaats. Voor de andere uitstappen maken we carpoolend gebruik van eigen wagens. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Dit is onze tweede cursusmodule, maar ze kan ook afzonderlijk gevolgd worden. Inlichtingen bij Marcel Jonckers, 016 81 87 87, marcel.jonckers2@telenet.be of bij een van de andere bestuurleden. Zie voorlaatste bladzijde of op onze website: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. Verdere info op aanvraag of te vinden op onze website ! www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

Nieuwsbrief 2017 nr 01 januari 2017  

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief januari 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you