Page 1

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT Nieuwsbrief 2016/07 30 november 2016 In deze nieuwsbrief      

Grote reis naar Lesbos in maart 2017 Voormiddagwandeling Het Vinne op 3 december Autodagtocht naar de Grensmaan op 10 december Watervogeltelweekend 17 en 18 december Ptt-project start midden van de maand Grote Cursus start in februari 2017 in Tienen

Lesbos 2017: unieke natuurreis met volop Vogels, bloeiende Orchideeën en andere planten De VWG plant een unieke natuurreis naar het Griekse eiland Lesbos van vrijdag 31 maart tem zondag 9 april 2017. Waarom zo vroeg in het seizoen? Begin april is het hoogtepunt van de bloei van 10tallen soorten orchideeën op Lesbos dat het eiland zo uniek maakt voor plantenliefhebbers. Lesbos ligt op 10 km van de Turkse westkust, op de grens van drie invloedsferen Klein Azië (Turkije), Zuid-Europa en de Egeïsche eilanden. Op Lesbos komen de typische flora van deze drie invloedsferen samen. In het vroege voorjaar valt er ook voor vogelliefhebbers heel wat te beleven, hoewel nog niet alle trekvogels terug zijn. Soorten als Maskerklauwier, Ruppells Grasmus, Rotsklever, Smyrnagors, Arendbuizerd en vele andere vogels zijn dan al van de partij. De zoutpannen in de buurt van ons familiehotel in Skala Kalloni, bulken dan al van de steltlopers, Flamingo’s en sternen en Balkan Gele Kwikstaarten. En elke dag is anders, we zitten al volop in de trekperiode! Daarnaast bezoeken we ook andere bezienswaardigheden zoals het ‘Pertified Forest’ (het versteende woud) in de buurt van Sigri, een Monnikenklooster, het Olijfolie museum en een ouzo-stokerij.


Kortom een wonderlijke combinatie van planten, vogels en cultuur, overgoten met een fris lente zonnetje en de lekkere Griekse keuken maken van deze vroege voorjaarsreis een waar feest. De kostprijs van de mooie natuurreis is 800 €, zonder de vlucht! Daarin zit vervat, 9 dagen volpension in het familiehotel Malemi in Skala Kalloni, met biologische groenten uit de eigen tuin. Ontbijt en avondmaal eten we in het hotel, ’s Middags eten we onze picknick ergens te velde. Alle vervoer met minibusjes, de verschillende toegangsgelden. Niet inbegrepen: reis- en bijstandsverzekering, persoonlijke uitgaven, alcoholische dranken en de vlucht! Voor de vlucht werken we op een aparte manier en we hopen ergens te kunnen landen tussen de 350 à 450 € voor de vlucht per persoon. Waarschijnlijk hoe sneller je inschrijft hoe goedkoper de vlucht. Voor de organisatie van deze reis werken we samen met STARLING, een jonge Vlaamse touroperator gespecialiseerd in Vogel-, natuur- en fotografiereizen. Hoe inschrijven? Je belt Jan Wellekens op gsm-nummer 0479799367 en dan verkrijg je de link om je in te schrijven bij STARLING. Maximum 16 deelnemers. Inschrijven voor 31 januari 2017. Eenpersoonskamer: toeslag 180€

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 2


Activiteiten december 2016 Er resten dit jaar nog 2 open activiteiten, nog 2 kansen om samen met ons heel wat vogeltjes te bekijken. Ook toegankelijk natuurlijk voor onze cursisten. Zaterdag 3 december 2016 Het Vinne In dit provinciaal domein werd een natuurlijk meer dat in midden 19de eeuw werd drooggelegd opnieuw hersteld. Het huidige meer is zo’n 1600 m lang en tot ruim 700 m breed. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 70 ha en is omgeven door een afwisseling van open zones en inheems bos met geleidelijke overgangen van struweel, verlandingszones, riet- en zeggenvegetatie. In de wintermaanden is het rijk aan watervogels (meerdere ganzen- en eendensoorten met meestal ook Smient, soms Pijlstaart en Grote Zaagbek of een Nonnetje). Grote Zilverreiger, Aalscholver, Grote Zilverreiger, foto Karel Van Rompaey meerdere meeuwensoorten, fuutachtigen en Waterral zijn eveneens vaste klanten. En rondom laten meerdere zangvogeltjes zich opmerken. Afspraak: Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg om 8 u. – Bekkevoort, carpoolparking om 8 u. – Tienen, carpoolparking bij rondpunt op kruispunt van St.-Truidensesteenweg met Tiense Zuidelijke ring om 8.30 u. – Ter plaatse : 9 u. parking Van Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw. Einde omstreeks het middaguur.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 3


Zaterdag 10 december 2016 Autodagtocht Langs de grindgaten en natuurprojecten bij de Grensmaas We brengen een bezoek aan de grindputten langs de Grensmaas waar de natuur en vooral de vogelwereld het door de mens verwoeste landschap terug omtoverden tot nieuwe natuurpracht met één der grootste concentraties watervogels van Vlaanderen. Klauwenhof, Stevensweert, De Spanjaard, Houbenhof, Bootrakker, Vijverbroek, Panheel, Maasbracht … een ganse ketting van vogelparadijsjes, waarvan het belang nog voortdurend toeneemt. Bovendien is op de Maasoevers al enkele jaren een natuurinrichtingsproject gaande waardoor de natuurwaarden ongemeen groot werden. In deze regio vertoeven massa’s watervogels. In de namiddag bezoeken we waarschijnlijk Bichterweerd en Bergerven, twee natuurinrichtingsprojecten rondom Maaseik. Evenwel passen we het programma aan volgens wat er in de regio gemeld is. Zeldzaamheden en een reeks echte wintergasten als Nonnetje, Brikduiker en Grote Zaagbekken vrijwel gewaarborgd, ook kansen op Wilde Zwanen en diverse roofvogels.

Nonnetje en Brilduiker, foto’s Peter Desmet

Vertrek: Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7.30 u. – Leuven, parking Carpool Herent E314 bij Mechelsesteenweg eveneens om 7.30 u. – Carpool Bekkevoort bij E314 om 8 u. Ter plaatse: Maaseik voor de Maasbrug om 9 u. Je kan ook nog ’s middags aansluiten (maar dit dan vooraf telefonisch melden!) aan de kerk van Kessenich om 13.15 u. Terug omstreeks 19.30 u.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 4


Cursus Vogels Dichtbij Enkel voor de cursisten, eventjes ter herinnering  Maandag 12 december – les in leslokaal in Binkom  Zaterdag 17 december – cursusuitstap Schulensmeer en –broek We sturen nog een korte herinnering de week vooraf

Watervogeltellingen Het volgende telweekend gaat door op 17 en 18 december. We hopen natuurlijk dat al onze tellers op stap zullen gaan! Voor inlichtingen kan je contact nemen met marcel.jonckers2@telenet.be of telefonisch 016 81 87 87 o f 0497 44 72 33. We tellen weer alle watervogels: eenden, ganzen, zwanen, futen, aalscholvers, rallen, meeuwen, steltlopers, meeuwen …

Het P.T.T-PROJECT (Punt-Transect-Telling) Dit is een ander internationaal project dat ook in heel Vlaanderen loopt. Het heeft tot doel de populaties van de overwinterende soorten, ook de meest gewone op te volgen, en hun tendensen (toename, afname, verspreiding) vast te stellen. We nodigen onze vogelkenners uit hieraan hun medewerking te verlenen. Het vraagt niet erg veel tijd, vermits je een route maar één keer per jaar moet afleggen. De voorbije jaren zijn het aantal routes in onze regio gestaag gestegen, ook vorige winter kwam er nog een route bij, daarmee zijn er in onze regio nu 24, maar daarvan worden 2 routes al een paar jaar niet meer gelopen (Bierbeek en Landen). Misschien wil er iemand die overnemen? Route Naam van de route 1 2 3

Vissenaken St.-Margriet-Houtem Oorbeek Kumtich Boutersem Kumtich Velpevallei

Tellers Marcel Jonckers Marcel Jonckers Jos Cuppens

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 5


4 5 6 7

Hoeleden Stock Rotselaar Wijngaardberg tot De Plas Bierbeek Holsbeek Kortrijk-Dutsel Speeldries

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ezemaal Longa Getevallei Meldert Hoegaarden Gorzenroute Lubbeek Molenbeekvallei Messelbroek Schuttersveld Averbode Bos en Heide Zichemsveld Vinkenberg Testelt Langdorp Demervallei Kaggevinne Prinsenbos Assent Bekkevoort MolenbeekWersbeek Rotselaar – Wijgmaal Dijlepad Holsbeek Meesberg Bunsbeek Diest Webbekom

17 18 19 20 21 22 23 24

Linter Getevallei Laterbroeken Doysbroek Geetbets Aronst Hoek Lubbeek St.-Bernardplein tot Herendaal Lovenjoel

Gerrit Stockx Veerle Vervoort niet gelopen Jan Breugelmans & Carmen Meeus niet gelopen Rudy & Frederik Van Baelen Caers Tim en Havet Lies Marc Herremans Marc Herremans Marc Herremans Marc Herremans Marc Herremans Roel Baets en Bart Broos Mia Luyckx Toon Jamart Michel Reniers Annie Vandepoel, Jos Eyletten, Eddy Janssens en Luc Cieters Wim Fourie , Lambeets Kevin en Huybrechts Ronny Gerrit Stockx Gerda Van Hoovels en Rik Dervaux Goderis Katelein

DOEL: vaststellen welke veranderingen jaar na jaar optreden in de aantallen van doortrekkende en overwinterende vogelsoorten. Het geeft inzicht in de winterverspreiding van vogelsoorten en in de mate van voorkomen in verschillende biotooptypes. Onze nationale gegevens worden ook in internationale context opgevolgd. METHODE: de waarnemer legt éénmaal per telseizoen tussen +/- 15 december en 5 januari (precieze data worden later meegedeeld) een door hem zelf te bepalen route af en telt onderweg op 20 punten (minimum 300 m van elkaar verwijderd) alle binnen Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 6


de 5 minuten waargenomen vogels. Deze route kan lopen over één of een paar (deel)gemeenten en kan zowel met de auto, per fiets als te voet worden afgelegd. Het eerste jaar komt er wat meer werk bij: uitstippelen en voorbereiden van de route, tekenen van een kleine situatieschets van de 20 telpunten waarbij je voor elk telpunt tekent welke biotopen voorkomen: bebouwing, bos, akker, wei, water… Het is de bedoeling dat een waarnemer meerdere jaren na elkaar hetzelfde traject met dezelfde telpunten volgt en bovendien steeds zoveel mogelijk op dezelfde wijze te werk gaat. De telmethode is eenvoudig en wordt voldoende duidelijk beschreven in een praktische handleiding. De PTT-routes dienen bij voorkeur tientallen, doch tenminste twee winterseizoenen na elkaar te worden geteld. Dus een project voor de echte volhouders onder de Vlaamse vogelkenners! De verwerking van de gegevens (nogal omvangrijk) van vorig winterhalfjaar is nog aan de gang. We hopen dit tegen 1 december klaar te krijgen en dan op onze website te publiceren. De medewerkers zullen dit verslag ook via mail ontvangen. Meer informatie over het PTT-project: Bij onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant via marcel.jonckers2@telenet.be of 016.81.87.87. De nationale coördinatie gebeurt bij Natuurpunt Studie. Een aantal resultaten van de vorige jaren plus meer info vind je op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be onder Projecten.

Grote Cursus Vogels Het Jaar Rond 2017 We richten opnieuw een grote cursus “Vogels Het Jaar Rond” in. Twee jaar geleden zijn we gestopt in Diest met de eerste module. Nu opteren we dus voor de tweede module, maar het is echt niet zo dat je de eerste moet gevolgd hebben voor je de tweede kan volgen. We organiseren deze lessenreeks in Tienen, of liever deelgemeente Vissenaken. – Er zijn 9 lessen, waarvan de eerste een herhaling is van de eerste les van de eerste module, een instaples. Wie in Diest module 1 volgde krijgt 15 euro korting. Er zijn 14 excursies waarvan 4 busreizen. Omdat het leslokaal in Tienen kleiner is worden maximum 25 inschrijvingen aanvaard. Het volledige cursusprogramma volgt over ongeveer een week.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 7


“Ons Vogelblad” Tijd voor vernieuwing van je abonnement Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt nu meestal 64 à 72 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 15 euro voor leden van Natuurpunt of 17 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant coördineert activiteiten rond vogels in de regio. We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.

Bezoek eens onze website

www.vogelwerkgroep-oost-brabant

INFO ACTIVITEITEN Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0479 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be; Wil je dat we hem ook naar iemand anders sturen? Geef ons een seintje. Heb je zelf ideeën of voorstellen? Welkom! Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 8


Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2016 / 07

Pagina 9

Nieuwsbrief 2016 nr 07 30 november 2016  

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you