Page 1

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT Nieuwsbrief 2015/06 3 juni 2015 In deze nieuwsbrief

Busreizen: vertrekuren en plaatsen aangepast Bij ons te koop Watervogeltellingen gaan van start Komende activiteiten Cursus Vogels Dichtbij gaat van start In de planning voor volgend jaar


Dit moet je gelezen hebben ! Tijdens onze vorige busreis (naar de Wersthoek) bleek dat het geen goed idee was om een busopstap te plannen in Diest. Dit maakte de busreis nodeloos langer en omdat het aantal rijuren voor de buschauffeurs wettelijke beperkt is, gaf het ook aanleiding tot stress om op tijd teug te geraken. Vandaar dat die 13de juni al beslist werd om Diest te schrappen uit onze uurregeling. Maar dit brengt ook wijzigingen teweeg aan de andere opstapplaatsen. Dus even goed uitpluizen waar en wanneer jij best de bus op stapt !

Zondag 25 oktober: Bustocht Vogelparadijs Zeeland Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsestnwg/Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. – Leuven Parking Bodart 7 u. – Tienen, parking achterzijde v.h. station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven). Terug omstreeks 20.30 u. Deelname: 28 euro. Cursisten grote cursus in Diest gratis.

Zaterdag 21 november: Bustocht Blankaart en IJzerbroeken / Kleiputten Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsestnwg / Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. Leuven, Parking Bodart om 7 u. – Tienen parking achterzijde v.h. station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven). Terug omstreeks 20 u. Deelname 26 euro. Cursisten grote cursus in Diest gratis!

Zaterdag 12 december: Bustocht Krekengebied in ZeeuwsVlaanderen Afspraak: Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsestnwg / Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. Leuven Parking Bodart om 7 u. Tienen, parking achterzijde v.h. station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven). Terug omstreeks 20 u. Deelname 28 euro. Cursisten grote cursus in Diest gratis! Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 2


WIL JIJ ER ZO ÉÉN?

Gerald Driessens schilderde voor onze vogelwerkgroep deze schitterende Scholekster. We hebben er nog enkele ingekaderd op overschot. Formaat 42 cm x 32 cm. Te koop aan 20 euro. Opbrengst voor het reservatenfonds. Bestellen kan via telefoon 0497 44 72 33. EN HERINNER JE JE DEZE NOG ? In 2015 konden we je deze Tshirts aanbieden aan de prijs van 20 euro. Deze actie had heel wat succes en zelf buiten Europa werd dit truitje opgemerkt. Er was nadien ook nog wat vraag die we niet meer konden inwilligen. Daarom willen we dit initiatief herhalen en je omstreeks februari 2016 ons nieuwe T-shirt aanbieden, wellicht aan dezelfde prijs. Mogelijk worden model en tekening nog aangepast. Bestellen is nu al mogelijk. Geef dan in een mailtje op: Dames of heren / gewenste maat / aantal en voor de dames: verkies je de tekening langs voor of langs achter? Info en of bestellen: marcel.jonckers2@telenet.be Betalen: op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen IBAN: BE24 3300 1135 7138 . Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 3


STUDIEPROJECTEN PROJECT WATERVOGELTELLINGEN Aan dit project verlenen we met onze werkgroep al ruim een kwarteeuw medewerking en we hopen zeker dat we ook volgende winter weer een aantal medewerkers op zoek krijgen naar de aanwezige watervogels in onze regio. Dit zijn de nieuwe teldata voor winter 2015-16:  17/18 oktober 2015 16/17 januari 2016  14/15 november 2015 13/14 februari 2016  12/13 december 2015 12/13 maart 2016 Bij dit project is het de bedoeling dat in de middelste weekends van de maanden oktober tot maart in zoveel mogelijk waterrijke gebieden alle watervogels geteld worden, zeldzaamheden, maar beslist ook alle ‘gewone’ soorten. Dit gebeurt over zowat de ganse west(ern)-palearctic: heel Europa, Afrika ten noorden van de Sahara en het moeilijker te omschrijven Klein-Azië van Turkije tot het noordelijk deel van het Arabische Schiereiland. Ons werkingsgebied en zelfs Vlaanderen vormen daar maar een klein stukje van, een speldenkop op de kaart en onze gebieden zijn maar speldenprikjes, maar maken toch deel uit van het netwerk waarin tientallen soorten watervogels voorkomen. Deze tellingen vormen en elk geval voor ons land het compleetste gestandaardiseerde telproject, waarbij al een hele gegevensbank aan informatie werd en nog steeds wordt bijeengebracht. De soorten die geteld moeten worden, blijven dezelfde: alle duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen en steltlopers (ook exoten binnen deze groepen!). Het meetellen van de meeuwen is facultatief, maar wordt sterk gewaardeerd. De januaritelling is internationaal en dus prioritair. Om goede overzichten en evoluties te hebben, is het belangrijk dat zoveel mogelijk gebieden elke maand geteld worden. Bijkomend zijn er slaapplaatstellingen van Aalscholver op 14 november en 16 januari. Slaapplaatsen van meeuwen worden op 30 januari geteld en slaapplaatstellingen voor Wulp gebeuren op 23 januari, maar deze zijn allicht niet van toepassing voor ons werkingsgebied. Persoonlijk probeer ik deze gegevens ook regionaal wat te verwerken, maar dat is tijdrovend en soms bereik ik niet de eindmeet van wat ik had gepland. Maar los daarvan worden deze gegevens door de ploeg van het INBO (Instituut Natuur- en Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 4


Bosonderzoek) ook heel professioneel verwerkt. Het volstaat daarvoor de gegevens netjes digitaal in te brengen in de speciale invoerpagina van het INBO. Dit gaat niet via invoer in www.waarnemingen.be! Voor de afgelopen winter konden we beroep doen op volgende ploeg, sommige als vaste hoofdteller, anderen als occasionele medewerker: Kamiel Aerts, Roel Baets, Bart Broos, Luc Cieters, Erwin en Peter Collaerts, Jos Cuppens, Jonas Daems, Rudi Dekeyzer, Frank Delbecque , Jos Eyletten, Katelein Goderis, Toon Jamart, Marcel Jonckers, Jorg Lambrechts, Kevin Lambeets, Renaat Polfliet, Marleen Regent, Alain Reygel, Niels Ryckeboer, Gerrit Stockx, Paul Tuerlinckx, Harry Van de Laer, Johan Vandeplas, Annie Vandepoel en Michael Vandeput. Evenwel zijn dit niet allemaal vaste medewerkers. Enkele namen zijn toegevoegd omdat gegevens ingevoerd in www.waarnemingen.be werden gebruikt om leemten op te vullen. Dit laatste vormt evenwel een probleem, want nogal wat waarnemers voeren in www.waarnemingen.be enkel ‘bijzondere’ soorten in of geven enkel de aanwezigheid aan voor de ‘gewone’ soorten wat dan resulteert in bvb. 1 Wilde Eend terwijl er misschien tientallen zaten! De resultaten 2014-2015

okt.

nov.

dec.

jan.

feb.

mrt.

totaal

# gebieden

20

23

24

22

21

19

129

# soorten

33

31

32

33

40

43

60

# vogels

3771

3575

5053

5427

5530

9255

32211

Merk even het totaal aantal vogels op: 32.211 en dit in niet minder dan 60 soorten tijdens 129 telmomenten en in 24 gebieden! Dat klinkt best indrukwekkend, maar vorig jaar werd 140 keer geteld (nu 129) en in een paar gebieden meer. Deze voorbije winter staat de teller met 32.211 iets hoger dan vorige winter: 31.408, vooral dank zij een paar grote groepen meeuwen.

Canadese Gans, foto Fred van Wezer

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 5


Alle gegevens hier bijvoegen zou te omvangrijk zijn. Op onze website vind je die in de vorm van een uitgebreide tabel met een vak voor elk van de 60 soorten zoals we hieronder geven voor een paar soorten. Hier als voorbeeld Tafeleend en Kuifeend. Tafeleend

Kuifeend

Diest De Wallen Diest Vallei vd 3 Beken Diest Webbekoms Broek Lubbeek Schubbeek Miskom Wachtbekken Roosbeek Vijvers St.-Joris-Winge Gemp Testelt De Kuilen TN Bezinkingsputten Zoutleeuw Het Vinne TOT Diest De Wallen Diest Webbekoms Broek Lubbeek Schubbeek Roosbeek Vijvers Rotselaar De Plas St.-Joris-Winge Gemp Testelt De Kuilen TN Bezinkingsputten Zoutleeuw Het Vinne TOT

2 5

2 1 1

11 2 7 22 5 54 10 32

4 20 1 7 22 48 106 11 35

4

8

3

4 20 43 87

1 28 32 41 152

9 15

2 6 1

1 35 36 2

14 15 4 22

12 9 2 2 22 53 6 26 2

1

13 33 49

26

1 1 5 4 30 75

16 5 3 23 49 16

29 102

4 1 8 6 4 60 12 21 50 147 313 47 117 2 16 1 11 65 56 176 491

Je kan dan zien in welke maanden de soort aanwezig was, in welke gebieden al dan niet regelmatig, hoe groot de grootste groep was, hoe hoog het hoogste maandtotaal. Jij ook ? We hopen dus op een talrijke deelname voor het nieuwe telseizoen. De telploeg kan nog versterking gebruiken. Een paar gebieden worden niet (meer) of niet regelmatig geteld. Dat is bijvoorbeeld het geval voor De Beemden in Landen die al een paar winters niet meer geteld worden of voor een topgebied Bezinkingsputten Tienen dat geen vaste teller heeft en waarvoor we sommige maanden www.waarnemingen.be moeten raadplegen. Ook de Laterbroeken verdienen zeker opvolging. Hoe meewerken en hoe ingeven? De vaste tellers kunnen hun telgegevens rechtstreeks ingeven op de bijzondere website van het INBO. Ik (als regionaal coรถrdinator) kan hun gegevens daar opvragen. Een tweede mogelijkheid is de gegevens naar mij te zenden, waarna ik ze ingeef bij Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 6


het INBO. Wie –als niet-vaste teller- tijdens een telweekend een waterrijk gebied bezoekt wordt gevraagd zijn gegevens en dan liefst compleet ook door te sturen naar marcel.jonckers2@telenet.be. Dat zou de coördinator heel wat werk besparen. De waarnemingen voor deze bijzondere projecten, moeten niet ingegeven worden op www.waarnemingen.be, maar dit mag wel. Bij alleen ingeven op www.waarnemingen.be komen deze niet automatisch in de databank van dit project!. Mogelijke nieuwe tellers geven zich op bij Marcel Jonckers, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - tel. 016 81 87 87 of 0497 44 72 33 of via e-mail marcel.jonckers2@telenet.be.

Een eerste blik op werkingsjaar 2016 Op onze bestuursvergadering van 10 september werden al enkele krachtlijnen voor 2016 uitgezet. We proberen ons te houden aan de visie van 1 daguitstap per maand, aangevuld met halve-dagtochten rekening houdend met wat de seizoenen bieden. In de lente komen er weer een aantal vroege-vogelwandelingen bij en een handvol avondwandelingen We opteren om in 2016 geen module van de grote cursus in te richten, maar ons wat te richten op kleinere cursussen zoals we nu opstarten in Bierbeek (okt. 2015 – maart 2016). Daarna volgt er een thematische cursus rond steltlopers met 2 of 3 lessen en een paar dagtochten. Aansluiten komt er dan wellicht een lang weekend (4 of 5 dagen) in Noord-Nederland aan het Lauwersmeer en bootexcursie naar Waddeneiland(en). Dit in de periode ‘midden-augustus’ want dan zijn de steltlopers er in recordaantallen. Op cursus en weekend kan apart worden ingeschreven. In het najaar 2016 starten we dan weer een kleinere cursus in Lubbeek… Maar vroeger op het jaar organiseren we onze ‘grote reis’ en dat wordt voor 2016 quasi zeker Estland en dit eind maart… Voor meer info i.v.m. deze en andere activiteiten wordt het nog een paar maand wachten. Er moet eerst nog heel wat inkt vloeien en er moeten nog hopen telefoontjes en mailtjes gedaan worden om dit allemaal op poten te zetten. Voorstellen voor kleine activiteiten kunnen ons nog steeds gestuurd worden, liefst drukklaar uitgeschreven.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 7


ACTIVITEITEN OKTOBER 2015 Zaterdag 19 september 2015 Autodagtocht De Ziepbeek in Rekem Vandaag trekken we naar het Maasland. We bezoeken de vallei van de Ziepbeek (Zijpbeek) te Rekem, een deelgemeente van Lanaken. Rik Derveaux leidt ons rond door de bossen van zijn jeugd. De vallei van de Ziepbeek sluit oostelijk aan bij de Mechelse Heide en grenst noordelijk aan het Koninklijk Domein (Friedheim) met het bijhorende Klooster van Opgrimbie van de zusters monialen van Betlehem, onder leiding van de dochter van wijlen Daniel Coens. Dit domein is evenwel niet vrij toegankelijk en met twee meter hoge draadafrastering veilig afgesloten van de buitenwereld en de vogelaars. Tevens vlakbij een oud Navo-vliegveld en een gebied met een hele reeks bunkers van FN (Fabrique National des Armes de Guerre) waar hulzen gevuld worden met poeder (ook niet vrij toegankelijk).

De Vallei van de Ziepbeek is al erg lang een natuurreservaat. Als kind ging hij er naar de Korhoenders kijken (beginjaren 70). Die zijn verdwenen, maar het beheer heeft wel voor een zeer grote verandering ten goede gezorgd. Heel veel open landschappen met heel veel heide werden hersteld. Klokjesgentiaan, (honderden planten in bloei), Zonnedauw (honderden planten), Beenbreek, Gagel, Struikheide, Dopheide, etc. Tijdens de verkenning zag hij er een koppel Grauwe Klauwier, flink wat Grauwe Vliegenvangers, Boomvalk, Roodborsttapuit, reiger, Buizerd, meesjes en erg veel Boeren- en Huiszwaluw ondanks het toen eerder slechte weer, weinig zon, bewolkt en af en toe een bui. De voor vogelaars meest interessante zone ligt eigenlijk een beetje buiten het bewegwijzerde parkoers van het natuurreservaat. Het zijn enkele vijvers en vooral enkele uitgestrekte voormalige graslanden-velden die in een vorig tijdperk bewerkt werden door patiĂŤnten van de Rijkspsychiatrische Inrichting (het gesticht) aldaar. Die zijn intussen verruigd en omgeven met struiken. Kortom een aanrader voor een langere wandeling met zeer mooie natuur, landschappen, planten, vogels, paddenstoelen, libellen en vlinders en af en toe een verdwaalde - ontsnapte Moniale.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 8


Vertrek: Leuven, parking Bodart .7.30 u. – Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 7.30 u. – Bekkevoort, carpoolparking om 8.10 u. Ter plaatse : 9 uur Oude Bosparking op Daalbroekstraat in Rekem. Verbinding tussen het gehucht Besmer (Zutendaal) en Rekem. Komende van Zutendaal, links afslaan in Besmer en dan weg door bos volgen, na 3 tal km links. Komende van Rekem : Daalbroekstraat volgen richting Zutendaal voorbij Heidestraat (links) nog 1,5 km aan de rechter kant. Zaterdag 3 oktober 2015 Vogelkijkdag aan het Schulensmeer en in Het Vinne  Voormiddagwandeling te Schulen:

Grote Zilverreiger, foto Karel Van Rompaey

Het Schulensmeer is met een lengte van 2,8 km en een breedte van ongeveer 180 m één van de grootste meren van Vlaanderen. Het ontstond omstreeks 1970 door zandontginningen voor de aanleg van de autosnelweg. Het is omgeven door een fraai broekgebied dat polderachtig aandoet en bestaat uit gras- en weilanden met Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 9


poelen en talrijke kleine landschapselementen zoals knotwilgen, meidoorn- en sleedoornhagen, een ware bron van biodiversiteit. Het wordt ondertussen vrijwel volledig beheerd als reservaat, waardoor de natuurwaarden nog steeds stijgen. Het wateroppervlak lokt vele watervogels in diverse soorten. De Aalscholvers vertoeven er graag, hebben er sedert enkele jaren een winterslaapplaats en er waren al een aantal broedpogingen. Evenwel is een groot gedeelte van het meer voorbehouden voor zachte waterrecreatie (surfen, zeilen, hengelen) en dat geeft al eens belangenconflicten. De aantallen eenden en ganzen in diverse soorten kunnen erg hoog oplopen en vaak worden zeldzaamheden waargenomen. Ook de Grote Zilverreiger is vrijwel zeker aanwezig. In de omgevende beemden, akkers en broekbossen zijn allerlei zangertjes te observeren en vaak zweven roofvogels boven het gebied. Ornithologisch succes verzekerd op deze voormiddagwandeling! ’s Middags is er gelegenheid om gezellig samen warm te eten in de taverne van Het Vinne, Ossenwegstraat 70, te Zoutleeuw.  Namiddagwandeling in Het Vinne In dit provinciaal domein werd een natuurlijk meer dat in midden 19de eeuw werd drooggelegd opnieuw hersteld. Het huidige meer is zo’n 1600 m lang en tot ruim 700 m breed. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 70 ha en is omgeven door een afwisseling van open zones en inheems bos met geleidelijke overgangen van wilgstruweel, elzenbroekbos, verlandingszones naar een elzen-vogelkersbos en een haagbeukenbos op de drogere gedeelten. Er zijn riet- en zeggenvegetatie, overgaand in een dottergrasland en een glanshavergrasland beheerd met een combinatie van maaien en begrazen. Dodaars, foto François Exelmans

Dit veelzijdige gebied heeft al pareltjes van waarnemingen opgeleverd. Heel wat watervogels broeden er, nog meer komen er overwinteren. In elk geval is er telkens een en ander waar te nemen, dus steeds een bezoek waard. Afspraak: Leuven parking Bodart om 8.10 u. –Ter plaatse: kerk van Linkhout 8.45 u. Tijdens de lunchpauze of voor de namiddagwandeling (start 14 u.) kan aangesloten worden aan taverne Het Vinne, Ossenwegstraat 70 te Zoutleeuw.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 10


Maandag 5 oktober 2015 Start Cursus “Vogels Dichtbij” te Bierbeek

In samenwerking met Natuurpunt Kern Bierbeek

Cursus “Vogels dichtbij” bestaande uit 5 theorielessen en 5 praktijklessen Zie lager in deze nieuwsbrief. Zaterdag 10 oktober 2015 Voormiddagwandeling langs de oude vijver van Bellefroid Wandeling o.l.v. Pieter Moysons, conservator, en Wilfried Deckers. De vijver, aangelegd in de jaren ‘60, werd aangekocht door Natuurpunt na het faillissement van de firma Bellefroid en ook omdat hij praktisch niet meer bereikbaar was na de aanleg van de HST-lijn Brussel-Leuven. Dit afgelegen gebied maakt nu deel uit van de grens tussen Veltem-Beisem (Herent) en Erps-Kwerps (Kortenberg). In deze periode is het een ideale rustplaats voor diverse soorten vaste, doortrekkende en overwinterende vogels. Nadien is er nog een wandeling voorzien door één van de nabijgelegen gebieden (bos of akkers). Afspraak: om 9 u langs de Kerselarenstraat, naast de parking van het station van Erps-Kwerps. Einde omstreeks 12 u.

Tafeleend

Dinsdag 20 oktober 2015 Infoavond ‘Zuiderse Zoenen … Vogeltrek Noord-Zuid’

Lezing door Koen Leysen, educatief medewerker van Natuurpunt, met accent op Noord-Zuid als natuurfenomeen bij de vogeltrek, en het belang van het zuiden voor Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 11


onze treksoorten). De vogeltrek is één van de boeiendste natuurfenomenen. Tijdens deze voordracht gaan we in op de mechanismen die hier achter zitten, hoe vogels zich voorbereiden op die grootse onderneming, hoe vogels zich gedragen tijdens hun trektocht en met welke problemen ze af te rekenen hebben. Natuur bij ons heeft deze belangrijke biotopen in het Zuiden nodig ! Waar en wanneer? C.C. De Kruisboog, te Tienen, lokaal Vrijetijdscentrum; St.Jorisplein 20, Kazerneparking, bereikbaar via Goossensvest en Meendijkstraat. Aanvang 20 u. Toegang gratis.

Zondag 25 oktober 2015 Bustocht Vogelparadijs Zeeland We bezoeken een aantal markante plaatsen waar veel watervogels en zeker ook veel steltlopers voorkomen. Op dit ogenblik zijn talloze steltlopers uit het hoge noorden in het Oosterscheldegebied aanwezig. Vrijwel alle soorten uit de vogelgids zijn mogelijk aanwezig. Sommige soorten met duizenden! Verder zullen er zeker heel wat eenden- en ganzensoorten, piepertjes en roofvogels in onze kijkers defileren. Bonte Strandloper

Vertrekuren en afspraakplaatsen: Geen opstap in Diest! Rotselaar, parking bij rondpunt Aarschotsestnwg/Steenweg op Holsbeek om 6.40 u. – Leuven Parking Bodart 7 u. – Tienen, parking achterzijde van het station via westelijke ring en Grijpenlaan om 6.30 u. (met auto’s tot Leuven). Terug omstreeks 20.30 u. Inschrijven door storten van 28 euro op rekening IBAN: BE72 3300 1162 6516van de Vogelwerkgroep met vermelding "Zeeland + opstapplaats", graag voor 10 oktober. Cursisten grote cursus gratis.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 12


Deze cursus start kortelings In samenwerking met Natuurpunt Kern Bierbeek

Cursus “Vogels dichtbij” bestaande uit 5 theorielessen en 5 praktijklessen Theorie:

Praktijk:

Maandag, 5 oktober 2015 Donderdag, 5 november 2015 Maandag, 14 december 2015 Maandag, 15 februari 2016 Maandag, 7 maart 2016

Zaterdag, 17 oktober 2015 Zaterdag 14 november 2015 Zaterdag 19 december 2015 Zaterdag, 27 februari 2016 Zaterdag, 19 maart 2016

Een kleine cursus vogels kijken en herkennen met aandacht voor hun levenswijze, en ecologie! 5 theoretische en 5 praktijklessen. Wij proberen met deze cursus een publiek te bereiken dat misschien op zoek is naar een nieuwe hobby! Ook geschikt voor een publiek met weinig voorkennis. Na deze starters-cursus bent u klaar voor het volgen van meer gespecialiseerde vogelcursussen of gewoon voor meer genieten van de natuur.

Theoretische lessen De theoretische lessen worden gegeven met PowerPoint-Presentaties. Lessen 1, 3 en 5 bestaan uit een algemeen deel over het vogels kijken en hun levensloop. Het tweede deel van elk van deze drie lessen behandelt een groep vogels volgens biotoop met herkennen van de soorten (lesgever Marcel Jonckers). De 2de les wordt gegeven door Philippe Smets en behandelt roofvogels en uilen. De 4de les wordt gegeven door Peter Collaerts en gaat over zangvogels met vooral aandacht voor onze zomersoorten. Bondig per les: - Maandag 5 oktober – Les 1 –Inleiding tot het vogels kijken (wat gebruiken we, hoe noteren we waarnemingen, waarop letten om vogels te determineren?). Deel 2: Tuin- en Parkvogels. - Donderdag 5 november – Les 2 – Onze roofvogels en uilen.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 13


12 soorten roofvogels en 8 soorten uilen worden één voor één behandeld. Het betreft de soorten die in ons land broeden of frequent voorkomen. - Maandag 14 december – Les 3 – Levensloop en voortplanting (territorium, partnerkeuze, zang en visuele balts). Deel 2: Watervogels. - Maandag 15 februari – Les 4 – Onze zangvogels en hun zang (klemtoon op zomervogels). In deze les komen een 40-tal soorten aan bod, de ene wat uitgebreider dan de andere… Het betreft dus trekvogels die bij ons komen broeden en onze tuinen, velden en bossen vullen met hun gezang. In deze les worden daarom ook geluidsfragmenten gebruikt. - Maandag 7 maart – Les 5 – Voortplanting (vervolg): nesten, jongen opvoeden, kolonies e.d. Trek en rui. Waar vogels kijken? Deel 2: Bos- en akkervogels Bij deze lessen hoort een uitgebreide cursusmap. Een vogelgids is evenwel zeker ook aangewezen. Boomklever, foto Danny Roobaert

Locatie – De 5 voordrachten gaan door in het C.C. De Borre, Speelpleinstraat 10 te Bierbeek. Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u. Parkeren kan ter plaatse. Praktijk - De theorielessen worden afgewisseld met vijf voormiddagwandelingen in de regio op zaterdagen. Details worden later medegedeeld. Zaterdag 17 oktober 2015: Zaterdag 14 november 2015: Zaterdag 19 december 2015: Zaterdag 27 februari 2016: Zaterdag 19 maart 2016:

Zoet Water en Heverleebos Hazenbergwandeling Dijlevallei Oud-Heverlee St.-Agatha-Rode Abdij van het Park te Heverlee Akkers & Mollendaalbos te Bierbeek

Info en inschrijvingen - 50 € voor leden van Natuurpunt die ook het abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2015 betaalden; - 60 € voor leden van Natuurpunt die geen abonnementsgeld voor Ons Vogelblad 2015 betaalden; - 84 € voor wie nog geen lid is van Natuurpunt, noch van onze Vogelwerkgroep. Te storten op rekening BE24 3300 1135 7138 van Vogelwerkgroep Oost-Brabant. Info Cursus: Esther Buysmans 0475 33 51 70 Marcel Jonckers  0497 44 72 33

marcel.jonckers2@telenet.be

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 14


“Ons Vogelblad” Nr. 106 bijna klaar voor verzending !!! Al 26 jaar trouw om de drie maanden. Gestart met 32 pagina’s. Nu meer dan dubbeldik en met kleurkaft !! Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt nu meestal 64 à 72 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 15 euro voor leden van Natuurpunt of 17 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant coördineert activiteiten rond vogels in de regio. We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.

Bezoek eens onze website

www.vogelwerkgroep-oost-brabant Onze vernieuwde website: een bezoekje zeker waard! Voortdurend bijgewerkt…. Waarnemingen in de regio en tijdens onze uitstappen en reizen. Info over cursussen, studie- en beschermingsprojecten. Enkele vogelportretten en heel wat meer, vaak gepresenteerd op een originele wijze.

INFO ACTIVITEITEN Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0479 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be; Wil je dat we hem ook naar iemand anders sturen? Geef ons een seintje. Heb je zelf ideeën of voorstellen? Welkom! Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats.

Vogelwerkgroep Oost-Brabant Nieuwsbrief 2015 / 07

Pagina 15

2015 07 nieuwsbrief vogelwerkgroep oost brabant  

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

2015 07 nieuwsbrief vogelwerkgroep oost brabant  

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Advertisement