Page 1

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT Nieuwsbrief 2012/4

Vooraf

Weer start ik even deze nieuwsbrief met de onheugelijke boodschap dat ingevolge een computercrash de mailadressenlijst voor deze elektronische nieuwsbrief is verloren gegaan. Ik probeer dit teurg op te bouwen, maar echt lukken kan dit niet. Een aantal mensen zullen nu misschien deze brief krijgen en zeggen dat dit hun niet interesseert. Mijn excuses aan die mensen. Gelieve me een kort notaatje te sturen waarin u zegt dat u deze nieuwsbrief NIET wenst. We halen u dan gewoon uit dit nieuwe bestand. In Ons Vogelblad staat een oproep om u op te geven als u deze nieuwsbrief WEL wenst. Wie dit nu leest hoef dit niet te bevestigen. U staat nu in de nieuwe verzendlijst.

IN DEZE NIEUWSBRIEF:  Vogelbescherming zoekt ambulanciers ! WILDLIFE TAXI TEAM  Nieuws van onze vogelwerkgroep  Activiteiten april en eerste decade van mei. In deze periode gaat onze inzet in grote mate naar vroege-vogelwandelingen met aandacht voor de vogelzang en de terugkerende trekvogels. Ook starten we de nieuwe reeks lente-avondwandelingen  Zaterdag 31 maart – Uilenwandeling te Zuurbemde  Zondag 16 april: Vroege-vogelwandeling Beniksberg te Wezemaal - Rotselaar  Zondag 22 april: Vroege-vogelwandeling Paddepoel Glabbeek  Dinsdag 1 mei: Autodagtocht Harchies en Marionville  Zaterdag 5 mei: Vroege-vogelwandeling Hoegaarden Rommersom  Zondag 6 mei: Vroege-vogelwandeling te Ezemaal Landen  Donderdag 10 mei: Nachtegaelenwandeling Webbekoms Broek Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 1


Vogelbescherming zoekt ambulanciers WILDLIFE TAXI TEAM Misschien klinkt dat een beetje raar, maar darmee prikkelt het ook wel even de aandacht. Wat is er bedoeld? De opvangcentra voor vogels en wilde dieren zijn overbevraagd. Daardoor lukt het niet altijd om ter plaatse te gaan om zieke of gekwetste vogels (dieren) op te halen. Daarom kijkt men uit naar vrijwilligers die bereidt zijn om (af en toe) gekwetste of zieke vogels (dieren) te gaan ophalen in hun omgeving en naar het dichtsbije asiel te brengen… Dat is het in een notendop. Nu hoop ik dat dit je voldoende heeft geprikkeld en dat jullie even de bijlage gaan lezen. Misschien iets voor jou ???

Nieuws vanuit Vogelwerkgroep Oost-Brabant Bekeek je onze vernieuwde website al eens? Er zijn heel wat nieuwe dingen op te vinden. Zo is er bijvoorbeeld een tabel met de waarnemingen gedaan tijdens de excursies van de grote cursus “Vogels Het Jaar Rond”. Deze tabel wordt na elke uitstap verrijkt met een nieuw kolommetje en hopelijk een reeks nieuwe soorten. er is ook zo een opbouwtabel van de vroege-vogelwandelingen . En na elke daguitstap proberen we zo snel mogelijk ook een waarnemingslijst te publiceren. Er is ook het volledige overzicht van de watervogeltellingen van winter 2010-2011. En de waarnemingsrubriek uit ons tijdschrift vind je ook terug maar dan verrijkt met een hele reeks duidelijke diagrammen. Een aantal tijdschriftartikelen, de activiteitenkalende en de folders van de cursussen kan je terugvinden onder de vorm van een te doorbladeren boekje … en er is nog veel meer. We werken er aan verder en wie een bijdrage wil leveren, dient zich zeker niet te onthouden.

ROOFVOGELCURSUS Ook nog even benadrukken dat de cursus Roofvogels met 40 deelnemers naar zijn einde loopt. Voor deze mensen en de begeleiders rest er nog een BUSREIS op zaterdag 21 Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 2


april naar de OOSTKANTONS. Dit is een tocht die mestal enkele tientallen roofvogels oplevert waaronder vooral veel Rode Wouwen. Enkel en alleen voor deze cursisten en hun begeleiders hieronder der afspraakplaatsen en uren:  Rotselaar : parking Marc Muntenplein via uitrit 21 van E314 bij rondpunt Aarschotsesteenweg/Steenweg op Holsbeek om 6.45 u.  Leuven Bodart om 7 u.  Carpoolparking bij oprit 24 van de E40 te Vertrek – Boutersem om 7.30 u. . Terug omstreeks 20 u. Deelname in de onkosten: 15 euro te betalen op de bus.

VOGELS HET JAAR ROND De grote cursus te Leuven onder de titel “Vogels Het Jaar Rond” loop t ook met 40 cursisten. Voor hun zijn er in deze periode volgende activiteiten (als vemeld inhet foldertje:  Maandag 16 april: les ‘Roofvogels” door Jan Wellekens met aandacht voor de in ons land broedende soorten en een paar zeer regelmatig voorkomende soorten.  Zaterdag 28 april is er de excursie naar de Abdij Van Het Park. Zie je foldertje…!

VOGELS VAN DE WATERKANT En voor wie dit allemaal moet missen want “geen cursist”/ stilaan komt de volgende cursus er al aan. Namelijk een cursus “VOGELS VAN DE WATERKANT”. Deze zal bestaan uit drie lesavonden op maandagavonden in CC De Borre in Bierbeek en drie halvedagtochten. Meer info hierover op onze website of achteraan in deze nieuwsbrief. De inschrijvingen zijn geopend!

En om de anderen jaloers te maken (foei)… Volgende week vertrekken 24 mensen van onze vogelwerkgroep voor 8 dagen naar de Camargue. We wensen hun een schitterend reis met natuurlijk ontzettend veel mooie warnemingen! En voor wie dit moet missen…. Door omstandigheden moet één van de deelnemers van de reis naar Noord-Nederland van 21 tot 28 juli 2012 verstek laten gaan. Er komt dus Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 3


één plaats vrij voor een snelle beslisser. Neem dan contact op met reisleider Jan Wellekens 0479 799 367. Info over deze reis vind je terug in onze jaarkalender www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be in de rubriek Reizen.

ONS VOGELBLAD nr. 92 vertrekt vrijdag 29 maart …

U hebt het dus spoedig te verwachten. Weer opnieuw 68 blz. teksten plus een bijlage van 4 blz. met het programma van de volgende drie maanden. Enkele mensen moeten nog hun abonnement verniezuwen. Zij vinden een overschrijvingsformulier. En voor wie abonnee wil worden (een verstandiger beslissing) zie helemaal onderaan deze nieuwsbrief.

INFO ACTIVITEITEN Zaterdag 31 maart 2012

Uilenwandeling in Zuurbemde Uilenwandeling i.s.m. Natuurpunt kern Glabbeek. Maart is dè maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en laten dan ook het meest van zich horen. Peter Collaerts neemt ons mee op sleeptouw door het typische Hagelandse landschap met houtkanten, boomgaarden, oude bossen… op zoek naar uiltjes. We trekken er bij valavond op uit, gewapend met lokgeluiden en zaklamp. Bosuil en Steenuil waren vorig jaar van de partij, maar misschien vangen we dit jaar ook wel een glimp op van Kerkuil of Ransuil. Afspraak: Glabbeek, kerk van Zuurbemde in de Zuurbemdestraat om 19.15 u. (ten oosten van de steenweg Tienen - Diest). Einde omstreeks 22 u. Info: Peter Collaerts, 0477/370450. Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 4


Zondag 15 april 2012

Vroege-vogelwandeling Beniksberg te Wezemaal – Rotselaar We bezoeken de Beninksberg in Rotselaar/Wezemaal, een staatsnatuurreservaat van 47 ha. Een wandeling van zo’n 4 km loopt er uitsluitend over onverharde paden. We maken kennis met een afwisselend landschap van inheems loofbos, heide, schraal grasland en ruigtes, gedeeltelijk nog te herstellen en definitief te beschermen. De vegetatie op de zuidflank wordt gedomineerd door eiken-berkenbos. Op de noordhelling zijn meer vochtminnende plantensoorten aanwezig. De holle wegen rondom het reservaat bieden een mooie afwisseling van schaduwrijke bosachtige begroeiingen, boomgaarden en zonbeschenen ruigtes. Het lied van allerlei kleine zangvogels, waaronder al heel wat zomergasten, kan worden beluisterd. Ook Buizerd en Sperwer zijn nooit ver uit de buurt. Afspraak: om 7 u. te Nieuwrode (Holsbeek) op de parkeerplaats naast de St.Lambertuskerk tegenover Buurthuis ‘De Veldbazuin’, straatnaam: Dorp. Einde omstreeks 10 u.

Zondag 22 april 2012

Vroege-vogelwandeling in de Paddepoel Glabbeek met Hagelands Ontbijt Het natuurgebied de Paddepoel is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje wel in vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De Geelgors zingt uit volle borst zijn typische verleidingsdeuntje. De Wulp jodelt er op los en ook de Roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei. In april passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge Noorden graag even halt houden in de Paddepoel. Witgat en Groenpootruiter zullen zeker van de partij zijn, maar Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 5


ook Kleine Plevier, Kemphaan, Bosruiter, Tureluur en andere steltlopers zie je in deze periode van het jaar in het doorstroommoeras om wat op krachten te komen en te eten. Nadat oog en oor verwend zijn door zoveel leuks, is het hoog tijd om ook de tong te strelen met een (h)eerlijk Hagelands ontbijt en de neus te verwennen. Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! Inschrijven voor het ontbijt is wel verplicht (zie gegevens onder). Vertrek: Kerk van Bunsbeekdorp om 7 u. Einde omstreeks 9.30 u. Nadien: gelegenheid tot deelname aan een (h)eerlijk Hagelands ontbijt samengesteld met streekproducten en fairtrade producten voor de democratische prijs van 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen (-16) en dit in het parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk). Dampende fairtrade koffie, appelsap uit eigen streek … Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars! De opbrengst is bestemd voor het reservatenfonds. Inschrijven hiervoor kan tot en met zaterdag 21 april, uiterlijk 12 u. via Mark Vanherberghen (0494/15 97 37; mark.vanherberghen@skynet.be) of Michel Reniers (mich.reniers@telenet.be).

Dinsdag 1 mei 2012

Autodagtocht Harchies: Wallonië ’s rijkste vogelgebied! De vorige tochten naar dit gebied waren telkens zo succesvol dat we dit op aanvraag nogmaals in onze kalender zetten! Tijdens de voormiddag bezoeken we het kleine en rustige Réserve de Marionville, 45 ha groot, één der laatste overblijfsels van de vroegere uitgestrekte moerassen langs de Waalse Schelde en Haine. ‘s Namiddags volgen we het uitgestippelde parcours langs de kijkhutten doorheen de moerassen van Harchies-Pommeroeul, 310 ha groot. Deze ontstonden door instorten van mijngangen en grondverzakkingen. De natuur creëerde een uniek mengsel van moerassen, plassen, uitgestrekte rietkragen, moerasbos en afgevlakte puinterrils: een landschap dat gelukkig kon gered worden van het geplande landbouw- en industriegebruik. Nu biedt het broedplaats aan Geoorde Fuut, Aalscholver, Roerdomp, Woudaapje, Zomertaling, Krakeend, Bruine Kiekendief, Nachtegaal, Oeverzwaluw, Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 6


IJsvogel, Blauwborst, Cetti’s Zanger, Snor, Grote Karekiet, Buidelmees, Wielewaal … Zonder meer het rijkste vogelgebied in Wallonië! Kijk ook even het verslag na in Ons Vogelblad nr. 85, jaargang 2010 of het op de website eenvoudig aan te klikken verslag van 2007 (Ons Vogelblad nr.74). Vertrek: Leuven, parking Bodart om 7.30 u. – Tienen, carpoolparking bij E40 eveneens om 7.30 u. Samenkomst van de 2 groepen bij de kerk van Tertre om 9 u. (te vinden via uitrit 25 van E19). Terug omstreeks 19.30 u.

Zaterdag 5 mei 2012

Vroege-vogelwandeling Hoegaarden Oude Spoorwegzate – Rommersom In de Getevallei ten noorden van Hoegaarden liggen een aantal percelen in eigendom en/of beheer van Natuurpunt. Roland Grugeon is hier conservator en hij leidt ons rond. We vertrekken in de omgeving van het kapelletje van St.-Servatius te Rommersom en verkennen dit langgerekt gebied grotendeels gelegen tussen de rivier en de oude spoorwegzate; een afwisseling van hooilanden, houtkanten, een poel en zeldzame vegetaties op de oude spoorweggronden. In dit afwisselende landschap broeden heel wat vogelsoorten, vooral zangvogels, maar het gebied is zeker ook interessant voor planten en vlinders. Vertrek: om 7 u. op de Carpoolparking bij uitrit Tienen –Hoegaarden van de E40. Einde omstreeks 10 u.

Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 7


Zondag 6 mei 2012

Vroege-vogelwandeling te Ezemaal Landen met ontbijtmogelijkheid nadien Het wordt stilaan een traditie, de vroege vogelwandeling begin mei te Ezemaal o.l.v. Jules Robijns. Er wordt om 7 u. vertrokken aan de kerk (zonder toren) in de Hakendoverstraat. De wandeling loopt via het open veld met kans op Geelgors, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Kwartel en andere veldvogels naar een mooie holle weg waar dan weer kans bestaat bosrandvogels waar te nemen als Zwartkop, Spotvogel, Bosrietzanger… De bosrijke Kleine Getevallei biedt kans op Koekoek, Wielewaal, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Holenduif, Zomertortel, Grote Gele Kwikstaart, Blauwe Reiger, Matkopmees en spechten. In de dorpskom speuren we naar Zwarte Roodstaart en Witte Kwikstaart. Andere soorten zijn altijd welkom. Om 9.30 u. is er ontbijt voorzien in het parochiecentrum aan de kerk, liefst met voorinschrijving. Prijs ontbijt 8 €. Einde omstreeks 10 u. Laarzen of goede wandelschoenen zijn nodig.

Donderdag 10 mei 2012

Nachtegalenwandeling Webbekoms Broek Het Webbekoms Broek is één van onze mooiste natuurgebieden. Zeker waard om op een lenteavond te bezoeken. Het gebied van 325 ha wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Waterberging is een belangrijke taak, maar de natuur profiteert van dit statuut. Het gebied wordt de laatste jaren goed gemonitord. Hier broeden heel wat interessante vogelsoorten (zie Ons Vogelblad nr. 79): Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 8


Zomertortel, Porseleinhoen, Graspieper, Wielewaal, Nachtegaal, Rietgors, Blauwborst, Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger… Ze huizen er allemaal. We kijken vooral uit naar de nachtegaalzang. Afspraak: parking Bezoekerscentrum Webbekoms Broek om 19.30 u. Einde omstreeks 21.30 u.

Cursus “Vogels van de Waterkant” te Bierbeek Start: maandag 17 september 2012

GEORGANISEERD I.S.M. AFDELING VELPE-MENE & KERN BIERBEEK BESTAANDE UIT 3 THEORIELESSEN EN 3 PRAKTIJKLESSEN Theorie:

Praktijk:

Maandag, 17 september 2012 Maandag, 22 oktober 2012 Maandag, 18 november 2012

Zaterdag, 22 september 2012 Zaterdag, 11 november 2012 Zaterdag, 2 december 2012

Een kleine cursus gericht op de vogels die we in onze regio op en langs het water kunnen ontmoeten. Wij proberen met deze cursus een publiek te bereiken dat misschien op zoek is naar een nieuwe hobby! Ook geschikt voor een publiek met weinig voorkennis.

Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 9


De 3 voordrachten gaan door in het Cultureel Centrum De Borre in Bierbeek, Speelpleinstraat 10. Telkens van 19.30 u. tot 22.15 u. Parkeren kan ter plekke. Theoretische lessen We behandelen deze vogels met grote aandacht voor herkenning, hun voorkomen, levenswijze en biotoopvoorkeur. Er wordt gebruik gemaakt van PowerPointpresentaties met foto’s, geluids- en filmfragmenten.  Maandag 17 september – In de eerste les komen de meest typische watervogels aan bod: eenden, zwanen en ganzen, samen toch een hele reeks boeiende soorten, waaronder ook een paar onregelmatige wintergasten als Nonnetje en Grote Zaagbek.  Maandag 22 oktober – De tweede les behandelt wat geheimzinniger soorten als de 3 in onze regio broedende soorten futen. Daarna gaat de aandacht naar de belangrijke groep van de reigers, en de rallen waaronder de gekende Waterhoen en Meerkoet, maar ook de verborgen levende Waterral.  Maandag 18 november – In de derde les worden zeer uiteenlopende soorten behandeld als Aalscholver, de courantst in het binnenland voorkomende meeuwen, een aantal steltlopers die geregeld langs vijvers opduiken, een paar echt watergebonden soorten zangvogels en de schitterende IJsvogel. Praktijk De theorielessen worden afgewisseld met drie voormiddagwandelingen in de regio op zaterdagvoormiddagen:  Zaterdag 22 september: Zoet Water en St.-Agatha-Rode in de Dijlevallei  Zaterdag 11 november: de Vijvers van de abdij van het Park te Heverlee  Zaterdag 2 december28 maart: Schulens Meer en Broek te Linkhout

Voor de excursies spreken we telkens af aan het leslokaal (CC De Borre) om 8 u. en van daaruit carpoolen we naar de verschillende locaties. Tijdens de theoretische lessen kunnen afspraken worden gemaakt voor wie rechtstreeks naar de startplaats wil gaan. De excursies eindigen ter plaatse omstreeks 11.45 u. Info en inschrijvingen: Voor leden Natuurpunt 50 euro. Niet-leden betalen 74 euro. Ze worden dan automatisch lid van Natuurpunt en ontvangen 3 verschillende ledenblad, elke 4 keer per jaar Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 10


(zijnde: Natuur.blad, Natuur en Landschap Regionaal en Ons Vogelblad) Te storten op rekening IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB van Vogelwerkgroep OostBrabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen. Duidelijk vermelden: “Naam cursist + Watervogelcursus Bierbeek”. De niet-leden worden hierbij lid van Natuurpunt en krijgen een verwelkomingspakket met o.a. een cdvogelzang en 1 jaar lang het tijdschrift Natuur.Blad en het tijdschrift Natuur en Landschap. Alle deelnemers genieten bovendien 1 jaar van een abonnement op “Ons Vogelblad”. INFO CURSUS Meer info: Esther Buysmans van kern Boutersem (tel. 0475 33 51 70) of bij de bestuursleden Vogelwerkgroep Oost-Brabant: Marcel Jonckers Jan Wellekens Marcel Jonckers Peter Collaerts

 0497 44 72 33  0479 79 93 67

Peter Collaerts Luc Cieters

 0477 37 04 50  0494 916 862

marcel.jonckers2@telenet.be peter.collaerts@scarlet.be

INFO ACTIVITEITEN Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0497 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats.

.

“Ons Vogelblad”

.

Wie nog beter op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt neemt best een abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 48 tot 64 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 11


Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant coördineert activiteiten rond vogels in de regio. We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING. Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen, Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels. Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels. MEER INFO is te vinden op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be Marcel Jonckers  0497 44 72 33 Jan Wellekens  0497 799 367

Peter Collaerts  0477 370 450 Luc Cieters 0494 916 862

Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan. Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten. Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72 3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB. De voorziene stopplaatsen worden niet aangedaan indien er geen melding is vooraf. Geef bij inschrijving telkens op: reisdoel, je naam en opstapplaats.

“Ons Vogelblad” Wie nog beter op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant van Natuurpunt neemt best een abonnement op "Ons Vogelblad". Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt van 60 tot 72 blz. per keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden, vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's. Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt 12 euro voor leden van Natuurpunt of 14 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135 7138 – BIC: BBRU BE BB Vogelwerkgroep Oost-brabant Nieuwsbrief 2012 / 4

Pagina 12

2012-04_Nieuwsbrief_Vogelwerkgroep_Oost-Brabant  

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Advertisement