Page 1

Aalscholver, foto Alex Wouters

Vogelwerkgroep OOST-BRABANT Nieuwsbrief 2011/08 Zaterdag 5 november Voormiddaguitstap Mechels Broek. - Info hieronder.

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Vogels Voeren vanaf nu Fototentoonstelling na Cursus Vogelfotografie in Bezoekerscentrum Webbekoms Broek Cursus Roofvogels en Uilen ruim volzet Reis Pasen 2012: Camargue – nog 2 plaatsen Gerda Van Hoovels stelt ten toon Activiteiten volgende weken en maanden Cursussen 2012 Tweede Watervogeltelling 12 13 november


Tuinvogels voederen Vogelbescherming Vlaanderen roept 31 oktober uit tot de nationale „startdag vogels voeren‟. Om deze datum in het geheugen te griffen, creëerde ze volgende weerspreuk: “Komt november in ’t verschiet, vergeet dan onze vogels niet.” Vanaf november begint de natuurlijke rijkdom aan voedselbronnen stilaan te verminderen. De dagen worden kouder waardoor vogels meer energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op pijl te houden. Wat extra hulp in de vorm van voedselrijke zaadmengelingen en noten komt hen vanaf nu dus heel goed van pas. Door vanaf nu regelmatig (best ‟s ochtends) te voeren, hebben vogels de tijd om deze plek te ontdekken en herinneren. Bij een plotse, hevige winterprik hoeven ze hierdoor geen tijd en energie te verspillen aan het zoeken naar een geschikte voedselbron. Waarom niet vroeger starten met voeren? In een gevarieerd landschap hebben inheemse vogelsoorten gedurende de nazomerse maanden voldoende keuze om op een natuurlijke wijze de noodzakelijke voedingsstoffen te verzamelen. In augustus en september worden de velden geoogst. Vele vogelsoorten profiteren daarvan. Ze pikken een graantje mee. Tijdens deze maanden vormen talrijke kruidachtige planten hun zaden en rijpen bessen, vruchten en noten. Insecten die tot de herfst overleven en rond deze vruchtdragende struiken en bomen te vinden zijn, vormen nog proteïnerijke hapjes. Vogels voederen vormt een prachtig schouwspel in je tuin. Wie weet krijg je deze winter geen zeldzaamheden als vaste klant in je vogelrestaurant! En over een paar maanden, in het eerste weekend van februari is er weer de tuinvogeltelling.

Cursus Vogelfotografie eindigt – Tentoonstelling volgt Onze cursus Vogelfotografie in Diest is afgelopen. Tijdens de laatste activiteit werden foto‟s van de cursisten door leermeester Rollin Verlinde onder de loep genomen en gewetensvol becommentarieerd. De resultaten waren meer dan bevredigend. Heel wat mooi fotomateriaal werd geprojecteerd. Een selectie van deze foto‟s zal worden afgedrukt, ingekaderd en wordt tentoongesteld in het Bezoekerscentrum Webbekomsbroek Halve Maan. De opening van de tentoonstelling is voorzien voor 30 november om 19.30 u. Er zal dan een receptie doorgaan in het bezoekerscentrum van de Halve Maan ter gelegenheid van de diploma uitreiking aan de afgestudeerde natuurgidsen en ter


gelegenheid van de opening van een permanente vogeltentoonstelling over vogels uit het Webbekoms broek.

Cursus Roofvogels en Uilen ruim volzet Maandag 7 november starten we opnieuw een cursus Roofvogels en Uilen. Deze keer in de gemeentelijke Bibliotheek te Boutersem. De inschijvingen waren bijzonder talrijk. 40 Namen staan op papier en dat is echt het maximum. Dus a.u.b. geen inschrijvingen meer.

Reis Pasen 2012naar de Camargue In de paasvakantie trekken we naar de Camargue voor 8 dagen. We miketen aanvankelijk op 16 deelnemers, maar ook hiervoor liep het storm zodat we eerst hebben uitgebreid tot 20 en nog tot 24. Maar ook dit moet het maximum worden! Met dit nieuwe getal zijn er nu nog 2 plaatsen vacant. Voor wie? Info over deze reis volgt hieronder). De tweede buitenlandse reis van 2012 wordt een 8-daagse reis naar Noordoost-Nederland in de periode rond 21 juli. Uitgebreider info volgt later.

Zaterdag 7 april t.e.m. zaterdag 14 april 2012 Waar de Rh么ne aan de Middellandse Zee uitmondt, splitst ze in twee kanalen, waartussen zich talloze lagunes en grote wetlands bevinden. Deze grote deltavlakte is de Camargue, bekend om zijn verbazende vogelrijkdom. De Flamingo is natuurlijk het icoon van de Camargue, met de grootste broedpopulatie van Europa. In de lente nemen talloze doortrekkers er een pauze en is het gezang van de talrijke Nachtegalen en zangers alom aanwezig. Talloze soorten vinden hier hun perfecte habitat. In de Marais du Viguerat vinden we broedende steltloper-, eenden- en acht reigersoorten. Bruine Kiekendief en Zwarte Wouw speuren de rietvelden en de vlakten af. Ooievaars bouwen er hun nesten, en de Bijeneters en de Scharrelaars vullen de lucht met hun prachtige kleuren en geluiden. Aan de kust vinden we sternen en meeuwen, waaronder de zeldzame Dunbekmeeuw. We bezoeken ook de vermaarde steppe van de Crau, waar Griel, Witbuikzandhoen, Kalanderleeuwerik, Rode Patrijs en heel wat roofvogels waaronder een populatie Kleine Torenvalken zich thuis voelen. Nabij de Crau bevinden zich de Alpilles (de kleine Alpen), een berggebiedje met een heel eigen karakter en vogelpopulatie. Hier zijn de Rotszwaluwen thuis, en we speuren hier ook naar de Havikarend en de Slangenarend. De reis start op Paaszaterdag met de TGV van Brussel naar Avignon. We verblijven 7 nachten in twee huisjes, bij het Domaine de la Motte, nabij SaintGilles, aan de oever van de Petite Rh么ne, in het hartje van de Camargue. De huisjes hebben 2-persoonskamers en een 4persoons, en hebben een ingerichte keuken, zitplaats en terras. Dagelijks verplaatsen we ons met huurwagens en maken verschillende wandelingen in en om de nabije


natuurgebieden. Richtprijs: 650 € (inclusief TGV, vervoer, overnachting en maaltijden). Aantal deelnemers: maximum 16. Inschrijven gebeurt door storting van 300 € op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26/5, 3300 Tienen, IBAN: BE24 3300 11 35 71 38 met vermelding „Voorschot Camargue‟ en dit vóór 5 januari 2012. Bij betaling gelieve ook een mailtje te sturen naar Marcel Jonckers (marcel.jonckers2@telenet.be) en Rudy Van Baelen (rudy.vanbaelen@telenet.be) om uw inschrijving aan te kondigen.

Gerda Van Hoovels stelt ten toon Wie geregeld met onze vogelwerkgroep mee op pad gaat of tijdens de jongste jaren al eens een cursus volgde, kent zeker Gerda Van Hoovels. Ze is niet alleen gedreven vogelkijkster, maar ook creatief. Ze fotografeert en vooral ze schildert en natuurlijk is de natuur haar hoofdthema en geregeld zet de heel natuurgetrouw vogels op het doek. Zij stelt kortelings ten toon: op zaterdag 19 en zondag 20 november kan u van 14 tot 20 u. kennis maken met haar werk en dit in Zaal Santro te Binkom, Tiensesteenweg 61 (tegenover de kerk van Binkom). De toegang is gratis.

Cursussen voor 2012 Voor 2012 voorzien we volgende cursussen. Wez geven ook al het aantal activiteiten per cursus bij benadering, maar we moeten toegeven: dat kan nog wijzigen, we zitten nog maar in de eerste voorbereidingsfase.

Mini-cursus “Vogels van het Vinne” te Zoutleeuw in januari (3 activiteiten) Grote cursus “Vogels het Jaar Rond” module 1 te Kessel-Lo, vanaf februari (18 activiteiten) Kleine cursus “Watervogels” te Bierbeek in het najaar (6 activiteiten) Activiteiten volgende weken en maanden

Foto Peter Collaerts

Zaterdag 5 november 2011 Voormiddaguitstap Mechels Broek Het Mechels Broek is zo‟n 90 ha groot en bezit een grote afwisseling aan natte biotopen: een grote waterplas, ontstaan door zandwinning, vochtige weilanden en zeggenvelden met sloten, poelen (vaak ontstaan als bomgat), rietvelden … Het is een paradijs voor vogels dat ook in de trektijd zeer druk bezocht


wordt door zowel water-, als roof- en zangvogels. Mogelijk bezoeken we ook even de trektelpost. Vertrek: Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring (stadszijde) om 7.45 u. – Leuven, parking Bodart om 8.15 u. of Diest, parking Lindenmolen Halve Maan om 8 u. Samenkomst om 9 u. te Muizen - Mechelen aan het bezoekerscentrum van het Mechels Broek in de Oude Muizenhoekstraat. Einde ter plaatse omstreeks het middaguur.

Donderdag 10 november 2011 Presentatie ornithologische natuurreis door Peter Collaerts

“Ethiopië, het dak van Afrika” Ethiopië wordt dikwijls de wieg van de mensheid genoemd, het schaakbord van de goden. En we kennen het spijtig genoeg ook van schrijnende beelden van hongersnood en immens leed. Maar dit fantastische land, met zijn vele kleurrijke volkeren en culturen, is voor de vogelkijker zowat de indrukwekkendste Afrikaanse bestemming. Het land telt maar liefst 850 soorten vogels waarvan er 30 endemisch zijn (sommige met Erithrea), en nog vele meer die je enkel kan vinden in de Hoorn van Afrika. Er wordt amper gejaagd in dit land, wat er voor zorgt dat de vogels uitermate tam zijn en dicht bij de mensen leven. Tel daar nog bij dat je qua landschappen de fantastische mix hebt van impressionante wouden, adembenemende hoogvlakten, de Rift-vallei, immense savannes en enkele mooie zoogdieren en je weet gewoon dat je hier als vogelkijker en natuurfotograaf ogen en lenzen te kort komt. Wij mochten in deze setting een kleine vier weken rondreizen. Van onze indrukken en wat we daar allemaal konden aanschouwen, proberen we jullie vanavond een impressie te geven. Waar? Bunsbeek, Parochiecentrum naast de kerk in de Bunsbeekdorpstraat. Aanvang: 20 u. Einde omstreeks 22.15 u. Deelname in de onkosten: 2 euro. Zaterdag 19 november 2011 Daguitstap De Maten en Smeetshof te Bocholt We bezoeken twee Limburgse gebieden onder leiding van de conservators Peumans en Nol Goossens. Leers Walther

De Maten, 148 ha groot, strekt zich uit over een sterk verstedelijkt gebied tussen Genk en Hasselt. Nergens bevinden zich zoveel Kempische natuurelementen zo dicht bij elkaar. Rietkragen, broekbossen, ruigten, natte en droge heide, heischrale graslanden en zandduinen wisselen af. In de beekvalleien die hier het Kempisch plateau verlaten werden in het verleden dwarsdijken gebouwd, waardoor het water tijdelijk werd tegengehouden. Zo ontstonden in die beekvalleien lange kettingen van vijvers met stroomopwaarts een zacht glooiende oever en stroomafwaarts een


dijk met eerder een steile oever. Door de eeuwen heen evolueerden deze vijvers tot ecologische pareltjes. De 35 vijvers van De Maten vormen samen een prachtig bewaard vijvergebied van Midden-Limburg!

De Maten, foto NP Wij gebruiken onze lunch in de Slagmolen aan de rand van het natuurgebied, op de oever van de Stiemerbeek. In de zestiende eeuw was hier al sprake van een volmolen, waar van schaapswol geweven laken met houten balken tot een viltig weefsel werd gestampt. In de negentiende eeuw werd de molen herbouwd tot graanmolen en in 1945-„55 tot bookmolen en slagmolen. In een bookmolen wordt hennep tot vezels gestampt voor het vervaardigen van touwen of ruwe weefsels. In een slagmolen wordt raapzaad en koolzaad geplet om er smoutolie uit te winnen voor het bakken van een streekspecialiteit, boekweitkoeken. Tien jaar later werd het gebouw gerestaureerd en ingericht als taverne. In 1987 werd de molen opnieuw maalvaardig. In de namiddag bezoeken we Het Smeetshof. Dit natuurgebied is 190 ha groot. Het werd door Natuurreservaten aangekocht in 1999. Het ligt aan weerszijde van de weg naar Weert, net voor de Nederlandse grens. Een natuurinrichtingsproject werd uitgevoerd met als doel het herstellen van een halfopen landschap met moeraszones. Het resultaat was verbluffend. Talrijke zeldzame planten, libellen en zeldzame broedvogels keerden terug, zoals Porseleinhoen, Waterral, Zomertaling, Kleine Zilverreiger… 4 km wandelpaden werden ingericht, waaronder een halve kilometer knuppelpad en drie vogelobservatiepunten. Vertrek: Tienen, parking Aarschotsepoort bij de kleine ring zijde stad om 7.45 u. – Leuven, parking Bodart eveneens om 7.45 u. Carpool Bekkevoort bij E314 om 8.15 u. Ter plaatse: 9 u. aan de Slagmolen, Slagmolenweg te Genk. Aansluiten kan ‟s middags tussen 12 en 13 u. in of aan Café Slagmolen in de Slagmolenstraat te Genk. Einde ter plaatse omstreeks 17 u. Zaterdag 26 november 2011 Braakballenpluisavond Natuurpuntafdelingen Linden en Lubbeek organiseren een braakballenpluisavond. De deelnemers werken met behulp van de nodige tabellen aan braakballen van twee koppels Kerkuilen, eentje uit Lubbeek; eentje uit Holsbeek. Welk koppel heeft het meest divers menu aan muizen en kevers? Loep en pincet meebrengen (indien je die hebt).


Waar en wanneer? Zaal “In den Hof” in Linden, Gemeentestraat te Linden (Lubbeek); 19 tot 21 u. Inschrijven noodzakelijk en dit vόόr 20 november bij Niels Ryckeboer: 016 63 34 61 of via mail naar natuurpunt-lubbeek@skynet.be.

Watervogeltellingen tweede telling op 12 / 13 november

PROJECT WATERVOGELTELLINGEN Tijdens de eerste telling (oktober) werden al ruim 20 gebieden geteld, hadden we een paar nieuwe tellers en 2 nieuwe gebieden. We gaan door op dit elan en hopelijk worden de volgende maanden nog meer gebieden opgevolgd. Hieronder de info over het project. Het is al een traditie van meer dan 20 jaar! Met onze vogelwerkgroep werken we volgende winter weer mee aan de watervogeltellingen. In oktober gaan ze opnieuw van start. Een half jaar lang gaan we in het middelste weekend van de maand weer “eendjes” tellen. Natuurlijk hopen we ook nu weer op een ruime medewerking van „oude‟ en graag ook nieuwe tellers. Dit zijn de teldata: 15/16 oktober 2011 14/15 januari 2012 12/13 november 2011 18/19 februari 2012 17/18 december 2011 17/18 maart 2012 De soorten die geteld moeten worden, zijn: alle duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen en steltlopers (ook exoten binnen deze groepen!). Het meetellen van de meeuwen is facultatief, maar wordt sterk gewaardeerd. De januaritelling is internationaal en dus prioritair. Het is wel van belang dat zoveel mogelijk gebieden elke maand geteld worden. Voor wie een slaapplaats kent van Aalscholver zijn er bijkomende tellingen hiervan op 12 november en 14 januari. Slaapplaatsen van Wulp worden op 28 januari geteld, maar dit is allicht niet van toepassing voor ons werkingsgebied. Inlichtingen over de bijzondere tellingen van Canadese Ganzen, eventuele slaapplaatstellingen van Aalscholvers en meeuwen vindt U op onze website. Tijdens het vorige winterhalfjaar 2010-2011 werd geteld in 26 gebieden in Oost-Brabant. Toch was dit niet volledig. De resultaten publiceren we in ons volgende tijdschrift. De Kuilen te Testelt wachten op een nieuwe teller. Een aantal rivier- of broekgebieden worden niet of Foto Marcel Jonckers slechts gedeeltelijk opgevolgd en een belangrijk vogelgebied als het Vinne werd slechts 2 van de 6 maanden geteld. .De telploeg kan dus zeker nog versterking gebruiken. De vaste tellers kunnen hun telgegevens rechtstreeks ingeven op de bijzondere website van het INBO. Ik (als regionaal coördinator) kan hun gegevens daar opvragen. Andere mogelijkheid is de gegevens naar mij te zenden, waarna ik ze ingeef bij het INBO.


De waarnemingen voor deze bijzondere projecten, moeten niet ingegeven worden op www.waarnemingen.be, maar dit mag wel. Alleen ingeven op www.waarnemingen.be gaat niet voor dit project. Mogelijke nieuwe tellers geven zich op bij Marcel Jonckers, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen - tel. 016 81 87 87 of 0497 44 72 33 of via e-mail marcel.jonckers2@telenet.be

Regels voor aftrekbare stortingen gewijzigd! 30 is 40 geworden! Vanaf 2011 is het bedrag van de gift waarvoor je een fiscaal attest en dus belastingsvermindering ontvangt door de Vlaamse regering opgetrokken van 30 tot 40 euro. Bij de publicatie van nr. 87 (nieuwjaarsnummer) is dit aan onze aandacht ontsnapt, waarvoor onze welgemeende excuses. Voor wie dit jaar al een gift stortte op onze projectrekening van 30 euro bestaat de mogelijkheid om 10 euro bij te storten. Dit is natuurlijk een mogelijkheid, maar geen verplichting. Hiervoor stort je op rekening van Natuurpunt Studie IBAN: BE12 2300 5247 4592 – BIC: GEBA BEBB met vermelding “Gift voor project 2432 van VWG Oost-Brabant”. Dit nummer enkel gebruiken voor sommen van minimum 40 euro per kalenderjaar! En meld ons dan even dat je deze storting hebt uitgevoerd, want het duurt maaaanden voor we zicht krijgen op betalingen die op deze wijze gebeurden! En we willen je niet van Ons Vogelblad ontrieven!

ONS VOGELBLAD

ABONNEMENT voor 4 uitgaven per jaar: € 10 voor leden, € 12 voor niet-leden van Natuurpunt te storten op rekening van Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen IBAN: BE24 3300 1135 7138 Abonnement 2011: 4 nummers voor 10 euro ! Niet-leden van Natuurpunt betalen 2 euro meer dus 12 euro. Zie ook onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be Wie suggesties heeft voor deze nieuwsbrieven kan altijd contact met ons opnemen. Wie deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangt, meldt dit gewoon aan het e-mailadres hieronder. Het bestuur van VWG Oost-Brabant. INFO en reacties: Marcel Jonckers marcel.jonckers2@telenet.be Peter Collaerts peter.collaerts@scarlet.be Geen "Allen beantwoorden - reply to all " a.u.b.

2011-08_Nieuwsbrief-Vogelwerkgroep-Oost-Brabant  

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you