VW Depo 150 előzetes

Page 1

VW depo K U LT. WAG E N . M AG A Z I N .

GOLF GTE Hazai premier a szeptember 27-i Golf-találkozón!

2014/4 július–augusztus · 14. évfolyam

990 Ft (Kapható: 2014. augusztus 31-ig)

150HA NEM IS OLYAN HATALMAS TÖRTÉNELMI TETTEK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK MOST, MINT A HONFOGLALÁS, AZ ÁLLAMALAPÍTÁS, A TÖRÖK-VERÉSEK, A ‘48-AS VAGY ‘56-OS FORRADALOM ÉS A RENDSZERVÁLTOZÁS, AZÉRT A MI ÉLETÜNKBEN FONTOS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZTÜNK: A VW DEPO MAGAZIN ÉPPEN MOST JUBILÁL, ELÉRKEZTÜNK UGYANIS A 150. SZÁMHOZ! RÁADÁSUL ÉPPEN 13 ÉVE, 2001 JÚLIUSÁBAN JÖTT KI AZ ELSŐ VW DEPO. KÖSZÖNJÜK NEKTEK, AKIK ELŐFIZETTÉK A LAPOT, MEG PERSZE AZON ISMERETLENEKNEK, AKIK MEGVÁSÁROLTÁK A STANDOKON, HOGY EZT A TEKINTÉLYES SZÁMOT EGYÜTT ELÉRTÜK! Abonyi Miklós · Ács ZoltÁn · AdAM FogArAsi · AdAMó tAMÁs · Ádok Zsolt · Albert ZoltÁn · AlMÁsi reZső · AMbrus tAMÁs · AndA ÁrpÁd · Andor endre · AngyAl AndrÁs · ApAi tAMÁs · Apkó AndrÁs · Apró norbert · Árok JÁnos · ÁrvAi Alex · ÁrvAi tibor · AsZAlós ZusZsAnnA · AsZtAlos tAMÁs · AsZtAlos Zsolt · bÁbel gÁbor bAgi AttilA · bAJÁri péter · bAkAcsi lÁsZló · bAkó sÁndor · bAlÁZs sÁndor · bAllA MilÁn · bAllA péter · bAllA péter · bAlog péter · bAlog péter JÁnos · bAlogh sZAbolcs · bAlogh ZoltÁn · bAlogh Zsolt · bÁndi bArnA · bÁndi bArnA AndrÁs · bÁnki Zsolt · bÁnkuti lÁsZló · bÁnó AttilÁné · bArAnyAi ZoltÁn · bArAnyi AttilA bArÁth tibor · bArcZA AndreA · bÁrdos péter dénes · bAsA bAlÁZs · bÁtorFi gÁbor Zsolt · bAuMAn péter · beck lÁsZló · beke AntAl · békési ignÁc JÁnos · bekő vivien · bélAFi gÁbor · bellAi sÁndor · bencsik krisZtiÁn · benedek sZilvesZter · benke MihÁly · benkő norbert · berÁn péter · berecZki györgy · berg gergely bernÁt péter · bertA bence · bertAlAn AttilA · besenyei gergely · bilics AttilA · biMbó AntAl · birics JóZseF · bíró iMre · bischoF dÁvid · biZcó JóZseF · blAttny Judit petrA · bloch dÁniel · bodor tAMÁs · bogdÁn tAMÁs · bognÁr csAbA · bognÁr gÁbor · bognÁr iMre · bokrétA veronikA · bóni csillA · borbÁs iMre · bordÁs trAns kFt. · bors dÁvid · bő AttilA · bökönyi lAJos · böröcZ Zsolt · bösZi AutóklinikA kFt · brÁnyi Ferenc · brAun ottó · bristyÁn gÁbor · budAi istvÁn · burkAli ÁdÁM bursi rolAnd · busA endre · büttl JÁnos · celvA norbert · continent sFeFs bt. · cZinege róbert · cZirok csAbA · csAbA bArnAbÁs · csÁbi ZoltÁn · csÁk seh tAMÁs · csek Zso doMonkos csAlÁnosi MArgit · csÁsZÁr krisZtiÁn · csÁsZÁr tAMÁs · cseh ZsoMbor · csekk lÁsZló · cserMely és tÁrsA kFt. · csernÁk Zsolt · csikÁr MA ZoltÁn · csontÁk AndrÁs · csöMör csAbA · csörnyei ZoltÁn · csősZ iMre · csukAy MónikA · csuti róbert csikós péter · csipke Adrienn · csiZMArik tíMeA · csoMA eli JóZseF · diós iós JóZseF · dobAii AndrÁs Andr · doMb doMbAi henrik · d bAi lÁ péter · dAni AttilA · deÁk gÁbor · deli JÁnos · deli doMbAi lÁsZló · doMJÁn sZilÁrd · dóZsA richÁrd · döMötör lint · dr. nAgy gy gÁbor kÁ kÁroly · dr. r. v vecserkA eü ü bt. · dub dubÁnn dénes · dud norbert · dr. kuthy gÁbor · dr. MÁrkus bÁlint dudÁs péter · éberhArdt ZoltÁn · éberling gyed tAMÁs tAMÁ · elkAn peter · endrédi gergő · endrödi lÁsZló · erdei gÁbor · erdei norbert orbert · F FÁbiÁn AttilA · FÁbiÁn ZoltÁn · FAddi AttilA egeresi JÁcint · egri sZilviA · egyed risZtiÁn Zti uni kFt · Fehér tAMÁs · Fehérné nAgy Ferenc · FArkAs dÁvid · FArkAs krisZtiÁn · FArkAs lAJos · FArkAs nikolett · FArkAs sZAbolcs · FArkAs ZoltÁn · FAxunil stvÁn · FélegyhÁZy AndrÁs · Felkl ZoltÁn · Fényi gÁbor · FerencZ JóZseF · Fischer lAJos stvÁ os · Fodor bÁlint · Fodor Ferenc · Fodor gAbriellA · FeJes péter · Fekete istvÁn éter · FóZer Fó Attil dÁvid · FrAsZt lAJos os · Freschl gergő ergő · Frick AnitA Anit · Friedrich AndrÁs · Fuchs györgy · FónAgy istvÁn · FónAi sÁndor · Forgó péter rékA · Földi AttilA bor · Füleki tíMeA tíM MeA eA · Fülöp péter p éter · Fürdős Zsolt · gÁbeli gÁ ibor · gÁcsi csi Andor · gAJdÁcsi gAJ Ácsi gyulA yul · gAli tibor · gAli tibor · gAllA norbert · Furik JóZseF · Futó gÁbor tibor edó AttilA Attil · gedő JÁnos J nos · genZor gen enZor or MAriAnn M nn · gerli erli brigittA brigittA · gleichner brigitt gleichner erik rik · goldFinger gold inger gÁbor bor · goron oron dÁniel dÁ csAbA gÁspÁr krisZtiÁn · gedó · gőgös norbert · göllicZ ergő · grósZ rósZ tAMÁs tAMÁ s · grőber grőber péter éter · guJdÁr g r bAlÁZs bA lÁZs bAl s · gulyÁs gulyÁ guly uly s ÁdÁM ulyÁ ÁM · gungl ungl ZoltÁn Zolt n · guZs gu tivAdAr iv sÁ gÁbor · göMöri gergely · griM gergő sÁndor · gyArMAti Ferenc · gyenes yőrFii Zsolt · györkös yőr györkös dÁniel niel · gyurcsÁn yurcsÁ gÁbor · hÁdinger dinger MihÁly Mih MihÁ ló · hAJdu hAJdu dÁvid dÁ hAJ istvÁn · gyöngyösi richÁrd · győrFi · hAJAs lÁsZló · hAJdu JÁnos · hAJdú róbert · hAJdu óbert · hAlMi gergely · hAnge bAlÁZs · hAngódi péter · héder tíMeA · hegedűs pÁl · hegedűs egedűs ZoltÁn Zolt · helMecZi JóZseF · henéZy Zsolt · hAJgAtó iMre · hAlAsi róbert og ZoltÁn Zolt gÁ ZoltÁn · hepp JóZseF · hercZog · hered bAlÁZs · hlivA sZAbolcs · hódi lÁsZló · holló Ákos · hoMoki AndrÁs · hopp gÁbor · hornyÁk norbert · hornyik th AttilA Attil · horvÁth FruZsinA · horvÁth gÁbor · horvÁth gÁbor · horvÁth istvÁn · horvÁth th lÁsZló lÁ Zsolt · horvÁth ÁrpÁd · horvÁth · horvÁth péter · horvÁth Zló · husZÁr gergő · iFJ. buJdosó sÁndor péter horvÁth sÁndor · horvÁth tAMÁs · horvÁth ZoltÁn · hossZú csAbA · hossZú dórA · huFnÁgel JóZseFné · husZAi lÁsZló bor · iFJ. iFJ ivÁn iv JÁnos · iFJ. Jung györgy · iFJ. kurucZ JóZseF · iFJ. rusZnÁk AttilA · iFJ.. Wéber Ferenc · ignÁth iMre · illés bAlÁZs · ivÁn iFJ. FArAgó gÁbor · iFJ. horvÁth gÁbor ló · ivÁnyi erZsébet · JÁMbor ÁMbor JóZseF JóZse seF · JÁrik AndrÁs Andr Á gÁbor · JóZseF Áy JóZse MolnÁr · JuhÁsZ gÁbor · JuhÁsZ JÁnos Jó gÁbor · ivÁn JÁnos · ivÁn Zsolt · ivAnics lÁsZló · JobbÁy Asi bÁlint lint · kÁdÁr kÁdÁ péter · kAJdÁcsi kAJ iktor · kAkuk Miklós · kAlAuZ tAMÁs · kAlinyin györgy · kÁllAi sZilviA JuhÁsZ MÁrk Wide vieW kFt. · JuhÁsZ sÁndor · JutAsi viktor AbA · kÁnAi ÁdÁM · kÁpli gergely · kA kApuvÁri kÁroly · kArsAi róbert · kAsZAb ZoltÁn · kAtonA gAbor kAlMÁr JóZseF · kAlMÁr lAJos · kAlMÁr lÁsZló · kAMocsÁr csAbA elcsi ZoltÁn · keleMen Attil kAtonA ildikó · kAuer MilÁn · kedves Ferenc · kekecs istvÁn · kelcsi AttilA · keleMen gÁbor · keleMen JÁnos · kellner istvÁn · kelndorFer norbert · kenesei dÁniel · kincses bÁlint · kirÁly csAbA · kirÁly istvÁn · kirÁly lÁsZló · kis AndrÁs · kis cZAkó péter · kis csAbA · kis dÁniel · kis lÁsZló · kiss AndrÁs · kiss Anikó · kiss AttilA · kiss bAlÁZs · kiss györgy · kiss iMre · kiss kAtAlin · kiss krisZtiÁn · kiss MÁtyÁs · kiss norbert · kiss rékA · kiss sÁndor · kiss sZAbolcs kiss tAMÁs · kiss tibor bAlÁZs · kiss ZoltÁn · kissné kovÁcs krisZtinA · klock bAlÁZs · knApp istvÁn-hAlÁsZ Judit · kóbor lÁsZló · koch csAbA - kAsZA gAbriellA kócZiÁn viktor · kocZkÁs istvÁn · kocZkÁs norbert · kocsis gergely · kocsor AttilA · kókAi Ferenc · koncZ kArolinA · kónyA tAMÁs · koós ÁrpÁd · kopp krisZtiÁn korMos krisZtinA · koroM tAMÁs · kovÁcs AttilA · kovÁcs bélA · kovÁcs enikő · kovÁcs évA · kovÁcs györgy · kovÁcs JóZseF · kovÁcs lÁsZló · kovÁcs lórÁnt kovÁcs MÁriA · kovÁcs norbert · kovÁcs pÁl · kovÁcs péter · kovÁcs sZAbolcs · kovÁcs tibor · kovÁcs Zénó · kovÁcs ZoltÁn · kovAlik Zsolt · koZics gÁbor kőhAlMi Ákos · köles MArtin · kősZegi gÁbor · kun péter · kupi gÁbor · kurucZ gÁbor · kustrA Zsolt · kuti gÁbor · kuti kristóF · kühn AndrÁs · kürti gÁbor lAkosA péter · lAskAi krisZtiÁn · lÁsZló csAbA · lÁsZló csAbA · lÁsZló gÁbor · lÁZÁr AttilA · lehudisZ AlexAndrA · leiFert istvÁn · lencsés csAbA lesZicskov rolAnd · liesZkovsZky dÁvid · ligMond JÁnos · lódri erikA · lovAs AttilA · lovAs botond · lovÁsZ péter · lődi AttilA · lőrincZ dÁvid · lukÁcs bAlÁZs lukÁcs gÁbor lukÁcs gergely · lukÁcs péter · MAcZÁk tAMÁs AndrÁs · MÁcsFAlvi ZoÁrd · MAdÁk ZoltÁn · MAdArAssy tibor · MAgdÁk AttilA · MAgyAr ZoltÁn ArÁnyi kAtAlin · MAJercsik lÁsZló · MAJerné gulÁcsi tünde · MAkAi Zsolt · MAldrik ZoltÁn · MAMAlik gÁbor · MArÁcZi györgy · MArAcsik krisZtiÁn · MArcAlek AttilA MArcus Alex · MArkovics lÁsZló · MÁró ZoltÁn · Medicus g. bt. horvÁth iMre · Megyesi tibor · Mekler dÁvid istvÁn · Ménes sÁndor Men’s cAr kFt. · MérésZ tibor · Mérey MÁrk · Mérő ZoltÁn · MésZÁros AndreA · MésZÁros norbert · MésZÁros pÁl · MésZÁros róbert · MésZÁros sÁndor · Mgr. eugen kuriMsky MihÁly hAJnAlkA MihÁly Miklós · Miklós kristóF · MikulÁs péter · MilÁk bélA · MilchrAM AttilA · MincZér Zsolt · MiskolcZi péter · Mogyorósi lÁsZló · MohÁcsi róbert Moller gÁbor · MolnÁr AndrÁs · MolnÁr bAlÁZs · MolnÁr gÁbor · MolnÁr gÁbor istvÁn · MolnÁr gergely · MolnÁr iMre · MolnÁr krisZtiÁn · MolnÁr MAriAnnA · MolnÁr tAMÁs · Mr. sAAd FArAJ Al kubAisi · MurÁnyi erik · Murguly ZoltÁn · MuZsek rené · nÁcsA péter · nAgy AttilA · nAgy bAlÁZs · nAgy botond nAgy csAbA · nAgy gÁbor · nAgy hAJnAlkA · nAgy iringó · nAgy istvÁn · nAgy JóZseF Zsolt · nAgy kAsZAp tAMÁs · nAgy lÁsZló · nAgy norbert · nAgy ZoltÁn nAgy-sZtAncsik erZsébet nAgypÁl györgy · neMes dénes Zsolt · néMeth AndrÁs · néMeth péter · néMeth ZoltÁn · néMeth Zsolt · nigovicZ lÁsZló · niscsÁk ló · nyíregyh n yíregyhÁZ ÁZii bÁlint bÁ lint · nyúl nyúl péter péter pÁl pÁ l · ócs ó csA Aii kornél kornél · ol o lA As sZ Z gergely gergely · ol o lA As sZ Z norbert norbert · orbÁn dÁniel · ordAsi Ferenc · orosZ istvÁn notheisZ AttilA · novÁk lÁsZló nyíregyhÁZi ócsAi olAsZ olAsZ oróc Zki orócZ ki péter p éter · oZsv oZ oZsvÁrt svÁ Árt rt lAJos lAJos · oZsvÁth oZ svÁ oZsv Áth th JóZ Jó JóZseF Zse seF F · örsi örsi istvÁn istvÁ istv Án n · őry őry viktor viktor · östör östör gÁbor gÁ bor · ötvös ötvös AttilA Attil · őZe ZoltÁn · pAÁl istvÁn AttilA · otott-kovÁcs gÁbor oZorócZki y ZsoM Zso Mbor bor · pÁlink pÁ linkÁ Ás s bAlÁZs bA lÁZ bAl ÁZs s · pÁlyk pÁ lykA A sÁndor sÁ ndor · pAp pA p gergely g ergely · pApp pA pp lÁsZló lÁ sZ lÁs Zló ló · pApp pA pp MÁté M Áté MÁ té · pApp pA pAksi bAlÁZs · pAlÁdi bélA · pÁlFy ZsoMbor pÁlinkÁs pÁlykA róbert · pArÁdi gÁbor · pArtics oéMii · pAtAki oéM pAtA pAt Aki ki tibor tibor · pAtyi pAtyi lAJos lAJos · pAulinusZ pAulinusZ pAulinus Z kornél kornél · peJkó p eJJkó pe kó bélA b élA bél A · pekker p ekker gÁbor gÁ bor · pelsőcZi p elsőcZ pelsőc Z péter · péntek ÁdÁM · perusZA Zsolt ZoltÁn · pArtiZer bAlÁZs · pAskA noéMi péter istvÁn · petike lÁsZlóné · pető róbert · policZA bÁlint · polyÁk ető AndrÁs Andr Ás AndrÁ s · petres p etres dÁniel dÁ niel · petrócZi p etrócZ petróc Zii AttilA Attil A · pintér pintér norbert n orbert · polgÁr p olgÁ polg Ár r tibor tibor · polgÁri p olgÁ polg Ári ri JÁnos JÁ JÁ péter · poMAhÁZi AttilA · popovits dÁniel bAlÁZs pősZ lÁsZló príM dÁ niel · póti p óti ÁrpÁd ÁrpÁd ÁrpÁ d · poZsgAi p oZ po Zsg sgA Aii Ferenc · pölöskei p ölöskei bAl bA lÁZ ÁZs s · pős p ősZ Z AttilA Attil A · prigl p rigl lÁs lÁ sZ Zló ló · prí p rí ZsuZsAnnA · priMA péter · prokop MArci · rÁcZ tAMÁs · rÁcZik ZsuZsAnnA rolAnd rAtAtics csAbA · rAvAsZ kÁroly · reMényi ZolA nnA Ann A · rÁdi rÁ di tibor tibor · rAdics rA dics gÁbor gÁ bor · rÁdler rÁ dler péter p éter · rApi rA pi rol r olA And nd · rApp rA pp tAMÁs tAMÁ s · rAt rA tA Atics tics c nos · réth r éthÁ Áti ti róbert róbert · réthi r éthi dÁvid dÁvid · révés r évésZ Z tAMÁs tAMÁ s · rib r ibA Ac cZ Z péter p éter · rit r itZ Zl l gÁbor gÁ bor · roni roni ehren e ehrenFeld hren · rosenFeld tAMÁs · rostÁs tÁn reMenyicZki csAbA · répÁsi JÁnos réthÁti révésZ ribAcZ ritZl Z sA Zs A JÁnos JÁnos JÁ nos · ró r óZ Zs sA Avölgyi völgyi rich r ichÁ Árd rd · rubiger rubiger bAl bA lÁZ ÁZs s · ru r uM Mii ZoltÁ Zolt Án n · sÁFÁr sÁFÁ r ÁrpÁ Árp Ádd- sidó sidó Jenő · sAJben pÁl · sAlAi MArio · sAllAi JÁnos róth bAlÁZs · roZs Ákos · róZsA róZsAvölgyi richÁrd bAlÁZs ruMi ZoltÁn ÁrpÁdsÁ ndor bélA b élA bél A · sÁndor sÁ ndor gÁbor gÁ bor · sÁndor sÁ ndor tAMÁs tAMÁ s · sÁntA sÁ ntA sÁnt A norbert n orbert · sAsv sA svÁ Ári ri gÁbor gÁ bor · scheck scheck tAMÁs · schlosser ZoltÁn · schMidt istvÁn sAMu Zsolt · sÁndor bélA · sÁndor sAsvÁri ÁdÁM schMikli lÁsZló · schMuck bAl bAlÁZs schvÁn selMecZy bA lÁZ ÁZs s · schv s chvÁ Án n tAMÁs tAMÁ s · sebestyén sebestyén istv iistvÁn stvÁ Án n · sebestyén sebestyén Zsolt · sebők sebők levente levente · sel s elM Mec ecZ Zy y Áron · setéth gÁbor · siklósi kÁroly siMon ÁdÁM · siMon ÁdÁM · siMon bence siMon siMon siMon ZoltÁn siMon sinkA ence · si s iM Mon on edit edit · si s iM Mon on sÁndor sÁ ndor · si s iM Mon on ZoltÁ Zolt Án n · si s iM Mon on Zsolt · sindely sindely gÁbor gÁ bor · sink s inkA A AttilA · sinkó ZoltÁn · sipos Andor · sipos sZAbó tAMÁs · sirkó Ferenc · sk skArupA soltésZ AntAl soMogyi nórA soMogyi soMogyi Zsolt · spierk AttilA · spisÁk pés kA Arup rupA A JÁ JJÁnos Ános nos · sMider sMider péter p éter · soltés s oltésZ Z AntA Ant Al l · so s oM Mogyi ogyi nór n órA A · so s oM Mogyi ogyi sÁndor sÁ ndor · so s oM M nics AttilA Attil A · ste s teFF FFl l vendéglő v endéglő Albert ZoltÁ Zolt Án n · ste s teF Fkó kó tAMÁs tAMÁ s · s tr t rA Au ub b Ferenc · sud s udÁ Ár r ÁrpÁ Árp Ád d · sud s ud ter stAdler istvÁn · steFAnics steFFl ZoltÁn steFkó strAub sudÁr ÁrpÁd sudÁr Zsolt · sulyok AttilÁné · sulyok Z tiÁ Zti Án n · sZAbó sZA bó bAl bA lÁZ ÁZs s gÁbor gÁ bor · sZAbó sZA bó gÁbor gÁ bor · sZAbó sZA b ó g gÁ Ábor b or Ferenc · sZAbó sZA bó iMre iM re · sZAbó sZA bó Jó ZoltÁn · süllős gyulA · süveg krisZtiÁn bAlÁZs gÁbor JóZseF Zsolt · sZAbó kingA · sZAbó richÁrd · sZAbó rolAnd · sZAbó sZilÁrd il Árd ilÁ rd · sZAbó sZA bó tAMÁs tAMÁ s · sZAbósZA sZAbó-kAss bó-kA kAss ss MÁrton M Árton MÁ rton · sZAk sZA sZAkÁcsi kÁ Ácsi csi JÁnos JÁ n JÁ nos os · sZAlAi sZA s ZAl lA Aii rich r richÁrd ichÁ Árd rd · sZAl sZA sZAlAi lA Aii ZsigM Zsig ZsigMond M · sZAMosvölgyi bÁlint · sZÁrAZ l ÁZs lÁZ s · sZÁs sZÁ sZ Z nikolett nikolett · sZAt sZA tMÁ MÁri ri bél b élA A · sZecsődi sZ ecsődi Ferenc · s sZ Zeitl eitl norbert n orbert · sZelec sZ elecZ Zki ki dÁniel dÁ ZoltÁn · sZArkA JÁnos · sZArvAs bAlÁZs sZÁsZ sZAtMÁri bélA sZeitl sZelecZki · sZeles Zsolt · sZeMők istvÁn sZeredi AndrÁs Andr Ás AndrÁ s · sZiJÁrtó sZiJÁ sZi JÁrtó rtó AndrÁ Andr Ás s · sZiklAi sZiklA sZikl Aii Zsolt · s sZ Zil ilÁ Ág gyi yi d dÁ Ávid vid · sZilv sZ ilvÁ Ási si péter p éter · sZilvÁsi sZilvÁ sZilv Ási si ZoltÁnné Zolt sZencZi sÁndor · sZéplAki dÁvid · sZeredi AndrÁs sZilÁgyi dÁvid sZilvÁsi · sZirony Zsolt · sZModics JÁnos · sZMolensZki tAMÁs · sZohr lÁsZló · sZollÁr MilÁn · sZőgyi lÁsZló · sZőke AnitA · sZőke AttilA · sZőke Ferenc · sZőke péter · sZőnyegi csAbA · sZuJó JóZseF csAbA · sZűcs istvÁn · tAchogrAph-klinikA kFt · tAkÁcs AttilA · tAkÁcs bence · tAkÁcs ede · tAkÁcs gÁbor · tAkÁcs JÁnos · tAkÁcs krisZtiÁn · tAkÁcs lÁsZló · tAkÁcs péter · tAkÁcs tibor györgy · tAkÁcs ZoltÁn · tAkÁcs ZoltÁn gÁbor · tAMÁs lAJos · tAMÁs péter · tAMAskó bernAdett · tAMAskovits tibor tAMcsu tAMÁs · tAMus bélA · tÁpAi AttilA · tAr Albert · tAri JÁnos · tArkó Zsolt · tAsi MÁté · tAtAi dÁvid · teleki péter · tihAnyi lÁsZló · tingyelA ÁdÁM · tisch Miklós · tisZó renÁtó · todi levente · tokAJi róbert · toMpos Zsolt lÁsZló · torMA gÁbor · torsten goldschMidt · tóth csAbA · tóth istvÁn · tóth JÁnos és doMiniÁk dórA · tóth kÁroly · tóth krisZtiÁn · tóth krisZtiÁn · tóth lÁsZló · tóth lÁsZló · tóth MÁtyÁs róbert · tóth sZAbolcs · tóth sZAbolcs · tóth tünde tóth veronikA · tóth viktor · tóth ZoltÁn · török iMre · török lÁsZló · török lÁsZló · török tibor · török ZoltÁn · tüZes ÁdÁM · udvAri AntAl · uhrin tAMÁs urbÁn kÁroly · uttó gÁbor · vAlAstyÁn MÁrk · vÁrAdi AndreA · vArAdi lAJos · vArgA Ákos · vArgA bAlÁZs · vArgA csAbA · vArgA dénes · vArgA istvÁn · vArgA istvÁn krisZtiÁn · vArgA kÁroly · vArgA kornél · vArgA lÁsZló · vArgA péter · vArgA sÁndor · vArgA viktor · vArgA Zsolt · vÁrkonyi renÁtó · vAss Ferenc · vAss tibor · vAstAg richÁrd · végh AndrÁs · végh kÁroly · veres dÁvid · veres viktor · veres Zsolt · veress dÁvid · versecki JÁnos · vidócZi lÁsZó · vincZe Ákos · visnyAy rolAnd · vitÁlis JóZseF · kocsMÁr Anikó · voJcsekovics péter · voJtek ZoltÁn · voroncovVW edgÁr · vörös sZerviZ DEPO 2014/4 3 kFt. vörös csAbA · ZAhensZki ZoltÁn · Zeitler AndrÁs · Zelei péter · Zelnik ZoltÁn · Zeltner csAbA · ZentAi istvÁn · Zöld istvÁn · ZsÁMboki Andor · ZsöMle istvÁn

Ha nem is olyan Hatalmas történelmi tettek évfordulóját ünnepeljük most, mint a Honfoglalás, az államalapítás, a török-verések, a ‘48-as vagy ‘56-os forradalom és a rendszerváltozás, azért a mi életünkben fontos mérföldkőHöz érkeztünk: a vW depo magazin éppen most jubilál, elérkeztünk ugyanis a 150. számHoz! ráadásul éppen 13 éve, 2001 júliusában jött ki az első vW depo. köszönjük nektek, akik előfizették a lapot, meg persze azon ismeretleneknek, akik megvásárolták a standokon, Hogy ezt a tekintélyes számot együtt elértük!

150 150

VWD150.indd 3

2014.06.24. 15:42:03

VW DEPO 2014/4

3


1103 Budapest, Gyömrői út 125. (Gyömrői út és Gyula utca sarka.) Nyitva: H-P: 10-18-ig, szo: 10-14-ig Telefon: +36-1/431-9748, -9749 Mobil: +36-30/9-528-128 E-Mail: info@bugparts.hu www.bugparts.hu facebook.com/bugpartskft

0491-2

További részletes információkat a termékek mellett lévő kódok segítségével a www.bugparts.hu-n talál!

0636-951

0653

1640 0653-1

Busz

Fötengely szimering,T1

Benzinsapka ’56-’60

Első panel szett a homlokfalba fekete (mdf/pvc) T2 1.2-1.6 03/50-07/67

0552-21

Lámpakapcsolóra gomb, fehér, 5mm-es -’66

Gyújtáskapcsoló és az elektromos betét, 2 kulcscsal T2 -03/55-07/67

0522-100

0658 Szivargyújtó 6/12Volt fekete Benzincsap Type 1,2 és porsche 356 -03/55 (6mm)

0527-500 Váltókar gumiharang a zárhatókarhoz T1,T2,KG.

Belső világítás T2 08/6708/75

0634-100

0493

0668-810

0517-016

Irányjelző kapcsoló T2 08/5707/65

Pillangó ablak zár ellendarab T2 -07/67 bal és jobb

Benzin jeladó 1302/03

1486

1487

RHINO Váltó tartó bak,hátsó, RHINO Váltó tartó bak,első,T1 T1 10/52-07/72 , 10/52-07/72,Type3 -07/67 Type 3 bal/jobb

0604-2

Kézifék markolat, fekete

0687-220

Akkumulátor test kábel

Kézifék markolat, csontszinű

0522-110

0492-113

Bogár

Gyújtáskapcsoló és kulcs T2 -07/67

0604-1

ÚJDONSÁGOK!

T2 ablakszerelő készlet 08/67-07/79

Rozsdamentes kipufogódob, Type 4

0517-900

3280-320

0518-200

Csavar, egylyukú fényszóró kerethez Fényszóró keret, króm, műanyag

0556-20

Napellenző párban, T1 68- fehér

2130

1000-10

Kipufogó felszerelő készlet, komplett

Kondenzátor, 009-hez

2086

0636-320 Ködlámpa kapcsolót Type 25 05/7908/92, 1303, Golf, Scirocco, Jetta -81 Hátsó lámpa, bal vagy jobb, európai, fekete alap Type 1 12/1300 08/73-1303, Type 181

0624-005

0348-140

Karburátor felújító készlet 32/34 PDSI, Solex, Brosol, 1 karbihoz

4

Hátsó ablakreluxa... Egyénileg áállítható össze.

Közösségi oldalunkon is elér bennünket, a Facebook.hu/bugpartskft címen. VW DEPO 2014/4


INDEX

40 ◼◼DEPORTYA

06 ÚTON

◼◼DEPOROND

20 PORTRÉ

12 GÉP-ÉSZ Rendesen össze van rakva, pedig tavaly volt a 30-ik születésnapja. Most olyan, mintha a Golf 2 csúcsdízele állna velünk szemben.

16 ZORALL Egy közel sem átlagos Olvasónk csöppet sem középszerű Audi A4-ese kissé DTM-esítve – igen-igen kemény világ

24 AZ ISTENEK NÉGY KERÉKRE ESTEK Bemutatjuk a balatoni Porsche banda legifjabb, de még léghűtséses tagját – aztán persze következnek a többiek is.

30 ÜDVÖZLET A BALATONRÓL

◼◼ROVATOK

10 INFO

52 DEPOSTA

Exremely Low Budget – mondja a művelt kaliforniai azokra a Bogarakra, amelyek csak szerény financiális áldozatok árán épültek.

11

54 KÖZÖSSÉG

38 ÖREG HARCOSSAL

65 DEPOROS

Visszapillantunk egy három évvel ezelőtti Transporterre, ami már akkor sem volt fiatal, viszont most még jobb bőrben találtuk.

PREMIER

45 KLUB HÍREK

46 PASSAIR, A PARTI-BARBIE Mi ez? Szebb napokat látott dragster? Talán mozgó sütöde? Jól kapiskálunk, ha azt mondjuk, hogy mindkettő egyben.

60 HYGGELIG GTI Gyere, tanuljunk dánul! A címbéli jelző a legfontosabb szavuk, amit a világon mindenkinek ismernie kellene.

VW DEPO 2014/4 2014/4

5Ú T O N

Colette és Axel 1977-ben ismerkedtek meg. Két év múlva összeházasodtak és úgy döntöttek, Franciaországba mennek nászútra. Beültek 1302-es Bogarukba és jóformán csak egy sátrat dobtak be a csomagtérbe. Újabb évek teltek el, és megszülettek a gyerekek: egy fiú és egy lány. Ők is elfértek a kis autóban, de 1980-ban a Bogár mögé egy kisméretű lakókocsit kötöttek és úgy jártak kempingezni. Évekkel később aztán egy komplett lakóautót vásároltak. Az idő múlt, a gyerekek „megöregedtek” és más társasággal utazgattak… de Colette és Axel nem adta fel!

BACK TO THE ‘70s SZÖVEG: VENDEL ATTILA, FOTÓ: COLETTE & AXEL REIMANN

C

arpe diem – Éljük meg álmainkat! Ne várjunk holnapig, az élet épp most történik velünk –, s az utazás, az új megismerésének vágya fiatalon tart – vallja a német házaspár, akik egyfajta modern hobóként járják ma is Európa útjait. Volkswagenes elkötelezettségük és nosztalgia autós hajlamaik akkor ébredtek fel újra, amikor fiuk – követve a szülői hagyományokat – első autónak szintén egy bogárhátút választott, ahhoz passzoló Eriba Pan lakókocsival. Miután a gyermekek kirepültek otthonról, a családi lakóautót egy T3-as Transporter váltotta, majd a régi emlékeket előhozva, hétköznapi autónak is újra egy Bogarat kezdtek hajtani. Annyira megszerették ezt a fajta autózást, és annyira be is vált, hogy szinte elkerülhetetlennek érezték, hogy a T3-ast egy régebbi Transporterre cseréljék. Pontosan 2009 Karácsonyán vásárolták meg azt a T2-est, ami – másfél évi renoválás után – mostani európai körútjukon is a társuk. 2011 májusában sikerült oldtimer rendszámmal forgalomba helyezni, s szinte nem sokkal ezután meg is született a döntés az utazásról. Mindig is azt tervezték, hogy egyszer majd átutazzák egész Európát. De mikor? Tették fel maguknak a kérdést. Arra gondoltak, ha túl idősek lesznek, lehet, hogy már késő lesz, ezért legjobb, ha azonnal belevágnak. A férj közgazdász, előadó, újságíró, a feleség orvos-szakmai tanácsadó, docens munkakörben dolgozott. Az utóbbi években nagyon kemény és intenzív munkába kezdtek. Egy fontos ügyfelük azonban sajnos csődbe ment, és csak utólag tudták meg, hogy három hónapig tulajdonképpen fizetség nélkül dolgoztak. „Ekkor tettük meg a legjobb lépést a szituáció gyors megoldására” – emlékezik Axel. „A házunkat bérbe adtuk,

hogy finanszírozni tudjuk az utazás egy részét, a bútorokat és a háztartási eszközök nagy részét elajándékoztuk, legfontosabb személyes dolgainkat, emlékeinket pedig bedobozoltuk és nekivágtunk az ismeretlennek.” Azóta idejük nagy részét az öreg buszban töltik! A múlt évben először Olaszországban, majd nyártól Karácsonyig Spanyolországban cirkáltak. Jelenlegi európai túrájukat körülbelül 5-7 évre tervezik és lehetőség szerint valamennyi országot szeretnék bejárni a földrészen: Írországtól kezdve, Skandinávián, a balti államokon át, Bulgária és a Földközi-tenger déli országai következnek. Az útvonalat maguk tervezik, sokszor

VW DEPO 2014/4

7


A RENDSZÁM KÓDJÁNAK MEGFEJTÉSE: BB – BÖBLINGEN (STUTTGART MELLETT), CA – COLETTE ÉS AXEL, A 73-AS A BUSZ ÉVJÁRATÁRA UTAL, A „H” PEDIG A HISTORIKUS JÁRMŰVET JELÖLI

az internet segítségével, fórumokat böngésznek, információkat szereznek az ADAC (német autóklub) honlapjáról. Ettől függetlenül nagyon rugalmas az útvonal, mivel nem utaznak pontos ütemterv szerint. Ha akarják, spontán megváltoztatják a célállomást. Ha valahol tetszik, akkor ott tovább maradnak. Most, 2014-ben életük legnagyobb és leghosszabb utazását élik meg. A Duna forrásától indulva (Fekete-erdő, Németország) a Fekete-tengernél található Duna-deltáig mennek. Tulajdonképpen szerettek volna Odessza, Krim majd Kijeven át, Lengyelországon keresztül hazatérni, de ezt a jelenlegi ukrán helyzet miatt elvetették. Konstanzából délfelé veszik az irányt, s ellátogatnak Bulgáriába, Szófiába, majd tovább délre, Görögországba. Thessalonikiből nyugatra mennek, dél Albánián keresztül az Adriához, ahol komppal kelnek át Olaszországba. Úgy számolnak, hogy 2014 november közepén érkezhetnek haza Németországba. Így lesznek úton 7 hónapot egyhuzamban, de már azt is tudják, hogy Karácsony előtt újra elindulnak: Francia-, majd Spanyolországon keresztül Marokkóba. Karácsonykor – összekötve a kellemeset a hasznossal – az Ibériai-félszigeten találkoznak a gyermekeikkel. „Ez az egész egy nagy kaland, amikor minden újat be kell fogadni. Persze ha nem vagy képes sokáig élni egy szűk helyiségben, akkor jobb, ha el sem indulsz egy ilyen útra.” magyarázza Colette, majd hozzáteszi: „Európai utazásunk mottója:

8

VW DEPO 2014/4

‘A csillagok határa mentén’ – ha valaki ismeri az uniós zászlót, akkor tudja, hogy mire gondoltunk: az EU bokréta csillagaira. Amelyik zászlón arany színűek a csillagok és a kék az eget és a tengert szimbolizálja, ott a szabadságnak kell lennie a legfőbb jónak!” „Számunkra a szabadság a legfontosabb, s ehhez tartozik a határok nélküli utazás. De a szabadság egyben felelősség is, tiszteletben kell tartani a különböző szokásokat, kultúrákat, így biztosan mindenütt nyitott, barátságos emberekkel találkozunk.” Hosszú útjuk során pár kellemetlenség is érte őket, tehát vannak azért rossz tapasztalataik is. Háromszor törték fel a buszukat, kétszer Spanyolországban, egyszer pedig itt, Budapesten. A beépített riasztónak köszönhetően szerencsére a tettesek elmenekültek, viszont az ajtózárat sajnos brutális módon tönkretették. De, minden rosszban van valami jó: ezáltal ismertük meg őket. Szabó Miklós (Szabó&Szabó Bogár műhely) feláldozta záróra utáni idejét, és megjavította a tönkrement zárat. A műhely szomszédságában, Andrea és Gergely kertjében éjszakázhattak. „Egyébként F. Gyula segítsége nélkül nem tudtunk volna mit kezdeni a busz műszaki problémájával. Gyulával egy benzinkúton találkoztunk. Köszönet neki és Szultánnak a csodás


ÓRA SZERINT 324 EZER KILOMÉTERT MENT EDDIG A WESTI. ŐK 61 EZER KILOMÉTERT UTAZTAK BENNE. A 70 LÓERŐS LAKÓAUTÓ FELSZERELTSÉGHEZ TARTOZIK A HŰTŐ, TŰZHELY, MOSOGATÓ ÉS A TRUMA-ÁLLÓFŰTÉS. UTÓBBI –17 FOKOS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET MELLETT IS +18-20 FOKOS KELLEMES KLÍMÁT BIZTOSÍTOTT BELÜL

balatoni estéért, a szállásért és a finom reggeliért. Több mint három hetet töltöttünk ebben a szép országban. Nagyon segítőkész, barátságos és spontán embereknek ismertük meg a magyarokat. Erre a minap Pécsen is akadt egy példa. Egy autó (amiben anya és fia utazott) a forgalomban leállt. A fiú kiszállt és elkezdte tolni az autót. Rögtön mellé állt egy férfi segíteni és mire én is lehúzódtam a járdaszegélyhez, hogy csatlakozzam, még két fiatalember szaladt oda, hogy megtolja az autót. Talán Németországban is segített volna valaki, de biztos, hogy nem ilyen gyorsan. Ott legtöbbször meg kell kérni az embereket, hogy segítsenek.” – meséli Axel. Útjuk során sokszor csak egyszerű ételeket tudtak fogyasztani a buszban, de a magyar főztöt dicsérték: „Magyarországon a finom fagyik, a rántott hús, a nokedli és természetesen a gulyásleves tetszett a legjobban.” Ezeken kívül mi fogta meg őket hazánkban a legjobban? Colette kezdi sorolni, majd Axel egészíti ki a listát: „Az biztos, hogy Budapest az ország gyöngyszeme. Korábban már jártunk itt, de akkor repülővel, és csak egy napot töltöttünk el a városban. Halászbástya, Budai vár, Parlament, Lánchíd, termálfürdők és még sorolhatnám. A nevezetes turisztikai célpontok nagy részét mi is felkerestük. Második itt tartózkodásunk aztán végleg bebizonyította, hogy ez az egyik legszebb nagyváros Európában. Új helyeket ismertünk meg. Különösen

nagy hatással volt ránk egy emlékmű, ahol cipők sorakoztak a Duna partján. Megrázó, egyben elgondolkodtató mű… Azon tűnődtünk, hálásak lehetünk, hogy ma ilyen békés, szabad, demokratikus Európában élhetünk. Meglátogattuk a gödöllői Sissi kastélyt, aztán a Balatonnak vettük az irányt, ami szintén lenyűgöző volt. Több termálfürdőt is felkerestünk vidéken, például Hévíz, Zalakaros, Kaposvár, Harkány.” A déli határszakaszon léptek át Horvátországba, s a Duna mentén utaztak tovább – beiktatva egy-egy megállót Osijekben és Vukováron – aztán Szerbia következett a Vaskapuval és Belgráddal, ahol szerettek volna résztvenni a május 15-i Bogár találkozón. Ezt azonban az akkortájt tomboló ítéletidő elmosta. Ennek ellenére azért találkoztak helyi bogarasokkal és T2 buszosokkal is. Aztán Románia következett: Temesvár, Szeben, Arad, majd bevetették magukat a Fogarasihavasokba. Itt tartanak e cikk befejezésekor, de mire a lap megjelenik, már minden bizonnyal másik országban lesznek. Terveik között szerepel, hogy később előadásokat tartanak kalandjaikról, és talán egy könyvet is kiadnak az utazásról „Back to the 1970s” címmel, hiszen tulajdonképpen kereken 50 éve úton vannak. A történet itt folytatódik: europa-im-vw-bus.blogspot.de

VW DEPO 2014/4

9


TALÁLKOZZUNK!

KÖZELEG KAPOSVÁR

apropó Újra felsorakoznak Magyarország legrégebbi Volkswagenei a Kapos Hotel előtt, hazánk egyik legkedveltebb Bogártalálkozóján, Kaposvár főterén. Az augusztus 22–24. közötti hétvégén kicsit más lesz a felállás az eddigiekhez képest, hiszen most szinte a belvárosban, a Berzsenyi Parkban található Park Garden területén lesz lehetőség ingyen(!)a sátorozásra (az igényeket itt kérjük előre jelezni: 0670-3110435), de természetesen a Kapos Hotelben is lehet szobákat foglalni (+3682-510-279, +3682510-398, +3630-9566-144). A pénteki nap szokás szerint a teljes ellazulásé, hiszen finom grillezett falatok (köszönet Szekeres Tamásnak, az Elite VW Clubtól) italok, és természetesen zene várja a résztvevőket. Másnap a hagyományos főtérre vonuláson, kiállításon és a közös ebéden vehetnek részt az érdeklődők, majd ezen az estén sem marad el a táncos mulatság. A vasárnap inkább a szabad programoké. A háromnapos rendezvényre természetesen nemcsak a legöregebb, de minden léghűtéses klasszikus VW-t szeretettel várnak. További infó: Gölöncsér Attila (0670-3110435), vwgori@gmail.com, www.buggoreny.atw.hu

HUSZADIK JUBILEUM TATABÁNYÁN

vintage-vw-meeting.blogspot.hu

10

VW DEPO 2014/4

Ki hinné, hogy már ennyi ideje fut ez a tali? Még fiatal korunkban jöttünk az elsőre, s mivel azután egyet sem hagytunk ki, fiatalok is maradtunk – mondhatná valaki a törzsközönségből. „Nem csak a húszéveseké a világ” – szól az idei találkozó mottója, és valóban, ehhez mérten számos gyermek programmal is készülnek. Íme a hivatalos kommüniké: „Újra várunk minden léghűtéses tulajdonost, hívőt, rajongót és azokat is, akik az iménti felsorolásból kimaradtak…! Idén is igyekszünk meglepetés versenyekkel meglepni a vendégeinket, de ismét lesz, a nagy sikerre való tekintettel, szinkron szlalom és persze a szintén népszerű gyorsulás a 2x2 sávos Ságvári úton. Ez évben, hogy stílszerűek legyünk, a belépő: egy húszas! Azaz 20 Ft, húsz huf… nem, nem tévedés, ennyi! Ezzel is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki már sokadszor, vagy akár épp először jön el hozzánk. Tervezünk a gyerekeknek is programokat, ahogy eddig is és nem csak gipszbogár-festést. Például Nekik is készülünk „Bogaras gyorsulási versennyel”… Igaz, nem 1:1 méretarányban… :-) Nagyjából, röviden, tömören, hogy azért maradjon meglepi, 2014. szeptedmber 13-ra is!”


A LEGÚJABB ÜBER-GOLF – A JÖVŐ MOST ŐSSZEL ÉRKEZIK A HUNGARORINGRE Újabb sportos Golf-osztályt vezet be a Volkswagen a nemzetközi piacok után a hazai kereskedésekbe. 1976-ban a világ megtanulta a GTI rövidítést, majd ‘82-ben jött a Gran Tourisme Diesel, GTD, mint a takarékos, ám fürge, jól felszerelt autók szinonímája. Harminckét évnek kellett eltelni ahhoz, hogy immár olyan GT szülessen, ami technikai alapjait tekintve abszolút új utakon jár az eddigiekhez képest: elektromos hibrid hajtással működik! Itt a VW Golf GTE, mely lényegében az első hibrid hajtású élményjárgány a saját kategóriájában. Technikai paraméterei legalábbis erre a címre predesztinálják. Tervezői ugyanis az 1,4 literes, 150 lóerős turbómotor mellé egy 101 lóerős villanymotort is építettek a hajtásláncba, a kettő együttes maximális teljesítménye 201 lóerő és 350 Nm nyomaték. A GTE akár 7,6 másodperc alatt elérheti a 100 km/ h-s sebességet, a csúcssebessége pedig 217 km/h. A futómű és a fékrendszer lényegében a GTI-vel megegyező kivitelű, szintén a sportos vezetési igényekre van méretezve. A nagy teljesítmény ellenére a hibrid hajtáslánc kifejezetten takarékos. Az akkumulátort teljesen feltöltve akár 50 kilométer is megtehető a GTE-vel tisztán villamos üzemben. A két erőforrással a teljes hatótáv a gyári adatok szerint 940 kilométer, a hivatalos ciklus szerinti átlagfogyasztás pedig csupán 1,5 liter/100 km, ami mindössze 35 g/km-es CO2-kibocsátásnak felel meg. Tisztán villanyautóként használva persze gyengébben gyorsul és a végsebessége is 130 km/h-ra csökken, de hétköznapi használatban ez aligha jelent problémát.

Megjelenésében a GTE nagyon hasonlít a GTD/GTI testvérpárhoz, de néhány ponton azért felfedezhetők a hibrid ismertetőjegyek. Az utastérben a kockás üléshuzatok és a karbonhatású műszerfal régi ismerősnek számít, a felszereltség pedig igencsak bőséges lesz, és opcionálisan számos érdekes extrát lehet majd rendelni a típushoz. Hogy mikor? Nem is olyan sokára, hiszen a hazai importőr a szeptember 27-i hungaroringi Golf-találkozón mutatja be a típust a sajtónak és természetesen a nagyközönség előtt is teljes valójában feltárulkozik az újabb hárombetűs Golf-ikon! golftalalkozo.hu

VW DEPO 2014/4

11


DEPOROND SZÁMOK, B

ETŰK, KÓD

&TDI KERES Z

OK SORJÁ

TEZÉSÉBŐL

ZNAK: 1.9

TDI HAJTJA

A GÉPET,

AMI EGY P DTDI K K ÉS A HE NGERFEJ N EZÉRMŰTENG ÉGYES ELLYEL. AZ A D A GOLÓ K.Z 11X3. MECHANIKUS, A PORLASZTÓCSÚ 1-ES CSOK 5R23-SOK , A TURBÓ GARR ET T 2052-ES… RÁ ADÁSUL A KAROSS ZÉRIA A LEHETŐ LEGT ÖBB HELYEN „USÁSÍTO TT”… KI LEHET AZ AZ EM SZÜLETETT. A

GOLFBÓL JÖTT , PLUSZ SDI V

MOTORBLO

BER, AKI ENNYIRE BELESZERELME SEDIK AUTÓJÁBA ÉS ENNYI MIN-

DENT VÁLTOZTAT RAJTA: SZÍNÉSZ, MŰVÉSZ, ERŐMŰVÉSZ? NEM!

H

úsz-huszonötezer kilométer. Ennyit vezet Lakosa Péter évente, átlagban. Ezt a mennyiséget persze nem a G2-be tekeri, hanem céges autójába, bejárva az ország szinte minden zeg-zugát. (Figyelem: ez a cikk csak annak lesz érdekes, aki imádja az átalakított autókat és tudja mi, miért történik – műszaki értelemben!) Péter automata tankautó-töltők karbantartásával foglalkozik. Mond ez valakinek, valamit? Fel is hívom Pétert: mit takar ez a szó, jobban mondva ez a szakma: tankautótöltő karbantartó? Először is van „A telephely”, amit úgy kell elképzelni mint egy óriási benzinkutat. Ezek igazi töltőszigetek! Itt a 30 ezer literes tartály 30 perc alatt megtelik. Tulajdonképpen az egész rendszer számítógéppel irányított. Péternek a kamionokkal nincs dolga, viszont a tartálykocsikba történő üzemanyag szivatytyúzás minden mozzanatát ellenőrzi, ha kell a hibáit is orvosolja. Egy gépésznek ezek persze nem jelentenek problémát, a munka rutinból megy, és amúgy is egész nap a G2-se építésén jár az esze. Mit kellene vele csinálni? Hogyan lesz tökéletes, olyan, amilyennek szeretné, amit a legjobb tudása szerint el tud érni? Kivel, hogyan és mennyi idő alatt tudja megoldani ezt a rengeteg, de ösztönző feladatot? 2007-ben kezdődött minden… persze nem légbőlkapott ötletként. Péter haverjainak voltak olyan egyes-kettes Golfjai, melyek formáik mellett, leginkább motorjaikkal hívták fel magukra a figyelmet. Főleg a TDI-k! Hamarosan akadt is egy eladó gép a közelben, ami félkész és – fogalmazzunk finoman, hiszen reméljük a gazdája is olvas minket – felújításra szoruló állapotban volt. Egyszerűen csak használták és kész. Látszott is rajta! 2007-ben vette az Alföldről, de a csapásvonal már adott volt, vagyis félig átalakított állapot-

12

VW DEPO 2014/4

Ő EGY…

GÉP-ÉSZ SZÖV EG: MOL NÁR RITA , FOTÓ

: VW DEPO

ban várta őt. A karosszéria annyira rossznak mutatkozott, hogy Péter jobbnak látta, ha új bódét vesz hozzá. Mi is lehetne az első feladat? Full szétborítás, aztán lakatolás, fényezés, futómű, motor, utastér rendbetétele. Van még valami? Ja, egy extra: a zene. Persze, hogy a motor foglalkoztatta a gépészt a legjobban! Sima 1.6 D volt gyárilag, de az előző tulajdonos már lecserélte 1,9-re és beépítette a 6-os váltót. – Péter ezek után is csak hümmögött… Ütőképesebb és élvezetesebben

autózható hajtómű kell ide! Legegyszerűbb lenne lecserélni. Igen, de ennyi módosítással? Ehhez tényleg érteni kell. Ő sem egymaga találta ki az egész rendszert, hanem felhasználta kapcsolatait, mások tapasztalatait, majd öszszeszőtte a saját elképzelésével, tudásával. Még így is jó pár (azt hiszem legalább négy) motort elfogyasztott, mire kikristályosodott a tuti! Nem tudjuk teljesen részletezni, de így állt össze a kép: 1.9 PDTDI motor (AJM), G4 alu hengerfej az ASV kódú motorról, vezérműtengely az SDI-ről, mechanikus adagoló (KZ,


11x3.1), porlasztócsúcsok (KZ 5r24), Garrett GT20-as turbó. A turbótól 60-as nyitott kipufogórendszer vezet a rozsdamentes anyagból készült 70-es végződéshez. Az üzemanyagrendszer is átalakult: 10-es üzemanyagcső „puffertartállyal” és alacsony nyomású AC-val. A váltót is cserélni kellett: VW Sharan (DRW kód) 6-os váltó dolgozik, kevlározott kuplungtárcsával, hidraulikus kuplunggal. Hogy mi lett az eredmény? Kábé 200 lóerő. Amikor a „nagyok” lenézik az autót, pár másodperc múlva csak pillognak, mert 180

km/h-nál rájuk kell villogni, hogy Te még mennél… Ekkora lóerőhöz természetesen a futómű átalakítása is alapvető lépésként került terítékre. Golf 2 GTI-é váltotta a gyárit, állítható TA Technix lengéscsillapítókkal. A hátsó hídon a tárcsákat Seat Leonról származó féknyereg szorongatja, elöl meg a Passat 288 mm-es fékei igyekeznek a biztonágot szolgálni 1.9-es fékszervódobbal, és biztos, ami biztos: Transporter főfékhengerrel. Beszéljünk még a kaszniról is! Itt aztán jó sok minden át lett dolgozva, még ha ez elsőre

nem is annyira szembetűnő: jelek, feliratok, díszlécek eltávolítva, az első ajtókba Audi 80as kilincsek applikálva, peremezett és szélesített sárvédők, USA lökhárító indexek, hátsó lámpák, szélességjelzők. Muszáj az adatlapot böngészni, mert szinte olyan ez az egész átalakítás, mintha már gyártásának első évében, 1983-ban kiadták volna a Golf 2 1991-es csúcsváltozatát. A soksok munka két éven át tartott, de – ahogy a tulaj mondja – talán már ráfoghatjuk, hogy elkészült…

VW DEPO 2014/4

13


MINTHA MÁR GYÁRTÁSÁNAK ELSŐ ÉVÉBEN, 1983-BAN KIADTÁK VOLNA A GOLF 2 CSÚCSVÁLTOZATÁT

14

VW DEPO 2014/4


◼◼VW GOLF TULAJDONOS Lakosa Péter, Százhalombatta KAROSSZÉRIA 1983-as VW Golf 2, Lanchia Lybra bordó metál fényezés, USA lökhárítók, elöl USA szélességjelzők, sötétített kristálylámpák, jel nélküli hűtőrács, GTI nagy koptató, feliratok, jelek, díszlécek, antenna, első sárvédőből az indexek eltüntetve, sárvédőívek kiperemezve és szélesítve (kb. 1 cm), USA-modell rendszámfészek, a elöl Audi 80-as kilincsek, egykaros ablaktörlő, zöld GTI üvegek, a B-oszloptól fóliázva MOTOR 1.9 TDI (kb. 200 LE), motorblokk: PDTDI (130 LE), PDTDI szívósor, Golf 4 hengerfej, SDI vezérműtengely, mechanikus adagoló K.Z 11X3.1-es, porlasztócsúcsok 5R23as, Garrett 2052-es turbó, cooler: 60-as alucső, Volvo hűtő, váltó 6-sebességes ((DRW-kód) VW Sharan, kevlározott kuplungtárcsa, hidraulikus kuplung, üzemanyag-rendszer 10 csőből, alacsony nyomású külső AC-val, puffertartállyal és Audi 2.5 TDI üzemanyagszűrő FUTÓMŰ állítható TA Technix, stabilizátor, az első

tengelyen Passat 288-as tárcsák és féknyergek, TDI szervódob, Transzporter főfék-munkahenger, hátul GTI tárcsás híd Leon nyergekkel, megerősített féltengelyek, elöl-hátul 7.5x16”-os Ronal felnik, Dunlop Sp 9000 195/40R16 gumik

BELTÉR G2 puha műszerfal, 3-as TD óracsoport ledezve, Audi TT pedáltakarók, fekete GTI padlókárpit, fekete tetőkárpit, G3-as Golf bőrülések, bőrözött ajtókárpitok, piros biztonsági övek, bőrözött kormány és kézifékmarkolat. Kiegészítő műszerek: olajnyomás, olajhőfok, töltés és turbónyomás mérők, csomagtaróban plüss doblemeztakarók. Sony Xplod 4x45 fejegység, Pioneer 600-as láda, Toxik erősítő, elöl kétutas szett, csipogók, közepek KÖSZÖNET a kasznis munkáért Tibinek, a fényezésért Karcsikának, az elektromos bekötésért Gergőnek, a szerelésért Sinyának, a kárpitozásért Krisztiánnak, Petinek a sok egyéb alkatrész beszerzéséért, Édesapámnak a sok segítségért és mindenkinek, aki hozzájárult a tervem megvalósításáshoz

VW DEPO 2014/4

15


Egy közel sem átlagos Olvasónk csöppet sem középszerű kocsija. Szászkó Attilának az eltelt több mint tíz évben eddig minden négykerekűje depó-bemutatót érdemelt, ezért nem lepődtünk meg, amikor legutóbbi találkozásunkkor ebből a tiszteletet parancsoló limuzinból szállt ki – bár amíg csak az autót láttuk, kicsit azért leizzadtunk…

ZORALL SZÖVEG : VENDEL LAJOS, FOTÓ: VW DEPO

16 16

VW DEPO 2014/4


VW DEPO 2014/4 2014/4

17


M

intha súlyos ügyek egyeztetésére beszéltünk volna meg találkozót egy külvárosi benzinkútnál, valamilyen zavaros indítékú geng tagjaival. A matt fekete Audi lassan megállt, az ajtó nyílt, de maffiózók helyett szerencsére „csak” egy derék magyar szállt ki belőle, akit ráadásul a VW Depónak köszönhetően immár 13 éve ismerünk, csakúgy mint legrégebbi Olvasóink. Golf 3 GTI-jével kezdtük mindjárt a harmadik VW Depóban, még 2001-ben, majd az évek során Golf 2 GTI-je, Polo 6N GTI-je és S3-as Audija is a magazinba került. Alig hittünk a számoknak, de utánanéztünk, és a legutóbbi cikk éppen 7 éve jött le az utóbbiról (2007/6). Nos, Attila nem gyakran váltogatja a kocsijait, bár az igazsághoz tartozik, hogy ezzel az A4-esével már „ütköztünk” pár évvel ezelőtt, de akkor még ezüst színű volt, más kerekekkel teljesen más autó képét mutatta. Akkoriban elkezdődtek rajta azok az átalakítások, amik a limitált A4 DTM Special Edition jellemzőit célozták meg. Miről is van szó? Miután az Audi gyári csapata 2004-ben úgy tért vissza a DTM küzdelmeibe, hogy az A4 versenyváltozatával azonnal mindhárom trófeát, az egyéni (Mattias Ekström), csapat és konstruktőri címet is elnyerte, a gyár különkiadással tisztelgett a bajnokok előtt, s 2005-től 2007-ig a széria A4-esek között megjelent néhány DTM Special Edition – by quattro GmbH. Az ilyen sikereket persze minden autógyártó marketing részlege igyekszik kihasználni. Ha nem tennék, nem is lenne értelme résztvenni a versenyeken. Kis sportos hangulat a karosszériának némi toldatokkal, finom spoilerekkel, a legújabb fejlesztésű műszaki háttér, és máris a győztes DTM-csapat tagjának érezheti magát a vezető. A 220 lóerős turbó motor éppen 20 lóerővel tud többet a sima A4 TFSI 200 lóerejénél. Ennyi már éppen elég az 1550 kgos kaszni fürge mozgatásához. A futómű megegyezik az A4 S-Line változatában alkalmazottal, de a lengéscsillapító beállítása különbözik, 20 milliméterrel alacsonyabb. A teljesítményt izmos karosszéria kiegészítők is sejtetik. Elöl a módosított lökhárítón több a légbeömlő, a hűtőrácsot DTM-

18

VW DEPO 2014/4


logó díszíti és egy vékony karbon toldat javítja a légellenállást. A széria 16-osokat sok küllős 18 colos alufelnik váltják ezen a modellen, míg hátul versenyautós diffúzor és nagyobb átmérőjű iker kipufogóvég jelzi a DTM-hagyományokat. Belül karbon berakás, Recaro ülések, bőr kormány, már csak az Ekström matrica hiányzik a bal oldali szélvédőről… A csaknem 40 ezer eurós új ár és az erősen limitált példányszám miatt azonban csak kevesen engedhetnek meg maguknak egy ilyen modellt – még használtan is. Attila jó érzékkel látott neki a DTM Edition extráinak beszerzéséhez – vagy legalábbis ahhoz hasonlók felszereléséhez. Először az S4 lökhárító és a DTM logós S4 hűtőrács került a kasznira, majd a karbon kiegészítők és két oldalra jött egyegy gyári S4 ajtó szélesítő spoiler. Karakteres, mégis decens a két oldalt húzódó toldat. Ez utóbbi ugyan hiányzik a gyári DTM-es A4-ről, mégsem lóg ki a sorból, lévén, hogy gyári S-es extra. Az Audiphilek számára is teljesen megtévesztő optikát

tovább bonyolítja a gyári S-Line beltér a nagy Audi MMI navigációval. Azt azonnal látni, hogy valami spéci modell, de nem csupán „S”, hanem annál több. Főleg ezzel a matt fekete 3M fóliával, karbon mintás tetővel és még a 15-küllős 18-as DTM Edition-os keréknél is két mérettel nagyobb, szintén matt fekete 8,5x20-as ASA PDW kerekekkel, amikre H&R állítható sportfutómű ülteti rá a kasznit. Nagyon kemény így az optika …alkalmazkodva az 1.8-as, 20-szelepes turbó motorhoz, ami itt ugyan csak 163 lóerőt teljesít, de higgyétek el, hazai körülmények között ez is éppen elég. Attila is nagyon meg van/volt elégedve vele, hiszen eddig ez az autó volt nála a leghosszabb ideig. Csaknem hét éve vezeti, bőven van hát tapasztalata, több mint 20 ezer kilométert ment vele egy évben. Nemrég viszont úgy döntött, hogy tovább szeretne lépni, s hasonlóan autóbolond új gazdát keres az A4-nek, ő viszont szívesen megismerkedne közelebbről is egy S5-tel… Sok sikert hozzá és várjuk őket újra a Depóban!

VW DEPO 2014/4

19


PORTRÉ Szeretnénk bemutatni valakit, akit tulajdonképpen minden bogaras ismer, aki régóta meghatározó személyisége a hazai léghűtéses tábornak és nélkülözhetetlen embere azoknak, akik gyorsan és jó minőségű alkatrészt szeretnének VW Bogarukhoz. Mi Hudák Michinek hívjuk, vagy egyszerűen csak Misinek, mások viszont DJ Hudák-ként ismerik… Portré rovatunk színpadán most az amatőr profizmus megtestesítője, a BBT magyarországi képviselője, a Bug Parts Kft cégvezetője:

20

VW DEPO 2014/4


A HUDÁK MISI SZÖVEG: MOLN Á R RITA , FOTÓ : V ENDEL AT TIL A

B

aráti, de nem teljesen privát látogatást tettünk Hudák Mihálynál, aki a Bug Parts Kft tulajdonosaként már két évtizede a hazai VW-hobbi szcéna közismert tagja, lapunk egyik legrégebbi támogatója. Sokan ismerik hát, de kevesen tudják, hogyan kezdte pályafutását. Beszélgetésünket innen kezdtük, de ahogy végig követtük az üzlet történetét, a család, a barátság, a zene, sőt a társadalmi szerepvállalás is szóba került. Soha nem felejtjük el, amikor az Állomás utcában lévő kicsinyke üzlethelyiségben várakoztunk, hogy Misinek végre legyen ideje velünk és a VW Depóval foglalkozni! Ha jött egy vevő, hármunk közül legalább kettőnek ki kellett menni, hogy az beférjen, és ha – a szíves fogadtatás után – kávét szerettünk volna inni, hát saját magunknak kellett elkészíteni egy szűk kis szuterénben. Amikor pedig rávitt a szükség és a mosdót kerestük, alkatrészek közé kellett bepréselődni, hogy elvégezzük, amit muszáj. (Ezt a tömbház alagsorában található bázist a 2000-ben megszűnt Käfer Bt utódjaként, 2001-ben már a Bug Parts néven ismertük meg.) Ehhez képest most a Gyömrői úti üzletben – aminek csak a bemutató helysége 130 m² – társalgunk a múltról… Mikor dőlt el, hogy belépsz a „kerék világába”? Terelgettek a szülők, vagy egyszerűen csak ezt utat dobta az élet nagy navigátora?

Tulajdonképpen autószerelő szerettem volna lenni, de akkoriban olyan népszerű volt ez a képzés, hogy tanárom és szüleim tanácsára inkább karosszéria lakatosnak mentem, hiszen az is szép szakma, sőt abban jobban megvalósíthatja magát az ember – mondták. Eltelt a szokásos három év, amiből szakmai gyakorlatra az Ikarusz gyárba osztottak be. Olyan részlegre kerültem, ahol ún. extra buszokat gyártottak: minden egyedi, kézi munka volt. Aztán jött a katonaság, ahol átéltem az elvtárs, bajtárs, úr titulusok változását, hiszen még az utolsó „15 hónaposok” közé tartoztam. Viszonylag hamar túl lettem rajta és már 19 évesen, leszerelt katonaként mentem vissza az Ikarus-ba dolgozni. Általában az első munkahelyünkön szembesülünk a „felnőttek” világával. A szakmai alapokon túl adott valami pluszt az Ikarus-nál eltöltött időszak, vagy inkább a már csak vergődve létező szocializmus valóságából kaptál ízelítőt?

Ebből is abból is jutott bőven, viszont tisztán emlékszem arra a napra, amikor bejött egy srác, és rengeteget mesélt a maszek világról, ugyanis nyitott egy autómentő műhelyt: Apukám, az más világ, más pénz! – mondta. Nem sokat gondolkodtam, elmentem hozzá dolgozni, aztán egy év múlva sajnos ennek is vége szakadt. A jövő számodra is többismeretlenes lehetett. Hogyan kötöttél ki a saját vállalkozásnál?

A történet azzal folytatódott, hogy a barátnőm édesapja látott fantáziát bennem és elkezdett nekem munkákat szerezni, így az ő udvarukban szerelgettem. Nem sokkal később jött egy

régi – gyermekkorból ismert – barátom (Megyeri László), aki azzal az ötlettel állt elő, hogy fogjunk össze: ő autószerelő, Birka (Birkhoffer György) autóvillamossági szerelő és kéne egy lakatos… Laci sorozatban hordta a Bogarakat, ment az üzlet, sőt még egy zártszelvényből készült műhelyt is sikerült felhúznom a Megyeri Laciék udvarán. Aztán az apósjelölt azt javasolta, hogy vegyünk magunknak is egy Bogarat, amit felújítunk és eladunk. Ezidőtájt (1991) húszezer körül lehetett kapni egy roncsnak számító léghűtésest, amit – ha egy ügyes kezű emberhez került – felújítás után akár kétszázért is tovább lehetett adni. Hozzá tartozik a dologhoz, hogy alkatrészüzleteknek még híre-hamva sem volt, ami kellett, az sajátkezűleg került legyártásra. Jó, persze, nem volt idegen tőlem, hogy elkészítsek egy padlólemezt, kipufogót gyártsak, sárvédőket toldozzak-foldozzak, hiszen az Ikarus-ban alapos kiképzést kaptam. Volt, hogy tízig, éjfélig „maszekoltam”, másnap pedig munka. El is határoztam: „Ha megtehetem, biztos, hogy soha nem kelek korán!” Még mindig ritka, hogy ez a vágyam beteljesüljön, de talán majd egyszer… Hogyan és hol kezdted az üzlet kialakítását?

1995-96-ban ismét változtás állt be „szürke” hétköznapjaimban. Apósom és kapcsolatai révén megismerkedtem egy olyan baráti társasággal, akik Belgiumban üzleteltek mindenfélével és honnan-honnan nem, előkerült egy BBT katalógus is… ráadásul a cég viszonteladókat keresett. Összeszedtem minden pénzem és elindultam a több mint 1400 kilométerre lévő székhelyre. Hát, mondhatom belecsöppentem a kapitalizmus kellős közepébe! Nagy alázattal voltam én ott mindenkivel és szivacsként szívtam magamba mindent, amit láttam! Hogyan ismerted meg Európa egyik legnagyobb léghűtéses VW alkatrészekkel foglalkozó cég, a BBT tulajdonosát, Bob van Heyst-ot?

Párszor kimentem az előbb említett „öregekkel”, akik elvittek a BBT-be, bemutattak, azok pedig körbevittek, mindent láthattam: hová jön az áru, hogyan csomagolják, hogyan értékesítenek stb. Az egy valódi alkatrész kánaán volt (6-7 ezer alkatrész), amit akkor fel sem lehetett fogni, mármint hogy egyáltalán ilyen létezik. Akkor mutatták be Bobot, a tulajdonost is. Bevásároltam náluk és irány a Tavaszi Rajzás, ami még a Budapest Sportcsarnok parkolójában volt. Kitettem a motorháztetőre egy-két dolgot: sportlégszűrő, brazil lökös, stb, amik szinte percek alatt elfogytak. Tudni kell, hogy akkoriban még hatalmas volt az alkatrész-éhség: nem lehetett kapni új díszlécet, gumitömítéseket, lökhárítókat, az egyedi cuccokról nem is beszélve. A cimborák legközelebb is mentek, mentem velük ismét, majd a harmadik alkalom után szinte felszólítottak, hogy már nem fér be a cuccod, csinálj itthon egy saját céget. Utána jártam és 1996-ban megalakítottam a Keef-R Bt. Így lettem 24-25-évesen alkatrészimportőr. Az üzlet egy angol nyelvű Excel táblázattal, meg egy BBT kata-

VW DEPO 2014/4

21


lógussal indult. Bilsiczki Móni nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy mára ide jusson a cég: megcsinálta az árlista fordítását, lett egy raktárprogram, képek, webshop, stb. Mindez mögött 12 év munka áll! Látta a belga cég, hogy megbízhat benned?

Úgy vettem észre, hogy megkedveltek, de az első időkben még nagyon távolságtartónak tűntek. Csakis úgy hozhattam el a megrendelt árut ha már ott volt a pénz. Aztán enyhült a szigor, hiszen mindig, mindent időben utaltam. Egyszer 1998ban vagy ‘99-ben Bob és a „jobbkeze” eljöttek Magyarországra (akkor még az Érdem utcában volt az üzletem). Mindössze egy napig tartózkodtak itt és nem tudtak semmit rólunk, magyarokról. Képzeljétek, nem mertek itt aludni, inkább elautóztak Bécsbe, mert attól tartottak, hogy itt baj érheti őket. Érezni lehetett a bizalmatlanságot, valószínűleg rossz lehetett a hírünk… Aztán látták, milyen ez az ország, hogyan élünk, mi pedig – amúgy „magyarosan” – megvendégeltük őket. Ezek után hamarosan barátságosabbá vált a kapcsolat. Hogyan döntöttél az indulókészlet kialakításáról? Mi fogyott akkoriban leginkább?

Legsürgősebben az autófelújításokhoz kellett áru, tehát a viszonylag standard alkatrészek fogytak: karosszéria-elemek, fékrendszer, gumi kiegészítők stb. Tényleg csak a nagyon alap cuccokra volt igény, hiszen akkoriban csak egy-egy „tuningautó” akadt. Körülbelül két éve aztán annyira más lett az egész… Manapság nagyon kevés autó készül és azok vagy nagyon eredetiek vagy nagyon egyediek. Mi a továbbfejlődés iránya? Nem gondolkodtatok típusbővítésen, vagy azon, hogy a VW-tulajdonosok, hobbisták autójukkal kapcsolatos egyéb igényeit is megpróbáljátok kielégíteni?

Nehéz eldönteni merre menjünk, mi felé nyissunk.Nemrégiben elkezdtük erősíteni a T3 Transporterek alkatrész-ellátottságát. Ott még elég sok lehetőséget látok, hiszen ez egyelőre nem igazán hobbi irány, erős a kopó alkatrészek iránti kereslet. Egyébként szinte nap-mint-nap változtatunk a bolt küllemén, mindig új akciókkal várjuk vársárlóinkat, sőt egy mini autópiacot is kialakítottunk, weboldalunkon pedig az „Eladó autók” rovatban mindig találni megbízható, korrekt árú léghűtéseseket.

Ha valaki a hobbijának él, lényegében a hobbija a munkája, azt nagyon sokan irigylik. De vajon jut-e idő másra?

Akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy a léghűtésesek motorjának hangja után és a munkamánia mellett DJszövetségi tag vagyok. Ezt a lehetőséget tulajdonképpen a Pécelen gyakorta diszkózó, közkedvelt Dj Dominique-nak, vagyis Várkonyi Attilának köszönhetem. Általa jutottam komolyabb fellépésekhez, kapcsolatunk nemcsak üzleti, hanem igazi barátsággá vált az elmúlt négy-öt évben.

…Nehezen tudjuk lezárni a beszélgetést, hiszen számtalan egyéb érdekes vagy vicces történet kimaradt belőle. Zárásképpen csak annyit, hogy a VW Depo magazin nevében köszönjük Misinek, hogy szakított időt ránk, és őszintén, baráti közvetlenséggel válaszolt kérdéseinkre.

22

VW DEPO 2014/4


„SOK MINDEN, AMIT CSINÁLOK, NEM TANULT DOLOG, INKÁBB CSAK ÖSZTÖNÖS. HA VALAMIT ELKEZDEK, AZT MINDIG TISZTA ERŐMBŐL VISZEM VÉGIG.”

◼◼SZEMÉLYES KÖSZÖNET „És akik nélkül ez a történet nem lenne kerek, azok az emberek, akik életem sikéréhez nap mint nap hozzájárulnak, akikből erőt és energiát merítek ahhoz, hogy ez a történet tovább menjen és, hogy úgy tudjuk ezt a hobbit szolgálni, hogy közben nem azon sopánkodunk hogy már megint dolgozni kell, Mi lelkesen tesszük a dolgunk nap mint nap… Tehát köszönöm a feleségemnek, hogy Ő tényleg a jóban és rosszban mindig mellettem áll és hisz bennem! A kisfiam, aki már több mint egy évtizede erőt ad az életemhez, a szüleim, akik sokat fáradoztak értem, a kollégáim, akik már több évtizede mellettem vannak és kitartanak mellettem, bármerről is fúj a szél, István és Gábor! A boltban Andrea, aki lehetővé teszi, hogy nyugodtan tudjak dolgozni és Móni, aki minden újban mellettem áll és nem adjuk fel siker nélkül a kitűzött céljainkat! A zenei pályámon, ha ezt lehet annak nevezni, Dj Dominique azaz Várkonyi Attila barátom, aki felfedezett és a mai napig húz magával és akivel egymást támogatjuk a barátságunkkal – épp kinek van rá nagyobb szüksége! De ha a feleségem nem lett volna, akkor a zenélést már talán alább adtam volna, hisz Ő a legnagyobb rajongóm és bátorítóm ezen az úton! A listát még sorolhatnám napestig, hisz szerencsére a sors sok jó embert sodort az mellém, akik a barátaim lettek a hosszú út alatt. Végül, köszönöm a VW Depónak, hogy megkerestek és kíváncsiak voltak rám és ezt létre tudtuk együtt hozni! Mindenkinek kitartást a munkához és Jó egészséget kívánok az élethez, mert ha egészség van, akkor még bármink lehet!! Üdvwözlettel: Hudák Mihály vagy Dj Hudák vagy csak a Misi!”

VW DEPO 2014/4

23


VW VETERÁN VOLK SWAGEN ÉS TSAI KL A SSZIKUSOK

24 24

VW DEPO 2014/4


Egy vérvonalból valók. A tervezők és az autók is: apa és fia zseniális művei. Megszületett a Volkswagen majd a Porsche. Az idők során az egyik elérhető árú népautó maradt, míg a másik szinte elérhetetlen sportikonná vált. Jelen cikkünkben a három közül most a legfiatalabb modellt mutatjuk be, azt, amelyik egy korszak lezárásaként vonult be az autós történelembe, mivel onnantól kezdve nem építettek léghűtéses boxermotort Porschékba.

AZ ISTENEK NÉGY KERÉKRE ESTEK… SZÖVEG: MOLNÁR RITA, FOTÓ: VW DEPO

V

alóban isteni alkotásoknak lehetünk szemtanúi, hiszen mind formailag, mind műszakilag lenyűgözőek ezek az autók. Blödorn Péter osztrák-magyar állampolgárságú, így könnyedén mozog mindkét nyelvterületen és a két ország között is. Tavasztól-őszig gyakran a szigligeti házukban táborozik és kerékpárral, Kübelwagennel, vagy… egy ezüst Porsche 993 Carrera 4-gyel járva élvezi a balatoni nyarat. Emlékszik, hogy kisgyerekként nagyon sokat játszott Porsche 964-es matchbox-szával, talán onnan indult minden… Aztán – immár felnőttként – 2005 valamelyik téli estéjén éppen az interneten böngészgette az aukciós autókat céltalanul, amikor véletlenül rábukkant egy Kübelwagenre. Alapvetően nem volt ilyen irányú vágya, valami mégis azt súgta neki, érdemes lenne megvennie ezt az autót. A Kübel kapcsán ismerkedtek össze a badacsonytomaji Szekeres Tamással (Szeki) és a közös hobbi, a munkakapcsolat később barátsággá alakult. (A Kübelt és Szeki autóit a VW Depo következő számaiban mutatjuk be.)

Nagyon röviden, de illesszük most be a 993as modellt a Porsche történelembe. Az első 911-es Porschét 1963. szeptember 11-én, a híres Frankfurti Autószalonon mutatták be a klasszikus 356-os utódjaként. (A stuttgartiak eredetileg a 901-es nevet akarták adni neki, de a Peugeot addigra már minden olyan háromjegyű számot levédetett magának, aminek a középső számjegye nulla.) Az első 911-es Porsche még nem szakított a hagyománnyal: spártai utastér, kevés műszer és extra jellemezte, ráadásul kezelhetetlen sportautónak bizonyult. Mai fejjel elég furcsának tűnhet a 911-es alapkonstrukciója, hiszen a farmotor csak elindulásnál előny, a továbbiakban nem ideális: kanyarokban csak akkor fordul jól az autó, ha terhelés van az elején, gázadásra pedig még kevésbé követi az ívet. Az első 911 nemzedék dicső pályafutása 1989-ben ért véget. Helyhiány miatt kihagyunk két generációt és a Porsche 911-es harmadik szülöttének, a 993-nak szenteljük figyelmünket. Azt tehát már tudjuk, hogy léghűtéses boxermotor ebbe a típusba került utoljára, de

miért is? Ezzel a generációval a léghűtéses motorral gyártott Porsche elérte azt a gazdaságilag és ökológiailag értelmes fejlettségi szintet, amit az egyre szigorúbb környezetvédelmi előírások megköveteltek. A további változásokat tekintve, elődjéhez képest (964-es) ennél még jobban megdöntötték az első fényszórókat, és hátul szélesebb lett a kerékjárat, csökkent a zajszint is. A 993-as másban is történelmet írt. Ez volt az első Porsche, amelyben bemutatkozott a széria hatfokozatú váltó, és ebben található először a „Tiptronic S” névre hallgató automata, amit a kormányról is lehetett kapcsolni. Emellett az összkerékhajtási rendszer is tovább fejlődött, nagyobb fékeket kaptak a kerekek, és a szervokormányzás is pontosabb lett. Péter autója egy osztrák srácé volt, aki Magyarországon dolgozott. De nem ilyen pofon egyszerű a történet, mert Péter megtudta, hogy ezt az autót elsőként Andorrában értékesítették, majd egy barcelonai miniszter tulajdonába került. Ez az ember kimondottan a Porschéra volt specializálódva, de pár

VW DEPO 2014/4

25


26

VW DEPO 2014/4


VW DEPO 2014/4

27


hónapos kérlelgetés után mégis eladta az osztrák fiúnak. A lényeg, hogy amikor Péter megvette, egyik célja az volt, hogy olyan autót válasszon, ami különlegességénél fogva értéktartó, sőt értéknövelő. Nyilván nem kis összeget kellett letenni ezért a 993-ért, így hát érdemes volt alapos átvizsgálásnak alávetni. Az osztrák tulajdonossal egyetértésben elmentek a 11. kerületi Porsche Centrumba, ahol az ún. „111-es check”-nek vetették alá az autót. Lényegében a legszigorúbb ellenőrzésnek, ami annyit jelent, hogy 111 ponton nézik a járműveket (festék, karosszéria állapot, olajfolyás, futómű, stb.) és természetesen számítógépes hibakód keresőt is alkalmaznak. Ezen a Carrerán mindent tökéletes állapotban találtak. Nem is változott azóta rajta semmi, kivéve a kerekeket. A gyárilag 17-es Cup helyett jelenleg a Porsche Carrera 993 4S-nek a felnije látható rajta. Annyi a különbség a két modell között, hogy a 4S hátsó tengelye 6 cmrel szélesebb, így szélesebb a hátsó sárvédője is, továbbá, a 4S-t gyárilag 18 colos kerekekkel szerelték. Egyébként teljesen kompatibilis a „sima” Carreráéval, tehát minden gond nélkül átrakható. Akaratlanul is felmerül az emberben, hogy mit kérhetnek egy ilyen „utolsó léghűtéses mohikánért”? Nem árulunk el titkot, hiszen a neten könnyen ellenőrizhető: az áruk 30 ezer eurótól akár 100 ezer euróig változik, természetesen állapottól függően. Ha pedig még 4S is lenne, akkor ez az összeg még nyugodtan megtoldható 20 ezer euróval. Ennek a sportautónak persze nem csak az árára, hanem a teljesítményére is sokan kíváncsiak… Néha-néha előfordul, hogy az autópályán mellécsapódik egy-egy volkswagenes virgonckodni, versenyre buzdítva a tulajdonost. Péter annyit árult el, előfordul, hogy csinál egy kis show-t és alaposan megjáratja a gépet. Azt is kipróbálta már, hogy 250 km/h-nál hogyan viselkedik. Csak pozitív tapasztalatokról számolt be… mivel a Carrera négykerékhajtású (70% erőt a hátsó kerék kap, 30-at az első) nem fordul elő, hogy a hátulja „kitol” vagy az eleje „kitör”. A karoszszéria formájának köszönhetően nagyon jó az autó aerodinamikája is, tehát nem igazán akadnak versenytársai…

◼◼PORSCHE 993 CARRERA 4 TULAJDONOS Blödorn Péter, Szigliget KAROSSZÉRIA 1995-ös Porsche 993 Carrera 4, gyári ezüst metál fényezés MOTOR 3,6 l, 200 kW (átírva 210 kW-ra), 272 LE, 110e km FUTÓMŰ gyárilag 17-es Cup felni, jelenleg Porsche Carrera 993 4S felnik, elektromos fékrendszer, blokkolásgátló BELTÉR gyári, szervókormány, bőrbelső, fűthető ülések, elektromos ablakemelők, központi zár, indításgátló, riasztó, vezető- és utasoldali légzsák, Nokia hangrendszer

28

VW DEPO 2014/4


MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZETT

A VILÁG VEZETŐ FUTÓMAGAZINJA MERT FUTNI JÓ WWW.RUNNERS-WORLD.HU

K E R E S D

A Z

Ú J S Á G Á R U S O K N Á L !

HAJRÁ MAGYAROK! KERESD A MEN’S HEALTH MAGAZIN LEGFRISSEBB SZÁMÁT! w w w. m eVWnDEPO s h2014/4 e a l t h . h29 u


Exremely Low Budget – mondja a művelt kaliforniai azokra a Bogarakra, amelyek csak szerény financiális áldozatok árán épültek. Ez a „kis” költségvetés persze így is több ezer dollárra rúghat az óceán másik oldalán. Vajon mit szólnának ott ahhoz, ha tudnák, hogy nálunk alig több mint ezerből is kijött egy ilyen kellemes kis daily driver? Greetings from lake Balaton!

E

gész pontosan 300 ezer forintban megállt a projekt – tudtuk meg a kaposvári Katona Lajostól, az autót felújító gazdától. Persze e szám hallatán a honi hobbiautós társadalom nagy része is hitetlenkedve kezd el számolgatni. Szinte idáig hallom zúgolódásukat. Először is meg kell venni a kocsit, másodszor ott van ugye a lakatolás, a fényezés, ami már magában több százezres, akár milliós nagyságrendre rúghat, no meg egy motor felújítás során is könnyen szaladnak kifelé zsebünkből a tíz-, húszezresek. De! Szögezzük le, hogy Lajos először is lényegében negyedszázada a szakmában dogozik. Alapvetően autószerelő, de éveken keresztül fényezett is. Otthon, a garázsában készült minden, a fényezés pedig a garázs előtt az udvaron!! Hihetetlen, pedig de! Másodszor a megvásárolt alkatrészek 99,9 százaléka bontott vagy raktárkisöprő akcióban, fillérekért vásárolt új. Próbáljunk végig menni a kocsin kívülről befelé haladva. Ott kezdődik hát a történet, hogy Lajos régiségek és járművek iránti mániája édesapja emlékének megőrzésével indult el. Nagyon korán, kilencéves korában elvesztette apukáját, aki többek között egy réges-régi csepptankos Jawa motorkerékpárral járt. Először egy ilyen Jawa készült el, aztán a jogosítvány megszerzése után, első autónak érkezett egy Bogár. Még a ‘80as évek végén vette és ipari tanulóként kezdte felújítani. 1990re lett vizsgáztatható. Két évig volt boldog bogaras, de aztán el kellett adni az öreg VW-t. A rajongás azonban megmaradt. Tizennyolc év szünet következett, legalábbis ami a saját tulajdonú léghűtéses VW-t illeti, majd 2010-ben lecsapott erre a Győrben hirdetett, igencsak romos állapotú autóra. Azt mondja, lényegében szakadatlanul keresgetett Bogarat, de csak 2010ben adódott olyan lehetőség, amit megengedhetett magának, és úgy látta, hogy kis befektetéssel lábra állítható. Ráadásul a győri eladó plusz egy, darabokban lévő donort is biztosított a projekthez. Ez az alkatrészbázis adott volna kezdeti lendület a munkához. Ennek ellenére három évig állt az építkezés, kellett hozzá még pár dolog, no meg lelki erő: például az alvázkaszni összehegesztve, a küszöbben a fűtéscső 3/4 colos vízcsőből készítve! „Elrettentő produkciókat hajtottak rajta végre azok, akik korábban kezelték. A leleményesség nem ismert határokat, hogy meddig tudták fokozni a brutalizmust…” próbálta érzékeltetni Lajos, hogyan nézhetett ki az autó. Az ajtóhézagok összeértek, a fedélnél viszont be lehetett nyúlni a csomagtérbe még lezárt állapotában is. Sokáig topogott, sopánkodott, hogy jaj, nem készül, aztán két hónap intenzív munka, inkluzíve a húsz nap szabadsága, amit csak ezért vett ki a munkahelyén, meghozta gyümölcsét. „Ha dolgozunk rajta, a munka halad!” – jegyzi meg a felújító tömören.

30

VW DEPO 2014/4


Üdvözlet a Balatonról Rendkívülköltségvetéssel alacsony

VW DEPO 2014/4

31


„AKI AZT MONDJA, HOGY NEM LEHET NAPI HASZNÁLATRA BOGARAT TARTANI, AZ NEM MOND VALÓSÁGOT.” Nézzük először is a fényezést! Lajos feketénfehéren tudja bizonyítani, hogy az autó festése (kívül-belül) nem került többe mint 30 ezer forint. Egyrészt nagyon kevés gitt kellett rá, mert igen precízen össze lettek válogatva a kaszni elemek, másrészt 3 kg ipari festék, aminek 4000 Ft kilója, plusz a gitt, az alapozó és a csiszolópapírok, amik már nem nagy tételek. Kiszámolta, tényleg ennyibe volt a ráköltött anyag. Az extrák jó részét, mint a „havasi kürtnek” vagy „szaláminak”, megint mások szerint inkább „hurkatöltőnek” nevezett kipufogót, a sportkormányt ebay-es aukciókból szerezte pár euróért. A kipufogó 9, a sötétített hátsó lámpa 12 euróba került, illetve két garnitúra makulátlan ajtókárpit garnitúrát (a hátsókkal együtt) vett 86 darab patenttel 10 euróért! Ha a lengőkar nélküli hátsó futóműves Bogarat megültetjük, akkor a hátsó kerekek megdőlnek kifelé, ez pedig nem annyira tetszik Lajosnak, ráadásul nem is igazán egészséges a Boginak. Ezért, és a minél jobb használhatóság célját szem előtt tartva, egy ‘73-as lengőkaros hátsó futóművét szerelte fel hátra. Elöl az ültető csonk helyett, mivel az megfizethetetlen számára, a torzióban elfordította a diót és úgy ültette meg az első tengelyt. Hátul Bilstein, elöl pedig – mivel az is farmotoros –, az S100-as Skodához való Monroe gátlók csillapítanak,

32

VW DEPO 2014/4

így szinte tökéletesen megmaradt a rugózás, de javult az úttartás. Az 1300-as boxer szintén jó kis legózás eredménye. Három-négy rizige-rozoga motorból rakta össze. Több mint két éve a sárban álló motorból is ki tudtak még szedni olyan alkatrészt, amit fel lehetett használni. A végén pedig egy igencsak megbízható léghűtéses állt össze. „Egyszóval azért jó az újabb, 1300-as típust választani, mert ennél még nincsenek elszállva az árak és gyakorlatilag mindent lehet hozzá találni.” – véli Lajos, aki egyedül az ülések kárpitozását nem vállalta be. A hozzá került darabok közül a Punto ülésnek a legkisebb a síntávolsága, s ez „éppen bele is fér és még ízléses a Bogárban”. Karcsú a háttámlája, nem foglal sok helyet, mégis kényelmes. Szerinte a Golf ülések túl nagyok a Bogár utasterében, az eredetiek felújításával pedig nem szerette volna húzni az időt. Páran meg is kritizálták emiatt, meg hogy mi ez a szalámi kipufogó… „Teljesen a saját fantáziám, és az adódó lehetőségek alapján építettem. Nem ismertem a stílusokat, de nekem így tetszik: modern széles alufelni, kis kormány, fóliázott ablakok, füst lámpa, ültetés. Egyesek a kilencvenes évekbeli German Style-t vélik benne felfedezni.” – említi meg a projekt megvalósítója a típustisztasággal kapcsolatban. „A lényeg, hogy egy fűré-

szelést sem ejtettem rajta, ami nem lenne visszafordítható.” Tavaly nyáron 5300 kilométert futott a gép pár hónap alatt, s egyetlen egyszer sem kellett felnyitni a motorháztetőt. „Aki azt mondja, hogy nem lehet napi használatra Bogarat tartani, az nem mond valóságot. Fürstenfeldig elmentünk vele tavaly, és nem is lassan: 100120 km/h átlag ezzel az ültetéssel, stabilan, mégis 100%-ig komfortosan.” – meséli büszkén Lajos. „A bogaras ismerőseim azt mondták, hogy ötezer kilométert ők tíz év alatt nem mennek a Bogarukkal. Hát nem mégis ez az igazi bogarazás?” Egyébként a kocsi most Graz-ban van, mert időközben Gölöncsér Attila, a kaposvári bogártalálkozó főszervezője megvette, majd üzemeltetésre átadta egy Grazban tanuló barátjának. Bence május végén egy több autós magyar konvojban éppen Klagenfurt felé tartott, amikor a csapatot rendőrök állították meg és szinte az összes autónak elvették a rendszámát. A Low-Budget 1300-as tehát most ott áll egy mélygarázsban, amíg tart az eljárás, s közben növekszik a költsége, de remélhetően az értéke is. Lajos újabb 40 ezres projektbe vágta a fejszéjét, vett egy 1969-es Bogarat. Minden tapasztalatát felhasználva az alacsony költségvetés újabb mélypontját szeretné elérni. Meglátjuk, sikerü-e! Jövőre már azzal a kocsival szeretne résztvenni a balatoni Nyári Rajzáson.


VW DEPO 2014/4

37


34 34

VW DEPO 2014/4


VW DEPO 2014/4 2014/4

35


36 36

VW DEPO 2014/4


VW DEPO 2014/4 2014/4

33


Ez a Doka még 2011-ben szerepelt lapunkban. Berei Tamás – az akkori tulaj – a megjelenés után szinte egyből belecsapott az átalakításokba. Olvassátok el, mi történt azóta az…

„ÖREG HARCOSSAL” SZÖVEG, FOTÓ: VW DEPO, BEREI TAMÁS

2

011 végén Debrecenből, Nádudvarra utazott a T2-es, egyenesen a Czibere testvérekhez, akik lakatos és fényező műhelyt üzemeltetnek. A lakatolás az első kerékjárati ívek cseréjével kezdődött, de a küszöbök és a hátsó ajtó alsó részei sem úszták meg a cserét. Sajnos a plató ajtók inkább hasonlítottak egy szitára, mint ajtóra, így ide ideiglenesen, az eredeti méretek alapján új darabok lettek legyártva. Kellett is Pisti (a lakatos) szakértelme, hisz nem találtak megfelelő állapotú ajtókat. A vezető oldali taposón éktelenkedett még egy kicsi lyuk, és a szokásos ablakkeretet kellett javítani. Ez így leírva talán rövidnek tűnik, de pár hónapba beletelt a kijavításuk. A Czibere műhelyből átkerült Petihez, a fényezőhöz, ahol megint töltött pár hetet, de megérte várni. Felkerült rá az új, egyedi zöldes szín, fehérre festett lökhárítókkal és kilinccsel. Ezután jöhetett az örömteli összerakás. Új lámpakeret, index, hátsó lámpa, sárga ködlámpa előre, és új első VW jel. Beszerelésre kerültek előre a pillangó ablakok, ki lett cserélve az összes ajtó és ablakkéder. A belső is megújult: fekete, retro kagylóülések költöztek be, amihez a hátsó ülést is új fekete műbőr ruhát

38

VW DEPO 2014/4

öltött. Egyedi rendelésre érkeztek a Wolfrace Slot Mag 7x15˝ felnik, amikből tudomásunk szerint, idehaza ez az egy garnitúra létezik. Előre 175/55 míg hátra 205/60-as gumik kerültek, hogy az ültetéssel összejátszva még jobban kihangsúlyozódjék az ék alakú kiállás. „Végül a kihasználatlanság miatt került szóba az eladás. Tavaly három találkozón voltam vele, aminél kicsit többet érdemel ez a gép. A hirdetésre nem sok jelentkező akadt, főleg cserét kínáltak és persze, ahogy az lenni szokott, a meghirdetett ár felét (két részletben). Az első komolyabb vevő Svájcból érkezett. Telefonos tolmáccsal sikerült is vele kommunikálnom, de mégsem jött össze az üzlet. Már le is akartam venni a hirdetést, amikor kaptam a telefont, hogy másnap reggel újabb érdeklődő érkezik a Dokához. Jöttek, látták, elvitték, és ha minden igaz, Szlovákiában járja tovább az utakat a kedvencem. Közel húsz évet töltött Magyarországon, ebből négy évet nálam. Négy év alatt új életet adtam neki. Remélem, hogy a mostani gazdája tiszteletben tartja ezt és hasonlóan jól bánik majd vele.


VW DEPO 2014/4

39


40

VW DEPO 2014/4


Ismét engem ért az a megtiszteltetés, hogy egy olyan autóról írhatok, aminek környezetében mindenkit elkapott a kóros inkognitó. Sem a tulajdonosa, sem a felújítói nem vállalták a nyilvánosságot, de még a kilétükről sem nyilatkozhatom, így minden bizonnyal sokak számára nyilvánvalóvá vált, hogy ez csakis egy titkos ügynök autója lehet. Látta valaki a legelső James Bond filmet?

DR.NO SZÖVEG: REVICZKI RÓBERT, FOTÓ: V W DEPO

VW DEPO 2014/4

41


A

kkor – mivel más lehetőségünk nem nagyon van – most térjünk ki magára az autóra, ami nem más, mint egy 1965-ben gyártott, lehajtható puha tetejű Volkswagen Karmann Ghia, 1200-as motorral. Nos, ez az 1200 cm³ is egy kicsit lódítás, mert hiányzik hozzá egy kevés. Talán nyolc… de nekem biztos annyi. Ez a motor viszont kis mérete ellenére hatalmas mennyiségű lóerőt termelt… persze, nyilván. 30 darab körüli volt az a ménes, plusz 2. Ezek után egyértelmű, hogy már akkor sem az erejével, és gyorsulásával hódított a meggypiros csoda. Sokkal inkább figyelemre méltó a míves rajzolata, melyet a Ghia stúdióban vetettek papírra. Hogy ki fogta valójában a ceruzát, azt talán soha nem fogjuk megtudni (sőt biztos, legalábbis én nem fogom megmondani, az tuti, hiába is vallattok), de annyi azért nyilvános, hogy ott volt a szülésnél Luigi Segre (egy g-vel) a Carozzeria Ghia vezetője és tulajdonosa. Viszont sokan Mario Felice Boanónak és utódjának, Giovanni Savonuzzinak tulajdonítják az akkor nagyon közízlésre találó külsőt. Bizonyára mindkettejüknek szerepe is volt benne, de a vázlat mástól sejlik. Virgil Exner nevét ki ismeri? Kezeket fel! Látom nem sokan. Ő a Studebakernél, majd a Chryslernél munkálkodott, de sok torinói négykerekűn is ott hagyta a keze nyomát, és nem úgy, hogy rátenyerelt hazafelé részegen a kocsmából jövet. Ezek után talán annyit mégiscsak megszellőztetek a tulajdonos hivatásáról, hogy nem annyira véres a foglalkozása, mint ahogy azt az előzmények után gondolhatnánk. Egy nagy, és gyors szerkezetben ül vezető beosztásban ami nem űrhajó, és még csak nem is repül. Mivel a száguldást már megszokta, így nem csoda, hogy otthoni elfoglaltságnak egy nyugis autót választott. Nem sikerült kiderítenem, hogy miként jutott a ponyvatetőshöz, de azt tudom, hogy a szerzés ideje a nyolcvanas évekre esett. A nyugalom ezek után annyira eluralkodott a tulajon, hogy vagy 30 évig nem sok minden történt a garázsa táján, csak az akkor még létező eredeti kereskedelmi hálózatban történő alkatrészvásárlás hozott némi fodrozódást a nyugalom tavának zavartalan tükrébe. „Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen.” Volt valami kis matatás az alváz környékén, de nem volt nagy szerszámcsörgés, az biztos. Majd az idő múlásával, gyermekek felcseperedésével, ismét mozgolódni kezdett valami! Sejthető, hogy a fiatalok unszolására mozdult meg a fater, de a további történések ismét homályba vesznek. Valószínűleg egy közvetítő mesteremberen keresztül került egy másik mesteremberhez az autó, aki végül is vállalta a talpra állítást. Nem volt egyszerű a kész csoda becserkészése sem. Csak a VW Depo szerkesztőségi gárdájának, és az általuk időközben elvégzett

42

VW DEPO 2014/4

OKJ-s hírszerzői tanfolyamnak köszönhető, hogy bekerülhetett ez a vörös veszedelem a magazinba. Több csatornán keresztül folyt a felderítés, míg végül is a fedőszerven keresztül megtekinthető, és fotózható lett a gépjármű. A fotósoknak bekötött szemmel kellett követni a felvezető autót, és ez a tény egy kicsit veszélyessé tette a vállalkozást, meg az autóvezetést, de mint látható a fotográfiákon, megérte. A Karmannt szállító személy is elmaszkírozva érkezett. Leginkább egy diplomás földrajztanárra hasonlított, aki autószerelőnek álcázta magát, de minket nem vert át. Hiába beszélt elváltoztatott hangon, egy bádog locsoló kupa csövén keresztül, valahonnét ismerősnek tűnt. Szerintem ott volt a tavalyi Depo party-n. Mindenesetre a titkos helyszín félelmetes hangulatot kölcsönzött ódon épületeivel az amúgy sem unalmas találkozónak. Szerencsére a félelem nem nyomta rá reszkető kéznyomát a képekre, csak a szépség maradt, amit most mindenki láthat, hiába tűnik el majd az alanya ismét a szemek elől, hogy ki tudja hol, milyen rázós küldetésben tűnjön majd fel újra.


„CSAK A VW DEPO SZERKESZTŐSÉGI GÁRDÁJÁNAK, ÉS AZ ÁLTALUK IDŐKÖZBEN ELVÉGZETT OKJ-S HÍRSZERZŐI TANFOLYAMNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY BEKERÜLHETETT EZ A VÖRÖS VESZEDELEM A MAGAZINBA.”

VW DEPO 2014/4

43


B

P L AY B O Y

E XC L U S I V E

EXCLUSIVE R 2014/2 ÁRA: 1995 FT

+

FEKTESSEN BORBA, ÓRÁBA, AUTÓBA

GOURMET

ÉLET A BANKBETÉTEN TÚL

GLAMPING

STREET FOOD

A LUXUSKEMPING DIVATJA

A LEGJOBB UTCAI ÉTELEK

PLAYTECH ÍZEK & UTAZÁSOK

TOP HAZAI CUKRÁSZDÁK DESSZERTEK A CSÚCSON

+

REPTÉRI GASZTRONÓMIA TRANZIT ÍNYENCEKNEK

SZTÁROK ÉTTERMEI

RYAN GOSLINGTÓL COPPOLÁIG

JACHTOK ÉS SUPERBOATOK

FERRARI 458 SPECIALE

HAJÓK KÉTMILLIÓ DOLLÁRTÓL

MATTHEW

+

A LEGGYORSABB MŰTÁRGY

McCONAUGHEY HOLLYWOOD STÍLUSOS ZSENIJE

É L E T S T Í L U S ,

44

VW DEPO 2014/4

L U X U S ,

:)

E X C L U S I V E I PA D

É L V E Z E T

www.playboy.hu

=

K


KLUB INFO

Magyarországi Bogarasok Klubja Postacím: Bp. 1701 Pf. 265 - Iroda: Bp. 1084 Német u. 23. - www.kedvezmenyesbiztositas.hu www.bogarasok.hu - bogarasok@bogarasok.hu - Tel.: 0630-295-5474 - Fax.: 061-217-2830 CIB BANK 10700543-42143202-51100005, 1% felajánlásához adószámunk: 19661885-1-41

Kedves Tagjaink! Rövid híreinket itt a Klub Info oldalon olvashatjátok. Bővebb információért kérjük látogassatok el a www. bogarasok.hu és a www. kedvezmenyesbiztositas.hu weboldalakra! 2014-es KKGF hírek, tagdíj fizetési információk Kedves Klubtagok! A fizetendő díjak – amennyiben a klubtag nem okozott balesetet – az idén áprilisban a KKGF-ben is bevezetett B/M szorzó miatt évközi évfordulókor csökkenni fognak. Az 1989-es és 1964-es járművek díja jelentősen csökkenni fog, mivel kedvezőbb kategóriába fognak tartozni. Kérünk minden kedves tagunkat, ügyeljen a befizetési határidők betartására. Az évközi évfordulós szerződéseknél is ugyanígy figyeljünk a befizetési határidőkre! A türelmi idő 60 nap, de csak ha az éves ütemezésnek megfelelő díj befizetésre került. A biztosító sok esetben külön csekket küld, baleseti adóról, vagy elszámolási időszakra vonatkozó töredék díjról, ezeket is rendezni kell. Amennyiben csekk nem érkezik postán, a biztosítási díj fizetési kötelezettség akkor is fennáll. Ezesetben legjobb megoldás-

ként utalni kell a biztosító számlájára, közleményként feltüntetve a jármű rendszámát, és a szerződésszámot. Amennyiben nem saját számláról történik az utalás, a közleményben a szerződő (klubtag) nevét is fel kell tüntetni. Azon tagjaink, akik nem kapták meg a befizetési csekket, tagdíjukat átutalással is rendezhetik:

Tavaszi Rajzás 2014

BEETLE CITY

2014.04.12.

Nyári Rajzás 2014

BALATONALMÁDI

2014.06.13–15.

Magyarországi Bogarasok Klubja CIB BANK 1070054342143202-51100005 számú számlájára. Kérjük, akiknek tagdíj elmaradásuk van 2014re, mindenképpen rendezzék a kedvezményes biztosítás fenntartása érdekében!

Őszi Rajzás 2014

PÉCEL

2014.09.06.

KKGF info:

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

E-tagság akció E-tagság akciónkra folyamatosan lehet jelentkezni! Már regisztrált e-tagjaink az értesítőt e-mailben fogják megkapni. További részletek: www.bogarasok.hu „E-TAGSÁG 2014” menüpontban. Következő rendezvényünk: 2014.09.06. Őszi Rajzás – Pécel A rendezvényeken MBK, MNHJR tagok járműveikkel díjmentesen vesznek részt. További info: www.bogarasok.hu Klub Iroda nyitvatartása Kedves Klubtagjaink!

www.bogarasok.hu A Klub Irodában folyamatosan várjuk a biztosítási problémákkal, vagy egyéb kérésekkel hozzánk fordulókat! Hétfő: 08:00–16:30 Kedd: 08:00–16:30 Szerda: 08:00–16:30 Csütörtök: 10:00–18:30 Péntek: 8:00–12:30 Az utolsó érdeklődőt zárás előtt 30 perccel tudjuk fogadni, a biztonságos kiszolgálás érdekében.

www.kedvezmenyesbiztositas.hu Iroda cím: Bp. 1084 Német u. 23. Fax: +361-217-2830 (automata fax) E-mail: bogarasok@bogarasok.hu Weboldalak: www.bogarasok.hu

www.kedvezmenyesbiztositas.hu

Tel.: +3630-295-5474 (Iroda) Tel.: +3630-948-8841 (klubvezető) MBK elnöksége

KKGF – www.kedvezmenyesbiztositas.hu Veterán és hobbi Volkswagenekre, MBK klubtagsággal 2014-ben is! Példák: VW Bogár – 4.560 Ft/év (MMB minősítéssel: 3.000 Ft/év); VW Golf GTI V – 18.960 Ft/év! BONUS fokozataidat jóváírjuk! Kortól, lakhelytől független egységesen kedvezményes árak! A felltüntetett tarifák nem tartalmazzák a baleseti adót!

Várjuk jelentkezésedet! Tel.: 0630-295-5474 Fax: 061-217-2830 email: bogarasok@bogarasok.hu

VW DEPO 2014/4

45


KARAKTEREK

46

VW DEPO 2014/4


Piroska farkas nélkül SZÖVEG, FOTÓ: DOMBÓVÁRI MIHÁLY

A MATTPIROS AUDI TT 3.2 V6 NŐI SOFŐRREL FOGYASZTJA A KILOMÉTEREKET, NEM IS KEVESET. A NAPI HASZNÁLATÚ AUTÓ JÓL MUTATJA A MAI TUNING TRENDET.

2

50 lóerős V6-os motorral bújt ki a gyárból ez az Audi TT. Jelenleg Pécsett éli a világát, de az autószalon átadó emberei már nemigen ismernének rá. És nem csak a színe miatt. Persze a legfeltűnőbb rajta a mattpiros ruha, amely fóliából van, de emellett is változott rendesen. Mert olyan környezetbe került, ahol nem bírják, ha egy autó gyári marad. Bizony ez a hely az O.CT Tuning pécsi bázisa. Minthogy a második generációs Audi TT csúcsváltozata az RS, így ezt a V6-ost is ahhoz hasonlóvá tették. Felszerelték rá az RS karosszéria készletét. De nem csak ettől érdekes. Nem lett minden piros a kocsin, a kis kiemelkedő hátsó szárnyat, a tükröket és az első koptatókat valódi karbonnal burkolták, majd lakkozták. Ez a sötét tónus már jó kontrasztot ad a piroshoz. És ugyanilyen hatásos a matt felület ellenpárját adó négy felni, amely egy kis felületkezeléssel érte el a jelenlegi fényét. Amúgy gyári 19 colos Audi gurigák. Ezek színe-hatása passzol a jellegzetes Audi TT tanksapka fényéhez. A kocsi méretéhez képest nagy kerekekre 255/35 ZR 19 jelzetű gumikat húztak fel. Más is történt a futómű terén, a KW csoporthoz tartozó amerikai ST állítható szettjét szerelték be a sportkocsi alá. Motorikusan 20 lóerővel lett izmosabb az autó, köszönhetően a felszerelt sportkipufogórendszernek. Máshoz nem nyúltak a gépészetben, így is elég erős a motor a kisméretű karosszériához, és így is csak 2 lóerővel kevesebb, mint az egykori csúcsmodell TTS. Az utastérben szintén a későbbi TT csúcsverzióból száramazott holmikat találunk. Ilyen a kormány és a váltógomb. Emellett a vajbőr üléskárpitokon módosítottak sötétbarna betétek bevarrásával, amivel megerősítették a legjobban kopó pontokat az utastérben. Hát körülbelül ennyi történt Piroskával, de ez pont elég ahhoz, hogy mindenki felfigyeljen rá, bármerre is jár.

VW DEPO 2014/4

47


PASSAIR, A PARTIBARBI SZÖVEG ÉS KÉP: ANTHONY WILCOX

48 48

VW DEPO 2014/4


D

e nem ám akármifélét, hanem egy farmotoros-léghűtéses Passat dragstert, melyről, míg kedves ausztrál barátunk képein meg nem pillantottuk, mi se hittük, hogy létezhet. Krónikásunk természetesen némi szociálmédiás kutakodással rögvest levadászta a Victoria állambeli, Melbourne-i illetőségű tulajt, Tony Anstee-t, így a sztori szépen kezdett szárnyakat bontani. Tony korábbi alkotása, egy bizonyos Luftwasser nevezetű kreálmány már sejtetett valamit abból, hogy nem akármilyen kaliberű – és tegyük hozzá, humorú – (re)konstruktőrrel van dolgunk. Egyszóval ezúttal is indulhat a fűbetűző, bocs, tűbefűző verseny, hogy aztán majd erre varrjunk gombot. Jöhet a 10 pontos kérdés: „Mikor nem Passat egy B1 Passat?” Jelentkezzen bátran, aki tudja a választ… igen… Tony! „Ha BBQ1 Passat!” Helyes a dörgés – öné a szó, uram! „Miután ráuntam bogáralvázra idomított szénszálas műanyag hajómra, úgy éreztem, itt az ideje valami mást összehozni. Na jó, valami »nagyon mást«. A Luftwasser méltó utódjának megalkotásához egy hetvenes évekbeli tök unalmas B1-es Passat kombi ígérkezett a leg jobb alapnak, melyet a bendigoi Rhett Nankervis bocsátott rendelkezésemre. Brent Stacey cimborám el is vontatta a gurulni még képes autót telephelyére, ahol a szegény vizes kénytelen volt magát egy nyájas 9 colos sarokcsiszoló és egy bájos plazmavágó gyöngéd szeretetének megadni. A diszkrét kasznilékelés odáig fajult, hogy a B1-es totál »padlólemeztelenedett«, és ilyen állapotban költözött át hátsó udvarom egyik barakkjába. Próbálkozást újabb átszabás, átszabást újabb illesztéskísérlet kö-

vetett, míg az ultrakönnyű kaszni végre igazi prostreet-dragstertartással ült a bogáralvázon. Az összecsavarozás előtt a 02-es alvázat és a felfüggesztést szinte minden lehetséges módon átalakítottam. Elöl a ’72-es MacPherson rugóstagok helyett egy 1965-ös tengely lett a futómű lelke, melyre korai 5-csavaros Typ 3-as fékdobokat szereltem. A hátsó torziós felfüggesztést 6 hüvelykkel megemeltem és 8-cal keskenyítettem, hogy helyet biztosítsak a 10 colos felniken ülő 26-os McCreary Street Strip abroncsoknak. A váltót és a motort is megemeltem 2 hüvelykkel, így a váltórúd is a központi alagút fölé került. Az eredeti váltókart meghagytam, de hátrébb ültettem, a hajdani kézifék helyére, míg a kéziféket előbbre hoztam, a huzalokat pedig az alagút tetejére újonnan felhegesztett csatornákban vezettem hátra. Az ilyeténképp megcsinosított alváz után figyelmemet az első tengelynek szenteltem, melyet ugyancsak alaposan meg kellett »büntetnem« a flexszel. A tengely végül 6 hüvelykkel lett keskenyebb, állító szemet és ültető csonkokat kapott. A kerékösszetartás nemkívánatos változását kivédendő, s a nem egyenlő kormányzási szöget korrigálandó a torziós rúdra egy egyedi építésű ikerkormányművet szereltem. A standard 1600-as dupla szívótorkos motorral nem sokat vacakoltam: gyakorlatilag csak a saját építésű leömlőpár egyedi rajta, melyet a szomszédom öreg buszának 3 hüvelykes kipufogójából készítettem. Az elektromos rendszer is maradt a szabványos 12 voltos. Műszakilag rendben is voltunk: eljött hát a beltéri és külalaki vagánykodás ideje. Hamar rájöttem, hogy valami nem stimmel a gyári ülésekkel! Így hát újakat szerkesztettem az eredeti konzolokra, természetesen stílusos alapanyagból: öreg olajos hordókból.

AZ 1996-BAN ALAPÍTOTT DÉL-AUSZTRÁL VW RAJONGÓK KLUBJA – VOLKS ENTHUSIASTS CLUB OF SOUTH AUSTRALIA, AZ EGYSZERŰSÉG KEDVÉÉRT „VECSA” – ÚGY ÜNNEPELTE AZ AUSZTRÁL VWJELENLÉT 60 ÉVES JUBILEUMÁT, HOGY AZ ÉVES VOLKSFEST TALÁLKOZÓT AZ ELDER PARKBAN, AZ ADELAIDE-I FESZTIVÁLKÖZPONTTAL SZEMBEN, A TORRENS FOLYÓ PARTJÁNAK ÁLTALÁBAN CSAK JÁRÓKELŐK SZÁMÁRA NYITOTT SZAKASZÁN RENDEZTE. A WWW.CARSAROUNDADELAIDE. COM FOTÓSMESTERE TERMÉSZETESEN EZEN IS JELEN VOLT, S MINDANNYIUNK NAGY ÖRÖMÉRE ÚJABB VW-KRÉZISÉGET VADÁSZOTT LE: EGY PASSAT DRAGSTERT!

VW DEPO 2014/4

49


GyáriGyári- és és utángyártott utángyártott alkatrészek, alkatrészek, boxermotorok boxermotorok javítása javítása és és teljes teljes felújítása felújítása Merki István Nyíregyháza, Ady E. utca 26. 42/460-241, 0630-414-2335 www.merki.hu merki@merki.hu

www.oct-tuning.hu

50

VW DEPO 2014/4


HŐSÜNK SIMÁN „AUSSIE”-RA VETTE A FIGURÁT, ÉS ÖNTUDATOSAN ELDÖNTÖTTE, HOGY SAJÁT PECSENYÉJÉT A SAJÁT TÜZÉNÉL FOGJA SÜTÖGETNI: A PASSAIR ORRÁBA EGY „BARBIE”-T APPLIKÁLT!

A finisben jóbarátom, John Weninger saját készítésű »Passair FFS« címkével és egy kamu »NO H2O« rendszámmal ajándékozott meg. Természetesen mexikóival, mert hiszen Melbourne Victoria államban van, mely az ausztrál kontinens legdélebbi állama. Mi másért. Ezúton is szeretném megköszönni barátaimnak, a Melburg Luft és a DSK munkatársainak segítségét, számtalan ötletét, s persze az alkatrészeket, melyek nélkül a Passair nem épülhetett volna meg.”

Hadd pótoljuk be a Tony által nagyvonalúan kihagyott, ám szánkat mosolyra fakasztó, gyomrunkat meg korgásra késztető slusszpoént. Mert bizony ott, hol valaha egy derék vízhűtéses négyhengeres dolgozott, a projekt befejeztekor jó nagy üreg tátongott. Tony is megéhezhetett a nagy munka után, így hamar adódott az inspiráció az ideális megoldáshoz. Autója ráadásul biztonsági okokból nem mozoghat a talikon, s neki is mellette kell maradnia – így az ilyenkor masszívan ostrom alatt tartott büfébusz nem tűnt alkalmazható táplálkozási megoldásnak számára. Hősünk simán „aussie”-ra vette a figurát, és öntudatosan eldöntötte, hogy saját pecsenyéjét a saját tüzénél fogja sütögetni: A Passair orrába egy valódi grillsütőt – azaz „Barbie”-t applikált! Csak fel kell rá cuppantani a gázpalackot, s készülhet a vegyes grill reggelire, ebédre az indonéz eredetű fűszeres húsnyárs, a satay, teára meg némi tengeri csemege. A jól megérdemelt Cooper’s ale majd inkább otthon, a show után. Még talán annyit a témához, hogy a mobilkulináris kréziség csillogó, ám mégsem arany optikai extrája, a grillrácsot imitáló hűtőrács ugyan beidézi a ‘68-as Camarót, de azért mégis inkább egy afféle kerti partit tol emlékezetünkbe. Hogy mifélét? Hát egy olyan… jófélét. Hölgyeim és uraim: Ennyi mára a galaktikus Globus-konzerv másik oldaláról. Ja, s hogy a Passair mikor fog rekordidőt futni a dragpályán? Talán csak akkor, ha majd vontatórúddal egy igazi dragster után kötik.

VW DEPO 2014/4

51


DE PO STA

H

Mindig kell

változás! NÉMETH ÁDÁM GOLF 2 1.6 D

Lassan már egy éve nálam van, ami ugyan nem hosszú idő, mégis hozzám nőtt. Igazából nagy szerencsém volt vele, hiszen egy jó ismerősömtől vettem, akivel együtt jártunk találkozókra. Akkor még teljesen gyári állapotú volt és utasként ültem benne, de amióta nálam van, saját ízlés szerint átformáltam, és amikor csak tehetem, résztveszek a találkozókon.

52

VW DEPO 2014/4

atalmas átalakítások nem történtek az autón, hiszen mindenképpen törekedtem arra, hogy megmaradjon a gyárias állapot. Csak eredeti kiegészítőket szereltem fel, illetve cseréltem le a régit másik gyárira (az első lámpák kivételével). Nem sokat tököltem, ahogy hozzám került, rögtön megvettem hozzá a TA Technix állítható futóművet, előre pedig a keresztes, síküveges fényszórókat. Elég furcsa, de gyakran cserélgettem a felniket. Kevesebb mint egy év alatt ez a negyedik garnitúra rajta. Igazából ezzel tetszik a legjobban. Semmi csicsa, egy elegáns lemezfelni, szépen feszülő gumikkal, amik lehetővé tették, hogy a futóművet teljesen le tudjam tekerni. Így a 16” kerekekkel elérte a lengőkarnál mért 5,1 centis hasmagasságot! A kerekeken 165/45 Nankang Ultra Sport II. feszül. Nagyon sokat variáltam vele, ami leginkább a barátaim idegeit viselte meg, mert soha nem volt elég jó az, ami volt. Mindig kellett az új, mindig kellett a változás. Most talán ki merem jelenteni, hogy egyelőre elértem azt, amit szerettem volna. Legutóbb már csak a hátsó lámpákat cseréltem gyári Black Hella Edition-re. Bár így sincs olyan napom, amikor ne gondolkoznék azon, hogyan lehetne valami olyan egyedi dolgot kitalálni, ami csak nekem van, ugyanakkor megtartani az arany közép utat, hogy ne legyen túl sok, és kellemetlen. A motorja hibátlan, gyári állapotú 1.6 szívódízel. Az elején, amikor belefogtam az autó témába – megmondom őszintén – elég laikus voltam, de hála Istennek, voltak mellettem olyan emberek, akik megtanították, hogy mi a jó, és mit, hogyan, merre csináljunk, ha esetleg valamit alakítani kellett. Látom, mennyire kezd elterjedni ez az autós dolog a fiatalok körében, és persze az idősebbek is értékelik a jó állapotú régi kocsikat. Büszke vagyok arra, hogy a Backyard Garage logója fent lehet a Golfomon. A kasznin vannak apróbb hibák, de eddig úgy néz ki, télen teljesen szétkapjuk, aztán jöhet az új fény. Hogy milyen lesz? Marad piros! Egyszer, egy jó ismerősöm, aki számomra nagyon kedves személy, azt mondta: „Ne változtass, a piros autó szexi.” Ezért marad így. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak szüleimnek a türelemért, barátaimnak, különösen Szabó Ádámnak azért, mert bármikor és bárhol ott volt, ha segítségre szorultam, barátnőmnek Szombati Laurának, aki elviseli a fanatizmusomat, és persze a fotókért Gelencsér Zsoltinak.


VW DEPO 2014/4 2014/4

53


KÖZÖSSÉG

Történetünk nem túl hosszú, hiszen csapatunk csak egy éves. Autós közösség, azon belül volkswagenes, volt, van is a városunkban, Pécsett. Nem is szaporítani akartuk a tömeget, hanem valami mást, valami újat szerettünk volna.

PROSZTÓ DROSZT GARAGE SZÖVEG: KISS ZOLTÁN ,

FOTÓ: BOCSÁ RDI A LBERT

54

VW DEPO 2014/4

E

lőször csak ketten ismerkedtünk össze egy független találkozón, 2012 nyarán. Hamar kialakult köztünk a szimpátia (bár Zoli csak egy év után engedett be a garázsába), éreztük, hogy mindketten azonos módon látjuk ezt az életstílust, felfogást. Egyikünk (Kiss Zoltán) már amúgy is oszlopos tagja volt több VW-s közösségnek, pl.: Pécsi Volkswagen Klub, Carstyling Golf2 fóruma… tehát biztosan tudtuk, hogy itt valami történni fog! A haverkodásból barátság lett, egyre többet jártunk össze, s Zoli kezdte felpörgetni a helyi VW-s életet. Eleinte a Pécsi VW Klub keretein belül, Vörös Lacával (aki azóta is vállán viszi a Klubot). Néhány jó hangulatú öszszeröffenés után kezdett kialakulni egy úgynevezett alap tábor, akik szinte mindig jöttek. Majd volt pár találkozó mások szervezésében, amiken közösen vettünk részt, s az ott szerzett pozitív és persze negatív élmények, tapasztalatok nagyban hozzájárultak a megalakuláshoz. Erősödött a tudat, hogy kilógunk a „show&shine” világából, mind gépparkilag, mind szellemiségben. Aztán egy találkozón elsütött poént félig-meddig komolyan véve 2013. július 10-én létrejött a Prosztó Droszt Garage saját oldala a legnagyobb közösségi hálón. A magunk egyszerű, „prosztó” autóival kicsit kilógtunk az említett öszszejövetelen, ami dugig volt divatosabbnál divatosabb, mai


„FONTOSNAK TARTJUK, HOGY CSAPATUNK ÚGY MŰKÖDJÖN, HOGY EZZEL SENKIT NE ZAVARJUNK, ELZÁRKÓZUNK A MANAPSÁG EGYRE DIVATOSABB KOROMFELHŐ GYÁRTÁSTÓL, GUMIÉGETÉSTŐL, FELELŐTLEN VERSENYEZGETÉSTŐL, TÖREKSZÜNK RÁ, HOGY BÉKÉSEN TUDJUK ÉLNI AZ ÁLMUNKAT.”

trendeknek megfelelő csodaautókkal. Mivel gyakorlatilag heti rendszerességgel látogattuk a találkozónak helyet adó területet, megvolt a magunk megszokott kis placca, a Drosztunk… Itt hangzott el a poén, Ricsi szájából: „Csináljunk mi is egy klubot, s legyen a nevünk Prosztó Droszt…! Pár héttel később gondoltam, hogy ezt a poént kicsit komolyabbra fordítom, és létrehoztam a facebook site-ot. VW fanatikus oldalként kezdtük, két fővel, Kiss Zoltán és Várdai Richárd adminisztrátorokkal. Lényegünk igazából a VWas iránti szeretet, tisztelet, ahol az ember és a gép kapcsolata számít. A Droszt első „hivatalos” színre lépése 2013 augusztusára datálható. Orfűn, a Vwagányok baráti kör országos találkozóján jelentünk meg első ízben, mint „A Droszt”. Sokáig csak ketten voltunk, posztolgattunk, hirdettük az igénket: „Low Budget, Maximum Fanatism”. Itt nem az a fontos, hogy mekkorát tudsz villantani, hanem, hogy fejben és csapatban mit képviselsz. Ez egyébként látszik is az autóinkon, hiszen közülük több széria állapotú, gyári megjelenésű. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nincs hatalmas munka mindegyik gépben. Szerencsére hamar meglett a „célközönség” és a kicsi, hirtelen felindulásból elkövetett Mini Treffeneken egyre többen lettünk. Sikerült olyan embereket bevonzani, akik élik az álmun-

kat és úgy érezzük a visszajelzésekből, hogy van ránk igény. Ez egyfajta elismerés nekünk, megerősítés, hogy nem hajtunk hiába. Mindketten munka mellett hajtjuk az oldalt, beleteszünk annyit, amennyit csak tudunk, igyekszünk a közösségi háló és az internet hullámait minél inkább meglovagolni. Facebook oldalunk szerencsére egyre több emberhez jut el. Új kezdeményezéssel próbáljuk feldobni a szürke hétköznapokat: saját szemszögünkből, a magunk oldott, laza stílusában mutatunk be olyan hazai autókat, amelyeket érdemesnek tartunk egy kis rivaldafényre. Ismerősök, közeli barátok, vagy akár az oldal követői bőven biztosítanak alapot, amiből nem győzünk válogatni. Emellett ha úgy adódik, a cégcsoport egy-egy kevésbé ismert, vagy idehaza nehezen elérhető típusáról is születnek irományok. Manapság már össze tudunk hozni előre leszervezett helyi találkozókat, dumálgatással, fotózással, ahová akár 40-50 km-ről is eljönnek követők, hozzánk hasonló fanatikusok. Törzshelyünk parkolójába például már be sem fér a teljes csapat. Mindannyian nagyon fontosnak tartjuk, hogy csapatunk úgy működjön, hogy ezzel senkit ne zavarjunk, elzárkózunk a manapság sajna egyre divatosabb, indokolatlan koromfelhő gyártástól, gumiégetéstől, felelőtlen versenyezgetéstől, kipufo-

VW DEPO 2014/4

55


gó durrogtatástól, törekszünk rá, hogy békésen tudjuk élni az álmunkat. Folyamatosan törekszünk arra, hogy az ország minél több Volkswagen konszernes autóival összefüggő csapatával pozitív kötelék alakuljon ki közöttünk. Baráti kapcsolatot ápolunk a RatGarage-val, legutóbbi jótékonysági akciójukra a Droszt elég tekintélyes méretű adománycsomagot gyűjtött össze és juttatott el a rászorulóknak! Igen jó a viszonyunk a Fuckcultative Cruisin’ Crew tagjaival, a Wolfsburg Customs csapatának több tagjával, a Bonyhádi Criminal Garage pedig az egyik legújabb klub, akikkel igyekszünk szorosabbra fűzni a baráti szálakat. Posztjaink, Zoli cikkei, Ricsi ötletes ruházati elgondolásai, beszámolóink villámtreffenjeinkről, a környék autós találkozóiról egyre nagyobb tömegeket érnek el, érintenek meg. A kemény mag szerencsére kialakult, sőt, tovább bővül, erősödik. Gépparkunk is erősen kiszélesedett, Ricsi B2-es Passat Variantját egy B3 Variantra cserélte. Zoli kitart a második generációs Jetta mellett, ám sorainkban tudhatjuk a megye egyik legszebb kettes Golfját is. Ötödik generációs Passatból jutott ide TDi, V6 és 1,8 T is, velünk gurul egy piros és egy fehér Vento, két Golf3 Variant, négy parádés Bogár, egy-egy 5 hengeres Passat B2, Polo 6N, Mk1 Cabrio, és egy Passat B1 Variant is. Mivel szépen bővült a tagok száma, gyakorlatilag nincs olyan, hogy valamelyik autón ne változna, alakulna valami. A Csapatba tartozás kifejezésére Ricsi tervezett csapatmatricát, ami szinte minden Droszter Wagenen megtalálható. Mára lett csapatpólónk is, viselésével minden találkozón büszkén hirdetjük hovatartozásunkat. Illetve Ricsi keze munkája nyomán elérhető már „Droszt Style” ruházat is. De még hosszú az út… Igyekszünk szoros, összetartó csapatot kovácsolni, ahol bárki számíthat a másikra, egyformán tiszteljük egymást és gépeinket, mindentől függetlenül. Terveinkben szerepel egy saját szervezésű, nagyobb volumenű konszernes találkozó, de tudjuk, ehhez még erősödni kell. Addig is igyekszünk minél több treffenen megjelenni, figyelni, csendben tanulni a nagyoktól, gyűjtögetjük az ötleteket, vagyunk, leszünk, mozgolódunk! Köszönjük a megtisztelő figyelmet! Itt a papíron búcsúzunk, de Kedves Követők, ne feledjétek, a Droszt Ti vagytok! A LowBudget, MaximumFanatizmus szellemében: Keep Drosztin’ A Zoli meg a Ricsi

56

VW DEPO 2014/4

„ÖSSZETARTÓ CSAPATOT KOVÁCSOLUNK, AHOL BÁRKI SZÁMÍTHAT A MÁSIKRA, EGYFORMÁN TISZTELJÜK EGYMÁST ÉS GÉPEINKET.”


VW DEPO 2014/4

57


„HIVATALOSAN” 2010BEN ALAKULTUNK, AKKOR TALÁLTUK KI A NEVET, LÉTREHOZTUK A FACEBOOK CSOPORTOT, DE VALÓJÁBAN KICSIT RÉGEBBI A TÖRTÉNET, MERT MI EGY BARÁTI TÁRSASÁG VAGYUNK ÉS CSAK MÁSODSORBAN KLUB.

58

VW DEPO 2014/4

RAT GAR AGE

J

ó páran közülünk több mint 10-15 éve ismerik egymást. Azóta vagyunk barátok. Leginkább a VW találkozókra járásból indult ki a klub életre hívása, hogy egységesen, egy zászló alatt jelenjünk meg! Ahogy teltek az évek, úgy bővültünk, és nem csak a barátság hozott össze újabb tagokkal, hanem a VW iránti mánia is. Tagjaink között akadnak olyanok is, akik nem a konszern autóit vezetik, de mivel alapvetően haverok, barátok vagyunk, ez nem is feltétel. Az idő múlásával aztán egyre többen váltottunk a minőségi „germán termékcsalád” egy-egy típusára! Ott vagyunk minden nagyobb VW találkozón, illetve egyéb autós rendezvényeken. Idén májusban harmadik alkalommal került megrendezésre a klub-találkozónk, a Ratgarage Meet&Grill. Ezen felül igyekszünk jótékonykodni is, két alkalommal rendeztünk jótékonysági gyűjtéseket karácsonykor, ahol rendszeresen a Hűvösvölgyi Gyermekotthont és a Heim Pál Gyermekkórházat támogattuk. Idén zsinórban a negyedik alkalommal indult RatGarage különítmény a Wörthersee-hez, a GTI treffenre, valamint először sikerült standot kapnunk az AMTS-en! Több klubbal is jó viszonyt ápolunk, például a VWanted Kartel és a Prosztó Droszt Garage csapatával, a Volkswagen Konszern Klubbal és a Limited VW Club Sopronnal, hogy csak párat említsek. Reméljük, hogy a jövőben tovább tudjuk folytatni amit elkezdtünk, mind találkozók terén, mind a jótékonysági akcióink terén, és 2015-ben ismét szeretnénk kiállítani AMTS-en!


VW DEPO 2014/4

59


TÓPARTI TALÁLKOZÁSOK 60 60

VW DEPO 2014/4

VAN EGY DÁN SZÓ, AMIT NEM IGAZÁN LEHET MÁS NYELVRE LEFORDÍTANI, MERT CSAK A DÁNOK TUDJÁK, HOGY MIT JELENT. EZEN A GOLFON KERESZTÜL AZONBAN EGY KICSIT MI IS MEGSEJTHETJÜK, MILYEN LEHET VALÓJÁBAN EZ AZ ÉLETÉRZÉS.

HYGGELIG GTI SZÖVEG: VENDEL LAJOS, FOTÓ: VW DEPO


VW DEPO 2014/4

61


◼◼VW GOLF GTI TULAJDONOS Thomas Falk-Petersen, Dánia KAROSSZÉRIA 2006-os VW Golf GTI, egyedi (titkos!) színkód, szélesített sárvédőívek, elöl 5-, hátul 6 cm, polírozott Wiechers bukókeret az utastérben, Oettinger hátsó diffúzor, egyedi GTI logók hátul és az ajtókon, sötétített hátsó lámpák MOTOR 2.0 TFSI HGP stage 5 rendszerben átépítve, egyedi szívósor, Schrick vezértengely, egyedi kipufogó rendszer, Quaife önzáró differenciálmű

62

VW DEPO 2014/4

FUTÓMŰ German Air System V3 légrugó rendszer, Audi RS4 B5 első fékek, Golf 5 R32 hátsó fékek, Work VS XX 8,5x19 felnik, Hankook S2 Evo 225/35 gumik BELTÉR R-Line Sport első ülések, minden belső kárpit egyedileg vörös bőrrel készült, fekete kereszt öltéssel varrva, a tetőkárpit fekete alcantara vörös öltésekkel, csomagtér GTI logóval, a belső műanyagok karbonból elkészítve AUTÓHIFI Dynaudio (dán) hangszórók az ajtókban, Rainbow 10” mélnyomó, csúcskategóriás Genesis (angol handmade gyártmány) 5-csatornás erősítő


O

lyasmit képzeljünk el, mint amikor egy hosszas, kimerítő futás, vagy gyalog túra után megérkezünk, letusolunk, s egy kényelmes fotelben elnyúlva, kedvenc italunkat szürcsölgetve elönt a jóérzés: igen, ezt megérdemeltük! Autós nyelvre fordítva: a hosszas, fáradságos fizikai megterhelés marad, de fotel helyett itt kedvenc márkánk első üléseit kell érteni, s azt az érzést felidézni, hogy igen, most igazán jól esne egy kis korzózás a városban, vagy a hegyi szerpentinen, és a tájat nézve nem az jut majd az eszembe, hogy már megint csak hájat fejlesztünk itt az autóban ülve. Egyszóval, ez a fajta kellemes érzés önthet el mindenkit, aki rá- és belenéz néz ebbe a Golfba és egy kicsit is fogékony a géperejű hajtányok világára. Thomas Falk-Petersen nem a dán királyi család sarja, azonban mi máris egy kis képzeletbeli koronát helyezünk a fejére. Egy ilyen szintű kusztomizált GTI még a „nagy öregeknek” is a becsületére válna, nem hogy annak, aki élete első autóját hajtja, pár éves jogsival. Most persze azonmód előhozhatnánk a külföldi autóknál már annyiszor hangoztatott életszínvonal-mantrát, hogy bezzeg Dániában… Ott még a (…)arból is lehet várat építeni, vagy ha azt nem is, hát egy ilyen GTI-t biztosan, mivel emberünk csatornák kivitelezésére szakosodott egyéni vállalkozó. De most tekintsünk el a gazdasági különbségektől, és csak a dán életpálya modell, illetve a szocializáció pár érdekességére hívjuk fel a figyelmet. Ebben a skandináv országban gyermekkortól az önállóságra nevelik az embert. Már kis kamaszként főz, takarít otthon a csemete, attól függetlenül, hogy fiú-e vagy lány, majd 18 éves kortól általában önálló lakásban kezdenek saját egzisztenciát építeni. Dolgozni mennek, s utazni a világban, hogy tapasztalatokat szerezzenek. Ehhez minden segítséget meg is ad számukra az állam. Munkát találni találni ott is hasonlóan nehéz mint nálunk, de a vállalkozókat nagyban támogatják, s ezt Falk-Petersen úr is igazolhatja. Nem sokkal azután, hogy beindult az ipar, 2009 nyarán sikerült megvásárolnia élete első autóját, ezt

a 2006-os évjáratú GTI-t, mindössze 30 ezer kilométeres futásteljesítménnyel. „Mindig is bolondultunk az autós találkozókért… és a VW tényleg csúcs ebben a szcénában. Arról nem is beszélve, hogy mennyi sok upgradelési lehetőség létezik a Golfhoz. Folyamatosan lehet építkezni.” – jegyzi meg a tulajdonos azzal kapcsolatban, hogy miért a Golfra esett a választása. Egy helyi kereskedésben vette a GTI-t használtan, de kevés kilométerrel, teljesen széria állapotban. Úgy is mondhatnánk, teljesen a nulláról kezdte az építkezést néhány barátja segítségével. Amíg a sárvédőívek peremezését, illetve ugyanoda a szenzációs GTI-embléma besajtolását végezték, új, titkos recept szerint színt kevertek a festéshez. Igen, amit látunk, az bizony nem a ma oly divatos fólia, hanem valódi fényezés – köszönet a Lambach`s Garage-nak. A beltér fantasztikus ezzel az egyedileg készített vörös bőr kárpitozással, a fekete öltésekkel, a karbon mintásra fóliázott műanyag elemekkel. Az alapot az R-Line széria ülései adták. A tetőkárpit fekete alcantarából készült, itt viszont értelemszerűen vörös színű cérnával varrták a steppelést (AP Kabinedesign). Közben Thomas és társai kezelésbe vették a motort. A HGP készlet értékesítője minden segítséget megadott, de az intenzív fórumozás is jó néhány értékes infót szolgáltatott ahhoz, hogy félig-meddig házilagosan összerakják a kétliteres TFSI-t a HGP 5-ös fokozatú építőkészletével: új speciális HGP turbóval, öblösebb kipufogó rendszerrel, intercoolerrel, üzemanyagszivattyúval, befecskendezőkkel, és új szívósorral. Meg még kis millió egyéb aprósággal, amit hosszú lenne felsorolni. Most 420 lóerőt és 530 newtonmétert présel ki magából a kétliteres GTI. Azt gondolnád, hogy ez így egy versenymotor, és ennek megfelelően hosszú élettartamára senki nem kötne biztosítást? Tévedés! A tulaj elmondása szerint 2010 óta több mint 90 ezer kilométert futott a GTI komolyabb meghibásodás nélkül. Azt kívánjuk, a következő találkozásunkig is tartson ki!

A DÁNOK RAGASZKODNAK EGYEDI ELKÉPZELÉSEIKHEZ – ÜLÉSEK AZ R-LINE SZÉRIÁBÓL EGYEDI VÖRÖS BŐR KÁRPITOZÁSSAL

VW DEPO 2014/4

63


K

ENYEDI ZSOLT DEPOROS KÉPEI

ONSTANZ am BODENSEE

„Válság” – mondta hang nélkül, csak úgy önmagával beszélgetve Frau Elke Glaubenschmied. Egyre csak ez visszhangzott benne. Ezért is dolgozott annyit, vállalt egyre-másra túlórákat, foglalta le magát minden lehetséges módon és pillanatban. „Mintha a munkába menekülés megoldana bármit is…” Természetesen Ralf-Reinhardtra gondolt, aki autóbalesete óta csak árnyéka önmagának. A férfi kimagasló és sokoldalú filológustehetség volt, szinte végtelen energiával: összehasonlító nyelvészetből doktorált, avantgárd verseskötete jelent meg, négy nyelven beszélt, etimológiai tanulmányokat fordított, munkatársa volt számos kiadványnak, slágerszövegeket, filmforgatókönyveket, sőt, álnéven tudományos-fantasztikus novellákat írt, ráadásul adjunktus volt a híres Kugelspitzbadeni Kunstuniversitäten. Remekül érezte magát a bőrében, igazi extravertált alkotó volt, imádta a társaságot, mindenhez hozzászólt, anekdotázott, sziporkázó szóvicceket gyártott, és bármiben képes volt meglátni a szépséget. Könnyű volt húsz évesen beleszeretni, s gondtalanul vele élni: Csupa parti, utazás, millió barát…

Aztán, egy januárvégi éjjel telefonon hívták a traumatológiáról: Ralf-Reinhardt autóbalesetet szenvedett, lerepült az autópályáról, talán elaludt… De aggódásra semmi ok. Ó jaj, még hogy semmi! Még ma is érzi zsigereiben a pánikot… Igaz, nagyon fura volt az egész, az orvosok sem igazán értették. A vizsgálatok szerint a sofőr csodával határos módon semmilyen külső vagy belső, testi vagy idegrendszeri sérülést nem szenvedett. „Mintha az angyalok kezében lett volna, épp csak eszméletét vesztette!” – mondta a főorvos – „Persze, ez nem csak a csodának köszönhető, hanem a VW kimagasló biztonsági mutatóinak. Gondoljon csak bele, hölgyem, az a Bogár 130-cal lerepült a pályáról, és a hófödte mezőn többször is átpördült!” „Hát persze, a Volkswagen!” – emlékezett Elke. A férfi nem hiába volt hű a márkához. Évente cserélte Bogarait, mindig a legújabb modellt akarta, sportosat, full extrásat. Az utolsó kocsija pont ilyen volt, mint ami épp most csilingel el mellette. „Igen, hála az angyaloknak meg a VW tervezőinek: RalfReinhardt életben van.” És mégis, és mégis… Azóta minden más. A termékeny író a baleset óta egyetlen sort sem vetett papírra. A kultúrát nagy kanállal habzsoló zseni évek óta nem olvas, nem néz filmeket, nem kiváncsi semmire, nem akar senkivel sem találkozni. Az utazni imádó kalandor csak régi autós képeslapokat bámul órákon át. A szédült Miles Davis rajongó egész nap csak vacak elektronikus zenét hallgat. „Állítólag mindig olyan zenére vagyunk fogékonyak” – így Elke – „ami legbensőnk aktuális kérdéseire felel egy szavakon túli lélekfrekvencián. Vajon mik lehetnek Ralf-Reinhardt kérdései, melyekre csak a monoton szintetikus zörejek tudják a választ?”

64 64

VW DEPO 2014/4

A baleset után megélhetésüket biztosították a jogdíjak, így Elke otthon maradhatott. Minden idejét a férfival akarta tölteni, és mindent megtenni, segíteni, segíteni. Sikertelenül. „Válságban vagyok, zátonyra futottam” – folyton csak ezt hallotta. Aztán már ennyit sem. Társa lassan teljesen magába zárkózott, elutasított minden terápiát, minden kommunikációt. Aztán eljött egy pont, mikor már nem bírta tovább, ki kellett mozdulnia. Munkát vállalt, egyre többet, csak hogy lefoglalja magát, s elbújjon a megoldhatatlannak tűnő probléma elől. A férfi életének hajótörése már saját kudarca is volt. Minden áldott nap hajnalban kelt, buszra szállt, szelíden tette a dolgát az irodában, aztán hazaindult, bevásárolt, főzött, alázatosan végzett minden házimunkát. De beszélgetni már nem volt kivel. Együtt éltek – külön. „Ez így nem vezet sehová, a munkamánia nem segít, csak elfed, szétmázol mindent, de meg nem old semmit. De hát mit tehetnék én? Mégis mit tehetnék? Ki tudja, ki tudhatja, hogy van-e megoldás, s ha van, akkor alkalmazható-e? Talán… semmit sem kell tennem. Talán csak vég nélkül ugyanazt, mint amit eddig. Vagy, meglehet épp a teljesen ellenkezőjét! Ha valamit túl sokáig ugyanúgy próbálunk megoldani, a stagnáló eredménytelenség arra figyelmeztet, hogy gyökeresen változtatnunk kell cselekvésünk irányán. A dolgok pangó tökéletlenségéből sokszor semmi más, csak a dolgok hiányának megtapasztalása mutathat kivezető utat.” Ahogy megszokott útvonalán hazafelé tartott, agyában egyre csak egy fura dallamfoszlány ismétlődött. Zavarta a buta hangsor, de szabadulni nem tudott tőle. Mint mikor beakad a tű a lemezen. Épp a Graf Zeppelin hotel cifra épülete előtt járt, mikor hirtelen megértette a dallamtöredék valódi üzenetét. Cselekednie kell. Le kell emelnie a beakadt hangszedőt, meg kell fordítania a lemezt, különben sosem szólalhat meg a korong B oldala. Nyilvánvaló, hogy a férfi élete nincs veszélyben, el tudja látni magát. Az is világos már, hogy az ő érte hozott összes áldozata sem tudja kihúzni reményvesztettségének gödréből. Így értelmetlen az ottléte, kilátástalan az élete. Így ő maga is felemésztődik végül. Ezt pedig nem hagyhatja, saját maga ellen nem fordulhat, tovább már semmiképp sem. Ma este ki fogja végre mondani, hogy elmegy. Délután még elhozza a lemezboltból a nemrég megrendelt legújabb Tangerine Dream albumot, a közeli antikváriumban vesz neki egy pár régi képeslapot, majd a sarki Weinstubéban egy üveggel kedvenc vörösborukból. Holnap kora reggel aztán összecsomagol, felmond a munkahelyén, és végleg elköltözik. Rövid időre megszáll a Boden-tó túlpartján Lindauban, a Sünfzenben, ahol a húga pincérnősködik. Aztán tovább, messze, a lehető legmesszebb régi életének romjaitól. Mi is van a legtávolabb? Fehmarn szigete. Igen, az jó lesz. Ó, az egészen biztosan jó lesz!


VW DEPO 2014/4 2014/4

65


ez lesz

2014/5 151. SZÁM

A KÖVETKEZŐ VW DEPO 2014. SZEPTEMBER 8-ÁN JELENIK MEG!

VW depo Megjelenik minden másodikhónap első hetében, a WendellPress kiadásában Ára: 990 Ft. Előfizetve: 792 Ft Előfizetési díj egy évre: 4.750 Ft Szerkesztőség: 3104 Salgótarján, Pf. 8. Tel./fax: (32) 441-603 Infoline: (30) 323-5840 www.vwdepo.hu Email: info@vwdepo.hu Kiadó, lapigazgató: Vendel Lajos Főszerkesztő: Vendel Attila Felelős szerkesztő: Molnár Rita Munkatársak: Enyedi Zsolt, Gudász Gábor, Jávor Tamás, Roland Erne, Stephan Szantai, Szepes Gábor Fotó: WendellPress és a jelzett szerzők

Oh, ember, TDI Oemmel – becsippelt Passat Variant csúcs extrákkal

Tervezőszerkesztő: László Zsuzsa Huneyman Nyomda: PAUKER Holding Kft. Felelős vezető: Vértes Gábor ISSN 1587-3633 © 2001 Minden jog fenn tartva WendellPress Terjesztés: Lapker Rt. WendellPress Megrendelhető a kiadó címén

Mindent a szemnek… munkagép 1977-ből

Külföldre előfizethető a Hungaropress Kft-nél: H-1097 Budapest, Táblás u. 32. Tel.: (36-1) 348-4064 Fax: (36-1) 348-4050 Email: elofizetes@hungaropress.hu +36-1-348-4064 Hirdetésfelvétel: a kiadó címén A VW Depóban meg jelenő fény­ képek és írások felhasz nálásá hoz a kiadó engedélye szük séges. Olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy lapunk szer kesz tési, nyomdai mun ká­ la tai két hónapnál több időt vesz nek igény be. Kérjük, hogy ezt a tényt a küldött anyagok nál vegyék figye ­ lem be. Nem kért kézira tot csak fel­ bélyeg zett válasz boríték ellenében küldünk vissza. A lap írásaiban közölt in for­ mációk pon tosságáért a kiadó nem vállal felelősséget. A VW Depo a Volkswagen tulajdono­ sok, veze tők, rajongók lapja. A maga­ zin füg getlen a már ka magyaror szági im port ő ré től, forgalmazóitól, vagy bár milyen klub tól, szer vezett ől.

És mi látszik még a műhelyben? Látszik egy bogárhát…

66

VW DEPO 2014/4www.golftalalkozo.hu

A harmadik.

Golf-találkozó: szeptember 27., Hungaroring A márka rajongói számára kötelező program lesz az idén már harmadjára megrendezésre kerülő Golf-találkozó, ahol a több, mint 30 millió példányban gazdára talált ’bestseller’ 40 éves jubileumát a gyengébb nemnek szóló programokkal, gyerekműsorral, játékokkal, koncerttel és tombolával ünnepeljük. Az eredeti állapotú vagy éppen tuningolt modellek, az itt bemutatkozó új Sportsvan és a 204 LE-s, mindössze 1.5 liter (!) fogyasztású, hibrid Golf GTE mellett a gyárból érkező egyedi változatok is kiállításra kerülnek. A www.golftalalkozo.hu oldalon regisztráló Golf-tulajdonosok közül 300 a rendezvény központi helyén, a Forma 1-ből ismert Paddock részen parkolhat, ahol az összes látogató megcsodálhatja a járművét. Ráadásul a regisztrált Golf-tulajdonosoknak idén is lehetőségük lesz a versenypályára felhajtani. Természetesen a látogatók nem csak Golffal érkezhetnek a Ringre. Minden Volkswagen és nem Volkswagen tulajdonost örömmel látunk a rendezvényen, amelyre mindössze 300 Ft a belépődíj!