Page 1

Presentatiegids V.V. Westerwolde Foto: Bart Pleiter

1

Seizoen 2011/2012


Presentatiegids V.V. Westerwolde

2

Seizoen 2011/2012


Voorzitter Jan Hebers: De uitstraling die we als vereniging voor ogen hebben Wanneer u dit leest betekent dat, dat onze vernieuwde presentatiegids bij u is afgeleverd en ik mag wel zeggen een “geweldig” naslagwerk waar u nog veel plezier en info uit kunt halen. Een dankwoord dan ook van onze kant richting Bart Pleiter, die zich op een geweldige manier heeft ingezet om deze tot stand te laten komen. Ook betekent het dat het voetbalseizoen weer is begonnen, de hoge heren van de KNVB hebben gemeend om dit seizoen maar eens op tijd te beginnen i.v.m. het komende EK, maar voor veel elftallen en 7-tallen betekent dit toch ook wat problemen door de vakanties die nog niet zijn, of waren afgelopen. Als vereniging en als bestuur zijn we druk doende geweest en nog, met de bezetting van alle elftallen en 7-tallen, zowel aangaande leiders, als aangaande trainers. Bij onze jeugd zijn alle posities nu bezet en praten we op dit moment op een constructieve wijze met de V.V. Alteveer, om te komen tot een samenwerking i.v.m. ons en hun dameselftal. Wanneer er hierover concreet nieuws is te melden, zullen we niet schromen om u op de hoogte te brengen. Als laatste hebben we voor onze zaterdagafdeling ook een nieuwe trainer gevonden in de persoon van Frans Smit. Frans is natuurlijk geen onbekende voor ons en hij gaat de heren trainen op de maandag en woensdagavond en zal dit gaan combineren met zijn trainerschap bij de buren, de V.V. Veelerveen. We wensen Frans vanaf deze kant dan ook veel succes en plezier bij onze vereniging. Aangaande bezetting op andere vlakken heeft er ook het een en ander plaats gevonden, zo zullen vanaf heden de heren H. Vieregge, B. Dekker en A. Hebers het hoofdbestuur komen versterken en heeft de heer K. Oosterbaan zich opgeworpen om de taken van ons aller Heiko Teuben op zich te nemen als terreinman voor Vlagtwedde. Heiko is eind april geridderd in de Orde van RTV Noord, maar dit is nog te weinig om aan te geven wat hij voor onze vereniging heeft betekend. Heiko, heel hartelijk dank! Zoals u waarschijnlijk ook wel heeft gemerkt zijn de harde werkers van de Boumij druk bezig in Vlagtwedde om ons nieuwe kunstgrasveld aan te leggen. Hierin is door het weer enige vertraging opgelopen, maar er wordt nog steeds vanuit gegaan dat het er uiterlijk eind september allemaal ‘Pico Bello’ bij ligt. Ook ons hoofdveld wordt in deze niet vergeten en ook hier zal nog een grote metamorfose plaats gaan vinden, we kunnen vanaf deze plek wel alles gaan verklappen, maar ik zal zeggen, laat u straks verbazen. Aangaande verbouw/nieuwbouw van onze kantine en kleedkamers is de bouwcommissie druk in gesprek met de gemeente Vlagtwedde om de laatste puntjes op de zogenaamde i te zetten. Als vereniging willen we ook graag dat het nu in de afrondende fase komt, we krijgen straks werkelijk een prachtig mooi sportpark en daarbij horen ook faciliteiten die horen bij deze tijd. Een nieuwe, modernere en grotere kantine geeft dan de uitstraling die we als vereniging voor ogen hebben en die wie u als leden willen bieden. We weten dat het nu al enige tijd duurt, maar dit is geenszins de bedoeling van ons als vereniging en bouwcommissie, sommige zaken duren nu eenmaal een poosje en soms moeten we wachten tot we weer verder kunnen. Zo gauw als we nieuws hebben hierover zullen we u, op welke manier dan ook, op de hoogte brengen. Met groot plezier kunnen wij u melden dat onze “Jan Wilts” inmiddels het revalidatiecentrum in Veendam heeft mogen verlaten en dat hij thuis met de goede zorgen van Tiny verder werkt aan zijn herstel. Ik denk dan ook dat ik namens een ieder spreek als ik zeg: Jan, beterschap en kalm aan gaan doen, want vaak wil je te snel en hopelijk zien we je weer gauw op de velden, maar eerst maar even voor de bar in plaats van erachter. Namens het hoofdbestuur van de V.V. Westerwolde Jan Hebers interim-voorzitter P.S. Binnen afzienbare tijd ontvangt u van ons de uitnodiging voor de jaarvergadering. We rekenen op uw aller komst. Alvast bedankt! Nieuwe opzet clubbladen: Vanaf dit seizoen zal net als het complex van Westerwolde ook het clubblad een verandering ondergaan. Eenmaal per seizoen zal deze presentatiegids uitkomen. Verder zullen er 5 ‘Free-Kicks’ uitgegeven worden, welke digitaal worden verspreid en nog in kleine oplage worden gedrukt. U kunt zelf nog altijd stukjes insturen op het mailadres freekick@vvwesterwolde.nl Kijk voor alle informatie over dit onderwerp op pagina 50. Bart Pleiter, Redactie clubbladen en presentatiegids V.V. Westerwolde

Presentatiegids V.V. Westerwolde

3

Seizoen 2011/2012


V.V. Westerwolde: Opgericht 24 augustus 1955 Bestuur en kader: alle adressen en telefoonnummers op een rij.

Bestuur

Jeugdcommissie

Voorzitter: Dhr. Jan Hebers voorzitter@vvwesterwolde.nl 06-30959812

lid: Boelo Dekker jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl 0599-312508 / 06-10807719

Vice voorzitter: Alex Otto hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl 0599-312777

lid: Berry de Vries jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl 06-18311560

Secretaris: Simone Oosterbaan secretariaat@vvwesterwolde.nl 0599-313002

lid: Wim Smid jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl 599-312508 / 06-10553255

Penningmeester Vacant penningmeester@vvwesterwolde.nl kandidaat: Henk Vieregge (0599-

lid: Berend Tonnis jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl 06-25028819

Bestuurslid:

hoofdtrainers

vacant hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl kandidaat: Arend Hebers (06-12686605)

Zondagafdeling Jos de Vrieze hoofdtrainerzondag@vvwesterwolde.nl 06-41453732

Bestuurslid: vacant hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl Kandidaat: Boelo Dekker (0599-312808)

Zaterdagafdeling Frans Smit hoofdtrainerzaterdag@vvwesterwolde.nl

0599-322522 Bij afgelastingen is de website (www.vvwesterwolde.nl) de eerste bron. Als er een algehele afgelasting van het programma is, wordt dit bekend gemaakt via de radio en via NOS-teletekst pagina 603. Mocht er incidenteel een wedstrijd afgelast worden dan krijgt u dit via de leiding van uw team te horen.

Ereleden Dhr. J.G.J Nieken Dhr. H. de Groot Mevr. B. Boekelo Dhr. H.W. Boekelo Dhr. C.J. Groen

andere telefoonnummers 1979 1979 2001 2001 2001

Presentatiegids V.V. Westerwolde

kantine: consul: sponsoring: clubblad/presentatiegids: website:

4

0599-312828 0599-313163 06-30959812 06-10897337 0599-312508

Seizoen 2011/2012


Inhoudsopgave 07 09 10 11 13 14 15 16 17 21 25 29 32 33 37 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52

Colofon

Algemene clubinformatie

V.V. Westerwolde Opgericht 24 aug. 1955

Organisatie V.V. Westerwolde Jeugdbestuur V.V. Westerwolde

Postadres Postbus 53 9540 AB Vlagtwedde

Commissies Contributie & lid worden

Accommodatie Sportpark ‘De Barlage’ Spetsebrugweg 1 9541 XV Vlagtwedde

Jan Waalkens: Zelf voetballen blijft het leukst vvwesterwolde.nl: Actualiteit voorop Historie: Meer dan tachtig jaar voetbal

Hoofdsponsoren Vesting Bourtange P.C. Rendering Zaal 12

Zondag 1 Zaterdag 1 Dames 1

Redactie Bart Pleiter

Overige senioren teams Druk RCG Grafimedia

Hluhluwe Stars Junioren

Oplage

375

Pupillen Trainings- en speeltijden Boelo Dekker: Trainer met passie en ambitie Vrijwilligers activiteiten & merchandise Sponsoring complex Erik Wilts: Massage Therapie Vlagtwedde De aller jongste talenten: Kabouters Communicatie V.V. Westerwolde: media en pers basisregels: Voor een winnende club sponsoren

Presentatiegids V.V. Westerwolde

Sebastiaan Beukema Wakker

5

Seizoen 2011/2012


Presentatiegids V.V. Westerwolde

6

Seizoen 2011/2012


Foto: Bart Pleiter Foto: Bart Pleiter

Algemene clubinformatie Voetbal Vereniging Westerwolde Opgericht

Social media

24 augustus 1955

www.twitter.com/#!/VVWesterwolde www.vv-westerwolde.hyves.nl

Correspondentieadres Postbus 53 9540 AB Vlagtwedde

Sportpark de Barlage Spetsebrugweg 1 9541 XV Vlagtwedde 0599-312828

Aanvang thuiswedstrijden

Website

Supportersvereniging

www.vvwesterwolde.nl

Andries Huisinga 0599-313163

Zondag 1: 14.00 uur Zaterdag 1: 14.30 uur

Clubkleuren Rood – Wit Tenue Shirt: Rood Broek: Wit Sokken: Rood

Inschrijvingen Simone Oosterbaan 0599-313002 secretariaat@vvwesterwolde.nl

Enkele handige telefoonnummers: Kantine: 0599-312828 Afgelastingen: 0599-313163 Teletekst: Afgelastingen: NOS 603 Emailadressen: freekick@vvwesterwolde.nl webmaster@vvwesterwolde.nl voorzitter@vvwesterwolde.nl secretariaat@vvwesterwolde.nl jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl

Knvb relatienr. BB-BG-49R

Presentatiegids V.V. Westerwolde

7

Seizoen 2011/2012


Hoofdweg 17 9945 PA Wagenborgen Tel. (0596) 54 14 74 Fax (0596) 54 27 42

www.vertisol.nl

Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie Gert Vieregge Vlagtwedderstraat 13 9545 TA Bourtange Tel: 0599-354221 Fax: 0599-345259 Mob: 06-51815659 Wim Wilts Tel: 0599-313069 Mob: 06-53446172 Email info@vieregge-wilts.nl

Presentatiegids V.V. Westerwolde

8

Seizoen 2011/2012


Organisatie V.V. Westerwolde: Hoofdbestuur

Dhr. Jan Hebers

Mevr. Simone Oosterbaan

Dhr. Alex Otto

voorzitter voorzitter@vvwesterwolde.nl 06-30959812

secretaris secretariaat@vvwesterwolde.nl Wedstrijdsecretariaatsenioren@vvwesterwolde.nl 0599-313002

bestuurslid / vice voorzitter Hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl 0599-312777

Hoofdbestuur V.V. Westerwolde 2011-2012

Dhr. Henk Vieregge

Mevr. Tiny Wilts

Dhr. Arend Hebers

penningmeester@vvwesterwolde.nl penningmeester 0599-

hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl bestuurslid 0599-313129

hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl bestuurslid 06-12686605

Kijk voor de meest up-to-date samenstelling en foto’s op de website of de digitale versie van de gids.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

9

Seizoen 2011/2012


Jeugdcommissie V.V. Westerwolde

Dhr. Boelo Dekker

Dhr. Berry de Vries

F, E & D

C&B

jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl

jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl

0599-312508 / 06-10807719

06-18311560

Dhr. Wim Smid

Dhr. Berend Tonnis

F, E & D

MC1 & MD1

jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl

jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl

0599-312508 / 06-23740182

06-25028819

Voor het interview met jeugdcommissielid Boelo Dekker: pagina 41 Het jeugdbeleidsplan is te vinden op de website. (clubinformatie > huisregels > jeugdbeleidsplan)

Presentatiegids V.V. Westerwolde

10

Seizoen 2011/2012


Commissies Nieuwbouw/verbouw Flip Strootman Henk Hebers

06-25111361 0599-354580

Boelo Dekker

06-10807719

Media Arend Hebers Boelo Dekker

bestuurslid webmaster

06-12686605 06-10807719

Wim Smid

webmaster

06-10553255

Bart Pleiter

webmaster 06-10897337 freekick@vvwesterwolde.nl Free Kick bartpleiter@live.nl presentatiegids E-mailadres websitebeheerders: webmaster@vvwesterwolde.nl Beheercommissie Tiny Wilts Andries Huisinga Koos Oosterbaan

Kantine Scheidsrechters Complex

0599-313129 0599-313163 0599-313002

Activiteiten (heroprichting) Harm Jan Pleiter

0599-312648

Voor de activiteiten commissie is de V.V. Westerwolde nog op zoek naar enthousiaste personen. Commercieel Bennie Alting Johan Kruize

commercielecommissie@vvwesterwolde.nl

Gerard Lode Kris de Roo Vrijwilligers Tiny Wilts

0599-313129

Bartel Geleijnse

Presentatiegids V.V. Westerwolde

11

Seizoen 2011/2012


Presentatiegids V.V. Westerwolde

12

Seizoen 2011/2012


Contributie Contributietarieven V.V. Westerwolde seizoen 2011/2012 Leeftijdscategorie

Soort betaling

18+

Incasso Overboeking Incasso Overboeking Incasso Overboeking Incasso Overboeking incasso overboeking Incasso Overboeking

12 t/m 17 8 t/m 11 0 t/m 7 Kabouters Steunend lid/donateur Steunend lid met functie Spelend lid met functie

Contributie per seizoen € 120,€ 132,€ 80,€ 92,€ 70,€ 82,€ 50,€ 62,n.v.t. n.v.t. € 27,50 € 30,50 Gratis

Extra per acceptgiro € 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,-

50 % korting

Contributie per kwartaal € 30,€ 33,€ 20,€ 23,€ 17,50 € 20,50 € 12,50 € 15,50 € 8,50 € 11,50 n.v.t. n.v.t. Gratis 50 % korting

Lid worden: In drie stappen! Lid worden bij V.V. Westerwolde wordt je in drie stappen. Vul het aanmeldingsformulier in, deze is op de site te vinden (clubinformatie > ledenadministratie > lid worden). Belangrijk is dat u het formulier volledig invult. Een onvolledig ingevuld aanmeldingsformulier krijgt u retour of u wordt gebeld. Vul het machtigingsgedeelte ook volledig in. Automatische incasso is verplicht. Zorg dat het bankof girorekeningnummer is ingevuld en zorg dat het formulier ook ondertekend is door de rekeninghouder. De laatste stap is het inleveren van het formulier op onderstaand adres: Secretariaat V.V. Westerwolde Postbus 53 9540 AB Vlagtwedde

Max Oostenrijk

Presentatiegids V.V. Westerwolde

13

Seizoen 2011/2012


Jan Waalkens: Zelf voetballen blijft het leukst Jan Waalkens is nog altijd fit. Inmiddels heeft hij een lange carrière bij de club achter de rug. Verschillende functies heeft hij bekleden, maar zelf voetballen blijft toch het leukst. Om te beginnen, hoelang ben je al actief bij de vereniging? Mijn toenmalige meester, meester Zwaagman, vormde de aanleiding dat ik me aanmeldde bij de voetbalvereniging Westerwolde. Ik was denk ik een jaar of negen. Meester Zwaagman gaf les op de lagere school en was ook trainer bij de jeugd van de voetbalvereniging. Tegenwoordig kunnen kinderen op jongere leeftijd lid van de voetbalvereniging worden; toen bestonden de F- en E-junioren nog niet. Met een kleine onderbreking van geloof ik drie jaar (FC Ter Apel) ben ik steeds lid van Westerwolde geweest. Je hebt verschillende functies al binnen de club gehad. Blijft voetballen altijd mooier dan andere functies? Dat is denk ik wel waar. Zelf actief bezig zijn met het spelletje blijft het leukst. Alhoewel de werkzaamheden die ik binnen de vereniging heb gedaan, mij ook altijd veel plezier hebben bezorgd. Bij bijna alle werkzaamheden die binnen een vereniging worden verricht, heb je te maken met mensen. Mensen die eigenlijk allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk je club zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Samen iets neerzetten. Als dat dan ook nog gelukt, dan geeft dat een goed gevoel. Je zat bij het kampioensteam van eind jaren tachtig. Wat was er zo bijzonder aan dit team? Ja, wat was er zo bijzonder aan dit team? Het is vrij simpel. Je verdeelt het best de gescoorde doelpunten en de tegendoelpunten over de tegenstanders en dan sta je aan het eind van de rit bovenaan. Aan welke voorwaardes moet een team voldoen om kampioen te kunnen worden volgens jou? Kwaliteit, inzet, sfeer, teamgeest zijn zaken die van groot belang zijn om kampioen te kunnen worden. Dit waren ook wel de zaken die ons het kampioenschap hebben bezorgd. Was je een scorende speler? Ik stond niet in de voorhoede, maar ik maakte wel een aantal doelpunten per seizoen. In het jubileum boek van het vijftig jarig bestaan staat vermeld dat je weinig penalty’s miste. Strafschoppen benutten is ook een kwaliteit, mee eens? Ja, wat moet ik hiervan zeggen. Ik kijk wel uit dat ik hier geen wijsheden ga verkondigen. Als ik er binnenkort een mis, dan krijg ik de volle laag. Een penalty kan erin, maar ook niet. Wie een penalty neemt, kan hem missen. Simpel toch?! Na je actieve carrière bij zondag 1 begon je als trainer bij zaterdag 1, van waar deze stap? Gert Wiegers heeft mij gevraagd of ik trainer wilde worden bij de zaterdag. Met het eerste van de zondag waren we kampioen geworden en het was voor mij een uitdaging om als trainer/speler te gaan functioneren bij de zaterdag. Ook op deze periode kijk ik met plezier terug. Het eerste jaar dat ik de zaterdag trainde ben ik toen de trainer/coach cursus gaan volgen. Op de zaterdagochtend hadden we vaak praktijk op de cursus en de zaterdagmiddag was bezet met voetbal van Westerwolde. Tegenwoordig sta je iedere zondagochtend nog op het veld bij het derde. Nog altijd fit dus. Gelukkig wel. Zo pas kwam het nog ter sprake. Zelf voetballen is het leukst. Ik hoop het nog een tijdje vol te kunnen houden.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

14

Seizoen 2011/2012


Website info

vvwesterwolde.nl: Actualiteit voorop Waar V.V. Westerwolde groeit, doet de internet site dat ook. In het seizoen 2010/2011 heeft de site een nieuw recordaantal bezoekers getrokken. In het seizoen 2009/2010 vonden er bijna 12.000 bezoeken plaats, een seizoen later was dit iets meer dan 19.000. Met in het weekend bijna honderd bezoeken per dag en door de week ongeveer 60 doet de site het goed. Speerpunt van de site is actualiteit. Via de nieuwsberichten verspreid de V.V. Westerwolde haar nieuws en ook de standen, uitslagen en aankomend wedstrijdprogramma zijn altijd actueel. Naast het voorzien van nieuws heeft de website nog twee andere taken, informeren en amuseren. Alle clubinformatie, van het bestuur tot de historie, staat op de site. Het amuserende gedeelte bestaat uit fotoverslagen van wedstrijden, columns, wedstrijdverslagen en video’s. op de bezoekers langer aan de website te binden zijn we op dit moment nog bezig de interactiviteit the verhogen en de informatie nog afwisselender te maken. De website zal daardoor, ook in de loop van komend seizoen, steeds veranderen. Doel hiervan is de site tot een volledig element te vormen binnen de club waar iedereen zijn of haar informatie makkelijk op kan vinden. Sponsoren kunnen adverteren op de site door een banner per seizoen te kopen. Deze banner komt dan op iedere pagina links in beeld te staan. Een groot bereik door het aantal bezoekers per dag, de relatief lage kosten van deze vorm van sponsoring en het sportieve imago zorgen voor een uitstekende sponsormogelijkheid. Enige interactiviteit vindt plaats door de ‘respect’, ‘vind ik leuk’ en ‘tweet’ buttons onderaan iedere pagina. Hiermee zijn de social media goed geïntegreerd in de site. Wilt u via twitter op de hoogte blijven van V.V. Westerwolde, dan kan dat. Volg @VVWesterwolde en twitter mee met #vvwesterwolde. Voor vragen over de site kunt u contact opnemen met de webmasters (webmaster@vvwesterwolde.nl) voor sponsoring kunt u dit doen met zowel de webmasters als met de commerciële commissie.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

15

Seizoen 2011/2012


Historie: Meer dan 80 jaar voetbal De V.V. Westerwolde is opgericht op 24 augustus 1955. De verenigingen uit Bourtange en Vlagtwedde gingen toentertijd samenwerken. Dertig jaar hiervoor, in 1925, voetbalde men al in Bourtange. Over stropdassen, geen doelen en smokkelen. Het begon allemaal met de Bourtanger Sport Club (BSC). Anno 2011/2012 zal het veld in Bourtange sluiten en wordt er niet meer gevoetbald, na ruim 80 jaar. In 1932 werd de BSC te Bourtange opgericht. Op een stuk heidegrond van 3 hectare voetbalden jonge mannen. Spelregels hanteerde men in de begintijd nog niet en ook doelpalen waren niet aanwezig. Men speelde nog in overhemd met stropdas. De tijden zijn veranderd.

Chronologie 1920 voetbal in Vlagtwedde V.I.A. (Vlachtwedde In Aktie) 1925 Eerste voetbal in Bourtange 1932 Oprichting BSC Jaren ’30 Verandering naam: V.I.A. wordt V.V.V (Voetbal Ver. Vlagtwedde) 16 juni 1945 Oprichting Vlagtwedder Sport Vereniging (V.S.V.) 1945 Oprichting S.V.B. in Bourtange (Sport Vereniging Boertange) 24 aug. 1955 Oprichting V.V. Westerwolde in café Borgeld te Bourtange 2011 Het veld in Bourtange wordt gesloten. Voortaan speelt V.V. Westerwolde haar wedstrijden alleen nog in Vlagtwedde.

In de volksmond heette de club al snel de ‘Bourtanger Smokkel Club’ . Een veel verdere uitleg is hierbij niet nodig. Uit de verhalen ontstaat het beeld van kwajongens die samen voetballen. Eendracht was een kern begrip. Toen Hendrik Kwak het veld uit werd gestuurd voor een niet gepleegde overtreding sprong Mettinus Bruning onmiddellijk voor hem in de bres. ‘As doe n keerl bist, stuur mie d’r din ais oet’! Scheidsrechter Wesselink kon zich hier wel in vinden. ‘Mor din gaist doe veur mie aan’ vond Bruning daarop en joeg de scheidsrechter na, hem rakend waar hij hem raken kon. Na de fusie in 1955 met de vereniging uit Vlagtwedde, waaruit Westerwolde geboren werd, kon men alleen nog maar terugkijken en dromen van de glorie van weleer. Na meer dan 80 jaar zal er helemaal niet meer in clubverband gevoetbald worden in Bourtange. Bourtange zal dan ook op de periode na 1955 alleen kunnen terugkijken en dromen van de glorie van weleer. Het team van BSC bestond uit: Willem Houwen, Mettinus Bruning, Hendrik Kwak, Cornelis van Lenning, Frederik Lenting, Hendrik Lich, Commies Theune, Frederik Koolhof, Nanne Wams, Harm de Wit, Gerrit Aeilkema, Tiemen Lulofs, Jan Kamping, Commies van Dijk en Jacob Ophof

Presentatiegids V.V. Westerwolde

16

Seizoen 2011/2012


Foto: Bart Pleiter

Selectie zondag 1 2011/2012 Naam

Positie

Relatienummer

Geboortedatum

Zondag 1 sinds

Jarno Kip Henk Hebers

Doel Doel

FYRM61U BHDL34M

08-01-1994 05-07-1985

2010 2003

Leo Teuben Jeroen Eibergen Peter Rendering Bart Pleiter Alexander Okken Arend Hebers

Verdediging Verdediging Verdediging Verdediging Verdediging Verdediging

BHDK47N BHDL39R BHDL38Q FQNF187 FGQD40L BHDL40V

22-10-1970 27-07-1985 08-12-1984 01-03-1992 04-09-1988 23-01-1984

1990 2002 2002 2008 2005 2005

Arnold Santing Arjen Heidekamp Ferdy Kuiper Rommert Dijk Matthijs Boels

Middenveld Middenveld middenveld middenveld Middenveld

BHDL16I FYRR50R FQQP319 FVKW35R FVJL393

25-05-1984 27-04-1995 25-08-1993 10-02-1993 23-11-1993

2002 2010 2009 2009 2010

Roy de Jongh Erik Bunt Bartel Geleijnse

Aanval Aanval Aanval

FWVP04W FQQP30I FSJB54N

11-05-1994 24-03-1990 25-08-1993

2011 2011 2009

BGWR04P BHDK088 GHKX89C

02-04-1986 29-03-1965 19-06-1968

2010 2011 2011

Jos de Vrieze Gerrie Heidekamp Jacob v.d Heide

Trainer leider leider

Vertrokken spelers

Naar

Nieuwe spelers

Van

Jan Hebers Bennie Santing Jeroen v/d Zwam

Zondag 2 Zondag 2 The Knickerbockers

Erik Bunt Roy de Jongh Alain Trakzel

Zaterdag 2 Veendam 1894 FC Ter Apel ‘96

Presentatiegids V.V. Westerwolde

17

Seizoen 2011/2012


Competitie-indeling Competitie-indeling 5F Farmsum 1 JVV 1 Meeden 1 Nieuweschans 1

Oldambtster Boys 1 Oosterhoek 1 SC Scheemda 1 THOS 1

Wedde 1 WEO1 Drieborg 1 Westerwolde 1

Programma zondag 1 Datum

Thuis

04-09-2011 11-09-2011 18-09-2011 25-09-2011 02-10-2011 09-10-2011 16-10-2011 30-10-2011 06-11-2011 13-11-2011 20-11-2011 04-12-2011 11-12-2011

Westerwolde JVV Westerwolde Nieuweschans Westerwolde Oldambtster B. Westerwolde Scheemda Wedde Westerwolde Oosterhoek Farmsum Westerwolde

uit

Datum

Thuis

Farmsum Westerwolde WEO Westerwolde Drieborg Westerwolde THOS Westerwolde Westerwolde Meeden Westerwolde Westerwolde JVV

12-02-2012 19-02-2012 11-03-2012 18-03-2012 08-04-2012 15-04-2012 29-04-2012 06-05-2012

WEO Westerwolde Drieborg Westerwolde Westerwolde Westerwolde Meeden Westerwolde

Trainer: Jos de Vrieze

06-41453732

Leiders: Gerrie Heidekamp Jacob v/d Heide

0599-312261 0599-312260

Thuiswedstrijden: Trainingstijden:

aanvang 14.00 dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Kledingsponsor:

Zaal 12

De uitwedstrijd tegen THOS staat nog niet in het programma vermeld.

Belangrijke informatie hoofdtrainerzondag@vvwesterwolde.nl

-

Westerwolde Nieuweschans Westerwolde Oldambtster B. Scheemda Wedde Westerwolde Oosterhoek

-

gerrieheidekamp@hetnet.nl j.vd.heide1@hotmail.com

Wilhelminastraat 37 9541 AN Vlagtwedde

Presentatiegids V.V. Westerwolde

uit

18

Ferdy Kuiper z

Seizoen 2011/2012


Jos de Vrieze: Eindigen bij de top vijf Wat kunnen we komend seizoen verwachten van Westerwolde Zondag 1? Dat is moeilijk te zeggen. We zijn in een compleet andere competitie terecht gekomen in vergelijking met vorig jaar. Alleen JVV en Wedde zijn voor ons bekende tegenstanders. Het is dus lastig inschatten als we ons willen vergelijken met de tegenstanders. Als ik kijk naar ons eigen team, dan denk ik dat we, ondanks een te lage positie op de ranglijst, ons goed hebben ontwikkeld afgelopen jaar. We zijn een team dat echt wil proberen te voetballen. Als we de lijn van vorig jaar kunnen doortrekken en ons op een aantal punten kunnen verbeteren, dan denk ik dat wij bij de top vijf kunnen eindigen. We hebben een aantal nieuwe spelers bij de selectie gekregen en veel jonge jongens uit het tweede kloppen ook op de deur. Ik denk dat wij dit jaar een mooi jaar tegemoet kunnen gaan. We hebben met Gerrie Heidekamp en Jakob v.d. Heide er twee leiders bij gekregen. Dit is denk ik een prima aanvulling bij de selectie. Als wij alle koppen weer dezelfde kant op krijgen, dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij goed mee kunnen doen. Afgelopen seizoen ontbrak het aan scoringsdrift, is dit opgelost? Dit was inderdaad ons grote probleem afgelopen seizoen. We konden qua voetbal iedere keer wel redelijk mee komen, alleen ontbrak het ons aan het afmaken. We hebben er twee spitsen bij gekregen die ons kunnen versterken. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat de spitsen van afgelopen seizoen het in zich hebben om ook die doelpunten te maken, die wij afgelopen seizoen misten. Als we dit jaar verder van ons eigen doel af kunnen voetballen, waardoor de spitsen minder op een ‘’eilandje’’ komen te staan, dan denk ik dat wij voor meer doelpunten gaan zorgen dan afgelopen seizoen. Een andere verandering is de competitie-indeling, alleen Wedde en JVV kennen we van afgelopen seizoen, zoals je al zei. Is dit lastig? Klopt. Dit is inderdaad lastig. het lastig inschatten met wat voor tegenstander je te maken hebt. Afgelopen seizoen wisten wij vaak de speelwijze en sterke en zwakke punten van tegenstanders wel. Dit zal dit seizoen anders zijn. Aan de andere kant is het zo, dat als je je eigen spel speelt en doet waar jezelf goed in bent, het niet zoveel uit maakt of je nu wel iets of niets weet van je tegenstander. We moeten dit seizoen uitgaan van onze eigen sterke punten en van daaruit gaan voetballen. Als we dit doen, dan doen we denk ik voor geen enkele tegenstander onder. Wanneer ben je tevreden als dit seizoen erop zit? We kunnen tevreden zijn als wij bij de eerste vijf geëindigd zijn. Vorig jaar zijn we te laag geëindigd en dat moeten we dit seizoen rechtzetten. Naast de stand op de ranglijst, ben ik tevreden als we ons weer verder ontwikkeld hebben. Dit geldt voor ons als team zijnde, maar ook voor ieder individu. Het is een erg jonge selectie waar de vereniging nog jaren lang van kan genieten. Daarom is niet alleen de plaats op de ranglijst belangrijk, maar ook de ontwikkeling van de spelers en het team. Binnen drie jaar moet het mogelijk zijn, mits dit team bij elkaar blijft, om de vierde klasse in te gaan. Natuurlijk zal het mooi zijn als dit, dit jaar al gebeurt. Dit is alleen niet direct onze doelstelling. Onze doelstelling voor het komende seizoen is eindigen bij de top vijf. Wanneer we een goede eerste seizoenshelft draaien, kunnen we deze doelstelling altijd nog aanpassen naar boven.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

19

Seizoen 2011/2012


Alexander Okken: Concurrentie zorgt voor prestatie Allereerst: hoe is het met je blessure? Op dit moment zie ik veel vooruitgang. We zijn inmiddels 4,5 maand verder sinds ik mijn enkelband afscheurde. De fysiotherapeut heeft mij duidelijk gemaakt dat mijn revalidatie 6 tot 8 maand zou duren, dus ik neem de tijd met het herstellen. De afgelopen 3 maand ben ik 2 tot 3 keer per week te vinden in de sportschool, waar ik oefeningen doe ter bevordering van mijn herstel. Ik hoop dat ik rond oktober weer op het voetbalveld actief kan zijn. Mits fit, wat wordt dan jou rol in het team? Wanneer ik weer fit ben zal ik eerst weer hard moeten gaan trainen om enigszins op niveau te komen. Op het moment dat dat het geval is, zal ik moeten zorgen dat ik mijzelf in de basis speel en dan zien we wel weer verder. Wat kunnen we volgens jou verwachten komend seizoen? We hebben vorig seizoen afscheid genomen van drie aanvallers, Jan Hebers, Bennie Santing en Jeroen van der Zwam. Dit hebben we gelukkig goed opgevangen door de komst van Roy de Jongh, Alain Trakzel en Erik Bunt. We zitten dit seizoen weer in de Groningse klasse en niet zoals vorig seizoen in de Drentse. We beginnen de competitie met een goede selectie, mits iedereen fit blijft. Vooral op het middenveld en voorin zal er veel concurrentie zijn voor een basisplaats, maar daardoor ga je alleen beter presteren lijkt mij. In een interview vorig seizoen gaf je aan dat je voor een plek in de middenmoot ging, ook dit jaar de doelstelling? Ik denk dat we dit seizoen voor een top 5 klassering kunnen en moeten gaan gezien de selectie. Wanneer iedereen dit seizoen serieus is en 2 keer per week komt te trainen moet dit haalbaar zijn. Er zijn natuurlijk weer een aantal teams die voor het kampioensschap gaan, maar ook een aantal teams waar Westerwolde van moet winnen dit seizoen.

Hoofdsponsor Zondag 1 sinds 2011/2012

Presentatiegids V.V. Westerwolde

20

Seizoen 2011/2012


Foto: Bart Pleiter

Selectie zaterdag 1 2011/2012 Naam

Positie

Relatienummer

Geboortedatum

Zaterdag 1 sinds

Jasper Tammes

Doel

FSJJ17K

05-07-1992

2011

Erwin Ananias Edwin Bakker Robert Blouw Eppo Bulder Kars Waalkens Arnold Sprik Mark Brands

Verdediging Verdediging Verdediging Verdediging Verdediging Verdediging Verdediging

BHDK85X BHDJ78S GJXK368 BHDL06B BHDL49U FGPK438 BGWX719

23-12-1976 11-04-1973 11-08-1978 01-10-1979 13-07-1982 13-04-1989 06-04-1985

2006 2002 2004 2002 2002 2009 2006

Bas Groenwold Reinald Begeman Martin Smit Thom Postma

Middenveld Middenveld Middenveld Middenveld

FQPL013 BHDK129 BHDL19L FLQD04K

07-12-1991 05-07-1980 28-04-1982 16-09-1990

2010 2002 2010 2010

Harm Jan Kuper Hendrik Beikes Erwin Huizing Arjan Musters Gerard Weinans

Aanval Aanval Aanval Aanval Aanval

BHDJ68P FSJQ19N LWPP94V BGZF86G BGZG30A

15-12-1986 14-07-1991 08-03-1983 03-09-1983 07-03-1984

2004 2010 2007 2006 2007

Frans Smit Marcel Kok

trainer leider

Vertrokken spelers

Naar

Nieuwe spelers

Van

Johan Kruize

Westerwolde za2

Jasper Tammes

Westerwolde za2

Presentatiegids V.V. Westerwolde

BGXQ46B

31-03-1970

21

Seizoen 2011/2012


Competitie-indeling Competitie-indeling 5F Elim 1 Erica ‘86 1 FC Ter Apel ’96 1 Germanicus 1 VEV 1

Nieuw Balinge 1 NKVV 1 SVBO 1 Tiendeveen 1

Twedo 1 VCG 1 WKE 1 Westerwolde 1

Programma zaterdag 1 Datum

Thuis

10-09-2011 17-09-2011 24-09-2011 01-10-2011 08-10-2011 15-10-2011 29-10-2011 05-11-2011 12-11-2011 19-11-2011 03-12-2011 10-12-2011

TIendeveen Westerwolde WKE Westerwolde NKVV Westerwolde Elim Westerwolde Nieuw Balinge Westerwolde SVBO Westerwolde

-

uit

Datum

Thuis

Westerwolde Erica ‘86 Westerwolde VEV Westerwolde VCG Westerwolde Twedo Westerwolde Germanicus Westerwolde Ter Apel ‘96

04-02-2012 11-02-2012 18-02-2012 03-03-2012 10-03-2012 17-03-2012 27-03-2012 07-04-2012 14-04-2012 21-04-2012 05-05-2012 12-05-2012

Westerwolde Erica ‘86 Westerwolde VEV Westerwolde VCG Westerwolde Twedo Westerwolde Germanicus Westerwolde Ter Apel ‘96

uit -

Tiendeveen Westerwolde WKE Westerwolde NKVV Westerwolde Elim Westerwolde Nieuw Balinge Westerwolde SVBO Westerwolde

Belangrijke informatie Trainer: Frans Smit

0599-322522

Leider: Marcel Kok

06-54625311 / 0599-312235

Thuiswedstrijden: Trainingstijden:

aanvang 14.30 maandag en woensdag van 20.00 tot 21.30

Kledingsponsor:

P.C. Rendering

Presentatiegids V.V. Westerwolde

-

22

Reinald Begeman

Seizoen 2011/2012


Marcel Kok: De doelstelling is zowel simpel als helder De grootste verandering is de komst van de nieuwe trainer, Frans Smit, waarom is voor hem gekozen? Er is een vraag gekomen van het bestuur om een lijst met namen van trainers in te leveren en de naam van Frans stond daar ook op. Op zich denk ik een heel goede keus hij is iemand die zowel de club als de jongens kent .Hierdoor hoef je niet door de fase dat de trainer na twee maanden de namen van de spelers nog steeds niet kent. Uniek is dat Smit ook trainer is bij Veelerveen Hier uit blijkt maar weer wat voor voetbaldier het is, ik denk dat dit laatste voor de zaterdag afdeling belangrijk is. Frans is iemand met beleving en passie die dat op zijn manier op de groep kan overbrengen. Een twitter-bericht: ‘Zaterdag 1 begint tegen Tiendeveen, uit. Meteen maar de verste rit hebben we dat alvast gehad. Vertrek 9.00 uur.’ Sarcasme of ergernis om de verre uitwedstrijden? Hier spreekt toch wel lichte ergernis uit over de verre ritten terwijl er een paar leuke clubs in de omgeving zitten. We spelen dit jaar wederom in die vermaledijde Drentse klasse terwijl er elk jaar door het bestuur wordt aangegeven graag in de Groninger klasse te willen spelen. Blijkbaar heeft de KNVB hier geen boodschap aan. Wat is de doelstelling van Zaterdag 1 komend seizoen? De doelstelling is zowel simpel als helder “vooral hoger eindigen dan het afgelopen seizoen”.

Edwin Bakker: Weinig verschil tussen de top- en staartploegen Frans Smit: Wat is komend seizoen jouw rol in het team? Mijn rol is dat ik het komende seizoen speler ben van Zaterdag 1. De trainersfunctie is inmiddels door Frans Smit ingevuld, zodat ik mij weer kan toeleggen op het mooiste van het voetballen, nl. het voetballen zelf ! De eerste weken zal dit nog niet het geval zijn, omdat ik al een tijdje last heb van de rug en er inmiddels een foto van is gemaakt en ik in september voor nader onderzoek terug moet komen. Hopelijk is dit euvel snel verholpen, zodat ik weer lekker kan gaan trainen en wedstrijden voetballen. ‘De rol van een trainer wordt vaak overschat’ zei je vorig seizoen, sta je hier nog achter? Tot op zekere hoogte wordt de rol van een trainer overschat. Elke trainer is afhankelijk van de het materiaal dat hij voorhanden heeft. Dat zie je vooral op het niveau waar wij op acteren. Als een ploeg enkele maanden geen beroep kan doen op zijn twee of drie beste spelers, draaien ze mee in de middenmoot of onderin. Zijn deze spelers wel beschikbaar dan doe je mee voor de bovenste plekken. Een andere uitspraak: ‘Volgend seizoen willen wij met een schone lei weer beginnen en dan structureel bij de top vijf gaan horen’. Is dit jullie doelstelling? Dit is elk jaar een doelstelling van ons. Twee seizoenen geleden deden we nog mee om deze plekken en vorig seizoen is dit in het water gevallen, mede doordat enkele spelers gedurende bepaalde periodes niet konden spelen. Als we een heel seizoen met de volledige spelersgroep kunnen voetballen, dan zit een plek bij de bovenste vijf er in, als dit niet mogelijk is dan kun je zomaar bij de onderste vijf eindigen, want in deze klasse zit weinig verschil tussen de top- en staartploegen.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

23

Seizoen 2011/2012


De Jonge Sport Stadskanaal: 10% korting op voetbalartikelen Sportzaak de Jonge Sport te Stadskanaal is leverancier van kleding en andere voetbalartikelen. V.V. Westerwolde werkt samen met deze sportzaak en leden krijgen onder meer 10% korting. Lees in dit interview over schoenen, noppen, korting en bestellen van Westerwolde-kleding. Binnenkort krijgen wij kunstgras, heb je daar speciaal schoeisel voor nodig? Jazeker, kunstgras is veel harder dan gras. Draaien en onder de bal komen gaat dus ook veel anders. Kunstgras voetbalschoenen hebben dan ook meer noppen en deze zijn ook korter dan de normale grasnop. Deze zoolopbouw zorgt ervoor dat je veel minder kans hebt op knieletsel bij het wegdraaien van de tegenstander. Ook hebben deze schoenen vaak een opstaande rand zodat het schuren over de grond de schoen niet wegslijt. Hoe zit dat precies met noppen, welke soort zijn voor welke ondergrond? Er zijn diverse noppen namelijk:  FG oftewel Firm Ground : Dit is de meest gebruikte vaste nop.  SG oftewel Soft Ground: Dit is de natte veldennop, ook wel de schroefnop.  AG oftewel Artificial Ground: Dit is de nop voor kunstgras  TF oftewel Turf: Dit is de zool met veel kleine nopjes voor kunstgras en gravel.  IC oftewel Indoor Court: Dit is de zool voor in de zaal. Is er een schoen waarmee je zowel op kunstgras als gewoon gras kunt voetballen? Nu nog wel, met de AG Zool van Adidas kun je zowel op gras als kunstgras uit de voeten, deze zool slipt wat sneller dicht bij natte velden, waardoor je geregeld de zoden en of modder even moet we kloppen. Vanaf september komen alle merken met zolen die enkel voor gewoon gras of voor kunstgras te gebruiken zijn. De vriezer, heet water, kranten of niks doen. Wat is de eerste stap bij nieuwe voetbalschoenen? Alle varianten worden veel gebruikt. Doe wat beste bevalt, Wij van De Jonge Sport, raden wel af om ze eerst 24uur in een bak water te zetten en vervolgens op te gaan trainen. Op deze manier verzwak je de lijmlaag en stiknaden. Het belangrijkste is om de schoenen goed gepast aan te schaffen en ook goed te letten op de breedte. Dit voorkomt het ontstaan van blaren voor 90%. Wat is het voordeel voor leden om bij uw winkel voetbalspullen te kopen? Het voordeel om je spullen bij De Jonge Sport/Sport2000 te halen is, dat we uiteraard veel kennis hebben. Wij zijn een winkel die advies geeft en daardoor heb je minder kans op blessures. Wij letten op pasvorm, ondergrond en styling. Natuurlijk staan wij als sponsor en kledingleverancier van Westerwolde ook altijd klaar voor de leden. Daarom krijgen alle leden 10% KORTING op alle benodigdheden voor het voetballen: voetbalschoenen, scheenbeschermers, kousen, handschoenen etc. De webshop op vvwesterwolde.nl werkt samen met uw winkel. Wat is de gang van zaken bij het bestellen van Westerwolde-kleding? In de webshop kun je je bestelling plaatsen of men mag ons ook direct bellen of mailen. In beide gevallen leggen we het klaar. Mocht het zo zijn dat het artikel niet bij ons op voorraad is, dan bestellen we het met spoed en bellen we als het alsnog voor u klaar ligt. De korting van 10% is natuurlijk ook geldig. De Jonge Sport U bent van harte welkom bij ons en we wensen alle teams veelEuropalaan succes! 40 9501 CW Stadskanaal Tel: 0599-618024 www.sport2000dejonge.nl

Presentatiegids V.V. Westerwolde

24

Seizoen 2011/2012


Foto: Gert Meulman

Selectie Dames 1 2011/2012 Naam

Relatienummer

Geboortedatum

Dames 1 sinds

Jolanda Rijks Wiep Strating Gina Strating Karolien Geukes Antonia Tonnis Claudia Fennema Manon de Leeuw Jessica de Leeuw Silvia Otto Tanja Wezeman Melanie Kroes Marjan Stennekes

MLXP89F GCSG46F GCSG47G MFXR61D NCPN27D MJPP792 FVKX509 LZSJ62A NVWS34O MMSK78U GBTS11N

21-07-1990 11-12-1990 20-9-1989 21-12-1995 15-1-1995 29-7-1989 16-6-1995 16-6-1995 17-8-1969 26-4-1986 23-2-1991

2009 2009 2009 2011 2011 2009 2009 2009 2011 2009 2010

Belangrijke informatie

Kledingsponsor:Mitra Dijkstra

Trainers: Boelo Dekker Berry de Vries

06-10807719 06-18311560

Leidsters: Jantje Bos Claudia Venema

0599-313088 0599-657029

Thuiswedstrijden: Trainingstijden:

Presentatiegids V.V. Westerwolde

25

aanvang 13.00 dinsdag en donderdag van 20.00 tot 21.00

Seizoen 2011/2012


Super de Boer

Primera Vlagtwedde Wilhelminastraat 13 9541 AM Vlagtwedde Tel: 0599-312777

Presentatiegids V.V. Westerwolde

26

Seizoen 2011/2012


Competitie-indeling Competitie-indeling Bellingwolde DA1 Damacota DA1 HS’88 DA1 Mussel DA1

Onstwedder Boys DA1 SJS DA1 Stadskanaal DA1 Musselkanaal DA1

Westerwolde DA1 Ter Apel ’96 DA1 Valthermond DA1

Informatie Dames 1 Het is voor de V.V. Westerwolde heel erg belangrijk dat er een dameselftal is, aangezien dat V.V. Westerwolde beschikt over een meisjes D- en C-zevental en in onze E en F spelen ook vele meisjes. Deze kunnen dan op een gegeven moment doorstromen naar het dameselftal zonder dat zij naar een andere vereniging moeten overstappen. Dit is in het verleden vele malen gebeurd. Twee seizoenen geleden hebben Heerke Beukema en Boelo Dekker het initiatief genomen om wat speelsters en leidsters op te trommelen om een dameselftal te realiseren en dat is gelukt! In het totaal hebben zich zeventien dames aangemeld. Ze speelden twee seizoenen in de competitie en dat ging goed. Vorig seizoen kwam er een kink in de kabel waarbij een leidster en meerdere speelsters afscheid hebben genomen van het elftal. Hierdoor waren wij genoodzaakt om de voetbalvereniging Alteveer in te schakelen, omdat ook deze vereniging te weinig speelsters hadden om de competitie in te gaan. Samen met Alteveer gaan we het nieuwe seizoen in onder de naam Westerwolde/Alteveer combinatie (WAC) Dit seizoen hebben we met twee nieuwe leidsters, namelijk Jantje Bos en Claudia Venema. Beide dames hebben in de loop der tijd veel ervaring opgedaan. De trainers van dit nieuwe damesteam WAC zijn Berry de Vries en Boelo Dekker. De trainers en de leidsters zullen het komend seizoen hun ervaring en energie in het nieuwe damesteam WAC gaan steken, zodat dit team weer volop kan meedraaien in de competitie. Wij wensen het damesteam WAC, de nieuwe leidsters en trainers heel veel plezier en succes in dit nieuwe seizoen.

Eurostate 3 9501 DC Stadskanaal 0599-652160 Presentatiegids V.V. Westerwolde

27

Seizoen 2011/2012


Voor het zetten van acrylnagels. Uitsluitend op afspraak.

Op afspraak Maandag Gesloten Di. t/m Vrijdag 8.30 - 17.30 uur Zaterdag 8.30 – 15.00 uur

Vledderkamp 6 Vlagtwedde Tel. 0599-312503 Nagelstudio ook: 06-21296084

Voor dames en heren

In samenwerking met V.V. Westerwolde zondag 1 organiseert Andre’s Haarstudio de speler van het jaar trofee. Stem op uw top drie spelers via de website > senioren > zondag 1> speler van het jaar.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

28

Seizoen 2011/2012


Foto: Gert Meulman

Selectie Zondag 2 2011/2012 Naam

Relatienr.

Vorig seizoen

Alex Otto

BHDJ99Z

Westerwolde zo2

Gerard Lode Jacky Oosterbaan Martin Rozeveld Henk Teelken

FVGX01L GKSS35N LWKZ24P BHDK37K

Westerwolde zo2 Westerwolde zo2 Westerwolde zo2 Westerwolde zo2

Jeroen Nonkes Alain Trakzel Reint Schoenmaker Thorben Hulsman

FSGN795 CGNM25T BHDJ60R FWTB655

Westerwolde zo2 nieuw Westerwolde zo2 Westerwolde zo2

Domingus Rumaloine Bennie Santing Jan Hebers

FGPP28W BHDK87Z BHDL35N

Westerwolde zo2 Westerwolde zo1 Westerwolde zo1

Competitie-indeling Borgercompagnie 1 JVV 3 Pe kelder Boys 3 PJC 5 Sellingen 2 SPW 3 Stadskanaal 4 Veelerveen 3 Veendam 1894 4 Wedde 4 Westerwolde 2 ZNC 4

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

Kledingsponsor:

Leiders:

Koos Oosterbaan

0599-313002

k_oosterbaan@online.nl

Trainer:

Jos de Vrieze

06-41453732

hoofdtrainerzondag@vvwesterwolde.nl

Trainingstijd:

dinsdag en donderdag 20.00 – 21.30

Presentatiegids V.V. Westerwolde

29

Seizoen 2011/2012


Foto: Gert Meulman

Selectie Zondag 3 2011/2012 Naam

Relatienr.

Vorig seizoen

Jacob v.d Heide

GHKX89C

Westerwolde zo3

Henk Hebers Reinie Pepping Reiny van Hateren Thijs Dijkstra Gerwin Jansen Johnny Waalkens

BHDK71Q FJCJ64K BHDK92X BFGV273 GHFQ029 BHDK61N

Westerwolde zo3 Westerwolde zo3 Westerwolde zo3 Westerwolde zo3 Westerwolde zo2 Westerwolde zo3

Jan Waalkens Gerrie Heidekamp Rob Dijk

BFFT59V Westerwolde zo3 BHDK088 Westerwolde zo3 FWQN89K Westerwolde zo3

Robert Lukens Stefan de Vries Carst Boer Nick Hulsker

FQNF82M FSLB11M BHDK66S

Westerwolde zo3 Westerwolde zo3 Westerwolde zo3 Westerwolde zo3

Competitie-indeling Alteveer 3 DWZ 3 Hoogezand 6 Meeden 2 Musselkanaal 4 PJC 4 Sellingen 3 SPW 4 Veelerveen 4 Veendam 1894 5 Westerwolde 3 Wildervank 3

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:45 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00

Kledingsponor: 't Oal Kroegie, Bourtange.

Leiders:

Angelo Kersten

06-57289365

noordeling84@hotmail.com

Trainer:

Jos de Vrieze

06-41453732

hoofdtrainerzondag@vvwesterwolde.nl

Trainingstijd:

dinsdag en donderdag 20.00 – 21.30

Presentatiegids V.V. Westerwolde

30

Seizoen 2011/2012


Selectie Zaterdag 2 2011/2012 Naam

Relatienr.

Vorig seizoen

Johan Kruize

BHDK83V

Westerwolde Za1

Gavin Vos Roelof Kuper Herman de Vries Erik Bulder Freddy Begeman Jeroen Koetje Simon Nolden Edwin Bos Kris de Roo Robbert Pleiter Theo Nolden Geert-Etjo Nuus Lars Korteweg Jan Willem Bos Jan Henk Venema Willem de Vries

BHDL66X

Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Zo2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2

Bennie Alting Erik de Vries Henk van der Wal Andre Koskamp

BHDL32K FQMJ13F BHDJ57L BHDK36J

FQMJ12E BHDJ70U BHDJ72M MNFN33G FNWM05S FGQT823 BHDK74T BHDK33G FNXW19S BGMN25E NMDD17K BHDL37P FJFD66D

Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2 Westerwolde Za2

Competitie-indeling Damacota 3 Mussel 3 Onstwedder Boys 4 Onstwedder Boys 3 Scheemda SC 3 Sellingen 2 SJS 5 SJS 4 VVS 4 Westerlee 4 Westerwolde 2 WVV 4

14:00 12:30 12:30 12:30 14:00 14:00 12:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14.30

Shirtsponsor: Discotheek de Schutstal. www.schutstal.nl

Thuiswedstrijden: 13.00 aanwezig Uit: 1 uur voor aanvang vertrek bij P.C. Rendering

Leiders:

Shailesh Drent 06-28350077 Andre Zijlstra 06-23059415 / 0599-332152 Trainer: Frans Smit 0599-322522 hoofdtrainerzaterdag@vvwesterwolde.nl Zie ook het vlagtwedderforum: Vlagtwedderforum / Sport / Voetbal / V.V. Westerwolde

Presentatiegids V.V. Westerwolde

31

Seizoen 2011/2012


The Hluhluwe stars De afgelopen jaren stond in de Free-Kick altijd een oproep om oude voetbalschoenen langs te brengen bij Mitra Vlagtwedde. Waar gaan de schoenen heen? Wat gebeurt er verder met de kleding en schoenen en wat houdt deze stichting in? De stichting, opgezet door Martijn en Marike Verbeek, probeert zoveel mogelijk hulp te bieden. Vooral aan kinderen die op een community leven en niet beschikken over water en/of elektra. Er zijn veel groepjes jongeren die op een gravel veldje zonder lijnen of hoekvlaggen een beetje voetbal spelen. Ze speelden op die steenachtige grond op hun blote voeten. Wildebeesecolabel heeft een groepje onder hun hoede genomen en met behulp van familie en vrienden een actie gestart om schoenen en kleding in te zamelen. Thijs Dijkstra van de Mitra in Vlagtwedde was meteen enthousiast en via hem kreeg de stichting heel veel schoenen en kleding aangeboden. Ook rijwielhandel Arjan Borgers stelde een complete elftal outfit beschikbaar.

Voor informatie en foto’s: www.ecolabel.org.za over de logde: www.wildebeesecolodge.com informatie info@ecolabel.org.za Bankrekening: Wildebees ecolodge ING Bourtange Nr: 4656029 T.n.v: Ecolabel projects

Inmiddels is het clubje van Wildebeesecolabel "The Hluhluwe stars" aangesloten bij de Zuid Afrikaanse KNVB en zijn dit jaar gepromoveerd. V.V. Westerwolde is blij dat er veel schoenen zijn ingeleverd. Ook Thijs Dijkstra van Mitra Slijterij Vlagtwedde is blij met het resultaat.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

32

Seizoen 2011/2012


Selectie B junioren 2011/2012 Naam

Relatienr.

Vorig seizoen

Kor Westerhof

MCKD94Z

Westerwolde C1

Rob Lode Bram Hazelhoff Rik Meendering Robin Garnaat

FYVF952 GCVK94Z GHCZ46J GKTL53X

Westerwolde C1 Westerwolde C1 Westerwolde C1 Westerwolde C1

Jeremy Hekman Aike Vos Cavin Traksel Niels Garnaat Martijn Jongejan

LZFS56X GBGD515 GNBY87I GBFV67T GDTM812

nieuw Westerwolde C1 Westerwolde C1 Westerwolde C1 Westerwolde C1

Mark Schurink Elroy v.d West Chris Fennema

GKVX03K GJSN31H NWHP90J

Westerwolde C1 Westerwolde C1 nieuw

Leiders: Trainer: Grensrechter: Trainingstijden:

Competitie-indeling Bareveld B1 Eext B1 Froombosch B1 Harkstede B1 Mussel B1 Onstwedder Boys B1 Sellingen B1G SPW B1 TEVV B1 Tynaarlo B1 Westerwolde B1 Zuidlaarderveen B1G

10:00 15:00 14:00 14:00 09:00 09:00 10:30 09:00 14:00 11:30 09:00 13:00

Kledingsponsor: Ma: 8.30 - 20.00 Di: 8.30 - 20.00 Wo: 8.30 - 20.00 Do: 8.30 - 20.00 Vr: 8.30 - 20.30 Za: 8.30 - 17.00

Erik Bunt 0610856038 Jacky Oosterbaan 0599-313002 Berry de Vries 0599-313525 / 06-18311560 Geert Westerhof dinsdag en donderdag 19.00-20.00

Presentatiegids V.V. Westerwolde

33

Seizoen 2011/2012


Foto: Gert Meulman

Selectie C junioren 2011/2012 Naam

Relatienr.

Vorig seizoen

Alfred Stout

LWQY598

Westerwolde D1

Leon Niestijl

GJWV42L

Westerwolde C1

Robert v.d Harst

MJYF10W

Westerwolde C1

Jorden Borchers

GMLQ78Z

Westerwolde D1

Oscar v.d Lugt

MHJG216

Westerwolde D1

Sander Bont Sem Veerkamp

GJZX35I LZJP274

Westerwolde D1 Westerwolde D1

Siemen Greven

NKRJ96D

Westerwolde D2

Tom Busscher

GGBM523

Westerwolde D1

Jochem Doornbos

MBYR97P

Westerwolde D1

Kevin v.d Laan

MBYY426

Westerwolde D1

Li Wan Lutjes Eltjo Wilt Vieregge Ronald Geukes

NKRJ97E LWYN23S

Westerwolde D2 Westerwolde D2

MMSD34D

Westerwolde D1

Sebastiaan Beukema Wakker

GHHH29T

Westerwolde D1

Competitie-indeling Bellingwolde C1G BNC C1 DWZ C1G Froombosch C1 Heiligerlee C1G Meeden C1 MOVV C1 Nieuw Buinen C1 Scheemda SC C1 TEVV C1 Westerwolde C1

14:00 14:00 10:30 10:00 14:30 11:15 13:30 10:30 09:00 10:30 09:00

Kledingsponsor:

Wilhelminastraat 72 9541 AR Vlagtwedde 0599-313602

Leider: Trainers:

Henk Vieregge 0599-313565 Boelo Dekker 0599-312808 / 06-10807719 Ferdy Kuiper 0599-312331 / 06-57881335 Grensrechter: Jan Bont BHDL56U Trainingstijden: dinsdag en donderdag 19.00-20.00

Presentatiegids V.V. Westerwolde

34

Seizoen 2011/2012


Foto: Gert Meulman

Selectie C meisjes 2011/2012 Naam

Relatienr.

Vorig seizoen

Janna Tammes

NHYM732

Westerwolde MC1

Guinevere Dijk Lonneke Meijer

MHML17L NYGJ629 MTMD61K

Westerwolde MC1 Westerwolde MD1 Westerwolde MD1

Corien Greven

MHML19N MDJM78E NGBP262

Westerwolde MD1 Westerwolde MC1 Westerwolde MD1

Dianne Tonnis Rana Riks

MHQZ62R MHSR70C

Westerwolde MC1 Westerwolde MC1

Samantha Bakker

Gillian Dijk Marlies Schipper

Competitie-indeling Gasselternyveen MC1 Marum MC2 Meeden MC1 SETA MC1 Westerwolde MC1 ZFC Zuidlaren MC1

09:00 12:30 11:00 10:00 10:00 15:00

Kledingsponsor:

Leiders:

Anja Begeman 0599-313706 Harma Tonnis 0599-316425

Trainers:

Bennie Alting

Adres: Wessinghuizerweg 4a 9591 VJ Onstwedde Tel: 0599-331764

0599-313706

Berend Tonnis 0599-316425 Trainingstijden: woensdag 18.30 – 20.00

Presentatiegids V.V. Westerwolde

35

Seizoen 2011/2012


Foto: Harm Jan Pleiter

Selectie D1 Junioren 2011/2012 Naam

Relatienr.

Vorig seizoen

Henk Jan Wubs

LZSJ64C

Westerwolde D2

Onno Busscher Bas Heidekamp Thomas Doornbos Mark Waalkens Stefan Loning Gerjan Mulder

LXRP252 LYKZ76U MDFQ63W LYQZ694 MFXR64G MDHH594

Westerwolde D2 Westerwolde D2 Westerwolde D2 Westerwolde E1 Westerwolde D2 Westerwolde D2

Nik van Soelen Niels Dreves Henry v. Lemel DaniĂŤl Jongsma Mark Geukes

MHGJ227 MDBW33P LWYK033 LYKZ77V LYQZ708

Westerwolde E1 Westerwolde D2 Westerwolde D2 Westerwolde D2 Westerwolde E1

Mark Smid Sander van Hoorn Cain Weideman

LYKZ78W MDHH55Y NGLY892

Westerwolde D2 Westerwolde D2

Leider: Trainer:

Wim Smid Wim Smid

Competitie-indeling BBC D1G Borger D2 HS'88 D2 Mussel D1 Musselkanaal D2 Onstwedder Boys D1 Sellingen D1 Ter Apel '96 FC D3 Westerwolde D1 Wildervank D2 WVV D4

11:00 11:30 09:00 09:00 11:00 10:30 10:30 13:00 11:00 09:00 09:00

Kledingsponsor:

0599-312508 0599-312508

Trainingstijden: maandag en woensdag 18.00 -17.00

Presentatiegids V.V. Westerwolde

36

Seizoen 2011/2012


Selectie D meisjes 2011/2012

Leider: Trainers:

Naam

Relatienr.

Yi An Lutjes Janine Trip Fleur Schipper Maud Siegers Brenda Loning Demi Nieuwenhuis Kirsten Mulder Ilse Bruinink

NKRJ95C MJYF08N MNMQ062 NMBT40U MFXR62E

Vorig seizoen Competitie indeling Lycurgus MD1 Musselkanaal MD1 Pekela 2000 MD1 Tynaarlo MD1 Westerwolde MD1 ZNC MD1

10:15 13:30 10:00 12:45 11:00 11:00

Kledingsponsor:

Cor Schipper 0599-638180 Bennie Alting 0599-313706 Berend Tonnis 0599-316425

Trainingstijden: woensdag 18.30-20.00

E1 junioren 2011/2012 Naam

Relatienr.

Rene v.d Laan Gerben Doornbos Owen Riks Martijn Schokkenbroek Bas Dekker Tim Bruinink Bas de Vries Roy Smid Ben Ophof

MJYF13P MHKB38W MDHH572 MLYH05I MDHH583 MDNX38H MHML16K MDMZ74S MNTZ253

Leider: Trainers:

Boelo Dekker Boelo Dekker Ferdy Kuiper

Najaar 2e klasse 32 BATO E1 MOVV E1 Bellingwolde E1 Mussel E1 FVV E1 SJS E4 Heiligerlee E1 Wedde E1 Hoogezand E4 Westerwolde E1 HS’88 E2 Kwiek E1 Kledingsponsor:

0599-312808 / 06-10807719 0599-312808 / 06-10807719 0599-312331 / 06-57881335

Speciaalzaak van Hoorn

Trainingstijden: dinsdag en donderdag 18.00-19.00

Presentatiegids V.V. Westerwolde

37

Seizoen 2011/2012


E2 junioren 2011/2012

Leiders: Trainer:

Naam

Relatienr.

Leon v.d. Harst Kevin Trip Harris Vieregge Erik Kooijker Thijs Dreves Stan Borchers Yin Graver Damian Willems Silvain de Vries

MJYF07M MJYF09O C5ATFFS MMRT21C MMRT22D MNVK874 NWDS399 NRGJ723 NWTH34R

Arjan Klap Sieger Kooijker Arjan Klap

Vorig seizoen Najaar 2e klasse 34 DWZ E1 Westerwolde E2 HS’88 Wildervank E4 Westerwolde E2E3 Muntendam E2 WVV E4 Westerwolde F1 Nieuw Westerwolde E2Buinen E2 ZNC E2 Scheemda E3 Westerwolde F1 Stadskanaal E3 Westerwolde F1 Nieuw Veendam 1894 E3 Westerwolde F1

Kledingsponsor gezocht!

06-50604649 0599-312990 06-50604649

Trainingstijden: maandag en woensdag 18.00-19.00

Hebt u interesse om kledingsponsor te worden dan kunt u contact opnemen met het bestuur. hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl of 0599-313002

E3 junioren 2011/2012 Naam

Relatienr.

Niels Nonkes Rick Strating Robert Meijer Harm Jan Heidekamp Martijn Leon Busscher Jenny Engelburg Nick Rendering Gido Nieuwenhuis Ryan Nieuwenhuis

MJYF12O NTGJ89Z NFLV90E MNGX195 MKTH58S NQRQ34Q NSSC28K

Najaar 3e klasse 32 ASVB E1 Scheemda E4 Bellingwolde E2 Westerwolde E3 Heiligerlee E2 WVV E5 Hoogezand E5 Zuidlaarderveen E1 HS’88 E4 Kwiek E2 MOVV E2

Harrie Heidekamp Bouwkundig Onderhoud & Renovatie

Leiders:

vacant Meld je hiervoor aan bij de jeugdcommissie! Trainer: vacant Meld je hiervoor aan bij de jeugdcommissie! Trainingstijden: maandag 18.00-19.00

Presentatiegids V.V. Westerwolde

38

Ruiten A Kanaal Oost 3 2 9541XX Vlagtwedde

0599-326500

Seizoen 2011/2012


F1 junioren 2011/2012 Naam Marcel Kooijker Robert Rijkers Jasper Dulfer Jeroen Suk Koen de Vries Nick Stoevelaar Max Heidekamp Max van Oostenrijk

Leiders:

Trainer:

Relatienr.

Vorig seizoen Najaar 1e klasse 18 Harkstede F1 MLRS434 Heiligerlee F1 MMRT20L Musselkanaal F1 NQRV48O SJS F1 NVRW53E Stadskanaal F1 NSSC19I Westerwolde F1 NTGJ86W NKHT255 NWDS436

HS F1 HSC F1 Noordster F1 SPW F1 Scheemda F1

Kledingsponsor gezocht!

Max van Oostenrijk Wilma Heidekamp Richard Rijkers Berry de Vries

0599-481781 0599-313054 0599-313729 0599-313525 06-18311560

Hebt u interesse om kledingsponsor te worden dan kunt u contact opnemen met het bestuur. hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl of 0599-313002

Trainingstijden: dinsdag en donderdag 18.00-19.00

F2 junioren 2011/2012

Leiders: Trainer:

Naam

Relatienr.

Martijn ten Have Dylan Bos Bram Wesseling Lars te Bokkel Joran Luyten Luna Ophof Wilco Huls Robert Zijlstra Ellen Siegers

NYBV712 MTRT29T NWDS388 NWDS40B NWDS425 NWJK74I NWCJ74W NWCJ782

Willem Ophof Rikus Hazelhoff

Vorig seizoen Najaar 3e klasse 34 Bellingwolde F2 Stadskanaal F4 Harkstede F3 Veelerveen F1 Heiligerlee F3 VVS F1 HS’88 F3 Westerwolde F2 Scheemda F3 ZNC F2 SPW F2 Veendam F4

Kledingsponsor Gezocht

0599-312981

Trainingstijden: donderdag 18.00-19.00

Presentatiegids V.V. Westerwolde

39

Hebt u interesse om kledingsponsor te worden dan kunt u contact opnemen met het bestuur. hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl of 0599-313002 :

Seizoen 2011/2012


F3 junioren 2011/2012

Leiders: Trainer:

Naam

Relatienr.

Jarno Mulder Gijs Dekker Max Arnoldus Vigo Koster Ivar Santing Sven Mulder Stefan Veldhuis Julian Smid Jasper Kok

NWTH33Q NYJT62C NYLX07T NYLX06S NWTH35S NWTH32P NWTH31O NYMC002 NWDP04A

Marcel Kok Ferdy Kuiper

Vorig seizoen Najaar 4e klasse 31 BATO F2 Westerlee F2 Heiligerlee F4 Westerwolde F3 HSC F3 Wildervank F5 Onstwedder Boys F2 WVV F5 Veendam F6 Zuidlaarderveen F3 Westerbroek F2 VVS F2

Kledingsponsor:

0599-312235 0599-312331

Klus en handelsonderneming Klap Veelerveen

Trainingstijden: donderdag 18.00-19.00

Trainingstijden 17:00 uur 0 .15 .30 .45.

Maandag

18:00 uur 0 .15 .30 .45. 18:00-19:00 uur E2 18:00-19:00 uur E3 18:00-19:00 uur D1 18:00-19:00 uur F1 18:00-19:00 uur E1

19:00 uur 0 .15 .30 .45.

19:00-20:00 uur B1 19:00-20:00 uur C1

20:00 uur 0 .15 .30 .45. 20:00-21:30 uur sen.Za

21:00 uur 0 .15 .30 .45.

20:00-21:30 uur sen.Zo 20:00-21:00 uur Dames

Dinsdag 20:00-21:30 uur sen.Za

Woensdag

18:00-19:00 uur E2 18:00-19:00 uur E3 18:00-19:00 uur D1 18:30-20:00 uur D2M/C2M

20:00-21:30 uur sen.Zo 20:00-21:00 uur Dames

Donderdag

18:00-19:00 uur F1 18:00-19:00 uur E1 18:00-19:00 uur F2 18:00-19:00 uur F3

19:00-20:00 uur B1 19:00-20:00 uur C1

Speeltijden seizoen 2011/2012 De speeltijden van de verschillende teams zijn bij het ter perse gaan nog niet helemaal bekend. Dit heeft te maken met de aanleg van het kunstgras waardoor de wedstrijden nog niet vast kunnen worden ingepland op een bepaalde tijd. Zaterdag 1 speelt zijn thuiswedstrijden wel op een vaste tijd: 14.30 uur, net als Zondag 1, zij spelen om 14.00 uur. Houd de site in de gaten voor de speeltijden.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

40

Seizoen 2011/2012


Boelo Dekker: Trainer met passie en ambitie Drie E-teams en drie F-teams, het gaat goed met de jongste jeugd, zo te zien. Ja, het gaat goed met de jeugd bij V.V. Westerwolde, er komen vele nieuwe kinderen bij en dat is een goed teken. Wij zijn vorige jaar gestart met kaboutervoetbal en dat werpt zijn vruchten af. De kabouters stromen door naar de F-pupillen. Voetballen voor meisjes wordt steeds populairder, zo lijkt het. Geweldig als je ziet in een paar jaar hoeveel meisjes en dames er voetballen bij V.V. Westerwolde en er komen steeds weer nieuwe leden bij. We hebben in mei een meisjesdag gehouden en daar zijn ook weer een paar meisjes van gebleven, zo zie je maar weer, als je er tijd insteekt dan komt het wel! De naam van het jeugdbestuur is veranderd in jeugdcommissie, waarom deze verandering? Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die een grote taak op zich wil nemen Wij hebben dus gekozen om met een commissiestructuur te gaan werken om zo meer mensen te vinden die kleine taken gaan invullen. Ik denk dat het beter is voor de vereniging, omdat er dan meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de vereniging en sneller ja zullen zeggen. Voorheen was het zo dat het jeugdbestuur alles moest regelen en organiseren en dat kost veel tijd met weinig mensen. Wat is het doel van de jeugdcommissie? Wij doen het altijd goed in de competities en er zijn vaak elftallen die kampioen worden en dat is leuk, maar wij willen dat onze jeugd zich door blijft ontwikkelen en natuurlijk omhoog. Onze jeugdcommissie zal zich daar mee bezig houden en zal meer de ontwikkeling van de spelers en speelsters in de gaten gaan houden en daarbij onze trainingen aanpassen. Dit gaat in samenwerking met natuurlijk de trainers en leiders. Die hebben ook een rol hierin, zij zullen de spelers en speelsters in kaart brengen. Heeft het nieuwe kunstgrasveld veel invloed op de ontwikkeling van de jeugd? Ik denk van wel, als je ziet dat het kunstgras van tegenwoordig van z’n goede kwaliteit is. Het spel zal vele malen sneller zijn en de concentratie bij de spelers zal daarbij vele malen hoger moeten zijn om met de bal te kunnen omgaan. Je hebt ook geen gaten en bulten meer in het veld, wat vaak problemen gaf bij de kleintjes. Ik denk dat de ontwikkeling na een jaar zichtbaar zal zijn bij onze spelers en speelsters. Je kunt beter trainen op passen en trappen, het aannemen van de bal, balcirculatie, enzovoort. Zelf train je komend seizoen de C1 en E1, heb je ambities in het trainersvak? Ik ga dit jaar beginnen met mijn opleiding Sport en Bewegen en daarnaast ga ik een cursus volgen bij de KNVB (junioren-training) daarna wil ik verder met Trainer Coach 3 jeugd. Ik vind het geweldig om te zien hoe de jonge spelers zich ontwikkelen en hun daarbij te helpen. Mijn ambitie is om een betaald jeugdelftal te gaan trainen en coachen en een eigen voetbalschool. Gediplomeerde trainers zijn er niet veel bij de jeugd, is het een must ze te hebben om te blijven groeien? Volgens mij is Wim Smid op dit moment de enige met een opleiding, Berry de Vries en ik gaan nu de opleiding volgen Junioren Trainer. Ik vind dat je zeker een opleiding moet hebben om kinderen iets te leren of je moet op niveau gevoetbald hebben. Als je wilt gaan groeien met de jeugd moet de trainer en leider daar ook in meegaan. Ik denk dat de vereniging er goed aan doet om trainers en leiders op cursus te sturen. Keepersdagen doen het goed, een blijvend fenomeen? Ik vind van wel, je bent steeds met voetballers bezig maar een elftal heeft ook een goede keeper nodig. Wij beschikken bij V.V. Westerwolde niet over een keeperstrainer. Daarom is het goed dat wij keepersdagen organiseren zodat de keepers ook dingen bij leren. Volgens mij gaan er op dit moment drie keepers naar de Drentse Keepersschool, wat heel goed is. Vanaf oktober is de Drentse Keepersschool ook actief bij ons. Feit blijft dat de jeugd de toekomst heeft. Het zou geweldig zijn dat alle elftallen in zijn geheel doorschuiven naar de senioren.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

41

Seizoen 2011/2012


Foto: Bart Pleiter

vrijwilligers Blijf niet aan de zijlijn staan, maar meld je aan! Het echte kapitaal van Westerwolde staat niet op het veld of op de bank, maar wordt gevormd door al die mensen die zich wekelijks zo niet dagelijks inzetten om de vereniging draaiende te houden opdat anderen kunnen voetballen. Het percentage vrijwilligers ligt bij V.V. Westerwolde rond de 20 % van het aantal leden dat zich actief inzet. Als vereniging mogen we hier beslist niet over klagen, maar vele handen maken licht werk. Voor nieuwe vrijwilligers is er altijd werk te doen! Als vrijwilliger sta je er niet alleen voor, je maakt deel uit van een team. Begeleiding vanuit het bestuur of andere vrijwilligers is altijd aanwezig. Is er behoefte aan specifieke kennis of deskundigheden, dan kunnen via Westerwolde opleidingen en cursussen gevolgd worden. In de regel betaalt Westerwolde de kosten. Zijn die erg hoog, dan worden er afspraken gemaakt over de periode waarover degene die de opleiding volgt, zich bindt aan de club. Zo hebben al meerdere jeugdtrainers via V.V. Westerwolde een felbegeerd en goed gewaardeerd trainersdiploma gehaald. De club kan niet zonder vrijwilligers en daarom is er de constante vraag naar mensen die zich willen inzetten voor de club. Een paar uur in de week is vaak al voldoende. Een positief gevoel, goede positie binnen de club en goede reacties zijn vaak het resultaat van een taak als vrijwilliger. Voor enkele specifieke posities zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met het hoofdbestuur. Daarnaast zijn er verschillende vacatures, zoals barvrijwilliger, terreinknecht en scheidsrechters. Ook zijn er vele taken bij de jeugdafdeling welke ouders goed kunnen invullen. Voor informatie kunt u contact opnemen met het hoofdbestuur (hoofdbestuur@vvwesterwold.nl) of bij de jeugdleiders die u kunnen helpen bij het verkrijgen van een baan(tje) als vrijwilliger. Daarnaast kunt u contact opnemen met Tiny Wilts (0599-313129). http://www.vvwesterwolde.nl/262/vacatures/

Presentatiegids V.V. Westerwolde

42

Seizoen 2011/2012


Foto: Bart Pleiter

Activiteiten: Een actieve club V.V. Westerwolde streeft het na een groeiende club te zijn. zowel in prestaties als in omvang en moderniteit. Ook het aantal activiteiten wil de club doen groeien. Enkele activiteiten zijn al standaard geworden, Koninginnevoetbal en de paasbrodenactie bijvoorbeeld. Agenda 2011/2012 De activiteiten welke vastgesteld zijn staan in het overzicht hiernaast. Zie September ook de agenda op de website. Oktober Het grootste deel van de activiteiten worden geregeld door de activiteiten commissie. Voor deze commissie zoekt de vereniging nog altijd mensen. November Contact hierover kunt u opnemen met het hoofdbestuur. (hoofdbestuur@vvwesterwolde.nl). Daarnaast kunt u contact opnemen met December H.J. Pleiter over de commissie (0599-312648). Sinterklaasfeest voor F/E junioren

Een Westerwolde trui: Merchandise Sinds vorig seizoen zijn kleding en producten met V.V. Westerwolde verkrijgbaar. De supportersvereniging biedt banieren, autosjaals en paraplu’s aan. Voor 5, 10 en 12,50 euro. (0599-313163 voor informatie) Kleding en andere producten (met Westerwolde logo) worden aangeboden in de webshop op www.vvwesterwolde.nl. Van de artikelen die via de site worden verkocht ontvangt de vereniging een provisie. Sportkleding, zoals trainingspakken, truien, broekjes, tassen en jassen zijn te koop via de webshop. De vereniging heeft besloten dat ze uniformiteit wil in de kleding. De artikelen uit de webshop zijn van het merk Hummel. Voor meer informatie over kleding en de uniformiteit hierin kunt u contact opnemen met het hoofdbestuur of de webshop op de website raadplegen.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

43

Eltjo Vieregge zaalvoetbaltoernooi Januari nieuwjaarsreceptie Supportersver. Toernooi Eltjo Vieregge zaalvoetbaltoernooi Februari Eltjo Vieregge zaalvoetbaltoernooi Maart April Paasbrodenactie Konninginnedagvoetbal Mei Toernooien Juni Kampeerweekend E/F junioren Toernooien Juli

Seizoen 2011/2012


Presentatiegids-sponsoren:

Sponsoring

Andre’s Haarstudio

De voetbalvereniging Westerwolde kan niet zonder haar sponsoren. Aan de andere kant is de voetbalvereniging een goede mogelijkheid om een breed publiek aan te spreken om zo een sportief imago op te bouwen.

Vledderkamp 6 9541 BC Vlagtwedde 0599-312503

Autobedrijf Rick Hilger Nieuwe weg 3 9541EG Vlagtwedde 0599-312150

Blokker Vlagtwedde

Waarom sponsoren? Uw bedrijf wordt door de V.V. Westerwolde in een gemoedelijke sfeer onder de aandacht gebracht. Daarnaast groeit de club en zijn we bezig met een geheel nieuw onderkomen, waar kunstgras een deel van is. De club krijgt een geheel nieuwe, moderne, uitstraling waardoor uw bedrijf hier van kan profiteren. Een wisselwerking, de club heeft sponsoren nodig en sponsoren hebben een club nodig voor een goed en sportief imago. Hiervoor kan de voetbalvereniging Westerwolde zorgen. Door met onze vereniging in zee te gaan heeft u een groot bereik voor relatief weinig geld. Een banner op de website wordt per dag gemiddeld 70 keer gezien. Enkele voorbeelden van sponsoring  Tenuesponsor  Reclameborden op Sportpark de Barlage.  Banner op de website www.vvwesterwolde.nl  Wedstrijdbalsponsor  Advertentie in het clubblad de Free Kick  Advertentie in de presentatiegids van seizoen 2012/2013 Contact en commissie Draagt u de club een warm hart toe of ziet u potentie voor uw bedrijf door Westerwolde te sponsoren, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de commerciële commissie. E-mailadres: commercielecommissie@vvwesterwolde.nl In samenwerking met de commerciële commissie kunt u altijd bekijken wat de mogelijkheden zijn. Prijzen sponsoring seizoen 2011/2012

Wilhelminastraat 42 9541AP Vlagtwedde 0599-312214

Bouwbedrijf Vieregge-Wilts Vlagtwedderstraat 13 9545 TA Bourtange 0599-354221

Frey oogzorg & living Dr. P. Rinsemastraat 2 9541 AL Vlagtwedde 0599-312000

Kraima woninginrichting Wilhelminastraat 5 9541AM ,Vlagtwedde 06-51383376

Mitra Dijkstra Dr.P.Rinsemastraat 2A 9541AL Vlagtwedde 0599-313352

Rabobank Zuid Oost Groningen Wilhelminastraat 4 9541 AP Vlagtwedde 0599-588488

Aeissing Groenvoorziening 2e Garstelaan 5 9678 RW Westerlee 06-46577478

Hotel de Staakenborgh Vlagtwedderstraat 33 9545 TA Bourtange 0599-354216

Primera Vlagtwedde Wilhelminastraat 13 9541AM Vlagtwedde Tel: 0599-312777

Streuding schoppenfabriek Schoolstraat 11 9541 CE Vlagtwedde 0599-312235

Super de Boer Vlagtwedde Dr. P. Rinsemastraat 4 9541 AL Vlagtwedde 0599-313646

Vertisol

Reclamebord: € 60,- per seizoen Banner op de website: € 25,- per seizoen Advertentie in clubblad: zie clubblad Advertentie in presentatiegids: a4: € 100,- | ½ A4: € 50,- |1/3 A4: € 35,- | ¼ A4: € 25,Wedstrijdbal: € 55,Tenuesponsor: bedrag in overleg met de artikelen die worden aangeschaft

Hoofdweg 17 9945 PA Wagenborgen 0596-541474

Vesting Bourtange W. Lodewijkstraat 33 9545 PA Bourtange tel: (0599)354600

www.vvwesterwolde.nl/263/sponsoring

Presentatiegids V.V. Westerwolde

44

Seizoen 2011/2012


Free kick Sponsoren

Uw logo ook in de volgende Free Kick? Neem contact op freekick@vvwesterwolde.nl voor meer informatie.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

45

Seizoen 2011/2012


Vernieuwing V.V. Westerwolde Na enige jaren van ontwerpen en onderhandelen met de gemeente Vlagtwedde gaan wij met de volgende voorstellen naar de gemeenteraad: Kantine en kleedkamers Renovatie en verbouw kantine: De kantine wordt uitgebreid, door de zijmuur, waarin nu de buitendeur, twee meter richting voetbalveld te verplaatsen en deze wand zal uit glas bestaan. De nieuwe ingang, met hal en nieuwe toiletgroep komt op de plek waar nu de toiletten zijn. De keuken/keukenopslagruimte, bestuurskamer en scheidsrechterruimtes worden iets anders gesitueerd en gerenoveerd. De bestaande kleedruimtes worden, waar nodig, opgeknapt, Tegenover de bestaande kleedruimtes komen 2 nieuwe kleedruimtes en wij opteren voor een aan te bouwen berging, cq. derde kleedruimte. Alle kleedkamers komen onder één dak. De parkeerplaats zal worden verhard middels betonklinkers. Zelfwerkzaamheid In eerste instantie waren we in overleg met de gemeente over de combinatie: nieuwe kantine en jeugdgebouw. De gemeente heeft voor de jeugd echter een andere locatie bedacht. Door het wegvallen van deze combinatie wordt het financieel ook veel krapper. Door zelfwerkzaamheid van de leden denken wij dit te kunnen compenseren. Ons streven is om hetBart één Pleiter en Foto: ander zo te creëren, dat de V.V. Westerwolde financieel niet extra wordt belast en dat de accommodatie weer een groot aantal jaren mee kan. Bouwtekeningen De bouwtekening voor zowel de kleedruimtes als de kantine staan op de website onder het kopje vernieuwing V.V. Westerwolde. Het kunstgrasveld Op dit moment is men nog druk bezig met de aanleg van het kunstgrasveld. De verwachting is nog altijd dat dit eind september klaar is. Het complex van Westerwolde krijgt dus een hele andere uitstraling en zal weer een groot aantal jaren mee gaan.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

46

Seizoen 2011/2012


Meer informatie Wilt u meer te weten komen over de verbouwing of over de zelfwerkzaamheid dan kunt u contact opnemen met de bouwcommissie.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

47

Seizoen 2011/2012


Erik Wilts: Massage Therapie Vlagtwedde Sport en blessures, twee zaken welke onvermijdelijk met elkaar te maken hebben. Niet fijn en vaak komen blessures ongelegen. Erik Wilts is begonnen als sportmasseur/verzorger en heeft zo de nodige ervaring opgedaan met blessures van algemene aard en het behandelen daarvan. Blessure tips

Stel Ik heb een blessure, wat zijn de stappen die ik moet ondernemen? Bij acute blessure: Koelen( 15 min) Koelen, dat is de eerste stap die je doet bij bijna elke acute blessure. Bij Compressie/ drukverband 21/24h een enkel bijvoorbeeld ga je eerst koelen met coolpack, ijs of onder de Elevatie/ hoogleggen been/arm koude kraan gedurende 15 min! De spuitbusjes met coolspray alleen Voorkomen: gebruiken tijdens korte koelmomenten in het veld. Daarna kijk je of Goede voetverzorging het dik wordt als dat het geval is leg je er zo snel mogelijk een druk Goede schoenen Regelmaat in het sporten verband om heen, dit is om de zwelling tegen te gaan. Dat kan heel simpel door er eerst een laagje watten omheen te draaien en Vragen: vervolgens een verband er redelijk stevig omheen leggen 0621204729 dit drukverband laat je gedurende 12 tot 24 uur zitten. Probeer daarna zo veel mogelijk de geblesseerde enkel hoog te leggen dus op een stoel of Bij directe extreme zwelling na blesseren is het raadzaam om direct huisartsenpost tafel om zo weinig mogelijk druk te creĂŤren. te bellen! Dit i.v.m. mogelijk inscheuring Hoe komen leden van de vereniging met jou in contact? of botbreuk! Ze kunnen mij gewoon bellen op 0621204729 of kijk even op mijn site: www.erikwilts.nl. Of je ziet me op het voetbalveld op de zaterdag of zondag en zelfs dan ben ik aanspreekbaar. Hoe gaat een afspraak met jou normaal gesproken? Nadat je hebt gebeld hebben we een afspraak dat je bij mij komt , die afspraak kan zijn bij mij thuis, bij het sportcentrum (PrengerHoekman) of op het voetbalveld zelf. Het is tussen de vereniging en mij zo geregeld dat de voetballers van V.V. Westerwolde , vanaf de F-jes tot en met de senioren Kosteloos bij mij terecht kunnen. Wat biedt je naast de behandeling van sportblessures aan? Naast behandeling van sportblessures ligt het er aan wat het probleem is maar over het algemeen is het masseren in combinatie met Shiatsu, dat is een drukpunttherapie die zeer effectief is, wat een groot aantal voetballers al heeft ondervonden. Verder kan men mij altijd bellen i.v.m. blessures en hoe te handelen . Over kunstgras wordt vaak negatief bericht, is er een verhoogde kans op blessures bij kunstgras? Nee, statistisch gezien is er weinig verschil in risico van blessures op natuurgras of kustgras, wel is het zo dat spelers sneller moe kunnen worden op kustgras omdat de balsnelheid hoger is dan op gewoon gras. Waar moeten we vooral op letten bij kunstgras? Goede schoenen zijn heel belangrijk! Als je met je gewone voetbalschoenen met grote noppen op kustgras gaat heb je grote kans op last van de voeten en enkels doordat de druk niet goed wordt verdeeld, het beste zijn voetbalschoenen met veel kleine nopjes die de druk beter verdelen onder de voet waardoor minder kans op blessures. Deze schoenen kun je ook goed op spelen als het droog is op gewoon gras. Bij gewoon nat gras speel je op je normale schoenen met grote nop zodat je meer grip hebt en zakken de noppen ver genoeg in de grond zodat de druk over de hele zool wordt verdeeld. Het komt niet zo vaak voor, maar als het langere tijd warm is en de zon schijnt volop dan is het kunstveld heet en die warmte gaat jou ook in de schoenen trekken waardoor de voeten opzwellen met eventuele vervelende gevolgen van dien, zoals blaren e.d.

Presentatiegids V.V. Westerwolde

48

Seizoen 2011/2012


De allerjongste talenten: Kabouters Voetballen is leuk. Zowel voor senioren als voor de jongste jeugd. F-junioren voetballen in competitieverband als ze zes jaar zijn. Voor de leeftijdscategorie vier en vijf jaar bestaat er sinds vorig seizoen het kaboutervoetbal. Kaboutervoetbal is in het seizoen 2004/2005 bedacht door de KNVB. Sinds seizoen 2010/2011 zijn er ook trainingen voor deze leeftijdscategorie bij V.V. Westerwolde. Ook komend seizoen zullen er trainingen plaatsvinden op de velden van Westerwolde. Op de site van V.V. Westerwolde staan de data van de trainingen. De trainingen duren drie kwartier, van vier uur tot kwart voor vijf. De vereniging probeert met andere verenigingen wedstrijden te regelen voor de kabouters. Om je aan te melden kan je je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres achterlaten in de kantine. Een andere optie is om contact op te nemen met de jeugdcommissie (jeugdcommissie@vvwesterwolde.nl) Voor verdere informatie kan je altijd bellen met onderstaande telefoonnummers en personen. Alex Otto: Boelo Dekker: Simone Oosterbaan:

0599-312777 0599-312808 0599-313002

V.V. Westerwolde hoopt op een grote opkomst kabouters om zo de kinderen de eerste stappen van het spel op een leuke manier met elkaar te leren.

De voetbalschool: Nieuw in Westerwolde De voetbalschool bestaat sinds 2007. Vanaf dit seizoen zullen op het veld van de V.V. Westerwolde ook trainingen worden gehouden. Jeugdtrainer Boelo Dekker heeft de VoetbalTotaal Methode en de cursus techniektraining voor pupillen gedaan. Hij legt uit waar het bij de voetbalschool omgaat: De Voetbalschool richt zich tijdens alle activiteiten op de functioneel technische ontwikkeling van jeugdvoetballers. Onze werkwijze richt zich op alle aspecten van het voetbalspel, zowel tactisch als technisch. De nadruk wordt echter gelegd op de functioneel technische ontwikkeling van jeugdige voetballers. Onze werkwijze is gebaseerd op de VoetbalTotaal Methode. De Voetbalschool is van mening dat al haar activiteiten een ideale aanvulling zijn op de reguliere trainingen die bij de ‘eigen’ vereniging worden aangeboden. Bij de Voetbalschool wordt gericht op het individu getraind, onder leiding van uiterst professionele trainers met oog voor detail en kennis van zaken. Tijdens al onze activiteiten trachten wij de deelnemer op een hoger niveau te tillen. Het zou een illusie zijn om enkel en alleen toptalenten voort te brengen, maar het is geen illusie om iedereen op zijn of haar eigen niveau naar de hoogste trede te tillen. En dat is nou net wat we samen met de deelnemers willen bereiken. Dit kan echter alleen als de deelnemer plezier in hetgeen heeft wat hij of zij doet, plezier staat daarom ook hoog in het vaandel bij de Voetbalschool.

Voor nadere informatie: www.devoetbalschool.nl

groningen@devoetbalschool.nl

Presentatiegids V.V. Westerwolde

49

06-81484254

Seizoen 2011/2012


Foto: Bart Pleiter

Communicatie V.V. Westerwolde: Media en pers De voetbalvereniging Westerwolde is druk bezig haar complex een totale make-over te geven. Sinds dit seizoen is er de beschikking over een kunstgrasveld en ook de kleedgebouwen en kantine worden aangepakt. Daarnaast krijgen ook de officiële uitgaven zoals een clubblad en de website een makeover. V.V. Westerwolde brengt vijf keer per jaar een clubblad, genaamd ‘Free Kick’, uit. Dit blad zal een metamorfose ondergaan en zal voortaan digitaal gaan verschijnen. U krijgt het clubblad in uw mailbox of u kunt hem rechtstreeks van de website downloaden. Voor diegene die nog niet de beschikking hebben over deze technologie zal er nog een kleine oplage gedrukt worden. In het clubblad zullen wedstrijdverslagen, columns, interviews en clubinformatie staan. Daarnaast is er ruimte voor advertenties voor ondernemers. Aan het begin van elk seizoen zal er een presentatiegids uit gegeven worden. Dit is de gids die nu voor u ligt. Deze gids zal als naslagwerk dienen en gaat een jaar lang mee. Alle informatie over de club zal in deze gids te vinden zijn. Voor actuele informatie is de website het beste middel. De website zal qua uiterlijk blijven zoals deze nu is, qua inhoud zal de site veranderen, meer interactiviteit en meer amusement. Wie nog niet de beschikking heeft over internet kan nog altijd in de regionale kranten de speeltijden, uitslagen en standen bekijken van de voetbalvereniging. In de maandageditie van het Dagblad van het Noorden staan de uitslagen en standen van zowel zaterdag als zondag 1 Hebt u vragen over de officiële uitgaven en de website dan kunt u met onderstaande personen contact opnemen. Neem ook contact op als u geïnteresseerd bent om te adverteren in de clubbladen. Uitgaven V.V. Westerwolde: Website:

Bart Pleiter Boelo Dekker

Presentatiegids V.V. Westerwolde

06-10897337 0599-312808

50

freekick@vvwesterwolde.nl webmaster@vvwesterwolde.nl

Seizoen 2011/2012


Basisregels: Voor een winnende club V.V. Westerwolde streeft naar een gemoedelijke sfeer. Hiervoor zijn enkele regels en afspraken nodig. Hieronder staan de basisregels verdeeld naar categorie. Training  Op het afgesproken tijdstip op het trainingsveld aanwezig zijn.  Na afloop van de training direct douchen.  Zorg voor netheid in de kleedkamers.  Het is gebruikelijk zowel na een wedstrijd als na een training te douchen. Geadviseerd wordt om daarbij badslippers te dragen. Wedstrijddagen  Zeg vroegtijdig af, de club verzoekt u dit voor vrijdag 18.00 uur te doen. Op die manier kan een leider nog maatregelen treffen.  Bij uitwedstrijden op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn.  Scheenbeschermers zijn verplicht.  In de rust en na afloop de voetbalschoenen buiten schoonmaken.  Zorg altijd voor netheid, ordelijkheid, fatsoenlijkheid, sportiviteit en let op je taalgebruik bij iedere training, thuis- en uitwedstrijd.  Na afloop dienen alle spelers zich te douchen, geadviseerd wordt om daarbij badslippers te dragen.  Roken in de auto naar een uitwedstrijd is verboden.  Ook ouders dienen zich te gedragen, aanmoedigen ja, aanmerkingen nee.  Indien u als ouder verhinderd bent om te rijden naar een uitwedstrijd dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.  Verslagen en doelpuntenmakers dienen door de leiders op de website gezet te worden Algemeen  Bij problemen is de leider het eerste aanspreekpunt, de trainer de tweede.  De kantine en bestuurskamer mogen niet met voetbalschoenen betreden worden.  Iedere consumptie moet contant worden afgerekend aan de bar.  Boetes worden zelf betaald door de spelers.

Jeroen Eibergen

Presentatiegids V.V. Westerwolde

51

Seizoen 2011/2012


Sponsoren: bedankt! Hoofdsponsoren Zaal 12 P.C. Rendering Vesting Bourtange Bordsponsoren Super de Boer Vlagtwedde De Klok dranken Erik Wilts massage therapie Vlagtwedde MLS Noord Nederland Kraima mode Oal Kroegie Bourtange Erminio timmerwerken De Jonge sport Stadskanaal Bedrijfskleding Noord ’s Lands huys Bourtange v/d Laan Marius Jonker Eetcafé de Trommel Vleesbedrijf Huls GIBO Groep Structon Boels Primera Vlagtwedde Mitra Dijkstra Baas dakbedekkingen Klaas Okken houthandel Huchem Dijk installatietechniek Autorijschool Vos Eelsing advocatenkantoor Harry Wolf Oosterveld Frey oogzorg Klaro cleaning Streuding schoppenfabriek Speciaalzaak van Hoorn Mijn Makelaar Bruining Vertisol Rick Hilger Admifa Sluiter Vlagtwedde Administratiekantoor Schuitema P.C. Rendering

Presentatiegids V.V. Westerwolde

Free-Kick sponsoren Blokker Vlagtwedde G.J. Hempen kaashandel HC Huchem Mitra Dijkstra Kraima mode Kledingboetiek Marieanne Massage Therapie Vlagtwedde DA Westerwolde Bouwbedrijf Vieregge Wilts Hazelhoff Vlagtwedde Verkeersschool Schuringa Schildersbedrijf G. Flierman Chinees-Indisch restaurant Peking Super groenten en fruitmarkten De Staakenborgh Erminio timmerwerken Harry Waalkens natuursteen en tegelwerk Vleesbedrijf Huls Hubo Vlagtwedde A. Klarenbeek uurwerken Bourtange Super de Boer Vlagtwedde A Dreves loonbedrijf Andre’s Haarstudio Rabobank Zuid en Oost Groningen MR. W. Eelsing advocaat en procureur P.C. Rendering C1000 Smit Onstwedde Baas Dakbedekkingen Visser Assurantiën en makelaardij H. Kiewiet tweewielers Wedde Autorijschool Vos Speciaalzaak van Hoorn ’s Lands Huys Bourtange Café ‘t Oal Kroegie Bourtange Welkoop Vlagtwedde Sluiter Vlagtwedde Gebr. Schoenmaker landbouwloonbedrijf Schildersbedrijf A.P. Egges Jan Veldhuis Zaadhandel Univé Noord-Oost. Vesting Bourtange

52

Seizoen 2011/2012

presentatiegids 2010/2011 versie 2  

presentatiegids van vv westerwolde, versie 2

presentatiegids 2010/2011 versie 2  

presentatiegids van vv westerwolde, versie 2

Advertisement