Page 10

ErOpUit Spijkenisse 2012/2013

>> Historie-Monumenten

Monumenten

verhoogd. Daardoor werd het mogelijk om ook tussen de nieuwe

In Spijkenisse staan vier bouwwerken die door het Rijk als monu-

bebouwing voldoende wind te vangen. De molen is in mei 2010

ment worden beschouwd. Deze monumenten zijn zeker de moeite

heropend samen met het pannenkoekenrestaurant De Molen.

waard om te bekijken of te bezoeken. Het meest karakteristiek is de Dorpskerk van Spijkenisse. Deze stamt uit 1300, toen naast een

Verborgen onder een boerderij aan de Korte Schenkeldijk is een

houten kapel het eerste deel van de toren werd gebouwd. Later

monumentale kelder te vinden. De rechthoekige kelder, uit 1620, is

werd in delen een laatgotische kruiskerk gebouwd. In 2007 is de

overkluisd met gemetselde kruisgewelven op drie ronde pilaren.

kerktoren voor de laatste keer gerestaureerd.

Het verhaal gaat dat er ooit een zeeheld gevangen werd gehouden. Of dit ook daadwerkelijk zo is? Wie weet geeft de kelder ooit

Het stoomgemaal De Leeuw van Putten is in 1881 gebouwd. Het

haar geheimen prijs. Helaas is de kelder niet toegankelijk voor het

gemaal verving de vier windmolens die voor de bemaling van de

publiek.

polders rondom Spijkenisse zorgden. In 1946 ging men voor de aandrijving van het gemaal over op elektriciteit.

Midden in het dorp Hekelingen staat de Dorpskerk. Het eerste

In 2003 kreeg het stoomgemaal zowel van binnen als van buiten

concrete nieuws over de Hekelingse Dorpskerk dateert uit de 17e

een facelift. Metsel- en stucwerk werden gerepareerd en vensters

eeuw, toen er sprake was van een bouwvallige kerk. De huidige

gerestaureerd. Tijdens de jaarlijkse Monumentendag is het gemaal

vorm van de kerk dateert uit 1850. De Hekelingse Dorpskerk is een

een belangrijke locatie voor tentoonstellingen en bezoekers.

zaalkerk en heeft een neoclassicistisch vorm. De inpandige vierkante toren is voorzien van een achtkantige spits. In 1962-1963 is de kerk

Aan de Aaldijk in Hekelingen ligt de landschappelijk fraai gelegen

gerestaureerd.

hofstede Bouwlust- Zeldenrust. De hoeve is gebouwd in 1611.

De luidklok uit de eerste kerk van Hekelingen dateert uit 1285 en

De grote schuur, met gepotdekselde houten delen, vormt met het

is de oudste gesigneerde luiklok van Nederland. Deze klok bevindt

woonhuis een L-vormige plattegrond. Het woonhuis heeft een

zich sinds 1916 in het Rijksmuseum in Amsterdam.

hoge puntgevel met geblokte ontlastingsbogen, oude kozijnen en luiken en een toppilaster. Tegen de zuidgevel van het woonhuis is

Open Monumentendag

rond 1900 een zomerhuis met tuitgevel gebouwd. De hekpijlers

Ieder jaar wordt Open Monumentendag gehouden. Op die dag

voor de hoeve, die zijn gekroond met natuurstenen pijnappels, zijn

zijn monumenten open voor het publiek. Open Monumentendag

waarschijnlijk gebouwd rond 1800. De boerderij is helaas niet voor

wordt in 2012 gehouden op 8 september. Het thema in 2012 is:

het publiek toegankelijk.

‘Groen van Toen’. Tijdens Open Monumentendag wordt ook de Kunstmarkt gehouden. De markt, met daar omheen een sfeervol

Korenstellingmolen Nooit Gedacht is gebouwd omstreeks 1840.

programma, vindt plaats op het Noordeinde, een van de oudste

Tot 1965 was de molen nog dagelijks in bedrijf. Daarna volgde een

straten van Spijkenisse.

grote en grondige restauratie en werd alleen nog op bijzondere

18

dagen meel gemalen. Om het ook in de toekomst mogelijk te

Er is ook een speciale fietsroute langs monumenten.

maken te blijven draaien, is de molen onlangs zeven meter

Zie hiervoor het hoofdstukje Fietsroutes!

19

Eropuit 2012  

Magazine vol toeristisch recreatieve informatie over Spijkenisse

Eropuit 2012  

Magazine vol toeristisch recreatieve informatie over Spijkenisse

Advertisement