VVVF Verf&Inkt Magazine 46 (maart 2018)

Page 52

#VVVF&PODIUM

BENELUX-SCIENTIFIC

Een nieuw tijdperk in corrosietesten Zo’n 100 jaar geleden werden de eerste corrosietesten ontwikkeld. De te testen materialen werden blootgesteld aan een nevel van zout (NaCl) oplossing bij constante temperatuurcondities. Deze test werd gestandaardiseerd in ASTM B117 en is nog altijd een veelgebruikte testmethode. Hoewel effectief voor kwaliteitscontrole, is algemeen bekend dat de correlatie met “real life” toepassingen niet of nauwelijks aantoonbaar is. In de zogenaamde “Prohesion” testmethode werd een droge fase geïntroduceerd, met als doel de correlatie te verbeteren. Automobielfabrikanten ontdekten bovendien dat de toevoeging van een fase met hoge %RH een verzwarend effect had op de corrosie in laboratoriumtesten. Het gekristalliseerde zoutresidu lost weer op in de hoge luchtvochtigheid en her-initieert het corrosieproces. Het is gebleken dat juist de periodes van transitie tussen de verschillende fasen de meeste invloed hebben op de testresultaten. Echter werden tot voor kort geen voorwaarden gesteld aan de transitietijden en -condities. Dit veroorzaakte afwijkende testresultaten in op het oog identieke omstandigheden. De controle van de transitietijden en -condities bleek essentieel voor het behalen van consistente testresultaten. De leveranciers van corrosietesters hebben zich de laatste jaren daarom intensief beziggehouden met de ontwikkeling van testers die met deze nieuwe inzichten overweg kunnen. Inmiddels zijn de geschikte testers op de markt, waardoor de Benelux Scientific BV 44 R.I. Straat 33 4051 AP Ochten

www.benelux-scientific.nl +31 (0)344 655 556 info@benelux-scientific.nl

ontwikkeling van de testmethodes nog eens extra wordt ondersteund. Wij vertellen u graag meer tijdens de workhop op 17 April as.

BLENDING NEDERLAND BV

Goed beheer van al uw documenten is mogelijk! Meer en meer documenten worden digitaal ontvangen en verstuurd. Maar hoe houd je het nog beheersbaar en overzichtelijk. Daarom biedt Blending Nederland een Document Management Systeem die daarop een antwoord geeft. En omdat ERP een plek is waar veel documenten ontstaan maar waarin ook veel informatie met betrekking tot documenten verwerkt moet worden, hebben we gekozen voor een oplossing die diep geïntegreerd is met ERP. Dit is het product d.3. d.3 is veel meer dan een digitaal archief. Als compleet enterprise content management systeem optimaliseert de software alle bedrijfsprocessen die voorheen moeizaam met de hand en met veel papier afgehandeld moesten worden. d.3 is het resultaat van de consequente ontwikkeling van de filosofie: we willen hetdagelijkse werk van onze klanten gemakkelijker, comfortabeler en efficiënter maken. d.3 onderscheidt zich door de hoge mate van innovatie, duidelijke productiviteitsverbetering, eenvoud in gebruik en bruikbaarheid. d.3 is een integraal platform voor document management, workflow management en elektronische archivering. Door deze drie pijlers te combineren zijn organisaties beter in staat de kwaliteit, toegankelijkheid en beheersbaarheid van documenten en informatie te waarborgen. Dit verhoogt de slagvaardigheid en beweeglijkheid van organisaties. Medewerkers, afdelingen en projectteams beschikken Blending Nederland BV Hakgriend 18 3371 KA Hadinxveld-Giessendam

52 VERF& INKT #46/2018

blending.nl (0184) 490367 rschuurman@blending.nl

sneller over de juiste informatie, hebben eenduidige opslagmogelijkheden en kunnen eenvoudiger samenwerken en informatie delen.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.