Page 1

#53

Magazine van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten VVVF december 2019

INTERVIEW: THEO WEMMERS BLIKT TERUG OP ZIJN EERSTE JAAR ALS VOORZITTER VVVF 14 ‘SCHILDER VAN NU KAN ALTIJD AAN DE SLAG’ 18 FOTO-IMPRESSIE BIJEENKOMST WETGEVING EN VEILIG WERKEN 22 ECOLOGISCHE PRODUCTENLIJN BASF COATINGS SERVICES REDUCEERT CO2-UITSTOOT IN DE KETEN 32


#53/INHOUD

‘AFNEMENDE BESCHIKBAARHEID STOFFEN IS GROTE ZORG’

14 Theo Wemmers, in het dagelijks leven Executive General Manager Automotive EMEA van Sherwin-Williams in Lelystad, is in november 2018 benoemd als voorzitter van de VVVF. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste jaar als voorzitter? Wat zijn momenteel de belangrijkste thema’s in de verf- en drukinktindustrie en hoe speelt de VVVF hier met haar belangenbehartiging op in?

18

‘SCHILDER VAN NU KAN ALTIJD AAN DE SLAG’ Schilders verdienen een goede boterham. En dat blijft voorlopig zo, voorspelt Okke Spruijt, directeur van OnderhoudNL. Als specialist in monumentenzorg of staalonderhoud, maar zeker ook als breed opgeleide onderhoudsman of -vrouw. “De markt innoveert altijd. Je moet nieuwe technieken en trends verwelkomen.”

#53/2019 VERF& INKT 3


MILL FILL DISTILL E S K E N S P R O C E S S S O L U T I O N S : Y O U R PA R T N E R I N T E C H N I C A L P R O G R E S S Wilt u uw productieapparaat moderniseren en optimaliseren? Eskens Process Solutions kan u helpen en adviseren. Wij zijn al meer dan 40 jaar actief in de verf-, inkt-, en coatingmarkt en zijn de officiële agent voor een aantal grote machinemerken in uw industrie: DYNO-MILL maalmolens, D.W. Renzmann wasinstallaties, Westerlins dissolvers en Scandinavian Automation afvullijnen. In Alphen aan den Rijn hebben wij onze eigen productie van mengers, doen wij de revisie van gebruikte maalmolens en hebben wij een team van engineers die onze klanten helpen met het verbeteren en uittekenen van hun productielijnen. Vertrouw ons uw projecten toe en wij zullen u niet teleurstellen.

ESKENS, MORE THAN JUST MACHINES… www.eskens.com

39402 Eskens advertentie verf en inkt .indd 1

11-05-17 13:53


# 53 /INHOUD

INHOUD 32

‘ECOLOGISCHE PRODUCTLIJN REDUCEERT CO2-UITSTOOT IN DE KETEN’ Duurzaamheid is één van de speerpunten van BASF Coatings Services in Maarssen. Zo brengt het bedrijf sinds 2018 een ecologisch productenpakket op de markt. “Deze productenlijn helpt fossiele brandstoffen en

7

VOORWOORD THEO WEMMERS December: terugblikken en vooruitkijken

8

PROJECT IN BEELD Harde vulling in verfsysteem beschermt aansluitstation TenneT op Noordzee

10

#NWS/SECTOR Selectie van nieuws en ontwikkelingen in de verf- en drukinktsector

26

#VVVF/VEILIGHEID Foto-impressie bijeenkomst wetgeving en veilig werken in Utrecht

29

GASTCOLUMN Marco Mensink, directeur-generaal van Cefic, over toekomstvisie Europese chemische industrie

30

BEROEP IN BEELD Maarten Jan Sluimers is één van de twee Global Public Affairs Managers bij AkzoNobel in Amsterdam. ‘Ons doel: de dialoog op gang houden’

37

#NWS/VVVF Nieuws en service van de vereniging

41

PODIUMPAGINA‘S Bedrijven presenteren nieuwe producten en diensten voor de sector

CO 2 te besparen. Wereldwijd nu al 300 ton CO 2”, zegt Arthur Tol, Head of Operations & Marketing.

Magaz

ine van

#53

de Ver enigin

g van

Verf- en

Drukin

ktfabr ikante n novem VVVF ber 201 9

OP DE COVER Het hoofd op de coverfoto is door

VVVF LANCEERT STOFFENTOOL

BASF Coatings Services gespoten in

De nieuwe stoffentool van de VVVF geeft van bijna 4.000 chemische stoffen een overzicht van alle relevante Europese én Nederlandse verplichtingen. Het doel: de leden van de VVVF (verf en inkt) en VLK (lijm en kit) in één oogopslag laten zien wat de wettelijke status is van de stoffen die ze gebruiken.

gebaseerd op speciale pigmenten

22

van het pigment op het hoofd is ‘Tahitian Sunset’.

zogeheten flip flop kleuren. Die zijn die twee kleuren laten zien afhankelijk van de hoek van waaruit de

INTERV STE JA IEW: THEO KAN A AR ALS VO WEMMER KOMSTLTIJD AAN ORZITTER S BLIKT TE PROD WETGEV DE SLAG’ VVVF 14 ‘SRUG OP ZI JN CHILD CO2-UUCTENLIJNING EN VEI 18 FOTO-IM ER VA EERLI ITSTO OT IN BASF COAT G WERKENPRESSIE BIJ N NU IN DE KET 22 EE EN 32 GS SERVIC ECOLOGIS NES RED C UCEE HE RT

toeschouwer ernaar kijkt. Deze pigmenten worden veel gebruikt op auto’s van nu. De naam Foto: Lotte Stekelenburg

#53/2019 VERF& INKT 5


cilindrische verfblikken ImCareÂŽ optimale bescherming

bodem, ring en deksel

RL en TT sluitingen

3-delig

premium uitstraling

offset bedrukking

zelfklevend etiket met draaghengsel

100% recyclebaar

van 125 ml t/m 4 liter

Mus Verpakkingen Blik bepalend

Mus Verpakkingen BV | Herfordstraat 9 | 7418 EX | NL - Deventer T +31 (0)570 629 229 | info@musverpakkingen.nl | www.musverpakkingen.nl

6 VERF& INKT #53/2019


#VVVF/VOORZITTER

VOORWOORD DECEMBER: TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN VOOR U LIGT HET DECEMBERNUMMER van Verf & Inkt Magazine. Het verschijnt in een bijzondere maand. Aan de ene kant is het een erg drukke maand, vanwege allerlei zakelijke verplichtingen die nog voor het eind van het jaar moeten worden afgerond. Aan de andere kant is december ook een volle maand met allerlei privĂŠzaken. Neem bijvoorbeeld Sinterklaas. Mijn drie zonen geloven allang niet meer in die goedheilig man, maar dat kan de pret voor de cadeaus niet drukken. Een paar weken later volgen de kerstdagen en vaak even verlof. Veel bedrijven in onze industrietak zijn in de kerstperiode een paar dagen gesloten of draaien op halve kracht. Hoe een bedrijf dat invult, hangt af van de bedrijfssituatie. Het is ook belangrijk om af en toe even gas terug te nemen, op adem te komen en te recupereren. Het is bovendien een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Dat terugkijken doe ik in dit nummer van Verf & Inkt Magazine als voorzitter van de VVVF. Eind 2018 werd ik benoemd als voorman van de brancheorganisatie. In het interview blik ik terug op hoe ik mijn eerste jaar als voorzitter heb ervaren. De ondersteuning van het VVVF-team is onmisbaar gebleken, maar ook de inzet van alle leden die zich het afgelopen jaar voor de VVVF hebben ingespannen is cruciaal. Neem bijvoorbeeld het buddysysteem voor veilig en gezond werken waarbij veiligheids- en HSE-deskundigen van leden elkaar adviseren. Of neem de mensen die helpen bij het actualiseren van handleidingen zoals voor de INVECO-systematiek. De VVVF ontwikkelt ook andere handige tools voor de leden. In dit nummer leest u over de nieuwe stoffentool die de VVVF/VLK heeft gelanceerd, evenals over alle andere instrumenten die wij de leden bieden. Wij kunnen dit niet realiseren zonder de vakinhoudelijke input van onze leden!

Daarnaast hebben we ook dit jaar weer onze koers en activiteiten afgestemd met de ketenpartners in verschillende sectoren. Voorzitters van onze secties, tevens bestuurders van de VVVF, zitten met hen aan tafel om te bespreken bij welke zaken we elkaar kunnen ondersteunen. OnderhoudNL, de ondernemingsorganisatie voor de schilders- en onderhoudsbranche, is daar een goed voorbeeld van. In dit nummer geeft de directeur van OnderhoudNL, Okke Spruijt, een interview over de activiteiten van de organisatie en de speerpunten waarop zij zich richten. Al met al kan ik concluderen dat het een goed jaar is geweest; we bouwen gestaag verder aan de brancheorganisatie. Ik ben dan ook vol goede moed voor 2020. Maar eerst even een pas op de plaats maken met tijd voor andere dingen, dan kunnen we er in het nieuwe jaar weer vol tegenaan. Ik wens u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020!

THEO WEMMERS, voorzitter VVVF

#53/2019 VERF& INKT 7


#VERF&INKT/PROJECT


HARDE VULLING IN VERFSYSTEEM BESCHERMT AANSLUITSTATION TENNET OP NOORDZEE Stalen constructies hebben het zwaar te verduren op de Noordzee. Zout, zand, zon, water en wind zorgen voor een grote belasting. TenneT koos daarom voor een extra sterk verfsysteem voor Borssele Alpha, het eerste en grootste aansluitsysteem voor windparken op de Noordzee. Zo zijn de jackets geconserveerd in een met meerdere lagen met miniscule glasdeeltjes gevulde epoxyverf met plaatselijk een polyurethane afwerklaag. De harde vulling van glas in de verf kan de slijpende werking van zout en zand goed doorstaan. Ook eventuele bot-

singen met drijvende objecten is voor deze verven volgens TenneT geen probleem. De bovenkant van het aansluitsysteem is uitgerust met een actief corrosiewerend vierlaags verfsysteem: een zinklaag, gevolgd door twee lagen epoxyverven en als eindlaag een kleurvaste niet vuil aanhechtende polyurethaan lak. De verfsystemen hebben een zeer lange levensduur. Hierdoor is het mogelijk om de onderhoud intervallen verder uit elkaar te plannen en zo het milieu minimaal te belasten, stelt TenneT. WWW.TENNET.EU


#NWS/SECTOR

NWS/SECTOR

STRIKOLITH HERSTELT OUD GEVELBEELD HAAGSE WONINGEN De oude gevels van 334 woningen in de Beverweerdstraat en omliggende straten in Den Haag zijn volledig gerenoveerd. Stucadoorsbedrijf ‘t Huis verwijderde eerst de oude ornamenten van de gevels om een vlakke ondergrond te krijgen. Het materiaal voor de afwerking kwam van Strikolith. In september 2018 ging de renovatie van start en afgelopen zomer was het werk klaar en het oude gevelbeeld van de Haagse woningen hersteld. Arte Decor maakte duizenden kleine gereconstrueerde lichtgewicht ornamenten. Vervolgens brachten medewerkers van Stucadoorsbedrijf ‘t Huis de nieuwe ornamenten aan op een mortellaag om het oude gevelbeeld terug te krijgen. Op 10 VERF& INKT #53/2019

de vlakke ondergrond is het Strikotherm gevelisolatiesysteem ‘comfort’ toegepast met als afwerking zowel steenstrips als spachtelpleister. www.strikolith.com

KONINKLIJKE VAN WIJHE VERF IS ‘BEST FOR THE WORLD 2019’ Koninklijke Van Wijhe Verf is voor het derde jaar op rij vereerd met de ‘Best For The World 2019’-titel in de categorie ‘environment’. Dit betekent dat het bedrijf zich in de milieucategorie bevindt in de top 10% van alle gecertificeerde B Corps wereldwijd. In de ‘environment’-categorie worden de milieuprestaties van een bedrijf geëvalueerd op basis van faciliteiten, materialen, emissies en het gebruik

van hulpbronnen en energie. Voor Koninklijke Van Wijhe Verf onderstreept de erkenning zijn voortdurende en consequente inspanning op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De verfproducent leunt niet achterover, maar stelt zichzelf ieder jaar nieuwe doelen. Zo werkt het bedrijf continu aan vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen door toepassing van biobased grondstoffen, aan vermindering van de hoeveelheid schadelijk afval met 10% per jaar en er wordt geïnvesteerd in een nieuw afvalwaterbehandelingssysteem om verfresten nog beter uit hun afvalwater te scheiden. Bekende B Corps waar Van Wijhe zich tussen schaart zijn onder andere Ben & Jerry’s, Dopper, Tony Chocolonely en Patagonia. www.vanwijheverf.nl

de jaren negentig Coldec samen met Private Equity Partners kocht, is het hard gegaan. De investeerder heeft hij al lang en breed uitgekocht en de business is behoorlijk verbreed. De explosieve groei is er het sprekende voorbeeld van. Studio Coldec maakt decoratieve verfproducten, waarin gekleurde deeltjes voor een speciaal effect zorgen en die om een speciale verwerking vragen. Inmiddels produceert Bleize ook belijningsverf voor de Nederlandse voetbalvelden. De productie vindt plaats in de fabriek in Vaassen, waar al meer dan vijftig producten voor de Chinese markt zijn ontwikkeld. Het bedrijf is inmiddels actief in 56 landen. www.coldec.nl

AKZONOBEL LANCEERT GERECYCLEDE VERF IN ENGELAND COLDEC GROEIT RAZENDSNEL IN CHINA Studio Coldec, een van de bedrijven in de Coldec Group, groeit razendsnel in China. Eind september vierde het bedrijf met Chinese franchisenemers in Apeldoorn de opening van de tweehonderdste winkel in de afgelopen drie jaar. Voor het einde van het jaar komen er nog honderd winkels bij volgens een artikel in De Stentor. Sinds ondernemer Ron Bleize in

AkzoNobel heeft een nieuwe witte verf in het Verenigd Koninkrijk op de markt gebracht, die onder meer is gemaakt van witte muurverf. Particulieren hebben deze witte verfresten naar de milieustraat gebracht. Afvalinzamelaar Veolia sorteert de resten die AkzoNobel vervolgens opwerkt tot de nieuwe verf Evolve. Het eindproduct bevat 35 procent gerecyclede verf. Het product is grondig getest door R&D-experts en


#NWS/SECTOR

schilders. De CO 2 -afdruk van iedere liter Evolve-verf is volgens de verffabrikant 10 procent lager vergeleken met een standaard vinyl mat. www.akzonobel.com

RALLYTOCHT LEVERT GELD OP VOOR ONDERZOEK IMMUUNTHERAPIE Spies Hecker-importeur Metalak organiseerde zaterdag 28 september 2019 voor de tweede keer een rallytocht voor klanten en leveranciers. De opbrengst van 6.000 euro gaat via Stichting CarolaHelpt.nl naar immuuntherapie-onderzoek voor melanoompatiënten in het Antoni van Leeuwenhoek. De importeur van Spies Hecker, een merk van Axalta voor autoreparatielakken, raakte in 2017 be-

trokken bij het verhaal van Carola van ‘t Schip. Ondanks haar eigen ziekte, melanoomkanker, startte zij een inzamelingsactie voor onderzoek naar de personalisering van immuuntherapie. Samen met Carola wil de importeur helpen dit onderzoek mogelijk te maken. In totaal namen 55 relaties aan de rallytocht door het Hollandse kustgebied deel. De rallytocht eindigde op Landgoed Duin en Kruidberg waar de cheque met de opbrengst van de dag werd overhandigd aan Mark en Carola van ’t Schip van Stichting Carola Helpt. www.axalta.com

CHEMONA LANCEERT NIEUWE WEBSITE Chemona – nanocoat technologies, lanceerde in oktober

een nieuwe website. De site bevat informatie over de geschiedenis van het bedrijf, de producten, projecten, dealers en nieuws. Op de website is als nieuwste functionaliteit een productselector opgenomen. Chemona ontwikkelt, produceert en levert nanocoatings. De coatings worden in verschillende markten zoals de bouwsector, autosector en de scheepvaart- watersportsector toegepast. De productie van Chemona vindt plaats in Nederland en Duitsland en de producten worden vanuit het hoofdkantoor in Voorschoten wereldwijd op de markt gebracht. Met de productselector op de nieuwe website kunnen klanten eenvoudig een keuze maken en bestellingen plaatsen. www.chemonaworld.com

BASF ORGANISEERT WEDSTRIJD VOOR AUTOSPUITERS BASF Coatings organiseert voor de dertiende keer een internationale wedstrijd voor autospuiters van maximaal 35 jaar. De wedstrijd wordt al sinds 1999 georganiseerd en heeft als doel het vak van autospuiter te promoten en de meest getalenteerde spuiters in de schijnwerpers te zetten. De nationale finales in de deelnemende

landen, waaronder Nederland, worden in juni 2020 afgerond. De internationale finale zal eind september 2020 plaatsvinden in het R-M Refinish Competence Center in Clermont de l’Oise, net buiten Parijs. R-M is een autoreparatielakkenmerk van BASF Coatings. Zestien finalisten van over de hele wereld komen voor de finale bijeen om een staaltje van hun beste kunnen te laten zien op het gebied van autolakreparatie. De internationale wedstrijd voor autospuiters staat deze keer in het teken van digitale competenties en snelle, milieuvriendelijke oplossingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om digitale kleurmeting, maar ook over de toepassing van UV-technologie bij cosmetische reparaties. www.rmpaint.com

AXALTA KLEURRAPPORT: GRIJS POPULAIRSTE AUTOKLEUR IN EUROPA Grijs heeft op de Europese markt de koppositie van wit overgenomen als autokleur. Daarna volgt zwart. Dat blijkt uit het 67ste jaarlijkse popula#53/2019 VERF& INKT 11


#NWS/SECTOR

riteitsrapport van autokleuren van Axalta. Wit is sinds 2011 wereldwijd de top autokleur. Zilver viel dit jaar uit de top drie kleuren ter wereld. Wit, zwart, grijs en zilver blijven echter dominant en vertegenwoordigen wereldwijd 80 procent van het marktaandeel. Wereldwijd zijn er ook verschillende tinten, van groenachtig blauw geïnspireerd door de oceaan tot marineblauw, ijzig blauw en denimblauw te vinden. Wereldwijd is rood met 9 procent het populairst in Noord-Amerika en versies van bruin/beige hebben in Rusland de overhand met een populariteit van 12 procent. Het verfbedrijf publiceert het rapport sinds 1953. Het rapport biedt de auto-industrie inzichten in consumentenvoorkeuren om ze te helpen bij het nemen van beslissingen over autokleuren. www.axalta.com 12 VERF& INKT #53/2019

SCHILDERSBRANCHE MAAKT ZICH KLAAR VOOR DE TOEKOMST

november 2019 stond volledig in het teken van de nieuwe campagne. Een aantal talentvolle schilders, waaronder de Nederlands Kampioen Schilderen Job Budding, legden aan het publiek uit waarom ze hebben gekozen voor het schildersvak. Ook vertelden ze hoe zij de toekomst van de schildersbranche zien. Naast Job Budding, waren ook Barre Verkerke van ‘BVK Paintworks’, Fiona Broeders van ‘Fiona Broeders decoratie en restauratie’ en Serviel Smolders Jr. van Smolders SSO BV aanwezig om hun passie voor het schildersvak kenbaar te maken. www.onderhoud.nl

NEDERLAND BLIJFT ACHTER BIJ DUURZAME KEUZES IN DE BOUW Er wordt veel geschreven over duurzaamheid en ook de jongeren lieten van zich horen OnderhoudNL wil meer jongeren enthousiast maken voor het schildersvak en start de campagne ‘Klaar voor de toekomst’. Hierbij worden jonge, talentvolle schilders ingezet als ambassadeurs. Hun visie op het vak wijkt namelijk af van de oudere generatie. Deze toekomstjagers stimuleren andere schilders en hun opdrachtgevers om duurzamer te denken én te doen. De Ondernemersdag van 19

met demonstraties. De Nederlandse consumenten en professionele schilders tonen echter nog maar heel weinig interesse in duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van de Painter Insight Monitor. In de Paint Insight Monitor worden professionele schilders uit acht verschillende landen met elkaar werden vergeleken. De onderzoeksresultaten 2019 lieten zien dat de trend naar duurzaamheid en de vraag naar duurzame producten per land sterk verschilt. In Frankrijk, Duitsland, Spanje, Polen en Italië is er een grote vraag naar milieuvriendelijke verfproducten. Schilders besteden daar meer aandacht aan milieukeurmerken en duurzaamheid in het algemeen. Nederland staat helemaal onderaan de lijst. De Nederlandse consumenten en schilders blijven achter bij de rest van de Europese landen en leggen minder nadruk op duurzaamheid bij het maken van keuzes. www.usp-mc.nl


#NWS/SECTOR

dens de Week van de Industriecultuur. Van 18 t/m 27 oktober konden mensen deelnemen aan culturele activiteiten in een industriële omgeving. Rigo Verffabriek droeg er actief aan bij. “Geniet van de diversiteit, de rauwe omgeving, de zeewind en de vele smaken van dit gebied”, aldus de organisatoren. Deelnemers konden

kijken bij de koekjesfabriek van Verkade, de hoogovens van Tata Steel en familiebedrijf Rigo Verffabriek. Ook de grootste zeesluis ter wereld in de monding van het Noordzeekanaal was te bezoeken, evenals de Visafslag in de haven. Er was dus volop keuze uit tal van bijzondere avonturen. www.industriecultuur.nl

• ERNAT 100

Lecithin based dispersing additives

COATINGS VOOR TORENS IN NEW YORK Twee torens in de nieuwe wijk Hudson Yards in Manhattan zijn verfraaid en beschermd met coatings van AkzoNobel. Deze nieuwe wijk van Manhattan wordt gezien als voorbeeld voor steden van de toekomst en is één van de meest complexe bouwprojecten die New York ooit heeft gezien. De torens gaan in 2020 open voor publiek. 30 Hudson Yards is hoger dan het Empire State Building, 335 meter hoog. Voor de glas- en staalstructuur zijn poedercoatings van AkzoNobel gebruikt. Het grootste deel van het aluminium op de LEED Gold-gecertifi-

ceerde toren is gecoat met een metaalpoedercoating, inclusief de eerste vijf verdiepingen. De lamellen en een deel van het siermetaal werden gecoat met een vloeibare coating. Op 10 Hudson Yards staat de kleinere toren die is voorzien van industriële (vloeibare) coatings op alle zichtbare aluminium delen, zowel binnen als buiten. www.akzonobel.com

OP BEZOEK BIJ RIGO IN WEEK VAN DE INDUSTRIECULTUUR In en rond IJmuiden stelden bedrijven hun deuren open tij-

• Pigments • Fillers • Minerals

Innovative Ingredients

Chemicals B.V. Stoomloggerweg 1 - 3133KT Vlaardingen T 010 4601544 - info@er-bv.com - www.er-bv.com

#53/2019 VERF& INKT 13


#VVVF/INTERVIEW

‘DUIDELIJKER MAKEN WAT WIJ BIJDRAGEN AAN DE BV NEDERLAND’ THEO WEMMERS VOORZITTER VVVF

14 VERF& INKT #53/2019


#VVVF/INTERVIEW

VVVF-VOORZITTER THEO WEMMERS BLIKT TERUG OP EERSTE JAAR

‘AFNEMENDE BESCHIKBAARHEID STOFFEN IS GROTE ZORG’

TEKST: ADRIAAN VAN HOOIJDONK FOTO’S: BISONDER PRODUCTIES

Theo Wemmers, in het dagelijks leven Executive General Manager Automotive EMEA van Sherwin-Williams in Lelystad, is in november 2018 benoemd als voorzitter van de VVVF. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste jaar als voorzitter? Wat zijn momenteel de belangrijkste thema’s in de verf- en drukinktindustrie en hoe speelt de VVVF hier met haar belangenbehartiging op in?

De 49-jarige Theo Wemmers is zeker geen onbekende binnen de VVVF. In 2010 startte hij als bestuurslid binnen de brancheorganisatie om in 2011 als penningmeester aan de slag te gaan. Zijn cijfermatig inzicht kwam hierbij goed van pas. ‘Een rekenmachine die de kas bewaakt’, zoals hij eerder in een interview met Verf & Inkt Magazine werd beschreven. Na zijn vwo-opleiding vond hij een baan bij een accountantsbureau en volgde hij in de avonduren een opleiding accountancy. In 1992 kwam Wemmers via een kennis terecht bij zijn eerste baan in de verfindustrie: De Beer Lakfabrieken in Lelystad. En daar werkt hij nog steeds, alleen na overnames nu als directeur van een onderdeel van een beursgenoteerde onderneming: Sherwin-Williams, één van

de grootste verffabrikanten ter wereld. “De afgelopen jaren heb ik twee overnames meegemaakt. De eerste keer door Valspar en de tweede keer door Sherwin-Williams. Van een familiebedrijf naar een beursgenoteerde onderneming, dat is nogal wat. Maar goed, ik werk er nog steeds en met mij vele anderen die ook bij De Beer Lakfabrieken zijn begonnen.” Wemmers is gepassioneerd door verf. “Het mooiste wat ons is overkomen; je ruikt het, je ziet het. Vooral kleur heeft mijn hart gestolen. De wereld zou er maar saai uitzien zonder verf. Daarnaast zorgt verf voor de bescherming en verfraaiing van talloze objecten in de samenleving: van woningen en bedrijfspanden tot bruggen en auto’s. Verf zorgt ervoor dat deze zaken veel langer meegaan en minder onderhoud nodig hebben. De verftechnologie gaat met sprongen vooruit, waardoor een nieuwe verfbeurt soms pas na 20 jaar nodig is. Zo levert verf als verbruiksproduct toch een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.”

VANAF 2010 BEN JE AL ACTIEF IN HET VVVF-BESTUUR. WAT IS ANDERS NU JE VOORZITTER BENT? “Binnen het bestuur zijn er twee personen waar de andere bestuursleden naar kijken als er een beslissing moet worden genomen: de penningmeester en de voorzitter. Wanneer een beslissing geld kost, is de penningmeester aan zet. Daar was ik al aan gewend. De voorzitter moet ook andere, niet financiële beslissingen nemen. Dat is nieuw voor mij, maar we nemen als bestuur de beslissingen altijd in goede harmonie. Natuurlijk verschillen wij weleens van inzicht, maar ik zoek altijd de consensus. En dat is tot nu toe altijd gelukt.”

#53/2019 VERF& INKT 15


#VVVF/INTERVIEW

‘IK BEN ONTZETTEND BLIJ MET DE INZET EN PROFESSIONALITEIT VAN DE MEDEWERKERS VAN HET VVVF-BUREAU IN DEN HAAG. ZIJ DOEN FANTASTISCH WERK!’

WAT HEB JE GEDAAN OM DE MENSEN EN DE BEDRIJVEN IN DE ACHTERBAN NOG BETER TE LEREN KENNEN? “Eigenlijk nog te weinig, vind ikzelf. De wereld van de autoreparatielakken ken ik van binnen en buiten, maar van de andere takken van sport in onze bedrijfstak weet ik op hoofdlijnen wat er speelt. Dat heeft ook een voordeel als voorzitter, zo sta ik onafhankelijk in de dossiers en ontstaat er geen discussie over mogelijke belangenverstrengeling. Inmiddels heb ik een eerste bedrijfsbezoek gehad en de tweede zit in de planning. Ook heb ik van het bureau een handig overzicht ontvangen met foto’s van directeuren van VVVF-lidbedrijven. Zo weet ik precies welke naam bij welke persoon hoort. Ik gebruik het overzicht om de contacten verder aan te halen.” HOE KIJK JE VERDER TERUG OP JE EERSTE JAAR ALS VOORZITTER? “Ik vind het nog steeds een grote eer dat ik voor deze functie ben gevraagd. Wellicht komt dat door mijn calvinistische achtergrond. Kerk en werk is belangrijk in deze kringen, evenals bescheidenheid. Ik heb een drukke baan, ben veel op reis en heb een gezin met drie opgroeiende kinderen die om aandacht vragen. Ook ben ik actief in het bestuur van de lokale voetbalclub in mijn woonplaats Urk. Kortom: een overvolle agenda. Daarom ben ik ontzettend blij met de inzet en professionaliteit van de medewerkers van het VVVF-bureau in Den Haag. Zij doen fantastisch werk.”

LEG UIT? “De medewerkers in Den Haag bereiden de dossiers waarover het bestuur een beslissing moet nemen altijd tot in de puntjes voor. Ze spreken met de juiste mensen, hebben goede ingangen bij relevante ministeries, brancheorganisaties en ketenpartners. Tijdens de bestuursvergaderingen komen ze met goed onderbouwde voorstellen. Zo kunnen wij écht besturen.”

16 VERF& INKT #53/2019

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE THEMA’S DIE NU IN DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE SPELEN? “De VVVF is actief op vier thema’s: wetgeving, arbeid, innovatie en duurzaam ondernemen. Een belangrijk onderwerp dat alle vier deze thema’s raakt is de stoffenwetgeving. Denk aan de discussies over titaandioxide, isocyanaten en conserveringsmiddelen. Door veranderende wet- en regelgeving hebben we minder stoffen beschikbaar voor onze verf- en drukinktrecepturen. Dit is één van onze belangrijkste onderwerpen. Bij wet- en regelgeving zijn wij voorstander van een Europese, pragmatische aanpak. Natuurlijk hebben we als bedrijven een grote verantwoordelijkheid richting maatschappij om te verduurzamen en daar werken we ook volop aan. Maar we moeten ervoor waken dat beleidsmakers en politici beslissingen nemen op basis van beperkte, eenzijdige informatie en emoties in plaats van wetenschappelijke feiten. Een ander belangrijk onderwerp van de VVVF is arbeid. Onze industrie heeft bekwame medewerkers nodig en als VVVF onderhandelen wij


#VVVF/INTERVIEW

‘HET IS ESSENTIEEL OM OVER DE JUISTE DATA TE BESCHIKKEN OM ONZE STANDPUNTEN TE ONDERBOUWEN’ dan ook voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Onze bedrijfstak heeft inmiddels een goede cao met een stevige pensioenregeling. Daarnaast heeft arbo en veiligheid in onze activiteiten hoge prioriteit. De VVVF heeft samen met de VLK (lijmen en kitten) een buddysysteem ontwikkeld voor de achterban. Een HSE- of veiligheidsmedewerker van een lidbedrijf bezoekt dan een ander lidbedrijf om, met een frisse blik, de veiligheid naar een nog hoger plan te brengen. Ik vind het bijzonder om te zien hoe ledenbedrijven elkaar daarin helpen.”

HOE SPEELT DE VVVF MET HAAR BELANGENBEHARTIGING IN OP DEZE THEMA’S? “Momenteel wordt er vrij kritisch gekeken naar de chemie. Mensen gebruiken elke dag ‘chemie’, om maar zo te zeggen, als ze hun tandenpoetsen, hun smartphone gebruiken of als ze een kop koffie drinken. Maar naar de chemie en ons als ‘downstream users’ wordt kritisch gekeken. Dat is geen probleem, we gaan graag het gesprek aan. Maar we hebben ook besloten een stap extra te zetten en hiervoor een public affairs bureau in de arm genomen. Dat gaat de VVVF helpen om haar maatschappelijke positie verder vorm te geven. Onze bedrijfstak investeert enorm veel in onderzoek en ontwikkeling en in de bedrijven vind je hooggekwalificeerde R&D-medewerkers. We maken dan ook hoogwaardige producten en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de BV Nederland, maar dat moeten we wel beter communiceren. De VVVF steekt bovendien veel energie in het opbouwen van een breed, persoonlijk netwerk, niet alleen op nationaal maar ook op Europees niveau via CEPE, de brancheorganisatie voor de verf- en

drukinktindustrie. Daarnaast bouwen we aan coalities door samenwerking te zoeken met andere brancheorganisaties en ketenpartners.”

WAAROM? “Veel onderwerpen waar de VVVF druk mee is, zoals het stoffenbeleid, zijn ook relevant voor andere downstream users. Daarom trekken we sinds een paar jaar nog meer op met andere formuleerders, zoals de VLK (lijmen en kitten), NVZ (reinigingsmiddelen) en NCV (cosmetica). De processen waar de producerende leden mee te maken hebben, vertonen veel overeenkomsten. De wetgeving moet praktisch te implementeren zijn en beleidsmakers moeten rekening houden met het mkb. Dat is immers ook het grootste deel van de VVVF-achterban.”

WAT VRAAG JE DE KOMENDE JAREN VAN DE LEDEN? “De verf- en drukinktindustrie zit helaas niet in een groeimarkt. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse markt voor verf en drukinkt een fors deel van zijn volume verloren. Bedrijven moeten zich voortdurend afvragen wat hun toegevoegde waarde is en in welke richting hun markten zich bewegen. Innovatie is cruciaal om ook in de toekomst de marktpositie te behouden, duurzaam ondernemen hoort daar onlosmakelijk bij. Wat ga je doen om je bestaansrecht te houden? Dat is dé grote vraag. Gezien de flexibiliteit en innovativiteit van de bedrijfstak heb ik daar alle vertrouwen in.” n

#53/2019 VERF& INKT 17


#VVVF/SECTOR

‘SCHILDER VAN NU KAN ALTIJD AAN DE SLAG’

OKKE SPRUIJT, DIRECTEUR VAN ONDERHOUDNL.

TEKST: MARGA VAN ZUNDERT FOTO: ONDERHOUDNL

Schilderbedrijven draaien een mooie omzet. En dat blijft voorlopig zo, voorspelt Okke Spruijt, directeur van OnderhoudNL. Als specialist in monumentenzorg of staalonderhoud, maar zeker ook als breed opgeleide onderhoudsman of -vrouw. “De markt innoveert altijd. Je moet nieuwe technieken en trends verwelkomen.” Directeur Okke Spruijt twijfelt er niet aan: ondernemersvereniging Koninklijke OnderhoudNL wortelt in de middeleeuwse schildersgilden. Hij kan het niet zwart-op-wit aantonen -de archieven gaan ‘slechts’ terug tot 1880- maar Spruijt vindt het “méér dan logisch” dat schilders zich van toen tot nu verenigden. “Een schilder is een vakman, net als de slager of timmerman. Die verenigen zich om kwaliteit te borgen.” Het hedendaagse ‘gilde’ is breder dan het schildersvak zoals de naam OnderhoudNL zegt. Onder de ruim 2000 aangesloten bedrijven zijn zo’n 1150 schilderbedrijven, daarnaast restauratiebedrijven, glaszetbedrijven en totaal onderhoudsbedrijven. De leden werken voor woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, de overheid,

18 VERF& INKT #53/2019

maar ook voor de industrie en particulieren. En dat gaat uitstekend. “2018 was economisch gezien een topjaar”, aldus Spruijt. “2,4 procent groei, het hoogste percentage sinds 2007.” En de toekomst ziet er eveneens rooskleurig uit, stelt Spruijt. Dat komt omdat Nederland voor de ‘enorme opdracht’ staat om alle woningen en kantoren voor 2050 klimaatneutraal te maken, maar ook omdat Nederland een land is van historie. Denk aan de Amsterdamse grachtenhuizen, maar ook aan steden als Maastricht, Leiden, Deventer of Groningen. Overal staan historische panden en statige monumenten die we willen behouden. Spruijt: “Er was veel lof voor de kleurstellingen van het heropende Rijksmuseum die gaan terug op het oorspronkelijke ontwerp van Pieter Cuypers. Daarvoor doken specialisten in de archieven voor kleuronderzoek, onder andere leden van OnderhoudNL.” Minder in het oog springend is al het modernere staal in Nederland dat tegen weer en wind beschermd moet worden: bruggen, opslagtanks, industriële installaties, maar ook ontelbare lantaarnpalen en unieke objecten als de stormvloedkering in de Oosterschelde. Spruijt: “Het onderhoud daarvoor is recent weer voor dertig jaar aanbesteed. De kering moet nog zeker tweehonderd jaar mee. Alle schuiven worden de komende tijd een voor een eruit getild, gegrit en opnieuw van een beschermende coating voorzien. Allemaal maatwerk, want de kering is een unicum.” Ook OnderhoudNL? “Zeker.”


#VVVF/SECTOR

MILIEULABEL SCHILDERPROJECT VAN VVVF EN ONDERHOUDNL Verffabrikanten hebben ‘handjes’ nodig, dat maakt VVVF en OnderhoudNL “onlosmakelijk verbonden”, stelt Spruijt. Samenwerking is er dan ook al lang, bijvoorbeeld met de site VeiligmetVerf waar alle veiligheidsinformatie over verf terug te vinden is. Samen ontwikkelden de organisaties onlangs een milieulabel voor schilderprojecten. Spruijt: “Een webapplicatie die de footprint van je project bepaalt aan de hand van de verf

die je gebruikt, het vervoer en eventuele inzet van een hoogwerker of ander materieel.” De ‘voetafdruk’ wordt weergegeven in de lettercode G t/m A (bekend van o.a. elektrische apparatuur). De milieugegevens komen uit Nederlandse en de Europese CEPE databases. “De milieu-impact is steeds belangrijker voor opdrachtgevers. Vervoer blijkt vaak de grootste factor. Dat inzicht zet ondernemers aan het denken: kan het met

‘ALLES UIT DE KAST OM SCHOOLVERLATERS TE INTERESSEREN VOOR HET SCHILDERSVAK’ Vluchtelingen De mooie groeicijfers hebben helaas ook een keerzijde. Na de crisis van 2008 waarbij een derde van de schilders uit de cao verdween en OnderhoudNL meewerkte aan een mobiliteitspool om vakmensen te behouden, is er nu een groot personeelstekort in de schilders- en hele onderhoudsbranche. Om jonge mensen te interesseren in een carrière breidde OnderhoudNL het aantal scholingslocaties vorig jaar verder uit tot 25. Spruijt: “We willen liefst overal binnen een straal van 25 kilometer zitten. Dat is de afstand die jonge mensen met hun scooter overbruggen. Wij noemen dat de reiselasticiteit: zit je daarbuiten dan kiezen ze voor een opleiding in de logistiek, transport of beveiliging dichter in de buurt.” Voor het vmbo ontwikkelde OnderhoudNL een complete menukaart met gastlessen, (snuffel)stages,

een kleinere bus? Een elektrische bus? De bakfiets?” OnderhoudNL zoekt ook samenwerking met VVVF om het personeelstekort terug te dringen. Spruijt: “We praten hoe we daar samen in kunnen optrekken. Kan er bijvoorbeeld een label met een oproep “collega’s gezocht” aan verf in bouwmarkten? Of kunnen we samen iets doen rondom woonprogramma’s op tv? Daar brainstormen we over.”

doedagen, bijscholing, onderwijsmateriaal etc. Alles uit de kast om schoolverlaters te interesseren voor het schildersvak. Maar met extra aanwas van jongeren is het tekort niet opgelost. OnderhoudNL sloot ook een convenant met UWV om zij-instromers te vinden. Ze krijgen een intakegesprek op de opleidingslocatie en kunnen als het ‘klikt’ een verkorte opleiding volgen van 38 dagen. Daarna volgt een trainingsperiode van een half jaar bij een OnderhoudNL-bedrijf met behoud van uitkering, en bij succes een dienstverband. Spruijt: “Dat heeft in 2018 zo’n driehonderd zij-instromers opgeleverd.” Het zijn mensen tussen 25 en 50 jaar met zeer diverse achtergronden: oud-bankmedewerkers, herintredende vrouwen, afgezwaaide militairen en ook Syrische vluchtelingen. Spruijt: “Deze laatste groep blijkt ook een goede match: ze leren snel de taal, zijn communicatief, vaak hoog opgeleid maar kunnen de concurrentie in hun oorspronkelijke beroep hier niet aan.” Na een evaluatie zal het zij-instroomproject in 2020 worden voortgezet.

Heilige huisjes Speciale affiniteit met de schilders- of onderhoudsbranche had Spruijt niet voordat hij OnderhoudNL leidde. “Ik ben een ondernemerszoon die het boerenbedrijf niet wilde overnemen en ging marketing en communicatie studeren. Vooral mijn ervaring daarna bij branchevereniging Bovag sluit goed aan bij mijn werk bij OnderhoudNL. Bij Bovag draaide het om de auto, óók een heilig huisje

#53/2019 VERF& INKT 19


#VVVF/SECTOR

dat op-en-top in orde moet zijn.” Mooi aan zijn werk vindt Spruijt dat alles wat in de maatschappij gebeurt, langskomt, ook binnen de vereniging op de agenda staat: klimaatverandering, robotisering, veiligheid en gezondheid. “Moderne verf is ecologisch en biobased en we hebben onlangs het Milieulabel Schilderproject ontwikkeld. We doen proeven met exoskeletten en in de opleiding werken we met virtual reality.” Virtueel schilderen? “Ja. Leerlingen kunnen hun schildertechnieken trainen met een VR-bril. Met een kwast of spuit breng je virtueel verf aan op een oppervlak. Het geeft hetzelfde vingergevoel, maar spaart grondstoffen.” Door de komst van lagetemperatuurverven en zachte winters zijn vorstverlet of de winterschilder verdwenen. Buitenschilderwerk gaat het hele jaar door. Spruijt: “Dat wil je ook. Het maakt het werk beter planbaar.” Speciale winterverven, maar ook lichte metalen steigers omgeven door gaas of krimpfolie maken schilderen tot nul graden mogelijk. Goede materiaalkennis is daarbij onontbeerlijk, benadrukt

20 VERF& INKT #53/2019

Spruijt. De echte vakman of -vrouw heeft kennis van vloei en hechting van oude en nieuwe verfsoorten. “Met platforms als Werkspot is de markt heel transparant geworden. Maar concurrentie lijkt daar helaas vaak te draaien om prijs, niet om kwaliteit. Men ziet het glanslaagje maar niet wat eronder zit, terwijl dat veel belangrijker is. Aan de latere teleurstelling danken wij als professionals dan weer klanten.”

Rekenmeesters in CO2 Op dit moment hebben de meeste bedrijven van OnderhoudNL zeker een half jaar werk op de planning staan, stelt Spruijt. Voor 2021 moeten corporaties energielabel B hebben, in 2050 moet het woningbestand energieneutraal zijn. Spruijt: “Onze leden zijn rekenmeesters in CO 2. Samen met koepelorganisatie AEDES hebben we een monitor ontwikkeld waarmee corporaties kunnen zien hoever ze staan en waarmee ze kunnen prioriteren.” Bij de energietransitie denk je niet direct aan schilderwerk, maar het hoort er bij grotere projecten bij en wordt geïntegreerd in de plannen. Spruijt: “Bovendien zijn er steeds meer jonge schilders die breed zijn opgeleid. Ze zijn ook voor ander onderhoud inzetbaar en dat maakt hen ook aantrekkelijk voor werkgevers. Die flexibiliteit is ook weer een maatschappelijke trend die ik in onze mini-maatschappij terugzie. Niets staat stil tegenwoordig, de opdrachtgever niet, de markt niet, dus ook de schilder ook niet. Dat proberen wij op allerlei manieren te ondersteunen.” n


MADE BY NIEMANN MADE IN GERMANY DISPERGIEREN 路 MISCHEN 路 FEINMAHLEN

MADE BY NIEMANN DISPERGIERUND FEINMAHLTECHNIK MADE IN GERMANY DISPERGIEREN 路UND MISCHEN 路 FEINMAHLEN DISPERGIERFEINMAHLTECHNIK

www.niemann.de #53/2019 VERF& INKT 21


#VVVF/ARBEID

VVVF LANCEERT STOFFENTOOL

ALLE INFORMATIE OVERZICHTELIJK OP ÉÉN PLEK

22 VERF& INKT #53/2019


#VVVF/ARBEID

4.000 CHEMISCHE STOFFEN IN ÉÉN OVERZICHT

De nieuwe stoffentool van de VVVF geeft van bijna 4.000 chemische stoffen een overzicht van alle relevante Europese én Nederlandse verplichtingen. Het doel: de leden van de VVVF (verf en inkt) en VLK (lijm en kit) in één oogopslag laten zien wat de wettelijke status is van de stoffen die ze gebruiken. TEKST: DORINE VAN KESTEREN

In de tool zijn alle stoffen te vinden die geregistreerd zijn bij Europees Agentschap ECHA voor gebruik in de verf-, drukinkt-, lijmen kitindustrie. Of deze stoffen ook daadwerkelijk (nog) worden gebruikt, is onbekend, omdat de VVVF geen recepturen kent. Die vallen namelijk onder het intellectuele eigendomsrecht. De tool kent de volgende categorieën stoffen: adhesives and sealants (PC1), inks and toners (PC18) en coatings and paints (PC91). Leden van de VVVF en VLK die het CAS-nummer – de unieke code die iedere chemische stof heeft – van een stof invoeren, krijgen vervolgens een overzicht van alle informatie op hun scherm. Dat betreft in ieder geval informatie over de Europese gevaarsclassificaties, eventuele restricties in de toepassingen, eventuele verboden en ook de huidige juridische status. Zo vermeldt de VVVF het bijvoorbeeld als er een wetsvoorstel aanhangig is om een bepaalde stof in een zwaardere classificatie in te delen. Dan weet een gebruiker dat hij beter voor een andere stof kan kiezen als hij een alternatief zoekt.

Europees én Nederlands Per stof geeft de database de eisen en verplichtingen van de Europese stoffenwetgeving. Denk aan de Europese CLP-verordening, de CoRAP-lijst (Europees actieplan voor de evaluatie van stoffen), de REACH kandidatenlijst en REACH autorisatielijst. Maar ook de eigen, extra wetgeving van Nederland is verwerkt in de tool. Dan gaat het om eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden en emissies, zoals de SZW-lijst en de ZZS-lijst. De stoffentool is aangevuld met informatie uit VVVF’s grenswaardenstoffenlijst. Stoffen die zorgwekkend zijn op het gebied van arbo (SZW-stoffen)

en emissies (ZZS-stoffen), staan in het rood vermeld in de tool. Bij gebruik van SZW-stoffen kan het nodig zijn om te registreren welke medewerkers, hoe lang in contact komen met de stof en welke maatregelen een bedrijf neemt om de negatieve gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. Gebruik van een ZZS-stof heeft als gevolg dat het bedrijf de uitstoot in de lucht zoveel mogelijk moet beperken en moet voldoen aan bepaalden normen (grensmassastroom en emissiegrenswaarde). Welke normen er gelden, is ook te vinden in de tool. Het idee is dat de bedrijven de rood gemarkeerde stoffen zoveel mogelijk gaan uitfaseren. Dat is meestal niet van vandaag op morgen mogelijk, maar bedrijven hebben het dan wel op hun netvlies. Bovendien kosten metingen en registraties op het gebied van emissies en arbo ook geld.

Up-to-date Tot nu toe stonden de Europese en Nederlandse eisen op verschillende lijsten. Dit maakte het voor ledenbedrijven heel lastig om zicht te houden op wat er precies van hen wordt verwacht. De nieuwe tool biedt voor dit probleem een handige oplossing: voor iedere stof wordt het complete overzicht gepresenteerd. Zo wordt het eenvoudig om te controleren wat de status is van een stof die een bedrijf gebruikt. Verf- en drukinktfabrikanten, evenals producenten van lijmen en kitten, worden overstroomd met informatie en ze zien soms door de bomen het bos niet meer. Nergens is Europese en nationale informatie aan elkaar gekoppeld. De tool van de VVVF en VLK bundelt al deze informatie op één plek. De bedrijven hebben met de stoffentool een goed beeld van de wet- en regelgeving voor de stoffen die ze in hun producten gebruiken. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in het (wetgevings)proces en er vroegtijdig op in te spelen. Omdat de relevante wet- en regelgeving voortdurend verandert, werkt de VVVF de database regelmatig bij. Iedere maand ontvangt het VVVF/VLK-bureau bericht over aanpassingen in Europese regelgeving. Ook wijzigingen in Nederlandse wet- en regelgeving worden in de tool verwerkt. De Inspectie SZW laat weten het goed te vinden dat de VVVF deze informatie toegankelijk maakt voor haar leden. Alleen ledenbedrijven van de VVVF en VLK krijgen toegang tot de stoffentool, die via hun websites is te benaderen. Leden kunnen een wachtwoord opvragen bij het VVVF/VLK-bureau.

#53/2019 VERF& INKT 23


#VVVF/ARBEID

ONLINE HULPMIDDELEN VOOR VVVF- EN VLK-LEDEN

STOFFEN-TOOL Bedrijven hebben te maken met verplichtingen uit de Europese stoffenwetgeving en ook met Nederlandse eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, emissies, etc. Die eisen staan in verschillende lijsten, waardoor het niet eenvoudig is zicht te houden op wat er van ondernemers wordt verwacht. De VVVF (verf- en drukinkt) en VLK (lijmen en kitten) ontwikkelden daarom de stoffentool. Deze online tool geeft zicht op de status van de dossierbeoordeling van bijna 4.000 stoffen die veel voorkomen in de verf-, inkt-, lijm- en kitindustrie. VVVF- en VLK-leden kunnen met de tool eenvoudig controleren wat de status is van de stoffen die ze gebruiken. De VVVF/VLK werkt de database regelmatig bij.

TRANSPORT AWARENESS TRAINING (E-LEARNING MODULE) Het transport van verf- en drukinktproducten is gebonden aan strikte, internationale regels. In het ADR (Accord europĂŠen relatif au transport des marchandises Dangereuses

par Route) is vastgelegd dat iedereen die betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, daarover een training moet volgen. De VVVF en VLK hebben de Transport awareness training dit jaar geheel vernieuwd tot een eigentijdse e-learningmodule. Met deze online module kunnen medewerkers zich op een toegankelijke wijze de kennis uit het ADR eigen maken. De lesstof is eenvoudig te volgen, thuis of op het werk.

VEILIGHEIDSBEHEERSSYSTEEM MET BUDDYSYSTEEM De VVVF en VLK ontwikkelden een veiligheidsbeheerssysteem, speciaal voor bedrijven in de achterban. Het veiligheidsbeheerssysteem gaat in op de veiligheidscultuur, het veiligheidsmanagementsysteem en de technische installaties. Om het veiligheidsbeheerssysteem op het netvlies te houden, zijn de VVVF en VLK begin 2018 gestart met een buddysysteem. Daarbij helpt een veiligheidsexpert bedrijven om de veiligheidsprestaties naar een

nog hoger niveau te brengen. Een buddy bezoekt het bedrijf en aan de hand van een checklist bespreken ze veiligheids- en arbo-onderwerpen.

VEILIGMETVERF.NL VeiligmetVerf.nl is een distributiesysteem voor het versturen van veiligheidsinformatiebladen door de keten heen. Elke producent, importeur of handelaar van/in verf is verplicht een veiligheidsinformatieblad ter beschikking te stellen aan de volgende partij in de keten, tot aan de eindgebruiker toe. De eindgebruiker, de schilder of applicateur, dient zo’n informatieblad vervolgens altijd binnen handbereik te hebben op de werkplek. De wettelijke verplichting is het maken, versturen en gebruiken van de veiligheidsinformatiebladen. De site VeiligmetVerf.nl is een middel om aan die verplichting voor het versturen te voldoen.

MILIEULABEL SCHILDERPROJECT OnderhoudNL en de VVVF ontwikkelden het Milieulabel Schilderproject. Met deze online tool kunnen schilders- en onderhoudsbedrijven de duurzaamheid van onderhoudsprojecten vaststellen. De Milieulabel Schilderproject tool berekent het totaal aan broeikasgassen dat voor het schilderproject wordt uitgestoten. Het is gebaseerd op drie pijlers: 1) verf, 2) vervoer, 3) hulpmiddelen. De berekening wordt uitgedrukt in CO 2 -equivalenten wat wordt weergegeven in label G tot en met A.

[De online hulpmiddelen zijn alleen voor leden, met login op te vragen bij het VVVF/VLK-bureau]

24 VERF& INKT #53/2019


Spectro1

Pico

Training

Kleurcode scanner Meet Vind Verf!

Training “Kleurmeting begrijpen met Spectro1” De broekzakSpectrofotometer met gratis smartphonesoftware Kleurbegrip in een notendop met praktisch gebruik van Spectro1 Onder andere van oog naar waarde, L-a-b, kleurverschillen en kleurkracht In Leiderdorp (lokale bedrijfstraining op aanvraag) 1 dag: 8.30 – 16.30 uur, groepsgrootte max. 8 personen Data 1e trainingen: di 4, wo 12 en do 20 februari 2020 Interactieve workshops Koffie, thee, frisdrank en lunch inclusief Aanbieding: Training + Spectro1 € 895 (ex. BTW) Losse Spectro1 € 345 (ex BTW) Informatie en inschrijving via info@coltechcon.com

Slimme kleurvinder voor de vakschilder Meet de kleur, vind waaierkleur+pagina+code en toon aan klant 6 cm lang kleurmeetstaae boordevol technologie Gratis App voor smartphones (Android en IOS) Meer dan 60.000 kleurreferenties Meer dan 80 kleurcollecties van alle bekende verfmerken Automatische aanvulling van nieuwe collecties Zoekt in de zelf geselecteerde waaiers Biedt tijdwinst en professioneel imago Prijs Pico € 110 (ex BTW) December aanbieding € 99 (Couponcode; KERST99 in website-Shop)

• • • • • • • • • •

Met de bovenstaande aanbiedingen viert Color Technology Consultancy haar 5-jarig jubileum. Wij werken al tientallen jaren met passie en ervaring in de kleurtechnologie; van wetenschap tot verfblik, van computer tot kwast en delen dit met kennis, visie en hartenlust.

• • • • • • • • •

Color Technology Consultancy biedt al 5 jaar! Kleurtechnische adviezen en onderzoek Optimaliseren van kleur-processen Opleiding, begeleiding en training Werving en selectie van kleurtechnische professionals Begeleiding bij aankoop van software en hardware Onderzoek en staving van claims

• • • • • •

Wij zijn Europees importeur van Spectro1, spectrofotometer in zakformaat Pico, kleurvinder voor de vakschilder

• •

Meer informatie: www.coltechcon.com info@coltechcon.com T: +31 6 51 524 167

Sisalbaan 5a 2352 AZ Leiderdorp


#VVVF/WETGEVING

ACTIEVE DAG MET WORKSHOPS EN LEZINGEN TEKST: ADRIAAN VAN HOOIJDONK FOTO’S: BISONDER PRODUCTIES

Zo’n 50 vertegenwoordigers van VVVFen VLK-leden kwamen 15 oktober bij elkaar in Utrecht voor de Themabijeenkomst Wetgeving & Veilig Werken. In de ochtend volgden de deelnemers vier workshops over veilig werken. Zo ging Jeroen Wiebenga (PPG) in op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembeschermingsmiddelen. Wiebenga demonstreerde hoe hij controleert of de gezichtsmaskers voldoende bescherming bieden. Joost Scheepers (AkzoNobel) informeerde de deelnemers over het idee achter Management of Change, waarna Gerard Noordhuis (Zandleven Coatings) het naar de dagelijkse praktijk vertaalde. Kees Koelewijn (Sherwin-Williams), een van de auteurs van de INVECO-handreiking om veilig te werken, lichtte in een andere workshop de systematiek van deze Interne VeiligheidsCodering toe. In de vierde workshop bespraken Willem

26 VERF& INKT #53/2019

van Galiën (Van Wijhe Verf) en Wilfred Otten (SABA Adhesives) het buddysysteem van de VVVF en VLK. HSE-/veiligheidsmedewerkers van het ene bedrijf helpen hun collega’s bij een ander bedrijf om de veiligheid naar een nog hoger niveau te brengen. In de middag stonden vier sprekers op het programma. Van het ministerie van I&W lichtte Jaap Tuinstra het beleid toe: “Innovatie is leidend binnen het ministerie van I&W.” Een belangrijk concept daarbij is ‘safe by design’: al in het ontwerpproces moet de circulaire economie worden meegenomen. Een praktische presentatie met praktijkvoorbeelden over ATEX en het voorkomen van eventuele explosies was te horen van Ben van Tichelen (Athex). Koen Verbist (Cosanta en Stoffenmanager) gaf daarna zijn advies aan de deelnemers, die in het kort neerkwam op ‘inventariseer, analyseer en leg vast’. Tot slot sprak Petra Muis (Royal HaskoningDHV). Zij boog zich over de vraag: Wat zijn de wettelijke eisen en verwachtingen van de Inspectie SZW voor BRZO en niet-BRZO-bedrijven? Zij gaf een interessant beeld van de categorisering van deze bedrijven.


#VVVF/WETGEVING

#53/2019 VERF& INKT 27


Processing Equipment for Coatings & Ink Industry

Uw partner voor kunststof verpakkingen voor: · · · ·

Pigmentpasta Watergedragen autoreparatielak Verf Drukinkt

Zowel standaard standaard potten als speciaalverpakkingen. nagenoeg restloos Zowel potten als leegbare speciaalverpakkingen. Kom voor informatie en voorbeelden van 7 t/m 9 oktober naar naar onze 8408 opkijk deop Eurofinish Voor meer informatie en stand voorbeelden 09 in Gent of kijk op www.bema.nl . www.bema.nl Deltastraat 14, 4301 RC Zierikzee

45

30

er

et

m

co

El

Tel. +31 111 418807 info@bema.nl

• Mixing • Dispersing • Grinding • Sieving • Filling • All types of grinding media available from stock

E & R B.V. Stoomloggerweg 1 - 3133KT Vlaardingen T 010 4601544 - info@er-bv.com - www.er-bv.com

M IE T L

A C C U R A AT

AA

RZ

P

AP

U

ten e M

A I C I F L

M

· SN EL

·

BAAR · AAL RH E H

·

DU

Maak consistente en reproduceerbare coating monsters met de Elcometer 4340 gemotoriseerde film applicator

elcometer.com Dutch - Elcometer 4340 Half page.indd 1 28 VERF& INKT #53/2019

14/11/2019 08:57:52


#VERF&INKT/MENING

ONZE REIS NAAR EEN SUCCESVOL EN DUURZAAM EUROPA IN 2050 Het juiste pad richting 2050 voor de chemische industrie, is het Europese pad. Met ‘the European Way‘ doelt Cefic op het belang om te innoveren naar circulaire modellen, het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid en koploper te worden wat betreft innovaties in technologieën. Enerzijds gebeuren er veel spannende dingen. Zo verbetert de digitale revolutie de manier waarop wij zaken doen, communiceren, innoveren, produceren en consumeren. Denk aan kunstmatige intelligentie en blockchain technologieën die chemische productieprocessen en risico-inschattingen meer efficiënt en transparant kunnen maken. Ook zullen chemische substanties in de distributieketen beter kunnen worden gevolgd, waarmee de veiligheid van chemische stoffen in de EU wordt verbeterd. Hier staat tegenover dat het lastig zal zijn om mensen te vinden met de juiste digitale vaardigheden die deze technologieën op de werkvloer toe kunnen passen. Naar verwachting raken globale politiek, handel en economieën steeds meer gefragmenteerd. Klimaatverandering blijft onze planeet transformeren en zal dat de komende decennia ook blijven doen tenzij we

dramatisch veranderen hoe wij leven, werken en handel drijven. Door sociaal activisme en populisme zijn de schijnwerpers gericht op een eerlijke en sociaal acceptabele transitie. De komende 10 jaar zullen beslissend zijn voor de toekomst van de Europese chemische industrie. In deze periode zal onze industrie zijn eigen concurrerende plek in de globale economie moeten vinden en zich moeten aanpassen aan deze nieuwe uitdagingen. Als industrie die de bouwstenen levert voor bijna elke andere industrie, zijn er een aantal stappen die wij kunnen zetten: - Nieuwe technologieën blijven bedenken en ontwikkelen. - Doorgaan met investeren in industriele biotechnologie en producten die schoner en veiliger zijn, en gebruik maken van hernieuwbare materialen. - Digitale technologie gebruiken om elke molecuul gedurende zijn gehele levensloop te volgen, zodat de chemische industrie Europa kan helpen meer te produceren met minder op een transparantere wijze. - Chemische recycling verder ontwikkelen om onze afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen – die vaak geïmporteerd worden – te verminderen en meer afval ombouwen tot nieuwe materialen, hier in Europa. - Samenwerken met andere industrieën, iets wat al gebeurt in enkele sectoren. - Focussen op chemische veiligheid, innovatie en transparantie om sociale acceptatie te verkrijgen voor nieuwe baanbrekende producten en processen. - Een werkgever te worden waar jong afgestudeerden voor kiezen. Cefic’s rapport ‘Molecule Managers: A journey into the future of Europe with the European Chemical Industry’ toont aan hoe de Europese chemische industrie Europa kan helpen in het bereiken van ambitieuze duurzame ontwikkelingsdoelen en tegelijkertijd op wereldniveau economisch succesvol kan meedraaien. Het rapport is geen voorspelling, maar een vooruitziende blik op de toekomst. Wij werken aan de antwoorden op de globale vraagstukken, maar wij kunnen dit niet alleen. Het rapport dient als uitnodiging aan alle betrokken partijen om met ons het gesprek aan te gaan.

MARCO MENSINK

DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE EUROPESE VERENIGING VOOR DE CHEMISCHE INDUSTRIE, CEFIC.

#53/2019 VERF& INKT 29


#VERF&INKT/BEROEP

‘ONS DOEL: DE DIALOOG OP GANG HOUDEN’ KUNSTENAAR ACHTERGROND: FRANK HAVERMANS

30 VERF& INKT #53/2019

TEKST: HARRY MOS RS FOTO: NIEUWE BEELDEN MAKE


#VERF&INKT/BEROEP

BEROEP IN BEELD De verf- en drukinktindustrie biedt tal van leuke banen. Maar wat houdt dat werk in de praktijk precies in? Verf & Inkt Magazine vraagt het de mensen zelf.

MAARTEN JAN SLUIMERS (40) IS ÉÉN VAN DE TWEE GLOBAL PUBLIC AFFAIRS MANAGERS BIJ AKZONOBEL IN AMSTERDAM. “ELK BEDRIJF, elke organisatie maakt onderdeel uit van de samenleving. Er is veelal sprake van wederzijdse verantwoordelijkheid en afhankelijkheid. Voor de bakker op de hoek draait het om de buurt, het dorp, de stad. Hij weet doorgaans precies wat er speelt, waar hij een maatschappelijke bijdrage kan leveren, hoe hij zijn invloed kan uitoefenen, wie hij bij de gemeente moet aanspreken e.d. Een bedrijf als AkzoNobel heeft diezelfde behoefte ‘in het groot’. We zijn in zo’n 150 landen actief. Lokaal en regionaal onderhouden communicatiemensen de externe contacten. Public Affairs op ons hoofdkantoor houdt zich vooral bezig met de dossiers en de belangen die landelijk en wereldwijd spelen. Duurzaamheid, innovatie, de circulaire economie, onze reputatie op allerlei gebied etc. Overheden, ondernemersorganisaties, politici, beleidsmakers en opleiders zijn daarbij de gesprekspartners. Ons doel is de dialoog op gang te houden. Noem het commerciële diplomatie. We signaleren trends, ontwikkelingen en behoeften in de maatschappij en brengen die naar binnen; andersom laten we – gevraagd én ongevraagd – naar buiten toe weten hoe wij erin staan, wat we op die dossiers bereiken, of we een rol kunnen spelen en welke bijdragen we kunnen leveren.

HOE ZIET MAARTEN JANS’ WERKDAG ERUIT? “Geen dag is in dit vak hetzelfde. Misschien dus beter om te vertellen over mijn ‘werkweek’. Die gaat doorgaans van start met een overlegje met mijn directe collega. We bespreken wat de stand van zaken is, wat we die week gaan doen, waar prioriteiten liggen en wie welke gesprekken gaat

Dit werk vereist vooral dat je je huiswerk doet. Je moet echt goed weten én begrijpen wat er op al die verschillende gebieden speelt en wat dat wederzijds betekent. Dus lees je veel. En je praat. Rechtstreeks en via brancheorganisaties met alle stakeholders. Maar ook met collega’s. Ik leer nog steeds van hen. Toen ik in 2015 bij AkzoNobel binnenstapte, had ik er geen idee van wat hier gebeurt en dat verf en coatings véél meer zijn dan alleen een laagje dat beschermt en verfraait. In onze research & development labs zijn dagelijks talloze wetenschappers bezig om producten nieuwe functies te geven, ze duurzamer, milieuvriendelijker en beter te maken. Heel verrassend en gaaf om te zien ook is de wereld van gedetailleerde expertise als het gaat om kleur. Al die kennis gebruiken we zelf, maar zetten we als ‘goede buur’ ook elders in. Bijvoorbeeld als hoofdpartner in Operatie Nachtwacht (de restauratie van De Nachtwacht in het Rijksmuseum, red.). Of in de samenwerking die we hebben met diverse universiteiten en hogescholen.

voeren e.d. Daarna verdiep je je in de diverse dossiers. Je adviseert bedrijfsonderdelen en je schrijft briefings. Gaat iemand op handelsmissie of komt een delegatie op bezoek, dan geef je aan wat actueel is en wat daarover ter sprake gebracht kan worden. Verder vindt regelmatig overleg plaats met collega’s van Communicatie en Reputatiemanagement. Veel onderwerpen gaan ons namelijk allemaal aan. En natuurlijk zijn er afspraken buiten de deur. Een bijeenkomst bij VNO-NCW, een gesprek met een Kamerlid, een bezoek aan de VVVF… Alle gesprekken bereid je grondig voor én je doet verslag. Voor je het weet is een week voorbij en concludeer je dat je weer

Het is mooi om op deze schaalgrootte op het snijvlak van bedrijf en samenleving toegevoegde waarde te kunnen bieden. Na de havo deed ik destijds HBO Communicatie Management en studeerde daarna European Integration. Public Affairs was bij beide een ‘specialisatie’. Bij AkzoNobel voel ik me helemaal thuis. Ik hou van mijn werk en het bedrijf bevalt me. De sfeer is goed en los. Op alle niveaus in de organisatie kún je en mág je jezelf zijn. Niet voor niets duren dienstverbanden hier vaak tientallen jaren. Het bedrijf is bovendien een goede werkgever en kent prima arbeidsvoorwaarden. Ook secundair. Voorbeeld: Ik ben een fervent motorrijder. Al jaren droomde ik ervan ooit eens van hier naar Mongolië te rijden. Toen ik vroeg of ik daarvoor een paar maanden ‘sabbatical’ kon opnemen, was het antwoord meteen positief. Het werd me gegund. Dat zegt iets over het bedrijf. Én natuurlijk over de collega’s die in die periode echt wel even een stapje harder moesten lopen…”

- bijna - alles gedaan hebt wat je wilde doen.”

#53/2019 VERF& INKT 31


#VERF&INKT/BEDRIJF

ARTHUR TOL, HEAD OF OPERATIONS & MARKETING BASF COATINGS SERVICES

‘ECOLOGISCHE PRODUCTLIJN REDUCEERT CO2 -UITSTOOT IN DE KETEN’

TEKST: ADRIAAN VAN HOOIJDONK FOTO'S: NIEUWE BEELDEN MAKERS

Duurzaamheid is één van de speerpunten van BASF Coatings Services in Maarssen. Zo brengt het bedrijf sinds 2018 een ecologisch productenpakket op de markt. “Deze productenlijn helpt fossiele brandstoffen en CO2 te besparen. Wereldwijd nu al 300 ton CO2”, zegt Arthur Tol, Head of Operations & Marketing.

De kernwaarden van BASF springen meteen in het oog op de muur bij de entree van BASF Coatings Services in Maarssen. Creatief, open, verantwoordelijk en ondernemend: dat is waar de medewerkers van een van de grootste chemiebedrijven ter wereld voor staan. Ook in Maarssen zijn de kernwaarden leidend voor de dagelijkse bedrijfsvoering, benadrukt Arthur Tol. Na een loopbaan in de autoschadeherstelbranche startte hij in 2016 bij BASF Coatings Services als key-accountmanager en management consultant. Sinds januari 2019 is hij Head of Operations & Marketing. Tol kent de schadeherstelbranche van binnen en buiten en wijst op het unieke karakter van de Nederlandse markt. “Vrijwel alle automerken rijden hier rond. Schadeketens handelen 70 procent van de reparaties af. De rest gebeurt door onafhankelijke bedrijven”, legt

32 VERF& INKT #53/2019

hij uit. “Verzekeraars en leasemaatschappijen sturen klanten met schade naar een aangesloten schadeherstelbedrijf. Wij hebben een aantal ketens in ons netwerk, zoals AHG, ABS en Carglass. In het buitenland gaat het schadeherstel veel vaker via het automerk.”

Centrale distributie BASF Coatings Services is 35 jaar in Maarssen actief. Sinds zeven jaar vindt vanuit het pand de centrale distributie plaats van autolakken en verfgerelateerde producten, zoals schuursponsen, tape en folie, naar het netwerk van schadeherstelbedrijven in Nederland. De lakken komen uit fabrieken van BASF in het Duitse Münster en het Franse Clermont. Daarnaast is in Maarssen het trainingscentrum voor schadeherstellers gevestigd. Duurzaamheid speelt een grote rol bij BASF Coatings Services. Zo startte het bedrijf in 2018 met de levering van een ecologische productenlijn: een UV-grondvuller, plamuur, verharder, blanke lak en twee additieven, die vooral bij zogeheten bumperreparaties en herstel van kleine en middelgrote schade worden toegepast. “Hiermee helpen onze klanten fossiele brandstoffen en CO 2 te besparen”, zegt Tol. “Wij leveren vanuit de verkoop van deze producten een bijdrage aan de productie van hernieuwbare grondstoffen van BASF. De prijzen liggen iets hoger dan onze reguliere producten, maar de klanten hebben het er graag voor over.”


#VERF&INKT/BEDRIJF

Biomassa balans methode Om natuurlijke hulpbronnen te ontzien, gebruikt BASF bij de productie van de basisproducten hernieuwbare grondstoffen zoals bionafta of biogas uit organisch afval of plantaardige oliën in combinatie met fossiele brandstoffen. Vervolgens wordt het percentage hernieuwbare grondstoffen via de ‘biomassa balans’ methode rekenkundig toegewezen aan de ecologische productlijn, op grond van een door de technische keuringsinstantie REDcert gecertificeerde procedure. Wanneer klanten de ecologische producten gebruiken, stijgt de hoeveelheid biomassa in de eerste productiefase. Tol: “In Nederland hebben we sinds de introductie 67 ton CO 2 bespaard. Wereldwijd nu al ruim 300 ton.” De ecologische productenlijn vergroot volgens hem ook de efficiency van het schadeherstelproces. Door de kortere droogtijden is er minder warmte nodig, waardoor de CO 2 -uitstoot bij autoschadeherstelbedrijven naar beneden gaat. Die hebben volgens Tol, mede door eisen van verzekeraars en leasemaatschappijen, steeds meer oog voor duurzaamheid. “Wij leveren niet alleen de ecologische producten, maar adviseren ze ook hoe ze hun processen slimmer en zuiniger kunnen inrichten.” Zo maakt een van de klanten, schadeherstelbedrijf ABS Westland, geen gebruik meer van een gasaansluiting. In plaats daarvan is geïnvesteerd in twee biomassaketels en zonnepanelen, die een

jaarlijkse besparing opleveren van zo’n 30 procent in de energiekosten. Ook intern maakt BASF Coatings Services werk van duurzaamheid. Het magazijn heeft een verlaagd plafond waardoor de warmte blijft hangen en recirculeert om zo de energierekening en de CO 2 -uitstoot te verlagen.

Veiligheid Veiligheid speelt eveneens een cruciale rol in de bedrijfsvoering. Niet alleen intern, maar ook extern. “Wij adviseren onze klanten bijvoorbeeld over het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in een spuitcabine”, vertelt Tol. “Dit jaar zijn wij met een veiligheidscampagne gestart. Alle salesmedewerkers hebben een pakket in de auto met veiligheidsschoenen, veiligheidsbril en oordopjes. Wanneer ze bij klanten komen, kunnen ze zelf het goede voorbeeld geven.” Ook intern is goed te zien dat het bedrijf veel aandacht voor veiligheid heeft. Zo is er na een Responsible Care-audit door SHE-specialisten van BASF Duitsland een extra oogdouche in de trainingsruimte geïnstalleerd. De spuitcabine in het trainingscentrum heeft glazen wanden, zodat de trainers goed zien wat er gebeurt en kunnen ingrijpen als het onverhoopt nodig zou zijn. Ook hangen er overal posters met het motto van de veiligheidscampagne: ‘Be safe today, not sorry tomorrow’.

#53/2019 VERF& INKT 33


#VERF&INKT/BEDRIJF

FEITEN & CIJFERS Locaties: BASF Coatings Services is in Nederland gevestigd in Maarssen. Op deze locatie zijn onder andere een distributiecentrum en een trainingscentrum te vinden. De organisatie maakt deel uit van BASF; dit chemieconcern is actief over de gehele wereld Werknemers: 50 Producten: reparatielakken en niet-verfgerelateerde producten voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen Afzetmarkten: autoschadeherstelbedrijven en bedrijven actief in de markt voor bedrijfsvoertuigen en zwaar vervoer Meer informatie: www.rmpaint.com en www.glasurit.com

HENRI COES

ONDERTUSSEN OP DE WERKVLOER Henri Coes, Technical Team leader/ National Head Trainer, werkt ruim 15 jaar voor BASF Coatings Services. In het trainingscentrum in Maarssen ontvangt hij met zijn collega’s jaarlijks 350 cursisten die met een apparaat voor mobiele verfspuitsimulatie met een VR-bril en -spuitpistool aan de slag gaan. Een vernieuwende en duurzame manier om

34 VERF& INKT #53/2019

ook nieuwe mensen het vak van autospuiter bij te brengen, stelt Coes. “Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: deelnemers vergroten op een competitieve manier hun vaardigheden en verspillen geen verf.” Hij ziet steeds meer belangstelling van klanten in de automotive-industrie om het apparaat voor virtueel spuiten op locatie te gebrui-

ken. Ook leent BASF Coatings Services de verfspuitsimulatie soms uit aan een ROC in de omgeving. “Wij nemen immers deel aan NexTechnician, een initiatief van bedrijven en ROC’s om jongeren onder meer voor een loopbaan in de autoschadeherstelbranche te enthousiasmeren.”


#VVVF/HELPDESK

VRAAG/ANTWOORD

VRAAG Wij maken gebruik van een stof die is geclassificeerd als H372 RE 3. Dat is volgens de CLP-classificatie geen CMR-stof, maar staat wel op de SZW-lijst. Valt de stof dan volgens de Nederlandse wetgeving wel onder de CMR-stoffen? ANTWOORD De stoffen op de SZW-lijst hebben in Nederland soms een strengere classificatie dan de CLP-verordening eist. Deze informatie kun je kwijt in hoofdstuk 15 van het veiligheidsinformatieblad. Voor de indeling van het mengsel moet men van de afzon-

In de vorige editie van Verf en Inkt stond een antwoord dat niet bij de vraag hoorde. Hieronder de juiste versie.

VRAAG Als op het verfblik staat dat het antischimmel of schimmelwerend is, ziet de overheid het dan als honderd procent biocidehoudende verf met de daarvoor bepalende labels? ANTWOORD Schimmelwerende verf (biocidale claim) is een verf die moet voorkomen dat schimmels de geverfde muur aantasten. De verf heeft een externe werking, is een biocidaal product en heeft als zodanig een toelating nodig.

derlijke stoffen uitgaan van Annex VI van de CLP-verordening, tenzij de classificatie van de leverancier strenger is. Het is dus niet nodig het mengsel te classificeren als CMR. Een vermelding op de SZW- lijst betekent dat de verplichtingen van artikel 4.2a van het Arbeidsomstandighedenbesluit gelden voor deze stof. Voor een uitgebreider antwoord controleer de FAQ op VVVF-ledennet

VRAAG Volgens art. 48 van de CLP-verordening mogen consumenten geen gebruik maken van producten die voor professioneel gebruik bestemd zijn. Maar hoe kun je voorkomen dat zij ze toch in een webshop kopen? Is het voldoende als bij die producten wordt vermeld ‘uitsluitend voor de professionele gebruiker’? ANTWOORD Het is niet volledig te voorkomen dat consumenten dergelijke producten kopen. Over het algemeen wordt het als ‘voldoende’ borging beschouwd, als voor het doen van aankopen een KvK-nummer is vereist. Een melding als ‘uitsluitend voor de professionele gebruiker’ is waarschijnlijk onvoldoende. Dit omdat er ook producten op de markt zijn die weliswaar de toevoeging ‘professional’ in de merknaam hebben, maar die toch voor de consument bedoeld zijn. Verder: CLP Artikel 48, lid 1, beschrijft de informatie die moet worden verstrekt in een advertentie voor een stof die als gevaarlijk is geclassificeerd. Voor verkopen aan het grote publiek

is het niet voldoende om te verwijzen naar een veiligheidsinformatieblad met deze informatie.

VRAAG Er is een conflict tussen een opdrachtgever en een bouwbedrijf. De opdrachtgever is van mening dat een kit met het oog op weersinvloeden niet goed is aangebracht. Het bouwbedrijf stelt dat de kit is aangevreten door slakken. Kan dat? ANTWOORD Ja, dat kan. Kitten kunnen worden aangetast door dieren als slakken, duiven, kippen en kalkoenen, muizen en ratten. Slakken tasten echt alle kitsoorten aan, zelfs als de kit is overgeschilderd. De oplossingen zijn relatief eenvoudig: Houd struiken en planten zoveel mogelijk uit de buurt van ramen en deuren. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan strooi dan slakkenkorrels, maar doe dit wel met zorg; houd rekening met de gezondheid van kinderen en dieren. Een andere oplossing is om een blanco koperen draad te spannen, want slakken schijnen niet over een koperen ondergrond te kruipen.

VRAAG Klopt het dat ik een Dangerous Goods Declaration (DGD-formulier) voor over zee nu ook voor Duitsland moet maken? Dat is toch een buurland en dan gaat niets over zee.

#53/2019 VERF& INKT 35


#VVVF/HELPDESK

ANTWOORD Bij een zending met gevaarlijke stoffen naar of vanuit Duitsland hoeft het vervoer in principe niet over zee te gaan. Maar als een deel van het traject wél over zee plaatsvindt, dan moet inderdaad een ‘IMDG gevaarlijke stoffen-verklaring’ worden opgesteld. Wie gebruik maakt van de ADR- regeling 1.1.4.2.1 kan voor het gehele traject óók een IMDG-verklaring gebruiken. In dat geval

36 VERF& INKT #53/2019

kan de ‘ADR-verklaring gevaarlijke stoffen’ achterwege blijven. Als het traject geen zeevervoer omvat, mag geen IMDG-verklaring worden gebruikt. De ADR-verklaring is dan verplicht. Indien naar of vanuit Duitsland een deel van het vervoer plaatsvindt over de Oostzee (tussen havens waarvan de autoriteiten de Memorandum of Understanding on the Baltic Sea hebben ondertekend) is evenmin een IMDG-verklaring

nodig. Ook dan kan worden volstaan met de ADR-verklaring. Kijk voor meer informatie in VVVF/VLK’s Transportbundel op ledennet. Daarin is ook een voorbeeld DGD-verklaring opgenomen.

Meer informatie nodig? Raadpleeg Kennis en Diensten via www.vvvf.nl/ledennet


#NWS/VVVF

NWS/SERVICE

WETGEVING VVVF/VLK PRESENTEREN BREED PALET WETTELIJKE VERPLICHTINGEN Deelnemers aan de (jaarlijkse) VVVF/VLK themabijeenkomst werden op 15 oktober in één middag bijgepraat over wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Jolanda Neeft (VVVF) presenteerde de begin dit jaar gelanceerde e-learningmodule voor transport. Jaap Tuinstra (Infrastructuur en Waterstaat) toonde hoe zijn ministerie ten aanzien van leefomgeving en conserveringsmiddelen steeds sterker stuurt op innovatie. Hij riep de sector op daarop in te spelen. Ben van Tichelen (Athex) besprak vervolgens enkele praktijkcases over het voorkomen van explosies en Koen Verbist (Cosanta) behandelde de wettelijke eisen voor het werken met CMR-stoffen. Het laatste woord was aan Petra Muis van Royal Haskoning DHV. Zij vertelde de aanwezigen wat er speelt bij bedrijven die net niet onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen en wanneer precies de zogenoemde ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie) van kracht is. Informatie: zie VVVF-ledennet

LABELLING TIO2 WAARSCHIJNLIJK PER MEDIO 2021 VERPLICHT Begin oktober nam de Europese Commissie de 14e Adaptation to Technical Progress (ATP) van CLP aan. Daarin ook het besluit over TiO2. Het Europees Parlement en de Europese Raad buigen zich daar nu over. Publicatie vindt naar verwachting eind dit jaar plaats. Aansluitend is er dan een periode van 18 maanden voor de implementatie, zodat de nieuwe regels voor TiO2 waarschijnlijk per medio 2021 ingaan. Overigens zijn de verf- en drukinktindustrie en de lijmen kitindustrie niet helemaal gelukkig met het eindresultaat. De ingestelde classificatie voor een stofeffect (overbelasting) op de longen hoort volgens hen niet onder de CLP maar onder de arbeidsomstandighedenwetgeving. De industrietak blijft ervoor waken dat dit een nieuwe regel wordt. CEPE werkt inmiddels aan een factsheet voor vragen over de classificatie. Informatie: zie VVVF-ledennet

CONTROLE GEMAKKELIJKER DANKZIJ STOFFEN-TOOL Een database met informatie over bijna 4.000 stoffen, dat is de stoffen-tool die de VVVF

onlangs lanceerde. Leden van de VVVF en de VLK kunnen daarmee eenvoudig controleren wat de status is van de stoffen die ze gebruiken. Maar ook alle eisen en verplichtingen uit zowel de Europese als de Nederlandse wet- en regelgeving zijn erin te vinden. Gebruikers zien in één oogopslag wat op het gebied van onder meer arbeidsomstandigheden en emissies van hen wordt verwacht. De stoffen-tool is bereikbaar via de VVVF-website. Informatie: zie VVVF-ledennet

MOGELIJK MINDER (GROND)STOFFEN BESCHIKBAAR BIJ BREXIT Op 12 december vinden in het Verenigd Koninkrijk vervroegde verkiezingen plaats. Bij het ter perse gaan van dit blad was het dus nog altijd niet duidelijk wanneer, hoe en zelfs ‘óf’ Brexit plaatsvindt. Toch doen verf-, drukinkt-, lijm- en kitfabrikanten er goed aan zich voor te bereiden. Medio augustus had namelijk pas 52 procent van de Britse bedrijven hun REACH-registratie overgedragen naar de Europese Unie. Bij het doorgaan van Brexit worden niet-overgedragen registraties ongeldig. Dat kan er toe leiden dat vele (grond)stoffen uit het Verenigd

Koninkrijk straks niet meer beschikbaar zijn. Informatie: zie VVVF-ledennet

ONDERHOUDNL ONDERSTREEPT BELANG VIB’S Bij eerste aankoop van een product ontvangen schilders sinds kort automatisch een mail van VeiligmetVerf.nl. Daarin een link naar het bijbehorende veiligheidsinformatieblad (VIB). Veel geadresseerden blijken die mail helaas als ongewenste spam te ervaren. Ermee stoppen is echter geen optie. Verf-, lijm- en kitproducenten zijn immers wettelijk verplicht VIB’s te versturen; gebruikers hebben de verplichting ze aan hun medewerkers beschikbaar te stellen. In een speciale campagne legt ondernemersorganisatie OnderhoudNL daarom nog maar eens aan haar leden uit wat nut en doel is van de VIB’s. Informatie: zie VVVF-ledennet

ARBEID

AAN DE SLAG MET VVVF/VLK-WORKSHOPS VEILIG WERKEN Voorafgaand aan de bijpraatmiddag over wetgeving (zie #53/2019 VERF& INKT 37


#NWS/VVVF

hierboven) gingen VVVF/VLK-leden op 15 oktober flink aan de slag met een viertal workshops. Verschillend van opzet en divers van inhoud, maar met één rode draad: arbo en veiligheid. In de workshop genaamd ‘Pindabakje’ liet Jeroen Wiebenga (PPG) zien hoe je controleert of persoonlijke beschermingsmiddelen hun werk goed doen. En de workshop ‘Management of Change’
toonde aan dat de theorie van veilig werken lang niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Handige tips voor het gebruik van Interne Veiligheidscodering kregen de deelnemers tijdens de workshop ‘INVECO’. In ‘Veiligheid-buddy’s naar achterban’ tenslotte was aandacht voor het VVVF/VLK-systeem waarbij HSE-/veiligheidsmedewerkers hun ervaringen delen met collega’s van andere bedrijven. Deelnemers gaven nuttige feedback over de werking én over de bekendheid van het systeem. Informatie: zie VVVF-ledennet

ADVIES COLLECTIEVE ROOSTERVRIJE DAGEN IN 2020 Volgens de cao voor de bereide verf- en drukinktindustrie hebben bedrijven met een 40-urige werkweek roostervrije dagen beschikbaar. De VVVF adviseert 38 VERF& INKT #53/2019

daarvoor in 2020 de volgende dagen als ‘collectief’ aan te wijzen: 10 april 2020 (Goede Vrijdag), 22 mei 2020 (dag na Hemelvaartsdag), en 28, 29, 30 en 31 december 2020. Dit is een advies, bedrijven kunnen met het oog op de bedrijfsactiviteiten ervan afwijken. De overige beschikbare roostervrije dagen kunnen dan, eventueel na overleg met de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad, ook collectief of eventueel individueel worden vastgesteld. Informatie: zie VVVF-ledennet

CAO-PARTIJEN BEREIKEN ONDERHANDELINGSRESULTAAT Na drie onderhandelrondes hebben de cao-partijen op 9 oktober 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt voor de verf- en drukinktindustrie. Dit jaar lag een inflatie op de onderhandeltafel van 2,6%. Dat was met name het gevolg van de prijsverhogingen voor energie en de BTW-wijziging van 6 naar 9%. Door die hoge inflatie is de cao-afspraak uitgekomen op een loonstijging van 3,25% per 1 oktober 2019 tot en met 30 november 2020. De looptijd van deze cao is 14 maanden. Daarnaast is afgesproken dat de implementatie van het persoonlijk

keuzebudget met een jaar wordt uitgesteld. Deze cao-periode wordt gebruikt om de inrichting ervan verder in te vullen. Informatie: zie VVVF-ledennet

DUURZAAMHEID

COATINGS CAREBENCHMARK 2018 Ook voor het Coatings Care-programma dat in onze sector verbeteringen nastreeft op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu geldt: meten is weten. Voor individuele VVVF-leden is het van belang hun prestaties op die gebieden te toetsen aan een groep vergelijkbare ondernemingen. De VVVF verzamelt daarvoor de cijfers. Dat doet ze via een benchmark die onderscheid maakt tussen zowel producerende als niet-producerende bedrijven. Eind dit jaar verschijnt de rapportage over 2018. Informatie: zie VVVF-ledennet

VVVF

NIEUWE GEZICHTEN IN CEPE-BESTUUR Tijdens de CEPE General Assembly op 20 september

2019 in Malta zijn Klaus Gast (Axalta Coatings), Loïc Derrien (Cromology) en Giovanni Marsili (San Marco Group) benoemd als nieuwe bestuursleden. Het bestuur, dat de koers bepaalt van de koepelorganisatie in Europa, is nu weer op volle sterkte om de belangen van de verf- en drukinktindustrie te behartigen. Ook de VVVF draagt daaraan haar steentje bij. Informatie: zie VVVF-ledennet

CHRISTEL DAVIDSON NIEUWE DIRECTEUR CEPE Christel Davidson wordt de nieuwe directeur van CEPE. Volgend jaar maart volgt zij Jan van der Meulen op, die na 15 jaar afscheid neemt vanwege het bereiken van de pensioenleeftijd. Davidson gaat vanaf januari al aan de slag om zich in te werken. Zij is nieuw in de verf- en drukinktindustrie, maar doorgewinterd in public affairs en brancheorganisaties. Een belangrijke pré voor het leiden van een organisatie als CEPE met ongeveer 800 leden in heel Europa. Christel Davidson heeft een graad aan de Brussels Management School en studeerde vervolgens milieukunde in Brussel, waar zij ook woonachtig is. Informatie: zie VVVF-ledennet


#NWS/VVVF

CEPE CONFERENTIE OVER TRENDS EN ‘HANDS’ Inspirerende sprekers, een groot netwerk en een afwisselend programma. Met die woorden laat de CEPE Conferentie (van 18 tot en met 20 septem-

ber in St. Julian’s op Malta) zich het beste beschrijven. Thema’s: Trends in de sector en de vraag naar ‘handen’ die het werk kunnen doen. Meer dan 150 mensen uit de verfindustrie gingen met elkaar in gesprek. Er waren lezingen en er werd

genetwerkt. VVVF-bestuurder en tevens bestuurslid van CEPE, Michel Kranz, nam aan de conferentie en de bestuursvergadering deel. VVVF-directeur Jaitske Feenstra woonde de twee Europese vergaderingen bij van directeuren van branche-

organisaties voor verf respectievelijk drukinkt. Informatie: zie VVVF-ledennet

VOLG ONS

GLANSMETERS Diverse modellen voor het meten van zowel matte, zijdeglans als hoogglans oppervlakken Incl. Biuged Gloss Meter software • Automatische kalibratie • Conform ASTM D 523, DIN 67530, ISO 7668, BS3900 etc. • Simultane weergave 20º/60º/85º • Resolutie: ± 0.1 GU •

AUTOMATISCHE FILMAPPLICATOR De automatische filmapplicator stelt u in staat om een nauwkeurige, reproduceerbare verffilm aan te brengen • Variabele snelheid van 2-100 mm/s • Vacuüm bed • Applicatielengte van 250 mm of 350 mm • Te combineren met alle film applicatoren en wire bar coaters van Biuged • Diverse modellen leverbaar met onder andere een externe pomp

Solvica B.V. De Rijnlandse Roe 5 8252 JS Dronten The Netherlands +31(0)88 33 10 661 info@solvica.com www.solvica.com

SCHROBVASTHEIDS TESTER Hoogwaardige was- en schrobtester voor het beoordelen van de bestendigheid bij droge of natte belasting Snelheid instelbaar conform de gewenste norm • Digitaal display • Leverbaar met diverse borstels en sponzen • Conform ASTM D 2486, ASTM D 3450, ASTM 4828, DIN EN 11330, etc. •

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF BIUGED LABORATORY INSTRUMENTS

Vraag onze nieuwe catalogus aan!

S P E C I A L I S T I N T E S TA P PA R AT U U R V O O R D E V E R F - E N D R U K I N K T I N D U S T R I E

#53/2019 VERF& INKT 39


COLOFON VERF&INKT MAGAZINE Verf&Inkt is een uitgave van de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF). De VVVF behartigt de belangen van de Nederlandse verf- en drukinktindustrie. Het blad wordt verspreid onder leden van de branche-organisatie en externe relaties. Verf&Inkt verschijnt vier keer per jaar. Verf&Inkt wil een opinieblad zijn. Dat betekent dat van VVVF-standpunten afwijkende meningen niet uit het blad geweerd worden. REDACTIE Adriaan van Hooijdonk (hoofdredacteur) E: hooijdonk@vvvf.nl VVVF-communicatie E: communicatie@vvvf.nl

40 VERF& INKT #53/2019

VORMGEVING StudioDAM, Amsterdam

Meer informatie: T: 070-444 0680 E: info@vvvf.nl.

ADVERTENTIEACQUISITIE Mooijman Marketing & Sales Julius Röntgenstraat 17 2551 KS Den Haag T: 070-323 4070 E: dm@mooijmanmarketing.nl

OVERNAME Overname van artikelen uit Verf&Inkt is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. In de meeste gevallen zal die graag worden gegeven.

Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. DRUK Impressed, Pijnacker ABONNEMENTEN Wie werkzaam is in de verf- en drukinktindustrie of op een andere wijze direct of indirect bij de verf- en drukinktindustrie betrokken is, kan in aanmerking komen voor een kosteloos abonnement op Verf&Inkt. Meld u aan via info@vvvf.nl en u krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

ISSN: 2468-421X UITGEVER VVVF Postbus 241 2260 AE Leidschendam T: 070-444 0680 E: info@vvvf.nl www.vvvf.nl © VVVF Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd

(waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VVVF. De bij toepassing van art. 16B en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens fotokopiëren, dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 882, 1180 AW te Amstelveen. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.


#VVVF&PODIUM

VVVF&PODIUM VVVF BIEDT BEDRIJVEN EN KENNISCENTRA EEN PODIUM OM KENNIS EN ERVARING TE DELEN MET DE VERF- EN INKTBRANCHE

AZO / BEDU POMPEN / BEMA KUNSTSTOFFEN / BYKGARDNER / COLOR TECHNOLOGY CONSULTANCY / E & R / ELCOMETER / ESKENS PROCESS SOLUTIONS / HILDERING PACKAGING / MUS VERPAKKINGEN / NAUMETRICS PMI / SMART2TEST #53/2019 VERF& INKT 41


#VVVF&PODIUM

AZO NV

AZO DOSITAINER Contaminatie vrij, snel en veilig pigmenten doseren in een mengproces. De AZO Dositainer is speciaal ontwikkeld om binnen een mengproces flexibel verschillende pigmenten en andere ingrediënten te doseren. De AZO Dositainer is een container met ingebouwde doseerschroef. De aandrijving van het doseersysteem bevindt zich op de speciale losstoel. Dankzij dit principe is het mogelijk om nauwkeurig, snel en contaminatievrij verschillende pigmenten te doseren. De AZO Dositainer kan volledig afgesloten worden door middel van een klep op de doseerschroef, wat een snelle wissel van container mogelijk maakt. De AZO Dositainer is tevens geschikt voor het doseren van pigmenten met een minimale ontstekingsenergie tussen de 1<MIE<3mJ. Kortom, de AZO Dositainer is de ideale oplossing voor het doseren van verschillende ingrediënten.

AZO NV Katwilgweg 15 2050 Antwerpen

www.azo.com +32 3 250 16 00 azo-benelux@azo.com

BEDU POMPEN B.V.

BEDU POMPEN – STERK IN MAATWERK Bedu Pompen is al 38 jaar specialist in industriële vloeistofpompen. Een team van 35 enthousiaste en vakbekwame medewerkers staat klaar om u te ontzorgen op het gebied van vloeistofpompen. Met onze ruime ervaring selecteren wij de juiste pomp voor uw proces. Door onze grote voorraad pompen, componenten en onderdelen, in combinatie met onze uitgebreide technische dienst kunnen wij u snel van dienst zijn. Wij engineeren pompen en pompsets afgestemd op uw specifieke wensen. Voor maatwerk bent u bij ons aan het juiste adres! U kunt 24/7 een beroep doen op onze storingsdienst. In de verf- en inktindustrie hebben wij zeer goede ervaringen met onze zijkanaalwaaierpompen, pneumatische membraanpompen, tandwielpompen, excentrische wormpompen en vatpompen.

BEDU POMPEN B.V. Prt v. Midden Gelderland Rood 10 6666 LT Heteren

42 VERF& INKT #53/2019

www.bedu.nl +31 (0)88 4802900 sales@bedu.nl

Interesse? Voor een passend advies komen wij graag bij u langs.


#VVVF&PODIUM

BEMA KUNSTSTOFFEN BV

Bema Kunststoffen verzorgt uw globale idee t/m serieproductie Voor het spuitgieten van de meest eenvoudige tot de meest complexe kunststof producten bent u bij Bema Kunststoffen BV aan het goede adres. Specialistisch vakmanschap, kwaliteit, service en betrouwbaar persoonlijk contact, dat is waar Bema Kunststoffen BV sinds 1968 voor staat. Deze waarden vindt u terug in onze werkwijze. Het gehele traject van globaal productidee tot en met de serieproductie kunnen wij voor u verzorgen. Bema Kunststoffen BV is veelzijdig en breidt voortdurend uit met nieuwe producten. Nieuwe klantspecifieke producten worden in nauwe samenwerking met de klant en eventueel zijn ontwerpbureau ontwikkeld tot een optimaal te produceren product dat aan de gestelde eisen voldoet. Daarnaast wordt ook het pakket met vrije producten steeds verder uitgebreid, met name voor de verfmarkt. Wat de vraag ook is: wij staan voor u klaar. Wij denken graag mee vanaf de schets, zodat voor u het beste product tegen een goede prijs geleverd kan worden. De fabrieken van Bema Kunststoffen BV zijn uitgerust met moderne, volledig geautomatiseerde machines. Onze hoofdactiviteit is spuitgieten. De spuitgietmachines bezitten een capaciteit van 20 tot 400 ton aan sluitkracht. U kunt bij ons terecht voor tweecomponenten spuitgieten. Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheid om uw producten op verschillende manieren af te werken zoals ultrasoon lassen of assembleren. Bema Kunststoffen BV Deltastraat 14 4301RC Zierikzee

www.bema.nl 0111 418800 info@bema.nl

Heeft u concrete ideeĂŤn? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan. Wij voorzien u graag van een passend advies.

BYK-GARDNER

Nieuwe webshop van BYK-Gardner! We hebben een compleet nieuwe website en webshop voor u klaarstaan! Hier vindt u een volledig overzicht van al onze optische- en kleuren meetinstrumenten en meetinstrumenten voor fysische eigenschappen. Ook kunt u hier heel eenvoudig al onze instructie videoâ&#x20AC;&#x2122;s van de verschillende meetinstrumenten bekijken of schrijf u in voor de eerstvolgende gratis webinar. Onze website biedt u ook de mogelijkheid voor het downloaden van handleidingen, smart-chart software of de verschillende catalogi. Bestel vandaag nog via onze webshop en ontvang tot en met 15 december 2019 10% korting op al onze meetinstrumenten voor fysische eigenschappen. Wanneer u op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen binnen BYK-Gardner dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar gwenny. wiersma@altana.com en u ontvangt onze nieuwsbrief 4x per jaar in uw inbox.

BYK-Gardner Lausitzer Strasse 8 82538 Geretsried

www.byk-instruments.com 088-1220678 gwenny.wiersma@altana.com

#53/2019 VERF& INKT 43


#VVVF&PODIUM

COLOR TECHNOLOGY CONSULTANCY

NIEUW! KleurSpectro in Broekzak-formaat Kleur is een uitdagend fenomeen. Maar hoe leg je kleur vast in getallen, communiceer je erover en hoe maak je kleur controleerbaar? Color Technology Consultancy brengt een nieuw Spectraal kleurmeet-instrument op de markt en geeft er een duidelijke training bij. Een unieke spectrophotometer die: • zeer goedkoop (los; 345 Euro ex. BTW), • uiterst nauwkeurig, • klein, handzaam en robuust is, • Data draadloos communiceert met PC en smartphone • via gratis App voor IOS en Android Deze Spectro1 is te gebruiken bij; • Spectraal vastleggen en opslaan van standaarden, • Meten van kleurverschillen (dE, dL, dH dC etc.) • Bepalen van kleurkracht en metamerie • Kwaliteitscontrole van kleur • Ondubbelzinnige kleurcommunicatie (geschillen, data uitwisseling)

Color Technology Consultancy Sisalbaan 5A 2352 AZ Leiderdorp

www.ColTechCon.com 06-51524167 info@coltechcon.com

CTC biedt deze Spectro los aan of in combinatie met een ééndaagse training (895 Euro ex BTW inclusief Spectro) waarbij Colorimetrie, toepassingen en gebruik worden toegelicht (inlichtingen info@coltechcon.com).

E & R B.V.

Proven Excellence E & R B.V. is al 40 jaar uw vertrouwde partner in procesmachines, afvulsystemen, maalmedia en service voor de verf- en drukinkt industrie. E & R beschikt over ruime kennis en ervaring in proces technologie en grondstoffen, hetgeen door onze klanten wordt ervaren als een belangrijke meerwaarde ten opzichte van eenzijdige leveranciers. Als Benelux distributeur van de meest toonaangevende Europese leveranciers in de verf- en inkt industrie leveren wij onder andere parelmolens, dissolvers, butterfly mixers, roerwerken en in-line dispergeersystemen van NETZSCH Grinding & Dispersing & afvulmachines van de firma J. De Vree & Co N.V. Ook voor maalparels bent u bij ons aan het juiste adres, wij leveren diverse type maalparels vanuit eigen voorraad en voor ieder type proces & maalsysteem. Voor installatie, onderhoud en revisie van gebruikte machines beschikt E & R over een VCA gecertificeerde technische dienst, moderne werkplaats en test mogelijkheden in onze proefruimte te Vlaardingen. Voor training en opleiding van operators en R&D organiseren wij regelmatig technische seminars in Vlaardingen en op locatie. E & R B.V. Stoomloggerweg 1 3133 KT Vlaardingen

44 VERF& INKT #53/2019

www.er-bv.com 010 4601544 info@er-bv.com

Voor meer informatie : www.er-bv.com


#VVVF&PODIUM

ELCOMETER BV

Elcometer 4340 Gemotoriseerde/automatische filmaanbrenger De Elcometer 4340 gemotoriseerde filmaanbrenger is het essentiële instrument voor het voorbereiden van een verscheidenheid aan productmonsters, waaronder verf, vernis, cosmetica en lijm. De Elcometer 4340 levert volledige consistentie en herhaalbaarheid op verschillende substraten, waaronder contrastkaarten, plaatstaal, plastic folies en glas. - Ideaal voor het testen van verf, cosmetica, lijm en andere materialen - Aluminium precisie vlaktafel voor uitstekende herhaalbaarheid – 5 keer vlakker dan glas - Zware basiseenheid om vibraties te minimaliseren en kwalitatief hoogwaardige monsters te produceren zonder ‘vibratieranden’ - Standaardtafels & vacuümtafels met perforatie of kanalen verkrijgbaar - Te gebruiken met een hele reeks Elcometer filmaanbrengers

Elcometer BV Euclideslaan 259 3584 BV UTRECHT

www.elcometer.com 030 - 259 18 18 nl_info@elcometer.com

ESKENS PROCESS SOLUTIONS

Sparren met Eskens service engineers is altijd nuttig We hebben allemaal de neiging om te denken dat we ons productieproces voor 100% onder controle hebben. We weten wat we doen, want we doen het al vele jaren zo … maar soms geloof je wat te veel in wat je altijd hebt gedacht, en is het goed om met een andere partij te sparren en de zaken van een andere kant te bekijken. De Eskens service engineers zijn met hun jarenlange ervaring de ideale sparringpartners om nieuwe ideeën of oplossingen uit te zoeken en te proberen. Onze engineers kennen als geen ander de werking van dissolvers, parelmolens, afvulmachines, wasmachines en destillatie-units. Zij weten hoe je ze optimaal opstelt, welke pompen je beste voorziet, hoe je hun productiecapaciteit kan optimaliseren en hoe je ze best onderhoudt. De Eskens service engineers doen preventief onderhoud op honderden machines en zorgen zo voor een ononderbroken, zorgeloze productie bij de klanten van Eskens Process Solutions … en moest er zich toch een technisch probleem voordoen, dan herstellen ze dit snel en efficiënt. Dus als je voelt dat jouw productie naar een nieuw niveau moet getild worden, dat digitalisering de onvermijdelijke volgende stap is, spreek onze engineers dan aan en gebruik hun vakmanschap en kennis om jouw toekomst te versterken met Eskens Process Solutions Distributieweg 6 2404 CK Alphen aan den Rijn

www.eskens.com +31 172 468046 info@eskens.com

hun kennis en toewijding. Bel even naar +31 172 468046 (+32 15 45 15 00 voor België) of mail naar info@ eskens.com

#53/2019 VERF& INKT 45


#VVVF&PODIUM

HILDERING PACKAGING BV

Blik is de koning van recycling Hoewel niet iedereen hiervan op de hoogte is, wordt zo’n 95-96% van alle metalen blikverpakkingen in Nederland gerecycled. Jaar in, jaar uit, zonder kwaliteitsverlies. Hiermee is blik veruit het meest gerecyclede verpakkingsmateriaal. Omdat blik magnetisch is, kan men het altijd relatief eenvoudig uit afval scheiden. Overal ter wereld. Blik is eindeloos recyclebaar en zelfs ‘upcyclebaar’. Dat wil zeggen, dat er ook hoogwaardiger producten van het gerecyclede materiaal gemaakt kunnen worden. Andere typische verpakkingsmaterialen zoals kunststof en papier verliezen bij elke nieuwe levenscyclus een beetje kwaliteit. Bovendien beschermt blik de inhoud beter tegen licht en lucht en draagt zo enorm bij aan de levensduur van de inhoud. Daarom mag je gerust stellen dat verpakken in blik een fantastische optie is voor bedrijven die streven naar een circulaire economie. Hildering Packaging is al sinds 1958 dé specialist op het gebied van blikverpakkingen en kent als geen ander de veelzijdige mogelijkheden. Hildering Zandvoortstraat 69 1976 BN IJmuiden

www.hildering.com +31 (0) 255 510 409 info@hildering.com

Heeft u goede voornemens voor 2020 en verder? Maak eens een afspraak en laat u inspireren!

MUS VERPAKKINGEN B.V.

Mus verpakkingen: kennis, snel, flexibel en warehousing Sinds 1986 is Mus Verpakkingen leverancier van blikverpakkingen en sluitingen. Onze producten vinden van oudsher hun weg in de verf- en chemie markt. Inmiddels behoren ook bedrijven uit de cosmetica en levensmiddelen industrie tot onze vaste afnemers. Met de Benelux als thuismarkt heeft ons bedrijf zich door de jaren heen ontwikkeld tot een moderne en internationale onderneming met een breed voorraadassortiment en een groeiend aantal vaste afnemers tot ver buiten Europa. In zowel kunststofsluitingen als blikverpakkingen bieden wij een boven gemiddeld assortiment. Inhoudsmaten variëren van 14 ml tot maar liefst 220 liter. Onze verpakkingen zijn geschikt voor producten op waterbasis, 2 componenten oplossingen en vulgoederen die een UN-keur vereisen. De kunststofsluitingen kunnen niet alleen op blikverpakkingen worden toegepast maar ook op plastic verpakkingen zoals flessen en jerry cans. Mus Verpakkingen B.V. Herfordstraat 9 7418 EX Deventer

46 VERF& INKT #53/2019

www.musverpakkingen.nl 0031 (0) 570 629 229 info@musverpakkingen.nl


#VVVF&PODIUM

NAUMETRICS PMI

De nieuwe ColorCube van ColorLite Benchtop-Spectrophotometer voor Reflectie en Transmissie metingen. • Uniek Modulair systeem! U betaalt alleen voor de functies die echt nodig zijn. • d / 8 ° geometrie met 140 mm geïntegreerde sphere. • Twee kanaalssysteem en derde kanaal voor transmissie meting. • Optioneel met infrarood thermometer voor het meten van de temperatuur van het sample. • LED-lichtbron - voor optimale stabiliteit op de lange termijn. • Externe sample meting zonder de binnenkant van het apparaat te vervuilen. • Traploze aanpassing van de meet opening van 3 mm tot 30 mm. • Optionele sample-video-/desktop-afbeelding. • Reproduceerbaarheid <AE 0,01

Met de nieuw ontwikkelde, hoogwaardige ColorTube kunnen vaste en vloeibare samples worden gemeten in reflectie- en transmissiemodus. Voor het meten van transparante monsters, is de spectrophotometer optioneel uitgerust met een derde meetkanaal. Hiervoor wordt een extra hulpstuk buiten het apparaat geplaatst. NauMetrics PMI Burenweg 24/M 7621 GX Borne

www.naumetrics.nl 074-3490022 info@naumetrics.nl

Dankzij deze flexibiliteit kan de ColorTube in een breed bereik worden toegepast voor het meten van zowel Opaque als Translucent en Transparante samples.

SMART2TEST B.V.

Nieuwe “Scratch Hardness Tester” van ERICHSEN De 430P-Smart ERICHSEN is ruim 100 jaar wereldwijd fabrikant van Testappartuur voor de verfindustrie en brengt de nieuwe generatie “Scratch Hardness Testers” van de Smart-Serie op de markt. Een universeel Test Instrument ontworpen voor het uitvoeren van een breed scala aan testen op gecoate oppervlakken voor weerstandsbepaling zoals krassen en de bekende cross-cuts volgens de internationale normen zoals DIN en ISO 2409, ASTM D3359, VDA 621-411, ECCA T6, JIS, SNV en GME De behaalde resultaten zijn eenvoudig reproduceerbaar en duidelijk omschreven. Met de nieuwe plastic cover is de Scratch Tester nu extra beveiligd. Alle parameters zijn vooraf in te stellen; zoals snelheid, slag, patronen en kracht (max 50 N). Afhankelijk van het model wordt de cycle volledig automatisch uitgevoerd. Met de nieuwe ERICHSEN Data Management Software kunt u via de gratis App de 430P-Smart gemakkelijk bedienen. De behaalde resultaten (met foto’s) kunt u eenvoudig documenteren met uw smartphone of tablet. Smart2Test B.V. Splijtbakweg 117 1333 HJ Almere

www.smart2test.com 036-7410097 info@smart2test.com

De ERICHSEN Scratch Hardness Tester wordt plug & play geleverd en is inclusief kalibratiecertificaat. U bent van harte welkom voor het uitvoeren van een test.

#53/2019 VERF& INKT 47


Verf & Inkt Magazine #53 december 2019  

Uitgave van de VVVF - branche-organisatie van verf- en drukinktfabrikanten

Verf & Inkt Magazine #53 december 2019  

Uitgave van de VVVF - branche-organisatie van verf- en drukinktfabrikanten

Profile for vvvf
Advertisement