Page 1

je at ra

w

r

rielerw eg

st

se

richting Schalkhaar, Raalte

j

lt

en

ri

be

ve

n

e

tr .

en

in

st

w

eg

roz

beestenmarkt

en

io

ep

eg rw ve re g kn ri at tra

tra

at ms da s at la

hout mark t

t tr a a

np

in pr

rs

str.

berg

sch

m

lab o ple rator in ium

ild

-

kk

in

g

a sh

ru

em

g

m

as

tr

t

be

ng

ra

a

m

st

ra

a

ra a t

po

th

oo

rg

sin

ge

l

t

b

e

rg

si

n

g

e

l

fd

po

th

oo

fd

Andere folders: …indeventer! algemene informatiefolder galeries en winkels …indeventer! uit eten …indeventer! dromen …indeventer! naar Salland …vanuitdeventer!

antiquariaten, boekwinkels, bibliotheken en evenementen

Uitgave: VVV Deventer / Editie 2016

st

, rp Wo rn de ldoo g e n Ap hti ric ello, Tw

aa

t

ab

a

in

a

w

ilh

m el

tr

or bo

de m

t

js

t

aa tr ls o p

er st r. m el k st

ter

ach

n ure

oor

is

€ Pin / Bank Informatieborden Horecagelegenheid Parkeerroute Winkelgebied

dp zan

VVV Deventer De Waag - Brink 56 T 0570-710120 info@vvvdeventer.nl www.deventer.info

ri

str.

te

ter

ie

bo

t t

aa

g

str

po

t aa

rse

str

bu

Voor meer informatie:

richting Zutphen, A1 Amsterdam, Hengelo

© SlotemakerSantema.nl

rb ke ij sp

tr. rs we ou

t aa tr as

sen

em

eeg

sas

kst

t

ker

5

raa

ontwerp: SlotemakerSantema.nl

rs ize ke

eg te

nie ur

oo

nst

t rijk ma nst raa

t or po im

me

t

du

1

t

eg

✱ Kinderboekenweek www.kinderboekenweekdeventer.nl • Datum: jaarlijks in oktober Kinderen van alle leeftijden genieten van speelfilms, voorstellingen, workshops en beroemde schrijvers.

aa

4

nste

van Europa

www.deventerboekenmarkt.nl • Datum: jaarlijks eerste zondag van augustus Nationaal bekend evenement met 878 boekenkramen langs de IJsselkade en in de historische binnenstad. Ruim 6 kilometer boekenmarkt en een randprogramma met muziek, kunst en speciale exposities.

tr

aa

maa

b r ink

t

✱ Deventer Boekenmarkt, de grootste

ts

tr

aa

✱ Deventer Boekenweek www.deventerboekenweek.nl • Datum: jaarlijks in maart Een zeer uitgebreid cultureel en literair programma tijdens de landelijke Boekenweek.

bergkerkp lein

t

at

tr

✱ Boeken in de Bergkerk www.deventerantiquariaten.nl/bergkerk.html • Datum: jaarlijks, laatste zaterdag van januari Antiquarische boekenbeurs in de Bergkerk met circa 50 boekhandelaren uit geheel Nederland.

✱ Het Tuinfeest www.hettuinfeest.nl • Datum: jaarlijks de dag voorafgaand aan de Deventer Boekenmarkt Poëziemanifestatie met ruim 30 bekende dichters in de intieme kloostertuinen rondom Theater Bouwkunde.

or

6

rs

6

ka ze rn

es tr aa t

aa

ra

rs

ve

t

bore el

tr

st

7

o

raa

u

FIETSENSTALLINGEN F1 Station [gratis/overdekt/bewaakt] F2 Op de Keizer [gratis/bewaakt] F3 Lamme van Dieseplein [niet bewaakt] F4 Keizerstraat [niet bewaakt]

al

ns

n

ve

est

sl

P10 Parkeerplaats De Worp P11 P+R Handelskade P12 Parkeerplaats Sluisstraat

o

8

rt

we we lle lle pa d

la a ts

se

at

g an tsg

g o ls

sc is b e g n

tre

sh

e

e

po

n

ad

rg

ei

te

sk

be

kl

se

ro

in

t

w

lle

a

se n p

ha

po o

a

g

el

bore el

at

im

tr

kei

ng ga en iv du ra

st p

t rk a m ro

ve

n

o

eg te ns be ra

h

eg ste

g

9

nd

an

ra

du

ls

p ri n

brink

t

n

at

aa

a

st

at

mur en

o

la

✱ Deventer Literair www.deventerliterair.nl • Datum: maandelijks Maandelijks een programma met lezing of voordracht met bekende schrijver of omtrent een literair thema.

e

g

t ra

p er d e

sba

3

g

rs

ple

eur

er

te

rse

ts

ra

tr

pik

g

wa

bu

e

ad

st

rs

t

as

rz

sk

ha

b

oot

e

el

ro

tr.

v

at

ns

te

walstra at

ra

.o ve

p

nd

ate, lmsch ng Co richti en, Holten Bathm

st

aa

m

t ote straa geert gr

2

p

t

se

o

o

as

tr

e

h

o

te p

rs

d

ha

t

n

sc

p

te

.o ve

e

ch

is

ko r

t

b

e

g

g ro

acht

rij

b

at ra a

boeken

weg

st el ng si

€ g

e

tib

at

ra

a

an ke r

ra

er

rt

ee

gr

grote kerkh of

IJssel

PARKEREN P1 Parkeergarage Centrumgarage P2 Parkeergarage Stadspoort P3 Parkeergarage Stationsplein P4 Parkeerplaats Beestenmarkt P5 Parkeerplaats Verzetslaan P6 Parkeergarage Boreel P7 Parkeergarage Brink P8 Parkeerplaats Nieuwe Markt P9 Parkeerplaats Grote Kerkhof

st

ke iz

g

a

ra

t

w we l e ll le e p a d

rt

ko

eg

st

ag

kl

e

t

en

at

t

ra

ss

in

aa

nd

rt

ra

te

nd

le

tr

oo

li

sp

fst

a

pa sa

ho

ss

t

k

gs

sp

de

vi

r oo

ra

er

r

vi

de

ren

nb

mu

on

st.

en

n kra

13

de

de

or

ter

a

ug

b

st

st

ra

nt

st

no

ach

r.

lst

se

ijs

an e v in m le m p la iese d

po

n

de

oo

aat

n

n

e

re

p

st

e

a

e

d

p

g

t

e

s

halveeg ste

n

a

ro

o

e

ra

b

at

lo

r

op

kp

er

ra

k

te

in

str

e

der

[Evenementen]

zer

d

br

rs

14

e

aar

ho

t aa str an n re s m

en

el

t rst ra a

ku ipe

de

st

10

st

t

aa

oe

w

u

en

e ht

e rd

br

rse

l a n e

an

ba

en

sijz

eu

e

str

br

n

i ple

iz ke de op

n

molen

n

en

la

t a

w

ra st n

n e

re

st

u b n

brin plekpoo in rt

nd

t a ra st lo e k ic

el

ng

ik

ij

12 11

n

eg

at

te

nieuw e mark t

Worp

do

aa

si

p

ag

es

ra

tig

st

r ha

w

lei

ac

u

ep

b

ie

at

gg

n re de n oe ei br pl

n

ra

mu

de at

nb

eg

va

te

f

at

tw

ra

a

st

n

n

st

ba

rm

ra

ze

t

eg

tr

en

ns

ol

de

st

g ee

ns

ge

ha

at

ra

e

ra

te

g

n

st

ns

linden plein

m

lin

t aa

en

ij

w

ns

u

se

ie

leu

n

uy

richting Olst, Wijhe, Zwolle

br

va

ag

t

e

aat

ll

ed

b

a

e

sij

za

ra

sw

sm

ild

le

ng

st

je

e n s tr

p

en

ch

gs er

pap

a

ed

l

t

b n.

korte noordenbergstr.

k

sm

ge

ga

n

e

l

so

b

e

ib

n

g

aa

sin

id s

.g

e

n

r st

en

pl

g

o

rd

si

nn

eng

ge

t r. ss ui

t.

n

o

rg

singel bi

en

g

stations plein

sm

n

el

tso

si

ing

ee

en

ns

vl

n

ne

bu

b

in

bin

sth

si ng el

el

ga

el

bad hu isst r.

noo rden berg sing

el

s in g

go

ld

at

u

ks

st

ie

in

S

n

tu

N

di

vogelei land

r

tt

el

d

ra

g sin

S+

n

rij

BU

e

e

e

ng

richting Diepenveen, Olst, Wijhe, Zwolle


[Boeken …inDeventer!] Deventer is boekenstad bij uitstek. Al vele eeuwen worden hier boeken gemaakt, bewaard en verkocht. Dat was al zo in de 15e eeuw en dat is nu nog steeds zo. Deventer kent een groot aantal uitgeverijen en drukkerijen van landelijke naam en faam. De stad biedt een ruim en gevarieerd aanbod van boekhandels en antiquariaten. Het hele jaar door zijn er tal van activiteiten in relatie tot het boek, waaronder de Deventer Boekenmarkt, de grootste boekenmarkt van Europa (altijd de eerste zondag van augustus). Deventer biedt twee grote bibliotheken: de Bibliotheek Deventer en de Athenaeumbibliotheek.

Het eerste boek

In 1477 drukte Richard Paffraet het eerste boek volgens de nieuwste boekdrukkunst in Deventer. Aan het eind van de 15e eeuw was hij, samen met Jacob van Breda, verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse boekproductie. Daarmee werd Deventer één van de belangrijkste drukkerscentra van Europa.

Athenaeumbibliotheek

De oudste nog zelfstandige wetenschappelijke stadsbibliotheek van West-Europa, gesticht in 1560. De bibliotheek bewaart onder meer een grote collectie middeleeuwse handschriften en incunabelen. In de monumentale hal van de Athenaeumbibliotheek aan het Klooster, waar bovendien het Stadsarchief Deventer is gevestigd, is veel te ontdekken: meterslange boekrollen, overdadig versierde getijdenboeken, schitterende incunabelen, prachtige planten- en kruidenboeken en uitbundig geïllustreerde atlassen. Teveel om op te noemen. Naast wisselende exposities wordt het verhaal van Deventer Boekenstad verteld en toegelicht met kenmerkende voorbeelden uit de rijke boekgeschiedenis van de Hanzestad. Meer info: www.obdeventer.nl/athenaeumbibliotheek & www.deventerboekenstad.nl

Literaire Evenementen

Jaarlijks wordt in Deventer op literair gebied een aantal evenementen georganiseerd, waaronder de nationaal bekende Deventer Boekenmarkt op de eerste zondag van augustus. Door het grote aantal kramen (ruim 850) is de Deventer Boekenmarkt uitgegroeid tot de grootste van Europa. In 2014 heeft de Deventer Boekenmarkt de Boudewijn Büchprijs ontvangen, omdat het al meer dan 25 jaar een breed publiek interesseert voor het antiquarische- en tweedehands boek. Voorafgaand aan de Boekenmarkt vindt het poëziefestival Het Tuinfeest plaats. Ruim 30 regionaal en nationaal bekende dichters dragen voor uit eigen werk in het intieme decor van middeleeuwse kloostertuinen. Op de laatste zaterdag van januari wordt de antiquarenbeurs ‘Boeken in de Bergkerk’ gehouden. Zo’n 50 handelaren stallen er hun meest waardevolle boeken uit. Daarnaast biedt Deventer een uitgebreid en interessant activiteitenprogramma zowel tijdens de Boekenweek als de Kinderboekenweek.

Boekhandels & Antiquariaten

Deventer Boekenstad komt u vooral tegen in de vele boekwinkels en antiquariaten die in de stad gevestigd zijn. Bent u op zoek naar een zeer bijzondere uitgave of editie van een bepaald boek, dan is de kans groot dat u het in één van de vele boekhandels of antiquariaten in Deventer zult tegenkomen! Op www.deventerantiquariaten.nl is een uitstekend boekenzoekprogramma te vinden, hier vindt u bovendien informatie over diverse activiteiten georganiseerd door de antiquariaten.

[Boekenroute Deventer] 1 VVV Deventer

Brink 56 (De Waag) T 0570-710120 info@vvvdeventer.nl www.deventer.info • Open: di. t/m za. 10.00-17.00, zo. en ma. 13.00-17.00 uur Alle (toeristische)informatie over Deventer, Salland en de Hanzesteden aan de IJssel! De VVV Deventer beschikt tevens over een ruim assortiment bijzondere boeken over de stad Deventer en regio.

2 Boekhandel Praamstra/En Passant

Keizerstraat 2  T 0570-675925 info@boekhandelpraamstra.nl enpassantbooks@gmail.com www.boekhandelpraamstra.nl • Open: ma. 13.00-18.00, di. t/m vr. 9.30-18.00, do. tot 21.00, za. 9.30-17.30 uur Sinds 1893 gevestigd in het centrum, onlangs verrijkt met antiquariaat En Passant. Naast het assortiment nieuwe boeken nu ook ruim aanbod tweedehands- en antiquarische boeken. Sterktes: kinderboeken, regionale uitgaven, poëzie en literatuur, geschiedenis en kunst, reisboeken, psychologie, sport en management. Met 50.000 boeken onder één dak mag Praamstra/En Passant zich met recht het Boekenpaleis van Deventer noemen. Exposities, boekpresentaties en lezingen maken de winkel tot een culturele huiskamer.

3 Antiquariaat Jos Wijnhoven

Walstraat 30  T 0570-600096 info@antiquariaatjoswijnhoven.nl www.antiquariaatjoswijnhoven.nl • Open: di. t/m za. 10.00-18.00 uur Antiquariaat Jos Wijnhoven is sinds 1999 in boekenstad Deventer gevestigd. Vanaf 2011 in de Walstraat, het hart van het welbekende Bergkwartier. Gespecialiseerd in kunst, design, fotografie, architectuur, grafiek/ geïllustreerd. Daarnaast bijzonder drukwerk, handelsdrukwerk (reclame) en bijzondere jeugdboeken. Zowel antiquarische als tweedehandsboeken.

4 De Bibliotheek Deventer

Brink 70  T 0570-675700 info@obdeventer.nl www.obdeventer.nl www.deventerboekenstad.nl • Open Bibliotheek Centrum: ma. t/m vr. 9.00-20.00, za. 9.30-17.00 uur en koopzondagen (andere locaties zie website) Laat u verrassen door alles wat de bibliotheek te bieden heeft. Natuurlijk is er een keur aan boeken, dvd’s en cd’s om te lenen, maar u bent ook welkom om een krant of tijdschrift te lezen. Neem een lekkere kop koffie in ons Biebcafé en maak gebruik van onze gratis wifi. We organiseren geregeld activiteiten; kijk voor het programma op de website. Als u lid bent bij een bibliotheek in Nederland, dan kunt u zich als gastlener bij de Bibliotheek Deventer inschrijven, zodat u bij ons media kunt lenen en terugbrengen.

5 Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK)

Brink 70 (Bibliotheek Deventer Centrum) T 06-12494938 / 0570-675700 info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl • Open voor lenen met een bibliotheekpas: openingsuren Bibliotheek Centrum. • Open voor informatie, verkoop en bezoek aan depot: zie website StOK Kinderboekenleenmuseum StOK heeft één van de grootste uitleenbare collecties oude Nederlandstalige kinder- en jeugdboeken, uitgegeven vóór 1990. De boeken zijn uitsluitend verkregen door schenking. Een deel van de collectie is alleen ter inzage. Bijzondere boeken worden tentoongesteld in vitrines op de begane grond en in onze uitleenruimte op de eerste verdieping. Dubbele exemplaren kunt u voor een zacht prijsje kopen.

6 Gedrukt & Geknipt voor u

Kleine Overstraat 50 & 83  T 0570-643450 gedruktengekniptvooru@home.nl www.deventerantiquariaten.nl • Open: di. t/m za. 11.00-17.00 uur Modern antiquariaat met ruime voorraad van ca. 35.000 boeken op twee schuin tegenover elkaar gelegen locaties. Bijzonderheden: ansichtkaarten en knipselarchief. Gedrukt & Geknipt voor u voert een breed assortiment met accenten op literatuur, populaire romans, geschiedenis en filosofie. Het antiquariaat onderscheidt zich met name door de overzichtelijke ordening en diepgaande ontsluiting.

7 De Kameleon

10 Papyrus Oude Liefdes

8 Boekhuis Deventer

11 Athenaeumbibliotheek

Kleine Overstraat 81  T 0570-649280 kameleonboek@hotmail.com www.kameleonboek.nl • Open: di. t/m za. 11.00-17.00 uur Algemeen antiquariaat met in- en verkoop van boeken. Wij beschikken over een zeer uitgebreide collectie kinderboeken. Meer dan 15.000 titels op voorraad. In de winkel hebben we een ruime sortering topografische prenten, stadsgezichten en plattegronden. Etsen of gravures. Verder veel natuur prenten en oud en nieuw grafiek. Ook kunt u uw prent bij ons laten inlijsten. Kleine Overstraat 48  T 0570-611912 / 618409 boekhuisdeventer@home.nl • Open: di. t/m za. 11.00-17.00 uur In Deventer sinds 1991. Algemeen antiquariaat. Nadruk van het assortiment op geschiedenis, (toegepaste) kunst, topografie en esoterie. Zeer veel titels esoterie, o.a. yoga, tarot, antroposofie, astrologie, boeddhisme, filosofie, enz.

9 Das Gute Ist Immer Da!

Kleine Overstraat 33  T 0570-644625 praastinkwessels@gmail.com • Open: di. t/m vr. 12.00-17.00, za. 11.00-17.00 uur In ons sfeervolle, nostalgische antiquariaat vindt u een ruime collectie antiquarische en tweedehandsboeken. Specialisaties: Literatuur N-D-E-F, poëzie, (streek)geschiedenis, biografieën, Griekse en Romeinse oudheid, etc. Van zeer bijzondere antiquarische boeken tot diverse actuelere onderwerpen. Nadruk ligt op het oudere boek. Tevens bieden wij een ruime keus in fraaie historische- en topografische schoolwandkaarten op stok.

Nieuwstraat 29  T 0570-612461 info@papyrusboeken.nl www.papyrusboeken.nl • Open: di. t/m vr. 10.00-18.00, do. tot 21.00, za. 9.30-17.00 uur Papyrus Oude Liefdes is ontstaan uit de webwinkel Oude Liefdes en de ruim dertig jaar aan de Nieuwstraat gevestigde antiquariaat Papyrus. De winkel biedt een ‘voor-een–iederwat-wils’ assortiment. Met name topografie, kunst, literatuur en schaken zijn sterk vertegenwoordigd. Maar ook op het gebied van natuur en milieu is er een stevig aanbod. Klooster 12  T 0570-675700 info-ab@obdeventer.nl www.obdeventer.nl/athenaeumbibliotheek www.deventerboekenstad.nl • Open: ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Oudste stadsbibliotheek van Nederland, met wisselende exposities. Op diverse vakgebieden zijn publicaties aanwezig. Daarnaast bijzondere collecties van in Deventer gedrukte boeken, incunabelen, handschriften en diverse literaire verzamelingen. Bespreek een gids voor een rondleiding door de boekenkamers en kloosterpanden via groepen@vvvdeventer.nl of 0570-649959.

12 Stadsarchief Deventer

Klooster 12  T 038-4266300 contacthco@historischcentrumoverijssel.nl www.stadsarchiefdeventer.nl • Open: ma. t/m vr. 9.00-17.00, studiezaal: ma. t/m vr. 13.00-17.00 uur Het Stadsarchief Deventer beheert meer dan 4 kilometer archief van de overheid, bedrijven, instellingen en personen in Deventer, Diepenveen en Bathmen. Het oudste document van het Stadsarchief Deventer dateert uit 1123, het meest recente uit 2005. Stadsarchief Deventer kan u van dienst zijn bij het doen van historisch onderzoek naar de geschiedenis van Deventer en omstreken.

13 Museum Geert Groote Huis

Lamme van Dieseplein 4  T 0570-858999 info@geertgrootehuis.nl www.geertgrootehuis.nl • Open: wo. t/m za. 11.00-16.00, zo. 13.00-16.00 uur, april t/m oktober: wo. t/m za. 10.00-17.00, zo. 13.00-17.00 uur Geert Groote (1340-1384) is de belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis en bekend als grondlegger van de ‘Moderne Devotie´. Op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven staat het Geert Groote Huis en vertellen we zijn verhaal. Hoe kwam hij tot zijn inzichten, waarom had hij kritiek op kerk en samenleving en waarom is zijn gedachtegoed nog altijd actueel?

14 ZiNiZ

Achter de Broederen 8  T 06-12859280 info@zinizdeventer.nl www.zinizdeventer.nl • Open: do. & vr. 12.00-17.30, za. 11.00-17.00 uur ZiNiZ is een sfeervolle boekwinkel met een ruim aanbod aan tweedehands boeken op het brede gebied van zingeving en persoonlijke ontwikkeling. Verder kun je bij ZiNiZ ook genieten van kunst. Daarnaast heeft ZiNiZ mooie en sfeervolle ruimtes, waar diverse activiteiten worden aangeboden: o.a. workshops, lezingen, meditaties, cursussen, huiskamerconcerten en meer.

Boeken ...indeventer!  

Deventer is boekenstad bij uitstek! Al vele eeuwen worden hier boeken gemaakt, bewaard en verkocht.

Boeken ...indeventer!  

Deventer is boekenstad bij uitstek! Al vele eeuwen worden hier boeken gemaakt, bewaard en verkocht.

Advertisement