Page 1

Clubblad v.v. UHC

JUNI / JUL I 2017

De Kruising Verslag:

UHC 1 promoveert e naar de 4 klasse!

Interview:

Ricky Erkelens

Verslag:

Voetbalkamp 2017


Volg vvUHC

AUTOBEDRIJF @vvUHC

COPPES BV BERGHAREN 008_Coppes Logo+naam_150x270 1

16-02-11 13:43


Colofon

Voorwoord

De Kruising is het officiële club­ orgaan van voetbalvereniging UHC. De vereniging dankt alle adverteerders en inzenders voor de geleverde bijdrage.

Beste lezers van de Kruising,

Coverfoto: Dirk Schouten Drukwerk: Nezzo, Druten Oplage: 1300 exemplaren

Redactie

dekruising@vvuhc.nl Anke Hendriks Tim van Summeren Bart de Groot Harry Schouten Rick Schraven (advertenties) Colin Skinner (coördinatie) Jeroen Huting (vormgeving)

UHC, opgericht 7 december 1999 Secretariaat: Dorpsstraat 47, 6616 AG Hernen IBAN: NL10 RABO 0121 5331 15 Accommodatie: Sportpark Schaarweide (De Herberg 0487 531686)

Voor u ligt alweer de 10e editie van de Kruising in zijn nieuwe vorm. Met het verschijnen van deze 10e editie is mij gevraagd om als coördinator namens de redactie het voorwoord te schrijven. Daarmee is er voor mij direct een mooie gelegen­ heid ontstaan om de redactie in het zonnetje te zetten. Zoals overal is het vaak een harde kern van vrijwilligers die zich op vele fronten inzetten voor een club. Zo ook de redactie van de Kruising. Een groep van uiterst betrokken en ge­ motiveerde vrijwilligers die ervoor zorgen dat de Kruising iedere keer weer bij u op de mat valt. Ik ben dan ook bijzonder trots op de redactie en wat zij met elkaar telkens weer inbrengen om van De Kruising een lezenswaardig blad te maken. De afgelopen tien edities hebben we telkens weer opnieuw kritisch gekeken naar de inhoud en geluisterd naar onze lezers om zo het blad te laten evalueren tot wat het nu is. Uit de reacties die wij als redactie mogen ontvangen blijkt iedere keer weer dat het een lekker leesbaar blad is met voldoende balans tussen nieuws, achtergrondverhalen over alles wat er op en rond UHC gebeurt afgewisseld met voldoende ruimte om de voor de club zo belangrijk zijnde sponsoren ook in beeld te laten komen. Elke editie wordt daarom na het verschijnen door de redactie geëvalueerd en daar waar nodig ‘bij­ geschaafd’, zo blijft De Kruising in beweging net als UHC zelf, om aan te kunnen blijven sluiten bij de snelle ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij. Namens de redactie van de Kruising wens ik u veel leesplezier!

Colin Skinner

Coördinator UHC de Kruising

Ereleden

Antoon Arntz †, Han van de Berg, Rien van Boekel, Jan van Buren, Toon van Duifhuizen, Frans van Heumen, Gradus van Heumen †, Jo Klaassen, Albert van Kraay †, Tonny Moors †, Ben Peters †, Luc Peters, Henk de Vaan †, Rien de Vaan, Jan van der Wielen †, Piet van Woezik.

Bestuur

bestuur@vvuhc.nl Bas van Duifhuizen (voorzitter) Jack van Oosterhout (secretaris) Frans Gooiker (penningmeester) Cor Derks (wedstrijdsecretaris) Rick Schraven (sponsoring) Willemien de Groot (activiteiten)

UHC op internet

www.vvuhc.nl / info@vvuhc.nl facebook.com/vvUHC @vvUHC

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren of in te korten. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Aanmelden, afmelden, doorgeven verhuisberichten, enz. via de ledenadministratie: Hanny Arntz, tel: 0487-541541. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van UHC.

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

Inhoud

ns de laatste e editie is teve 10 ördinator. Deze werkt als co e e m lin o C n or zijn waaraa bedanken vo lin o C n ille w Wij clubblad! vernieuwde it d n a a ge bijdra

Van de voorzitter: Kampioenschappen en promotie!

5

Interview met Ricky Erkelens: Onze nieuwe hoofdtrainer

7

Op de middenstip: Jesse Skinner

9

Verslag: Nieuwjaarsreceptie

10

Verslag: Voetbalkamp 2017

11

Verslag: Jeroen bedankt!

15

Verslag: UHC 1 promoveert naar de 4e klasse!

18

Nieuwe opzet pupillenvoetbal voor het seizoen 2017/2018

20

Jeugd: Kampioenschap voor JO17-1 en JO17-2

21

Activiteit: Pubquiz

23

Ik geef de pen door aan: Jan-Willem van Schadewijk

25

Column: Kampioenskoorts

27

Sponsor in beeld: Caféesterij De Toekomst

29

Verslag: Meiden M013-1 naar oefenwedstrijd Oranje Leeuwinnen

31

Voetbal zomerpuzzel

32

Activiteit: Eindfeest

33

Prikbord 34

3


Dorpsstraat 20 6616 AH Hernen T 0487 - 53 12 62 E info@cafeesterijdetoekomst.nl www.cafeesterijdetoekomst.nl

Wat 40 jaar geleden in een schuurtje te Hernen begon, is in Oss uitgegroeid tot een modern en veelzijdig bedrijf.

WE SNIJDEN DE TAART AAN, OMDAT WE IETS TE VIEREN HEBBEN!

Jumbo 3D profiel-laser van Adige, de LT-14 met 4,5kw laserbron. Primeur in de Benelux!

Lekstraat 4a 5347 KV Oss 0412 640 086 info@vankerkhof-oss.nl www.vankerkhof-oss.nl


Van de voorzitter:

Kampioenschappen en promotie! In december sprak ik in dit blad nog de hoop uit dat het 1e elftal de stijgen­ de lijn te pakken zou krijgen. Er was destijds nl. al enkele wedstrijden een verbetering in de prestaties op het veld zichtbaar. Inmiddels is het eind mei en blijkt de hoop dit keer waarheid gewor­ den. Via een fantastische serie wed­ strijden (11 keer winst, 1 keer gelijk en 1 keer verlies) werd de 2e periode gewonnen en ging UHC 1 ook dit jaar weer meedoen om de prijzen. De competitie in de 5e klasse was on­ gekend spannend en kende een zinde­ rende ontknoping in de laatste weken van het seizoen. Het zorgde er uitein­ delijk voor dat er op de laatste speel­ dag nog door 3 ploegen (UHC, Roda ’28 en Krayenhoff) om het kampioen­ schap gespeeld werd. Voor UHC zat dat er uiteindelijk niet in, Krayenhoff wist als koploper het kampioenschap veilig te stellen. Zodoende ging het elf­ tal wederom naar de nacompetitie. De ploeg zat dit keer vol vertrouwen en wist via een uit- en thuiswedstrijd tegen WVW uit Weurt twee keer te winnen (1-2 en 4-0) en daarmee de promotie veilig te stellen! Een prima prestatie van trainer Oleg Poutilo, de staf en natuurlijk de spelers zelf. We gaan ons opmaken voor de 4e klasse, met waarschijnlijk weer veel leuke en bekende tegenstan­ ders uit de directe omgeving en veel spannende wedstrijden! De promotie van het 1e elftal werd op Hemelvaartsdag uiteraard door het team en toeschouwers goed gevierd op Schaarweide. Een deel van die toe­ schouwers zal zo ongeveer gewend geraakt zijn aan dergelijke festiviteiten. In de weken voorafgaand aan het com­

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

petitieslot van UHC 1 werden de B-juni­ orenteams JO-17-1 en JO-17-2d kam­ pioen in hun klasse. De JO-17-1 werd kampioen in de 2e klasse na een zwaar en lang seizoen, terwijl de JO-17-2d kampioen werd in een halfjaarscompeti­ tie in de 4e klasse. Fantastische presta­ ties die we binnen UHC nog niet eerder hebben meegemaakt binnen deze leef­ tijdsgroepen en die uitgebreid gevierd werden met heel veel supporters langs de lijn die meeleefden met het succes. Het tekent de betrokkenheid binnen de club dat zo veel mensen deze jeugd kwamen aanmoedigen. Voor de kampioenen en de promoven­ dus hierbij nogmaals “Van harte gefelici­ teerd met jullie fantastische prestaties!” We kunnen inmiddels wel spreken van een hele goede generatie die de komende jaren richting onze senioren­ teams gaat. In de verschillende jeugd­ teams zien we hele goede talenten rondlopen, waarvan sommige nu reeds aan het doorbreken zijn. Wat dat be­ treft kunnen we ons verheugen en hoe­ ven we ons de komende jaren nog niet direct zorgen te maken. Het was niet alleen vanwege UHC prestaties erg feestelijk op Schaarwei­ de de laatste tijd. Zo was er bij onze medesporters van Fortuna ’74 sprake van een heuse kampioenskoorts. Maar liefst 6 teams werden daar kampioen en daarnaast wist ook hun 1e elftal te pro­ moveren. Een prachtig resultaat waar­ voor van mijn kant hierbij de felicitaties! Als vereniging proberen we heel actief en creatief te zijn, zodat mensen graag naar het sportpark komen voor spor­ tieve actie en gezellig samenzijn. Daar

bouwen we weer leuke herinneringen en verdere binding met elkaar op. De boel bruist de laatste tijd nog net iets meer dan anders door alle successen. Activiteiten en speciale momenten als het darttoernooi, de pubquiz, de eet­ tafel, het eindfeest (grandioos!), het jeugdkamp en de promotie werden al­ lemaal uitstekend bezocht en verliepen in een geweldige sfeer en stemming. Als voorzitter kan ik me wat dat betreft niet meer wensen dan zoveel actieve deelname en bijbehorend enthousias­ me als ik de laatste tijd binnen UHC heb gezien. Het bewijst dat UHC als vereniging sterk is en groot vertegen­ woordigd binnen onze dorpen. Toch horen veel mensen mij praten over de noodzaak om voldoende vrijwilligers te behouden. We zijn natuurlijk erg blij dat veel van onze leden en hun ouders zijn bereid om bij te dragen aan het rei­ len en zeilen van de club. Toch ontstaan er altijd wel weer vacatures die opge­ vuld moeten worden. Sommige vrijwilli­ gers stoppen of er komen nieuwe vaca­ tures doordat we nieuwe dingen willen of moeten gaan doen. Daarom gaan we de komende tijd weer actief op zoek en in gesprek met een aantal mensen om de organisatie van de club op orde te houden. Daarmee verzekeren we de mooie toekomst en zorgen we ervoor dat we ook in de nabije toekomst die mooie vereniging blijven. Ben je ook bereid om iets bij te dragen aan al dit moois, maar hebben we je nog niet gevonden: Neem dan gerust con­ tact met mij of iemand van het bestuur op. We maken uiteraard tijd voor je vrij! Op naar het volgende mooie voetbalseizoen!

5


Lagestraat 15 6606 AB Niftrik 0486 - 41 24 90

Verkoop / inruil occasions / Schadeherstelbedrijf / APK-keurstation

Burgemeester Luskestraat 4 | 6617 BV Bergharen | tel: 0487-532071 | e-mail: info@schreven.nl


Harry Schouten

Interview:

Ricky Erkelens, onze nieuwe hoofdtrainer Wellicht hebben jullie het al gehoord of gelezen in de krant: komend seizoen wordt Ricky Erkelens trainer/coach van UHC 1. Wie is Ricky? Wat is zijn kijk op voetbal? Wie zijn idolen van Ricky en wat kan de club van hem verwachten? Ricky (31) is geboren en getogen in Bo­ ven-Leeuwen, het dorp van DSZ. Daar heeft hij eerst gevoetbald en daarna is hij naar Leones in Beneden-Leeuwen gegaan. Daar heeft hij niet alleen ge­ speeld, maar ook getraind. Tot voor kort trainde hij daar B1 en is toen van plek gewisseld met Gertjan Reijnen: Ricky naar UHC 2 en Gertjan naar Le­ ones B1. Op het moment van het interview, eind maart, staat de krant bol van de perike­ len rondom de bondscoach. Ricky heeft een duidelijke mening: “Het Nederlands Elftal heeft nu een docerende coach nodig. Het is een jong team met alleen Robben en Sneijder als echt ervaren spelers. De nieuwe trainer moet meer instrueren dan Blind gedaan heeft. Je moet die spelers niet te vrij laten”. Op de vraag wie zijn favoriete trainer/ coach is antwoordt Ricky resoluut: “Louis van Gaal. Zijn stijl van trainen is heel duidelijk en stellig. Het is heel knap hoe hij in 2014 zo’n goed resul­ taat tijdens het WK bereikt heeft. Hij neemt zijn spelers goed in bescher­ ming, dat bewonder ik ook in hem.” Ook de naam van Peter Bosz valt: “Bosz heeft een interessante visie op voetbal: druk zetten, altijd naar voren willen voetballen”. Kunnen we dat ook het komend seizoen van UHC verwach­ ten? Ricky: “Ik wil graag voortborduren

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

op de ingezette stijl van Robbie en Oleh, die hebben erg goed werk geleverd.” We babbelen wat over het huidige voetbal en uiteraard komen we op

Ricky de 6-1 overwinning van Barcelona op PSG. “Dat is nou een mooi voorbeeld van er geloof in blijven houden. Na­ tuurlijk zat er een dosis opportunisme in, maar geluk kun je afdwingen.”

dueel beter, maar wij hebben als team hard gewerkt en bleven er in geloven dat we van ze konden winnen. En dat deden we ook, met 2-1.” Wie waren favoriete voetballers voor Ricky: “Frank Rijkaard en Clarence See­ dorf, rustige voetballers, die altijd met een voetballende oplossing kwamen”. Ricky is nu al actief buiten zijn officiële rol om als trainer van het 2e. Hij bezoekt trainingen en wedstrijden van andere jeugdteams en fluit regelmatig wed­ strijden. Hij is erg betrokken en neemt soms al trainingen over. Verder speelt zijn neefje Chiel bij C2 en is zijn oom Werner vaak scheidsrechter. “Wat me opvalt bij UHC is de betrokkenheid van iedereen. Er zijn veel enthousiaste vrij­ willigers, dat werkt bij mij aanstekelijk, dan wil ik ook graag iets extra’s doen.” We wensen Ricky veel succes en ple­ zier toe in zijn nieuwe functie.

Hij besluit filosofisch, maar o zo waar: “Winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus”. Uit eigen erva­ ring heeft hij een mooi voorbeeld van geloof in eigen kunnen: “We speelden met Leones B1 tegen DIO B1, die met jeugdige sterspelers aantraden. Spe­ lers, die bij NEC meetrainden. Indivi­

7


Het is groen............ en wij verzorgen het

ontwerp, aanleg en onderhoud Hoveniersbedrijf

Volg vvUHC

De Dreef 1 | 6616 AX Hernen T (0487) 53 19 23 | M 06 51 51 46 64 hoveniersbedrijf@demeulenhof.nl www.demeulenhof.nl

Koningstraat 63-67 Afferden (gld) 0487 - 51 22 65

@vvUHC


Colin Skinner

Op de middenstip:

Jesse Skinner Op de middenstip is een rubriek in De Kruising waarin telkens een jeugdspeler in de schijnwerpers staat en wat over zichzelf vertelt. JIJ

Naam: Jesse Skinner Waar woon je? Bergharen Wat is je leeftijd? 9 jaar Hoe heten je ouders/broers/zussen? 1 broer Sem

UHC

In welk team speel je? UHC JO11-3 Hoelang ben je al lid van UHC? 1,5 jaar Wie is je leider/trainer? Jeroen, Guus en Marco Op welke positie sta je in je team? Midden rechts Wat is je leukste voetbalbelevenis? Het voetbalkamp Wat is je grootste blunder? De bal missen… Waar ben je goed in bij voetbal? En waarop moet je nog oefenen? Ik ben goed in het doen van de schaar en ik moet oefenen in het mikken van de bal. Heb je een speciaal gebaar als je een doelpunt maakt of zou maken? Juichen Ben je al op kamp geweest met UHC? Ja Wie is de beste speler van UHC? Max van Kasteren Wie is jouw grootste supporter langs de lijn? Mijn vader Welk merk voetbalschoenen draag je? Adidas Waarop speel je het liefst; kunstgras of echt gras? Echt gras

VOETBAL EN ZO

Wat is je favoriete voetbalclub? NEC Wie vind je de beste speler van de wereld? Neymar Jr. Wie vind je de vervelendste speler van de wereld? Suarez Wie wordt er kampioen van Nederland? Feyenoord

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

3 1 1 JO

TOT SLOT

Wat vind je het leukste tv-programma? Brugklas En wat zijn de leukste games/spelletjes? Minecraft en Just Cause 3 Doe je nog een andere sport en zo ja welke? Nee

Neymar Jr.

Wat wil je later worden? Game maker En wil je verder nog iets vertellen? Ik heb een super vader en moeder.

Succes…….. en nog veel voetbalplezier bij UHC!

9


Bart de Groot

Verslag: Nieuwjaarsreceptie De receptie werd gestart met een heerlijke lunch, die als dank voor de vrijwilligers van de club werd georganiseerd. Er was keuze tussen heerlijke broodjes met allerlei soorten beleg en ook een warm buffet met allerlei lekkere dingen. Nadat de lunch was afgelopen, was het tijd voor de mensen die niet bij de lunch aanwezig waren om te komen. Voordat de feestavond begon eerst een officieel gedeelte. Jubilarissen van de club werden bedankt en in het zonnetje gezet. Toen eenmaal de maskers uitgedeeld waren kon de feestavond eindelijk van start gaan. Dit feest was natuurlijk een mooi begin van het nieuwe jaar 2017.

Inzicht in uw elektriciteitsverbruik

Onafhankelijk advies

Energiebesparende oplossingen

Bestaande gebouwen

Molenweg 35 6617 BC Bergharen

06 54 98 53 72

 info@buijselektra.nl 

www.buijselektra.nl

LOONBEDRIJF J.STEEG HERNEN


fotografie: Willemien de Groot

Verslag:

Voetbalkamp 2017

In januari komt de kampleiding voor het eerst weer bij elkaar. Daar wordt als eerste gekeken of iedereen van de leiding weer mee wil of kan. Als er mensen afvallen, zoeken we nieuwe. Dit jaar ging iedereen weer mee, behalve René van Summeren (nogmaals bedankt voor al die jaren dat je ons geholpen hebt). Hiervoor kwam Rob Burgers, na een tussen jaar, weer terug. Met frisse moed gingen we met ons 16tjes er tegen aan. Op deze vergadering werd nog gezegd dat ‘t er naar uitzag dat UHC 1 geen promotie hoefde te spelen. Maar wonder boven wonder en natuurlijk door het goede spel van de jongens ging dit weer gebeuren. En wel op de eerste dag van kamp. Mark, Jasper en Michel waren de woensdag toch mee gegaan naar kamp om alles voor te be­ reiden. De volgende ochtend bij het openen van ons Expeditie UHC kamp kregen deze mannen onder luid applaus en gejuich heel veel steun mee naar Schaarweide. Gelukkig hadden we voor vervanging gezorgd. En dat was niet zo maar een vervanging, Elke de Vaan en Eline Schonenberg kwamen ons team versterken. Dit ging zo perfect, dat het leek of ze al jaren met ons mee gingen. Het kamp werd dit jaar dmv het aansteken van 2 fakkels geopend. Jeroentje Vos mocht dit doen. Nadat de kinderen hun bedden had­ den opgemaakt en hun ouders hadden uit­ gezwaaid kon ‘t kamp beginnen. Zo hadden we de kinderen in kampen gedeeld. Kamp Rood, Kamp Blauw, groen, grijs, geel, licht blauw, roze, paars, licht roze, licht groen en oranje. De kampen gingen apart zitten, om een mooie vlag en hoofdbanden te maken. Eenmaal klaar konden ze aanvallen, want de

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

lunch stond klaar. Na de lunch en niet te ver­ geten het corvee zijn ze begonnen met het middag spel. Bedacht door Nikie, Helma en Hellen. Er waren 10 spellen die alle groepjes om de beurt moesten doen. Een spel was bijvoorbeeld katapult. Hier moesten 2 kinde­ ren een elastieke band vast houden en een derde kind de bal zo ver mogelijk weg schie­ ten. Van ieder spel werden er scores bijge­ houden en op het eind van de dag kwamen deze op het bord in de ontmoetingsruimte te staan en daarop kon je zien wie er dag winnaar was. En op het eind van het kamp, als alle spellen gespeeld zijn en alle scores opgeteld zijn, komt er een grote winnaar uit de bus. Zo waren er ook nog de spel­ len, bekers stapelen met draad en iemand in tape en dan door een stok kaarten rollen. De kinderen waren lekker bezig, maar som­ mige van de leiding zaten gespannen met hun telefoon in de hand in afwachting wat er bij de wedstrijd van UHC 1 ging gebeu­ ren. De 1ste helft hoorde we maar niks. De spanning steeg enorm. Maar bij de tweede helft toen het eerste doelpunt viel, ging het dak er af. O, dat ging niet, want we zaten buiten!!!! En daarna vielen er steeds meer doelpunten. Toen de spellen afgelopen wa­ ren, heeft Frank de kinderen verteld dat UHC 1 gewonnen had en gepromoveerd waren. We hebben met z’n allen “we are the cham­ pions” gezongen voor de jongens en bege­ leiding van UHC 1. Dit hebben we gefilmd en naar de mannen op Schaarweide gestuurd. Daarna hadden de kinderen ff vrije tijd en kon de leiding shoarma en hamburgers bak­ ken. Na de broodjes hamburger en shoar­ ma hebben we gewacht tot het donker werd

en zijn toen met ieder hun kamp het bos in gedoken. Ze gingen daar het smokkelspel spelen. Ieder groepje moest 5 producten zoeken bij 5 man leiding. Dan moesten ze die 5 producten heel naar ‘t kamp zien te smokkelen. Verschillende groepen kwamen met een heel ei, beschuit, zakje vol lucht, waterballon en een bekertje water aan. De man die het beschuit uit moest delen, was moeilijk te vinden. Marco, Herman en Daan of moet ik Sandra zeggen het was een tof spel. De kinderen hadden genoten en na te­ rug komst van het spel mochten ze lekker naar bed. Zodat ze de volgende dag fris en fruitig aan ‘t ontbijt verschijnen. De volgende ochtend na het ontbijt kwamen Mark, Jasper, Michel, Jorn en Kevin naar het kamp. Ook Gijs de Groot en Larissa Boel­ ders kwamen. Waarom zij kwamen vertellen we zo!! Voor de mannen van UHC 1 hadden we een verrassing, de kinderen hadden een ere haag gemaakt, waar zij door heen kon­ den lopen. Frank deed nog een klein woord­ je. En namen we afscheid van Elke en Eline, Dames kei bedankt. Nadat dit succes vol is ontvangen begon de spelletjes dag. Er wa­ ren spelen van Groepsuitje Bergharen mee gekomen en Larissa was erbij om de spelen te begeleiden. Gijs had de spelen mee hel­ pen vervoeren in de bus van Coppens. Wat vonden de kids dit gaaf. Lasergame, in bub­ ble ballen voetballen. Op het water lopen in een bal, een vlot bouwen. Tegen elkaar pijl en boog schieten. Noem maar op. De kids ge­ lukkig, wij ook. Door het mooie weer was ‘t maar goed dat er veel water spelletjes bij wa­ ren. Nadat alle spelen door ieder groepje

11


024-679 00 00 www.duijghuijzen.nl

WWW.DIERENHOTELPOLDERZICHT.NL


vervolg: V  oetbalkamp 2017

gedaan waren, namen we afscheid van La­ rissa. Nogmaals bedankt Larissa, het was top!! Henri bedankt voor de sponsoring!! Toen kwam het avondeten. De kinderen hadden de dag er voor de groente al gemist en hoopte dit vanavond te krijgen. Nou echt niet, gelukkig hadden we dit jaar een verras­ sing menu. In overleg met Cor van Dijk heb­ ben we die avond bami, nasi met kip saté en gehaktballetjes op. Er werd door jong en oud goed gegeten. Nadat het corvee hun werk had gedaan, zijn we begonnen met het avondspel: alles mag op Vrijdag. De re­ gie was in handen van Jasper. Hier waren 12 spelen die de kampen af moesten leggen. O shit, we zeggen dat de regie in handen van Jasper was, maar Mark heeft natuurlijk ook heel goed mee geholpen. Vooral bij het spel loslippig werd er veel gelachen. Je krijgt dan een bitje in je mond en moet dan zinnen voor gaan lezen en de andere moeten raden wat je zegt. Zelfs toen er wat kids op bed la­ gen werd erbij ‘t kampvuur nog gebruik van gemaakt. Ook was er een spel waar je op verschillende manieren de bal hoog moest houden. Jochem van Heumen had dit maar liefst 642 keer gedaan, meer kon niet want de tijd was om. Knap wah!! Zo was er woor­ den uitbeelden, 30 sec en nog veel meer. Vele kinderen lagen op tijd in bed, sommige krijg je er met geen perd in!! Maar rond de klok van 4 werd ‘t rustig in de Kievit. Voor de zaterdag hadden ze erg warm weer opgegeven. Die ochtend/middag stond er een fietstocht naar ‘t Belgische Poppel op het programma. We zijn wel naar Poppel geweest maar hebben de snelste route

gepakt. In Poppel hebben de kinderen hun voorraad snoep en drinken aan kunnen vullen en toen weer terug op de fiets naar kamp. Sommige groepen hadden terug niet de snelste route te pakken, die waren helaas de weg een beetje kwijt geraakt. Gelukkig was iedereen op tijd terug voor de lunch. Na de lunch mocht iedereen zijn zwem spullen aan doen om te gaan zwemmen of buik­ schuiven. De verkoeling was echt nodig, het was erg heet die middag. Pfffffff. Om 19.00 uur kwam de frietkar, die had ons in een ra­ zend tempo van friet en 2 snacks voorzien. Nadat iedereen zich had opgefrist, begon de laatste avond. De eindstreep van het kamp. Ieder kamp moest er nog een keer flink te­ gen aan. De Quiz avond gemaakt door Stijn, Frank en Rick begon met een paar rondjes met vragen. De Quiz was nog geen 2 vragen verder of 1 kindje van de E lag al te slapen. Deze hebben we lekker in zijn bed gelegd. Voor de rest ging de quiz verder. Uiteindelijk gingen er 4 groepjes verder. Deze moesten zoveel mogelijk kleding stukken verzamelen. Hier de 2 beste van, moesten tegen over el­ kaar vragen beantwoorden, net zoals bij ‘t tv programma Jongens tegen de Meisjes, het finale spel. Het was een hele spannende strijd tussen kamp roze en kamp geel. Maar kamp geel heeft uiteindelijk gewonnen. Ro­ bin, Gijs, Milan, Peije, Mike, Miel, Marlon, Tijn en Stijn gefeliciteerd met het behalen van jullie cup bij Expeditie UHC. We krijgen nog steeds reactie binnen dat er wat leiders cor­ rupt zijn geweest bij het laatste spel! Maar misschien kunnen die mensen niet zo goed tegen hun verlies. Of geintje!! Die avond wer­ den Ronald en Willemien gehuldigd. Ronald

gaat al 25 jaar mee op kamp en Willemien pas 15 jaar. Wat een toppertjes!!!!!! De zondagmorgen vliegt altijd voorbij. Ont­ bijten, kamers opruimen en wachten tot papa en mama, je op komt halen. Gelukkig gaat ieder jaar, ieder kind mee naar huis. Na wat handjes geschud te hebben, zwaait de leiding de kinderen uit. Het was een top jaar, de samenhorigheid van de kinderen was geweldig, de samenwerking onder de lei­ ding was goed en het weer was prachtig. Wat willen we nog meer!! Het was een super goed top jaar!! Als laatste willen we nog wat mensen bedan­ ken: Fleuren voor ‘t lenen van de vrachtwa­ gen. Mart van Beuningen en Patrick van de Akker voor het rijden van de vrachtwagen. Eline en Elke voor het invallen van spelers 1. Larissa voor het begeleiden van de spelen. Groepsuitje Bergharen voor de spelen die we voor een prikkie mochten over laten ko­ men. Coppens voor het lenen van het busje. Gijs de Groot jij voor ‘t rijden van het busje. De Jumbo Winssen voor de flinke korting op de boodschappen. Cor van Dijk voor al ‘t lekkere eten, voor weinig centen. Natuurlijk de kinderen voor een te gek jaar. Maar vooral ons zelf die er voor gezorgd hebben dat ‘t een top jaar werd. Tot volgend jaar!!!!!!!!!!!!!!! Groetjes de kampleiding Stijn, Cas, Mark, Jasper, Hellen, Nikie, Helma, Michel, Rick, Rob, Herman, Marco, Daan, Ronald, Frank en Willemien

Bekijk alle foto’s op www.vvuhc.nl

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

13


Zesweg 142 6604 BP Wijchen

Tel. 024 - 641 23 65 Fax 024 - 642 42 18

Voor al uw

SCHILDERWERK BEHANGWERK BEGLAZING

o.a. dubbele beglazing, veiligheidsglas en figuurglas

Advies en informatie: Dorpsstraat 13 | 6616 AD HERNEN | 0487-532121

bgg. 531307


fotografie: Jurriaan Huting

Verslag:

Jeroen bedankt!

Na 15 seizoenen heeft Jeroen Huting in het weekend van 14 mei afscheid genomen bij UHC 4. Begonnen als speler en na verloop van jaren leider geworden.

Het weekend rond deze laatste wed­ strijd stond bol van de verrassingen voor Jeroen. Zo werd hij op zaterdag aan het begin van de avond thuis ver­ rast en meegenomen om samen met zijn huidige- en oudteamgenoten een hapje te gaan eten. Tijdens het etentje werd een ode aan hem voorgedragen. Na een gezellig tafelen werd de avond nog even voortgezet met een paar bier­ tjes in het centrum van Wijchen. De volgende ochtend op de dag van de laatste wedstrijd verzamelden al vroeg allerlei familie, vrienden en bekenden van Jeroen om niets van deze wedstrijd te hoeven missen. Voordat de wedstrijd begon stond er een onthulling op het

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

programma en kreeg Jeroen tot zijn verbazing een dug-out naar zich ver­ noemd. De UHC dug-out op veld 4 gaat vanaf nu door het leven als de ‘Jeroen Huting dug-out’. De aftrap van de wed­ strijd werd genomen door zijn zoontje Maik in een prachtig UHC-shirt. De wedstrijd verliep geheel in stijl en werd winnend afgesloten door de mannen van het 4e.

op het eindfeest verkozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’. Namens alle (oud) teamgenoten en leiding van UHC 4 willen we Jeroen nogmaals be­ danken voor zijn jarenlange inzet!

Na de wedstrijd was er nog een gezellig samenzijn in de kantine waarbij Jeroen nog een aantal blijvende herinneringen in ontvangst mocht nemen. De verrassin­ gen leken maar niet voorbij te gaan want als klap op de vuurpijl werd hij ’s avonds

15


Ook op zondag de goedkoopste. Hallo Jumbo! Wij zijn iedere zondag open! Van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Verzekeren • Hypotheken Sparen en betalen

Loeffen

Winssen: Leegstraat 7c

Pastoor Zijlmansstraat 1 Beneden-Leeuwen (0487) 59 36 01 info@acam.nl

Twitter: @ACAMAssBV

849e46d1-755e-487a-8d8c-52c0aee75f37.indd 1

• Onderhoud en reparatie van alle merken trucks, trailers en lichte bedrijfsauto’s • APK trucks, trailers en lichte bedrijfsauto’s • Verkoop van trucks, trailers en autolaadkranen

Truck Service Bergharen ‘Totale Service & Betrouwbaarheid’

• Complete service en onderhoud van brandweervoertuigen • Tachograafservice • Laadklep en kraankeuringen Erkend lid van de BOVAG

Grotestraat 36, 6617 AJ Bergharen, Tel.nr.:0487-539195, www.truckservicebergharen.nl

27-10-2015 8:36:58


vervolg: J eroen bedankt!

Ook de aanlevering van dit artikel was weer een verrassing... :) Ik wil via deze weg nogmaals iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit geweldige weekend! Deze leuke avond en dag zal ik, net als de 15 jaren bij UHC 4, nooit meer vergeten. UHC 4 is een fantastich leuk team dat ik voor altijd zal blijven supporten. Tot snel jongens! - Jeroen Huting

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

17


tekst: Bart de Groot / fotografie: Dirk Schouten

Verslag:

UHC 1 promoveert Na de winterstop kwam het team van Oleg Putsila in een positieve flow terecht. Ons eerste elftal won maar liefst tien wedstrijden, speelde gelijk tegen Aquila en verloor hun laatste competitieduel. Die wedstrijd speelde UHC tegen Roda’28 uit Winssen. Wat een kampioenswedstrijd werd genoemd, werd een pot waarin beide teams een plek in de nacompetitie pakten. Voor de neutrale supporter een prachtwedstrijd om te zien. Ondanks het verlies bleven de koppen omhoog, er was nog maar een ding te doen en dat was promoveren!

18

De Kruising

J UN I / J ULI 2 0 1 7


naar de 4 klasse! e

WVW werd het team waar de strijd om promotie gevochten werd. In Weurt werd er een matige eerste helft neergezet door de spelers van UHC, WVW kwam op voorsprong, 1-0. In de rust werden de spelers op hun plaats gezet door hun trainer. Een zogenaamde donderspeech. Dit wierp zijn vruchten af, want invaller Jorn Tax schoot in de eerste minuut de gelijkmaker tegen de touwen, 1-1. Enkele minuten later kwam UHC zelfs op voor­ sprong, spits Jordy Hachmang schoot 2-1 binnen. Dit werd uiteindelijk ook de eindstand. UHC vergat de resterende tweede helft de score te vergroten, maar

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

mocht blij zijn met deze overwinning in de eerste ronde van de nacompetitie. Dan mag WVW op bezoek komen op Schaarweide met maar een doel, de ach­ terstand van één goal omzetten tot in ieder geval een gelijkspel om de wedstrijd weer spannend te maken. Ondanks dat ze de goal niet maakten kreeg WVW een aan­ tal mooie kansen. Alleen waren de spelers van de club uit Weurt niet zo scherp voor de goal als de spelers van UHC. Twintig minuten voor tijd kreeg UHC een penalty cadeau. Jasper van Horssen gebruikte zijn snelheid en probeerde de achterlijn

te halen. Een verdediger van WVW hielp hem een handje. De scheidsrechter twij­ felde niet en wees naar de stip. Jordy Hachmang mocht de penalty nemen en maakte deze onberispelijk af. De gescoor­ de penalty hakte erin bij de bezoekers en daardoor pakte UHC de kans om het af te maken. Jorn Tax scoorde opnieuw in de nacompetitie en zette UHC op 2-0. Ook invaller Lars van Lubeek wist het netje te laten bollen en maakte daarmee 3-0. Jor­ dy Hachmang sloot de wedstrijd af met de 4-0. Het laatste fluitsignaal moest even op zich laten wachten, maar uiteindelijk kon het feest beginnen!

19


Nieuwe opzet pupillenvoetbal voor het seizoen 2017/2018

Wat is het idee?

De nieuwe opzet moet ervoor zorgen dat pupillen vaker aan de bal komen. De bal is, zoals Johan Cruijff ooit zei, een essen­ tieel onderdeel van het voetbal. Om jonge voetballertjes vaker aan de bal te krijgen, is het plan om de wedstrijdvormen voor de pupillen van 5 tot en met 11 jaar aan te passen aan de leeftijd. Hoe jonger de kinderen, des te minder spelers en des te kleiner de veldjes.

voor pupillen. Daarbij is onder meer geke­ ken naar experimenten, het buitenland en naar andere sporten. Het uitgangspunt was altijd het voetballertje zelf: wedstrijd­ vormen die het beste aansluiten op hun plezier en ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat door de nieuwe wedstrijdvor­ men voetballertjes op jonge leeftijd meer voetbalhandelingen per wedstrijd hebben en dat de nieuwe wedstrijdvormen een positief effect hebben op het spelplezier.

Waarom?

Wat zijn de volgende stappen?

In het kader van het plan ‘Winnaars van Morgen’ deed de KNVB uitgebreid onder­ zoek naar de optimale wedstrijdvormen

In totaal krijgen zo’n 300.000 voetbal­ lertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken. En met hen natuurlijk ook alle

betrokken ouders, vrijwilligers, scheids­ rechters en verenigingen. Juist omdat het om zo’n grote vernieuwing gaat, gaat de KNVB graag in gesprek met verenigingen om ideeën en gedachtes te bespreken. Daarnaast zijn we benieuwd naar hoe zij de samenwerking tussen de verenigin­ gen en KNVB zien om dit samen zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. De 80 bijeenkomsten en alle pilots die vereni­ gingen zelf organiseren leveren waarde­ volle informatie op. Op basis daarvan is in januari 2017 duidelijk of invoering van de nieuwe wedstrijdvormen per seizoen 2017/’18 haalbaar is en zo ja, onder wel­ ke voorwaarden.

Volg vvUHC en blijf op de hoogte!

@vvUHC

20

De Kruising

J UN I 2 0 1 7


Tim van Summeren

Jeugd:

Kampioenschap voor JO17-1 en JO17-2 Dit seizoen wisten JO17-1 en JO17-2 (voorheen B1 en B2) het kampioenschap binnen te halen. Een prachtige prestatie, welke ze tevens de titel “team(s) van het jaar” opleverde.

JO17-1

JO17-2

De competitie bestond uit een heel seizoen. Voor de winter­ stop werd er goed gespeeld, maar liet het team toch af en toe wat punten liggen. Dit zorgde ervoor dat UHC lange tijd op de tweede plaats stond. Maar na de winterstop werd er een sterkte reeks neergezet. Uiteindelijk werd het kampioen­ schap beslecht in een onderlinge wedstrijd tegen de Treffers. Door de 1-0 winst steeg UHC drie speelrondes voor het ein­ de naar de eerste plaats.

Het team kende een moeizame start voor de winterstop. Met name het bekertoernooi was het nog wennen. Maar naarma­ te het seizoen vorderde werd het voetbal steeds verzorgder. Na de winterstop startte er een nieuwe competitie en werden alle wedstrijden gewonnen, op één wedstrijd na tegen Quick. Doordat ditzelfde Quick de laatste wedstrijd niet wist te win­ nen, werd het kampioenschap beslist ten gunste van UHC.

De opstelling wordt gevormd door keeper: Kevin Sas, verdedi­ gers, Guus van den Hurk, Sander Peters, Dries van As, Jaap van Kempen, Willem Vergeest, Jelle Derks en Floris de Klein. Het middenveld staat als een huis met Rick van As, Jorn Tax en Gijs van der Voort. Jorn heeft dit seizoen zelfs ook al een aantal wedstrijden met UHC1 mogen meespelen. De voorhoe­ de bestaat uit Jeroen Vos, Jelle de Raef, Arjan de Wildt, Max van Kasteren en Leo de Sonnaville. De leiders en trainers zijn Sjaak Hendriks, Herman Sas, Louis Vos en Jos Peters. Het team speelt veelal in een 4-3-3 systeem, waarbij de tegen­ stander altijd direct onder druk wordt gezet. Gezien het kam­ pioenschap heeft deze speelwijze zijn vruchten af geworpen. Ook kenmerkend voor het team is de strijdlust en het voor el­ kaar willen werken. Dit maakt deze groep spelers tot een hecht team, maar ook tot een vriendengroep. De topscoorders zijn Jeroen Vos, Jorn Taks, Leo de Sonnaville en Arjan de Wildt.

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

Het team wordt gevormd met keeper Bjorn Derks. De ach­ terhoede bestaat uit Mart van Oosterhout, Daan Breen, Igor van Duifhuizen en David Folmering. Op het middenveld spelen Stan Berben, Tycho van Heumen, Jari Frijlink en Paul Jansen. Het team wordt gecomplementeerd met spitsen Jan Bernts en Lars Leegstraten. De leiding en trainers zijn Kevin Joosten, Stef Peters en Maarten Buijs. Er werd dit jaar veel samengewerkt tussen de JO17-1 en JO17-2 zodat spelers konden worden door geselecteerd. Zodoende werd de JO17-2 aangevuld met wisselende spelers van de JO17-1. Het team speelt in een 4-4-2 opstelling. Veel tegenstanders herkennen dit systeem niet waardoor er een man-meer-situatie wordt gecreëerd op het middenveld. Dit overwicht leverde het team een belangrijk tactisch voordeel op. De topscoorders zijn Lars Leegstraten en Jari Frijlink. Jan was in het begin van het seizoen nog een wisselende keeper, maar wist zich gedurende het seizoen te ontpoppen tot een van de topschutters.

21


Eetcafé,zaal,terras,speeltuin,arrangementen,evenemententerrein Stompendijk 9 6617KH Bergharen Eetcafé,zaal,terras,speeltuin, arrangementen,evenemententerrein

Tel:0487-507283

Stompendijk 9 6617KH Bergharen

Enjoy the american way Tel:is 0487-507283 Eetcafé,zaal,terras,speeltuin,arrangementen,evenemententerrein Carnavalszondag ons café geopend vanaf 12:00 9 6617KH Bergharen Wij hebben eenStompendijk groot assortiment bieren op de tap en op fles

Enjoy the american way Tel:0487-507283 Wij hebben een groot assortiment bierenthe op de tap en op fles. Enjoy american way

Carnavalszondag is ons café geopend vanaf 12:00 Wij hebben een groot assortiment bieren op de tap en op fles

Als vanouds :degelijk,vertrouwd,kwaliteit en ruime porties Dorpsstraat 33a 6617AB Bergharen

Tel:0487-532090

R. van Duifhuizen ELEKTRO

Eten in fifties style Als vanouds :degelijk,vertrouwd,kwaliteit en ruime porties Dorpsstraat 33a 6617AB Bergharen

Als Tel:0487-532090 vanouds: degelijk,vertrouwd, kwaliteit en ruime porties

Eten in fifties style

Dorpsstraat 33a 6617AB Bergharen

Tel: 0487-532090 Eten in fifties style

Electrische installaties t.b.v: * Agrarische sector * Industrie * Machine besturing * Woningbouw * Utiliteit Elzendweg 12 - 6617 AW Bergharen T: 0487-532169 - M:0650664027 E: r.vanduifhuizen@hetnet.nl


Tim van Summeren / Jeroen Huting

Activiteit:

Pubquiz Na de succesvolle eerste editie, stond op zaterdagavond 22 april de tweede editie van de pubquiz bij UHC op het programma. Maar liefst 22 teams streden om de felbegeerde 1e plaats. Het deelnemersveld was wederom zeer gevarieerd.

De quizmaster van deze avond was Sjoerd van Horssen. Hij had samen met Sjaak van Horssen, John Buijs en Ilse Gosselink een interessante en ludieke quiz samengesteld. De deelnemers wer­ den getest op hun kennis van muziek, aardrijkskunde, geschiedenis, sport, ten­ nis en natuurlijk ook van onze eigen dor­ pen. Zo werd er gevraagd op basis van dorpsfoto’s de straatnamen te noteren. Hieruit bleek dat de dorpskennis bij som­ mige nog voor verbetering vatbaar is.

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

Uiteindelijk ging het team ‘De Duif­ heumpjes’ er met de 1e prijs vandoor. De tweede prijs ging naar ‘Kwis geen naam te verzinnen’ en de derde prijs was voor ‘Quiz ut nie’. De Poedelprijs

was voor ‘Jappie bier halen’. Ook kre­ gen we tijdens deze avond bezoek van De Gelderlander voor een artikel in de krant. Al met al was het wederom een geslaagde activiteit!

23


aren

Bloemen en planten voor binnen en buiten Exclusieve boeketten Bruidsboeketten en rouwarrangementen Zaden Decoratie artikelen

Aaldert 2, 6617 AL Bergharen

Aangesloten bij

Bloemen en planten voor binnen en buiten Exclusieve boeketten Bruidsboeketten en rouwarrangementen Zaden Decoratie artikelen Aangesloten bij

Volg vvUHC @vvUHC


Ik geef de pen door aan:

Jan-Willem van Schadewijk Beste Lezers. Mijn naam is Jan-Willem van Schadewijk, 34 jaar en woonachtig op het Hoge Rot in Hernen. Van diegenen die mij niet kennen: zoon van befaamd rechtsbuiten van Hernani 6 Harry van Schadewijk. Ik heb de pen gekregen van Mark van de Vondervoort, bij deze: Mark bedankt voor deze eer! Van kampioen in de C naar 7e Klasse AE. Als kleine mannetje ben ik al vroeg met het voetbal in aanraking gekomen, in de E-tjes van Hernani is het begonnen. Het was een avontuur van korte duur want na één jaar eindige dit alweer. Ik geloof niet dat we in dat jaar een overwinning behaald hebben, dus al snel keek ik verder naar een andere sport. Nadat zwemmen en tennis de revue passeer­ den, blijft het voetballen, tijdens de schoolpauze (groep 7 en Robbert tegen groep 8) en na school op het oude Her­ nani veld, me toch het meeste bij. Met vriendjes speelden we van half 4 tot 5 en in de zomer ‘s avonds nog door van 6 tot 8. Als ik dan een snelle rekensom maak kom ik op gemiddeld 15 perso­ nen, 5 jaar lang, 5 uur per week, (haal daar de uren van langs de deur gaan en door Jo van het veld worden gestuurd vanaf) een slordige 20.000 voetbaluren uit. Als je dat vooraf bedenkt zou je zeg­ gen, daar moet wel talent uit voortko­ men. Helaas. In de brugklas, ik denk rond 1997, ben ik toch weer lid geworden van UHC (de jeugd was destijds al wat eerder samen). Ik kwam in de C-junioren terecht. We trainenden welliswaar op de oude Unien Hernanivelden maar de wedstrijden of de voorjaarstrainingen op Schaarwei­ de had toch altijd wel wat meer. We had­ den een leuk en gezellig team, wat al­ tijd wel tot de senioren redelijk bij elkaar bleef. Het ene jaar met iets oudere spe­ lers zoals Henri Verploegen en René van

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

Hout, het andere jaar met de iets jongere Rick Schraven. In de C werden we di­ rect kampioen; niet wetende dat dat het eerste en direct laatste kampioenschap zou zijn. Ik heb veel trainers gehad (het Nederlands elftal is er niets bij): Karel de Vaan, Pierre Tromp, Alfred Verwaaijen, Cor Derks, Sjaak Peperkamp en natuur­ lijk leiders als Ronald Arts, Onno Greup en Rien van Boekel. Iedere trainer had

Jan-Willem

zo zijn eigen punten om op te focussen, en zo werd het van ‘tegen een bal aan trappen’ steeds meer voetballen. Het was een mooie tijd en ondanks dat er veel spelers niet voor de selectie in aan­ merking kwamen, draaide we toch altijd lekker mee in de middenmoot. Het ple­ zier stond toen al voorop en dat is in mijn ogen altijd het belangrijkste.

Na de jeugd ben ik doorgegaan bij de senioren. Een enkeling van de A ging naar de selectie maar het overgrote deel wilde graag in een lager seniorenelftal bij elkaar blijven spelen. Aangevuld met vrienden / goede bekenden die vroeger wel eens tot nooit tegen een bal aange­ trapt hadden en een Afrikaan die letter­ lijk kwam aanlopen, was daar ineens in 2002 UHC 4 friendship geboren. Papa Cor was onze trainer, leider en speler te­ gelijk. De ploeg was jong en in de eerste seizoenen werden de wedstrijden vaak in de tweede helft op conditie gewon­ nen en werd dat tijdens de derde helft in de kantine en soms de vierde in De Toekomst, Tol of zelfs Moneyhoeve goed gevierd. Ik denk dat we De Kruising kun­ nen vullen met alle mooie anekdotes en de grote hoeveelheid en verscheiden­ heid aan spelers. Van kotsen in het veld tot filmopnames in Valkenswaard en van 144 tegendoelpunten tot (bijna) kampi­ oen. In al die jaren stopten oudgedien­ den met voetballen maar bleven vaak bij het team in de vorm van Treijnert, coach, chef wedstrijdformulier of zelfs ‘materi­ aalman’. In het veld werden zij dan aan­ gevuld met jongere spelers uit de A. Inmiddels is het huidige vierde een aardi­ ge mengelmoes qua leeftijden maar zeker niet minder leuk. Het recept is nooit ver­ anderd: doordeweeks trainen, de wed­ strijden serieus, plezier en gezelligheid zullen altijd voorop staan en dat is en blijft, in mijn ogen, altijd het belangrijkste. Ik geef de pen door aan Aleh Putsila.

25


Hans van Elk Burg. van Elkstraat 25 6631 AE Horssen Telefoon: 0487 - 541649 Fax: 0487 - 541516

Nu ook vanaf 5 kg op milieu- en diepvriendelijke wijze, vers en vertrouwd, diepvriesklaar verpakt!


Column:

Kampioenskoorts We hebben het gezien bij Feyenoord. De spanning stijgt. Je kan kampioen worden en ineens gaat alles anders. Voetballend wordt het minder door de zenuwen die blijkbaar door de benen gieren. Feyenoord kon kampioen worden op Woudenstein, het pittoreske stadion van Excelsior. Een mooie dag vol met gebeur­ tenissen. De spanning stijgt al bij de eer­ ste stap die de selectie zet op weg naar de bus. Eenmaal in de bus gaat het ver­ der. Een rit van een paar kilometer die wel 50 kilometer lijkt te zijn. Vele honderden fans volgen de bus. Langs de kant staan ze het team aan te moedigen. Feyenoord moest maar eens kampioen worden bij het kleine broertje. Maar iedereen weet hoe het ging… het liep anders. Feyen­ oord verloor kansloos en Rotterdam was in staat van oorlog.

Het is een bepaalde spanning, adrenali­ ne die door je lichaam giert. Daar kunnen de kampioenen van UHC JO17 1 en 2 over meepraten. Eerst was het de beurt aan JO17-1 die een heerlijke overwinning pakte. Moeizaam begin, heerlijk einde. Ruime overwinning en het feest barst los. JO17-2 moest het een week later maar eens doen. Je merkte het aan alles bij de jongens. Hun dag, hun kampioen­ schap. Ze moesten het thuis tegen Woezik maar eens binnen zien te sle­ pen. Het begon niet best. Voetballend kwam er niet veel uit. Met al het publiek langs de zijlijn was het nogal spannend voor de mannen. Tot de 1-0 viel. Net als bij de grote spelers van Feyenoord viel de spanning eraf. Volop combinaties en oogstrelend voetbal resulteerde tot nog acht goals. Een klinkende overwinning en het kampioenschap was binnen. Niet veel later was er de rondrit op de platte

kar door Hernen en Bergharen. Het feest werd nog groter toen duidelijk werd dat mede kampioenskandidaat Quick gelijk had gespeeld en de mannen van JO172 dus alleen kampioen waren. De ontla­ ding was groots. Zondags moest het eerste van de club uit Bergharen, Hernen en Leur het nog eens feilloos over doen. Winssen uit stond op het programma. Roda heeft een jong, fit en fysiek sterk team. UHC 1 moest win­ nen van hun directe concurrent en hopen dat het in Dreumel ook nog eens gunstig zou uitpakken. Helaas liep het helemaal anders. UHC kwam met 0-1 voor door een heerlijk doelpunt. Maar het voetbal was niet best. Ze kregen er niet veel later één tegen en gingen zelfs met een 3-1 achterstand de rust in. De hoop dat Aqui­ la zou stunten tegen de kraaien was valse hoop. De kraaien wonnen en UHC droop met 4-2 het veld af. Een voetbalramp. Hoe mooi en goed je het hele seizoen ook gespeeld hebt met het team, die ene wedstrijd waar het dan daadwerkelijk om draait is altijd anders. Teveel spanning, teveel adrenaline. Noem het kampioenskoorts. Niks lukt… tot de ommekeer er dan eindelijk is! Extase, vreugde en plots wel prima spel. Winnen en dan één groot feest!

© KNVB Media

Een week later moest het dan echt ge­ beuren. Thuis in de kuip winnen van He­ racles. De spanning was om te snijden. Nog meer druk op de wedstrijd. Heracles moest winnen om Europees te kunnen voetballen en Feyenoord moest winnen om kampioen te worden. Wat een dag. In de kuip ging het helemaal los. Al na een minuut werd het 1-0 door, inmiddels in Rotterdam eeuwige legende, Dirk Kuyt. Een kleine blunder van een Heraclied, die

de spanning vast ook wel in de beentjes gehad heeft, en dan vervolgens Dirkie Kuyt die de bal meeneemt en scoort. Wat een start. Wat een ontlading. Huilende mensen van blijdschap. En vervolgens was het klaar. Gedaan. Feyenoord had de spanning niet meer en ging weer voet­ ballen. Niet veel later scoorde Kuyt zijn tweede en was het een groot feest.

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

27


7 jaar fabrieks GARANTIE

‘DE KIA-SPECIALIST’

Voor Maas en Waal en omstreken

d

j Alti

erp , sch u’s

Sch

Verkoop van:

n jze

ri ep

Nieuwe Auto’s

n lge

c Ac , Ve n de n a

ad

Pe rs

on

KIA maar ook andere merken

en

eh

e

e rs en rken tel b eM

est ela

Occasions

B

All

uto

Alle merken en voor ieder budget!

’s

Onderhoud alle merken + APK, Banden en Accu’s

Uw APK-keuring is gratis bij het onderhoud! t Hufke 1 • 6617 KL • Bergharen •Tel 0487-531 711 www.johngreup.nl • info@ johngreup.nl

- Via onze website keus uit meer dan 30 occasions -

100 jaar ervaring in staalverwerking

Moors Constructie en Machinebouw Bergharen BV. is een meer dan 100 jaar jong familiebedrijf met een enorm actieve vierde generatie Moors aan het roer. MCB is een dynamische, innovatieve en vooral toonaangevende factor in de staalverwerkingsbranche.

Staal- en constructiebouw Schoorstenen en drogerijwagens Machinebouw Constructies voor bruggen, wegen, waterbouw, silo’s en bedrijfshallen.

Zeer specifieke oplossingen voor de keramische industrie.

Specials zoals transportbanden en stuwen en kleppen voor waterschappen.

Breekwagen 6, 6617 KC Bergharen • Tel 0487 53 14 87 Fax 0487 53 20 31 • E-mail info@moors.nl • www.moors.nl


Harry Schouten

Sponsor in beeld:

Caféesterij De Toekomst In de voorgaande edities van deze columns zat ik aan tafel bij de slager, of in een garage annex tankstation of in een kantoor in Oss, maar deze keer is de afspraak in de kroeg. Twan en Anita van Bronkhorst van Cafeesterij ‘De Toekomst’ ontvangen mij uiterst gastvrij in hun mooie café in het landelijke Hernen. Onder de rook van het Kasteel Hernen. Twan: “Nu het bezoekerscentrum in Kasteel Hernen zit, kunnen wij dat ook best wel merken. Veel mensen lopen vanuit het kasteel even bij ons langs. En omgekeerd adviseren we toeristen om daar ook eens een kijkje te nemen.” Vrijdagavond is de vaste ‘Kroegen­ avond’, dan staat hun zoon Bram ach­ ter de bar. “Het bijzondere van die vrij­ dagavonden is dat jong en oud door elkaar heen zich prima vermaken. Vaak zitten hier ook jongens van UHC. Die vrijdagavond dat is een heel gezellige avond en voor ons natuurlijk erg leuk om Bram erbij te hebben. Het is zijn avond, zeggen we altijd” Naast het reguliere café is de Cafeesterij ook af te huren voor feesten en partijen. “We zitten op een gemiddelde van on­ geveer 5 avonden per maand. De zaken lopen hier prima”.

Al bij het begin is duidelijk dat deze co­ lumn minder over voetbal en UHC zal gaan. Hun zonen Bas en Bram heb­ ben de voetballerij alweer jaren geleden achter zich gelaten. Toch bleef voetbal verbonden aan het café. ‘De Toekomst’ was namelijk zeer populair tijdens diverse EK’s en WK’s van het Nederlands Elftal, maar gelet op de huidige ontwikkelingen hoeven we daar de komende jaren niet veel van te verwachten. “Dat waren gro­ te feesten, ook voor niet-liefhebbers van voetbal. Hadden we hier 3FM met ‘De Coen en Sander Show”, echt geweldig”, mijmert Anita glimlachend nog wat na.

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

Mijn voorstel om tijdens het EK voor Vrouwen van 16 juli t/m 6 augustus iets Oranje’s te organiseren nemen ze graag in overweging. In het café wordt al erg veel georganiseerd: “We hebben hier de ‘Bokbieravond’, de ‘Duitse avond’ in ja­ nuari, ‘Mosselavond’ eind september/ begin oktober en we hebben ook een keer een ‘Vinylavond’ gehad”. Pardon, een vinylavond? “Ja”, licht Anita toe, “dan kun je je oude LP meenemen en hier ko­ men draaien. Neem je veel LP’s mee dan mag je naar rato langer je eigen muziek draaien. Heel leuk en erg gezellig. LP’s zijn weer helemaal in opkomst.”

Nu het niet over voetbal gaat, komen we wel op een ander geliefd onderwerp in het café: bier. “We hebben van de tap ‘LaTrappe Quadrupel”, het zwaarste bier van LaTrappe Trappist met 10% alcohol­ percentage. En verder ‘Brugse Zot’ en ‘Hertog Jan Pilsener’. Ofwel de bezoekers komen hier niks te kort. En om het interview te besluiten, ne­ men we een biertje. Welke? De Quadru­ pel van LaTrappe, uiteraard. Eentje, want het is een machtig biertje, verrukkelijk.

Proost, een mooie zomer toegewenst.

29


Anke Hendriks

Verslag: Meiden M013-1 naar oefenwedstrijd Oranje Leeuwinnen Op 7 april j.l. speelde het Oranje vrouwenteam een oefenwedstrijd tegen de dames van Frankrijk. En niemand minder dan het meidenteam M013-1 van UHC was erbij! de 2e helft, na een mooie aanval, nog te­ rug te komen tot 1-2. En dat werd groots gevierd op de tribune! Een gelijkspel zat er helaas niet meer in. Toch was het een fantastische avond en voor de UHC-meiden een geweldi­ ge ervaring. Het hele team wil de initi­ atiefnemers en organisatoren hiervoor enorm bedanken!   Meiden UHC M013-1 en leiders/trainers  

Met z’n allen richting Utrecht

Het initiatief werd eerder door enkele ouders geopperd. Het idee viel in goede aarde en zo ging bijna het voltallige team die vrijdagavond richting Utrecht waar, in Stadion De Galgenwaard, de wedstrijd gespeeld werd. Voorafgaand aan de wedstrijd was er van alles te doen op het

stadionplein. Er waren voetbaldemon­ straties, je kon geschminkt worden en op de foto met enkele bekendheden waar­ onder Pierre van Hooijdonk. De meiden keken hun ogen uit en hadden ontzettend veel lol. Na een lekkere puntzak friet was het tijd om het stadion in te gaan. De tri­ bunes waren prima gevuld. Met 10.383 toeschouwers bezochten een record aantal bezoekers de oefenwedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal.

Het was een leuke wedstrijd met kan­ sen voor beide teams. De Nederlandse dames kwamen ongelukkig op achter­ stand door een eigen doelpunt. Gelukkig mocht dat de pret niet drukken. Door onze meiden en de rest van het publiek werd er volop gezongen en werd het Nederlands vrouwenelftal luidkeels aan­ gemoedigd. Zelfs de wave werd enkele keren ingezet. Ook nadat Frankrijk op een 0-2 voorsprong kwam bleef de sfeer prima. De Nederlandse dames wisten in

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

© KNVB Media

Een spannende wedstrijd

P.S. Wie de Oranjeleeuwinnen komende tijd wil zien spelen zit gebeiteld, want van 16 juli t/m 6 augustus wordt het Europees kampioenschap in Nederland gespeeld. Oranje speelt de openingswedstrijd tegen Noorwegen op 16 juli om 18:00 uur in Utrecht.

31


Voetbal zomerpuzzel Welk woord staat er in de gele kolom? 1. Maakt in z’n eentje nog geen zomer 2. Ook wel zomerkoninkjes genoemd 3. Hoofdbestanddeel van een pina colada 4. Een Texelse ....... (lekker biertje) 5. Mooie, romantische bestemming in Italië (wel kaplaarzen meenemen) 6. Maakt een Cuba Libre lekker 7. Daarin moet je niet te lang zitten, of goed smeren 8. Was vroeger Arke Reizen 9. Weer eens wat anders dan bier en wijn (zie ook bij 3 en 6) 10. Kun je legaal pikken bij lekker weer 11. Aan de kust, met veel zand 12. Wijntje voor in de zomer 13. Bak je ’s winters nooit op (nou, bijna nooit) 14. Kijken we het hele jaar naar uit (niet Carnaval)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Wie is dit? Op deze plek wordt iedere editie een foto van een speler, oud-speler, vrijwilliger of (ere)lid geplaatst. Niet zomaar een foto, maar een kiekje van vroeger of een bewerkte afbeelding. In de volgende Kruising plaatsen we het antwoord…

In de vorige ‘Wie is dit?’ stond een foto van Tjeu van Duifhuizen.

Voor deze editie hebben we weer een foto van een UHC-lid afgebeeld. Zie jij wie het is?

32

De Kruising

J UN I / J ULI 2 0 1 7


Activiteit:

Eindfeest

Om het seizoen goed af te sluiten orga足 niseert UHC het Eindfeest. En wat is een eindfeest zonder de verkiezing van de pechvogel, speler, vrijwilliger en team van het jaar? Zie onderstaand de motivaties.

Ronald Jansen PECHVOGEL V/H JAAR

Van het zaterdagteam naar het tweede en geblesseerd geraakt aan zijn knie. Gelukkig inmiddels weer op de been!

De Kruising

Mathijs de Vaan SPELER V/H JAAR

Dit seizoen bij het 4e gestart en een persoonlijk doel gehaald. Aankomend seizoen zien we je terug in de selectie!

JU NI / J U L I 2017

Jeroen Huting

UHC JO17-1 + JO17-2

Na 15 jaar gestopt bij UHC 4. Maar doet nog meer, waaronder de vorm足 geving van De Kruising en het organi足 seren van activiteiten voor UHC.

Beide kampioen dit seizoen! Leu足 ke teams, goede lichting en lenen onderling spelers uit. Maar ook in de selectie trainen een aantal mee.

VRIJWILLIGER V/H JAAR

TEAMS V/H JAAR

33


8 tips om fit de zomer door te komen Het voetbalseizoen zit er weer op. Even een paar maanden tot rust komen en genieten van een welver­ diende vakantie. Maar wil je weer op tijd fit zijn om in het nieuwe sei­ zoen weer te knallen. Dan zal je daar in de zomerstop wel een bee tje rekening mee moeten houden. Wij geven je 8 handige tips om fit de zomer door te komen. 1. Rust goed uit. De echte profvoetbal­ lers doen dat toch ook? Je lichaam even tot rust laten komen is erg be­ langrijk, zo kun je namelijk goed her­ stellen. Geniet daarom maar lekker van de vakantie naar Frankrijk, Italië of een ander warm land. 2. Maar pas op, als je te lang niets doet, dan gaat je conditie achter­ uit. En dat willen we natuurlijk ook

niet. Probeer daarom wel een keer in de week iets aan sport te doen. Ga hardlopen, naar de sportschool of ga lekker met een paar vrienden voetballen op het Rabo veldje. 3. Niet alleen je conditie moet je op peil houden in de zomerstop, het is ook belangrijk dat je jouw tech­ niek niet verwaarloosd. Pak thuis een bal en oefen ongeveer twee keer per week op hooghouden, de schaar en dribbelen. Zo ben jij er voor de eerste training alweer he­ lemaal klaar voor. 4. Drink gedurende de zomer vol­ doende water. Met het warme weer droog je eerder uit en dat is niet zo goed voor je spieren. 5. Denk aan twee stuks fruit per dag. Fruit zit namelijk voor vitaminen en voedingsvezels. Dit maakt je li­ chaam dus super sterk en fit. Wat je ook kunt doen is een lekker ge­ zonde smoothie maken. Stop het fruit in een blender en je hebt een heerlijk, gezond, zomers drankje. 6. De zomer is het ideale moment om

34

JE

Wij feliciteren UHC 1 met het behalen van de promotie naar de vierde klasse. Knappe prestatie!

ROND

Gefeliciteerd!

de barbecue aan te steken. Ook bij jou thuis gebeurt dit waarschijnlijk ook regelmatig. Super lekker na­ tuurlijk en helemaal niets mis mee. Het beste kun je gaan voor een lekker stukje kip. Dit zit namelijk boordevol eiwitten en dat is erg goed voor je spieren. 7. A  ls het begin van het nieuwe sei­ zoen er weer aan komt, starten ook de topclubs met hun voorbe­ reidingen. Een belangrijk onder­ deel van deze voorbereidingen zijn de oefenwedstrijden tegen andere clubs. Voor jou een mooi moment om inspiratie op te doen. Bezoek een wedstrijd en kijk eens goed hoe deze topspelers voetballen. Dat kun je later mooi gebruiken tij­ dens jouw eigen eerste wedstrijd. 8. E  n ga je weer fit van start met een nieuw seizoen? Dan hoort daar na­ tuurlijk ook een nieuw trainingstenue bij. Een mooi nieuw voetbalshirt of nieuwe sokken kan natuurlijk ook. Zo ga je het nieuwe seizoen niet al­ leen fit, maar ook fris van start!

SC

HAA WEID R

RO De Kruising SC NDJ

E

Anke Hendriks

J UN I / J ULI 2 0 1 7


Bart de Groot

Darttoernooi

Kerstzaalvoetbaltoernooi in Wijchen

Samen delen Samen eten Dit jaar werd alweer voor het 4e jaar op rij de vastenactie “Samen delen – Samen eten” georganiseerd. Via een drietal maaltijdacties wordt ieder jaar geld ingezameld voor een goed doel in het kader van de vastenactie binnen onze parochie. Het concept van deze maaltijden is vrij eenvoudig: - Er worden locaties gezocht om de eettafel te kunnen houden (Zandloper, Mijlpaal en kantine De Herberg). - Er worden vrijwilligers benaderd die bereid zijn om te koken voor het goede doel. - Er worden deelnemers gezocht om lekker te komen eten tegen een laagdrempelige vergoeding, waarbij extra bijdragen altijd welkom zijn. De organisatie van deze actie is in handen van de maaltijdengroep en bestaat uit Peter van der Loop, Hermien van der Aa, Bas van Duifhuizen, Marlien Joosse en Sjaak Arntz. Op zondag 26 maart was er wederom de eettafel in kantine De Herberg op sportpark Schaarweide. Dit keer was er gekozen voor een Italiaans thema. De gehele middag en avond werd er buiten op het terras pizza gebakken door Mario van den Heuvel. Bij de avondmaaltijd werd een heerlijke soep gevolgd door een keur aan pasta’s, salades en pizza’s die zeer goed in de smaak vielen bij de 55 deelnemers. Het nagerecht van huisgemaakte tira­ misu en ijstaart sloot de boel perfect af. De kookgroep vrijwilligers konden tevreden vaststellen dat vrijwel alles op was en er waren veel complimen­ ten te horen over de maaltijd. Dit jaar was het goede doel van de vastenactie de “Casey Troy Foundati­ on”. De “Casey Troy Foundation” is een stichting die zich in Kameroen inzet voor het verbeteren van de kansen van gehandicapte kinderen in de sa­ menleving. Samen met de eettafels in de Zandloper en Mijlpaal is er dit jaar bijna 1.500 euro in onze dorpen verzameld voor het goede doel met deze actie. Iedereen die daar aan bijgedragen heeft, bedankt voor jullie steun!

De Kruising

JU NI / J U L I 2017

De eerste editie van het “UHC Darts Trop­ hy” vond plaats op 1 april 2017. Het toer­ nooi was georganiseerd door een groep fanatieke darters. Dave Verploegen, Bas van Duifhuizen, Chris Moors en Roy van der Aa hadden de koppen bij mekaar ge­ stoken en wisten dit toernooi vlekkeloos te laten verlopen. Zo wisten de mannen maar liefst 47 deelnemers te strikken, die op de dag zelf in een aantal poules werden verdeeld. 7 jeugdige deelnemers hadden een competitie onderling, hun speelde op een andere wijze dan de ove­ rige deelnemers. De overige veertig pro­ beerde zo snel mogelijk hun 501 punten weg te spelen. De pijlen konden werden gegooid op negen verschillende dartbor­ den, die beschikbaar werden gesteld. Tij­ dens het toernooi was de mimiek van de gezichten af te lezen. Spanning, plezier en teleurstelling als het toernooi stopte voor de meeste, want uiteindelijk blijft er maar één winnaar over of in dit geval twee winnaars over. Er was namelijk een win­ naarsronde en een verliezersronde. De winnaarsronde bestond uit de nummers één en twee uit de poule en de verliezers­ ronde uit de nummers drie en vier. De wedstrijden waar iedere deelnemer had willen staan werden gespeeld door:

Finale winnaarsronde: Roy van der Aa vs Joost Derksen 1ste plaats: Roy van der Aa Finale verliezersronde: Kevin ‘Vink’ Joosten vs Sieme van Dijk 1ste plaats: Vink

35


De beste kwaliteit voor de beste prijs!

NR1

DE IN TUINHUISJES

Piramide daken

Platte daken

RUIM 40 STANDAARD MODELLEN

TUINHUISJES IN ONZE SHOWROOM

OP MAAT EN NAAR UW WENS

Puntdaken

WIJ MAKEN ALLE TUINHUISJES

atst Gratis gepla DOOR HEEL NEDERLAND! Lessenaars

DE BESTE KOOP Prijzen altijd INCLUSIEF plaatsing en betonbandfundering

Tevens leverancier van vakantieen mantelzorgwoningen

Wij werken uitsluitend met GEÏMPREGNEERD hout van HOGE KWALITEIT Daarnaast zijn wij tevens de ongeëvenaarde SPECIALIST op het gebied van LEVERING van MAATWERK

SHOWROOM: Einsteinstraat 16, 6604 BW Wijchen, T 024-6451226 • OPENINGSTIJDEN: ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur, zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

WWW.THEUNISSENTUINHUISJES.NL

De Kruising [ jul 2017 ]  

Het officiële club­orgaan van voetbalvereniging UHC. De vereniging dankt alle adverteerders en inzenders voor de geleverde bijdrage.

De Kruising [ jul 2017 ]  

Het officiële club­orgaan van voetbalvereniging UHC. De vereniging dankt alle adverteerders en inzenders voor de geleverde bijdrage.

Advertisement