Page 1

NEWSLETTER 01/2015 NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO CHOVATELE ZVĚŘE VE VOLNOSTI, V OBORÁCH I NA FARMÁCH NA VÝZKUMNÉM ÚKOLU – VÝZNAM MINERÁLNÍCH KRMIV PRO ZVĚŘ VE SLANISCÍCH

Vybudovat slaniska dle vzájemně dohodnutého plánu je do honitby do 30.4.2015 Délka pokusu jsou 4 roky, začátek 1.5.2015, konec 30.9.2019. Dlouhodobost výzkumného úkolu je důležitá pro objektivní vyhodnocení. Předpokládáná spotřeba na ks a rok minerálního krmiva: srnčí a mufloní zvěř 0,5-1 kg, dančí 1-2 kg, jelení zvěř 2-3 kg. Podrobnější informace a metodika výzkumného úkolu ke stažení na www.sparkata.cz. Výrazné slevy na pokusné minerální krmivo a i na další krmiva z našeho katalogu. Celkový náklad na pokusná krmiva za rok 1 – 3 tis Kč.

Cílem výzkumného úkolu je ověřit příjem sypkého minerálního krmiva ve slaniscích, u zvěře jelení, daňčí, mufloní a srnčí, popř. dalších druhů ve volnosti, v oborách i na farmách nebo v zájmových chovech. Minerální krmivo je umístěno ve slaniscích namísto soli, zvěř má možnost chodit ke slaniskům dle vlastních potřeb, a to celoročně, s cílem pro využití genetického a trofejového potenciálu zvěře. Minerální krmivo obsahuje kromě soli i zdroj válníku, fosforu, hořčíku, dále stopové prvky a vitamíny.

PASTEVNÍ SMĚSKY PRO ZVĚŘ Výživa zvěře je jedním z hlavních, ne-li vůbec hlavní faktor, určující v případě spárkaté zvěře její prospívání, vývoj škod na lese, ale také kvalitu trofeje. V případě drobné zvěře, je vhodná pastevní nabídka, především v kritických obdobích, limitujícím faktorem pro úspěšné přežití a reprodukci. O tom svědčí řada exaktních prací z Německa, Slovenska i od nás. O významu pastevních ploch v honitbách již bylo popsáno mnoho papíru a nikdo o něm nepochybuje. To bohužel platí jen na obecné úrovni, v praxi založení i malého políčka, téměř vždy narazí na nějaké „nepřekonatelné“ problémy. Ve skutečnosti se však, pokud je zde opravdu snaha o zlepšení prostředí honitby, vždy nějaký volný kousek půdy najde a nemusí to být na celý rok nebo dokonce více let – existují přeci i meziplodiny.

Podmínky pro spolupracovníky výzkumného úkolu Velikost pokusné části - volnost 300-400 ha, obory 30-60 ha, farmy 5-30 ha Min 1 slanisko na 15 -30 ha ve volnosti, obora 5 -10 ha, farma 1 -5 ha Optimálně 1,5- 5 l objem jednoho slaniska Kontrola slanisek 1 - 2 x měsíčně Mapka pokusného úseku s rozmístěním slanisek s jejich očíslováním Měsíční zpráva ve formuláři

1


NEWSLETTER 01/2015 Premin směska „Vytrvalá jetelotráva“ je víceletý luční porost, vhodný pro spárkatou i drobnou zvěř, s vysokou stanovištní tolerancí. Směska představuje sdružený porost lučního společenstva. Zastoupení trav vhodně doplňuje jeteloviny a obsazuje plochy eventuálně uvolněné. Atraktivitu porostu, především v prvním roce po výsevu, zvyšuje příměs pohanky, krmného slézu a aromatické pískavice řecké. Porost je atraktivní jak pro spárkatou, tak pro drobnou zvěř. Kromě kvalitní pastvy nabízejí plochy oseté touto směskou i možnost produkce kvalitního sena, při jedné seči ročně (podle pastevního tlaku zvěře). Výhodou tohoto porostu je jeho tolerance ke stanovištním podmínkám a odolnost vůči spásání a sešlapu. Pro výsev vyžaduje směska středně hlubokou orbu. Osivo zapravujeme mělce, vyséváme 40 kg/ha od dubna (včetně) až do poloviny srpna. Časnější výsev je ovšem vhodnější, pokud možno v období dešťů. Premin směska „Hladové období“ je směska, která prodlužuje dobu, kdy má zvěř přístup k zelené pastvě tj. i v mimovegetační periodě. Již v nadcházejícím podzimu a dále v zimě a na jaře dochází ke strádání zvěře a nevyvážené potravní nabídce. Spárkatá zvěř poškozuje lesní porosty i zemědělské plodiny, klesá kondice a schopnost přežití u zvěře drobné. Nabízená směska přispívá k řešení těchto problémů. Produkuje velké množství biomasy, které je pro zvěř přístupné v období nastávající nouze. Po celou zimu je pro zvěř dostupná zelená pastva ve formě krmné kapusty, lesního žita, ovsa setého a dalších složek, ve vyváženém množství s menší příměsí řepky. Pohanka zase kromě jiného obsahuje, řadu dietetických látek. Zorané plochy je vhodné přihnojit dusíkatým hnojivem (až 100 kg/N/ha), které prospěje především brukvovitým rostlinám. Vyséváme v období od července do srpna 36 kg/ ha, do hloubky cca 2-3 cm. Premin směska „Krmný biopás“ odpovídá svým složením požadavku Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020 schváleném vládou 9.7.2014. Hlavním cílem krmných biopásů je zvýšení potravní nabídky a tím podpora rozvoje především ptačích společenstev, ale i ostatních živočišných druhů vázaných na polní stanoviště a ekosystémy spojené s polními lokalitami.

Druhým problémem je, že velmi často, pokud mají myslivci k dispozici alespoň malé políčko, nebo plochu pro výsev pastevního porostu, jsou tyto osévány kukuřicí nebo třebas vojtěškou, popřípadě jinou zemědělskou plodinou nebo běžnou jetelotrávou. V případě černé zvěře pak takové plochy slouží k usnadnění lovu. Do krajiny se ale takovým způsobem nedostává tolik potřebná vyšší kvalita – potravní nabídka, pro drobnou a spárkatou zvěř. Kromě toho takové porosty nepomáhají prodlužovat období s nabídkou zelené pastvy až do kritických období po sklizni zemědělských kultur. Přitom je třeba především drobné zvěři, ale i přežvýkavé spárkaté zvěři poskytovat pokud možno pestré druhové složení porostů, které v potravě postrádá. Běžné komerční směsky sestávající ze tří až pěti druhů kulturních trav (kostřavy, jílky, bojínek někdy s příměsí jetele) tento problém neřeší. Pokud tedy chceme opravdu rozumě využít pozemky, nebo jejich části, které máme k dispozici pro zakládání pastevních ploch pro zvěř, je třeba vědět kromě toho které zvěři chceme pomoci, zvážit i jaká potravní nabídka v honitbě již existuje. Při současné situaci, kdy je naše krajina „přeplněna“ porosty řepky, je například zakládání ploch s krmnou kapustou diskutabilní (příbuzné druhy), samozřejmě kromě lesních porostů a místních podmínek. Podobně je to i s kukuřicí bez podrostu. Zásadou při využívání půdy pro políčka a pastevní porosty by měla být snaha o prodloužení pastevního období na konci a začátku vegetační periody, a k tomu slouží většinou jednoleté směsky meziplodin nebo i monokultur, jako je například lesní žito. Diverzitu - početnost druhů zase do pastvy zvěře dostaneme spíše víceletými pastevními porosty s různými travinami a bylinami, které zvěři v krajině tak chybí (jitrocel, žebříček,heřmánek, ale i pohanka, sléz nebo pískavice). Společnost VVS Verměřovice se rozhodla ke svému hlavnímu programu krmiv pro zvěř připravit pro uživatele honiteb, oborníky i farmáře nabídku pastevních směsek, které pomohou zvýšit kvalitu výživy zvěře přirozeným krmivy, a to jak ve vegetačním období, tak i období hladovém.

2


NEWSLETTER 01/2015 Využití dotace na krmné biopásy má přesná pravidla, její výše je 670 EUR/ha/rok. Dále je možnost dle Nařízení vlády č. 30 ze dne 19.2.2014 čerpat 5000 Kč/ha na založení nebo údržbu zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř. Myslivci mají dnes tedy dvě možnosti, jak získat podporu na založení zvěřních políček nebo krmných biopásů. Premin směska „Krmný biopás“ obsahuje jarní obilovinu (oves setý, pšenici jarní, ječmen jarní či jejich směsku), pohanku obecnou, proso, krmnou kapustu a lupinu bílou. Výsev této směsky je 112,4 kg/ha. Kromě směsek nabízíme osiva krmné kapusty. Jednoletý porost dosahuje výšky až 150 cm. Poskytuje pastvu po celou zimu, zelená hmota snáší mrazy kolem patnácti stupňů celsia bez snížení krmné hodnoty. Produkce zelené hmoty na jeden hektar se podle podmínek a odrůdy pohybuje mezi 100-140 tun. Výsev 2-3 kg/ ha v květnu, po výsevu doporučujeme válcování (není podmínkou).

Žito trsnaté je dvouletý nenáročný druh, velmi atraktivní pro zvěř. Výsev jako monokultura, nebo jako krycí plodina pro trvalé jetelotravní porosty. Výsev na „svatého Jána“ (svatojánské žito), lze vysévat i do starých, proředěných lesních porostů. Výsev cca 200 kg/ha. Podle klimatických podmínek a intenzity pastvy může docházet již v roce výsevu ke kvetení, tomu je třeba zabránit sežnutím. Čirok vyžaduje střední i písčité půdy, na kterých dobře vzdoruje přísuškům, avšak dostatek vláhy a světla výrazně zvyšuje jeho produkci. Zelená hmota má vyšší obsah vlákniny a jako pastevní porost není příliš významná. Vysoký porost však poskytuje zvěři kryt a semena. Čirok lze vysévat v směsce s hrachem, sójou, kukuřicí nebo konopím, je vhodný především do bažantnic. Výška porostu až 2,5 m. Výsev v květnu, 40 kg/ha. Další podrobnější informace jako balení, objednávky atd. jsou uvedeny na www.sparkata.cz.

Premin směska „Hladové období“ s krmnou kapustou, pohankou a dalšími druhy zajišťuje potravní nabídku a kryt po sklizni zemědělských plodin.

Vlevo původní porost s převahou dominantních druhů, vpravo intenzivně spásaná směska pro zvěř.

3


NEWSLETTER 01/2015 PREMIN® SLANISKO

PREMIN® SMĚS PAROŽENÍ

MINERÁLNÍ KRMIVO PRO VOLNÝ CELOROČNÍ PŘÍJEM SPÁRKATOU ZVĚŘÍ.

Premin® směs PAROŽENÍ je granulovaná doplňková směs pro přežvýkavou spárkatou zvěř. Tento produkt nebosahuje žádné obiloviny nebo pícniny. Je to bílkovinný koncentrát, obsahující dva zdroje dusíkatých látek, a to ze sojového extrahovaného šrotu a z jeho by-pass varianty. Dále obsahuje samozřejmě makroprvy, mikroprvky a vitamíny. Premin® směs PAROŽENÍ je vhodný doplněk pro ty chovatele, kteří používají své zdroje obilovin, ať již z vlastní produkce nebo nakoupené a potřebují krmnou dávku obohatit o zdroj dusíkatách látek a minerálních živin zárověň. Dusíkaté látky jsou nezbytou živinou pro správnou činnost těla zvěře. V období gravidity a kojení samic a v době parožení samců se jejich potřeba zvyšuje. Zvyšuje se i potřeba minerálních látek. Proto je vhodné použít granulované doplňkové krmivo Premin® směs PAROŽENÍ. Dávkování tohoto produktu začíná na 10% z hmotnosti krmiv, se kterými ho mícháte na začátku jeho přidávání. Postupně se jeho podíl zvyšuje na 15, 20% a končí až na 30%. Důležitou praktikou pro maximální využití živin z krmiva je aplikace míchanice každodenní nebo adlibitní, kdy se mohou mikroorganismy bachoru navyknout na krmivo a využívat ho zcela. V období používání našeho krmiva zásadně nedoporučujeme přestávky v jeho přidávání. Rozhodněte se v jakém období budete Premin® směs PAROŽENÍ používat a v této době přikrmujte maximálně zodpovědně!

Premin® SLANISKO je sypké minerální krmivo pro spárkatou zvěř, které by mělo být celoročně k dispozici. Je určeno jako náplň do slanisek namísto kusové nebo lisované soli. Kromě soli obsahuje také vápník, fosfor a hořčík, tedy nutričně důležité prvky pro rozvoj kostry a paroží. Premin® SLANISKO dále obsahuje nezbytné stopové prvky a vitamíny pro zajištění životních funkcí organismu. V současné kulturní krajině je stále častěji zaznamenáván výrazný deficit minerálních látek pro spárkatou zvěř. Jen s dostatkem minerálií může zvěř ukázat svůj genetický a zejména trofejový potenciál. Zajištění neomezeného přístupu k minerálním látkám je důležité pro všechny druhy spárkaté zvěře, zejména pak pro březí a kojící samice. Zvěř slaniska ráda navštěvuje celoročně, zvláště matky v době laktace a kojení mláďat. Jakmile se spárkatá zvěř naučí minerální slanisko navštěvovat, má to většinou trvalý charakter a opakovaně se ke slanisku vrací. Je nezbytně důležité v honitbě vybudovat síť slanisek, která budou vhodně a systematicky rozmístěna, tak aby se nacházely ve všech potenciálních teritoriích zvěře.

SAMOKRMÍTKO a SLANISKO Pro správné využití živin krmiva přežvýkavou spárkatou zvěří je absolutně nezbytné, aby jejich aplikace byla provedena řádně. Zvěř musí pravidelně přijímat stejnou krmnou dávku, s minimem změn, aby byly živiny krmiva prostřednictvím bachorové mikroflory maximálně využity. Při nesprávném, tedy nepravidelném, nárazovém použití krmiv se živiny nemusí nejenom nevyužít, ale krmiva mohou způsobit i zažívací potíže.

V závislosti na druhu zvěře a charakteru honitby je vhodné mít 1 slanisko na 15 – 25 ha. Z pohledu péče o zvěř je lepší mít v honitbě více slanisek než méně. Náklady na minerální krmivo do slanisek jsou ve srovnání s celkovými náklady na péči o zvěř naprosto zanedbatelné. Údaje o živinovém složení jsou uvedeny na www.sparkata.cz

4


NEWSLETTER 01/2015 Žito trsnaté je dvouletý nenáročný druh, velmi atraktivní pro zvěř. Výsev jako monokultura, nebo jako krycí plodina pro trvalé jetelotravní porosty. Výsev na „svatého Jána“ (svatojánské žito), lze vysévat i do starých, proředěných lesních porostů. Výsev cca 200 kg/ha. Podle klimatických podmínek a intenzity pastvy může docházet již v roce výsevu ke kvetení, tomu je třeba zabránit sežnutím. Čirok vyžaduje střední i písčité půdy, na kterých dobře vzdoruje přísuškům, avšak dostatek vláhy a světla výrazně zvyšuje jeho produkci. Zelená hmota má vyšší obsah vlákniny a jako pastevní porost není příliš významná. Vysoký porost však poskytuje zvěři kryt a semena. Čirok lze vysévat v směsce s hrachem, sójou, kukuřicí nebo konopím, je vhodný především do bažantnic. Výška porostu až 2,5 m. Výsev v květnu, 40 kg/ha. Další podrobnější informace jako balení, objednávky atd. jsou uvedeny na www.sparkata.cz.

Nejlepším způsobem předkládání krmiv je jejich aplikace samokrmítky. Krmivo se nasype do zásobníku samokrmítka a to se postupně sesypává do žlábku, jak ho zvěř užírá. Samokrmítko z naší nabídky je doplněno částí pro umístění sena a tak se stává kompletním krmelcem. Nabízíme samokrmítka o obsahu 300 a 150 l. Slanisko pro srnčí zvěř s naší nabídky je přizpůsobeno aplikaci sypkého minerálního krmiva „Premin SLANISKO“. Jeho objem je zhruba 2 litry. Ve volnosti by měla být slaniska umístěna ve všech stávaništích zvěře, v počtu 1 slanisko na 15 -30 ha v závislosti na druhu honitby a počtu zvěře.

5


NEWSLETTER 01/2015 ZEMNÍ VRUTY Zemní vruty jsou dnes moderním pomocníkem chovatelů zvěře pro zvýšení životnosti dřevěných mysliveckých zařízení. Jestliže umístíte krmelce, slaniska, posedy a kazatelny na zemní vruty, oddělíte dřevo od země. Jestli budou mít zařízení i dobré stříšky, pak životnost mysliveckých zařízení bude vyšší než doba aktivní činnosti myslivce. Na webu www.sparkata.cz jsou uvedeny druhy zemních vrutů, které je možné objednat.

6


NEWSLETTER 01/2015 SRNČÍ ZVĚŘ II. - NOVÁ REPREZENTATIVNÍ PUBLIKACE PAVLA SCHERERA

Kniha přináší do současné myslivecké praxe spoustu nových, dosud nepublikovaných poznatků a vyvrací mýty a dogmata z myslivecké praxe, které byly po desetiletí generalizované a jejichž platnost pozbývá obecného charakteru. Kniha „Srnčí zvěř II.“ je výpravná publikace, která se svým pojetím a originalitou zcela vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři. Rozsahem 328 stran a více než 950 autentickými snímky jde o historicky nejobsáhlejší monotematické dílo zaměřené na toto téma. Počet stran 328, 6 kapitol, 42 podkapitol, 950 autentických fotografií, pevná šitá vazba, kvalitní křídový papír, formát A4. Objednávky na www.scherer.cz

Kniha „Srnčí zvěř II. – abnormální srnčí parůžky a příčiny jejich vzniku“ je přirozeným pokračováním velmi úspěšné publikace „Srnčí zvěř I. – odhad věku a zásady průběrného odstřelu“. Kniha je cíleně zaměřena do stále aktuální a často vyhledávané oblasti myslivecké praxe, do oblasti abnormálních srnčích parůžků a příčin jejich vzniku. Výpravná publikace, kterou vydal autor v listopadu 2014 vlastním nákladem, se věnuje obrovské škále tvarových variabilit, jejich definicím a zejména pak jednotlivým možným příčinám jejich vzniku.

OTAKAR ČÍLA – OBRAZY ZDENĚK AUERSWALD A ROMAN ŠLECHTA Ojedinělá kniha z nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s. r. o., vychází u příležitosti 120. výročí narození Otakara Číly (1894–1977), jednoho z našich nejvýznamnějších malířů zvěře, a 15 let existence měsíčníku Svět myslivosti. Uvnitř knihy najdete: biografické údaje včetně bohaté fotodokumentace a archivních materiálů, úryvky z malířových osobních vzpomínek, reprodukce obrazů s tématikou zvěře, loveckých zátiší, pytláků, ale i prací z období malířových cest po Asii a Evropě. Kniha je další z řady reprezentativních publikací věnovaných našim malířům zvěře: formát 28x28 cm pevná vazba matný křídový papír 164 stran 149 reprodukcí obrazů

V publikaci se každý milovník srnčí zvěře a zejména pak milovník abnormalit doslova pokochá řadou naprosto jedinečných a zcela unikátních srnčích trofejí s různými deformacemi a rozličnými tvarovými odchylkami, které, vznikly následkem různých příčin v době jejich vývoje, zejména pak mechanickým poraněním parůžků v době jejich růstu. V třiceti dvou systematicky seřazených podkapitolách je obrazovou formou zachyceno a vysvětleno, jak k těmto anomáliím a trofejovým deformacím dochází a jaké jsou jejich možné příčiny.

Knihu je možné objednat na adrese Lesnická práce s. r. o., Zámek 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, tel.: 604 211 171, 321 679 413, e-mail: predplatne@lesprace.cz nebo v internetovém obchodě na www.silvarium.cz, případně zakoupit v redakci v Kostelci nad Černými lesy.

7


NEWSLETTER 01/2015

VVS Verměřovice, výrobce krmiv pro zvěř Premin® nabízí odborný seminář s názvem

Principy přikrmování zvěře, odhad věku živé a ulovené srnčí zvěře

Program: Ing. Ondřej Faltus, VVS Verměřovice Principy přikrmování a minerální výživa přežvýkavé spárkaté zvěře Pavel Scherer Odhad věku živé a ulovené srnčí zvěře POPTÁVKU NA SEMINÁŘ POSÍLEJTE NA

faltus@vvs.cz

8


NEWSLETTER 01/2015

Í N Č O R CELO

Í J E F O R T A Ů Z NÁK UP SHO r spolehlivě, korektně a

ychle

G AR ANC E NEJV YŠŠÍ

CENY !

Artes nAtur s.r.o. • Klenčí pod Čerchovem 315 • 345 34, ČR tel. 00 420 379 794 621 • e–mail: artesnatur.vykup@email.cz • www.a-n.cz

9


pf 2015 Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2015 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

cesta k vaší trofeji...

www.sparkata.cz

Premin spárkatá newsletter 01/2015  

Informační newsletter minerálních krmiv pro spárkatou zvěř Premin spárkatá.

Premin spárkatá newsletter 01/2015  

Informační newsletter minerálních krmiv pro spárkatou zvěř Premin spárkatá.

Advertisement