Page 1

MULTIMILK® VVS Start Efektivní odchov telat


SPREJOVÉ MRAŽENÍ Horký emulgovaný tuk

vysoká využitelnost proteinu živočišného původu je zde zajištěna vysokým obsahem mléčných složek vysoký obsah vitamínu A, D3, E , C a velmi nízký obsah vlákniny

Syrovátková fáze

Syrovátková fáze

vynikající rozpustnost s minimální sedimentací Emulsizym® - unikátní systém bioaktivních peptidů a mastných kyselin se středním řetězcem

Studený vzduch

Studený vzduch

Nové složení Upravený systém Emulsizym obsahuje: a) omega 3-vícenasycené mastné kyseliny b) probiotickou kulturu E1700 Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1) 1,28 x 10E9, CFU/kg, E1708 Enterococcus faecium NCIMB 11181 2,5 x 10E9 CFU/kg Tím je zajištěna vysoká podpora imunitního systému telete Multimilk Vital dále obsahuje: odcukřenou sušenou syrovátku: 20%, syrovátkový koncentrát: 5%; sušenou plnotučnou smetanu: 2%

Aktuální cena

Emulgovaný tuk Bílkovina

Kč 45 % 13,6 % 3,4 % 9%

21 % 17 % 8,5 % 0,1 %

300 mg/kg

(jako α-tokoferol)

Vitamin C

Nově

300 mg/kg

Antioxidanty E321 Butylhydroxytoluen, Síran mědnatý jako CU, dále Ca, P, Na a celá řada mikroprvků včetně Se

Mléčná krmná směs je určena pro telata do 4 měsíců stáří. Multimilk je možné podávat od třetího dne věku. Multimilk se ředí v poměru 1:8 až 1:9, to znamená 100 - 125g na 1 litr vody. Do nádoby nalijte 2/3 vody o teplotě 45 - 55OC a za stálého míchání přidejte Multimilk v množství odpovídajícím požadovanému poměru. Zbytek doplňte studenou vodou tak, aby teplota výsledné mléčné směsi byla 37 - 40OC. Denní dávka nápoje by měla být rozdělena do minimálně dvou napájení a celkový denní příjem by se měl pohybovat okolo 6 litrů na jedno napájení telete, v zimě či problémových obdobích i více. Současně by telata měla mít neomezený přístup k pitné vodě a od čtvrtého dne i ke starteru.


VVS Start

Krmná směs pro telata se používá po skončení mlezivového období, od 5-7 dne po narození. První dva měsíce života telete je nutné současně podávat kvalitní mléčnou krmnou směs s vysokým obsahem mléčných složek. Granulovaná jednosložková krmná směs VVS Start se zkrmuje ad libitum. V období mléčné výživy se nedoporučuje přidávat seno, naopak je nezbytný stálý přístup telat k pitné vodě. Po skončení mléčné výživy telat je vhodné pokračovat se zkrmováním VVS Start do období 3-4 měsíců věku telete, kdy následuje přechod na výživu TMR. Řada VVS Start se doplňuje o další aditiva: kvasinky – potřebné pro lepší diferenciaci předžaludku, oligosacharidy glukomanany – pro úpravu mikroflóry v tenkém střevě a prevence výskytu průjmů u telat a fytogenní aditiva – pro lepší úroveň trávení. Za účelem snížení incidence parazitárních invazí se VVS Start obohacuje o přírodní rostlinné výtažky. BMK TEX START 52-40% je granulovaný výrobek pro telata, který je určen pro domíchání s vlastními obilninami přímo na farmě.

VÝHODY: Chutnost, vysoký a bezproblémový příjem Intenzivní rozvoj papil předžaludků Efektivnější využití objemných krmiv v dospělosti Vynikající vliv na trávicí aparát

NÁZEV / SLOŽENÍ

N-látky

Síran měďnatý, pentahydrát, CuSO4.5H2O (jako Cu)

VVS Start Müsli

18,5 %

VVS Start 190

Vysoké přírůstky a správný růst kostry Časný nástup procesu trávení v předžaludku Vysoká kvalita granulí, nedochází k samotřídění Nižší brakace a vyšší užitkovost prvotelek Vitamín E

Vitamín A

Vitamín D3

20 mg

12 500 m.j.

2000 m.j.

30 mg

19 %

24,7 mg

40 092 m.j.

5400 m.j.

74 mg

VVS Start

19,5 %

60 mg

50 000 m.j.

5300 m.j.

80 mg

VVS Start Plus

21,5 %

60 mg

50 000 m.j.

5300 m.j.

80 mg

VVS Start 220

22 %

60 mg

50 000 m.j.

5400 m.j.

82 mg

VVS Start 250

25 %

60 mg

50 000 m.j.

5300 m.j.

80 mg

BMK TEX START 52-40%

28,5 %

76 mg

63 500 m.j.

6800 m.j.

90 mg

(jako alfatokoferol)

Aktuální cena v Kč (pytle)

Aktuální cena v Kč (vaky)

Aktuální cena v Kč (volně)

SLOŽENÍ: pšenice, sojový extrahovaný šrot toastovaný, oves, slunečnicový extrahovaný šrot, kukuřice, cukrovarské řízky, úsušky pícnin, Biomos, Levucell, Natustat, Ovicox, Pulmocox, anorganické krmné suroviny, mikroprvky, vitamíny, chlorid sodný, krmné kvasnice sušené, krmné kvasnice pivovarské, řepná melasa, lněné extrudované semínko, jablečné výlisky, sušené mláto.

VVS Start Müsli - NOVINKA! Melasovaný starter s obsahem ovocné dřeně má výbornou chutnost, která zvyšuje jeho příjem. Je zdrojem pohotové energie a má vyšší stravitelnost vlákniny. Extrudované lněné semínko chrání sliznici střeva a omezuje tak riziko vzniku průjmových onemocnění.

BALENÍ:

pytle 25 kg, vaky 700 až 1000 kg, volně loženo

SKLADOVÁNÍ:

skladování v suchu na dřevěných paletách


ORIENTAČNÍ ZPŮSOB POUŽITÍ: STÁŘÍ TELAT (DNY)

sušené mléko (kg/KD)

Voda musí být k dispozici po celý den. voda v nápoji (l/KD)

VVS Start (kg/KD)

seno (kg/KD)

5 až 13

0,44 až 0,56

4 až 5

0,12

0

14 až 20

0,44 až 0,67

4 až 6

0,3

0

21 až 27

0,56 až 0,67

5 až 6

0,65

0

28 až 34

0,67 až 0,89

6 až 8

1,1

0

35 až 41

0,67 až 0,89

6 až 8

1,5

0

42 až 48

0,56 až 0,78

5 až 7

1,8

0

49 až 55

0,44 až 0,67

4 až 6

2

0,3

56 až 62

-

-

2,0 až 2,5

0,5 až 1,2

Stanovte si cíle odchovu telat. K tomu poslouží následující orientační ukazatele: výborné chovy průměrné chovy podprůměrné chovy úhyny do 3 % 3 až 5 % nad 5 %

KVALITNÍ VÝŽIVA TELAT PŘINESE KVALITNÍ PARAMETRY UŽITKOVOSTI A REPRODUKCE

Mléčné náhražky s nižší stravitelností proteinu mohou vést k nižším přírůstkům a k přemnožení klostridií v trávicím traktu telat. Je nutné podávat kvalitní mléčnou náhražku s vysokým obsahem proteinu pocházejícího převážně z mléčných složek. Taktéž je nutné zabezpečit příjem kvalitního startéru, který je důležitý pro rozvoj bachorových papil. Podáváním mléčné krmné směsi namísto nativního mléka má kromě značného ekonomického efektu klíčový význam v zamezení přenosu infekčních onemocnění (paratuberkulóza, BVD, infekční mastitida aj.) Kvalitním výživou a péči o telata minimalizujete dietetické poruchy a tím i infekčním onemocněním, která jsou nejčastější příčinou úhynu telat. Především v zimním období je nutné podávat náhražku s vyšší koncentrací mléčného proteinu; doporučuje se mnohdy podávání většího množství nápoje 3 krát denně.

na farmě ve formě


MULTIMILK速 VVS Start Effective calf rearing


MULTIMILK® Complete milk replacer for calves

Feeding milk replacer mixture instead of native milk has, next to the obvious economic effect, also a key impact on protection against infectious illnesses, eg. chronic bacterial enteritis, BVD, infectious mastitis, etc.

ADVANTAGES:

high content of milk compounds very low fibre content higher intake and daily gains homogeneous product Emulsizym® - an unique system of bioactive peptides and medium chain fatty acids increases protein and fat digestibility and has antimicrobial effect in GIT

MULTIMILK® VITAL:

New

Renewed Emulsizym® concept contains: a) probiotics E1700 Bacillus licheniformis DSM 5749 + Bacillus subtilis DSM 5750 (1/1) 1,28 x 10E9 CFU/kg, E1708 Enterococcus faecium NCIMB 11181 2,5 x 10E9 CFU/kg b) omega-3 polyunsaturated fatty acids High level of imune system of the calf is ensured Multimilk Vital conteins futher: Delactosed whey powder: 20%, Whey powder concentrate: 5%, Whole cream powder: 2% MULTIMILK

MULTIMILK PREMIUM

MULTIMILK VITAL

Whey powder

73 %

58 %

45 %

Coconut fat

6%

17 %

13,6 %

Palm-oil

11 %

1%

3,4 %

Wheat protein concetrate

4%

9%

9%

Soy protein concetrate

6%

---

---

Skimmed milk powder

---

15 %

---

Crude protein

21 %

24 %

21 %

Fat

17 %

20 %

17 %

Ash

10,5 %

8%

8,5 %

Fibre

0,3 %

0,1 %

0,1 %

COMPOSITION

Vitamin A

55 000 I.U./kg

Vitamin D3

4 500 I.U./kg

Vitamin E

New

400 mg/kg

Vitamin C

New

300 mg/kg

Copper sulphate pentahydrate - CuSO4.5H2O ( as Cu)

10 mg/kg

Antioxidant BHA/BHT, fumaric acid

FEEDING INSTRUCTIONS: Milk replacer is for calves up to age of 4 month. Multimilk® may be fed from the age of 3 days. Multimilk® should be mixed with water in the ratio of 1:8 to 1:9, ie. 100–125g to 1 liter of water. Mix properly 2/3 of necessary amount of water of 45° - 55°C with milk replacer, keep control over the temperature. Add the measured amount of cold water to get the final mix of 37 – 40°C. Daily dosage of the milk should be split into minimum two drinking periods with the total daily intake around 6 liter per calf per day, in cold time even more. Calves should have unlimited access to drinking water during feeding milk replacer and from the fourth day, also to starter feed.


VVS Start

The starter feed for calves is applied after colostrum period, from 5-7th day after the birth. During the first two months, it is necessary to feed a quality milk replacer with high content of milk compounds. Pelleted feed VVS Start is fed ad libidum. During the feeding milk replacer, it is not recommended to add hay, but it is important that calves have continual access to drinking water. After the milk replacer period, VVS Start should be fed continuously up to the age of 3-4 months when TMR is applied. Product line of VVS Start can be supplemented with other additives: yeast – needed for better rumen development, oligosaccharides and glucomanans - to modulate microflora in the small intestine and prevent from diarrhoea and phytogenic additives – to improve digestion process. To lower parasitic invasion incidence, the effect of VVS Start line can be boosted with natural plant extracts. BMK TEX Start 52-40% is a pelleted product for calves to be mixed with domestic grains on the farm.

ADVANTAGES: High palatability and intake Faster rumen development More effective forage conversion

Starter

Higher daily gains and good skeletal development Earlier rumen activity High pellet qulaity prevents from picking

Crude protein

Copper sulphate, pentahydrate CuSO4.5H2O

Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin E

(as alphatocopherol)

(as Cu)

VVS Start Müsli

18,5 %

20 mg

12 500 IU

2000 IU

30 mg

VVS Start 190

19 %

24,7 mg

40 092 IU

5400 IU

74 mg

VVS Start

19,5 %

60 mg

50 000 IU

5300 IU

80 mg

VVS Start Plus

21,5 %

60 mg

50 000 IU

5300 IU

80 mg

VVS Start 220

22 %

60 mg

50 000 IU

5400 IU

82 mg

VVS Start 250

25 %

60 mg

50 000 IU

5300 IU

80 mg

BMK TEX START 52-40%

28,5 %

76 mg

63 500 IU

6800 IU

90 mg

COMPOSITION: wheat, soy meal toasted, oat, sunflower meal, wheat bran, maize, sugar beat cuts, dehydrated alfa alfa, Biomos, Levucell, Natustat, Ovicox, Pulmocox, inorganic feed additives, microelements and vitamins

PACKAGE:

bags 25 kg, big bags 700-1000 kg, lose

Store on wooden pallets in dry place

VVS Start Musli - NEW! The new starter feed for calves sprayed with molasses and with fruit medulla content increases palatability. It is a fast energy source with more digestable fibre. Extruded linseed protects intestine mucosa and prevents from diarrhoea disseases.


FEEDING SUGGESTION: Calf age (days)

Milk replacer (kg/FD)

Continuous access to drinking water Water (l/FD)

VVS Start (kg/FD)

Hay (kg/FD)

5 - 13

0,44 - 0,56

4-5

0,12

0

14 - 20

0,44 - 0,67

4-6

0,3

0

21 - 27

0,56 - 0,67

5-6

0,65

0

28 - 34

0,67 - 0,89

6-8

1,1

0

35 - 41

0,67 - 0,89

6-8

1,5

0

42 - 48

0,56 - 0,78

5-7

1,8

0

49 - 55

0,44 - 0,67

4-6

2

0,3

56 - 62

-

-

2,0 - 2,5

0,5 -1,2

na farmě ve formě

Efektivní odchov telat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you