Page 1

1

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


2

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Inhoudsopgave Inhoudsopgave .......................................................................................................................... 2 Van de redactie .......................................................................................................................... 5 Van de voorzitter – Alwin Don ................................................................................................... 8 Spelregelvragen ........................................................................................................................ 11 Oostkapelle 1 – Harro Hazelaar................................................................................................ 12 Wedstrijdverslagen C1 pupillen ............................................................................................... 15 Wedstrijdverslagen C2 pupillen ............................................................................................... 32 Wedstrijdverslag D1 pupillen ................................................................................................... 35 Wedstrijdverslagen E1 pupillen ............................................................................................... 38 Wedstrijdverslagen E2 pupillen ............................................................................................... 45 'Ut Penninghoekje' ................................................................................................................... 49 Promotie V.V. Oostkapelle ....................................................................................................... 51

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

3


4

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Van de redactie De tweede helft van de competitie is inmiddels alweer in volle gang. Een goed moment om terug te blikken! Deze Voltreffer staat daarom bol van de wedstrijdverslagen. En zoals je gewend bent, kun je ook weer aan de slag met de spelregelvragen van Bart Wattel. Blijven jullie ons ook de komende nummers voorzien van wedstrijdverslagen, foto’s en andere kopij? Voor nu wensen we jullie heel veel leesplezier! De redactie, Wilco Filius en Susanne Coppoolse

5

REDACTIE VOLTREFFER Wilco Filius, M. 06-13831028 Susanne Coppoolse, M. 06-52639637 E-mail: voltreffer@vvoostkapelle.nl Clubinformatie: klik hier

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


6

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


7

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Van de voorzitter – Alwin Don Wat gaan we dit seizoen nog met z’n allen doen? Om gericht aan de slag te gaan, hebben we een aantal concrete actiepunten benoemd, die naast de gewone werkzaamheden worden uitgevoerd. Om resultaat te kunnen boeken, zijn deze onderwerpen vertaald in concrete, meetbare en kwantitatieve acties. Het bestuur wil op deze manier vooraf laten zien, welke plannen voor ons liggen en waar we GEZAMENLIJK mee aan de slag gaan. Graag wil ik de meeste van deze punten bespreken. Herenafdeling We hebben de doelstelling om met Oostkapelle 1 in de top van de derde klasse mee te draaien en een (periode)kampioenschap te behalen. Verder willen we het goede kader continueren en een sportief en prestatiegericht klimaat creëren. Een belangrijke doelstelling van Oostkapelle 2 is opleiden. Hiervoor dient de aansluiting met het 1e elftal behouden te blijven. Maandelijks komen op de 3e donderdag van de maand bijeen hoofd voetbalzaken, (assistent)trainer Oostkapelle 1, trainer Oostkapelle 2 en hoofdjeugdtrainer. Doel an dit overleg is om plezier en prestaties te verhogen. Vrouwenafdeling De doelstelling voor Oostkapelle VR1 is behoud van de hoofdklasse. Ook bij deze afdeling willen we het goede kader continueren en verder een sportief en prestatiegericht klimaat creëren. Een Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

belangrijke doelstelling voor Oostkapelle VR2 is het opleiden. Hierbij is het nodig dat dit elftal de aansluiting met het 1e elftal behoudt. De doelstelling voor dit elftal is dat zij om promotie naar de 2e klasse spelen. Jeugdafdeling We gaan de jongste kinderen in Grijpskerke actief benaderen en bieden ze een jaar gratis lidmaatschap en een kortingsbon van Intersport Erik aan. Hoewel dit vorig seizoen ook al een doelstelling was, willen we dit seizoen onder de jeugdleden een enquête houden om te weten wat er speelt en wat hun interesses zijn. We hopen een jongerenraad op te richten met vertegenwoordigers van de oudere jeugd (waarschijnlijk van A-junioren t/m Dpupillen). In de jongerenraad bespreken we hun wensen en kunnen we ze samen activiteiten laten organiseren Nijmeegse Vierdaagse We onderzoek de mogelijkheden om van 15 tot en met 18 juli 2014 met een team aan de Vierdaagse mee te doen. Onze hoofdsponsor Hi-Tec is vanaf 2014 hoofdsponsor van dit grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Het zou mooi zijn om met een team mee te doen. Bij voldoende aanmeldingen worden de voorbereidingen georganiseerd door een nog te vormen projectgroep. Deelname staat niet alleen open voor leden, maar ook voor

8


vrijwilligers, sponsoren, donateurs, supporters en iedereen die zich bij Oostkapelle thuis voelt. Sportdorp Oostkapelle We gaan werken aan draagvlak en handelingsbereidheid om actiepunten vanuit dit project in de vereniging uit te voeren. Sportdorp Oostkapelle startte in januari 2013. Tot de zomer van 2015 worden drie programma’s ontwikkeld: - Jeugdsportpas; naschools multisportprogramma (basisschooljeugd) en programma met trendsporten (jongeren) - Kombifit; multisportprogramma (23-55 jaar) - Elke Stap Telt; wandelprogramma (senioren) Het doel van Sportdorp Oostkapelle is dat de activiteiten tijdens de projectperiode structureel worden ondergebracht bij de sportaanbieders in Oostkapelle. Nieuwe website We onderzoek de mogelijkheden van een nieuwe website. De website is binnen onze vereniging een zeer belangrijke informatiebron en wordt veelvuldig geraadpleegd. Het systeem waarmee de website wordt gebouwd is aan vernieuwing toe. Administratie De penningmeester is dit seizoen bezig met de invoering van IBAN en SEPA, wat gebruikt wordt bij het incasseren van contributies en bij het boekhoudprogramma Trainingskamp betaald voetbal club Uiteraard hopen we weer een trainingskamp van een betaald voetbal club in Oostkapelle te organiseren

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

Doorontwikkeling commerciële zaken De sponsorcommissie kan nog wel wat leden gebruiken. Daarom zoeken we één of twee nieuwe leden voor de sponsorcommissie of als sponsorwervers. Verder willen we de sponsorinkomsten op het niveau van het seizoen 2011-2012 handhaven. Restylen Poortbrief Dit actiepunt wilden we vorig seizoen al realiseren, maar dat is toen niet gelukt. We gaan een nieuwe opmaak van de Poortbrief maken. Na jarenlang niets aan de opmaak gewijzigd te hebben, willen we de Poortbrief in een nieuw jasje steken. Onderhoudswerkzaamheden We moeten de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren welke in het onderhoudsrapport van de gemeente Veere zijn vermeld. Vernieuwing tribunegebied We vernieuwen fasegewijs het tribunegebied. De eerste fase is het terras met een aansluiting van de kantine naar de tribune. In de zomer van 2013 is de vergunning aangevraagd en zijn definitieve afspraken gemaakt met de aannemers. Het werk moet nog ingepland en uitgevoerd worden. Op termijn zal bekeken worden of het plaatsen van een zitgedeelte - in het tweede gedeelte van de tribune - tot de mogelijkheden behoort. Zoals je kunt zien, is er genoeg werk aan de winkel. Laten we GEZAMENLIJK aan de slag gaan. Dan komt het helemaal goed. Namens het bestuur, Alwin Don

9


10

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Spelregelvragen 1. Omdat vlak voor tijd een elftal achter staat, verlaat de doelverdediger, die eenzelfde kleur shirt aan heeft als de doelverdediger van de tegenpartij, zijn doel en trekt mee met de aanval. Hoe zal de scheidsrechter hierop reageren? a. Hij laat het zonder meer toe b. Hij onderbreekt het spel en geeft de doelverdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart, omdat deze hem niet heeft geĂŻnformeerd c. Hij onderbreekt het spel en zegt dat de doelverdediger dat alleen mag, als hij het shirt van zijn elftal aantrekt d. Hij onderbreekt het spel zodra deze doelverdediger in de buurt van de andere doelverdediger komt, omdat verwarring kan ontstaan 2. De doelverdediger weet, daarbij geholpen door de harde wind, de bal vanuit zijn eigen strafschopgebied rechtstreeks in het doel van de tegenpartij te schieten. Wat kan de scheidsrechter beslissen? a. Doelschop b. Scheidsrechtersbal c. Aftrap na geldig doelpunt d. Aftrap na geldig doelpunt of doelschop 3. Een speler neemt een indirecte vrije schop vanuit zijn eigen strafschopgebied. De bal is in het spel, nadat: a. Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd b. Hij rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt c. Hij door een medespeler of tegenstander is aangeraakt d. Hij een afstand gelijk aan zijn omtrek heeft afgelegd en buiten het strafschopgebied is gekomen Succes! Bart Wattel

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

11


Oostkapelle 1 – Harro Hazelaar Eind juli zijn we begonnen met de voorbereiding op dit seizoen. Door de droogte hebben we eerst een aantal trainingen in Vrouwenpolder afgewerkt om uiteindelijk naar ons eigen vertrouwde sportcomplex te verhuizen. In vergelijking met vorig seizoen hebben er bij het kader twee wisselingen plaatsgevonden. Allereerst is Pieter gestopt. Leon heeft de verzorging op donderdag en zaterdag van hem overgenomen. Ten tweede heeft Jean, in verband met een blessure, zijn taak als assistent-scheidsrechter moeten neerleggen. Hiervoor is John Peter in de plaats gekomen. Binnen de spelersgroep mochten we drie spelers van “buitenaf” begroeten, waarvan twee oude bekenden, namelijk Sander en Rens. Daarnaast kwam Milan over van De Meeuwen. Brian en Bart maakten de stap van de tweede naar de eerste selectie. Zoals ieder jaar verliep de voorbereiding, door vakanties, werk etc., wat rommelig. Eerlijk gezegd had het spel er niet onder te lijden. De weg die we twee seizoenen geleden zijn ingeslagen (verzorgd voetbal spelen) werd in meerdere oefenwedstrijden goed uitgevoerd. Het verwachtingspatroon richting de competitie groeide en groeide. Helaas liep dat vertrouwen een behoorlijke deuk op bij de bekerwedstrijd tegen Serooskerke. Hier is al uitvoerig bij stilgestaan en dit

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

heeft een verbetertraject als gevolg gehad, waarbij het bestuur, het kader en de spelersgroep betrokken zijn. Dit wordt met enige regelmaat geëvalueerd. Uiteraard zijn wij er, als eerste selectie, van doordrongen dat we het goede voorbeeld moeten geven. Deze ”dreun” en het gegeven dat er altijd druk staat op het begin van de competitie zorgden ervoor dat we stroef begonnen. De eerste wedstrijd gaven we zowel in de eerste als in de tweede helft een voorsprong uit handen, zodat we in plaats met 3 punten slechts 1 punt meenamen uit Nieuwdorp. Zoals ik eerder al schreef is meer over het verloop van de wedstrijden te lezen in de verslagen op de website. Om tot goede resultaten te komen trainen we elke week twee keer, waarbij op dinsdag de training in het teken staat van conditionele vormen en op donderdag vaak tactisch getraind wordt. De opkomst op de trainingsavonden kan, wat ons betreft, wel iets hoger zijn. Hier moeten we met zijn allen aan werken. We hopen jullie ook de rest van het seizoen weer als supporter te mogen begroeten bij onze wedstrijden! Harro Hazelaar, trainer – coach Oostkapelle 1

12


13

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


14

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Wedstrijdverslagen C1 pupillen Zaterdag 14 september 2013, Philippine C1 - Oostkapelle C1 (1-4) Vandaag dan eindelijk de eerste competitiewedstrijd, uit tegen Philippine C1. Gelukkig ging deze wedstrijd wel door en konden we zo normaal aan de competitie beginnen. De voorbereiding was toch wel wat verstoord door de afgelasting van oefen- en bekerwedstrijden, dus het was toch even afwachten hoe we er als team voorstonden. Ook de kracht van deze tegenstander was ons onbekend, dus we konden niet veel meer doen, dan uitgaan van onze eigen kracht en spelletje, iets wat toch altijd gewoon goed is om te doen! We begonnen met Klaudio op doel, Rick, Luuk, Demi en Kylian in de achterhoede, Simon, Frank en Niels vormden het middenveld en Jord, Angelo en Julia stonden in de aanval. Xander, Jeffrey en Corrado begonnen als wissel. De tegenstander begon fel, opgezweept door een erg fanatieke coaching, maar al gauw bleek dat wij voetballend meer te bieden hadden dan deze tegenstander. En toen al gauw bleek dat wij ook in de duels niet onderdeden voor deze ploeg, merkten we dat er hier zeker iets te halen was. We namen het initiatief over en zetten enkele gevaarlijke aanvallen op. Zo ook in de 6e minuut: Rick bouwde keurig op op rechts waar Jord z’n man uitspeelde, goed doorging en keurig afspeelde op de goed meegekomen Niels: 0-1. Philippinne probeerde wat terug te doen, maar onze verdediging gaf erg weinig weg en als er eens wat doorkwam, stond Klaudio prima op z’n post. In de 20e Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

minuut zag Kylian de ruimte op links, dook er zelf in, ging goed door en knalde de bal geweldig binnen in de linkerhoek, 0-2. Vanaf dat moment speelden we een prima pot voetbal met goed positiespel en zorgden er zo voor dat Philippine weinig in te brengen had. En toen Angelo er in de 30e minuut ook nog eens 0-3 van maakte na goed doorzetten van Rick, gingen we met een prima gevoel en een mooie tussenstand de rust in. Na nog wat puntjes op de i gezet te hebben in de rust, kwamen Xander, Jeffrey en Corrado in de ploeg voor Niels, Frank en Demi. We begonnen gelukkig weer fel en gaven zoals afgesproken Philippine geen kans om terug te komen in de wedstrijd. Sterker nog: het was Kylian die in de 10e minuut een eigen actie op links bekroonde met z’n 2e fraaie treffer van de middag. Wel werd het spel gaandeweg de 2e helft steeds wat rommeliger, soms werd er te lang met de bal gelopen en gaven zo de tegenstander de kans om in de duels te komen, iets wat ze dan ook deden. En nadat Rick in de 22e minuut wat ongelukkig de bal tegen de arm kreeg, besloot de scheids om Philippine hiervoor een strafschop te geven. Maar ook na deze 1-4 gaven we erg weinig weg en de wedstrijd hobbelde zo een beetje naar het einde. Wel een fraai begin van de competitie, zo’n 1-4 uitoverwinning , maar volgende week mogen we thuis laten zien tegen Sluis wat deze overwinning waard is geweest.

15


Zaterdag 21 september 2013, Oostkapelle C1 - Sluis C1 (2-0) Vandaag dan eindelijk onze eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Tot nu toe hadden we alleen maar uit gespeeld, of was het thuis afgelast. Na de vorige wedstrijd met 1-4 gewonnen te hebben, wilden we het thuispubliek ook graag iets bieden! We begonnen in de volgende opstelling: Klaudio op goal, Rick, Luuk, Kylian en Demi in de verdediging, Simon, Corrado en Jeffrey op het middenveld en Angelo, Frank en Niels in de aanval. Jord, Julia en Mark begonnen als wissel. We startten sterk aan de wedstrijd en drongen onze tegenstander terug met goed combinatiespel. Er werd van achteruit goed opgebouwd, het middenveld van ons was sterker dan dat van de tegenstander en de ene mooie aanval werd gevolgd door de andere. Alleen…… er werd maar steeds niet gescoord! De keeper hield alles eruit en soms tikten we de bal ook net naast uit kansrijke positie. En toen Niels eindelijk de bal kon binnentikken, ging het feest niet door, omdat er buitenspel was geconstateerd. Zo gingen minstens 6 grote kansen de mist in en er is nu eenmaal een oude voetbalwet die zegt: Als je zelf niet scoort, dan…… Dat leek in de 25e minuut dan ook te gaan gebeuren: 1 uitval, wij met veel mensen voor de bal en de aanvaller van Sluis die vrij kon opstomen richting ons doel. Gelukkig kwam Klaudio goed z’n doel uit en maakte het de tegenstander dusdanig moeilijk dat hij net in het zijnet mikte! Daar kwamen wij goed weg! Het bleef dan ook 0-0 tot aan de rust.

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

In de rust werd ons zelfvertrouwen weer wat opgepoetst, want met zulk goed spel, moesten we toch gewoon van deze tegenstander winnen. Met Julia op links voor Niels, Jord op rechts voor Frank en Mark centraal op het middenveld voor Luuk, ging we weer vol goede moed aan de 2e helft beginnen. Het spelletje van de 1e helft herhaalde zich in die zin, dat er weer prima gespeeld werd en ook dat er weer kansen net niet ingingen. Zo kwam Julia alleen voor de keeper en schopte Angelo tegen de paal. Ook stopte hun keeper weer de nodige ballen. Maar eindelijk viel dan toch de bevrijdende treffer: Mark tikte de bal prima binnen, toen Sluis weer eens goed onder druk stond. Sluis gooide nu nog wat meer pit in de strijd, ging achterin 1 op 1 spelen en toen Simon een keer balverlies leed, lag onze verdediging open en scoorden ze de 1-1. We kwamen echter goed weg, toen bleek dat ook hier sprake was van buitenspel en het feest voor Sluis niet doorging. Toen even later Rick Angelo diep stuurde, kon deze eindelijk de bevrijdende 2-0 binnen tikken. De winst was binnen, dik en dik verdiend, alleen moeten we de volgende wedstrijd wel wat zuiniger met onze kansen omgaan, anders loopt het misschien wel verkeerd af.

16


Woensdag 25 september 2013, Oostkapelle C1 - RCS C3 (6-0) Op deze fraaie woensdagavond moesten we de eerder afgelaste wedstrijd voor de beker inhalen tegen RCS C3, een tegenstander die in de competitie een klas lager speelt dan wij. We begonnen met Niels op doel, Mark,Luuk, Jeffrey en Demi vormden onze verdediging, Simon, Frank, en Corrado stonden op het middenveld en Julia, Angelo en Jord waren onze aanvallers. Klaudio, Rick, Kylian en Xander waren onze 4 wissels, omdat iedereen fit en aanwezig was. Het begin was wat rommelig, maar gaandeweg de 1e helft bleek toch wel dat wij voetballend veel meer in onze mars hadden dan deze tegenstander. Wel werden er weer wat kansjes gemist, maar in ieder geval bleek dat wij met goed en verzorgd combinatievoetbal de kansen wel weer creëerden. In de 30e minuut ging Jord op rechts goed door, legde keurig terug op de inkomende Corrado en deze liet even zien hoe je zo’n bal moest afmaken: hard en onhoudbaar in de hoek en het stond 1-0. Niet veel later kon Julia

op links alleen op de keeper afgaan en ook zij prikte de bal er feilloos in: 2-0. Met deze stand gingen we ook de rust in. En nadat onze 4 wissels de instructies hadden mee gekregen, gingen we in de 2e helft vrolijk verder waar we gebleven waren. De tegenstander werd terug gedrongen met prima voetbal en de kansen en kansjes kwamen er al gauw weer aan. En nadat Mark nog een prima aanval net over had geschoten, zorgde Jord met een binnentikkertje voor de 3-0. In de 17e minuut Kreeg Kylian het weer eens op z’n heupen en rondde zijn eigen goeie actie keurig af: 4-0. En nadat Julia nog een keer de lat had geraakt, rondde Jord een keurige voorzet over links van Kylian af: 5-0. Het slotakkoord was voor Mark, die nog de 6-0 binnen schoot. Al met al een keurige overwinning, we gaan nu met Noormannen C1 uitvechten wie er 1e in deze bekerpoule wordt.

Zaterdag 28 september 2013, Hontenisse C1 - Oostkapelle C1 (6-3) Na de fraaie bekeroverwinning van afgelopen woensdag, stond vandaag alweer de volgende competitiewedstrijd op het programma en wel uit naar Hontenisse. Een hele rit, je bent al gauw een uur onderweg naar Kloosterzande. Deze ploeg had ook z’n eerste 2 wedstrijden van de competitie gewonnen, dus we verwachtten wel de nodige tegenstand vandaag.

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

We startten met Niels op goal, Rick, Luuk, Demi en Jeffrey in de verdediging, Simon, Klaudio en Kylian vormden het middenveld en Angelo, Corrado en Frank waren onze aanvallers. Iedereen was weer present, dus hadden we ook weer 4 wissels: Jord, Julia, Xander en Mark begonnen als wissel. Gelukkig heeft iedereen begrip voor deze situatie, al is het natuurlijk niet altijd even leuk om

17


wissel te staan. Maar ja, 4 wissels betekent nou eenmaal dat er per wedstrijd 8 spelers ongeveer een halve wedstrijd moeten spelen, dus een wisselbeurt komt weer snel terug! Deze wedstrijd werd Andre Merks gebombardeerd tot grensrechter, iets wat hij nog nooit gedaan had. Hij toonde zich een goede en snelle leerling, want na een korte basiscursus “vlaggen” door de coach, bracht hij dit karwei tot een prima eind, niet in de laatste plaats ook tot verrassing van zoon Jeffrey! Nog bedankt hiervoor en misschien kunnen we nog eens van je diensten gebruik maken. Tijdens de wedstrijd bleek al gauw, dat Hontenisse een tegenstander van een heel ander kaliber was. Groot, sterk, snel en prima voetballend, maar ook stevig in de duels, kortom een echte topper in deze klas. Wij bleken hiertegen niet echt opgewassen, vooral in de 1e helft liet deze tegenstander ons alle hoeken van het veld zien. Wat we ook probeerden, we kwamen er niet echt aan te pas, dit ondanks onze toch prima inzet. Ook Luuk moest er nog af met een blessure. Met de rust stond het dan ook 4-0 voor Hontenisse, een dik verdiende stand, al hadden wij ook wel wat kansjes gehad. In de rust hebben we elkaar nog wat opgepept en moed geput uit die paar kansjes die we hadden gekregen, want de verdediging van Hontenisse was niet hun allersterkste linie. Met Jord, Julia, Xander en de al voor Luuk ingevallen Mark, gingen

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

we proberen de 2e helft zo goed mogelijk te spelen en net doen alsof het nog 0-0 stond. Wij begonnen wat feller en Hontenisse misschien wel wat rustiger aan de 2e helft. Feit was dat we meer in ons spel kwamen en ook vaker in buurt van het Hontenissedoel. En toen we in de 6e minuut een corner kregen, kon Rick fraai binnentikken: 4-1. We kregen nog een paar aardige kansen na prima aanvallen, maar het was toch weer Hontenisse dat na een aanval door het midden de 5-1 kon maken. In de 28e minuut werd een ongelukkige handsbal in onze verdediging ook nog eens bestraft met een penalty tegen: 6-1! Maar het siert ons, dat we nog steeds niet bij de pakken gingen neerzitten, maar toch bleven knokken voor een beter resultaat. En weer uit een corner kon Demi, die er goed inkleunde, de 6-2 maken. Het slotakkoord was dit keer voor Angelo die na een mooie pass van Rick schitterend in de verre hoek knalde: 6-3. Hierna floot de scheids meteen af. We hadden vandaag verloren van een tegenstander die op alle gebieden een stukje verder was dan wij, maar juist van deze potjes kunnen we enorm veel leren. Alleen al hierom zijn dit dus ook prima wedstrijden om te spelen, alleen is het natuurlijk nooit leuk om te verliezen. Maar van zo’n tegenstander kun je daar wel vrede mee hebben.

18


19

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


20

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Zaterdag 5 oktober 2013, Oostkapelle C1- Serooskerke C1 (5-3) We hadden er deze week al naar toe geleefd, de derby tegen Serooskerke C1 stond op het programma. Allebei de ploegen hadden 2 wedstrijden gewonnen en 1 verloren en ook in doelsaldo stonden we exact gelijk. De winnaar zou voorlopig aanhaken bij de subtop, de verliezer bij de middenmoot. Wij waren gebrand op een goed resultaat, gelet ook op het verlies van vorige week tegen koploper Hontenisse.

mee bezig waren, goed en fanatiek voetbal spelen. Dit resulteerde in de 13e minuut in een corner van Kylian, die door Rick prachtig werd binnen gekopt.: 1-1. Dit gaf de burger weer moed. We bleven de betere ploeg en gaven Seroos bij balbezit geen enkele ruimte. Jammer alleen was wel, dat Frank niet verder kon, omdat hij in een behoorlijk fysiek duel geblesseerd werd. Corrado kwam voor hem in de ploeg.

We startten in de volgende opstelling: Klaudio op goal, Rick, Luuk, Demi en Kylian vormden de verdediging, Mark, Frank en Jeffrey het middenveld en Angelo, Niels en Jord waren onze spitsen. Corrado en Simon waren de wissels en Julia en Xander helaas afwezig. Seroos had een fysiek behoorlijk sterke ploeg, dus we spraken af er vanaf de eerste minuut fanatiek tegenaan te gaan en ook weer goed in ons voetbalspelletje te komen, want goed combinatiespel is toch wel onze sterkste kant.

In de 22e minuut gaf Angelo een prachtig balletje tussendoor op Jord en hij kon de 2-1 binnentikken. Weer een paar minuten later gaf Rick een lange bal naar voren, waar Angelo buitenspel liep. Gelukkig was hij zo slim om niets met de bal te doen en Jord was zo alert om wel achter deze bal aan te gaan, daar waar de Seroos spelers bleven staan, omdat ze aan buitenspel dachten. Jord verzilverde dit buitenkansje keurig en zo stond nu de 3-1 op het bord. Nog was onze “honger” niet gestild. In de 35e minuut werd een prachtige aanval op links opgezet, de bal ging van Kylian naar Niels en deze laatste zette Angelo vrij voor de keeper. Ook Angelo liet de keeper kansloos en dus stonden we met 4-1 voor. Jammer, dat ver in blessuretijd Seroos nog de 4-2 kon aantekenen d.m.v. een hard en hoog schot dat onhoudbaar was voor Klaudio, die weer foutloos stond te keepen.

Dit lieten we dan ook vanaf het begin goed zien: we zetten de tegenstander goed vast, stoorden direct fanatiek bij balverlies en zetten in balbezit een paar goede aanvallen op. Dit resulteerde in de 3e minuut meteen in een goede kopkans voor Angelo na een goede voorzet van Niels. Helaas voor ons, ging deze net over. En toen wij een keer balverlies leden, kon Seroos zelfs naar 0-1 counteren, toen het achterin even open lag. Met hun snelheid en kracht van voren profiteerden ze maximaal van dit foutje! Gelukkig gingen wij door met waar we

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

Tijdens de rust werd er op gewezen, dat Seroos na de rust waarschijnlijk fanatiek op zoek zou gaan naar de aansluitingstreffer en dat wij dus zeker weer net zo fanatiek na de rust moesten beginnen als voor de rust. We moesten ze

21


geen kans geven terug te komen in de wedstrijd. Met Simon nog in de ploeg voor Niels, gingen we de 2e helft van start. Seroos begon inderdaad erg gedreven aan de 2e helft en zette ons in het begin goed onder druk. Maar gelukkig gaven onze verdedigers Luuk, Demi, Jeffrey en Rick geen krimp. Ze speelden een prima partij en dit mag ook wel eens gezegd worden! En met goed voetbal van achteruit, voetbalden we ons weer steeds vaker onder de druk vandaan en kwamen er weer mogelijkheden voor ons. Jammer was wel, dat Seroos een keer van balverlies van ons kon profiteren en de 4-3 kon maken. Zouden we toch nog in de problemen komen?

Maar het leek er op dat ook Seroos het beste van z’n spel wat gehad had, wij kwamen weer steeds beter in de wedstrijd en toen Niels na goed storen een foutje in hun verdediging afstrafte en de 5-3 kon maken, was de buit echt wel binnen. Iedereen heeft deze ochtend kunnen genieten van een schitterende partij voetbal, waar alles inzat: strijd, passie, goed voetbal en mooie goals, gelukkig ook een goede afloop! Als we deze wedstrijdinstelling vast kunnen houden, gaan we nog een hele interessante competitie tegemoet.

22

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Zaterdag 19 oktober 2013, Oostkapelle C1 - Arendskerke C1 (0-4) Vandaag weer thuis, nu tegen Arendskerke C1, een ploeg die nog uit een lagere klas overgekomen is door te ruilen met 1 van de zwakkere broeders uit onze klas. Zij hebben al een paar prima uitslagen neergezet, dus horen zeker in deze klas thuis. Bij ons was de warming-up er eentje om niet al te vrolijk van te worden: veel te slap!! En dat was zeker in het begin van de wedstrijd te merken ook. Arendskerke begon wel fel en fanatiek, daarbij bleken ze een fysiek sterk en ook voetballend een prima team te hebben. Binnen 1 minuut stonden we dan ook al achter: vrije doortocht voor een aanvaller, deze zette prima voor en de andere aanvaller kon ongehinderd inkoppen: 0-1 binnen een minuut. We probeerden er nu wel iets tegenover te zetten, maar we hadden deze tegenstander nu eenmaal in het zadel geholpen en dat gaven ze ook niet meer weg! 1x konden we een goede aanval opzetten, Angelo gaf een prima pass op Frank, die goed doorging maar nog net door de keeper (wat een boy, groter dan de keeper van ons 1e en hij kon nog goed keepen ook) werd gestuit. Toen even later Arendskerke er weer vandoor ging werd de aanvaller weer weinig in de weg gelegd, waardoor hij vrij op Niels kon schieten. Niels stopte de inzet nog wel, maar de terugspringende bal werd weer een prooi voor een Arendskerke aanvaller en deze tikte de 0-2 binnen. Weer niet al te sterk verdedigend ingrijpen leverde ook

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

de 0-3 op. Dit wil trouwens niet zeggen dat alleen de verdedigers niet scherp waren, want verdedigen begint al bij de aanvallers en middenvelders! Nadat Kylian nog een prachtig genomen vrije trap kundig gestopt zag door de keeper, moesten we vrij kansloos met 0-3 gaan rusten. Dit was toch wel een tegenvaller na het goede en fanatieke spel van de afgelopen weken. In de rust was iedereen er van overtuigd dat het beter kon, moest en zou gebeuren in de 2e helft. We begoonen dan ook veel feller en zorgden er dan ook voor dat Arendskerke nauwelijks meer kansen kreeg. Wij creĂŤerden wel wat kansjes, via o.a. Angelo, alleen hun keeper wenste niet erg mee te werken. In de 20e minuut scoorden ze nog wel de 0-4, maar hier bleef het bij. In ieder geval een 2e helft waar we weer mee vooruit kunnen en Arendskerke heeft zeker een ploeg waar ze nog ver mee kunnen komen deze competitie. Volgende week uit naar Zeelandia Middelburg, hopelijk gaan we dan wel vanaf het begin fel van start!

23


Zaterdag 26 oktober 2013, Zeelandia Middelburg C2 – Oostkapelle C1 (1-3) Vandaag stond de uitwedstrijd tegen ZM C2 op het programma, een tegenstander die op de ranglijst een stukje lager staat dan wij. Het was dus zaak om vandaag weer eens lekker de punten mee naar huis te nemen, na de (verdiende) nederlaag tegen Arendskerke van vorige week. We begonnen met Niels op doel, Rick, Luuk, Xander en Kylian in de verdediging, Corrado, Simon en Frank op het middenveld en Jord, Angelo en Julia vormden de voorhoede. Jeffrey versterkte vandaag de B, omdat zij niet genoeg spelers hadden en Demi, Klaudio en Mark waren de 1e helft onze wissels. Zeker voor Julia was dit toch wel een bijzonder potje, het was immers tegen haar oude club en ze was dan ook zeer gebrand op een overwinning. Dit was terug te zien aan haar spel: zeer gedreven, vol inzet en de tegenstander constant opzoekend. Er ontspon zich een spannende, maar vaak niet al te hoogstaande wedstrijd, dit was mede het gevolg van de zeer warrige leiding door de scheids van deze ochtend. Iemand die er kennelijk op uit was om z’n eigen show op te voeren i.p.v. leiding te geven aan een groep kinderen! Jammer, maar ook hier moeten we dan mee omgaan en dat deden we gelukkig goed. Gelukkig was de scheidsrechter ook niet partijdig, maar floot naar beide kanten zeer discutabel. Na wel een klein overwicht gehad te hebben en wat mogelijkheden onbenut gelaten te hebben, gingen we met 0-0 de rust in. Na elkaar nog wat moed ingepraat te hebben, gingen we met de overtuiging dat we toch zeker konden winnen van deze tegenstander, beginnen aan de 2e helft. Met Demi in de verdediging, Mark Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

op het middenveld en Klaudio in de voorhoede gingen we weer van start. We zouden proberen wat beter in ons (voetbal) spelletje te komen en vanachter uit wat meer op te bouwen. Dit lukte goed, alleen wilden de kansjes er nog niet gelijk in en toen Klaudio om zeer dubieuze redenen er ook nog eens uitgestuurd werd voor 5 minuten, waren we even de kluts kwijt en kwamen zelfs met 1-0 achter in de 14e minuut. Gelukkig lieten we ons koppie niet hangen en deden we er juist een schepje bovenop. Dat was iets wat we net nodig hadden: we werden feller en brutaler. Dit resulteerde in goed doorgaan van Jord op rechts, die gevloerd werd en zo een penalty versierde die door Angelo feilloos werd binnen geschoten. Z/M had blijkbaar veel gegeven, want ze konden het hoe langer hoe slechter belopen en wij groeiden in de wedstrijd. Toch hadden we de hulp van de scheids nodig om op voorsprong te komen. Het was weer Jord die de bal duidelijk voor iedereen met de hand speelde, tot verrassing van iedereen mocht doorspelen en zo Angelo kon lanceren. Deze liet de keeper kansloos en scoorde zo zijn 2e van de dag! Deze had zijn kruit nog niet helemaal verschoten, want toen Mark hem in de laatste minuut goed aanspeelde, zorgde hij ook nog eens voor de 1-3. Deze wedstrijd leverde wel niet het mooiste voetbalspel op van ons, maar de inzet van de hele ploeg was prima en zo zie je dat je daar soms ook gewoon je wedstrijden mee kunt/moet winnen.

24


Zaterdag 2 november 2013, Dauwendaele C1 - Oostkapelle C1 (1-1) Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Dauwendaele C1 op het programma. Deze tegenstander stond laatste op de ranglijst met nog 0 punten!! Dat moest dus wel even 3 punten op gaan leveren. Blijkbaar stond dit wel erg vast bij veel spelers, want de uitkomst zou even anders zijn. De coaches waarschuwden uiteraard voor onderschatting en gaven ook aan dat Dauwendaele helemaal niet zo’n slecht voetballend team was, gelet ook op de nederlaag die we nog in de voorbereiding leden tegen deze ploeg. We begonnen de wedstrijd met: Klaudio op goal, Xander, Mark, Demi en Jeffrey als verdedigiing, Simon, Kylian en Luuk op het middenveld en Julia, Angelo en Frank in de voorhoede. Rick, Jord, Niels en Corrado begonnen als wissel. Een geheel complete ploeg dus. Vanaf het begin van de wedstrijd kon je merken dat Oostkapelle er wat te gemakkelijk over dacht. We kwamen steeds een stapje te laat, de pasjes waren onnauwkeurig en in de opbouw ging het ook vaak mis. Hierdoor groeide de tegenstander in de wedstrijd en dit beeld zou eigenlijk de hele wedstrijd zo blijven. En toen Klaudio met een uittrap even niet goed oplette en met z’n voet net over de 16-meterlijn kwam, was de scheids wel “erg attent” en gaf meteen een vrije trap op de rand van de zestien. Deze werd hard en hoog in geknald en we stonden zo zelfs achter. We beseften dat er een schepje bovenop moest, deden dit ook wel, maar echt lekker in ons spel kwamen we niet. In de 31e minuut ging Luuk goed door op rechts, knalde hard en laag in en de keeper moest de bal lossen. Julia was heel attent meegelopen en kon de rebound Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

binnentikken: 1-1. Deze stand was ook de ruststand en tijdens de rust was iedereen ervan overtuigd dat dit niet goed was wat we hadden laten zien. Met Rick, Jord, Niels en Corrado als verse krachten in de ploeg zouden we er alles aan doen om het tij te keren. Toch bleek dit niet eenvoudig te gaan. De tegenstander was in de wedstrijd geholpen en geloofde in een goed resultaat, ze gingen de strijd vol aan om hun eerste punt binnen te slepen. En bij ons ging er eigenlijk steeds te veel mis, om Dauwendaele eronder te krijgen. Want afgezien van een paar kansjes voor Niels en Jord en een prima kopbal van Rick uit een corner (die helaas net naast ging), kwamen we niet echt dicht bij hun doel. Dauwendaele kreeg zelf ook nog een paar dotten van kansen, maar ze tikten net naast en 1x kon Demi nog net redding brengen met een uiterste tackle, zodat de tegenstander net niet kon binnentikken. Het bleef dus bij 1-1 en het zou onverdiend zijn geweest als we nog hadden gewonnen. Een les die we er uit kunnen leren is deze: als je de tegenstander in de wedstrijd laat komen en ze gaan geloven in een goed resultaat, dan is het erg lastig om dit in de wedstrijd nog te veranderen. Je moet gewoon fel en geconcentreerd beginnen! Als we dit a.s. zaterdag weer op weten te brengen, volgen goed spel en resultaat vanzelf weer, want we kunnen echt veel beter!

25


Zaterdag 9 november 2013, Oostkapelle C1 – Terneuzense Boys C1 (3-5) Vandaag moesten we tegen Terneuzense Boys C1, een min of meer gelijkwaardige tegenstander, die bij winst wel over ons heen kon gaan op de ranglijst. Iedereen was zich hier van bewust, de concentratie voor de wedstrijd was goed! Helaas ontbraken Jeffrey (afwezig) en Mark (last van een blessure), de rest stond op scherp. We begonnen met Klaudio op doel, Rick, Luuk, Xander en Kylian in de achterhoede, Corrado, Demi en Frank op het middenveld en Julia, Niels en Jord in de voorhoede. Angelo, Simon en Mark begonnen op de bank. Hoe het kwam zullen we nooit weten, maar ondanks onze goede concentratie en warming-up, stonden we al binnen de minuut op een 0-1 achterstand en na 5 minuten stond ook al de 0-2 op het scorebord. Dat was even schrikken: een tegenstander met zoveel fysiek, kracht en snelheid!! Toch lieten we de kopjes niet hangen (prima!), maar we knokten ons met enorm veel inzet en af en toe goed voetbal terug in de wedstrijd. Gaandeweg de 1e helft hadden we de tegenstander steeds beter onder controle en kwamen ook de eerste kansjes voor met name Julia, die op links prima speelde. Jammer dat dit net geen goal opleverde. In de 30e minuut kwam dan toch de aansluitingsgoal van de voet van Angelo, die voorbereidend werk van Julia prima afrondde. Jammer was wel, dat Frank eraf moest met een blessure. Met 1-2 gingen we de rust in en we zagen beslist nog kansen tegen deze ploeg. We zouden scherp aan de 2e helft beginnen en op zoek gaan naar de gelijkmaker. Met

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

Simon nog in de ploeg op het middenveld erbij, gingen we vol goede moed de 2e helft beginnen. Helaas, helaas, de geschiedenis van de 1e helft herhaalde zich: na 5 minuten in de 2e helft had Terneuzense Boys weer 2x gescoord en stonden zo weer achter met 1-4. Maar opnieuw lieten we de kopjes niet hangen en gingen de strijd weer aan. Toen Julia in de zestien werd gevloerd, kregen we terecht een penalty en zorgde Angelo voor de 2-4. Dat gaf de burger weer moed. Met veel inzet en goed voetbal zetten we de tegenstander onder druk en toen Luuk weer eens mee opstoomde, werd hij hard neergehaald en verdiende zo een vrije trap. Deze kwam bij Angelo in de zestien terecht en uit de draai rondde hij af: 3-4 met nog zo’n 10 minuten te spelen. Het kon nog. We zetten nogmaals aan en gingen ook wat meer risico nemen achterin om de gelijkmaker te forceren. Helaas voor ons profiteerde de tegenstander van balverlies van ons en scoorde zo de 3-5, wat ook de eindstand betekende. Als we de eerste 5 minuten van zowel de 1e als de 2e helft af konden knippen, zou er een heel andere eindstand op het scorebord gestaan hebben, alleen waren de feiten n u wat anders. We liepen nu steeds achter de feiten aan en dat kost ontzettend veel kracht. Maar als we leren van onze foutjes, kunnen we ook tegen dit soort tegenstanders nog goede uitslagen verwachten!

26


Zaterdag 16 november 2013, Axel C1 - Oostkapelle C1 (5-0) Vandaag wachtte er weer een topploeg uit onze competitie: uit naar Axel C1, een ploeg die volop in de strijd is om de bovenste plaats. Ondanks het wat mistige weer hadden we toch een voorspoedige reis en kwamen lekker op tijd in Axel aan. Iedereen was er van doordrongen dat het geen makkie zou worden en de concentratie voor de wedstrijd was er. Helaas konden we geen beroep doen op de geblesseerde Jord en Mark, maar de rest van de ploeg was compleet, dus er waren nog steeds 2 wissels. We startten met Niels op goal, Xander, Luuk, Jeffrey en Demi in de verdediging, Rick, Simon en Corrado op het middenveld en Angelo, Kylian en Frank in de voorhoede. Al snel bleek wat de tegenstander van plan was, nl. snel en agressief druk zetten. Dit deden ze goed met het hele team, zodat er moeilijk onderuit te voetballen was voor ons. We hadden al na 20 seconden achter kunnen staan, maar met kunst en vliegwerk werd ons doel schoon gehouden. Toch kwam na 10 minuten de achterstand toen een door Niels weggetrapte bal in 1 keer hard en hoog over onze keeper werd ingeschoten. We hadden weinig in te brengen en toen Axel na zo’n 20 minuten een doeltrap van ons onderschepte was het weer raak: 2-0 en dikverdiend! Het lag niet aan onze inzet, maar deze ploeg speelde gewoon erg goed en fanatiek,

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

zodat we niet aan ons eigen voetbalspelletje toekwamen. Zo maakten ze nog voor de rust 3-0 en 4-0 en gingen dus vrij kansloos de rust in. In de rust afgesproken dat we toch zouden proberen wat meer op te bouwen, zodat we zelf ook eens aan voetballen toe zouden komen. Gewoon een goede 2e helft neerzetten, zodat we toch met een goed gevoel naar de volgende wedstrijd toe konden leven. Met nog wat omzettingen en Julia en Klaudio in de ploeg, begonnen we aan de 2e helft. Demi was verhuisd naar de voorstoppers positie, maar ze kwam nu een nog grotere en snellere speler tegen dan in de 1e helft. Gelukkig had deze speler zijn vizier niet zo op scherp, want na verschillende prima acties ontbrak het bij hem nog al eens aan een goede afwerking. Axel scoorde nog 1x in de 2e helft en ook wij kwamen af en toe aan wat aanvallen toe. Het resulteerde in 1 goede kans voor Angelo na een prima aanval en voorzet over links door Julia, maar jammer genoeg ging Angelo’s inzet net naast. Al met al toch een bevredigende 2e helft, tegen een uitstekende tegenstander vandaag, die gewoon een maatje te groot was. Als we a.s. zaterdag de draad van de 2e helft direct vanaf het begin weten op te pakken, dan moet er een goed resultaat inzitten tegen Oostburg.

27


Zaterdag 23 november 2013, Oostkapelle C1 – Oostburg C1 (3-3) Vandaag konden we aan de bak tegen Oostburg C1, weer een tegenstander die meedoet in de (sub)top. Iedereen was er van overtuigd dat we iets neer moesten zetten om de wat mindere wedstrijden van de afgelopen weken te kunnen vergeten. Omdat Niels vandaag met de B mee moest, ging Klaudio weer op goal, Mark was helaas nog geblesseerd, zo hadden we vandaag een selectie van 13 heren en dames. De achterhoede werd gevormd door Rick, Luuk, Kylian en Xander, op het middenveld stonden Jeffrey, Corrado en Simon en de voorhoede werd gevormd door Jord, Angelo en Julia. Demi en Frank begonnen vandaag als wissel. De wedstrijd begon gelijk fel van beide kanten, zowel Oostkapelle als Oostburg koos vol voor de aanval als zij daartoe de kans kreeg. Het werd wel duidelijk dat de aanval van Oostburg de gevaarlijkste linie was van dit team. Wilden we wat halen tegen deze ploeg, dan moesten we zelf ook aan aanvallen toekomen en dat deden we dan ook, af en toe met prima voetbal en weer eens de opbouw van achteruit. Dit resulteerde in de 5e minuut in een vrije trap die door Rick genomen werd en in de zestien werd gelegd. De bal kwam hoog voor de voeten van Jord, die zich niet bedacht en ineens uithaalde. Zijn bal dreigde naast te gaan, maar werd vlak voor de goal van richting veranderd door een Oostburg-speler, waardoor de keeper op slag kansloos werd:1-0. Dat gaf de burger moed! Oostburg liet het er niet bij zitten en knokte zich terug in de wedstrijd. Toen wij in 9e minuut de bal niet lekker weg kregen, profiteerde Oostburg met een hard en laag schot in de verre hoek: 11. Er ontspon zich een prima wedstrijd, Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

waarin beide ploegen kansen afdwongen en de keepers zich ook van hun beste kant lieten zien. In de 15e minuut werd Jord prima diep gestuurd en deze stoomde goed door tot in de zestien. Net binnen de lijnen werd hij aangetikt en de prima leidende scheidsrechter Jos Staps gaf een penalty. Angelo ging erachter staan en benutte deze buitenkans: 2-1. Weer knokte Oostburg goed en fel terug en dat leidde in de 18e minuut tot weer een gelijkmaker: 2-2. Dit was tevens de ruststand en we gebruikten de rust om even bij te komen en tactisch weer wat puntjes op de i te zetten. Met Frank in de ploeg voor Jord en Demi voor Corrado gingen we de 2e helft in. Er ontspon zich weer een prima voetbalgevecht met 2 teams die alles gaven en niets cadeau gaven. Dit leidde in de 18e minuut tot een harde overtreding op Kylian, die weer eens prima opkwam en door dreigde te breken. Een 10-minuten straf en een vrije trap was het gevolg. De bal kwam tot bij Angelo en deze tekende zijn tweede van de dag aan: 3-2. Maar nog was de buit niet binnen, want Oostburg zette alles op alles om toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Dit lukte, toen zij in de 26e minuut dwars door het centrum konden opstomen en Klaudio kansloos lieten: 3-3. Bij ons was de pijp een eind leeg en Oostburg leek op het eind nog wat over te hebben. Even leek het erop dat zij nog de winnende gingen scoren, want Jeffrey liet een aanvaller van Oostburg nog een keer aan de bal komen, zodat deze een grote kans kreeg. Gelukkig redde Klaudio ons op een prima manier en bleef de 3-3 op het bord staan.

28


Zaterdag 7 december 2013, Oostburg C1 - Oostkapelle C1 (6-1) Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat een bizarre wedstrijd was dit! We speelden misschien wel onze beste (1e) helft van deze competitie en meteen ook gevolgd door misschien wel de slechtste (2e) helft! Na een verre reis kwamen we op tijd in Oostburg aan, jammer alleen dat Simon onderweg (wagen)ziek was geworden en te beroerd was om mee te spelen. Ook Frank en Jeffrey waren afwezig en Corrado had nog dusdanig last van de luchtwegen, dat meespelen eigenlijk ook niet verantwoord was. Gelukkig wilden Jeffrey Scheunhage en Stephan Geissler mee om te open gekomen plaatsen op te vullen. Mannen, bedankt hiervoor. Zo begonnen we met Klaudio op goal, Rick, Sander, Kylian en Demi vormden de verdediging, Jeffrey S., Niels en Luuk op het middenveld en Julia, Angelo en Jord vormden de aanval. Wat we te zien kregen, was een bijzonder goed en fel spelend Oostkapelle, dat liet zien voetballend gewoon beter te zijn dan deze ploeg uit de top van de ranglijst. Oostburg had eigenlijk niets in te brengen en werd bij tijd en wijle gewoon weggespeeld. De ene prima aanval volgde op de andere, alleen gingen we nog niet al te best met de kansen om. Zo kregen we in de 14e/15e minuut 3 grote kansen, maar keer op keer ging de bal net naast of werd gestopt door de prima keeper van Oostburg. Tot in de 20e minuut: de uitstekend spelende Jeffrey gaf een schitterende pass op Angelo die vol doortrok en scherp voorgaf. Jord was op tijd naar binnen gekomen en rondde fraai af: 0-1 eindelijk! Zo ging het nog even door, tot de 25e minuut. Er werd onnodig een corner weg

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

gegeven en de afgeslagen bal werd opgevangen door een speler van Oostburg, die alle tijd kreeg om uit te halen. Hij deed dit dan ook feilloos en zo stond het weer 1-1. Dit werd tevens de ruststand. In de rust waren we er allemaal van overtuigd dat we prima speelden en eigenlijk met 3 of 4-1 voor hadden moeten staan. Zo doorgaan en niets weggeven, dan moest het hier zeker goed komen. Hoe anders zou het aflopen. Na deze prima 1e helft volgde een aller belabberdste 2e helft. Alles wat we in de 1e helft goed deden, deden we fout in de 2e helft. Het was niet eens dat Oostburg zo veel beter was dan voor de rust, wij gaven echt alles weg wat er weg te geven viel. Zo viel de 2-1 na 5 minuten, na balverlies op het middenveld gevolgd door een slechte omschakeling. De 3-1 kwam vlak hierna, toen wij een ingooi hadden ter hoogte van de middenlijn en 5 seconden later de bal achter Klaudio lag! Weer 2 minuten later kon Oostburg vrij doorkomen en ongehinderd de 4-1 maken. In de 24e minuut volgde nog een makkelijk gegeven penalty, die gelukkig gemist werd, maar een goeie minuut later lag de bal alweer achter Klaudio na balverlies. Dat het ook nog 6-1 werd, was eigenlijk alleen nog belangrijk voor de statistieken. Na afloop was de kater dan ook groot, begrijpelijk. We moeten met z’n allen achterhalen waar de oorzaken liggen van deze terugval en dan weer voortborduren op die prima 1e helft, want dat moet je ook niet vergeten! Toen lieten we zien dat we het konden en dat moeten we de volgende wedstrijd, thuis tegen Philippine dan een hele wedstrijd laten zien.

29


30

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


31

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Wedstrijdverslagen C2 pupillen Woensdag 11 september 2013, SSV C2 – Oostkapelle C2 (4–1) Woensdag stond de eerste bekerwedstrijd van de C2 op het programma. We speelden in Goes tegen SSV C2. Eigenlijk zou deze wedstrijd thuis worden gespeeld, maar werd in eerste instantie afgelast. Jord en Luuk gingen met ons mee, omdat Quinty, Leon en Bas afwezig waren. De spelers van SSV waren groter en fysiek sterker dan ons, maar daar hebben we ons niet door laten afschrikken. We merkten gelijk dat ze sterker waren, want na 7 minuten scoorde SSV 1-0 en na 22 minuten de 2-0. Na deze 2 doelpunten zijn we steeds beter gaan voetballen en scoorde Sterre door een fout van de keeper 2-1. In de rust hadden we nog hoop om de wedstrijd te winnen en gingen er ook voor, maar opnieuw bewees SSV dat zij sterker waren. Ongeveer 5 minuten na de rust werd er weer gescoord; 3-1 en na 12 minuten scoorden ze weer, 4-1. Hierna kregen wij ook wat kansen en SSV ook, maar die hebben we beiden niet benut. Jammer dat we hebben verloren, zeker omdat we goed hebben gespeeld. 32

Zaterdag 5 oktober 2013, Oostkapelle C2 0- Zeel. M’burg C6 (5-4) 5 oktober 2013 het is mooi weer en het fluitsignaal klinkt de wedstrijd Oostkapelle C2g tegen Zeelandia Middelburg C6. In het begin ging het gelijk op maar dan scoort Jeffrey de eerste goal voor Oostkapelle. En niet veel later wordt ook de 2e goal voor Oostkapelle gescoord. Maar dan komt de tegenstander terug en scoren zij de 2-1. Dit was het einde van de eerste helft. In de tweede helft gaat het gelijk op Oostkapelle scoorde nog twee doelpunten er bij, maar ook Zeelandia Middelburg speelt goed en scoort er zelfs drie doelpunten en zo blijft het tot de laatste minuut 4-4 het is spannend, maar in de laatste minuut scoort toch bas de laatste goal dus we waren heel blij. Pim

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Zaterdag 12 oktober 2013, Oostkapelle C2 – Walcheren C3 (8-2) Zaterdagochtend hebben we weer een wedstrijd gespeeld. Dit keer voor de beker. Het was een leuke wedstrijd. We begonnen de wedstrijd met een lekkere warming-up. Deze wedstrijd stond Twan op goal en Daimen eerste helft wissel. De wedstrijd begon. Het begon niet zo heel lekker. We kregen een paar ballen in ons strafschopgebied, maar we counterden daarna en Pim schoot de 1-0 in de goal. Het ging lekker door. Cas schoot er daarna nog één in, een 2-0 voorsprong. Helaas kwam Walcheren door en schoten hun er één in: 2-1. Maar kwam de bal weer bij Pim en hij hoste hem er lekker in 3-1. 2e helft werd de laatste man Stephan gewisseld voor Daimen. In de tweede helft werd er veel meer gescoord. Wij hadden er in deze nog eens vijf erin geschoten. Cas knalde de 4-1 erin en daarna knalde hij gelijk de 5-1 erin. En Leon dacht dat kan ik ook dus hij schoot er ook nog lekker één in: 6-1. Helaas, Walcheren kreeg enig benul dat ze achter stonden en ze schoten er daarom nog even één in: 6-2. Maar gelukkig zetten Pim dat weer even recht: 7-2. Cas schoot er ook nog even één in, 8-2 is uiteindelijk de eindstand. Tom

33

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


34

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Wedstrijdverslag D1 pupillen Zaterdag 21 september 2013, Walcheren D3 – Oostkapelle D1 (1-8) De aftrap was nog maar net genomen door Oostkapelle - deze verslaggever had z’n pen nog niet eens gepakt - wanneer Nicolas bij de 2e aanval vanaf de 20m met een schot over de keeper heen scoorde (01). Walcheren liet zich echter hier niet van afschrikken en komt diverse malen dicht bij ons doel waarbij Rens diverse ballen uit het net weet te houden.

af. Rens weet ook nu weer de bal uit het net te houden. In de 20e minuut volgt vanaf het middenveld een aanval van Oostkapelle over de linker zijde met een schot op goal. In de rebound wordt Bas gevloerd in de 16m en een penalty volgt. Bas neemt de penalty en scoort! (0-3). 23e minuut. Bas heeft nu de smaak goed te pakken en pingelt vanaf de 30m door de verdediging heen en speelt daarna de keeper uit en scoort! (0-4). Nicolas denkt: “Dat kan ik ook!”, en staat een minuut later ook alleen voor de keeper en het is weer raak (0-5)!

Foto: Andrea maakt het de tegenstander lastig.

In de 10e min krijgt Oostkapelle een vrije trap buiten, maar het schot wordt niet goed gestopt en Nicolas weet hiervan te profiteren en scoort vanuit de 16m (0-2). Walcheren blijft de aanval opzoeken en krijgt weet een corner te forceren maar onze verdediging en Rens weten dit goed af te slaan. Een volgende aanval wordt ingezet door Bas over de rechter kant, een voorzet en schot volgt maar wordt deels gestopt waarna ook Oostkapelle een corner mag nemen. Walcheren gaat daarop weer in de aanval en komen regelmatig vanaf de middellijn op ons doel Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

Nicolas vervolgt met een solo actie vanaf de middellijn en geeft bij de 16m een voorzet op Bas maar deze raakt vervolgens de rechter doelpaal. In de 26e minuut wordt Didier neergehaald in het strafschopgebied en de scheidsrechter geeft een Penalty. Didier blijft koel en tikt hem netjes in (6-0). In de laatste minuut van de 1e helft gaat het bijna nog fout doordat een scheidsrechtersbal niet goed wordt begrepen door Oostkapelle. De bal wordt door Walcheren teruggegeven aan Oostkapelle maar pakt deze niet op. De spits van Walcheren wacht echter geen seconde, pikt de bal op en gaat onze keeper af. Een schot volgt maar gaat naast. De verslaggever vraagt zich af of de

35


meiden ook nog in de aanval gaan en hoopt dat de jongens in de 2e helft de bal wat meer gaan overspelen.

actie naar de goal en het is weer raak (7-0)!

Na de tactische bespreking in de kleedkamer worden diverse positiewisselingen doorgevoerd door de coach. Zowel de tegenstander als de verslaggever moet hier even aan wennen. Meteen is de nieuwe tactiek duidelijk bij een van de eerste aanvallen van Oostkapelle. Tessa wordt aangespeeld en geeft vanaf de 16m een schot op doel. Helaas gaat de bal net over de lat. De tweede helft gaat deels gelijk op met over en weer aanvallen. De meiden zijn lekker bezig en zo zien we een ingooi van Andrea op Nicolas een aanval van Bas met schot op de keeper die niet goed wordt stopt, waarna Tessa het ze in de rebound nog moeilijk maakt.

Foto: Nicolas op weg naar het doel.

Walcheren blijft echter goed aanvallen en komt heel dicht bij het eerste doelpunt als een aanval over links tot aan de achterlijn komt. Een schot volgt en Rens ziet de bal langs de het doel en achterlijn rollen. Gelukkig was er geen aanvaller die de bal kon intikken! Rens moet echter hierna nog enkele malen in actie komen om een doelpunt te voorkomen.

Foto: Bas op weg naar de 16m.

In de 12 minuut schiet Tessa op doel maar deze wordt niet goed gestopt waardoor Bas in de rebound een kans krijgt maar helaas over schiet. Walcheren gaat daarna direct weer in de aanval en onze verdediging is even de weg kwijt waardoor Rens tegenover de aanvaller komt te staan en in actie moet komen. Een mooie redding volgt. Nicolas pakt kort hierna de bal op vanaf de 30m en gaat in een solo

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

Foto: Andrea en Mark moeten aan de bak om deze aanval af te slaan.

Tessa zet hierna de aanval weer in en geeft in de 16m een voorzet op Bas maar de keeper kan de bal net onderscheppen. Daarna volgt weer een aanval via Tessa en Andrea met uiteindelijk een voorzet op Bas. Bas ziet de vrije ruimte en probeer met een lobje te scoren (of een schot?).

36


Helaas gaat de bal ver over het doel. In de 20e minuut is het, na een solo actie over het halve veld, weer raak en schiet Nicolas de bal langs de keeper (0-8). Er wordt wel steeds beter samengespeeld en wat blijkt uit een ingooi van Mirre op Bas die de bal afgeeft aan Nicolas waarna Tessa de aanval eindigt met een schot op doel.

In de 27e minuut volgt een aanval van Walcheren die wordt afgestopt door de verdediging maar geeft hierbij wel een corner weg op rechts. De corner wordt genomen en de bal gaat net over Rens heen (wordt nog net aangetikt) waarna een van de aanvallers de bal achter Rens langs tussen de palen schiet (1-8). Nu wordt het toch nog spannend zo in die laatste minuten! Een laatste aanval van Oostkapelle wordt ingeleid door Bas en komt voor het doel in de 16m. Tessa en Andrea zijn niet bereikbaar en de aanval wordt afgeslagen. Het fluitsignaal volgt en Oostkapelle heeft gewonnen.

37

Foto: Bas in duel na ingooi van Andrea.

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Wedstrijdverslagen E1 pupillen Zaterdag 8 september 2013, SKNWK E1 – Oostkapelle E1 (0-6) Vol goede moed vertrokken we voor deze bekerwedstrijd naar Nieuwerkerk. Iedereen was aanwezig en we hadden er echt zin in! Onze opstelling: Stijn op goal. Lars, Duco en Pepijn in de verdediging. Owen, Mathias en Mart-Jan in de aanval. We gingen wat onwennig van start, het leek wel of we nog niet goed uitgeslapen waren. In het begin leek het een spannende wedstrijd te worden tegen een gelijkwaardige tegenstander. Door mooi samenspel tussen de aanvallers wist Owen de 0-1 te scoren. Vlak daarna bijna een tweede doelpunt, maar dat feest ging nog even niet door. Toch nog voor de rust een tweede doelpunt voor Oostkapelle, wat

wordt er in de voorhoede goed samen gespeeld! In de rust bleek dat we al best moe waren dus de tip was om nóg meer over te spelen zodat we minder hoeven te lopen. Dit bleek weer een gouden tip, want in de eerste minuut na de rust werd de 0-3 gescoord. Toen waren we echt goed op gang want Mart-Jan, Owen en Mathias maakten er een doelpuntenfeest van zodat de eindstand 0-6 werd! Knap ook van Lars, Duco, Pepijn en Stijn dat ze geen enkel tegendoelpunt weggegeven hebben. Goed gewerkt met z’n allen. Dit geeft vertrouwen voor de competitie, die a.s. dinsdag voor ons begint. Succes!

Dinsdag 17 september 2013, Oostkapelle E1 – Nieuwland E1 Vandaag moet onze E1 tegen de E1 van Nieuwland. Op verzoek van de tegenstander spelen we deze wedstrijd op een dinsdag. Gelukkig regende het vandaag ook weer, maar niet zo hard als de vorige week in Domburg! Na de warming-up begonnen we onder de leiding van Jochem aan deze wedstrijd. De jongens en het meisje van de tegenstander zijn allemaal best groot, we zijn wat onder de indruk en voor we het beseffen staan we 0-1 achter. Ook de 0-2

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

en de 0-3 volgen snel, dit team is een maatje te groot voor ons. Met 0-8 gingen we in de rust naar de kleedkamer om het wel verdiende bekertje siroop. Na de rust weer het veld op om de eer proberen te redden met een tegentreffer. Maar wat we ook proberen, het wilde vandaag niet lukken. We hadden wel een paar ballen op de lat, de paal en net naast, maar die tellen niet. Na de penalty's lekker warm gedoucht en deze wedstrijd nu snel proberen te vergeten.

38


Zaterdag 28 september 2013, Noormannen E1 - Oostkapelle E1 (4-4) Vandaag staat de eerste wedstrijd in de nieuwe poule op het programma. Ook het weer lijkt een nieuwe start te maken want voor het eerst dit seizoen regent het niet, het is zelfs zonnig. De jongens hebben er allemaal echt zin in! We starten met dezelfde opstelling als in de eerste wedstrijden. Huib, die ons vanuit de E2 vanmorgen komt versterken, start als wissel. In de beginfase houden de ploegen elkaar goed in evenwicht maar langzamerhand krijgen de Noormannen toch een overwicht. Ondanks enkele knappe reddingen van Stijn kan niet worden voorkomen dat het 1-0 en vlak daarna 2-0 wordt. Oostkapelle laat dit echter niet op zich zitten en na een knappe actie van Mart-Jan wordt het 2-1. Het doelpunt doet Oostkapelle opveren maar door een snelle counter weten de

Noormannen 3-1 te scoren. Een tegenvaller maar Oostkapelle herpakt zich snel en Owen weet er kort daarop 3-2 van te maken. Met deze stand op het scorebord wordt de kleedkamer opgezocht. In de 2e helft pakt Oostkapelle snel het initiatief maar de Noormannen pakken dit snel over en scoren: 4-2. Het lijkt wel dat elk doelpunt van de Noormannen Oostkapelle extra kracht geeft. Collectief worden de schouders er onder gezet. Er wordt scherper op de bal gespeeld, goed overgespeeld en de druk op de Noormannen wordt opgevoerd. Een aantal kansen worden gemist maar de aanhouder wint. Mart-Jan scoort de 4-3 en vlak voor het eindsignaal de verdiende gelijkmaker: 4-4! Jongens, bedankt voor deze prachtige wedstrijd!

Zaterdag 5 oktober 2013, Oostkapelle E1 – MZVC E1 (8-4) Een mooie dag om te voetballen. Om 8:30 was het gras nog nat van de dauw en iedereen maar net wakker. Coach Martin had er zin in en stond om 8:30 al in T-shirt te coachen. Sara was vandaag de gast uit de E2. Ze begon fel, jaagde de bal af en had de eerste kans. De rest van Oostkapelle moest nog wakker worden. Toch kwam Oostkapelle op voorsprong door Matthias na een goede assist van Duco. MZVC was feller. Uit een hoekschop werd de 1-1 gemaakt en in de korte hoek werd kort daarna de 1-2 gescoord. MZVC was beter en scoorde ook de 1-3. Na een onderschepte pass, soleerde Mart-Jan en scoorde de 2-3. Na rust kwam Oostkapelle frisser uit de startblokken. Owen scoorde

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

met een afstandsschot de 3-3. Vanuit een bijna onmogelijke hoek nam echter MZVC in de vijfde minuut van de tweede helft de leiding weer over met 3-4. Daarna was het Oostkapelle wat de klok sloeg en binnen 3 minuten had Oostkapelle drie doelpunten extra (2 keer Owen en 1 keer Mart- Jan). Stijn had weinig meer te doen want in de verdediging heerste Matthias, Pepijn, Lars en Duco. Voorin kreeg Sara nog kansen. Mart-Jan raakte nog twee keer de paal. Owen en Mart-Jan verhoogden uiteindelijk de score nog naar 8-4. Een lekkere tweede helft. De penalty’s werden door allebei de ploegen goed ingeschoten. Twaalf doelpunten, een zonnetje en nog gewonnen ook!

39


Zaterdag 12 oktober 2013, SVD/VVV E1 - VVO E1 (12-6) Vrijdagavond hebben de meeste nog een wedstrijd gespeeld (in de regen) zodat de B-junioren konden oefenen voor scheidsrechter. Ik vermoed dat 2 wedstrijden binnen 16 uur zeker heeft meegespeeld en natuurlijk ook de tegenstander die veelal net iets beter was. Het was gelukkig weer droog en al om 8 uur vertrokken we naar Driewegen (ergens diep in de zak van Zuid Beveland). Duco had iets last van de reis gehad, mogelijk door de vele bochten in de weg. Maar eenmaal aangekomen knapte Duco al snel weer op. Het zonnetje scheen lekker, het gras was nog wel wat nat en met Stijn op het doel, Duco, Lars en Pepijn in de achterste linie en Matthias, Owen en Mart-Jan in de voorste linie. En natuurlijk Jay die begon als wissel. Het was als snel 1-0, 2-0 en 3-0, maar ik zag dat jullie goed bleven voetballen en ook kansen kregen.

Halverwege de 1e helft was het 3-1 door Mart-Jan. Maar direct na de aftrap scoorde SVD/VVV al de 4-1. Wel op blijven letten, jongens. Ondanks de kansen voor ons en ook voor de tegenstander werd er niet meer gescoord, met 4-1 de rust in. De verslaggever moest terug naar Oostkapelle om leiding te geven bij de C2. Maar uit zeer betrouwbare bron heb ik vernomen dat jullie nog beter gespeeld hebben dan de 1e helft. Met goed voetballen en goed naar elkaar overspelen en niet te vergeten goed verdedigen en goed keeperswerk hebben jullie met z'n allen kranig weerstand geboden aan de grote en sterke tegenstander. Het werd zelf nog even spannend nadat Duco, Owen, Duco en Mart-Jan snel na elkaar een doelpunt maakte. De eindstand is uiteindelijk 12-6 geworden. Volgende keer beter, heel goed gespeeld.

Zaterdag 19 oktober 2013, Oostkapelle E1 – Colijnplaatse Boys E1 (11-1) Voor vandaag staat de bekerwedstrijd tegen Colijnplaatse Boys E1 op het programma, we spelen deze wedstrijd thuis. Matthias is een weekendje weg en wordt voor deze wedstrijd vervangen door Mirre. Verder is iedereen aanwezig. Na de bespreking van de opstelling in de kleedkamer gaan de jongens warm lopen en een balletje trappen. Op het moment dat de tegenstander het veld op komt blijkt dat zij ook in gele shirts spelen. Martin is hierop snel andere shirts gaan halen. Deze blauwe shirts ontlokte de jongens de reactie “Pff, we lijken nu wel Seroos!” Met frisse tegenzin werden de shirts toch maar aangetrokken en in een compleet blauw tenue waren ze klaar voor

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

de wedstrijd! Direct na de aftrap nam Oostkapelle gelijk het initiatief en binnen een minuut wist Owen de score al te openen, 1-0. De tegenstander herpakte zich en de ploegen waren gedurende het eerste kwartier behoorlijk aan elkaar gewaagd. De verdediging kon echter redelijk probleemloos elke aanval van Colijnplaatse Boys opvangen. Na een uitbraak bracht een afstandsschot van Duco de keeper in de problemen en doordat Colijnsplaat de bal niet goed kon uitverdedigen wist Mart-Jan er 2-0 van te maken. Snel daarna werd het wederom door Mart-Jan 3-0. Met deze stand op het scorebord werd de kleedkamer opgezocht.

40


Oostkapelle herhaalde de vliegende start van de eerste helft, binnen 10 seconden had Owen er 4-0 van gemaakt. De jongens kregen de smaak nu goed te pakken. De verdediging Stijn, Lars, Pepijn en Mirre wisten de voorhoedespelers Duco, Owen en Mart-Jan met goed overspel goed te vinden en de score liep snel op naar 10-0. Ondanks de vele tegendoelpunten bleef Colijnplaatse Boys goed en sportief

voetballen en gingen ze niet bij de pakken neer zitten. Gebruikmakend van een moment van onoplettendheid wisten ze de eer nog te redden: 10-1. Niet snel daarna kon Duco de eindstand bepalen op 11-1. Na de strafschoppen ging de blauwe brigade van Oostkapelle nog even de op foto en daarna werd met een voldaan gevoel de kleedkamer opgezocht.

41

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014


Zaterdag 26 oktober 2013, RCS E3 - Oostkapelle E1 (8-3) Het was lekker voetbalweer en we hadden er best zin in. Huib kwam ons team versterkten vanuit de E2. Stijn stond op goal, in de verdediging Lars, Pepijn, Duco. Middenveld Matthias, Huib en in de aanval Mart-Jan en Owen. Het was vrij snel duidelijk dat dit moeilijk ging worden. Lars z’n veter was open gegaan en hij werd er even uitgehaald om deze vast te maken. Hierdoor kwamen we achterin in de problemen. Binnen een paar minuten stonden we met 4-0 achter! RCS had een paar snelle aanvallers en daar hadden we geen antwoord op. Er kwam bij dat we niet echt fel voetbalden, waren te afwachtend wat steeds afgestraft werd. Gelukkig hadden we Stijn nog die veel ballen uit de goal viste. De paal stond ook

in de weg voor ons want zowel Mart-Jan als Owen schoten hier tegenaan. Gelukkig kreeg Mart-Jan het nog voor elkaar om in elk geval de eer te redden en een tegengoal te maken. Ruststand was 4-1. In de rust werden er ongetwijfeld door de leiders nuttige tips gegeven maar toch ging het doelpuntenfestijn voor RCS door. Toch werden we niet helemaal weggespeeld, want Mart-Jan schoot nog een keer vlak naast de goal en vlak daarna scoorden we 7-2 na mooi overspel van Huib, Duco en Mart-Jan. Ook een corner van Owen werd door Mart-Jan in de goal gelopen zodat de eindstand 8-3 werd. Geen super wedstrijd van onze kant, we waren wat te makkelijk. Dus, jongens, volgende keer gaan we er weer tegenaan!

Zaterdag 16 november 2013, MZVC E1 - Oostkapelle E1 (3-8) Vandaag staat de uitwedstrijd tegen MZVC E1 op het programma. Met een complete selectie, vandaag aangevuld met Andrea vanuit de D, zijn we net over acht uur door een mistig landschap richting Middelburg vertrokken. Na even zoeken de juiste kleedkamer gevonden en daarna zijn de mannen zich goed warm gaan lopen op het veld. Er wordt weer in de vaste opstelling gestart, Andrea begint als wissel. Na de aftrap krijgt Oostkapelle al snel een overwicht op het veld en worden er een paar schoten op het doel van MZVC afgevuurd. De nauwkeurigheid ontbrak helaas nog wat, het leverde dan ook nog geen doelpunten op. De druk werd nog wat verder opgevoerd en hierdoor kon al snel de 0-1 worden gescoord door MartJan. Snel daarna schoot Matthias de 0-2 Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

binnen. Door goed over te spelen kwam Mart-Jan weer goed vrij voor de goal: 0-3! MZCV liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. Met hun 3 wissels hadden ze de mogelijkheid om het team wat om te gooien en wat sterkere spelers op te stellen. De nieuw ingebrachte spelers zetten een mooie counteraanval op waar de verdedigers Pepijn, Lars en Duco even niet op gerekend hadden, dit resulteerde in een mooie tegengoal: 1-3. Nog nauwelijks hiervan bekomen werd het al 2-3. Wakker geschud konden we deze stand houden tot het fluitsignaal voor de rust. Na de rust nam MZVC direct weer het initiatief en we ontsnapten ternauwernood aan de gelijkmaker. De hierop volgende tegenaanval van

42


Oostkapelle resulteerde in een corner, Owen nam deze met zoveel effect dat de bal zo het doel indraaide: 2-4. Bij de volgende aanval van MZVC was het even een rommeltje voor onze goal, Mart-Jan kreeg de bal wat ongelukkig op de voet en schoot de bal in het eigen doel, 3-4. Daarna was het Oostkapelle die het spel dicteerde. Duco, Lars en Peppijn wisten de aanvallers van MZVC dermate goed af te stoppen dat zij geen kans meer kregen.

Vanuit de verdediging werden de aanvallers telkens weer met goed passes in stelling gebracht. Gebrand om het eigen doelpunt weer ongedaan te maken was het Mart-Jan die zorgde voor de 3-5 en de 3-6. Met fraai overspel tussen Matthias, Mart-Jan en Andrea kon Owen met nog 2 doelpunten de eindstand op 3-8 bepalen. Een mooie prestatie van het gehele team en een verdiende overwinning!

Zaterdag 23 november 2013, Oostkapelle E1 - RCS E3 (9-8) Zaterdag 23 november speelde de E1 de thuiswedstrijd tegen RCS E3. Omdat vandaag leider Wim niet aanwezig kon zijn, mocht ik (Marc) leider Martin helpen. Om 8:15 uur meldde ik mij en begonnen we met het neerzetten van de doeltjes. Aangezien E2 ook thuis speelde hebben wij meteen ook de doeltjes voor onze vrouwelijke collega’s van de E2 (Froukje en Ellen) neergezet. Dat werd natuurlijk zeer gewaardeerd. De vorige wedstrijd tegen RCS werd verloren, maar het was een mooie zaterdag en iedereen had er zin in, dus zou het nu thuis wel lukken? De start was van RCS beter en door een paar slordigheden (waren we eigenlijk wel echt wakker?) kwam RCS op voorsprong. Gelukkig herpakte we onszelf en gingen beter voetballen. Vanuit een dichte verdediging gingen we steeds vaker richting het doel

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

van RCS. En ook wij wisten het doel te vinden. Zowel het spel ging gelijk op als ook de doelpunten. Soms stond RCS een puntje voor en dan stonden wij weer een puntje voor. Tegen het einde van de wedstrijd werd het steeds spannender. Gelukkig wisten wij de 8-7 te scoren, maar RCS kwam alweer en het werd 8-8. Nog een paar minuten. Gelukkig werd de aanval van RCS nu afgestopt, maar ook onze aanval lukte niet. Hoeveel spanning kan een leider (en publiek) hebben? Het spel ging op en neer zonder dat er een doelpunt kwam. Maar daar brak Oostkapelle uit en maakte de 9-8. RCS probeerde nog wel, maar de verdediging bleef dicht. En toen was het tijd. Een grote ontlading van blijdschap. Prachtig gedaan mannen en Esmee. De werklust is beloond.

43


Zaterdag 7 december 2013, Jong Ambon E1 - Oostkapelle E1 (7-3) Net zoals vorige week stond er een wedstrijd tegen Jong Ambon op het programma, deze keer moesten we bij hun op bezoek. Indien Jong Ambon deze wedstrijd zou winnen, dan zijn ze vandaag kampioen. Hoewel we vorige week van Jong Ambon hadden verloren waren we zeker niet van plan om ze zo maar kampioen te laten worden. Zeker in de tweede helft van de vorige wedstrijd hadden we laten zien dat we ze goed partij kunnen bieden. Na een peptalk in de kleedkamer zijn we in de vaste opstelling van start gegaan: Stein op goal, de achterhoede Lars, Duco en Pepijn, de voorhoede Mart-Jan, Matthias en Owen. De vanuit de E2 overgekomen Sarah startte als wisselspeler. Aangemoedigd door alle meegekomen ouders waren ze klaar voor de wedstrijd. Direct na het fluitsignaal pakte Jong Ambon het initiatief en werd gevaarlijk voor ons goal. Een hoekschop werd fraai doorgekopt: 1-0 voor Jong Ambon. Onze jongens laten zich hierdoor niet uit het veld slaan en kregen direct daarop een aantal kansen door snelle counters, MartJan benutte er hiervan eentje en de stand

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

was weer in evenwicht, 1-1. Door goede acties en een beetje geluk liep Jong Ambon uit naar 3-1. Oostkapelle scoorde daarna via Mart-Jan 3-2. Vlak voor rust maakte Jong Ambon nog een treffer en met 4-2 op het scorebord werd de kleedkamer opgezocht. Gezien het scoreverloop kan het in de tweede helft nog alle kanten op. De start van de tweede helft was ook weer voor Jong Ambon, uit een door een vage reden gegeven indirecte vrije schop wist Jong Ambon 5-2 te scoren. Vanwege het geblesseerd uitvallen van Duco kon er door ons niet meer gewisseld worden. Jong Ambon, met 2 wisselspelers, kon hierdoor uitlopen naar 6-2. Door een goede aanval van Oostkapelle maakte Owen er nog 6-3 van. Vlak voor het eindsignaal scoorde Jong Ambon nog 7-3. Als je alles hebt gegeven tegen een betere ploeg kun je met opgeheven hoofd het veld verlaten, ondanks de verloren wedstrijd! We hebben ons zeer zeker niet laten wegspelen! Door deze uitslag is Jong Ambon dus wel kampioen geworden, gefeliciteerd!

44


Wedstrijdverslagen E2 pupillen Aan het begin van het seizoen bestond de E2 uit 5 jongens en 3 meisjes, te weten: Jay Groenendijk, Huib Schipper, Mischa van Tilborgh, Patrick Scheunhage, Dico de Korte, Britt Smink, Indira Maljaars en Sarah Capelle. Na één wedstrijd gespeeld te hebben kwam Sam Steppe uit Domburg ons team versterken. Het was een groep die nog nooit met elkaar had gevoetbald, dus was het even aftasten wie waar kon spelen. Het bleek wel dat het een leergierige en ontzettend leuke groep was. Gelukkig konden we al snel twee keer per week trainen, waarvan ze heel veel leren.

Zaterdag 28 september 2013, Oostkapelle E2 - Meeuwen E2 (1-7) Vandaag speelde de E2 tegen De Meeuwen. Na de mooie winst van vorige week hadden de spelers er zin in. Het was prachtig weer, dus ook het publiek was in grote getale opgekomen. Op de goal stond Patrick. Achterin stonden Mischa en Dico. Op het middenveld stonden Indira, Britt en Sam en voorin stonden Sarah en Jay. We begonnen goed, maar Meeuwen gaf prima tegenstand. Ze deden dit zo goed dat ze al snel drie keer gescoord hadden. Echter, Oostkapelle gaf niet op en Sarah

scoorde 1-3. Daarna maakte De Meeuwen de 1-4 en toen was het rust. Na de rust probeerde Oostkapelle alles om te scoren, maar het zat niet mee. De speler werden moe (geen wissel) en De Meeuwen scoorde nog drie keer. Dat was tevens de eindstand. De inzet, de sfeer en het samenspel waren prima van de meiden en jongens! Ga zo door en de punten komen vanzelf een keer. Op naar de volgende wedstrijd.

Zaterdag 5 oktober 2013, Walcheren E6 - Oostkapelle E2 (9-1) Vandaag is het tijd om af te reizen richting Vlissingen om een duel te spelen tegen de nummer 1 uit de poule: Walcheren E6. Het is heerlijk weer en de temperatuur is rond 18 graden, niet slecht dus. We zijn ingedeeld op het achterste veld, dus na een flinke wandeltocht wachtten we even tot we aan de beurt zijn om te spelen. Om 5 minuten na 10 fluit de scheidsrechter, die trouwens niet groter is als de spelers, het start signaal en begint de wedstrijd. Al snel blijkt waarom de tegenstander op nummer 1 staat, want binnen een minuut Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

volgt er uit een aanval het eerste doelpunt door een hard schot langs de keeper. Ondanks de sterke verdediging onder andere door Mischa weet Walcheren in de derde minuut de score al te verhogen naar 2-0. Ongeacht het overwicht weet Oostkapelle toch een aantal uitvallen te forceren, maar helaas kunnen we niet komen om te scoren. Het duurt dan ook tot de 15e minuut dat Walcheren een aanval weer kan omzetten in een volgend doelpunt en in de 20e minuut eindigt een hard schot op de lat en kan een andere

45


speler de bal in 2e instantie zo langs de keeper leggen en de stand op 4-0 zetten. Als Dico een harde duw in zijn rug krijgt, wordt er een vrije trap gegeven. Er volgt een mooi schot, maar Oostkapelle kan helaas de bal niet in het net krijgen. Net voor rust weet Walcheren de ruststand op 5-0 te krijgen. De tweede helft begint direct met een uitval van Walcheren die eindigt in een corner. Vanuit de hoek van het veld wordt de bal netjes voorgegeven, maar ook nu komt de bal op de lat en zo in de handen van keeper Patrick. In de 7e minuut weten drie vrije spelers van Walcheren de keeper uit te spelen en de score naar 6-0 te brengen. Meteen na de aftrap neemt de tegenpartij weer de bal om met een hard schot de bal weer op de keeper af te vuren. Ondanks de redding kan een speler toch gebruik maken van de weg

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

springende bal en scoort de 7-0. Als de bal weer is afgetrapt is het eindelijk aan Oostkapelle om de tegenpartij te verrassen met een schot naar voren op Huib. Als Huib de bal heeft aangenomen speelt hij de laatste speler uit en schiet de stand naar 7-1 met een bal in de rechter bovenhoek. Hiermee is de eer van de ploeg toch wel gered. Er wordt wel goed gespeeld, maar tegen deze overmacht kunnen we gewoon niet op. Als Walcheren in de 15e en de 17e minuut weer aanvallen uitvoert weten ze deze ook om te zetten in extra punten. Eindstand wordt dus 9-1 en daarmee weten we in iedere geval de nederlaag nog te beperken ten opzichte van de andere monsterscores die ze hebben behaald. Goed gespeeld dames en heren!!! Frank Scheunhage

46


Zaterdag 19 oktober 2013, Oostkapelle E2 - Arendskerke E2 (2-15) De wedstrijd begint om 9.00 uur. Het weer is nog wat somber, maar dan scoort Huib al in de eerste vijf minuten en is het 1-0 voor Oostkapelle. De tegenpartij laat het er niet bij zitten en na een aantal pogingen van hun kant wordt het 1-1. Oostkapelle probeert het goed, maar de andere partij scoort steeds weer en in de rust is het dan ook 6-1 voor Arendskerke. Na de rust is

Duco keeper en speelt Patrick mee. Het wil niet echt lukken en al snel is het 13-1, maar dan scoort Patrick en het is 13-2. Indira laat nog een mooie actie zien, maar het mag niet zo zijn. Als de scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd is de stand 15-2 voor Arendskerke. Jammer, maar volgende week gewoon weer lekker voetballen.

Zaterdag 26 oktober 2013, Vlissingen E2 - Oostkapelle E2 (8-2) Een fel begin met een mooie pass van Sarah en een gemiste kans van Jay. Na een kwartiertje van verdedigend spel stond Vlissingen helaas voor met 1-0. Met de rust een teleurstellende tussenstand van 3-0, maar de strijd was nog niet gestreden. Onze keeper Patrick was in topvorm, maar Vlissingen wist steeds de rechterdoelpaal

te vinden. Na de rust onmiddellijk een tegendoelpunt van Jay, bij iedereen zat de winning-spirit erin, maar het mocht helaas niet baten. Nog even een felle actie van onze spits van vandaag, doelpunt nummer twee. De vrolijke bende uit Oostkapelle ging naar huis met 8-2, jammer genoeg niet in ons voordeel.

Zaterdag 2 november 2013, RCS E6 – Oostkapelle E2 (3-0) Nauwelijks uitgeslapen vertrekken we met een groep van acht spelers zaterdagochtend 8.00 uur naar OostSouburg. Gelukkig is het droog. Een tegenvaller is wel dat we vandaag alweer op kunstgras moeten spelen. Dan is het maar hopen dat de grote groep supporters, die we vandaag hebben meegenomen, ons er doorheen loodst. De spelers zijn vol goede moed. We hebben immers de vorige keer van dit team gewonnen (dat dit in de laatste minuut gebeurde lijken we vergeten te zijn). Terwijl de spelers gaan inrennen krijgen de supporters allemaal een bakje koffie om wakker te worden. Een paar minuten voor 9 uur is de aftrap, maar we zitten er nog Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

niet helemaal lekker in. Het kost wat moeite om scherp te zijn en te blijven. De eerste serieuze kans van RCS valt in de tweede minuut vanuit een corner, gelukkig voor ons, net achter het net. Het lijkt wel alsof dat helpt om wakker te worden en al snel volgt er een goede kans voor ons, helaas lukt het niet om de aanval af te maken. Ondanks ontzettend mooi overspelen van ons lukt het RCS om in de 6e minuut te scoren. Sarah krijgt nog een mooie kans met een corner maar deze gaat naast. In de rust krijgen we een peptalk van Froukje en Ellen. Ze wijzen ons erop dat we echt feller en meer naar het doel van de tegenstander moeten gaan spelen. Dit geeft duidelijk effect. De

47


tweede helft laten wij toch echt het betere spel zien. Helaas voor ons resulteert dit niet in goals. Na een overtreding op Jay krijgt Mischa nog een grote kans met een vrije trap vlak voor het goal van de tegenstander. Het zit ons niet mee, ook dit lukt niet. Ook Dico weet zich nog een keer vrij te spelen en voor het

doel van de tegenstander te komen maar het mag allemaal niet meer baten. RCS maakt nog een derde treffer, erg jammer want jullie hadden het zeker weten verdiend om de tweede helft op jullie naam te schrijven na het spel wat jullie hebben laten zien. Probeer dit vast te houden voor volgende week!

Zaterdag 9 november 2013, Meeuwen E2 - Oostkapelle E2 (5-1) Ondanks de zware regenval van afgelopen week kunnen we vandaag toch afreizen richting Zoutelande om de wedstrijd te spelen tegen Meeuwen E2. Het is droog en het zonnetje schijnt met regelmaat, maar de harde wind maakt het toch wel erg koud. Om 9 uur wordt het startsignaal geblazen en begint de wedstrijd meteen met een uitval van Oostkapelle. De partijen lijken aan elkaar gewaagd en als Sarah op de keeper af gaat weet deze de bal net naast het doel tot een corner te laten afbuigen. Ondanks dat de tegenstanders veel hoger in het klassement staan weet Oostkapelle de bal nog tot de 15e minuut uit hun net te houden. Als de tegenstander een hard schot op het doel weet af te vuren, kan zelfs de hand van keeper Patrick deze niet meer tegenhouden. Het balbezit wisselt met regelmaat tussen de partijen maar het is toch weer de tegenpartij die in de 18e minuut weer, met een van richting verandert schot, de stand weet op te hogen naar 2-0. Ook in de 24e minuut wordt op soortgelijke manier de stand naar 3-0 gebracht wat dan ook meteen de ruststand is.

verschillende reddingsacties nodig van de keeper Patrick om de stand niet te laten oplopen. In de 11e minuut van de tweede helft schiet een tegenstander vanaf de zijkant de bal voor het doel en die komt ongelukkig terecht bij de keeper en rolt zo het net in (4-0). Als de tegenstander na de aftrap weer de bal overneemt weten ze met 2 man op de keeper af te gaan. Het eerste schot kan nog gestopt worden, maar in de herhaling gaat de bal toch in het doel en gaat de stand naar 5-0. Het is duidelijk dat er geen winst behaald gaat worden vandaag, maar in de 18e minuut weet Huib en Sarah door een mooie aanval met z’n tweeën op het doel af te gaan. Helaas wordt het harde schot van Huib gestopt, maar dan weet Sarah het af te maken door de bal net over de keeper in het doel te schieten. Zo is die akelige nul in ieder geval weg. Als Oostkapelle in de 21e minuut weer richting het doel af gaat klinkt ineens onverwachts het eindsignaal en kunnen de penalty’s worden genomen. Als alle activiteiten op het veld zijn afgelopen kunnen we snel de kleedkamers in om onder de warme douche weer op temperatuur te komen.

Na de rust speelt Oostkapelle duidelijk sterker, maar toch zijn er weer

Goed gespeeld team!!

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

48


'Ut Penninghoekje' Algemeen Hieronder weer enkele mededelingen vanuit de financiële hoek. 2e termijn contributie Begin januari is, voor zover van toepassing, de 2e termijn van de contributie/kledingbijdrage geïncasseerd. Tanken bij Oliehandel Dekker Als u de vereniging wilt steunen, tank dan bij Oliehandel Dekker. Van iedere liter die daar getankt wordt, gaat er 1 cent naar de VVO. Informeer ernaar bij Oliehandel Dekker in Grijpskerke. Aanschaffingen bij Intersport Erik Binnen de vereniging is de afspraak gemaakt dat er alleen goederen voor de vereniging gekocht kunnen worden bij Intersport Erik als er toestemming is gegeven door de penningmeester van de vereniging: Jan de Visser. Intersport Erik is hiervan ook op de hoogte. Dit voorkomt de ontvangst van onduidelijke facturen waarvoor weer veel navraag dient te worden gedaan. Toegangskaart bij wedstrijden Oostkapelle1 Ieder lid, sponsor, vrijwilliger en sommige donateurs hebben een toegangskaart ontvangen, die recht geeft op vrije toegang bij competitie- en bekerwedstrijden van Oostkapelle1. Het bestuur verzoekt u vriendelijk doch dringend deze toegangskaart te tonen als u ons sportpark betreedt! LET OP! Alleen met geldige toegangskaart: vrije toegang. Dit seizoen is er dus ook weer een pasje verstrekt aan iedere vrijwilliger voor gratis toegang tijdens de wedstrijden van Oostkapelle1. De vrijwilliger is namelijk de kurk waar een groot deel van de vereniging op drijft. T-tags voor Westerscheldetunnel Voor het gebruik van de Westerscheldetunnel zijn T-tags beschikbaar. De trainer c.q. begeleiders van een team kunnen deze ophalen bij Jan de Visser of bij afwezigheid bij Bea Jobse. Overige tolkosten worden slechts vergoed als er op één wedstrijddag meerdere teams naar Zeeuws-Vlaanderen moeten. Indienen declaraties/nota’s e.d. Om de budgetten dit seizoen te kunnen bewaken, is het gewenst dat declaraties/nota’s zo spoedig mogelijk na het maken van de kosten worden ingediend. Gebruik hiervoor het formulier wat op de website is te downloaden. Zie Media>downloads>declaratieformulier. Nieuwe donateurs gezocht Kent u nog iemand die onze vereniging een warm hart toedraagt of wilt uzelf een financiële bijdrage leveren? Maak uzelf of die ander donateur van onze club. Zie hieronder voor contactgegevens.

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

49


Vragen Als er vragen zijn op financieel gebied dan kun je bellen met Jan de Visser: 0118-583184 of mailen naar: penningmeester@vvoostkapelle.nl. Jeugdsportfonds Ieder kind moet kunnen sporten. Daarover zijn we het in Nederland eens. Want sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Die kunnen er niets aan doen. Als het over sporten gaat, geeft het Jeugdsportfonds juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging niet kan worden betaald. Meestal is een leraar op school, de huisarts of een hulpverlener daarvan wel op de hoogte. Via het Jeugdsportfonds is daar dan echt iets aan te doen. Als intermediair kan zo iemand voor het kind hulp vragen bij de consulent van het lokale Jeugdsportfonds. Zodat de penningmeester ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld en de eerste sportattributen door het Jeugdsportfonds aan de sportvereniging wordt betaald. Ook de gemeente Veere stelt geld beschikbaar aan het Jeugdsportfonds, zodat ook kinderen uit de gemeente Veere hiervoor in aanmerking komen. Voor de spelregels en een aanvraag kunt u terecht bij de intermediair van de gemeente Veere via telefoonnummer 0118-555444, via de website www.jeugdsportfonds.nl of stuur een e-mail naar zeeland@jeugdsportfonds.nl.

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

50


Promotie V.V. Oostkapelle Voor inlichtingen en informatie kunt u terecht bij de sponsorcommissie De sponsors zijn:  Aannemingsbedrijf Firma Francke Waterstraat 9A, Oostkapelle  Sturm & Dekker B.V. - Sloopwerken, bouwmaterialen etc. Noordweg 38, Oostkapelle  Schilderbedrijf Schiboo – Voor uw behang en schilderwerk Molenstraat 22, Grijpskerke  Accountants- en Adviesgroep Rijkse Buitenruststraat 6, Middelburg  Matthijsse & Matthijsse – Accountants & Adviseurs Badhuisstraat 28, Vlissingen  Ristorante Pizzeria Piccolo Mondo Dorpsstraat 3, Oostkapelle  A.K. Brouwer Kraanverhuur Brouwerijstraat 36A, Oostkapelle  De Kuijper Betonboringen Noordweg 38, Oostkapelle  Garagebedrijf Koppejan Domburgseweg 18, Domburg  Supportersvereniging ‘De Schutters’ Halve Maanstraat 18A, Oostkapelle  Sturm & Dekker Milieu B.V. Noordweg 40, Oostkapelle

Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

51


Inleveren kopij Voltreffer via voltreffer@vvoostkapelle.nl

52

www.vvoostkapelle.nl Voltreffer – Clubblad Voetbalvereniging Oostkapelle e 45 jaargang, nummer 4, februari 2014

Voltreffer februari 2014  

De Voltreffer, 45e jaargang nummer 4 (februari 2014). De Voltreffer is het clubblad van Voetbalvereniging Oostkapelle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you