__MAIN_TEXT__

Page 1

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

Machines voor pesticidenvrij beheer op verhardingen


11-13/09/2016

Park van Laken - Brussel DEMO GROEN is de grootste Belgische demonstratie van materiaal voor de groenvoorziening en de stadsreiniging. ➜ Meer dan 100 exposanten ➜ Meer dan 250 merken ➜ 15.000 m² demoruimte ➜ 10.000 m² exporuimte ➜ Meer dan 4.500 professionele bezoekers

Print online uw gratis inkomkaarten af ! Om gratis toegang te krijgen tot DEMO GROEN: • Surf naar www.demogroen.be • Klik op ‘Ticketing’ • Tik uw code in: DGDV030059 • Vul uw gegevens in Na te hebben bevestigd zal u per e-mail een inkomticket met barcode toegestuurd krijgen. Vergeet niet dit ticket af te printen en mee te brengen wanneer u DEMO GROEN bezoekt!


DE MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR EFFECTIEF ONKRUIDBEHEER!

ONKRUIDBEHEER MET HEETWATER UNITS

De Machines van Empas zijn voorzien van innovatieve en milieuvriendelijke heetwatertechnieken. Dankzij het gebruik van kokend water voor het doden van onkruid, wordt het grondwater niet belast met chemicaiiën. Hiermee loopt Empas vooruit op de beperkingen die worden gesteld aan het gebruik van chemicaliën voor onkruidbeheer.

Advertentie Groencontact.indd 1

11/04/2016 13:39:47


in samenwerking met de Vereniging voor Openbaar Groen

GEMEENTEGRENZENLOOS

BEZOEK ONS TIJDENS DEMOGROEN 2016 OP STAND 68

Zonder is Gezonder

STUDIE- EN NETWERKDAG Op 13 oktober 2016 organiseert Hogeschool Odisee i.s.m. De Vereniging voor Openbaar Groen een GRATIS studie- en netwerkdag rond ­pesticidenvrij groenbeheer. De onderzoeksgroep Agro- en Biotechnologie van Odisee verzamelt expertise over ‘Zonder is Gezonder’ en bouwt zo een ‘lerend netwerk’ op. Omschakelen naar een pesticidenvrij groenbeheer is een belangrijke, maar voor veel gemeentelijke diensten een moeilijke horde op de weg naar duurzamer groen: hoge kosten, ontbrekende specifieke kennis en logistieke en praktische hindernissen. Voorkomen is beter dan genezen en dus dringt anticiperen zich op. Samenwerken over gemeentegrenzen heen biedt veel mogelijkheden zoals het uitwisselen van ervaring en personeel en gemeen­schappelijke visievorming. Ook de perceptie van de gebruikers is een belangrijke schakel om op regionale schaal opportuniteiten te creëren. De netwerkdag ‘Gemeentegrenzenloos Zonder is Gezonder’ wil hierbij helpen en heeft tot doel ervaring uit te wisselen en te brainstormen over oplossingen.

Onderwerpen Begraafplaatsen en sportterreinen, communicatie en sensibilisatie, belang van een goed ontwerp, aanleg en alternatief beheer, landschapsversippering, perceptie en mentliteit, samenwerking, vorming.

MEER INFO & INSCHRIJVEN www.gemeentegrenzenloos-ZIG.be 13 oktober 2016 | 8.30 - 12.30 u. Zaal Familia Truweelstraat 138 | 9100 Sint-Niklaas (op wandelafstand van het station)

DE IDEALE TECHNIEK VOOR GEMEENTELIJKE MACHINES Kärcher kent de vereisten en wensen van zijn klanten precies. Als betrouwbare en deskundige partner bieden wij de overheid, gemeentelijke diensten en dienstverleners op het gebied van buitenreiniging oplossingen op maat. Daartoe behoren bijvoorbeeld onze veelzijdig toepasbare werktuigdragers. Kortom: overtuigende techniek voor maximaal rendement. Voor meer informatie: Kärcher NV Boomsesteenweg 939 2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel. +32 3 340 07 11 Fax +32 3 314 64 43 info@be.kaercher.com www.karcher.be

Groencontact 2016.indd 1

7/12/2016 10:46:11 AM


COLOFON

Machines voor pesticiden­vrij beheer op verhardingen

Pesticidenvrij beheer Sinds 1 januari 2015 mogen openbare besturen en een aantal andere instellingen geen pesticiden meer gebruiken voor het beheer van het openbaar domein. Deze gids loodst u door het labyrint van toestellen en technieken die momenteel op de Belgische markt worden aangeboden. Deze gids, die gepubliceerd wordt ter gelegenheid van Demo Groen 2016, is uiteraard een momentopname en bevat informatie die ons op gezag van de verschillende bedrijven werd toevertrouwd. Voor actuele informatie verwijzen wij naar de websites van de verschillende bedrijven die in deze gids vermeld worden. Deze gids werd samengesteld door het redactieteam van Groencontact, het vakblad van de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) en gepubliceerd als bijlage bij Groencontact 2016/4.

VVOG Predikherenrei 1c | 8000 Brugge T. 050 33 21 33 | F. 050 33 20 62 info@vvog.info | www.vvog.info

Inhoud 6

Geïntegreerde onkruidbestrijding Eerst overschouwen en vervolgens tot actie overgaan, voor zover noodzakelijk | Emmanuel Ampe

8

Toepasbaarheid van niet-chemische bestrijdingstechnieken Kennis en vaardigheden zijn absolute vereisten om effectief te kunnen werken | Jos De Wael

10

Heet water in de strijd tegen onkruiden op verhardingen Optimalisatie van de heetwatertechniek | Nina Biesemans en Benny De Cauwer

14

Voorkomen is beter dan genezen Efficiënter pesticidenvrij beheer door in te zetten op onkruidpreventie | Dan Slootmaekers

15

Onkruidborstels, ook voor extreme onkruidgroei VANDAELE kan bogen op bijna 30 jaar

16

Onkruidbestrijdingstechniek voor losse verhardingen die het milieu niet belast HILAIRE VAN DER HAEGHE zet in op horizontale onkruideg

17

Geïntegreerde bestrijding zonder pesticiden: juiste machine inzetten op juist moment PIVABO houdt reeds 20 jaar vinger aan de pols

18

De gemeente Boom heeft pas een Wave-toestel aangekocht VAN DYCK hecht veel belang aan een grondige opleiding van de gebruikers

19

Demo Groen en Demo Clean Perfect huwelijk op vlak van niet-chemische onkruidbestrijding | Jos De Wael

Demo Groen 2016 – Demo Clean Demo Groen is de grootste Belgische demonstratiebeurs van materiaal voor tuin en groene zones, sportvelden en stadsreiniging. Binnen Demo groen is Demo Clean de afdeling voor stadsreiniging. Demo Groen wordt georganiseerd door Fedagrim vzw met tal van partners. Fedagrim is de Belgische Federatie van de toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor Landbouw en groenvoorzieningen.

Fedagrim Jules Bordetlaan 164 bus 4 | 1140 Brussel T. 02 262 06 00 | F. 02 262 04 02 info@fedagrim.be | www.fedagrim.be

Redactie Emmanuel Ampe Jos De Wael

Eindredactie Jos De Wael

22 Wandelparcours ‘Machines voor pesticidenvrij beheer op verhardingen’ | uitneembaar plan

Verantwoordelijke uitgever Ali Çaglar p/a Predikherenrei 1c | 8000 Brugge

26

Technieken en toestellen 27 Heteluchttechniek | 28  Heetwatertechniek | 30  Branden 32 Vegen | 34  Borstelen | 38  Schoffelen

39

Een referentie voor groene zones PACKO GREEN kiest voor mix tussen nieuwigheden en gevestigde waarden

40

Veelzijdige werktuigdrager KÄRCHER-machine is multifunctioneel inzetbaar het hele jaar door

Vormgeving en druk Vanden Broele | Brugge

Deze gids kwam tot stand in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging voor Openbaar Groen en de Vlaamse Milieumaatschappij met de bedoeling openbare besturen en andere beheerders van het openbaar domein te helpen bij het herbicidenvrij beheer.

Advertenties Hilaire Van der Haeghe > 3 | Kärcher > 4 | Etesia > 41 | Packo Green > 41 | Vandaele > 42 |  Van Dyck Marcel > 43 | Pivabo > 44

www.zonderisgezonder.be

Deze brochure kwam tot stand met financiële steun van Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groen­voorzieningen vzw

bijlage bij groencontact 2014 | 40 [4] —

5


PESTICIDENVRIJ BEHEER

Geïntegreerde onkruidbestrijding Eerst overschouwen en vervolgens tot actie overgaan, voor zover noodzakelijk Een intelligente combinatie van verschillende preventieve en curatieve technieken op verhardingen kan bijdragen tot een duurzaam beheer. Onderzoek en ervaringen te velde laten zien dat een enkele onkruidbestrijdingstechniek onvoldoende resultaten oplevert en op termijn zelfs weinig duurzaam is. Een combinatie van meerdere technieken, al dan niet in één en dezelfde werkgang, drukt de kosten en heeft ook organisatorische voordelen. Tekst Emmanuel Ampe • Foto VVOG

Verhardingen drastisch reduceren, duur maar renderend Bijna alle types van verhardingen kunnen op een of andere manier pesticidenvrij beheerd worden. Zelfs ongebruikte kasseiverhardingen met open voeg en een opslag van wilg of berk kunnen met bosmaaier en borstelmachine relatief goed onkruidvrij gemaakt worden, zeker als de machinist voldoende affiniteit heeft met de materie én

6

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

de machine. Brede grindpaden die sporadisch worden gebruikt, kunnen geschoffeld en/of thermisch behandeld worden. Alles kan, maar wat is de kostprijs en wat is de milieulast? En bovendien, wat is de zin op lange termijn? Indien we onze verhardingen op een duurzame wijze willen beheren dan zou de eerste vraag van de beheerder moeten zijn of die verharding er wel echt hoeft te liggen. In het verleden werden heel wat onnodige verhardingen aangelegd of is de voorziene functie verdwenen.

Opbreken van die verhardingen is op korte termijn misschien duur maar op lange termijn zeker renderend.

Omvormen van ‘manke’ verhardingen zorgt voor reductie van bestrijdingsoppervlakte Sommige verhardingen zijn dringend toe aan herstellingswerken. Opgestoken tegels, onafgewerkte hoekjes en kantjes, ongevoegde openingen rond obstakels, verzakte stenen in afwateringsgoten en kapotte voegen tussen stenen zijn stuk voor stuk ideale groeiplaatsen voor kiemende onkruiden. Ook daar kunnen thermische en mechanische bestrijdingstechnieken ingezet worden. Maar in feite is dit dweilen met de kraan open. De technieken vragen veel arbeidstijd, energie en halen slechts een beperkt rendement. Bovendien blijft de oorzaak van onkruidkieming

bestaan en zullen er veel puntbehandelingen moeten uitgevoerd worden, meestal te voet. In sommige gevallen zien we dat de verhardingen errond in feite ‘proper’ zijn maar dat een machine ingezet wordt met een werkbreedte van meer dan 70 cm om enkele vierkante centimeter onkruid aan te pakken.

Omvormen open verhardingen zonder verlies van functionaliteit Veel open verhardingen kunnen geheel of gedeeltelijk vergrassen zonder dat daarbij de functie van ‘draagkrachtige verharding’ verloren gaat. Indien de locatie van de verharding doordacht werd ontworpen zal het intensief gebruik ervan voor een groot deel zelfs de onkruidgroei belemmeren of kort houden.


PESTICIDENVRIJ BEHEER

Vegen en opvangen – geef onkruiden geen kans om te kiemen Het preventief verwijderen van opgestapeld organisch en ander materiaal waarin planten tot kieming kunnen komen is van essentieel belang. Het is bovendien een van de weinige zekerheden die je als beheerder kunt inbouwen om een rem te zetten op onkruidgroei. Vegen kan immers bij gelijk welke weersomstandigheid uitgevoerd worden. Sommige steden en gemeenten hebben een uitgebreid veegprogramma waardoor het aantal kiemplaatsen voor onkruiden drastisch wordt gereduceerd. Goten bijvoorbeeld, functioneren als een soort vangnet voor stof. Indien deze in de winterperiode worden gereinigd kunnen daar in het voorjaar weliswaar onkruidzaden vallen maar het kiemmilieu is dermate slecht dat je geen zware onkruidgroei kan verwachten. Beheerders die slechts inzetten op thermische onkruidverdelging en geen veegprogramma hebben zijn in vele gevallen ‘ontevreden’ over de techniek want na een behandeling groeit het onkruid meteen opnieuw. Als je het ideale groeimedium laat liggen en meestal nog verder laat uitbreiden is dit vragen om weelderig en sterk groeiende onkruiden.

Dé zaligmakende techniek bestaat niet

afwisseling van technieken geniet de voorkeur. Dit kan geschieden doorheen het seizoen of door een combinatie van meerdere technieken in een en dezelfde werkgang.

Borstelen, vegen en hete lucht in een werkgang In Brugge wordt op de kasseiwegen en parkings in de historische stadskern in één werkgang geborsteld, geveegd en met hete lucht gewerkt. Deze gecombineerde aanpak wordt reeds enkele jaren met succes uitgevoerd met een frequentie van drie tot vier beurten per jaar. In groeizame jaren blijkt deze frequentie iets te laag te zijn. De borstelmachine verwijdert de onkruiden en het groeimedium, de veegmachine

Alles kan, maar wat is de kost­ prijs en wat is de milieu­last? En bovendien, wat is de zin op lange termijn? neemt de vrijkomende specie op en het heteluchttoestel doodt de resterende plantendelen die dieper in de voegen groeien. Door de combinatie van de verschillende technieken in een werkgang kan met het parkeer-

verbod tot een minimum beperken. Een verdere optimalisering van de werkwijze zou erin kunnen bestaan om een extra heteluchttoestel in te zetten. Nu is de werksnelheid van de borstel- en veegmachine veel hoger dan die van de ene heteluchtschroeier.

Jonge onkruiden bestrijden vraagt minder energie Jonge planten hebben een beperkt bladvolume waardoor de energiedosis om ze te doden veel kleiner is dan bij grotere onkruiden. Bij grote, bijvoorbeeld pollenvormende planten, is het ook veel moeilijker om de kern van de plant te raken omdat de buitenste bladeren ze beschermen. Bij sterk veronkruide oppervlakken is het vaak beter eerst te borstelen en nadien een thermische afdoding te realiseren.

Machinist met kennis van zaken De vaardigheid en ervaring van de machinist dragen in belangrijke mate bij tot het efficiënt en energiezuinig werken met een toestel. In de praktijk blijkt dat de slijtage van de borstels van een borstelmachine tot dertig procent kan verschillen naargelang de machinist. Ook bij branden en hete luchttoepassingen kan het gasverbruik sterk variëren in functie

van de bediening van de gastoevoer. Een goede opleiding bij de levering van het toestel zou een vereiste moeten zijn. Ook de motivatie van de bediener speelt een belangrijke rol. Een weinig gemotiveerde machinist vindt geen plezier in zijn werk en zal een te beperkte affiniteit hebben met de doelstellingen van het pesticidenvrij beheer waardoor de fijne knepen van het vak niet tot hun recht komen. Auteursinfo Emmanuel Ampe emmanuel@vvog.info

Meer info Voor meer info verwijzen we naar verschillende publicaties over pesticidenvrij beheer. • Onkruidbeheer - Preventieve en curatieve methoden voor een optimaal straatbeeld (2012) – Fagot, M., Universiteit Gent - uitgave Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) • Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen (2013) – Boonen (OCW), De Cauwer (Ugent), Fagot (Ugent, Beeldens (OCW) en Reheul (Ugent) – OCW A84/12 • Beslisboom voor onkruidbeheersing op verhardingen met kleinschalige elementen (2013) – uittreksel uit OCW A84/12 • Pesticidenvrij ontwerpen – Leidraad voor ontwerp en aanleg (2015) – Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – te downloaden op www.zonderisgezonder.be

Onderzoek en ervaring bij gemeenten heeft inmiddels geleerd dat met het exclusief inzetten van één bepaalde techniek (mechanisch of thermisch) niet alle onkruidsoorten bestreden worden. Bij het eenzijdig inzetten van een techniek treedt meestal een verschuiving van onkruidsoorten op. Bepaalde soorten zullen sterk in aantal afnemen terwijl andere sterk kunnen toenemen. Zo zal bijvoorbeeld bij het borstelen de diepte van de voeg toenemen. Planten die in de diepere voegen kiemen zullen bij een volgende borstelbeurt enkel oppervlakkig afgerukt worden. De

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

7


PESTICIDENVRIJ BEHEER

Toepasbaarheid van niet-chemische bestrijdingstechnieken Kennis en vaardigheden zijn absolute vereisten om effectief te kunnen werken De verschillende niet-chemische technieken voor het bestrijden van onkruidgroei op verhardingen kunnen niet altijd en overal toegepast worden. De inzetbaarheid van zowel mechanische als thermische technieken hangt af van de heersende weersomstandigheden, de aard van de aanwezige onkruidflora en de obstakels op de verharding. Ook zijn niet alle technieken even effectief. Tekst Jos De Wael • Foto’s VVOG | KULeuven

Effectiviteit van de bestrijding De onkruiden die we op verhardingen willen bestrijden kunnen sterk van mekaar verschillen. Sommige hebben niet-beschermde groeipunten (bijv. Senecio vulgaris – klein kruiskruid) en zijn veel gevoeliger voor bijv. thermische bestrijding dan plantensoorten met beschermde groeipunten (bijv. rozetvormers zoals Taraxacum officinale – paardenbloem) of grassen (Poa annua – straatgras) die hergroei vertonen vanuit beschermde dieper gelegen meristemen. Ook soorten met diepe of ondergrondse groeipunten (Equisetum sp. – paardenstaarten) zijn moeilijker te bestrijden zowel met thermische technieken als op mechanische wijze. Zowel omgevingsfactoren, als technologische en biologische factoren spelen een rol op het vlak van effectiviteit.

Omgevingsfactoren Het inzetten van thermische bestrijdingstechnieken is minder effectief bij toepassing op een ruwe ondergrond omdat de warmtestroom door turbulentie verstoord wordt. Ook wanneer er veel wind is, is de werking van thermische machines minder efficiënt. Het warmteverdelingspatroon wordt dan immers verstoord. Wanneer de onkruiden nat zijn (na regenbui) of wanneer ze nog bedauwd zijn is het niet aangewezen om warmtetechnieken in te zetten. Een nat oppervlak beschermt het bladweefsel tegen verhitting, waardoor extra energie nodig is alvorens het bladeigen water verhit wordt. Technologische factoren Naast de goede afstelling van het toestel (bijv. de juiste hoek en hoogte van de branders) is vooral de

Thermische bestrijdingstechnieken zijn weinig effectief bij nat weer.

8

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

ingezette energiedosis erg bepalend. De energiedosis hangt af van de energie-intensiteit (de temperatuur van het warmtedragend medium of van de warmtestraler) en de blootstellingsduur (of de rijsnelheid). Naarmate de energie-intensiteit hoger is, kan voor eenzelfde bestrijdingsresultaat de blootstellingsduur korter zijn (hogere rijsnelheid). De dosis wordt meestal geregeld door aanpassing van de rijsnelheid, omdat de energie-intensiteit van een bepaald toestel slechts in beperkte mate kan worden verhoogd. Om een aanvaardbaar bestrijdingseffect (80 tot 90% doding van de bovengrondse plantendelen) te bekomen moet de rijsnelheid correct zijn. Biologische factoren Biologische factoren zoals soort, groeistadium en dichtheid van de onkruidgroei zijn van wezenlijk belang bij de keuze van de geschikte energiedosis. Plantensoorten kunnen aanzienlijk verschillen op het vlak van hittetolerantie. Soorten met een dikke waslaag en/of een dichte beharing vereisen een hogere energiedosis dan soorten met een dunne waslaag of onbehaard blad. Ook het ontwikkelingsstadium van het

onkruid is van belang. Hoe ouder de plant des te hoger de vereiste energiedosis om hetzelfde bestrijdingseffect te bekomen. Ouder wordende onkruiden zetten immers meer was af of verhouten. Bij het toepassen van de heetwatertechniek zijn ook de bladbreedte en de bladstand belangrijk. Een steile bladstand en smalle bladeren verminderen immers de waterretentie op het blad. Waterrijke planten zijn dan weer lastiger te bestrijden omwille

Thermische bestrij­ dingstechnieken zijn weinig effectief bij nat weer. van de hoge warmtecapaciteit van water. Ook het moment van de dag speelt een rol. Plantenweefsels zijn het gevoeligst voor hitte wanneer ze het minst water bevatten, namelijk kort na de middag. Soorten met beschermde groeipunten (rozetplanten, rhizoomvormers) vertonen vaak een snelle hergroei na behandeling.

Met haar beschermde groeipunten is de paardenbloem lastig te bestrijden.


Weersomstandigheden Thermische bestrijdingstechnieken zijn zeer weersafhankelijk. Ze zijn weinig effectief bij nat weer en zeer lage temperatuur. Stoom- en heteluchttechnieten zijn driftgevoelig en worden bij voorkeur bij windstil weer toegepast. Mechanische technieken zijn weersonafhankelijk. Het losrukken of afsnijden verloopt zelfs beter en met minder stofvorming bij vochtige weersomstandigheden. Aanwezige onkruidflora Bij thermische technieken worden de warmteoverdracht en -penetratie door het plantendek bemoeilijkt bij een hoog opgroeiende, dichte vegetatie. Borstelen is in dergelijke omstandigheden de meest aangewezen techniek. Thermische technieken met warmteoverdracht door convectie of straling zijn niet zonder risico op brand. De bestrijding van behaarde planten verloopt gemakkelijker met stoom of heet water dan met convectieve technieken (hete lucht, hete vlam).

WEERSOMSTANDIGHEDEN nat weer (neerslag, dauw) lage temperaturen erg winderig weer AANWEZIGE ONKRUIDFLORA hoge, dichte vegetatie behaarde flora hoge onkruidbedekking dorre vegetatie SOORT VERHARDING brede (ongebonden) voegen krasgevoelige verharding geslepen natuursteen oneffen verharding ANDERE SITUATIE aangrenzend groen zone met brand- en explosiegevaar brandbare en smeltbare elementen

infraroodstraling

heteluchttechniek

branden

stomen

borstelen

De verschillende bestrijdingstechnieken kunnen niet altijd en overal toegepast worden. De inzetbaarheid hangt af van de heersende weersomstandigheden, de aard van de aanwezige onkruidflora, de soort van verharding en de obstakels op de verharding (zie tabel).

Vegen

Wanneer welke techniek toepassen?

heetwatertechniek

PESTICIDENVRIJ BEHEER

oké oké oké

oké oké oké

niet niet oké

niet niet niet

niet niet

niet niet niet

niet niet oké

niet oké niet oké

oké oké oké oké

niet oké niet oké

niet oké niet oké

niet niet niet niet

niet niet niet

niet oké niet niet

oké oké oké oké

niet niet niet oké

oké oké oké oké

oké oké oké oké

oké oké niet oké

oké oké oké oké

oké oké oké niet

oké oké oké

oké oké oké

oké oké oké

niet oké oké

niet

niet

niet

Soort verharding Borstelen is niet aangewezen op verhardingen met brede ongebonden voegen omwille van het risico op uitborstelen van de voegvulling. Deze techniek is evenmin inzetbaar op krasgevoelige verhardingen. Wegens het risico op verkleuring is branden op geslepen verhardingen van natuursteen af te raden. De schokgevoeligheid van het stralingsrooster bij de infraroodtechniek vereist een vlakke ondergond. Niet-conductieve thermische technieken (hete vlam,

hete lucht) zijn ook niet geschikt op een bitumineuze ondergrond. Gevoelige omgeving Met uitzondering van stoom en heet water zijn thermische technieken niet inzetbaar op of nabij terreinen met brand- en explosiegevaar. Toepassing nabij aanliggende groenzones en op verhardingen met smeltbare of brandbare obstakels is

Toepasbaarheid van verschillende onkruidbestrijdingstechnieken (uit Boonen et al, 2013)

oké

perfect mogelijk niet zonder risico

niet

niet aanbevolen

evenmin zonder risico. Door drift kan stomen ook schade veroorzaken aan een aangrenzende groenstrook. Met dank aan Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) Labo Herbologie Universiteit Gent

OCW-Handleiding Meer info kunt u lezen in Boonen et al (2013) – Handleiding voor niet-chemische onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen – uitgave Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. De tekst van dit artikel is gedeeltelijk overgenomen uit deze publicatie.

Bestellen Belangstellenden kunnen deze uitgave bestellen bij de uitgever met vermelding kenmerk: A84/12

Uitgever Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Woluwedal 42 1200 Brussel publication@brrc.be

Wanneer de onkruidvegetatie te hoog of te dicht is, hebben thermische technieken niet het verhoopte resultaat. In dit geval moet eerst geborsteld worden.

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

9


PESTICIDENVRIJ BEHEER

Heet water in de strijd tegen onkruiden op verhardingen Optimalisatie van de heetwatertechniek Aangezien chemische onkruidbestrijdingstechnieken doorgaans goedkoper, sneller, flexibeler en effectiever in te zetten zijn dan niet-chemische bestrijdingstechnieken, werden onkruiden op verhardingen tot voor kort voornamelijk chemisch bestreden. Hoewel het aandeel van het totaal herbicidengebruik zeer klein is, is de emissie naar het oppervlaktewater bij het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen verhoudingsgewijs evenwel veel hoger dan op niet-verharde terreinen. De Europese Kaderrichtlijn Water erkent dit probleem al langer en legde vanaf begin 2004 een uitfasering van het gebruik van herbiciden op publieke verhardingen op. Dit resulteerde in België in het besluit pesticidenreductie. Vanaf begin 2015 werd dit uiteindelijk volledig verboden. Het verder doorontwikkelen en optimaliseren van niet-chemische onkruidbestrijding is dus noodzakelijk. Tekst Nina Biesemans | Benny De Cauwer • Foto VVOG

Niet-chemische onkruidbestrijding Aangezien niet-chemische onkruidbestrijding steeds meer behandelingen vraagt in vergelijking met een herbicidentoepassing en het bijgevolg minder kostenefficiënt is, is het optimaliseren van deze technieken essentieel. Eén van de alternatieven

10

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

voor chemische bestrijding zijn thermische technieken. Door een temperatuurverschil tussen twee of meerdere lichamen, zal warmte worden overgedragen. Binnen de thermische technieken bestaan verschillende opties, elk met zijn voor- en nadelen. Warmteoverdracht is mogelijk via convectie (hete vlam, hete lucht),

straling (IR), condensatie (stoom) en geleiding (heet water) (Fig. 1). De heetwatertechniek heeft bepaalde voordelen ten opzichte van andere thermische technieken. Brandgevaar, dat geassocieerd kan worden met branden (hete vlam), komt namelijk niet voor bij heetwaterapplicatie. Daarnaast penetreert heet water

beter doorheen het bladerdek dan convectie. Een nadeel ten opzichte van deze andere technieken is dan weer het hoge energieverbruik per behandeling door de hoge warmtecapaciteit van water. Sensors die precisieapplicatie en onkruiddetectie mogelijk maken, kunnen het energieverbruik en bijgevolg de milieuimpact fors verlagen. Een ander alternatief voor chemische bestrijding is mechanische bestrijding. Dit kan echter schade aan de verharding veroorzaken, wat bij de heetwatertechniek niet voorkomt. Onkruidbestrijding op verhardingen dient in het ideale geval geïntegreerd te verlopen door zowel preventieve als curatieve technieken toe te passen. Preventieve maatregelen zoals materiaalkeuze (bv. onkruidwerende voegvulling), kwa-


PESTICIDENVRIJ BEHEER

liteit van uitvoering (bv. drainage, zo weinig mogelijk obstakels) en onderhoud (bv. vegen, borstelen) zijn onontbeerlijk om het aantal curatieve maatregelen, en bijgevolg de kosten, te drukken. Sommige onkruidsoorten zijn tevens beter bestand tegen bepaalde bestrijdingstechnieken dan andere waardoor een effectieve bestrijding enkel gerealiseerd kan worden door het afwisselend toepassen van verschillende curatieve technieken.

Werkwijze heetwatertechniek Heet water wordt gebruikt om planten te doden of uit te putten door het plantenweefsel rechtstreeks te verhitten tot boven de letale weefseltemperatuur (tussen de 55 en 65°C). Door plantenweefsel tot een dergelijk hoge temperatuur te verhitten, vindt desintegratie van de celmembraan plaats door het breken van zwakke bindingen en treedt eiwitdenaturatie op waardoor de cellen gaan lekken en uitdrogen. Hierdoor zullen zich necrosevlekken vormen. Volgens de wet van Fourier hangt de warmteoverdracht Q (J) af van het bladoppervlak A (m²), het temperatuurverschil tussen het heet

water en het bladoppervlak T (K) en de warmtegeleidings­ coëfficiënt (W/m.K) (Fig. 1). Hoe groter al deze factoren zijn, des te groter de warmteoverdracht. Heet water heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0.682 W/m.K ten opzicht van 0.030 en 0.025 W/m.K voor respectievelijk hete lucht en stoom. Om een efficiënte doding te bereiken, dient een heetwaterbehandeling, net zoals bij de overige technieken, herhaaldelijk uitgevoerd te worden. Bij een eenmalige, goed gedoseerde behandeling kunnen oppervlakkig gelegen groeipunten en bovengronds gelegen plantendelen afsterven maar vanuit dieper gelegen, intacte groeipunten kan de groei van het onkruid hervat worden.

Optimalisatie heetwatertechniek Invloed van watertemperatuur, plantensoort en ontwikkelingsstadium Over het algemeen worden betere resultaten geboekt wanneer water met een hogere temperatuur wordt gebruikt. Vooral bij jonge planten maakt de temperatuur van het water

een groot verschil; deze zijn namelijk twee tot zes keer gevoeliger aan heetwaterbehandeling wanneer een temperatuur van 98°C wordt gebruikt in vergelijking met 78 en 88°C (Fig. 2). Pas vanaf een weefseltemperatuur van ongeveer 60°C kan een effectieve doding van bovengronds weefsel verzekerd worden. Volgens de wet van Fourier is de tijdspanne van conductieve warmteoverdracht door een materiaal evenredig aan het temperatuurverschil langsheen het pad van de warmtestroom. Bijgevolg, hoe groter het temperatuurverschil tussen bladoppervlak en heet water, hoe dodelijker het aangebracht water zal zijn.

straatgras. Dit kan verklaard worden door de groeiwijze van de planten. Grassen hebben erectofiele bladeren wat een lage waterretentie en bijgevolg hoge warmteverliezen met zich meebrengt. Gevoelige soorten (zoals Canadese fijnstraal en paardenbloem) hebben lange, dunne, planofiele bladeren met een hoge SLA (specific leaf area; m² bladoppervlak per eenheid droge massa aan blad). Deze bladeren maken een hoge waterretentie mogelijk en zijn daardoor makkelijk te verhitten via conductieve warmteoverdracht. Intermediaire gevoeligheid blijkt aanwezig bij soorten zoals grote weegbree en gewone hoornbloem.

Heetwaterbehandeling blijkt het efficiëntst te zijn bij een zekere vorm van waterstress, bijvoorbeeld een paar dagen na de eerste dag van een langere warmteperiode.

Het ontwikkelingsstadium van de plant heeft eveneens een invloed op de heetwatergevoeligheid. Over het algemeen worden onkruiden minder gevoelig aan heetwaterbehandeling naarmate ze ouder worden. Dit kan waarschijnlijk voornamelijk verklaard worden door de dikkere waslaag en een hogere mate van lignificatie. Daarnaast zal de warmteoverdracht in oudere planten tevens verhinderd worden door een paraplu-effect; overlappende bladeren beschermen elkaar namelijk tegen het heet water. Daarbij kan bij oudere planten met laterale groeipunten de groei hervat worden indien deze groeipunten niet beschadigd zijn. Zoals hierboven besproken, zijn algemeen gezien jonge planten gevoeliger voor heetwaterbehandeling dan oudere planten. Bepaalde plantensoorten zijn echter gevoeliger dan andere. Canadese fijnstraal en paardenbloem blijken namelijk zeer goed te bestrijden met heet water, in tegenstelling tot Engels raaigras en

Grote weegbree beschikt wel over grote planofiele bladeren maar deze zijn dik en leerachtig, waardoor de SLA laag is en er dus weel planteigen water verhit dient te worden. Conductieve warmteoverdracht tot boven de letale weefseltemperatuur wordt hierdoor bemoeilijkt. Hoewel gewone hoornbloem over slecht beschermde meristemen beschikt, zijn de bladeren klein en dik. Dit maakt de soort moeilijk te verhitten. Invloed van dagtijdstip Het moment tijdens de dag waarop de heetwaterbehandeling plaatsvindt, heeft een sterke invloed op de effectiviteit ervan. Bij zo goed als alle plantensoorten wordt een betere bestrijding bekomen wanneer deze plaatsvindt in de namiddag in vergelijking met de ochtend. Dit werd reeds voor meerdere onkruidsoorten die veelvuldig voorkomen op verhardingen (Engels raaigras, paardenbloem en gewone hoornboem) bewezen (Fig. 3). Dit effect

Fig. 1 Werking van de verschillende thermische technieken

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

11


PESTICIDENVRIJ BEHEER

kan niet verklaard worden door het voorkomen van dauw aangezien de behandelingen uit het onderzoek in kwestie steeds uitgevoerd werden op droge planten. Ook een verschil in luchttemperatuur kan geen verklaring bieden. Het verkoelend effect van transpiratie, dat hoger is bij een hoge luchttemperatuur, is namelijk te laag om een invloed te hebben op weefselverhitting. De bladstand kan logischerwijs wel een effect hebben op de heetwatergevoeligheid van een plant aangezien de retentie bevorderd wordt bij een meer planofiele groeiwijze. Dit kan daarentegen de variatie aan heetwatergevoeligheid gedurende de dag niet verklaren aangezien de bladstand zelf niet noemenswaardig wijzigt binnen de 24 uur. De relatieve waterinhoud (RWC: de ratio van de waterinhoud van het bladweefsel op een bepaald moment ten opzichte van de waterinhoud bij volle turgor) van de bladeren is echter wel gelinkt aan heetwatergevoeligheid. Deze RWC varieert namelijk gedurende de dag met de hoogste waarden in de vroege ochtend en late avond en laagste waarden in de vroege namiddag, afhankelijk van luchttemperatuur, relatieve vochtigheid en lichtintensiteit. Hoe meer water de plant

bevat, hoe meer energie nodig is om de weefseltemperatuur boven de letale temperatuur te brengen. RWC is echter niet de enige verklarende factor voor de variatie aan heetwatergevoeligheid gedurende de dag. De bladdikte en het drogestofgehalte, die overigens gelinkt zijn aan de RWC, blijken namelijk ook een invloed te hebben. De momenten waarop planten het gevoeligst zijn aan heetwaterbehandeling vallen namelijk samen met de tijdstippen met het hoogste drogestofgehalte en de laagste bladdikte. Wanneer onkruiden onder hevige waterstress moeten groeien, zal de variatie aan heetwatergevoeligheid gedurende de dag lager zijn. De RWC zal onder deze omstandigheden namelijk sowieso lager zijn doordat de stomata meer gesloten zullen zijn. Heetwaterbehandeling blijkt echter wel het efficiëntst uit te voeren bij een zekere vorm van waterstress, bijvoorbeeld een paar dagen na de eerste dag van een langere warmteperiode. Bij het begin van de eerste warme dag is de waterstatus van de plant namelijk nog vrij goed. Gedurende de dag verliest de plant echter grote hoeveelheden water via transpiratie. Dit water kan niet allemaal aangevuld worden tijdens

Fig. 2 Effect van watertemperatuur en energiedosis op de bovengrondse levende biomassa van paardenbloem

12

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

de daaropvolgende nacht wat resulteert in een stressvolle situatie de volgende dag. Invloed van hulpstoffen Sommige wetenschappelijke onderzoeken beweren dat hulpstoffen een positieve invloed kunnen hebben op de efficiëntie van een heetwaterbehandeling. Onder wetenschappers is hierover nog geen eensgezindheid. Hierbij kan de verhoging van de reductie aan verse biomassa vrijwel volledig toegeschreven worden aan de fytotoxische werking van de toegepaste hulpstoffen. Voor hulpstoffen die geen fytotoxische werking bezitten, zoals Vegetop, Mousse de Lin en Fieldor Max, kon nog geen effect op de heetwatergevoeligheid van planten aangetoond worden. Er wordt beweerd dat hulpstoffen de retentie van heet water aan het blad kunnen verhogen. Dit effect kon echter nog niet bewezen worden. Invloed van cumulatieve energiedosis, behandelingsinterval en –frequentie Het wijzigen van de cumulatieve energiedosis (= totaal energieverbruik over een gans groeiseizoen), behandelingsinterval en –frequentie kan de efficiëntie van de heetwater-

behandeling sterk ten goede komen. Onderzoek dat rond dit onderwerp verricht werd, hield een behandelingsperiode van 12 weken aan. Gedurende deze periode wordt het slechtste resultaat bekomen met een behandelingsinterval van zes weken, onafhankelijk van de gebruikte cumulatieve energiedosis. Over het algemeen neemt de biomassareductie toe bij een stijgende cumulatieve energiedosis, kortere behandelingsintervallen en een hogere behandelingsfrequentie. Algemeen gezien wordt de hoogste efficiëntie (laagste dosis voor eenzelfde onkruidbeheersing) echter bereikt bij een behandelingsinterval van drie weken en een dosis tussen de 589 en 819 kJ m-2 per behandeling. De meest eco-efficiënte combinatie van behandelingsfrequentie en dosis, is afhankelijk van plantensoort tot plantensoort. De reactie van een plantensoort op een bepaalde behandelingsfrequentie is gelinkt aan de mate van hergroei na een heetwaterbehandeling. Biomassareductie van grote weegbree is bijvoorbeeld het hoogst wanneer om de twee weken behandeld wordt (Fig. 4) terwijl Engels raaigras en paardenbloem beter om de drie weken worden behandeld. Bij deze laatste twee neemt de behandelingsefficiëntie af bij een kort bestrijdingsinterval door een tekort aan hergroeiweefsel. De snellere hergroei van grote weegbree zorgt ervoor dat een kort bestrijdingsinterval wel efficiënt is. Een kort behandelingsinterval kan de uitputting van plantkoolhydraten en nutriëntenbronnen bevorderen door een groot aandeel van het bovengrondse fotosynthetiserende actief weefsel af te doden alvorens het onkruid zijn ondergrondse koolhydraatreserves heeft kunnen aanvullen. Daarnaast zal de bovengrondse schade per behandeling groter zijn doordat jonger weefsel gevoeliger is aan hitte en een hogere hittedoordringing kan plaatsvinden in een minder dik bladerdek. Jammer


PESTICIDENVRIJ BEHEER

genoeg wegen economische en praktische factoren veel sterker door bij het bepalen van het bestrijdingsinterval dan energie-efficiëntie. Bij eenzelfde cumulatieve energiedosis, zullen loonwerkers langere bestrijdingsintervallen verkiezen aangezien jaarlijkse behandelingskosten meer bepaald worden door arbeidsuren dan door energieverbruik. Op de lange termijn zal dit echter contraproductief blijken aangezien het onkruid onvoldoende kan worden afgedood. In sommige gevallen kan een eenmalige heetwaterbehandeling met een eerder lage energiedosis zelfs een biomassaverhoging met zich mee brengen. Dit kan veroorzaakt worden door een overcompensatie in fotosynthetische activiteit en groei, wat men ook vaak ziet bij ontbladering. Na een testperiode van 12 weken zal geen enkele meerjarige onkruidsoort volledig afgedood worden, onafhankelijk van de behandelingsfrequentie en energiedosis. Voornamelijk bij plantensoorten met een hoog aandeel aan ondergrondse biomassa, zoals in het geval van Engels raaigras, grote weegbree en paardenbloem, zal een behandelingsperiode van 12 weken niet

volstaan. Bij deze onkruidsoorten kan nog 30% van de totale biomassa (tegenover onbehandelde controle) overleven na 12 weken, waardoor bijkomende behandelingen in één of meerdere daaropvolgende seizoenen nodig zijn om de ondergrondse opslagorganen uit te putten. Meestal beoogt de beheerder veeleer het ‘in evenwicht houden’ van de levende onkruidbiomassa (tot een voor hem aanvaardbaar niveau) dan een echte uitroeiing. Deze strategie vergt uiteraard minder behandelingsbeurten.

Meestal beoogt de beheerder veeleer het ‘in evenwicht houden’ van de levende onkruid­ biomassa.

Conclusie Heetwaterbehandeling start idealiter in de vroege lente vanaf het moment dat de groei van de meeste onkruiden op gang is gekomen en het plantenweefsel nog erg jong is. Behandeling is pas efficiënt wanneer alle onkruidsoorten bestreden kunnen worden.

Fig. 3 Bovengrondse levende biomassa van paardenbloem na behandelingen op verschillende tijdstippen gedurende de dag (van onder naar boven: 2, 4, 6, 8, 10 en 12 uur na zonsopgang) en met verschillende energiedosissen (van links naar rechts: 0, 147, 294, 441, 589, 736, 883 en 1180 kJ m-2

Voor een effectieve en eco-efficiënte bestrijding dient idealiter een drie- tot vierwekelijks bestrijdingsinterval aangehouden te worden, voornamelijk tijdens de actieve groeiperiode van de onkruiden. Enkel op deze manier kunnen de koolhydraten- en nutriëntenreserves van de onkruiden in de ondergrondse plantendelen uitgeput worden. Per behandeling wordt best een energiedosis tussen 589 en 819 kJ m-2 aangehouden. Daarnaast kunnen de beste resultaten wat betreft energie-efficiëntie behaald worden wanneer behandeling plaatsvindt in de namiddag, liefst op zonnige dagen met een grote variatie aan bladdikte, met water op hoge temperatuur (98°C). Het gebruik van hulpstoffen zonder fytotoxische werking heeft geen effect op de retentie van heet water aan het blad waardoor de efficiëntie van de heetwaterbehandeling niet verbeterd wordt door het gebruik ervan. Het is belangrijk erop te wijzen te dat het eenzijdig gebruik van heetwaterbehandeling, net zoals het eenzijdig gebruik van elke andere techniek, op de lange termijn geen efficiëntie onkruidbestrijding kan vormen. Bepaalde onkruidsoorten zijn namelijk gevoeliger voor bepaalde thermische behandelingen, andere voor mechanische behandelingen.

Om floraverschuivingen naar meer hittetolerante soorten te vermijden, is het bijgevolg aan te raden om verschillende technieken te combineren en een kort behandelingsinterval aan te houden. Contactinfo auteurs ir. Nina Biesemans Nina.Biesemans@UGent.be Prof. dr. ir. Benny De Cauwer Benny.DeCauwer@UGent.be Universiteit Gent Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Vakgroep Plantaardige Productie Labo Herbologie Coupure Links 653 | 9000 Gent T. 09 264 90 64

Literatuur Dit artikel is gebaseerd op volgende wetenschappelijke publicaties: • De Cauwer B., De Keyser A, Biesemans N, Claerhout S., & Reheul D. (2016). Impact of wetting agents, time of day and periodic energy dosing strategy on the efficacy of hot water for weed control. Weed Research 56(4), 323-334. • De Cauwer B., Bogaert S., Claerhout S., Bulcke R & Reheul D. (2014). Efficacy and reduced fuel use for hot water weed control on pavements. Weed Research 55(2), 195-205.

Fig. 4 Invloed van bestrijdingsinterval op uitputting van grote weegbree: v.l.n.r. 0 kJ m-² (controle), 4-wekelijks behandelen met 874 kJ m-², 3-wekelijks behandelen met 819 kJ m-² en 2-wekelijks behandelen met 656 kJ m-2

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

13


PESTICIDENVRIJ BEHEER

Voorkomen is beter dan genezen Efficiënter pesticidenvrij beheer door in te zetten op onkruidpreventie Met behulp van deze uitgebreide gids van alternatieve technieken en machines kun je een onderbouwde keuze maken om je machinepark uit te breiden of op te starten. Maar is het niet voordeliger om eerst in te zetten op het voorkomen van plantengroei? In veel gevallen is dat wel zo. Daarom maak je best eerst de afweging of je beter inzet op preventie om nadien weinig onderhoudskosten te hebben. Dit kan al op korte termijn rendabel zijn. Tekst Dan Slootmaekers • Foto’s VMM | VVOG

Eerst voorkomen …. Een belangrijk uitgangspunt van het Vlaamse beleid is dat we het gebruik van pesticiden moeten beperken via een drietrapstrategie: voorkom problemen, gebruik alternatieven en pas in laatste instantie komen er pesticiden aan te pas. Heel vaak proberen we het gebruik van pesticiden eenvoudigweg te

Makkelijk te voorkomen door opvoegen maar moet dit weg

14

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

Is het niet voor­ deliger om eerst in te zetten op het voorkomen van onkruidgroei? vervangen door een aantal onderhoudsbeurten met branders, borstelwagens en schoffels. Dat kan,

maar zal op veel plekken een grote inspanning vragen. De afwijkingsaanvragen die bij de Vlaamse Milieumaatschappij worden ingediend blijken vooral te gaan om oudere, niet bepaald onderhoudsvriendelijke terreinen waar het machinepark overuren moet draaien. Dit kan je voorkomen door een goed ontwerp, een goede aanleg en een aangepast onderhoudsplan. Niet dat je daarvoor elk terrein helemaal opnieuw moet aanleggen want ook kleine ingrepen zoals opvoegen van diepe voegen op lastig bereikbare plekken, afdichten van aansluitingen, verwijderen van obstakels of verwijderen van onnodige verhardingen kunnen heel wat tijdswinst opleveren.

Voetpad in Destelbergen. Een smal voetpad zorgt voor minder onderhoud en meer gebruik.

… dan pas alternatieven Dankzij de preventieve aanpak kunnen we het machinepark al heel wat efficiënter inzetten. Maak je daarnaast ook nog doordachte beheerkeuzes dan is pesticidenvrij beheer geen probleem meer. Hier en daar gazonbeheer vervangen door hooilandbeheer bespaart je al gauw 30 maaibeurten per jaar. Een bodembedekker onder de haag zorgt ervoor dat je minder moet schoffelen. Met beeldscores of beeldbestekken verdeel je de aandacht van de onderhoudsploeg op basis van het uitzicht dat je nastreeft. Auteursinfo Dan Slootmaekers | VMM d.slootmaekers@vmm.be

Meer info Lees meer tips over aanleg en ontwerp op www.vmm.be/zonderisgezonder


BEDRIJF IN DE KIJKER

Onkruidborstels, ook voor extreme onkruidgroei VANDAELE kan bogen op bijna 30 jaar ervaring met onkruidborstelen Eind van de jaren ‘80 was VANDAELE reeds actief bezig met het ontwikkelen van onkruidborstels (OKB’s). Het Westvlaams constructiebedrijf uit Oostrozebeke beschikt dan ook op het vlak van onkruidborstelen een ongeziene knowhow en ervaring. Reeds lang voor er sprake was van mechanische onkruidbestrijding werd de cilindrische bezem ontwikkeld om overgroeiende bermbeplanting aan te pakken. Toen de vraag van de markt (veelal gemeentebesturen) omwille van het pesticidenvrij beheer sterk evolueerde kon VANDAELE hier perfect op inspelen en werd een groot gamma onkruidborstels ontwikkeld. Eigen productie van hoge kwaliteit Zoals alle andere machines worden ook de onkruidborstels van VANDAELE in eigen huis ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. Dankzij de nauwe contacten met de klanten-gebruikers kan het bedrijf perfect inspelen op de steeds veranderende behoeften. Het voordeel van een geheel eigen fabricatie maakt het bovendien mogelijk dat ook speciale uitvoeringen leverbaar zijn. De producten van VANDAELE staan bekend om hun hoge kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. Het bedrijf is ISO-gecertifieerd en is actief in meer dan 30 Europese landen.

Twee types onkruid­ borstels De VANDAELE-onkruidborstels worden gebruikt voor het onkruidvrij maken

van straten, wandelpaden, stoepranden, greppels, fietspaden, enz… Ze kunnen aan verschillende types voertuigen aangebouwd worden. Bij voorkeur vooraan, omdat de bestuurder dan een beter zicht heeft op het werk en de stuurbewegingen direct gevolgd kunnen worden. Naargelang de aanwezigheid van een al dan niet verhoogde stoeprand, kan er gekozen worden uit twee verschillende borstels: de gootbezem en de cilinderbezem. Beide kunnen uitwisselbaar op hetzelfde chassis gemonteerd worden. De borstels hebben een diameter van 700 mm en zijn uitgerust met zware

De combinatie­ bezem is eenvou­ dig om te schake­ len van goot- naar cilinderbezem.

staalkabeltrossen. De werksnelheid varieert van 0 tot 2,5 km/u. Gootbezem De gootbezem veegt het onkruid van tegen een verhoogde boordsteen en legt het af op een zwad op de rijweg. Opruimen moet gebeuren in een aparte werkgang. Cilinderbezem De cilinderbezem wordt ingezet waar er geen verhoogde stoeprand is. Het onkruid wordt hierbij terug in de berm gegooid waardoor er achteraf geen opruimwerk is.

Combinatiebezem OKB 2i1 VANDAELE heeft nu ook een OKB ontwikkeld waarbij de borstelkop eenvoudig met enkele handelingen omschakelbaar is van goot- naar cilinderbezem, de OKB 2i1. De arm met daarop de aandrijfmotor wordt een kwartslag (90°) gedraaid en een cilindrische of komvormige borstel kan worden gemonteerd. Hierdoor moet de complete arm niet meer uit het basisframe gehaald worden.

ophanging voor de frontlift, en een lineair verstek. De robuuste borstels en de aandrijving blijven ongewijzigd. Voor de compacte tractoren wordt er gewerkt met een aparte aftakas aangedreven hydraulische pompgroep.

Mega Onkruidborstel De VANDAELE Mega-OKB is een onkruidborstel die enkel geschikt is voor montage op een zware klepelmaaiarm type PRO of op de giek van een kraan. Het is een zware cilinderborstel, 60 cm breed, met dikke staalkabelplukken. De borstelsegmenten zijn eenvoudig en snel verwisselbaar. De Mega-OKB is ideaal om onkruid te verwijderen op moeilijk bereikbare plaatsen met extreme begroeiing. De werksnelheid varieert van 0 tot 1 km/u.

VANDAELE KONSTRUKTIE NV Stationsstraat 119 8780 Oostrozebeke T. 056 66 45 01 | F 056 66 30 40 info@vandaele.biz

Onkruidborstel voor compacte tractoren

Website

Speciaal voor compacte (tuinbouw) tractoren ontwikkelde VANDAELE recent de OKB-C met een extra korte

Demo Groen

www.vandaele.biz stand 21

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

15


BEDRIJF IN DE KIJKER

Onkruidbestrijdingstechniek voor losse verhardingen die het milieu weinig belast Hilaire Van der Haeghe zet in op promotie van horizontale onkruideg Naast het klassieke aanbod van machines voor tuin en park, verdeelt HILAIRE VAN DER HAEGHE ook een breed gamma van toestellen voor het beheer van ongewenste kruiden op verhardingen. Een van de toestellen waar het bedrijf in de komende jaren volop wil op inzetten is de horizontale onkruideg voor open verhardingen.

Grind, zand, kale grond zijn vlot te bewerken De gepatenteerde toestellen van StabNet, zijn voorzien van vaste schijven die met stalen staven verbonden zijn. Deze schijven zijn

De horizontale onkruideg is zeer doel­treffend en weinig milieu­ belastend.

16

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

licht conisch van vorm ten opzichte van het grondoppervlak. Daardoor maken de schoffels de toplaag los. Het daarin aanwezige onkruid wordt als het ware met de wortels naar boven geduwd. De schoffels zijn bij eventuele breuk of vervorming erg vlot te vervangen via een bout aan de bovenzijde van het toestel.

Verschillende werkbreedtes voor allerlei locaties Losse verhardingen worden in Vlaanderen in verschillende materialen en

dimensies toegepast, gaande van smalle grindstroken tussen grafzerken tot grote parkings in dolomiet. De productielijn van StabNet biedt voor veel verschillende situaties een oplossing. De toestellen zijn verkrijgbaar in werkbreedtes van 55 tot 160 cm. De toestellen zijn voor één- of tweeassige werktuigdragers. Voor de eenassige werktuigdragers is Köppl een ideaal toestel.

Meerdere handelingen in één werkgang Benevens het loswerken van de toplaag en het naar boven stuwen van plantendelen zijn de grotere werktuigen ook uitgerust met een rol en flexibele klepels waarbij onkruiddelen gescheiden worden van het materiaal van de toplaag. Achter de flexibele klepels, waar-

voor de onkruiddelen blijven ‘hangen’, hangt een sleepnet dat eventuele oneffen­ heden verder egaliseert. Aan de rand van het toestel kan de buitenste schoffel gekanteld worden zodat je er ook kanten mee kan snijden.

HILAIRE VAN DER HAEGHE NV Boomsesteenweg 174 2610 Wilrijk T. 03 821 08 30 F. 03 821 08 80 garden@vanderhaeghe.be

Website www.vanderhaeghe.be

Demo Groen stand 19


BEDRIJF IN DE KIJKER

Geïntegreerde bestrijding zonder pesticiden: juiste machine inzetten op juist moment PIVABO houdt reeds 20 jaar vinger aan de pols In 1996 werd PIVABO gesticht door Marc Pieters. Twee jaar later is zoon Philippe, de huidige zaakvoerder, zijn vader komen vervoegen. Het bedrijf was toen een van de pioniers in de verkoop van zogenaamde ‘alternatieve’ onkruidbestrijdingstoestellen. Interview Emmanuel Ampe • Foto’s PIVABO

Alternatieve technieken worden standaard Eind jaren negentig waren er slechts enkele gemeentebesturen met een ‘groene overtuiging’ die gebruikmaakten van alternatieve technieken om onkruiden aan te pakken. Sedert het pesticidendecreet van 2001 is er een geleidelijke stijging aan de vraagzijde gekomen. Aan de aanbodzijde is er zowel qua diversiteit als qua verfijning van technieken sindsdien veel veranderd. Technieken die in begin van deze eeuw als weinig toekomstvol of irrealistisch overkwamen zijn uiteindelijk toch snel ingeburgerd geraakt. Een techniek is niet zalig­ makend Philippe Pieters: “Tijdens onze bezoeken aan steden en gemeenten valt het op dat er nog steeds mensen zijn die plots zweren bij een bepaalde techniek terwijl precies een heel andere techniek of een

combinatie van technieken veel beter op hun situatie afgestemd zou zijn.” “Een toestel dat elke gemeente absoluut moet hebben is een veegmachine”, zegt Philippe Pieters. “Hiermee kan preventief gewerkt worden. In de praktijk zien we nog veel te veel plaatsen waar onkruiden weelderig groeien omdat organisch materiaal zich gedurende lange tijd heeft kunnen opstapelen.” De genadeslag komt na twee weken Thermische technieken worden meestal om de maand of anderhalve maand toegepast. Volgens Philippe Pieters is dit een te grote tussentijd. “Men heeft vastgesteld dat je jonge onkruiden best kan doden door ze twee weken na een eerste behandeling de genadeslag te geven met een tweede behandeling. Twee weken na een eerste thermische behandeling heb je immers een relatief zwak onkruidplantje dat praktisch

Inzake thermische onkruidbestrijding zijn nog belang­ rijke stappen op vlak van duur­ zaamheid te verwachten.

al zijn reserves heeft gestopt in de hergroei. Na deze tweede behandeling kun je gerust anderhalve maand wachten voor een nieuwe behandeling met daarna opnieuw een afdoding na twee weken.” Een blik op de toekomst Als je vraagt hoe men bij PIVABO de toekomst tegemoet ziet, krijg je niet meteen een overzicht van evoluties van technieken maar in eerste instantie het verhaal van een goed ontwerp en een beheer dat daarop afgestemd is. “Dit is de basis voor de toekomst”, beklemtoont Philippe Pieters. “Er zijn nog veel locaties in Vlaanderen waar omvorming prioritair zou moeten zijn. Dan pas kan gedacht worden aan een degelijk bestrijdingsplan.” Evolutie Philippe Pieters heeft de indruk dat de meeste mechanische technieken behoorlijk op punt staan en slechts in geringe mate verder zullen evolueren. Inzake thermische onkruidbestrijdingstechnieken verwacht hij toch nog belangrijke stappen voorwaarts op het vlak van duurzaamheid in de brede zin van het woord.

Verkoop via dealersnetwerk PIVABO is importeur van verschillende merken van machines voor park en tuin. Demonstraties en advies worden wel door het bedrijf verzorgd. Website ‘wegmetonkruid’ Deze website geeft een duidelijk overzicht van de verschillende technieken die inzetbaar zijn bij het bestrijden van onkruiden. Door middel van de vele koppelingen kom je snel bij instructieve afbeeldingen en enkele duidelijke video’s.

PIVABO BVBA Kampstraat 20 | 8500 Kortrijk T. 056 51 52 50 | F. 056 53 19 34 info@pivabo.be

Website www.pivabo.be www.wegmetonkruid.be

Demo Groen stand 1

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

17


BEDRIJF IN DE KIJKER

De gemeente Boom heeft pas een Wave‑toestel aangekocht VAN DYCK hecht veel belang aan een grondige opleiding van de gebruikers Op 10 augustus werd in Boom een sensorgestuurde Wave geleverd. Deze hoogtechnologische machine voor onkruidbestrijding met heet water was gemonteerd op een Multihog. “Een perfecte combinatie om maximaal rendement te halen bij het bestrijden van onkruiden op verhardingen”, aldus Marc Kerckhofs, vertegenwoordiger van de firma VAN DYCK Marcel voor de provincies Antwerpen en Limburg. Interview en foto’s Jos De Wael

Boom In Boom wordt de laatste jaren sterk ingezet op het pesticidenvrij beheren van het openbaar domein. “Voor het onderhoud van de beplantingen zitten we perfect op schema, maar voor het onkruidvrij houden van de verhardingen moesten we hier in Boom toch een tandje bijsteken”,

De ‘Wave’ werkt met sensoren waardoor alleen heet water gespo­ ten wordt waar onkruid staat. zegt Ronny van Emmerick, groenambtenaar. “In die zin had ik aan het gemeentebestuur voorgesteld om een Wave aan te kopen. Het is de bedoeling dat wij met onze veegmachines er eerst voor zorgen dat de

verhardingen ‘proper’ zijn, waardoor er zo weinig mogelijk onkruidzaden kunnen kiemen. Vervolgens zullen wij drie tot vier keer per seizoen (april-november) met de Wave het kiemende onkruid te lijf gaan.”

Wave ‘Wave’ staat voor ‘water als vitaal element’. Het is een milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding met heet water dat op een temperatuur van 98°C het toestel verlaat. ‘Wave’ is een veilige, effectieve en efficiënte methode om het onkruid terug te dringen. “Bij VAN DYCK geloven we rotsvast in de ‘Wave’ als milieuvriendelijke onkruidbestrijding”, aldus Tom Van Dijck, instructeur bij de firma. “Ruim tien jaar ervaring met heetwateronkruidbestrijding maakt ‘Wave’ tot de meest duurzame methodes die momenteel op de markt zijn. De machine die we hier

in Boom geleverd hebben werkt met sensoren waardoor alleen heet water gespoten wordt op die plaatsen waar onkruid staat. Dat scheelt een pak inzake waterverbruik. En u weet dat voor het opwarmen van water heel veel energie nodig is. Omdat deze ‘Wave’ zuinig omspringt met water en omdat we met de Multihog als werktuigdrager beschikken over een tank van 1000 liter kunnen we gemakkelijk 2 à 3 uur aan de slag, uiteraard afhankelijk van de onkruidgroei.”

Multihog De ‘Wave’ die in Boom geleverd werd, staat gemonteerd op een Multihog. Het zijn bijzonder handige voertuigen die de gebruiker voorzien in al zijn behoeften. Het merk staat garant voor de hoogste normen qua duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid.

Opleiding VAN DYCK hecht zeer veel belang aan een kwalitatieve vorming en opleiding van de mensen die met hun werktuigen en toestellen moeten rijden en werken. “Voor de ‘Wave’ is dat natuurlijk ook het geval, temeer omdat het een complexe machine is. Wij hebben er als bedrijf alle belang bij dat een dergelijke dure machine rendabel kan ingezet worden.”, benadrukt Tom Van

Dijck, die de eerstvolgende weken terug naar Boom komt om de medewerkers van de groendienst op te leiden. Ronny van Emmerick: “Voordat ik aan mijn bestuur voorgesteld heb om een ‘Wave’ aan te kopen, heb ik bij mijn medewerkers gepolst naar hun interesse om met dergelijke machine te rijden. Een drietal enthousiaste vrijwilligers hebben zich opgegeven en zij zullen eerstdaags de opleiding krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat ze zich alle drie met hart en ziel zullen inzetten om de ‘Wave’ optimaal te laten renderen.”

Nazorg en onderhoud Tom Van Dijck geeft graag nog enkele slotbedenkingen: “Omdat ik reeds vele jaren vertrouwd ben met de ‘Wave’ en omdat ik ook reeds voor heel wat gemeenten, die een ‘Wave’ aangekocht hebben, de opleiding verzorgd heb, kan ik heel wat nuttige tips meegeven aan de mensen van Boom. Het spreekt vanzelf dat naast het correct gebruik van de machine ook het onderhoud van groot belang is. Ik denk bijvoorbeeld aan het reinigen van de filters. Ik denk ook aan het controleren van de ontkalkingsvloeistof. Om een lange levensduur te garanderen is een dagelijkse routinecontrole zeer belangrijk.”

VAN DYCK MARCEL BELGIUM Provinciebaan 79 | 2235 Houtvenne T. 016 69 91 56 | F. 016 69 62 53 info@vandyck.be

Website www.vandyck.be

Demo Groen stand 34b - 47

18

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]


DEMO GROEN 2016

Demo Groen en Demo Clean Perfect huwelijk op vlak van niet-chemische onkruidbestrijding Van 11 tot 13 organiseert Fedagrim op de Heizelvlakte in Brussel reeds voor de 14e keer de openluchtvakbeurs Demo Groen. Tegelijkertijd wordt voor de vierde keer Demo Clean georganiseerd. Beide beurzen samen vormen de grootste openluchtdemo van machines voor tuin- en groene zones, sportvelden en stadsreiniging. Frank Thomas, voorzitter van de sectoriële groep Tuin en Groene zones van Fedagrim, kijkt vol verwachting uit naar de komende editie: “Wij verwachten andermaal veel belangstelling vanwege beleidsmakers en beheerders van parken en groene ruimten maar ook vanwege de verantwoordelijken voor de openbare netheid en sport- en spelinfrastructuur. Het is mijn overtuiging dat Demo Groen in combinatie met Demo Clean een zeer complete vakbeurs is. Bovendien biedt het openluchtkarakter van de beurs een aantal extra troeven om de werking van de machines te tonen en te demonstreren.” Tekst en interview Jos De Wael • Foto’s VVOG

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

19


DEMO GROEN 2016

Complementaire beurzen Zes jaar geleden werd beslist om Demo Groen uit te breiden en ook aandacht te besteden aan machines voor het net houden van het openbaar domein. Toepasselijk werd de nieuwe beurs Demo Clean genoemd. Beide beurzen zijn erg complementair, ook met betrekking tot het thema van dit speciaal nummer over pesticidenvrij onderhoud. Het systematisch en frequent inzetten van veegmachines is niet alleen doeltreffend om het openbaar domein net te houden. Het is ook heel efficiënt om te voorkomen dat onkruiden op ongewenste plekken de kop opsteken (zie elders in dit nummer). Het thema ‘Pesticidenvrij beheer’ is reeds jaren een weerkerend thema op Demo Groen. Waar vroeger vooral veeg- en borstelmachines de blikvangers waren, springen nu de machines die warmtetechnieken gebruiken bijzonder in het oog.

Pesticidenvrij beheer in de kijker Sinds vorige editie van Demo Groen (2014) is in Vlaanderen het verbod op het gebruik van pesticiden effectief van kracht geworden. Vanaf 1 januari 2015 mogen openbare besturen en grote terreinbeheerders geen pesticiden meer gebruiken. Nu iedereen zich moet houden aan de wetgeving is de

vraag naar elegante en duurzame methodieken sterk toegenomen. Het aantal machines en technieken is de laatste jaren dan ook navenant gestegen. Op Demo Groen vindt de bezoeker alles wat de markt te bieden heeft. Een kwart van de firma’s die deelnemen aan Demo Groen hebben in hun gamma machines en werktuigen die ingezet kunnen worden voor pesticidenvrij beheer.

Groen.” Alain Vander Cruys van Fedagrim voegt eraan toe: “Ik ben ervan overtuigd dat het moeilijk is om een uitgebreider aanbod van machines op één enkele locatie te kunnen bekijken en aan het werk te zien. Ook op het vlak van het pesticidenvrij beheer ben ik er vrijwel zeker van dat u nergens in België zoveel machines bijeen kunt zien die inspelen op dit gegeven.”

Overzicht machines

Bedrijven op Demo Groen

Het was de wens van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om eens een degelijk overzicht te maken van wat er bestaat aan machines en technieken om het openbaar domein pesticidenvrij te beheren. Omdat Demo Groen in België al jaren dé vakbeurs is waar zowat alle machines getoond en gedemonstreerd worden, heeft de VVOG de vakbeurs op de Heizel aangegrepen om een globaal en systematisch overzicht te maken van wat momenteel op de markt is. Michel Christiaens van Fedagrim: “Wij zijn erg vereerd met het initiatief van de Vereniging voor Openbaar Groen en de Vlaamse Milieu­ maatschappij om op Demo Groen het uitgebreide machinepark in de kijker te zetten. Ik denk dat dit een juiste keuze is. Het onderstreept nogmaals het belang en de impact van een vakbeurs als Demo

Ruim 80 bedrijven zullen van 11 tot 13 september in Brussel deelnemen aan Demo Groen–Demo Clean. Zij zullen op de Heizelvlakte meer dan 250 merken van machines en toestellen exposeren en demonstreren en zo nagenoeg de volledige markt van materiaal en materieel voor de aanleg en het onderhoud van tuinen en groene zones bestrijken. Van de deelnemende firma’s hebben er 15 te kennen gegeven dat zij toestellen aanbieden voor niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen. Hierna vindt u een overzicht van deze firma’s met hun adres en contactgegevens.

Wandelparcours Om de bezoekers van Demo Groen te helpen bij hun rondgang op de beurs hebben wij zes wandelparcours uitgetekend ingedeeld volgens de zes verschillende technieken van onkruidbestrijding (zie volgend artikel). Wij hebben aan elke techniek een kleur en een cijfer gegeven. Voor elk van deze technieken hebben wij de firma’s gegroepeerd die machines beschikbaar hebben met de respectieve technieken. Op die manier kan de bezoeker heel doelgericht op zoek gaan naar de machines die hem interesseren. Deze gegevens werden ook overgebracht op het uitneembaar overzichtsplan van de beurs in het midden van deze brochure. Meer info www.demogroen.be

20

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

Parcours 1. Heteluchttechniek 1 PIVABO 19 HILAIRE VAN DER HAEGHE 25 PACKO GREEN 47 VAN DYCK MARCEL 67 HEYLENS Parcours 2. Heetwatertechniek 1 PIVABO 19 HILAIRE VAN DER HAEGHE 25 PACKO GREEN 35 DE KEGEL-H.H.SERVICES 38 I.T.M. SALES & SERVICES 39 HAKO BELGIUM 47 VAN DYCK MARCEL 59b MECLEAN 64 VAN SINAY 68 KÄRCHER Parcours 3. Branden 1 PIVABO 25 PACKO GREEN 47 VAN DYCK MARCEL Parcours 4. Vegen 34b VAN DYCK MARCEL 35 DE KEGEL-H.H.SERVICES 38 I.T.M. SALES & SERVICES 39 HAKO BELGIUM 47 VAN DYCK MARCEL 68 KÄRCHER Parcours 5. Borstelen 1 PIVABO 15 MENART 16 ETESIA 19 HILAIRE VAN DER HAEGHE 21 VANDAELE 25 PACKO 38 I.T.M. SALES & SERVICES 39 HAKO BELGIUM 47 VAN DYCK MARCEL 64 VAN SINAY 67 HEYLENS Parcours 6. Schoffelen 1 PIVABO 19 HILAIRE VAN DER HAEGHE 47 VAN DYCK MARCEL


UITNEEMBAAR BLAD | WANDELPARCOURS

FIRMA

STAND

DE KEGEL-H.H.SERVICES

ADV.

FIRMA

HILAIRE VAN DER HAEGHE

35

Jozef Cardijnstraat 7 9420 Erpe-Mere T 053 80 37 07 F 053 80 68 50 info@NvDeKegel.com

Boomsesteenweg 174 2610 Wilrijk T 03 821 08 30 F 03 821 08 80 garden@vanderhaeghe.be

www.nvdekegel.com

www.vanderhaeghe.be

2

4

5

ETESIA

1

16

Rue de l’Industrie 13 67165 Wissembourg (F) M. 0497 69 49 29 mcarlier@etesia.com

39

4

5

KÄRCHER

68

1

67

2

3

4

5

MECLEAN

Essenestraat 18 1740 Ternat T 02 582 03 93 F 02 582 31 54 info@heylensbvba.be

Mr. F.J.Haarmanweg 29 4538 AN Terneuzen (Nl) T. +31 115 43 25 30 F. +31 115 43 25 31 nick@meclean.nl

www.heylensbvba.be

www.meclean.nl

1

4

5

p. 4

www.kaercher.com

5

HEYLENS

38

Boomsesteenweg 939 2610 Wilrijk T 03 340 08 52 info@kaercher.com

www.hako.be 4

p. 3

6

ITM SALES & SERVICES

2

Industrieweg 27 9420 Erpe-Mere T 053 80 20 40 F 053 80 62 43 info@hako.be

2

19

www.itmsales.be

6

HAKO BELGIUM

5

ADV.

Baan naar Bree137 3990 Peer T 011 61 03 90 F 011 63 39 26 info@itmsales.be

www.etesia.com 5

p. 41

2

STAND

2

59b

3

bijlage bij groencontact 2014 | 40 [4] —

21


Wandelparcours ‘Machines voor pesticidenvrij beheer op verhardingen’ HEYLENS 11-13/0 9/2 016

KÄRCHER

VAN SINAY 68

67

64

12

16

1

MENART PIVABO

GARDEN-PASSION-TENT ETESIA VVOG

22

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]


VAN DYCK MARCEL

MECLEAN 59b 47

25 39

21

PACKO GREEN

38

HAKO

19

VANDAELE

36

ITM

35

TERBERG MATEC 34b

HILAIRE VAN DER HAEGHE

DE KEGEL-H.H.SERVICES VAN DYCK MARCEL

1 HETELUCHTTECHNIEK

4 VEGEN

2 HEETWATERTECHNIEK

5 BORSTELEN

3 BRANDEN

6 SCHOFFELEN

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

23


UITNEEMBAAR BLAD | WANDELPARCOURS

FIRMA

STAND

MENART

ADV.

FIRMA

VANDAELE

15

Rue Benoit 31 7370 Dour T 065 61 07 60 F 065 61 07 49 info@menart.eu

Stationstraat 119 8780 Oostrozebeke T 056 66 45 01 F 056 66 30 40 info@vandaele.biz

www.menart.eu

www.vandaele.biz

5

25

p. 41

Torhoutsesteenweg 166 8210 Zedelgem T 050 25 00 10 info@packo.be

2

3

4

1

Kampstraat 20 8500 Kortrijk T 056 51 52 50 F 056 53 19 34 info@pivabo.be

p. 42

47 34b

p. 43

4

p. 44

5

VAN SINAY Steenweg Asse 26 1540 Herne T 02 396 16 89 info@vansinay.be

www.vansinay.be

www.pivabo.be 5

2

6

TERBERG MATEC BELGIUM Oosterring 23 3600 Genk T 089 62 38 30 F 089 62 38 28 HOZturk@terberg.com

www.terbergmatec.com 4

24

21

www.vandyck.be

5

PIVABO

3

VAN DYCK MARCEL Provinciebaan 79 2235 Houtvenne T 016 69 91 56 F 016 69 62 53 info@vandyck.be

www.packogreen.be

1

ADV.

5

PACKO GREEN

1

STAND

— bijlage bij groencontact 2014 | 40 [4]

36

4

5

64


Notities 11-13/09/2 016

DEMO GROEN DEMO CLEAN Wanneer 11-13 september 2016 10.00 tot 17.00 u.

Waar Park van Laken (Heizel) | 1020 Brussel

Toegang GRATIS voor professionals mits registratie op www.demogroen.be Gebruik code: DGDV030059

Openbaar vervoer Vlakbij Metrostation Heizel (rechtstreeks vanaf NMBS-station Brussel-Zuid)

Parkeren Vanaf Parking Esplanade (Brussels Expo) rijdt een pendelbus van ISUZU naar het demoterrein

Organisatie Fedagrim www.fedagrim.be

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

25


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

Technieken en toestellen Thermisch versus mechanisch Hierna wordt een zo volledig mogelijke oplijsting gemaakt van de technieken en machines voor pesticidenvrij beheer op verhardingen die te zien zijn op Demo Groen 2016. Meestal maakt men een onderscheid tussen thermische technieken enerzijds en mechanische technieken anderzijds. Wij hebben in deze publicatie een indeling gemaakt op basis van zes groepen van machines: heteluchttoestellen, heetwatertoestellen, branders, vegers, borstel­machines en schoffeltoestellen.

Thermische technieken

Mechanische technieken

Bij het toepassen van thermische technieken worden plantenweefsels direct (hete vlam, stoom, hete lucht of heet water) of indirect (infrarood, microgolfstraling, …) verhit. Boven de lethale weefseltemperatuur (± 58°C) worden de celmembraaneiwitten beschadigd, waardoor cellen lekken en uitdrogen. De wijze van warmteoverdracht naar het bladoppervlak is erg verschillend naargelang van de ingezette thermische techniek. Warmteoverdracht geschiedt door convectie (hete vlam, hete lucht), straling (infraroodbrander), condensatie (stoom) of geleiding (heet water). Bovenvermelde technieken worden in heel wat toestellen gecombineerd.

Mechanische onkruidbestrijdingstechnieken zijn methoden waarbij de planten bovengronds worden losgerukt, afgesneden of geraakt. Vegen met een zachte borstel is in feite een preventieve techniek. Wanneer deze techniek intensief toegepast wordt (wat in heel wat gemeenten gebeurt) kan het als een curatieve techniek beschouwd worden. Borstelen is een agressieve techniek die gebaseerd is op ronddraaiende staaldraden, staallamellen of getorste staaldraadbundels (of combinaties ervan). De agressiviteit van de behandeling hangt af van de borstelsoort en de ingestelde werkdruk, rotatiesnelheid en instelhoek. Schoffelen is een techniek die alleen kan toegepast worden op halfverhardingen. Hierbij worden de jonge plantjes losgerukt en verdrogen.

1 HETELUCHTTECHNIEK Het gamma van toestellen voor heteluchttechniek gaat van hand-units tot toestellen die geïnstalleerd worden op een werktuigdrager. Bij hete lucht komen de behandelde oppervlaktes niet rechtstreeks in contact met een vlam. Door de turbulente beweging van de lucht wordt een groter bladoppervlak geraakt dan bij rechtstreekse blootstelling aan een vlam.

2 HEETWATERTECHNIEK Het gamma van toestellen op basis van heetwatertechniek gaat van voortrekbare toestellen tot machines die worden gemonteerd op een werktuigdrager. Puntbehandelingen worden best met een handlans uitgevoerd. Toestellen met een volle veldtoepassing zijn energieverslindend. Er zijn echter gesofisticeerde toestellen die onkruiden detecteren en enkel op die plaatsen operationeel zijn. Stomen wordt eveneens onder de heetwatertechniek opgenomen. Sommige toestellen kunnen ook water onder een hoge druk produceren waardoor het toestel inzetbaar is voor onder andere reiniging van straatmeubilair.

3 BRANDEN Het gamma aan branders is vrij uitgebreid gaande van verschillende maten van voortduwbare branders tot brede branders geïnstalleerd op een werktuigdrager. De blootstellingstijd aan de vlam is afhankelijk van het type onkruid. Een vaak voorkomende fout bij branden is dat men denkt dat de plant verschroeid moet zijn. Tijdens het branden bestaat het risico dat brandbaar (organisch) materiaal vuur kan vatten. Handbranders zijn ideaal bij oppervlaktes met een sterk verspreide onkruidgroei.

26

— bijlage bij groencontact 2014 | 40 [4]

4 VEGEN Plaatsen waar zich onder meer plant- en stofresten kunnen opstapelen zijn de ideale kiembodem voor ongewenste planten. Het regelmatig vegen van bijvoorbeeld goten en rond obstakels is een goed voorbeeld van preventief onkruidbeheer. De opvangcapaciteit is sterk verschillend tussen de verschillende toestellen. De wendbaarheid van het toestel is in een omgeving met veel obstakels een belangrijk aankoopcriterium. Dikwijls wordt na het borstelen van een verharding een veegtoestel ingezet.

5 BORSTELEN Onkruidborstels rukken plantendelen los. Deze techniek kan een sterke graad van veronkruiding efficiënt bestrijden. De meeste toestellen kunnen vrij snel werken waardoor het risico bestaat dat bij oneffen verhardingen, zoals kasseien met een ongebonden voeg, een gedeelte van de voeg ook bovengehaald wordt. De nauwlettendheid en vaardigheid van de machinist is daarom erg belangrijk. Onkruidborstels kunnen eveneens gebruikt worden om overgroeide randen van verhardingen te verwijderen.

6 SCHOFFELEN Bij het schoffelen wordt de toplaag van een open verharding losgewoeld waardoor het contact van de wortels met de omliggende verharding tijdelijk minder sluitend is. Bij zonnig en warm weer kunnen de planten in een korte periode (enkele uren) na behandeling onvoldoende vocht opnemen waardoor ze uitdrogen en afsterven. Dikwijls is een losse verharding opgebouwd uit verschillende losse materialen waartussen een gronddoek werd geplaatst. Bij te diep schoffelen bestaat de kans dat het gronddoek of de onderliggende funderingen ongewenst naar de oppervlakte worden gebracht.


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

1 HETELUCHTTECHNIEK ENVO-DAN ET 1000 / 1200

WEED CONTROL - AIR COMBI COMPACT • Werkbreedte 100 / 120 cm • Luchttemperatuur 350°C • Brandstof LPG / Propaan / Butaan • Verbruik 5 à 6 kg/uur • Gewicht 200 / 230 kg • Catalogusprijs € 17.500 / € 18.500

HEYLENS

• Werkbreedte 75 cm • Luchttemperatuur 380°C • Brandstof: LPG / Propaan / Butaan • Verbruik 2,5 kg/uur • Gewicht 265 kg • Catalogusprijs op aanvraag

VAN DYCK MARCEL

67

HOAF WEEDAIR 100

WEED CONTROL - AIR TROLLY PACK • Werkbreedte 100 cm • Luchttemperatuur 700 °C • Brandstof LPG / Propaan • Verbruik 3,5 kg/uur • Gewicht 140 kg • Catalogusprijs € 21.000

PIVABO

• Werkbreedte 20 cm • Luchttemperatuur 190 tot 290 °C • Brandstof LPG / Propaan / Butaan • Verbruik 1,1 kg/uur • Gewicht 55 kg • Catalogusprijs € 4.950

HEYLENS

1

WEED CONTROL AIR COMBI COMFORT 100 / 130

HEYLENS

• Werkbreedte 100 cm • Luchttemperatuur 780 °C • Brandstof Propaan / LPG • Verbruik 5,5 kg/uur • Gewicht 2.218 kg • Catalogusprijs € 106.590

PACKO GREEN

67

WEED CONTROL AIR COMBI COMFORT 100 / 130

25

ZACHO UKB650

• Werkbreedte 100 / 130 cm • Luchttemperatuur 380 °C • Brandstof LPG / Propaan /Butaan • Verbruik 2,5 / 3,5 kg/uur • Gewicht 280 / 300 kg • Catalogusprijs € 21.000 / € 23.500

VAN DYCK MARCEL

67

WEEDSTEAM OP LM TRAC 336

• Werkbreedte 100 / 130 cm • Luchttemperatuur 380 °C • Brandstof LPG / Propaan /Butaan • Verbruik 2,5 / 3,5 kg/uur • Gewicht 280 / 300 kg • Catalogusprijs € 21.000 / € 23.500

• Werkbreedte 65 cm • Luchttemperatuur 85 °C • Brandstof LPG / Propaan • Verbruik 10 tot 20 kg/ha • Gewicht 135 kg • Catalogusprijs € 11.650

HILAIRE VAN DER HAEGHE

47

WEED CONTROL - AIR COMBI COMPACT

* alle prijzen zijn exclusief BTW

47

19

ZACHO UKB1.000 / 1.200

• Werkbreedte 75 cm • Luchttemperatuur 380°C • Brandstof: LPG / Propaan / Butaan • Verbruik 2,5 kg/uur • Gewicht 265 kg • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 100 / 120 cm • Luchttemperatuur 85 tot 100°C • Brandstof LPG / Propaan • Verbruik 20 tot 40 kg/ha • Gewicht 230 kg • Catalogusprijs € 22.400

HEYLENS67

HILAIRE VAN DER HAEGHE

19

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

27


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

2 HEETWATERTECHNIEK EMPAS MCE

GREENKILLER M200/30 • Werkbreedte handlans • Watertank extern • Watertemperatuur 102 °C • Brandstof elektriciteit 230 V • Waterverbruik 9 l/minuut • Gewicht 150 kg • Catalogusprijs € 6.325

• Werkbreedte 2 manueel te bedienen handlansen • Watertank 500 liter • Watertemperatuur 120 tot 150°C • Brandstof Diesel • Waterverbruik 4 tot 7 l/minuut • Gewicht leeg 750 kg • Catalogusprijs basis € 41.000

HILAIRE VAN DER HAEGHE19

DE KEGEL - H.H. SERVICES35 Affligem, Geraardsbergen, Liedekerke, Ternat, Vosselaar

Referenties

EMPAS MCP24 / 32

HDS 17/20 DE TR1 • Werkbreedte 100 / 140 cm • Watertank 650 liter • Watertemperatuur 102 °C • Brandstof diesel • Waterverbruik • Gewicht 1.600 kg • Catalogusprijs vanaf € 55.000

• Werkbreedte 20 / 50 cm • Watertank 500 liter • Watertemperatuur 98 °C • Brandstof Diesel • Waterverbruik 8 tot 16 l/minuut • Catalogusprijs

KÄRCHER68

HILAIRE VAN DER HAEGHE19

EMPAS MCB

HOAF GREENSTEAM • Werkbreedte handlans • Watertank 500 / 800 / 1.000 liter • Watertemperatuur 102°C • Brandstof benzine of elektrisch • Waterverbruik 12 l/minuut • Gewicht vanaf 650 kg • Catalogusprijs vanaf € 16.350

• Werkbreedte 8 cm • Watertank 60 liter • Watertemperatuur 98 °C • Brandstof Propaan • Waterverbruik 18 l/uur en 0,6 kg propaan/ uur • Catalogusprijs € 7.100

HILAIRE VAN DER HAEGHE19

PIVABO1

FOAMSTREAM MW SERIES

REINEX ITM • Werkbreedte 132 cm • Watertank 600 / 1.000 / 2.000 liter • Watertemperatuur 102 °C • Brandstof diesel • Waterverbruik 11,5 l/minuut • Gewicht 600 kg • Catalogusprijs € 37.500

• Werkbreedte 60 / 136 cm • Watertank 1.000 / 1.800 liter • Watertemperatuur 150 °C • Brandstof diesel • Waterverbruik 9 l/uur • Catalogusprijs ca. € 50.000 •

VAN SINAY64

ITM SALES & SERVICES38

Referenties

Bergen, Couvin

GREENKILLER E

REINEX MULTICAR M29 • Werkbreedte 20 cm • Watertank met tank of rechtstreeks via waterleiding • Watertemperatuur 120 tot 150 °C • Brandstof Diesel en elektriciteit • Waterverbruik 7 l/minuut • Gewicht 198 kg • Catalogusprijs € 12.995

• Werkbreedte 100 cm • Watertank 300 liter • Watertemperatuur 135 °C • Brandstof diesel • Waterverbruik • Catalogusprijs vanaf € 80.000

HAKO BELGIUM39

DE KEGEL - H.H. SERVICES25

28

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

* alle prijzen zijn exclusief BTW


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

2 HEETWATERTECHNIEK WAVE MINI SERIES

WAVE MID SERIES • Werkbreedte heetwaterschoffel 12 / 16 cm • Watertank optioneel 500 liter • Watertemperatuur 98 °C aan handlans • Brandstof Diesel • Waterverbruik 6 l/minuut • Catalogusprijs € 4.950

• Werkbreedte heetwaterschoffel 16 cm • Watertank 500 of 1.000 liter • Watertemperatuur 98°C aan spuitlans • Brandstof diesel • Waterverbruik 34l/minuut • Catalogusprijs € 13.700

VAN DYCK MARCEL47

VAN DYCK MARCEL47

WAVE HIGH SERIES

WEEDSOLUTION COMPACT • Werkbreedte heetwaterschoffel 20 cm • Watertank 1.000 liter • Watertemperatuur 98 °C aan lans • Brandstof Diesel • Waterverbruik 30 l/minuut • Gewicht 585 kg • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte max 50 cm • Watertank optie (500 of 1.000 liter) • Watertemperatuur 99,5 °C • Brandstof elektrisch 240 V / diesel • Waterverbruik 10 l/minuut • Catalogusprijs € 4.998

MECLEAN59b

VAN DYCK MARCEL47

WAVE SENSOR SERIES

WEEDSTEAM LM TRAC 336 • Werkbreedte 160 cm met 2 rijen van 15 kleppen die sensor gestuurd zijn • Watertank 800 liter • Watertemperatuur 98 °C • Brandstof Diesel • Waterverbruik 34 l/minuut • Catalogusprijs op aanvraag

VAN DYCK MARCEL47

* alle prijzen zijn exclusief BTW

Referentie Kessel-Lo, Provinciaal domein Vlaams-Brabant

• Werkbreedte 100 cm • Luchttemperatuur 780 °C • Stralingswarmte 750 °C • Stoomwarmte 180°C • Watertank 200 / 400 liter • Brandstof Propaan of LPG of gas • Waterverbruik 5,5 kg/uur • Catalogusprijs € 106.590

PACKO GREEN25

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

29


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

3 BRANDEN HOAF KB 1,5 / 1,8

HOAF THERM HIT 75 • Werkbreedte 150 / 180 cm • Luchttemperatuur tot 1.400 °C • Vlamtemperatuur tot 1.925 °C • Brandstof Propaan • Verbruik 24 / 32 kg/uur • Gewicht 450 / 525 kg • Catalogusprijs vanaf € 19.000

• Werkbreedte 75 cm • Luchttemperatuur tot 1.100 °C • Vlamtemperatuur tot 1.925 °C • Brandstof Propaan • Verbruik 6 kg/uur • Gewicht 40 kg • Catalogusprijs € 3.600

PIVABO1

PIVABO1

Referentie

Krinkels NV, Compagnie Het Zoute NV

HOAF THERM HIT 15 en 25 • Werkbreedte 15 / 25 cm • Luchttemperatuur tot 800°C • Vlamtemperatuur tot 1.925°C • Brandstof Propaan • Verbruik 0,8 kg/uur t/ 2,1 kg/uur • Gewicht 2 / 10,5 kg • Catalogusprijs € 460 / € 1.100

• Werkbreedte 75 / 100 / 125 cm • Luchttemperatuur tot 1.100 °C • Vlamtemperatuur tot 1.925 °C • Brandstof Propaan • Verbruik 6 / 8 / 13 kg/uur • Gewicht 40 / 50 / 75 kg • Catalogusprijs vanaf € 5.100

PIVABO1

PIVABO1

Koekelare, Oostende

HOAF THERM HIT 45

Referentie

Brakel, Dilbeek

HOAF WEEDSTAR 100 • Werkbreedte 45 cm • Luchttemperatuur tot 1.000 °C • Vlamtemperatuur tot 1.925 °C • Brandstof Propaan • Verbruik 1,4 tot 2,8 kg/uut • Gewicht zonder gasvoorziening 25 kg • Catalogusprijs € 2.400

• Werkbreedte 100 cm • Luchttemperatuur tot 1.400 °C • Vlamtemperatuur tot 1.925 °C • Brandstof Propaan • Verbruik 18 kg/uur • Gewicht 260 kg • Catalogusprijs vanaf € 17.000

PIVABO1

PIVABO1

Referentie

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

Gavere, Wetteren

HOAF THERM HIT 75 M / 100M / 125M

Referentie

30

Referentie

Aralea, Aalter

Referentie

Smout NV, Hoeselt

* alle prijzen zijn exclusief BTW


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

3 BRANDEN HOAF WEEDSTAR 100 NG / 120 NG • Werkbreedte 100 / 120 cm • Luchttemperatuur tot 1.200 °C • Vlamtemperatuur tot 1.925 °C • Brandstof Propaan • Verbruik 12 / 14 kg/uur • Gewicht 120 / 180 kg • Catalogusprijs vanaf € 13.000

PIVABO1

WEED CONTROL FLAME CITY BASIS 100

WEED CONTROL SELECT • Werkbreedte 35 / 50 / 75 cm • Luchttemperatuur 900 tot 1.000°C • Vlamtemperatuur • Brandstof Propaan of LPG • Verbruik 1,1 / 1,5 / 2,2 kg/uur • Gewicht incl. gastank 50/65/75 kg • Catalogusprijs € 3.144,79 / 4.247,10 / 4.622,20

VAN DYCK MARCEL47

WEEDSTEAM OP LM TRAC 336

• Werkbreedte 100 cm • Luchttemperatuur 900 tot 1000°C • Brandstof Propaan of LPG • Verbruik 5,4 kg/uur • Gewicht 240 kg incl. gastank • Catalogusprijs € 11.712,80

• Werkbreedte 100 cm • Luchttemperatuur 780 °C • Brandstof Propaan / LPG • Verbruik 5,5 kg/uur • Gewicht 318 kg • Catalogusprijs € 106.590

VAN DYCK MARCEL47

PACKO GREEN25

WEED CONTROL FLAME CITY COMFORT 100 • Werkbreedte 100 cm • Luchttemperatuur 900 à 1000°C • Vlamtemperatuur • Brandstof Propaan of LPG • Verbruik 4,9 kg/uur • Gewicht 200kg • Catalogusprijs € 13.023,23

VAN DYCK MARCEL47

* alle prijzen zijn exclusief BTW

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

31


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

4 VEGEN AUSA URBAN RANGE B200H (iLINK)

BUCHER SCHÖRLING CITYCAT 5006

• Werkbreedte 156 tot 250 cm • Luchtvolume vergaarbak 2.000 liter • Zuiverwatertank 300 liter • Werksnelheid max 25 km/uur • Diameter borstels 85 cm • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 253,3 cm • Luchtvolume vergaarbak 5,6 m3 • Zuiverwatertank 880 liter • Werksnelheid tot 18 km/uur • Diameter borstels 85 / 90 cm • Catalogusprijs op aanvraag

VAN DYCK MARCEL47/34b

TERBERG MATEC BELGIUM36

AUSA URBAN RANGE B400H

BUCHER SCHÖRLING CITYFANT 5000 • Werkbreedte 182 / 270 cm • Luchtvolume vergaarbak 4.000 liter • Zuiverwatertank 500 liter • Werksnelheid max 25 km/uur • Diameter borstels 85 cm • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 230 cm • Luchtvolume vergaarbak 5,2 m3 • Zuiverwatertank 1.600 liter • Werksnelheid tot 40 km/uur • Diameter borstels 700 cm • Catalogusprijs op aanvraag

VAN DYCK MARCEL47/34b

TERBERG MATEC BELGIUM36

BEAM SERIE

BUCHER SCHÖRLING CITYFANT 6000 • Werkbreedte ca. 350 cm met OKB links en rechts vooraan • Luchtvolume vergaarbak 9m3 / 14m3 • Zuiverwatertank 1.900 / 3.200 liter • Werksnelheid • Diameter borstels 75 cm, naar keuze • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 230 cm • Luchtvolume vergaarbak 6 m3 • Zuiverwatertank 1.900 liter • Werksnelheid tot 40 km/uur • Diameter borstels 70 cm • Catalogusprijs op aanvraag

TERBERG MATEC BELGIUM36

ITM SALES & SERVICES38

BUCHER SCHÖRLING CITYCAT 1000

BUCHER SCHÖRLING OPTIFANT 8000

• Werkbreedte 225 cm • Luchtvolume vergaarbak 1,2 m3 • Zuiverwatertank 320 liter • Werksnelheid tot 12 km/uur • Diameter borstels 65 / 70 cm • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 230 cm • Luchtvolume vergaarbak 8m3 • Zuiverwatertank 2.150 liter • Werksnelheid tot 40 km/uur • Diameter borstels 70 cm • Catalogusprijs op aanvraag

TERBERG MATEC BELGIUM36

TERBERG MATEC BELGIUM36

BUCHER SCHÖRLING CITYCAT 2020

FAUN VIAJET 5-6-7-8-12

• Werkbreedte 197 cm • Luchtvolume vergaarbak 2 m3 • Zuiverwatertank 450 liter • Werksnelheid tot 12 km/uur • Diameter borstels 75 / 80 cm • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte diverse maten • Luchtvolume vergaarbak diverse maten • Zuiverwatertank diverse maten • Werksnelheid diverse • Diameter borstels diverse maten • Catalogusprijs op aanvraag

TERBERG MATEC BELGIUM36

DE KEGEL35 Referentie

32

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

Brussel Net, Krinkels, Ivago

* alle prijzen zijn exclusief BTW


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

4 VEGEN HAKO CITYMASTER 2200

KÄRCHER MC 50 ADV • Werkbreedte 150 / 160 cm • Luchtvolume vergaarbak 2.200 liter • Zuiverwatertank 340 liter • Werksnelheid tot 10 km/uur • Diameter borstels 90 / 2x75 en 1x90 cm • Catalogusprijs vanaf € 130.000

• Werkbreedte 90 tot 140 cm (2 borstelmodel) • Luchtvolume vergaarbak 500 liter • Zuiverwatertank 165 liter • Werksnelheid tot 20 km/uur • Oppervlakteprestatie 14.000m2/uur • Catalogusprijs op aanvraag

HAKO BELGIUM39

KÄRCHER68

Affligem, Arendonk, Genk, Oudenaarde Referentie

KÄRCHER MC 130

JOHNSTON CN101 • Werkbreedte 220 mm zonder derde borstel • Luchtvolume vergaarbak 1m3 • Zuiverwatertank 325 liter • Werksnelheid tot 16 km/uur • Diameter borstels 70 cm • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 120 tot 225 cm • Luchtvolume vergaarbak 1000 liter • Zuiverwatertank 200 liter • Werksnelheid • Diameter borstels • Catalogusprijs op aanvraag

ITM SALES & SERVICES38

HEYLENS67/68

KÄRCHER MIC 34C

JOHNSTON CN201 • Werkbreedte 230 tot 312 cm zonder derde borstel • Luchtvolume vergaarbak 1.800 liter • Zuiverwatertank 402 liter • Werksnelheid tot 16 km/uur • Diameter borstels 85 cm • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte • Luchtvolume vergaarbak volgens configuratie • Zuiverwatertank volgens configuratie • Werksnelheid tot 20 km/uur • Diameter borstels volgens configuratie • Catalogusprijs op aanvraag

ITM SALES & SERVICES38

KÄRCHER68

RAVO 5 iSERIES

JOHNSTON CN401 • Werkbreedte 3.430 mm met 2 borstels, 4.150 mm met derde borstel • Laadvermogen 5.000 kg • Zuiverwatertank 825 liter • Werksnelheid tot 16 km/uur • Diameter borstels 100 cm • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 2,4m met twee borstels, 3,2m met drie borstels • Luchtvolume vergaarbak 4,3 m3 • Zuiverwatertank 600 liter • Werksnelheid tot 15 km/uur • Diameter borstels 75 / 95 cm • Catalogusprijs op aanvraag

ITM SALES & SERVICES38

DE KEGEL35 Referentie

* alle prijzen zijn exclusief BTW

Antwerpen, Brussel, Vermargo

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

33


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

5 BORSTELEN BECX ONKRUIDBORSTEL

COCHET GECKO • kantensnijder in optie • Werkbreedte 200 cm • Diameter borstel 90 cm • Diameter kantensnijder 45 cm • Catalogusprijs € 12.500

• Werkbreedte 30 cm • Diameter borstel 60 cm • Werksnelheid tot 7 km/u • Catalogusprijs € 12.500

VAN SINAY64

HEYLENS67

BECX ONKRUIDBORSTEL OBKS90-45

Referentie

DMO-2

• Werkbreedte 90 cm • Diameter borstel 90 cm • Werksnelheid tot 8 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 10 cm • Diameter borstel 80 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

VAN DYCK MARCEL47

MENART15

BERM-ONKRUIDBORSTEL

ECO TECHNOLOGIES WKT-7 • Werkbreedte 50 cm • Diameter borstel 80 cm • Werksnelheid • Catalogusprijs € 5.600

• Werkbreedte 70 cm • Diameter borstel 70 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs € 5.850

HEYLENS67

HILAIRE VAN DER HAEGHE19

CITYMASTER 600

HERDER ONKRUIDBORSTEL • Werkbreedte 110 cm zwenkbaar vanuit hart van toestel • Diameter borstel 42,5 cm • Werksnelheid tot 5 km/uur • Catalogusprijs vanaf € 60.000

• Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 72 cm • Werksnelheid tot 6 km/uur • Catalogusprijs € 5.500

PIVABO1

HAKO BELGIUM39 Referentie

Asse, Waarschoot

COCHET CITY CLEAN

HXP PRO 370 • Werkbreedte 150 tot 180 cm • Diameter borstel 85 cm • Werksnelheid tot 8 km/uur • Catalogusprijs € 23.500

• Werkbreedte 37 cm • Diameter borstel 37 cm • Werksnelheid • Catalogusprijs € 1.400

VAN SINAY64

HEYLENS67

Referentie

34

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

Seneffe, Quiévrain

Brugelette, Honnelles, Lincent

* alle prijzen zijn exclusief BTW


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

5 BORSTELEN ITM OKBR

KERSTEN WKBH40 voor K-Lline • Werkbreedte • Diameter borstel 45 cm • Werksnelheid • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 45 cm • Werksnelheid tot 5 km/uur • Catalogusprijs € 2.000

ITM SALES & SERVICES38

PIVABO1 Referentie

ITM OKBLR

KERSTEN WKB 60 voor Kersten UBS • Werkbreedte 350 of 430 cm • Diameter borstel 45 cm • Werksnelheid • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 60 cm • Werksnelheid tot 6 km/uur • Catalogusprijs € 2.500

ITM SALES & SERVICES38

PIVABO1 Referentie

ITM VKM

Boskat, Veurne

KÖPPL KWE 53 • Werkbreedte naar keuze • Diameter borstel 50 / 60 / 80 cm • Werksnelheid tot 8 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 53 cm • Diameter borstel 53 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs € 2.330

ITM SALES & SERVICES 38

HILAIRE VAN DER HAEGHE 19

KERSTEN UB 5070

KÖPPL KWE 102 • Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 50 / 90 cm • Werksnelheid tot 8 km/uur • Catalogusprijs € 10.000

• Werkbreedte 102 cm • Diameter borstel 53 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs € 4.130

PIVABO1

HILAIRE VAN DER HAEGHE 19

Referentie

Wommelgem, Lede

KERSTEN UB 7090

* alle prijzen zijn exclusief BTW

Brecht, Pittem

ONKRUIDBORSTEL VOOR LM TRAC 286 of 336 • Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 70 / 90 cm • Werksnelheid tot 8 km/uur • Catalogusprijs € 13.000 excl.BTW

• Werkbreedte • Diameter borstel 25,5 cm • Werksnelheid tot 15 km/uur • Catalogusprijs € 65.280 / 74.460

PIVABO1

PACKO GREEN25

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

35


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

5 BORSTELEN • Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 110 cm • Werksnelheid tot 10 km/uur • Catalogusprijs € 85.000

MBR 124 • Werkbreedte 15 cm • Diameter borstels 50 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs € 2.770 excl..BTW

PIVABO1 Referentie

ETESIA16

L. Vermeiren NV

STENSBALLE UK600 NIMOS DM-TRAC 250 met OKB 70 • Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 92 of 110 cm • Werksnelheid tot 10 km/uur • Catalogusprijs € 75.000

• Werkbreedte 65 cm • Diameter borstel 65 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs vanaf € 9.780

HILAIRE VAN DER HAEGHE 19

PIVABO1 Referentie

A.B.O.G NV, Brugge

VANDAELE MEGA ONKRUIDBORSTEL NIMOS MUG II • Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 60 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs € 4.000

• Diameter borstel 70 cm • Werksnelheid tot 1 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

VANDAELE21

PIVABO1 Referentie

Bredene, Waarschoot

VANDAELE ONKRUIDBORSTEL UITWISSELBARE ARM GOOTBEZEM NIMOS MUG H • Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 65 cm • Werksnelheid tot 3 km/uur • Catalogusprijs € 5.000

• Diameter borstel 70 cm • Werksnelheid tot 2,5 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

VANDAELE21

PIVABO1 Referentie

Kempisch veegbedrijf, Leuven

VANDAELE ONKRUIDBORSTEL UITWISSELBARE ARM MET CILINDERBEZEM NIMOS MUG HA • Werkbreedte afhankelijk van de borstelhoek • Diameter borstel 65 cm • Werksnelheid tot 6 km/uur • Catalogusprijs € 10.000

• Diameter borstel 70 cm • Werksnelheid tot 2,5 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

VANDAELE21

PIVABO1

NIMOS PORTER OKB III

36

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

* alle prijzen zijn exclusief BTW


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

5 BORSTELEN VANDAELE ONKRUIDBORSTEL 2i1 GOOT- EN CILINDERBEZEM • Werkbreedte • Diameter borstel 70 cm • Werksnelheid tot 2,5 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 60 cm • Diameter borstel 60 cm • Werksnelheid • Catalogusprijs € 5.021,50

VANDAELE21

VAN DYCK MARCEL47

VANDAELE ONKRUIDBORSTEL-C VOOR COMPACTE TRACTOR

* alle prijzen zijn exclusief BTW

VANDY ONKRUIDBORSTEL 605

VANDY WEEDBRUSH SIMPLE

• Werkbreedte • Diameter borstel 70 cm • Werksnelheid tot 2,5 km/uur • Catalogusprijs op aanvraag

• Werkbreedte 260 cm • Diameter borstel 75 cm • Werksnelheid tot 8 km/uur • Catalogusprijs € 11.979

VANDAELE21

VAN DYCK MARCEL47

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

37


MACHINES VOOR PESTICIDENVRIJ BEHEER

6 SCHOFFELEN AVRIL STABNET 55 / 70 / 90

KÖPPL ONKRUIDFREES WP75K / WP90K • Werkbreedte 55 / 70 / 90 cm • Werksnelheid tot 5 km/uur • Catalogusprijs vanaf € 3.340

• Werkbreedte 75 / 90 cm • Werksnelheid tot 5 km/uur • Catalogusprijs vanaf € 5.730

HILAIRE VAN DER HAEGHE 19

HILAIRE VAN DER HAEGHE 19

AVRIL STABNET 90 / 120 / 160

MURATORI ME1 090 / 110 / 130 / 150

• Werkbreedte 90 / 120 / 160 cm • Werksnelheid tot 5 km/uur • Catalogusprijs vanaf € 7.744

• Werkbreedte 90 / 110 / 130 / 150 cm • Werksnelheid tot 6 km/uur • Catalogusprijs vanaf € 4.500

HILAIRE VAN DER HAEGHE 19

PIVABO1 Referentie

KERSTEN WE

VANDY HARK • Werkbreedte 90 cm • Werksnelheid tot 6 km/uur • Catalogusprijs € 5.900

• Werkbreedte 100 cm • Werksnelheid tot 5 km/uur • Catalogusprijs € 1.573

PIVABO1

VAN DYCK MARCEL47

Referentie

38

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]

Doornik, Eurogreen

Huurland, Veurne

* alle prijzen zijn exclusief BTW


BEDRIJF IN DE KIJKER

Een referentie voor groene zones PACKO GREEN kiest voor mix tussen nieuwigheden en gevestigde waarden PACKO GREEN is in België dé referentie van machines voor de professionele groensector. Het professioneel aanbod bestaat uit machines voor het onderhoud van groene zones, wegen en bosbouw: A-merken zoals Toro en Kuhn, Tuchel, LM Trac, Bogballe, Linddana, FAE, Posch, FSI, Antonio Carraro, Tym en Club Car. Sinds 2015 wordt ook het Ego Power draadloos tuingereedschap aangeboden. Met een stand van 1.400 m² - waarvan 1.000 m² demonstratieruimte – en een goede mix van nieuwigheden met gevestigde waarden uit het gamma, wordt de Packo Green stand op Demo Groen opnieuw een must-see voor alle professionelen uit de groensector. Kuhn Pro-Longer GII EP 5783 LPA armmaaier Een studie uitgevoerd in opdracht van Kuhn wees uit dat bij het werken met een armmaaier de bestuurder 85% van zijn tijd wijdt aan het in het oog houden van de klepelbak. De nieuwste Kuhn armmaaier biedt een antwoord op deze problematiek met zijn Maxiview-concept (dat als Innovatie erkend werd op Libramont 2016) en meer bestuurderscomfort. Dankzij het Maxiview-concept komt de klepelbak binnen het gezichtsveld van de bestuurder waardoor obstakels veel gemakkelijker gezien worden. De machine is standaard uitgerust met een éénhendelbediening ‘EP’, en met de ergonomische

joystick kan de bestuurder alle functies gelijktijdig uitvoeren.

frees op maakt de verplaatsing op het terrein gemakkelijker. De rupsen zijn hydraulisch aangedreven en kunnen naar binnen of buiten gezet worden om meer stabiliteit te verkrijgen.

Ego Power draadloos tuingereedschap Sinds juli 2015 is PACKO GREEN verdeler van Ego Power. Met de groeiende interesse voor draadloos aangedreven gereedschap heeft Ego Power haar gamma aanzienlijk uitgebreid met zeven nieuwe producten en een keuze uit 5 batterijen.

FSI stronkenfrezen Het gamma FSI stronkenfrezen werd uitgebreid met twee nieuwe modellen. De B22 is de zelfrijdende en nog krachtigere versie van de ST20B stronkenfrees. Deze B22 kan eenvoudig verplaatst worden, wat voordelen biedt bij het verrijden van en naar de stronken maar vooral bij het verladen van de machine op een oplegger of vrachtwagen. De D30 TRACK is ontworpen als gevolg van de groeiende vraag naar kwalitatieve stronkenfrezen op rupsen. De D30 TRACK, de stronken-

De onkruidverwij­ deraar WeedSteam zal op Demo Groen één van de aan­ dachtstrekkers zijn. Nieuw zijn de twee zelfrijdende Ego Power grasmaaiers met een variabele zelfrijsnelheid van 2,2 tot 5 km/u. De Ego Power trimmers en bosmaaiers zijn uitgerust met het vrijdraaiend Tap & Go-systeem zodat de maaikop op de grond kan rusten zonder te slijten. Het assortiment Ego Power heggenscharen wordt uitgebreid met twee nieuwe scharen (van respectievelijk 51 en 65 cm) met een magnesium behuizing, koolborstelloze motor en draaibare handgreep. De nieuwe Ego Power bladblazer is de krachtigste op de markt. De turboboost kan tot 900 m³ lucht blazen. En met de nieuwe Ego Power kettingzaag die beschikt over een sterkere motor, een blad van 40 cm en een hogere kettingsnelheid, is het gamma compleet.

De onkruidverwijderaar WeedSteam, e.a. ... Naast deze nieuwigheden zullen ook dit jaar een aantal gevestigde waarden voorgesteld worden. Zo zal de LM Trac werktuigendrager samen met de onkruidverwijderaar WeedSteam één van de aandachtstrekkers zijn. Deze combinatie van hete lucht, branden en kokend water zorgt voor een veilige en bedrijfszekere onkruidbestrijdingstechniek met zo min mogelijk energie- en waterverbruik. Een vooruitstrevende techniek die beloond werd met een Zilveren Buxus tijdens Agribex 2015! Toro kan uiteraard ook niet ontbreken. Met een mix van particuliere en professionele grasmaaiers zal Toro een aanzienlijk deel van de stand innemen. De houthakselaars van Linddana en de machines voor brandhoutproductie van Posch zullen eveneens te zien zijn alsook de tractoren van Tym en Antonio Carraro.

PACKO NV Torhoutsesteenweg 166 8210 Zedelgem T. 050 25 00 10 | F. 050 25 00 50 Route Nationale IV, 3 | 5590 Ciney T. 083 21 13 83 | F. 083 61 14 25 info@packo.be

Website www.packogreen.be

Demo Groen stand 25

bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4] —

39


BEDRIJF IN DE KIJKER

Veelzijdige werktuigdrager KÄRCHER-machine is multifunctioneel inzetbaar het hele jaar door Groenzones onderhouden tijdens de zomer, wegen sneeuw- en ijsvrij houden tijdens de winter, de uitdagingen voor gemeentelijke dienstverleners en groenbeheerders zijn talrijk en gevarieerd. Een werktuigdrager moet dan ook voldoen aan tal van vereisten. De continue, jarenlange dialoog die KÄRCHER voert met de gebruiker, resulteert in een aanbod werktuigdragers die veelzijdig en efficiënt zijn. Toonbeeld hiervan is de MIC 50, een praktische machine voor toepassing in alle seizoenen.

Sproeien De MIC 50 is de ideale machine voor reinigingswerkzaamheden. De sproeibalk kan heel eenvoudig vanuit de bestuurderscabine bediend worden. Om in lage druk te sproeien of in gemiddelde of hoge druk te reinigen, is gebruik van de manuele lans aangewezen.

Troeven voor elke job De MIC 50 van KÄRCHER is ontworpen om aan alle eisen te voldoen die de veelzijdige inzet van een werktuigdrager met zich meebrengt. Ongeacht of het lente, zomer, herfst of winter is. Gemeentediensten en groenbedrijven moeten altijd op de betrouwbaarheid van hun werktuigdrager kunnen rekenen. Winterservice De MIC 50 kan gebruikt worden om sneeuw te ruimen met een sneeuwschuif, -ploeg of –borstel. De strooier kan op de machine of achteraan gemonteerd worden. Strooien is ook mogelijk met nat zand of met pure pekel. Grote hoeveelheden sneeuw worden makkelijk verplaatst met behulp van de voorlader.

Groenonderhoud Groendiensten, tuin- en landschapsverzorgers die op zoek zijn naar een allrounder voor hun groenonderhoud, vinden in de MIC 50 de perfecte oplossing: voor klepel- en mulchmaaien, voor het maaien van grote oppervlakken met of zonder opzuigsysteem, voor verticuteren, beluchten en het opvegen van gras. Vegen Schone wegen en openbare ruimtes zijn het visitekaartje van alle gemeenten en bedrijven. Ook voor het vegen met of zonder opzuigsysteem en onkruidborstel, biedt Kärcher met de MIC 50 een doeltreffende oplossing.

Deze werktuigdrager beschikt over een hele resem troeven die hem optimaal geschikt maken voor toepassing in de meest veeleisende omstandigheden. Compact Met een hoogte van minder dan 2 meter en een breedte vanaf 1,2 meter is de MIC 50 ideaal om te gebruiken op voetpaden. Hij wordt aangedreven door een zuinige, direct ingespoten dieselmotor. Stoer De robuuste constructie, het stevige kniksysteem en de in het chassis geïntegreerde wielmotoren zorgen voor een grote stabiliteit, zelfs met een maximale lading.

Dynamisch De hydrostatische vierwielaandrijving verdeelt de kracht evenwijdig zodat snel voor- en achterwaarts gewerkt kan worden. De variabele snelheidsregeling en permanente actieve tractie garanderen een nauwkeurige, veilige werking. Stil De hydraulica verlaagt het geluidsniveau, zowel binnen als buiten de cabine. Tweede factor voor stressvrij werken, is dat de bestuurder minder aan trillingen wordt blootgesteld.

Maximaal vertrouwen Stevigheid, veiligheid en comfort zijn drie hoofdprincipes die KÄRCHER hanteerde bij de ontwikkeling van de MIC 50. Het gebruik van hoogwaardige materialen en onderdelen, de implementatie van moderne, doch ongecompliceerde technologie. Eigenschappen die garanderen dat de gebruiker perfect kan vertrouwen op de machine. Het intelligente design dat zorgt voor een ergonomische en intuïtieve bediening maakt het plaatje compleet: de bestuurder van de MIC 50 kan zich in alle comfort concentreren op zijn job.

Kärcher NV Boomsesteenweg 939 2610 Wilrijk (Antwerpen) T. 03 340.07.11 | F. 03 314.64.43 info@be.kaercher.com

Website www.karcher.be

Demo Groen stand 68

40

— bijlage bij groencontact 2016 | 42 [4]


ECHT TOP ! UW NIEUWE MAAIMONSTERS

Tot 15.000 m2 per uur gemaaid en opgevangen Hydraulische overbrenging op 2x4 of 4x4 Hooglosser tot 1,80 m boven de grond 2 maaibreedtes: compact 100 cm en extra breed 124 cm Benzine 23 pk (O uitstoot van fijn stof) en diesel Opvangen of mulchen 2 jaar garantie bij professioneel gebruik Made in Europe Vanaf 14.490 €*

P MO K HE E D ONT 16 ND STA

EN GRO O DEM

FILM

* Premium Offers Prijs ex-BTW op 01.10.2016, model BVHP2, plus 21 % BTW.

Groundsmaster 4010-D ✔ Constante tweerichtingvierwielaandrijving ✔ Yanmar 49 pk dieselmotor Tier 4 ✔ Smart Power™: meer productiviteit, minder verbruik ✔ Totale maaibreedte: 335 cm ✔ Weerbestendige veiligheidscabine met airco

poWer &

precision PACKO GREEN WERKT UITSLUITEND MET EEN PROFESSIONEEL DEALERNET. KENNIS EN SERVICE BIJ DE DEUR.

www.packogreen.be

BEKI

JKEN


een tweede leven voor uw groenafval Klepelmaaiers

Houtversnipperaars

Onkruidborstels

VANDAELE KONSTRUKTIE N.V. | STATIONSSTRAAT 119 | B-8780 OOSTROZEBEKE | T+32 56 66 45 01 | F+32 56 66 30 40 | INFO@VANDAELE.BIZ

Zoutstrooiers

www.vandaele.biz


VAN DYCK MARCEL

UW PARTNER VOOR LAND-, TUIN-, BOSBOUW EN MEER

Provinciebaan 79, BE-2235 Houtvenne T +32 16 69 91 56 F +32 16 69 62 53 info@vandyck.be www.vandyck.be


ui

be

weg

m

nkr

d.

PIVABO, DE REFERENTIE IN GROENBEHEER

eto

Onkruidbranders Onkruidschoffels

Onkruidborstels

BEZOEK ONS OP

PIVABO BVBA | WWW.PIVABO.BE | T +32 (0)56 51 52 50

STAND 1

Profile for Jos De Wael

Gc[42]4 bijlage  

Machines voor pesticidenvrij beheer op verhardingen

Gc[42]4 bijlage  

Machines voor pesticidenvrij beheer op verhardingen

Profile for vvog
Advertisement