Naar een nieuwe klimaatagenda

Page 1

NAAR EEN NIEUWE

KLIMAATAGENDA

H

et Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft moeite een nieuwe rol te spelen bij de aanpak van het klimaatprobleem.

4. Beschikbaarheid van technologie voor CO2 -opslag.

Een groot aantal onderdelen van het beleid wordt uitgevoerd door

Andere prioriteiten

andere ministeries, terwijl de vervolgacties op de Klimaatagenda

Het interessante aan het rapport is dat

vooralsnog onzichtbaar zijn. Met het oog op de klimaattop in Parijs

worden genoemd. Zon en wind zijn belang-

is het tijd voor een nieuw relevant, concreet en inspirerend verhaal.

rijk, maar hebben geen prioriteit omdat deze

de bestaande duurzame prioriteiten niet

naar verwachting sowieso sterk groeien. De verschuiving van kolen naar gas is weinig

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor

International. De studie komt tot de

relevant in het totale plaatje, zeker in combi-

een effectieve aanpak van het klimaatpro-

volgende vier prioriteiten:

natie met CO2 -opslag. En het regionale verzet

bleem? Het antwoord is minder vanzelfspre-

1. Snelle, internationaal gecoรถrdineerde

tegen de winning van olie en (schalie)gas

kend dan velen denken. De gezamenlijke

actie om vanaf 2020 te komen tot een

is vanuit mondiaal perspectief al helemaal

milieuorganisaties hebben deze vraag in

daling van de emissies;

geen issue.

2013 voorgelegd aan een team wetenschap-

2. Zeer grootschalige inzet van biomassa;

pers onder leiding van Bill Hare, jarenlang

3. Een enorme versnelling in het tempo van

de klimaatvoorman van Greenpeace

10

Tijdschrift Milieu, november 2014

energiebesparing;

THEMA

De versnelling van het tempo van energiebesparing is cruciaal. Dit is het essen-

Modernisering Milieubeleid Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Milieu 7-2014, www.vvm.info