Page 1

l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren AssurantiĂŤn BV

1 1

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert

van Lunteren AssurantiĂŤn BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Algemeen Inleiding Waar staat de vereniging voor Afspraken en regels Spelhandelingen volleybal Volleybal een mentaal spel Overzicht taken en verantwoordelijkheden Verwachtingen en doelstellingen

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Teamfasering Team fasering Team fasering Team fasering Team fasering Team fasering Team fasering Team fasering Team fasering

2.6

2 2

2.7 2.8

niveau niveau niveau niveau niveau niveau niveau niveau

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4 5

6 sv positie 3 - 6 aanvallers 2 sv positie 3 - 4 aanvallers 6 sv positie 2 - 6 aanvallers 2 sv positie 2 - 4 aanvallers 6 sv positie 1 - 6 aanvallers 2 sv positie 1 - 4 aanvallers (+ net sv = aanvaller ) 1 sv positie 1 - 5 aanvallers niveau 4 + tactiek

Elk niveau teamfasering bestaat uit de volgende onderdelen : 1. Algemeen 2. Overzicht switches per opstelling 3. Opslag opstelling 4. Blok 5. Verdediging 6. verdedigingsysteem 7. Pass opstelling 8. Set-up 9. Aanval 10. Aanvalsdekking 11. Libero ( alleen niveau 4 en 5 ) 12. Tactische aandachtspunten ( alleen niveau 5 ) 13. Overzicht switches, opslag en pass opstelling

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren Assurantiën BV

Inleiding De Technische Commissie ( TC ) heeft als doelstelling de : ontwikkeling, coördinatie, communicatie en bewaking van het technisch beleid. Uitgangspunt is dat het te ontwikkelen technisch beleid een bandbreedte dient te hebben van CMV t / m nationaal niveau. Hierdoor zullen er geen aanpassingsproblemen ontstaan in het door stromen c.q. het meespelen in hogere teams. Om dit te bereiken maakt de TC gebruik van een aantal producten die als doel hebben trainers, coaches, teambegeleiders, spelers - teams inzicht te geven in de benodigde technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden. Op deze wijze ontstaat een uniforme manier van aanleren technieken, fasering spelsystemen en tactische afspraken vanuit eenduidige communicatie.

3 3

Een van de producten TC is de leidraad team fasering. Deze leidraad bestaat uit een vijftal faseringen, waarbij elke fasering een uitbreiding is op de voorgaande fasering. Op deze wijze kan men voor elk team binnen de vereniging kiezen voor een bepaalde fasering afhankelijk van het team- en trainingsniveau. Wordt er voor een team een hogere fasering gekozen, dan behoeven trainers / speelsters zich alleen maar te richten op de uitbreidingen van de volgende fasering. Op deze wijze geeft het inpassen van speelsters uit lagere teams naar een hogere teams weinig aanpassing en is elke training / wedstrijd gericht op de verdere ontwikkeling. Naast de technische en tactische zaken, worden ook afspraken gemaakt over taken, verantwoordelijkheden, verwachtingen en doelstellingen. In teamfasering niveau 1.1, 2.1 en 3.1 vindt nog geen specialisatie plaats en vervult elke speelster de rol die bij de positie hoort c.q. ontstaat vanuit het doordraaien. Als de behoefte ontstaat aan specialisatie kan men – afhankelijk van de specialisatie - een keuze maken uit teamfasering niveau 1.2, 2.2 en 3.2. o Team fasering niveau 1.1 Systeem: 6 spelverdeelsters positie 3 – 6 aanvalsters Dit is de fasering waarin de speelsters die uit de mini’ s komen op C niveau gaan volleyballen. Ze krijgen te maken met grote veranderingen : groter veld, andere nethoogte, zwaardere bal, meerdere speelsters, andere spelsystemen. Belangrijk is om alle speelsters kennis te laten maken met al deze veranderingen. Om die reden vindt dan ook nog geen specialisatie plaats en vervullen alle speelsters dezelfde rollen. o Team fasering niveau 1.2 Systeem: 2 spelverdeelsters positie 3 – 4 aanvalsters Als in fasering niveau 1.1 duidelijk is geworden welke speelsters geschikt zijn voor de rol van spelverdeelster kan men overgaan tot specialisatie van spelverdeelsters. o Team fasering niveau 2.1 Systeem: 6 spelverdeelsters positie 2 – 6 aanvalsters In deze fasering geven de spelverdeelsters een set-up vanaf positie 2. Hierdoor vervalt de aanval positie 2 en ontstaat er op positie 3 (midvoor) een aanvalsplaats. o Team fasering niveau 2.2 Systeem: 2 spelverdeelsters positie 2 – 4 aanvalsters In deze fasering gaat de spelverdeelster aan het net switchen naar positie 2 en wordt de set-up gegeven naar positie 3 ( midden ) en positie 4. De aanvallers vallen allemaal aan op positie 4 en positie 3.

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

4 4

van Lunteren Assurantiën BV

o

Team fasering niveau 3.1 Systeem: 6 spelverdeelsters positie 1 – 6 aanvalsters In deze fasering geven de spelverdeelsters een set-up vanaf positie 1. De spelverdeelster moet nu verplaatsen vanuit het achterveld naar het net – ongeveer tussen positie 2-3 afhankelijk waar de pass komt – en vanaf die positie een set-up geven naar positie 2,3 en 4.

o

Team fasering niveau 3.2 Systeem 2 spelverdeelsters positie 1 / 4 – 4 aanvalsters In niveau 2.1, 2.2 en 3.1 is duidelijk geworden welke speelsters het meest geschikt zijn voor de rol van middenspeelster. In deze fasering vindt dan ook de specialisatie plaats van de middenspeelsters. Deze specialisatie heeft ook invloed op de passopstellingen omdat de middenspeelsters niet meer mee passen. Ook biedt deze fasering de mogelijkheid te starten met de specialisatie van een libero. De spelverdeelster aan het net heeft ook een aanvallende taak.

o

Team fasering niveau 4 Systeem 1 spelverdeelster positie 1 – 5 aanvalsters Was niveau 1.2, 2.2 en 3.2 nog een systeem met 2 spelverdeelsters in het veld, in niveau 4 vindt de specialisatie plaats naar een systeem met 1 spelverdeelster en 5 speelsters in de rol van aanvalster. Dit heeft met name consequenties in de passopstellingen en de nieuwe rol van diagonaal speelster die in het achterveld ook de 3 meteraanval gaat verzorgen op positie 1 .

o

Team fasering niveau 5 Systeem 1 – 5 Deze fasering is qua spelsystemen gelijk aan niveau 4, maar nu vindt een verdere ontwikkeling plaats van de technieken in combinatie met tactiek per spelonderdeel. Er worden persoonlijke- en teamdoelen geformuleerd en de verwachtingen, taken en verantwoordelijkheden aangegeven. Dit alles vormt een onderdeel van de trainingen , wedstrijden en begeleiding. Er vindt regelmatig feedback plaats m.b.t. de ontwikkeling van de speelsters in relatie met de doelstellingen.

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren Assurantiën BV

Waar staat de vereniging voor

5 5

De vereniging staat voor goed volleybal, plezier en sportiviteit : o Deze drie zaken staan altijd voorop: we willen goed volleyballen, plezier maken en ons sportief gedragen. o Goed volleyballen betekent optimaal presteren. Dat is iets anders dan winnen. Bij presteren gaat het erom dat je datgene wat je (als team, maar ook als individuele speler / speelster) kunt, ook daadwerkelijk laat zien. Je kunt dus een wedstrijd verliezen en toch goed presteren. En andersom kun je een wedstrijd winnen, maar niet goed presteren. Het belangrijkste uitgangspunt is dus “winnen van jezelf “. o Plezier maken betekent dat je er lol in hebt om samen met je teamgenoten optimaal te presteren. En dat je dat tijdens wedstrijden en trainingen ook laat zien. Ook buiten het veld maken we samen (en met anderen) plezier. o Sportiviteit betekent dat we altijd respect tonen voor de tegenstander, de scheidsrechter en anderen. Dit geldt voor iedereen die de club op een of andere manier vertegenwoordigt (spelers, coaches, supporters, etc.). o De vereniging benoemt op alle niveaus ( C, B, A en senioren ) lijnteams waarmee het zo goed mogelijk wil presteren. Zo krijgen alle spelers / speelsters de kans om via een lijnteam 2 keer per week te trainen en zich stap voor stap verder te ontwikkelen naar het 1e team. o Voor deze teams komt de doelstelling ‘de best mogelijke resultaten’ dus bovenop ‘optimaal presteren’. Dit betekent dat bij deze teams resultaat- en ontwikkelingsgericht gecoacht wordt. o De TC streeft er tevens naar om talentvolle spelers / speelsters mee te laten trainen en spelen in een hoger lijnteam om zo ervaring op te doen en zich sneller te ontwikkelen. o Binnen lijnteams vindt gefaseerd specialisatie plaats van spelers / speelsters. De ideale samenstelling van een lijnteam waarbij volledig gespecialiseerd getraind wordt is : 2 spelverdelers, 3 flankaanvallers / passerlopers, 3 middenaanvallers, 2 diagonaalspelers en 1 libero. o Talentvolle spelers krijgen daarnaast de kans om deel te nemen aan talententrainingen die buiten de club om worden georganiseerd door de : Regio Nieuw Gelre en de NVS ( Nederlandse Volleybal School ).

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren Assurantiën BV

Afspraken en regels We maken afspraken rondom de volgende zaken: - algemeen - trainingen - wedstrijden

Afspraken en regels: algemeen o o o o o o o o o o

6 6

o

o

Communiceer open, vroeg en zorgvuldig. Op tijd aanwezig zijn is een must. Benader elkaar met respect en positief. We zijn persoonlijk en als collectief verantwoordelijk voor alle resultaten. Tips zijn erg welkom, kies het juiste moment uit. Elk lid van het team is zich bewust van de voorbeeldfunctie binnen en voor vereniging. Sportiviteit is een prachtige eigenschap. De kwaliteit van de prestaties kunnen verschillen, de inzet en drive is altijd optimaal. Organisatorische problemen bespreken met de aanvoerster. Problemen tussen een speelster en andere teamgenoten, van welke aard dan ook, moeten in een onderling gesprek – eventueel met aanvoerster – uit de weg worden geruimd. Als dit niet lukt, de hulp van de trainer inschakelen. Deze problemen worden nooit naar buiten ( b.v. kantine ) gebracht. Indien de vereniging een overeenkomst heeft gesloten met een sponsor, dan worden mogelijk trainingspakken, shirts, broekjes en / of tassen door de vereniging beschikbaar gesteld. Dit materieel blijft eigendom van de vereniging. Als er wijzigingen zijn ten aanzien van persoonlijke gegevens ( adres, telefoonnummer, e-mail adres e.d. ) dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de trainer en de ledenadministratie.

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren AssurantiĂŤn BV

Afspraken en regels: trainingen o

o

o o

o o

7 7

o o

We kunnen echt beginnen op de starttijden van de training. Dus een ieder is op tijd omgekleed (minimaal 5 minuten voor de training), het veld staat klaar c.q. wordt snel omgezet, een ieder neemt daarin op zijn beurt de verantwoordelijkheid (en mag elkaar daar op aanspreken) Speelsters en trainer zijn bij elke training aanwezig met optimale inzet. Als je denkt dat je echt een gegronde reden hebt om echt niet te kunnen trainen dan meld je dat tijdig aan de hele groep. Is er weinig tijd om te melden aan de hele groep dan meld je het aan de trainer. De trainer bereidt zijn trainingen voor op basis van een volledige selectie. Sfeer is erg belangrijk tijdens een warming-up en oefeningen. Concentratie bij alle onderdelen wordt van een ieder verwacht. Kritiek ( = gratis advies) op de training c.q trainer en/of speler is welkom, echter niet tijdens de training zelf. Na afloop is er voldoende gelegenheid om je zegje te doen. En: blijf niet te lang met ‘advies’ rondlopen. We spreken niet over elkaar, maar met elkaar. De flesje voor het water drinken staan tijdens de training in de zaal. Tussen de oefeningen door kan hiervan gebruik gemaakt worden. Pas als iedereen klaar is met de oefening kan hiervan gebruik gemaakt worden ( als er nog ballen geraapt of aangegeven moeten worden t.b.v. een oefening van een teamgenoot, is het niet de bedoeling dat er water wordt gedronken ). Als je om wat voor reden dan ook de training moet verlaten, geef je dat door aan de trainer. Met materiaal en accommodatie (ballen, tassen, kleedkamers, flessen) gaan we zorgvuldig om. Als de training afgelopen is, ruimen we gemeenschappelijk alle spullen op en verlaten collectief het trainingsveld ( dit om te voorkomen dat telkens dezelfde speelsters opruimen ).

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren AssurantiĂŤn BV

Afspraken en regels: wedstrijden

o o

o o o o o o o

8 8

o o o o

We leven uiteraard toe naar elke wedstrijd ! Die drive zit in ons ! Alleen als je echt niet kunt: meld je op tijd af bij de hele groep. Bij thuiswedstrijden zijn we ca. 45 minuten voor de wedstrijd omgekleed aanwezig en verzamelen we ons in een nader aan te aan te geven ruimte, om ons te focussen op de wedstrijd. Ca. 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd gaan we naar de zaal / speelveld. Bij uitwedstrijden spreken we op de training af - vooraf gaande aan de wedstrijd - hoe laat we vertrekken. De warming-up wordt onder leiding van de aanvoerster of een aangewezen speelster uitgevoerd . De opdrachten voor en tijdens de wedstrijd worden exact opgevolgd. Tijdens de time-out zorgen de verzorger / wisselspeelsters dat er voldoende water is. Tijdens een time-out is er aandacht voor de aanwijzingen van de coach en gaan de speelsters / wisselspeelsters niet met elkaar in discussie. De trainer bepaalt de opstelling en de wissels. Advies daarover is welkom, echter na de wedstrijd. Wisselspeelsters zijn net zo belangrijk als speelsters in het veld. Neem je verantwoordelijkheid (als speelster en wisselspeelster) en blijf continu betrokken bij het geheel en in beweging. Alleen de aanvoerster houdt contact met de scheidsrechter en doet dit op een correcte manier. We spreken niet over elkaar maar met elkaar. Een goede teamgeest is de basis van elk succes. Een van de onderdelen van een goede teamgeest is het onderling vertrouwen, wat begint met het nakomen van afspraken. Voor toernooien en wedstrijden geldt, dat in gelijke tenues wordt gespeeld

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Spelhandelingen volleybal De spelhandelingen binnen volleybal onderscheiden we in twee ketens : 1. Service spel ( transitie ): Wanneer het team aan service is spreken we van service spel met als opeen volgende spelhandelingen : service – blokkering – veldverdediging – tegenaanval 2. Side-outspel : Onder side-outspel verstaan we de spelhandelingen die nodig zijn om tot een aanval te komen bij ontvangst van de service met als opeen volgende spelhandelingen : pass – set-up – aanval – aanvalsdekking.

9 9

Elke spelhandelingen kent zijn eigen specifieke technieken en spelsystemen ( pass- opstellingen, aanvalscombinaties per opstelling, systeem aanvalsdekking, bloksystemen, verdedigingssystemen ) en tactische afspraken. Binnen al deze spelhandelingen- en systemen hebben de speelsters verschillende functies, taken en posities te vervullen. Deze functies wisselen steeds, i.v.m. het doordraaien tijdens het spel ( serveerster, blokkeerster verdedigster, passer, spelverdeelster, aanvalster, … ) Van een continu opvolgend patroon zoals onderstaand figuur weergeeft is tijdens het spel geen sprake. Bijvoorbeeld : een foute pass kan leiden tot het direct overspelen van de bal, waardoor men opeens een rallypass moet geven en i.p.v. de blokkering- en veldverdediging, men over moet schakelen naar de set-up, aanval en aanvalsdekking . Deze continu wisselende situaties, functies en taken stellen zeer hoge eisen aan de speelsters ( coördinatie, anticipatie, snelheid, concentratie, communicatie, mentale vaardigheden, kennis spelsystemen, ... ).

side-out

pass

service spel / transitie

set-up

aanval

blokkering

veldverdediging

service

( rally pass ) aanvalsdekking aanvalsdekking ( rally pass ) service

veldverdediging

blokkering

service spel / transitie

aanval

set-up

pass

net side-out

Op basis van de fysieke kenmerken, technische- en tactische vaardigheden van een speelster krijgt de speelster een bepaalde functie binnen een team met de daarbij behorende taken. In de jeugd opleiding zal dit gefaseerd gebeuren ( zie team fasering niveau 1 t/m 5 ). De juiste uitvoering van bewegingen en spelhandelingen, worden voornamelijk bepaald door een goede en effectieve waarneming in relatie met de kennis van de spelhandelingen- en systemen. M.a.w. wat is het gevolg van mijn waarneming. Het is dus belangrijk om trainingen zo in te richten, dat een juiste koppeling ontstaat tussen waarnemen en de actie binnen de spelhandelingen- en systemen.

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal een mentaal spel Wedstrijd volleybal wordt gespeeld op een denkbeeldig veld van ongeveer 15 centimeter, de ruimte tussen je oren . Of we het nu leuk vinden of niet, onze prestatie wordt bepaald door onze instelling, ‘ het spel zit tussen je oren ‘. Ofwel: we moeten in staat zijn om op het juiste moment onze mentale vaardigheden aan te wenden. Vaak hoor je of lees je dat een speelster over de juiste mentaliteit beschikt, maar wat hier bedoeld ? Mentaliteit is een verzamelnaam voor verschillende begrippen zoals : Motivatie, angst, spanning, aandacht, afleiding, zelfvertrouwen, houding ( positief en negatief ) zelfkennis, evenwicht, …. Mentaliteit heeft ook te maken met : Doelen stellen, verwachtingen hebben, prioriteiten stellen, normen hanteren, moeilijkheden inschatten, problemen oplossen, uitdagingen aangaan.

10 10

Een van de eigenschappen van een succesvolle speelster is dat zij redelijk blijft presteren zelfs als haar techniek op een bepaald moment problemen geeft. Als het er echt op aan komt , is zij in staat zich uitsluitend te concentreren op datgene waar zij mee bezig is. Zij kan zich geestelijk volledig afsluiten van wat er om haar heen gebeurt. Op het hoogste niveau is het voornamelijk de mentale instelling die de winnaars van de verliezers onderscheidt. Tijdens de beslissende en of laatste punten van een set is niet de techniek de beslissende factor, maar geven de mentale kracht en het vermogen om onder grote druk te presteren de uiteindelijke doorslag. Onze geest is de spil van onze mentale instelling. Iedere lichamelijke actie wordt geregeld vanuit de hersenen. Het is onmogelijk de mentale en fysieke aspecten in ons hoofd te scheiden. Wat zijn mentale vaardigheden ? Mentale vaardigheden gebruiken we voor het aanleren van technische vaardigheden maar geven ons tevens het innerlijke vermogen om deze technische vaardigheden die we in ons onderbewustzijn hebben opgeslagen, met succes uit te voeren. Mentale vaardigheden kan men in een aantal hoofdgroepen indelen : 1 Denktraining en bewustzijn Gedachte  zelfspraak  evenwicht, bewustwording, zelfkennis, acceptatie, overtuiging, Commitment  toewijding, afleiding, … 2 Zelfvertrouwen Geloof in eigen kunnen, positief en doelgericht denken, aangaan uitdagingen, doorzettingsvermogen, beslissingen nemen, emotionele controle, … 3 Doelenstellen  zelfmanagement ( is een belangrijke motivator ) Beheersen randvoorwaarden  creëren beter prestatie milieu, realistische en haalbare doelen stellen, realistische verwachtingen  zelfvertrouwen , …. 4 Spanning- en ontspanningscontrole Ademhaling- en ontspanningstechnieken, in- en ontspannen spieren, … 5 Richten van aandacht = concentratie = verhoogde oplettendheid / waarneming Verstoring aandacht  door externe factoren, hier en nu  heden is beslissend verleden en toekomst is verstorend, flow  optimale prestatie toestand,… 6 Verbeelding en visualisatie Het denken in beelden  bewegingsvoorstellingen, het voelen van lichaamsbeweging en houding, overbrengen spiercommando’s, pre actie routines, … De mate waarin we elk van deze gebieden beheersen, drukken we uit door onze lichaamstaal, in de woorden die we gebruiken, maar vooral door middel van onze fysieke prestatie.

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert Volleybal Vereniging Harderwijk

van Lunteren Assurantiën BV

We gebruiken onze mentale kracht altijd en overal. Wat we ook doen het zijn onze hersenen die ons gedrag bepalen. Onze hersenen zijn dan ook verantwoordelijk voor onze prestaties. Terwijl onze externe prikkels de interpretatie van een gegeven situatie bepalen, geven onze innerlijke prikkels vorm aan de manier hoe we daarop reageren. Onze hersenen zijn een perfect besturingsmechanisme dat ons hele ‘zijn ‘ bepaalt. Ze ontvangen constant zintuiglijke prikkels die gesorteerd en geïnterpreteerd worden overeenkomstig onze individuele karaktertrekken. Voor ieder van ons geldt dat onze fysieke prestaties altijd gerelateerd is aan een externe waarneming en de conclusie of interpretatie hiervan. We handelen dus altijd in reactie op onze waarneming. DENKEN  ACTIE Hoe beter de kwaliteit is waarmee we iets waarnemen / ervaren, hoe effectiever ons leren en presteren zal zijn. We moeten de techniek en kennis van de spelsystemen aanvullen met een sterker mentaal bewustzijn. Alleen als we deze onderdelen in samenhang beheersen bestaat de kans dat ons spelniveau werkelijk vooruit gaat.

11 11

Samenvatting : o Volleybal is voor een belangrijk deel een ‘ mentale ‘ sport. o We besteden veel te weinig tijd aan de ontwikkeling van onze mentale vaardigheden. o Mentale vaardigheden stellen ons in staat technische vaardigheden uit te voeren. o Onze reactie op een gegeven situatie wordt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee we de werkelijkheid waarnemen en doorgronden. o Prestaties worden beïnvloed als je je laat afleiden door externe factoren. o Zelfvertrouwen wordt ontwikkeld door uitdagingen aan te gaan. Je doet nieuwe ervaringen op en inzichten over je mogelijkheden nemen toe. o De sportster die in staat is haar zelfvertrouwen vast te houden, ontwikkeld een winnende mentaliteit. o Je aandacht op het juiste moment op de juiste dingen kunnen richten is een belangrijke mentale vaardigheid

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden Trainer : ………………………… -

Is zowel trainer als coach Beheert de spelerskaarten. Invullen wedstrijdformulier Is verantwoordelijk voor het juiste adres en routebeschrijving naar de sporthal Zorgt voor het beschikbaar zijn van ( minimaal ) 10 ballen Houd de kwaliteit van de gebruikte ballen en materialen in de gaten Houd voor- en nabesprekingen van de wedstrijd, individueel en/of gezamenlijk. Uit zich verbaal en non-verbaal op een correcte wijze

Aanvoerder : ………………………. -

12 12

Kennismaken tegenpartij Tossen Eigen team aansturen Communicatie met de scheidsrechter Ondertekenen wedstrijdformulier Is verlengstuk trainer in het veld

Wat doet / kan de aanvoerster ? o Zij heeft leiderskwaliteiten. o Fair play, doorzettingsvermogen, gedrevenheid. o Goede wedstrijd- en trainingsmentaliteit. o Zij durft voor haar mening uit te komen. o Wordt door de groep aanvaard als aanvoerster. o Begrijpt de “taal” van de trainer op technisch en tactisch gebied. o Kan zich goed aan gemaakte afspraken houden en vindt dit ook belangrijk. o Kan zich op correcte wijze verbaal uitdrukken naar scheidsrechter, mede- en tegenspelers, trainer. Verzorgen ballen : ………………………….. -

team sturen in verzamelen van ballen tijdens trainingen en wedstrijden

Verzorgen rijschema : …………………………… -

maakt aan het begin van het seizoen een rijschema onderhoudt contacten als mensen ruilen en communiceert de mutaties.

Beheren geld ( teampot ) : …………………… -

beheert het geld / de pot bij wedstrijden en trainingen. beheert eventueel de pot bij het sparen van geld voor teamuitje. verzamelt geld bij b.v. cadeaus van speelsters e.d.

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Verwachtingen en doelstellingen Op basis van door de speelsters ingevulde vragenformulier en overleg van de trainer met de speelsters, zijn de onderstaande verwachtingen en doelstellingen ontstaan. De doelstellingen trainer / speelster zijn afgeleid uit de team fasering niveau 5, met name de tactische aandachtspunten en de ‘ Leidraad techniek ‘ en de ‘Checklist vaardigheden speler ‘. De trainer verwerkt de doelstellingen in de seizoen - trainingsplanning.

Teamfasering :

Verwachtingen

1 Verwachtingen speelster  van de trainer : 2 Verwachtingen speelster  van de trainingen : 3 Verwachtingen speelster  van zichzelf :

13 13

4 Verwachtingen speelster  van het team / mede speelsters : 5 Verwachtingen speelster  van de competitie / wedstrijden :

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Doelstellingen De doelstellingen worden per speelster en functie speelster binnen het team bepaald en in onderstaande tabellen ingevuld. Belangrijk hierbij is het huidige niveau van teamfasering, techniek, tactiek, fysieke eigenschappen en mentale vaardigheden in relatie met de wenselijke ontwikkelingen van de speelster / team. Daarnaast wordt via de ‘Leidraad Trainen ‘ bepaalt welke technieken voor de verschillende spelniveaus moet worden aangeleerd.

Doelstellingen spelverdeelster ……….

14 14 Doelstellingen trainer  spelverdeelsters

Doelstellingen passer / loper ……….

Doelstellingen trainer  passer / loper

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen


l

g

Gert

van Lunteren Assurantiën BV

Volleybal Vereniging Harderwijk

Doelstellingen middenaanvalster ……….

Doelstellingen trainer  middenaanvalster

Doelstellingen diagonaal speelster ……….

15 15 Doelstellingen trainer  diagonaal speelsters

Doelstellingen libero ……….

Doelstellingen trainer  libero

w.herzog @ versatel . nl

Teamfasering Algemeen

teamfasering-algemeen-1  

1 1 AssurantiënBV Volleybal Vereniging Harderwijk g l

Advertisement