Page 1

Zรถrrigtj detjae 't gelaeze hetj

Jeugdpreens

Lars II

Preens William I


VOORAF

VEURAAF

Los van het gegeven of u van carnaval houdt of niet, het komt er toch aan. Begin maart is het hoogtepunt van alle carnavalsactiviteiten met de Brökwagtersoptocht. De uitgave van dit Bukske betekent het begin van een aantal roerige weken, waar menig carnavalsganger zich het hele jaar op verheugd heeft. Nu kan het zijn dat u als wedervraag heeft: “En hoe zit dat daar bij jullie van de redactie?” En dan zullen wij diplomatiek antwoorden: “Het wordt een leuke tijd.” Want… een journalistieke redactie zoals wij heeft geen echt uitgesproken mening, zij geeft opinies, tendeert, provoceert en reageert, werpt balletjes en soms Tjeu op, maar daar laat ze het bij. Voor de rest laten we soms onze oren hangen naar de opdrachtgever, maar meestal naar moeder de vrouw. Dit jaar geven wij voor de 18e keer het Brökwagtersbukske uit. Net als voorgaande jaren boordevol met informatie rondom de prinselijke hoogheden, interessante mensen binnen het carnavalswereldje, columns, flauwekul, veel foto’s en natuurlijk de nodige advertenties. Want eerlijk is eerlijk, zonder die sponsoren, waarvan de reclame in dit Bukske staat, konden wij u dit allemaal niet presenteren en bij u gratis in de bus stoppen. Dan viel er hooguit een handgeschreven kladblokvelletje in de bus met daarop wat data. Vorst Robbert bedankt altijd de sponsoren, maar nu doen wij het ook eens: zij houden ons namelijk van de straat af. En iedereen weet wat ouderenopvang tegenwoordig kost!! Met ander woorden deze verkapte vorm van mantelzorg door sponsoren past precies in het beeld van 2014, de participatiemaatschappij. Wij hopen dat u zich een beetje vermaakt met de vele verhalen, geniet van de foto’s en cartoons en dat u het Bukske niet ongelezen naar de container van Mies brengt. Vooral dit laatste is interessant: de 1e uitgave van het Brökwagtersbukske, met op de voorkant Prins Harrie II en Jeugdpreens Joep I, bracht op Marktplaats 9 euro op!!!!! Terzijde wel dat Harrie dit Bukske zelf voor zijn kleinkind kocht, maar we willen maar zeggen. Genoeg geschreven, wij nemen u mee in het voorspel van carnaval en doen dit onder ons devies: “Lees het goed en zorg dat je het fijn bewaart, is het nu niet dan is het later wat waard”.

Los of dae jae van vastelaovuntj haotj of neet, ’t gieët toch beginne. Begeen mieërt es ut hoeêgtepeunt van alle activiteiten met de Brökwagtersoptocht. Dit Bukske beteikentj wieër ut begeen van un aantal drökke waeke woeêdet meinig vastelaovuntjvierder zich al ut hieële jaor op verheugtj hieët. Noow kan ut zeen dae jae as tieëgevraog hetj “En wi-j zitj det bi-j uch inne redaksie?” En dan zulle vae diplomatiek zegke: “Ut wuurtj unne schoeêne tiêd.” Want……. unne joernalistieke redaksie zoeêas vae hieët gein echt oeêtgesprooke meining, ze geuftj opinies, tendieërtj, provocieërtj en reagieërtj, goeêsj belkes en soms Tjeu op, mèr dao laote ze ut beej. Vör de rest laote vae soms de oeêre hange nao de opdrachtgaever en mieëstal nao mooder de vraw. Dit jaor gaeve vae vör de 18e kieër ut Brökwagtersbukske uut. Net as veurige jaore kei-jvol met informasie oeêver de preenselijke hoeêghede, interessante minse binne ut vastelaovuntjwaereldje, columns, flauwekeul, völ foto’s en neteurlik de noeêdige advertensies. Want ieërlik es ieërlik, songer di-j sponsoren, woeêvan de reklaam in dit Bukske stieët, koste vae uch dit neet presentieëre en gratis inne bös stoppe. Dan veel d’r hoeêguut un handgeschrieëve kladblokvelke inne bös met wat data. Vorst Robbert bedanktj altiêd de sponsoren, mèr noow doon vae det auch us: ze houje os namelik vanne straot aaf. En eederein wetj tieëgewoeêrdig waat aojereopvang kosj!! Met anger wuert: diës verkaptje vorm van mantelzorg pesj precies in ut bieëldj van 2014, de participasiemaatschappi-j. Vae hoeêpe daejae uch un bitje vermaaktj met al di-j verhaale, plezeer hetj aanne foto’s en cartoons en daejae ut Bukske neet ongelaeze nao de container van Mies bringtj. Veural dit leste es interessant: de 1e uutgave van ’t Brökwagtersbukske, met dao veurop Preens Harrie II en Jeugdpreens Joep I bracht op Marktplaats 9 euro op!!!! ’t Es waal det Harrie ut bukske zelluf kocht veur zien kleinkeendj, mèr vae wille mèr zegke. Genog geschrieëve, vae neeme uch mej in ut veurspel vanne vastelaovuntj en doon dit onger oos devies: “Laesj ut goot en zörregtj daejae ut goot bewaartj, es ut noow neet dan es ut later wat wèrt.”

De Redactie

De Redaksie

Advertentie Drukkerij

2

COLOFON ‘t Brökwagtersbukske is een jaarlijkse uitgave van v.v. De Brökwagters en wordt huis aan huis bezorgd in de Parochiegemeenschap Sint Oda, bestaande uit de gehuchten Hushoven, Vrakker en Boshoven Jaargang 18, 2014 Prijs: gratis Losse nummers: voor niks Oplage: 3818 stuks Redactiecommissie: Harrie Aspers Herman Litjens (vormgeving) Jacques Prinsen (eindredactie) Jeroen Saes (vormgeving) Tjeu Verkennis (eindverantwoording) Cartoons: We maken nog steeds gebruik van de tekeningen van Jacques de Groot. Drukwerk:: Drukkerij Kuypers, Weert Met dank aan: Alle schrijvers, fotografen, medewerkers, steûnbaere, begunstigers, adverteerders, inzenders en moeder de vrouw. Bestuur v.v. De Brökwagters: Voorzitter: Robbert Linden (V) Vice-voorzitter: Robert Stroeks (K) Secretaris: Frans Janssen Penningmeester: Peter Smeets Lid (prinsenbegeleider): Frans Ogier Lid: Ron de Laat Lid: Arno Kursten Internet www.brokwagters.nl E-mail info@brokwagters.nl


BRÖKWAGTERINNE EN BRÖKWAGTERS, Zoals iedereen heeft kunnen zien ben ik er bij de aftrap van het seizoen 2014 helaas niet bij. De gevolgen van een verkeersongeval waarbij ik schouder en nekletsel opgelopen heb, zijn van dien aard dat ik helaas dit seizoen mijn mooie taak als Vorst bij de Brökwagters niet kan uitvoeren. Dit jaar is deze eer aan onze Kanseleer Robert Stroeks die daar helemaal klaar voor is en dit met groot enthousiasme gaat invullen. De eerste aanzet is inmiddels al gegeven en dat belooft wat voor de rest van het seizoen.

Dit jaar aan mij de eer om samen met onze spiksplinternieuwe Preens William I, zijn adjudanten, de dames en Jeugdpreens Lars II de vastelaovuntj van Bosseve vóór te gaan. Ik ben trots op onze vereniging met haar enthousiaste leden, de raad van elf, de kapel met dames, de jeugdcommissie en alle andere werkgroepen. We hebben ook dit jaar weer een mooi programma voor groot en klein. Ik hoop vele mensen te mogen begroeten op al onze activiteiten.

Ik wil toch graag iedereen UNNE GOOJE VASTELAOVUNTJ toewensen en hoop volgend seizoen weer volop aanwezig te mogen zijn om dit feest als Vorst weer vóór te kunnen gaan.

Een speciaal woord van dank en een dikke pluim voor alle vrijwilligers die zich gedurende het hele jaar belangeloos inzetten voor onze mooie vereniging. Zo kan dit jaar bijvoorbeeld iedereen tijdens de optocht genieten van een gloednieuwe prinsenwagen, een wagen waar wij als vereniging trots op zijn.

Vorst Robbert

Vastelaovuntj es ‘Vör de lôl en flawwekûl’ en staat voor ontspanning, genieten en plezier maken. Mien vraw Carlie en ich hebbe d’r herstikke völ zin in. Ich zooj zegke: Waat daej-jae gaer dootj dao lie-jdje neet van dus wis di-j ânger daâg. Vastelaovuntj saame! Kanseleer Robert

13 van het jaar 20

DifferentDoors_Advertentie 148x98mm.indd 1

11-12-13 13:33

3


“MOTTE VAE OPPE FOTO IN ’T BUKSKE? DAN MOT ‘T BUKSKE DIT JAOR MER INNE BRÈDJE GEDRÖKTJ WAERE”, ALDUS PREENS WILLIAM I Als enthousiasme een graadmeter is voor een goed prinsengebeuren, dan is het dit jaar kassa, want de vonken vliegen er vanaf bij Brökwagterspreens 2014 William I (Frenken). In het gesprek met de redactie van ’t Bukske, weken voorafgaand aan de uitroeping, is dat al duidelijk merkbaar. Dat belooft nog wat! “Het is een eer en een mooie kans, aldus de 43-jarige William in het dagelijks leven projectmanager bij ASML (chipproductiemachines, Nb. Niet eetbare chips!!) te Veldhoven, gehuwd met Maaike de Bruijn (25, verpleegkundige te Veldhoven, o.a. hartbewaking), vader van Axel van 7 en Isa van 4 jaar en

woonachtig in de Liebetehofstraat. “Ik zit niet bij het jaarlijks namencircuit van mogelijke prins. Dus het zal een grote verassing zijn, net zoals het voor mij was”, vervolgt William. Hij vindt zichzelf ook niet zo bekend op Boshoven. Tuurlijk, geboren op Hushoven, woont hij al geruime tijd op Boshoven, maar carnaval vieren gebeurde toch meestal “in de stad”. Hier heeft hij met zijn adjudanten Arie Verheijen (aftersalesmanager bij Janssen Auto’s) en Martijn Stappers (vertegenwoordiger bij Grondwaterboringen) zijn sporen verdiend met de Deepkieëkers. Deze carnavalsvereniging timmerde vanaf 1989 volop aan de weg middels het bouwen van grote wagens en wonnen zelfs de Gouden Rog. Ook hebben ze daar veel flauwekul beleefd: “Maar goed dat in 1991 de optocht niet doorging. We kregen hem namelijk niet uit de loods, we hadden hem te groot gebouwd….” Tegenwoordig is William lid van de BBC (Beer

e g i j d l e ew ! g j s e n n î n w e “U wg ó t j t n u v o a l e t vas

4


Arie, Mirjam, William, Maaike, Saskia en Martijn Boêke Clup) en presentator/commentator van het Doeërbiêterstoernooi. Maar hij denkt niet dat de Brökwagters hem daar in de picture hebben gekregen. Hij blijft het verassend vinden, zelfs dusdanig dat -toen kanselier Robert hem met de vraag, “of hij prins wou worden”, in de auto belde- hij bijna Kanaal WessemNederweert inreed. Hij was wel zo accuraat om meteen “ja” te zeggen. Dat Maaike naast hem zat, maakte dat laatste natuurlijk een stukje

gemakkelijker, want Maaike staat er helemaal achter. Niet verwacht betekent dus dat William heel onbevangen en spontaan het prinsschap in kan duiken. Hij heeft wel een beetje een beeld hoe een en ander moet, maar zal het toch vooral moeten ervaren en zich laten influisteren door de prinsenbegeleiders, Jasper Gerits, Eric van den Kerkhof en Frans Ogier. Bij dit spontane karakter hoort natuurlijk ook de nodige humor, flauwekul. Dat hoort bij zijn clubje.

T WEEDEHANDS KINDER- & DAMESMODE Oud Kerkhof 8, Weert (centrum, naast stadskerk) Tel. 0495-520648 5


ren en daar horen ook “formele” momenten bij. Wat een beetje wennen zal zijn, is de kleding dit jaar. Andere jaren kon het van alles zijn, nu moeten de drie vrienden het doen met een heuse smoking, op sjiek dus. “Beetje onwennig wel zo’n pak, maar met een (XXL-)muts -we hebben alle drie dezelfde maat- erbij gaat het toch wel.” En met een knipoog: “En Leike maakdje un schoeên prieëske.” Voor de dames (naast Maaike) Mirjan en Saskia (beiden ook 25 jaar jong), waren er na een aantal winkelmomenten zelfs twee outfits. Een meer carnavalesk en een meer formeel. Met bijpassend schoeisel natuurlijk! Voor William was het duidelijk wie zijn adjudanten zouden zijn. Een vraag was genoeg om een enthousiast “ja” te krijgen. De rolverdeling bij de adjudanten is al vanaf het begin duidelijk. Arie (is trouwens ook aspirant-lid bij de Rogstaekers, “slupjas” dus) is 1e adjudant, hij kan het beste zonder accent “salut” zeggen. Martijn zorgt, naast de hoognodige drank, ook voor het koffertje met de 300 onderscheidingen “maar daar zullen er op het laatst niet veel meer van over zijn!” Als u dit leest is de uitroeping al verleden tijd. Voor degenen die het gemist hebben: het gebeurt Daarom heeft William de “Orde van de schaele zeiver” ingesteld, “want daar moet je het toch van hebben”, vindt hij. “Een dag niet gelachen, is namelijk een dag niet geleefd.” Dit blijkt wel uit de uitspraak: “Motte vae oppe foto in ’t Bukske, dan mot ‘t Bukske dit jaor mer inne bredje gedröktj waere”. Ook zijn devies ligt in het verlengde van deze karaktertrek. “Woeê es ’t fieëstje”, is een van zijn vaste uitspraken, vandaar zijn devies “Vastelaovendj saame, waat un fieëst!” Toch is William er zich ook terdege van bewust dat het niet allen maar flauwekul kan zijn. Je moet toch de Brökwagters represente-

Machine- en apparatenbouw Onderhoud en reparatie Verspaning Engineering Plaatbewerking Constructiewerk Vliesvenweg 6 - 6002 NM Weert T 0495-537424 F 0495-543743 E info@clement-weert.nl I www.clement-weert.nl

6


geheim verraden.” Dat er misschien nog een ander probleempje is (“wie rijdt er vanavond naar huis?”) zal zich tegen die tijd ook wel oplossen. Op de avond van het interview was het nog niet zover, maar dat is goed gekomen. Komende tijd dus volop carnaval vieren, geen motor rijden of F5 van Oda trainen (ik ben assistent van Patrick Salentijn, ik kan niet voetballen”). “We gaan er met zijn allen een mooi feest van maken!!

allemaal via een sketch met een paar illegale Mexicanen die uiteindelijk het legale prinsentrio blijken te zijn. Dan ook mag iedereen het weten, de kinderen (“wat zullen ze het fijn vinden, ze mogen toch op de prinsenwagen?”) en ook de ouders: “die vinden het geweldig, weet ik zeker”. Want geheimhouding staat bij William en zijn gevolg hoog in het vaandel. Zo hoog zelfs dat een van de te verwachten problemen dan pas getackeld kan worden. Namelijk de oppas voor alle kroost. Alle drie de koppels zitten nog in het “jonge grut” en dat kan niet overal mee naar toe. Dus er zal straks heel wat geregeld moeten worden. Want zoals de dames zeggen “Je kunt pas gaan regelen als het bekend is, anders zou je misschien vooraf het grote

OFFICIËLE PFAFF-DEALER L. Regoutstraat 5 6006 LK Weert Tel: 0495-521522

Boshoverweg 2 6002 AN Weert Telefoon 0495-536547 filiaal@storms.nl

7


BROKWAGTERSJEUGDPREENS LARS II. “DET WAAS WAAL UNNE KICK”. Het is dat pap Luuk en mam Tanja van de Brandt besloten om naar Laarveld te verhuizen, alwaar ze nu een klein jaar wonen, anders had de Liebetehofstraat prins en jeugdprins in hun midden gehad. Want daar ligt toch de bakermat van de carnavalsactiviteiten van Brokwagtersjeugdpreens Lars II, al piepjong lid van vv. De Snoôterkuûkes. Deze familiegroep (zie Bukske 2012, bij Tjeu nog voor een zacht prijsje verkrijgbaar, Marktplaats komen verzendkosten erbij) presteert het om jaarlijks in de stad en op Boshoven een kleurrijk festijn neer te zetten. En nu hebben ze dus de jeugdpreens in hun midden. De 11-jarige Lars, leerling van de Oda school (bij meester Fer en juffrouw Nelly) heeft er zin in. Ofschoon dit gesprek een aantal weken voor carnaval plaatsvindt is hij al helemaal “in the mood”. Het eerste obstakel, “plat kalle”, is al genomen (voertaal in huize van den Brandt was “Hollands”), meteen vanaf het moment dat hem, zittend op de bank tussen pap en mam in, verteld werd dat hij prins werd. “Det waas unne kick” geeft Lars toe. “Ikzelf had iemand anders verwacht, maar ik vind het prima zo”, vervolgt Lars. Hij wilde het ook graag, had zelfs een mailtje gestuurd naar de commissie en eerlijk is eerlijk, iemand die

JACO Leo, Jacqueline en Kristel Penninkx St. Luciastraat 20 Weert 0495-534297

8


j kt ân de d e s b vör ter wis ! g wa Mee tôs rök Ad sefô B e jo rîn p .D diV.V stuu oeën ô sch fôt

vanaf zijn 1e jaar meedoet in de optocht, dat is een echte! Het jaarlijkse thema “geheimhouding” is geen punt. Ook zijn zusjes Sanne (13) en Iza (9) zitten in dit complot, dat lukt prima! Ook Boeffie het konijntje (eindelijk

een Sinterklaas die de grote wens van kinderen in vervulling laat gaan) heeft beloofd te zwijgen, dit in ruil voor een rustige Kerstmis. Vorig jaar was Robin van Hout prins en dat is een van zijn beste vrienden, dus Lars heeft

Vasteloavundjmenu

aas, souflaki, stukske ossehaas, Vêrkushgir

Grieks Specialiteiten Restaurant

os, tzaziki, friet, riêst en kuuêlslaaj. e 18,00 pp

Oude Schut 3, 6001 JL WEERT - Tel.: 0495 54 42 99

Ook voor haarwerken.

Boshoverweg 54, 6002 AN Weert Telefoon: 0495-532681

voor Haar en Hem

Levering via ziekenfonds AGB code: 82371

9


huis, nee dit gaat zo vanzelf. In de voorbereiding waren natuurlijk een onderscheiding en devies speciaal. Lars heeft de orde “van ’t fieëstentj menke”,een mooi ontwerp van Geert Loijen (zie elders in dit bukske) waarop alle leuke activiteiten (tennis, voetbal, fieëste) van Lars verzameld staan. Dit samen met het devies: “Met dit fieëstentj menke veurop zette vae de hieël tênt oppe kop” zal aanleiding zijn voor menig polonaise, waarbij Lars maar al te graag voorop wil gaan. Boshoven zal weten dat ze een fieëstendje Snoôterkuûk als jeugdpreens heeft. Vóór de carnavalsperiode en ook daarna is het weer school. Lars vindt het wel leuk op school, rekenen en tekenen zijn de favoriete vakken. “Ik wil later architect worden”, past hier dan ook helemaal bij. Ofschoon hij eigenlijk bij het lezen wat problemen had is dit voor hem geen obstakel, hij heeft zelfs leestijd over. Het zal dan ook wel HAVO of VWO worden. Of carnaval al goed wat afgekeken. Ook de ervaringen met de Snooterkuukes en pap, die vorig jaar boerenbruidegom was staan hem goed bij, Zaal Don Bosco is hem dus niet onbekend. “Fieëste, neet te bang zeen en saame met de Raod van Ellef d’r tieëgenaan”,wordt het credo voor hem. Vanaf 24 januari (uitroeping) zal het 6 weken holle klot zijn. Het uitroepen gebeurt met een sketch van de Wichter Bonte Middag (Lars speelt hierin al voor het 2e jaar mee, vorig jaar nog commissaris, model Bromsnor). Daarna gaat het allemaal gebeuren, Lars kijkt er naar uit. Hij heeft in alles van de voorbereiding zijn eigen aandeel gehad, ook tijdens het interview laten pap en mam hem zijn woordje doen. Niet dat Lars nu een status aparte heeft in

APOTHEEK BOSHOVEN B.V.

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

Boshoverweg 90 6002 AP Weert (Boshoven) Telefoon: 0495-520600

Houte n ramen en kunstst of ko en d • alle euren (KOM zijnen, soort O KEU • ove R) rkapp en beglazi daken ng ingen / dakk / apelle carports / • alle n / da voork kram timm en omen erwer de ken in verbo nie uwin gen en uwbouw / onder Meed h o u d en organ kend in on tw isatie van u erpfase/ w pro ject!

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL | 06-20627642 | NEDERWEERT

ÚW APOTHEEK

10


over enkele jaren nog zo belangrijk is? “Ja hoor, met de Snoôterkuûkes was het altijd al hartstikke fijn”, zegt Lars “en over een aantal jaren nemen de kinderen de Snoôterkuûkes over. Fieëste is gewoon heel leuk”. Een soort vanzelfsprekendheid die helemaal bij de Brökwagterspreens van 2014 past. Lars krijgt je aan het fieëste en hij houdt je aan het fieëste en dit terwijl hij aan tafel tijdens het gesprek zo’n rustig nadenkend ventje is (“Woore det mer altiêd”!, aldus Tanja). Tijdens de voorbereiding laat hij zich grondig adviseren door pap en mam, maar natuurlijk ook de Preensebegeleiders Arno Kursten, Gijs Luijkx en Stan Pouwels, die zoals ze zeggen “geen kind aan hem hebben”……………………..Volgens het drietal pikt Lars alles snel op en is het een gemakkelijke “leerling”. Vrijdag 24 januari begint het allemaal. Als u dit leest is het al verleden tijd, maar ten tijde van dit gesprek (decem-

ber 2013) is Lars maar wat benieuwd naar de leden van de Raad van Ellef, waarvan hij ook twee adjudanten mag uitkiezen. En de dag erna het uitroepen van de ‘grote’ prins. En Lars kent nu zijn taken al: aankleden van de prins, maar bij de abdicatie ook het ontmantelen van de prins. Mooie momenten waarvan er nu al genoten kan worden. Zo ook de Preensereceptie, een van de hoogtepunten en natuurlijk ook de Bonte Middagen, waar hij als prins maar ook als artiest op de planken staat (kom kijken, kaartjes zijn bijna op). Kortom het wordt een intensieve en mooie periode voor de jeugd van Boshoven met Brökwagtersjeugdpreens Lars fieëstentj voorop.

11


Het WOZOCO op Hushoven zorgde enkele jaren geleden al voor de nodige ophef. Waarom aan de andere kant van de Eindhovenseweg? Wie moest er allemaal gaan wonen? Zou het er wel komen? Wat moet ik me er bij voorstellen? ’t Is niks en het wordt niks enz. Beste Brökwagters en Brökwagterinnekes. Het Wozoco is klaar, ziet er mooi uit en er wonen al veel mensen. Wie? Iedereen kent wel iemand en als we vooruit kijken dan lijkt het niet onwaarschijnlijk dat vele veertigers tot zestigers, nu nog actief in het Brökwagterwereldje er ooit zullen gaan wonen. Wie, hoe en wat, we zijn er benieuwd naar. Nu hebben we dit jaar niet Frits (van “Frits Reports” op pad gestuurd, hij (samen met Bas en Jasper) was te druk bezig met het bouwen van een Brökwagterboot voor de komende Gay-pride botenshow in Amsterdam (en maar zeggen dat het voor een optocht is….). Nee, we hebben zelf een aantal mensen gebeld en wat vragen gesteld, want wij van de redactie zijn objectief, rechtvaardig, doortastend, duidelijk en af en toe zat, maar dat mag geen naam hebben. Nu mensen, we kunnen zeggen de reacties waren overweldigend. Leuk, emotioneel, reëel en vaak door de echtgenote ingestampt ingefluisterd. In dit Bukske staan links en rechts de (vaak verkorte, want het Bukske mag maar 80 pagina’s beslaan) weergaven.

12


PROGRAMMA VASTELAOVENDJ BRÖKWAGTERS 2014 Vrijdag 24 Jan Uutroope Jeugdpreens(es) 19.00 uur Don Bosco Zaterdag 25 Jan Uutroope Preens 20.11 uur Don Bosco Prissentaasie Brökwagtersbukske Donderdag 30 Jan ‘Gala’ Bônte Aovuntj 18.45 uur Don Bosco Vör steûnbaere en ânger genuuëdigdje.

Vrijdag 31 Jan Bônte Aovuntj 19.45 uur Don Bosco

Zaterdag 8 Feb Bônte Aovuntj 19.45 uur Don Bosco

Zaterdag 1 Feb Wichter Bônte Middig 14.00 uur Don Bosco

Zondag 9 Feb Sluuëtels uutreîke 13.00 uur Don Bosco Preense Resepsie 13.30 uur Don Bosco

Zaterdag 1 Feb Bônte Aovuntj 19.45 uur Don Bosco

Vrijdag 14 Feb Jeugd Boôrebâl 19.00 uur Don Bosco

Zondag 2 Feb Wichter Bônte Middig 14.00 uur Don Bosco

Zaterdag 15 Feb Boôrebâl/Boôrebroêleft 19.00 uur Stammeneeke 21.30 uur Don Bosco

Donderdag 6 Feb Bônte Aovuntj 19.45 uur Don Bosco

Zondag 16 Feb Damensitzung 11.11 uur Don Bosco

Vrijdag 7 Feb Bônte Aovuntj 19.45 uur Don Bosco

Zaterdag 1 Maart Veûrpreuversbâl 19.00 uur Don Bosco tot ±21.30 uur vör de Jeugd, daonao vör de groeëte.

13

Maandag 3 Maart Sjipsbâl 14.00 uur Don Bosco Brökwagtersbâl 20.11 uur Don Bosco Dinsdag 4 Maart Brökwagtersoptocht 14.00 uur Don Bosco Priês-Uutreîking 19.00 uur Don Bosco Aansloeëtentj Vastelaovuntjbâl met Abdikâsie Preense: 21.00 uur Don Bosco Woensdag 5 Maart Assekruûske haale en mómbakkes verbörre 19.00 uur Odakerk Daonao hieëring happe Zaterdag 15 Nov 2014 OôpeningsAovuntj vastelaovuntjsezoen 2014-2015.


Bezoek onze nieuwe website: www.brokwagters.nl


 


Odamolenstraat
14,
6002
BR

Weert Tel
06‐4769132

www.peeters‐cooltech.nl


14


TJEU ES AAN ‘T SPEULE Hoosbui 23 juli: waar iedereen bezorgd is over de afloop van al dat watergeweld zijn er altijd Brökwagters die het niet snappen en maar wat gaan doen. Wat gaat Tjeu hier doen?? Plaats de juiste tekst onder de foto  Tjeu wiltj schildere  Tjeu verwagtj hoeëg waater  Tjeu snaptj ut neet  Tjeu gieët raame wasse Steuûrtj ut gooje antwoort nao de redaksie. Onger de zjuuste inzendinge wuurtj zoeën boks wi-j Tjeu aanhieët verlootj. As ze di-j nog bi-j de Eksjon hebbe. foto: mama van Laurens

Henk van Cis: Teurlik gaon ich daohaer. Cis en ich hebbe ut d’r al over gehatj en Cis zag: “Teurlik gao jae daohaer!” en gae wetj as det Cis iets zeet, dan es ut vör mich dalli dalli!.

www.meulengroep.nl

15


PROGRAMMA BONTE AVO

30 en 31 Januari, 1, 6, 7 en 8 Februari 2014 Zaal Don

Ook dit jaar ontbreekt de Bonte Avond niet op het vastelaovuntjprogramma van de Brökwagter. Na maanden, van veel en hard oefenen onder de nieuwe regisseur Johan Korten is het dan zover. Ook enkele nieuwe artiesten, Jerry Wolter en Rob Princen, zullen hun debuut als Bonte Avond artiest gaan maken. Dit jaar is het programma weer een aaneenschakeling van losse sketches, filmpjes en live (in het dialect gezongen) liedjes. De gekozen rode draad leent er zich in ieder geval heel goed voor om de lachers op de hand te krijgen. De huidige crisis speelt daarbij een belangrijke rol. Het valt niet mee om van grootverdiener terug te moeten vallen naar een lager niveau. Kun je accepteren om een stapje terug te doen, of lukt dat niet omdat je het makkelijke leventje niet los kunt laten?

daarvoor moet je komen kijken, maar een kleine opsomming willen we hier wel vermelden. • Winkelen op de PC Hooftstraat hoort bij het niveau. • Geldgebrek, dan is het makkelijk om je op het criminele pad te begeven. • Smokkelen, bankoverval, je probeert natuurlijk van alles om op niveau te blijven. • Hoe belangrijk is het, dat je familie, kennissen, buren etc. je als de rijke lui blijven zien. • Ga je nog op vakantie naar verre oorden en blijf je lid van de polo of golfclub? • En natuurlijk volop muziek Voor een gezellig “lach-avondje” uit, komt u dus naar de Bônte Aovuntj op Bosseve. Het is zeker de moeite waard! Kom kijken, u bent van harte welkom!

Het programma willen we niet geheel verklappen,

RenoveRen

Het beste van vroeger. Met de mogelijkheden van nu.

Bezoek onze nieuwe website: www.brokwagters.nl Kapsalon Marlie Dames en heren kapster

Behandeling volgens afspraak Exclusief voor Boshoven de Thermocut (warmteschaar) Een wellnessbehandeling voor uw haar. Princenweg 46 6002 AK Weert 0495 586818. Onze wereld vraagt erom.

16


OND BRÖKWAGTERS 2014

n Bosco , Het Brökwagters Peliês Aanvang: 19.45 uur.

Medewerkers Bonte Avonden Boshoven 2014 Regisseur: Johan Korten Coördinator: Hans Vries Artiesten Sketches: Carlie Stroeks Yvonne Caelers Ciska Barents Robert Nijsen Henk Sijben Lonneke Huysmans Chantal Steijvers-Aspers Hélen van Deuren Jerry Wolter Rob Princen Artiesten zang: Truus Heuvelmans Paul Naus John Grein Hanneke van Keulen

Karin van Ratingen Wilma van Mierlo Ondersteuning Zang: Els van Keulen Peggy Vdovic Robbie Snoek Grimage: Miet Vries Bernadette van Heugten Kapster: Ineke Niessen Wilma Hartogs Kleedsters/Coupeuse: Els Verkennis Maria Hendriks Decorschilders: Yvonne Frencken Jack Gomes Licht/Geluid: Ron van Heugten

db

Jack Nijsen Rick Heuvelmans Alfred Hendrikx Phil Aspers Film opnamen: Roy Schouten Foto’s: Frank Lamerix Bühne werkers: René Caelers (TD) Tjeu Lenders (toneelmeester) Harrie Janssen Henk Barents Roy Barents Paul Vries Erwin Vries Mike Creemers Frank Vries Wim Salmans

Schrijvers Groep: Carlie Stroeks Yvonne Caelers Els van Keulen Harrie Aspers Henk Sijben Lonneke Huysmans Hélen van Deuren Robert Nijsen Chantal Steijvers-Aspers Verdere medewerkers: De Brökwagters Commissie Toezicht o.l.v. Jo Broods en Rolf Wiermans Bestuur Bonte Avond: Peter Lenaers (voorzitter) Jo Wulms (secretaris) Twan van Hoef (penningmeester) Ciska Barents (lid)

Donkers Bouwservice Booldersdijk 20 6031 PK Nederweert Tel.: 0495 545272 Fax.: 0495 545273 GSM: 06-22786378 E-mail: baj.donkers@hetnet.nl 17


! N E O D JE T R U U M N E E N E M A S Hoe begin je een artikel over iemand, die geweldig aan de weg timmert als kunstenaar, hierbij de Brökwagters niet vergetend, maar daarnaast zoveel te vertellen heeft en zoveel invalshoeken heeft…. Goed, Geert Loijen, 36 jaar oud, werkt met plezier bij UTC Fire & Security, maar heeft daarnaast een uit de hand gelopen hobby: tekenen,

P

O

O P=

cartoons maken, schilderen, maar vooral graffiti. En dan niet “een spuitbusje leegspuiten en dan hard wegrennen, dat geeft geen creatieve voldoening”, zoals Geert het benoemt, maar legaal en zelfs op aanvraag mooie kunstwerken maken. Omdat Geert de afgelopen jaren een en ander voor de Brökwagters, met name jeugd, ontworpen heeft (o.a. prinsenonderscheiding vorig en dit jaar, of boerenbruiloftonderscheiding en dit jaar voor de jeugdraad van 11) willen we wel eens weten hoe dit “matcht” met de “harde hiphop scene” van de graffiti? Niet dus! Ja, het zijn beide vormen van creatieve uitingen, maar dat is het dan. Graffiti waar ook ter wereld is zijn lust en zijn leven maar Geert voelt zich vooral ook Weertenaar, Boshovenaar en wil daar ook zijn steentje aan bijdragen, ook bij de carnaval. Maar, “Ik weet eigenlijk niks van carnaval”, aldus Geert ‘maar wil er wel mijn steentje aan bijdragen. Des te meer weet hij van tekenen en de rest. Hij doet dat al jaren, van kleins af aan, samen met broer Dorus (is tekenleraar geworden). Altijd aan het tekenen, overal beelden in zien en dit uitwerken. Hij heeft hier een aantal jaren weinig mee gedaan, totdat Eric Mertens (van de optiek) hem en Dorus polste om samen een stripverhaal in het Weerts te maken en een jaar later het 1e Wieërter laesplênkske (deel 2 is zojuist verschenen, de opbrengst gaat naar het goede doel, www.goeddoelvoorogen.nl). “Toen is het als het ware opnieuw begonnen”, aldus Geert en ik ben eigenlijk nog steeds bezig de verloren tijd in te halen”. Geert ziet dit alles als zich steeds verder ontwikkelen, ook wanneer hij uitgenodigd wordt om “een muurtje te doen”

BESTEL STRIP OF LEESPLANKJE S T ICHTI NG

goed doel voor ogen

Vorig jaar verscheen de strip Eric en de Optische Oogleden in zowel het Nederlands als het Weerter dialect. Dit jaar is er een nieuw Weerter leesplankje uitgebracht. Beide kosten € 5,- per stuk. U kunt nu inschrijven voor 1 of meerdere exemplaren . Bij de strip kunt u aangeven welke versie u wilt. U kunt deze strook opsturen naar Eric Mertens Optiek, Maasstraat 10A, 6001 EC, Weert. Even afgeven in de winkel kan natuurlijk ook. Info: www.goeddoelvoorogen.nl 18 (in blokletters invullen s.v.p.)


P

O P=

O

BESTEL STRIP OF LEESPLANKJE S T ICHTI NG

goed doel voor ogen

Vorig jaar verscheen de strip Eric en de Optische Oogleden in zowel het Nederlands als het Weerter dialect. Dit jaar is er een nieuw Weerter leesplankje uitgebracht. Beide kosten â‚Ź 5,- per stuk. U kunt nu inschrijven voor 1 of meerdere exemplaren . Bij de strip kunt u aangeven welke versie u wilt. U kunt deze strook opsturen naar Eric Mertens Optiek, Maasstraat 10A, 6001 EC, Weert. Even afgeven in de winkel kan natuurlijk ook. Info: www.goeddoelvoorogen.nl (in blokletters invullen s.v.p.)

Naam Adres Telefoon

E-mail

Wieerter Laesplenske

Aantal exemplaren

Strip Eric en de Optische Oogleden

Aantal exemplaren

Nederlandse versie Weerter versie

19


wil hij vooral plezier beleven en zich verder ontwikkelen. Geen zakenman dus. “Nee, dat zeiden ze bij de Kamer van Koophandel ook al toen ze gingen kijken naar mijn bedrijfsomzet van 0 euro. Ze gingen lachend weg”. Niet dat Geert financieel onafhankelijk is, maar hij maakt mooie dingen omdat het leuk is. Nu niet iedereen denken dat hij/zij dan zomaar een opdracht bij hem in de bus kan stoppen…… Na een gesprek met de redactie is Geert ook zakelijker geworden nu hij ziet wat voor vermogens de reactie niet bij elkaar doet. Al pratende blijkt hoe veelzijdig Geert bezig is en hoe hij het lerend karakter benadrukt. “Ik houd niet van portretschilderen, maar ben dat toch gaan doen om technieken te verfijnen, maar toen bleek dat de opzet en de proportionering goed op papier moest komen, dook hij weer in het houtskool tekenen. Naast het autodidactische volgt hij hiervoor lessen, want “je moet toch technieken gebruiken, en die kun je leren”, aldus Geert. Dit zeggende haalt hij weer uit allerlei lades, kasten, boven, beneden, achter, voor, iPhone, voorbeelden in strips, boeken etc. Want plaatjes, voorstellingen e.d. heeft Geert genoeg. En eerlijk is eerlijk, het een nog mooier dan het andere.

Tjeuke vanne redaksie (NB hae wuurtj gedoogtj, red.):

Noow det ich gestoptj bin bi-j de gemeindje in Remundj heb ich de tiêd um dao aan te deenke. Ich weit ut nog neet, ich bin echt van Bosseve en dan gao jae neet op Hösseve woeêne toch? Daobeej heb ich now de tiêd um de Stripotheek met al mien stripverhaale weer us op te peempe en dao zooj ich in dae Wozoco gein plaats vör hebbe en ich wil actief blieëve tot op hoeêge laeftiêd, want bi-j di-j gemeindje bin ich nauweliks actief gewaesj. Dao heb ich veural uutgerösj vör waat nog koome gieët. Nein ich deenk neet daejjae mich dao zeetj, of ich zooj motte van mien Elske. (Det gieët dus gebuure. red)

Garage

Bongers V.O.F. • Onderhoud • Reparatie • APK • Verkoop gebruikte auto's St. Donatuskapelstraat 15 6003 AG Weert Tel.: 0495-533836 www.garagebongers.nl

Dames- & Herenkapsalon Redken specialist Leverancier pruiken via zorgverzekering Boshoverweg 53 6002 AM Weert Tel.: 0495-543892

20

Voorhoeveweg 2 6006 SV Weert Telefoon: 0495-532884


Het blijkt ook dat, terwijl Geert –bescheiden als hij is- er eigenlijk niet over wil uitweiden, hij best naam gemaakt heeft in die wereld en bij de Toppers van Zuid Nederland hoort. Hij krijgt invitaties van de Schilderswijk tot Berlijn, van Amsterdam tot Hannover. Hij wordt uitgenodigd voor internatio-

nale meetings zoals in Eindhoven. Waar haalt hij de inspiratie vandaan? “Ik heb niks met een vastomlijnde opdracht, ik maak mijn eigen figuren, poppetjes en gebruik de eigen kleuren en daarbij kan allerlei muziek inspirerend zijn”, aldus Geert. Bij een invitatie krijgt hij de vrijheid, heeft meestal

“Go3x ûwe Rog ”

21


wel een schetsje, maar dat kan aangepast worden. Onder zijn grafittinaam SAPO gaat hij, meestal met Ruud Rullenraad (maakt vooral letters) aan de slag. Met andere woorden Geert is lekker bezig zo en heeft hierbij naast zijn familie ook steun van zijn vriendin Marlon Teunissen, een internationaal bekend striptekenaar in het Manga genre (voor de fervente Brökwagter: Manga is geen

alcoholische drank). Is weer eens wat anders dan samen op de bank tv zitten kijken (doet Geert al jaren niet meer), maar in plaats daarvan samen tekenen, creëren (aanradertje red.). Of hij dan helemaal niks met carnaval heeft (gehad): “Och ja, op de basisschool heb ik nog wat geschilderd en ontworpen voor het groepje Blutsknikkers”, zegt Geert. Dus toch!

22


EIN MEEL UIT ECHT

Ja liebe Boshobenaren, daar ben ik wieder. Het is alwieder een jaar geleden jah, das ik een stöksjen geschreben heb. Het doet mij altijd weer vreugde om jullie te schreiben. Eerlijk is eerlijk, ik bekom steeds minder informatie von Boshoben. Ja der Pastoor, die roep ik nog elke week aan. Hebben we leuke gesprekken over bijkomstigheden uit die parochie also. Aber, we hebben allebei ons berufsgeheim en mogen en willen niet over mensen persoonlijk spreken. Daarentegen, 3 keer per jaar ga ik nach Weert en bezoeke mijn oude parochie. En dan tref ik immer weer diverse leuke leute. Zoals met kermis. Ik stond bij de grijperautomaten jah en waar een zakje apenussen aan het essen. Komt opeens der Robbert langs en zegt: “We hebben hem”. Ik dacht aan een hauptprijs en vroeg: “Wat heb je uitgesucht Robbert, een tafelaansteker of een grote knoeffel?” Maar Robbert zei: “Niets van dat alles, we hebben de prins”. Ja mensen en toen viel bij mij der pfenning jah. Carnaval komt er wieder aan. Bij die Brökwagters bestaat het jaar uit drie delen: vóór carnaval, carnaval en na carnaval. Moet je auch maar willen of niet doch? Hebben jullie mij auch bij de JoeTjoep gezien. Stond ook in die krant Jah. Mit den motor. Maakte ik toch eben maal de blits, jah, doch also oder? Is ook niet moeilijk hoor. Ik heb op Boshoben al ooit een keer met de wethouder Sijben Sumogeworsteld, jah dan is motor faren een eitje.Maar goed, ik kwam in de week van Weinachten ook op Boshoben en heb daar een hele tijd staan praten met Henk von Cis en der Harrieke van Ooten. Zij waren bij het Don Boscohaus aan het kijken waar ze overal versieringen en zo verder neerhangen konden. Zij wisten mij von alles te vertellen jah. Dat der Robbert de carnaval moest overslaan, dat de Damessitzung het hoogtepunt von het jaar is, voor de damen jah en dat er dit jaar een bijzondere prins is. Dat de ceremoniemeester Peter ging stoppen en dat er nu iemand anders met der rammelenzjang rondlopen moet. Is misschien wat voor d’n Ingel. Er loopt ook al met der Noud rond, die rammelt jah ook. Ik vind trouwens dat der Harrieke en der Henk er nog altijd hetzelfde uitzien als elf jaar geleden toen ik vertrok, een lustrum jah voor de carnaval aber niet voor der pastor. Nee, Harrieke en Henk doen het goed, maar dat komt ook door de vrouwen van hen jah. Die Magriet en die Cis staan hun mannetje en hebben die hose an. Daardoor gaat het goed met die twee. Wie ik ook nog tegenkwam was de Peter von Sjef. Hij was aan het wachten op Hans, ook von der Sjef. Hans moest een glaas afleveren bij een klant en Peter had effe tijd voor mij. Echter zoveel tijd had ik niet. Kan der Peter vertellen jah. Over de bonte abenden, over textieltapete, over de kroegentocht over de website, over het Bukske, over RAL 9001 en zo weiter. Gelukkig had Hans het glaas snel afgeleverd en kon ik weer verder, want ik moest nog naar der Tjeu. Oud vorst Tjeu zit nu in de redactie. Er moest me wat vertellen, hij voelt zich namelijk bij de redactie niet serieus genomen. Uit wat hij vertelde kon ik dat niet opmaken. Ik heb hem wel verteld dat ik een goedes woordje voor hem bij de redactie zou doen en dat ze hem weer aan dezelfde tafel als de anderen redactieleden moesten laten zitten en hem geen zout meer in de thee strooien moesten en ook geen vliegers meer maken moesten van zijn papieren. Jah der Tjeu is blijkbaar lichtgeraakt. Aber goed liebe Boshobenaren, ik wens jullie allemaal een mooie carnavalstijd, ik vermaak me nog steeds goed in Echt, dus het is niet zeker of ik met die dagen langskomen kan jah, anders zie ik euch bij Loes of zo. Aber, maak veel spaas onder mijn devies: “door het jaar moes man niet lichtgeraakt zijn aber met carnaval maag man hem eens licht raken!!” Jullie Oud Pastoor

advertentie_snuffel 2007.pdf

05-01-2007

17:51:56

hondenuitlaatservice Kessenichstraat 11-13 6004 TP Weert Telefoon: 0495-541232 Fax: 0495-543409

Tel 0495-531909 of 06-54225809 of snuffel effe op www.ffsnufll.nl

Wij laten uw hond professioneel en verantwoord uit. Euren hoônd weurtj bee-j os vorsteluk behândeldj

E-mail: info@kneepkens-weert.nl

23


BEGUNSTIGERSCLUB "KOMTJ OVER DE BRÖK" Deze in 1996 opgerichte club levert al jaren een stevige financiële bijdrage aan de Boshovense Vastelaovuntj. Haar jaarlijkse bijdrage vormt daardoor een constante inkomensstroom, waarmee vele activiteiten worden gefinancierd. Het huidige aantal leden bedraagt 241.

doe je het ter ondersteuning van de Vastelaovendj op Bosseve. Nu wil je natuurlijk weten wat het kost en bij wie je je kunt opgeven. Wat kost het???? De eerste jaarbijdrage kost E20,-. De volgende jaarbijdragen zijn E15,- per jaar.

Met ingang van 2011 zijn deze leden te herkennen aan de begunstigeropsteker. Naast het feit dat men de Vastelaovuntj ondersteunt staan er natuurlijk ook enkele “privileges” tegenover. Als lid heeft men namelijk recht op: * toegang tot de openingsavond. * reserveringsbewijzen ter verkrijging van twee kaarten voor de Boonte Aovuntj. * naamsvermelding in de jaaruitgave (’t Brökwagtersbukske) van de Brökwagters. Maar daar doe je het natuurlijk niet voor. Allereerst

Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap?? Vraag nadere informatie aan een van de Brökwagters. Doe mee!! Jij steunt zo het vastelaovuntjgebeuren op Bosseve! En wie wil dat niet? De volgende personen zijn jou al voorgegaan als lid:

Aspers H • Aspers P.M. • Aspers W • Bastian B • Bastian T • Beelen • Beelen L • Bensen E • Bensen Fr • Bensen F • Bensen G • Bensen P • Bergmans R • Bisschops G • Bongers H • Bongers T. • Boogaard vd H • Boogaard vd A • Bosch P • Bosmans E • Bosmans L • Bouwels J • Bouwels N • Bouwels J • Breukers M • Broods J • Broods T • Bukkems F • Bukkems M • Caelers R • Caelers Y • Coenen J • Coppen J • Coppen M • Corstjens P • Corstjens-Creemers T • Creemers T • Damen L • Deuren v P • Donker R • Dooren v W • Elferen v G • Elferen v I • Engelen v J • Frencken J • Frencken-Clermonts M • Frencken JPF • Frencken M • Geraats H • Geraats W • Gielen E • Gielen M • Graef de E • Graef de N • Grein J • Grein J • Gresnigt M • Groot de E • Gubbels F • Hakkenberg A • Hakkenberg J • Hakkenberg B • Hermans W • Heurik vd M • Heurik vd K • Heurik vd J • Heuvelmans J • Heuvelmans R • Hoef van A.P. • Hoef van A • Holtackers J • Hoof v R • Hoogeveen B • Hout v F • Huyerjans G • Huyerjans E • Jacobs T • Jacobs N • Jacobs H • Jacobs C • Janssen A • Janssen F • Janssen L • Janssen H • Janssen M• Janssen F • Janssen Y • Kalders E • Kempen P • Kempen R • Kennis H • Kerkhof vd E • Kerkhof vd J • Keulen v J • Keulen v E • Knechten R • Kneepkens H • Kruijs vd E • Kruijs vd L • Kruys vd J • Kursten A • Kursten-Verhagen M • Kusters R • Kwaspen L • Kwaspen A. • Lambers Fam. • Leeuwis K • Lemmers T • Lemmers A • Lemmers T • Lenaers P • Lenaers R • Leuken van W. • Lierop van F • Lierop van H • Linden A • Linden L • Linden-Wouters C • Linden R • Linders J • Litjens C • Litjens H • Litjens H • Litjens P • Loijen C • Loos van P • Luijkx G • Luijkx M • Luijkx U • Meens H • Mersbergen v J • Mertens E • Mertens J • Mertens W • Mertens K • Mertens M • Mertens W • Naus J • Naus T • Nijs W • Ogier C • Ogier F • Ogier P • Opheij E • Oudenhoven P • Over de Vest J • Peeters Th • Peeters H • Peeters Mevr • Peeters I • Penninkx J • Penninkx L. • Petit J • Poos L • Pouwels C • Pouwels H • Princen J • Princen T • Raaymakers JCS • Saes R • Saes M • Saes-Verhagen S • Salmans W • Salmans R. • Salmans H • Schaeken J • Schaeken M • Schepens L • Schepens T • Schlatmann - van Asten H • Schouten R • Schreven G • Sengers M • Sijben H • Sijben R • Slot D • Smeets P • Smeets C • Smeets J • Smeets A. • Smeets D • Smeets D • Smits G• Smits N • Snoek R • Son van H • Steijvers R • Stijnen R • Stroeks C • Stroeks R • Stultiens T • Stultiens L • Stultiens M • Sturme J • Sueters P • Sueters S • Tervoort P • Thijs H • Timmermans H • Timmermans H • Tinnemans J • Tobben W • Tuel v Mevr. • Tuel v P • Vaessen A • Vaessen W • Vdovic D • Vdovic P • Verkennis T • Verkennis E • Verkennis J • Verkennis J • Verkennis-Clement H • Verspagen H • Verspagen M • Vervuurt T • Vranken B • Vries H • Vries M • Vries J • Vries W • Vries K • Vries G • Vries R • Vries N. • Wiermans M • Wiermans L • Wiermans R • Wijen L • Wijnen A • Willems A • Willems J • Willems M • Winkelmolen H • Winkelmolen J • Winkelmolen J • Wolters J • Wouters H • Wouters M • Wulms J • Wulms A. •

WWW.MEUBELNIEUWESTIJL.NL

A. HUYNEN

Wintervaste voortenten Wij meten, plaatsen & repareren voor u wintervaste voortenten, luifels & zeilen in elk door u gewenste uitvoering!

RELAXSPECIALIST VAN DEZE REGIO

Roermondseweg 83 (t.o. Kwikfit) 6004 AR Weert T 0495-540079

Boshoverweg 63 Weert, Boshoven Tel: 530919

DEALER VAN

Tel. 0495-534313 b.g.g. 06 23429091 E: agmhuijnen@gmail.com

Eûr veut Mien zörreg 
 Hannelore Meens Voetverzorging Wînsj uch unne schoeëne vastelaovuntj


 Ambulante praktijk, behandeling volgens afspraak

Hannelore Meens Voetverzorging Annendaal 20, 6002 VJ, Weert. Tel.: 0495 – 538789

Margiet Hermans

Praktijk voor 
 voetverzorging met specialisatie diabetische voet en nagelkorrektie.

De Oude Schut 2 6001 JL Weert tel. 0495-542593

24


Jan van Loes: Es niks vör mich. Schetj us oeêt. Vae mooge dao gein kefeeke maake of unne zaal. Jae, dan es d’r auch niks te belaeve, zoeê gezagtj geine muziek inne tent. Jae en dan zuldjae mich dao auch neet zeen. Ich maak tieëge dae tiêd nog leever unne privéwozoco van Don Bosco, spesjaal vör fieëstgengers. En dan zeuk ich zelluf uut weem det d’r moog koome woeêne. Gein azienzeikers, mer gezellige minse, zoeê wi-j di-j vanne redaksie.

25


HENK’S KNUTSELRUBRIEK

VOOR DE HANDIGE BRÖKWAGTER Hallo beste Brökwagters, daar ben ik weer, jullie Handige Henk met een oplossing en ideetje voor allerlei handigheden. Dat zegt Cis ook altijd. Als ik weer eens met modderschoenen binnenloop zegt ze altijd “zeej-jae dao wieër hendjige?” Kijk dat bedoel ik. Als Cis zelfs ziet dat ik een handige ben, ja Brökwagters, dan is dat ook zo. Heb trouwens ook nog geholpen aan de tunnel bij de Eindhovenseweg. Ja hoor. Heb daar toen de weg gewezen toen die van het kadaster zich aan het vermeten was, anders was de tunnel van Weert richting Eindhoven gemaakt in plaats van Boshoven naar de stad. Kijk, dat bedoel ik nou. En mensen hoe is het afgelopen met het elleboogstuk van vorig jaar?? Ik heb er vreselijk veel gezien met di-j daag zeg. bijna elk pak had de zeempjes op de ellebogen. kijk dat is nou een goedkope handige investering. Ik zie ze trouwens ook al op colbertjes. Vriendje Harrieke van Oote had er een aan laatst. Had-ie van Margritje gekregen. Net een communiepakje en blij dat hij was… Wat heb ik voor dit jaar bedacht??

DE JASSENPENNINGHOUDER Iedereen geeft zijn jas af bij de garderobe van Loes. Ik ook hoor. En voor een euri of minder (moet ook niet te gek worden Loes), wordt de jas opgehangen en krijg je een penning die je moet inleveren om de jas terug te krijgen. Logisch. Maar en nu komt het: de meeste mensen zijn dat ding al kwijt als ze twee meter in de zaal zijn. Pakken dan hun portemonnee voor muntjes en weg penning. Ja Brökwagters, overkwam mij ook. Wilde ik mijn jas halen en was ik de penning kwijt. Gelukkig ruikt Cis welke jas van mij is dus dat komt wel goed, maar Cis kan niet iedereen helpen. Dus wat heb ik bedacht???? Tadaaa de jassenpenninghouder (ook te gebruiken bij één jas). Als je die gebruikt ben je je penning nooit meer kwijt

Oud Boshoven 18 Weert 0495-453846 Iedere vrijdag open van 16.00-18.00 uur Iedere zaterdag open van 13.00-19.00 uur Vrakkerstraat 77 Weert | www.hairnstyle.nl Tel 0495 545031 | 06 52166108

www.beaugrim.nl

26


Wat heb je nodig • 1 meter of 1 ½ meter ijzerdraad 2 mm doorsnede • Buigtang • Kniptang • Gewassen nek • Heilig oog Hoe ga je te werk?? • Pak de ijzerdraad • Buig hem in de rondte met de buigtang • Pas hem om de nek, voor veel Brökwagters zal 1½ meter beter zijn • De uiteinden moeten minstens 15 cm naar beneden steken, gebruik hiervoor je heilig oog • Maak een krulletje aan het rechteruiteinde • Steek het andere uiteinde er doorheen, het mag 6 cm uitsteken (heilig oog!) • Knip het overige gedeelte af met de kniptang • Buig ook dit uiteinde in een krul • En voilà. De jassenpennighouder is af Je kunt de penning door het ene krulletje halen tot aan het andere krulletje en de penning zit veilig om de nek, die raak je niet meer kwijt en de vastelaovuntj eindigt niet zonder jas!!!!

Pastoor:

NB Tip van Cis voor de creatievelingen onder ons: als je wat kraaltjes om de draad doet voordat je het eerste krulletje maakt dan lijkt het ook nog op een ketting. Heb je led-jes, dan heb je een zaklamp om de nek. Ook leuk.

Ach, dat is nog zo’n tijd. Wie weet ben ik dan al lang niet meer in Weert actief. Als het bisdom mij vraagt zal ik een andere parochie of stad moeten gaan helpen. Maar, eerlijk is eerlijk, ik ben er al wezen kijken en het heeft me behaagd. Als Jan van Loes daar ook met een huistap gaat zitten, dan verheug ik me er nu al op.

Gegroet en een fijne vastelaovuntj Brökwagters! Jullie Henk Zo, Brökwagters, weer een handige tip erbij. Laat me weten hoe het je bevallen is!

Dav e

lot

Tu i n e n

Dave Slot Bieskampweg 4, 6002 SL Weert Tel.: 06-512 53 889, Fax: 0495-7506 62 info@daveslottuinen.nl, www.daveslottuinen.nl 27


Word Steûnbaer!!! v.v. De Brökwagters wordt al jarenlang op diverse wijzen financieel ondersteund. Door de Boshovenaren die elk jaar een of meerdere donateurskaarten kopen, door de begunstigers en de adverteerders, door iedereen die spullen beschikbaar stelt voor de jaarlijkse vlooien- en boekenmarkt en, sinds enkele jaren, door de Steûnbaere. Met al deze steun is de vastelaovuntjvereniging in staat om elk jaar opnieuw aan alle Brökwagters een geweldig vastelaovuntjprogramma te presenteren.

Daarnaast kunt u 2 kaarten reserveren voor de Damensitzung en wordt u als gast uitgenodigd bij een bepaalde vastelaovuntjactiviteit van v.v. De Brökwagters. Dit jaar worden de Steûnbaere uitgenodigd om, samen met enkele door hun mee te brengen introducé’s, de ‘Gala’ Bonte Avond op donderdag 30 januari bij te wonen. U behoort zodoende tot een exclusieve groep personen/ondernemers die mede zorg draagt voor de instandhouding van de vastelaovuntj op Boshoven. Hoofdsponsors 2014

In 2010 zijn de zogenaamde Steûnbaere, hoofdsponsors van v.v. De brökwagters, geïntroduceerd. Mede dankzij de steun van deze hoofdsponsors kan v.v. De Brökwagters alle vastelaovuntjactiviteiten op Boshoven blijven organiseren op het huidige, en in de toekomst wellicht nog hogere, niveau.

De volgende personen/bedrijven zijn in 2014 hoofdsponsor van v.v. De Brökwagters: - Zaal Don Bosco (Loes en Jan Petit) - Mertens Meubelstoffering (Wiel Mertens) - ANB Administratie- en adviesburo Noord-Brabant BV (Noud Smits) - Metaalcenter Driessen BV (Antal Driessen) - Casa Domani Meubelagenturen (Robbert en Carla Linden) - Donkers Bouwservice (Bas Donkers) - Jasper Gerits Timmerwerken (Jasper Gerits) - VDS Solar Systems (Frank van der Sanden) - Anton Wijen - Verheggen BV (Hugo Verheggen) - Brood- en Banketbakkerij Vries BV (René en Nelly Vries) - Café Don Bosco / Patatterie Ut Kieëtelke (Jordy Grein / Joost van Mersbergen) - XXL Security (Edwin van Zoggel) - Your Concept / My Webshop (Ron de Laat) - Café ‘t Stammeneeke (Mario en Molly Salmans) - Gielis & Lenaers (Frank Lenaers en Tom Gielis) - Wesselman Accountants | Belastingadviseurs (Bert Bogie)

Bent u ook van mening dat de vastelaovuntj een cultuuruiting is die in stand moet worden gehouden en draagt u met name de vastelaovuntj op Boshoven een warm hart toe, word dan ook Steûnbaer van v.v. De Brökwagters! Dat kan door voor één of meerdere jaren minimaal € 500,- (jaarlijks) te sponsoren. U krijgt hier uiteraard ook iets voor terug, te beginnen met de titel ‘Steûnbaer’, zijnde hoofdsponsor van v.v. De Brökwagters. Als zodanig heeft u recht op gratis: • vermelding als ‘Steûnbaer’ (hoofdsponsor) in ’t Brökwagters bukske • plaatsing van een advertentie in ’t Brökwagters bukske t.w.v. € 150,• plaatsing van uw logo op de website en op de beamer in de feestzaal tijdens activiteiten van v.v. De Brökwagters

..

. G E

NIETEN IN ‘T

Maatman Zorggroep | Gouverneurlaan 1 | 6002 EC Weert Tel: (0495) 57 46 74 | Fax: (0495) 57 46 78 info@maatmanzorggroep.nl | www.maatmanzorggroep.nl

G

R

O

EN

...

B R A S S E R I E - Z A L E N

Geuzendijk 35 | 6002 TA Weert | tel (+31)(0)495 - 524300 www.cachera.nl | www.blaakven.nl

28


Ste没nbaere 2014!!!

Anton Wijen

db

Donkers Bouwservice

Indien u overweegt om ook Ste没nbaer van De Br枚kwagters te worden, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sponsorcommissie: Tjeu Verkennis (tel. 06-46083913; m.verkennis@home.nl) Hij zal u graag informeren over de mogelijkheden.

29


DOORNAAIEN TOT DE LAATSTE MINUUT! Toeschouwers bij de Bonte Avonden (en middagen) kijken vooral naar het spel van de artiesten. Deze zijn dan ook wereldberoemd op Boshoven. Oh ja, er is ook nog een decor en er is licht en geluid, anders zie of hoor je niks natuurlijk, maar verder………..

Verder blijkt er toch nog heel wat te moeten gebeuren in de maanden voor de uitvoeringen. Onder andere het maken van de kleding, de artiesten spelen namelijk echt niet in hun zondagspak of mantelpakje. Vanaf oktober hebben daarom Els Verkennis (40 jaren jong, vanaf 2008

GLAZENIER JO LINDERS Kerkstraat 28, 6006 KP Weert tel.: 534085 fax: 546161 Auto: 06-51120670

ELEKTRO Elektro Peulen BV St. Luciastraat 18 6002 BP Weert

T 0495-534651 E info@peulenbv.nl I www.peulenbv.nl

Al meer dan 45 jaar een vertrouwd adres! 30


officieel actief) en Maria Hendriks (39 jaren jong –op dezelfde dag jarig ook nog-, vanaf 2009 actief) minimaal één avond per week gereserveerd om alle kleding voor de artiesten/sketches te maken (naaien heet dat in het vakjargon, maar er zijn enkele B-A-artiesten, H.S. en R.N. -die we verder anoniem laten-, die hier een heel andere invulling aan geven, vandaar “maken”). Vanaf het moment dat bekend is wat men gaat spelen komen de “opdrachten” binnen en dit gaat zo door, soms tot de laatste dag “de naaimachine gaat de laatste week dan ook mee naar Don Bosco”. Tijdens de uitvoeringen staan Els en Maria paraat bij het aankleden, maar hebben ze ook een E.H.B.O.-koffertje voor verstelwerk bij de hand. Met andere woorden, doornaaien tot de laatste minuut! Maar dat doen ze wel met veel plezier. Els (echtgenote van oud vorst Tjeu) hielp op de achtergrond al jaren mee en Maria had aangegeven dat ze het wel leuk vond om dit te gaan doen en voilà al 5 jaar een niet te missen team. Daar beiden opgeleid zijn (Els coupeuse; Maria modinette en exclusieve pakken) en de nodige ervaring hebben, weten ze hoe een en ander aan te pakken. Het is dan ook geen maken meer, maar creëren, waarbij via internet de nodige inspiratie wordt opgedaan. Materialeninkoop doet men zelf (“hieël zuunig”, dit moeten we doorgeven aan het bestuur van de Bonte Avonden, red.). Zo ook de hele afwerking. Bij dit laatste moet o.a. rekening gehouden worden dat een en ander snel uit kan, maar ook snel aan. De rollen klittenband zijn dan ook niet aan te halen.“ Vaak weet men dan ook in de zaal niet hoeveel werk er aan één pak zit”, aldus beiden. De kleding wordt voor het eerst gebruikt tijdens de repetitieweek. Els en Maria zijn in die week elke avond present om aanpassingen door te

voeren. (Dan zien ze ook de sketches, want tijdens de uitvoeringen zitten ze in de coulissen). “En dan is het soms stressen, want het moet af, en goed!” Met z’n tweeën lukt dat prima zo. Beiden weten hoe ze het samen zo goed mogelijk kunnen aanpakken, aan een half woord hebben ze genoeg, uitbreiding van hun naai-team is dan ook niet aan de orde. Tijdens de avonden zorgen ze zelfs dat het aangeleverde eten klaar is voor alle medewerkers (dus die gave hebben ze ook). Dat er in al die jaren (ook door de voorgangers) vele kostuums zijn gemaakt, is duidelijk. Als het kan wordt het hergebruikt, voor de rest gaat een

LO O D G I E T

I TA I R

V E R WA R M I ZINK

KBEDEKKING

ASPERS

installatietechniek

Klaproosstraat 49, 6002 TW Weert T 0495-587364 M 06-51597682 E Info@aspersinstallatietechniek.nl I aspersinstallatietechniek.nl

Sjoerd Aspers

31


en ander. op zolder bij Carlie Stroeks, want weggooien gebeurt niet. Wat drijft iemand om dit 3 a`4 maanden lang één of meer avonden per week te doen?? “Het is gewoon leuk en gezellig! Daarnaast zijn er de creatieve hoogtepunten zoals o.a.: • het varkenspak met maag en darmen erin • naaktpakken (ze geven niet prijs wie op Boshoven model heeft gestaan), • maar ook het glitterpak dat een acteur maar één minuut op het podium aanhad. Dat de dames ook creatief voor eigen gebruik zijn, is duidelijk. Els pakt met carnaval stevig uit op de dagen dat ze niet met de dames op pad is, en met name de creaties die Maria maakt voor haar Huub en zichzelf zijn ware kunststukken.

Dat ze voor schattige kleindochter Elodie ook in de weer is zal dan ook niet verassend zijn, zo gauw Elodie bij oma komt gaat het pakje aan. Zonder al te veel te verklappen (ga daar maar voor naar de Bonte Avonden) kunnen we nu wel melden dat de dames een speciale kunstige “worstenopdracht” afgeleverd hebben, welke wij al in november (ten tijde van het interview) mochten zien. Verder mag vermeld worden dat Maria en Els nog een aantal rekwisieten alsook de decordoeken, waarop achtergronden geschilderd worden, verzorgen. Kortom de dames zijn klaar als de Bonte Avonden beginnen en krijgen na die tijd weer heel wat vrije avonden!

hoveniersbedrijf ogier

Becs IT Service

voor al uw tuinonderhoud

frank ogier hovenier Heugterweg 2 6031 lg nederweert 0495-545509 06-38259299 ingridogier@gmail.com

32

Beemdenstraat 25 6004 CS Weert tel. 0495-521836


Tjeu van Bep “Wellek dinges? Wozoco? Nein huur, det es niks vör os. Vae motte nog wat plaats hebbe later. Hoof gein hieël hoeês te zeen, mér neet op ein kaemerke. Ge motj wat ruumdje hebbe. Nein ich hoof gein komplieëte werkplaats mieër, mer ich mot wul nog wat kunne aanpongele en de vraw auch. En internet mot ich auch hebbe want ich mot nog hieël wat ongerzeuke. Jao vreuger, en noow nog un bitje, maakdje ich van alles van buim: klokke, taofels kest, kruusbooge en noow ongerzeuk ich buim, stambuim.

33


ZOU ZOMAAR WAAR KUNNEN ZIJN LOSSE VERKAUP Jao minse ’t es d’r door. Oeêver de statterbrök keumtj un los verkauppeunt van Ut Brökwagtersbukske. Midden in ’t Rogstaekersland en waal oppe Maasport, beej Kapper Wigbert.

We hebben begrepen dat de Verkusköp al bij betreffend redactielid zijn geweest met een blanco, zelf in te vullen, cheque. Ook mag hij zijn eigen redactieteam samenstellen. De Rogstaekers willen ook ver gaan, maar moeten nog enkele analfabeten uit hun redactie knikkeren alvorens ze met betreffend redactielid aan tafel gaan. Namens de redactie laat men weten dat men het vertrek lichtelijk betreurt. Men had zeker gedacht hem nog enkele jaren achter de feiten aan te laten lopen. NB Bukske is komend jaar nog maar 15 pg. dik.

Waat wiltj ut geval? Wigbert z’n roots ligke un bitje op Bosseve, kan hae niks aan doon neteurlik. Hae es unne vastelavuntjgek, unne echte pèrdskuuëtel. Kan hae auch niks aan doon en Lizet auch neet. Hae es breid geörientieërdj, want det motjae waal as kapper. En hae es unne kei-jhaarde zaakeman. Nao dri-j jaor van ongerhandele hieëtte met de Brökwagters unne prieës aafgesproooke dae hae krieëgtj as los verkauppeunt inne stad (un soort van veuroeêtgeschoove troeêpe). Maondjig 27 januari keumptj unne vrachtwaage van Thijs veer pellete met eeder 44 doeêze van 35 Bukskes bi-j Wigbert aaflieëvere. As ze op zeen, beltj hae Tjeu en dan krieëgtj hae wieër unne pellet. Maximaal 6 anges wuurtj ut te deuûr vör de Brökwagters.

TIP VAN JORDY Voor een goede kater moet een goede oplossing komen, dus de tip van Jordy is: Katzenjammers. Gebruik Underberg, Brandy en menthol crème. Alle ingrediënten in gelijke delen goed mixen en eventueel ijs toevoegen. Daarna in een glas opdienen en goed doordrinken. Alle giftige stoffen worden door het lichaam afgebroken en uitgescheiden. Als je het ’s morgens drinkt, kun je er ‘s avonds weer tegenaan!

UT LESTE BUKSKE??? Het moest er van komen. Na jaren van successen en ongeëvenaarde prestaties met ut Brökwagtersbukske, is er een breuk in het redactieteam ontstaan. Na 18 jaar verlaat een prominent schrijver de redactie, omdat hij, zoals hij zegt “geen 19e jaar achter de feiten aan wil lopen”.

CARMEN Nu zul je denken dat die vannne Boorekepel, alleen maar wat vastelaovuntjmuziek door die trötterdinges blazen, maar niks is minder waar.

Richard van Alphen, uw specialist in E-Bikes...

Cafetaria Plaza Boshoven Ruud van Cuijk Boshoverweg 67 6002 AM Weert Telefoon: 0495-534506 info@plazaboshoven.nl

Merken die wij voeren, zijn: Flyer, Sinus, Hercules, kalkhoff, dutch-id, Haibike, Focus, Pointer en winora

Ook voor uw catering en barbecue. De kwaliteit Die u verwacht, De service Die u verDient!

www.plazaboshoven.nl

richard van Alphen Tweewielers | kerkstraat 106 | 6006 kS weert Tel: 0495-532731 | www.richardvanalphen.nl | info@richardvanalphen.nl

34


Het blijken voor een deel serieuze muzikanten te zijn. Want wat blijkt nog meer???? Een van de youngsters, Paul V. (Hij wil heel graag anoniem blijven en voor een paar glazen bier doen wij dat), blijkt al meer dan een jaar te studeren op (opera) “Carmen” (van Bizet, of Theo). Al meer dan een jaar!! En we hebben begrepen dat hij die studie tot in alle details wil doorzetten. Het wordt een jarenlange studie. Kijk dat zijn nog eens muzikanten. En wij maar denken dat die alleen maar wat vastelaovuntjmuziek trötterern. TIP VAN JOOST Ja Brökwagters, wat Jordy kan, kan ik ook. Een soep tegen de ochtendkater is het juiste medicijn, om ’s avonds weer het mannetje of vrouwtje te zijn. Knoflooksoep Een recept tegen vele kwaaltjes, met name tegen de ochtendkater. Het recept heeft een betere werking dan pleegzuster bloedwijn.

Maître Mart Nein, ich gaon neet na het Wozoco tow. Ich heb un boeteverblieëf gezatte langs ut spoor en dao gaon ich fein met de vraw en Ties ooze waakhoond nao tow. Hebbe vae alles en kin ich tot op ’t lest macrobiologisch blieëve tuiniere vör de fijne keuken. En kinne alle Brökwagters blieëve geniete van mien resepte. En de wichter?? Di-j gaon , hoop ich toch, op d’r eige woeêne. Ich blieëf gein meuntjes oeêtdeile….

2½ water aan de kook brengen. Voeg hieraan toe: 2 a 3 blokjes kippenbouillon en als belangrijkste ingrediënt circa 35 teentjes knoflook. Doe daarbij 4 aardappelen en 1 wortel. Fruit ondertussen in een koekenpan met olijfolie een smurrie aan van: kruidnagel, komijn, peper, Italiaanse kruiden en 1 laurierblad. Voeg eventueel een beetje van de soep toe. Na 5 minuten pruttelen (half gaar), de smurrie aan de soep toevoegen. Als de aardappels gaar zijn de soep opdienen met geroosterd brood. En ….. smullen maar. Je komt er met deze soep weer helemaal bovenop! Kan Maître Mart nog wat van leren!!!

EEN NIEUw GEZICHT Nieuwbouw

Onderhoud

Wandafwerking

VOOR

Kleuradvies

PRODUKT OF BEDRIJF

BURO BEELDVANG B.V.

www.schildervanhoef.nl

TEL. 0495 544893 www.BEELDVANG.NL

Tel. 0495 538650 / 06 54664110 / info@schildervanhoef.nl

35


niet naar de weg te vragen. Nee hoor, ze vraagt zelf waar je naar toe moet en indien nodig vraagt ze je ook nog wat je hebt. Nu was Wim, nog nooit in het ziekenhuis geweest. En toen hij aldaar de vraag kreeg waar hij naar toe moest en wat hij had, dacht hij dat hij een dokter voor zijn neus had. Echt waar! En hij gaf als antwoord: “Ich heb megalast van di-j aambeije, heej kiektj mèr” en hij liet zijn broek zakken en liet zijn hele achtertuin zien. Benieuwd of de gastvrouw nu nog het eerste initiatief neemt?? WIM Wim (dikke trom en deksels in de Kepel) mos mej nao de Jumbo. Mos auch z’n eige boeêdschappe doon. ‘t Ging al direct mis bi-j de staasiegeldjaotomaat. Dae leep metein vast wi-jdet Wim al zien leeg good d’r in zat. Wim hooftj noow neet mier mej (hoeêptj hae)!

Frans O. (fietsemaker) Teurlik. Ich staon al ingeschrieëve. Jaozieëker, want det gieët straks storm laupe. En ich gaon dao alle rollators in het ongerhaot krieëge en auch de skoetmobiele. Gaon ich dae van Tjeuke us lekker opveure asze ut neet inne gaate hieët. Rieëtje zich nog us vast inne hegk. Ich kan d’r neet op wachte.

GASTVROUW In het ziekenhuis zijn veel gastvrouwen en gastmannen. Het is dan ook een gasthuis. Een van die gastvrouwen, bekend (?) in de omgeving van Boshoven, is wel bijzonder gastvrij. Je hoeft haar

HUIJERJANS KLUSSENBEDRIJF WEERT GESPECIALISEERD IN METSELWERK, BOUWBEGELEIDING & BOUWINSPECTIE

Huijerjans Klussenbedrijf Weert Witvennenweg 8, 6002 SC Weert Tel./fax 0495-543460, GSM 06-20137485 huyerjansklussenbedrijf@msn.com

36


BRÖKWAGTER VAN HET JAAR 2013 Op zaterdag 16 november 2013 werd het “vastelaovuntjseizoen 2013-2014 van de Brökwagters geopend. Het thema was “Pekskes Aovuntj” en dat was ook te merken in de grote variatie van uitgedoste feestvierders. Van een zondagspak, werk-

kleding tot hilarische eigen invullingen met ook de nodige dubbelgangers. De avond werd verzorgd door enkele artiesten Moerepetazie, Limburgse Toppersj en DJ Kimmeneed. Zoals al jaren de gewoonte is, wordt op de openingsavond de Brökwagter van het jaar gekozen. Brökwagter van het jaar kan zowel iemand worden, die zich gedurende het afgelopen jaar zeer verdienstelijk heeft gemaakt, als iemand die zich al jarenlang op een goede manier inzet voor de “vastelaovuntj” op Bosseve. Dit jaar viel die eer aan,

Carla de Laat.

Carla werd uitgeroepen als dank voor haar jarenlange inzet voor de Brökwagters en de vastelaovuntj op Bosseve. Carla, dochter van oud vorst Twan Jacobs, is opgegroeid als een echte Brökwagterin, heeft daardoor het echte Brökwagtersgevoel en straalt dat dan ook uit. Carla is getrouwd met Ron de Laat, ook geen onbekende bij de Brökwagters. Hij is bestuurslid van de Brökwagters en lid van de Brökwagterskapel. Door Ron is Carla al jaren heel intensief betrokken bij de kapel. Verder is zij een van de initiatiefnemers van de “Damensitzung” en lid van deze commissie. Vorig jaar was zij actief betrokken bij de organisatie van “Boor zuktj vraw”. Dit jaar was Carla een van de kartrekkers van de openingsavond. Het bestuur is dan ook zeer erkentelijk voor haar bijdrage aan de vastelaovuntj op Bosseve. Een juiste kandidaat om de versierselen van Brökwagter van het jaar 2013 met verve te dragen. . Carla proficiat!!!!

De alles-in-één-expert

Veer vanne graasj winse uch plezerige vastelaovesdaag mit de Brökwagters

BESTE SERVICE

Voor, tijdens en na aankoop D ES KU N D I G A DV I ES

Persoonlijk en objectief T O P K WA L I T E I T

Beste merken en nieuwste modellen.

Edisonlaan 3 6003 DB Weert Tel. 0495-536575 www.nijskens-lennaerts.nl info@nijskens-lennaerts.nl

Van experts kun je meer verwachten.

EXPERT LAMBERS, SINT LAMBERTUSSTRAAT 10, TELEFOON (0495) 624827

BV Verkoop van pneumatische en hydraulische slangen en koppelingen Telefoon: 0495-451533 Fax: Mobiel: 06-50588712 E-mail: Graafschap Hornelaan 159, 6001 AC Weert

37

0495-451628 info@poos-service.nl


Damensitz

38


zung 2013

39


”WAT JE ENTHOUSIAST DOET KAN NIET FOUT GAAN!” Na 11 jaar stopt (is gestopt tijdens de openingsavond in november) Peter Corstjens (53 jaar jong) bij de Raad van 11. Peter, bekend van zijn aanstekelijk enthousiasme en als het Raad van 11-lid dat altijd als eerste het podium betrad met de Rammelezjang, Nog zo enthousiast en dan toch stoppen? “Het is een bewuste keuze”, aldus Peter. “Je kunt beter stoppen als het nog leuk is, dan wanneer het een sleur wordt, daar heeft niemand wat aan”. Daarnaast wil hij tijdens de carnavalsperiode de weekendavonden ook nog eens met wat anders in gaan vullen, want 6 à 7 weken het hele weekend op pad – en Peter was er zowat altijd- is niet niks. Peter, geboren in Thoeer (vanne bekker) woont sinds de tachtiger jaren samen met zijn Toos (uit Hunsel, vanne café) in Weert, Boshoven dus. Toen zoon Tim in de jeugdraad van 11 kwam (1997) werd hij al aardig met het carnavalsvirus besmet (mede onder invloed van een huidig redactielid), maakte toenmaals o.a. een dienblad op hoogte en kreeg de jeugdraad van 11 en ouders op het podium aan het dansen met de Macarena. De dienstdoende vorst Tjeu was dit opgevallen en wilde hem strikken voor de raad van 11, maar werk in het leger in het oosten van het land (er moest ergens een vijand worden tegengehouden???) liet dit niet toe. Toen enkele jaren later dochter Lynn ook in de jeugdraad van 11 kwam begon het weer te kriebelen. De werkomstandigheden waren, mede door een heftig ongeluk, ook veranderd en uiteindelijk was er dan het ja-woord. “Maar het was wel effe wennen”,

40


merkte Peter, “want er was nogal wat protocol en iedereen ging na elk officieel gebeuren snel bij elkaar “in een hoekje staan”. En dit terwijl Peter net actie, beweging wou! En deze beweging kwam en Peter danste met vrouw Toos de parket van de vloer los, danste met anderen en zo kwam er letterlijk meer beweging in het hele stel. Ook kwam en bleef er beweging in de jeugdraad van 11. Door toedoen van Peter was een groepsdans jaarlijks “vaste prik” met Kabouter Plop (compleet met pak) als hoogtepunt. Peter kreeg met zijn enthousiasme iedereen aan het bewegen. Dit viel natuurlijk weer op andere

plekken op en zo werd Peter gevraagd om mede de jeugdige artiesten van de Bonte Middagen te begeleiden. En dit deed en doet hij met veel plezier, dit blijft hij ook doen. “Hordes kinderen zijn er bij een Bonte Middag geweest en je ziet ze groeien. Ze komen echt los (dit compliment krijgen we vaak) en het mooie is, ik krijg ze regelmatig voor mijn neus als ze 18 zijn en rijexamen komen doen”. Want Peter is tegenwoordig examinator bij het CBR (Mijn devies is “laat me zien dat je veilig kunt rijden”), maar zo gauw er een bekend iemand voor hem staat, schuift hij deze als het kan door naar

Heerlijke verse friet in een puntzak! 0495-533760 Beekstraat 56 - Weert

embedded solutions Fourtress BV Bogert 1 NL-5612 LX Eindhoven

41

T: +31(0)40 – 2653508 I: www.fourtress.nl


niet”, glundert Peter. De komende jaren blijft Peter nog betrokken bij de Jeugd Bonte Middag, “en als ze me ergens anders voor nodig hebben, wil ik altijd wel meedoen.” Zo is hij nog bezig met een logo voor de jeugd “clown op de slagboom”, het Bord voor het Brökwagterspêlies (samen met zijn broer, www.beeldvang). En daarnaast natuurlijk zijn hobby’s en gezin, want dit laatste is toch zijn grootste trots en met een lach en knipoog vertelt hij: “ik voel me rijk met mijn gezin, de kinderen hebben beiden maar een foutje: ze hebben beiden een partner uit Brabant”, om er maar meteen aan toe te voegen dat ze qua partner geen betere keuze hadden kunnen maken. Dit artikeltje had nog enkele bladzijden extra kunnen hebben. Als Peter eenmaal aan de praat is blijft hij enthousiast doorgaan, waarbij hij de kunst beheerst om het positieve vooral te benoemen, want zoals hij zegt: “Als je iets met enthousiasme doet, dan heb je al een hele grote stap gemaakt en kan het bijna niet fout gaan!”

een collega. “Want daar wil ik duidelijk in zijn”, aldus Peter. Terugkomend op het stoppen: geen spijt van die 11 jaar? “Nee hoor, als ze me weer zouden vragen had ik weer ja gezegd. Het was een geweldige tijd. Heerlijk en gezellig bezig zijn met dingen die de mensen niet zien, maar toch moeten gebeuren, want waar is carnaval zonder “protocol? Nee het was een mooie tijd!!”. Dat Peter sinds eind jaren negentig (het dienblad op hoogte) nog altijd graag freubelde bleek wel met het maken van de Rammelezjang. Op enig moment had cartoonist wijlen Jac de Groot een Rammelezjang op papier gezet. Peter ging aan de slag en zette de tekening om in een voorwerp. “Bijzonder was het toen ik het resultaat aan Jac kon laten zien”, aldus Peter. “Het was helemaal wat Jac bedoeld had, voor mij maar ook voor Jac een prachtig moment.” Vanaf dat moment dus met de Rammelezjang als eerste het podium op en het werkte aanstekelijk, de mensen komen op gang. Zo heeft Peter ook eenzelfde exemplaar in kleiner formaat voor de jeugdraad gemaakt. “Het heeft toch wat ”, vindt Peter en binnen de jeugd willen ze allemaal wel de ceremoniemeester met de Rammelezjang zijn. “Mooier kan het toch

Nein huur. Nellie en ich blieéve heejboove woeêne. Over un aantal jaor verbauwe vae ut nao seniore-inrichting en dan kunne vae heej fein blieëve woeêne. Ich waer namelijk gek asdet ich ’s merreges gein vörs gebakke mik ruûk. Wi-jdet vae det doon op verkansie? Pakke vae altiêd un appartement naeve de plaatselijke bakker en slaope vae met de raame oeêpe….

ser v

ice

24

 u ur

Bakker René

06-34568500

edisonlaan 18G • 6003 db weert t. 0495 - 452733 • f. 0495 - 452784

info@elektroasperspeulen.nl www.elektroasperspeulen.nl

Moesdijk 12f 6 0 0 4 A X We e r t T 0495-53 50 37 F 0495-54 48 69 w e e r t @ ws c - g r o e p . e u w w w. ws c - g r o e p . e u B l a n k e r s We e r t • At l a s E i n d h ove n • U CC O p g l a b b e e k ( B )

42


WIST U DAT…. Wist u dat… De Stichting Bônte Aovuntj een nieuwe regisseur heeft aangetrokken in de persoon van Johan Korten? Dat… wij Johan veel succes en de Bônte Aovuntj artiesten veel sterkte wensen.

maakt of de rammelesjang ook wel na elke activiteit ongeschonden terug in Nederweert komt.

Wist u dat… Bestuurslid Frans Ogier en secretaris Frans Janssen hebben aangegeven na het seizoen 2014 te stoppen met hun bestuursfuncties en tevens te stoppen als lid van de Raad van Elf? Dat… v.v. De Brökwagters nu naarstig op zoek is naar vervangers voor deze kanjers. Dat… wij hopen dat zij daar snel in zullen slagen. Wist u dat… Onze Vorst Robbert na een auto-ongeluk een aantal operaties heeft moeten ondergaan en geruime tijd nodig heeft om geheel te herstellen? Dat… hij in verband daarmee heeft besloten dit jaar zijn taken over te dragen aan Kanseleer Robert. Dat… wij Robbert sterkte en een spoedig herstel en Robert veel succes toewensen. Wist u dat… Peter Corstjens op 16 november 2013 is gestopt als lid van de Raad van Elf? Dat… Peter op 5 januari 2002 lid van deze Raad is geworden en dat hij dus ruim 12 jaar hiervan lid is geweest. Dat… hij actief blijft als begeleider bij de Wichter Bônte Middagen? Dat… de functie van Peter bij het afscheid is overgegaan naar Bas Donkers. Dat… Bas voortaan als ceremoniemeester en drager was van de zogenaamde ‘rammelesjang’ te zien zal zijn bij de Raad van Elf. Dat… Wendy zich nu al lichtelijk zorgen

Wist u dat… De Brökwagters komend voorjaar weer de jaarlijkse snuffel/vlooienmarkt houden. Dat… een grote boekenmarkt hiervan deel uit maakt. Dat… v.v. De Brökwagters hiervoor het hele jaar door boeken verzamelt. Dat… wij de boeken die u aan hen wilt afstaan graag bij u komen ophalen.

B.V. AUDIO - VIDEO - KLEURENTELEVISIE - WITGOED - KLEIN HUISHOUDELIJK

Stationsplein 17, 6001 CH Weert Parkeren: Stationsplein Tel.: 0495-534164 E-mail: lako@electroworld.nl

Pedicure- en Schoonheidssalon

Leliestraat16 6002 TL Weert Tel: 0495-521911

43


Dat… u hierover contact op kunt nemen met Henk Barents (538083). Dat… wij u straks uiteraard ook graag op onze snuffelmarkt zien om de nodige leuke aankopen te doen. Dat… u hiermee de vastelaovendj op Boshoven ondersteunt, waarvoor wij u graag danken. Wist u dat… De oud-prinsen op zondag 24 november 2013, oudprins Robbie I (Snoek) op ludieke wijze hebben ontgroend tijdens hun jaarlijkse Oud-Prinsendag? Dat… de oud-prinsen Robbie aan huis hebben opgehaald en dat hij vervolgens in een boxershort en badjas is gehesen. Dat… hij daarna op zijn onderscheiding(een toiletpot op een onderstel op wielen) is geplaatst met een tuba om de nek. Dat… het hele gezelschap toen, onder de tubaklanken van Robbie, op weg is gegaan naar ’t Stammeneeke. Dat… Robbie daar diverse opdrachten (meelspel, zingen op Harrie-muziek, Manitou als alternatieve prinsenwagen) heeft moeten vervullen. Dat… Robbie zijn collega oud-prinsen gedurende de gehele dag op een uitstekende wijze van de nodige drank heeft voorzien. Dat… hij daarvoor een

roestvrij stalen draagrek met 31 gaten voor bier ter beschikking heeft gekregen. Dat… Robbie er verschillende keren’31 à 32 is gaan drinken’ Dat… hij zodoende een groot deel van het Harry-tenue (broek, blouse en spencer) heeft ‘verdiend’, waarin hij met de hele stoet richting café Don Bosco is gegaan om daar gezamenlijk het avondeten te nuttigen. Dat… het knoepievol en knoergezellig was in café Don Bosco. Dat… Robbie daar een laatste beproeving moest ondergaan in de vorm van een (zang)battle met twee vrouwelijke tegenkandidaten. Dat… het een zware strijd was, maar dat… Robbie uiteindelijk toch met de winst aan de haal is gegaan en daarmee de Harry-steek heeft mogen ontvangen. Dat…Robbie daarmee zijn ontgroening uitstekend heeft doorstaan. Dat…hij op het einde van deze ontgroening zijn beide adjudanten, Paul Beelen en Edwin van Zoggel, formeel heeft ingesteld als oud-adjudant. Dat… Robbie daarna door Tjeu Verkennis, als voorzitter van de oud- prinsen, is opgenomen in de Aod Preense Club. Dat… we hierdoor weer drie personen bereid hebben gevonden om de Boshovense vastelaovuntj in de toekomst op enthousiaste wijze te ondersteunen.

44


Dat… zij deze prijs voor de beste creatie in de grote Rogstaekersoptocht hebben behaald met het motto ‘Vör mich és vastelaovundj’. Dat… zij hiervoor weer een geweldig mooie, zeer gedetailleerde en perfect afgewerkte wagen hebben gebouwd. Dat… op deze wagen enkele bekende Weertse figuren zoals Harry en Frènske door de Weerter binnenstad trokken. Dat… hier vele duizenden uren (vrijwilligers)werk aan vooraf zijn gegaan. Dat… wij ontzettend trots zijn met zo’n actieve vastelaovuntjvereniging op Boshoven. Dat… wij de Blutsknikkers van harte feliciteren met dit behaalde resultaat en dat… wij iedereen die een steentje aan dit succes en dat van de voorbije jaren heeft bijgedragen graag daarvoor danken.

Wiel van Väös de kapper Waedjae jong, ich kom d’r noow al. Ich gaon dao nog klante knippe. En det blieëf ich straks auch doon. Oeëver un paar jaor wille de vraw en ich dao nao tow, dan hoof ich dae drökke Indjhoveseweeg neer mieër oever te staeke. Zoeë, noow gaon ich effe verder met kappen, ich gaon un permanentje legke. Bi-j weem? Bi-j dae Tjeu vanne redaksie!

Wist u dat… v.v. De Brökwagters twee nieuwe prinsenbegeleiders heeft? Dat… de twee oud-prinsen Eric van den Kerkhof en Jasper Gerits de twee ‘gelukkigen’ zijn. Dat… zij deze belangrijke functie dit jaar samen met Frans Ogier vervullen. Dat… Frans hun de kneepjes van het vak zal bijbrengen. Dat… wij Frans daar heel veel succes bij wensen en dat… wij er op vertrouwen dat na dit jaar Eric en Jasper het prinsenbegeleiderstokje definitief van Frans en Robert Stroeks kunnen overnemen. Wist u dat… De Boshovense v.v. De Blutsknikkers in 2013 voor de derde keer de Goûwe Rog heeft gewonnen?

d o a r e j o o g e n n u r ö V " t" o a k e tv a te s e B e n van Schoutlaan 9, 6000 AG Weert telefoon: 0495-536138

info@abenslag.nl www.abenslag.nl

45


Wist u dat… De Piepkuukes van Nederweert-Eind in 2013 een prins hebben uitgeroepen die afkomstig is van Boshoven? Dat… Patrick Snijders daar namelijk als prins voorop is gegaan. Dat… hij daarbij werd bijgestaan door de drie ‘Boshovense’ adjudanten Erik Jacobs, William Vaessen en Ronald Bongers. Dat… daarmee wellicht te verklaren valt waarom het iets minder druk was bij enkele vastelaovuntjactiviteiten op Boshoven… Wist u dat… v.v. De Brökwagters tijdens de openingsavond op 16 november 2013 afscheid hebben genomen van René Caelers als lid van de Boerenkapel. Dat… René, na een lidmaatschap van ruim 30 jaar (hij is vanaf 1983 lid), op die avond nog éénmaal zijn kunsten als slagwerker heeft getoond. Dat… wij, hoewel bleek dat René nog uistekend met het slagwerk uit de voeten kan, het besluit van René

respecteren en dat… wij hem danken voor zijn jarenlange inzet voor de Boerenkapel. Dat… René als oud-adjudant gelukkig nog de nodige taken zal blijven verrichten ter ondersteuning van de Boshovense vastelaovendj. Wist u dat… De oude prinsenwagen is afgebroken en afgevoerd en dat … er op het moment van schrijven keihard wordt gewerkt aan een nieuwe prinsenwagen? Dat… Blutsknikker Jaap Verkennis het schetsontwerp voor de nieuwe wagen heeft gemaakt en dat… hij, met collega-Blutsknikker John Bouwels, ook nauw betrokken is bij de uitvoering ervan. Dat… de leden van de bouwcommissie, bestaande uit o.a. Harrie Janssen, Henk Barents, Jasper Gerits,

46


Wist u dat… De oud-prinsen Jac Coppen en René Bocken in 2013 een Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen voor de vele werkzaamheden die zij verrichten in en voor de Boshovense gemeenschap? Dat… wij hun daar van harte mee feliciteren.

Bas Donkers, Steffan Grosveld, Maan Opheij en Paul Kempen elke vrij uurtje in een loods van Jac Coppen te vinden zijn. Dat … we Jac en Margriet Coppen zeer erkentelijk zijn, omdat zij een loods voor het bouwen beschikbaar hebben gesteld. Dat… er diverse sponsoren, waaronder Steffan Grosveld en Bert Beelen (Beecotech), bereid zijn gevonden om gratis bouwmaterialen voor de prinsenwagen beschikbaar te stellen. Dat… wij hun daar zeer dankbaar voor zijn en dat… we zeer nieuwsgierig zijn naar het uiteindelijke resultaat.

Wist u dat… Harrie Aspers na 25 jaar is gestopt als Bonte Avond artiest? Dat… hij vanaf zijn debuut in 1987 fheeft genoten van de rollen die hij de afgelopen 25 jaar heeft mogen spelen, maar dat hij het tijd vindt om het stokje over te geven aan jong talent. Dat… Harrie daarvoor van zijn collega-artiesten op de laatste Bônte Aovuntj van 2013 de nodige pluimen in zijn hoed gestoken heeft gekregen en dat… Harrie daardoor spontaan een stuk op de viool ten gehore heeft gebracht.

Wist u dat… De sponsor van de chips voor het chipsbal op vastelaovuntjmaandag na 2012 is weggevallen. Dat Ron van Heugten van BCM Music Systems in 2013 spontaan deze sponsoring heeft overgenomen. Dat… Ron in 2014 wederom de chips sponsort. Dat… wij hem daar graag voor danken! Wist u dat… De commissie Jeugdboerenbruiloft het bruidspaartje in 2013 voor het eerst een blijvende herinnering aan het mooie jeugdboerenbruiloftsfeest heeft aangeboden? Dat… hiervoor, voor rekening van oud-prins Maan Opheij, een speciale medaille is gemaakt. Dat… Geert Loijen het ontwerp voor deze medaille heeft getekend. Dat… wij deze medaille in het vorige bukske nog niet konden/mochten showen, maar dat… jullie nu met eigen ogen kunnen zien hoe mooi deze medaille is. Vastenavond_gesloten

11/3/06

Wist u dat… De dames Marieke Saes, Lilian Kwaspen en Krista Luijkx nadere invulling gaan geven aan het Sjipsbâl, de kindermiddag op vastelaovuntj maandag. Dat… wij het geweldig vinden dat het prinselijk vrouwengezelschap van 2012 zich hiervoor in gaat zetten en dat… wij daar hoge verwachtingen van hebben.

8:58 AM

Pagina 1

Wij zijn gesloten van 2 maart t/m 10 maart

Beste klant, Tijdens

de vastenavondw

eek

rt t/m 10 maart z ij n 2 maa

w ij g e sl o te n.

înse uch ’nne go o je vastelaovundj. Vae w nsen u een goed we We

e v ast enavond.

ktj ’t mer us Bekie ’t maar ’ns doeër ’n ânger glaeske! door ee Bekijk n ander glaasje! n t u j b v r o ille: a l e t s a 3 V x 11 e ur o ! Tot ziens, Het Eric Mertens Optiekteam

Maasstraot 10a, Wieert, Til. 0495-534041 www.ericmertensoptiek.nl

47


2013: BOOREVRAW GEZOGTJ EN GEVOONGE Voor de meeste Brökwagters en Brökwagterinnekes begint het carnavalsseizoen bij het uitroepen van de prins. De vereniging zelf heeft er dan al een half jaar van plannen en vooral feesten erop zitten, zoals bijvoorbeeld de openingsavond in november. Afgelopen seizoen (we hebben het eigenlijk over

november 2012, wie kan het zich nog herinneren???) was daarbij een speciaal moment: de voorloper van De Boôrebroêloft (die voor de 22e keer georganiseerd ging worden). Het thema van de openingsavond was dan ook getiteld “Boôr zuktj vraw”. Er was een heuse voorronde met allemaal schone

48


in, want dan zijn de jeugdige vastelaovuntjgengers aan de beurt. Na wat jeugdprinsessen en een tweeling prinsenpaar was er nu weer eens een echte jeugdprins. Robin van Hout van de Vrakkerstraat. Een echte vastelaovuntjvierder ondanks zijn jeugdige leeftijd. Vastelaovuntj vierde Robin het liefste op Boshoven met zijn vereniging V.V. de Brökbengels, waarmee hij al twee keer de Bronzen Bakfiets in de stad en mooie prijzen bij de Brökwagters won. Daar was dan ook zijn orde op gebaseerd: de “Orde van de Brökbengel”. Hij ging de jeugd van de Brökwagters voor onder zijn devies: “Auch zonger noppe, bin ich mette vastelaovuntj neet te stoppe!” En hij was met zijn raad van 11 niet te stoppen. Zes weken lang ging de jeugd er tegenaan, waarbij net als de andere jaren de ouders meer en meer op gang kwamen en zij uiteindelijk helemaal niet meer te stoppen waren. Brökwagterspreens Robbie I Ook Robbie Snoek werd wel eens genoemd als aanstormend prins en als u dit leest is hij alweer oud-prins Robbie. Het komt snel en gaat ook weer snel in het vastelaovuntjwaereldje en daarvan was Robbie zich bewust. Hij trok alle registers open met muziek, gezang en vooral veel enthousiasme. De 32-jarige Robbie met eega Laila waren al fanatieke vastelaovuntjvierders bij de Laatbleujers en konden er nu een megafeest van maken. Dit deed hij samen met vrienden/adjudanten (pliesie) Paul Beelen en (XXL) Edwin van Zoggel met hun dames Carla en Noortje. Zijn devies:”Lachtj zîngtj fieëstj en kaaktj, want det es waat vastelaovuntj maaktj.”, schalde vele malen door Don Bosco en de rest van Weert en zijn onderscheiding de “Orde van de Hoeëge Noeët” ging om menige nek. Zijn muzikale talenten werden meerdere malen aangesproken, o.a. met zijn groepje Moeërepetazie, met als gevolg: Don Bosco op zijn kop.

boerenmeisjes, die maar al te graag boerenbruid wilden worden. Een catwalk, een interview, je kunt het niet bedenken of het was er, met als sluitstuk drie mooie boerenmeiden die overbleven als kandidaat. IN HET VORIGE Bukske staat hier al van alles over geschreven en dit is eigenlijk een inleiding dus de rest leest u verderop maar. We zijn tenslotte journalisten en journalisten maken de mensen warm voor iets en voor de rest moeten die mensen het maar uitzoeken en dat doen jullie dan maar ook. Brökwagtersjeugdpreens Robin I De eerste uitroeping is altijd van de jeugd. De vrijdagavond slaat Loes altijd extra cola, sinas en chips

Café-zalen

”Bee-j Bertje” Rietstraat 28, 6003 PM Laar-Weert Tel. 0495-54 28 47

Voor al uw bruiloften, feesten en partijen, tot 300 personen. Tevens uw adres voor warm/koud buffet Henk en Marlies Broods

49


Bonte Avonden Er is tegenwoordig zoveel te beleven op het gebied van theater, dat het een bijzondere prestatie is dat de Bonte Avonden van de Brökwagters elke avond weer volle bak hebben. Blijkbaar zit men toch te wachten op een avond vol kolder en muziek in de eigen omgeving. Het thema “een cadeau voor een 50-jarige bruiloft” was breed genoeg om allerlei kolderieke sketches omheen te bouwen, een en ander met passende muziek en zang. Voor Harrie Aspers waren het de laatste Bonte Avonden, waarin hij zich nog één keer volledig aan het publiek liet zien. Ook de Bonte Wichtermiddagen mogen zich op een groot

publiek verheugen. Er zijn zoveel jeugdige artiesten dat er makkelijk 4 verschillende versies gemaakt kunnen worden, maar zover wil de organisatie niet gaan. De jeugd leeft zich uit en vermaakt zich prima. Ook voor de volwassenen een aanrader! PR Niet per se als PR bedoeld, maar zo mag het toch genoemd worden. De website www.debrokwagters.nl viert de vastelaovuntj bijna live mee. Een activiteit is nog niet voorbij of Fritske heeft het al op de site gezet. Nog een stapje verder en er is een eigen tvzender…. Moet toch kunnen in deze tijd.

Koenderstraat 2 a - 6003 PR Weert - Tel. 0495-524548 www.dehegge.nl

PIANTE DI DOMANI TUINPLANTENGROOTHANDEL IMPORT / EXPORT TUINCENTRA HOVENIERSBEDRIJVEN BEDRIJFSBEPLANTING COMPLETE TUIN BELEVERING TRANSPORT-VERHUIZINGEN MICHIEL CURVERS TEL + 31(0) 6 51 25 15 65 FAX + 31(0) 4 95 54 16 45 WEERT - HOLLAND michielcurvers@hotmail.com VERKOOP OP AFSPRAAK

50


beetje tekstverwerking en knippen en plakken, want ook dit jaar was het weer knookegezellig en volle bak! Jeugdboerenbruidspaar, hier hoefde niks gezocht te worden, waren Kim van Hoof en Miel Geraats, die op hun bruiloft zelfs Harrie en Joerik als artiesten te gast hadden. Voor de “ouderen” hadden ze er bij de Brökwagters heel wat zoek-uren (Boor zuktj vraw) op zitten om een boerenbruid te vinden, maar uiteindelijk werd ze gevonden: Inge Verhagen, die aan de arm van boerenbruidegom Luuk van den Brandt mocht hangen. Het paar werd door Prins Robbie I in de onecht verbonden, hetgeen reden was voor 3-kwart Boshoven om uit zijn dak te gaan en dorst te hebben alsof men een jaar lang in de woestijn had vertoefd.

Ook ’t Brökwagtersbukske vervult deze rol. De redactie is bemand (geen vrouwen, want dan worden ze afgeleid) met het neusje van de zalm op het gebied van teksten, fotografie en grafische weergave. Hier moet wel even wat worden rechtgezet. Dacht de redactie dat Vorst Robbert altijd tot tranen toe geëmotioneerd was als hij het 1e exemplaar ontving, nu blijkt dat hij allergisch is voor vers gedrukt papier. Hebben wij weer.

Jan van Toos Krieëgt jae mich neet nao tow. Zeejjae gek. Ich zit lekker op mien plekske, vieverke met vesse d’r beej, hoeëg konifeerkes woeëdet ich ellik jaor 6 kuub hout vanaaf haal (stoeëk ich op inne Etna 100), fein graasveldje, kin ich zoeë heerlik meije. Groeëte scheur met gerei-j woeëdet ich wat kan aankloeête en frikadelle kan bakke. Nein ich weit ut waal, laotj mich mer zitte!

Boorebroelêft en Jeugdboorebroelêft Eigenlijk is dit stukje tekst elk jaar hetzelfde, alleen de namen verschillen. Dit doet de redactie met een

Metaalcenter Driessen b.v.

n i e r e d e e e s n î w Vae unne gooje ! j t n u v o a l e t s a v Franklinstraat 12 6003 DK Weert

0495 547754 info@mcdriessen.nl

51

www.Mc Driessen.nl


Damenzitsung Tradities ontstaan niet zo snel in het vastelaovuntjwaereldje, maar een uitzondering op dit gegeven is de Damenzitsung. Deze werd voor de 3e keer georganiseerd en moet, als wij van de redactie het allemaal moeten geloven, een topper zijn voor de aanwezige vröllie. Omdat wij mannen zijn kunnen we alleen afgaan op wat men ons vertelt, want wij mogen niet binnen. Met andere woorden de redactie is niet verantwoordelijk voor dit stukje tekst. Dat de zaal als hoofdmoot roze heeft, moge duidelijk zijn (Frits onze reporter, van Frits’ Reports, is hier dolletjes op), er waren knalartiesten en zo’n 350 vrouwen gingen uit hun bolletje. Komend jaar verwacht men wederom een volle tent. Eenlingen 1e prijs Roeije Luiper 2e prijs Kook happe

Brökwagtersoptocht De Brökwagtersoptocht is eigenlijk voor heel Boshoven en omstreken een hoogtepunt. Men kan zich uitleven in de stoet als deelnemer, maar men kan ook genieten langs de kant. En dit gebeurt in groten getale. Kijk straks maar eens op de foto’s. in 2013 was het weer prachtig optochtweer en een mooie bonte stoet met veel muziek trok door de straten van Boshoven. Er was eigenlijk maar één minpuntje: het aantal optochtdeelnemers wil maar niet groeien. Kom op mensen van Boshoven: doe mee op vastelaovuntjdinsdag met de Brökwagtersoptocht!!! Zoals gebruikelijk kende de jury ook weer de nodige prijzen uit. De hoofdprijs, “De gouwe Brök” ging naar v.v. De Snoôterkuûkes. De Knauwelprieës ging naar v.v. de Einling ‘83. Het volledige overzicht en een foto-impressie sluit het overzicht van 2013 af:

Thieu vanne Paol v.v. De Einling ‘83

Juniorengroepen 1e prijs Vae lieëre fietse 2e prijs Hallo wereldj, vandaag zette vae Bosseve op de kaart 3e prijs Met vastelaovuntj inne bol hebbe vae völ lol 4e prijs Vae zeuke oos schat 5e prijs Vae staeke de draak met uch

vv Ut Straötje vv Holle Klot vv De Bölkes Toetimeloeties vv De Brökbengels

Seniorengroepen 1e prijs Vae mikke op unne gooje vastelaovuntj 2e prijs Ben (uût) Hu(uër) 3e prijs Uch stieërlik vervaele 4e prijs Multivocale glaze 5e prijs 13-13-13

vv De Snoôterkuûkes vv De Knauvers vv Hallûf Aȃf vv De Vrijbuiters vv De Greësels

Wagens 1e prijs Vör mich es vastelaovuntj 2e prijs Waat un laeve

vv De Blutsknikkers vv Gekkewerk

Openingstijden ma t/m vr 8:00 – 18:00 – zaterdag 9:00 - 17:00

52


Winnaars optocht 2013

GEWOON&GEZELLIG ’n borrel ’n feest... of... kker uit zomaar le

Café TRAMHALT & 0495 85 25 12

JOEP PEETERS B.V.

Karin van Nieuwenhoven / Peter Bouwels / Maasstraat 46 / Weert

INSTALLATIE BEDRIJF

Marcel van Ratingen & Kristel van Hoef Heten U van Harte welkom op Paardensportcentrum Laar

CV • GAS • WATER • ZINK • RIOOL • DAKBEDEKKING • LEKDETECTIE • BADKAMERRENOVATIE

Koenderstraat 1B, 6003 PR Weert Tel. 0495-533671, Mob. 06 53679283

Rondven 26, 6026 PX Maarheeze Telefoon: 0495-492145 Fax: 0495-496227 Mobiel: 06-53279114 E-mail: joeppeetersbv@hetnet.nl Internet: joeppeetersbv.nl

• rijlessen van een gediplomeerde instructrice • buitenritten • dag/meerdaagse tochten

53

• pensionstalling • africhten • manege kantine • cursussen paarden­ massage & ruiterbewijs


Optocht 2013

ROTERENDE VERREIKER & OPSLAGCONTAINERS

T. 06(+31) - 48(0)03 64801 03071 171

Zin in een Weerter momentje?

Lekker & rustig… lunchen, dineren, slapen, feesten, bowlen, vergaderen.

Graafschaphornelaan 150 6004 HT Weert Tel : 0495-532536/535998 Fax : 0495-532015 E-mail: info@aubel-glt.nl www.aubel-glt.nl

Kijk op:

partycentrumdesluis.nl

Carnaval: l dagschote ! e tj n e ti

G A S

&

L A S T E C H N I E K

Gassen-Lasmaterialen-Lasbenodigdheden

10,-

Verhuur-Verkoop-Reparatie-Onderhoud-Keuringen

54


Optocht 2013

Leo van de Jaco Ich bin al bieëzig met un dippendans dao, de Wozojaco. Ich zeen det hieëlemaol zitte.

• Financiële administraties • Loonadministraties • Personeelsregistratiesystemen • Computerservice • Jaarstukken • Bedrijfseconomische en managementadviezen • Belastingadviezen • Geautoriseerd Exact-dealer

Complete administraties VOOR MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF Contactpersonen: Noud Smits, 06-15640623 Paul Vaessen, 06-47018490 ☎ 040-250 45 55 Fax 040-250 45 44 Beemdstraat 25 5653 MA EINDHOVEN

55


Optocht 2013

VERHEGGEN INTERIEURS

Roermondseweg 16-20, Weert. Tel. 0495-532498

� interieurbouw : boekenkasten – linnenkasten – balies - kantoor- e � woninginrichting: meubelen – slaapkamers – vloerbedekking - go

EURS

VERHEGGEN INTERIEURS t. Tel. 0495-532498

Roermondseweg 16-20, Weert. Tel. 0495-532498

� interieurbouw : boekenkasten – linnenkasten – balies - kantoor- en praktijkinterieurs RIEURS sten – linnenkasten – balies - kantooren- gordijnen praktijkinterieurs � woninginrichting: meubelen – slaapkamers – vloerbedekking Weert. Tel. 0495-532498 n – slaapkamers – vloerbedekking - gordijnen

nkasten – linnenkasten – balies - kantoor- en praktijkinterieurs 56 elen – slaapkamers – vloerbedekking - gordijnen


Optocht 2013

57


Optocht 2013

58


Optocht 2013

Rietstraat 22 6003 PM Weert Tel: +31 (0)6 20352222 E-mail: info@beecotech.nl

59


BAS ZIJN WENS “EEN GROTE WAGEN”??........... DAT HEBBEN WE ER WEL UITGEKREGEN!!! Elk jaar zijn er zo’n 6 á 8 interviews. Deze vinden meestal plaats bij de hoofdpersoon thuis, rustig in de kamer, aanbouw of keuken. Thee erbij, koekje of gebak en schrijven maar. Voor dit interview met vv De Vrijbuiters moesten we echter uitwijken naar Café Don Bosco. ”Det es auch oos hoeêskamer”, aldus een van De Vrijbuiters. Maar wel een huiskamer met hindernissen. Achtergrondmuziek,

pratende mensen en op enig moment een complete “kippenstal” die binnenkomt. Nee, mensen, redactieleden hebben een zwaar bestaan! Maar eerlijk is eerlijk, het gesprek met 4 van de 5 Vrijbuiters (van boven naar beneden Joeri Loijen -24-, Bas Biemans -25-, Lennard Quicken -24- en Sander Bus -25-) maakt veel goed. Een prima groep met veel knauwel en anekdotes. Aljoe Peeters was afwezig,

Carnaval met de Brökwagters.

Dat is samen feest vieren.

Carnaval met de Brökwagters. Carnavalsvereniging de Brökwagters levert een unieke bijdrage aan uw stad. Rabobank Weerterland en Cranendonck ondersteunt dit initiatief. Kijk voor speciale openingstijden tijdens carnaval op:

www.rabobank.nl/weert Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

60


hij verkoos de enige avond in de week dat het kon voor zijn vriendin i.p.v. de redactie. Zouden wij ook gedaan hebben, we kennen zijn vriendin. De rode draad bij De Vrijbuiters is toch wel het aan de ene kant een beetje willen presteren, maar er aan de andere kant geen enkel probleem mee hebben als er iets mis gaat, waardoor er eigenlijk standaard altijd wel wat mis gaat. (Zo ook met dit

artikel, de schrijver mist twee van zijn blaadjes met aantekeningen……) En er is nogal eens wat misgegaan in al die jaren dat ze als groep actief zijn. Altijd gebeurt er wel wat. Misschien dat nu zelfs de drukpersen van dit boekje stil vallen, vouw in papier, gevolg van die pech…. Maar goed, De Vrijbuiters is bepaald geen Weerter vastelaovuntjnaam, maar deze heeft zo zijn histo-

VOLGTJ OS OP:

facebook.com/brokwagters twitter.com/brokwagters

61


op pad toen Bas ging inschrijven, “het paste bij onze wagen”, verontschuldigt Bas zich. Ook wilden ze met allemaal hun voornamen inschrijven en toen dat niet mocht werd het uiteindelijk De Vrijbuiters. Het begin van de groep was opzienbarend, met maar 2 punten achterstand op grote winnaar “De Blutsknikkers”, pakten ze de 1e prijs bij de junioren met “Woeê es mien Moeês”. Daarna ging er dus elk jaar wat mis: wieltje afgebroken, slappe band van de bakfiets, vaker zonder dan met muziek, aggregaat kapot, bij een regenbui en harde wind een stuk pop van de wagen weg. Ook was er op personeel gebied wel eens malheur: in vrieskou hangen aan een lantaarnpaal wil niet altijd bevorderlijk zijn voor de prestatie of niet Joeri? Conclusie van De Vrijbuiters: “we zijn er door de jaren heen niet slechter op geworden,…maar ook niet beter”. Wat wel redelijk uniek is, is dat ze bij elke optocht, zoals gezegd deden/doen ze er 2 à 3 per carnaval, er een ander onderwerp was/is. Zo was er in 2012 deelname in de stad met “As ich börgemeister waas” (met baard en al) en op Boshoven met “Gelökkig waas de vorst d’r neet beej” (prins met maaimachine in het water). Met andere woorden rie. Het begon allemaal in 2001 in groep 7 van de basisschool, meedoen in de optocht was het doel van enkele youngsters en dan ook nog het liefst met een grote wagen, maar op die echt grote wagen wordt nu nog altijd gewacht! In het begin was het vooral de bakfiets waaromheen gebouwd werd. Ook hun naam wilde nogal eens wijzigen, het lag er maar net aan wie zich bij de optochtorganisatie meldde (Moesel, Altweerterheide, Boshoven, stad, overal deed men mee). Eigenlijk sprak er niemand het Weerter dialect, zelfs dae zoeên van Cor Loijen neet! Zo gingen ze bijvoorbeeld als “De Honden”

62


creativiteit en inspiratie genoeg. Al vroeg begint men met nadenken, of althans…. dat is zo de afspraak. Sander (waar kennen we hem ook alweer van? Juist ja van het ontwerp van de Weerter activiteitenkalender naast de stadskerk) heeft meestal wel een idee. Op een “vergaderavond” wordt dit bekeken en ingeschat op mogelijkheden. Omdat dit inschatten en verder bedenken nogal eens op zich laat wachten en de deadline van inschrijven bij de Rogstaekers nadert gaat het idee van Sander (“dit moet je tactisch bekijken”, aldus Sander) meestal

door en vervolgens gaat men aan de slag. Sanders wens “een grote wagen” zit er niet meer in, “dat hebben we er wel uit gekregen aldus Lennard. “Het moet vooral knauwel, in zich hebben”, aldus Joeri. Een prijs is dan ook niet zo belangrijk. Wordt zo’n ding gewonnen dan wordt dit bij de bekers van de biljartclub of elders in de café verstopt. Ze kennen zich vanaf basisschool en het College. Joeri, Bas en Lennard zijn nog studerend en Sander zijn eigen evenementenbedrijf, maar een ding weten ze zeker: Als groep willen ze nog wel 50 jaar zo doorgaan. Hun “meiden” zitten bij andere verenigingen en zoals het nu gaat vinden ze het prima. Samen veel plezier met carnaval en door het jaar o.a. pullenclub bij Don Bosco, waar Sander dit jaar de grote winnaar was en Oda 4. Wat de creatie voor dit jaar wordt, is niet bekend. Tip voor het publiek om bij het opstellen van de optocht bij de kerk al te gaan kijken, misschien dat alles dan nog functioneert………………………………….

D’n Ingel Ik wieët ut zoeënet nog nie. Widdegai wa ut is? Wie zit dao straks allemaol? As daddegei denkt da daor alemaol bekinde zitten, jao dan gaon ik daor auk nar toe. As bevoorbeeld diejen Noud er nao toegao, dan zou da voor mij een reje zijn. Die zie ik nu ook elleke dag zevere, kunnen wij dao fijn verder gaon..

63


PROGRAMMA WICHTER

1 en 2 februari 2014 om 14.11 uur. za

De jeugdige artiesten hebben de afgelopen maanden hard geoefend om de Wichter Bônte Middig op Bosseve ook dit jaar weer tot een succes te maken. Ze hebben er zelf alvast heel veel plezier aan beleefd. Zoals elk jaar zullen zij met heel veel enthousiasme de vele typetjes spelen om er een leuke Bônte Wichter Middig van te maken. Het applaus van jullie hebben ze dan ook hard nodig. Kom dus kijken naar de Wichter Bônte Middig 2014”. Neem je vader, moeder, oma’s en opa’s mee want het wordt weer een “kei leuke” en gezellige middag.

1. Opkomst 2. Aankondiging 3. De snuîkweenkel 4. Het snoeplied 5. Sesamstraat 6. Dansgroep 7. Piet Piraat Pauze

Kapsalon

8. Kabouter Plop 9. Grease 10. De inbraak 11. Boevenlied 12. Afsluiting met Finale

WOLTER DAMES- & HERENKAPPER

Hoogstraat 1 6 0 0 1 E T We e r t T (0495) 534179

 

• FIETSEN • BROMFIETSEN • SCOOTERS

CONTA-CLIP   Nederland BV

CONTA-CLIP Savelveld 1 Nederland BV

Vrakkerstraat 58 6002 AX Weert Tel.: 0495-542824 Fax: 0495-547587 Internet: www.fransogier-2wielers.nl

Tel. Fax.

64

Tel.

+31(0)495-566046

www.conta-clip.nl Fax. -31(0)495-566052 sales@conta-clip.nl

NL-6039 SB Stramproy Savelveld 1     NL-6039 SB Stramproy

   

+31(0)495-566046 -31(0)495-566052

www.conta-clip.nl sales@conta-clip.nl


R BÔNTE MIDDIG 2014

aal Don Bosco, het brökwagterspeliês.

Medewerkers Jeugd Bonte middag Boshoven 2014 Artiesten Anique Horsmans Floor van Erp Thijmen Senden Joost Bogie Lars vd Brandt Luc vd Werken Iris Vranken Ilse de Laat Jens Gigase Indygo Bouwels Jill Coppen Jaap Smit

Peter Corstjens Chantal Steijvers-Aspers Els van Keulen Hanneke van Keulen Muziek Boerenkapel Robbie Stroek Schmink Miet Vries Bernadette v Heugten Coupeuse Maria Hendriks Els Verkennis

Yentl Hendrikx Marieke Kuin Jordan Claes Annabel Jacobs Lobke van Hees Ilse Verheij Maud Knapen Noa Vranken Franka Smits Maud Mertens Begeleiding Carlie Stroeks Jessie Stroeks

Kapsters Margrit Janssen Ine Niessen Licht en geluid Ron van Heugten Jac Nijsen Rick Heuvelmans Alfred Hendrikx Decorwerkers Harrie Janssen Henk Barents

Kouptj ouch zoeë’n wieërter laesplênkske

www.goeddoelvoorogen.nl 65


INGEZONDEN BRIEVEN Omdat elk zich respecterend blad een lezersrubriek heeft, voldoen wij ook hieraan. Dus wederom een lijstje met ingezonden brieven. Gelukkig zijn we niet meer zo populair en hebben we er maar 6 gehad. We publiceren er maar 5 want een ging er over de boycot van Zwarte Piet. En daar zit niemand met carnaval op te wachten. Als het nu ging over een verbod op verklede mensen, zoals cowboys, piraten, boeren, dirndlen, sjeiks, raad van 11, haremmeisjes, holzhackerbüben, clowns of dansmarietjes, dan hadden we de brief gepubliceerd. Want ben nou eerlijk, deze groepen worden op deze wijze ontzettend gediscrimineerd. Lees onderstaande brieven en verbaas u over het niveau.

Beste redactie, Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik snap sommige verhalen in jullie Bukske niet. Ik ken geen Henk van Cis, of Harrieke van Ooten, of Sjef, of oud Pastor uit Echt. Zal aan mij liggen, maar kunnen jullie niet eens een smoelenboek of zoiets maken. Kan ik die Tjeuke, die bange van de redactie ook eens zien, lijkt me wel leuk. Ik stel me zo voor dat het een lange smalle zwartharige man is met bruine ogen, die de hele tijd naar de grond staart. O ja, ik werk bij Noud, van hem hoeft geen foto in het smoelenboek, want dat smoelwerk zie ik elke dag. Groetjes, Paul (ik ken iemand die een goede prins zou zijn trouwens. Hij woont in de buurt!)

Oud prins Robbie I Sjonge jonge zoeëver veuruut heb ich nog neet gekieëke. Ich bin pas 33. Jao, ich weit daejjae tieëgewoeërdig vreug motj inschrieëve, mèr es det neet wat te vreug?. Ich zal us met di-j manne van Moeërepetazie kalle. Misschien kunne vae dan later as groep gaon en ellike waek unne middag optreje. Kan dan lekker haart, det waal.

Beste Paul, Zo’n smoelenboek lijkt ons nog niet eens zo’n gek idee, maar we zijn bang dat er dan niemand meer naar de Brökwagteractiviteiten komt. Ze lijken namelijk allemaal veel op Noud. Ook groetjes, De redactie, waarvan best wel een mooie foto te maken is

Op maat gesneden! Lasersnijden Lasersnijden Knippen Knippen Zetten Zetten Walsen Walsen Mig/Mag-Tiglassen Mig/Mag-Tiglassen Haveneind 4 • Weert • www.wullems.nl T: (0495) 45 03 70 • E: info@wullems.nl

66


Geachte redactie Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar ik moet het toch effe kwijt: ik miste op veel avonden Raad van 11 Leden, stond die Robbert daar met een raad van 7. Zijn er geen reserves of zo. Ik wil me best opgeven. Kunnen ze me bellen als ze te kort hebben. Kom ik, ga ik mee het podium op, alaaf ik en drink uit volle borst mee. Waar kan ik me opgeven?

Geachte redactie Gaarne nodigen wij u uit om te kijken of we op redactioneel vlak kunnen samenwerken. Ook de Verkusköp en de Schaopkes zullen deelnemen hieraan. Doel is om het literaire gedeelte van de carnaval in de buitengebieden op hoger niveau te krikken. Jullie worden verwacht op *** te ****. (laten we geheim, anders gaat iedereen daar langs fietsen). Met collegiale groet, Hofschrijvers van het hoogste niveau van de Rogstaekers

Joris Beste Joris, Afgelopen jaar heeft de griep veel kapot gemaakt. Ook de Raad van 11 leden ontkwamen hier niet aan. Ofschoon ze dagelijks veel alcohol innemen tegen de bacillen en virussen, gingen ze toch regelmatig tegen de vlakte. Opgeven voor Raad van 11 kan niet. Het heeft een strikte benoemingsprocedure, met vertrouwensmannen, geheimhouding enz. Daarnaast moet je aan een speciaal profiel voldoen. Om een tipje van de sluier op te lichten: de buikomvang moet neigen naar 5 maanden zwanger. Maar geen nood, misschien val je tijdens de carnavalsdagen wel op bij de benoemingscommissie. Zij staan altijd in de buurt van het buffet, doen ze buikspieroefeningen. Succes, De six-pack redactie

Zeg stelletje Hofschrijvers, Op hoger niveau krikken, hoger niveau??? Nee dat gezetje van de stad dat is pas niveau. En moeten wij dat gaan evenaren, nee hoor dat gaat nooit lukken, of we moeten Tjeuke alles laten schrijven (hij mag nu alleen wat nieuws verzamelen). Laat ons maar lekker aan deze kant van de brug. Daar komen wij het beste tot ons recht en is ons niveau hoog zat. Getekend, De aangebrande redactie (maar dat is niet te merken toch?)

“Laesj ut goot en zörregtj daejae ut goot bewaartj, es ut noow neet dan es ut later wat wèrt.”

uwe website: Bezoek onze nie rs.nl www.brokwagte

67


Zo stelletje pummels, Ja, ik ben het weer, Bep Bonk. Mij een beetje koeioneren. Jullie zijn mij zat hè? Nou ik zal jullie eens wat anders zeggen stelletje vrouwonvriendelijke machovijftigplussers: jullie kunnen hem opblazen. Tijdens de optocht zal ik de gelegenheid nemen om actie tegen jullie te voeren. Ik heb dan groot publiek en ik weet zeker dat ik veel volgers zal hebben en dan na afloop in het Don Boscohuis, bij de prijsuitreiking ja, dan maken jullie hem mee. Kom dan maar eens op het podium als je durft. En ik twitter ook met tweets, dus let maar op!!

Onderstaande brief was in het Frans en hebben we door WIJO laten vertalen.

Bon jour redaction Weten jullie de adres van Maître Mart? Ik wil wel eens met hem van gedachten wisselen over allerlei recepten. Zelf ben ik al jaren een niet onverdienstelijk kok en heb al diverse sterren en internationale prijzen behaald, maar ik ben onder de indruk van de eenvoud, boersheid en het ruwe ongegeneerde van zijn recepten en niet in het minst van het drankgebruik. Met culinaire groet, Pierre Gagnaire (Paris, France)

Bep Bonk, van het feministisch thuisfront

Ook bon de jour Pierre, Helaas mogen wij geen adressen doorgeven, maar als u op Boshoven bent, volg dan het spoor. Op enig moment komt u dan bij een microbiologisch tuintje met tuinhuis zo groot als een feestzaal. Daar hangt die maître nogal veel uit. Kijk wel uit voor de waakhond…

Hoi Beppie, Welk nummer heb je in de optocht? De redactie, die al vroeg langs de route staat

Bonne chance, De redactie die het liever op Jaco houdt

Meubelagenturen

www.casadomani.nl

• Nagelstyling • Permanente make- up

Koelebeemdweg 20 6002 SK Weert T 06 224 591 47 E info@instantbeauty.nl www.instantbeauty.nl

68


PRINS HENK I VAN VERVERSHOF 2035 Nee, Henk Sijben had echt niet gedacht dat hij voor een interview in aanmerking zou komen. Sinds 1996 is hij actief in de Bonte Avond (en nog veel meer), veel artiesten hebben “hun artikeltje” in het Bukske gehad maar Henk was er niet mee bezig geweest. (Of heeft hij elk jaar vanaf september zitten wachten op ons belletje??)

Zanik en verhalen in ieder geval meer dan genoeg. De 58-jarige Henk is namelijk een actief baasje. Hij verdeelt deze activiteiten netjes over Laar (schutterij St. Sebastianus) en Boshoven (Brökwagters). Dit deed hij vroeger al toen hij op Laar woonde en op Boshoven als hulpmelkboer kwam helpen. Menig vrouwelijk schoon zal zich dit nog weten te herinneren! Henk in ieder geval wel. Bij St. Sebastianus is hij bijna 50 jaar lid, waar hij voorzitter was, begeleider bij de jeugd, is tamboer maître, doet mee met het werven van donateurs en nog veel meer (nooit geweten dat er zoveel taken binnen een schutterij zijn! red.). Lang is hij ook op Laar gericht geweest, ofschoon hij al vanaf 1984 op Boshoven woont. “Toen de Brökwagters 3 x 11 jaar bestonden, ging ik de cd kopen bij Cis. En Cis vroeg me of ik interesse had om mee te spelen in de Bonte Avond en enkele weken later stond ik op het podium” (noot: in die jaren waren mannelijke artiesten schaars, vandaar dat Cis met haar charmes in de strijd werd gesommeerd om artiesten te werven). En wat klein begon duurt nu altijd nog volle bak voort. Inmiddels is Henk “mentor” van de jongere garde en aan afscheid nemen denkt hij nog niet. Wel heeft hij enkele jaren terug afscheid genomen als jeugdbegeleider. Hier rolde hij in 1998 toevallig in omdat toenmalig leider Lei Kwaspen adjudant van de “grote” prins was. Henk vertegenwoordigde dat jaar de Brökwagters met de jeugd en zou dat 12 jaren met veel plezier blijven doen. “Elk jaar heb je een nieuwe prins/prinses met nieuwe jeugdraadleden

69


met hun ouders. Voor hen is alles nieuw en heeft het een spontaan karakter. Ouders die in het begin zeggen dat het toch wel een erg vol programma is, geven op het laatst aan het jammer te vinden dat het bijna voorbij is. Een geweldige beleving”, aldus Henk. Henk had het allemaal onder controle, “dat was ook geen probleem” aldus Henk. “Iedereen was altijd enthousiast en een klein gebaartje was al voldoende om de club aan de gang te krijgen.” In januari is Henk weer present bij de Bonte Avonden, nu wordt er nog gerepeteerd op de donderdagavond (als tamboer is hij eerst bezig op Laar en het tweede

gedeelte van de avond op Boshoven, want op beide plaatsen moet hij repeteren). “We hebben als groep veel plezier en dat is ook de kracht, dan kun je er ook samen een goede avond van maken”, vindt Henk. Ook meldt hij dat er door de jaren heen een flinke ontwikkeling is geweest. Dit is mede te danken aan oud regisseur Jean Pierre Drieskens die de artiesten veel technische hoogstandjes en acteermogelijkheden leerde. “Daarnaast hebben we er als groep altijd op gelet dat er veel humor in zou zitten, want daar komen de mensen voor.” En over humor weet Henk mee te praten. Telkens weer probeert hij

Nieuwesteeg Montage & Electro Rolluiken, zonwering, horsystemen, Montage werken, electro installatie.

Adverteren ?

Montage, reparatie & onderhoud.

bezoek onze website !

Bas Nieuwesteeg

06-38917194

info@nieuwesteegmontage.com www.nieuwesteegmontage.com

www.brokwagters.nl

70


toch wel de trotse opa van Lieve is). Henk wil het ook altijd goed doen: “Als je opkomt, dan moet je er staan, goede concentratie is van belang, daarin kun je elkaar helpen, bereid je goed voor, niet te relaxt!” Met wie hij moet spelen of welke rol maakt hem niet veel uit. Bepaalde rollen (koning, oermens, samen met Cis aan een bot kluiven, of dansleraar in een te strakke legging (veel herkenning vanuit de zaal uit de melkboerentijd) zijn hem goed bijgebleven en wat hem erg veel plezier oplevert zijn de filmpjes: ”Dan zijn we met de hele club op pad en dan is er zoveel plezier, geweldig!” Ja, als je het alleen moet hebben van de Bonte Avonden, is het maar een kort geheel. Nee, de hele voorbereiding en alles wat er bij komt, daar gaat het om. Henk schrijft ook wat, niet veel, af en toe een beetje zang/dans zoals het dansje van het Nieuw Zeelandse rugbyteam, of dat van de holbewoners of wat humor (Internet is daar handig bij), waarbij dubbelzinnigheden af en toe wel mogen “Dat is een hedendaags verschijnsel, dus waarom niet?”, aldus Henk. Of Henk het niet jammer vindt dat hij nooit prins is geweest? “Nee hoor, dat word ik later in Ververshof. Lijkt me geweldig om daar door zo’n stevige knappe verpleegster als prins in een rolstoel door de zaal heen geduwd te worden en dan ik zogenaamd per ongeluk………. (censuur, red.).”

de vrolijke noot erin te brengen en dit straalt hij op het podium ook uit. “In feite ben ik op het podium een verlengstuk van mezelf, dus echt moeilijk is het acteren niet.” Ja, en die humor………….ga maar een gesprek aan met Henk en er wordt op tijd gelachen. En ook zo nodig de “schuine kant”. Hierbij heeft hij bij de Bonte Avonden in Robert Nijssen een kompaan. Samen kunnen ze er wat van. Hoe krijgt Henk, die overdag de kost verdient bij Pro Rail in Utrecht, al dit werk voor elkaar? “Ja daar sta ik zelf ook weleens van te kijken. Allereerst heb ik een geweldige vrouw, Riny, die volledig achter me staat en me de ruimte biedt. Daarnaast gebruik ik al mijn tijd optimaal. Beide dochters zijn volwassen, dat geeft natuurlijk ruimte. Het uur treinen naar werkplek Utrecht is bijvoorbeeld een uur tekst leren. Daarnaast plan ik goed en dan lukt het we.”, Wel merkt Henk dat de jaren gaan tellen (en dat komt niet alleen doordat hij sinds een klein jaar

Jeroen van Wiel van Väös Ich bring oos pap en mam waal!

St. Apolloniastraat 2B, 6002 BE Weert tel. 0495-450833 www.xxl-security.nl

71


IN MEMORIAM Harrie Vaessen

“’t Zwaor Wêrk” Dit jaar hebben we wederom afscheid moeten nemen van een bijzonder lid van v.v. De Brökwagters. Op 23 augustus 2013 is Harrie Vaessen, beter bekend als ‘’t Zwaor Wêrk’, overleden. Harrie is 74 jaar geworden. Harrie trad in 1965 toe tot de Raad van Elf, waarvan hij van 1965 tot 1994, dus 30 jaar, lid was. Ook daarna bleef Harrie, binnen de Aod Preense Club – overigens zonder ooit prins te zijn geweest -, sterk verbonden met De Brökwagters en met de gehele Boshovense gemeenschap. Harrie was, als Raad van Elf lid, bij alle activiteiten aanwezig en was altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. Hij bemoeide zich vooral met het uitvoerend werk, waaronder de donateursactie. Zodoende heeft Harrie grote verdiensten gehad voor onze vereniging, waarvoor hij meerdere malen is onderscheiden. In 1994 is Harrie onderscheiden in de orde van de Ophaalbrök, in 1998 in de orde van de Spoorbrök en in 2009 in de orde van de Höfbrök. Wij zullen Harrie als persoon gaan missen. Mede vanwege zijn betekenis en inzet voor onze vereniging zullen wij hem nooit vergeten!

De Brökwagters van Bosseve

INTERIEURBOUW TIMMERWERKEN TRAPPEN

Veldbloemstraat 46 Weert (06) 23 85 28 78

w w w. g r o s f e l d - i n t e r i e u r b o u w. n l 72


euwe i n e z n o k e Bezo website: ers.nl agt www.brokw

www.buco-wooncentrum.nl

HOOGVELDSTRAAT 16, WEERT

73


Maitre mart’s receptenrubriek voor de fijne keuken Beste Brökwagters en Brökwagterinnekes. Wat heb ik toch veel reacties gehad op mijn recept van vorig jaar. Geweldig, geweldig! Heerlijk toch om voor zovelen een vriend in huis te zijn. Meneer pastoor kwam naar me toe en zei: “waarde zoon maître Mart, zoals jij die boerenkool maakt…. Om te smullen mijn zoon, om te smullen, vooral die afdronk was delicieus”. Ik kreeg echter ook één vervelende reactie en wel van handige Henk: “Hey Martje bedanktj vör det resept. Ich heb de hieële vastelaovuntj op ‘t huuske kunne zitte, ich kin neet tieëege vörs geraspdje noeetmuskaot, gae zeetj bedanktj….”. Nou mensen, dan had die Henk met zijn gevoelige maag er maar geen nootmuskaat in moeten doen. Maar goed beste kooklustigen (behalve die Henk dan). Ik heb weer een nieuw recept. Komt van mijn Ierse vriend, Cor McLoej. Hij kwam laatst langs om me te helpen bij het plaatsen van een tuinbungalow, met dansvloer, lift en barbecue met wifi, bij mijn tuin aan ‘t spoor. Ik kweek namelijk alle groenten zelf, microbiologisch op grootmoederswijze. Op deze manier weet ik namelijk wat erin zit en eet ik geen fosfaatje of insecticietje teveel.

IN BIER GESTOOFDE RUNDERSCHOTEL MET COLCANNON (IERSE STAMPPOT MET KOOL) Wat hebben we nodig voor de stoofschotel? • 3 pond runderstoofvlees van Medina (kun je ook via Tjeu de post bestellen), vet eraf in blokjes van 1 cm gesneden, niet kleiner anders krijg je prak • 1 eetlepel plantaardige olie • 2 eetlepels witte bloem • 150 gr grof gehakte ui, iets grover dan 2 stukken

Vae wins e eedere in unne hieële feine vastelaovuntj! 74


• 125 gr grof gehakte wortel • 1 grote fles donker bier en zes flesjes Brandup (lekker koud zetten) • 2 laurierblaadjes, microbiologisch. (bij mij te verkrijgen à 4 euro per stuk) • 1 theelepel gedroogde tijm (bij mij doch slechts 2 euro per lepel, lepel zelf meebrengen) • 1 theelepel zout • 1/2 theelepel gemalen zwarte peper, ook van Medina • 2 geperste teentjes knoflook, heb ik nog een paar, bijna uitverkocht • 2 eetlepels worcestersaus. Niet van de Jumbo, maar geïmporteerde uit Worcester En voor de colcannon • 3 plakjes spek • 1 kg aardappelen, geschild en in stukjes gesneden (bij mij 5kg à 7, 50) • 175 gr witte kool in dunne plakjes gesneden (deze week reclame 89 ct. per 100gr) • 4 eetlepels melk, handpalmwarm (handpalm goed wassen) • 2 eetlepels boter • 1/2 theelepel zout • 1/4 theelepel gemalen zwarte peper • 2 eetlepels gehakte verse peterselie (heb ik nog in de vriezer, 1 euro per bossie)

bestrooi die tispel met bloem, en roer zachtjes totdat het vlees bedekt is met de bloem. Roer de ui, wortelen, donker bier, laurierblaadjes, tijm, 1 theelepel zout, 1/2 theelepel peper, knoflook en worcestersaus erdoor. Breng het mengsel aan de kook, en doe er een deksel op. Dit is effe doorpakken, dus neem je de tijd voor een paar Brandjes. Zet de pan in de voorverwarmde oven en bak gedurende 45 minuten, haal de deksel eraf, roer door de stoofschotel, en kook verder tot het vlees zeer mals is en de vloeistof is verminderd met de helft, gedurende nog eens ongeveer 45 minuten. Zet de wekker, want het luistert hartstikke nauw. Bak het spek in een grote, diepe koekenpan op middelhoog vuur, af en toe draaien, totdat het gelijkmatig gaar is, gedurende ongeveer 10 minuten. Snijd het spek en zet apart. Je kunt een stukje spek bij het Brandje proeven, is heerlijk. Ik weet zeker dat Meneer Pastoor dat ook vindt. Ongeveer 30 minuten voordat de stoofschotel klaar is, maak je de colcannon: Doe de aardappelen in een grote pan met zout water. Breng aan de kook, tot medium-laag, in ongeveer 20 minuten. Giet ze af laat droogstomen gedurende een minuut of twee. Hier krijg je me een partij dorst van…blussen met Brand.

Hoe maak je het klaar? De oven voorverwarmen op 170°C /gasoven stand 3, houtkachel: stevige briket erin. Ondertussen knup je een lekker Brandje.

Doe de kool in een magnetron-bestendige kom en voeg 1 of 2 eetlepels water toe. Dek af en kook in de magnetron op de hoogste stand gedurende ongeveer 2 1/2 minuut, haal het deksel eraf (kijk uit voor de stoom, of anders laat je het je vrouw doen) en roer de kool door. Dek af en kook in de magnetron nog eens ongeveer

Verhit de olie in een grote braadpan op middelhoog vuur tot deze zeer heet is (effe je vrouw met de vingertoppen laten voelen, mag ook met de elleboog erin), en braad het vlees aan, blijf roeren tot de blokjes aan alle kanten bruin zijn,

75


2 1/2 minuut, totdat de kool zacht is. Schudt de kool af, anders heb je waterzooi, zal die Henk de volgende keer wel over klagen.. Pureer de hele hap met melk, boter, 1/2 theelepel zout en 1/4 theelepel peper erbij. Spek en de hele mikmak ook erin. Om op te dienen, leg je een bolletje colcannon op elk bord, maak hierin een holte, en vul die met de stoofschotel of andersom. Stik, ik ben het bruin bier vergeten Smakelijk Brökwagters en Brökwagterinnekes, deze maaltijd geeft een goede bodem om veel op te kunnen drinken met di-j daag. Alaaf.

Wim de fysiotheradinges van de Vrakkerstraat Wie, ik? Hoezo ik? Ik snapt het effe niet joh. Oooh, of ik latert naar het Wosjoco gaat? Tuurlijk joh. Ik gaat daar nog een eige praktijkie opzette. De medemens nog wat soepeltjes houje joh. Want ik bent dan tocht daar. En dat kent bes sonder verwijskaart joh. Ik komt langs en gaat aan de slag. Bes wel hoor. En misschien doet ik ook wel groepsbeweging voor kleine groepies. Lijk me leuk joh. Ik siet het al helemaal voor me. Ik denkt dat ik over een jaartje of tien twaalf me daar aanmel. Ik hoeft niet zo’n grote kamer joh. Als er maar een koelkassie op kan voor een pilsie. Eten gaat ik zo overal bij iedereen doen, of ik la me er wat brengen joh. Er sijn sat goeie kokers daar tegen die tijd in het Wosjoco hoor. O ja joh, ik houdt vooral van chinees, schrijft dat maar op.

Maître Mart ** (I love Ties) Zie ook de Michelin-gids

LifeStyle health & prevention Wieërt

Sport-fysiotherapie - FysioFitness Houtstraat 12 - Tel: 543710 - www.lshp-weert.nl

Uw partner voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud uw E-installaties. Uw partner voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud van uwvan E-installaties. **Specialist in de Agro-industriële installatietechniek** **Specialist in de Agro-industriële installatietechniek** Keur E-installaties **VTE-installaties ** ** **VT Keur

*24 uur service* *24 uur service*

Erkend Installateur Erkend Installateur

Verhuur generatoren Verhuur generatoren

Vae winse uch unne Vastelaovuntj!! Vae winse uch unne goojegooje Vastelaovuntj!! 76


GEHUUËRDJ… Wîntjerbendj Frans Ogier heef ’t gaat inne mêrrentj gevoonge. Veurtaan kujje beej hem ouch terecht vör wîntjerbendj. Nein, neet vör de waage, mer vör de fiets…

Loomp Oppe openingsaovendj zeet Sinterklaos, dae dao te gast woor: “Vreuger woordje loomp, noow zeejje dislekties…!” Aojerwets De Brökwagters haajje lest un flînke diskussie over de vraog of vrouwe noow waal of neet in ’t bestuur moôge. Ut besloêt woor: Vae laote ’t zoeë-asj noow es. Dus vrouwe waal in kemissies, mer (nog) neet in ’t bestuur. Wi-j aojerwets kujje zeen…?

Gedoôge Det vae al zoeë lang beejeîn zeen as redaksiekemissie heef volges Jeroen te maâke met un good gedoôgbeleid… Relaâsieprebleeme? Henk en Cis gaon nogalles over de tóng op Bosseve. Es ut neet eure waage dae veûr oppe straot inne prak weurtj gereêje, dan es ’t waal wat ângers. Onlangs deej ut gerucht de rónde dette relaâsie van Cis en Henk wânkeldj. Ze zooje neet mieër beejeîn slaope… Vae hebbe Henk op de man aaf gevraogdj wi-j det zitj. Henk zeet: “Neteurlik slaop ich neet altiêd met Cis, mer weîte ze noow nog neet det ich in ploge wêrk…?”

(neet te) Stoppe? Bestuurslid Frans J. heef gezagdj dette wiltj stoppe um mieër tiêd vör Angèle te hebbe. Un ânger bestuurslid, dae neet moog waere geneumdj, kwoom d’r achter waat de échte motieve van Frans zeen… Kiektj mer ens nao de fôtô di-j-te heef gemaaktj.

Pinne moog Lest kwoom Tjeu vanne redaksie menieër Pestoeër tege beej de bakker. Dao woort ’t idee geoppertj um de minse te laote pinne inne kerk. Pestoeër rêjageêrdje entoesjast: “Dan krieëg ich meschien ens ânger bedraâge binnen dan 50 eurosênt…!” Groeëte Moel Jacques, vanne redaksie, drejt op zien wêrk aanne knoppe. Dao heef hae, volges eîge zégke, óúch un groeëte moel…!

Nao deej daag staon vae weer klaor vör eure hoof en anger karweie!

Til • 06 - 10 49 25 49

77


De Brökwagters presenteren Evi

e s l I

o g y nd

I

an

na

e

Jo

Joost

nt vanne kâ ze eë di n aa ftj ae tg uu j nd ve “Waat dejje met vastelao r uch trök” vö r ee w er oj ha ok bo as e va ne brök, verdeê Wilhelminasingel 163, 6001 GS Weert Tel. (0495)-52 05 25, www.gielislenaers.nl Frank L.J. Lenaers AA : 06-38 38 15 77 Mr. Tom J.P. Gielis Fb : 06-44 43 01 46 78

i Jul


n de Jeugdraad van Elf - 2014 Iri s

p a a

Jenn

J

ifer

Iv

o

ia

l a c s Pa Dakdekkersbedrijf

Willems

NÉT IETS MEER AANDACHT

D

voor nieuwbouw + renovatie + zink- en koperwerk

W

Vrakkerstraat 68 6002 AX Weert Tel.: 0495-546079 Fax: 0495-546079 Mobiel: 06 22945047

administratie & belastingadvies

WEERT

HORN

EMMASINGEL 8

SCHOUTLAAN 18

RAADHUISPLEIN 4

T 0495 - 45 66 66

T 0495 - 45 64 10

T 0475 - 58 17 20

WEERT

Peter van Deuren Schansmeesterlaan 16 6002 EJ Weert T: 06 - 83 24 58 24 E: peter@vandeurenab.nl I: www.vandeurenab.nl

WWW.ZUIDERHUIS.NL

79


Welkom in 't Brökwagterspeliês

Boshoverweg 60 6002 AP Weert Telefoon: 0495-533460 Mobiel: 06-10665596 www.donboscoweert.nl info@zaaldonbosco.nl

Brokwagtersbukske 2014  

Het Bukske van vv de Brökwagters Bosseve.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you