Page 1

clubblad

O

o van de sportvereniging

CO ÂŤHUB

DALEN"

O


|

J* KALKDIJK

=

f CBCTRA kruidenier

S

|

=

2fe Bente Telt

286

5

Voor bruiloften, vergaderingen en familie-diner's

gemoderniseerde

HET ADRES voor Uw LE7EH5MIDDELEU en DIEPVRIES YLEES , GROENTE

9

r

HOTEL-- DE BOER

ena.

gezondheidsschoentjes maken en houden de kindervoet gejonde Z I E N G S schoenhandel COEVORDEN

Voor a l tra - aardappelen - groente en fruit - levensmiddelen - diepvriesprodiörten naar; ASSEÏÏ'S Z.B. De Brinken 2. Door rechtstreekse inkoop aan de grootste veilingen in geheel Nederland a l t i j d zeer scherpe prijzen! * Speciaal adres voor fruitmanden.

ZAAL

1

tels 05941-204

'J, II

7

Bloemen brengen sfeer en gezelligheid in huis* "Voor een GOEDE s o r t e r i n g naars Bloemenhuis HENK

van

D O R S T E N

markt COEVORDEN

Voor a l uw * gaskachels en * fornuizen * huishoudelijke artikelen * rijwielen * bromfietsen * landbouwserktuigen en * gereedschappen naar: R. U3UKBCS Mechanisatie- en loodgietersbedrijf W a c h t u m.


CLUBBLAD "OHo SPORT(W )OORI)'! van de sportvereniging Dalen. 2o jaargang - nr. 2 Redactie-adres: Bente 2, Dalen. Verzoek; Tijdens de wedstrijd Dalsn-VXW werd scheidsrechter Matena (hij leidde ook VIOSO-Dalen) door een supporter van Dalen uitgescholden voor viezerik. Hij nam dit nogal boo;"; op en riep na afloop aanvoerder L an jouw bij zich. Hij vroeg of aanvoerder L an .jouw de ran, die gescholden had, kende. Lanjouw antwoordde echter ontkennend. Matena antwoordde daarop dat hii komende zondag vrij was en dan zelf de man wel zou opzoeken. Tevens zei hij; dat hii van plan was bij de politie een aanklacht in te dienen. Geacht publiek beheerst u. Ook al doet een scheidsrechter onze vereniging (zoals Matena bij VIOSO - Dalen) de das om, dan nog behoort u zich te gedragen. De naam van de club gaat verloren. Elke week staan op de bekende plaatsen de opstellingen aangeplakt. Hierbij vinden we echter nooit een elftal van de pupillen, Velen tonen echter wel belang voor de wedstrijden van de pupillen. Is het niet mogelijk dat ook het elftal van de pupillen op de bekende plaatsen aangeplakt wordt. Yan de voetb alvelden. De Amsterdamse scheidsrechter Hartsuiker haalde zich de woede van ZFC 6 op de hals door een aanval van RBC 6 doeltreffend af te ronden. Via een schoen van Hartsuiker verdween de bal in het doel. Eerst wees hij naar de middenstip,, maar bij nader inzien beduidde hij, dat de "treffer" niet geldig was omdat ĂŠĂŠn van de RBC spelers tegen de Zaandarnse doelman n los" sou hebben geroepen. De wedstrijd eindigde in 0 - 0Dalen - Kolder Boys (2-1). Op een zeer glad en moeilijk bespeelbaar veld moest Dalen I op 16 november 1969 aantreden tegen Holder Boys, een ploeg die evenals Dalen, goed meedraait in de kopgroep van de derde klasse C.KNVB. Direct na het beginsignaal van scheidsrechter Posterna uit


Valthermond ging Dalen in de aanval, maar Holder Boys beet van zich. af» Het was in de eerste helft dan ook een spel op het middenveld, hoewel er voor beide ploegen wel kansen kwamen om een 1-0 voorsprong te nemen. Vooral spits Dekker van Holder Boys was steeds een bedreiging voor de verdediging van Dalen» Zo ook toen een schot rakelings naast ging» Doch Dalen liet ook zien dat het wel voetballen kan. Ze kreeg zelfs een prachtige kans om te scoren, toen Ge-rt Lanjouw, doorgebroken, tegen de binnenkant van de paal schoot maar de bal stuitte uit het doel o Boer nam nog een prachtige vrije bal maar doelman Ifijboer was op zijn hoede. Hij was het dan ook die een zeker sluitstuk van de Boys vormde. Ook toonde hij zijn klasse toen Boer door een solo, waarin hij vier spelers passeerde, alleen voor de keeper verscheen, maar deze keerde de bal schitterend. Dit v/aren wel de wapenfeiten van de eerste helft, die dan- ook aanbrak met de stand 0--0, In de tweede helft werd linksbuiten Poth van Dalen vervangen door H. Ruinemans jr.. De tweede helft was een paar minuten oud toen Dalen door "wervelwind- Joosten een voorsprong nam. Deze goal werd goed voorbereid door H- Ruinemans jr., die G» Lanjouw de bal toespeelde. leze passeerde een mannetje en schoot toen prachtig door naar H.Joosten, die er als de kippen bij was om de 1 voor Dalen op het scorebord te laten aantekenen, De vreugde was groot bij Dalen maar Holder Boys hield het hoofd koel en drong Dalen in de verdediging. Eet werd zelfs 1 - 1 toen Dekker uit een corner prachtig inkopte. Het leek er zelfs veel op dat Dalen evenals in de wedstrijd tegen VKW naar een nederlaag gedreven zou worden. Maar het liep heel anders af want Dalen nam weer het heft in handen en nam ook weer de begeerde voorsprong door debutant A. Almelo die B„ Boer verving en die na een mannetje gepasseerd te hebben zeer zeker inschoot. Dalen zat op rozen en in de resterende speeltijd werd de 2 - 1 voorsprong goed verdedigd. Toen dan ook het eindsignaal van scheidsrechter Postema geklonken had, had Dalen de volle winst binnen in een niet al te beste wedstrijd • H, Ruinemans.jr. DALEIT b1

- RAPTIM b2 (4-0)

Op een glad veld, maar toch goed bespeelbaar trad Dalen voor de tweede maal het met 4-2 - 4 systeem in het veld Met dit systeem hebben ze verleden week koploper Oranje een 4 - 0 nederlaag naar huis gestuurd. Na de aftrap was het Raptim die in de aanval ging, maar

b1 . met hier wist


JGSAGHT

WAT «ST

V&0& UW SP08T-

GSVAi.

1$

Dancing

„WELG ELEG EN"

iS ggfT

Oosterhesselerbrag IESE3E sondag DANSEN

vanaf 2 UUT •s middags prima consumpties en ruime sortering in ^destilleerde DRANKJ TUINGEREEDSCHAPFEN

Zoekt U g e z e l l i g h e i d 9

Uit of

IJZERWAREN

thuis

SS

(Ï1H11DSGHAPP1N

ï

GRASMACHINES

Z

dan c a f é - r e s t a u r a n t slijterii

SS

j HUISHOUDELIJKE AHT 1ICSLEI NABER Smaerweg 3

tel«

ï

"HALFWEG" de Loo ­ tel. 05240­2862 U belt.» • e «wij bezorgen!

524

Candia tankstation»

GASYlïSfAEMÏÏÏS EN LOODGIETERSWERKEN

K1EIDLSE

Voor:

FLORETT

MANÜPACTÜREN ­

BABYGOED ­ BEDDEI ­ DEKENS

ee

WONINGINRICHTING en

siDortieve bromfiets FA„

3CE0LTEN

A ■>«

SFORTKLEDING naar .A A

A A

BALEN DALERVEEN

*t. *

3 ï

I

TEXTIELHÜIS i H. ASSEN noordwyk 18

tel: 245

P.S.» LET op onze v­Qcrdeelartikelen! 1 ! !


Voor SPORTKLEDING en SPORTARTIKELEN rolt de bal naan Kruisstraat 4 DALEM

Tuin- en landbouwsaden Bloeraaaden 1 Bloembollen * Bsstrydlngsartikelen * .Fa. W.A.VROLIHG * Bentheimerstraat 27 * Ccevorden Tel: 05240-2894

Bierensporthuis E__L_ZmIMI_G_A As 1 E K S 3 H 0 E I Juwelier - Horloger Priesestraat 51 - Tel, 2427 C0EV0RDEN Het adres voor? UURVERKEN-GOÏÏD en ZILVER Reparatien op eigen atelier

Na inspanning en ontspanning* Wij leverenïïalles op het i gebied vans 4- aquarium -f vogels + honden en katten Friesestraat 54 Coevorden - Tel* 0524-0-2266

uemn. ée tolk üwêr datikbêêthêié ALTiJD SOED GESORTEERD ! i

tornt M. G. SPiJKMAN TELEFOON 2814

COEVORDeN


de Daler defensie v/el raad mee, en het was ook al gauw Dalen die de aanval overnam. Na enkele mooie aanvallen was het J. Engberts die de "bal met een cross-pass aan E. Mulder afgaf, deze passeerde een mannetje en schoot vervolgens in, 1 - 0. Na, dit doelpunt was het weer Dalen die in de aanval ging en het duurde niet lang of er ontstond een verwarde situatie voor het Raptimse doel. Hier wist H, ïlymeier gebruik van te maken door met een prachtig; omhaal in te schieten, 2-0. Met deze stand ging de rust in. In deze eerste helft -was keeper T. Ydens slechts twee maal .aan de bal geweest. Na de rust had Dalen de aftrap en door een fout van de Raptim defensie kon H. Mulder in één keer door crossen naar het Raptimdoel. Hier passeerde hij de keeper en schoot in, 3-0. Niet lang daarna v/as het E. Meijering die een mooie pass voor het Raptimdoel lanceerde en het was weer H. Mulder die inschoot, A-Q. ïfa dit doelpunt bleef Dalen steeds in de aanval, maar zag geen kans om nog een doelpunt te maken. Wel kreeg Dalen nog een strai schop maar deze werd onbenut gelaten. Zo v/as de eindstand A-O. TT TVT

FORTUNA

-

M L E N II

(0-2).

Nadat v/e om half negen bij de school vertrokken waren kwamen v/e om ongeveer negen uur in de sporthal aan. For tuna was bij ons te gast en na enige tijd gev/acht te hebben konden v/e gaan inspelen. Wij wormen de toss en kozen de opslag. We wisten direct al een kleine voorsprong op For tuna te nemen, doch For tun;: wist haar achterstand goed v/eg te werken. Bij de stand 10-11 vroeg onze coach F. Overoeek een time-out aan. Wij kwamen goed terug en won nen deze set met 15-12. Er moet gezegd worden dat Fortuna een zeer sterke tegenpartij was, alhoewel er aan beide kanten zeer weinig gesmasht werd. In de tweede set kwam Dalen sterk naar voren, door enige goede smashes van Chris Nijmeijer, doch bij de stand 11-6 kwam Fortuna weer opzetten en er ontstond nog een tamelijk f el spel. Toch triomfeerde Dalen met 15-10. Het twee winstpunten in onze zak trokken we vrolijk huiswaarts. Annet Remmelts.


Volleybal voor millioenen aensen. Wanneer men eens op een dinsdagavond naar Emmer, trekt en daar aan de Valtherzandweg in de sporthal een kijkje neemt, dan ziet men daar vele ploegen fanatiek strijden. Op een veld van 20 bij 10 meter wordt er een bal over het net gespeeld, het is het volleyballen, de snelst in opkomst zijnde sport in Nederland. Men ziet er twee ploegen van elk zes spelers of speelsters strij­ den en bovendien twee scheidsrechters en de tellers bij het grote scorebord o Het publiek leeft intens mee met de spelers en men hoort kreten, een, twee, drie en' daar gaat de bal met een enorme klap over het net, soms wel mot een vaart van 100 km. per uur. Aan de andere kant wordt die bal opgevangen en hier klinkt de yel v/eer, één, twee, drie maar nu komt de bal niet over het net, want twee spelers van de tegenpartij lopen naar het net en blokken de bal, in plaats van dat deze bal aan de andere kant bij de tegenstanders op de grond valt, komt hij nu bij de eigen partij op de grond, weer enorm gejuich. Ja dit is het volleyballen, afwisselend en vol spanning en sensatie. Na enkele uren van steeds weer wisselen van het veld klinkt het fluitje van de scheidsrechter, twee teams lopen op elkaar toe, feliciteren elkaar en gaan vermoeid naar de kleedlokalen. Deze sport heeft in minder dan drie kwart eeuw de wereld veroverd. Volleybal wordt wekelijks 'ih'grote ■ sporthallen maar ook in kleine zaaltjes (o.a. in Dalen) door duizenden mensen beoefend. In meer dan veertig landen is volleybal de hoofdsoort. Onge­ veer 130 landen zijn aangesloten bij de F.I.V.B. . Federation International de Volley Bal. De NEVÜT30, de Nederlandse Volley­ bal Bond Is hier bij aangesloten en is een van de medeoprich­ ters van de F.I.V.B.. Toen de HEV0B0 in 1947 werd opgericht telde men enkele honderden leden, in 1957 waren het 21000 en in 1968 naderde men de 45000. Haar buiten deze aangesloten volleyballers zijn er nog enke­ le duizenden actieve volleyballers dis geregeld deze sport 'beoefenen, denk maar aan de bedrijfscompetities, volleybal als vrije­tijdsbesteding o.a. ook door de ouderen in Dalen, ver­ der op de scholen voor het voortgezet onderwijs, waar volley­ bal een vaste plaats in het rooster van de lichamelijke oefe­ ning gekregen heeft. En de belangstelling voor het volleybal is nog stijgende, er wordt veel propaganda'gemaakt door de ÏÏEV0B0 en ook de T.V. en radio besteden veel aandacht hier­ aan. Eet is daarom jammer, vooral door de stijgende belangstel­ ling dat er in ons land zo weinig geschikte ruimten zijn voor ait spel, hierdoor wordt de ontwikkeling enigszins geremd.


Ondanks dat er zomers veel tournooien in de buitenlucht plaats vinden blijft het een zuivere zaalsport, Een sport ook die betre: keiijk weinig onkosten met zich meebrengt, een shirtje, een broe' je en een paar schoenen is alles v/at men nodig heeft, de vererii ging zorgt voor een net en een bal» Waarom heeft het volleybalspel zich zo snel over de wereld kunnen verspreiden? Hierop zou ik een volgende keer terug willen komen. _, ., i! . Overboek» 'Wist ü dat —? .....-„., .volgens het scorebord de eindstand bij de wedstrijd Dalen-vlCW 1-1 was 5 ..........dat de VXV supporters dit niet mooi vonden; • ...D..«..dat van Hanegum strafnummer 401 heeft5 dat een spelers van Dalen I graag corners weggeeft; met het gevolg dat hieruit een doelpunt ontstaat? . . . » c « . ... cdat Max Merkel het volgend seizoen opvolger wordt; ven Tsik Cajkovski (Hanover '96)5 .....»,.. .dat ondanks de slechte weersomstandigheden bij DalenVKW tor;b nog 10 30 programma's verkocht zijn; ..........dat de Joegoslaaf p. Gardasavic (PEG) een boete van ƒ 100,= werd opgelegd'wegens wangedrag door demonstratief voor de scheidsrechter te applaudisseren na afloop van de wedstrijd PJi 0

-

rljiilih-bi- V iii.61' 5

,.n.. f ...dat Neric Roceo na afloop van de cupwedstrijd A-S.Mila-? Peijenocrd s tamme ld e hap~p-p-p-el; .......... dat van Stippend dacht; A.C.Roma heeft toch eigenlijk wel een doelpunt verdiend, en daarom met de hand de bal wegstcmp c ....... a .dat KSV.Duisburg Dieter Koulmann van zijn contract aal ontheffen; ....... . o , .dat Pritz Langner en München I860 elkaar vaarwel hebben gezegd-; ......... .dat MY"y de pool Szefer, dit nu nog in Amerika is, één dezer dagen gaat testen; .<,....-.* .dat A.3. '67 weer contact heeft met de Roemeen varga; ...........dat de 26 jarige amateur Athur Jones uit Bristol voor

sijn leven g e s c h o r s t i s 5

......... .dat de g.anzemarkt net een klein kampioensfeest je

wac;

Ivf.A.E. - 3 — Dalen 4» 16 november 1969 Na eerst heel Dalen afgereisd te hebben om 11 spelers 'bij elkaar te krijgen, trok Dalen 4 naar Nw-Amsterdam om daar de strijd aan te binden tegen W.A.B. 3» Na eerst wat heen en weer getrap, ging Dalen 4 3-1 snel in de aanval, wat na 10 minuten spelen


r .­sulteerde in een 1­0 voorsprong, door een mooie omhaal van idvoor V. Busker. ■ven later verliet vrouwe Fortuna ons en moesten we met 10 en verder spelen omdat rechtsbuiten G .J. Albring uitviel ;gens een enkelblessure. . ierna­nam H.A.B, het heft in handen en het werd dan ook al ■;?,u¥ gelijk door een afstandsschot, waar onze goed keepende .­oelman Arends niets aan kon doen. inkele minuten later maakte dezelfde speler van II.A.B. er '.'­1 van, na eerst de bal, zeer duidelijk, met de hand meege­ komen te hebben, wat de zeer zwak leidende scheidsrechter, volgens zijn zeggen niet had gezien. ''Ta de rust hadden wij de sterke wind in de rug, wat wei een voordeel was, maar niet direkt in doelpunten werd omgezet. ' Een door een achterhoedespeler goed genomen vrije schop, werd ook geen goal maar sprong van do let het veld weer in. een half uur na de rust was het raak, toen E. Welting een keurig doelpunt maakte uit een goede voorzet van Lammers maar dit doelpunt werd ten onrechte afgekeurd, wegens buitenspel. Tegen het einde van de wedstrijd maakte A. Ruinemans nog een doelpunt maar deze werd terecht wegens buitenspel afgekeurd. Al met al een goed spelend Balen 4 wat door een zwak leiden­ de scheidsrechter en ae hele wedstrijd met 10 man te hebben gespeeld, op ongelukkige wijze met 2­1 verloor. J. Vagt 'rRAIEIEGSSCËËr'IA ingaande 2'j nov. '69 voor de volgende groepen» Dinsdagavond 1

Donderdagavond;

18.J0 ­ 19.45 19o45 ­ 21.15

uur

18.30 ­ 19»45

"

19.45 ­ 21.15

"

"

.B junioren senioren selectie met geselecteerde A junioren A junioren en niet geselecteerde senioren Senioren selectie met geselecteerde A junioren .

Selectie Senioren; G eselecteerde i­I. Ruinemans H. Ruinemans E. Sibon. A­ junioren F. Veldhuis C­. Kroezen . P. Winters T. G ossen E . Schutten M. Joosten E. Westerhof M. Ruinemans jr. J. Kersies B. Boer A. Almelo» Eans Reinders A.B. e o th C­. L an j o uw J. Lanjouw W.E.C. Foth W.v. Tarol E. Reinders

1 I


Een merkwaardig opschrift zult u wel denken voor een clubblad-. Insiders op voetbalgebied -zullen wel hun wijze hoofd schudden en denken, daar heb je weer zo'n voetbalprofeet over spelsystemen. Neen, insiders, ik wil het niet hebben over de harde lijn, dietrainer Michels van Ajax is gaan volgen na de nederlaag in de Europacup finale tegen A.C.Milaan,, maar over de harde, lijn die minister Beernink van Binnenlandse Zaken wil gaan volgen. En dal dit toch met de sport te maken kan hebben, zult u uit het vervolg van mijn relaas kunnen lezen. Minister Beernink is n.l. van plan om vrijwel alle gemeenten met minder dan 5000 inwoners op te heffen- Zoals u weet behoort ook Dalen bij die gemeenten, die minder dan 5000 inwoners hebben. Bit opheffen gaat niet zo ineens; er zal eerst een studie gemaakt worden welke kleine gemeenten voldoende leefbaarheid hebben om zelfstandig te blijven. Die leefbaa.rb.eid van Dalen zal naar mijn mening niet zo gemakkelijk zijn aan te tonen. Want hoewel Daler, is aangewezen als woongemeente, heeft het als puntje bij paaltjekomt maar weinig te bieden. Dalen heeft goede woningen, ook mooie bouwterreinen, maar daaromheen dient een woongemeente mee::: te bieden hebben. Wil een gemeente forensen aantrekken, dan zal de gemeente aan deze mensen iets te bieden moeten hebben. Om op sportgebied te blijven, het zou best uens kunnen, dat deze mensen willen tennissen of badminton spelen. Daartoe is in Dalen geen mogelijkheid. Dus weg forensen. Maar ook voor de inwoners zijn de sportvoorzieningen verre van ideaal. De sport leeft in het dorp Dalen geweldig. Kijk maar eens naar de "geparkeerde" auto's bij het voetbalveld bij een thuiswedstrijd van Dalen I. Ook de actieve sportbeoefening heeft een geweldige bloei in Dalen.De sportvereniging met haar a,fdelingen, voetbal, gymnastiek en volleybal heeft meer leden dan ze ooit gehad heeft. Bovendien hebben we sinds kort een handbalvereniging in het dorp, die ook in stijgende lijn is met haar ledental, hetgeen ook past bij haar naam Apollo. Maar op welke accomodatie zijn deze sportverenigingen aangewezen.? De afdeling voetbal bespeelt twee velden aan de Dalerveensestr=„ ~ Zomers zijn de velden vrij behoorlijk, maar als er water in de ijsbaan komt, is het gebeurt met ce goede toestand van het hoofdveld, dan is het altijd erg zwaar te bespelen en is Dalen één van de eersten met de afgelastingen. Het tweede veld, tevens trainingsveld is voor wedstrijden eigenlijk ongeschikt. Bij tijd en wijle lijkt dit net op een grote open plek uit het dierenbos, waar de mollen vrij spel hebben. De volleybalvereniging is voorde training aangewezen op de gymna.stiekza.al bij de school. Voor


-~

^^^t3"

ijuo

ujv.cucil

Utf

VOX —

leyballers hun wedstrijden spelen in Eicnen, Daardoor krijgt deze afdeling niet de belangstelling die het gezien de prestaties en ledental verdient, terwijl ook de bevolking een spert die als kijkspel zeker de moeite waard is door de neus wordt geboord. De gymnastiek moet zich nog altijd redden in de zaal van de school. Dit lukt nog altijd, gezien de goede prestaties op de uitvoeringen» Maar deze prestaties zouden nog veel hoger kunnen zijn als de uitvoering plaats zou vinden in een sporthal» De mogelijkheden voor een leider met zijn gymnasten ie in een sporthal veel groter dan op een klein toneel, zoals dat nu gebeurt. Ook bij de zaalwedstrijden zou de publieke belangstelling een grote stimulans zijn v o o r d t- t u r n s t e r s .

De handbalvereniging is voor het spelen van haar thuiswedstrijden aangewezen op de speelweide in de Molenwijk. Als de jeugd van Dalen veel gebruikt maakt van dit veld, is de toestand van het veld ook niet erg aantrekkelijk. Vooral de doelen zijn dan meestal bij wat regen een modderpoel. Wat het. gebruik-van'het veld betreft boft de handbalvereniging nog* Dit veld is niet meer zo bij de jeugd van Dalen in trek als enige jaren geleden* Hiervan profiteert nu de voetbalvereniging ten volle. Let maar eens op de namen in het eerste elftal en vergelijkt u hen met de jeugd van Dalen van enige ja,ron geleden» Bert Boer, de gebr. Poth de gebr. Lanjouw. M»-Joosten, v/aren vrijwel dagelijks op het vela te vinden. Het aantrekkelijkst voor de handbalvereniging en ook voor het publiek is het zaalhandbal. Maar helaas zijn er in Dalen geen mogelijkheden om het te spelen, of het moest al zijn O]J een grote deel van de boerderijen. Maar dit zal wel weer niet goedgekeurd worden door de bond of anders de betrokken boer het niet goed vindt , omdat het vee dan onrustig wordt en minder melk geeft» Om toch nog even buiteei de sport te gaan; er zijn nog wel meer motieven voor een sporthal dan alleen de sport. Misschien acht de jongerenraad het nog wel eens noodzakelijk om tot een culturelejongeren-raad te komen. Deze culturele-jongeren-raad zal dan wel eens iets willen organiseren, of op beat cq. soul gebied of iets klassiek.Als het werkelijk iets groots is op het gebied van beat of soul, dan ken dit ook in de sporthal gebeuren, omdat de zalen in Dalen toch te klein zijn voor iets dergelijks * Al met al kom ik tot de conclusie, dat er in Dalen op het-gebied ran de sportaccomodatie- nog wel het een en ander ontbreekt of in niet al te beste staat verkeert. Om Dalen als woonklimaat aantrekkelijk te maken lijkt het mij een eerste vereiste om dergelijke aceomodatie's in orde te hebben. Allen met de landelijke rust kom je er tegenwoordig niet meer. De mensen zowel de inwoners als de aan


te trekken forensen, moeten de gelegenheid hebben voor ontspan­ ning» Of dit nu trimmen is of tennis 'of badminton, zaalhandbal, veldhandbal, gymnastiek of volleybal of v/elke andere sport ook, er zal dan een accomodatie voor moeten sijn. Haar mijn mening ligt hier nog een geweldige taak, hoewel als het met succes is, een dankbare taak voor het gemeentebestuur. Ik kijk met verlangen uit naar de dag waarop de Commissaris van de Koningin naar Dalen komt om de Mr. Fontein sporthal of een sportcomplex met een dergelijke naam te openen. ■­S.F.0.E.T* COMPLEX­ S'portclub Oranje 2 ­Palen 3 Dalen 3 trok met gemengde gevoelens naar de zeer hoog op de l.;st staande Sportclub Oranje 2. Het veld van Oranje was zwa maar toch goed bespeelbaar. Dalen 3 speelde in de eerste hel s- -U uitstekend gegroepeerd voetbal. Sportclub Oranje had hiertege: weinig verweer. Maar toen de rust aanbrak leidde Sportclub Oranje toch met 3­0. Sportclub Oranje had vier kansen,■waar­ van er drie werden benut. Dalen 3 had wel tien kansen, maar er werd geen één van benut. Scholtc­n, J. post ,T.Pudding en G.Lanting waren te onzuiver of werden door de Oranje goalie vakkundig gestopt. Direkt na de rust kwam Sp.Oranje door twee mooie treffers op 5~0. Na die treffers was de weerstand van Dalen gebroken. En er sr de maar één ploeg meer en dat was Sp.Oranje. De rest van de w strijd wa,s slechts maar meer een formaliteit. Toen de goed lei do scheidsrechter voor het einde floot was de eindstand op 9­1 gekomen voor de Sportcirib Oranje 2. Van onze speciale verslaggever. STANDEN; per 1 6 november 1969 Dalen II Dalen A1 9.­14 Weit.Boys A1 VEE Sloen II 9­13 Sp.Oranje A1 10­13 Protos A1 SVBO III Dalen II 9­12 Schoonebe ek A1 German!cus IV 9­11 Dalen A1 Protos II 9­ 8 VÏÏC A1 VI0S0 II 9­ 8 M B A1 Sp.Erica IV 9­ 5 SIeen A1 Schoonebeek II 9­ 5 ZBC A1 VÏÏC II 9­ o VCG A1

9­15 8­15 3­13 9­13 9­13 8­ 6 9­ 6 9­ 5 8­ 1 9­ 1

Dalen 331 Dalen Bi" Minjak B2 Sp.Oranje B1 Sp.Erica B1 Protos B1 GermanicusB2 NAVC B1 Drenthina B2 VI0S0 B2

8­13 8­12 9­12 9­12 8­ 7 8­ 6 Qy8­ 4 9­ 2


OSVC B1 DSC B1

7­12 Dalen B2 8­ 9 5­ ö 5­ 9 NAB B2 Minjak B2 6­ 6

Germanicus B3 NAVC B2 __VIOSO B2

8­4 3­ 1 7­ 1

Uit het verleden. Zondag 18 oktober 1931. Gra.msbergen ­ Dalen. Ons elftal zag er als volgt uit; Doel J.A. Assen; achter; J.Bierman en E.Ealkdijk, midden; T. Assen­T.Ealkdiik­'R. Vleems ; vo or;G.S cho11en­H.Hidd ing­Ype 1 aar­D. G.Ealkdijk­Eising. H. Bidding die een poos met een knie gesukkeld had, is weer van de partij, naar veel plezier heeft hi er niet aan, want na 15 min. valt hij uit en wordt v rvang.n door J. Ealkdyk, die eveneens dadelijk op halve kracht speelt. Daar hij ook geblesseerd raakt. Ik verlies de toss on om 2 uur trapt Ypela.ar voor Dalen af. Na een poos neemt Gramsbergen de leiding en het duurt vrij lang voor ik met een schot, dat als voorzet was bedoeld.; doch precies in de hoek ging, gelijk maak. De rust gaat in met 1­1. Na de rust is het weldra 3­1 voor ons door goals van Ealkdijk en mij, doch even spoedig is de stand weer gelijk 3­3. Dan wordt er gezwoegd om de zege, maar ­ven van beide gelukt het om het winnende doel­ punt te scoren. Tegen het einde komt Gramsbergen meer en meer in de aanval, doch gedoelpunt werd er niet meer. Over het al­ gemeen was het een slechte wedstrijd van ons, speciaal Ypelaar en Bieriïkan waren totaal uit vorn. Zondag 1 november krijgen v/e Vios op bezoek en willen we deze wedstrijd winnen, dan moet er hard aangepakt worden. Het terrein ondergaat op het ogenblik een verandering, het komt n.l. dv/ars te liggen, waardoor men o.a. ook een eind hoopt te maken aan de kwestie met de rogge van boer Assen. Zondag 1 november 1931 Dalen­Vios. ia. Het omgezette terrein is 1 november door ons bespeeld in de match tegen Vios. Slecht weer maakte, dat er weinig publiek aan­ wezig was. Om 2 uur wordt begonnen, ik win de toss en de wed­ strijd is begonnen. Het eerste kwartier is Vios in de meerder­ heid en Assen moet■verscheidene harde schoten stoppen, wat hem goed afgaat. Dan een doorbraak van Dalen en een schitterend vleugeischot van J.Assen en de bal vliegt in het net (i­O). Dan een periode van overwicht van Dalen, maar voor de rust wordt er niet meer gescoord. Na de thee scoort Ypelaar de 2e goal voor Dalen (2­0) doch da­ delijk verkleint Vios weer de achterstand (2­1). Dan een benauwd moment. T.Assen maakt hands in het beruchte gebied! Penalty! De schutter van Vios, Engels, plaatst zich achter het leer en terwyl iedereen al gelijk rekent, knalt hij keihard over. Wat ...«■—^«—!ai


SPORTVRIENDEN

r o o r NIEUWE en

"bezoekt h e t

GEBRUIKTE AArtA A *% 4* «>t «•AAA A A A A

CLUBHUIS

I

1 j

J 'i

AUTO'S

café restaurant naar

f a . HO IT IITG

CORNELIS

I

j

I

1

Tevens het adres voor | i.

DALEN

Het juiste adres voor lekker 'brood en bankets

alle soorten gedestilleerd|

J A N

W I T Y 0 E T

Schildersbedrijf LUXE

B I S I N G V S Brood- en "banketbakkerij Tel. 369

Waehtum 52

en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN SPEELGOED

Voor al uw.vervoer door GEHEEL NEDERLAND naars Exp»

D O R E N B O S Dalen» Hoofdstraat 44 Tel* 05241-486 Goevordeno

Dagelijkse

Drostendiep 47

lijndiensten: Tel, 05240-3189 AS SEN-GRONINGEN-MEPPEL

Landelijk erkend


SI MCA

RUDEN

veilig suinig

snel

is

en

RIJDE

Telefoon ®3%4% - 431

„Balen Kantoren? Balen, Hoofdstraat 35 Coevorden, Priesestr 14 Dalerveen, Balerveen 56

- Coevorden" Zittingen? Dalerpeel in Dorpshuis Waohtum in „de Kom"

SPAARBANK met diverse spa&rxaogelykheden GOEDE ..REKTE Alle anders bankzaken o.a» VOORSCHOTTEN, HYPOTHEKEN, KREDIETEN, PERSOONLIJKE LENINGEN, REKENING-COURANT Voor al Uw bankzaken. e©n prettige en persoonlijke behandeling

tfö

sa B*KI SAIE^ löafPIfi«Ss

'«'oor a l Ws lskk®s« hapjes a-rsa 233

Ik

B B g H3

KlezieoatresB

n

CJgBÏARIA «•

Bales

f Spssiali-tsitsn a i t aig#a ket&sn { SKJS^ttsa s Bassi- *m Basiballsa I Slaatjes as p o r t i s s Hessi . ! fiabakfebailsK en J-HassfcjffiS 1 Carboaades aas* !STIS8HW3ra! as SH20H3WH

3

I

i

EEN_GOEDE RAAD gebruik

: ï

te

S

„coMiNzo"

:

ffl

melkproducten en Uw sportieve prestaties sullen beter worden


gewezen. Mij gaat het "beter af, want kalm plaats I K ae UÜX xn het net (3-1). Dadelijk hierna doelpunt Eising (4-1), doch dan is het de beurt weer aan Vios (4-2). H.Bidding scoort tegen het einde de 5e en laatste goal voor Dalen. Met deze stand komt het einde„ Zondag 15 november 1931» Dalen-Germanicus, Alc om 2 uur scheidsrechter Sinel laat "beginnen is Dalen volle-ai; Het begin is sensationeel. Al dadelijk neemt Germanicus de leidii die onmiddelijk vergroot wordt door een penalty (2-0). Dalen speelt echter met hetzelfde enthousiasme verder en succes kan dan ook niet uitblijven. Yan een misverstand profiteert Eising om keeper Bennink te verschalken. Even daarna hetzelfde spelletje en de stand is gelijk (2-2). Dit heeft tot gevolg dat Dalen zich helemaal herstelde en nu is er voor Germanicus' achterhoede geen houden meer aan. steeds weer wordt Bennink'z heiligdom bestormd en bekogeld en met succes, de stand wordt opgevoerd tot 4-2, waarmee de rust ingaat» ïfa de rust is het weer Dalenj dat voornamelijk in de aanval is, met gevolg dat de stand 6-2 wordt. Dan een doorbraak van Germanicus en de stand is 6-3 .Onmiddellijk reageert Dalen hierop 7-3. Hiermede komt het eincle. Dalen heeft dus een grote overwinning behaald. Dij Dalen blonk.„.n speciaal Eising en T.Kalkdijk uit <jn ook Bierman deed zijn plicht. Zondag moet een .lastige klip op v/eg naar het kampioenschap omzeilt worden, willen we onze mooie voorsprong behouden,, n.l. tegen Sportclub op eigen terrein. Dalen komt volledig uit en de spelers zien, dat heb ik gemerkt, kalm de wedstrijd tegemoet. Een zware wedstrijd wordt het zeker en willen we winnen, dan de tanden op elkaar. (wordt vervolgt). DALEN BI - ORANJE BI Dalen B1 kwam met een gewijzigd team op de spekgladde grasmat. Het speelde nu met het 4-2-4 systeem, en dat heeft zijn vruchtei afgeworpen. De wedstrijd die om drie uur zou beginnen, werd 15 min. te iaat begonnen daar de spelers van Oranje niet tijdig aanwezig waren. Direct na aftrap begon Dalen met een sterk offensief. De Daler spielmacher (H.Mulder), gaf mooie lange passes aan de snelle buitenspelers, die hier in het begin echter geen gebruik van konden maken. Daar E,Mulder dit begon te vervelen begon hij aan een mooie sole-, die hij met een knap doelpunt afsloot. 1-0.voor Dalen B1 . 10 min. voor rust wist L. Ideina goed gebruik te maken van een


1. LA.

W

C X

een "beetje geloven en daar profiteerde Oranje van, alhoewel hier geen doelpunten uit voortkwamen. Na de hervatting begon Dalen echter weer goed aan te trekken maar doelpunten kwamen er eerst niet, totdat Ho Nijmeier een solo ondernam tot vlak voor de keeper en toen niet anders wist te doen dan tegen dit manspersoon op te schieten, maar L. lderna zag de hal terug komen en scoorde toen beheerst? 3-0» Oranje toonde zich toen van de slechte kant door woorden te gebruiken die beslist niet op een sportveld thuis horen. Dalen trok zich hier niets van aan en ging rustig door, H.Mulder zou nog één keer doelpunten, zodat de eindstand 4-0 zou worden. Dalen B1 heeft zich in deze wedstrijd goed gerehabiliteerd voor het slechte spel tegen ÏTAVC B1 (1-1 ). Verder valt er nog te vermelden dat Dalen B1 het enigste elftal van Dalen is dat nog onverslagen is.

! I !t!!If![I !!i!! M

I ! ii f f ? i ? ! ! i I ! f ï ! i i t ! f ! ï I I ! I I I ? f i ( i I

HOTEL - RESTAURANT - CAPE - BAR - DANCIFG-SP0GEZICHTGezelligheid kent geen tijd-. Daarom gaan w< DANSEN bij JUTSTBA Coovorden iiiiiiiiiiiiiiiii

H

iII1iiiI!IH

!Ii [M

M

il i I I II 1 I I ! I

Voor al Uw SPORTARTIKELEN JONKER Markt

COEVOEDEN ! I1Iff!1!M

r! i!rM

i I I i II I ! !

f i i i !;ïi i i i f i i i M

ti i i f ftt t


T o o r VERBA20) en

Koop alïïwgedestilleerd (ook in sierflessen) wynen, bier enz 8 "bij *

DB0GISTARTIK1LEN i s ïïw a d r e s DROGISTERIJ K A L K B

CAPE KUIPER

BALEN

Schoolstraat

Hoofdstraat '9 DALEN

I J K

Beleefd aanbevelend* -J

Btaa

Steeds vers geslacht jong vee 9 voor de uiterste lage prezen. Ruim gesorteerd^ ook in vleeswaren. Koop vlees "by de vakman ïïw s l a g e r ! ! ! f K •

Vo

ALMELO

Het FIJNSTE brood komt van de

= S3

=

WARME BAKKER !!

»

L.A. YPELAAR \ zelfbediening = Bente 24 DALEN Telt 283 = S « S Z 3 3 S 3 3 S 3 S = s; = S

V O L K S W A G E N - S E R V I C E B. LITMAATH aasassaasas

COEVORDEN

TEL8 3141

voor een GOEDE en BETROUWBARE AUTO is dit Uw adres VERKOOP - INKOOP

- SERVICE

-

FINANCIERING


VOOR ALLES OP

EETHOISJt Schoolstraat

H E T GEBIED VAN

F®TO «n FILM 6, Te!, 2 751, Coevcrfden

8aa? komen de kenners en njtsprosvers. SPECIALITEIT mt CHIM6SÊ LOSMP.'A'x SATÉ U-HfitN BOUTJES SA5.A0SS HALVE H A A N T J E S EN KA8SOMA0S

COSVORDEN

- T siafoon

«• B«nth«lmare+nuit l ï

25H

MEÊft j * N 30 JAAR e£r- Lf=SK; = VOOfi CöEVDKiieM

SN

örtErV'iwe

Steeds het NIEUWSTE en

Sluit uw VERZEKERINGEN by

in kwaliteit het BESTE

het Assurantiekantoor BERENDS ­ GASPERS

STEGEmkM- ■ C0EV0RD2N

HARBENBKR G

sinds 18?8

Hoofdstr 51 Dalen tels 05241 ­ 217 Tevens agent der stichting NED. MID. SPAARBANK*

uurwerken ­ goud en zilver optiek

i Wij staan In het vervolg te i DALEN, ledere VRIJDAG van 3­7 i uur met f BLOEMEN, SNIJBLOEMEN en PERKPLANTEN

S t a n d p l a a t s bij de kerk* Beleefd aanbevelend, Bloemisterij Nw 0 -Duinen T e l . 05990 - 3573

met_de_hoogste RENTE

'/oor al Uw vervoer aand of grind naar transportbedrijf K«LANJOUW tel» Ö524I­2I9 W\j gaan nu ook naar alle veemarkten, maandag? Eoogeveen dinsdag! Groningen vrijdag s Zwolle»

Clubblad, jaargang 2, nr 2  

Clubblad, jaargang 2, nr 2

Clubblad, jaargang 2, nr 2  

Clubblad, jaargang 2, nr 2

Advertisement